Μιλεσ ∆αϖισ Αλλ Σταρ 1947

Σιππιν∍ ατ Βελλσ
ϑοην Λεωισ∍ σολο

Μιλεσ ∆αϖισ
τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Φ µαϕ7

Β

Φ −7

b7

Α −7

#

Γ −7

Β7

Φ −7

œ b œœ .. œj œ œ # œ œ # # œœœ
œ
Γυιταρ
œ
œ. œ œ
œ
œ
œ. #œ œ
b
b
b
b
b
Β7
Β −7
Ε7
Α −7
∆7
Α −7
∆7
bœ œ œ bœ nœ œ bœ œ œ bœ œ bœ bœ
b
œ
œ
œ
œ
bœ œ œ ‰ œ bœ œ
‰ J‰J
‰ bœ ‰ J ‰ J

J
3
5

4
&4

Γ −7 √

Ó

Χ7

œ ‰ œj ‰ œ b œ œ b œ Œ
bœ bœ

#

Χ −7

Φ

#7

Α −7

Α

b7

b7

œ
‰ œœ
J

Χ7


œœ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ n œ œ ‰ b Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ œ œ b œ œ3 n œ
J
œ
& œœ
3

9

Φ µαϕ7

Β

Φ −7

b7

Α −7

#

Γ −7

Φ −7

Β7

(√)
j
bœ œ œ œ
œ
œ
b
œ
J ‰ œœ b œ œ œ
‰ œ ‰ bœ œ bœ
& œJ ‰ Œ
œ

œ
œ
œ
13

j # œ œ # # œœ # œ
œœ
J œ
œ
œ
b
b
b
b
b
Β7
Β −7
Ε7
Α −7
∆7
Α −7
∆7 √
œ bœ œ bœ nœ œ œ œ œ bœ œ nœ bœ bœ bœ œ œ
b
œ
œ
œ
œ
b
œ
n
œ
b
œ
œ
œ ‰ œ bœ
J J
J œj
‰ JŒ
&
3

17

Γ −7

3

Χ7

#

Χ −7

Φ

#7

3

Α −7

Α

b7

(√)
œ œœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ
œ

Œ
& ‰ b Jœ ‰ Jœ

21

3

Γαβριελ ∆αϖιλα

b7

Χ7

œ
‰ J ‰ Jœ œ œ b œ ‰
J