Pere Molina (Dep.

Educació Física i Esportiva)

Què és un blog?
Espai web Gestionat per un o varis administradors Autors que publiquen periódicament missatges Els lectors poden participar afegint comentaris Es genera una comunitat d'usuaris que compartixen informació, reflexions i opinions sobre una temàtica comuna

1

Quan aparéixen els primers blogs?
A meitats de la dècada de 1990 aparèixen els primers blogs 1997 apareix el terme weblog i en 1999 la forma abreujada blog 1999 es va començar a difondre l´ús del blogs amb les primeres plataformes de publicació i edició de blogs gratuïtes A partir del 2000 alguns blogs agafen molta popularitat Al 2005 l’obrir un blog està prou extés

L’ús dels blogs en l’educació superior
Abans del 2000: els primers usos per estudiants i professors com usuaris En els primers anys del segle XXI: Primeres experiències universitàries amb una finalitat docent Al context espanyol curs 2003-04: Orihuela i Santos (2004) Altres: Merelo i Tricas (2005), Blanco (2005), Santos, Galán i Del Olmo (2005), Guewerc (2005)

2

Antecedents de la nostra experiència
Es remonten al curs 2006/07, amb l’ús d’un foro de l’aula virtual 2007/08 primers blogs en 3 assignatures de la Llicenciatura en CC AF i l’Esport L’interés docent d’un grup de professors fa que demanem el primer projecte en el 2009

Els projectes desenvolupats
5 professors del Dep. d’EF i Esportiva constituïm el Grup d'Innovació Educativa (GID) Projecte: Disseny, desenrotllament i avaluació de diversos usos de blogs

2009/10

2010/11

Cerca de sistemes d'avaluació contínua de l'aprenentatge adients als diversos usos d'edublogs L'ús didàctic dels blogs com a recurs de participació i seguiment d'activitats acadèmiques complementàries i transversals, per al desenrotllament de competències instrumentals Ampliem: FCAFE + Magisteri Toledo (UCLM)

2011/12

3

Constitució de la xarxa d’innovació
2012-13
Orientar l'ús dels edublogs a la creació d’activitats que fomenten l'aprenentatge col·laboratiu
• 28 professors i professores • 5 departaments • 5 universitats distintes

Alguns exemples 1
Com activitats de seguiment dels continguts teórics de classe
http://dcef-uv-2012.blogspot.com.es

4

Alguns exemples 2
Com espai per al comentari de les classes pràctiques
http://metodologiaef2012b.blogspot.com.es

Alguns exemples 3
Com panel de recopilació d’activitats de treball en equip dels estudiants
http://educaprotesta.blogspot.com.es

5

Alguns exemples 4
Com revista-blog administrada pels estudiants de vàries assignatures
http://didactica-afe.blogspot.com.es

Alguns exemples 5
Com blogosfera interuniversitària de 2 assignatures
http://edupelota.blogspot.com.es

6

Algunes conclusions
Els blogs faciliten la comunicació-interacció i amplien l’espai d’aprenentatge Usos dels blogs: possibilitats técniques a les possibilitats didàctiques Bona valoració del professorat i de l’alumnat Els alumnes aprenen d’una altra manera Els professors ens situem en l’aprenentatge dels alumnes: noves possibilitats metodològiques Faciliten l’avaluació continuada

Algunes conclusions
Innovació lligada a la investigació: acabem investigant la nostra pràctica docent Importància de la difusió de la innovació El blogs son una eina més (ni la única ni la millor) Els simple fet d’utilitzar una tecnologia no assegura l’èxit pedagògic L’important és l’actitud docent i la metodologia on s’integra l’ús dels blogs

7

Actualitat: 2013-14
Edublogs i aprenentatge col·laboratiu: concreció d’estratègies d’ensenyança per al professorat
37 + 2 col·laboradors 8 departaments distints 9 universitats

Gómez-Gonzalvo, F. (2014). La innovación educativa en la universidad a través de las TIC. ¿Qué ven los alumnos con estas prácticas? Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 11 (1), 49 60. Atienza, R. i Gómez-Gonzalvo, F. (2013). El edublog. Una herramienta para la adquisición de la competencia del tratamiento de la información y competencia digital desde la educación física. Revista Española de Educación Física y Deportes, 402, 27-45. Molina, P., Antolín, L., Pérez-Samaniego, V., Devís, J., Villamón, M. i Valenciano, J. (2013). Uso de blogs y evaluación continua del aprendizaje del alumnado universitario. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 43. Molina, P., Valencia-Peris, A, Valenciano, J., Pérez-Samaniego, V. i Devís, J. (2012). Evolución de una experiencia universitaria de innovación educativa con blogs. En D. Cobos, E. López, A. Jaén, A. Hilario, M. Padilla y L. Molina (dir.), Actas del I Congreso Internacional Virtual sobre innovación pedagógica y praxis educativa Innovagogía 2012 (pp. 745-756). Sevilla: AFOE. Valencia-Peris, A. i Molina, P. (2012). Experiencias de innovación educativa con blogs en la universidad española. En D. Cobos, E. López, A. Jaén, A. Hilario, M. Padilla y L. Molina (dir.), Actas del I Congreso Internacional Virtual sobre innovación pedagógica y praxis educativa Innovagogía 2012 (pp. 757-767). Sevilla: AFOE. Gómez-Gonzalvo, F., Devís, J., Pérez-Samaniego, V. i Atienza, R.(2012). Los blogs en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Una aproximación desde la óptica del alumnado.En D. Cobos, E. López, A. Jaén, A. Hilario, M. Padilla y L. Molina (dir.), Actas del I Congreso Internacional Virtual sobre innovación pedagógica y praxis educativaI nnovagogía 2012 (pp. 1334-1343). Sevilla: AFOE. Molina, J.P. (2012). Reseña del libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, de Nicholas Carr. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 9 (1) 190-193. Antolín, L.; Molina, J.P.; Villamón, M.; Devís, J. i Pérez-Samaniego, V.(2011). Uso de blogs en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. @tic. Revista d’Innovació Educativa, 7, 12-18.

8

Per a més informació o si esteu interessat en participar en la xarxa “Edublogs i aprenentatge col·laboratiu”:

http://edublogsycolaboracion.blogspot.com.es juan.p.molina@uv.es

Moltes gràcies per l’atenció

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful