Está en la página 1de 171

M TO lL l P IS m W J

KOM SHHSTTl

Volum ilustrat de NEBOIA ROSICI

ALESE
Antologie, cuvnt nainte, note i bibliografie de G IU S E P P E N A V A R R A

CUVNT

NAINTE

EPIGRAMA este o specie relativ tin r n con tex tu l litera tu rii noastre. Ea s-a ivit, n chip spora dic, pe la nceputul secolului X IX , ca urm are a expansiunii exercitate de lite ra tu ra francez n ce lelalte ri europene. La vrem ea de atunci i chiar cu m ult nainte, epigram a nflorise n F ran a, ea fiind m briat de celebriti litera re ale acestei ri. C hiar i scrierile grecilor i latinilor, prim ii i m arii m aetri ai epigram ei, ne-au parvenit, la un mod s-i spunem m ai popularizator, tot p rin in te r m ediul crii franceze. Este greit acea teorie potriv it creia epigram a rom neasc ar descinde d in tr-u n eventual m ariaj al epigram ei latine cu strig tu ra popular. Din epigram a latin s-au in sp irat foarte p u ini autori, unul d in tre acetia putnd fi um anistul Nicolaus O lahus (1493 1568), realizato ru l ctorva epigram e rem arcabile. In ce privete strig tu ra popular, ea a evoluat, n sensul unei accepiuni oreneti, pe linia rvaului de plcint, subspecie pe d rep t neacceptat de litera tu r , dato rit caracterului su prim itiv. Se poate spune aa dar, c epigram a rom neasc si trage prim ele seve din m ai vrstnica sa rud/ f ra n o & ^ r .jin trlm deosebit de bogat rf tradiii culturle?'*iUL

Cum am inteam , pe la nceputul secolului XIX, epigram a i an u n prezena 'n scrierile unor autori rom ni. Iancu Vcrescu, A lexandru H risoverghi, A nton P ann, C onstantin Blcescu, G rigore A lexandrescu i alii, scriu epigram e fr p reten ii de perfeciune sau de originalitate. n 1861 apare o crticic de N. T. O ranu, in titu la t Ilutrii contim purani, cu su b titlu l satire i epigram e politice. D ar chiar i ceea ce autorul denum ea epigram e, tot nite oarecari poezii satirice erau, ele fiind caracte rizate p rin lungim i i m ecanism e im proprii speciei de concentraie spaial i spiritual, care este epi gram a. O pt ani m ai trziu, n 1869, este e d ita t vo lum ul Ielile gram e i epigram e politice, sem nat de O companie de glum ei, pseudonim n spatele cruia s-ar p rea c se ascunde poetul D im itrie Bo lintineanu *. D in cele 200 de epigram e cuprinse n pagini, peste 130 m brac haina de catren sau de distih, prefigurndu-se astfel form a definitiv a epi gram ei contem porane. D ar, dei acest volum re p re zint actul de natere al crii de epigram rom
* Mult vrem e s-a presupus c acest volum ar fi o culegere colectiv i nu o lucrare de autor, prerea fiind influenat de acel pseudonim colectiv O com panie de glum ei. Dart n ediia postum de P oezii de Bolintineanu (Ed. Socec, 1877), anume n prefa, se afl un indice al tuturor lucr rilor publicate de poet n tim pul vieii, indice care cuprinde i volum ul de epigrame. Titlul este specificat i n Istoria literaturii rom neti de la origine pin n zilele noastre de prof. Gh. Carda (1939 p. 266), n Istoria literaturii romne de la origini pin n prezen t de George Clinescu (Fundaia pentru literatur i arit, 1941 nota bibliogra fic aferent cap. Rom anticii m acabri i exotici, p. 898), precum i n O pere de Bolintineanu, voi. I, ediiie ngrijit de Teodor Vrgolici (Ed. Minerva, 1981 p. LXXVIII).

neasc, i el este trib u ta r epigram ei de im port, unele d in tre m aterialele cuprinse fiind traduceri i lo calizri. O dat cu ivirea n arena litera r a lui A lexandru M acedonski, epigram a poate fi socotit o specie de sine sttto are n lite ra tu ra noastr. M acedonski este autorul ctorva zeci de epigram e, unele d in tre ele fiind dem ne de antologii. De fapt, M acedonski este p u rt to ru l de cuvnt al unei generaii eliberate. In dependena naional fiind obinut, scriitorii ncep s fie preocupai de ceea ce se petrecea n u n tru l hotarelor rii. D in acest m otiv epigram a prolife reaz, avnd la nceput u n caracter strict politic, aria sa de aciune tinznd spre diversificare cu civa ani m ai trziu. E ste perioada cnd epigram a apare n creaia unor scriitori consacrai, p rin tre acetia figurnd, a l tu ri de M acedonski Em inescu i Caragiale. n sfrit, to t n acel tim p apar i epigram itii propriu-zii. F inele de secol X IX este m arcat de publicrile unor cri de epigram e sem nate de G iorda'no, R adu D. R osetti, Ion Ionescu-Q uintus i Vero, num e de rezonan ale speciei, care p u n bazele tra diiei epigram atice rom neti. De acum , editarea volum elor de epigram e se face cu o oarecare frec ven, dem onstrndu-se astfel c i n acest dom eniu al lite ra tu rii sau poate m ai ales n acesta snt m uli chem ai, p u in i alei. D intre cei p u in i, pe lng cei m ai sus am in tii, se disting a li m aetri ai speciei : Vasile Bogrea, Const. C. Briescu, V alen tin Bude, Cridim , A lexandru Gh. D oinaru, Sofronie Ivanovici, t. Ivanovici-T ereniu, I. Gr. P erieeanu, George R anetti, Const. R ule, D. Sim ionescu-Sim icel, 7

Teleor i alii. T otodat sint editate destule volume sterpe, sem nate de veleitari, existena lor fiind de n a tu r s discrediteze aceast specie fragil i cu sta tu t oscilant. A nul 1925 m archeaz un m om ent im portant n istoricul epigram ei rom neti. In acest an se public Epigrame de C incinat Pavelescu, Epigrame i epi tafuri (postum) de Ion I. Pavelescu i S tih u ri i ep i grame de Giordano, tre i volum e de referin , ultim ul fiind ns supus unor rem iniscene de m anier spe cific veacului trecut. n continuare sn t consacrai autori ca I. St. Bogza, N. Crevedia, Florin Iordchescu, Dion M ardan, Tudor M inescu, M ircea P a velescu, A urelian Punescu, Ion I. Mioc, Ion Pena, Leonida S ecreeanu i alii, dar ca o figur cu totul ap arte se desprinde Al. O. Teodoreanu, ilu stru l Ps torel, personaj a l crui m it persist i astzi, e drept, m ai m ult n lum ea scriitoriceasc. O dat cu aruncarea rii n rzboi, epigram a, ca i alte specii literare, in tr n tr-o degringolad din care i va reveni cu greu, peste m uli ani, mai precis, dup 1965. Este perioada n care dou g ru p ri de entuziati nfiineaz la Tim ioara i la B ucu reti, cenaclul R idendo i respectiv C lubul epigram itilor C incinat Pavelescu. Epigram a i afl loc n paginile u n o r publicaii, apar volum e colective i de autor, au loc ntln iri ale epigram itilor cu publicul. C atrenul cu poant este a d o p tat ca o arm critic n d rep tat m potriva tare lo r om eneti p er petue, ca i n contra strilor de fap t neconform e cu legile scrise i nescrise ale ornduirii noastre so cialiste, aportul epigram ei fiind 'n acest sens rep a rato riu , n tru ct, dato rit conciziei speciei, obiectivul este fix at i criticat fr dubiu.
8

O antologie, Epigram iti rom ni de ieri i de azi (1975), ng rijit de N. Crevedia, arunc m ai m ult p riviri retrospective, ea constituind o reeditare adu git i revzut a antologiilor publicate n 1933 i 1934 de ctre N. Crevedia i A. C. Calotescu-Neicu. R evirim entul epigram atic este consem nat i de o alt antologie, de aceast dat exclusiv contem poran, Dansul sbiilor (1975). Alte dou antologii, am bele consistente, Epigram iti rom ni de azi (1979), alc tu it de M ircea Trifu, D um itru M unteanu, G iuseppe N avarra i George Z araf u, precum i Cadene epi gramatice (1979), a p ru t sub n g rijirea lui M. T rifu, fixeaz cu senteniozitate resurecia speciei. n fine, antologia Epigram iti cu sau fr voia lor (1983), alctuit de G. N avarra i G. Z arafu, vine p e n tru a dem onstra c mai toate num ele de elit ale litera tu rii rom ne au cochetat cu epigram a. Antologia de fa i propune un specific a p arte n rap o rt cu cele enum erate m ai sus, anum e, cu prinderea doar a unui singur catren din creaia fiecrui epigram ist. Paradoxal, dar procedeul este pe de o parte inechitabil, ia r pe de alta, dem ocra tic. Inechitabil, deoarece l plaseaz pe au to ru l con sacrat, pe picior de egalitate cu cel cruia nu i-a reu it dect o singur epigram n ntreaga sa ca rie r . Dem ocratic, tocm ai p e n tru c ofer categoriei la urm am intite, ansa, altfel imposibil, de a fi gura n tr-o antologie. A adar paginile ce urm eaz i nm nuncheaz pe toi autorii rom ni din toate tim purile, bineneles, doar pe cei care au realizat n tr-o via, cel p uin o epigram cu caracter anto logic. Selecia a fost fcut n baza unui criteriu 9

inspirat de o sentin a lui Al. O. Teodoreanu : Nu exist volum de epigrame. Exist numai una sau dou epigrame care au servit de pretext pentru ti prirea unui volum. i nc . . . *. Astfel, chiar dac nu ntotdeauna am reuit depistarea acelei epigrame-nucleu, la care se refer spusele lui Pstorel, credem c prea departe de ea nu ne-am aflat. Ori cum, antologia constituie, sperm, un rezum at atr gtor i expresiv al unei activiti literare devenit tradiional n ara noastr. Desigur, ultim ul cuvnt l are cititorul, arbitrul suprem, cruia i consacrm aceast ntreprindere de loc facil. l invitm s se pronune.
Giuseppe NAVARRA

* Epigrama, an I, nr. 1, decembrie 1938, p. 3.


10

Nu-s filozof, nu-s nici istoric, Nici doctor din Paris sau Bonn, Ci pur i simplu un bufon Ca bietul Yorik.

i ca bufon tot una-mi este De m-o-ngropa cnd am s mor, La Bellu sau la Elsinor . . . Cu toate-aceste, Cnd rs i plnset au s tac i nsumi eu voi putrezi Tot m i-ar fi dulce ntr-o zi Atuncea, dac

Vreun filozof, sau vreun istoric Privindu-mi tidva cu regret, Ar exclama ca alt Hamlet : Srmane Yorik !
t.| O. IOSIF i Diiffitrie ANGHE, ^NGHEfi
(Din Caleidoscopul lu i A . Mir ea) !

r . ..M O iv iO A

Lui Al. Clenciu

Cnd l vd sosind pe Clenciu mi arunc ct colo trenciu, Fiindc tiu c n-o s plou Cu vreo epigram nou !
1979

Ion ACSAN

U nui pictor nceptor

ntre tine i Rembrandt, Un contrast mi vine-n g'nd : El e pictorul flamand, Tu eti pictorul flmnd ! . ..
1939

Dumitru Ioan ALBO t A

Unei cititoare pasionate

Se cunoate dup cri C faci deseori lectur : Snt n foarte multe pri Mzglite cu untur.
1933

A l. C. ALDEA

12

Prostia

Privind fr-ncetare Prostia omeneasc, De lung urt cuprins, Eternitatea casc.


