Está en la página 1de 524

.-.':Ul.l !

<<

6t9 $n-/f?e
e/A

HERALDIKA KEZIKNYVE
MSZTRRAL,
714 SZOVEGKOZTI BRVAL ES 3 MELLKLETTEL.

M. TUD. AKADMIA TRTNELMI BIZOTTSGA


MEGBZSBL

IRTA

BARCZAY

OSZKR.

ra 6 f r t .

BUDAPEST,
K I A D J A A MAGYAR TUDOMNYOS 1897. AKADMIA

Hoinynszliy V. lindapest.

ELSZ.
II est vident, pour quiconque rflchit, que le progrs ne peut se fair qu' la condition de s'appuyer sur le pass." Joannis Guigard.

A kzpkor hagyomnyai kzl nlunk legkevsbb ismerik a czmerintzmnyt, noha az ezen idbeli dolgok kztt ppen a czmer az, a mely lgtbb sikerrel daczolt az id viharaival. Ma is sokan krik, kapjk, tbben mint valaha. S alig van modern plet, a melyen heraldikai motvumok ne volnnak alkalmazva. Az igaz, hogy tbbnyire rtelmetlenl. A XVIII. szzad vgn mindent lomtrba valnak blyegeztek, a mi a nemessg mltjra vonatkozott s a heraldiknak, mint tudomnynak, mvelsvel egy idre fl is hagytak. Nemsokra belttk, hogy vannak histriai tnyek, melyeket letagadni nem lehet, s hogy ezek kz tartozik az is, hogy a nemessg s a heraldika ltnek a kzpkori civilisatiban gykeredz oka volt. Belttk, hogy a heraldika ismerete nlkl nem rthetjk meg teljesen a kzpkort. Ekkor kezdtek vele klfldn ismt foglalkozni; nlunk jval ksbb s pedig nemcsak mulatsgbl hi lmokat hajhszva, hanem irodalmilag tudomnyos czlbl is. A czmerintzmnynyel val foglalkozs klfldn az jabb idben folytatsa volt az egykor virgzott heraldikai irodalomnak, nlunk pedig kezdete.

IV

A ki e kezdetet figyelemmel kisrte vagy a kezds munkjban rszt vett, szrevehette, hogy az ttrknek nagy nehzsgekkel kellett megkzdenik egyrszt azrt, mert a heraldikai fogalmak nem voltak mg kellleg tisztzva, msrszt azrt, mert nem volt megllapodott heraldikai mnyelvnk. Hogy egyebet ne emltsek, a magyar czmer hastott paizsban az ell lev vgsokat egy s ugyanaz a munka szelemen, csk, plya, oszts, szeles, lebeg gerenda mszkkal jelli. Nhai Cserghe Gza alulrottal sokat beszlgetett egy heraldikai kziknyv szksgrl s tervezetnek megllaptsrl. Cserghe azonban meghalt, mieltt a szndkolt tervezetet elkszthettk volna. gy aztn egyedl llaptottam azt meg s nyjtottam be a M. Tud. Akadmia Trtnelmi Bizottsgnak, a mely egy ily kziknyv szksgessgt rezve, a tervezetet nmi vltoztatsokkal elfogadta s megrst rm bzta rs kzben sokszor reztem Cserghe kzvetlen tancsainak hinyt, noha a Turulban kzlt sok heraldikai rtekezse s szbeli tantsai nagy tmogatat somra voltak. Az, a ki Cserghe heraldikai tantteleit ismeri, bizonyra fl fogja tallni nyomait munkmban. A czmer fogalmnak, nemeinek, alkot rszeinek stb. trgyalsa kzben nagyrszt a magyar heraldika emlkekre tmaszkodtam; a pldkat kzlk vlasztottam. E czmeres emlkek kzl pedig a legmegbzhatbbakra fordtottam a ffigyelmet. Ezek a festett armlisok s a pecstek. Az armlisok kzl legfontosabbak az 1526. elttiek. A rnk maradiakrl kimutatst ksztettem; lthatni belle e tekintetbeli gazdagsgunkat. Lehet, st

bizonyos, hogy e kimutats mg nem teljes, de azt hatrozottan llthatom, hogy egy sincs a lajstromban, a mely valsggal ne lteznk. A kziknyv vghez heraldikai sztrt csatoltam. Ez kt rszre oszlik: magyar nyelv- s idegen nyelv rszre. E sztr szerkesztse kzben szleltem, hogy a vrsgi sszekttetseket jelz szavak tekintetben a sztrak nagy rsze nem nyjt kell tjkoztatst. Segtsgl vettem teht a jogi, klnsen a kanonjogi kziknyveket, de ezek sem elgtettek ki. Annyi az ellenmonds bennk, hogy eligazts helyett megtvesztik az embert. Pldul egy magyar kanonjogi kziknyv az unokt unokacsnek, unokahugnak mondja, valsznleg azrt, mert latinul az unokacs is nepos, az. unoka is, csakhogy az elbbeni fratris vagy sororis nepos, s csak az utbbi nepos pusztn. E. tekintetben Calepinus sztra s a Digestk igaztottak a helyes tra. Ezek segtsgvel ksztettem a munkmhoz mellkelt vrsgfkat magyarul s latinul. Vgezetl legyen szabad megemlkeznem azokrl, a kiknek tmogatsukrt ksznettel tartozom. Nha Cserghe Gzrl mr megemlkeztem, itt csak ismtelhetem, hogy az tantsai nagy segtsgemre voltak. Sajnos, hogy mr nincs az lk kztt, mert bizonyra krra van e kziknyvnek, hogy nem az kzvetlen hatsa alatt jtt ltre. Mindenekeltt a Trtnelmi Bizottsgnak, klnsen elnknek Szilgyi Sndor, eladjnak Fejrpataky Lszl s a bizottsg birl tagjainak Schnherr Gyula s Tagnyi Kroly uraknak mondok szinte ksznetet, a kik rszint a munka szerkezetre vonatkoz tancsaikkal tmogattak, rszint azzal, hogy szmtalan anyagra tettek figyelmess.

VI

Tovbb a M. Tud. Akadmia ftitkrnak Szily Klmn rnak, a ki klnsen a mkifejezsek megllaptsra nzve szerencsltetett becses tancsaival s tbaigaztsaival s a kinek szves kzbenjrsa tjn jutottam sok becses anyaghoz, nevezetesen rgi, 1526. eltti armlisokhoz. A tbbek kztt a Mesterhzy s a Mileki csaldhoz. Ez utbbit Mltsgos s Ftisztelend Stegmller Kroly pspki helynk s vasvrszombathelyi kanonok r volt szives rendelkezsnkre bocstani Elismerssel tartozom tovbb br Nyry Jen nek a M. Tud. Akad. tiszt, tagjnak, Csorna Jzsefnek, csekei Varj Elemrnek, a kik knyvtraik s gyjtemnyeik nagybecs heraldikai kincseit hasznlatomra tengedtk. Becses adatokkal s szives tbaigaztssal knnytettk fladatomat mg: Bartal Antal, Bethy Zsolt, Csnki Dezs, Krolyi rpd, Nagy Gyula, Pauler Gyula, Thal'y Klmn, Vcsey T a m s akadmiai tagok, tovbb: Aldssy Antal egyet. m. tanr, Balogh GyulaY&s vrmegye flevltrnoka, Barti Lajos tanr. Borovszky Samu akadmiai irodaigazgat, Kninski Bojnicic Ivn horvtorsz. levltrnok, Hoffmann Jzsef Eperjes vros flevltrnoka, Illsy Jnos orsz. levltri fogalmaz, Kozora Vincze Kassa sz. kir. vros fjegyzje, Pettk Bla orsz. levltri fogalmaz, Sos Elemr ezredes, Vry Rezs egyet. m. tanr stb Fogadjk valamennyien szinte ksznetemet. Budapest, 1897. november 22-n. Brczay Oszkr.

ELS FEJEZET. I. A ezmer fogalma. A czmer (armes, armoiries, 1 blason, arraa seu armorum insignia, tesserae symbolicae, Wappen) bizonyos szablyok szerint meghatrozott mzokbl s alakokbl formlt kp, a melyet megklnbztet vagy ismertet jelvny gyannt hasznlnak azok, a kiket megillet.2 Kezdetben csak egyes szemlyek, ksbb testletek, llamok stb. is hasznltak czmert. Nem minden jelkp czmer. Czmernek csak az tekinthet, amely kvetkez fltteleknek felel meg: a) hogy a czmerkp paizsba legyen foglalva, b) hogy vagy rgi jog vagy fejedelmi adomny ltal el legyen ismerve s vgre, c) hogy trklhet legyen. E szerint a czmerviselsi jog vagy fejedelmi adomnyon vagy rgi szokson alapszik ugyan, de csere s vtel tjn is lehetett szerezni. Az gy szerzettnek azonban csak akkor volt rtke, ha a fejedelem a csert vagy az adsvevst megerstette. Nlunk czmer eladsra vagy cserre vonatkoz adatot eddigel nem ismernk.
Laboureur Origines des armes" czm munkjban klnbsget tesz ezen elnevezsek kztt. Armes-nak nevezi a czmeres paizst, ozmeres sisakot, ozmeres mellvasat. Armoiries-nak s blason-nak azon kpeket, a melyek czmert brzolnak, de nem fegyveren, hanem pecsten vagy ms trgyon vannak. 2 Ezen ismertet jel, viseljt nem mint individiumot klnbzteti meg a tbbiektl, hanem mint tagjt valamely csaldnak. L. Hauptmann, Die Entstehungszeit der Heraldik". Herold 1884.
Brczay, Heraldika. 1
1

A czmer fogalma.

A mint a felsorolt klfldi nevekbl ltjuk, a legtbb nyelv tallan fegyvernek (arma, armes, Wappen) nevezi a czmert. Tallan, mert a czmer tulajdonkpen nem egyb, mint bizonyos ismertet jelekkel dsztett fegyver. E jelvnyeket leginkbb a dsida zszlajn, a sisakon, a vasmellen s fleg a paizson viseltk, s e helyeken fltntetve czljuk az volt, hogy messze felismerhetk legyenek. A ruhn, klnsen a kpenyegn s zekn, tovbb a ltakarn is alkalmaztk, de itt inkbb dekoratv rendeltetsk volt. A czmeres pecsteken jl jegyezzk meg magunknak tulajdonkpp nem a czmer maga, hanem csak a czmeres paizsnak kpe van brzolva, gyszintn a srkveken, pleteken stb. is.

1. bra.

A mi czmer" szavunk nem tall, mert nem jelent fegyvert, hanem eredetileg oromdszt. Ebbl azt kvetkeztethetnk, hogy nlunk legelbb az oromdsz volt az, a mit most is czmernek neveznk, s hogy ennek kvetkeztben lett az oromdsz az armes" s armoiries"-nak nevv. Ltni fogjuk az illet fejezetben, hogy az oromdsz nlunk nagy jelentsg volt ugyan, de mg sem llthatjuk rla a fntebb mondottakat, mert paizson brzolt czmerek is voltak mr rgebben. Tulajdonkpeni, a fntebb elmondott fltteleknek megfelel czmer csak a XII. szzad vge ta fordul el, a mikortl kezdve a paizson mindig czmerkp van. Nlunk az ismert czmeres pecstek kztt a legrgibb, Imre kirlynak 1202. vi pecst (1-s bra), tovbb Jakab nyitrai esperes 1217. vi plys vagy vgsos (ronglt llapota miatt meg nem hatrozhat), Patafia Pter 1238. egyszer hasi-

A czmer fogalma.

tott s ktszer vgott s Mikls szlavniai bn 1240. vi czmeres pecst (2. s 3. brk). Vannak, a kik a felett vitatkoznak, hogy hol viseltk elbb a czmert, zszln, paizson vagy sisakon, st azt a nzetet is hallottuk vitatni, hogy nlunk Magyarorszgon a czmer legelbb pecstnyomkon fordult el. A fntebb elmondott fltteleknek meg nem felel jelkpeket, teht nem czmereket, viseltek a paizson, hadi jelvnyeken mr a grgk is, s ksbb az okleveleket megerst pecsteken is voltak effle jelvnyek, de ezekrl itt nincs sz, valamint nincs azon turul madrrl sem, melylyel seink zszlaja lltlag fel volt dsztve, mert ezek mind jelkpek s nem czmerek (arma).

2. bra.
Patafia Pter pecst 1238.

3. bra.
Mikls szlavniai bn pecst 1240.

Az ismert fltteleknek megfelel czmerek czlja, a mint mr mondtuk, az volt, hogy messzirl felismerhetk legyenek. Ez a komoly harczban ppen olyan szksges volt, mint a tornban ; teht nlunk Magyarorszgon is ott viseltk, a honnan legmesszebbre ltszott, ppen gy mint nyugaton, a honnan a magyarok a czmer hasznlatt eltanultk. A vezr a zszls r zszlajn s paizsn, esetleg mellvasn s sisakjn, a lovag paizsn, mellvasn s sisakjn tntette fl azt, s minthogy e fegyverek egy s ugyanazon idben hasznltattak nem lehet a felett vitatkozni, hogy zszln volt-e elbb czmer vagy paizson. De hogy leginkbb paizson viseltk, mert ezen zszls r s lovag egyarnt feltntette, ltszik onnan, hogy a pecsteken a czmerek keletkezse ta a mester alak vagy a czmerkp paizsba van foglalva, st nem is tekintetik czmernek azon mesteralak vagy czmerkp, a melynek alapja nem paizsmez.
1*

A czimer fogalma.

Ha a pecsteken fordult volna elbb el mint a fegyveren, akkor nem lenne a czmerkp rendes kerete a paizs, hanem a fegyvereken alkalmazott czmereknek volna pecstforma jellegk s a nyugati npek nem neveznk valamennyien fegyvernek (arma, armes, Wappen stb.). Tny az, hogy valsgos czmeres paizs nlunk nem maradt fenn, st klfldn is kevs, pecst meg nagyon sok, de ennek nem az az oka, hogy czmeres paizs ne lett volna hanem egyszeren az, hogy a paizs inkbb volt romlsnak kitve, mint a leveles ldkban szzadokig pihen pecstek. Azt is mondjk, hogy a pecstek (paizskeretbe nem foglalt) jelkpei aprl fira rkldtek mr akkor, a mikor mg a fi rendszerint ms jelkpet viselt paizsn mint az apa, s ebbl azt kvetkeztetik, hogy a szban forg pecstjelkpek czmerek voltak mr, s a paizsjelkpek nem. Nzetem szerint sem az egyik, sem a msik nem volt mg czimer. S hogy a fi ugyanazzal a pecstnyomval pecstelt mint az apa, onnan magyarzhat, hogy a pecstnyom kevsbb volt a romlsnak alvetve, mint a paizs. Vgre is a klfldi nyelvek a czmert mind fegyvernek nevezik, lehetne-e ez, ha az els czmerek nem fegyveren fordultak volna el? A czimer fejldsnek hrom korszakt lehet megklnbztetni : 1. a paizskorszakot, a mikor a czimer kizrlag a paizson brzolt czmerkpbl llott; 2. az l heraldika-kort vagy a czimer fnykort, amelyben a czimer teljes kifejldse ment vgbe, s a paizshoz s a sisakhoz az oromdsz s orrjegy (sisaktakar) is jrult, tovbb 3. a hanyatls kort, mikor a czimer alkot rszeit mr nem hasznltk, s a czmert gyakran, hozz nem tartoz dsztsekkel, storral s kpenyeggel, rangkoronval, jelmondattal, czmertartkkal, rendjelvnynyel stb. terheltk. A kt els korszakban, a czimer kt falkot rszt a czmeres paizst s sisakot mg tnyleg viseltk. De ez klnsen a paizst illetleg arnylag rvid ideig tartott. A limburgi krnikban 1 olvashatjuk, hogy mr 1389. krl csak
1

Limburger Chronik. Herborn 1826.

A czmer klnfle nemei.

ritkn viseltk a paizst hborban s ettl az idtl kezdve a czmer viselse a tornaviadalokra szortkozott, st itt is mindenfle nknyesen felvett jelvny ptolta gyakran. A XVI. szzad vge fel a tornaviadalok helyt elfoglal karikadfsek (Ringelstechen) alkalmval mr paizst nem viseltek, s a sisak orrt sem dsztettk jelvnynyel, hanem csak tollakkal. Ettl az idtl kezdve a czmer csak kpeken lt tovbb. Mr az l heraldika korban is szoksban volt, a czmert akr egszen, akr egyes rszeit, akr csak a mesteralakjt vagy czmerkpt magban: pecsteken, sremlken, ablakokon, pleteken stb. brzolni. E szoks ksbbre is fentartotta magt, mert a czmer dsztsl kivlan alkalmas. Az l heraldika korban a valsgos fegyver volt a czmer, ma mr csak brzolst tekintjk, tvesen, annak.

II. A czmer klnfle nemei. A czmereket tulajdonosuk vagy tulajdonosaikra val tekintettel hat fcsoportba lehet osztani. Ezek: 1. lsgi- (armoiries de souverainet ou de domaine, Suverenitts- oder Herrschaftswappen, 2. csaldi- vagy nemzetsgi(tesserae gentilitiae, armoiries de famille, Geschlechts- oder Familinwappen), 3. orszgos- (insignia regnorum, armes d'tat, Landerwappen), 4. testleti- (insignia societatis, insignia civitatum, armes de communaut, Gemeindewappen), 5. mltsgvagy tiszti- (insignia dignitatis, armoiries de dignit, Amtswappen) s 6. a kzs czmerek. Azon klnfle jogczmek szerint, a melyeknl fogva a czmert az illet tulajdonosok hasznlhatjk, ismt tbbfle csoportok keletkeznek . m.: 1. njoglag elvett-, (insignia assumpta, armoiries d'assomption), 2. adomnyos- (insignia donationalia, armoiries de donation, Briefwappen), 3. rksgi-, (insignia successionis, armoiries de succession, Successionswappen), 4. engedmny es(insignia concessionis, insignia gratiae, armes de concession, Gnadenwappen), 5. kegyri-, vagy oltalom- (insignia patrocinii, armoiries de patronage, Schutzwappen), 6. hzassgi-, (insignia matrimonii, armoiries d'alliance, Heiratswappen), 7. pt- (in-

A czimer klnfle nemei.

signia substitutionis, armoiries de substitution, Substitutionswappen), 8. ignyczmerek, (insignia praetensionis, armoiries de prtention, Anspruchswappen). Szerkezetkre val tekintetbl is klmbsget tesznek a czmerek kztt. Van: 1. rzsczmer (symbolum scutarium purum, armoiries pures, ou pleines, Hauptwappen), 2. trtczmer vagy mellkgi czimer (scutarium praefactum, armoiries brises, Wappen mit Beizeichen), 3. bvtett-, vagy javtott-, (armoiries charges), 4. beszl-, (tesserae loquentes, armes parlantes, Redende oder Namenwappen), 5. ktes- (tesserae postulaticiae, arma investigatoria, armoiries l'enquerre, Rathselwappen), 6. emlkeztet czimer (insignia paronomastica, armoiries allusives), 7. szgyen- (armoiries diffames, dcharges ou abaisses, Schandwappen), s 8. gnyos- vagy trfs czimer (Spottwappen). Sok heraldikus igaz vagy szablyos czmer-nok (scutarium symbolum verum legitimumque, armoiries vraies, Unbescholtene Wappen) nevezi a nem ktes czmereket, de e megklnbztets flsleges. Flsgczmer-nek a fejedelmek, mint valamely fldterlet souverainjeinek czmert nevezzk. A csaldi vagy nemzetsgi czimer kizrlag azon csaldot (csaldokat) vagy nemzetsget illeti meg, a mely ezt a tbbiektl val megklnbztets vgett, 'si szoks jogn vagy fejedelmi adomny kvetkeztben brja. A csaldi czimer lehet olyan, a melyet csak egy csald, s lehet olyan, melyet tbb csald hasznlhat. Ez utbbiakat nevezik kzs czmemek. Kzs czmere van nha az egy nemzetsgbl szrmaz tbb csaldnak mint az Aba nemzetsgbl szrmaz: Athinai (4-ik bra), gagyi Bthory (5-ik bra), Berthti, Csirke, Frichy, Gagyi (6-ik bra), Hedry, Keczer, Kompolthi, Lapispataki, Segnyei, Sirokai, Somosi, Slymosi s Vendghy csaldoknak, mely czmerekben a plyk vagy vgsok s a sas, klnsen ez utbbi, mely csrben lomb'zrt tart, a ftypus.1
Megjegyzend, hogy az Aba nemzetsgbl szrmaztak mg a Budamriek, ndasdi Laczkfiak s Vitzek, a mely csaldoknak czmert ez id szerint mg nem ismerjk, tovbb eddigi tudsunk szerint a Rhdeyek is, a kik az Aba nemzetsgbeliektl mindenben klnbz czmert hasznlnak.
1

A czmer klnfle nemei.

Az kos nemzetsgbl szrmaz: Bebek (7-ik bra), Csetneki s lmosdi Csire csaldoknak, a mely czmerekben a kakas- vagy strucztollak a rgibb s a ketts kereszt az jabb czmertypus. A Balogh nemzetsgbl szrmaz: Derencsnyi (9-ik bra),

4. bra.
Athinai Tapsonyi Jnos szlv. bn. 1396.

5. bra.
Gagyi Bthori-csald.

6. bra.
Gagyi csald.

7. bra.
Bebek csald czmere, ehhez hasonl a Csetneki czmer, csakhogy a tollak a fels gak szgleteibe vannak tzve s az lmosdi Csire csald, hol a ketts kereszt vills vg

bra.
Istvn ndor czmere egy 1311. vbl val pecsten.

9. bra.
Derencsnyi csald czmere (ilyen az Athfi csald czmere is, csakhogy a sas fejn nincs korona).

Rima- Szcsi Szchy. A Szchyek czmert a 3-ik fejezetben mutatjuk be. Trajai Athfi s Baloghy csaldoknak, melyekben a fczmertypus a ktfej sas. A Divk nemzetsgbl szrmaz: Rudnay, Bossnyi, Divki,
A ketts keresztet Ernei bn fia Istvn, mint hivatala s mltsga jelvnyt vette fel ozmerbe s gy rksg-kp megmaradt utdainl. (8. bra.)
1

A czimer klnfle nemei.

Korossi, Besznk, divfc-jfalussi Ujfalussy (10-ik bra), Rudnynszky, Motesiczky, Majthnyi csaldok (11-ik bra), a mely czmereknek kzs typusa a medve.

10. bra.
jfalussy csald czmere egy 1424-bl val pecsten.

11. bra.
Mfjtltnyi csald czmere egy 2491, vi pecsten.

12. bra.
Somlyi Bthoriak czmere.

13. bra.
Gthi Orszg cs. czimere.

14. bra.
MartM cs. czmere.

15. bra.
Amad cs. czmere.

A Gut-Keled nemzetsgbl: Bthori (12. bra), gthi Orszg (13-ik bra), Marthi (14-ik bra), Amad (15-ik bra), Gthi

A czmer klnfle nemei.

(16-ik bra), anarcsi Tegzes, Buthkai, palotai Czibak, deregnyei Darczi, kusalyi Jakch, buthkai Keszeg, rozslyi Kun, Mlczay, Mrky, Rskay (17-ik bra), Roslyi (18-ik bra), buthkai Sn-

16. bra.
Gthy cs. czmere.

17. bra.
Rstay cs. czmere.

18. bra.
Roslyi cs. czmere.

9. bra.
razinai Bocstay cs. czmere.

20. bra.
szerdahelyi Horvth cs. czmere.

21. bra.
Imreffy cs. czmere.

dor Szokoli. Vrday, razinai Bocskay (19. bra) csaldoknak, a melyek czmerben kzs vons az k. A Gyr nemzetsgben: szerdahelyi Dersfi, Gyulai, szerdahelyi Horvth (20-ik bra), Imreffy (21-ik bra), szerdahelyi

10

A czimer klnfle nemei.

Dancs (22-ik bra) csaldoknak. Gzmerk kzs vonsa a liliom.

22. bra.
szerdahelyi Dancs cs. czmere.

23. bra.
Hahthi cs. czmere.

24. bra.
als-lindvai Bnfi csald czimero.

25. bra.

26. bra.
Csnyi cs. czmere.

27. bra.
Hdervari cs. czmere.

A Buzth-Hahth nemzetsghez tartoz: Hahthi (23-ik bra), als-lindvai Bnfi (24. s 25-ik bra), Csnyi (26-ik bra), s Szabari csaldoknak. Czmerk kzs vonsa a blnyfej szarvakkal.

A czmer klnfle nemei.

11

A Hder nemzetsgbeli: Hdervri (27-ik bra), szkesen Herczeg (28-ik bra), Kcski, K'szeghi, Rohonczi \ Tamssi csaldoknak. Kzs vons czmereikben a tbbes szmban elfordul czlp vagy hasts.

28. bra.
szekcsi Herczeg cs. czmere.

29. bra.
Szentgyrgyi cs. czmere egy 1394. vi pecsten.

30. bra.
osgyni Bakos cs. czmere.

31. bra.
Bucsnyi, Fancsikai s Vajday csaldok czmere.

A Hont-Pzmn nemzetsgbeli: Szentgyrgyi (29-ik bra), osgyni Bakos (30-ik bra), Bucsnyi, (31-ik bra), Csalomjai, Csery, Forgch, (32. bra), Fdmessy, Jkfi, Korlthki, Kvry, tisza-jhelyi jhelyi, Zovrdfi, Fancsikai (31-ik bra), Vajday (31-ik bra) csaldoknak. Ftypus: a holdsarl s csillag.
1

ssze nem tvesztend a most is l fels-pulai Rohonczyakkal.

12

A czmer klnfle nemei.

A Jak nemzetsgbeli: kemny-egerszegi Kemny (33. bra), Niczky (34. bra), fels-szelestei Szelestey (35. bra), kis- s nagysitkei Sitkey csaldoknak. Kzs vons: oroszln.

32. bra.
Forgcs cs. czmere egy 14J2. pecstrl.

33. bra.
Kernig cs. czmere.

34. bra.
Nicz'ry cs. czmere.

35. bra.
Szelestey cs. czmere.

36. bra.
harinnai Farkas cs. czmere. Ilyen a Szchnyiek is, csakhogy a vg vonalak nem hullmosak.

37. bra.
vingrti Gerb cs. czmere.

Kacsics nemzetsgbeli: harinnai Farkas (36. bra), vingrti Gerb (37. bra), Szchnyi Szchnyi. x Kzs vons czmerkben: oroszln s plya. AKta nemzetsgbeli: csaholy-monostoriCsaholyi(38.bra), Csernavodai (39. bra), csege-ktai Cseh, csege-ktai Kthay (40. bra), Lazari, si, Surnyi csaldoknak. Czmerkben kzs vons a kerk. A Kata nemzetsghez szmtottk mg a Zcambai csaldot is. Azonban kiderlt, hogy e csald sohasem ltezett,
1

ssze nem tvesztend a srvri fels-vidki grf Szchenyiekkel.

A czmer klnfle nemei.

13

s a Mrissy Istvnn szl. Csaholyi Lucia epitaphiumnak hibs olvassa kvetkeztben keletkezett, ugyanis az ide mel-

38. bra.
Csaholymonostori Csaholyi cs. czimere. Mrissy Istvnn szl. Csaholyi Lucia czmeres paizsn.

39 bra.
Csernavodai cs. czimere.

40. bra.
Kthai cs. czimere.

lkelt 38. bra mutatja, hogy rosszul olvastk a Csaholyi nevet Zcambainak; (lsd Turul 1897. 2-ik fzet).

14

A czmer klnfle nemei.

A Keled nemzetsgbeli: Giltfi (41. bra), Krgyi (42. bra), s a nmet grf Castell csaldoknak. Kzs vons czmereikben: az ezsttel s vrssel ngyre osztott (hastott s vgott) paizsmez.

41. bra.
Giltfi cs. czmere.

42, bra.
Krgyi cs. czmere.

43. bra.
Ndasdy cs. czmere.

44. bra.
Darabos cs. czmere.

45. bra.

46. bra.
Kanizsai csald czmere.

47. bra.

A Ndasd nemzetsgbeli: Ndasdy (43. bra) s Darabos (44. bra) csaldoknak. Kzs vons czmereikben a rucza. Az Osl nemzetsgbeli: Kanizsay (45., 46. s 47. bra), asz-

A czmer klnfle nemei.

15

szonyfalvi Ostfl (48. bra), Viczay (49. bra) csaldoknak. Kzs vons czmerkben a szrnyas saslb.

48. bra.
Ostfi csald czmere.

49. bra.
Viczay cs. czmere.

50. bra.
Feledi cs. czmere.

51. bra.
Gyulafi csald czimere.

52. bra.
Ilsvay cs. czmere.

53. bra.
Kakas cs. czimere.

54. bra.
Kapolyay cs. czmere.

A Rtot nemzetsgbeli: Feledi (50. bra), Kazai, Gyulafi, (51-ik bra), rthti Gyulafi, Ilsvay (52-ik bra), kazai Kakas (53. bra), Kapolyay (54. bra), serkei Lorntfi (55. s 56. bra),

16

A czmer klnfle nemei.

Psztohi (57-ik bra), pkosi Paksy, ] (58-ik bra), Putnoki (59. bra), Rday (60. bra), Thari (61. bra) csaldoknak. Kzs vons czmerkben a hrsfalevl.

57. bra.
Psztohi cs. czimere.

58. bra.
Paksy cs. czimere.

59. bra.
PutrioM cs. czimere.

60. bra.
Rday cs. czimere.

61. bra.
Thari cs. czimere.

