Está en la página 1de 17

STUDENT (A): GRUPA:310 SERIA: B

2010

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

CUPRINS

CAPITOLUL I
Caracteristici de a!" a#e asi$%r"ri#&r de 'ia("

CAPITOLUL II
Tari)e#e de *ri+e ,i re!er'a +ate+atic" #a asi$%r"ri#e de 'ia("

CAPITOLUL III
C&-di(ii#e $e-era#e ,i s*ecia#e a#e asi$%r"ri#&r de 'ia(" *racticate .- R&+/-ia

STUDIU DE CA01 AIG LIFE ROMANIA BIBLIOGRAFIE

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

CAPITOLUL I
Caracteristici de baz ale asigurrilor de via

Asi$%r"ri#e de 'ia(" a% ca & iect $ara-tarea *#"(ii %-ei s%+e de a-i de c"tre asi$%r"t&r2 .- ca!%# *r&d%cerii %-%i e'e-i+e-t #e$at de *ers&a-a )i!ic" a asi$%rat%#%i2 ,i a-%+e3 '"t"+area c&r*&ra#"2 .+ &#-"'irea2 deces%# sa% s%*ra'ie(%irea acest%ia4 C5iar ,i *ers&a-e#e ti-ere se *&t .+ &#-"'i sa% *&t deceda .- %r+a %-&r accide-te -ea,te*tate2 ce '&r $e-era .- +&d a%t&+at ,i di)ic%#t"(i )i-a-ciare4 Asi$%r"ri#e de 'ia(" a%2 s*re de&se ire de asi$%r"ri#e $e-era#e2 a-%+ite caracteristici2 *re!e-tate +ai 6&s3 aloarea ca!italizat este %- )&-d care se ac%+%#ea!" *e .-trea$a *eri&ad" de 'ia(" a *&#i(ei ,i #a care de(i-"t&r%# de *&#i(" *&ate a'ea acces .- +ai +%#te +&d%ri3 *&ate )ace .+*r%+%t%ri2 *&ate &*ta *e-tr% c%+*"rarea %-ei *&#i(e de asi$%rare de 'ia(" c% *#ata i-te$ra#2 sa% *&ate r"sc%+*"ra *&#i(a4 "i#icultile #i$a$ciare .- cadr%# asi$%r"ri#&r de *ers&a-e s%-t deter+i-ate de3 -ecesit"(i#e "-e,ti *e-tr% )%-era#ii7 asi$%rarea %-&r res%rse )i-a-ciare +&,te-it&r%#%i2 d%*" deces%# asi$%rat%#%i7 resta i#irea +&ra#" d%*" deces4 Motivaia %$c&eierii asigurrilor de !ersoa$e s%-t3 stres%#7 +&ti'a(ii *ers&-a#e7 c&-ce*(ia des*re +&arte4 Riscul este de)i-it de +a6&ritatea ec&-&+i,ti#&r ca & *ierdere *r&*ri%1!is"2 sa% ca & *ierdere *r&d%s" de & -e$#i6e-(" ce *&ate a'ea %r+"ri as%*ra i-di'id%#%i sa% as%*ra %-ei *r&*riet"(i4 'u(a asigurat se sta i#e,te .- +&d )&r)etar de c"tre asi$%rat2 .- )%-c(ie de -e'&i#e ,i *&si i#it"(i#e sa#e )i-a-ciare4 Asi$%rat%# *&ate s" .-c5eie +ai +%#te c&-tracte de asi$%rare .+*&tri'a ace#%ia,i e'e-i+e-t ,i *e-tr% s%+e di)erite2 )"r" s" )ie .+*iedicat de #e$e sa% de asi$%r"t&r s" )ac" acest #%cr%4 La *r&d%cerea risc%#%i asi$%rat2 asi$%rat%# sa% e-e)iciar%# asi$%r"rii2 *&ate .-casa dre*t%ri#e de asi$%rare de #a t&(i asi$%r"t&rii de&arece aici -% +ai este '&r a de da%-" ca #a asi$%r"ri#e de %-%ri4 Nea'/-d caracter re*arat&r2 asi$%rarea de *ers&a-e -% are restric(ii ca asi$%rarea de %-%ri4 Dac" .- %r+a *r&d%cerii risc%#%i asi$%rat2 asi$%rat%# s%)er" & '"t"+are c&r*&ra#" sa% a c&-tactat & +a#adie care i1a a)ectat ca*acitatea de +%-c"2 e# are dre*t%# #a & i-de+-i!a(ie de asi$%rare 8s%+a asi$%rat"92 care s" )ac" *&si i#" re)acerea sit%a(iei sa#e )i-a-ciare e:iste-te .-ai-tea *r&d%cerii accide-t%#%i sa% c&-tact"rii &#ii4 I-teres%# asi$%r"rii -% *re!i-t" i+*&rta-("2 .-tr%c/t i-de+-i!a(ia de asi$%rare este dat&rat" i-de*e-de-t de e:iste-(a %-ei da%-e4 I$de($izaia de asigurare re*re!i-t" s%+a de a-i *e care asi$%r"t&r%# & ac5it" asi$%rat%#%i .- ca!%# *r&d%cerii risc%#%i asi$%rat4 De&arece -ici 'ia(a ,i -ici s"-"tatea %-ei *ers&a-e -% s%-t e'a#%a i#e .- a-i2 -% se *&ate *%-e *r& #e+a %-%i ra*&rt .-tre s%+a asi$%rat" ,i *a$% a s%)erit" de asi$%rat4 Co$tractul de asigurare se .-c5eie .- )&r+" scris" 8*ri- c&+*#etarea %-ei dec#ara(ii de asi$%rare94 D%*" a-a#i!a r"s*%-s%ri#&r2 asi$%r"t&r%# este de ac&rd c% .-c5eierea c&-tract%#%i2 redactarea c&-tract%#%i .- )&r+" scris" ,i .-+/-area %-%i e:e+*#ar

