Está en la página 1de 40

Bo co thc tp tt nghip

Mc lc
MC LC ........................................................................................................ 1
LI M U .................................................................................................. 4
GII THIU V CNG TY TASA. ............................................................. 5
1 GII THIU CHUNG ...................................................................................... 5
2 CC LNH VC HOT NG .......................................................................... 6
3 M HNH T CHC CA CNG TY TASA ...................................................... 7
3 I TC CA CNG TY TASA ..................................................................... 8
NI DUNG THC TP TRONG T THC TP TI CNG TY
TASA ................................................................................................................ 9
DANH MC CC T VIT TC .............................................................. 10
CHNG 1 :S LC V T BTS 3900 CA HUAWEI ................. 11
1

CU TRC H THNG T BTS 3900 ...................................................... 11


Hnh1.1 :cu trc t BTS 3900 ................................................................. 12
1.1 chc nng cc thnh phn trong t BTS ..................................... 12
1.1.1 BBU (baseband unit) ................................................................... 12
Hnh 1.2 module BBU 3900 .............................................................. 13
Hnh 1.3 board UEIU.......................................................................... 13
Hnh 1.4 board GTMU ..................................................................... 14
Hnh 1.5: board UELP ........................................................................ 15
Hnh 1.6: bng UBFA ......................................................................... 15
Hnh 1.7: board UPEA........................................................................ 16
Hnh 1.8: booard UPEB ..................................................................... 16
1.1.2 DRFU (double radio filter unit) ................................................... 16
Hnh 1.9: bng DRFU............................................................................... 16
Hnh 1.10: cu trc chc nng ca DRFU ......................................... 17
Hnh 1.11: board GAMT .................................................................... 18
Hnh 1.12 : Board FAN unit ............................................................... 19

CHNG 2 : QUY TRNH LP T BTS 3900 .................................... 20


2.

LP T PHN OUDOOR ......................................................................... 20

2.1.1 lp t antena .................................................................................. 20

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 1

Bo co thc tp tt nghip
Hnh 2.1: hnh nh cho anten trm single ........................................... 20
Hnh 2.2: vng chng st ca antena .................................................. 20
Hnh 2.3:thang cp ng cch ............................................................ 21
2.1.2 lp t jumper outdoor .................................................................... 21
Hnh 2.4: ................................................................................................... 21
Hnh 2.5 qun u connecter bng caosu non ........................................ 22
Hnh 2.6: qun caosunon v buc lc cc si jumper ....................... 23
Hnh 2.7 : ni thang cp tip xc vo nh i phi c bt kn........ 24
2.1.3 chnh hng v chnh tilt ca anten. ............................................... 24
Hnh 2.8: dng c chnh tiu v chnh hng ca anten. .............. 24
Hnh 2.8: tip t vo tr anten loi tr ng..................................... 25
Hnh 2.9: tip t tr dy co ............................................................ 25
Hnh 2.10: ........................................................................................... 26
2.2 LP T INDOOR..................................................................................... 26
2.2.1 lp t cu cp ................................................................................. 26
Hnh 2.11 thang cp trong nh............................................................ 26
2.2.2 lp t t BTS 3900.......................................................................... 27
Hnh 2.12 :cch lp t t BTS ng cch ......................................... 27
Hnh 2.13: phn b dy cp trn t ng cch ................................... 28
Hnh 2.14 lp t cu hnh cho t BTS .............................................. 28
Hnh 2.14 cu hnh 2/2/2 .................................................................... 29
Hnh 2.15 cu hnh 4/4/4 .................................................................... 30
CC LOI CU HNH TOPO CA BTS 3900 .................................................. 30
* topo dng sao ......................................................................................... 30
* topo dng chui...................................................................................... 31
* Topo dng cy ....................................................................................... 32
* topo dng vng ....................................................................................... 32
2.2.4 cch u ni trong card BBU .......................................................... 33
Hnh 2.16: cch u ni trong card BBU ........................................... 33
Hnh 2.17 ............................................................................................ 34
Hnh 2.18: quy lut mu cho truyn n ............................................ 34
2.2.5 Cch u ni trong card UPEU. ................................................ 36
Hnh 2.19 : cch u ni card UPEU ................................................. 37
2.3 CCH U CNH BO. ............................................................................ 37
2.4 LP T T NGUN . ............................................................................... 37
Hnh 2.20 minh ha cc bc u ni ngun cho BTS...................... 38

