Está en la página 1de 50

CNG TY VIN THNG LIN TNH TRUNG TM VIN THNG KHU VC III

QUY TRNH KIM TRA V BO DNG CC H THNG THIT B TRN MNG VN2

Nng, 01/1013

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

MC LC

PHN 1
1.1 1.2

QUY NH CHUNG ...................................................... 4

PHM VI P DNG ............................................................................... 4 I TNG P DNG .......................................................................... 4 1.2.1 i tng qun l v iu hnh: ..................................................... 4 1.2.2 i tng thc hin bo dng: ...................................................... 4 1.3 YU CU CHUNG .................................................................................. 5 1.4 CHU K THC HIN ............................................................................. 6

PHN 2
2.1 2.2 3.1

QUY TRNH KIM TRA, BO DNG .................... 7 PH LC ...................................................................... 46

Danh mc cng vic .................................................................................. 7 Ni dung thc hin .................................................................................... 8

PHN 3

Cc biu mu ghi chp kt qu kim tra, bo dng .............................. 46 3.1.1 Mu kt qu bo dng thit b ..................................................... 46 3.1.2 Mu kt qu bo dng h thng qun l mng............................ 47 3.1.3 Mu kt qu bo dng kt ni mng VN2................................... 47 3.2 Cu hnh tng th kt ni mng VN2 ..................................................... 48 DANH MC TI LIU THAM KHO ........................................................... 49

-1-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

THUT NG VIT TT
K HIU BRAS FTP LAG LED LSP MPLS NTP P PE RSVP SW THUT NG Broadband Remote Access Server File Transfer Protocol Link Aggregation Group Light Emitting Diode Label Switched Path Multiprotocol Label Switching Network Time Protocol Provider Provider Edge Resource Reservation Protocol Ethernet Switch NGHA Thit b truy nhp bng rng t xa Giao thc truyn tp tin Tp hp cc kt ni n cnh bo ng chuyn mch nhn Chuyn mch nhn a giao thc Giao thc ng b thi gian mng Thit b nh tuyn li mng VN2 Thit b nh tuyn bin mng VN2 Giao thc bo hiu trong mng MPLS Thit b chuyn mch Ethernet lp t ti VTN

-2-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

K HIU VIT TT TN CARD THIT B


K HIU CB CIP FAN FPC Flexible PIC Concentrator GII THCH Card iu khin chuyn mch ca thit b M320 Card giao tip kt ni ca thit b T1600, M320. Qut lm mt Card tp trung giao tip kt ni ca thit b M320, T1600 IOA IOM LM LPU MDA MIC MPC PEM PIC RE SCB SCG Input Output Adapter Input/Output Module Line Module Line Processing Unit Media Dependent Adapter Modular Interface Card Modular Port Concentrator Power Entry Module Physical Interface Card Routing Engine Switch Control Board Sonet Clock Generator Card giao tip kt ni ca thit b ERX v E320 Card tp trung giao tip kt ni ca thit b SR7750 Card x l giao tip kt ni ca thit b ERX v E320 Card x l giao tip kt ni ca thit b Huawei Card giao tip kt ni ca thit b SR7750 Card giao tip kt ni ca thit b MX960 Card tp trung giao tip kt ni ca thit b MX960 Card cp ngun Card giao tip kt ni ca thit b M320, T1600 Card iu khin nh tuyn Card iu khin chuyn mch ca thit b MX960 Card khi to xung ng b cho giao din SONET/SDH thit b T1600 SFM SF/CPM Switch Fabric Module Switch Fabric/Control Processor Module SIB SRP SRP I/O T-CB Switch Interface Board Switch Route Processor Switch Route Processor Input/Output T-Serie Control Board Card giao tip chuyn mch ca thit b M320, T1600 Card iu khin ca thit b ERX, E320 Card giao tip iu khin thit b ERX, E320 Card iu khin ca T1600 Card chuyn mch ca thit b E320 Card iu khin/chuyn mch ca thit b SR7750

TN CARD Control Board Connector Interface Pannel

-3-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

QUY NH CHUNG

1.1

PHM VI P DNG

Quy trnh ny c p dng thc hin cng tc kim tra v bo dng cc thit b ang khai thc trn mng VN2 thuc phm vi qun l ca VTN3 bao gm cc chng loi router T1600, SR7750, MX960, M320, E320, ERX1410, ERX1440, ERX705 v switch ca cc hng Juniper, Cisco, Huawei, Siemens.

1.2

I TNG P DNG

i tng vn dng quy trnh bao gm cn b k thut ti t iu hnh, xng sa cha - bo dng, cn b k thut v vn hnh khai thc mng VN2 thuc cc i vin thng v i HCMLT. Ty theo tnh cht, mc phc tp, kh nng nh hng n thng tin v yu cu ca cng vic bo dng khc nhau, quy trnh c phn cp cho cc i tng nh sau:

1.2.1

i tng qun l v iu hnh:


Yu cu trnh ti thiu: k s vin thng, cng ngh thng tin (hoc tng ng) qua o to k thut mng IP v thit b mng IP nng cao, nm bt cu hnh mng li NGN ca VNPT. Yu cu chc danh, n v: cn b k thut thuc t iu hnh, phng KTNVH Phm vi cng vic: theo di, hng dn v n c thc hin, kim tra, tng hp v nh gi kt qu bo dng.

1.2.2

i tng thc hin bo dng:

a. Cp 1 Yu cu trnh ti thiu: k s vin thng, cng ngh thng tin (hoc tng ng) qua o to c bn v k thut mng IP v thit b mng IP, nm bt c bn cu hnh mng li NGN ca VNPT. Yu cu chc danh, n v: cn b k thut ti cc t, trm c qun l thit b mng VN2.

-4-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Phm vi cng vic: thc hin cc bc kim tra, bo dng thng qua phn cng i vi cc thit b ti trm v tnh trng cng qun l ti ch. b. Cp 2 Yu cu trnh ti thiu: k s vin thng, cng ngh thng tin (hoc tng ng) qua o to CCNA hoc tng ng; c kinh nghim khai thc thit b mng IP, nm bt vng cu hnh mng li NGN ca VNPT. Yu cu chc danh v n v: cn b k thut ti t Khai Thc, i HCMLT. Phm vi cng vic: thc hin cc bc kim tra v bo dng thng qua phn mm i vi tt c cc thit b trn mng. c. Cp 3 Yu cu trnh ti thiu: k s vin thng, cng ngh thng tin (hoc tng ng) qua o to CCNP hoc tng ng; c kinh nghim khai thc thit b mng IP, nm bt vng cu hnh mng li NGN ca VNPT; c kh nng x l ng cu c lp Yu cu chc danh v n v: cn b k thut t Khai Thc, i HCMLT. Phm vi cng vic: thc hin cc bc kim tra v bo dng thng qua phn mm i vi tt c cc thit b trn mng , qu trnh thc hin c th gy nh hng n mng li. Lu : Ni dung bo dng cp 3 ch c thc hin khi c s ng ca Trung tm v c s gim st cht ch ca iu hnh trung tm.

1.3

YU CU CHUNG
Trc khi thc hin cc bc c nguy c nh hng thng tin v an ton mng li (ni dung bo dng cp 3) hoc trong qu trnh thc hin c pht sinh cc tnh hung nm ngoi quy trnh, i tng thc hin cn phi c bo co kp thi cho i tng qun l v iu hnh. Ngi thc hin quy trnh cn tun th cc quy nh an ton v mng li, thit b v con ngi nh an ton quang, an ton in, an ton c kh. Ngi thc hin quy trnh phi nm vng ni dung thc hin v tun th ng quy trnh.

-5-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Ngi thc hin quy trnh cn nm r cu trc phn cng, vai tr chc nng cc thnh phn trong mi thit b v mc ch cng vic trc khi thc hin quy trnh. Ngi thc hin quy trnh cn ghi chp s sch, nht k y theo ng quy nh nh sau: - Ghi chp tm tt ni dung thc hin vo s trc ca; ghi y kt qu vo h s bo dng theo cc biu mu quy nh - Bo co cc trng hp li pht hin c theo quy nh iu hnh thng tin v ADG. Vic thc hin bo dng cn tun th theo cc quy nh v quy ch hin hnh ti n v.

1.4

CHU K THC HIN

Cn c vo iu kin thc t ti trung tm, chu k kim tra, bo dng c phn loi nh sau: - Chu k hng ngy: thc hin 03 ln vo cc thi im tip nhn ca - Chu k hng thng: thc hin 02 ln vo cc ngy 14 v 28 ca thng - Chu k hng qu: thc hin vo ngy 28 ca thng cui cng trong qu - Chu k hng nm: thc hin vo ngy 28 ca thng 06 v thng 12 - t xut: thc hin theo ch o ca trung tm (p dng cho tt c cc ni dung kim tra, bo dng)

-6-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

PHN 2 QUY TRNH KIM TRA, BO DNG


2.1
STT

Danh mc cng vic


Ni dung kim tra, bo dng Nhit i tng thc hin Cp 1, 2 Cp 1, 2 Cp 1 Cp 1, 2 Tnh trng hot ng chung Kt ni qun l v Khi iu gim st khin nh tuyn v Ti x l chuyn Tnh trng ng b mch thi gian Tnh bo mt Tnh nng chuyn mch bo v Tnh trng hot ng Khi giao chung tip knh Ti x l lung Cng sut quang Khi lu tr phn mm v d liu Tnh trng a cng v b nh Sao lu d liu h thng Chu k Hng ngy Hng ngy Hng qu Hng ngy Thit b lin quan P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS P, PE, BRAS, SW

Mi trng thit b

Qut gi Lc bi

Ngun in

Cp 1, 2 Cp 1 Cp 2 Cp 2 Cp 2 Cp 3 Cp 1, 2 Cp 2 Cp 2 Cp 2 Cp 2 Cp 3

Hng ngy Hng thng Hng ngy Hng qu Hng qu Hng nm

P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS P, PE, BRAS

Hng ngy Hng ngy Hng qu Hng thng Hng thng Hng qu

P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS P, PE, SW P, PE, BRAS, SW P, PE, BRAS, SW Kt ni mng VN2

Tnh d phng ca mng VN2

-7-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2
STT

Ni dung thc hin


Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Nhit trong Cp 2: Kim tra nhit h thng ngng cho php: 10-700C. bng lnh: Lu : Nu nhit ca mt show environment all module vt qu ngng 790C, h thng chuyn sang ch bo v nhit v cc card LM v SFM s t ng tt ngun. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 1: - E320: kim tra n FO thng: v FF trn card SRP. - E320: n FO sng xanh, - ERX: kim tra n FAN n FF tt. OK v FAN FAIL trn card - ERX: n FAN OK sng SRP. xanh v FAN FAIL tt. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: fans:fanSubsystemOk bng lnh: Lu : show environment all - Nu qut ca thit b E320 b li ko di n 60 giy, thit b chuyn sang ch bo v nhit. Nu qut ca thit b ERX b li ko di n 150 giy, thit b chuyn sang ch bo v nhit. Yu cu: Tm lc bi c Cp 1: Lm v sinh tm lc bi. lm sch bng phng php kh (khng s dng nc). Lu tho lp tm lc bi theo quy trnh: - Juniper E320-Maintaining an Air Filter.pdf. - Juniper E320-Installing an Air Filter.pdf. - Juniper ERX-Installing an Air Filter.pdf.

2.2.1. Thit b ERX v E320

Nhit

Qut gi 1 Mi trng thit b

Lc bi

-8-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Ngun in

Yu cu: Trng thi ngun Cp 1: - E320: kim tra n PA bnh thng: v PB trn card SRP. - E320: n PA, PB sng - ERX: kim tra n xanh. POWER A OK v POWER - ERX: n POWER A OK, B OK trn card SRP. POWER B OK sng xanh. Yu cu: Trng thi ngun Cp 2: - Kim tra trng thi ngun bnh thng: power: A ok, B ok A v B bng lnh:

show environment all

Tnh trng Khi hot ng iu chung khin nh tuyn v chuyn mch

Kt ni qun l v gim st

Yu cu: Trng thi card bnh Cp 1: - E320: kim tra n OK, thng: REDUN, ONLINE trn - E320: card SRP, SFM. n OK, REDUN, - ERX: kim tra n OK, ONLINE trn card SRP ONLINE, REDUNDANT active sng xanh. trn card SRP. n OK, REDUN trn card SRP standby sng xanh v n ONLINE tt. n OK, ONLINE, REDUN trn card SFM sng xanh. - ERX: n OK, REDUNDANT, ONLINE trn card SRP active sng xanh. n OK, REDUNDANT trn card SRP standby sng xanh v n ONLINE tt. Yu cu: Trng thi card bnh Cp 2: - Kim tra trng thi card thng: SRP, SFM bng lnh: - Card SRP c trng thi show version online hoc standby. - Card SFM c trng thi online. Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng theo c hai thit b bng phn mm phng thc. Hyper Terminal thng qua Lu : cng Console trn card "SRP - Thc hin logout phin ng

-9-

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

I/O.

nhp trc khi ngt kt ni thit b. - Bc 2: ng nhp vo - Thng s cng Console: Baud rate: 9600 thit b bng phn mm Data bits: 8 Telnet thng qua cng Parity: None 10/100 Base-T trn card Stop bits: 1 SRP I/O.
Flow control: None

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng Ti x l SRP bng lnh: 60% trong mt thi gian di, show utilization cn kim tra thit b, xc nh nguyn nhn v x l. Yu cu: H thng ng b Cp 2: - Bc 1: Kim tra trng theo my ch NTP: Clock thi hot ng ca giao thc Status: Synchronized. Tnh trng NTP bng lnh: v thi gian h thng phi ng b thi ng vi thi gian thc. show ntp status show ntp association gian - Bc 2: Kim tra thi gian h thng bng lnh:

show clock

Cp 2: - Bc 1: Kim tra ni dung cc chnh sch bo mt bng lnh:

show access-list "VTN-TELNET" show policy-list pol-protect-bras

Tnh mt

bo

- Bc 2: Kim tra cc chnh sch bo mt c gn trn cc kt ni:

show configuration category management show configuration interface <interface-name>

- Bc 3: Kim tra chnh sch bo mt c gn cho cc gi cc thu bao

Yu cu: - Ch cho php truy nhp thit b t di a ch IP h tng mng v qun l. - Chnh sch bo mt (policylist) pol-protect-bras c cu hnh theo quy nh v gn trn cc kt ni BRAS - PE. - Chnh sch bo mt (accesslist) VTN-TELNET c gn cho dch v telnet. - Cc a ch IP h tng mng phi nm trong danh sch IP ch ca classifier-list "cllext-int". Lu : - Di a ch IP quy hoch cho h tng mng

- 10 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Tnh chuyn mch bo v

[123.29.0.0/20, 222.252.220.0/23, 203.210.144.0/22, 113.171.0.0/20, 203.162.58.0/25] - Di a ch IP qun l (IP Private) c quy hoch theo cc lp C khc nhau ty theo mi tnh. Yu cu: Thi gian chuyn Cp 3: Chuyn mch card SRP mch nh hn 01 pht. bng lnh: Lu : srp switch - Trc khi thc hin lnh chuyn mch, cn kim tra trng thi card SRP d nng phng:

show classifier-list "cll-ext-int"

show enviroment all srp redundancy : mode is highavailability, state active In sync

- Sau khi chuyn mch, cn kim tra li tnh trng h thng v lu lng. Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n OK, bnh thng: ONLINE trn card LM. - n OK, ONLINE trn card Tnh trng LM sng xanh. hot ng Cp 2: Yu cu: Trng thi thit b Khi chung - Kim tra trng thi card bnh thng: giao tip LM bng lnh: - Card LM c trng thi knh show version online. lung Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng LM bng lnh: 60% trong thi gian di, cn show utilization xc nh nguyn nhn v x l.