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL asi$%rat%#%i4 C&-tract%# de asi$%rare se c&-sider" .-c5eiat *ri- *#ata *ri+ei de asi$%rare ,i e+iterea *&#i(ei4 )$cetarea co$tractului de asi$%rare se rea#i!ea!" .- %r+"t&are#e +&d%ri3 +&d%# & i,-%it de .-cetare .# c&-stit%ie a6%-$erea #a ter+e-2 adic" e:*irarea *eri&adei *e-tr% care a )&st .-c5eiat7 c&-tract%# .-cetea!" ,i *ri- *r&d%cerea e'e-i+e-t%#%i asi$%rat4 Dar2 e:ist" ,i +&d%ri +ai *%(i- %!%a#e c%+ ar )i3 de-%-(area2 re!i#ierea ,i a-%#area c&-tract%#%i* "e$u$area se )ace de c"tre asi$%r"t&r2 dac" asi$%rat%# -% a c&+%-icat2 .- scris2 +&di)ic"ri#e i-ter'e-ite .- c%rs%# c&-tract%#%i .- #e$"t%ra c% date#e #%ate .- c&-siderare #a .-c5eierea c&-tract%#%i4 Rezilierea .-sea+-" des)acerea *e-tr% %- ti+* a c&-tract%#%i2 dat&rit" -ee:ec%t"rii & #i$a(iei %-eia di- *"r(i di- ca%!e care i se *&t i+*%ta4 E)ecte#e *r&d%se de c&-tract */-" #a re!i#iere r"+/- 'a#a i#e4 Nulitatea co$tractului *&ate )i ca%!at" de dec#ara(ii i-e:acte sa% i-c&+*#ete )"c%te de asi$%rat2 sa% de #i*sa i-teres%#%i asi$%ra i# di- *artea c&-tracta-t%#%i2 .- +&+e-t%# .-c5eierii acest%ia4

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

CAPITOLUL II
+ri#ele de !ri(e ,i rezerva (ate(atic la asigurrile de via La asi$%r"ri#e de 'ia("2 ca ,i #a ce#e de %-%ri &ri de r"s*%-dere ci'i#" asi$%r"t&r%# este *re&c%*at s" asi$%re sta i#irea re!%#tate#&r )i-a-ciare a#e acti'it"(ii des)",%rate4 A-$a6a+e-te#e as%+ate de acesta *&t )i &-&rate -% +ai dac" *ri+e#e .-casate de #a asi$%ra(i s%-t *e de*#i- ac&*erit&are4 <- *#%s *ri+e#e tre %ie s" ac&*ere ,i c5e#t%ie#i#e #e$ate de ac5i!i(i&-area asi$%r"ri#&r2 .-c5eierea c&-tracte#&r2 .-casarea *ri+e#&r2 *#ata s%+e#&r asi$%rate etc4 Pe-tr% sta i#irea tari)e#&r de *ri+e se *&r-e,te de #a date#e c%*ri-se .- ta e#e#e de +&rta#itate a#e ("rii res*ecti'e4 Aceste ta e#e c&-(i- & sea+" de i-dicat&ri ca#c%#a(i *e a!a date#&r *ri'i-d -%+"r%# *&*%#a(iei ,i ce# a# decese#&r2 *e a-i de -a,tere ,i '/rste *e-tr% "r a(i2 )e+ei ,i a+ e#e se:e4 Iat" care s%-t ,i ce e:*ri+" i-dicat&rii ta e#e#&r de +&rta#itate3 Numrul supravieuitorilor de vrst x arat" c/te *ers&a-e di-tr1& $e-era(ie i*&tetic" de 100 000 -"sc%(i1'ii +ai s%-t .- 'ia(" #a .+*#i-irea '/rstei x a-i ,i se -&tea!" c% #8:94 Numrul decedailor ntre vrstele x i x+1 a-i arat" c/(i di- s%*ra'ie(%it&ri '/rstei x +&r .-ai-te de a .+*#i-i '/rsta x+1 a-i2 adic" .- c%rs%# a-%#%i c&-siderat2 ,i se -&tea!" c% d8:94 Probabilitatea de moarte ntre vrstele x i x+1 a-i arat" risc%# #a care este s%*%s" & *ers&a-"2 care a .+*#i-it '/rsta de x a-i2 s" .-cete!e di- 'ia(" .-ai-te de a .+*#i-i x+1 a-i ,i se -&tea!" c% =8:94 Probabilitatea de supravieuire .-tre '/rste#e de : ,i :>1 a-i arat" ,a-se#e *e care #e are & *ers&a-"2 care a .+*#i-it : a-i2 s" )ie .- 'ia(" #a .+*#i-irea '/rstei de :>1 a-i ,i se -&tea!" c% *8:94 Numrul mediu al supravieuitorilor .- i-ter'a#%# de '/rst" : #a :>1 ,i se -&tea!" c% #+8:94 Sperana de via la vrsta x i-dic" -%+"r%# +edi% de a-i r"+a,i de tr"it *e-tr% & *ers&a-" care s%*ra'ie(%ie,te '/rstei : ,i se deter+i-" *ri- .-s%+area -%+"r%#%i +edi% de s%*ra'ie(%it&ri #+8:9 de '/rsta : */-" #a '/rsta +a:i+" di- ta e#" ,i .+*"r(irea re!%#tat%#%i acestei ad%-"ri #a -%+"r%# s%*ra'ie(%it&ri#&r '/rstei :2 se -&tea!" c% E8:94 E8:9?
l(8 - 9 + l(8 - + 19 + 444l( l 8 -9

.- care3 @ 1 '/rsta #a care +&are %#ti+%# re*re!e-ta-t a# $e-era(iei i-i(ia#e de 100 000 de -"sc%(i1'ii4 Sperana de via la natere2 de-%+it" ,i Ad%rata +edie de 'ia("B2 i-dic" -%+"r%# +edi% de a-i *e care *&ate s"1i tr"iasc" %- -&% -"sc%t .- c&-di(ii#e i-te-sit"(ii +&rta#it"(ii *e '/rste di- *eri&ada de re)eri-(" a ta e#ei de +&rta#itate ,i se -&tea!" c% E08:94 O *artic%#aritate a asi$%r"rii de 'ia(" & c&-stit%ie *eri&ada .-de#%-$at" C de D11D a-i sa% +ai +%#(i a-i C *e-tr% care se .-c5eie4 <- *eri&ada res*ecti'"2 asi$%rat%# *#"te,te *ri+e de D