1875

Vasile ALECSANDRI

Pe m orm ntul unui butor

M obsed gndul fix C-n Infern e adm irabil. . . ns, ca lichid potabil, Ai doar apele din Stix 1 !
1939

Alexandru ALTENLIU

T ru fa ilo r

tia snt nite bolizi Care-n lume strlucesc . . . Par mrei, par i solizi, Ct vreme nu pleznesc.
1909

AMARGO

V n u i prst

Intre capul tu i luna E o diferen doar : Luna e-n eclips rar, Capul tu ntotdeauna.
1905

N. ANGHELEANU

Unui orator

Cnd ascult al tu discurs, Ii spun drept c m uimete N-am nimic de re g re ta t. . . Nici mcar c se sfrete.
1886

George ANGHELESCU

Zical

Dac n-ai btrn, s-l cumperi, Zice o zical sacr Ce nu cred c se aplic Unde-i vorba despre soacr !
1941

Anton ANGHELUA

14

Unei dudui

Eti atta de suav, C la via de n-a ine, N-a mai cumpra otrav, Ci te-a sruta pe tine.
1939

Ion P. ANTONESCU

Celui care fuge de rspundere

ncerci s scapi, precum se vede, Cum cat struul s dispar . . . ndreptit, lumea crede C et i . . . doar ce-a rmas afar !
1972

Ilie APOSTOLESCU

U nui talent neneles

19

Chiar dac plou, dac ninge, i poart crucea solitar, Cu zece tomuri sub meninge i-o epigram sub . . . tipar.
Ion A RCA

15

Unui los

Biatului, crescndu-i coama, Ar vrea s-o lege-ntr-o codi tiind de ani mai muli c mama Dorea s aib i-o . . . feti.
1974

Ion ARCUDEANU

A m icul

Are-o fire minunat Strlucitul meu amic ; Nu refuz niciodat, ns nici nu d nimic.
Tudor ARGHEZI

Palavragiul

Ins ce-alege-un subiect i-l dezbate cu-nfocare, nchiznd un cerc perfect Chiar la punctul de plecare.
1980

Sin ARION 16

Uneia

Ce ciudat ! Aceast fat Cu un trup ce te-nfioar, A rmas nem ritat . . . Pentru-a nu tiu cta oar !
IMS

Ioan ARNDT

Unui plagiator

Fiu al operelor tale, Poate-i fi de-acu-nainte : Pn-acuma, deocamdat, L-ale altor eti printe !
Constantin BACALBAA

Epitaf unui vntor

im

Stingher, uitat n col retras, De ani i ani l ine huma ; Doar iepurii n care-a tras Snt fericii. Triesc i-acuma !
N ico la e B A D E A

17

Unui los

Biatului, crescndu-i coama, Ar vrea s-o lege-ntr-o codi tiind de ani mai muli c mama Dorea s aib i-o . . . feti.
1974

Ion ARCUDEANU

A m icul

Are-o fire minunat Strlucitul meu amic ; Nu refuz niciodat, ns nici nu d nimic.
Tudor ARGHEZI

Palavragiul

Ins ce-alege-un subiect i-l dezbate cu-nfocare, nchiznd un cerc perfect Chiar la punctul de plecare.
1080

S in ARION 16

Uneia

Ce ciudat ! Aceast fat Cu un trup ce te-nfioar, A rmas nem ritat . . . Pentru-a nu tiu cta oar !
198*

Ioan ARNDT

Unui plagiator

Fiu al operelor tale, Poate-i fi de-acu-nainte : Pn-acuma, deocamdat, L-ale altor eti printe !
Constantin BACALBAA

Epitaf unui vlntor

im

Stingher, uitat n col retras, De ani i ani l ine huma ; Doar iepurii n care-a tras Snt fericii. Triesc i-acuma !
N ico la e B A D E A

17

La moartea unui actor

Soaa i cu mama mare Suspinau ling sicriu : Cel de sus s-i dea iertare, C ta le n t. :. e prea trziu.
1965

tefan BALACI

Epitaf

Btrnii spun c nu se poate n via s le ai pe toate ; Doar lui, moneag cu prul sur, Nu i-a lipsit nici un cusur.
1832

Ion H. BARBU

La nunta unui poet 5

La nunta ta cu-attea bucurii, Toi cititorii ne-am gndit a-i cere Vreo patru sptmni s nu mai scrii, S-avem i n o i .. . lun de miere.
1938

Pompiliu BARBU
18

G hinion

Cnd i-am cerut odat mna, Inti m-a refuzat, pgna, Dar, insistnd, m-a acceptat Acum regret c-am insistat !
1939

Alexandru BATURESCU

Unui profesor de astronomie

N-ai telescop i nici lunete, Dar cumptul tu nu i-1 pierzi : Ii dai cu capul de perete i vd elevii stele . . . verzi.
1139

N. BARBULESCU

Cineva m i-a spus e stnt taciturn

C snt tcut, o tiu prea bine i nici nu pot altfel s fiu ; Ce vrei s-i spun ? Minciuni nu tiu i adevruri snt puine.
1939

Zaharia BARS AN

l r i pe tu b m in i

Mi-s foarte dragi librarii, dar Un gnd necrutor m-apas S pot striga i nu-n zadar : De-acum . . . cu crile pe mas !
197

Adrian BECHERETB

Pe ttrad

Am ntlnit o fat dulce, Incnttoare, dar distrat. Prea c-i gata s se culce, Att era de dezbrcat !
1979

fiorin BEIU

Unuia care vrea s se nsoare

Socru-su, pensionar, i mai d iubitei fete, Zestre, ceasul de perete ; Dar el vrea . . . de buzunar.
IM G

Claudlu BEJ AN

21

Unui poet

Amicu-i duce-ncet, ncet, Un trai de treburi frm ntat ; n timpul liber e poet. (Noroc c-i venic ocupat.)
1975

Gbeorghe BELE1

Epigrama

Nici sunete de harf, nici clavir. Surs tios dar nu o ltrtur. S fie toate spuse cu msur, Cci versul e satiric nu satir.
1973

P avel BELLU

Epitaf

Ce folos c-a fost un nume i o for, mai-nainte .. . A m urit uitat de lume, Fiindc lumea-1 ine minte . . .
193S

Sac BERARI^

22

M inunea seeolului

Minunea, iat, s-a-ntm plat : Un prost sadea s-a vindecat ! Dar muli se-ntreab : n ce fel Prostia a scpat de el ? !
1982

C om eliu BERBENTE

Pasrea Phoenix

Cnd o s-i moar soacra, cic, De-ar fi s-o-ngroape chiar n drum, El n-o s-o ard, c-i e fric S nu se nasc i a r . . . din scrum !
1940

Gh. BERDAN

Nunt cu dar

A cunoscut ntreg oraul Ba, pn chiar i suburbanii Un mire ce-i gsise naul In socrul ce-a fugit cu banii ! 197
Corin BIANII

23

Poezie i proz

I-am spus : Ce tonuri m inunate ! . . . m i pare cerul un pastel ! . . . Ea mi-a rspuns : Da, ai dreptate, Mi-a face-o rochie la fel !
1941

Alexandru BILCIURESCU

Unui fabricant de biseuii

Cnd cucerete-o fat, tipul Prin fel de fel de exhibiii El i iubete fetei chipul, Ea i iubete biscuiii !
1943

Artur BLASCIOC

Unor soi cu diferene m ari de virste

Nu-i o alt motivare C-mpreun inei p a s u l: El i druie ce are, Tu-i asiguri parastasul.
1979

Valentin B L E O A N C A

24

Edilitar

Au maini la ndemin i ne scap de gunoi De trei ori pe sptmn, Deci din dou-n dou joi !
1979

Mircea BOGDAN

Unui poet eare m tot ntreab dae i-am eitit cartea

Nici un pcat n-am svrit C opul nu i l-am citit ; Poate-o s-o fac, dar snt dispus S-l cumpr de la pre redus.
197

Maliu BOGOE

Unui pelerin tiinific

L-am revzut, ntors din Roma : Pea domol, clipind din gene i-am neles c sfnta lene Intact i-a pstrat aroma.
1926

Vasile BOGREA

25

Fem eilor

Femei ce-n cale mi-ai ieit, Spre ce limanuri m-ai fi dus, De v spuneam cnd v-am iubit, De v iubeam, cnd v-am tot spus ?
1939

I. St. BOGZA

D reptul la dragosta

Eti btrn, bade Ioane, C abia mai sprijini bta, Dar te uii dup codane . . . Cum, nepoate, nici atta ?
1979

tefan BOITAN

Lia vrea a-mi fi soie, Eu nu voi, cci e btrn. Mai btrn ea s fie, I-a da poate a mea mn.
1869

Dimitrie BOLINTINEANTT

86

Unui m aestru

Tu zburzi pe nspumate creste, Iar eu pe-aproape de n mo l . . . Regret, nu pot pluti, maestre, N-am stilul tu frumos . . . . i gol.
1981

loan BOLOCAN

La moartea palavragiului

1M 0

Lume mult n ograd Curioas ca oricnd Se nghesuie s vad Cum i ade l u i . . . tcnd.
Lala BOLOCAN

Pe m o rm intul snobului

ntristarea lui adnc Poate de acolo vine, C nu tie bine nc Unde st i lng cine.
1#76

Apollo B0LOHAN

28

Ciubucarul

E cinstit i exigent, Dar nevasta-1 face-atent i atta-1 ciclete, C srmanul om .. . primete !


1983

George BOSSUN

Unui astronom amator

Vrea s-i cumpere lunet S observe o comet Care, dup cum tim noi, ade la etajul doi.
1963

lorica BOU

Unuia care-i btea joc de chelia mea

Da, am chelie-ntr-adevr, i-nghit acest al soartei hap ; Vezi, eu am cap i nu am pr, Iar tu ai pr i nu ai cap.
1940

I. Al. BRAN-LEMENY

29

Unei cochete

V ai! Capul mi-am pierdut !, a zis Cnd a greit ntia oar . . . Probabil c l-a regsit Cci s-a grbit s-l piard iar ! . . .
1913

Constantin C. BRIESCU

Unui elev

Nici matematica nu-i grea, In cazul cnd te ii de ea, Dar ]iu-i uoar nici o carte, Dac te ii de ea . . . departe.
1963

Gk. BREHARU

Sinceritate

Eu, care te-nelam cndva, De a'i voi fi supusul tu, C-s vinovat i-mi pare ru .. . (Pe-atunci, spun sincer, nu-mi prea !)
1979

P a v e i B UC A

Unui poet

La vrsta dumitale de acum, Poei celebri nu aveau VOLUM, n timp ce dumneata, cu mare-alai, Scoi trei pe an . . . i tot nu-1 ai !
1973

Valeriu BUCUROIU

Unui reform ator al lim bii

Toate vorbele uzate Vrea din nou s le boteze : El nu prinde-o fat-n brae, Ci o-nchide-n paranteze.
1905

Valentin BUDE

C trtificare

Pe mormntu-i, un erete A scpat un ou bizar ; Admirabil pecete Pe-un destin de ginar.


1976

G heorghe B U L IG A 31

Unei vduve

S-ncerc s-i recomand un schit, Adesea, doamn, m-ai rugat ; Un altul nu-i mai nimerit Ca braele unui brbat.
1940

St. S. BURADA

Unor fete vistoare

O, fetelor, virtutea nu e Dect un nger ce v suie Deasupra lumii de pcate . . . n care-apoi, cdei mai toate . . .
1910

N. BURLANESCU-ALIN

Unui demagog

M urdria deranjeaz, Supr i polueaz, Are grave consecine .. . Zise el, mncnd semine.
1978

Gheorghe BUITJ

32

Unui avocat, fost magistrat

Ai prsit m agistratura ? . . . De m ult i ea te prsea ! mbriezi avocatura ? . . . Dar nu te-mbrieaz ea !