Ti x l

- 11 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Yu cu: Trng thi a bnh Cp 2: - Bc 1: Kim tra trng thng: - Nvs : ok. thi a bng lnh: Tnh trng dir - T l chim dng a < show environment all a cng v 70%. b nh - Bc 2: Xo cc file *.cnf, *.scr, *.dmp lu tr trn h thng qu 02 thng. Yu cu: Cp 2: - Bc 1: Kim tra d liu - D liu cu hnh phi cu hnh ca thit b c c lu tr y trn h Khi lu sao lu t ng bng phn thng v my tnh khai thc. tr phn mm ra my tnh gim st. Lu : mm v - Bc 2: Sao chp d liu - Trong trng hp phn d liu cu hnh t my tnh gim mm sao lu cu hnh t st vo server mng trung ng b li, thc hin sao lu nhn cng theo cc Sao lu d tm theo quy nh. bc sau: liu h + Bc 1: Sao lu cu hnh thng thit b ra a cng.

Show configure >> <file-name>.scr Copy runningconfiguration < filename>.cnf

+ Bc 2: S dng cng c ftp sao chp file cu hnh (*.scr v *.cnf) ra my tnh.

- 12 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.2. Thit b T1600


STT Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Trng thi nhit bnh Cp 1: - Kim tra n ALARM thng: trn Craft Interface v - n ALARM tt v LCD hin thng tin hin th trn LCD. th: Temperature OK. Yu cu: Cp 2: - Kim tra nhit h - Trng thi nhit (temp) ca thng bng lnh: h thng bnh thng:

Nhit

Mi trng thit b

Qut gi

- Nhit cc module di ngng Yellow Alarm. Lu : Nu nhit thit b vt qu ngng Red Alarm th thit b s t ng ngng hot ng (shutdown). Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 1: - Kim tra n ALARM thng: trn Craft Interface v - n ALARM tt v LCD thng tin hin th trn LCD. hin th: Fans OK. Lu : - n RED ALARM (trn) sng nu mt qut hng. - n YELLOW ALARM (tam gic) sng nu c khay qut b rt ra. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: Status: OK bng lnh: Measurement: Spinning at show chassis fan

show environment Show temperaturethreshold

chassis chassis

Status: OK.

normal speed

Lu : T1600 c 3 khay qut UPPER FRONT, LOWER FRONT v REAR. Nu mt qut hng th cc qut khc trong cng khay s t ng tng tc vi tnh trng:
Measurement: Spinning at high speed.

- 13 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Lc bi

Ngun in

Yu cu: Tm lc bi c lm sch bng phng php kh (khng s dng nc). Lu tho lp tm lc bi theo quy trnh: - Juniper T1600-Replacing Air Filter.pdf . Yu cu: Trng thi ngun Cp 1: - Kim tra cc n in bnh thng: INPUT PRESENT, CB - n INPUT PRESENT: ON, DC OK, OVER sng xanh. TEMP trn card PEM. - n CB ON: sng xanh. - n DC OK: sng xanh. - n OVER TEMP: tt. Cp 2: - Kim tra trng thi cc Yu cu: Trng thi ngun card cp ngun PEM 0 v in bnh thng: - DC Input: OK PEM 1 bng lnh: Cp 1: Lm v sinh tm lc bi.

show chassis enviroment pem

- State: Online

Khi iu khin nh tuyn v chuyn mch

Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n trn Craft bnh thng: Interface. - n HOST (0-1) c trng thi OK. - n SP (0-4) c trng thi OK. Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: Tnh trng - Kim tra trng thi cc bnh thng: hot ng card RE, CB, SCG, SIB bng - i vi card RE: chung lnh: Curent state:

show chassis routing-engine show chassis environment cb show chassis environment scg show chassis environment sib

Master/Standby

- i vi card CB, SCG:


State: Online

- i vi card SIB:
State: Online

Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: Kt ni - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng. qun l v thit b bng phn mm Lu : gim st Hyper Terminal thng qua - Thc hin logout phin ng

- 14 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

cng Console trn card CIP.

nhp trc khi ngt kt ni thit b. - Bc 2: ng nhp vo - Thng s cng Console: Baud rate: 9600 thit b bng phn mm Data bits: 8 Telnet thng qua cng Parity: None Ethernet trn card CIP.
Stop bits: 1 Flow control: None

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng Ti x l RE bng lnh: 60% trong mt thi gian di, show chassis cn kim tra thit b, xc nh routing-engine nguyn nhn v x l. Yu cu: H thng phi ng Cp 2: - Bc 1: Kim tra trng b theo my ch NTP: sync_ntp thi hot ng ca giao thc v thi gian h thng phi NTP bng lnh: Tnh trng ng vi thi gian thc. show ntp ng b thi associations show ntp status gian - Bc 2: Kim tra thi gian h thng bng lnh:

show system uptime

Cp 2: Bc 1: Kim tra cc chnh sch bo mt bng lnh:

Tnh mt

bo

show configuration firewall show configuration policy-options prefix-list internal show configuration interfaces lo0

- Bc 2: Kim tra ti khon v phn quyn truy nhp bng lnh:

Yu cu: - Ch cho php truy nhp thit b t di a ch IP h tng mng v qun l. - Chnh sch bo mt (firewall) protect-RE c cu hnh theo quy nh trn giao tip lo0. - Ti khon c php ng nhp theo ng phn quyn. Lu : - Di a ch IP quy hoch cho h tng mng [123.29.0.0/20, 222.252.220.0/23, 203.210.144.0/22, 113.171.0.0/20,

show configuration system login

- 15 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Cp 3: Chuyn mch card RE bng lnh: Tnh nng chuyn mch bo v

request chassis routing-engine master switch

Cp 1: - Kim tra n trn cc card FPC, PIC. Tnh trng hot ng chung Khi giao tip knh lung

Cp 2: - Kim tra trng thi cc card FPC, PIC bng lnh:

203.162.58.0/25] - Di a ch IP qun l (IP Private) c quy hoch theo cc lp C khc nhau ty theo mi tnh. Yu cu: Thi gian chuyn mch nh hn 1 pht. Lu : - Thi gian ti thiu gia hai ln chuyn mch lin tip l 240 giy. - Sau khi chuyn mch, cn kim tra li tnh trng h thng v lu lng. Yu cu: Trng thi thit b bnh thng : - FPC: n OK sng xanh. - PIC: n STATUS sng xanh. Lu : Mt s card PIC khng c n ch th trng thi. Yu cu: Trng thi thit b bnh thng Online.

show chassis pic-status

fpc

Yu cu: Nu ti vt gi tr Cp 2: Kim tra ti x l ca card 60% trong thi gian di, cn Ti x l FPC bng lnh: kim tra thit b v xc nh show chassis fpc nguyn nhn. Yu cu: Cng sut quang Cp 2: Cng sut Kim tra cng sut quang nm trong ngng cho php. Lu : Tham kho ti liu cng pht bng lnh: show interface Juniper M,MX,T Series - Optical thu
diagnotics optics <interface-name>

Interface Specifications.pdf.

Yu cu: T l chim dng a Cp 2: Khi lu Kim tra dung lng a < 70%. tr phn Tnh trng flash bng lnh: mm v a cng v show system storage d liu b nh Yu cu: T l chim dng b Cp 2: Kim tra dung lng b nh < 70%.

- 16 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

nh RAM bng lnh:

show chassis routing-engine show chassis fpc

Cp 2: - Bc 1: Kim tra d liu cu hnh ca thit b c sao lu t ng bng phn mm ra my tnh gim st. - Bc 2: Sao chp d liu cu hnh t my tnh gim Sao lu d st vo server mng trung liu h tm theo quy nh. thng

Yu cu: - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng v my tnh khai thc. Lu : - Trong trng hp phn mm sao lu cu hnh t ng b li, thc hin sao lu nhn cng theo cc bc sau: + Bc 1: Sao lu cu hnh thit b ra cng.

show configuration save <file-name.cnf>

+ Bc 2: S dng cng c ftp sao chp file .cnf ra my tnh.

- 17 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.3. Thit b SR7750


STT Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Trng thi nhit bnh Cp 1: - Kim tra n OT trn thng: card SF/CPM. - n OT tt. Yu cu: Nhit trong Cp 2: - Kim tra nhit h ngng cho php <750C. thng bng lnh:

Nhit

show card detail show mda detail

Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 1: - Kim tra n trn card thng: SF/CPM. - n Fan Status (1-2) sng xanh. Mi trng thit b Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: - status : up bng lnh:

Qut gi

show chassis

- speed: half speed

Lc bi

Ngun in

Lu : - Thi gian thay th qut c khuyn ngh < 5 pht iu kin nhit mi trng l 350C. Yu cu: Tm lc bi c Cp 1: Lm v sinh tm lc bi. lm sch bng phng php kh (khng s dng nc). Lu tho lp tm lc bi theo quy trnh: Alcatel SR7750-Replacing an Air Filter.pdf. Yu cu: Trng thi ngun Cp 1: - Kim tra n trn card in bnh thng: SF/CPM. - n Power Supply (1-2) sng xanh. Yu cu: Trng thi ngun Cp 2: - Kim tra trng thi cc in bnh thng : card cp ngun PEM bng status : up lnh:

show chassis

- 18 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n trn card bnh thng: SF/CPM. - Trng thi cc n trn card SF/CPM active: n STATUS sng xanh. n M/S Ctl sng xanh. - Trng thi cc n trn card SF/CPM standby: n STATUS sng Tnh trng xanh. hot ng n M/S Ctl sng chung xanh nhp nhy. Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: - Kim tra trng thi cc bnh thng: card SF/CPM bng lnh: - Card SF/CPM c trng thi Khi iu show card A active. khin show card B Operation state: nh up/active tuyn v - Card SF/CPM c trng thi chuyn standby. mch Operation state:
up/standby

Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng. thit b bng phn mm Lu : Hyper Terminal thng qua - Thc hin logout phin ng Kt ni cng Console trn card nhp trc khi ngt kt ni thit b. qun l v SF/CPM active. - Bc 2: ng nhp vo - Thng s cng Console: gim st Baud rate: 115200 thit b bng phn mm Data bits: 8 Telnet thng qua cng Mgmt Parity: None trn card SF/CPM active.
Stop bits: 1 Flow control: None

Ti x l

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca h Lu : Nu ti vt ngng thng bng lnh: 60% trong mt thi gian di, show system cpu cn xc nh nguyn nhn v x l.

- 19 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Yu cu: Cp 2: Kim tra trng thi hot H thng phi ng b theo Tnh trng ng ca giao thc NTP my ch NTP: Oper status :up ng b thi bng lnh: v ng h h thng phi show system ntp all gian Kim tra thi gian h thng ng vi thi gian thc. bng lnh:

show system time

Cp 2: - Bc 1: Kim tra cc chnh sch bo mt bng lnh:

show system security management-accessfilter ip-filter

- Bc 2: Kim tra ti khon v phn quyn truy nhp bng lnh: Tnh mt bo

show system security user

Cp 3: Chuyn mch card SF/CPM bng lnh:

Tnh nng chuyn mch bo v

admin redundancy force-switchover

Yu cu: - Ch cho php truy nhp thit b t di a ch IP h tng mng v qun l. - Chnh sch bo mt c cu hnh theo ng quy nh. - Ti khon c php ng nhp theo ng phn quyn. Lu : - Di a ch IP quy hoch cho h tng mng [123.29.0.0/20, 222.252.220.0/23, 203.210.144.0/22, 113.171.0.0/20, 203.162.58.0/25] - Di a ch IP qun l (IP Private) c quy hoch theo cc lp C khc nhau ty theo mi tnh. Yu cu: Thi gian chuyn mch nh hn 1 pht. Lu : - Trc khi thc hin lnh chuyn mch, cn phi kim tra trng thi sn sng ca card d phng:
show redundancy synchronization

- Sau khi chuyn mch, cn kim tra li tnh trng h thng v lu lng.

- 20 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Yu cu: Trng thi thit b bnh thng: - Card IOM3: n LED (hnh ch T) sng xanh. - Card MDA: n STATUS Tnh trng v POWER sng xanh. hot ng Lu : Card IOM 2 khng c n. Khi giao chung Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: tip knh - Kim tra trng thi cc bnh thng: lung Operational state : up card IOM, MDA bng lnh: Cp 1: - Kim tra n trn card.

show card detail show mda detail

Cng cng thu

Yu cu: Cng sut quang Cp 2: sut Kim tra cng sut quang nm trong ngng cho php. Lu : Tham kho ti liu pht bng lnh: show port <port-id> Alcatel SR7750 detail Optics_Reference.pdf.

Yu cu: T l chim dng a Cp 2: Tnh trng Kim tra dung lng a < 70%. a cng v flash bng lnh: b nh file

file cf3:\ # dir

Cp 2: - Bc 1: Kim tra d liu cu hnh ca thit b c sao lu t ng bng phn Khi lu mm ra my tnh gim st. tr phn - Bc 2: Sao chp d liu mm v cu hnh t my tnh gim d liu Sao lu d st vo server mng trung liu h thng tm theo quy nh.

Yu cu: - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng v my tnh khai thc. Lu : - Trong trng hp phn mm sao lu cu hnh t ng b li, thc hin sao lu nhn cng theo cc bc sau: + Bc 1: Lu cu hnh thit b

admin save

+ Bc 2: S dng cng c ftp sao chp file config.cfg ra my tnh.

- 21 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.4. Thit b MX960


STT Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Trng thi nhit bnh Cp 1: - Kim tra n ALARM thng: trn Craft Interface. - n ALARM tt Cp 2: - Trng thi nhit (temp) ca - Kim tra nhit h h thng bnh thng: Status: OK. thng bng lnh: show chassis - Nhit cc module di environment ngng Yellow Alarm. show chassis Lu :Nu nhit thit b temperaturevt qu ngng Red Alarm threshold th thit b s t ng ngng hot ng (shutdown). Yu cu: n FAN 0 v Cp 1: - Kim tra n FAN trn FAN 1 sng xanh. Craft Interface. Lu : - n RED ALARM (trn): sng nu 01 qut hng. - n YELLOW ALARM (tam gic), RED ALARM sng nu c khay qut b rt ra. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: Status: OK bng lnh:

Nhit

Mi trng thit b Qut gi

show chassis fan

Measurement : at normal speed

Spinning

Lu : MX960 c 2 khay qut UPPER FRONT v LOWER FRONT. Nu mt qut b hng th cc qut khc trong cng khay s t ng tng tc vi tnh trng: Measurement:
Spinning at high speed.