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 2

Bo co thc tp tt nghip
Hnh 2.21 : cc loi cp ni cho ngun .................................................... 39
LI CM N ................................................................................................ 40

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 3

Bo co thc tp tt nghip

Li m u
Nh chng ta bit ngy nay x hi ngy cng pht trin v hin i ha, nhu cu
trao i thng tin t xa em li rt nhiu tin ch v thi gian cng nh tnh nng
ng sng to ca con ngi nhm m bo hon thnh cng vic mt cch tt nht
v nhanh nht. phc v cho nhu cu trao i thng tin nh vy con ngi

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 4

Bo co thc tp tt nghip
xy dng v pht trin h thng thng tin lin lc nh: mng cp quang, cp ng,
cc h thng in thoi c nh, h thng truyn thng v tuyn vv.
Trong h thng truyn thng v tuyn BTS ng vai tr ht sc quan trng, trm
thu pht BTS l mt phn ca thit b to iu kin giao tip khng dy gia ngi
dng (UE) vi mng li thng tin di ng.
BTS bao gm tt c cc thit b giao tip truyn dn v v tuyn cn thit nh: h
thng anten, b khuch i tn v cc thit b s cn thitvv.
Trong t thc tp ln ny c tip cn v c lm vic cng vi anh em trong
cng ty TASA, c s gip v hng dn ca cc n anh i trc v hc
hi c mt t kinh nghim thc tin ..bi bo co ny l nhng g em rt ra sau
qu trnh thc tp. hon thnh bi bo co ny em d tham kho ti liuv t
3900 cahng HUAWEI cng vi s gip ca anh em trong b phn k thut
ca cng ty TASA.

Gii thiu v cng ty TASA.


1 gii thiu chung

Cng ty TNHH TA SA (gi tt l TASA) c thnh lp theo Giy


Chng Nhn ng K Kinh Doanh s 0310579482 do S K Hoch v
u T Thnh ph H Ch Minh cp ngy 13 thng 01 nm 2011.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 5

Bo co thc tp tt nghip

TASA da trn ton b nn tng cng ty TNHH H.T.V hn 10 nm


trong lnh vc vin thng di ng ti Vit Nam. Vi nhim v thay th
H.T.V ti th trng Vit Nam v m rng th trng sang cc nc ln
cn trong nm 2012 cng nh trong tng lai. Cng ty TASA cung cp
y cc dch v v vin thng, c bit l kho st, thit k, xy dng,
k thut, lp t, kch hot, bo tr, ti u v cung cp ngun nhn lc cho
cc d n vin thng khng dy cng ngh cao.

Ngoi ra, cng ty cn c chc nng mua bn my mc, thit b, vt t v


dch v t vn trong lnh vc vin thng, pht thanh truyn hnh, in t
v tin hc. Sn xut, lp t, bo dng ct anten, sn phm c kh ngnh
vin thng, thi cng xy dng cc cng trnh dn dng cng nghip, o
kim cc thit b vin thng.

Vi i ng nhn vin c trnh chuyn mn cao, tn tm, nhiu kinh


nghim kt hp i ng qun l chuyn nghip tng tham gia nhiu d
n trong v ngoi nc. ng thi c trang b y cc thit b hin
i, cng ty v ang tham gia vo nhiu d n vin thng nh kho st,
thit k, lp t, kch hot, vn hnh, bo dng thit b RBS v Truyn
Dn.

Xy dng thp t ng, thp dy co, lm b g anten phc v lp t cc


trm RBS v Microwave cho cc nh cung cp thit b mng vin thng
hng u nh Ericsson, Huawei, ZTE, Nortel.