1921

Constantin BPZDUGAN

Epigrama

Patru versuri cit mai scurte : Trei i fac un pic de curte, Iar al patrulea, cu haz, Te ciupete de obraz !
1976

Virgil CACINSCHI

Pe Dunre de-ar curs vin . . . 4

O, ar fi fenomenal ! Mai m ult ca-n literatur, Pstorel pe litoral Ar umbla din gur-n gur !
1940

Ion CALBOHEANU

S o '

Sistem

L-am ntrebat pe-un cunoscut Cum ue-a ajuns aa bogat, i mi-a rspuns c i-a vndut Pe-aceia ce l-au cumprat !
1974

C onstantin CALOTA

Epitaf

Avocatul Igrec zace In acest lca de lut i-n sicriu-i venic tace Cum la bar a tcut.
193

Hori a CALVINI

Unui jilozoj pleuv

Miastr-i Natura ! n veci nu greete, Ci toate le pune la loc potrivit : Deasupra o Lun, sub care domnete O noapte adnc i fr sfrit !
18
I fv CARAOIAL.R

Unui confrate

Am rs spontan, un rs ca spuma, La epigrama ce-ai citit ; i rid n hohote i-acuma, C-aa snt eu : un ipocrit !
1975

George CARANFIL

La portretul fiicei pictorului

Privesc portretu-n care tatl Te-a prins sub pasta lui de foc. Mai bine te-a fcut el singur, Dect cu mama la un loc.
1967

Virgil CARI AN OPOL

Unui sftuitor

Din sfaturi i-ai fcut colind, Dar tim un singur lucru noi : C, orb pe orb povuind. Se duc de rp amndoi !
1941

I. D. CASSANDRU
36

Unui m edic

Vznd c pacientul iar Veni la dinsul fr dar, i zise medicul fnos : S fii matale sntos !
1977

Mircea CAV ADIA

P isica 5

Pisica mea cu ochi de chihlimbar M-alint cnd n-o iau n sam, dar M zgrie cu unghiile-i fine Cnd n-o alint cci samn cu tine.
1D27

Otilia CAZIM1R

Lui Saa Pan

Nu vreau s te-nep cu ur, Dar e lesne-literatur S-i pierzi vremea de poman Cu-aa gnduri -aa pan !
1938

Ion CLIFAR
37

Lui Teleor *

D. Teleor e-al epigramei rege. Slujbaii iui : epigramiti o mie Ei fac conceptele i, se-nelege, El, ca un rege, numai le subscrie !
:wi
P a m it CERN A

Unei fete

Toat lumea ie-i spune : Eti frumoas de minune ! Frumuseea ta, se tie, Se gsete-n farmacie.
IM*

Adrian CE UN AU

Premiile literare

Tot cercetnd jurisprudene, Juraii au votat cinstit : Strini de orice influene, Au premiat ce n-au citit.
1871

t^ a rs n iu CfcRNE 3.1

Unui plagiator al lui Vlahu

De-ai descris att de bine, E-ntmplare chiar fireasc, De gndim c-avut-ai muz Romnia . . . pitoreasc.
1914

Lorin CESANU

Invlrteal

Omu-acesta colosal, ef serviciu personal, A ajuns, cotind pe cale,. e f . . . servicii personale.


198J

Pavel CHERES0U

Unei

psri de noapte

Graiul ei fenomenal I-a pierit, precum se tie : Ciugulind ntr-un local, A ajuns n colivie !
1988

Petru CHIR A
39

U nui poet nceptor

i fr a-mi spune, vd uor C eti poet nceptor. Un singur lucru m-a m irat Abia-ncepui i-ai term inat !
1942

Aurel CHIRESCU

Unui semidoct

Cultura e un dat universal De care nu se-atinge, pe motiv C i-ar prea cu totul neloial S-i nsueasc bunul colectiv.
1576

Gheorghe CHIRILA

Urmi poet

Ajunse-n pragul disperrii Poetul de inut-aleas . . . Btnd la poarta consacrrii, I s-a rspuns : Nu snt acas !
1983

Grigore CHITUL

40

Unor tineri cstorii

Trecnd-o pragu-n brae, el, ca mire, Fcu-n buctrie primul pas ; De-atunci a avansat fr oprire, Dar ea i azi acolo a rmas.
1974

Angela CHIUARU

Precautul

Goni din jurul ei bieii i-n gelozia lui de foc Chiar i din crile de joc A scos, bnuitor, v a le ii.. .
1974

Ilie CIOBESCU

A utoepitaful curtenitorului

Stimat doamn, te conjur, Oprete-te puin din cale ! Te rog m crede, pot s jur, Snt la picioarele matale . . .
1980

Petre CIOCLU

41

Unui parizian

Gicu, galben de mnie, S-a sculat i-acum trznete. Ce-a visat, nici el nu tie, C-a visat n franuzete !
18*7

V lrg iliu C IO F I.E C

Unuia care nu-i achit ntreinerea

Primind o c a s ,- n consecin, A mulumit em oionat. , . Pe urm, drept recunotin, El a rim as . . . ndatorat.


IM S
A!. C IU C LE A

Unui chirurg

Recunosc, ai nclinaie, i admir chiar dibcia .. . De-o s-mi faci vreo operaie, Sper s fie-autopsia.
1978

M re * C IU G U D E A N

13

Unui poet

Cartea ta e un tezaur Unde aflu, pas cu pas, Un filon curat de aur ea mediocritas . . .
1972

Andrei CIURUNGA

D-na Bulandra a fost pensionat de la Conservator

A fost pensionat doamna, S ierte, deci, i versul meu : Conservatorul, tiu, conserv, Dar oriict. . . nu e muzeu.
1040

Dem. Ben. ClR'C

ndoial

Iubito, dac nu m-nel, Cnd eu m aflu lng tine Ii bate inima la f e l . . . Dar numai tu tii pentru cine !
1974

Vasile COBAN

44

Unui pripit

C-ai spirit m ult de afirmare, O zici i te aprob profund ; Tu eti de tipul celor care Sparg gheaa i se duc la fund !
1972

Aurei CODREAN ti

Unei suportere glgioase

Nu-i plmdit dintr-un val, Nici graia nu-i ine tren . . . Dar, dup uier i scandal, * nclin s cred c-i t o t . . . siren.
1962

Mircea CODRESCU

Unuia care i-a druit iubitei un ruj de buze

Cadou-i practic, n-am ce zice, C fie vorba ntre noi Ce-ai druit, iubite-amice, Primeti n rate napoi !
1939

Dan COMAN
45

Dtstin

Adeseori prin parc ei au trecut Ducnd de lan potile p e -a lei. . . Ceii lor aa s-au cunoscut i, prin reacie n lan, i ei !
1975

Cojst. CONSTANTINESCU

Unui ofer nceptor

Ca oricare trector M feresc de el cnd vine : Dac e nceptor, Poate-ncepe chiar cu m ine !
1967

Geo;rg<i CONSTANTINESCU

Orchestr

E culmea nevinoviei1 i, ntr-un fel, a melodiramei, S-acoperi trm bia prositiei Cu muzicua epigramei !
1974

G hiocel CONSTANTINESCU

44*

B e iv u l p e litoral

Dup apte, opt pahare, Zise el, n zeflemea : De-aia este marea mare, C nu-i nimeni s o bea !
1978

lancu CONSTANTINESCU

Unei fete

Cnd a surzit, amar plngea : n lume ce s-o face ea ? . .. Dar astzi nu mai este trist, C s-a fcut telefonist.
1933

N. CONSTANTINESCU-CQSSY

Unui spadasin

Ca adversar, eu nu-i port pic. Nici nu te socotesc minor ; Dar nici n-am s te cred pisic Cnd oarecii te tiu de-al lor.
1976

George CORBI)

U nei a c trie

Ii vine rolul ca mnua i stai n el cu trup i glas, La fel cum ade corcodua ntr-un compot de ananas.
1982

E m ilian CREMER

Cafeneaua

La Capa, 7 unde vin toi seniorii, Local cu dou mari desprituri : ntr-una se mnnc prjituri i-n alta, se mnnc scriitorii !
1930

N. CREVEDIA

Iubitei

. . . Ai inim de aur . .. Fie . .. S zic ca tine i s tac ; Dar, ce bizar-anomalie : De cnd e-a mea, snt mai srac.
1908

CR1DIM
48

Suit axiom atic

Asta-i clasicu-adevr : Ciubotarii nu au ghete, Croitorii n-au manete, Eu dermatolog n-am pr !


1982

Florin CRISTEA

Unei cntree

La radio cnd o asculi, N-ai da pe vocea ei bani muli ; Vznd-o la televizor, Dai totul i rmi dator !
1976

Ioan I. CRISTESCU

Altfel nu se poat

Iei nevast, iei i soacr ! Unde este mcelarul Care-i d doar carne macr ?. . . i mai d i os, tlharul !
1941

Nicolae T. CRISTKSCU
49

R egrete etern e

Moartea-amicului m doare i-s profund nemngiat, C se pierde o valoare : Tot ce i-am m prum utat !
1971

Sandy CRISTESCU

Pe m orm in tul unui poet

A plecat n Paradis Cel ce-o via, fr larm, A visat fr s doarm i-astzi doarme fr vis . . .
1844

Nic. CRUCERU

fnuto care face poezii

C tu ai stof de poet, N-am contestat-o niciodat, Dar azi i-o spun, aa, discret : Pcat c e cam ifonat !
1942

Valerlu DABIC1U
50

Lui G. Navarra, autorul volum ului de epigrame i eu l-am citit pe Marial !

perari, perfizi, servili, chiuli, Luai msuri eseniale ! Cu tipul o pii, flci : E membru-al c u rii. .. mariale !
1980

Ioan DANCI U

De-ale blocului

O mic ironie-a vieii mi declaneaz azi necazul : Snt mult mai subirei pereii Dect, vecinului, obrazul !
1981

Neculai DARIE

N edum erire de printe

L-a dat la coal cu un gnd S aib cine-i scrie-un rnd . . . Iar azi se-ntreab, stnd pe vatr : Pe ce-o s-i scrie ? Lemn sau piatr ?
1980

Traian DANC1ULOIU

52

Fardurile

Azi de vrei S pupi o dat, Srui pudr, Iar nu fat !


1915

Hr. DASCAl.ESCU

Minglierea unui poet

Drama-mi, zu, e minunat, N-a scos nimeni nici un uier ! Cnd cscam cu gura toat, Cum puteam s mai i fluier ?
Aron DENSUIANU

Poetului Stam atiad, care se mbrac numai in negru

Am ntrebat de ce pori doliu i mi s-a spus n mod precis C muza ta ce crunt orgoliu ! De-atta chin, s-a sinucis !
1942

Octav DESSIUA 53

A lp in itii

Eram uimit cind i-am zrit Pe creasta dreapt i nalt, Dar eful meu m~a lm urit : Au ei pe unul oare-i salt !
198

Mireea G, DINESCU

N evestei unui veterinar

Nu te plnge, zu, de soart ! A tiut ea cui te leag ; Bine ca veterinarul, Cine vrei s te-neleag ?
IU I

Cornelia DN MOLDOVA

Libertate

Scos la A oensie,/ Jen ic8 Face astzi tot ce vrea : De cu zori i pn-n sear, Bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea. 1 1 1 2
A! a * ,
d o n a su

Unui avar

Cugetnd cum vremea trece, Banii albi i strngi n salbe. Ca s ai cu ce petrece Zile negre i nopi albe . . .
1938

Vasile DOBNEANU

Arbori genealogici

i-a strns srm oii-ntr-un copac Pe orice ram e-un gentilom. Ct despre-ai mei, mai bine tac : Au cobort de mult din pom !
1978

C. A. DRAGODAN

Pstorel

Teodoreanu (zis : Al. O.), Semneaz-n cronici : Pstorel. Defect : prefer vin Bordeaux. Virtui : e frate cu Ionel.
1942

Miha DRAGOMiSt
55

Unui con secven t

E chiar att de retrograd i-att de refractar la toate, C trece riul doar prin vad, Convins c peste pod nu poate !
1982

Victor DRAGOTA

Unui obez

Cu cit mai des te ntlnesc, Cu-att mi este tot mai clar C n-are rost s te-ocolesc, Cnd mi-e mai lesne s te sar !
19*3

Codru DUMBRAVEANU

A m abilitate de musafir

Ascultnd amfitrionul, Am conchis nveselit : Are spirit cu vagonul ! (Cu vagonul de dormit.)
1972

Titi DUMITRACU

56

Unui preo t

Cu tine chiar de joc i-o lun, La pocker s ctig e greu : C dac ai trei popi n mn, nseamn c-ai fcut careu !
1983

Dan C. DUMITRU

Petele eel mare . ..

