Está en la página 1de 32

Escoita a Deus

e viviras para sempre

Deus querenos coma un pai a (1 Pedro 5:6, 7)


o noso Creador. Deus e E coma un pai sabio e amoroso que coida e seus fillos. aconsella os Por iso, ensina a xente de a mellor todo o mundo cal e maneira de vivir. Conecer as suas verdades enchenos de felicidade e esperanza. Se queremos que Deus nos protexa e nos axude cos nosos problemas, faremos ben en escoitalo. E anda mais: poderemos vivir para sempre!
5 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA para sempre Escoita a Deus e viviras Editores WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A. de maio de 2013 Impresion forma parte dunha obra mundial Esta publicacion bblica de educacion sostida por contribucions venda. voluntarias. Prohbese a sua se indique o contrario, todalas Agas referencias extradas da bblicas estan de A Biblia, version Sociedade de Estudos, Publicacions e Traballos. Listen to God and Live Forever Galician (ll-GLC) Made in United Kingdom by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity) Impreso no Reino Unido

Como podemos escoitar a Deus? PAXINA 4 a verdade acerca de Deus? PAXINA Cal e 6 Como era a vida no Paraso? PAXINA 8 Escoitaron a Satan. Con que resultado? PAXINA 10 O Diluvio. Quen escoitou e quen non? PAXINA 12

Acheguemonos a Xehova, di a Biblia. Se o escoitamos, viviremos para sempre 10:27, 28) (Santiago 4:8; Xoan

Que aprendemos do Diluvio?


Quen foi Xesus? PAXINA 16 Por que morreu Xesus por nos? PAXINA 18 PAXINA 14

Cando sera a Terra un paraso?


PAXINA 20

Que bendicions lles esperan os que escoitan a Deus? PAXINA 22 A quen escoita Xehova? PAXINA 24 Como ter unha familia feliz? PAXINA 26 Que debemos facer para lle agradar a Deus? PAXINA 28 lealdade Como podes demostrar a tua a Xehova? PAXINA 30

Como podemos escoitar a Deus?

Deus fixo que homes escribiran nun libro a Biblia. os Seus pensamentos. Ese libro e importante Nela atopamos informacion que El quere que saibamos. Deus sabe o que mais nos conven. Se lle escoitamos, poderemos tomar boas decisions (Proverbios 1:5).

Deus quere que todo o mundo lea a Biblia. esta disponible Hoxe en da en moitos idiomas.

Escoitamos a Deus cando lemos e entendemos a Biblia.

Deus falanos por medio da Biblia a (2 Timoteo 3:16)

poden As Testemunas de Xehova axudarte a entender a Biblia.

Por todo o mundo ensinan a verdade sobre Deus.

Estas clases son gratis. Podes aprender sobre Deus nas mais reunions das Testemunas de Xehova.

A Palabra de Deus e a verdade (Xoan 17:17). Por que podemos confiar en Deus? (Numeros 23:19).

escoitando a Deus Xente de todo o mundo xa esta (Mateo 28:19)

a verdade acerca de Deus? Cal e


hai un Deus verdadeiro. So O seu nome e Xehova, ou Iave 42:8). (Salmo 83:19; Isaas un Non podemos velo porque e esprito. Deus amanos, e quere tamen o amemos a El que nos e os demais (Mateo 22:35-40). E o Todopoderoso, o Creador de todalas cousas.

de A primeira creacion Deus foi un anxo moi poderoso, a quen se lle chegou a conecer como tamen Xesucristo. Xehova creou outros anxos.

creou todo o que hai no ceo . . . Xehova


6

Deus creou as estrelas, Xehova e tamen a Terra e todo o que hai nela (Xenese 1:1).

O primeiro home, Adam, foi formado do po da terra (Xenese 2:7).

Por que deberiamos respectar a Xehova? (Isaas 42:5). Cales son algunhas das calidades de Deus? (Exodo 34:6).

. . . e todo o que hai na Terra (Apocalipse 4:11)

Como era a vida no Paraso?


creou a primeira muller, Xehova Eva, que foi a esposa de Adam (Xenese 2:21, 22).

creounos con mentes Xehova e corpos perfectos, sen defectos.