2 Cc lnh vc hot ng

Kho st, tm v tr t trm v trm thu pht sng di ng.


Kho st, thit k, lm h s trm BTS, Truyn dn : Viba (SDH, PDH)
Lp t, kim tra th v kch hot trm BTS, Viba (SDH, PDH)
Thu thp v phn tich d liu , ti u ho trm BTS
Vn hnh, ng cu, bo tr bo dng thit b BTS, Truyn dn.
Lp t cc loi tng i v thit b vin thng: MSC, BSC, OSS
Lp t, kim tra v vn hnh h thng thit bi truyn dn quang.
Sn xut, lp t, bo dng ct anten, sn phm c kh ngnh vin
thng.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 6

Bo co thc tp tt nghip

Lp t, sa cha, bo dng, o kim cc thit b trm thu pht sng


di ng, tng i.
Thi cng xy dng c s h tng cc trm BTS
Sn xut, ch to, lp t, sa cha, bo hnh, bo tr, bo dng, h
tr vn hnh cc thit b chuyn ngnh vin thng, bu chnh vin
thng, in t, tin hc.
Mua bn vt t hng ha, thit b bu chnh - vin thng, in t, tin
hc.
Cho thu ti sn hot ng, cho thu cc sn phm, thit b bu chnh,
vin thng, in t, tin hc.
Cung ng v lp t h tng c bn ngnh vin thng
Cung ng v qun l ngun lao ng.

3 M hnh t chc ca cng ty TASA

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 7

Bo co thc tp tt nghip

3 i tc ca cng ty TASA
+ Ericsson
+ Gmobile

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 8

Bo co thc tp tt nghip
+ Huawei
+Mobifone
+Nokia siemens
+ Viettel
+ Vinaphone
+ Vietnammobile
+ ZTE

Ni dung thc tp trong t thc tp ti cng ty TASA

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 9

Bo co thc tp tt nghip
-Trong t thc tp va qua em c anh em k s ca TASA hng dn
v ch o lm vic nng cell v lp t them cell mi c th ti cc a
im sau:

Bu in VHX Tn Tin , X Tn Tin , Huyn B p, Bnh Phc (ID :


BPD003) Kinh : 106,72353, V :11,9251.
Trm Vin Thng Ph Ngha, Thn Khc Khoan, Phc Long , Bnh
Phc(ID : BPGM14) Kinh : 107,00217. V : 119,1611.
Bu cc Sao Bng , c Liu , B ng , Bnh Phc (ID: BPDA15) .
Kinh : 107134361 . V : 11709222.
Trm Vin Thng Bom Bo , B ng , Bnh Phc (ID : BPDA00) Kinh
:107,186841 . V : 11,910265

Danh mc cc t vit tc
DCDU-01 (direct current distribution unit) : b cp dng mt chiu

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 10

Bo co thc tp tt nghip
DRFU (double radio unit) :b lc sng i
FAN(fan UNIT) :qut
GATM (GSM transmission & mngemen unit for BBU): b phn qun l v
chuyn giao GSM cho BBU
PMU (power and enviroment monitoring unit): b phn gim st mi trng
v ngun
PSU (AC/DC) : b cp ngun AC
PSU (DC/DC):b cp ngun DC
UBFA(universal BBU fan unit type A(2U)): qut chung cho BBU
UE1U(universal enviroment interface unit): b giao din mi trng chung
UELP(universal E1/T1 linghtning protection unit): b chng st chung
UPEU(universal power and enviroment interface unit): b giao din mi
trng v ngun chung
BBU (baseband unit): khi bng gc
TMA (tower mouted unit): b khuch i nh ct

Chng 1 :S LC V T BTS 3900 CA HUAWEI

1 Cu trc h thng t BTS 3900


- BTS 3900 ny bao gm BBU 3900, cc DRFU, t macro, BBU 3900
v DRFUs c c trong t macro
BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 11

Bo co thc tp tt nghip

Hnh1.1 :cu trc t BTS 3900

Cc thnh phn BTS 3900 l BBU, DRFU, DCDU-01,GATM, QLDA.PSU


v b phn FAN
1.1 chc nng cc thnh phn trong t BTS
1.1.1 BBU (baseband unit)
-l n v iu khin bang gc cho phptng tc gia cc trm
BTS,BSC gm UEIU, GTMU, UELP, UBFA, UPEU.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 12

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.2 module BBU 3900

-UEIU (universal environment interface unit) truyn tn hiu gim st, tn


hiu bo ng t cc thit b bn ngoi choboard iu khin chnh.