Cp 1: Lm v sinh tm lc bi. Lc bi

Yu cu: Tm lc bi c lm sch bng phng php kh (khng s dng nc). Lu : - Tho lp tm lc bi theo quy trnh:

- 22 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Ngun in

Juniper MX960-Replacing Air Filter.pdf. - Khng nn tho tm lc bi qu 02 pht. Yu cu: Trng thi ngun Cp 1: - Kim tra n PEM trn in bnh thng: Craft Interface v n PS - n PEM sng xanh, n trn PEM. PS tt. Yu cu: Trng thi ngun Cp 2: - Kim tra trng thi cc in bnh thng: card cp ngun PEM 0-3 DC Input: OK State : Online bng lnh:

show chassis enviroment pem

Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra cc n trn bnh thng: Craft Interface ng vi cc - n ONLINE ng vi cc card RE v SCB. card RE sng xanh. - n OK ng vi cc card SCB sng xanh. Yu cu: Trng thi khi hot Tnh trng Cp 2: hot ng - Kim tra trng thi cc ng bnh thng: card RE, SCB bng lnh: - i vi RE: chung Khi iu khin nh tuyn v chuyn mch

show chassis routing-engine show chassis environment cb

Curent Master/Backup

state:

- i vi SCB:
State: Online

Cp 1: - Bc 1: ng nhp vo thit b bng phn mm Hyper Terminal thng qua Kt ni cng Console trn card RE qun l v c trng thi active. - Bc 2: ng nhp vo gim st thit b bng phn mm Telnet thng qua cng Ethernet trn card RE c trng thi active.

Lu : SCB master/stanby tng ng vi RE master/stanby. Yu cu: ng nhp vo thit b thnh cng. Lu : - Thc hin logout phin ng nhp trc khi ngt kt ni thit b. - Thng s cng Console:
Baud rate: 9600 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Flow control: None

- 23 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng Ti x l RE bng lnh: 60% trong mt thi gian di, show chassis cn kim tra thit b, xc nh routing-engine nguyn nhn v x l. Yu cu: H thng phi ng Cp 2: - Bc 1: Kim tra trng b theo my ch NTP: thi hot ng ca giao thc sync_ntp v thi gian h thng phi Tnh trng NTP bng lnh: ng vi thi gian thc. show ntp ng b associations thi gian show ntp status - Bc 2: Kim tra thi gian h thng bng lnh:

show system uptime

Cp 2: - Bc 1: Kim tra cc chnh sch bo mt bng lnh:

show configuration firewall show configuration policy-options prefix-list internal show configuration interfaces lo0

Tnh mt

Lu : - Di a ch IP quy show configuration hoch cho h tng mng system login [123.29.0.0/20, 222.252.220.0/23, 203.210.144.0/22, 113.171.0.0/20, 203.162.58.0/25] - Di a ch IP qun l (IP Private) c quy hoch theo cc lp C khc nhau ty theo mi tnh. Tnh nng Cp 3: Yu cu: Thi gian chuyn chuyn Chuyn mch card RE bng mch nh hn 01 pht. mch bo lnh: Lu :

- Bc 2: Kim tra ti bo khon v phn quyn truy nhp bng lnh:

Yu cu: - Ch cho php truy nhp thit b t di a ch IP h tng mng v qun l. - Chnh sch bo mt (firewall) protect-RE c cu hnh theo quy nh trn giao tip lo0. - Ti khon c php ng nhp theo ng phn quyn.

- 24 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

- Thi gian ti thiu gia hai ln chuyn mch lin tip l 240 giy. - Sau khi chuyn mch, cn kim tra li tnh trng h thng v lu lng. Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n trn cc bnh thng : card MPC, MIC. - MPC: n OK sng xanh. - MIC: n STATUS sng Tnh trng xanh. hot ng Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: chung - Kim tra trng thi cc bnh thng: Online. card MPC, MIC bng lnh:

request chassis routing-engine master switch

show chassis pic-status

fpc

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: - Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng Ti x l MPC bng lnh: 60% trong mt thi gian di, show chassis fpc cn xc nh nguyn nhn v x l. Yu cu: Cng sut quang Cp 2: Khi giao tip Cng sut - Kim tra cng sut quang nm trong ngng cho php. Lu : Tham kho ti liu knh cng pht bng lnh: show interface Juniper M,MX,T Series - Optical lung thu
diagnotics optics <interface-name>

Interface Specifications.pdf.

Yu cu: T l chim dng a Cp 2: - Kim tra dung lng a < 70%. flash bng lnh:
show system storage Tnh trng Yu cu: T l chim dng b a cng v Cp 2: - Kim tra dung lng b nh < 70%. b nh nh RAM bng lnh:

show chassis routing-engine show chassis fpc

Cp 2: Sao lu d - Bc 1: Kim tra d liu liu h cu hnh ca thit b c thng sao lu t ng bng phn mm ra my tnh gim st.

Yu cu: - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng v my tnh khai thc.

- 25 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

- Bc 2: Sao chp d liu cu hnh t my tnh gim st vo server mng trung tm theo quy nh.

Lu : - Trong trng hp phn mm sao lu cu hnh t ng b li, thc hin sao lu nhn cng theo cc bc sau: + Bc 1: Sao lu cu hnh thit b ra cng.

show configuration save <file-name.cnf>

+ Bc 2: S dng cng c ftp sao chp file .cnf ra my tnh.

- 26 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.5. Thit b M320


STT Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Trng thi nhit bnh Cp 1: - Kim tra n ALARM thng: trn Craft Interface v - n ALARM tt v LCD thng tin hin th trn LCD. hin th: Temperature
OK.

Nhit

Mi trng thit b

Qut gi

Cp 2: - Trng thi nhit (temp) ca - Kim tra nhit h h thng bnh thng: Status: OK. thng bng lnh: show chassis - Nhit cc module di environment ngng Yellow Alarm. show chassis Lu :Nu nhit thit b temperaturevt qu ngng Red Alarm threshold th thit b s t ng shutdown. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 1: - Kim tra n ALARM thng: trn Craft Interface v - n ALARM tt v LCD thng tin hin th trn LCD. hin th Fans OK. Lu : - n RED ALARM (trn): sng nu c 01 qut hng. - n YELLOW ALARM (tam gic) sng nu c khay qut b rt ra. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: Status: OK bng lnh:

show chassis fan

Measurement : at normal speed

Spinning

Lu : M320 c 3 khay qut UPPER FRONT, LOWER FRONT v REAR. Nu mt qut b hng th cc qut khc trong cng khay s t ng tng tc vi tnh trng:
Measurement: Spinning at high speed.

Lc bi

Cp 1: Lm v sinh tm lc bi.

Yu cu: Tm lc bi c lm sch bng phng php

- 27 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

kh (khng s dng nc). Lu : tho lp tm lc bi theo quy trnh Juniper M320Installing an Air Filter.pdf. Yu cu: Trng thi ngun Cp 1: - Kim tra n POWER in thng: OK trn Craft Interface. - POWER OK sng xanh. 2 Ngun in Yu cu: Trng thi ngun Cp 2: - Kim tra trng thi cc in bnh thng: card cp ngun PEM 0-3 - Cc card PEM 0-3: State: Online bng lnh:

show chassis environement pem

DC Input: OK

Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n trn Craft bnh thng: Interface. - n OK ca RE 0-1, SIBS 0-3 sng xanh. Yu cu: Trng thi thit b Tnh trng Cp 2: hot ng - Kim tra trng thi cc bnh thng : card RE, CB, SIB bng lnh: - i vi RE: chung

Khi iu khin nh tuyn v chuyn mch

show chassis routing-engine show chassis environment cb show chassis environment sib

Curent Master/Standby

state

- i vi CB:
State: Online

- i vi SIB:
State: Online

Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng. thit b bng phn mm Lu : Hyper Terminal thng qua - Thc hin logout phin ng cng Console trn card CIP. nhp trc khi ngt kt ni thit Kt ni qun - Bc 2: ng nhp vo b. l v gim thit b bng phn mm - Thng s cng Console: st Baud rate: 9600 Telnet thng qua cng Mgmt Data bits: 8 trn card CIP.
Parity: None Stop bits: 1 Flow control: None

Ti x l

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng RE bng lnh: 60% trong thi gian di, cn

- 28 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

show chassis routing-engine

xc nh nguyn nhn v x l.

Yu cu: H thng phi ng Cp 2: - Bc 1: Kim tra trng b theo my ch NTP: thi hot ng ca giao thc sync_ntp v thi gian h thng phi NTP bng lnh: Tnh trng ng vi thi gian thc. show ntp associations ng b thi show ntp status gian - Bc 2: Kim tra thi gian h thng bng lnh:

show system uptime

Cp 2: - Bc 1: Kim tra cc chnh sch bo mt bng lnh:

show configuration firewall show configuration policy-options prefix-list internal show configuration interfaces lo0

Tnh mt

bo

- Bc 2: Kim tra ti khon v phn quyn truy nhp bng lnh:

show configuration system login

Tnh chuyn mch bo v

Cp 3: Chuyn mch card RE bng nng lnh:

request chassis routing-engine master switch

Yu cu: - Ch cho php truy nhp thit b t di a ch IP h tng mng v qun l. - Chnh sch bo mt (firewall) protect-RE c cu hnh theo quy nh trn giao tip lo0. - Ti khon c php ng nhp theo ng phn quyn. Lu : - Di a ch IP quy hoch cho h tng mng [123.29.0.0/20, 222.252.220.0/23, 203.210.144.0/22, 113.171.0.0/20, 203.162.58.0/25] - Di a ch IP qun l (IP Private) c quy hoch theo cc lp C khc nhau ty theo mi tnh. Yu cu: Thi gian chuyn mch nh hn 1 pht. Lu : - Thi gian ti thiu gia hai ln chuyn mch lin tip l 240 giy. - Sau khi chuyn mch, cn

- 29 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Khi giao tip knh lung

kim tra li tnh trng h thng v lu lng. Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n trn cc bnh thng: card FPC, PIC. - FPC: n OK sng xanh. - PIC: n STATUS sng xanh. Tnh trng Lu : Mt s PIC khng c hot ng n ch th trng thi. chung Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: - Kim tra trng thi cc bnh thng : Online. card FPC, PIC bng lnh:

show chassis pic-status

fpc

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng Ti x l FPC bng lnh: 60% trong mt thi gian di, Show chassis fpc cn kim tra thit b, xc nh nguyn nhn v x l. Yu cu: Cng sut quang Cp 2: Kim tra cng sut quang nm trong ngng cho php. Cng sut bng lnh: Lu : Tham kho ti liu cng pht show interface Juniper M,MX,T Series - Optical thu diagnotics optics
<interface-name>

Interface Specifications.pdf.

Yu cu: T l chim dng a Cp 2: Kim tra dung lng a < 70%. flash bng lnh: Tnh trng Yu cu: T l chim dng b Cp 2: a cng v Kim tra dung lng b nh < 70%. Khi lu b nh nh RAM bng lnh: tr phn show chassis routing-engine mm v show chassis fpc d liu Yu cu: Cp 2: - Bc 1: Kim tra d liu - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng Sao lu d cu hnh ca thit b c v my tnh khai thc. liu h sao lu t ng bng phn mm ra my tnh gim st. Lu : thng - Bc 2: Sao chp d liu - Trong trng hp phn cu hnh t my tnh gim mm sao lu cu hnh t

show system storage

- 30 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

st vo server mng trung tm theo quy nh.

ng b li, thc hin sao lu nhn cng theo cc bc sau: + Bc 1: Sao lu cu hnh thit b ra cng.

show configuration save <file-name.cnf>

+ Bc 2: S dng cng c ftp sao chp file .cnf ra my tnh.

- 31 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.6. Thit b switch 2.2.6.1. Switch Juniper EX4200 v EX3200


STT Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Trng thi nhit bnh Cp 1: - Kim tra mn hnh LCD thng: Temp Status : OK ca thit b Cp 2: - Trng thi nhit (temp) ca - Kim tra nhit h h thng bnh thng: Status: OK. thng bng lnh: show chassis - Nhit cc module di environment ngng Yellow Alarm. Show chassis Lu :Nu nhit thit b temperaturevt qu ngng Red Alarm threshold th thit b s t ng ngng hot ng. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 1: - Kim tra mn hnh LCD thng: Fans Status: OK ca thit b. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: Fans Status: OK bng lnh:

Nhit

Mi trng thit b

Qut gi

show environment

chassis

Ngun in

Yu cu: Trng thi ngun Cp 1: - Kim tra n LED-A v in bnh thng: LED-B. - n LED-A, LED-B mt sau thit b sng xanh. Yu cu: Trng thi ngun Cp 2: - Kim tra trng thi cc in bnh thng: Power status : OK card ngun bng lnh:

show environment

chassis

Khi iu khin nh tuyn v chuyn mch

Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: Tnh trng Kim tra trng thi card RE bnh thng: hot ng bng lnh: Current state: Master chung show chassis
routing-engine

Kt ni Cp 1: Yu cu: ng nhp vo thit qun l v - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng. gim st thit b bng phn mm Lu :

- 32 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Hyper Terminal thng qua - Thc hin logout phin ng cng Console mt sau thit nhp trc khi ngt kt ni b. thit b. - Bc 2: ng nhp vo - Thng s cng Console: Baud rate: 9600 thit b bng phn mm Data bits: 8 Telnet thng qua cng Parity: None Ethernet mt sau thit b.
Stop bits: 1 Flow control: None

Ti x l

Yu cu: Ti khng qu 60% Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng RE bng lnh: 60% trong thi gian di, cn show chassis xc nh nguyn nhn v x l.
routing-engine

Yu cu: Thi gian h thng Cp 2: Tnh trng Kim tra thi gian h thng phi ng vi thi gian thc. ng b thi bng lnh: gian

show system uptime

Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: Tnh trng Kim tra trng thi cc card bnh thng: hot ng FPC, PIC bng lnh: State: Online chung show chassis fpc
pic-status

Khi giao tip knh Ti x l lung

Cng cng thu

Yu cu: Ti khng qu 60% Cp 2: Kim tra ti x l ca card Lu : Nu ti vt ngng FPC bng lnh: 60% trong thi gian di, cn Show chassis fpc xc nh nguyn nhn v x l. Yu cu: Cng sut quang Cp 2: Kim tra cng sut quang nm trong ngng cho php. sut bng lnh: Lu : Tham kho ti liu pht show interfaces Juniper EX4200-Optical diagnostics optics interface Specifications.pdf.
<interface-name>

Khi lu Tnh show system storage tr phn trng a Cp 2: Yu cu: T l chim dng b mm v cng v b Kim tra dung lng b nh < 70%. d liu nh nh RAM bng lnh:

Yu cu: T l chim dng a Cp 2: Kim tra dung lng a < 70%. flash bng lnh:

show chassis routing-engine show chassis fpc

- 33 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

- Bc 1: S dng phn mm SecureCRT truy xut cu hnh thit b v lu Sao lu d file trn my tnh khai thc: show configuration | liu h no-more thng - Bc 2: Sao chp d liu cu hnh t my tnh gim st vo server mng trung tm theo quy nh.

Yu cu: - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng v my tnh khai thc.