M-ntreb i eu, privindu-1 pe Bibanu, Cu gndul aintit spre zictoare : Ci actorai o fi-nghiit, srm anu, Pn-a ajuns i el att de mare ?
1982

Mihalache DUMITRU

De poftii

De poftii la nemurire Ct am, o vnd acui, Ca s cumpr dragei mele O pereche de mnui .. .
Mihai EMINESCU

57

B ucurie

Personal am constatat Prim vara cnd sosete, Mobila ce-am cumprat Peste t o t . . . nmugurete. 1 9 8 1
Gheorghe ENCHESCU

Lui Cincinat Paveleseu

Ciudat soart, Cincinat, i-a hrzit natura ie : S fii la Curte magistrat i inculpat n poezie.
ieia
Artur ENAESCU

Unui ins rezerva t

Tace demn i la nimicuri i la teme cardinale. Dar s-au mai vzut i plicuri Sigilate, ns goale.
1B83

C o r n e llu s E N E S C U

58

Plriei m ele

Ai salutat cohorte de amici, Femei frumoase, rude fr har, Ai salutat pe firavi i voinici, Dar oameni cumsecade-att de rar . . .
1943

Mireea ENESCU

P ortret de epigram ist

Calitate sut-n sut ! Elocvent chiar i cnd tace ; i-n catrene i-n inut E mereu la patru ace !
1981

Margareta FAIFER

Un gnd

Mii i mii de valuri vin din larg mereu Pn-ajunge marea de adap malul ; Nu-ntreba nisipul cine poart valul C ar fi n stare s-i rspund : Eu !
Elena FARAGO
60

Molia

De mii de ani e-aa cum este, C-n evoluia-i neroad Nu a visat s-ating creste, Ci doar att a vrut : s road.
1981

Radu FELECAN

Zim betul Giocondei

Da Vinci, cu ilustrul lui penel, I-a dat Giocondei zmbet ncifrat, Gndindu-se s aib dup el i criticii o pine de mncat.
1975

S te li an FI LIP

Amicul Ies

Bea cumplit, cum nime-n lume Pn-acuma n-a vzut, Pn-i uit chiar de nume, Pn uit .. . c-a but.
1894

Petre FlN TlN A R U


61

Unui cochet

Capul tu dei cam chel E-ngrijit i-arat bine . . . Cte faci tu pentru el !. .. Nici pe sfert el pentru tine !
1967

M. FIJVMINZEANU

Unui brbat de stat

C nu e orator energic, Cine-ar putea ca s crteasc ? Att de repede vorbete C n-are timp s mai gndeasc.
1897

Tom a FLORESCU

Obsesie

De un car de vreme-ncoace, Ca un soare ndrcit, O-ntrebare m tot coace : Cum se simte-un nesimit ?
1933

Teodor FRASIN
62

La spital

Pn ieri, la chirurgie, N-auzii de-aa trznaie : Auzi colo, comedie, S-i pltesc ca s m taie !
1978

oan FRENESCU

Unui farnic

Gndeam, atent privindu-i faa i m-ntrebam n sinea mea : De ce-mi spui bun dimineaa, Cnd mi-o doreti att de rea ? . . .
1981

Eugen FRUNZA

Epitaf unui activist cultural

Satul a venit aici La mormnt, cu mic, cu mare ; Poi s vezi, de te ridici, Prima ta . . . mobilizare.
1879

N ico lae F U L G A 63

Lui Ion P avelescu 9

Cnd viu la Rmnicu-Srat, mi aminteti de Cincinat. Att de mult a strlucit, C i-ai rmas un satelit.
H oria FU R TU N A

Glorie antum

Poet ca el mai mare nu e O spun amicii i dumanii i dac n-are azi statuie, O va avea. N-a strns toi banii !
1976

Mirel GABORi

Unuia

Adeseori i vine greu Chiar nsui s se recunoasc ; Statornic, a schimbat mereu n via, masc dup masc.
1978

Eugen GAVRIL1U'
64

BUIC 01CSC

Li.

Unui poet religios

Poet religios, el scrie Attea versuri minunate Ce-i pot aduce, dup moarte, Cel mult iertarea de pcate !
1933

H. GASUNEA

Epitaf plagiatorului

Aicea zace-un literat Ce-i fericit ca-n Paradis ; Pe cnd tria, a publicat Ceva mai mult dect a scris.
1974

Traian GARDU

Epigramistului

Nu oriicare om ptrunde Cit har i-a dat divinitatea : Tu pierzi adesea trei secunde Ca s ctigi Eternitatea !
143

Tndor GEORGE
65

E pitaf lu i P storel

Mormntul trist de sub teras, Turnat n marmor i gips, Ascunde un boem de ras i-o sete de Apocalips.
1939

N. GEORGESCU-COCO

Unui pictor

Un pete cu volan i toart i scris sub el natur m oart. Pi, cum putea s ias vie, Dintr-o idee-n agonie ?
1978

V asile GHICA

Lui K a n t

Ne potrivim ntr-o msur, Dei n-a fi crezut vreodat : Tu critici raiunea pur, Eu raiunea poluat !
197

N ic o la e G H I E S C U

66

E pitaf

Aici zace-un stranic nume, Cintre vestit in solo ; De-ar mai fi i-o alt lume, Apoi vai de cei de-acolo !
1898

GIORDANO

Uneia 1 0

Cnd mi-ai ju rat pe veci iubire, Ai fost cu-ncredere-ascultat . . . Uitasem c-ntr-o m inte scurt i venicia e scurtat.
1901

Emil GIRLEANU

Femeia

Fiind din coasta noastr rupt, Brbai o acceptam oricum i, pentru ea, mereu n lupt, Ne rupem coastele i-acum.
1940

Felix GLASSER
67

M i....? W EISET? SENT?

Doamnei

* * *

Doamna nu primete curte, Nici cadouri ; probe noi : Ies i-a dat o srutare, Ea i-a dat-o n ap o i. . .
Octavian GOG A

Unui neobrzat

S-a zvonit i nu-ntr-o doar, Cnd nu mai speram nimic, C pe plaj, ast var, S-a roit i el un pic !
1962

Nicolae GOL1VAR

Unui coleg jurist

Cnd vei lipsi de la edin Nu trebuie s-i par ru ; S n-ai m ustrri de contiin : Pot eu s tac n locul tu !
1976

Ionel GOLOGAN

69

Unuia

11 neal cu vreo doi Prea iubita-i jum tate, Dar nu face trboi, C e n . .. minoritate.
1940

Remus GORGAN

Cal omniatoiixlui

Pe-ati n via i-a spat Cu m ult inim i z e l ; Dar azi, murind, a renunat i sap alii pentru el !
1975

Victor GORCOVAZ

De-ale prinilor

Pe librar, pitul tat, l ntreab ntr-o doar : Nu cumva e editat Vreo algebr mai uoar ? !
1982

Petre G. GORUN

70

Unuia care afirm c sn t u itu c

C snt uituc mi spune e l ! . . . Aa o fi ! Ce ru mi pare . . . Eu nu am inere de minte, El m inte-ar ine, dar nu are !
1940

N icolae GRASSU

Unui linguitor

La Luvru-ajunse n sfrit i cnd vzu pe Venus, zna, . Precum era obinuit i ei i zise : Sru mna !
1977

Ion GRIGORE

Mrinimie

Nefcndu-i ru Seamnului su, E convins n sine C-i fcu un bine.


1974

G heorghe GROSU

71

F luctuaii

Noi cuvinte-apar n grai, Sau se in de limb scai, Numai unul cam dispare : E cuvntul de onoare.
1979

N. HALMAGHI-SCOREAN U

Urmi epigram ist

De cum lans pe pia Catrenele-n volum, Nu prea-1 mai vezi pe drum, C ine m ult la via.
1942

Emil HANGANU

Lui Horaiu

Btrnule Horaiu, a Romei vechi mndrie, De care toi latinii n veci se vor mndri, Iubirea-mi pentru tine azi este i mai vie : Iubindu-te pe tine, iubosc pe-Alecsandri ! 1 1
B. P. HASDEU
72

Unei ipocrite

I-am declarat ntotdeauna C seamn grozav cu luna ; Nu din motiv de frumusee, Ci pentru cele . . . dou fee.
1972

V ictor HLM U

La inm orm ntarea lui Ies

Pe sicriu, lng sicriu, Luminri peste-o duzin ! i-a trit, pe ct l tiu, Zeci de a n i . . . fr lumin !
1937

E usebiu HOTINCEANU

De la pota redaciei

In fine, a aflat recent De-aceea azi e rob tristeii C a ajuns n iarna vieii Doar cu o brum . . . de talent.
1978 ' 4

G heorghe HREAPCA 73

D -lu i

Toi i par c-s ntri, Dar nu-i lucru de m irare ; Cci galbene i par toate Celui ce-are glbenare.
1843

A lexan d ru HRISOVERGHI

Butoiaului meu, cu vin

Eti singurul n lumea-ntreag De care pot s spun curat i fr fric de pcat C nu-i lipsete nici o doag ! . . .
1904

Niccdae HRISTESCU

Unui p o et bucovinean 1 2

Tu, dup nume i talent La festivalul literar, Jucat-ai rolul eminent : A cincea Roat de la car.
1915

V. H U AN

74

Unui a tlet

Pe terenul Colentina A venit atletul Laie, Ca s sar cu prjina La btaie !


1963

V a sile H U U

Unui rev izor

Acelai lucru se remarc La un control inopinat : Gestionarul se descarc, Iar dinsul pleac . .. ncrcat.
1983

Ion el IACOB-BENCEI

M rinim ie

S-a dus tticul dintre vii, Lsnd n uim d a to rii. . . Cei patru frai ai mei, uor Au renunat la partea lor . . .
1974

Ilie IA N C U 75

Parodistului bnean Marins Munteanu, dup citeva zile petrecute pe litoral

Cnd se-nsereaz, pe falez, Cu epiderma-i tuciurie M unteanu pare-o parodie De-a lui, tradus-n sudanez !
1974

Dan Radu IONESCU

Unui pretenios

Caut pe orice cale S descopere defecte Pe la alii. Pe-ale sale Nu le vede, c-s perfecte.
1983

M iltiade IONESCU

Unui datornic

Cura tot comemorm ntr-una Evenimente mari sau mici, Constat c se-mplinete luna De cnd nu ai mai dat pe-aici.
1966

Stelian IONESCU-ANGEL 77

Unui epig ra m ist

Cartea ta ce nu dezice O valoare de simbol, A umplut un loc, amice, Ce putea s stea i gol !
1930

Victor IONESCU-FAUR

Soiei m ele

De-mi faci capul calendar, Las la voia dumitale S reduci din el, mcar Srbtorile legale.
1978

D. F. IONESCU-GHINDENI

T estam en t

Cnd voi muri, vreau, bogia S-o ia pe toat primria, Iar ginerelui meu i las, Cu dragoste, ce-a mai rmas !
1941

A nton IONESCU-PETRANA

78

M r ie i 1 3

C te-am iubit ca un nebun, De loc nu am tgduit. i dac vrei i-acum i-o spun : Am fost nebun cnd te-am iubit !
1896

Ion IO N E SC U -Q U IN T U S

Dorina de pe urm

La locuina mea de veci Tot mai atept s vin-o fat, C nu e nimeni pe poteci i am intrare separat !
1980

M ircea IO N E SC U -Q U IN T U S

Exces de v itez

Ce relaie ciudat Intre pasre i om ! ade cioara jos, pe-o roat, Iar oferul sus, n pom.
1980

N elu IONESCU-QUINTUS

79

Farudox

Odihnind, chiar azi mi pun O -ntrebare-n ziua aptea : Dac noaptea-i sfetnic bun, Cum de unii-s proti ca noaptea ? !
1981

Laurian IONICA

Adevr i minciun

S-i spun c o iubesc, am ezitat i draga mea cumplit s-a s u p ra t. . . Ea uit c-adevru-ntotdeauna Nu se rostete iute, ca . . . minciuna . . .
1968

A urel IORDACHE

Unui avocat care susine c a scris i el poezii, dar le-a pierdu t

Le-ai pierdut, da-ntr-o privin N-ai motive de regret : Cu doi m artori i-o sentin Stabilim c-ai fost poet !
1979

N ae IORDACHE

80

Aspecte postume

La groapa nu de m ult spat Mai vin, pe tristele alei, O vduv neconsolat Si-un oarecare vr al e i . . .
1974

Florin IORDACMESCU

La revista C onvorbiri literare 1 4

O, efi ai unei generaii, M ndrie-a Romniei naii, Luceferi rsrind lunar, Rog convorbii mai literar !
Nicolae IORGA

Am icilor

V-ntreb, amici, nc o dat : La ce-mi mai dai trcoale ? Oh ! da, am inima bogat, Dar buzunare goale !
1893

t. O. IOSIF

81

Florin lordchescu a inginer silvia

Snt i codri i pduri, Snt i ingineri m-nclin. Dar n codri-s uscciuni i-ntre ingineri, Florin.
1940

D. IOV

Moda fem inin o adevrat tiin

Moda asta, orice-ai spune, Mini, maxi, cum e ea, Cte piedici i s-ar pune, Tot descoper ceva.
1983

Irimela IRIMESCU

Evoluie

Cndva, cnd o-mbia spre el, O alinta cu oricel ; Trecur ani i astzi mai c Direct i-ar spune oricioaic ! 1 5
1980

Constantin IURACU

82

I ndem n

Voi, cei care, cu duiumul, Cutai un adevr, Nu mai scrmnai volumul, C i-aa e tras de pr !
1978

Dumitru IURi'A

Unui jobenat

Jobenul respectabil, Sub care-i st figura, E rama care cost Mai mult dect pictura.
1927

Sofronie IVANOVICI

!
Unui judector spiritist

/.