Hnh 1.3 board UEIU

UEIU thc hin cc chc nng sau:


+cung cp 2 cng tn hiu RS 485
+cung cp 8 cng lin lc bo ng
-GTMU (the GSM transmission, timing, and management unit for BBU) iu
khin v qun l ton b BTS . N cung cp giao din lin quan n clock
tham chiu, ngun cung cp, OM ,v bo ng bn ngoi.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 13

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.4 board GTMU

GTMU thc hin cc chc nng sau:


+ iu khin, duy tr , va iu hnh cc trm BTS
+ Cung cp qun l li, qun l cu hnh, qun l hiu sut, v qun l bo
mt
+ Phn phi v qun l tn hiu clock BTS
+ Cung cp u vo clock th nghim
+ Cung cp cng ethernet bo tr ni ht
+ Cung cp 4 lung E1 u vo
+ Cung cp cng CPRI giao tip vi cc m-un RFA
-UELP (th describes the universal E1/T1 linghtning protection unit). y l
board ty chn c ci t trong cc SLPU hoc BBU. UELP cung cp bo
v chng st cho 4 tn hiu E1/T1.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 14

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.5: board UELP

-UBFA (this describes the universal BBU fan unit type A) chc nng:
+ iu khin tc qut cho boaed kim sot chnh
+ Pht hin nhit ti l vo khng kh

Hnh 1.6: bng UBFA

-UPEU (this describes universal power and environment interface unit)


+ N chuyn i -48V hoc 24V DC n 12V DC
+ Cung cp 2 tn hiu RS485 v 8 bo ng
+ Cung cp cc kt ni ngc li bo v cho kt ni cp in UPEU c
phn lm 2 loi : UPEA, UPEB

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 15

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.7: board UPEA

Hnh 1.8: booard UPEB

1.1.2 DRFU (double radio filter unit)


L mt b lc v tuyn i x l 2 sng mang. DRFU thc hin iu
ch v gii iu ch gia cc tn hiu bascband v tn hiu RF, x l d
liu, kt hp v chia tn hiu.

Hnh 1.9: bng DRFU

T macro dng c cc BBU 3900 v DRFU. Ngoi ra t macro cn cung


cp cc chc nng nh phn phi in, tn nhit v tng bo v 002E
-DRFU thc hin chc nng sau:

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 16

Bo co thc tp tt nghip
+ N iu ch tn hiu baseband n GSM tn hiu RF bng cch s dng
chuyn i tn s trc tip cc knh truyn. Sau khi khuch i hoc kch hp
cc tn hiu RF,DRFU gi tn hiu n anten truyn.
+ N nhn tn hiu RF t anten ba chuyn i cc tn hiu RF thnh tn hiu
IF . Sau khi khch i ,chuyn i A/D qua b lc v thc hin automatic
gain control (AGC), DRFU s gi cc tn hiu n cc BBU x l
+ N thc hin kim sot ngun v pht hin sng ng.
+ Pht hin dng ngc li.
+ H tr tng hp tn s v kim tra vng lp.
+ To ra chng xung clock CPRI, thu hi clock CPRI ca xung ng b b
mt,v pht hin bo ng.