- 34 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.6.2. Switch Huawei S6502


STT Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Nhit trong Cp 2: Kim tra nhit h thng ngng cho php : 10-700C. bng lnh:

Nhit

display environment

Mi trng thit b Qut gi

Yu cu: Trng thi qut bnh thng: - n OK sng xanh v n FAIL tt. Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: - Kim tra trng thi qut thng: Fan 1 State:Normal bng lnh: Cp 1: - Kim tra n trn FAN.

display fan

Ngun in

Yu cu: Trng thi ngun in bnh thng: - n PWR sng xanh. Cp 2: Yu cu: Trng thi ngun - Kim tra trng thi cc in bnh thng: Power 1 State: Normal card ngun 1 v 2 bng lnh: Cp 1: - Kim tra n PWR.

display power

Power 2 State: Normal

Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng. thit b bng phn mm Lu : Hyper Terminal thng qua -Thc hin logout phin ng cng Console mt trc nhp trc khi ngt kt ni Kt ni thit b. Khi iu qun l v thit b. - Bc 2: ng nhp vo -Thng s cng Console: khin gim st Baud rate: 9600 thit b bng phn mm nh Data bits: 8 Telnet thng qua cng tuyn v Parity: None 10/100 Base-TX mt chuyn Stop bits: 1 trc thit b. mch Flow control: None Yu cu: Thi gian h thng Cp 2: Tnh trng Kim tra thi gian h thng phi ng vi thi gian thc. ng b thi bng lnh: gian display time-range
all

- 35 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

Yu cu: Trng thi thit b Cp 1: - Kim tra n RUN trn bnh thng: Khi giao Tnh trng card LPU. - n RUN sng nhp nhy. tip knh hot ng Yu cu: Trng thi thit b Cp 2: lung chung - Kim tra trng thi cc bnh thng: Brd Status: Normal card LPU bng lnh:

dis device

Yu cu: T l chim dng b Cp 2: Tnh trng Kim tra dung lng b nh nh < 70%. a cng v RAM bng lnh: b nh

display memory

Khi lu save tr phn - Bc 2: S dng phn 5 mm v mm SecureCRT truy Sao lu d xut cu hnh thit b v lu d liu liu h file trn my tnh khai thc: display currentthng
configuration

Cp 2: - Bc 1: Lu cu hnh vo NVRAM bng lnh:

Yu cu: - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng v my tnh khai thc.

- Bc 3: Copy d liu cu hnh t my tnh gim st vo server mng trung tm theo quy nh.

2.2.6.3. Switch Cisco 3750, 2960, 2950 STT


Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Trng thi nhit bnh Cp 2: Kim tra nhit h thng thng: TEMPERATURE is OK bng lnh:

Nhit 1 Mi trng thit b Qut gi

show env all

Yu cu: Trng thi qut bnh Cp 2: Kim tra trng thi qut thng: FAN is OK bng lnh:

show env all

Ngun in

Yu cu: Trng thi hot ng Cp 1: - Kim tra trng thi n bnh thng:

- 36 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

SYSTEM.

- n SYSTEM sng xanh.

Yu cu: Trng thi hot ng Cp 2: - Kim tra trng thi cc bnh thng: card ngun bng lnh: - Vi switch 2950, 2960:

show env all -

POWER supply is OK

Vi switch 3750:
Sys Pwr: Good

Khi iu khin nh tuyn v chuyn mch

Kt ni qun l v gim st

Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: - Bc 1: ng nhp vo b thnh cng. thit b bng phn mm Lu : Hyper Terminal thng qua - Thc hin logout phin ng cng Console mt sau thit nhp trc khi ngt kt ni b. thit b. - Bc 2: ng nhp vo - Thng s cng Console: Baud rate: 9600 thit b bng phn mm Data bits: 8 Telnet thng qua cng Parity: None Ethernet mt sau thit b.
Stop bits: 1 Flow control: None

Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: Kim tra ti x l ca h Lu : Nu ti vt ngng Ti x l thng bng lnh: 60% trong thi gian di, cn show processes cpu xc nh nguyn nhn v x l. Yu cu: Thi gian h thng Cp 2: Tnh trng Kim tra thi gian h thng phi ng vi thi gian thc. ng b thi bng lnh: gian

show clock

Yu cu: T l chim dng a Cp 2: Tnh trng Kim tra dung lng b v b nh < 70%. a cng v nh RAM v a flash bng b nh lnh: Khi lu tr phn mm v d liu Sao lu d liu h thng

show file systems

Cp 2: - Bc 1: Lu cu hnh vo NVRAM bng lnh:

write memory copy running-config startup-config

hoc lnh:

Yu cu: - D liu cu hnh phi c lu tr y trn h thng v my tnh khai thc.

- Bc 2: S dng phn mm SecureCRT truy

- 37 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

xut cu hnh thit b v lu file trn my tnh khai thc:


terminal length 0 show running-config

- Bc 3: Sao chp d liu cu hnh t my tnh gim st vo server mng trung tm theo quy nh.

- 38 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.6.4. Switch Siemens HiD 6610


STT Mi trng thit b Ni dung i tng v Yu cu v lu cc bc thc hin Yu cu: Nhit trong Cp 2: Kim tra nhit h thng ngng cho php: 0-700C bng lnh: Lu : Lnh thc hin mode show status temp enable, global.

Nhit

Yu cu: Trng thi bnh Cp 2: Kim tra trng thi ngun thng: Status: running bng lnh: Ngun in Lu : Hin ti cc SW HiD show status power ti VTN3 ch c u ni 01 ngun DC. Yu cu: ng nhp vo thit Cp 1: ng nhp vo thit b bng b thnh cng. phn mm Hyper Lu : Terminal thng qua cng - Thc hin logout phin ng Kt ni qun Console mt trc thit b. nhp trc khi ngt kt ni thit b. l v gim - Thng s cng Console: Khi st Baud rate: 9600 iu Data bits: 8 khin Parity: None nh Stop bits: 1 tuyn v Flow control: None chuyn Yu cu: Ti khng qu 60%. Cp 2: mch Kim tra ti x l ca h Lu : Nu ti vt ngng Ti x l thng bng lnh: 60% trong thi gian di, cn show cpuload xc nh nguyn nhn v x l. Yu cu: Thi gian h thng Cp 2: Tnh trng Kim tra thi gian h thng phi ng vi thi gian thc. ng b thi bng lnh: gian

show clock

Yu cu: T l chim dng b Cp 2: Tnh trng Khi lu Kim tra b nh v a nh v a < 70%. a cng v tr phn flash bng lnh: b nh show memory mm v show flash d liu Yu cu: Sao lu d Cp 2: - Bc 1: Lu cu hnh - D liu cu hnh phi c liu h thng

- 39 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

vo NVRAM bng lnh:

write memory copy running-config startup-config

hoc lnh:

lu tr y trn h thng v my tnh khai thc.

Bc 2: S dng phn mm SecureCRT truy xut cu hnh thit b v lu file trn my tnh khai thc:

terminal line 512 show running-config

- Bc 3: Sao chp d liu cu hnh t my tnh gim st vo server mng trung tm theo quy nh.

2.2.7. H thng qun l mng


STT Ni dung i tng v cc bc thc hin Yu cu v lu

Yu cu: Phn mm truy cp Cp 2: v cp nht c thng tin Kim tra tnh trng kt ni Phm mm SAM5620 qun l cu hnh, ti nguyn v ca client n server ti tnh trng cc h thng thit b VTN1. tng ng hin c trn mng. Yu cu: Phn mm truy cp Cp 2: v cp nht c thng tin Kim tra tnh trng kt ni qun l cu hnh, ti nguyn v Phm mm WANDL ca client n server ti tnh trng cc h thng thit b VTN1. tng ng hin c trn mng. Yu cu: Phn mm cp nht Cp 2: v lu tr c s liu lu Kim tra tnh trng hot Phm mm gim st lu lng qua cc h thng thit b ng ca phn mm, c s lng tng ng hin c trn mng d liu v h thng loa truy v truy xut cnh bo mt cch xut cnh bo. chnh xc. Yu cu: Phn mm cp nht Cp 2: v lu tr c cc s kin v Kim tra tnh trng hot Phn mm Syslog lnh tc nghip trn cc h ng ca phn mm, c s thng thit b tng ng hin d liu. c trn mng. Yu cu: Phn mm pht hin Phn mm gim st kt Cp 2:

- 40 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

ni mng (SolarWind)

Kim tra tnh trng hot c tnh trng gin on kt ng ca phn mm v h ni mt cch chnh xc. thng loa truy xut cnh bo.