Minunezi cu spiritismul Avocaii i colegii ; Ii vin spiritele toate, Niciodat ns-al legii.
1919

t. IVANOV1CI-TEREN1U
83

La tribunal

Btrnelul piicher, Vetejit ca nite moate, E-acuzat de adulter i el houl recunoate


1982

D im itrie JE G A

Unui filozof distrat

n sus, spre nori, i rtcete Privirea ochilor m io p i. .. Mai bine, spre pmnt privete, C altfel riti s dai n gropi.
1940

G eorgel JIT IA N U

Epitaful unui astronom

Venic cercetnd Stele cztoare, A vzut cznd Steaua-i protectoare.


1841

Victor KERNBACH
84

A propos de . . .

I-am spus copilului att : De ce vorbeti aa urt ? i mi-a rspuns cu voce tare : Citesc polemici literare !
1972

Trai an LALESCU

Linguitorul

Ins cu miere n cuvinte i dulcea n silabe ; Multora le-o ia-nainte, Dei umbl-n patru labe.
1980

V asile LANGA

Unui scriitor

Cum suferea puin de astenie, I s-a prescris o somnoterapie ; El receptiv la sfaturi medicale Citete-acum din scrierile sale !
1988

Alexandru LAPUNEANU

86

De tii

De tii tainele-unor inimi Le pstreaz. Taci-le ! Nu mai fi i tu talanga Ce trdeaz vacile !


1903

Barbu LZREANU

Tramvaiul

Ies ateapt cu nevasta Rebegit n ploaia rece ; Toate trec n lumea asta, Doar tram vaiul nu mai trece !
1918

Haralamb G. LCCA

Lai tefan Ciubotrau

El ca om e drgla, Ca actor iar bun not, Ca poet ciubotra, Iar ca spirit e ciubot !
George L.ESNEA

87

Unui confrate ep igram ist

M priveti cu ncruntare, Parc vrei s m deochi, i m-acuzi c nu am sare ! . .. tiu ! mi-ai da-o tu . . . n ochi !
1929

F. LOBODA

Sfat

Dintotdeauna se cuvine S pori respect unei femei ; S-i cazi n brae se cuvine, Dar s nu-ncapi pe mna ei !
1981

Geerge LUNGOCI

La un vernisaj

Vd picturile sumare, Vd i preurile-n liste, Dar snt toate mi se pare Mult prea . .. suprarealiste !
1960

N ico lae L U P E S C U

88

Interpretri

Soiei nu i-a povestit, Dar el e sigur c studentul Vecinul lor e zpcit, C prea greete-apartamentul.
1983

V ictor M ACAREVICI

Lui Ies, care vrea s serveasc dou cauze deodat

Nu te scuza, c te-neleg, Citesc n tine ca-ntr-o carte, Voieti s fii n dou pri, Spre-a nu rmne ntr-o parte.
1887

A lexan d ru MACEDONSK1

nvtur

nvm de mii de ani i tot nu lum aminte : Prostul plnge dup bani i deteptul dup minte.
1978

Ernest M AFTEI

89

U nei ep ig ra m iste

In mine-i mplntai, Minerv, 1 6 ntreaga tromp cu venin, Dar spiritul e-att de fin, Incit nici nu se mai observ !
1937

Constantin MANOLESCU

Unuia, munc

am eninat

cu

desfacerea

contractului

de

Ca s nu mai stea pe ace Se calmeaz singurel : Ei, i dac mi-1 desface, Parc ce gsete-n el ?
1982

Gheorghe MANOLIU

P i p

Dac zreti paharul plin, Zici : uite colo p Storin ; 1 7 Dar cnd e gol un phrel, Zici : uite colo Pstorel !
1948

Io n M N U

90

Proces

Vecina ei o insultase Spunnd c n-are p a u a clase ; La tribunal s-a stins pricina : Avea trei clase i vecina.
1982

Traian MARCU

Duel epigram ati

Spadasinii de-i compar Eu constat un fenomen : Dup orice nou catren, II prefer pe . . . adversar.
1943

Valentin MARCU

Unei tinere cstorite

Mare-i fuse ghinionul Cnd te-ai m ritat cu Nae, C i-a aplicat dictonul : Dou inimi i-o btaie !
1940

M. AR. DAN

Unei actrie

S te numeri printre stele Ai nevoie, evident, De o brum de talent i de-o ploaie de proptele.
1975

Teodor M ARICARU

Uneia

Prul erpuind, gorgon, 1 8 i cu zmbetul pe buz . .. Ai voi s fii madon i nu eti dect meduz. 1 9
1940

M ndica M ARIN

Unui osptar cu ochelari

La socoteal el a pus Vreo aptezeci de lei n plus Pcatul a czut, m rog, Pe medicul oftalmolog.
1984

tefan MARINESCU

92

Unui p o et

In zadar te-ascunzi, poete, Sub frumos pseudonim ; Chiar semnnd a tale versuri, Vei rmne anonim.
1 9H

Antonian MARINESCU-NOUR

Unei gurm ande

Cnd te vd att de gras C abia te miti prin cas, mi explic i eu, anume, Cum mai snt flmnzi pe lume !
1978

Nina MARINESCU-POPEEA

P otrivire

Ce potrivit csnicie ! Ea-i bun i frumoas foc i cu brbatul, cum se tie, Se completeaz reciproc !
1979

lo a n M ARTIN 94

Dac vei fi ntrebat de Dorel Dorian

Atept, mai bine de un an, O nou pies de Dorian ; Dar autorul s-a calmat : Nu mai rspunde . . . ne-ntrebat.
1963

S, MASSLER

Discriminare

Ades i eu snt ispitit Ca voi, s muc un fruct oprit. Dar responsabila nu vrea : 1-1 d lui Ies, pe sub tejghea.
1983

Mircea MATCABOJI

Reciprocitate

Amndoi se trag pe sfoar Nici mai mult, nici mai puin : Ea c este domnioar, El c are buletin.
1972

Im p eriu MATHEESCU

95

Unui incult

Gramatica nu prea o tie i foarte multe lucruri nc. n fond, ce-i pas cum se scrie ? Conteaz doar cum se mnnc . . .
1909

D. C. MAZILU

U nui den tist

Ce extracie pgn La acest dentist model ! Nu mai merg acolo pn Nu-1 extrage i pe el.
1965

Aurel MADIRJAC

Tragere la s e m n

Dei turnat n bronz el pare, Iar gluma mea-i o pietricea, Cnd l ating cu ea l doare i sun gol, a tinichea.
1965

Tu dor MAINESCU
96

Dragoste cu te r m e n redus de N. Crevedia

De romanul tu Nu-i nimic de spus, Dect doar c-i scris Cu ta le n t. . : redus.


1939

Traian T. MLAESCU

Crom atic

Luni nevasta-i castanie, Joi devine albstrie, Smbt e platinat . . . Eu snt negru . . . doar la plat.
1983

Cicerone MARACINEANU

U n u i actor i p o e t 20

Stul, pe scen, s repei Ce-au scris o seam de trznii. Trecui i tu ntre poei, Desigur, ca s-i compromii !
1941

Victor MARCULE
97

Mi-a spus cu ion politicos ; Servii, c~i fraged i gustos !" i uite-aa mncai, se pare, Strmoaa unei zburtoare.
1on M A t i O !NE A N

Numrul de telefon, Cnd i-1 cere Mdlinii. Ea revine pe alt ton : Vreau i eu pe al mainii !
1983

Cristina M ESEA

Definiie

Epigr ma e o*vac Bestie cu patru coarne ; Muls, umple o brdac, Numai ca s o rstoarne !
1982

. Toina MICHINICI
98

C o n t r a d i c i e f il o z o f i c

E un dialog ocant ntre mine i-o vecin : Eu i tot vorbesc de Kant, Ea-mi tot zice de cantin.
1982

N icolae-P aul M IH AIL

Pretenii absurde

Nu cerei nopilor lumin, Nici morii via de apoi ; Nici cri, c nu tiu cum se face, C nu se mai ntorc napoi !
1933

N. C,r. MIHAESCU-NIGRIM

D-nei Maria Tnase

ntrebarea-i la tot pasul : Cine-i azi n ar asul ? E Tnase . . . l cu nasul, Ori Tnase . . . a cu glasul ? !
1939

Octav MIHAILEANU
99

U n e i c u c o a n e eu e el

C pupi celul tu in bot, Eu nu m mir, eti chiar cu haz ; n schimb, mi pare prea de tot C el te linge pe obraz.
936

Const. MIHAILESCU-CONKMY

Constatare

n catrene cnd am pus Uneori, puin venin, Am avut o poant-n plus i-un prieten mai puin !
1975

Ion I. MIOC

U nui artilerist

Bateria lui Pndele Venic va nvinge hopul, C nu trage cu ghiulele, Ci mereu i sare dopul !
1940

N. Ai. Cr. MIRONESCU


100

T repte

O fat are-amicul meu, n treapta-ntia de liceu ; Mai are-o treapt i v spui C-o s se urce-n capul lui !
1981

A lexan d ru M ISIUG A

Urnii ofer

Scpat ntreg din tamponare, Dar la fiol fr spor, Ar da toi apii tie care Pentru un ap ispitor.
1980

Gheorghe MITROAICA

Lui G iuseppe N avarra

Am tiut epigramiti Chinuind o rim, triti, Toi acetia n afara Lui Giuseppe de Navarra . . .
1976

C M 1U-LERCA

101

it

Din lu m ea celor care nu cuvtnt

Rtcit prin col de hal, Zise, mort de plictiseal, Un ciocan, pe limba lui : Jelui-:n-a i n-am , .. cu? / 1 3 3 3
MJlm i M O ! ,F.A G

Unor m artori m incinoi

C dumealor n-aduc lumin, E-o calomnie sfidtoare ! Privii-le cinstita min ! . . . Lumina lor e . . . orbitoare.
1975

Constantin MOMEA

M e te o r o lo g i c

Cnd e vorba de prognoz Situaia nu-i roz : Se prevede pe de rost Starea v rem ii. . . care-a fost.
1983

Barh'i M ORCOVESCU-Ii ARM O

103

Echitate

Nu snt pus pe rzboi, Dar de-attea generaii, Carul vieii-1 tragem noi, Iar din bici pocnesc brbaii.
1976

O tilia M O R U N

Unor actori abonai la dublri de roluri

n imensul ei tezaur Arta are, de cnd e, Cte un talent de aur, Dar i multe de doubl . . . 2 1
1940

Je a n MOSCOPOL

Unei foste colege de coal

Dei ni-s vrstele egale, E ntre noi o controvers : De ce la anii dumisale Numrtoarea e invers ? !
1977

O ctavian MOESCU

104

Logic

n decembrie, Costic E decis s se nsoare ; Ziua-atuncea e mai mic, Pe cnd noaptea-i mult mai mare !
1900

Constantin MULESCU

La u n cenaclu s-au citit poezii siropoase

De un ceas recit juna i v spun n mod discret : Dac mai citete una, Nu mai scap de diabet !
1978

N. M UNTEAN

La teatru

Profit c-n pauz-i lumin, Ca s admir cocheta sal, Dar ochiul trage spre vecin i ea, pe jum tate goal.
1968

D um itru M UNTEANU

La o com em orare a ep igra m istu lu i Cincinat Pavelescu de ctre cenaclul u m o ritilor R id en d o Timioara

l implorai a cita oar ? S se transfere din vzduh ; M reul spirit nu coboar La masa celor fr duh !
1S73

Unei epigram iste

Vrei n lupta asta strns, S ctigi mata duelul ? Tot ce e posibil. Ins Nu cu. rima cu rimelul !
T ud or Ivi UA T ESC U

E pitaf scris n jargon stilul M . R. P.-V illon

Aci mi-s eu. gagiu ucar, Cocar ceva de n-am cuvinte, Cel mai a-ntia mitocar ; S moar la care minte !
1974

G! usoppe N A V A RRA 106

Epitaf

Bu pahar dup pahar S-nece-un presupus am ar, Dar nu tim cum i n ce fel, Paharul 1-a-necat pe el. 1 9 7 a
te fa n N A STA SE

Prietena

Cum, drag, te-apucai de scris ? ! e felicit, ai prins momentul, C bine-a zis l care-a zis : Cu vrsta vine i talentul !
1983

L iliana NEAGU

Idil

Ea cu bucle aurii . . . El romantic i poet, A-mbtat-o cu-n sonet . . . Lng dou bateri'
1978

T estam en tu l unui antrenor

V implor, din ast clip, S-avei grij de echip i s o formai mereu Numai pe . . . scheletul meu.
1983

Ion NEGREA NU

Talent

Pegasul tu lipsit de har, Ce galopeaz ca furtuna, Aripile i-arat rar, Copitele ntotdeauna.
1982

Grigore LUPESCU

Unui soldat

n permisia aceasta A-neles i el, srmanul, Stnd cu soacra i nevasta, Ct de blnd e cpitanul !
1977

D um itru NICOLESCU

108

U n u i a ct o r

Pe scen amuzezi ades, Iar rsu-1 smulgi fr de sil ; Chiar eu n-o spun din interes De cum apari, zmbesc . . . cu mil.
1919

Mircea NICOLESCU-B1DEANU

Unuia

M -njur i-am fcut cndva un bine Orict ar vrea, n-am s-i rspund de fel ; l las s se nale pnla mine, Dar n-am s m cobor pn la el !
1914

Ioan NICOLESCU-CHIC

Unui brbier

Nea Stamate, nu de ieri, E un as printre frizeri : Eu l rad de la baci, El m rade cu un . . . i !