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL asi$%rare2 iar asi$%r"t&r%# se a-$a6ea!" s" ac5ite s%+a asi$%rat" .- ca! de deces a# asi$%rat%#%i sa% #a e:*irarea asi$%r"rii2 .- ca! de s%*ra'ie(%ire a acest%ia4 Pe-tr% a1,i *%tea &-&ra & #i$a(ii#e as%+ate2 asi$%r"t&r%# .,i creea!" *e sea+a *ri+e#&r .-casate2 %a-%+it )&-d care2 +e-(i-%t .- circ%it%# ec&-&+ic2 *r&d%ce 'e-it4 Ve-it%# *r&d%s de )&-d%# ast)e# c&-stit%it se ia .- ca#c%# at%-ci c/-d se sta i#e,te +"ri+ea *ri+ei de asi$%rare4 Ve-it%# rea#i!at de asi$%r"t&r de*i-de de +"ri+ea s%+e#&r '"rsate .- )&-d2 de d%rata *"str"rii acest&ra .- circ%it%# ec&-&+ic ,i de +&d%# de )r%cti)icare4 Ast)e#2 'e-it%# de*%s s*re )r%cti)icare #a & i-stit%(ie de credit se ca#c%#ea!" c% d& /-d" c&+*%s"4 Dac" -&t"+ c% AiB rata d& /-!ii ac&rdat" de i-stit%(ia de credit2 at%-ci de*%-erea i-i(ia#" a asi$%r"t&r%#%i .- s%+" de 1 #e%2 #a s)/r,it%# *ri+%#%i a- de'i-e ./i2 #a s)/r,it%# ce#%i de1a# d&i#ea a- de'i-e 0./i 122 etc4 *ri- %r+are dac" a'e+ & s%+" de a-i de*%s" s*re )r%cti)icare *e care & -&t"+ c% '32 d%*" $ a-i2 se deter+i-" c% a6%t&r%# )&r+%#ei '34i ,i de'i-e3 S-? S081>i9-2 dac" -&t"+ ./i5u6 & (i-e+3 '$5 '34u$ care se +ai -%+e,te ,i )&r+%#" de )r%cti)icare4 Fact&r%# u$ se $"se,te ca#c%#at .- ta e#e )i-a-ciare *e-tr% di)erite *r&ce-te4 Ce s%+" ar tre %i de*%s" ast"!i s*re )r%cti)icare c% & a-%+it" rat" a d& /-!ii2 *e-tr% ca *este %- -%+"r de a-i2 aceasta s" ati-$" -i'e#%# d&rit de -&iE <- acest sc&* a*#ic"+ )&r+%#a de +ai 6&s2 ded%s" di- )&r+%#a )r%cti)ic"rii a-i#&r c% d& /-d" c&+*%s"3
' 8 $9 = '$81 + i 9 $ 1 = v 2 )&r+%#a de )r%cti)icare daca -&ta+ 1+i

de'i-e3 S&?S-F'-2 .- care '- C 'a#&area act%a#" a %-ei )%-c(ii +&-etare &*te-a i#e d%*" - a-i2 .- c&-di(ii#e %-ei rate deter+i-a i#e a d& /-!ii4 Prima net unic la asigurrile de supravieuire C tre %ie s" )ie ast)e# di+e-si&-at" .-c/t s" ac&*ere i-te$ra# risc%# *e care asi$%r"t&r%# ,i1# as%+" )a(" de asi$%ra(i4 Pe-tr% asi$%rarea de s%*ra'ie(%ire *e ter+e- #%-$2 ca#c%#%# *ri+ei -ete are #a a!" %r+"t&r%# ra(i&-a+e-t3 asi$%r"t&r%# *res%*%-e c" t&ate *ers&a-e#ecare a% .+*#i-it '/rsta de # 8:9 .-c5eie asi$%r"ri de *ers&a-e *e-tr% aceea,i d%rat" 8- a-i9 ,i *e-tr% aceea,i s%+" asi$%rat" 81 #e%94 P/-" #a e:*irarea asi$%r"rii2 di-tre *ers&a-e#e care a% .-c5eiat asi$%rarea '&r s%*ra'ie(%i #:>- *ers&a-e ,i asi$%r"t&r%# 'a tre %i s" *#"teasc" d%*" - a-i2 1F #:>Pri+a -et" se 'a deter+i-a c% a6%t&r%# )&r+%#ei3
-

E: ?

1- + $7v 1-

i- care

E: ? *ri+a -et" #a asi$%rarea de s%*ra'ie(%ire d&-at" de &

*ers&a-" .- '/rst" de : a-i2 care .-c5eie %- c&-tract de 'a#a i#itate *e - a-i4 Dac" s%+a asi$%rat" se ac5it" di-tr1& dat"2 adic" .- +&d )&r)etar2 )&r+%#a de'i-e3

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL


"- + $ 2 'a#&ri#e #%i D: *e-tr% )iecare '/rst" de'i- c&-sta-te ,i s%-t .-scrise ."-

E: ?

ta e#%# -%+ere#&r de c&+%ta(ie2 .-t&c+it .- a!a ta e#ei de +&rta#itate ,i a 'a#&ri#&r *e care #e ia ':4 Dac" su(a asigurat se ac&it %$ (od #racio$at6 sub #or( de re$te viagere a$tici!ate2 *ri+a -et" se ca#c%#ea!" c% a6%t&r%# %r+"t&arei )&r+%#e3 a:?
1- +1- +17v + 4441 7v 2 dac" )&r+%#a & .-+%#(i+ c% ': '&+ a'ea3 1"- + " ( - + 1) + 444" a:? .-tr%c/t s%+a e#e+e-te#&r de #a -%+"r"t&r este ca#c%#at" "-

,i .-scris"2 ca -%+"r de c&+%ta(ie2 .- c&#&a-a N :2 a ta e#ei de +&rta#itate2 )&r+%#a *ri+ei -ete de'i-e3 ax=
N"-

Dac" su(a asigurat se ac&it %$ (od #racio$at6 sub #or( de re$te viagere !ostici!ate6 *ri+a -et" se ca#c%#ea!" c% a6%t&r%# %r+"t&arei )&r+%#e4 a:?
"- + " ( - + 1) + " N ( - + 1) ? ""-

Prima brut C *e-tr% ca asi$%r"t&r%# s"1,i *&at" ac&*eri ,i c5e#t%ie#i#e #e$ate de e)ect%area &*era(ii#&r de asi$%rare2 este -ecesar ca #a *ri+a -et" s" se ada%$e ,i %su!li(e$t de !ri( 8care i-c#%de %r+"t&are#e e#e+e-te C c5e#t%ie#i#e de ac5i!i(ie a asi$%r"rii2 c5e#t%ie#i#e de .-casare a *ri+ei de asi$%rare ,i $esti&-are2 c5e#t%ie#i#e ad+i-istrati'1$&s*&d"re,ti a#e asi$%r"t&r%#%i94 Pri+a -et" r%t" sa% tari)ar" se *&ate ca#c%#a c% a6%t&r%# )&r+%#ei3 A85A/H /I A8/J l$a-6 %-de3 AK C *ri+a r%t" %-ic" sa% tari)ar"7 A C *ri+a -et"7 H C c5e#t%ie#i de ac5i!i(ie7 I C c5e#t%ie#i de .-casare7 I AK C c&t" *r&ce-t%a#" di- c5e#t%ie#i de .-casare7 C c5e#t%ie#i ad+i-isatrati'1$&s*&d"re,ti7 lnax 9 a-%itate 'ia$er" a-tici*at" #i+itat" di- c5e#t%ie#i ad+i-istrati'1$&s*&d"re,ti4

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Rezerva matematic C di)ere-(a di-tre 'a#&area act%a#" a & #i$a(ii#&r )i-a-ciare a#e asi$%r"t&r%#%i ,i 'a#&area act%a#" a & #i$a(ii#&r )i-a-ciare a#e asi$%rat%#%i de &-&rat #a %- +&+e-t dat2 ser'e,te #a ac&*erirea & #i$a(ii#&r 'iit&are a#e asi$%r"t&r%#%i4 M"ri+ea re!er'ei +ate+atice se *&ate deter+i-a c% a6%t&r%# +ai +%#t&r +et&de2 ,i a-%+e3 Met&da *r&s*ecti'" C se caracteri!ea!" *ri- aceea c" c&+*ar" de #a a- #a a-2 de #a .-c5eierea asi$%r"rii ,i */-" #a e:*irarea ei2 'a#&ri#e act%a#e a#e & #i$a(ii#&r *"r(i#&r c&-tracta-te4 Met&da retr&s*ecti'" C c&-st" .- c&+*ararea s%+e#&r riscate at/t de asi$%r"t&r2 c/t ,i de asi$%rat #a )iecare a- di- *eri&ada de 'a#a i#itate a asi$%r"rii4
Re!er'e#e de *ri+e s%-t de d&%" )e#%ri3 teoretice ,i !ractice4 Rezerva teoretic de *ri+" este cea *e care ar tre %i s" & ca#c%#e!e asi$%r"t&r%#2 *&r-i-d de #a *ri+a -et" .-casat" de e#2 )"r" s" ia .- c&-siderare c&-di(ii#e c&-crete .- care se e)ect%ea!" &*era(ii#e de asi$%rare4 Rezerva !ractic de *ri+" (i-e sea+a ,i de aceste c&-di(ii4

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

CAPITOLUL III
Co$diiile ge$erale ,i s!eciale ale asigurrilor de via !racticate %$ Ro(:$ia

<- R&+/-ia asi$%r"ri#e de 'ia(" s%-t -%+ai )ac%#tati'e ,i se .-c5eie .- a!e c&-tract%a#e2 .- c&-)&r+itate c% dis*&!i(ii#e #e$a#e .- 'i$&are ,i c% c&-di(ii#e sta i#ite de s&ciet"(i#e de asi$%r"ri2 a%t&ri!ate s" e)ect%e!e ase+e-ea &*era(i%-i4 P&t .-c5eia c&-tracte de asi$%rare *ers&a-e#e care se .-cadrea!" .- #i+ite#e de '/rst"2 d%rate#e de ti+* ,i c&-di(ii#e de ac5itare a *ri+e#&r ,i de *#at" a s%+e#&r asi$%rate2 sta i#ite de asi$%r"t&r ,i *re'"!%te .- *&#i(a de asi$%rare4 D%rata asi$%r"rii ,i d%rata de *#at" a *ri+e#&r se s&c&tesc de #a data .-ce*erii asi$%r"rii2 ,i a-%+e3 #a asi$%r"ri#e de 'ia(" de #a 1 a #%-ii ca#e-daristice *e-tr% care s1a *#"tit cea di-t/i rata de *ri+"7 #a asi$%r"ri#e 'ia$ere de deces c% *ri+a %-ic" 1 de #a data e+iterii *&#i(ei ,i .-cas"rii *ri+ei de asi$%rare7 #a asi$%r"ri#e de accide-te C de #a data .-ce*erii r"s*%-derii asi$%r"t&r%#%i4 Dac" rata de *ri+" resta-t" -% a )&st *#"tit" .- ter+e-%# de *"s%ire sta i#it2 se *r&cedea!" ast)e#3 #a asi$%r"ri#e de 'ia(" #a care se c&-stit%ie re!er'a de *ri+"2 dac" .-cetarea *#"(ii *ri+e#&r are #&c d%*" ce a% )&st ac5itate *e ti+*%# *re'"!%t .- c&-di(ii s*ecia#e2 c&-tract%# r"+/-e .- 'i$&are *e-tr% & s%+" asi$%rat" red%s"4 <- t&ate ce#e#a#te ca!%ri2 c&-tracte#e se re!i#ia!" )"r" restit%irea *ri+e#&r *#"tite a-teri&r4 Reacti'area c&-tract%#%i de asi$%rare se )ace *ri- *#ata *ri+e#&r resta-te2 *ri*re#%-$irea d%ratei asi$%r"rii c% ti+*%# c/t -% s1a% *#"tit *ri+e#e sa% *ar(ia#2 *ri- *#ata *ri+e#&r resta-te ,i *ar(ia#2 *ri- *re#%-$irea d%ratei asi$%r"rii4 S%+a asi$%rat" se *#"te,te asi$%rat%#%i2 e-e)iciar%#%i dese+-at sa% +&,te-it&ri#&r2 d%*" ca!2 dac" *ri+e#e s%-t ac5itate #a !i2 &ri dac" -% s1a de*",it ter+e-%# de *"s%ire4 Asi$%r"t&r%# -% *#"te,te s%+a asi$%rat"2 dac" e'e-i+e-t%# asi$%rat a )&st *r&d%s de &*era(ii +i#itare .- ti+* de r"! &i4 Ast)e#2 #a asi$%r"ri#e de *ers&a-e #a care se c&-stit%ie re!er'a de *ri+"2 .- ca! de deces a# asi$%rat%#%i2 asi$%r"t&r%# *#"te,te re!er'a de *ri+e a)ere-t" c&-tract%#%i2 i-di)ere-t de ti+*%# care a trec%t de #a .-c5eierea acest%ia4 La %-e#e asi$%r"ri +i:te de 'ia("2 s%+a asi$%rat" *&ate )i *#"tit" .-ai-te de e:*irarea ter+e-%#%i de 'a#a i#itate *ri- siste+%# tra$eri#&r de a+&rti!are4 Accide-te#e c%*ri-se .- asi$%rare s%-t %r+"t&are#e e'e-i+e-te s% ite2 *r&'e-ite dia)ar" ,i )"r" '&i-(a asi$%rat%#%i3 e:*#&!ia2 *r" %,irea de tere-2 #&'irea2 .-(e*area2 t"ierea2 c"derea2 a#%-ecarea2 atac%# di- *artea a#tei *ers&a-e sa% a %-%i a-i+a#2 tr"s-et%#2 ac(i%-ea c%re-t%#%i e#ectric2 ars%ra2 de$erarea2 .-ec%#2 i-t&:icarea s% it"2 as)i:ierea di- ca%!e s% ite2 ce#e *r&d%se ca %r+are a circ%#a(iei +i6#&ace#&r de tra-s*&rt2 de )%-c(i&-area sa% )&#&sirea +a,i-i#&r2 a*arate#&r2 i-str%+e-te#&r2 sc%#e#&r2 sa% ar+e#&r4