O seu fogar era o Paraso de Eden, un fermoso xardn cheo de arbores froiteiras e animais.

falaba con eles e aprendalles Xehova cousas novas. Se lle escoitaban, gozaran na Terra. para sempre do Paraso

deulles a Adam e Eva todo canto precisaban Xehova (Xenese 1:28)

Un dos anxos rebelouse contra Deus. O seu nome Satan. e

Xehova amosoulles a Adam e Eva unha da arbore no xardn que non deban comer. Se o facan, morreran.

non quera que Adam e Satan Por iso, Eva obedeceran a Xehova. usando unha serpe, foille co conto do froito da a Eva de que se coma senon que arbore non morrera, sera coma Deus. Por suposto, era todo mentira (Xenese 3:1-5).

Deus dxolles que non comeran dunha das arbores (Xenese 2:16, 17)

Escoitaron a Satan. Con que resultado?


serpe Eva fxolle caso a e comeu do froito. Despois levoullo a Adam, comeu del. que tamen

O que fixeron estivo mal, foi un pecado. Por iso, Deus botounos do Paraso.

para eles A vida tornouse moi difcil e os seus fillos. Fixeronse vellos e morreron. Non seguiron vivindo como que deixaron de existir. espritos, senon

10

Adam e Eva desobedeceron a Deus e por iso morreron (Xenese 3:6, 23)

Todos morremos porque somos fillos de Adam e Eva. Os mortos nin ven nin oen, 9:5, 6, 10). non poden facer nada (Eclesiastes

non quera que Xehova a xente morrera. Pronto a vida os lles devolvera defuntos. Se lle obedecen para sempre. viviran
Por que morremos? (Romanos 5:12). para sempre A morte desaparecera a (1 Corintios 15:26).

Cando morremos deixamos de existir, volvemonos po (Xenese 3:19)

11

O Diluvio. Quen escoitou e quen non?


Adam e Eva tiveron fillos e, andando o tempo, a Terra foise enchendo de xente. Tempo despois, rebelion alguns anxos unronse a de Satan.

Terra e tomaron Estes anxos vineron a forma de homes para casar coas mulleres. Os fillos sobrehumanos que tiveron eran violentos e moi fortes.

xente facendo mal Haba por todas partes. A Biblia di: A maldade dos homes medraba na terra e (...) todolos seus pensamentos para o mal. eran so

a maiora da xente faca cousas malas Nos tempos de Noe (Xenese 6:5) 12

era un home bo. Noe Xehova dxolle que enviara un diluvio para acabar con toda a xente malvada.

Ademais, mandoulle facer a arca, que era un barco para meter enorme. Servira sua familia e animais dentro a de todalas especies.

avisou que pronto chegara Anda que Noe o escoitou. De feito, o Diluvio, ninguen burlabanse del e o desprezaban.

Cando Noe rematou a arca, entrou nela coa sua familia e meteu dentro os animais.

escoitou a Deus e construiu a arca Noe (Xenese 6:13, 14, 18, 19, 22)

13

Que aprendemos do Diluvio?

Choveu a mares e durante corenta das corenta noites, ata que a Terra quedou anegada. Toda a xente que faca o mal morreu.

Os anxos rebeldes deixaron a sua forma humana e convertronse en demos.

Os que estaban na arca sobreviviron. Anda que, co tempo, Noe e maila sua familia morreron, Deus lles devolvera a vida, esta vez coa oportunidade de vivir para sempre.

malvados, pero salvou a Noe ea sua familia Deus destruiu os (Xenese 7:11, 12, 23) 14

e os seus Satan demos anda seguen a enganar a xente.

como Hoxe en da, pasou nos tempos moitos de Noe, rexeitan os consellos do noso Pai Xehova. Por iso, pronto a quen El destruira non lle obedeza (2a Pedro 2:5, 6).

As Testemunas de Xehova seguen o exemplo de Noe: escoitan a Deus e lle obedecen.

Escollamos o camino que leva a vida (Mateo 7:13, 14). para Os malvados desapareceran de paz sempre; os humildes gozaran (Salmo 37:10, 11).

Deus non permitira que os malvados sigan vivindo, a xente boa pero salvara (Mateo 24:37-39)

15

Quen foi Xesus?


