Está en la página 1de 16

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.

es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

Encercla les paraules que comencin amb la lletra t

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

Classifica les paraules segons contingui continguin o no la lletra t

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

Encercla les paraules que el seu nom acabi amb la lletra t

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

A quina sllaba sona la t t?

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

te ti

ta

to

Identifica quines paraules tenen les sllabes ta te ti to tu

tu

La lletra t
Busca totes les lletres

i encerclaencercla-les

t t t s

i T t

t " ! t t t t l

La lletra t
#eguei$ la consigna% ta te ti to tu

pota -& meta - tip - pot -& tapa tapa - teu - tap pilota -& maleta &- mata - auto - tip - tou multa - patata -& tieta & tos - tassa tele - taula -& temps - estimo - salta salta - estel pati - tulipa - atipa - moto & tal' - tim' matal(s - )om(s -& pelut - petita - tot

La lletra t
Llegir i relacionar cada paraula amb el seu dibui$
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

moto estel tele taula tim' teula maleta pilota pot tap

La lletra t
#elecciona el nom correcte d*aquestes imatges

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

mata malta maleta

pilota iplota plilota

estle estel estela

pata patatata patata

tala tal' ala

moto mota meta

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

Escriu el nom d*aquestes imatges

La lletra t
+elaciona les frases amb les imatges

La Laia t, molta tos-

La Lola salta tota sola

El .au posa te a la tassa

El papa t, l*estel lila

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra t

/rdena les lletres d*aquestes paraules

o p t a

p e o t p t a e t e s l s o t a t a s sa

La lletra t
#eguei$ la consigna%

pot

pit pit

tou

auto

pota

pota &- meta - pit - pot -& tapa tapa - teu - tap pilota &- maleta &- mata - auto - tip - tou pota - auto -& tieta -& pot - tassa pit - tou &- temps - estimo - salta - estel patinet - tulipa - atipa - tip &- tal' - tim' tou - pota -& pelut - petita - pot pot

La lletra t Llegei$%

ta at

te

ti

to

tu

te

ti to

tu

et it

ot ut ot ut at it et

pota - pilota - pit - pot - tap - maleta - tou - patata - tos tassa - taula - salta - estel - tot - pat - tulipa tulipa - moto - tal' pelut - petit - pasts - taula - auto - set - meta - teula teula - tele pet' - sota &- muleta

La lletra t Llegei$ i dibui$a% dibui$a%

El pasts a la taula

El papa t, tos

La pilota petita ,s a la maleta-

La lletra t Llegei$ i dibui$a% dibui$a%

El pot

La taula

La maleta

La tassa

El auto

La pilota