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

STUDIU DE CA0 AIG LIFE ROMANIA


AIG Li e Asi!"rari R#$ania S%A% (A$eri&an Internati#nal Gr#"') a )&st i-)ii-tata #a s)arsit%# #%i 1NNM ca-d a i-ce*%t acti'itatea de 'a-!ari de asi$%rari de 'iata iB%c%resti2 Bras&'2 C#%62 Oradea2 Ti+is&ara si C&-sta-ta4 I- *re!e-t2 AIG Li)e R&+a-ia are a$e-tii desc5ise i- %r+at&are#e &rase3 B%c%resti2 Arad2 Baia Mare2 Bras&'2 C#%61 Na*&ca2 C&-sta-ta2 Crai&'a2 Ga#ati2 Iasi2 Oradea2 Pitesti2 P#&iesti si Ti+is&ara4 Distri %tia ser'icii#&r c&+*a-iei este rea#i!ata i- i-trea$a tara atat *ri- a$e-tii#e AIG Li)e R&+a-ia2 cat si *ri- retea%a de r&Oeri4 D%*a sa'te ani (e a&tivitate2 AIG Li)e R&+a-ia este #ider *e *iata r&+a-easca a asi$%rari#&r4 Va#&area ser'icii#&r &)erite a )&st ra*id rec%-&sc%ta *e *iata de *r&)i# diR&+a-ia 2 aceasta ad%ca-d a*r&a*e 2D04000 de c#ie-ti4 Sect&r%# de Asi$%rari de Gr%* a )&st *re!e-t i-ca de #a i-ce*%t i- cadr%# c&+*a-iei2 iar cei *este 2D0 de c#ie-ti c&r*&ratisti c&-tractati i- acest +&+e-t2 *rec%+ si -%+ar%# a-$a6ati#&r asi$%rati de a*r&a*e 304000 re*re!i-ta & d&'ada a re!%#tate#&r re+arca i#e i-re$istrate *e *iata4 AIG LIFE este & c&+*a-ie de re#atii *% #ice2 a# carei & iecti' *ri-ci*a# c&-sta i*r&+&'area si de!'&#tarea *ietei asi$%rari#&r4 Acti'itatea )ir+ei este &rie-tata i- *atr% directii c&-'er$e-te3 1 satis)acerea ceri-te#&r de i-)&r+are a *ietei as%*ra *er)&r+a-te#&r c&+*a-ii#&r de asi$%rari si a *r&d%se#&r si ser'icii#&r &)erite de acestea c&-s%+at&ri#&r7 1 ed%carea *&*%#atiei i- 'ederea c%-&asterii si i-te#e$erii d&+e-i%#%i asi$%rari#&r7 1 ar+&-i!area i-terese#&r si re#atii#&r i- i-teri&r%# *ietei )i-a-ciar1 a-care si i- *#a-%# i-teracti%-ii c% )act&rii ec&-&+ici2 *&#itici si +ediatici care i-)#%e-tea!a de!'&#tarea acesteia2 *ri- desc5iderea si +e-ti-erea %-&r ca-a#e acti'e de c&+%-icare7 1 )aci#itarea c&+%-icarii di-tre c&+*a-ii#e de asi$%rari si c&+*a-ii#e )%r-i!&are de ser'icii *e-tr% asi$%rari i-tr1& serie de d&+e-ii Pc5eieP2 *rec%+ ce# a-car2 TIQC2 c&-s%#ta-ta 6%ridica si )i-a-ciara si de +a-a$e+e-t4 Co(!a$ia AIG LIFE; Re*re!i-ta %- i-str%+e-t2 res*ecti' de *re'e-ire i+*&tri'a di)erite#&r cate$&rii de risc%ri7 acestea *&t )i *erce*%te ca %- e#e+e-t *ri- care se asi$%ra si$%ra-ta )a+i#iei ica!%# %-&r e'e-i+e-te -easte*tate si -e)ericite2 dar si ca & )&r+a de $ara-tare a %-%i 'e-it2 res*ecti' & re-ta8*e-sie94 Ast)e# & asi$%rare de 'iata re*re!i-ta atat %- +i6#&c de *r&tectie i+*&tri'a %-&r risc%ri2 cat si & +&da#itate e)icie-ta de a ec&-&+isi4