Para lle agradar a Xehova temos que escoitar a outra persoa moi importante. Moito antes de Adam, Xehova creou un poderoso anxo no ceo.

Tempo despois, Xehova enviouno para que nacera en Belen dunha virxe chamada Mara. Este neno chamouse (Xoan 6:38). Xesus

era un home que imitaba a perfeccion Xesus a personalidade de Deus. Era amigable, carinoso e accesible. Non tivo reparo en ensinar a verdade acerca do seu Pai, Xehova.

16

mandou a Xesus a Terra Xehova 4:9) (1a Xoan

tamen curou enfermos e Xesus vida. devolveu a alguns a

Finalmente os dirixentes relixiosos conseguiron que os romanos torturaran e mataran a Xesus.

Os dirixentes relixiosos non aturaban a Xesus porque el denunciaba todalas suas ensinanzas falsas e as suas maldades.

importante que conezamos Por que e a Xesus? (Xoan 17:3). no ceo antes de vir a Terra? Que fixo Xesus (Colosenses 1:15-17).

fixo o ben pero foi odiado Xesus (1a Pedro 2:21-23)

17

Por que morreu por nos? Xesus

despois da sua morte, Tres das algunhas mulleres foron visitar e atoparona a tumba de Xesus vaca. Xehova resucitara a Xesus de entre os mortos.

tarde, Xesus apareceuselles Mais seus apostolos. os


Cal e o xornal que paga o pecado? (Romanos 6:23). abriu o camino a vida Xesus eterna (Romanos 5:21).

fixo que Xesus volvese a Xehova vida, non cun corpo de home, senon cun corpo espiritual, inmortal e moi poderoso. Os seus discpulos viron como suba o ceo.

18

morreu para que poidamos vivir para sempre Xesus 3:16) (Xoan

entregou a sua Xesus vida para rescatar a humanidade do pecado e da morte (Mateo 20:28). Deste xeito, Deus pode darnos a oportunidade de vivir para sempre. nomeou Rei a Xesus para que goberne Xehova a Terra. Con el habera 144.000 persoas fieis resucitadas para vivir no ceo. Estas persoas formaran un goberno xusto, e mais Xesus o Reino de Deus (Apocalipse 14:1-3).

O Reino de Deus convertira a Terra nun paraso. Xa non habera mais miseria, fame, delincuencia ou guerras. Seremos felices de verdade (Salmo 145:16).

Que bendicions traera o Reino de Deus? (Salmo 72). Pidamoslle a Deus que traia o seu Reino (Mateo 6:10).

e nomeuno Rei do Seu Reino Deus resucitou a Xesus (Daniel 7:13, 14)

19

a Cando sera Terra un paraso?


A Biblia predeciu moitos dos problemas actuais. Por exemplo, dixo que as viviran para os persoas so cartos e as diversions, que seran violentas e seus pais. desobedientes os

fame, epidemias, Habera terremotos, e guerras. isto o que vemos Non e hoxe en da?

profetizou Xesus que, ademais, se as boas predicaran novas do Reino de Deus por toda a terra (Mateo 24:14).

20

Os problemas actuais demostran que o Reino de Deus pronto actuara (Lucas 21:10, 11; 2a Timoteo 3:1-5)

Pronto Xehova a quen destruira lle desobedeza.

Os que se escoiten a Deus sobreviviran e gozaran dun mundo novo, onde poderan vivir libres de calquera medo e confiar nos demais. a Satan Castigara e os seus demos.

Que predixo Xesus para os nosos das? (Mateo 24:3-14). Os que non obedezan non (2a sobreviviran Pedro 3:7).

coa maldade O Reino de Deus acabara (2a Pedro 3:13)

21

Que bendicions lles esperan que escoitan a Deus? os


Podes imaxinar como sera a tua vida se escoitas Gozaras de a Xehova? saude perfecta e ninguen enfermara. Non habera xente mala e poderemos confiar nos demais.

bagoas Non habera de tristura, nin dor, nin pena. Acabaranse a vellez e a morte.

dos que xa morreron, resucitaran para vivir na Terra A maiora (Feitos 24:15) 22

rodeado dos teus amigos e da tua familia. Viviras A vida no paraso sera un pracer.