1967

O ctavian NICULESCU

109

Definiie

Epigrama, ce ridic Venic semne de-ntrebare, E o mare m ult mai mico, ns *:ot cu-atta sare,
1975

Yarodara NIGRIM

Orgol iu

N-avei decit, n zeflemea S m luai, c am un viciu, Dar vreau mcar la cripta mea S figurez n frontispiciu.
1931

Virgil NISTOR

Spaiu mic.

Capul mare-abia l mic, Minte-n el, puin are ; Pentru pasrea prea mic Colivia e prea mare.
-1931

Ilie OANA

111

U n u i s c r i i t or

Modest, aa cum e din fire i cum l tiu de-un ir de ani, Nu scrie pentru nemurire, Ci pur i simplu pentru bani . . .
1973

Gh. OGRIN

Casierului r e g i n e i 23

El chioapt i-i trist cnd e s dea parale, Dar nu mai chioapt cnd are de luat. S deie Domnul, numai chiop s calce-n cale i s se-ndrepte cnd va fi crucificat.
sec. X V I

Nicolaus OLAHUS

Unui pictor

Cnd i-am vzut nti pictura, M-a prins o poft de mncare . . . Ci, iar fixndu-mi uittura, Vzui stnd scris : Apus de soare ! 1 9 4 3
Li viu OLARI U
112

F r a i l or e p i g r a m i t i

Quintu s

De la Quintus 2 4 -ul cel mare Pinla cel mai mic, se pare, S-a creat o dinastie Renumit prin chelie.
1930

Geo OLTEANU

Unui mincinos

Dac vorbeti i-mi vine-n minte


In vino veritas latinul,

Deduc din cteva cuvinte : Nimic nu ai comun cu vinul !


1978

Vasile C. PAN AI TESCU

A specte de la o prem ier

Printre figurile mortuare, Ori adormite dup caz Un domn rdea . . . Nici o micare : Fcea i e l . .. haz de necaz.
1942

G. PAPADQPOL
113

U nui bibliojil

n etajera ta bogat, Cri netiate am gsit. De ce ? M-am lm urit ndat : S-i aminteti ce n-ai citit !
193

Paul I. PAPADOPOL

A utoepitaf

n via-am scris ceva catrene, Sonete, chiar i-un epitaf . Dar mult mai mult mi-am scris sub gene Cu un creion dermatograf.
1978

Eugenia PAVEL

Epitaf

Nu-1 plngei c, -ncepnd de ieri, i doarme somnul cel de moarte Tot nu venea de nicieri i nici n-ar fi ajuns departe . . .
197G

Sorin PA VEL
11 4

U n u i s c r i i t o r 25

Voind s pari original, Ne spui c-odat-ai fost hamal. Nu te jura ! E inutil ! Se recunoate dup stil !
Cincinat PA VEL ESC l '

Unui p l a s a t o r 2 6

De vrei ca lumea s petreac, Din al meu spirit ia din nou . . . Izvorul limpede nu seac Orict s-ar adpa un bou !
1925

Ion. I. PAVELESCU

Epitaf 2 7

Uitat de soare i de lun, Poetul doarme nu-1 tre z ii. . . A decedat de moarte bun, Dei a scris aa cum tii.
1942

M ircea PAVELESCU
11 5

Au toru lu i poeziei

M - a m h o t r i t s n u m a i c i t e s c

Poetul face-un pas mre, Uman i nduiotor, Cci pierde, dup cum vedei, Pe singurul su cititor.
1960

N. D. PARVU

Norocul epigram itilor romni

Avem norocul special De a-1 citi pe Marial. i-l mai avem i pe acel De-a nu fi noi citii de el.
1971

A u re lia n P A U N E S C U

Hamletian

Sub privirile-i severe Fac i eu firescul gest De-a m-ntinde dup rest ; Ins . . . restul e tcere ! 2 8
1983

Ioan PEIA
116

Unei am ice

De patruzeci de ani n ir O felicit de ziua ei, De patruzeci ca un m artir Iar ea susine c de . . . trei.
1939

Ion PENA

Apropo de statura m ea mini

M a

Cu gndul spre abisuri dus, O constatare fac smerit : C snt pe drum ul spre apus, Dei m-a vrea mai rsrit !
Gheorghe PENC1U

Unui actor scandalagiu

Lumii-i pare un miracol C mai vii pe la spectacol, Cnd n bloc, la nesfrit, Dai spectacol.. . gratuit.
1978

V aleriu T. PERIANU
11?

U n u i c u rte z a n

Curtea ce i-o faci, amice, Doamnei Igrec, de vreun an, Poi s-o lai n prsire, C-a ajuns curat maidan !
1910

I. Gr. PERIEEANU

L u i C incinat Pavelescu

S nu te superi, Cincinat, C un N igrim 2 9 te-a atacat ; El nu-i clintete, orice-ar scrie, Un fir de pr . . . de pe chelie.
1929

Camil PETRESCU

in tr -u n cenaclu lite ra r

Din toi nscriii cam trei sute Vreo cinci scriu vrute i ne vrute, Vreo ase-apte snt flecari, Iar restul critici literari !
1979

Constant PETRESCU 118

n t r e b a r e f r rspuns

N u ai mustrri de contiin ? El tace, exprimnd mirarea ; Nu din m otiv de pocin, Dar nu-nelege ntrebarea . . ,
1975

Nicolae PETRESCU

U n ei fum toare

De la medic a aflat ntr-o zi, tot adevrul : Foarte bine-oxigenat, Din pcate, e doar prul.
1883

Nic. PETRESCU -REDI

C om portam ent.

Ciudate snt fpturile neghioabe Cnd simt n nri stpnul idolatru ! Un cine face sluj pe dou labe, Slugarnicul se trie pe patru.
1979

George PETRONE 120

U n u i p la g ia to r

Ca oriicare cititor, Vznd poemul tu, confrate, M-ntreb : semnezi ca autor, Sau . . . doar pentru conformitate ?
1971

Eugeniu PETROVANU

In tr -u n restaurant

Arhimede~i primul dup cit rein Care-a demonstrat c n natur, Un volum de ap, cufundat n vin, E egal cu vinul ce se fur.
1S76

Costache P L C IN T

U n u i c h iv e rn is ito r

Om calculat i chibzuit, Ce bine traiul i-l mparte ! Din dou cheltuiete trei i pune numai cinci de-o parte !
192a

C. V. PLAEU 121

U n u i n e c h ib z u it

Toat viaa i-o tri Fr-a pune punct pe i ; i din astfel de greeal, Strnse-o ton de cerneal.
1933

Vasile PLEU

Fardul

C-s fardate i grimate, Vai, ce calomnie ! Se roesc la fa, toate, Doar din modestie !
1936

Elena POENARU

S en tim en te filia le

Patru frai, zdrahoni, cumini, Toi cu stare i cu fal ; Dar cu bunii lor prini St o sor . . . medical.
1983

Eugen POP 122

m p c a re

Plec, Doamne, dintre vii, uor, Fr tristee, fr drame, Nu mi umbrete nici un nor Credina. i-n ora snt crame.
1983

Ioan POP

U n u i p reot

Prea cucernice printe, A i porniri spre cele sfinte, Dar trdezi i mult elan Pentru gusturi de . . . profan !
1942

George POP-CAL1NETI

In scrip ie

A m observat pe gardul tu O plac mare : Cine ru . Dar cine n-ai, nct nclin S cred c-i pus de vecin.
1973

v. D. POPA

C t de m a re

Ct de mare . . . eti un prost ! tii tot cerul pe de rost, Dar nu poi s faci un pas Dac nu te duc de . . . nas.
1946

Victor Ion PO PA

Paradox

De-i adevr n ce se spune C toate fetele snt bune, Cum se ntmpl c din ele O parte ies neveste rele ?. . .
1971

Aurelian POPESCU

C ronica unui naiv

I-a dat, srmanul, ce-a putut i chiar o cas i-a fcut ; C-i fr interes, aleasa I-a dovedit, stricndu-i casa !
1974

Caten POPESCU 124

U n u i p o e t p letos

A r fi mai bine de te-ai tunde. Lund exemplu de la fete . . . Talentul nu se-ascunde-n plete ; n plete tii cine . . . se-ascunde.
1941

Grigore TOPKSCU

Im p osib ilu l

Nici cu-o epigram ferm, Ct ai fi de percutant, Nu strpungi o epiderm Dac e de elefant !


1982

Constantin PAU N

E pigra m istul

N.

G hiesca

zice

seamn

cu

Asnavour

Gnd te privesc ceva mai bine, Observ c parc-aduci cu el ; Dar el nu seamn cu tine Nu-i nici epigramist, nici chel !
1982

Valentin Smarand POPESCU


125

G ura lu m ii

Auzind c-au divorat, O vecin se ncrunt : Oare, ce i-a apucat ? . .. C-au scos bani frumoi la nunt !
1913

C. POPESC l'-BERC A

U n u i p ro v oca to r la duel

M i-a aruncat cu anasna Mnua, fr de te m e i. . . Ce-o face fr ea, cci mna S-o spele, n-are obicei ? ia
P. POPESCU-PEPPO

E pita f

A ici zace bietul Igrec, Care venic a fost cri ; A murit vznd c popa i d vinu-n linguri !
1936

I. C. POPESCU PO LYC LET


126

Constatare Doamne, pn unde merge Nrvaul soarlei val !. . . C te face chiar i rege Cte-odat . . . la un bal.
1933

G. N. FOPESCU-TINARENI

P rostiei

Drama ta o tiu Indignare nate : Propriul tu fiu Nu te recunoate.