- 41 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

2.2.8. Tnh d phng ca mng VN2 i) Tnh d phng kt ni PEBRAS:


Mc ch Kim tra tnh nng chuyn mch lu lng i vi cc hng kt ni PE BRAS bao gm nhiu kt ni hot ng theo nguyn tc d phng nng.

M hnh mng

i tng thc hin Ni dung Cc bc thc hin

Cp 3 Yu cu v lu

Kim tra cu Thc hin lnh: show ip route static hnh nh tuyn trn BRAS Thc hin lnh: show router route-table Kim tra cu protocol static hnh nh tuyn trn PE

Yu cu: cu hnh nh tuyn mc nh (default route) c nh tuyn v PE qua tt c cc hng kt ni. Yu cu: Tt c cc di a ch IP dnh cho thu bao internet c nh tuyn v BRAS theo cc u tin khc nhau qua tt c cc hng kt ni. Thc hin lnh trn PE kha 01 kt Yu cu: Kim tra tnh ni PE BRAS. - Lu lng chuyn mch sang nng chuyn cc kt ni cn li. mch lu - Thu bao hot ng bnh lng thng.

- 42 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

ii) Kim tra tnh d phng kt ni PE SW Mc ch Kim tra tnh nng chuyn mch lu lng i vi cc hng kt ni PE SW bao gm nhiu kt ni hot ng theo nguyn tc d phng nng.

M hnh mng

i tng thc hin Ni dung Cc bc thc hin Thc hin lnh PE:

Cp 3 Yu cu v lu

Yu cu: Trng thi LAG v show lag <lag-id> detail cc cng trong LAG bnh Kim tra tnh thng: opr: up. trng kt ni Thc hin lnh SW: Yu cu: Trng thi kt ni PE-SW show interfaces <interface- bnh thng: physiscal
name> detail link: up.

Kim tra tnh Thc hin lnh trn PE kha 01 kt Yu cu: Lu lng chuyn nng chuyn ni PE SW. mch sang cc kt ni cn li. mch lu lng

- 43 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

iii) Kim tra tnh d phng kt ni P-PE Mc ch Kim tra tnh nng chuyn mch lu lng i vi cc hng kt ni PEP bao gm nhiu kt ni hot ng theo nguyn tc d phng nng.

M hnh mng

i tng thc hin Ni dung Cc bc thc hin

Cp 3 Yu cu v lu

Yu cu: -Bc 1: Thc hin lnh trn P xc - Cc LSP thit lp trc tip gia P PE tng ng vi s nh cc cng kt ni vi PE: show interfaces descriptions | kt ni v c trng thi up.
match <province-name> V d: show interfaces descriptions | match GLI

Kim tra tnh trng kt ni P-PE

-Bc 2: Kim tra bng nh tuyn IS-IS n router-id ca PE:

show route <PE router-id> protocol isis V d: show route 123.29.8.56 protocol isis

-Bc 3: Kim tra cc LSP c thit lp trc tip gia P PE

show mpls lsp | <province-name> |

match except

- 44 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

bypass | except tam V d: show mpls lsp | match GLI | except bypass | except tam show mpls lsp name <LSP name> detail V d: show mpls lsp name DNGP1-GLI-PE1-Link1 detail

Kim tra tnh nng chuyn mch lu lng

- Thc hin lnh trn P kha 01 kt - Yu cu: Lu lng chuyn ni vi PE. mch sang cc kt ni cn li trn cng P.

- 45 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

PHN 3 PH LC
3.1
3.1.1

Cc biu mu ghi chp kt qu kim tra, bo dng


Mu kt qu bo dng thit b
THIT B: xxx

STT

Ni dung kim tra, bo dng Mi trng thit b Ngun in Tnh trng hot ng chung Kt ni qun l v Khi iu gim st khin nh Ti x l tuyn v Tnh trng ng b chuyn thi gian mch Tnh bo mt Tnh nng chuyn mch bo v Tnh trng hot ng Khi giao chung tip knh Ti x l lung Cng sut quang Khi lu tr phn mm v d liu Tnh trng a cng v b nh Sao lu d liu h thng Nhit Qut gi Lc bi

Ngi thc hin

Thi gian thc hin

Yu cu

Kt qu

- 46 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

3.1.2

Mu kt qu bo dng h thng qun l mng


H THNG QUN L MNG

Ni dung kim tra, bo dng Phm mm SAM5620 Phm mm WANDL Phm mm gim st lu lng Phn mm Syslog Phn mm gim st kt ni mng (SolarWind)

Ngi thc hin

Thi gian thc hin

Yu cu

Kt qu

3.1.3

Mu kt qu bo dng kt ni mng VN2


TNH D PHNG CA KT NI MNG VN2

Ni dung kim tra, bo dng Tnh d phng kt ni PE - P Tnh d phng kt ni PE BRAS Tnh d phng kt ni PE - SW

Ngi thc hin

Thi gian thc hin

Yu cu

Kt qu

Lu : (i) Kt qu bo dng theo nh k hng thng, hng qu, hng nm cn c ghi chp vo biu mu; kt qu bo dng hng ngy c th ty chn. (ii) i vi ct kt qu: Ghi Tt nu kt qu kim tra v bo dng t yu cu Ghi Li nu kt qu kim tra v bo dng khng t yu cu hoc b li trong qu trnh thc hin. Ghi ch c th i vi cc trng hp li hoc khng thc hin do cc nguyn nhn khc

- 47 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

i vi ni dung kim tra c s liu c th th ghi s liu c th vo ct kt qu. Ct yu cu l ty chn v c ni dung tng t nh cc yu cu k thut ct Yu cu v lu trong phn 2.2.

(iii)

3.2

Cu hnh tng th kt ni mng VN2

VDC Data Center

Mng ISP khc

ASBR1

NIX

ASBR2

P khu vc khc

P khu vc khc

P1

P2

LAN

Thit b u cui knh VPN/Internet trc tip Mng VASC PE1 PE2 VTN3 Ethernet SW

BRAS 1

BRAS 2

Mng truy nhp ca VNPT tnh

MAN
PE-AGG 1 PE-AGG 2

HNH 3-1 S kt ni mng VN2

- 48 -

Quy trnh kim tra bo dng cc h thng thit b trn mng VN2

DANH MC TI LIU THAM KHO


1. Alcatel SR7750-Command Reference Guide.pdf. 2. Alcatel SR7750-Optical Interface Specifications.pdf. 3. Alcatel SR7750-Replacing an Air Filter.pdf. 4. Cisco Catalyst 3750, 29XX-Command Reference Guide.pdf. 5. Huawei Quidway 6502-Command Reference Guide.pdf. 6. Juniper E320-Command Reference Guide.pdf. 7. Juniper E320-Installing an Air Filter.pdf. 8. Juniper E320-Maintaining an Air Filter.pdf. 9. Juniper E320-Optical Interface Specifications. 10. Juniper ERX-Installing an Air Filter.pdf. 11. Juniper EX4200-Optical Interface Specifications. 12. Juniper M320-Replacing an Air Filter.pdf. 13. Juniper M,MX,T Series-Command Reference Guide.pdf. 14. Juniper M,MX,T Series-Optical Interface Specifications.pdf. 15. Juniper MX960-Replacing an Air Filter.pdf. 16. Juniper T1600-Replacing an Air Filter.pdf. 17. Siemens HiD6610-Command Reference Guide.pdf.

- 49 -