1 Ezen a XVII. szzad vgn vagy a XVIII. elejn kihalt csald nem tvesztend ssze a hasonl elnev mostan is l pkosi Paxy csalddal.

A czmer klnfle nemei.

17

Van azonban kzs czmere gyakran az egymssal nem rokon csaldoknak is. Erdlyi fejedelmeink gyakran 5060 st 100-nl is tbb klnbz csaldbl szrmaz szemlyt nemestettek meg egy armalissal. Pldul, a tbbek kztt, Bthori Gbor 1610. deczember 18-n kelt armalisval szzhuszonnyolczat. Bethlen Gbor 1629. jlius 13-n valamennyi ev. ref. papnak szl armalist adott ki, s ezt Rkczi Gyrgy 1642-ben megerstette Molnr-SznthaiMihly s GencziMilipao Jzsef rszre. 1

62. bra.
Ttnyi cs. czmere

63. bra.
Tarkasis cs. czmere.

61. bra.
Hothvaf'i cs. czmere.

65. bra.
Hassghi cs. czmere.

Azonban ez a rgibb idben sem volt ritka eset. Zsigmond kirly 1405-ben a Ttnyi s Haraszthi csaldoknak adomnyozott kzs czmert (62. bra); ugyanezt tette 1415-ben, a mikor Tarkasis Jzsnak s bartjainak, orbozi Borothva fiainak llttatott ki kzs czmert (63. bra).
Msolata a M. N. Mzeum levltrban. Orsz. Levlt. Gylfv. Lib. Keg. XXV.
Brczay, Heraldika. ^
1

18

A czmer klnfle nemei.

Ugyancsak e kirly a Hothvafi czmer (64. bra) hasznlati jogt, a melyet 1415. vi jnius 23-n adomnyozott Hothvafi Jnosnak, mr ezen armalisban kiterjesztette nemcsak vrrokonaira, hanem bartaira is a kiket meg nem nevez. Kzs czmer-adomnyt nyertek, a tbbek kztt 1418. vi prilis 4-n Hassghi Farkas Mrton testvreivel s fival, tovbb delnei Kakas Jnos s Komlsi Lornd fiai Mrton s Jnos (65. bra), 1418. mrczius 19-n Csapi Andrs, a (Gl) Szchyek, Szerdahelyiek, Szrteyek, Sosok s Bocskayak (66-ik bra). - 1417-ben a Bksiak s Tordasi Blint (67. bra), a kinek aztn Hunyadi Jnos tratta stb. stb.

66. bra.
Csapi, Glszclii cs. czraere.

67. bra.
Bkssy cs. czmere.

Orszgos vagy llami czmerek a fejedelmi csaldokbl fejldtek s azzal gyakran azonosak. Pl. Francziaorszgban 1789-ig s azutn a restaurati alatt. A legrgibb fejedelmi csald kihalsval, ennek czmere orszgczmerr lett. Ez trtnt az rpdhz vgsos czmervel Magyarorszgon. Testleti czimerek vagy nknyesen vtettek fl s viseltetnek, vagy pedig fejedelmi adomny kvetkeztben hasznltatnak. A vrosi czmerek gyakran kegyri czmerek (lsd a 21-ik lapot). Eleintn nlunk a vrmegyknek nem volt czmerk s csak a fbb vrmegyei tisztviselk magnpecsteivel erstettk meg kiadvnyaikat. Verbczy Hrmasknyve II. rsz 13. czmben, felsorolja azokat, a kiknek pecstk, illetleg czmerk van, de a felsoroltak kztt, . m. fejedelem, az orszg rendes biri, kp-

A czimer klnfle nemei.

19

talanok. konventek, vrosok s mezvrosok stb. a vrmegyket nem talljuk. Ksbb sztszedhet pecsteket hasznltak e czlra a vrmegyk, de ezeken nem volt czimer, hanem a vrmegye neve. Nyry Albert a Heraldika Vezrfonal"-ban Szirmay Antalra hivatkozva azt mondja, hogy Szathmr vrmegye 1468-tl 1722-ig, Mrmaros 1748-ig, Szepes, Szabolcs, Ugocsa, KzpSzolnok s Kraszna vrmegyk a mltban mindig ilyen sztszedhet pecsteket hasznltak. E pecstek sztszedhet rszei egy-egy szolgabrnl voltak, s ha egyik vagy msik nem volt jelen, a kiadvnyt nem lehetett megersteni (68. bra).

68. bra.

69. bra.

Ennek rossz oldalait belttk az orszg rendi mr rgebben is, s az 1550. vi LXJI. trvnyczikkel segteni igyekeztek rajta. E trvnyczikk megalkotsa eltt csak Fogaras vidknek, Hunyad, Somogy s Sros vrmegyknek volt tulajdon czmeres pecstk. Emltsre mlt, hogy II. Jzsef csszr 1786-ban eltrlte a vrmegyk czmereit s elrendelte, hogy Magyarorszg czmert s az illet vrmegye nevt fltntet pecstet hasznljanak (69. bra). Halla utn ezen intzkedse is elenyszett.
2*

20

A czmer klnfle nemei.

Mltsgi vagy tiszti ez m erek, a melyeket csak az hasznlhat, a ki az illet tisztsget, mltsgot viseli. (Ide szmtandk a czmereknek azon kls dszei is, a melyek valamely mltsg vagy tisztsg kls jelei, pldul a tiara s a kulcsok, a melyek a ppa czmeres paizst krtik. Ezekrl kln fejezetben lesz sz.) E czmernem Erancziaorszgban a csszrsg alatt fejldtt ki klnsen. Mshol azonban nem igen tallt kvetkre. I. Napleon elrendelte, hogy: a princes grands dignitaires-ek czmeres paizsban a paizs feje kk legyen arany mhekkel beszve; a herczegek (duc) paizsfeje vrs legyen ezst csillagokkal kiverve; katonai rangban lev grfok, ezst kard, czlpmentn lltva, az rseki rangban ll grfok kereszt; a meghatalmazott minister-grfok ezst oroszlnfej stb. njoglag felvett czmereknek azon legrgibb czmer eket nevezik, a melyeket nem fejedelem adomnyozott, hanem els tulajdonosa nknyesen vett fl s utdai a szoksjog alapjn viselik. Adomnyos czmer az, a melyet valamely fejedelem czmeres levelben adomnyozott. rksgi czmernek azt mondjk, a mely rksg tjn szll az illetre. Nlunk ez csak adoptio ltal trtnhetik meg. Az engedmnyes czmer rendesen a fejedelemnek vagy az orszgnak kitntets gyannt bele jutott teljes czmert, vagy egyes rszeit foglalja magban. VII. Kroly Jeanne d'Arc rokonainak czmerbe kt arany liliomot adott; XII. Lajos franczia kirly pedig a Mediciek hat bizanczi-rme (1441) kzl a felsre, sznnek megvltoztatsval, kitntetskp hrom arany liliomot ttetett. Ilyen kitntet czmerek nlunk Kassa vros, hol a paizsfejben az Anjouk liliomai vannak, tovbb a Kanizsai Istvn, zgrbi pspk, a kinek sisakjn Nagy Lajos adomnybl az Anjouk oromdsze, a struez, lthat stb. II. Ulszlnak a XVI-ik szzad elejrl val formulagyjtemnyben a melyet Dcsnyi Gyula a Turul IX-ik ktetben ismertetett kt czmeres levl foglaltatik. Velk a kirly csaldja czmert, a fejr sast, adomnyozta kitntetskpen. Az egyik Podmaniczki Jnos, kirlyi fkamarsmesternek szl, a msik a velenczei kztrsasg kvetnek, neve felemltse nlkl.

A czmer klnfle nemei.

21

Tovbb a Thkliek, Klnokyak, Telekiek stb., a kik czmerkben a nmetrmai ktfej sast viselik s a bajor Pechmann csald, a mely mg mieltt honfisttatott, I. Lipt adomnybl szent Istvn koronjt kapta czmeres paizsba s oromdszl sisakjra. A kegyri vagy oltalom-czimer a fntebb lert engedmnyes vagy tiszteleti czmertl abban klnbzik, hogy ez

70 bra.
Kassa vros czmere.

71. bra.
Esztergomi olaszok, 1269.

utbbiba a fejedelem czmernek mesteralakja vagy czmerkpe kitntets vagy jutalom gyannt jutott bele, az oltalomczmerbe pedig azon prtfogs vagy oltalom jell, a melyben a fejedelem a czmer tulajdonost rszesti. Ilyen czmer Prizs vros, a melyben a paizsfejet a kirlyi liliomok tltik be, tovbb Kassa vros. E vros 1369-ben kapott czmerben az Anjouk liliomai s a magyar czmer vgsai ltszanak (70. bra). Az olh s moldvai vajdk a XIV. szzadtl a XVTMkig annak jell, hogy a magyar kirly fenhatsga al tartoznak s hogy prtfogsban rszeslnek, a vgsokat s ritkbban

22

A czmer klnfle nemei.

a ketts keresztet hasznltk czmereikben. A kegyri czmerek azonban leginkbb a helyhatsgi testleteknl, klnsen a fejedelmi-, pspki-, kirlyi- s birodalmi szabad vrosoknl jutottak rvnyre, mint ezt haznk testleti czmerei kzl az esztergomi olaszok 1269-iki (71. bra), Pest-jhegy (Budavra) (72. bra), Kassa 1369-iki (70. bra), -Buda (<3. bra), Kszeg, Telkibnya stb. vros, a szepesi- (1307) s az erdlyi szszok (1372) (74. bra) czmer-pecstei is tanstjk. 1

72, bra.
Pest-jhegy, 1337.

73. bra.
-Buda, 1495

74. bra.
Szsz egyetem, 1372.

Hzassgi czmerek azok, a melyekben a csaldok tulajdon czmerkhz mst is csatolnak, hogy azon szvetsget jelkpezzk, a melyet hzassg ltal ktttek. Plda erre a Sztrayak bri czmere 1725-bl (75. bra), a melyben a rgi czmerhez a bri rangra emelt Sztray Imre msodik felesgnek, Desfaigny Terznek, csaldi czmere csatoltatott. (Lib. Reg. XXXV. 293). Tovbb a Szgyny s Marich csaldok czmernek egyestse, a mikor Szgyny Lszl, felesgnek,
1

Nyry Albert, Heraldika Vezrfonala.

A czmer klnfle nemei.

23

Marich Mrinak csaldi nevt s czmert egyestette a magval 1862-ben. (Lib. Reg. LXVII. 825) (76. bra). Pt-czimernek azt nevezzk, a melyet a rgi helybe vesznek fl, akr a rgi nv megvltoztatsval, akr a nlkl. Ilyen a Mriaffyak, a melyet 1742-ben vettek fl a rgi helyett. 1 Dessewffy Tams, kit Szirmay Istvn fogadott rkbe szintn jjal helyettestette (a Szirmayakval) az si Dessewffy czmert, a mikor 1695-ben fogadott atyjval egytt bri rangra emeltetett s nevt Szirmayra vltoztatta. Ezen Dessewffy Tams a most is l grf Szirmayaknak az se.2 Igny-cztner valamely orszg, tartomny vagy vros czmere, melyet a fejedelem azon vlt, vagy valsgos jog

75. bra.
Sztray cs. czmere.

76. bra.
Szgyny-Marich cs. czmere.

alapjn visel, a melynl fogva az illet orszgra, tartomnyra vagy vrosra jogot forml. 3 Trzs-czmer az, a melyet viselni csak az idsebb gnak van joga.
Ismeretes, hogy Maksai Dvid si nevt 1733.ban Mriaffy"-ra vltoztatta a boldogsgos szz irnti tiszteletbl, de czmert megtartotta 1742-ig-, a mikor az egyszer rgit egy zlstelenl tlterhelttel cserlte fl. 2 Lib. Reg. XXIII. 478. 3 Nagy-Britannia uralkodi a mlt szzadig viseltk a franczia kirlyi czmet s czmerkben az arany liliomokat, mert III. Edurdtl kezdve a ki szp Flpnek volt az unokja a sli trvnyt egy angol fejedelem sem ismerte el s a franczia koront maguknak kveteltk mg azutn is, hogy minden franczia birtokukat visszahdtottk a franczik s a castilloni gyzelem vget vetett a szzves hbornak.
1

24

A czmer klnfle nemei-

Trt vagy mellkgi czmer az elbbinek ellenkezje, s mg amabban trst jelez alak nincs, ebben nem szabad hinyoznia. 1 A bvtett vagy javtott, czmerek kztt lnyeges klnbsg nincs, mert a czmerjavts is csak bvtse a czmernek. Legfeljebb azt a klnbsget lehet tenni, hogy czmerjavtskor vagy a fejedelem, vagy az orszg czmernek mesteralakjval vagy czmerkpvel, vagy pedig valamely dszszelvnynyel (sisak, korona, paizstart stb.) bvttetik, czmerbvtskor pedig brmilyen alakkal vagy kppel. Azon idben, a mikor a czmert nknyesen vettk fel s mg trklhet nem volt, nknyesen meg is vltoztathattk, de a mikor ez mr adomnyozs trgyt kpezte, a megvltoztats tiltott dologg vlt. Mivel azonban a vltoztatsra val hajlam az emberi termszetben gykeredzik s szmtalan krlmny, kztk els helyen a divat erre sztnzik az embereket, azt eszeltk ki, hogy czmerket fejedelmi jvhagyssal vltoztassk meg. A megvltoztats vagy teljes, a mikor a rgi czmerbl mi sem marad meg, vagy pedig csak rszleges, a mikor a rgi mesteralak vagy czmerkp mdosttatik, vagy e mell mg ms alakok vagy kpek is adoinnyoztatnak. Ha a rgiczmer a fejedelem czmervel vagy annak egyes rszeivel bvttetett vagy javttatott, akkor a czmer bvtett vagy javtott ugyan, de egyszersmind engedmnyes czmer is. Hazai heraldiknkban mr a legrgibb idbl ismernk czmerjavtsokat vagy bvtseket. Nmileg czmerjavtsnak tekinthet az arma deaurata" viselsnek engedlyezse is, a melylyel 1326-ban Rbert Kroly Donch zlyomi fispnt tntette ki a Csk Mt elleni harczokban tanstott j szolglatairt. A sisak-koronk els megjelensk idejben czmerjavtsnak tekintendk. Ez vilgosan ltszik a tbbek kzt Zsigmond kirlynak 1418-ban Sos Mikls rszre adomnyozott czmerb'vtsi levelbl, a melyet ennek krelmre sei s sajt rdemei megjutalmazsul a rgi paizs feletti sisakot koronval dsztette fel s a czmerkpet is koronra helyezte
1

A czmertrsrl albb bvebben lesz sz.

A czmer klnfle nemei.

25

(77-ik bra), tovbb Nagymihlyi Albert, auraniai perjel krelmre ugyancsak ezen vben killtott oklevelbl, a melyben a Nagymihlyiak czmert sisakkoronval bvtette meg. Kassa vros czmert Ulszl kirly javtotta meg 1502-ben a lengyel sassal s neje, Candale-i (Poix) Anna czmernek egy rszvel az Evreux-i grfokval (78. bra). A czmer lersa: kk paizs-

77. bra.
Sos cs. czmere.

78. bra.
Kassa varos bvtett czmere.

79. bra.
Hunyadi cs, bvtett czmere.

fejben hrom arany liliom, a paizs dereka ezsttel s veressel htszer vgott, egyszer hastott, htul a hast vonalbl eltn ezst sas, a kk paizstalpban aranynyal s veressel sszerovott harntplya, fell egy, alul kt arany liliomtl kisrve. A paizs talpban a harntplya czmertrst jelent s pedig a franczia kirlyihz czmernek trst, a mennyiben IV. Flp franczia kirly cscse, Lajos, a mikor az evreux-i

26

A czmer klnfle nemei.

grfsgot kapta 1298-ban, harntplyval trte meg csaldi czmert. 1 Ha azonban a czmert azzal bvtettk vagy javtottk, hogy a rgi mesteralak vagy czmerkp mell egy msikat helyeztek a paizs mezejbe, s ez nem volt a fejedelem czmere mester alakjval vagy czmerkpvel azonos, az utbbi mindig msodrend helyre ttetett. Plda re V. Lszl Pozsonyban, 1453-ban kelt czimerlevele, a melyben Hunyady Jnos si czmert balfel fordtott veres oroszlnnal bvtette meg. Az si czmerkp a mez 1. s 4., az j a 2. s 3-ik tagjaiban lthat. 2 Beszl czmer az, a melynek alakja vagy alakjai a tulajdonos nevhez bizonyos mrtkben hasonl elnevezssel brnak. Nemcsak az olyan czmerek beszl czmerek, mint a Darvas csald, a melynek czmerben daru van, hanem azok is, a melyeknek alakjai csak bizonyos tvoli vonatkozssal vannak a tulajdonos nevvel vagy foglalkozsval.
Az Evreux-i grfok czmere kvetkez mdon jutott a Foix csald czmerbe, melynek ivadka volt Anna kirlyn. A fntebb emltett I. Lajos evreux-i grf fia Flp elvette X. Lajos franczia kirly lenyt Johannt s vele kapta a navarrai kirlysgot (1328). gy egyeslt Navarra czmere az Evreux czmerrel. Flp unokja Blanka kezvel Arragoniai Jnos lett e kirlysg, kitl lenya Eleonra rklte. Eleonra Gaston de Foix vicomte de Bearn-hoz ment nl Most mr Navarra, Evreux s Bearn czmerei egyesltek a Foix czmerben, mert Gaston de Foix-t apsa, Jnos kirly, rksv tette. Ezrt mondhatta Ulszl a kassaiakhoz rott levelben Annrl, hogy ex regia stirpe Fuxorum". Gaston s Eleonra fia volt Jnos, ki XII. Lajos franezia kirly hgt, Mrit vette felesgl, ezek unokja volt Gaston grf. kit ..la Foudre de l'Italie"-nek neveztek s a kivel a Foix csald figa kihalt. 2 A Hunyadiaknak kevs pecstjt ismerjk, a mely e bvtett czmert tntetn fl. De a melyek korunkig fenmaradtak, mint a Hunyadi Jnos 1455-bl s Hunyadi Lszl 1456-bl, teht alig kt, hrom vvel az adomnyozs utni idbl, e tekintetben eltrnek az armalisra festett czmertl, a mennyiben az oroszln van az 1 4. s a holl a 23. paizsmez-tagban s hogy ezek jobbfel vannak fordtva (79 bra), nem pedig balfel, mint az armalisban. A czmerkpek megfordtsnak a paizs helyzetnek vltoztatsa az oka. Az armalisban a paizs balfel dlt, teht az alakokat balfel kellett fordtani. A szban forg pecsteken a paizs egyenesen ll, teht lehetsges volt a czmerkpeket, a heraldikai szablyoknak megfelelen jobbra fordtani, s megtettk, mert tudatban voltak annak, hogy az armalison csak knyszersgbl fordtottk ket balfel Lsd A paizs llsai" czm fejezetet.
1

A czmer klnfle nemei.

27

Seyler a Geschichte der Heraldik" czm munkjban erre vonatkozlag Mikls lbecki pspk (1393) czmert mutatja be pldul, a melyben szab-oll van s csaldi neve Ziegenbock (Caper) s hozz teszi, hogy a szabkat gy ltszik mr a XIV. szzadban is kecsknek csfoltk. Ugyanezen heraldikus a ki a beszl czmereket nem Redende", hanem Namenwappen"-nek nevezi ide szmtja a bets czmereket is, a melyek a tulajdonos nevnek els betjt tntetik fl valahol, gy az Altheim csaldt, a melyben A bet van. Erre a magyar czmerek kztt is van plda. A Snkfalvai csald czmerben, hol egy majom S bett tart. E czmerrl klnben mg a gnyos vagy trfs czmerek kztt lesz sz. Ktes czmernek azt nevezik, a melynek szerkesztse az elfogadott szablyokba tkzik. Pldul, a melyben szn sznre, vagy fm fmre kerlt. A nagyon rgiek kzt sok ktes czmer fordul el, a mi abban leli magyarzatt, hogy a czmerek rgibbek, mint a heraldikai szablyok. Azon csaldok pedig, a kik ilyen czmerrel brtak, nem igen szerettk azt megvltozatni, mert ppen e hiba mutatta a czmer rgisgt s azt, hogy abbl az idbl val, a mikor mg nem a fejedelmek adomnyoztk a czmert, de ki-ki tetszse szerint vlaszthatott magnak. Franczia nevt onnan vette, hogy a mint ilyen czmer jutott a herold vagy ms valaki szeme el, rgtn feltnt neki, hogy szablyellenes s krdst intzett tulajdonoshoz, hogy mirt ilyen. A krds, az informatio-szerzs fogalmt pedig rgi franczia nyelven enquerre (most s'enqurir) szval fejeztk ki. Klnben szndkosan is adtak kitn tettek megjutalmazsra ktes czmert azrt, hogy ha feltnik valakinek s krdezi, a jeles tettet el lehessen beszlni. Bouillon Godfrid czmere ezstben arany kereszt, melynek gai kztt ngy kisebb, szintn arany kereszt van. E czmert Jeruzslem megvtele utn a fbbek tancsa adta neki, szndkosan szablyellenesen szerkesztve, hogy jeles tettnek emlke legyen. Menestrier emlti, hogy a velenczei Michaeli csald czmerben az, ezst plykra tett 21 arany bizanczi remnek az a titka, hogy Michaeli Domokos dgnek pnze a keresztes hborban elfogyvn, kerek alak brdarabokkal fizetett, s ezeket ksbb,

28

A czmer klnfle nemei.

hazatrse utn, aranynyal vltotta be. E szavatartst bizonyt krlmnyt mely megbzhatsgnak volt jele alkalmuk volt elmondani, valahnyszor megkrdeztk: mirt szablyellenes e csald czmere. Castriota Gyrgy czmere is ktes, a mennyiben vrs mezejben hrom feketn hzagozott, arany toronynyal megrakott kk czlp van, a melyet jobbrl is, balrl is kt-kt ezst griflb kisr. (80. bra). Az immr haznkban is megtelepedett, s egyik gban teljesen magyarr lett, srgi dn eredet br Kaas csald eredeti czmere is e csoportba tartozik, a mennyiben, Spener szerint, legrgibb czmere veresmezben fekete szarufa (81. bra).

80. bra.
Castriota Gyrgy (Szkander bg) czmere.

81. bra.
Kaas cs. czmere.

Az emlkeztet czmer a ktestl abban klnbzik, hogy szerkezete a heraldika szablyaiba nem tkzik, a rendes czmerektl pedig abban, hogy szokatlan sszelltsa szintn krdsre sztnz. A benne elfordul alakok valamely figyelemremlt esemnyre emlkeztetnek. Szgyenczmernek nevezzk azokat, a melyeket valamely elkvetett vtekrt az illetknek bntetskp viselnik kelletett. Egy rsze a heraldikusoknak egyszeren tagadja ltezsket, azt mondvn, hogy a czmer, mint minden krlmny kztt kitntet jel, semmikpen sem lehet bntetsl adomnyozott szgyen jel. Ms rszk, pldkra hivatkozva lp sorompba az elbbiek ellen. Seyler Geschichte der Heraldik" czm munkjban azt mondja, hogy a szgyenczmerek s szgyen czmer-trsek, a melyeket a fejedelem rendeletbl kellett volna bntetskp viselni, Nmetorszgban csak a teori-

A czmer klnfle nemei.

29

ban lteznek s ltalban, mind csak hjbs czmermagyarzat kvetkezmnyei. A mi heraldiknk sem mutat fl pldkat, a melyek Seyler lltst megczfolnk. Sok czmert szgyenczmernek tartanak azrt, mert a czmermonda ilyes valamirl szl. Nem kell azonban elfelednnk, hogy a czmermondk ksbb keletkeztek, mint a czmerek, teht majdnem mindig valszn, hogy a monda kltje fantastikus flfogsa szerint magyarzta valamely alaknak a czmerbe val jutst. A svri Sosok czmermondja ha van is nmi alapja legalbb az a rsze, a mely szerint a szarvak a n fejn arra emlkeztetnek, hogy ht egyszerre szletett fia kzl hatot a vzbe akart fullasztani s ezrt a gyermekek szletse napjn,

82. bra.
Guthai cs. czmere.

8;S. bra.
Snkfalvai cs. czmere.

minden vben vig meztelenl s kt szarvval a fejn kellett a vendgek eltt megjelennie, nem egyb mint koholmny, mely akkor keletkezett, a mikor minden czmeralak keletkezsnek jelentst okvetlenl meg akartk magyarzni, pedig. hogy ez lehetetlen dolog, tudja minden komoly heraldikus. A gnyczmerekkel mskpen ll a dolog. Az efflkrl mindentt sokat beszltek, habr fejedelemtl adomnyozott valsgos gny- vagy trfs czmert eddigel. Magyarorszgot kivve, sehol sem mutathattak be. Az a czmer, a melyet ilyennek mond Seyler, tbbszr emltett mvben, nem az, a benne lv alakok s maga az sszelltsa is olyan mint a korabeli czmerek ltalban s csak az armalis 1724. szeptember 25-n kelt szvege van gyermekes zlstelensgekkel tele, a melyeket killtja Frigyes Vilmos porosz kirly, taln gnybl, ratott bele.

30

A czmer klnfle nemei.

Mi kt fejedelemtl adott, trfs czmert mutathatunk fl: a Gutthai Mtysnak s ltala atyjnak Andrsnak, valamint testvreinek: Ferencz, Gyrgy, Mihly s Gsprnak Rudolf kirlytl Pozsonyban 1582-ben adomnyozott czmert, (82. bra), s az V. Lszltl, szintn Pozsonyban 1455. Lukcs napjn az elhalt Snkfalvai Antal finak Istvnnak, fitestvrnek Bertalannak, tovbb Snkfalvai He's Mikls s Dnesnek adomnyozottat (83. bra). Az elst Csorna J. a Turul VIII. ktetnek 46. lapjn mutatta be s kvetkezleg rja le : kk paizsban zld hrmas halom fltt szalad kos, rajta veres sveges, veres ruhs, termszetes majom l, oldaln grbe kard, kt markban keskeny aranyszn zszl ; oromdsz : zld dombon hrom termszetes, szraz leveles liliom; sisaktakar: k. a ve. A festett czmerben a paizson hatrozottan fehr kecskt ltunk, de az eredeti diploma ide vonatkoz szavai a kvetkezk: cuius fundum triiugis viridis monticulus occupat, supra quem simia naturlis rubeo amicta habitu, framea praecincta, et rubra cpa Turcica caput tecta, antrioribus utribusque pedibus hastam cum vexillo aurei coloris tenere arietique naturali insidens, veloci concitatoque cursu in dextrum scuti latus tendere cernitur". Hogy e czmerlevl, mi alkalommal s mi okbl adomnyoztatott, a czmerlevl chablonszer szvegbl ugyan nem tudhat meg, de az arany betkkel rt kezd szavai: NOS RUDOLFUS',' D betje fltt egy msik, pspksveges s psztorbotos czmer ltszik, a Radczi Istvn egri pspk. Ebbl azt lehet kvetkeztetni, hogy a pspk ezen czimeradomnyozsnl kzvett volt, s hogy az adomnyos valsznleg az udvari bohcza lehetett." 1 A msodik a Snkfalvai czmer, a mely a grf Festetics csald keszthelyi levltrban riztetik. Lersa : kkben ngyes halmon l arany majom, elre nyjtott els vgtagjai S bett tartanak. Oromdsz a paizs alak. Orrjegy kk s arany. gy ltszik, hogy az adomnyosok: Snkfalvai Antal fia Istvn s testvre Bertalan, tovbb Hes Mikls s Snkfalvai Dnes, nem voltak a czmerrel megelgedve s valsznleg flcserlst krtk, mert a Snkfalvaiak s a snkfalvai
1

Turul VIII. 46. 1. Csorna J. A Gutthai cs. c.zmere".

Czmeregyests, czmersszettel.

31

Hes-k, a Heremiekkel s a Lazkkal Mtystl 1489-ben ms czmert kaptak, a mely semmiben sem hasonl a szban forghoz. III. Czmeregyests, czmersszettel. sszetett czmernek nevezzk az egyes czmerekbl ll, de egysges egszet alkot czmereket. Az egyests vagy sszettel ktflekpen trtnhetik s pedig: 1. a kln ll egyes paizsoknak sszettele, s (lsd klnben a paizssszetteleket) 2. az egyes czmereknek egy paizsba val foglalsa ltal.

84. bra.
Hedvig kirlyn pecst.

Ezt az utbb emltett mdot alkalmazzk leggyakrabban. Az els md trtnhetik: a) a paizsoknak sszelltsa ltal, a mikor kettt, tbbnyire egyms fel dlve (115. bra), hrmat hromszgben (116. bra), ngyet 1. 2. 1. sorrendben egyms al (117. bra), mg tbbet flkrben s krben lltanak, utbbi esetben a fczmer kzpen ll (118. bra); b) a paizsnak akknt val egyms mell lltsa ltal, hogy szlkkel egymst rintik (113. bra); c) a paizsoknak sszektse ltal. Az ide mellkelt 84. bra Hedvig lengyel kirlyn pecstjt mutatja, a melyben a lengyel sas s az Anjou-magyar czmer kt egyms mell lltott paizsban ltszik. A 85-ik bra pedig Mtys kirlyunk 1477. vi kzp pecstt, ahol kzpen a vgsos paizs, krlte pedig hat kisebb

32

Czmeregyesits, czmersszettel.

paizsban az apostoli kereszt, Dalmczia, a Hunyady hz stb. czmerei ltszanak. A msodik md, t. i. az egyes czlmereknek egy paizsban val egyestse trtnhetik : a) a mesteralakoknak vagy czmerkpeknek egyms fl, vagy egyms mell val helyezse ltal. Ilyen egymsra val helyezst mutat a 86. brban lthat pecst II. Andrsnak, a hol az ezstmz rszekben egyms fel men oroszlnok ltszanak; x b) egy paizsnak a msikra val helyezsvel. E mdnak az elbbi felett az az elnye, hogy a heraldika azon szablya ellen, a mely szerint sznt sznre, erezet rezre nem szabad

85. bra.
I. Mtys, 1477.