Non viviremos con medo. Seremos felices de verdade.

co sufrimento O Reino de Deus acabara (Apocalipse 21:3, 4)

23

A quen escoita Xehova?


desexa escoitar as nosas Xehova oracions (Salmo 65:3). Quere que lle falemos dende o corazon.

Debemoslle orar a Xehova, a ninguen mais.

Xesus ensinounos a orar (Mateo 6:9-15). As oracions de quen escoita Deus? (Salmo 145:18, 19).

24

Deus escoita as nosas oracions (1a Pedro 3:12)

Oremos para que a vontade de Deus se faga no ceo e na terra.

Pidamoslle a Xehova que nos axude a facer lle podemos o ben. Tamen orar por outras cousas que nos preocupen, como a comida, o emprego, a vivenda, a roupa ou a saude.

Oremos no nome de e as amosaremos Xesus canto valoramos o que fixo por nos.

Xehova escoita as oracions dos que lle obedecen (Proverbios 15:29). Orar nos axuda a non desacougar (Filipenses 4:6, 7).

Podemos orar por moitos asuntos 5:14) (1a Xoan

25

Como ter unha familia feliz?

Deus estableceu que o matrimonio dun home e fora a union unha muller.

carinoso Un bo marido e e comprensivo coa sua muller.

Unha boa muller colabora co seu home.

Os fillos tenen que obedecer seus pais. os

26

a clave para ter unha familia feliz O amor e (Efesios 5:33)

A Biblia di que o marido debe amar a sua muller como a si mesmo, e que ela ten que respectalo.

Deus non aproba as relacions sexuais fora do matrimonio.

A Palabra de Deus ensina as familias como ser felices.

Mantenamos elevadas normas morais a (1 Corintios 6:18). teus fillos Ama, ensina e protexe os (Deuteronomio 6:4-9).

Sexamos comprensivos e fieis (Colosenses 3:5, 8-10)

27

Que debemos facer para lle agradar a Deus?


Se amamos a Xehova non faremos o que lle desagrada. non quere que roubemos, Xehova tomemos drogas ou abusemos do alcohol. Deus detesta o asasinato, o aborto e a homosexualidade. Tampouco quere que sexamos avariciosos nin violentos.

Non debemos adorar imaxes nin practicar espiritismo.

Que pensa Deus do espiritismo? (Deuteronomio 18:10-12). Por que non debemos adorar os dolos? (Isaas 44:15-20).

No vindeiro paraso na Terra non habera xente que faga cousas malas.

28

mal Non fagamos o que Deus di que esta (1a Corintios 6:9, 10)

Para lle agradar a Deus, temos que esforzarnos por asemellarnos a el.

Demostremos amor os demais sendo amables e xenerosos.

Sexamos honrados.

Demostremos compaixon e saibamos perdoar.


Imitemos a Xehova a (1 Pedro 1:14-16). Demostremos amor (1a Xoan 4:7, 8, 11).

Falemos con outros do que aprendemos de Xehova e as suas normas (Isaas 43:10).

demais Fagamos o ben os (Mateo 7:12)

29

Como podes demostrar lealdade a Xehova? a tua


valente e non participes Se nas tradicions e costumes que ensina contrarias o a Biblia.

Evita participar en asuntos polticos. Apoia so a Xehova Seu Reino. eo

protexe os que lle son leais Xehova (Salmo 97:10).

30

Ponte do lado de Deus (1a Pedro 5:6-9)

reunions das Testemunas Asiste as de Xehova; eles te axudaran a Deus. a achegarte mais

Nunca deixes de aprender de Xehova e de esforzarte por obedecer as suas normas.

fe Cando a tua sexa ben forte, poderas dedicar a tua vida e bautizarte a Xehova (Mateo 28:19). Escoita a Deus. Le a Biblia Testemunas e pdelle as de Xehova que te axuden a entendela. Se practicas o que aprendes, poderas vivir para sempre (Salmo 37:29).

Cando nos arrepentimos, Xehova nos perdoa (Feitos 3:19). da vida Anda no camino (Mateo 7:13, 14).

a mellor decision Escoita a Deus: e (Mateo 7:24, 25)

31

www.jw.org

ll -GLC