10

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL Asi$%rari#e de 'iata de'i- t&t +ai des & a#ter-ati'e #a siste+%# *% #ic de *e-sii *rii-ter+edi%# car&ra i-di'i!ii isi *&t +e-ti-e -i'e#%# de trai2 si res*ecti'e ace#asi -i'e# a# 'e-it%ri#&r #a +&+e-t%# *e-si&-arii4 Ce#e +ai i-ta#-ite )&r+e de asi$%rari de 'iata s%-t3 1 c% ac%+%#are de ca*ita# 8*&#ita *e & *eri&ada data2 c% s%+a asi$%rata ce *&ate )i *#atita )ie i- ca! de deces2 )ie #a i-c5eierea *eri&adei de asi$%rare9 1 *e i-trea$a 'iata Cs%+a asi$%rata este *#atita -%+ai #a deces 1 #a ter+e- Cde-%+ite si asi$%rare te+*&rara2 s%+a asi$%rata se *#ateste -%+ai i- ca!%# icare deces%# se *r&d%ce i- *eri&ada asi$%rata 1 descrescat&are #a ter+e- Cs*re de&se ire de ce#e #a ter+e-2 s%+a asi$%rata descreste de #a %- a- #a a#t%# 1 asi$%rare de 'iata UNIT CLINRED C*&#ita de asi$%rare de 'iata *ri- care & *r&*&rtie s*eci)icata a *ri+ei este %ti#i!ata *e-tr% a ac5i!iti&-a asi$%rarea de 'iata2 i- 're+e ce di)ere-ta 8*artea cea +ai +are9 este i-'estita i-tr1%- tr%st a%t&ri!at care i-'esteste i*iata de acti%-i2 i-tr1%- )&-d sa% i- )&-d%ri a#ese de catre asi$%rat4 Este & a#ter-ati'a #a & *&#ita c&-'e-ti&-a#a c% *r&)it%ri4 Asi$%rari#e de 'iata se i-c5eie i- %r+at&are#e 'aria-te3 14 asi$%rare +i:ta de 'iata -%+ita Ssta-dardB 24 asi$%rare +i:ta de 'iata si s%*#i+e-tara de accide-te 34 asi$%rare )a+i#ia#a +i:ta de 'iata ;4 asi$%rare +i:ta de 'iata c% *e-sie *e-tr% %r+asi 8*ers&a-e#e c% & i-'a#iditate +ai +are de D0T -% s%-t ad+ise i- aceste asi$%rari94 A+erica- I-ter-ati&-a# Gr&%*2I-c 8AIG9 este #ider +&-dia# i- asi$%rari si ser'icii )i-a-ciare2 c% )i#ia#e i- a*r&:i+ati' i- 130 de tari si 6%risdictii 8c&+*a-ia c% ce#e +ai +%#te rete#e di- #%+e94 C&+*a-ii#e +e+ re AIG deser'esc c#ie-ti c&+ercia#i2 i-stit%ti&-a#i si i-di'id%a#i *ricea +ai de!'&#tata retea de asi$%rari di- #%+e2 *r&*rietate si ras*%-dere ci'i#a i- SUA c&+*a-ii#e AIG s%-t cei +ai +ari e'a#%at&ri de risc i- asi$%rari#e c&+ercia#e2 iar AIG A+erica- Ge-era# este %-%# di-tre cei +ai i+*&rta-ti asi$%rat&ri de 'iata4 A)aceri#e $#& a#e a#e AIG i-c#%de dease+e-ea ser'icii )i-a-ciare2 *#a-%ri de *e-sii si +a-a$e+e-t%# acti'e#&r4 AIG deti-e ce#e +ai i-a#te ca#i)icati'e ac&rdate de ce#e +ai i+*&rta-te a$e-tii de rati-$ *e-tr% *%terea sa )i-a-ciara4 AIG2 I-c Ccea +ai +are c&+*a-ie de asi$%rari di- #%+e este ati*ica4 Desi este A+erica-a2 a )&st )&-data de C4V4 Starr i- 1N1N S5a-$5ai2 C5i-a #a i-ce*%t ca & c&+*a-ie de asi$%rari tra-s*&rt%ri c&+ercia#e2 sedi%# a'a-d%1# i- S5a-$5ai *e 1L T5e B%-d4 Asta!i sedi%# ce-tra# a# c&+*a-iei este i- SUA i- NeU V&rO *e L0 Pi-e St2 iar *resedi-te#e este Ma%rice R4 Gree- er$4 De )a*t este a# d&i#ea *resedi-te *e care #1a a'%t AIG de1a #%-$%# ist&riei2 *ri+%# )ii-d ce# care a )&-dat1&4 AIG Li)e Asi$%rari R&+a-ia este %-a di- ce#e +ai i+*&rta-te c&+*a-ii de asi$%rari diR&+a-ia4 AIG Li)e este )i#ia#a A+erica- Li)e I-s%ra-ce C&+*a-W 8ALICO92 c&+*a-ie +e+ ra a A+erica- I-ter-ati&-a# Gr&%*2 I-c4

11

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL Asi$%rari R&+a-ia SA a c%-&sc%t & c&-ti-%a crestere a a)aceri#&r sa#e2 de'e-i-d iti+* #ider *e *iata asi$%rari#&r di- R&+a-ia4 I- )iecare a- e-e)icii#e *&#ite#&r de asi$%rare AIG Li)e cresc i- +&d c&-sta-t4 Aceasta crestere se a!ea!a *e reW%#tate#e i-'estitii#&r )ac%te de AIG Li)e2 acestea )ii-d tra-s)erate s% )&r+a de e-e)ici% i-'estiti&-a# i- c&-t%# c#ie-ti#&r4 Pri- acest siste+ AIG Li)e c&-tri %ie #a *r&te6area e-e)icii#&r i+*&tri'a i-)#atiei si de'a#&ri!arii2 strate$ia de i-'estitii a AIG Li)e Asi$%rari R&+a-ia SA d&'edi-d%1se de #a i-)ii-tare si *a-a i- *rese-t %- rea# s%ccess4 I- *re!e-t t&t *&rt&)&#i%# de *r&d%se a# AIG Li)e cat si +&d%# de i-te#e$ere a d&+e-i%#%i asi$%rari#&r de 'iata res*ecta si s%sti- +isi%-ea c&+*a-iei3 Noi AIG Li#e6 gara$ta( stabilitatea #i$a$ciara a vietii C5eia s%cces%#%i c&+*a-iei & re*re!i-ta de!'&#tarea rete#ei de distri %tie4 Rete#e#e AIG Li)e R&+a-ia SA de c&-s%#ta-ti de asi$%rari si *arte-eri Cc&+*a-ii de r&Oera61 ac&*era a*r&a*e i-trea$a tara2 )ii-d *re!e-te i- ce#e +ai i+*&rta-te &rase4 Sedi%# ce-tra# AIG Li)e R&+a-ia SA se a)#a i- B%c%resti 8E%r&*e X&%se str4 Lascar Catar$i% D11D32 sect&r 1 2 c&d 010GGD94 F&r+a 6%ridica C s&cietate *e acti%-i4 AIG Li)e R&+a-ia SA este i-+atric%#ata iRe$istr%# C&+ert%#%i s% NR4 Y;0Z12L;GZ1NNM di- 1D41241NNM4 Ti*%# acti'itatii 3 S&icietate de asi$%rari de 'iata Ba-ca *arte-era 3Citi a-O R&+a-ia SA Reasi$%rat&ri3 AIG Li)e R&+a-ia Asi$%rare 3 ALICO 8SUA9 S[ISSRE 8E#'etia9 Marti- 0&--e'e#d a )&st Ma-a$er Ge-era# a# c&+*a-iei AIG Li)e R&+a-ia Asi$%rare SA i-ca de #a i-)ii-tare adica di- 1NNM4 +&+e-ta- #a car+a c&+*a-iei di- R&+a-ia este d#4 T5e&d&r A#e:a-dresc%2 si ast)e# AIG Li)e R&+a-ia are & c&-d%cere 100T #&ca#a4 AIG Li)e a 'e-it *e *iata r&+a-easca c% +ai +%#te *r&d%se3 1 U#tra Med 1 E:tra Med 1Re-ta E:tra 1 Ca*ita# E:tra 1Y%-i&r E:tra 1Y%-i&r I-'est 1Li)e Pr&tect 1Li)e E:tra 1Li)e C&'er P#%s 1E%r&#i)e> 1 Be-e)icii O*ti&-a#e

