Está en la página 1de 25

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

REPASSEM LES VOCALS A E I O U


Los smbolos pictogrficos utilizados son propiedad de CATEDU (http: catedu!es arasaac " ba#o licencia Creati$e Commons % han sido creados por &ergio 'alao

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

AAAAAA

Aa
AAAAAAA AAAAAAA

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

M_M_

M_

P_

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE TINGUIN EL SO

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

RELACIONA EL DIBUIX AMB LA PARAULA

CUC

PI

N EN

SOL

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

EEEEEE

Ee
EEEEEEE EEEEEEE

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

N_N

TR_N

S_RP

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE TINGUIN EL SO

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

RELACIONA EL DIBUIX AMB LA PARAULA

ULL

LLIT

PA

GEL

FOC

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

iiiiiiiiii

Ii
IIIIIII IIIIIII

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

B_C_

LL_T

P_

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE TINGUIN EL SO

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

RELACIONA EL DIBUIX AMB LA PARAULA

LLUM

BICI

SA L

N EN

SOL

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

OOOOO

Oo
OOOOO OOOOO

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

F_C

S_L

P_ P

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE TINGUIN EL SO

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

RELACIONA EL DIBUIX AMB LA PARAULA

CUC

PI

N EN

SOL

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

UUUUU

Uu
UUUUUU UUUUUU

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

LA LLETRA

F_LL

_LL

C_C

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE TINGUIN EL SO

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

RELACIONA EL DIBUIX AMB LA PARAULA

ULL

PI

PA

TREN

FOC

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

TROBA LES PARAULES QUE TENEN AQUESTS SONS

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ESCRIU LES VOCALS QUE FALTEN

TR

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

TROBA LES PARAULES QUE TENEN AQUESTS SONS

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

ESCRIU LES VOCALS QUE FALTEN

LL

TR