1975

Valeriu POPOVICI

Fem eia

Fem eia-i sfnt . . . Ne d zile'*, Griete-o cugetare-adnc, Dai1cu-nelesuri mai subtile : N e d, dar ni le i mnnc !
1940

Corneliu PO PP-NELI
128

Unui epigram ist Cincinat, fiind n stare Grav de ebrietate, I-ar fi zis lui nea Cutare ..Talentatul meu confrate .
1972

Ion Larian POSTOLACHE

M ie nsum i

Nu duelez cu nimeni ; adversarul De-m i iese-n fa, nu m tem de el. Cu mine nsumi, biet, mi port amarul, C snt cu mine-n permanent duel !
1975

Ion PO TO PIN

P o e tu lu i insipid

Citind poemul lui rebel, Un adevr ni se impune : Nu-i important ce spune el, E important ce . . . nu ne spune.
1976

Teodor PRACSIU
129

Epitaf lui Pstorel M-a nenorocit groparul Cu nemernica lui sap ! A spat adine, tilharul, Pn cnd a dat de ap !
1939

Alexandru PREDESCU

P ro p rie ta ru lu i m eu

Eu i-am promis, n chip firesc, C nu m mut pn nu-i pltesc i cum respect tot ce discut, Nu i-am pltit, deci nu m mut.
1940

Ion PRIBEAGU

U n sfat bisericoilor

In biseric de intri, A i s mergi cu pas domol. Inima s-i fie plin,

Sextil PUCARIU
130

U n o r fe m e i care-i ascund vrsta

S La S C
1973

le urm acestor doamne anii care nu i-au spus, aib ct mai multe toamne, prim verile s-au dus !
Taisia PUCAU

U n ei pianiste nceptoare

Domnioara Mia are La clavir, rbdare mare ; Dar socot c cei ce-ascult Au rbdare i mai mult.
George R A N E TTI

U n ei

septuagenare

care

pretin de

s i se

spun

Bb

La pretenia matale, Ca s fie just treaba, Iat ce-am gsit cu cale : S schimbm ,,Bb n . . . .,baba !
1983

N colin RAD U IC A 131

Unei cochete

Te-a-mpodobit cu-atitea graii La leagn, zna ursitoare, C, darnic, cum eti din fire, Le-m pari acum la fiecare.
1S)34

Florica RDULESCU

S in on im ie

Spre-a menaja obrazuri tatuate , M ai multe sinonime s-au ivit : E-n vrst , cam trecut sau n etate , Cnd e, de fapt, de-a dreptul ramolit !
1 *7

Mircea RDULESCU

C ro ito ru lu i m eu

Pe croitorul meu, Ilie, L-am amnat cu-o datorie Pn-ntr-o zi, cnd, plictisit, Pierznd rbdarea . . . m-a croit !
1915

Const. A. RETORIDK

132

Norocului M rginit ! D -11 gropi ! Zbanghiu ! Ce rbdare minunat . . . l insult de cnd m tiu i nu sare s m bat !
1914

Const. R lU LE

U n u i p ic to r

I-am dat bani muli, golind sipetul, S-mi fac n ulei portretul, Dar el a ters-o sectura ! Aa c mi-a f c u t.. . figura. mii
Radu D. ROSETT1

U n u i am ic

Prea eti categoric tu : Cnd spui nu, rmne nu. Dar de ce nu vrei mata, Cnd spui da, s fie da ?
1976

Sandu RUSSU

133

------------ f T

In loc de epitaf Nu pot spa n slove reci A ic i dorm i-voi mii de ani , C locul meu nu e ,,de veci , Ci-nchiriat pe apte a n i. . .
1938

Aurel RUSTEA

V aloarea epigram ei

M-ntreb un negustor : Cam ct iei pe-o epigram ? Drept s spun, mulumitor : Dou-njurturi de mam.
1933

Alecu I. SANDA

Unei amice

Cu attea frm ntri Provocate de-o idil, A trecut prin multe stri, ns nu prin cea civil. 1 1 T 6
Octav SARGEiU 13-1

Unui creator V izitat de poezie Numai noaptea noaptea scrie. Ziua, ca trezit din vis, Rde singur de ce-a scris.
1378

Flore a SAVU

U n u i prost

Cind i vorbete, presupui Vznd ce seac-i orice fraz C n pustiul minii lui Nu se gsete nici o oaz.
1978

Ion SANDULESCU

U n o r log od ii

C-i doctor el ea-1 vrea brbat, Iar el o vrea c zestre are. tiina e de cumprat, Iar dragostea e de vnzare.
1900

V. SCINTEIE 135

136

E pitaf

Sub aceast blind floare Zace-un pumn de praf stingher, Ce-a rmas din piatra care S-a izbit de-un caracter.
1972

Leonida SECREEANU

U n u i avocat

C n-ai procese, nu-i ruine ; Notariat tu faci adese, i orice act fcut de tine E-o mare surs de procese !
1943

Ioan E. SEVERIN

A c trie i Ies

Aa ne-a vrut superba div : Pe dnsul , c-i bogat n bani, Pe mine fiindc dimpotriv Snt mai srac ceva n . . . ani !
1945

Valentin SILVESTRU

137

Iro n ie

Dintre poeii care mor De propria chiar mn-a lor, A cei ati ci mai triesc, Probabil nu se recitesc.
1912

Dim. SIMIONESCU-SIMICEL

Banalitate

Cel mai bun dentist din urbe, Cu-aptitudinile sale Face ca oricare altul : Scoate dini i ia parale !
1938

Romeo S LA T IN E A N U

Pe m o rm n tu l un ui avar

Plecat din viaa efemer, Hrnete vierm ii subterani ; Privii-1 ! Dup-atia ani, E-ntia mas ce-o ofer !
1939

Virgiliu SLAVESCU

138

R etrospectiv

La fel ca la un teanc de bani, Privete-n poze vechi, uitate . . . A vea pe-atunci n minus ani, Dar i un plus de demnitate.
1975

Corneliu SOFRONIE

U n u i crea tor

Mie, stilul su nu-mi place, C-i ermetic, neptruns, Cu idei ce s-au ascuns De ruine c-s srace !
1963

J. SP1RESCU

A m endam ent

Mi-au transmis asear tirea Ochii fetei, inoceni : Banii n-aduc fericirea Dac nu-s suficieni . . .
1983

Elian STANCU
139

D eziluzie

De cind mi-ai terminat portretul i-ai strns, maestre, evaletul, Bubic url cu ecou i latr-ntr-una . . . la tablou.
11*34

Gh STANCULESCU

D -oarei T. P.

Atita te-ai fardat C-ai fi produs scandal, Nu la un simplu bal, t Ci chiar la bal mascat !
1938

D. N. STNESCU

Consecinele a lcoolu lu i

Cum s cred c-s fioroase, Cnd crimarul, nea Costic, A re trei perechi de case Din rachiu i secric ?
1938

Dumitru T. STANESCU 140

Unui btrn, ru la suflet Contrar aspectului su fizic, Eu prea btrn nu l socot : E alb la pr, fr-ndoial, Da-n cerul gurii-i negru tot.
1935

Petre STANESCU

U n u i recenzent

Citit-am cronica-n ziar C-aproape-o tiu i pe de rost. Un lucru ns nu mi-e clar : Volumul este bun sau prost ?
1071

Nelu STERE

E p ita fu l unuia care a c l torit m u lt

Venic a umblat hoinar, Stnd acas foarte rar ; Chiar i-acum, cnd a apus, Doarme . . . dus !
1949

Aurel STERESCU-OREL
141

Amicii notri Am icii notri ce snt oare ? Snt psrile cltoare : Cnd este cald la noi, sosesc, Iar cnd e frig ne prsesc.
1897

Theodor M. STOEXESCU

U nuia cu rela ii

Ct de solid tutor ai pune La pomul care-i altoit, De n-are rdcini prea bune El moare cnd l-ai rsdit.
1979

Petre STO IAN

M o ftu ri

Pe duduca de Cotnar, Zaibrul n-o vrea mireas ; A re farmec, are har, Dar nu-i place, c e . . . Gras.
1978

Aurel STORIN
142

Unui calamburgiu Tot servind aceeai ciorb Socotind-o de efect A i ajuns, la prima vorb, S devii c u ra t. . . infect.
1934

Iancu STROESCU

Melomanul
La concert nu-i un secret Sforia n mod discret, Iar cnd s-a trezit, a zis : M i-a plcut, a fost un vis !
1972

Ion St. SUCIU

Ciudenie

Uneori n via Lucru curios Cnd le spui pe fa, Toate-i ies pe dos.
1980

Alexandru SUHAROSCHI

143

Ill I

144

U n u i actor

M-am bucurat cnd l-am vzut n rolul lui de condamnat, Dar mult noroc nu am avut, C-n actul doi a evadat !
1973

Emil A IN

U n u i parvenit

O s-aducem pentru el (C-are zile numrate), Un cociug mai larg niel, Ca s poat da din coate.
1971

Mircea ANDRU

U nei Desdemone 3 0 rguite

O ucidea nendoios N efericitul african. Chiar dac n-ar fi fost gelos, Ci doar un simplu meloman.
1973

Virgil CHIOPESCU

14 5

Noua angajat S-a ivit, nu tiu de ce, O coleg nou i cu cea care mai e Stau degeaba dou.
1931

Florea TEFANESCU

Pe m o rm in tu l u n u i c ritic lite ra r

In pmntul care-1 ine. Zace criticul defunct. A ajuns i el, n fine, Azi, n cel mai critic punct.
1946

Dumitru

TABACTJ

A vo ca ilor

Avocaii spun ntruna C ursc i ei minciuna ; Ei o spun, tot ei s-o creaz, C, atuncea, chiar . . . pledeaz.
1935

Gheorghe 1 . TAZLAU ANU 14(3

D-lui Ian .

Un btrn s satireze Pe-alt btrn, nu este greu : Nu e greu s copieze Cineva portretul seu .3 1
1873

Gheorghe TA U TU

Logof tu lu i Tutu

Strbunul meu, vel lo g o fe t Era la suflet darnic : tiind c n-am s-ajung poet. M-a h r zit. . . paharnic !
1971

Nicolae TAU TU

A u toiron ie

Cu Vlahu snt leit : Nici el nu e decorat . . . El, fiindc n-a primit. Eu. fiindc nu mi-au dat.
D. TEI.EOR

D e fin iie

Epigrama-i o formul De-a lua oricrui as Mutele de pe cciul, Ca s i le pui pe nas !


1941

Titus TEN IU

Log/c

. .

Popa Man e om cu cap, Bere bea-n polobocel ! Doar nu-s capr zice el S m mulumesc c-un ap !
1936

Al. O. TEODOREANU

De la Vlahu c itire . . .

Spuse Ghi intr-un tremur Bind din vinul de opt lei : Nu de sticl m cutremur. Ci de coninutul ei !
1981

Gabriel TEODORESCU
14

Din culise De-al tu succes, iubit-amic, Din inim m-am bucurat ! A tt a apucat s zic i inima i-a i cedat !
193!

Mibai TEOGNOSTE

Acustic

Acustica e bun i face chiar furori : Inti auzi sufleurul i-n urm pe actori.
1BC7

Leonte THIEBEH

Rom eo m odern

i dedic optite stane, Trist, sub cerul monoton : Julieto, d-mi sperane Sub cmaa din balcon ! 1 8 7 9
Pe t r e T I P A R E S C U

] 49

U n u i o m de n i m i c

C eti o simpl nulitate, O sectur, un spanac, Un ntru, un terchea-berchea, De ce s-o spun ? Mai bine tac !
13S8

Alexandru TIRON

C a p ricii de var

Acum e cald i dulce tim p u l. .. Acum e parc o cistern . . . D i1ne-neles e anotim pu l. . . Ca o metafor modern !
1S73

tefan T1TA

Poesis

Cnd Jupiter nscu p e-A ten a ,3 3 Veni pe lume i . .. migrena. Poeii, astzi, nasc idei i-ofteaz alii pentru ei.
isi Sanda TOMA
150

Gastronomic n literatur, Cnd vorbim de burt, Eu snt prjitur, Pstorel e turt !


Georg TO PlR CEANU

Paralel

Maina e ca o nevast, De care, dac nu-i prea pas, Ori nu te-ascult i-i npast, Ori d n gropi, i-apoi te las
1977

Rodica TO TT

F ^e rso n a lita te

Omul sta ine cu tot zorul S exprim e puncte de vedere i-i citeaz antevorbitorul Care n-a avut nici o prere ! 1 9 7 3
C. TR A N D A F IR 151

Egoistul

n lupta dintre noi i eu Sau dintre-oi nostru i al meu, Oricte piedici ar avea Tot va s r i . . . de partea sa.
1978

M irc e a T R 1F U

Instantaneu la tribunal

Sli aglomerate De mpricinai ; Unii au dreptate, Alii'avocai.


1975

tefan T R O P C E A

U n u i candidat la studenie

E tipul candidatului perfect De cnd ncearc, nu mai tie a n u l . . . Impune ns tuturor respect, C-i mai n vrst mult dect decanul.
1978

M ih ai T R U F A U

152

Comercial Osptari, bufetieri, Vnztori sezonieri, efi de sli cu mare-afi . . . Toi o ap i-un baci !
1982

C onstantin T U D O R A C H E

Sear de dans

Ce factor de risc Te-a frnt, odalisco ? . .. Lumbago, menise ? Hernie de DISCO !