86. bra.
II. Andrs pecst.

tenni, nem kell vteni, mg az elbbinl ez gyakran elfordulhat. Az kos nemzetsgbl val Istvn ndor 1311-iki pecstn (8. bra) egy kisebb paizs van egy nagyobbra tve;"2
1 Seyler G. A. Geschichte der Heraldik" s Henszlmann Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa" czm munkjban azt mondjk, hogy a vgsos az orszg s az oroszln a magy. kirlyi hz czmere, s hogy e ozmerben a kirlyi hz czmerkpe van az orszg mesteralakja fl tve. Hogy itt czmerkpnek mesteralakra val helyezse fordul el, tny, dehogy az egyik az orszg czmere lenne, nem ll, mert ebben az idben mg orszgos czmerek nem voltak. Lsd a Magyarorszg czmert trgyal fejezetet. 2 Az kos nemzetsg legrgibb ismert czmere mr kt paizsnak egymsra val tevst mutatja. Az reg paizson kt le- s befel fordtott szrny kztt egy plczval kett hastott kisebb van, melynek fels szle kzepre lltott msik plezn kt oldala mell kt-kt jobbra, illetleg balra lehajl kakastoll van tzve. V. . Cserghe Gza A magyar nemzetsgek czmertana" czm plyakoszorzott kziratt.

Czmeregyests, czmeriisszettel.

33

c) a kzpen kett hastott, vagy. vgott paizs jobb-, illetleg bal-, vagy fels-, illetleg als feleinek egyms mell lltsval, mint az a 87-ik brn ltszik, a mely V. Lszl kirly pecstjt mutatja. s vgre d) az ltal, hogy az egyes czmerek, a tbbszrs hasts vagy vgs stb. ltal rszekre osztott paizsmez egyes tagjaiba ttetnek. Zsigmond kormnyzi pecst (88. bra) ngy rszre osztott paizsban 1., 4. a vgsos magyar-, 2., 3. a cseh oroszlnos czmer egyestst mutatja. Ha kt czmert hajtunk egy paizsban egyesteni, azt a paizsnak egyszeri vgsa, hastsa vagy harntosztsa ltal teszszk, a szerint, a mint azt az elhelyezend alakok kvnjk.

87. bra.
V. Lszl pecst.

abra

Zsigmond kormnyzi pecst.

Hosszas s magas alakok egyestse vgett legczlszerbb a paizst hastssal rszekre osztani. Szles alakok egyestse vgett pedig a vgs ajnlatos, mert csak gy lehet eredeti formjukat megtartani. Lehet klnben kt alakot is ngy rszre osztott paizsba tenni s pedig 1., 4-be az egyiket, 2., 3-ba a msikat, de ebben az esetben az 1., 4. tagoknak egyszineknek, s a 2., 3-aknak szintn egyszineknek kell lennik. Hrom alak kzl a msodikat, ha a paizs mezeje hrom rszre van osztva, a kzps rszben kell elhelyezni, ha pedig nincs hrom rszre osztva, boglr- vagy szv-paizsba. Ngy alakot legjobb ngy rszre osztott paizsba tenni. tnl okvetlenl kell boglr- vagy szv-paizs. Ha ennl is tbb van, az oszts ltal keletkezett rszeket ismt rszekre lehet osztani, s ha ez sem lenne elg, a bekelst kell alkalmazni, a mely eljrsnl az alakok vagy
Brczay, Heraldika. o

34

Czmeregyess, czmersszettel.

czmerek a fpaizs egyes rszei kz mintegy be vannak kelve. E czlra rendesen az olyan k alakjt hasznljk, a mely hegyvel felfel ll a paizs talpn. A bekelsnek akknt kell trtnnie, hogy a bekelt rsz a fpaizs mesteralakjt vagy czmerkpt ne takarja el. A mi az alakok sorrendjt illeti, tekintettel kell lennnk az egyestend czmerek nemeire s arra, hogy egyenl vagy klnbz jelentsgek vagy jogak-e? hogy mltsgi vagy kegyri czmerek kel van-e tarkzva? Az egynemeket sztvlasztani s ms nemekkel sszekeverni nem szabad. A jelentkenyebb czmert illeti a fhely s ez vagy a kzp-paizs vagy a jobboldali fels rsz. llami czmerekben irnyad a fejedelem czmei felsorolsnak sorrendje. A fejedelem csaldi czmere a boglrpaizsra jn. Mltsg-, kegyri- s megtisztel czmerek a csaldiakat megelzik. Az egymsra helyezend alakok sznre nzve meg kell jegyeznnk, hogy a felsnek az alstl el kell tni, teht ha egy vrsben ezst plys paizsmezre ezst sast akarunk tenni, a sas azon rszt, a mely a plyra jut, vrsre kell szneznnk. Ez esetben a sas szincserl. Az sszetett czmerek mr a heraldika legrgibb korban is elfordultak. Nlunk legrgibb a Gutkeled nemzetsgbeli Istvn striai bn 12541259. rmn fordul el. De ezen a czmerek kln paizsokban vannak mg. Eleintn azonban ez kevs kvetkre tallt. Ksbb mindinkbb elterjedt ez a heraldikailag nem szp, de genealgiai szempontbl nagyon gyakorlati szoks. Nyry Albert azt mondja, hogy azon tbbszrsen rszekre osztott paizsok, a melyek nem czmersszettelre, hanem egy czifra czmernek befogadsra szolglnak, czlzatosan kszltek azrt, hogy a sok connexira mutat sszetett czmereket utnozzk, a heraldika hanyatlsakor keletkeztek, s a heraldika elfajulst mutatjk. Nlunk, klnsen, nincs rtelmk, mert czmeres hbrek nem lteztek. Ilyen czmer a legtbb grfi s bri csald Magyarorszgon. Alig van nhny, a Habsburgoktl grfi vagy bri rangra emelt magyar csald, a mely rgi egyszer czmert megtartotta volna, mint a Bernyiek, bethleni Bethlenek, Czirkiak stb., pedig meg

Czmeregyeslts. czmersszettel.

35

kellene szvlelni egy franczia heraldikus azon mondst, a mely szerint: en fait d'armoiries, c'est un principe trs certain que, qui port le moins est le plus", (a czmerekre vonatkozlag hatrozott elvnek tekintend, hogy az a tbb a kinek czmerben kevesebb van). Az jonnan nemestettek, a kik j czmert kszttetnek maguknak, jl teszik, ha a paizsnak tbbszrs osztstl vakodnak annl is inkbb, hogy az egyszer czmer pecstnyomba vsve sokkal felismerhetbben ltszik, mint a sok rszekre osztottnak alakjai, a melyek szksgkpen kisebbek s gyakran a metsz a legjobb akarattal sem adhatja vissza az alakot gy, hogy szabad szemmel jl kivehet legyen.

89 bra.
A Hunyadiak 'si czmere.

90. bra.
Corvin Jnos pecst.

A paizsmeznek osztsok ltal val megszaportsa mr a XV-ik szzadban is elfordult haznkban. Ilyen, gynevezett megbvtett czmer az, a melyet V. Lszl kirly Hunyadi Jnosnak adomnyozott 1453. februr 1-n: kkkel s ezsttel ngyfel osztott paizsban, 1., 4. fekete holl (balra fordult) csrben gyr, 2., 3. vrs bal fel gaskod oroszln, baljban arany koront tartva (lsd a czmerbvtsrl mondottakat, 26-ik lap, 2-ik jegyzet). A Hunyadiak azonban ezentl is inkbb egyszer rgi holls czmerket (89. s 90. bra) hasznltk, noha a bvts: a vrs oroszln az adomnyoz levl* szvege szerint jelkpe Hunyadi Jnos dics tetteinek.
1

Orszgos levltr.
3*

36

Czmerjog.

IV. Czmerjog. Az l heraldika kora rvid ideig tartott, de azrt mgis fejldtt ki heraldikai jog, a mely azonban, inkbb szoks-, mint rott jog. A czmerjogi szablyok kt csoportba oszlanak: Az els csoportba tartozk azt hatrozzk meg, hogy kik jogosultak czmerhasznlatra, teht kzjogi termszetek. A msodikba tartozk a czmerjog meghatrozsval, az egyeseknek czmerkhez val viszonyaival, a czmerszerzs- s czmerhasznlatra val jogosultsg mdjaival s bizonytsval, s vgre ennek elvesztsvel foglalkozvn, a magnjog krbe tartoznak. A czmerhasznlatra val jogosultsgot ktfle jogalap adja meg, s pedig 1. a sajt- vagy nemesi jog s 2. a kirlyi privilgium. Sajt jogbl hasznlhatnak czmert azon physikai s jogi szemlyek, a kiket kzjogi llsuknl fogva ez megillet, teht: 1. nemesi csaldok; 2. orszgok; 3. vrosok; 4. vrmegyk; 5. egyhznagyok; 6. egyhzi s vilgi rendek. Kirlyi privilgium alapjn: 1. Azon polgri csaldok s trsulatok, a kiknek a fejedelem a czmerviselsre val jogot, klns kegyelembl, megadta, habr kzjogi llsuknl fogva ez nem illeti meg ket. A czmer a nyugati nyelvek tansga szerint fegyver". Fegyverviselsi joga pedig abban az idben, a mikor a czmerek keletkeztek, csak a nemessgnek volt, ebbl teht az kvetkezik, hogy els sorban csak a nemessg volt czmerhasznlatra jogosult. A czmerhasznlatra val jogosultsg, ltalban csak azzal jut kifejezsre, hogy a czmerhasznlatra jogosult bizonyos czmerrel mint sajtjval br. Csak ezen bizonyos czmerhez vannak jogai s nem minden tetszs szerintihez, mert mbr az arra jogosultnak joga meg is van llaptva arra

Czmerjog.

37

nzve, hogy ltalban czmert hasznlhasson, arra azonban nincs, hogy minden tetszs szerintit viselhesse, vagy olyat, a melyhez msnak van mr joga. Az a jog, a mely szerint bizonyos czmert hasznlhat, magnjogi termszet. Egy szemlynek lehet joga tbb czmert is hasznlni. E klnfle czmerek hasznlati jogosultsga tbbfle termszet, az egyiket mint sajt-, a tbbit mint idegen czmert hasznlhatja. Sajt czmer az, melyet mint csaldi jelvnyt hasznl, az idegen pedig az, a melyet ms okbl hasznlhat pl. orszgos czmert, rendi czmert s ignyczmert. A czmerhez val jog nem a megtesteslt czmer brsra vonatkozik, hanem inkbb arra, hogy ezen jelzssel dsztheti fegyvereit s viselheti ismertet s megklnbztetsl. Mert pldul valaki eladhatja sisakjt vagy paizst, melyen czmere van, a nlkl, hogy a czmerre val jogt is eladn, s viszont eladhatja jogt a czmerre a nlkl, hogy a valsgos czmert, sisakot vagy paizsot eladta volna. Vgre lehet valakinek joga czmerviselsre, a nlkl, hogy czmere lenne. A czmerviselsre val jog teht nem valamely dologra, hanem valamely jogra val jogosultsg. Mind a mellett a czmerre val jog a dologra val joghoz analg elbnsban rszesl. A jogrend elismeri, hogy valaki az anyagi dolgokhoz hasonlan, valamely jog felett is gyakorolhat urasgot. Ilyen nem anyagi birtok a nv s a czmer. A czmerszerzs eleintn nknyes felvtel tjn trtnt, a ksbbi idben fejedelmi adomnyozs ltal s habr trvny nincs is, a mely valamely czmer nknyes felvevst tiltan, ez mgis meg nem engedhetnek tekintetett legrgibb arinalisaink killtsnak idejben is. Ezen czmerlevelek szvegben ugyanis azt olvassuk, hogy a claro lumine troni cesarae vei regi maiestatis velut e sole radii nobilitatis legitimo iure procedunt et omnium nobilitatum insignia ab imperatoria, vei regia Maiestate sic dependent ut non sit dari alicuius generositatis insigne quod a gremio non proveniat cesarae seu regi dignitatis vei claritatis". rdekes nem kirlytl adomnyozott czmerlevl van a M. Tud. Akadmia kzirattrban. E czmert IX. Jnos Antal Flavius Angelus Comnenus Lascaris Paleologus Isten kegyelmbl a grg csszrok s a Flavius Augustus rmai-, ksbb konstantinpolyi csszrok

38

Czimerjog.

nemzetsgnek trvnyes rkse stb. adomnyozta Bcsben 1722-ben Viannini Baptista Jnos bcsi csszri vlttrvnyszki tancsosnak, a kit egyttal bizanczi szent birodalmi szabad bri rangra emelt s a kinek a moldvai Reniz helysget adomnyozta mint hbrbirtokot. A czmer lersa kvetkez: felnegyedelt paizsmez, 1. kkben aranycsillag, 2. veressel s aranynyal hastott, ell ezst harntplya, htul vrs grif, 3. arany, 4. kk, e kt utbbin szncserl ktfej sas. Ezen kvl, vtel s ajndk tjn is lehetett czmert szerezni, de ksbb, hogy ez jogrvnyes legyen, a fejedelemnek is jv kellett hagynia. Czmervtelre nlunk nincs plda. Verbczi Hrmas knyve els rsze 6-ik czm 1. -ban azt olvassuk, hogy a czmer, a melyet a fejedelem valakinek ad, a nemessgnek nem szksges kellke, hanem csak kessge. Mert a czmer adomnyozsa egymagban senkit sem nemest; minthogy sok polgrnak s kzrend embernek van a fejedelemtl nyert czmere, de azrt mg sem szmthatjuk a nemesek kz''. Ebbl azt ltjuk, hogy Magyarorszgon is szereztek czmert, kirlyi privilgium alapjn olyanok, a kiket kzjogi llsuknl fogva ez meg nem illetett, de eddigel egy ilyen czmert sem ismernk. gy ltszik, hogy a czmeres polgri csaldok szrevtlenl a nemessg kz jutottak, ppen czmerk segtsgvel, pedig ugyancsak Verbczi szerint a czmer nem bizonytotta a nemessget s a nemessg bizonytsra a czmer elmutatsa nem volt szksges, de viszont nem is tartatott arra elegendnek, mg a XVIII. szzadban sem, a mint az kt 1732. vi (prilis 16-n, tovbb oktber 11-n kelt) kirlyi rendeletbl lthat. A czmerlev elekre vonatkozlag, mindenek eltt, meg^ jegyzend, hogy a czmerlevl (armalis) nem okvetetlen nemes levl is, mert czmert nem nemeseknek nemests nlkl is, s valsgos nemeseknek is adtak a fejedelmek, a kiknek a megnemestsre mr nem volt szksgk. Killtsra nzve hromfle armalist klnbztetnk meg, s pedig: 1. a melyben a czmer le van rva, de lefestve nincsen;

Czmerjog.

39

2. a hol czmerlers mellett festett czmer is van, s vgre 3. a melynek szvegben a czmer nincs lerva, de le van rajta festve. A hrom kzl legtkletesebb a msodik helyen emltett s legtkletlenebb a harmadik helyen felsorolt, mert ha a mi gyakran megtrtnt az eredeti armalis elveszett, hiba van meg rla az trs, a czmert mg sem ismerjk. A legels armalisokban a czmer le volt rva, de lefestve nem volt, a legjabbakban pedig a lershoz a festett czmer is jrul. Hogy hol s mikor adomnyoztak elszr czmert, nem igen lehet biztosan meghatrozni, mert ebben a tekintetben az rk nzetei eltrnek. S. I. Wendt von Wendtenthal Geschichte der sterr. Clerisey" czm munkjban a grki aptsgnak I. Albert csszr ltal 1305-ben, s a Ntzliche und auserlesene Arbeiten der Gelehrten im Reiche" czm 1733-ban megjelent munka VII. Henriktl, a Szent Jakabrl czmzett skt szerzetes rend kolostornak 1312-ben adomnyozott czmerrl szl. Hauptmann F. Das Wappenrecht" czm munkjban IV. Krolynak Thurn Jakab rszre 1347-ben s Jakab Cyprusi kirly Rieter Jnosnak szl armalist 1 emlti, de Warnecke F. ezeket hiteleseknek nem ismeri el, s azt mondja, hogy Nmetorszgban az els hiteles armalis az, a melyet Ruprecht csszr Mainzban 1401. jlius 3-n Folze Greffel zu Blankenburg s fiai rszre llttatott ki. Lehet azonban, hogy Warnecke is tved, vagy hogy csak a festett armlisokat veszi tekintetbe, mert Hefner Ott Titn az els czmerleveleket IV. Lajos idejbl valknak mondja. Nlunk Pray, Katona, Horvt Istvn, Podhraczky s Henszlmann, Imre kirlynak egy 1192-ben, Ursino Istvnnak adomnyozott armalist emltik, a mely azonban ktsgtelenl hamistvny. E szerint a legrgibb czmeradomnyok: Francziaorszgban Szp Flp (12811314) idejbl); Nmetorszgban IV. Lajos (1314 illetleg 13281347) idejbl. Nlunk Rbert Kroly (13081342) idejbl valk.
1

371. 1. s Anhan 36.

40

Czmerjog.

Festettczmer nlkli armalis nlunk: 1. oromdsz adomnyozs Ernyei Herczegh Imre fia Miklsnak 1326-bl;1 2. a Kolos csald rszre 1332-ben killtott czmerjavtlevl s 3, a Csentevlgyiek armalisa 1398-bl, melyben mr teljes czmerr'l van sz. Tovbb a Nagy Lajostl Kassa vrosnak 1369-ben adomnyozott armalis. Ilyen valsznleg a Zsigmondtl Semsei Demeter fia Jnosnak adott czmerlevl is, mert a csak tiratbl ismert szvegben a festett czmeres levelekben szoksos arma seu nobilitatis insignia hic depicta et arte pictoria figurata", vagy hez hasonl vonatkozs teljesen hinyzik. Az els czmerfests armalisok Francziaorszgban VI. Kroly (1380-1392), Nmetorszgban Ruprecht (14001410), Csehorszgban IV. Venczel (13781419), Magyarorszgon Zsigmond kirly (13861437) idejb'l valk. A legrgibb festett czmer armalis az, a melyet Zsigmond 2 Ttnyi Imre fia Pter budai alvrnagynak s Ttnyi Mikls fia Andrsnak, a most is l Kapiak snek s a velk rokon Haraszti csaldnak adomnyozott 1405-ben. A Zsigmondkori teht legrgibb czmerfests armalisaink nagyobb rszben a czmer az oklevlnek jobb fels sarkba van elhelyezve, s csak kivtelesen a kzepre, pedig ez utbbi elhelyezs a czlszerbb. Angol-, Franczia- s Nmetorszgban ez utbbi mdot alkalmaztk, mert ez esetben a paizsalak szabadon kveti azon irnyt, melyet akar, s ez a heraldika termszete szerint tbbnyire a jobb oldal, s nincs ktve azon udvariassgi formulkhoz, melyek a heraldikban ktelezk. A paizsalak, ha eredetileg jobbra ll helyzete van, szembe fordul a felesg czmernek, az sszetett czmerekben a kvetkez paizsalaknak, ha oromdszl alkalmazzk, a trsoromdsznek, ha srkre van vsve, az oltrnak, az armalis elejre festett czmer a fejedelem nevnek. 3 Ltni fogjuk az illet fejezetben, hogy azrt tbb nlunk a bal fel, mint a jobb fel dlt paizs, mert Zsigmondkori armaFejr Cod. Dipl. tom. III. 363. 1. s Katona tom. 8535 1. Zsigmond kirly adomnyozta, festett czmer armalist eddigel 65-t ismernk. Lsd I. mellkletet a ktet vgn. 3 Zsigmond kirly czmerlevelei. Csorna Jzseftl Turul 1896. 9. lap.
2 1

Czmerjog.

41

lisaink nagyobb rszn a czmer a jobb fels sarkba van festve, s ha jobbra dlt lenne, a czmerkp htat fordtana a kirly nevnek. A czmerfestst rendesen rmba foglaltk. E rmk belsejnek, a czmert'l el nem foglalt rsze, falsznyegszer. Ksbb a XV. szzad vge fel a rmk helyt architektonikus motvumok rendesen flkk foglaljk el. A XVI. szzad hszas veitl pedig csarnok- s folyosszer dsztsek. Kezdetben az armalisok levlszeren voltak sszehajtva, s a kirlyi pecstek szines selyemzsinron fggtek. A XVIII. szzadtl kezdve azonban mr knyvalakban lltjk ki ket. Az armalisok rendesen latin nyelven voltak szvegezve, habr klfldn a francziul, olaszul, nmetl s csehl rottak sem tartoznak a ritkasgok kz. Nlunk azonban 1845-ig mindig latinul lltottk ki, mg az erdlyi fejedelmek is, a kik pedig ms tekintetben buzg poli voltak anyanyelvknek. 1 Lttuk, hogy nem minden armalis nemeslevl s a Zsigmondkori ismert armalisok sszehasonltsa arra tant, hogy az eddig ismertek kztt csak kett nemest levl, a Vadkerti Benedek, mert adomnyos trsa, Pataki Nagy Jnos nem volt nemes, s a zgrbi Dabi Mihly, a tbbi mind egyszer czmerlevl, mert az adomnyozottak, a szvegbl kivehetleg, mr elzleg is nemesek voltak. Magban rtetdik, hogy rendesen a sajt fejedelem adomnyozza a czmert, habr kivtelesen idegen fejedelem is teszi azt, de ez utbbi esetben az illet fejedelemnek is meg kell erstenie. Mg kt idegen fejedelemtl magyar embernek killtott armalist ismernk. Azt, a melyet Ferdinnd arragoniai kirly Perpignanban 1415 oktber 20-n adomnyozott a Zsigmond kirly ksrethez tartoz Hetyei Lestk, Lszl, Ills s Balzsnak, tovbb Baktrei Benedeknek 3 s azt, a melyet
Az els magyar nyelv armalis Janics Istvnnak expediltatott 18451483/84. sz a Ki egyttal a klopodiai birtokra s a klopodiai el8nvre is kapott adomnyt. 2 E czmerlevelet Fejrpataky Lszl mutatta be a Heraldikai s Genealgiai Trsulat 1897. prilis 29-n tartott vlasztmnyi lsn. Facsimilje s tzetes ismertetse a Turul ez vi folyamban fog megjelenni.
1

42

Czmerjog.

XII. Lajos franczia kirly adomnyozott Telegdi Istvnnak a ki II. Ulszl nevben Candalei Annval jegyet vltott, s Bcskai Mikls nyitrai pspkkel 1502-ben Francziaorszgban jrt kvetsgben. Nlunk csak a koronzott fejedelem adhat czmert, s a megkoronztatsa eltt adomnyozottakat meg koronztatsa utn meg kell erstenie, 1 klnben rvnytelenek, mint I. Ulszl kirly adomnyai. 2 Kivtel Hunyadi Jnos, kinek armalisai rvnyesek. Erdly klnvlsa utn azonban Erdlyben s a hozzkapcsolt rszekben az erdlyi fejedelmek jogrvnyesen adomnyozhattak czmert. Az 1595. prgai bkekts 2. czikke a Bthory Zsigmond, az 1609. vi 8. trvnyczikk pedig a Bocskai Istvn Ugocsa, Bereg, Szatmr vrmegykben tett adomnyozsait rvnyeseknek ismeri el. Az erdlyi fejedelmek adomnyozsainak jogrvnyessgt Magyarorszgon III. Kroly 1735. vi februrius 11-n, s II. Mria (Terzia) 1750. vi deczember 22-iki rendeletei, nemcsak a Magyarorszghoz visszacsatolt rszekben, mint Mrmaros, Bihar, Krs, Szolnok, Kraszna vrmegykben s Kvrvidkn, de az Erdlybl Magyarorszgba tszrmazott s itt megtelepedett csaldokra nzve is vilgosan elismerik. Az Abauj, Zempln, Szatmr, Szabolcs, Ugocsa s Bereg vrmegykben lakk rszre tett czmeradomnyozsok jogrvnyessghez az 1622. trvny 29., az 1630. trvny 46. s az 1647. trvny 20. czikke rtelmben a kirlyi jvhagys volt szksges. A czmerjog krbe tartoznak a czmerbitorls megakadlyozsra vonatkoz intzkedsek. E tekintetben klfldn trvnyeket alkottak, de nlunk ezt tenni 1883-ig elmulasztottk 3 s az 1883-ik vi trvny is csak az orszg czmernek
1464. vi 23. tczikk, 1563. vi 64. tczikk. 1453. vi 5. tczikk. s A Pribk csald jogtalanul hasznlta a legutbbi idig- a Nagy Mihlyiak czmert. Tudomsom szerint ebbl per is keletkezett, melynek kimenetelt nem tudjuk, de gy ltszik, hogy nem lvn re trvny, nem volt mire alaptani az eltilt tletet, mert a Pribkek tovbb is hasznltk a peres czmert.
2 1

Czmerjog.

43

bitorlsa ellen foglalintzkedst. Mindamellett a czmerbitorlst nlunk is bntetend cselekmnynek tekintettk; ezt bizonytja Zsigmond 1416. vi armalisnak szvege, a melyben 10 arany mrka brsgot szabott ki a Jnokiaknak s Zsziaknak adott czmer esetleges bitorlira. 1 Az armalisokat a kirlyok sajtkez alrsaikkal is megerstik, kivvn Anglit, a hol a kirly nevben a garter" (fherold) s a herold kamara pecst alatt adatnak ki. 1848-ig nlunk a kirlyon kvl a kanczellr s a kanczellria secretariusa is alrta, jabb idben a fejedelem alrsn kvl csak a felsg szemlye krli ministernek s llamtitkrnak alrsa kvntatik meg. Az armalisra ezen kvl a ministerium kiadhivatalainak fnke mg fljegyzi, hogy az oklevl a kirlyi knyvbe" iktattatott. A kirlyi knyvek (Libri regii) iktat-knyvek, a melyekbe nemcsak az armalisokat s nemesleveleket vezettk be, hanem a nemessgmegjtsokat, megerstseket, ktes nemessg gyben hozott hatrozatokat, csaldi leszrmazsi bizonytvnyokat, czm-, mltsgadomnyozsokat, honfistsokat s az ezek rvnyessghez megkvnt eskttelrl szl bizonytvnyokat, tovbb a kzsgi j kivltsgok adomnyozst vagy a rgiek megerstst a testleti kivltsgleveleket, a magntulajdont kpez ingatlanoknak flmentst a kzterhek viselse all (exemptio), a kir. fiscusi jszgok lektst rdemdjazsok fejben (inscriptio). A magngyletek, mint vgrendelkezs, jobbgyfelszabadts, birtoktruhzs, ajndkozs, hitbizomnyalapts rvnyessghez kieszkzlt kirlyi jvhagysokat s nmely joggyletekben, mint perhalaszts, pertrls, megkegyelmezs, fizetshalaszts, hzassgi dispensatio, gyermektrvnyests, fistsbl stb. keletkezett hivatalos kiadvnyokat, magnoklevelek trsait stb. Kezdetben mindezen klnfle dolgokat egy knyvbe jegyeztk, 1786-tl kezdve azonban megosztottk s az els osztly kirlyi knyvbe az lland rvny, gykeres jogot biztost okleveleket vagy ezekkel rokontermszet kiadvnyokat mint nemessg-, czm-, pecstadomnyokat, privilgiumokat stb. iktattk be, a msodik osztlyba pedig a szemly1

B. Nyry A. A Herald. Vezrf. 240. 1.

44

Czmerjog,

hez kttt, letfogytig rvnyes okiratokat, mint mltsg- s hivataladomnyozsokat stb. A mi kirlyi knyveink 1527-tl (a magyar), illetleg 1690-tl (az erdlyi) vezettetnek s 67 magyar- s 15 erdlyi-, sszesen 82 ktetbl llanak. E ktetek, melyek az 1527, illetleg 1690-tl 1867-ig tart korszakot lelik fel, a m. kir. orszgos levltrban riztetnek. 1 Az 1867-tl valkat a Bcsben szkel felsge szemlye krli minisztriumban vezetik. A nemzeti fejedelmek korbl val erdlyorszgi kirlyi knyvek az orszgos levltrban vannak letve s a gyulafejrvri 27. ktet az 1580. s 1689. kzti idre, a kolozsmonostori tredkek az 1570., 1591., 1596. s 1617. vekre vonatkoznak. Ezeken kivl Jnos Zsigmond idejbl is van egy kirlyi knyv. Klfldn a szabad helyhatsgi testletek mint a nmet birodalmi- s az olasz kztrsasgi vrosok is vezettek ilyen iktatknyveket, s nhol, mint pldul Velenczben, aranyknyvnek neveztk. Francziaorszgban mr a XV. szzadtl kezdve klns gondot fordtottak az aranyknyveken kvl a hivatalos czmeriktat knyvekre. E knyveket az idnknt tartott czmervizsglatok egsztettk ki. Nlunk az effle gondoskodsnak kevs nyomt talljuk. Ilyen gondoskods volt azonban azon felsbb rendelet, melynl fogva a szolgabirknak meghagyatott, hogy a magyarorszgi nemes famlik czmereket pecstnyomik ltal tisztn lenyomva" 2 sszegyjtsk s felkldjk. Hogy mi eredmnye volt e rendelkezsnek, nem tudjuk.