Hnh 1.10: cu trc chc nng ca DRFU

- Chc nng ca n v giao din tc cao nh sau


+thch ng cc tn hiu t cc BBU cho cc n v x l tn hiu
+thch ng cc tn hiu t b phn x l tn hiu cho BBU cc n v
x l tn hiu bao gm 2 knh uplink RX, 2 knh downlink TX
- Cc chc nng ca cc knh uplink RX nh sau
+ Down chuyn i tn hiu RF thnh tn hiu IF
+ Khuch i cc tn hiu IF v thc hin gii m IQ
+ Thc hin chuyn i A/D
+ Ly tn hiu s
+ Thc hin lc
+ Thc hin digital automatic gain control (DAGC)
BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 17

Bo co thc tp tt nghip
+ ng gi d liu
- Cc chc nng ca cc knh downlink TX nh sau:
+ M gi cc tn hiu clock, tn hiu iu khin, v tn hiu d liu t
BBU v gi cho cc n v lin quan
+ nh hnh v lc cc tn hiu ng xung
+ Thc hin chuyn i cc tn hiu RF n bng pht. Cc b khuch
i in khuch i tn hiu RF cng sut thp t b phn x l tn
hiu.
- Cc chc nng ca ghp song cng i nh sau:
+ Ghp cc tn hiu RX v TX tn hiu
+ Kt hp cc tn hiu RX v TX tn hiu chng chia s knh cho
anten cng loi.
+ Lc cc tn hiu nhn c v cc tn hiu pht
- GATM(the GSM antena and TMA contraol module ) c chc nng
sau:
+ Kim sot cc anten RET
+ Cung cp in cho TMA
+ Bo co tn hiu iu khin bo ng RET
+ Giams st hin hanh t cc feeder.

Hnh 1.11: board GAMT

- DCDU-01 (the direction current distribution unit)


+Nhn -48 V DC u vo
+ Cung cp cc u ra -48V DC cho cc board v cc module khc
trong t
+ Cung cp xung bo v qu p.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 18

Bo co thc tp tt nghip

Cc cng tc ngun DCDU


-

FAN thng gi ,tn nhit cho t


+ Xc nh nhit iu chnh qut

Hnh 1.12 : Board FAN unit

-PSU b bin i DC/ DC hoc AC/DC >> to ngun -48 v cung cp cho cc
thnh phn.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 19

Bo co thc tp tt nghip
Chng 2 : QUY TRNH LP T BTS 3900

2. lp t phn oudoor
2.1.1 lp t antena
Chng ta s dng antena single (bng tng 900 MHZ hoc 1800 MHZ v
til in l khng in)
Do dng b cm chnh til c cho anten nm pha trn antena c th
anten sau khi lp t nhu hnh sau

Hnh 2.1: hnh nh cho anten trm single

Lu : tt c cc trm anten phi nm trong vng chng st ca tr anten


(chng st trong vng 45 ) nh hnh sau..

Hnh 2.2: vng chng st ca antena

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 20

Bo co thc tp tt nghip
Feeder trc khi a vo phng my phi c vng khng b nc vo
phng my nh hnh 2.3

Hnh 2.3:thang cp ng cch

2.1.2 lp t jumper outdoor


Khi l t jumper outdoor phi qun bng dnh cn thn sau khi qun xong
phi tht cht lt nha v jumber phi c vng gim nc theo feeder
xung nh hnh 2.4

Hnh 2.4:

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 21

Bo co thc tp tt nghip

Jumper kt ni vo anten phi chc chn v qun cao su non cn thn v phi
buc lt nha bn ngoi v ct d 3mm nh hnh 2.5

Hnh 2.5 qun u connecter bng caosu non

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 22

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.6: qun caosunon v buc lc cc si jumper

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 23

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.7 : ni thang cp tip xc vo nh i phi c bt kn

2.1.3 chnh hng v chnh tilt ca anten.

Hnh 2.8: dng c chnh tiu v chnh hng ca anten.