1984

Zeno TURDEANU

U n u i poet

Cum cu fiecare rim El comite cte-o crim, Volumaul lui stingher E un fel de . . . cazier.
1978

Nlcolae A O M IR 154

T in e rilo r m od ern iti

Se cred inovatori n art, Izbind n epigoni pitici ; De-ar mai citi, ar ti c poart Veminte noi . . . de la bunici !
1973

Gabriel EPE1.EA

E p ita f nn ui prem ian t

Zace-aici un ins cuminte Ce din lume-acum s-a dus Fericit c de-azi-nainte O s aib numai + .
193

Ti ti ULMU

Teatru absurd

Pe scen totul e perfect, Se simt actorii ca acas ; Nu are piesa subiect ? . . . Dar scaunelor ce le pas ? !
1970

Gb. UNGUR
155

Politee Nu tiu care-o fi pricina, Dar cintarul ce mirare ! Se nclin, bat-1 vina, Numai ctre vnztoare.
1982

M ir c e a U R SE I

O b ice iu ri

Cnd vd cum trage la msea, m i zic c timpul nu prea fuge : Era un prunc pe cnd sugea, Acum e mare i tot suge.
1983

Uu V AISM AN

Conjugal

Soaa, vrnd s-mi fac cheful, Cnd prestana mi-o verific, Recunoate c snt eful, Dar cu titlu . . . onorific.
1982

Vasile VAJOGA
156

i u i George Lesnea

S-ascult pe Lesnea-n epigram N-ar fi n fond grozav dram ; Durerea-i alta i m curm : m i cere s i rid la urm.
1955

George VASILESCU

Despre punctualitate

De cte ori a-ntrziat Pe loc a fost sancionat, C eful ru se enerveaz C-nd cineva . . . l concureaz.
1981

V. D. V A SILIU

T in e rilo r ob osii din tram vaie

Dac ei pe banc stau, S-neleag tot poporul : Se-odihnesc pentru c au De parcurs tot viitorul !
1981

Georgeta V A T A V U

157

La expresia f i z i o n o m i e i unei fe tie

Cuttura-i va rzboi, Zm birea-ti cere pace ; i s m-mpac cu tine voi. Dar s m bat mi place !
Iancu V A C A R E S C U

U n ei a n tologii de epigram e

In volum, ca ntr-o zeam, Autorii, toi intrar ; Numai biata epigram A rmas pe dinafar.
1976

Vasile V A R A D E A N

U n u i poet

Sonore versuri te pricepi a face. Chemate, rimele i vin la trap ; Dar, ca Victoria din Sam otrace,3 4 Ele au aripi, ns nu au cap !
1933

Nieolae V A T A M A N U 158

R eflecie

Vzu cndva un cmtar Pe-un biet nenorocit coar ; Privindu-1, zise cu mndrie : Vai. ce murdar meserie !il
1907

VF.RO

M a rg in a lii la un rom an poliist

Dei m-atrage, nu-1 citesc ; A r fi zadarnic-aventur, Cnd criminalu-1 bnuiesc De la-n cepu t. . . din semntur !
1982

Drago VICO L

U n u i m oto ciclis t

i iubea motocicleta Mai ceva dect pe Geta. i gonind spre ndrei, A murit de dragul ei.
1963

tefan VID A 159

U n u i c r i t i c lite r a r

i-a preschimbat condeiu-n sap i-i priceput : la o adic, De bag el pe unu-n groap, De-acolo nu se mai ridic.
1980

Sorin George VIDOE

Unuia, lipsit de caracter

C-i lipsete caracterul, E o glum ru venit ; Dnsul l posed, ns n valut convertit.


1936

Petru VIERU

A rh eologie

In pmnt un ol carmin, Dar verdictu-i evaziv : Unii zic c-i chiup de vin, A lii . . . urn de beiv !
19R3

Valentin VIINESCU 160

Vecinului Facem toi economii Anulind detepttorul : N e trezim n zori de zi, Cnd i bate el covorul.
1877

Costin VlLSU

C u riozitate

Tticule, acest pletos E un strin ? Fii serios ! De-al nostru e, ce vrei s fie ? Dar e strin de frizerie !
1976

Ion V L A D IM IR

Unuia

Pe trunchiul unui pom n floare Cu grij ai crestat un semn, S-i aminteti de ziua-n care A vea i o inim de lemn.
1976

Costel VLADESCU
161

-T .

F *

Unui profesor La gramatic-n predare, Nu-i depune-n van silina : Tot elevul e n stare S-i decline . competina.
1932

George VOEVIDCA

U n u i p re o t

n altar puin e-n sticl Sngele lui Dumnezeu, Dar n beci ai opt butoaie i te-mprteti mereu !
1941

FI. VO IC AN

Uneia care exagereaz cu silueta

Contrar ca n Chamisso,3 5 Povestea ta-i mai sumbr : Tu i-ai pierdut fiina i ai rmas o umbr !
1939

I. VOLEDI
163

Unui neglijent De grip spre-a se face bine, Se folosete de buline, Dar cei de prin tramvai insist S foloseasc i-o batist.
1980

Ion VULPESCU

U n e i d octorie, n autobuz

3 U

Locul i-am cedat atent Bucuria i-a fost mare : Eu snt primul pacient Pus de tine pe picioare !
1979

Ioan Z A H A R IA

P ro s tu l

Doar prostu-i fericit Zic spune un adagiu . . . El ns a zmbit, Creznd c-i un omagiu.
1974

Ion Z A H A R IA

164

Unui revizor necinstit Cnd a prins n deficit Un gestionar, odat, ntr-att l-a spunit, C l-a scos basma curat !
1970

George ZA R A FU

U n o r frum oase

Prinde sngele s-mi fiarb Cnd m aflu-n preajma voastr ; De-a avea, ca alii, barb, Cred c-ar deveni albastr.
AI. CLENCIU

Preciza re

O spun cu vrsta mea epocii, n graiul nostru romnesc, C toamna numrm bobocii, Da-n alte anotimpuri cresc.
1932

NOTE

' Fluviu al Infernului, in mitologia greac. 2 Publicat sub pseudbnimul S. A . Conta. 3 Adresat poetului N. Crevedia. 4 D e-ar curge pe Dunre v i n . .. volum de epigrame i poezii de N. Georgescu-Coco, dedicat lui Pstorel (Al. O. Teodoreanu), care este i eroul acestor scrieri. Titlul modi ficat al volumului a constituit tema unui concurs organizat de revista Epigram a (1939), unde a fost prezentat i epi grama lui I. Calboreanu. In epigram e vorba despre cele trei guri prin care Dunrea se vars n Marea Neagr. 5 In volumul F lu tu ri de noapte, Otilia Cazimir public un ciclu de 37 catrene, incluzndu-1 i pe cel selecionat; de noi. Fr ca autoarea s specifice, ciclul i este adresat lui Toprceanu. 6 D. Teleor, pseudonimul lui Dimitrie Constantinescu (1858 1920), renumit epigramist al vremii sale. 7 Restaurantul La Capa, vestit local situat pe Calea Victoriei din Bucureti, frecventat de protipendada scriitori ceasc i artistic a capitalei, ntre cele dou rzboaie mon diale. O vreme s-a chemat Bucureti. 8 Jenic Lambrior, institutor bcuan, cruia, Al. Gh. Doinaru i nchin volumul Lam briorism e, cuprinznd 101 epigrame, cu toate bahice. 9 I. I. Pavelescu (1889 1924), frate mai mic al lui Cincinat. Epigrama este nedreapt, deoarece I. I. P. a fost un epigramist i poet remarcabil. La un moment dat, Societatea Scriitorilor Romni instituise un premiu Io n Pavelescu, pe care-1 atribuia celui mai bun sonet al anului. 1 0 Publicat sub pseudonimul Em ilgar. 1 1 S-a susinut c n personajul Horaiu din F in tn a Blanduziei, Alecsandri s-a ntruchipat pe sine nsui, ba chiar c actorul care interpreta acest rol ar fi fost machiat astfel 166

nct s-i semene. Faptul e certificat i de o epigram a lui Macedonski, adresat lui Alecsandri :
O rb it da-al g lo rie i nesaiu, A lb it de ani, dar tot copil, E lesne s m fa ci Z o ii Cind singur tu te faci Horaiu.

1 2 Este vorba de poetul bucovinean G. Rotic (pseudo nimul lui Gavril Rotariu 1866 1951). 1 3 Renumita actri Marioara Voiculescu, prima soie a epigramistului. 1 4 Epigrama a fost publicat chiar n revista Convorbiri literare". 1 6 Denumirea popular a trioxidului de arsen, puter nic otrav. 1 6 Autorul mprumut presupusei epigramiste, n mod ironic, numele zeiei nelepciunii. 1 7 Gheorghe Storin (1883 1968), puternic persenalitate a scenei romneti, Artist al poporului, Laureat al premiului de stat. Autorul epigramei a fost de asemenea un frunta al tea trului romnesc, distins cu titlul de Artist emerit. s 19 Montri mitologici, avnd priviri de foc i capetele ncolcite de erpi. 2 0 Epigrama l vizeaz pe actorul i poetul Emil Botta. 2 1 A liaj folosit la confecionarea bijuteriilor. 2 2 Miron Radu Paraschivescu (1911 1971), autorul volu mului Cinttce igneti. 2 3 Luare de poziie n favoarea lui Erasmus din Rotterdam, cruia Carol Quintul i aprobase o pensie viager, pe care casierul reginei ntrzia s i-o plteasc. Epigrama este versificat de G. Navarra, dup tradu cerea liber din latin a lui tefan Bezdechi. 2 4 Ion Ionescu-Quintus (1875 1933), tatl epigramitilor Mircea i Nelu. 2 6 Adresantul epigramei este Tudor Arghezi. Rspunsul lui Arghezi, nu prea elegant, apare n Facla, an V III, nr. 29, 12 iulie 1912 p. 576. In reproducem :
Ham al nu tiu vreodat s fi fost. Dar de-a f i fost orice-ai voi, firete, Fante senil, sau magistrat, sau pete, Tu tot poet ai fi i-atuncea, prost. 167

2 6 Titlul complet al epigramei e s te : Unui plagiator oare isclise n revist Flacra o epigram de a mea. Ca trenul i este dedicat lui Cincinat, care ntr-adevr fcuse acest lucru. Regretatul scriitor Mircea Pavelescu, nepotul celor doi frai epigramiti, a explicat aceast ntmplare nu singular spunndu-ne c Ion i aducea uneori lui Cincinat epigrame, spre a le supune prerii fratelui mai mare, pe care-1 considera maestru. Cincinat punea hrtia lui Ion, undeva, peste manuscrise de-ale sale, iar cnd i se solicitau epigrame, lua din teancul respectiv i le nmna redaciei. Evident, este o motivare, chiar dac nu prea temeinic. Ceea ce rmne neexplicat este faptul c n volumele de epigrame ale lui Cincinat i Ion (ambele din 1925, cel al lui Ion fiind editat postum), figureaz dou epigrame identice. 2 7 Iniial adresat scriitorului Octav Dessila, angrenat intr-un lung duel epigramatic cu M. Pavelescu. 2 8 Restul e tcere ultimele cuvinte ale lui Hamlet, din tragedia lui Shakespeare. 2 9 N. Gr. Mihescu-Nigrim (1871 1951), scriitor. A pur tat un duel epigramatic cu Cincinat Pavelescu, dovedjnd'u-se inferior maestrului. 3 0 Soia lui Otello, personaj din opera lui Verdi, creat dup tragedia lui Shakespeare. 3 1 S-a pstrat forma arhaic seu, n loc de su , pen tru necesitatea de rim. 3 2 Intr-o variant, n loc de Popa Man figureaz V ic tor I., acesta din urm fiind Victor Iamandi (1891 1939), gazetar i om politic. 3 3 Potrivit legendei, Atena (Minerva) s-a nscut din capul lui Zeus. 3 4 Celebr statuie antic, reprezentnd-o pe zeia victo riei. A fost descoperit n stare deteriorat, n insula Samothrace din Marea Egee. 3 5 Adalbert von Chamisso (1871 1938), poet i prozator romantic german de origine francez. Principala sa scriere este povestirea E xtra o rd in a ra in tim p la re a lu i P e te r S c h le m ih l, unde descrie drama unui personaj care i-a vndut umbra.

168

EDITURA

FACLA

Lei 11,50