Lsd : Kirlyi knyvek jegyzke a bennk foglalt nemessg, czm, czmer stb. adomnyozsoknak A m. kir. orsz levltr felgyelete alatt sszelltottk dr. Illsy Jnos s Pettk Bla. Budapest, 1895. 2 Kazinczy Jzsef Abauj vrmegyei szolgabr 1820. janurius 12-n kelt levele.

MSODIK FEJEZET. I. A paizsrl ltalban. Paizsnak nevezzk a rgiek, vgs s szrs ellen, vd fegyvert. Heraldikai paizsnak azonban csak azt, a mely czmermezl szolgl. A paizst e czlra a XI. szzadban mg nagyon ritkn hasznltk. Az els olyan paizsok, a melyek kpei minden ktsget kizrlag czmernek tekintendk: Ern osztrk rgrfnak (1075) a mlki zrdban rztt okmnya lovaspecstn (sas) s Rbert flandriai grf 1072. vbl val lovas pecstn (oroszln) lthatk. A XH-ik szzadbl mr tbb czmeres paizst ismernk, s e szzad utols vtizedeitl kezdve lehet csak szoros rtelemben vett czmerrl sz. Magyarorszgon az eddigel ismert, legrgibb czmeres paizs, a mint azt ms helyt is mondtuk, Imre kirly 1202. vbeli pecstn lthat. (1-s bra). Flrertsek kikerlse vgett nem mulaszthatom el mr itt is flemlteni, hogy a paizsnak jobb oldala mely ha vele szemben llunk a mi baloldalunk ltalellenben van. Errl klnben a czmerlersnl bvebben lesz sz. Ktfle heraldikai paizst klnbztethetnk meg: azt, a melyet a gyakorlati letben is hasznltak s azt, a mely valsggal soha sem ltezett s csak a ksbbi czmerfestk kpzeletnek szlemnye. A czmeres paizs legrgibb alakja az olyan hromszg, a mely hosszabb, mint szles (8 : 7). Ezt a gyakorlati letben

46

A paizsrl ltalban.

is hasznltk. E paizs eleintn tekns volt azrt, hogy azt, a ki viselte, minden oldalrl befdje s oltalmazza. A teknalakot ksbb elhagytk s az utols hromszglet paizsok mr nem domborak. A marburgi Szent Erzsbet templomban kt eredeti hromszglet paizst riznek. A Konrd, thringiai tartomnyi grft, mely 1241-bl val s mg kiss dombor s a Henrik tartomnyi grft, a mely mr majdnem teljesen lapos. Eredeti magyar paizsaink ebbl az idbl nincsenek, de a fenmaradt pecsteink, mint az Imre s II. Andrsi (1. s 86. brk), azt mutatjk, hogy a XlII-ik szzad elejn a hromszg paizsok nlunk is teknsek voltak s hogy e szzad vge fel nlunk is laposakat hasznltak, lthatjuk Henrik szlavo-

91. bra.
Henrik szlv. bn.

92. bra.
Demeter fispn.

niai bn 1272-iki s Demeter fispn 1299. pecstn (91. s 92. bra). E paizsok magassga a XIII. szzad vgig 1ji embernyi, ksbb, a XIV. szzad kzepig, 1/s embernyi. A hromszg paizsok a XIV. szzadban kezdtek a divatbl kimenni, mindazonltal nmely a XV-ik szzad elejrl val pecsten elvtve, srkveken pedig valamivel gyakrabban ltunk mg ilyeneket. A hromszg paizsbl fejldtt az albb lert, alul kerek, cscsks vagy hegyes paizs, az ltal, hogy a hromszglet paizsokat alul szlesebbre s tompbbra ksztettk s utbb az oldalszlektl s a fels szltl alkotott szgletet egsz 90-ig megnagyobbtottk. Attl az idtl, mikor e szglet 90- lett, ngyszgletnek is szoktk a paizst nevezni, elg helytelenl, mert szglete ennek is csak hrom van, st az alul kereknek, alul nem lvn szglete csak kett.

A paizsrl ltalban.

47

Ngyszglet paizs csak a zszlalak. A XV-ik szzad elejn a tornkban hasznlt trcsnak nevezett paizs alakot kaptk fel, de vele egyidejleg mg a hromszg paizsokat is hasznltk s pedig a hrom.szglett a karddal val vvskor, a trcst pedig a kopj s tornkban s vele krlbell egy idben a kerek-, cscsks- vagy hegyes-talp paizsokat is. Ez utbbi hrom alak, klnsen az akkor terjedni kezd sszetett czmerek szerkesztse tekintetbl, volt czlszer, s a legjabb korig hasznlatban is maradt. A paizsnak felsorolt ezen t nemt mg a gyakorlati letben is hasznltk. Ksbb, a renaissance idejben, a mikor a paizs hasznlata a gyakorlati letben divatjt mlta, a czmerfestk lassanlassan elfelejtettk, mire val ez az eszkz, s j vagy rossz zlsk szerint alaktottk a czmer-mezl szolgl tblt, a melyet ezentl is paizsnak neveztek, a legtbb esetben olyan alakv, hogy paizsnak tartani sehogy sem lehet. Ezeket a valsgos paizsokkal ellenttben, renaissance, barokk stb. jelzvel kpzelt paizsoknak lehetne mondani. Minden hasznlt alakot lerni hosszadalmas s hiba val lenne, ezrt albb, a paizs alakjainak lersnl, csak a leggyakrabban elfordulkat fogom bemutatni. A renaissance utn a XVI. szzadban az olaszok s a franczik czmeres paizsnak alakja a hadi paizs alakjtl mr nagyon eltrt, mg a nmetek tovbb is ragaszkodtak hadi jelleghez, de a XVII. s XVIII. szzadban k is hdolvn az ltalnos barokk zlsnek, olyan paizsokat rajzoltak czmereikhez, a milyen a valdi paizsok kzt soha sem volt. Klnben megjegyzend, hogy a paizs, sisak, sisaktakar (orrjegy) formja soha sem volt megszabva s nem rkldtt aprl fira. E tekintetben abba a korszakba kell visszamenni, a mikor mg a paizs s sisak nemcsak a papiroson szerepelt, hanem tnyleg viseltetett. Ezen, a fegyverzethez s ltzethez tartoz trgyak forma tekintetben ppen gy al voltak vetve a divatnak, mint a ruha manapsg. Azon idben gyakran megesett, hogy a fi ms formj paizst s sisakot viselt, mint az apja s az unoka ismt mst." l
Cserghe Oza, A czmerek fejldse s nemei" czm kzlemnye (Turul 1884. 61 lap).
1

48

A czimeres paizsok ksztsmdja.

Ennlfogva az, a kinek a barokkzls divatjakor kelt czmerlevelben valami lfej-, vagy ms zlstelen alak paizs van rajzolva, btran festetheti vagy vsetheti czmert ms alak paizsba. Termszetes, hogy ez a facsimilkre nzve nem ll. Egy leszrmazsi tblzaton, a hol az sk czmereinek is fel kell tntetve lennik, nem lehet minden egyes czmert olyan alakba rajzolni, mint az illet czmerlevlben van, hanem a cs. s kir. fkamarsi hivataltl kiadott kamarsi mltsg krelmezsre vonatkoz szablyzathoz mellkelt minta szerint, egyntet paizsokat. Az j czmereknek leginkbb megfelel az egyenes oldal, kerek vagy cscsks talp paizs, mert ez akkor is j, a mikor a paizs mezejt tbbszrs osztsok rszekre tagoljk. Tekintettel arra, hogy a kirlyi knyvek jelen szzadi czmereiben mind cscsks talp paizs lthat s az jabb szoks ezt az alakot ltszik szentesteni, ez mg inkbb ajnlhat, mint az elbbi. Minden czmert lehet brmely alak paizsba helyezni, csakhogy ez esetben a sisak s az orrjegy alakjnak megvlasztsakor tekintettel kell lennnk a paizsra s hez illt kell vlasztani.

II. A ezmeres paizsok ksztsmdja. A harczban s tornaviadalokban hasznlt ezmeres paizs knny, kemny fbl kszlt s a mesteralakok s czmerkpek nem oly gyakran voltak rfestve, mint azt talban hiszik, mert olaj fest k mg akkor nem volt s a tempera s enyv festket lemosta volna az es. Igaz ugyan, hogy a kzpkorbl maradt fenn nhny festett ezmeres paizs, de ezek dszpaizsok voltak, a melyeket nem harczban, nem tornaviadalban hasznltak, hanem nneplyes alkalmakkor, ppen gy, mint a fmbl kszltet s az olyan paizst is, a melyet II. Venczel cseh kirly koronzsakor vittek eltte (1297), a melyen az oroszln gyngykbl volt kivrva s karmai rubin kvekbl voltak. A paizst ngyfle mdon alaktottk ezmeres paizszs: 1. brrel, bundabrrel s szvettel val bevons-,

A paizsnak alakjai.

49

2. fmlemezekkel, pntokkal s szgekkel val kivers-, 3. termszetes trgyak rszgezse s 4. bizonyos alakok silhouette-jeinek rerstse ltal. Albb, a mesteralakok s czmerkpek lersa kzben a felsorolt ngy md alkalmazsval kzelebbrl meg fogunk ismerkedni. Az gy alaktott paizsmezk szneket s alakokat mutattak. Ksbb, a mikor a paizs mr csak dsztrgy volt, e szneket s alakokat festssel tntettk fel rajta. Ez idtl kezdve a czmer hadi jelentsge megsznt s kizrlag dekoratv s symbolikus termszetv vlt. A festett paizsok enyves krtba ztatott vszonnal voltak bevonva. III. A paizsnak alakjai. A klnfle alakok az elmondottakhoz kpest: 1. Hromszg paizs (scutum triangulare, cu triangulaire, Dreieckschild). Ilyen alak paizst mutat a tbbek kzt: a,) Imre kirly 1202-bl val, a bcsi cs. kir. titkos levltrban rztt okirat aranybulljn elfordul legrgibb magyar czmeres pecst (1. bra). b) II. Andrs eddig hrom pldnyban ismert czmeres pecst, . m. a fent emltett Imre kirly-fle okirat tiratn a bcsi cs. kir. titkos levltrban, az egyhzirend jogairl mondott kirlyi esk irnt szl 1233-iki okiraton, a melyet az esztergomi rseki levltrban riznek, s a N. Mzeum levltrban lev okleveln (86. bra).

93. bra.
Istvn szlv, bn pecst, 1250.

c) Istvn szlavniai bn (12501259) pecstje (93. bra).


Brczay, Heraldika. "*

50

A paizsnak alakjai.

d) Esztergom vros pecstje egy az orszgos levltrban rztt 1269. vben kelt okiraton (71. bra). e) Pest-Ujhegy (Budavra) pecstje egy az orszgos levltrban rztt 1337. vbeli okiraton (72. bra). 2. Kerek talp paizs (scutum in imo imbricatum, cu pointe arondie. Untn um den Ecken ausgerundeter Schild). Ilyen hrom paizs lthat a szsz egyetem 1372. pecstn (73. bra). 3. Cscsks talp paizs (scutum in imo acuminatum, scutum gallicum, cu avec une petit pointe, cu point par le bas, cu samnite. Viereckiger Schild mit einer Spitze in der Mitte untn). Ilyet mutat Mria kirlyn pecstje (94. bra).

94 bra.
Mria kirlyn, 13841387.

95. bra.
Trcsa.

96. bra.
Trcsa.

4. Hegyes talp paizs {cu angulaire. Fnfeckiger Schild), (107. bra). 5. Trcsa (scutum margine inflexo, cu chancr, cu de tournoi, targe, Stechschild, Tartsche) (95-ik s 96-ik bra). Megjegyzend, hogy a heraldikban csak azon paizst nevezzk trcsnak, a melynek jobb oldaln bevgs van a kopja rtmasztsa vgett. 1 Haznkban, a hol a tornaviadalokat nem ztk olyan rendszeresen mint ms orszgokban, ezen alak igen ritka s a magyar czmerfestk rendesen elfelejtettk legjellemzbb rszt, a kopja rtmasztsa vgett szksges jobbA Tartsche, targe nven klnben sok mindenfle paizst neveztek . m. minden a hromszgtl eltr alak paizst, eleintn klnsen a kis kerek paizst. Nmely r a gyalogsg paizst megklnbztetsl a lovasoktl.
1

A paizsnak alakjai.

51

oldali kivgst oda rajzolni, mint a Kossuth csald 1479. vi czmerrajzn (Turul, 1894. 161. lap), vagy pedig annyira eltorztottk, hogy elvesztette eredeti jellegt mint a Holy csald 1488. vi czmerrajzn (Turul 1896. III. fzet). Klnben Nagy Lajos kirly fibulin, a melyeket az aacheni szkesegyhzban riznek, e bevgsok, szintn rossz helyen a baloldalon vannak, valsznleg a symetria kedvrt. 6. Tojsdad alak paizs (scutum ovale, cu val. Eirunder Schild). Ezen alak nlunk nagyon ritkn fordul el, (108. bra). 7. Ngyszg paizs. (Scutum quadratum, cu en bannire, Bannerschild). Ezen alak akkor jtt divatba, a mikor a zszls ri mltsgnak jelzse vgett, leginkbb Francziaorszgban, a zszls urak zszl alak, azaz ngyszg paizst

97. bra.
Garai Mikls pecst.

98. bra.
tuta-paizs.

hasznltak. Nlunk tudtunkkal csak a Garai Mikls 1401. vi itt fltntetett pecstn (97. bra) s a neki VI. Kroly franczia kirlytl 1415-ben (tulajdonkpen 1416.) adomnyozott czmeren ez utbbin csak mellkesen lthat. 8. Ruta-paizs. (Scutum rombatum, cu en losange. Rautenfrmiger Schild). Ilyen alak paizst soha sem hasznltak, sem csatban, sem tornaviadalban s ez inkbb keretnek, rmnak tekintend, a melyek az asszonyoktl hasznlt czmerkpet fogtk krl (98. bra). Kezdetben a dolog termszetnl fogva a nk nem hasznltak czmert, mert ez eredetileg a csatban s tornaviadalban szolglt ismertet jell s csak azt llette meg a kinek joga volt bennk rszt venni. Ksbb divatba jtt azrt, hogy a nk klsleg is mutathassk, frjk, vagy atyjuk nemessgt, ez utbbiak mesteralakjt vagy czmerkpt
4*

52

A paizsnak alakjai.

a stron vagy ms trgyakon feltntetni. Kezdetben csak is a mesteralakot vagy czmerkpet alkalmaztk paizs nlkl, ksbb, hogy a gyakran tbb mesteralak-, vagy czmerkp sszettelnek foglalatja legyen, vonalak kztt brzoltk s e vonalak a paizst jelkpeztk. E vonalakkal rombus alak trt fogtak krl. gy keletkezett a ruta-paizs. 9. Tatr paizs.1 (Scutum rotundatum, clypeus, bouclier, cu rond, rondache. Runder Schild). A kisebb fajta tatr-paizs idegen nevei: parma, parme, rondelle). 10. Lfej paizs, (tt de cheval). 11. Amazon paizs (pelta, pelte). 12. Czira paizs (scutum margine vari inflexo. Verschnrkelter Schild).

yy. b r a . Barokkrms paizs.

Szcsy Gyorgyn srkvn lthat barokkrmba foglalt czmer.

13. Barokkrms paizs (99. bra) (scutum valutatum, cu cartouch. Ausgeschweifter und an den Ecken umgestellter ausgebogener Schild, Kartusch). E hrom utols a barokk zls szlemnye, teht nem szksges mondanunk, hogy ilyen paizsok a valsgban nem lteztek. Szp barokkrms paizs lthat a Szchy Gyorgyn srkvn a radvnyi vrkastlyban, a mely a Homonnay czmert brzolja (100. bra).
1 Elvbl kerlendnek vltem, a franczia, angol, olasz, spanyol stb. paizs elnevezseket, mert azon hamis feltevsre indtjk a dologban nem jrtas olvast, hogy a spanyolnak nevezett paizs csak Spanyolorszgban fordult el, pedig ez nem ll. A tatr paizsnl azrt tettem kivtelt, mert egyetlen ismert rgi heraldikai rnk Priz Ppai is gy nevezte sztrban.

A ozmeres paizs formlsa.

53

Tulajdonkpen elg lett volna a fbb typusokat felsorolnunk, mert az emberek termkeny fantzija minden szlemnyt gy sem lehetett bemutatni s ha mgis tbb alakra is kiterjeszkedtnk, azrt volt, hogy ha neveikkel itt vagy ott tallkozik az olvas, tudja mit rtsen alattuk.

IV. A czmeres paizs formlsa. A paizs leggyakoribb formjnak, u. m. a hromszgnek, cscsks-, kerek- s hegyes talpnak, tovbb a tojsdad alaknak formlsra a kvetkez' eljrsok ajnlhatk. Hromszg paizs. 1-s md. Alapul egy olyan ngyszg

101. bra.
1. md.

102. bra.
2. md.

veend, a melynek magassga 8, szlessge 7 hosszmrtkegysg (101. bra) AB CD , Az E s Fpontokbl, a melyek a ngyszget kzepn hast vonaltl jobbra s balra 1/2 hosszmrtkegysgnyire vannak, a czirkalom ht hosszmrtkegysgnyi nylsval meghatrozzuk az x s y pontokat. E kt pontbl mint kzppontbl meghzzuk az xG s yG veket, a melyek a hromszg paizs jobb s bal oldalszleit jellik. 2-ik md. A fenti ABCD ngyszget vvn ismt alapul az E s F pontokbl, a melyek a paizs illet fels sarkaibl kt hosszmrtkegysgnyire vannak, a czirkalom lli hosszmrtkegysgnyi nylsval meghzzuk a HG s J G veket (102. bra). 3-ik md. Az AB (8 hosszm.-egys.) s CD (7 hosszm.egys.) vonalak meghzsa utn CB s DB pontokat egyenes vonallal sszektjk. CB vonalkzppontjra ef, DB vonalra gh merlegest vonjuk. Ezutn f-bl CB, g-bl DB veket

54

A czimercs paizs formlsa.

hzzuk meg, a melyek a hromszg paizs oldalszleit kre ktik meg (103. bra). 4-ik md. Az elbb emltett 3-ik mdhoz hasonlan meghzzuk az AB s CD vonalakat. S meghatrozzuk C-tl s B-t] lefel 4 hosszmrtkegysgnyire E s F pontokat. Meghzzuk CE s DF merlegeseket s E s F pontokat G-vel sszektjk. EG vonal kzppontjra gh, GF vonal kzp-

^-"
103. bra.
3. md.

pontjra ik merlegest hzzuk. Ezutn A-bl a czirkalom hG-nek megfelel nylsval eG, i'-bl FG veket hzzuk meg (104. bra). Cscsks talp paizs. 7 hosszmrtkegysgnyi szles s 8 hosszmrtkegysgnyi magas ngyszget vvn alapul C s D pontokbl, a czirkalom egy hosszmrtkegysgnyi nylsval meghatrozzuk B pontot, E s F pontokbl A pontot. A s B pontok egyenes vonallal val sszektse a ngyszget hosszban kt egyenl rszre osztja. A hol e vonal a ngyszg

A czimeres pajzs formlsa.

55

als szlt metszi, van x pont, a melybl a czirkalom egy hosszmrtkegysgnyi nylsval GH s J pontokat, GH s J-b'l K s L pontokat hatrozzuk meg. K s L pontokbl pedig meghzzuk GJ s HJ veket. 0 s P pontokbl, a melyek a ngyszg jobb als sarktl fl-, illetleg balfel egy hosszmrtkegysgnyi tvolsgra vannak, meghatrozzuk R pontot s M meg N pontokbl Q pontot. i2-bl mint kzppontbl meghzzuk OP vet, Q-bl NM vet, a melyek a ngyszg als sarkait kerektik le, s aztn szabad kzzel az OP s GJ, illetleg az MN s HJ vek kztti tmenetet rajzoljuk meg (105. bra).

s.

J^

A~

~k'~ *"-k" 106. bra. 105. bra.


Cscsks paizs. Kerektalp paizs.

Kerektalp paizs. A 7 hosszmrtkegysgnyi szlessg s 8 hosszmrtkegysgnyi hosszsg ngyszget vve alapul, meghzzuk a 6 hosszmrtkegysgnyi CE s DF oldalszleket s az i pontbl 41/;. hosszmrtkegysgnyire az AB vonal mentn fekv 0 kzppontbl meghzzuk az EBF vet, a mely a paizs talpt kerekti meg (106. bra). Hegyestalp paizs. CD (7 hosszmrtkegysg) s A B (8 hosszmrtkegysg) vonalak megrajzolsa utn C pontra a CE s D pontra, a DF 6 hosszmrtkegysgnyi merlegeseket meghzvn, E s B, illetleg F s B pontokat egyenes vonallal sszektjk (107. bra). Tojsdadalak paizs. Meghzzuk a 6 hosszmrtkegysgnyi AD segdvonalat. A pontbl a czirkalom V8 AD-\el egyenl nylsval meghzzuk az EBF vet. D pontbl az JCKvet, B pontbl az i ^ . F vet, B s C pontokbl meghat-

56

Mzok.

rozzuk a G s H pontokat s meghzzuk JKD vet. H pontbl a czirkalom Fff~nji nylsval az EJ, G pontbl pedig az FK vet (108. bra).

107. bra.
Hegyestalp paizs.

108. bra.
Tojsdadalak paizs.

V. Mzok. Hrom nemt klnbztetjk meg a mzoknak (tincturae, pigmenta, maux, Tinkturen) . m.: 1. fmeket (metalla, metaux, Metale); 2. szneket (colores, couleurs, Farben); s 3. bundabrket (pelles, pannes, Pelzwerk). 1. Fmek J .. fekete veres kk zld l I broktszvet vagy fmlemez.

2. Sznek.

sznes szvet, vagy br.

hermelin, evetbr, szrkemi. A paizsba vert szgek, rillesztett csattok, lnczok, pntok stb. voltak a legrgibb mesteralakok s mert fmbl kszltek, a fmeket, vagyis az aranyat (aurum, or, Gold) s ezstt (argentum, candidus, argent, Silber) tekinthetjk a legrgibb mzoknak. Heraldikai szn csak ngy van: veres (rubeus, sanguineus, rufus,miniatum,cocceus,gueules, Roth), kk (coelestinus, coeru3. Bundabrk

Mzok.

57

leus, cyaneus, coesius, azureus, flavus, asur, Blau), zld (viridis, prasinus, gramineus, chelidonius, sinople, Grn), s fekete (atrus, niger, sabuleus, sabularius, sable, Schwarz). A barna, vasszn (Eisenfarb), hsszn (carniscolor, carneus, carnation, Fleischfarb), vrszn (sanguineus, sanguin, Blutfarb), bibor (purpureus, pourpre, Purpur), narancsszn (groceus, color pomi aurei, orange, Orangfarben), nem heraldikai szinek. A bbor s narancsszn kivtelvel csak is termszetes szin dolgok brzolsra hasznltatnak, ennlfogva nem sorolandk a heraldikai szinek kz annyival inkbb sem, hogy a mint azt albb ltni fogjuk a termszetes szin trgyak lersakor, sznt nem kell felemlteni. A bbor s narancsszn mint a paizs mezejnek szine a spanyol s angol heraldikban elfordul, de nlunk nem. A franczia, nmet s a magyar heraldikban csak a palstok s a koronk blse bborszn, a zld sznrl is azt lltjk nmelyek, hogy eleintn nem volt heraldikai szn, de ez nyilvnval tveds, mert mr a Zricher Wappenro]le"-ben is ltunk zld paizsokat. 1 Az jabb heraldikban a termszetes szneket is hasznljk, de ezt a heraldika fnykorban nem tettk, br akkor is voltak olyan czmerek, a melyeknek kpei emberek, llatok, nvnyek stb. voltak, de mert gyakorlati czl lebegett szemk eltt t. i. az, hogy e kpek messze tvolbl is felismerhetk legyenek, csak a legtvolabb ltsz mzokat hasznltk. Pldul a rzst nem rzsasznre, hanem veresre, a vizet kkre, a fiatal ft zldre, a vn ft veresre vagy aranyra, a kiszradt ft feketre, az elefntot ezstre, a szarvast veresre vagy feketre, az emberek arczt s kezt nem testszinre, hanem veresre, vagy ezstre, a hajt veresre, feketre, vagy aranyra szneztk, mert eleintn e kpeket szvetbl vgtk ki s a szvetek szinei kzt nem igen volt annyifle nuance tallhat. E szerint a rgi czmeres-paizs ksztk a termszetes sznhez legkzelebb ll heraldikai sznt hasznltk az ily esetekben.
1 Tafel I. 20, Tafel IV. 31, Tafel V. 101, 109, Tafel VII, 158, Tafel X. 230, Tafel XI. 243, Tafel XVIII. 419, Tafel XX. 475.

58

Mzok.

A termszetes szinek csak azta vannak hasznlatban, a mita a czmert nem sszeraks-, sszevarrs- stb. tjn, hanem festssel ksztik s ezta kapott lbra a naturalistikus irny. A bandabrk hasznlata kt oknl fogva terjedt el: drgasguknl fogva, hogy a gazdagok hivalkodhassanak s alkalmazsuk knnysgnl fogva. Alkalmazsuk legrgibb nyoma Nmetorszgban van, s egy a XII. szzadbl val evangliumi codexben fordul el. (lsd: Trachten des christlichen Mittelalters von Hefner-Alteneck. I. kt. 12. tbla.) De elterjedsk igazi helye Francziaorszg s Anglia. Nlunk eddigel egy kzpkori czmer sem ismeretes, a melyben a bundabr mint mz fordulna el, habr az a franczia heraldikai hagyomnyok szerint a magyar nvvel szerepel egytt. Ugyanis a mikor a Coucy-ak egyik se a keresztesekkel a szentfldn jrt, egy zben zszlaja a csatban megsemmislvn fegyveresei kzt e miatt zavar tmadt; Coucy zszl nyelre, bundval blelt kpenyegnek egy darabjt tzte fel, s a jelen volt magyar herold pedig a Coucyak j czmerl ezt kiltotta ki. 1 Bundabrt, hromflt hasznltak a paizs bebortsra . m.: 1. hermelint (armenius, hermionicus, pontica, ponticum vellus, hermine, Hermelin), a melynek alapszne fejr s benne fekete tincsek vannak; az olyan hermelint, a melynek alapszne fekete s a tincsek fehrek, visszs hermeliimfc (antihermoniacus, contra ponticum, contre hermine, Gegenhermelin) mondjuk. Franczia s angol czmerekben ms szin hermelin is fordul el, s az ilyen mezt hermelinezettnek (hermine) mondjk. P. ha szine vrs, s a tincsek aranyak, arannyal hermelinezett vrsnek rjuk le. Megjegyzend, hogy a szls tincsek fele rendesen a paizs szlben vsz el. Ha nem, akkor meg kell mondani, hogy hny tincs van benne. 2. Az evetbrt (petasites vellus, pelles ariae, pelles variae, pellitus petasus, vair, Feh, Eisenhtlein). A paizsmeznek e mza akknt keletkezett, hogy a nor1

Nyry Herald. Vezrfonal. 50 1.

I. t b l a .

Heraldikai mzok.

Mzok.

59

vgiai kis szrke eveteknek bundabreit sszevarrtk s bebortottk vele a paizst. Ezen llat hta kkes-szrke, hasa pedig fejr, ez az oka, hogy az evetbrnek nevezett mz kkkel s fejrrel tarkzott. E mzt rendesen gy brzoljk, mintha hat sorba lennnek a brk sszevarrva. Abban az idben, a mikor mr nem brt varrtak a paizsra, hanem kkkel s fejrrel tarkzott szvetet, a br alakja eredeti alakjt elvesztette, s ez az I. tblzaton lthat, gysz- vagy vaskalap formj lett. A brk sszelltsa szerint a) a kznsges evetbrn kvl megklnbztetjk, b) az sszefordtott-, (varium contrarium, ex adverso positum, contra petasatus, contre vair, Gegenfeb), ej a le- s fllltott-, (varium pali instar alternis tincturis, petasites duplices, vair contre vair, vair en pointe, Buntfeh) s d) a fordtott evetbrt (petasites inverso situs, varium deorsum, vair renvers, contre-, contrevair en pointe, Sturzfeh). Az olyan paizsmezt, a mely az evetbrhz hasonl alakokkal van bortva, de ez alakok nem kkek s fejrek, evetbrztt-nk (vair) mondjuk. Ha nem hat sorban, hanem hrom sorban llanak az alakok, akkor ngyszer nagyobbra rajzolandk mint rendesen, s ekkor nagy evetbrnek, (maximus petasus, beffroi, grosses Feh) neveztetnek. 3. Mi (diphterae, fourrures, Grauwerk), szrke habos bunda, a melylyel a paizst bevontk. A paizsmez mza teht gy keletkezett, hogy fmlemezzel, szines szvettel vagy bunds brrel vontk be a paizst, a mint az a Nugent csald czmern lthat (109. bra), ksbb pedig krts enyvbe mrtottk azt a szvetet, a mely bevonsra szolglt s ezt festettk be. Ha mr most a bundabrk tarka szint utnoztk, a klnfle szinek hatrvonalai ltal alakok keletkeztek a paizsmezn s ez az oka, hogy nmelyek a hermelint, s az evetbrt nem a mzokhoz, hanem a mesteralakhoz szmtjk. Helyesebb azonban a mzokhoz sorolni ket, mert eredeti alkalmazsuk azt parancsolja s mert rjuk pp gy helyeztek mesteralakokat s czmerkpeket, mint a tbbi mzokra.