- Lp t feeder
+ feeder phi c lp t cn thn trnh va chm , mo m v kp cp
phi ng u khong cch gia 2 hng kp cp l 1m -1,2 m (theo
tiu chun 4 tt do VNP ban hnh)

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 24

Bo co thc tp tt nghip
- Dy tip t cho feeder
+feeder phi c lp t 3 im tip t feeder (1 trn nh ct ,2 ti
v tr cu cp ngang v tr ,3 ti v tr trc khi i vo l feeder)
Nu khong cch t tr anten vo n ca s feeder <1m th ch cn 2
tip t feeder l ti nh tr v ti v tr l vo feeder

Hnh 2.8: tip t vo tr anten loi tr ng

Hnh 2.9: tip t tr dy co

- Bng t oudoor
+bang t oudoor phi c lp t chc chn v cch mt di l
feeder outdoor l 30 cm. Cch dy t ca feeder phi c lp t vo
bng t mt cch ngn np nht v khng c chng cho ln nhau
nh hnh sau

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 25

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.10:

2.2 lp t indoor
2.2.1 lp t cu cp
Cu cp indoor phi c lp t ngang vi mp di ca l feeder,
cu cp phi c lp t chc chn gia cu cp ng, cu cp ngang
phi c dy tip t lin kt gia cc cu cp v ni vo bng chnh
ca thit b.
Lu : -phi lp t y cu cp ng pha sau t BTS, t ngun,
cu cp ng i dy acquy v dy t
- Bng t indoor lp cch mt t 30 cm

Hnh 2.11 thang cp trong nh

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 26

Bo co thc tp tt nghip
2.2.2 lp t t BTS 3900

Hnh 2.12 :cch lp t t BTS ng cch

Lp t t bts 3900 phi lp t chc chn .phi cch t ngun mt khong


10cm v phi nm ngang vi t ngun .inh un cong dy jumper cch maetj
t 20-25 cm nh hnh sau:

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 27

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.13: phn b dy cp trn t ng cch

Lu : vic phn b dy trn inh t BTS 3900


+ Dy ngun DC v dy t vng xanh i bn tri t (but st vo b
mt t BTS )
+ Dy truyn dn E1 v dy cnh bo i bn tri t

Hnh 2.14 lp t cu hnh cho t BTS

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 28

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.14 cu hnh 2/2/2

Lu :
+ i vi cu hnh 2/2/2 cc card DRFU gn vo khe 0/2/4 ca t BTS3900
+jumper gn vo port ANT1 v port ANT2 trn mi card DRFU. Cc dy ny
c huawei lp sn ti nh my khng cn tho ra lp li
+ i vi cu hnh 2/2/2 khng cn u cho dy RX

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 29

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.15 cu hnh 4/4/4

Lu :
- i vi cu hnh 4/4/4 cc card DRFU gn vo tt c cc khe ca t
BTS 3900
- Jumper gn vo 06 port ANT1 ca mi DRFU v ANT2 trn mi card
DRFU trng
- Cc dy CPRI ni t card BBU n cng CPRI-0 trn card DRFU
- Dy thu u cho nhau ti cng RXI (RX1-into RX1-out)
Lu chung: trnh li VSWR nn lm connecter-jumper indoor ni
vo t BTS trc ..c nh dy jumper ri mi lm connecter jumper
ni ti feeder s gim thiu li VSWR ti indoor.
Cc loi cu hnh topo ca BTS 3900
* topo dng sao
- dng sao cho php ng dng trong vng bao ph rng, c bit trong vng
ng c dn c nh thnh ph.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 30

Bo co thc tp tt nghip

u im: - trong tp mng sao mi site c ni trc tip ti BSC nn mang


nhng c tnh sau:
+ d dng trong vic qun l mng .
+ d dng trong vic thc thi d n
+ d dng cho vic bo tr,m rng mng
+ tin cy ca mng l cao.
Nhc im: - so snh vi topo mng khc th topo mng sao yu cu phi c
nhiu ng truyn dn hn.
* topo dng chui
Topo mng dng chui ng dng cho vng bao ph di dng tri di nh
dc ng cao tc

u im:- topo dng chui c gim gi thnh cho cc thit b truyn dn,
cng trnh xy dng v thu knh truyn dn.
Nhc im:- tn hiu b truyn thng qua nhiu nt mng khin tin cy v
truyn dn gim.
- Li ca cc tng BTS trc s gy nh hng ti cc tng BTS sau.
- S tng ca topo dng chui l c gii hn. <5
BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 31