12

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

U#traMED3
Este ce# +ai c&+*#et *r&$ra+ de asi$%rare de sa-atate di- R&+a-ia care &)era s*ri6i)i-a-ciar -ecesar i- ca!%# dia$-&sticarii c% & a)ecti%-e $ra'a2 i-c#%!a-d & 'asta ac&*erire *e-tr% 32 de a)ecti%-i $ra'e4 Sti+ ca i- ca!%# %-&r sit%atii e:tre+e ce *&t a*area i- 'iata ta2 *rec%+ dia$-&sticarea c% & a)ecti%-e $ra'a2 ai -e'&ie i+ediata de a-i *e-tr% a #%*ta c% &a#a4 Di- acest +&ti' a+ creat *r&$ra+%# de asi$%rare de sa-atate U#traMED4 Acesta iti *%-e #a dis*&!itie & s%+a de *a-a #a M004000 #ei 8i- )%-ctie de *ri+a *#atita92 a-i care te *&t a6%ta sa ai acces #a trata+e-t%# &*ti+4 U#traMED este s&#%tia %#tra1c&+*#eta *e-tr% i-$ri6ire i- ca!%# dia$-&sticarii c% & a)ecti%-e $ra'a2 &)eri-d & 'asta ac&*erire *e-tr% 32 de a)ecti%-i $ra'e2 c%+ ar )i ca-cer2 i-)arct2 accide-t cere ra# 'asc%#ar2 i-s%)icie-ta re-a#a2 c&+a2 s%rditate2 ars%ri +a6&re2 &a#a ParOi-s&-2 A#!5ei+er etc4

E:traMED3
Este & asi$%rare '&#%-tara de sa-atate4 Iti &)era *&si i#itatea de a e-e)icia de %trata+e-t #a sta-darde s%*eri&are2 atat daca i-stit%tia +edica#a a#easa este *ri'ata2 cat si daca aceasta are stat%t de i-stit%tie *% #ica4 Pr&d%s%# este dis*&-i i# i- 3 *ac5ete3 Si#'er2 G&#d si P#ati-%+ si se adresea!a &ricarei *ers&a-e c% 'arsta i-tre G #%-i si G; de a-i4 E:traMED &)era e-e)icii de s*ita#i!are 8i-ter-are i- s*ita#2 !i#e de s*ita#i!are2 tera*ie i-te-si'a2 c&-'a#esce-ta92 e-e)icii c5ir%r$ica#e 8i-ter'e-tii c5ir%r$ica#e2 a-este!ie92 e-e)icii e:tra s*ita#icesti 8tra-s*&rt c% a+ %#a-ta2 'i!ite +edica#e *&st1s*ita#i!are #a d&+ici#i%2 dia$-&sticare *&st1s*ita#i!are92 c&-s%#t +edica# #a dista-ta #a i-stit%tii de re-%+e +&-dia# 8Te#edia$-&stic94 I- ca!%# dia$-&sticarii c% & a)ecti%-e $ra'a2 A#ic& iti &)era *ri- e-e)ici%# Te#edia$-&stic acces i- ti+* rec&rd #a s*ecia#isti di- State#e U-ite i- t&ate disci*#i-e#e +edici-ei4 Ast)e# *&ti & ti-e & c&-)ir+are 1 sa% i-)ir+are 1 a dia$-&stic%#%i sta i#it a-teri&r de +edic%# ta%4 I- *#%s2 e-e)icie!i de c&-s%#t +edica# #a dista-ta #a c#i-ici dia)ara tarii si *rescrierea trata+e-t%#%i &*ti+ de catre %- c&-s&rti% rec%-&sc%t de +edici4

13

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Ca*ita# I-'est3
Este %- *r&d%s i- *re+iera i- R&+a-ia7 c&+ i-a i- +&d e$a# d&%a 'aria-te de ac%+%#are de ca*ita#3 i-'estitii i- )&-d%ri 8%-it1#i-Oed9 si ec&-&+isire c% e-e)icii $ara-tate4 Este &rie-tat catre *ers&a-e#e care '&r sa & ti-a 'e-it%ri di- i-'estitii2 dar a% & desc5idere +ai +ica )ata de risc%# i-'estiti&-a#4 Di- acest +&ti'2 *artea de ac%+%#are de ca*ita# $ara-tata este i-e'e-ita4 Strate$ia de i-'estitie *&ate )i a#easa se#ecta-d %-%# dice#e trei )&-d%ri de i-'estitie dis*&-i i#e3 P#%s2 E:*&-e-tia#2 M%#ti*#% 8descrise #a *r&d%s%# Re-ta E:tra94 )a'ital Invest &)era *r&tectie *e-tr% e'e-i+e-te +a6&re3 deces di- accide-t2 i-'a#iditate t&ta#a *er+a-e-ta di- accide-t4 Pr&tectia *&ate )i e:ti-sa *e-tr% a#te e'e-i+e-te3 deces di- &rice ca%!a2 e:&-erare de #a *#ata *ri+e#&r2 s*ita#i!are2 i-ter'e-tie c5ir%r$ica#a 8c% sa% )ara c&-'a#esce-ta9 di- accide-t siZsa% &a#a4 I- ace#asi ti+*2 *r&tectia *&ate )i e:ti-sa *e-tr% a ac&*eri si +e+ rii )a+i#iei *e ace#asi c&-tract4 Se &)era &-%s de +at%ritate *e-tr% c#ie-tii )ide#i3 D 1 10T di- S%+a Asi$%rata4 E:ista 3 'aria-te de ac5itare a *ri+e#&r de asi$%rare3 *ri+e e$a#e2 *ri+e crescat&are *e-tr% e-e)icii +ai +ari sa% & *ri+a %-ica 8*res%*%-e acce*tarea %-&r c&-ditii s*ecia#e94 La +at%ritatea *&#itei s%-t *%se #a dis*&!itie G +&da#itati de ridicare a )&-d%ri#&r ac%+%#ate 8& si-$%ra *#ata2 *e-sie 'ia$era2 *e-sie *e-tr% a+ ii s&ti etc494