00

Mzok.

A mzok alkalmazsnak technikja a kvetkez: 1 Az aranyat hasznlat eltt chromsrgval kell keverni vagy nhny cspp gumi arabicummal sztdrzslni, az ezstt pedig olyan fehr festkkel, a mely tlthatatlanul takarja az alatta val sznt. Ha igen fnyes fellet ellltsra treksznk, a fmport tisztn kell felkenni s aztn csonttal simtani. Veres alatt rikt verest kell rteni, festsre legalkalmasabb a minium s czinber, a XII. s XIII. szzadbeli czmerek festsre miniumot kell venni, a czinobert pedig csak a ksbbieknl kell alkalmazni. Az rnykolsra 2 bbor, a vilgosabb rszek feltntetsre narancssrga veend.

109. bra.
Nugent cs. czimere.

Kk, vilgos gszn, kobaldkk (lazur graecum), az rnykolsra poroszkk s fekete, a vilgosabb helyekre fejr veend.
1 A mita a czmerek nem fegyverek tbb, hanem festett kpek, a szinek hatrozottak. Az l heraldika idejben ez nem volt gy, mert a paizsokat akkor szines szvettel hztk be, nem festettk, s a szvetek szerint a szinek is vltoztak, hiszen jl tudjuk, hogy a kk brsony ms szin, mint a kk poszt s a kk poszt szine sem olyan, mint a kk selyem stb. 2 A mesteralakokat s ozmerkpeket tulajdonkpen nem szabad rnykolni, mert az l' heraldika korban ezek a mezre illesztett pntok, silhouette-ek stb. voltak. A sisakot, oromdszt s orrjegyet azonban igen, mert ezek kzzelfoghat trgyak, valdi sisak, valdi takar stb., teht plastikusan kell ket feltntetni. Megjegyzend azonban, hogy a mesteralakok krvonalai az egyik oldalon bizonyos esetekben vastagabban tntetendk fl, hogy mirt, megltjuk az illet fejezetben.

A mzok feltntetse szntelen kpeken.

61

A zldet legrgebben rzrozsdval, most schweinfurti zlddel festik, rnykolsra poroszkket, oroszzldet, a vilgos helyek festsre chromsrgt hasznlnak. A /ekett aranynyal vagy ezsttel rnykoljk. Szablynak tekintend', hogy a mzok mindig kettnknt alkalmaztassanak. Kettnl kevesebb szn szablyellenes, s kettnl tbbet venni, csak bizonyos esetekben szabad. Egy szin paizs tbbnyire az incognito" megrzsnek hajtst jelentette.

VI. A mzok feltntetse szntelen kpeken. A fa- s rzmetszs fllendlse utn csakhamar czmeres knyvek is jelentek meg, a melyekben az a baj, hogy a czmerek nem voltak sznezve. Ezen segtett a szveg, ha ez is jrult hozz, de az ellenkez esetben sok zavar keletkezett. Ezrt csakhamar a szinek jelzsre gondoltak. A mzokat eleintn szval, betvel s jegyekkel tntettk fel s csak ksbb trtek a vonalkzssal (hachure, Schraffirung) val jelzsi mdra. A XVI-ik szzadban a plantk jeleit hasznltk e czlra: = arany, & = ezst, & = vrs, 4 = kk, ? = zld, > = fekete, a szksgtelen 1 bbor jelzsre a 5 jelet hasznltk. Solis (1555), Frankolin s Sibmacher (1605) a szinek kezd betivel jeleztk ket. Csak a XVII. szzad els felben kezdtk hasznlni a vonalkzst e czlra. Eleintn a vonalkzst mdszer nlkl alkalmaztk, csak azrt, hogy a mez egyes osztlyait egymstl feltnebben eltkk tegyk. A mdszeres vonalkzssal legelbb a belga J. Francquart (Pompa funebris optimi potentiss. principis Alberti Pii, archiduci Austriae stb. Brssel 1623), az olasz Silvester Petra Santa (Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium descriptae. Rma 1638), a belga Butkens Kristf (1626) s Espinoy Flp
Szksgtelen, mert a bibor szine a heraldikban csak a fejedelmi palstnak s svegblsnek van, ezt ha nem jelzik is, bbornak tekintik, mert gyszlvn ez a termszetes szine.
1

62

A. mzok feltntetse szntelen kpeken.

(Recherches des antiquits et nobles de Flandre, Douai 1631), az olasz Gelenio (1645), a spanyol Caramuel s cseh Lobkovitz (1639), a hollandi Rouck Tams (1645) s a franczia Pegoing (Armorial universel des principales armes de l'Europe. Paris 1654) mveiben tallkozunk. Priz Ppai Ferencz a Kolosvrt 1695. megjelent Ars heraldica seu Consuetudinum Heraldicarum, quarum crebrior passim et usus et in Historiis, praecipue Europaeis mentio Synopsis", cznrn munkjban a sznjelzsi mdszert mr heraldikailag megllaptottnak mondja. A magyar kirlyi pecsteken III. Kroly idejben hasznltk elszr, magnczmereknl mr elbb is. Nyry azt mondja, hogy a legrgibb sznjelzssel val czmer nlunk a II. Rkczi Ferencz 1694. vi gyr-pecstjn lthat. ltalnoss haznkban csak a XVIII-ik szzad utols vtizedeiben lett. A klnfle mdszereket a mellkelt II. tbla mutatja: A jelenleg divatoz mdszer a de la Colombire-fle. Nmelyek ezen kvl mg a kvetkez jelzst is hasznljk (110. bra) a. b. \ damaszkos.

110. bra.

Tvedsek elkerlse vgett j lesz tudnunk, hogy a dlt paizsoknl a vonalkzs a paizs tengelye irnyban trtnik, vagyis a vrs jelzsre hasznlt vonalkk a czlpvonallal, a kk jelzsre valk pedig a derkvonallal, a zldre valk a harnt osztvonallal prhuzamosak. Azaz a vonalak irnyt nem a papiros, hanem a paizshoz kell viszonytanunk. A hm vagy damaszkozs (damasquinure, Damascirung) eleintn arra szolglt, hogy a fmet a szntl megklnbztessk, ksbb hogy az res helyek egyhangsgt cskkentsk. A szakmunkkban rendesen vagy a mzok kztt, vagy a mesteralakok fejezetben foglalkoznak vele, de mert sem

A mzok feltntetse szntelen kpeken.

63

Francquart

mdszere.

Butkens

mdszere.

Petra Sancta s de la Colombire mdszere.

L o b k o w i t z

m d s z e r e .

C a r a m u e l

m d s z e r e .

P e g o i n g

m d s z e r e .

G e l e n i u s

m d s z e r e .

I I . tbla.
A mzok feltntetse szntelen kpeken.

64

-A- mzok alkalmazsra vonatkoz ngy szably.

nem mzok, sem nem mesteralakok, legczlszerbbnek tartottam a sznjelzsek sorn trgyalni. A damaszkozst mr a XlII-ik szzadban is alkalmaztk a szneknek a fmektl val megklnbztetsre a pecsteken. Ksbb azonban csak ott, a hol nagy res helyek mutatkoztak, a hol egyszn mez kevs apr kpekkel volt behintve s az egyhangsg elkerlse czloztatott. Mivel ez fmen s szinen egyarnt megtrtnik, a damaszkozst mind a kettn szoks alkalmazni. Ez keresztbe fektetett vonalak, rosettk, pontozs s ms czifrzat ltal szokott trtnni.

VI. A mzok alkalmazsra vonatkoz ngy szably. a) Sznnek sznre, fmnek fmre, bundabrnek bundabrre val helyezse kerlend. Ez azonban csak a tulajdonkp eni czmerre vonatkozik s nem az orrjegyre. b) Minden mz egyenl becs, az arany nem klcsnz tbb tekintlyt, mint a veres vagy a kk. 1 c) Az osztott mezbe helyezett szintn osztott alak mzainak vltakozniok kell, pl. veressel s kkkel vgott paizsmezbe helyezett vgott oszlop fell kk, alul veres. d) az egy mezbe helyezett tbb, egynem alakoknak egyenl mzaknak kell lennik, kivvn ha alakjuk is vltozik. Az a alatti szably alli kivtelek: 1. A ktes czmerek (lsd 27. lap). 2. A tagokra osztott paizs rszei, kln-kln kvetik e szablyt, klnben az sszetett czmerek a legtbb esetben vtennek ellene. 3. A tbb mz mesteralakok jhetnek olyan mz mezbe, mint a milyen mz bennk is elfordul, pl. aranynyal s veressel koczkzott plya akr veres, akr arany mezbe.
Ennek azonban ellene mond nmileg a Nmet-Lovagrend szablyzata, a mely szerint nem tartatott helyesnek, hogy egy alzatossgot s engedelmessget fogadott lovag paizst aranynyal vagy ezsttel dsztse (1. Vossberg Geschichte der Preussischen Mnzen und Siegel).
1

A paizs llsai.

65-

4. Az alakok vagy kpek kiegszt rszei pl. a rmk, nyakravalk, rvk, koronk, vadserts agyarak stb. nem kvetik a szablyt. 5. A czmertrst jelent alakok nincsenek e szablynak alvetve. Teht ha a paizsfej, a paizstalp, az oldalak, a rma, a tornagallr e szablynak nem megfelelek, czimertrsnek tekintendk. VIII. A paizs llsai. 1. Egyenesen ll paizs (scutum erectum, Aufrecht stehender Schild). Az l heraldika idejben, klnsen, mikor a hromszglet paizsok divatoztak, nem fordult el, mert a paizs meg nem llhatott a hegyn, s valamelyik oldalra fektettk, hogy tmasztka legyen, gy keletkezett a 2. dlt paizs (scutum inclinatum, cu inclin, cu couch, cu tourn, gelehnter Schild). Klfldn a paizs rendesen jobbfel dlt, mert a bal karon levn a paizs, a czmer llat a mely rendesen jobbra fordtott az ellensggel szembe jutott, ezt pedig a heraldika udvariassga megkvnta. Nlunk rendesen balra dlt, azrt, mert a mint az I. fejezetben lttuk, a czmer rendesen a czmerlevl fels jobb sarkba volt helyezve s gy, jobbra dlve a czmerkp a fejedelem nevnek htat fordtott volna. Van teht a) jobbra dlt paizs (scutum in dextrum inclinatum, cu couch, rechts gelehnter Schild); h) balra dlt paizs (scutum in sinistrum inclinatum, cu tourn, Linksgekehrter Schild). A dlt paizsnak semmi klns jelentsge nincs, a mint az a fntebb mondottakbl ltszik, csak azrt helyeztk gy el, hogy tmasztk legyen. A felfordtott paizs (scutum inversum, cu renvers. gestrzter Schild) az illet csald kihalst jelentette s azt. hogy nincs tbb senki, a ki e czmert joggal viselhetn. Nyugaton, klnsen Prancziaorszgban, hol a hbrrendszer s a tornk a czmer irnti tiszteletet s fltkenysget kifejlesztettk, valamely csald utols sarjnak temetse olyan czeremonik kztt ment vgbe, melyek szemmel lthatlag megvdtk a gazdtlann vlt czmert s tjt vgtk a velk jr jogok bitorlsnak.
Rrezay, Heraldika. ^

66

A paizs llsai.

Ilyen czeremnia volt az, a mikor az utols frfi sarj nyitott srja felett czmerpaizst s sisakjt sszetrtk s srjba temettk nha pecstgyrjvel egytt. E szoks fenntartotta magt a XV-ik szzad kezdettl mig. Seyler emlti, hogy az 1885-ben elhunyt br Palaus Miksa bajor kirlyi kamars, mint csaldjnak utols sarja, hasonl czeremnival temettetett el s egy br Redvitz tette srjba sszetrt czmeres paizst. Francziaorszgban s az oda val heraldikai szoksokat kvet' orszgokban e czeremnikat fejedelmi hivatalnok intzte sjegyzknyvet vett fl rluk. 1657 augusztus 21-dikn. Hinckaert Miksa temetsn, a nmetalfldi Bergh faluban, de Launay Jnos szerepelt, mint jegyzknyvvezet s magt Officier d'Armes de sa Majest" rta al. A nyitott sr felett elmondta, hogy si szoks szerint el fogja temetni a kihalt nemes csald czmert s hromszor ismtelve szlsra hvta fel azt, a kinek netaln ellenvetse van. Ennl rgibb az a szoks, hogy az utols frfi sarj temetsn felfordtva vittk czmeres paizst, a templomban gy akasztottk fel s nmely esetben srkvre a czmeres paizst felfordtva vstk fel. Ezen a XV-ik szzadig magukat fenntartott szoksokat tudomsunk szerint nlunk Magyarorszgon nem kvettk. Okleveleink s krnikink hallgatnak rluk, srkvnk, a melyre a paizs felfordtva lenne vsve, a zsegrai srk kivtelvel nem ismeretes, de ezen XlV-ik szzadbeli srk' nem jelenthette a csald kihalst, mert a zsegrai Pooch csald mg a XV-ik szzadban is lt. E srk eredetileg arra volt sznva, hogy fekv helyzetben takarja a srt s a czmeres paizst a kereszt lbaitl befogott hromszgbe vstk, a kereszthez viszonytva, felfordtott llsban, a mi a fekv srkvn nem tnt volna fel. Viszont maradtak fenn olyan srkvek Magyarorszgon, melyek biztos tudomsunk szerint elkel csald utols sarjnak emlkre vsettek, mint az utols Plczi s utols Csetneki srkvei, de ezeken a czmeres paizs nincs felfordtva. Teht nagyon valszn, hogy Magyarorszgon hol a czmer, sem kell tiszteletben, sem kell figyelemben, sem megfelel nyilvntartsban nem rszeslt, hol cseklyebb szrmazs egynek nknt felvehettk elkelbb szrmazs anyjuk

A paizsok sszettelei.

67

czmert, mint pl. a Pribk-ek s hasznlhattk szzadokig a nlkl, hogy a czmerbitorls miatt elitltk volna, 1 az utols sarj temetsnl ezen czeremonik nem voltak szoksban. S ha van is nyoma nlunk a kltszetben, azt bizonyos lovagregnyek hatsnak lehet tulajdontani, mint: Fortunatus, Szp Magelona, Valter s Griseldis stb. IX. A paizsok sszettelei. a) Egymsra tett paizsok (insertio per scutulum mdium, Eingefasst). Ennek megrtsre szolgl a mellkelt 111. bra, a hol A az reg paizs, B pedig a boglr-paizs (scutum mdium cordis superstratum, sur le tout, Herzschild). A 112. brn A az reg paizs, B a szvpaizs s Ca boglrpaizs. (Scutulum scuto medio incumbans, sur le tout du tout.)

111. bra

112. bra.

113 bra.

114. bra.

b) Szorosan egyms mell lltott paizspr (scuta glutinata, cus accols, Zusammengeschoben) (113. bra). c) Egyms mell lltott paizspr (nuda juxta positio, piac de ct, Nebeneinandergesetzt) (114. bra).
1

Lsd a megjegyzst a 42-ik lapon. 5*

68

A paizsok sszettelei.

d) t. i. az klfldi e)

Egyms fel dlt paizspr (115. bra). A kt utbbi, egyms mell lltott s egyms fel dl paizsprok elnevezsei nem klnbznek egymstl. Hrompaizsnak sszettelt mutatja a 116. bra.

116. bra.

117. bra

118. bra.

) ngypaizsnak sszettele (117. bra). g) tbbpaizsnak (118. bra). A paizsok sszettele a czmerek egyestse vagy sszettelekor fordul el, s ott bvebben volt rla sz.

HARMADIK F E J E Z E T . I. A paizsnak rszei. Mieltt a mesteralakok s czmerkpek behat magyarzatra trnnk, szksges a paizs rszeit kzelebbrl szemgyre vennnk. Tekintsnk a mellkelt 119. brra:
B

119. bra.

ABC a paizs pereme; AB a paizs fels szle; AC a paizs jobb szle; BD a paizs bal szle; 1., 2., 3. a paizsej (caput scudarium, regio suprema, chef, Schildes Haupt); 4., 5., 6. paizsderk vagy a paizs plyahelye (regio mdia, r. centrica, regio fascialis, place de la fasce, Mittelstelle des Schildes, Strasse); 7., 8., 9. paizs talpa (regio ima, r. infima, pes, pointe de l'cu, Unterstelle, Schildesfuss);

70

A paizsnak rszei.

1,, 4 , 7. a paizs jobboldala (latus dextrum, ct dextre, Rechteseite); 2., 5., 8. a paizs-czlp helye (regio palaris, point du pal, Pfalstelle); 3., 6., 9. a paizs baloldala (latus sinistrum, ct snestre, Linkeseite). A paizsmezn megklnbztetett kilencz hely a kvetkez : 1. A paizsfej eleje (latus dextrum capitis, canton dextre du chef, rechte Seite des Hauptes, rechte Oberwinkel). 2. A paizsfej kzepe vagy dszhely (mdia pars capitis, regio honoraria, milieu du chef, point du chef, lieu d'honneur, Mitte des Hauptes, Orthstelle). 3. A paizsfej hts rsze (latus sinistrum capitis, canton snestre du chef, link Seite des Hauptes, link Oberwinkel). 4. A paizsderk eleje (latus dextrum cordis, flanc dextre, rechte Seite des Herzens). 5. A paizsderk kzepe vagy boglrhelye (regio cordis, centre, coeur, abime, milieu, Herzstee). 6. A paizsderk hts tagja (latus sinistrum cordis, flanc snestre, link Seite des Herzens). 7. A paizstalp eleje (latus dextrum pedis, canton dextre de la pointe, rechte Seite des Fusses, rechte Unterwinkel). 8. A paizstalp kzepe (mdia pars pedis, pointe de la pointe, Mitte des Fusses, Fersenstelle). 9. A paizstalp hts rsze (latus sinistrum pedis, canton snestre de la pointe, link Seite des Fusses). A) A paizsfej jobb szglete (angulus dextrum capitis, angle dextre du chef, Obereck des Schildes). B) A paizsfej bal szglete (angulus sinistrum capitis, angle snestre du chef, link Obereck des Schildes). C) A paizstalp jobb szglete (angulus dextrum pedis, angle dextre de la pointe, rechte Untereck). D) A paizstalp bal szglete (angulus sinistrum pedis, angle snestre de la pointe, link Untereck).

A paizson elfordul kpek.

71

II. paizson elfordul kpek. A heraldikai paizson elfordul kpek kt fcsoportba oszlanak: A) Mesteralakok (icones feciales, figur honorabiles, honoraria scuti hieroglypha, honorifica scuti symbola, pices honorables, figures hraldiques, Heroldstcke, Heroldsbilder, Ehrenstcke). B) Czmerkpek (figur vulgares, figures naturelles et artificielles, Gemeine Figuren). Mesteralakok. Ide tartoznak: a) az egyszn tarpaizsok ; h) a paizsmeznek rszekre val osztsa egy vagy tbb egyenes-, vagy grbe vonal ltal; c) mindazon lapos, testetlen kpek, melyek geometriai hatrolsok ltal keletkeznek. Jellemz a mesteralakokra az, hogy nagyobb rszknek csak a heraldikban van jelentsge. Vannak heraldikai rk, a kik azt mondjk, hogy a mesteralakok vgeinek rintenik-kell a paizs szlt s ha nem rintik, megsznnek mesteralakok lenni. E nzetet nem osztja az a heraldikai iskola, a melynek megalaptjul Mayer Kroly tekinthet, a ki a Heraldisches ABC-Buch" czm knyvben errl a definitirl azt mondja, hogy nem llhat fenn, mert akkor a keresztek nagyobb rsze, a lgg czlpk, lebeg plyk, a bels rma, ngyszg, karika, a bizanczi rmek stb. nem volnnak a mesteralakok kz szmthatk, holott minden krlmny kztt mesteralakoknak smertk el s bajos is lenne pl. a czlpt abban az esetben, ha kt vgvel rinti a paizs szlt, mesteralaknak, ellenkez esetben pedig czmerkpnek tekinteni. Az elmondottak szerint a mesteralakok nagyobb rsze: 1. a meznek rszekre val osztsa s a vonalak combinlsa ltal keletkezik, a mely esetben a sokfle mz szvet vagy brdarabokbl stb. sszevart burokkal volt a pizsmez bebortva, teht a rszek mind egy skban fekdtek (jnxtim, juxtapose): 2. bizonyos alak br- vagy szvetdaraboknak a, mr bevont, paizsmezre val helyezse ltal. Ez utbbi esetben az alak a pizsmez felett, teht vele nem egy skban fekszik (superpositus, brochant).

72

Mesteralakok.

Az els esetben a hatrvonalak egyenl vastagsgakra rajzolandk, a msodik esetben pedig1 a vilgossggal ellenkez oldalon levk vastagabbra, hogy az alaktl vetett rnykot jelkpezzk. A rszeket hatrol vonalak vagy egyenesek vagy az egyenestl eltrek. Az egyenes vonalak ismeretesek s rluk csak az jegyzend meg egyelre, hogy minden irnyban oszthatjk a mezt.

120. bra.

121. bra.

122. bra.

123. bra.

124 bra.

125. bra.

Az egyenestl eltr vonalaknak alig van szma. Lssuk a leggyakrabban elfordulkat: 1. Hullmos vonal (linea undulata, ligne onde, Wellenschnitt) 120. bra. 2. Kgys vonal (linea tortuosa, ligne tortille, Schlangenschnitt) 121. bra. 3. Homor vonal (linea vei sectio transversa in lunae crescentis formm, en croissant, mit einem halbem Monde) 122. bra.

Mesteralakok.

73

4. Dombor vonal (linea in orbem illita, ligne arrondie, abgerundete Schnittlinie) 123. bra, 5. Lpcss vonal (gradatim sectura, ligne en degre, Stufenschnitt) 124. bra. 6. Fogas vonal (linea dentata, ve] denticulata; ligne dentele, Spitzenschnitt, Zahnschnitt, Zikzakschnitt) 125. bra. 7. Lngszer vonal (ligne en emmanches flamboyantes, Flammenschnitt) 126. bra.

126 bra.

127. bra.

128. bra

129. bra.

130. bra

8. Hornoran fodros-, vagy rovtkolt vonal (linea striata, 1. engrele, gekerbt). 127. bra. Ennek ellenkezje 9. domboran fodros vonal (linea canaliculata, vei irabricata, squamulata, 1. cannele, eingeschupt). 10. Orms vonal (linea pinnata, fastigiata, 1, crnele, Zinnenschnitt) 128., 129. s 130. bra. Orms vonal annyifle van, a hnykpen a czmerrajzolk az ormot kpzeltk. Azon nyelvekben, a melyeknek

74

Mesteralakok.

kifejlett heraldikai kifejezsei vannak, igyekeztek valamennyinek kln nevet adni, igyekezetket a czmerrajzolk phantsija tlszrnyalta, mg mindig tbbfle ormzat van a heraldikban, mint erre vonatkoz msz. Legjobb ha esetr'l-esetre jelzt tallvamindig ormsnak" mondjuk e vonalakat. Pl. mankorms, kereszt-orms stb. 11. Palnkos vonal (sectio palata, invecta sectio per pinnas acuminatas. Pallisadenschnitt) 131. bra.

131. bra.

132. bra.

133 bra.

12. Sarls vonal (Sichelschnitt) 132. bra. 13. Felhs vonal (linea nubiata, ligne nbule, Wolkenschnitt) 133. bra. E vonalakkal vgtelen szm rszre lehet osztani a mezt, teht a mesteralakok szma is vgtelen. A paizs merleges szlvel prhuzamosan fut vonalakkal trtn osztst 1. hastsnak (sectio perpendicularis, partition, Spaltung) nevezzk.

Mesteralakok.

75

A paizs fels szlvel prhuzamosakkal valt 2. vgsnak (sectio transverse sectura, divisio transversale, coup, getheilt). Az tl vonalakkal val osztst 3. szelesnek vagy harntosztsnak nevezzk s pedig: a) harntosztsnak (sectio diagonaliter dextra, taeniam sectus, tranch, Schragrechts getheilt) azt, a mikor a paizs fels jobb s az als bal szglete van sszektve ; b) bal harntosztsnak pedig (sectio diagona-

134 bra,

135. bra.

186 bra.

137. bra.

liter sinistra, in vittam sectus, taill, Schrglinks getheilt, Links geschrgter Schild) az elbbinek ellenkezjt. 134. bra ezsttel s vrssel hastott. 135. bra ezsttel s vrssel vgott. 136. bra vrssel s ezsttel harntosztott. 137. bra ezsttel s vrssel balharnt osztott.

76

Hasts.

Hasts.

Lnyeges klnbsget tesz az, vjjon a hast vonalak szma pros-e vagy pratlan. Ha a hast vonalak szma pros, minden msodik tagot czlpnek (palus, pal, Pfal) nevezzk, a tbbiek a paizsmeznek fdetlen rszei s a czlp magasabb skon fekszik, mint a paizsmez. Kt hastssal egy (138. bra), ngy hastssal kt (139. bra), hat hastssal hrom czlp keletkezik.

138. bra.

139. bra.

Ha azonban a pros szm hastsok kztti tagok nem kt sznnek a vltozst mutatjk, de mindenik tagnak msms szine van, az elfogadott szablyok szerint nem lehet czlprl sz, hanem hastsrl. Ez utbbi esetben a tagok egy skon feksznek. Az elmondottakbl vilgos, hogy annak meghatrozsra, hogy czlprl vagy hastsrl legyen-e sz, nem elegend' a hast vonalaknak megszmllsa, de mg az els s utols tag szneit is ssze kell egymssal hasonltanunk, mert minden msodik tag csak akkor czlp, ha az els tag szne ugyanaz, mint az utols tag, vagyis ha e kett minden pratlan sorszm taggal egyformn a paizsmez alapsznt mutatja. Ha teht a hast vonalak szma pratlan, a czmerlers elfogadott szablyai szerint a tagokat nem szabad czlpnek neveznnk, hanem hastsnak s az oly czmeres paizsmezt,

Hasts.

77

a mely pratlan szm hastsokkal van osztva, nem czlpsnek hanem hastsosnaik. A 140. bra ezsttel s kkkel hromszor, a 141. bra ezsttel s kkkel tszr hastott paizsmezt mutat.

140. bra.

141. bra.

A Hder nemzetsgbl szrmaz szemlyek hrom czmere szolgljon pldul a czlpnek a hastsoktl val megklnbztetsre:

142. bra.

143 bra

144. bra.

(142. (143. vri (144.

Jnos szlavniai bn 1285. pecstn hrom czlp bra). Benedek comes pecstn szintn hrom bra), mg az ugyanezen nemzetsgbl szrmaz Lszl 1440. pecst tszr hastott paizst bra.1)
1

ltszik czlp Hdermutat,

Valszn, hogy nem kkkel, hanem vrssel s ezsttel hastott.

'

Hasts.

Ha a hast vonal a paizs jobboldalt vlasztja el a czlp helytl, mint a mellkelt 145. brn, azt mondjuk, hogy ezst jobboldal kkben. A 146. bra pedig kkben fogas szl baloldalt mutat. A czlp szlessge, ha magban van, a paizs szlessgnek %-vel egyenl s rendesen a paizs kzepn ll, ha tbb czlp van, akkor szlessgk megfelelen keskenyedik. 1

145. bra.

16. bra

147. bra,

148. bra,

149. bra.

Egymshoz tmasztott czlpnek (aneinander geschobene Pfale) mondjuk az egymst vghosszban rint klnbz szin czlpt. A 147. bra kkben ezst s fekete egymshoz tmasztott czlpket mutat. A kt egymshoz tmasztott czlp szlessge a paizs szlessgnek kthetedt foglalja el. Ha keskenyebb, akkor hastott czlpnek (pal fendu)
A mesteralakok ismtlst rebattement"-nak nevezik.
1

ugyanazon pajzsmezben

francziul

Hasts.

79

mondjuk. A 148. bra kkben ezsttel s vrssel hastott czlpt brzol. A czlpknek sok neme van. Az albb bemutatott brk a leggyakrabban elfordulkat ismertetik meg. 149. bra. Koczks czlp (pal chiquet, geschachter Pfal). 150. bra Koczkkbl sszerovott czlp (p. fasciatus, p. fasc, gestckter Pfal).

150. bra

151 bra

152 bra.

153. bra.

154. bra.

151. bra. Meglkelt czlp (p. flnestratus, p. ajour ou perc, ausgebrochener Pfal). Az ttrt czlp csak abban klnbzik tle, hogy a lk rajta kisebb (p. cavus, p. vid, leerer Pfal.) 152. bra. Szarfs czlp (p. cantheriatus, p. chevronn mit Sparren belegter Pfal. 153. s 154. bra. Szttolt czlp (p. djoint, abgesetzter oder Kantn Pfal), a) baloldali szttolt czlp; b) jobboldali szttolt czlp.

Hasts.

Rzst tolt czlp (Schragkanten-Pfal). Ez ismt ngyfle: 157. bra. Jobbra fll rzst tolt-, 158. bra, Jobbra alul rzst tolt-. 159. bra. Balra fll rzst tolt-, 160. bra. Balra alul rzst tolt czlp.

Hasts.

81

161. bra. Tbbszrsen (jobbra- vagy balra) megtrt czlp (p. vivr, Zickzack-Pfal). 162. bra. Kzepn megtrt czlp. 163. bra. Bombos vagy ruta czlp (p. fusatus, p. fusel, rauten Pfal).

164 bra.

165. bra.