Bo co thc tp tt nghip
* Topo dng cy
Topo dng c ng dng cho nhng mng c cu trc, phn phi
site v phn phi thu bao l phc tp, v d nh cc vng bao ph
ln chng lp vi cc im hay cc vng bao ph nh hn.

u im: - topo dng cy yu cu t truyn dn hn l topo dng


sao
Nhc im:
-tn hiu truyn dn qua nhiu nt nn tin cy truyn dn b
gim. iu ny lm kh khn cho vic vn hnh v cho cc k s
khi s ly s c.
-m rng dung lng l kh khn.
- s lng tn topo cy l hn ch <5
* topo dng vng
Topo dng vng ng dng rt ph bin. Da trn hiu qu dung lng m
topo dng vng c u tin nu c cp pht lm nh tuyn.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 32

Bo co thc tp tt nghip
u im:
- Nu 1 nt trong mng vng b down th t ng chuyn sang hng
cn li bng cch ny nt mng li vn cn c th hot ng bnh
thng do lm nng cao s tin cy ca h thng.
Nhc im: t
- Trong topo dng vng lun lun c mt ng kt ni khng s dng.
2.2.4 cch u ni trong card BBU

Hnh 2.16: cch u ni trong card BBU

Lu : i vi card GTMU
-phi ni cc dy CPRI t cc card GTMU n card DRFU tng ng v
chnh xc.
-huawei st mc nh mc nh lung E1 l 1200hm ti card GTMU c th
nh hnh sau.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 33

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.17

Dy chuyn dn ni t card GTMU n hp DDF phi qun ht trong hp


DDF khng c ct b, cc dy tip t khng c ct b m li d
phng . Khng ni si tip t vo chn S hoc bar t trong hp DDF nh
hnh sau.

Hnh 2.18: quy lut mu cho truyn n

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 34

Bo co thc tp tt nghip

-quy lut mu cho truyn dn E1 cho BTS 3900

- Cp u ngun cho BBU3900


+ cp u ni cho BBU3900 c phn loi thnh cp ni t PGND, cp
ngun -48v, cp E1/T1, cp lung E1, cp tn hiu cnh bo RS485, cp tn
hiu CPRI gia BBU v RRU ; cp tn hiu gim st BBU.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 35

Bo co thc tp tt nghip

2.2.5 Cch u ni trong card UPEU.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 36

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.19 : cch u ni card UPEU

2.3 cch u cnh bo.


Cch u ni cnh bo ngoi cho BTS3900
-trc khi u ni cnh bo ngoi phi nh du cn thn cc loi cnh bo
ngoi trnh b nhm ln s hng alam box.
2.4 lp t t ngun .
T ngun cung cp cho BTS d n VNP1732BTS ti khu vc vc pha nam
l loi t PS48300/1800-x16
Lp t t ngun.
Yu cu : t ngun phi lp t chc chn , phi FIX chc chn 04 c ti chn
t v cch t BTS 10cm.
u ni dy AC input v dy t
Dy AC ni t AC box n t ngun nh sau.
1: dy u ni n pha1
2: dy vng u ni n pha 2
3: dy xanh u ni n pha 3
BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 37

Bo co thc tp tt nghip

4: dy en u ni n pha trung tnh


(tuyt i ko c ni dy t ngun AC n dy t t ngun
emerson)

Hnh 2.20 minh ha cc bc u ni ngun cho BTS

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 38

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.21 : cc loi cp ni cho ngun

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH

Page 39

Bo co thc tp tt nghip

LI CM N
Hon thnh xong cun bo co ny cng l lc em kt thc t thc tp thc
t. Kt hp vi nhng kin thc l thuyt t pha thy c trong chuyn
ngnh v nhng kinh nghim thc tin t cc n anh k s ti cng ty TASA
cho em hc hi c rt nhiu kinh nghim.
Mt ln na em xin chn thnh cm n s gip v h tr nhit tnh ca cc
anh trong cng ty TASA cho em mt k thc tp thnh cng.

BTS 3900 CA HUAWEI

svtt: NG KIM NH Page 40