Y%-i&r I-'est3
Este %- *ac5et si+i#ar c% *r&d%s%# Ca*ita# I-'est2 #a-sat i- *re+iera i- R&+a-ia7 c&+ i-a i- +&d e$a# d&%a 'aria-te de ac%+%#are de ca*ita# ast)e# i-cat sa ii ac&r!i +ai +%#te sa-se c&*i#%#%i ta%3 i-'estitii i- )&-d%ri 8%-it1#i-Oed9 si ec&-&+isire c% e-e)icii $ara-tate4 Se adresea!a *ari-ti#&r sa% t%t&ri#&r #e$a#i i-teresati sa *%-a #a dis*&!itia c&*i#%#%i a6%-s #a 'arsta +a6&ra & s%+a i+*&rta-ta care i# *&ate a6%ta sa *&r-easca +ai %s&r #a dr%+4 P&ti a#e$e strate$ia de i-'estitie se#ecta-d %-%# di- ce#e trei )&-d%ri de i-'estitie dis*&-i i#e3 P#%s2 E:*&-e-tia#2 M%#ti*#% 8descrise #a *r&d%s%# Re-ta E:tra94 *"ni#r Invest &)era *r&tectie )i-a-ciara *e-tr% asi$%rat%# +i-&r i- ca! de s*ita#i!are si i-ter'e-tii c5ir%r$ica#e di- accide-t sa% i+ &#-a'ire2 *r&tectie )i-a-ciara *e-tr% tit%#ar ica! de i-'a#iditate t&ta#a *er+a-e-ta sa% deces *re+at%r4 C#ie-tii )ide#i *ri+esc %- &-%s de +at%ritate de D 1 10T di- S%+a Asi$%rata4 E:ista 3 'aria-te de ac5itare a *ri+e#&r de asi$%rare3 *ri+e e$a#e2 *ri+e crescat&are *e-tr% e-e)icii +ai +ari sa% & *ri+a %-ica 8*res%*%-e acce*tarea %-&r c&-ditii s*ecia#e94 La +at%ritatea *&#itei s%-t *%se #a dis*&!itie +ai +%#te +&da#itati de ridicare a )&-d%ri#&r ac%+%#ate 8& si-$%ra *#ata2 *#ati esa#&-ate2 re-ta *e-tr% st%dii94

1;

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Re-ta E:tra3
RENTA E\TRA este %- -&% *r&d%s A#ic&2 %- *r&$ra+ de asi$%rare si i-'estitii a'a-d ca )i-a#itate directa *&si i#itatea +e-ti-erii sta-dard%#%i de 'iata i- *eri&ada de d%*a retra$erea di- acti'itate4 Si aceasta #a ce# +ai %- ra*&rt ca#itateZ*ret4 Acest *r&d%s c&-creti!ea!a e)&rt%ri#e c&+*a-iei de a ad%ce *e *iata & &)erta c&+*etiti'a2 c&+*#e+e-tara siste+%#%i de *e-sii )ac%#tati'e 8Pi#&-%# III94 I- #i+ a6 de s*ecia#itate2 RENTA E\TRA este & asi$%rare #e$ata de )&-d%ri de i-'estitii 8%-it1#i-Oed94 A#t)e# s*%s2 & asi$%rare de 'iata care c&-ti-e si c&+*&-e-ta de ac%+%#are *r&'e-ita di- )&-d%ri#e de i-'estitii A#ic&4 Este %- *r&d%s +&der-2 creat *e-tr% a 'e-i ii-ta+*i-area -e'&ii de ac%+%#are de ca*ita# *e-tr% *eri&ada de d%*a retra$erea diacti'itatea *r&)esi&-a#a4

Li)e E:tra3
Are caracteristici#e %-%i *r&d%s )#e:i i# de ec&-&+isire si *r&tectie2 care iti *er+ite sa e-e)icie!i de %- &-%s $ara-tat #a +at%ritatea c&-tract%#%i2 cat si de ac&*erire &ri%-de i#%+e2 2; de &re di- 2;4 Pr&tectia &)erita de Li)e E:tra ac&*era trei risc%ri +a6&re3 14 I-'a#iditatea *er+a-e-ta *artia#a sa% t&ta#a di- accide-t7 24 Deces%# di- accide-t7 34 Deces%# di- &rice ca%!a4

Ca*ita# E:tra3
Ca*ita# E:tra este %- *r&$ra+ de ca*ita#i!are si *r&tectie creat de A#ic& *e-tr% a tra-s)&r+a *eri&ada de *e-sie i-tr1%-a cat +ai *#ac%ta4 Este %- *r&d%s )#e:i i#2 c&-ce-trat *e ec&-&+isire2 care iti *er+ite sa e-e)icie!i de %- &-%s $ara-tat #a +at%ritatea c&-tract%#%i2 cat si de ac&*erire &ri%-de i- #%+e2 2; de &re di- 2;4

Y%-i&r E:tra3
Y%-i&r E:tra este %- *r&d%s de asi$%rare de 'iata s*ecia# c&-ce*%t *e-tr% a1ti &)eri si$%ra-ta si #i-iste i- ceea ce *ri'este 'iit&r%# c&*i#%#%i ta%2 iar #%i cat +ai +%#te sa-se de a re%si i- 'iata4 Acesta are caracteristici#e %-%i *r&d%s )#e:i i# de ec&-&+isire si *r&tectie care *er+ite c&*i#%#%i ta% sa e-e)icie!e de %- &-%s $ara-tat #a +at%ritatea c&-tract%#%i si de ac&*erire &ri%-de i- #%+e2 2; de &re di- 2;4

1D

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Li)e Pr&tect3
Li)e Pr&tect este %- *r&d%s de asi$%rare de 'iata creat *e-tr% a1ti &)eri si$%ra-ta2 #i-iste si *r&tectia ce#&r dra$i4 Li)e Pr&tect este %- *r&d%s )#e:i i# de *r&tectie *e-tr% i-trea$a )a+i#ie care &)era ac&*erire &ri%-de i- #%+e2 2; de &re di- 2;4

Li)e C&'er P#%s3


Li e )#ver Pl"s1 este +ai +%#t decat & si+*#a asi$%rare de 'iata4 Pri- Li)e C&'er P#%s2 A#ic& iti asi$%ra3 P#ata e-e)ici%#%i i- ca!%# deces%#%i sa% a# dia$-&sticarii c% %-a di- %r+at&are#e a)ecti%-i $ra'e3 Ca-cer I-)arct de +i&card A)ecti%-i a#e artere#&r c&r&-are care -ecesita i-ter'e-tie c5ir%r$ica#a Accide-t 'asc%#ar cere ra# I-s%)icie-ta re-a#a Tra-s*#a-t de &r$a-e 'ita#e Pierderea 'ederii 8&r irea9 *#ata s%*#i+e-tara e$a#a c% e-e)ici%# de deces i- ca!%# deces%#%i di- accide-t7 P#ata &ricarei *ri+e scade-te i- ca!%# %-ei i-'a#iditati t&ta#e si *er+a-e-te7 Pri+a de asi$%rare este deter+i-ata de se: si de 'arsta #a e+iterea *&#itei7 Pe-tr% e+iterea %-ei *&#ite Li)e C&'er P#%s -% este -ecesara & e:a+i-are +edica#a4 D&ar c&+*#etarea ac%+ a cererii de asi$%rare4

BIBLIOGRAFIE
1G

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

14Ec&-&+ia Asi$%rari#&r C R&:a-a Da'idesc%2 Ed4 U-i'ersitaria2B%c%resti22010 24 UUU4asi$4r& 34 UUU4a#ic&4r& ;4 UUU4)i-a-ciar%#4r&

1L