E nemt ktflekpen is rajzoljk, gy hogy a rombusoknak tompa szgei rintkeznek s gy, hogy a hegyes szgei rintik egymst. 164. bra. Bongs czlp (p. flanqu, eingebogener Pfal). 165. bra Palnkos czlp (Pal aiguis, ou au pied flch ] Pallisade).
1

Fich, ha nagyon hegyes.


6

Brczay, Heraldika.

82

Sasts.

166. bra. Felfordtott palnkos czlp. 167. bra. Hegyes czlp (p. cuspidatus, pal aiguis, fussgespitzter Pfal).

169. bra.

170. bra.

168. s 169. bra. Csonka czlp (smi palus, pal raccourci pal retrait, verstutzter Pfal). Vagy fll- vagy alul csonka. 170. bra. A paizs szlig sem alul, sem fll nem r czlpt lebeg czlpnek (palus accissus, pal alais, schwebender Pfal nevezik.

Hasts.

83

171. bra. Alul-fll hegyes lebeg czlp (pal alais et iich, endgespitzter Pfal). 172. bra. Ktszer sztvlt czlp (Doppel gebrochener Pfahl).

171. bra.

172. bra.

174. bra.

175. bra.

173. bra. Dsztett czlp (p. impressus, p. ferens, p. charg belegter Pfal) az, melyen: rzsa, kereszt vagy ms egyb dolgok lthatk. 174. bra. Bongs czlppr (zwei Bogenpfale). 175. bra. Paszomntos czlp (pal. bord, bordirter Pfal).

84

Hasts.

Iker czlp (pal jumell, Zwillingspfal). Tulaj donkpen kt keskenyebb czlp, a melyek kztt a mez szine ltszik, olyan szlessgben, mint az szlessgk.

176. bra.

177. bra.

178. bra.

179. bra.

180. bra.

181. bra.

182. bra.

176. bra. Hrmas czlp (trois vergettes, Drilingspfal). Hrom keskeny czlp, a melyek kztt szlessgknek megfelelen a mez szine ltszik.

Vgs.

85

177. bra. Kar kzti czlp (pal resarcel, von zwei Staben begleiteter Pfal). 178. bra. Legalyazott czlp (p. ramosus, p. cot, Astpfal). 179. bra. Bevagdalt szl czlp (angehackter Pfal). 180. s 181. bra. Orms czlp, vltakozva s szemben (Wechsel- und Gegenzinnen-Pfal). 182. bra. Btyks czlp (Pfropfpfal). A czlpt hatrol vonal lehet: hullmos, fogsos, frszes, fodros, visszsn fodros, orms stb. E szerint lehet: hullmos-, fogsos-, frszes-, fodros-, visszsn fodros czlp stb. Vgs. Itt is, mint a hastsnl is emltettk, lnyeges klnbsget tesz, vjjon a vg vonalak szma pros-e vagy pratlan. Ha a vg vonalak szma pros, minden msodik tagot plynak (fascia, fasce, Balken) neveznk. A tbbiek a paizsmeznek fdetlen rszei s a plyk magasabb skon feksznek, mint a paizsmez.

183, bra.

184. bra.

185. bra.

Kt vgssal egy (183. bra), ngy vgssal kt (184. bra), hat vgssal hrom (185. bra) plya keletkezik. A plya szlessge, ha magban van, a paizs magassgnak kthetedvel egyenl s rendesen a paizs kzepn fekszik. Ha tbb plya van, szlessgk megfelelen keskenyedik. Ha a pros szm vgsok ltal keletkezett tagok nem kt sznnek vltozsban klnbznek egymstl, de mindeniknek ms-ms szine van, az elfogadott szablyok szerint nem lehet plyrl sz, hanem vgsrl, mint ez a 186. brn lthat. E paizsnak lersa kvetkezleg hangzik: veressel,

Vgs.

ezsttel s kkkel ktszer vgott". Ez utbbi esetben a tagok mind egy skon feksznek. Az elmondottakbl lthatlag, annak meghatrozsra,, hogy plyrl vagy vgsrl legyen-e sz, nem elegend az oszt vonalaknak megszmllsa, de mg az els s utols osztly szneit is ssze kell egymssal hasonltanunk, mert a pros szm osztlyok csak akkor plyk, ha az els s utolsosztly szinei sszevgnak, vagyis, ha minden pratlan rszszel egyformn, a paizsmez alapsznt mutatjk.

186. bra.

187. bra.

188. bra.

189. bra.

Ha a vg vonalak szma pratlan, a czmerlers elfogadott szablyai szerint, az osztlyokat nem szabad plynak mondanunk, hanem vgsnak, s az oly czmeres paizsmezt, a mely pratlan vgsokkal van osztva, nem plysnak, hanem vgsosn&k. A 135. bra ezsttel s veressel egyszer, a 187. bra veressel s ezsttel hromszor, a 188. bra veressel s ezsttel tszr, a 189. bra veressel s ezsttel htszer vgott paizsmezot mutat. Magyarorszg czmeres paizsnak el'rszben, ppen gy,, mint a 189. brn lthat, a mez htszer van vgva, ennl-

Vgs.

87

fogva Magyarorszg czmernek ez a rsze nem plys, mint ezt tbbnyire, de hibsan mondjk hanem vgsos, mert: 1. a vg vonalak szma pratlan s mert 2. az els s utols tag szinei nem vgnak ssze. A magyar czmerekben, mr a legrgiebbekben is, gyakran fordul el a plya s a vgsok. Az Aba nemzetsgbl szrmaz Omode ndor 1299. vi pecstn egy (190. bra), Sndor-fia Demeter trnokmester

190. bra,

191. bra.

192. bra.

193. bra.

1328. vi pecstn (191. bra) kt plya van. Gagyi Lszl 1382. vi czmern pedig a paizs tizenegyszer vgott (6. bra). Mikor a paizsmezt egy vg vonal gy osztja kt rszre, hogy fels rsze a paizs magassgnak kthetedt, az als thetedt foglalja el, a fels rszt paizsfejnek (caput, cephalus, chef, Haupt) nevezzk, az als pedig a paizsmez alapsznt mutatja. A 192. bra veres paizsfejet mutat ezstben. Ha az egy vgssal kett osztott paizsmez fels rsze thetedt, az als kthetedt foglalja el, a fels rsz mutatja a paizsmez alapsznt, az alst pedig paizstalpnak (calx, champagne, helyesen campagne, Boden, Schildesfuss) nevezzk. A 193. bra ezstben veres paizstalpat mutat.

Vgs.

Flig vgott, a paizstalp fel tlig hastott s ismt tlig vgott mezt (transverse sectum per gradus, mi parti vers la pointe et recoup, getheilt mit Stufen) mutat a 194. s 195. bra, Az els jobbrl a msik balrl flig vgott stb. Ebben az esetben szably, hogy a paizs fels harmadt hatrol vzszintes vonal a mez kzepig hzassk s ott 90 alatt trjn meg s merleges legyen a mez als harmadt

194. bra.

195. bra.

196. bra.

197. bra.

hatrol vzszintes vonalig, a mely vele szintn 90 alatt rintkezvn a paizs ellenkez szlig rjen. Hz-, vagy falcscsosan vgott (pignon, Stufengiebel) a mez, ha kzeptl jobbra is s balra is lpcsk lthatk, mint a 196., 197. brn; Az els emelked-, a msik slyed falcscs. Ha a paizsfej meg van trve s a kzepn, harmadnak megfelel szlessgben a mez nylik fl, mint a 198. brn, azt mondjuk, hogy. ezstben kk paizsfejorm" (enclav).

Vgs.

89

A 199. bra koczkkbl sszerovott (componn de points, gestckt) ; a 200. bra paszomntos- (bord bordirt); a 201. bra koczks (chiquet, geschacht) paizsfejet mutat; A paizsfejnek kivl szerepe van a napleoni heraldikban. Az gynevezett bonnes villes"-ek czmereiben a vrs

198. bra.

199. bra.

200. bra.

201. bra.

202. bra.

paizsfej hrom arany mh-vel van dsztve, a birodalmi herczegekben szintn vrs paizsfej ezst csillagokkal van kiverve stb. A paizstalp hatrvonala sokfle lehet s az oszt vonalak sorn .flemltetteken kvl szmba veend mg a hzcscsosan, vagy falcscsosan vgott (a la campagne pignonne de deux montants) (202. bra). Plynak (fascia, fasce, Balken) tulajdonkpen a paizs mez kzept, magassgnak ktheted rszben, vzszintesen betlt alakot nevezzk.

90

Vgs.

Tbb plya a meznek pros vonalakkal val vgsa ltal keletkezik, a 203. bra egy-, a 204. bra kt-, a 205. bra hrom plyt mutat. Vgott plya (fasce coupe, getheilter Balken) az, a melyet egy vzszintes vonal kt klnbz szin, egyenl nagysg rszre oszt (206. bra). Hastott plynak (fasce fendue, gespaltener Balken) pedig azt mondjuk, a melyet egy merleges vonal oszt kt egyenl nagysg, de klnbz szin rszre (207. bra).

203 bra.

204. bra.

205. bra.

Diszitett plya (fasce charge, belegter Balken) melyen rzsa, kereszt, csillag vagy ms alak lthat (208. bra). Dsztett plya van a Szalahzy czmerben (209. bra.) Koczkkbl sszerovott plya (fasce componne, gestckter Balken), a melyet tbb merleges vonal oszt egyenl nagysgid vltakoz vagy klnbz szin rszekre (210. bra). Koczkkbl sszerovott fels plya van (lsd a 95. lapon) a nagyszigethi Szily-csald czmerben a paizsfej alatt (211. bra).

Vgs.

91

Ngyfel osztott plya, az^ a mely egyszeri hasts egyenl rszre osztva (212. Koczks plya (fasce (213. bra).

(fasce cartele, gevierten Balken) s egyszeri vgs ltal van ngy bra). chiquete, geschachter Balken)

209. bra.

210. bra,

211. bra.

212. bra.

213. bra.

214. bra.

Harntkoczks vagy harntruts plya (Schraggerautet) (214. bra). Ha kettnl tbb sorban vannak a koczkk falazott (glutinata, maQonne, gemauert) plya keletkezik.

92

Vgs

Lefel dongs plya, (fasce cintre, eingebogener Balken) (215. bra). Flfel dongs plya (fasce ploye, oben eingebogener Balken) (216. bra).

515. bra.

216. bra.

217. bra.

218. bra.

219. bra.

220. bra.

Baloldali szttolt plya (fasce djointe, linker KantenBalken) (217. bra). Jobboldali szttolt plya (218. bra) (fasce djointe, rechter Kanten-Balken) van a Pempflinger-csald czmerben (219. bra.)

Vgs.

93

Sztvlt plya (f. fracta, f. trongonne, gebrochener Balken) (220. bra). Lkelt plya (fasce ajoure, durchbrochener Balken) (221. bra) mitten ausgebrochener Balken). ttrt plya (fasce perc, durchborter Balken) (222. bra). Ktszer sztvlt plya (zweimal gebrochener Balken) (224. bra)." Lebegplya(fa,sce alaise, Schwebender Balken (224. bra).

221. bra.

222. bra.

223. bra.

224. bra.

225. bra.

226. bra.

Torna gallrnak (lambel, Turnierkragen) (225. bra) nevezzk az olyan lebeg plyt, a melynek als szle ormzott s rendesen a paizsfejben foglal helyet. Van 3, 4, 5, 7 ormj tornagallr. Alakja nyeletlen gereblyre emlkeztet. Iker plynak (jumelles, zwillings Balken) kt keskeny prhuzamos plyt neveznk. A plyakz a plykkal egyenl szlessg s az egsz nem szlesebb, mint a rendes plya (a mez magassgnak kthetede) (226. bra). Plya pr (zwei Balken) ngy prhuzamosan fut vzszintes vonal ltal keletkezik. Ebben az esetben a plyknak szlesebbeknek kell lennik, mint a kztk, flttk s alattuk lv mezrszeknek (203. bra).

94

Vgs.

Hrmas plya (ductus tergemini, fascia trijuga, tierces, Drillings-Balken) (227. bra). Lczkzi plya (Leiste belegter Balken) (228. bra).

227. bra.

228. bra.

229. bra.

230. bra.

231. bra.

Hrom plya (trois fasces, drei Balken) hat vzszintes vonal ltal keletkezik, mint a hrmas plya, csakhogy a kzkre nzve az ll, a mi a plyaprnl mondatott. Lefel rvidl hrmas lebeg plya (laciniae trijugae, hamaydes, hamades, Lagerhlzer) (229. bra). Ezen alakot a franczia s angol czmerekben, lltlag,

Harntoszts.

95

azrt nevezik hamaydes-nek, mert a rgi Hamayde-csald czmernek ez a mesteralakja. A plykat hatrol-, vagy a vg vonalak lehetnek fogazottak, ormsak, alul-fell ormsak, hullmosak, manksak stb. s ezen esetekben a plyk vagy vgsok jelzje a fogas, orms, manks stb. Manks plyt mutat a Zsigmond kirlytl 1415-ben Kszegi Lszl, Jnos s Bereczk testvreknek s unokatestvrknek Bednek s Albertnek, valamint Komjthy Jnosnak sNenkey Mtys,Mikls, Lrincz,egy msik Mikls s Gyrgynek, tovbb Thokai Jnos, Bereczk s Jakabnak adomnyozott czmer (230. bra). Alul-fll orms lebeg plya van a Pallavicini-csald czmere paizsfejben (231. bra). Ezt az alakot klnben rohamczlpnek is nevezik (estacade). x A rendesnl lejebb fekv plya als plynak (fascia depressa, fasce abaise erniedrigter Balken), a rendesnl feljebb fekvt fels plynak (solito altius collocata) nevezik. Harntoszts. A paizsmez tlival prhuzamos osztsnak vagy szelesnek nevezzk. osztsokat harnt-

232. bra.

Ezen osztsokra nzve is ll az, a mit a hastsrl s vgsrl mondottunk. A pros szm osztsok ltal keletkezett tagokat harntplynak nevezzk. A 232. bra (jobb) harntplyt (taenia, balteus, bande,
1 Estacade-nak nevezik a vrakhoz vezet utak s a rvek elzrsra szolgl gerendkat, barricade-okat.

96

Harntoszts.

Schragrechts-Balken), a 233. bra pedig balharntplyt (vitta, barre. Schraglinks-Balken) mutat. A 234. brn hromszor bal harntosztsos mez lthat. A 235. bra pros szm vonalokkal van harnt osztva, de mert a tagok ms-ms sznek nem lehet harnt plyrl sz, csakis harntosztsrl. (Jobb) harntplya van a Pcz nemzetsg egy 1295. vi pecstn lthat czmerben (236. bra).

236. bra.

237. bra.

Bal harntplya a Helgyi-csald czmerben (237. bra). A harntplya mreteire nzve is az ll, a mi a plyrl mondatott, s a hnyfle vltozsa van annak, annyi van ennek is. s a harntplya elnevezsnek azon jelzkkel val sszettele, a melyeket mr ismernk, klnbzteti meg az egyiket a msiktl. A harntplyk magasabb skon feksznek, mint a paizsmez, a harntosztott paizsmez tagjai pedig mind egy skban vannak.

Harntoszts.

97

Orms (238. bra).

harntoszts

van a Szecsdyek

paizsmezejn

238. bra.

239. bra.

240. bra.

241. bra.

242. bra.

Koczks harntplya van az Uzovityok (239. bra), dsztett az jvrosiak- (240. bra), hullmos szl s dsztett a Patakiak- (241. bra), dongs az srgi indigena Redwitz(242. bra), szttolt a Ferrich-csald czmerben (243. bra).
Brczay, Heraldika. 7

98

Harntoszts.

Kt keresztbe fektetett harnt plya Szent Andrs keresztnek mondatik (sautoir, croix de Saint-Andr, Schragen, Andreas Kreuz). Ilyen van az immr kihalt Egervry-csald czmerben (244. bra). Egy czlp s egy plya sszettele ltal kereszt (crux, croix, Kreuz) keletkezik. Ilyen van a Savoyai-hz (245. bra)

243. bra.

244. bra.

245. bra.

246. bra

s a Bercsnyi-csald czmereiben, melyek a keresztek sorn fognak bemutattatni, (A keresztekrl behatan albb lesz sz.) A szarufa, (cantherius, capreolus, chevron, Sparren) a szent Andrs keresztnek hegyben vgzd fele (246. bra). Ha a mezt egynl tbb szarufa osztja rszekre, szarufsnak mondjuk. A pros szm szarufs oszt vonalakkal szarufk keletkeznek, pratlan szmakkal pedig szarufsoszts. A szarufk magasabb skon feksznek, mint a paizs-

Harrttoszts.

99

mez. A szarufs osztssal keltkezett alakok pedig mind egy skon (247. bra). Arany szarufa van a zgrbi Daby-ak XV. szzadbeli czmerben (248. bra).

247. bra.

248. bra.

249. bra.

250. bra.

251. bra.

Telek (angulus, canton, Schildeck). Lehet a paizs fels jobb, fels bal szgleteiben s a paizs fels szlnek kzepn (249., 250. s 251. brk). Az utbbi esetben a nmetek Ort"7*

100

Harntoszts.

nak nevezik. Ngyszg, melynek oldalai valamivel nagyobbak, mint a paizs szlessgnek egyharmada. Ha a jobboldali telek ennl nagyobb, szabad e/eAnek(quadrangulus honorarius, francquartier, Freiviertel) nevezzk (252. bra). Hazai czmereinkben ezen alakok nem igen fordulnak el. Az k (pila, pile1, mmanchure, mmanche, Spitze) (253. bra) a paizs valamely szlbl kiindul kt vonalnak hegyes szg alatti rintkezse ltal keletkezik. Az ket felfordtva, plya- s czlpmentn is alkalmazzk.

252 bra.

253. bra.

A franczia heraldikban hromfle ket klnbztetnek meg kln nvvel. Ezek: az mmanche" (A 253. bra), a pile" (B 253. bra), s az mmanchure" (C 253. bra). E megklnbztets nemcsak, hogy felesleges, de sok zavart okoz, ezrt mi mind a hrmat egyformn knek mondjuk, s ha nagyon szabatos lersra treksznk, hozzteszszk: hogy, a mez szlessgt teljesen, ktharmadban vagy egyharmadban tltik be.
1

Tbb heraldikus pointe-nak nevezi helytelenl.

Harntoszts.

101

A Gutkeled nemzetsgbl szrmaz csaldok czmereiben, az k sokfle nemeit s llst ltjuk. (1219. brk). Plyamenti kekkel osztott (cuspidibus transverse inscriptus, emmanch d'un flanc l'autre, emmanch en asce (254. bra). Czlpmenti kekkel osztott (emmanch en pal)(255. bra). kekre osztott paizsfej (chef emmanch) (256. bra).

254. bra.

255. bra.

256. bra.

257. bra.

258. bra.

A svegezs (trabea, chape, cape). Azon kt derkszg hromszget, mely a paizs mezejt akknt fdi, hogy belle egy a paizs szleit hrom helyen rint knek megfelel rsz ltszik, svegezsnek nevezik. A 257. brn lthat alakot teht kvetkezleg kell lerni: ezstben kk svegezs. Gallrozs (mantel) hasonl a svegezshez, de a mezbl csak oly rsz ltszik, a mely a paizs magassga ktharmadig r knek felel meg. A 258. bra ezstben kk gallrozs.

102

Harntoszts.

A sarzs (coturnus, chausse) a svegezsnek ellenkezje, a 259. bra ezstben kk saruzst mutat. Felesleges mondanunk, hogy mind a kt esetben a paizsmez alapszne ezst. A nagyruta (Grosse Raute, grand losange) a paizs szlei kzppontjainak egyenes vonalakkal val sszektse ltal keletkezik (260. bra); ezstben vrs nagyruta. A ruhzat (vtement, ringsum anstossende Raute) azon ngy derkszg hromszg, a melyek a paizsmezt akknt fdik, hogy belle egy nagyrutnak megfelel rsze ltszik.

261. bra. 1

A 261. bra: ezstben vrs ruhzat. A ruhzat s nagyruta kztt a klnbsg az, hogy az elbbeniben a ruta vagy r van helyezve a mezre, teht nincs vele egy skban, vagy ssze van vele varrva s egy skot kpez vele, az utbbinl
A nmet rk nagyobb rsznek fogalma a vtement-rl zavaros. k a chape-ot knek, s nem az k oldaln lev hromszgalak paizsmezrszeknek hiszik, hasonlan nincsenek tisztban a ohausse-al Ez az oka, hogy ezen alakoknak nmet neve nem megfelel. gy van ez a vtement-al is, k vtement-nak a nagyrutt kpzelik s nem a paizsmez el nem takart rszeit.
1

Harntoszts.

103

a ngy derkszg hromszg van rhelyezve a mezre s a paizsmezbl ltsz ruta alak rsz lejebb fekszik. A ruhzat tulaj donkpen felesleges megklnbztets, mert ritkn van akr kpen, akr pecsten oly pontossggal brzolva, hogy a nagy ruttl meg lehessen klnbztetni, s hogy mgis felvettk, csak az az oka, mert a vtement a klfldi rk munkiban tnyleg elfordul, teht magyarzatt adni szksgesnek tartottuk. Az gas (pairle, littera pythagorica, pergola, Schherkreuz, Gabel) Y bethz hasonl alak, hrom vge a paizs

262. bra.

263. bra.

mr

264. bra.

fels kt szglett s az als szlnek kzppontjt rinti (262. bra). A pillr (littera pythagorica repleta, gousset, pairle plaine, geflltes Schaherkreuz) egy a paizs als szle kzepre lltott czlp, mely tlcsrszeren szlesedik s az gashoz hasonlan a paizs kt fels szgletben vgzdik (263. bra). A czikk vagy gerezd (conus, pinula, giron, Stander) olyan hromszg, a melynek cscsa a paizsmez kzepn van. E hromszg alapja hrom klnbz helyet foglalhat el: 1. a paizs valamely szlnek kzept; 2. a paizs kt szlnek valamely sarktl jobbra s balra es rszt;

104

Harntoszts.

3. a paizs valamely szlnek a saroktl balra, jobbra, levagy felfel es rszt. E hrom helyzet a 264. brn lthat. A czikk a paizsmezben nemcsak elszigetelve llhat, de a paizsmez czikkekkel teljesen be lehet fdve. Ekkor azt mondjuk, hogy gerezdes vagy czikkes (conatus, pinulatus gironn, gestandert). A 265. bra nyolczszor gerezdes paizst mutat. A czmerlers ismertetsnl fogjuk ltni, hogy ebben az esetben nem kell a szmot kitenni, csak ha kevesebb vagy tbb, teht ezen alak: kk s arany gerezdes.

266. bra.

267. bra.

Rma, (limbus seu marg, bordr, Einfassung). Rendesen a paizs szlessgnek egy hetede. A rma, mindig msszin, mint a paizs mezeje. A Pejacsevics-csald czmeres paizsa krli fekete rma rombusokkal van disztve (266. bra). A bels rma (orula, limbus interior, marg disjunctus, Innenbord, orle, Umzug, innere Einfassung) nha fl olyan szles, mint az elbbi s a paizs szleivel, tle bizonyos tvolsgban befel, prhuzamos (267. bra).

A hasts, vgs s harntoszts sszettelei.

105

Norma,1 (norma, esquarre, querre, Winkelmass). A mesteralakok kzt nem egyb mint a szabadtelek rmja (268. bra).

268. bra.

A hasts, vgs s harntoszts sszettelei. a) elnegyedelt paizs (quadripartitum, cartel, geviert, quadrirt). A meznek egyszeri hastsval s egyszeri vgsval keletkezik (269. bra).

269. bra.

270. bra.

b) Harntosan elnegyedelt (quadrifldus in decussiin, quadripartitum in decussiin, quadripartitum in pallium, cartel en sautoir, Schrggeviert, Schrgquadrirt) (270. bra).
1 Flrerts elkerlse vgett neveztetik itt magyarul is a latin nevn, mert ez az alak, mint czmerkp is elfordul, s akkor szgmrnek mondjuk.

106

4 hasts, vgs s harntoszts sszettelei..

c) Egyszer hastott, ktszer vgott (parti d'un, coup de deux, einmal gespalten, zweimal getheilt) (271. bra). d) Ktszer hastott, egyszer vgott (parti de deux, coup d'un, zweimal gespalten einmal getheilt) (272. bra).

271. bra.

272. bra.

274. bra.

275. bra.

276. bra

Hastott, el vgott (perpendiculariter sectum, pars anterior transverso divisum, mi coup parti) (273. bra). Vgott, fenn hastott (transverse divisum superior pars perpendiculariter sectum, miparti coup, Halb in die Lange und quergetheilt) (274. bra).

A hasts, vgs s harntoszts sszettelei.

107

Hastott, htul harntosztott (perpendiculariter sectum, posterior pars linea diagonali dextra divisa, parti mi tranch) (275. bra). Plyn flczlp (fasce pale en chef) (276. bra). Flczlpn plya (fasce pal en pointe) (277. bra). Czlps talp (pal-campagne) (278. bra). Czlpre tmasztott paizsfej (capiti adglutinatus palus, chef pal) (279. bra).

277. bra.

278. bra.

279. bra.

280. bra.

281. bra.

Harnlplyara tmasztott paizsfej (caput baltheo dextro descendente, chef band) (280. bra). kre harmadolt (sectio tripartita per cuspidem, tierc en emmanche, gespalten mit einer Spitze) a paizsmez, ha a paizs als kt sarkbl kiindul s a fels szle kzppontjn rintkez vonalak osztjk hrom klnbz szn rszre (281. bra). Felfordtott, kre harmadolt (sectio tripartita per cuspidem inversam, tierc en emmanche renvers, mit einer gestrzten Spitze gespalten). Az elbbinek ellenkezje (282. bra).

108

A hasts, vgs s harntoszts sszettelei.

Jobb kre harmadolt (sectio tripartita per cuspidem in dextram versa, tierc en emmanche dextre, durch eine Spitze rechts getheilt) (283. bra). Bal kre harmadolt (sectio tripartita per cuspidem in laevam versa, tierc en emmanche snestre, durch eine Spitze links getheilt) (284. bra). Harntos kre harmadolt (sectio tripartita per cuspidem obliquam, tierc en emmanche mise en bande) (285. bra).

285. bra,

286. bra.

287. bra.

Flrerts elkerlse vgett itt is szksgesnek tartom megjegyezni, hogy a heraldiknak a mzokra vonatkoz azon szablya, a mely szerint szn szn mell, fm fm mell ne kerljn a felnegyedels, felharmadols s a vgs, hasts s oszts combinatii ltal keletkezett alakokra nem vonatkozik. Paizstalpon harntplya (Bande- vagy barre-campagne, Schildes Sonderfuss mit daraus hervorgehenden linken Schrgbalken) (286. bra). Oldalas paizsfej (chef addextr) (287. bra).

Keskenyebb mret alakok.

109

Ha a mesteralakok magukban vannak, a paizsmez kt hetedt kell, hogy betltsk. Kivtelt csak hrom kpez: a telek, a szabadtelek s nha az k. Ha ugyanazon alakok tbbes szmban fordulnak el egy mezben, mretk keskenyebb. Keskenyebb mret alakok. Ha a mretek nagyon megkisebbednek, az alak ms nevet kap. A keskenyebb flszlessg czlp kar (palus augustior, vergette, Stb, Ruthe) (288. bra). A keskenyebb flszlessg plya csk (fasciola, fascia augustior, divise, vagy fasce en divise, Schmale Binde) (289. bra).

288. bra

289. bra.

290. bra.

291. bra.

A mg keskenyebb plyt fonlnak (fascia minuta, trangle) mondjk. A flszlessg harntplya szalagnak neveztetik (baltheus augustior, cotice, Schragfaden) (290. bra). A flszlessg paizsft prtnak mondjuk (caput augustior, vertex, chef retrait vagy combi, schmales Schildeshaupt) (291. bra).

110

-Keskenyebb mret alakok.

A keskenyebb szarufa, sz&rufcska, nevet kap (cantherius augustior, ti, schmaler Sparren). Lehet azonban e keskenytett alakokat, keskeny czlp, keskeny plynak, stb. is nevezni s ez azrt jobb, mert nem okoz zavart.

292. bra.

293. bra.

Termszetes, hogy a rendes nagysg alakok vltozsai a keskenyebb mret alakoknl is elfordulnak. Van pldul keskeny dongs plya, (292. s 293. bra), stb. Vltakoz szin s szneserl mesteralakok. Ha a czlpk s hastsok, plyk s vgsok, szarufk s szarufzsok felems sznek, tekintet nlkl az oszt vonalak pros vagy pratlan voltra, magyarul nem neveztetnek czlpnek, plynak s szarufnak, de az ily alak hastsnak., vgsnak, szaru fz snak, mondatik.

294. bra.

295. bra.

A 294. bra kkkel s fejrrel vltakozva hatszor hastottnak rand le (contra palatus, contre pal, Gegenpfal), A 295. bra veressel s fejrrel vltakozva tszr vgott (contra fasciatus, contre fasc, Gegenbalken).

Mesteralakok.

111

A 296. bra veressel s fejrrel vltakozva ngyszer szarufzott (contra cantheriatus, contre chevronn, Gegensparren). A 297. bra veressel s fejrrel vltakozva, ngyszer harnt vgott (contra taeniatus, contre band, ha bal, contre barr, Gegen Schragbalken). Ha valamely, czlps paizsmez vgva, valamely plys mez hastva van s a paizsmez kt fele ms-ms szin, a czlpnek s plynak is ktsznnek kell lennie, a mint az a 298. s 299. brkon lthat, a hol a paizsmez ezst

296. bra.

