Está en la página 1de 2

Berriak

osakidetza 2014 martxoa

ENPLEGU SUNTSIKETA OSAKIDETZAN

Lasarteko anbulatorio aurrean LAB sindikatuak kontzentrazioa egin zuen bertako garbitzailearen lanpostuaren priba zazioa salatuz. Azken urtean 3.000 lanpostu publiko suntsitu dira Osakidetzan. Bitartean, SME sindikatuak eta Osakidetzak jubilazio adina 67 urtera arte luzatzea erabaki dute. Langilegoaren eta enpleguaren defentsan ez behintzat.

LABORATEGIETAKO PLANA

Ikuspegi soziala baztertu eta lanpostuen galera ekarriko duela salatu genuen LABeko kideok prentsaurrekoan. Osakidetzari Ikuspegi ekonomizistak alboratuz zerbitzuaren kalitatea, lanpostuen mantentzea eta herritarrenganako gertutasuna lehenestea eskatu genion. Izan ere, herritarren osasunaz ari gara mintzatzen.

LANALDI PARTZIALAK: JUBILAZIO DUINA!

Kanpaina berria abiarazi du LAB sindikatuak lanaldi partzialetan diharduten emakumeek jubilazio pentsio duinak izan ditzaten. Sinadurak biltzen ari gara, 2 eskari desberdin eginez: alde bate k Gasteizko zein Irueako Parlamentuei, eta beste k Espainiar Gobernuari, beharrezkoak diren araudi eta neurriak eskatuz.

OSAKIDETZAN EUSKARAZ

LAB eta ELA sindikatuak Gasteizko Legebiltzarraren aurrean elkartu ginen Urtarrilaren 17an, osasun zerbitzu euskaldunen alde etaOsakidetzak aurkezturikoa Euskalduntze plan integrala ez dela salatzeko. LAB sindikatuak Osakidetza euskaldundu eta euskaraz lan egin ahal izateko eskubidea bermatzeko bidean, ekimen eta elkarlan eremu berriak sustatuko ditu aurrerantzean ere.

ZERRENDA BAT & BI ZERRENDA

Ez genuen indarrean dagoena sinatu, eta ez dugu oraingo proposamena sinatuko. Egungo enplegu suntsiketa da arazoaren iturri nagusia, gainera ezin da onartu EPE eta kontratazio oinarriak aldebakartasunez aplikatzea eta negoziaketa gehienak zenbait sindikaturekin ezkutuan egitea. Mahai Sektorialean negoziatu beharko lirateke enplegu publikorako sarbidea, plaza berrien sortzea, EPE berriak egitea, kontratazioa igotzea eta kontratazioen gardentasuna.

Informazio gehiago: www.labsindikatua.org

Berriak
osakidetza Marzo 2014 En el ul mo ao se han destruido 3.000 empleos pblicos en Osakidetza. Se estn priva zando servicios, como en el caso de la plaza de limpieza de Lasarte, que LAB denunci concentrndose delante del ambulatorio. Mientras tanto, el sindicato SME y Osakidetza rman un acuerdo para alargar la edad de jubilacin hasta los 67 aos. No es, desde luego, en benecio del empleo y los trabajadores y trabajadoras.

DESTRUCCION DE EMPLEO EN OSAKIDETZA

Conlleva una destruccin de puesto de trabajo y anteponer los criterios economicistas a cualquier otra aspecto, ya sea social, de calidad asistencial, como de cercana a la ciudadana. Lo denunciamos en rueda de prensa y seguiremos oponindonos. Porque estamos hablando de servicios pblicos, de la salud de nuestra ciudadana.

PLAN DIRECTOR DE LABORATORIOS

JORNADAS PARCIALES: JUBILACION DIGNA!


LAB ha comenzado una nueva campaa para que las mujeres que trabajan a empo parcial tengan derecho a una pensin de jubilacin digna. Estamos recogiendo rmas en los centros de trabajo para enviarlas tanto al Gobierno Espaol como a los parlamentos de Gasteiz y Iruea. Pedimos que se aprueben las normas y medidas necesarias para garan zar este derecho.

Los sindicatos LAB y ELA realizamos una concentracin el 17 de Enero delante del Parlamento Vasco a favor de un Servicio de Salud euskaldn y para denunciar que el Plan de Euskara Osakidetza no es el plan integral que necesitamos. Con el obje vo de que el euskara sea progresivamente cada vez en ms mbitos la lengua de trabajo, se garan ce la asistencia en euskara y se establezcan las medidas y ayudas necesarias para ello, LAB con nuar impulsando el trabajo en comn.

OSAKIDETZAN EUSKARAZ

Ms informacin en: www.labsindikatua.org

No rmamos la norma va en vigor ni rmaremos la nueva propuesta de Osakidetza. La cues n a resolver es la destruccin de empleo que se est generando desde Osakidetza y tampoco se puede aceptar que se cambien las norma vas sobre OPE y listas de contratacin unilateralmente tras negociar a escondidas con ciertos sindicatos. Pedimos que en la Mesa Sectorial se establezcan las medidas y normas para la generacin de nuevas OPE, creacin de nuevas plazas, aumento de la contratacin y ges n trasparente de las contrataciones.

UNA LISTA & DOS LISTAS