297 abia

298. bra.

299. bra.

300. bra.

mz rszben vrs, vrs rszben ezst szin a czlp, illetleg vrs szin a plya. Ezt egybl a msba" nevezik (ex altro in alterum, de Pun l'autre, mit des Schildes abgewechselten Farben). A 299. brn lthat alak kvetkezleg volna teht lerand: veressel s fejrrel hastott mezben plya egybl a msba. Szncserlnok (ex altero ad alterum, de l'un en l'autre) mondjuk a 300-ik brn lthat alakot, a hol veressel s fejrrel hastott mezben kt szncserl gyr van.

112

Mesteralkok.

Mesteralakok mg: 1. Koczks (tessellatus, chiquet, geschacht, gewrfelt) (301. bra). 2. Zsindelyes (laterculatus, billet, geschindelt, geziegelt) (302. bra).

301. bra.

302. bra

303. bra.

V
304. bra. 305. bra.

3. Huts (plinthiis repletum, losang, gerautet, schrggeschacht) (303. bra). 4. Vgott ruts (endent, cuspitibus transverse incrisptus, Rechenweise quergespitzt) (304. bra). 5. Hossz ruts (cuneatum, fusatum fusel, geweckt, gespiendelt) (305. bra). Ezen alak ruti a kznsges rutnl keskenyebbek s rendesen hegykkel rintik egymst.

Mesteralakok.

113

6. Kilenczszer koczks (306. bra) (points quipols, neunfach geschacht). Ez az alak a Pallavicini-csald czmernek paizsfej alatti rszben s nvnai Treutul Mikls trnok 1404. vi pecstn fll, htul lthat (231. s 307. brk). 7. Rcsos szalag (frett, Flechtnagelgitter) hrom harnt szalag s hrom balharnt szalag egymsba fonva (308. bra).

310. bra.

311. bra.

8. Rcs (clatri, treilisse, grille, Gitter), a mikor benne hatnl tbb plcza vagy szalag van s a szalagok nincsenek egymsba fonva, (309. bra.) A Zemlni csald czmerben. 9. Bizanczi (bizantius numus, besants, Mnze) kerek alak, a mely mindig fmbl van (310. bra). A bizanczi valsgos remnek a paizsmezre val erstse ltal keletkezett. 10. Lepny (tourteaux, placenta, glbus, Kuchen, Kugel) az lbbemtl csak abban klnbzik, hogy mindig sznes s soha sem fm (311. bra). Szvet, vagy brbl kszlt kerek alakoknak a mezre val erstse ltal keletkezett. A Mediciek
Brczay, Heraldika.

114

Keresztek.

czmerben (312. bra) arany mezben hat (1., 2., 2., 1) lepny van, melyek kzl a fels kk s hrom arany liliommal van dsztve, a tbbi vrs. 11. Lepnyes bizanczi (libum bizantinum, besants tourteaux) ugyanaz ha fele szn, fele fm (313. bra).

313. bra.

314. bra.

12. Ngyszg (314. bra).

(quadrangulum, tessela, carreau, Viereck)

Keresztek. (Crux, croix, Kreuz). Nmelyek csak azon kereszteket szmtjk a mesteralakok kz, a melyeknek legalbb kt vge a paizs szlhez r, minden ms keresztet pedig a czmerkpek csoportjba. E megklnbztetst nem tartom helyesnek, mert ezzel analg a czlpt s plyt stb. szintn hol a mesteralakok, hol a czmerkpek kz kellene sorolnunk a szerint, a mint rintik vagy nem a paizs szlt. Nmelyek negyven-, msok hetvenkt-, msok ismt mg tbbfle keresztet klnbztetnek meg. Felsorolsuk annyival inkbb flsleges, mert a vltozatuknak szma majdnem vgtelen, teht csak a leggyakoriabbak flsorolsra szortkozunk.

Keresztek.

115

Kznsges vagy grg kereszt (crux aequalis, crux graeca, croix grecque, Griechiscb.es Kreuz (315. s 316. brk). Magas vagy latin kereszt (crux latina, crux alta vei exaltata, croix latin, hoches oder lateiniseb.es Kreuz). Ilyen van a Kisfaludyak czmerben (317. bra).

315. bra.

316 bra.

317. bra.

318. bra.

Knszenveds keresztje (crux passionis, croix de passin, croix du Christ, Passionskreuz) 318. bra 1. Hsvti vagy ltmadsi kereszt (crux paschalis, croix pascal, Auferstehungs-Kreuz) 318. bra 2. Klvria-kereszt (croix du Calvaire) 318. bra 3. Szent Andrs-kereszt (crux Andreana, crux Burgundica croix de Bourgogne, croix de Saint-Andr, Andreas-Kreuz). 244. bra.
8*

116

Keresztek.

Szent Antal-kereszt (crux Sancti Antonii, tau, taf ou croix de Saint-Antoine, Antonius-Kreuz). A Szarvady-csald czmerben. 319. bra. Szent Lzr-kereszt (crux trifoliata, crux Sancti Lazari, croix treffle, Kleeblattkreuz) 318. bra 4. Szent Jakab-kereszt (crux Sancti Jacobi, croix de SaintJacques, Jakobskreuz) 320. bra 1. Szent Katalin kereszt (crux Catharinae, croix de Sainte Catherine, Katharinen-Kreuz) 320. bra 2.

319. bra.

320. bra.

321. bra.

322. bra.

Mogyors kereszt (crux aveliana, croix coquerelle) 1 320. bra 3. Avizi kereszt (croix d'Avis) 320. bra 4. Alcantarai kereszt (croix d'Alcantara et de Calatrava, Alcantara und Calatrava-Kreuz) 321. bra 1.
Coquerelle = hrom mogyor egyestse. Aveliana, tulaj donkpen nux aveliana = mogyor.
1

Keresztek.

117

Toulouse-i kereszt (crux Tolosana, croix de Toulouse Tolozanisches Kreuz) 321. bra 2. Mltai kereszt (crux melitensis, croix de Malte Malteser-Kreuz) 321. bra 3. Mantuai kereszt (crux pedata, croix pate, Tazen-Kreuz Mantuanisches Kreuz) 321. bra 4. Firenzei kereszt (crux in florem exiens, croix florence) 322. bra 1. Apostoli- vagy ketts- vagy lotharingiai kereszt (crux patriarchlis, croix double, croix patriarchale, croix de Lorraine, nouvelle Hongrie, Patriarchenkreuz, ungarisches Kreuz, Lothringer Kreuz) 322. bra 2.

323. bra.

324. bra.

Ppai- vagy hrmas kereszt (crux trabe triplici, croix papai, dreifaches Patriarchenkreuz). A Bercsnyiek egyik czmerben. 323. bra. Cscsksvg kereszt (crux acuminata, croix retranche, zugespitztes Kreuz) 322. bra 3. Hromszgvg kereszt (crux triangularis, croix tringulaire, Triangelkreuz) 322. bra 4. Nylvg kereszt (crux sagittata, croix barbe, Pfeilkreuz) 324. bra 1. Rutavg kereszt (crux in rhombi figurm definens, croix aiguise, Rautenfrmiges Kreuz) 324. bra 2. Horgonyvg kereszt (crux anchorata, croix ancre, Anker-Kreuz) 324. bra 3. Villsvg kereszt (crux furcata, croix fourche, Doppelzugespitztes Kreuz) 324. bra 4.

118

Keresztek.

Liliomvg kereszt (crux liliata, croix fleur-de-lise, Lilienkreuz, a Veresmarthyak czmerben) 325. bra. Sarlvg kereszt (crux lunis terminata, croix croissante, Halbmondkreuz) 326. bra 1. Zarndok-kereszt (crux orbiculata, crux columnaris, croix bourdonne, Pilgerkreuz) 326. bra 2. Gmbsvg kereszt (crux globata, croix pommete, Apfelkreuz) 326. bra 3. ^^

325. bra.

326. bra.

327. bra

328. bra.

Gyrsvg kereszt (crux in annulos terminata, croix d'anneau) 326. bra 4. Ruta-kereszt (crux rombis completa, croix fuse, Weckenkreuz) 327. bra 1. lre csiszolt kereszt (Geschliffenes Kreuz). Ilyen van a mellkelt Vrallyai czmerben. 328. bra. Csillagkereszt (crux stellata, croix toile, Sternkreuz) 327. bra 2. Keresztvg kereszt (crux brachiata, crux recruciata, croix recroisete, Wiederkreuz) 327. bra 3.

Keresztek.

119

Flmankvg kereszt (crux semipatibulata, croix demi potence, halbgekrcktes Kreuz) 327. bra 4. Mankvg kereszt (crux patibulata, croix potence, gekrcktes Kreuz, ilyen van a Szomolyai czmerben) 329. bra. Ketts mankvg kereszt (crux repatibulata, croix repotence, wiedergekrcktes Kreuz) 330. bra 1. Kgys kereszt (crux serpentina, croix guivre. Schlangenkreuz) 330. bra 2.

329. bra.

330. bra.

331. bra.

332. bra.

Legallyazott kereszt (crux ramosa, croix clavete, croix cte, Astkreuz) 330. bra 3. Kt- s flg kereszt (croix archiepiscopale trois croisillon celui du bas n'ayant que la parti snestre). A Kothcsald czmerben. 331. bra. Jeruzslemi kereszt (crux hierosolymitana, croix de Jrusalem, hierosolymitanisches Kreuz) mind a ngy vgn mankban vgzd, lebeg kereszt, ngyszgletben egy-egy kereszttl kisrve. (Lsd a Bercsnyiek-czmert) 332. bra.

120

Mesteralakok feltntetse s elhelyezse a paizsmezn.

Szarufsn megtrt kereszt (crux exaltata in cantherii formm, croix rompu en chevron, sparrenweise gebogenes Kreuz) 330. bra 4. Csklyavg kereszt (crux hamata, croix d'hamecon Hackenkreuz) 330. bra a boglrpaizsban. Ha a keresztet hatrol vonalak fogasak, ormsak stb., neve elbe az illet jelzt: fogas, orms stb. teszszk. Van lkes-, rms- stb. kereszt.

III. A mesteralakok feltntetse s elhelyezse a paizsmezn. A mesteralakoknak a paizsmezn val feltntetsekor kvetkez szablyok veendk figyelembe: 1. A vilgts fellrl s jobbrl jn. 2. Az alappal, a mezvel egy skon fekv alakok hatrvonalai egyenlk s vkonyak. 3. Azon alakok hatrvonalai, a melyek az alapra, a paizsmezre r vannak varrva, teht vele nem egy skon, hanem magasabban feksznek a baloldalon s alul vastagabbra huzandk, mert a mint 1. pontban mondtuk a vilgts jobbrl s fellrl jn. A hastott, vgott, harntosztott s koczks 1 paizsmezben lthat vonalak egyenlek s vkonyak, mert itt ktfle szinfl anyagbl vgott szvetdarabok vannak sszevarrva, teht az alakok mind egy skon vannak. A czlp, plya, harntplya, tornagallr, szarufa, telek, k, saruzs, svegezs, nagyruta, az gas, pillr, gerezd, rma, norma, bizanczi, s a keresztek hatrvonalai a vilgtsra val tekintettel baloldalt s alul vastagabbak, mert ezek ms szin anyagbl szabott alakok, melyek a paizsmezre r vannak varrva, teht vele nem egy skon feksznek. Kivtel azonban nmely esetben az k, s a gerezd vagy czikk, mert ezek gyis kszlhetnek, hogy egymshoz varratnak s ekkor egy skon feksznek.
Szoktk azonban a koczks paizst gyis feltntetni, mintha ktfle mz szalagokbl volna sszefonva s ez esetben a vilgtsra val tekintettel a hatrvonalakat klnfle vastagsgra kell rajzolni, mert itt a koczkk vltakozva kt egyms feletti skon feksznek.
1

Mesteralakok feltntets s elhelyezse a paizsmezn.

121

Az elmondottak szerint, teht a magyar czmer jobboldalban lev vgsok hatrvonalai egyenlek, az alsknak nem szabad vastagabbaknak lennik, mint a felsknek, mert ezek mint mr ms helyt is mondtuk nem plykat hatrol vonalak, hanem vgsok, s a vrs tagok ugyanazon skban feksznek, mint az ezstbl valk. Azon legrgibb pecsteken, a melyeken e mesteralak ltszik, p. a II. Andrs pecstn (86. bra) a 2-ik, 4-ik, 6-ik s 8-ik tag magasabb skon van, mint a pratlan szm tagok. Ebbl azt kvetkeztethetjk, hogy a legrgibb idben nem ismertk mg azt a szablyt, a melyet a ksbbi idben kvettek, hogy a pros szm vonalak ltal trtnt osztsok czlpt, plyt stb., azaz olyan alakot jelentenek, a melyek a mezre r vannak helyezve, teht magasabb skon feksznek, s a pratlan szmak ltal keletkezettek hastsok, vgsok stb., a melyek az alakok sszevarrsa ltal keletkeztek s a hol e tagok mind egy skban vannak. Tudjuk, hogy ez alakok csekly vastagsg anyagbl kszltek s helyzetk alig valamivel magasabb, mint a paizsmez, teht, ha az rnyktan szablyaihoz akarnnk szigoran alkalmazkodni, klnsen kis kpeken, a baloldali s az als vonal alig lehetne szreveheten vastagabb, mint a tbbi, de a heraldikban ezt szreveheten kell fltntetni s ezrt a plynak als, a czlpnek baloldali hatrvonalt hatrozottan vastagabbra kell hzni, mint az ellenkezt. A mi az alakok elhelyezst illeti, meg kell jegyeznnk, hogy: 1. Egyes alak rendesen a mez kzept foglalja el, ha nem, a lersnl meg kell mondani, hogy hol van. 2. Kt czlp- vagy plyamenti alak, egyms fltt vagy egyms mellett helyeztetik el. 3. Hrom alak czlp-, paizsfej-, harntplya- vagy plyamentn is lehet, de rendesen hromszg alakban van s pedig kett fell, egy alul (2. 1.), ha fell egy, alul kett van, azt mondjuk, hogy rosszal lltott (mai ordonnes). 4. Ngy alak kzl kett rendesen fell, kett alul van. (2 . 2) 5. t alak rendesen keresztmentn helyeztetik el. ( 1 . 3 . 1 ) vagy 2 . 1 . 2 . sorrendben. Megtrtnik azonban nha, hogy

122

Czmerkpek.

plyamentn, vagy hrmat fell, kettt alul (3. 2.) vagy kettt fell, kettt kzbl s egyet alul ( 2 . 2 . 1 ) helyeznek el. 6. Hat alak kzl hrom fell, kett kzbl s egy alul van ( 3 . 2 . 1 ) vagy a hrom sor mindenikben kett-kett. (2.2.2) 7. Ht alak 4 . 3 vagy 3 . 3 . 1 vagy 3 . 1 . 3 vagy 2 . 3 . 2 vagy 3 . 1 . 2 . 1 sorrendben. 8. Nyolcz alak 3 . 2 . ( 1 . 0 . 1 ) 3 sorrendben. 9. Kilencz alak 3 . 3 . 3 vagy 3 . 3 . 2 . 1 sorrendben. 10. Tz alak 3 . 3 . 3 . 1 vagy 4 . 3 . 2 . 1 vagy 4 . 2 . 4 vagy 4 . 2 ( 1 . 0 . 1 ) 4. sorrendben llttatnak. Ha ennl is tbb egynem alak van egy mezn, vagy azt mondjuk, hogy kivert (consitus, obsitus, sparsus, seminatus, sem, bestreut), vagy, hogy beszvtt (besat, latin s franczia neveit lsd kivertnl). Az elbbi esetben a paizs bevonsa szgekkel van a paizsra erstve s a szgfejek sokfle alakak lehetnek (liliom, csillag stb). Az alakok mindannyian teljesen ltszanak. Az utbbi esetben a paizsmez olyan anyaggal van bevonva, a melybe egy s ugyanazon alak tbbszrsen van beszve s ekkor a szls alakok a paizs szlben vesznek el. Vgezetl jegyezzk meg, hogy nmely heraldikus a legegyszerbb s legrgebben hasznlt alakokat els rang mesteralakoknak nevezi. Ezek: 1. a hasts s czlp, 2. a paizsfej, 3. a paizstalp, 4. a vgs s plya, 5. a szeles s harntplya, 6. a kereszt, 7. a szarfsoszts s szarufa, 8. a telek- s szabadszlls, 9. az kkel val oszts s az k, 10. a svegezs, 11. a sarzs, 12. a nagyruta, 13. az gas, 14. & pillr, 15. a czikkes vagy gerezdes oszts s a czikk vagy gerezd, 16. a rma, 17. a norma, 18. a negyedels, 19. a harmadols s vgre a hasts, vgs, szeles s kkel val oszts valamennyi sszettele. IV. Czmerkpek. E csoportba tartozik minden a mi nem mesteralak, teht ide sorolandk: 1. a termszetbl vett, 2. mestersges s 3. kpzeleti kpek. Megjegyzend, hogy a termszetbl vett dolgokat sem kell termszethen brzolni, hanem heral-

Czmerkpek.

123

dikailag stilizlva, mert nem szabad szem ell tvesztennk, hogy minden mesteralaknak, minden czmerkpnek rendeltetse, hogy messzirl kivehet legyen, s a helyesen stilizlt kpek feltnbbek s gy rendeltetsknek inkbb megfelelnek, mint a naturalisztikusan brzoltak. A heraldikai stilizlskor arra fordtand a ffigyelem, hogy az brzoland llat, nvny stb.-nek jellemz vonsai szembetlen legyenek fltntetve. Ezrt ppen gy mint karikatra-rajzolskor ha valami nagy, mg nagyobbra, ha karcs, mg karcsbbra kell rajzolni. Nem szabad elfelednnk azt sem, hogy a czmerornamentum s gy a benne foglalt kpeknek is ornamentltaknak kell lennik. 1. A termszetbl vett czmerkpek: az llat-, a nvnyes az svnyvilgbl valk, tovbb elemek vagy pedig gi testek. 2. A mestersges kpek a mvszetek s kzi mestersgek krbl vannak vve. 3. A kpzeletiek pedig emberi phantasia alkotta szrnyetegek. A termszetbl vettek (icones naturales, flgures naturelles, natrliche Figuren) a) ember-, (corpus humnum, corps humain,Menschen), b) llati alakok (animalia, animaux, Thiere), ej nvnyek (plantae, plantes, Pflanzen), d) svnyok s elemek, azaz a termszetbl vett, de lettelen dolgok (sublunaria et elementa, flgures naturelles inanimes, Erdkrper). 1. Az emberi alakok, frfiak, asszonyok, vnek, gyermekek, angyalok, vademberek, szerecsenek stb. Vagy teljesek vagy pedig az emberi testnek csak egyes rszeit brzoljk. A magyar heraldikban, klnsen a XVI. szzad ta, az emberi alak vagy rszei gyakran elfordul czmerkpek. Az ember lehet meztelen, ruhba, vagy pnczlba ltztt, lehet gyalog, lve, llva, fekve, trdepelve stb. s lhton brzolva. Jegyezzk meg magunknak, hogy a modern ltzet nem illik czmerbe, s ha mr a XVI., XVII-ik szzadbeli ruhba ltztt emberi alak mint czmerkp srti a heraldikus szemt, mennyivel inkbb visszatetsz egy modern baknak, huszrnak vagy dandynek ltztetett emberi alak. Legjobb, ha az j czmerszerzk emberi alakot nem vlasztanak czmerkpnek.

124

CzimerMpk.

Vadember (homo silvestris, sauvage, Wildermann) van a Grgei-ek czmerben (333. s 334. bra.) Szerecsen (mauritanus, more, Mohr). Vitz (eques, miles, cavalier, chevalier, Ritter) gyalog s lhton nagyon gyakori az jabb magyar czmerekben. Angyal (angelus, ange, Engel). Mellkp (herma, buste, Halbflgur) van a Roskovnyiak czmerben (335. bra). Fej (caput hominis, tt, Schdel) van a Cskyak czmerben (336. bra).

335. bra.

Kar (brachium, bras, Arm) szmtalan magyar czmorben, a tbbek kztt pnczlos kar a Bksyak jabb czmerben (337. bra). Tenyr (manus palmata, manus prona, main appaume, flache Hand). Kzteteje (contre appaume, verkehrte Hand). Eskv kz (manus jurandi, manus juris, Schwurhand). Melynek ujjai, a kinyjtott kzp-, mutat- s hvelykujjat kivve, be vannak csukva. Ha az gy brzolt kz felhbl tnik el, vagy dicsfnynyel van krlvve, ldkznek mondjk.

Czmerkpek.

125

Parolz kezek (fides, foi, Treuhand) (338. bra). kl (pugnum contracta, poignet, Faust). Szv (cor, coeur, Herz). Lngol szv, melybl lngok csapnak ki. Szrnyas szv, ha oldalaibl szrnyak nnek ki. Emberi szv az, a melynek tetejn a vredny egy rsze ltszik.

336. bra.

337. bra.

339. bra

340. bra.

Czomb (crus, jambe, Schenkel). A Bernth-czmerben. (339. bra.) Hrmas czomb (triquetra, trois-jambes, Schenkelbeine, im Dreipass). Egy kzppontbl kllszeren kiindul, trdben meghajlott hrom czomb (340. bra).

126

Czmerkpek.

Az emberi alakok helyzetre, llapotra stb. vonatkoz szokottabb mkifejezsek: rnyk (ombre, Schatten), ha a czmerkpnek csak krvonalai ltszanak. Szemkzt fordtott (frontem obvertentes, affront, gegeneinandergekehrt), httal ll (dorso in dorsum obversus, adoss, abgevendet), men (ambulns, gradiens, incedens, passant, schreitend). Helyben ll (immotus, arrt, auf alln Vieren stehend). JSvekv (meditulliotenus, naissant, wachsend), ha az emberi trzs csak kldktl felfel ltszik. Eltn (issant), ha a paizs oldalbl vagy valamely mesteralak oldalbl ltszik eltnni s csak felt ltni a czmerkpnek. Letpett (deceptus, arrach, abgerissen) a fej, kar, czomb, stb., ha a trzstl el van vlasztva, de a vlaszt vonal nem sima, mintha levgtk volna, hanem a letpett" kifejezsnek megfelel, teht rongyos. Knycsepp (lacryma, larme, Thrane). Ha vrs, vrcsppnek nevezik. Kerekalak fll lngszer nylvnyban vgzdik. 2. llatok. Az oroszln (leo, Hon, Lwe) rendesen jobbfel gaskodva brzoltatik. Jobbfel fordtva, azrt mert a heraldikban szoksos udvariassgi szably azt kveteli, hogy a czmerkp szembe nzzen az ellensggel, ez pedig, tekintettel arra, hogy a paizst a balkaron viseltk, csak akkor lehet, ha a czmerkp jobbfel van fordtva s gaskodva, mert a hromszg paizsok mezejhez legjobban illik e helyzet. Az oroszlnnak, mint czmerkpnek, fejn gyakran van korona s megjegyzend, hogy a korons oroszln rgibb mint a korons sas. brzoltatott azonban az oroszln ugrshoz kszlve, menve s szembefordtott fejjel is. Ugrshoz kszlve s menve, ha az alapjul szolgl paizsmez szles volt s benne az gaskod oroszln, kt oldalt nagy felletet hagyott volna fdetlenl, mint a Chk nemzetsgbel Demeter mester XlII-ik szzadbeli pecstn (341. bra), s ha valamely keskeny mesteralakra volt rtve, mint Imre s II. Andrs kirlyaink pecstn (111. s 86. brk). Vagy ha a vgott paizsmez egyik rszben gaskodva nem frt volna el, mint a Vitz Jnos 1453. vi pecstn. (342. bra.) Szembefordtott fejjel, ha nem valsgos paizs mezejre, hanem olyan trgyra volt festve, a mely helyrl el nem mozdthat, mint falfelletre, ablakra stb. Was-

Czmerkpek.

127

serburg vros tancshza egyik XIV. szzadbeli abiakfestsn a vros czmerkpnek az oroszlnnak feje, a szemll fel van fordtva, (343. bra) 1 ppen azon udvariassgi szablynl fogva, mely klnben a jobb oldal fel fordtott fejet kveteli, mert az ablak, helyt nem vltoztathatja, s rajta a czmerkp csak szemben lltva tehet eleget a mr tbbszr emltett udvariassgi szablynak.

341. bra.

342. bra

343. bra.

brzoltk nvekv helyzetben is de gy leginkbb mint oromdszt. Gyakran megtrtnt, hogy az oromdszbl czmerkp lett. Az els nvekv oroszlnok vgssal nem osztott czmermezben, oromdszbl lett czmerkpek. Nvekv oroszln van a harinnai Farkasok czmerben (36. bra). Az oroszlnnak egyes rszei is alkalmaztattak czmerkpl. Pldul feje a lszlkarcsai Trk-csald czmerben, s talpa a Brancas-csald czmerben, mely a 80. brn lthat
Heraldisch.es Original-Musterbuch von Ott Titn von Hefner Megjegyzend, hogy e vros czmereiben az oroszln feje rendesen oldalt van fordtva.
1

128

Czmerkpek.

Castriota-czmerhez hasonl, csakhogy benne a griff talpakat oroszln talpak helyettestik. A fekv s l helyzet sokkal ritkbb. A heraldika hanyatlsnak idejben a men s szembenz oroszlnt Ieoprdos oroszlnnak neveztk. Ezen elnevezst azonban jobb kerlnnk, mert az l heraldika idejben nem tettek klnbsget a heraldikai oroszln s a heraldikai leoprd kztt. Leggyakrabban elfordul mzai a vrs, fekete s arany. Kk nagyon ritka, 1 de koczks, st cskos is van. pldul a thringiai oroszln, (lsd a magyar czmerrl szl fejezetet). Az oroszln alakja, stilizlsnak mdja sokszor vltozott. A XII. s XIII. szzadban czlp mentn ll, dereka olykor behajlott. Testrszei kzl a feje ll legfell, s bal hts

344. bra.

345. bra.

talpa legalul, a bal els lb vzszintesen van kinyjtva, a jobb els lb s a nyak tengelyei 45-nyi szg alatt rintkeznek. A hts jobb lb tengelye prhuzamos a jobb els lb tengelyvel, teht a kt hts lb kztti szglet tompa. Csak a srnye bolyhos, a test tbbi rszin a bunda sima. Farka, a test tengelyvel prhuzamos helyzet, kzepn s vgn bolyhos. Szja csukott vagy legfeljebb kiss nyitott, de nyelve nem ltszik. Ilyen oroszln van a Csk nemzetsgbeli Pter ndor 1278. vi pecstjn. (344. bra). A czmerkpek helyzete ltalban, s e szerint az oroszln is a paizs alakja szerint vltozott, s ha a paizs szerfltt keskeny volt, a bal els lb sem lehetett vzszintes helyLneburg czmerben a welf oroszln kk, Dnia ezmerben hrom kk (leoprdos) oroszln, az Egbrecht-csald czmerben nvekv kk oroszln van. (Lsd Zricher Wappenrolle, Taf. I. 8. s Taf. XVIII. 425.
1

Czmerkpek.

129

zet. Tudjuk, hogy a paizs szlessge azon ember testnek mrethez alkalmazkodott, a kit vnia kellett, termszetes teht, hogy egy s ugyanazon idben, pldul a hromszg paizsok idejben is voltak szlesebb, keskenyebb paizsok s ez magyarzza meg a czmerkpek stilizlsnak kisebb-nagyobb eltrst egy s ugyanazon idben. A 345-ik bra, az oroszlnnak, mint czmerkpnek, legrgibb alkalmazst mutatja. E kp egy, a mncheni nemzeti mzeumban rztt 3 lb magas s 2V2 lb szles, a XII. szzad msodik felbl val, homokk faragvnyrl van rajzolva. Az oroszln bal els lbt itt nem lehetett vzszintes helyzetben faragni, st lefel nylva sem frt a paizsba, krmei ezrt a paizs szln tl terjednek. Ezen oroszln krlbell a legrgibb,

346. bra.

de mindenesetre a legtanulsgosabb ilynem czmerkp. Mert, habr pecsteken, itt-ott rgibb idbl val oroszlnokat is ltunk, azok kicsisgknl s kopottsguknl fogva alig kivehetk. 1 A XIV. szzad els feltl kezdve az oroszln alakja s helyzete olyan, mint az elbb lert, csakhogy nyelve ki van ltve, s ha e czmerkp nem veres, kk vagy fekete, akkor bundja bolyhos, vkonya karcsbb, melle domborultabb az lbbemnl s jobb hts lba a bal elsvel prhuzamos helyzet. Ilyen helyzet, s alak a rajnai Pfalz czmernek oroszlnja is (346. bra). 2
Heraldisches Original-Musterbuch, herausgegeben von Ott Titn von Hefner. Mnchen. E czmeres k a steingadeni kolostorbl kerlt Mnchenbe s mert e kolostort a Welfek alaptottk, valszn, hogy az kk oroszlnjukat brzolja. 2 Egy a mncheni nemzeti mzeumban lev vegfests utn. Herald. Musterbuch von Ott Titn Hefner.
Brczay, Heraldika. "
1

130

Czmerkpk.

gy brzoltk a czmeres oroszlnt mg a XV. szzadban is gyakran. Eberhard zgrbi pspk 1402. vi (347. bra) s Lukcs boszniai pspk 1492. vi pecst (348. bra) ily helyzet s alak oroszlnt mutat. Ez utbbi pecst azonban nem tekinthet a XV. szzad vgn szoksos stilizls mintjnak, mert ekkor mr, tbbnyire, a kvetkez lersbl felismerhet stilizls divatozott.

347. bra.

348. bra.

349. bra.

Az oroszln testnek tengelye nem llott czlp mentn, hanem harntplya mentn s a jobb els lb helyzete magasabb volt, mint a fej. A mellkelt 349. bra egy ilyen helyzet, mr naturalistikusan brzolt oroszlnt mutat, azon eltrssel, hogy a jobb lba nem nylik a feje fl. 1
Meg nem hatrozhat czmer. Turul. 1889. 21. lap. Csorna Jzsef A kassai dom szentsghzn lv czmerek".
1

Czmerkpel:

131

350. bra.
A Koggendorf-csald czmere Drer A-tl, 1520.

132

Czmerkpek.

A XVI. szzadban kezdtk nlunk itt-ott elbb is az oroszlnt naturalistikusan brzolni. A jobb czmerfestk, a kik a heraldika szablyait, de fleg a czmerek czljt, ismertk, mint pl. Drer Albrecht, ettl mindig tartzkodtak s ma is azt ajnlhatjuk, hogy az oroszlnt se rajzoljuk termszetimen, de vegyk mintul a fent emltett mester rajzait mint azt mi is tettk a Szilyek oroszlnjval 211. bra. E mvsz oroszlnjai szigoran heraldikaiak, szpek s bele illenek brmilyen alak paizsba. A mellkelt 350. bra a Roggendorf csald, Drertl 1520. krl metszett, czmert brzolja. ' Az oroszln farknak gndr frtkkel val dsztst olykor gy formltk, hogy ketts farknak ltszott. Ez a legtbb ktfark oroszln keletkezsnek a titka. Vannak azonban olyan oroszlnok is, a melyeknek ktsgtelenl szndkosan rajzoltak kt farkat. Ilyen a cseh oroszln. * j czmerterv rajzolsakor, ha oroszln a vlasztott kp, ajnlatos fejt szembe fordtani, mert az j czmer sohasem kerl bal karon viselt valsgos paizsra, hol, hogy a czmerkp viselje ellensgvel szembe legyen, fejt oldalvst kellett fordtania. Megjegyzend, hogy hzasfelek czmereiben az oroszln helyzett okvetetlenl meg kell vltoztatnunk: ha a frj (teht jobboldali) czmerben jobbra gaskod vagy men, vagy ha a nben balra gaskod vagy men oroszln van, mert a heraldikai udvariassg azt kveteli, hogy a czmerkpek egymsnak ne fordtsanak htat A heraldika fnykorban a viszonyok szerint vltoztattk a czmerkpek helyzett. Lttuk ezt a Hunyadiak bvtett czmerben (25. lap 79. bra, s 26. lap 2. jegyzet). Az gaskod oroszln hrom f typusnak rajzolshoz Mayer.a kvetkez skelettek alapul vtelt ajnlja:
') E metszet egyetlen fenmaradt pldnyt a nrbergi Germanisches Mzeumban rzik. Msolatt, melyrl ez bra vve van az Adler 1871. vi folyamban kzlte. 2 ) A cseh oroszln kt farkrl az a hagyomny, hogy egyszer oly rvidre festettk az oroszln farkt a kirly zszlajra, hogy inkbb majomhoz hasonltott, mint oroszlnhoz s a harczosok vonakodtak az ily csff tett czmeres zszlt kvetni. A bajon segtend a kirlv kt hossz farkat festetett neki.

Czimerkpek.

133

Az 1. skeleten 351. bra AB a test tengelye, A a fej, B a bal hts lb talpa, CD a jobb-, ED a bal els lb, FG a jobb hts lb. A 2. skeleten 352. bra AB a test tengelye, CD a jobb-, ED a bal els-, FG a jobb hts lb. B pedig a bal hts lb talpa. A 3. skeleten 353. bra AB a test tengelye, D-nl van a fej, J.-nl a jobb-, C-nl a bal els, E-nl a jobb hts, i?-nl a bal hts lb vge, F pedig a fark irnya. A leoprdot (leopardus, leoprd, Leopard) a heraldikban gy brzoljk, mint az oroszlnt, csakhogy menve (ren-

353. bra. 351. bra. 352. bra.

desen jobbra) s fejt a nz fel fordtva, bels lbt felemelve, farkt pedig a htra csapva, szjt malomvas alakura formlva. Mondtuk mr ms helyt, hogy az l heraldika idejben e kt llat kztt nem tettek klnbsget s hogy ma is flsleges a men s a szembe fordtott fej oroszlnt leoprdos oroszlnnak nevezni, most mg azt tehetjk hozz, hogy ppen olyan felesleges megklnbztets az gaskod leoprdot oroszlnosleoprdnak nevezni s hogy tulajdonkpen csak a termszetimen brzolt nevezend leoprdnak. A Htvafiek czmerben (64. bra) termszetim leoprd van, ezt hiba lenne msnak mondani, de a stilizlt heraldikai leoprdot bzvst mondhatjuk mindig oroszlnnak.

134

Czmerkpek.

Medve (ursus, ours, Bar) menve (Majthnyi 11. bra) llva s nvekven (Asszvlgyi 354. bra) brzoltatik. A feje magban is elfordul mint czmerkp. Pldul a Mik-csald czmere vgott mezejben alul (355. bra). Farkas (lupus, loup, Wolf) szintn gyakori kp hazai czmereinkben lsd a Mezsy czmert (356. bra.) Farkas fej van a Kvr czmer vgott mezejben alul (357. bra). A nstny farkast, Romulust s Remust szoptatva brzoljk.

354. bra.

355. bra.

356. bra

357. bra.

Bka (vulpes, renard, Fuchs) nehezen klnbztethet meg a farkastl. Lsd a Kunsch czmert 358. bra, a hol farkas is s rka is van. A kutyt (czmis, chien, Hund), rendesen nyakravalval brzoljk s a juhszkutyt csak a nyakraval klnbzteti meg a farkastl. Menve, futva s gaskodva is elfordul. Nvekv kutya van a Dobokai czmerben (359. bra). Bika (taurus, taureau, Stier). llva, menve, futva stb. brzoltatik. A blnybikt a hzi biktl meg szoktk klnbz-

Czmerkpek.

135

tetni. A mi nem nehz, mert ezen llatokat termszetimen szoks fltntetni a czmerekben is. Az kr (bos, boeuf Ochse) czmerben a hzi biktl semmiben sem klnbzik. Bika van a Zmeskl-czmerben (360. bra). A tehn (vacca, vache, Kuh), annyiban klnbzik a kt elbbitl, hogy tgye van.

361. bra.

362. bra,

Brny (agnus, agneau, Lamm), knnyen felismerhet, mert naturalistikusan szoks fltntetni. A kereszttel brzoltat hsvti brnynak (agnus dei, agneau pascal, Osterlamm) nevezik. Brny van a Szalahzy czmerben (209. bra). Zerge (capricornus, capricorne, Bock) van a Kozry (361. bra) s a Berzeviczyek czmerben (362. bra).

136

Gzimerkpk.

Szarvas (cervus, cerf, Hirsch) gyakran elfordul czmerkp. brzoljk llva, futva, gaskodva, fekve, nvekven stb. Fejt s szarvait kln-kln, tovbb szarvait emberi

363. bra.

364. bra.

366. bra.

367. bra.

testrszekkel sszefggsben. ll szarvas, melyen nalak l, van a Moghi czmerben (363. bra), fekv a Verbczy czfmerben (364. bra), nvekv a Mik czmerben (365. bra), emberi trzshz ntt szarvasagancs a Roskovnyiak s Brczay-ak czmerben (335. s 366. bra), emberi fejhez ntt szarvasagancs

Czmerkpek.

137

a Dobay czmerben (367. bra), szarvasagancs a Zichyek czmerben (368. bra). z (cerva, biche, Reh) van a Paczolay czmerben (369. bra).

368. bra.

369. bra.

371. bra.

372. bra.

Nyl (lepus, livre, Has) van a Nyl-csald czmerben (370. bra). Hd(castor bivre, Biber) a Bibra-cs al d czmerben (371, bra). Evet (sciurus, cureuil, Eichhrrchen) a magvaszakadt Tarczaiak czmerben (372. bra).

138

Gzmerkpek.

Sn (histrix, hrrisson, Igei) van a Frendl-csald czmerben (373. bra). Vadkan (aper, sanglier, ber). llva, trtetve, gaskodva, nvekven stb. s mindig agyarakkal brzoljk. Vadkanfej egyedl is lehet czmerkp. Trtet vadkan van a Csicseriek vgott czmer mezejben alul (374. bra). Majom (simia, sing, Affe). Czmerkpnek ritkn vlasztjk. Majom van a Snkfalvay s Guthai czmerekben (82. s 83. brk).

374. bra.

375. bra.

Elefnt (elefas, lfant, Elephant), termszethen szoktk brzolni. Elefnt van az Elefnti-csald beszl czmerben (375. bra). L (equus, cheval, Pferd). A l nagyon gyakori czmerkp. llva, gaskodva, vgtatva, lovassal, lovas nlkl, felnyergelve, nyergeletlenl stb. brzoljk, a magyar czmerekben naturalistikusan, klfldn, klnsen rgebben, igen nagy flekkel, gy hogy bajos a szamrtl (asinus, ne, Esel) megklnbztetni. Ez utbbit gyakran szvrnek (mulus,

Czmerkpek.

139

mulet, Maulthier) nevezik a czmerlerk, valsznleg azrt, mert a szamrnak, kznsgesen elfogadott rtelme megszgyent. Pedig a heraldikban egyik llat olyan mint a msik s az oroszln sem klcsnz nagyobb tekintlyt a czmernek, mint a szamr. A hzi- s vadmacska, (felis, chat, Katze), hiz (lynx, loup-cervier, lynx, Luchs), nyest (martes, fouine, Marder), hermelin (mus ponticus, hermine, Hermelin), vidra (lutra, loutre, Fischotter), kos (aries, bouc, Widder), egr (mus, souris, Maus) denevr (vespertilio, chauve-souris, FledermausJ, teve (camelus, chameau, Kameel) stb. vagy teljesen termszethen, vagy oly kevss stilizlva brzoltatik, hogy nagyon knny felismerni. A ngylb llatokra vonatkoz mkifejezsek: tzes (animatus, anim), ha szemk elt szin. Pats (ongl, behuft), ha a pata elt szin. Csonka (inermis, morn, gestmmelt). Nyelv, fog s krm nlkli llatrl, klnsen oroszlnrl. Herlt (vire). Csufftett (vilen). Elt szin, az olyan llatokrl, a melyek nemzrszei ms sznek. Vgottfark (diffam), fekv (accubans, jacens, couch, liegend), pihen (quietus, en repos, ruhend), l, guggol (sedens, accroupi, sitzend, gekrpft), legel (pascens, paissant, aesend), vgtat, nt (currens, courant, laufend). Tovbb: rnyk, ha csak krvonalai ltszanak; szemkzt fordtott, httal ll, helyben ll, nvekv, eltn, letpett (jelentst lsd az emberi alakoknl). Sas (aquila, aigle, Adler). Nagyon kedvelt s egyike a legrgibb s leggyakrabban hasznlt llati czmerkpeknek. A heraldikai sas a termszetestl nagyon klnbzik s stilizlsa tbb vltozson ment t. A 376. brn lthat sas Wittelsbach Ott pfalzgrf 1207. vi pecstrl van rajzolva, a 377. bra pedig Arnsberg grf 1208. vbl val pecstrl. 1 Mind a kett jellege ugyanaz. Merev tarts, a nyak, fej s csr a farkkal majdnem ugyanazon tengelybe esik, a szrnyknyke kiss befel hajlott, s a vgn csigaszer, a karmok
1

Lsd Heraldisches Original-Musterbuch von Ott Titn von Hefner.

Tafel II.

140

Czmerkpek

szintn mereven nylnak lefel, a fark ornamentlt. A kett kztt csak az a klnbsg', hogy az elsnek eveztollai szjjelebb llanak, mint a msodik. Csre mind a kettnek csukott s nyelve nem ltszik. A sas stilizlsa e legrgibb mdjhoz hasonlan brzoltk nlunk mg a XIV. szzadban is. A mellkelt 378. s 379. brkon lthat, a Nagymartoni Mikls 1353. s Nagymartoni Mikls (de Franchon) 1380. vi pecstje utn rajzolt sasok jellege megfelel az 376. s 377. brkon bemutatottaknak, a klnbsg csak az, hogy a fej

376. bra.

377. bra.

b78. bra.

379. bra.

tartsa nem annyira merev, de a karmok merevsge a fark ornamentlsa a szrnyknyk alakja, s az eveztollak fgglyes, egymssal prhuzamos helyzete ugyanazon alapgondolatra vallanak. A 380. brn lthat sas, mely Nagymartoni Pl orszgbr (Simonfia) 1328. vi pecst utn van rajzolva, az imnt lert stilizlsnak kiss naturalizlt kpt mutatja. A balra fordtott fej csukott csre flfel ll, a lbak ppen olyan merevek, csakhogy merevsgk nem tnik annyira fel, mert

Czmerkpek.

141

a merevsg a karmokra nem terjed ki. Ennek oka az, hogy alapra lltottk. A farka mr egszen termszetes. A sas stilizlsnak ez a mdja, a keskeny hromszglet paizsokba illett s inkbb a romn, mintsem a cscsves stlnek felel meg.

381. bra.

A 381. brn lthat sas mr hatrozottan a cscsves stlhez illik. Ez egy a XlV-ik szzad utols vtizedbl val faragott k utn van rajzolva, mely Ulmban a gcklingi kaput dsztette s most az ottani mzeumban riztetik. l A megszegett
1

Heraldisches Original-Musterbuch von 0. T. von Hefner. Tafel 11.

142

Czmerkpek,

nyak, s a karmok kanyarossga, a nyitott csr, s a nyelv fulnkszersge, a fark ornamentlsa, a nyakon s a szrny knykn lthat tincsek mr a XV-ik szzadbeli sasra emlkeztetnek. Az elz szzad stlust csak a prhuzamos eveztollak fgglegesen lefel irnyulsa mutatja mg. A XV. szzadban a sas fejt laposabbra, a szrny knykt flkrszerv formltk s ennlfogva az eveztollak sem

382. bra.

383. bra.

384. bra.

fggtek tbb merlegesen lefel, de a flkr sugarainak megfelelleg brzoltattak. A sasnak e korbl val jellegt mutatja a 382. bra, mely a mncheni nemzeti mzeumban rztt Schongau vros zsoldosai, XV. szzadbeli eredeti, czmeres paizsnak kpe utn van rajzolva. 1 Az goston gyri pspk 1447. vi pecstrl rajzolt 383. brn a nvekv sas, s Buzlai Mzes 1505-iki pecstrl
1

Heraldisches Original-Musterbuch von 0 T. Helfner. Tafel 20.

Czmerkpek.

143

vett sas (384. bra) megkzeltleg e stlusnak felelnek meg. E kt utbb emltettek tekintete azonban nem olyan mrges, szrnyuk knyknek, evez'tollaiknak meg a farknak rajza nlklzi azt acsint, mely a mintul bemutatottt (382. bra) jellemzi. Ennek oka rszben a metsz lehet, de meg az is, hogy a pecsteket, a melyekrl ezek rajzoltattak, az id nagyon megviselte s ppen azok a vonalak vesztettk el lessgket, a melyek a legjellemzbbek. A 385. bra Szentgyrgyi Jnos 1492. vi pecst utn van rajzolva. A sas a stilizls flsorolt kt nemnek jellegt egyesti, a karmk mg mereven nylnak lefel s a csr mg csukott, a nyelv nem ltszik, a szrny knyke azonban mr flkrszer, s a fejn korona lthat. 1 A fark a pecsten any-

385. bra.

386. bra.

nyira lekopott, hogy nem lehet tudni vjjon stilizlt vagy termszetes volt-e? Megjegyzend, hogy nlunk mr a legrgibb idben is brzoltk a sast naturalistikusan, mint azt a Nagymartom Pl 1328. vi pecstrl rajzolt 380. bra mutatja. E sason klnsen nem szp a czombok alakja. Klfldn azonban mg akkor is stilizltk, a mikor a tbbi llatok nagyobb rsze mr gyakran termszetimen brzoltatott. A ksbbi heraldikai sas egsz habitusa az ingerltsget, mrgessget mutatja. A sasra nzve is azt ajnlhatjuk, a mit az oroszlnra vonatkozlag mondtunk: hogy stilizlni kell, olyformn mint az az ide mellkelt 386. brn lthat, hol a sas Drer modorban
Mondtuk mr, hogy a sas fejre ksbb kerlt korona, mint az oroszlnra. Tirolisnak a 387. brn bemutatott sasa is korontlan mg, s csak Zsigmond herczeg (XV-ik szzad msodik fele) ta az.
1

144

Czmerkpk.

van brzolva s hogy czombjainak brzolsa klnsen kerlend mg akkor is, ha a paizs s az ezt krnyez dszek modernek; mert ismtlem, hogy nem kell felednnk a czmer ornamentumszeru jellegt. Ha a mostani czmerrajzolk flve tartzkodnak az orrjegynek kendszer, azaz natralistikus brzolstl, mg inkbb tartzkodniuk kell a naturalistikus czmerkpektl, mert ez utbbiak az l heraldika korban ornamentumok voltak, s nem termszetrajzi kziknyvek bri, az orrjegy pedig valsgos kend volt. A heraldikai sas szrnyn gyakran ltni lherevg vagy flholdalak pntokat, mint azt az ide mellkelt 387. bra mutatja (Tirolis czmere a donaueschingeni czmeres knyvbl

387. bra.

388. bra.

1433). Valszn, hogy e pntok az l heraldika korban a brbl vagy ms anyagbl kivgott sasnak a paizsra val erstsre szolgltak, s ennek emlkre maradtak fenn. E pntokat mr igen rgi idbl val czmereken is ltjuk. Pldul ugyancsak Tirolis czmern (388. bra), mely egy a XII. szzad vgrl, vagy a XlII-ik elejrl val k utn van rajzolva. E k az 1347-ben lerombolt Zenoburg megmaradt kapuve fltt lthat Meranban. 1 A heraldikai sas rajzolshoz Mayer 2 a kvetkez kt
Heraldisch-geneologische Zeitschrift. Organ des heraldischen Vereins Adler. 1871. Nr. 6. 2 Heraldisches ABC-Buch, Mnchen 1857.
1

Czmerkpek.

145

mdszert ajnlja. A 389. bra (a XIV. szzad vgig). A CD a kiterjesztett szrnyak knyknek krvonala AB a test, A pontban van a csre, E-ben a jobb-, G-ben a bal lba s vgre 5-ben a fark vgzdik. Az 390. brn (XV., XVI. s XVII. szzad) AB a test, CD a kiterjesztett szrnyak knyknek krvonala, FE a jobb, FG a bal lb, B pedig a fark vge. Ha tbb sas van egy czmerben, meghatrozott mdon kell ket elhelyezni, kettt

389. bra.

B 390. bra.

391. bra.

392. bra.

egyms fl, hrmat 2, 1-knt. Ha kettnl tbb van egy czmerben, sasocsknk (aquilula, aiglette, kleiner Adler) nevezzk. A Lotharingiai hz czmerben (391. bra) a vrs harntplyt hrom leeresztett szrny ezst sasocska dszti. Csonkasas (aquila mutila, alrion, Adler ohne Schnabel und Fsse). A magyar czmerekben nem igen fordul el. A nvekv sast, ha nem koronbl n ki, alul liliomszeren kell alaktani (392. bra). Semmiesetre sem szabad lbait ltni.
Brczay, Heraldika. 10

146

Czmerkpek.

A sas mza lehet arany, ezst, fekete, vrs, kk, st zld is, mint a Monthermer czmerben (lsd Heraldry British and foreign by. Rev. J. Woodward), tovbb koczks stb. A sas egyes rszei is lehetnek czmerkpek. Pldul a feje nyakastl, vagy egyedl. A paczali Peres czmerben (393. bra) sasfej van nyakastl. Szrnyait vagy kettsen, vagy csak a felt hasznljk mint czmerkpet. A ktszrnyat egyszeren sasszrnynak (ala, vol, Flug), az egyest flszrnynak nevezik. A sasszrny leginkbb mint oromdsz fordul el a heraldi-

393. bra.

394. bra.

395. bra.

kban lsd a Drer czmert (245. bra), de mint czmerkp sem ritka. Szp pldja a Doroszl czmer (394. bra). A trzst mint czmerkpet mindig leszaktottnak brzoljk, ennlfogva alul nem szabad egyenes vonallal hatrolni (395. bra). Fejetlen sas van a lengyel Szaszszorok czmerben. A lbban, karomban vgzd sasszrny szintn kedvelt czmerkp. Ezt nevezik szrnyaslbna,^ (pes ala conjunctus,. main d'aigle, Klauflgel). Az Osl nemzetsgbeliek czmerben szrnyaslb a ftypus (45, 46, 47, 48. s 49. brk).

Czmerkpek.

147

Slyom (falco, faucon, Falke) gyakran forgs sapkval brzoljk. A magyar heraldikban szp plda erre a Zemlnyicsald czmere (309. bra). Sapka nlkli slyom van a Vtyoni czmerben (396. bra), ez utbb egszben hasonl a franczia Astorg czmerhez (397. bra), de a Vtyoni czmer heraldikai]ag szebb. Holl (corvus, corbeau, Rab) a Hunyadi czmerben (89. s 90. bra).

396. bra.

397. bra.

98. bra.

399. bra.

400. bra.

Bagoly (noctua, chouette, Uhu). E ritka czmerkpet mutatja a Cselk czmer (398. bra). Kakas (gallus, coq, Hahn) mindig nagy tarjjal, llva, kzdve vagy menve brzoltatik. Kakas van a hradnai Holycsald czmerben (399. bra). Hja (Nyry turulnak nevezi) (accipiter, autour, Habicht) van a Hja-csald beszl czmerben. (400. bra.) Tovbb a
10*

148

Czimerkpk.

Kaplyon nemzetsgbeli Vetsiek czmerben mint azt a Vetsi Albert veszprmi pspk 1479. vi pecst mutatja. 401. bra). Pelikn (pelicanus, pelican, Pelikn) rendesen, mellbl patakz vrvel, klkeit etetve brzoltatik, mint a Batthynyi czmerben (402. bra). Pva, (pavo, paon, Pfau) mindig storoz farkkal ltni a czmerekben, mint a Csapodiakban (403. bra). Hatty (cygnus, cygne, Schwan) lba s csre fekete, ebben klnbzik a libtl s abban, hogy hosszabb nyakt

401. bra.

u2. bra.

403. bra.

404. bra.

hajlottabbnak rajzoljk. Az ikthri Bethlenek czmerben kt hatty van (404. bra). Liba (anser, oe, Gans) rendesen gy brzoltatik, hogy a rucztl alig klnbztethet meg vagy pedig a hattyhoz hasonlan. Kacsa (anas, canard, Ente) van a Ndasdy s Darabos czmerekben (43. s 44. brk). Daru (grus, grue, Kranich). Rendesen egyik, flemelt,

Gzmerkpek.

149

lbval kvet tart, mint a Ttnyiek (Kapyak) czmerben (62. bra). Glya (ciconia, cigogne, Storch) a darutl abban klnbzik, hogy csrben kgyt tartva brzoljk. Glya van a Nagyrviek czmerben (405. bra). Fajdkakas (tetrao, urogallus, coq de bruyre, coq de bois, Auerhahn) van a Mesterhzy-ak czmerben (406. bra). Strucz (strutio, autruche, Strauss) van a Klnsy czmerben (407. bra).

405. bra.

406. bra.

407. bra.

Papagj (psittacus, perroquet, Sittich), szarka (pica, pie. Elster), pacsirta (alauda, alouette, Lerche), galamb (columba, colombe, Taube) termszetimen brzoltatnak a czmerekben. A rigt rendesen mint csonka rigt (mutila merula, apodis, merlette, Merlette, Amsei ohne Schnabel und Fsse) brzoljk, mint a homonnai Drugethek czmereiben (100. bra). A kt- s hromfej sasrl albb a 155. lapon lesz sz. A madarakra vonatkoz szokottabb m ki fej ez esek: csrs (rostratus, becqu, geschnabelt), felrppen (evolans, esso-

150

Czimerkpek,

rnt, flugbereit), kiterjesztett szrny (alae expensae, vol ploy, offener Flug), leeresztett szrny (jugum alarum demis sum, vol abaiss, niedergeschlagener Flug), gon l (perticae insidens, perch). Csonka,, letpett, fejetlen, nvekv, eltn (jelentst lsd az emberi alakoknl). Kgy (serpens, guivre, bisse, Schlange) a hllk kztt leggyakoribb czmerkp s tbbnyire czlp mentn kacskaringban van lltva, mint a Garaiak (97. bra) s bethleni Bethlenek czmerben, (408. bra), de elfordul a fldn kszva is. A franczik abban az esetben, ha valami llatot nyel el bisse"-nek nevezik. A halaknak klnfle faja gyakori czmerkp, csuka (lucius, brochet, Hecht) van az Eresztvnyi czmerben (409. bra).

408. bra.

409. bra.

A csukn kvl a ponty (carpio, carpe, Karpfen), pisztrng (truta, truite, Forelle), angolna (anguilla, anguille, Aal) stb. is elfordul, klnsen a klfldi cztnerekben. A halakra, vonatkoz kln mkifejezsek: uszszr nyas (pinnatus, lorr, beflosst), ha uszszrnyuk elt szin. Elallt (pm, schmachtend) ttott szj halrl, sz (nageant, schwimmend) a vzszintes helyzet halrl. A gyk (lacerta, lzard, Eidechse), teknsbka (testudo, tortue, Schild-Krte), bka (rana, grenouille, Krte), krokodilus (crocodilus, crocodile, Krokodil), picza (hirudo, sangsue, Blutegel), csiga, kagyl (conchylium, coquille, Muschel), czpa (balena, baleine, Wallfisch), sska (locusta, sauterelle, grillon, Heuschrecke) stb. heraldiknkban nem szoksos czimerkpek.

Kpzeleti alakok.

151

Delfin (delphinus, dauphin, Delphin) van a Petrichevich Horvth czmerben (410. bra). Rk (cammarus, cancer, crevisse, Krebs) a Szirmay czmerben (411. bra).

410. bra.

411. bra.

412. bra.

Skorpi (scorpio, scorpion, Scorpion) a Csele-csald czmerben (412. bra). Mh (apis, mouche au miel, abeille, Biene) magban s kaptr krl, klnsen az jabb idben kedvelt czmerkp.

V. Kpzeleti alakok. Egyszarv (monoceros. licorne, Einhorn). Gyakran elfordul czmerkp. gaskodva, menve, vgtatva s nvekven brzoltatik. A heraldikailag helyesen rajzolt egyszarv szarva nem egyenes s farka rvid s nem olyan lfarkszer mint a

152

Kpzeleti alakok.

nagy-britanniai czmer mellett lvnek. Egyszarv van a Bercsnyi (323. bra) s a Fejrpataky czmerben (413. bra). Grif, grifmadr, (gryphus, griffon, Greif). Fels teste sashoz hasonl, madrcsre van, el vgtagjai, madr karmkban vgzdnek, hts rsze oroszln, fle hegyes s hossz, farka majdnem mindig a hts lbai kztt van. Szrnyai nem a htn vannak, de els lapoczkjbl nnek ki (414. bra).

413. bra.

414. bra.

415. bra.

416. bra.

Igen sok magyar csald czmerben van grif. A Tomaj nemzetsg czmere (415. bra) is grifet mutat. A grif nvekven is brzoltatik, de egyes rszei is elfordulnak, mint a griflb a Castriota czmerben (80. bra). Hrpia (harpya, harpie, Jungfrauenadler). Sas, a melynek feje s nyaka helyn asszonyi fej s kebel van. (416. bra). 1 Sasember (Adlermann) rendkvl ritka alak. A Pera-csald kt szrnyas lb kztti szakllas frfifejet brzol czmert
1 Wappen der Stadt Nrnberg 1521. Retberg szerint Drer tantvnya Pencz Gyrgy rajza utn. Orsz. kptr, metszetgyjtemny.

Kpzeleti alakok.

153

Seyler unicumnak mondja. Nlunk e czmerkp a Pernyiek czmerben lthat. (417. bra). Sphinx. Fekv oroszln, a melynek feje s elrsze helyn asszonyi fej s kebel van. Szirn (sirena, Melusine, sirne, Meerjungfrau). Tengeri szrnyeteg ni fejjel. Nagyon ritkn fordul el. Prducz (panthera, panthre, Panther). A heraldikai prducz semmiben sem hasonlt a termszeteshez. Feje olyan mint a grif, ellbai mint a sas, a htsak pedig olyanok

417. bra.

419. bra.

418. bra.

mint az oroszln. Szjbl s flbl gyakran lngok csapnak el, nha pedig szarva is van. A legrgibb heraldikai prduczok egyike Stiria czmerben lthat, alakjt a 418. s 419. brk mutatjk. E kt brnak sszehasonltsbl ltszik klnben, hogy e phantastikus alakot milyen klnbzen rajzoltk, a mi nagyon termszetes, mert az effle alakokat a rajzolk, kpzeletk szerint, klnbzen foghattk fel. Az els helyen bemutatott Istvn Stiria kormnyzjnak czmere, mely a Zricher Wappenrolle-bl van vve, a
j' ' xtVN. BBLIOTEC DOCUMENTAR i I

154

Kpzeleti alakok.

msodik Luitpold Stiria fejedelmnek 1203-ik vbl val lovas pecstrl van msolva. 1 Szt Mrk orosziim (lion de Saint-Marc, Markuslwe) rendesen zld pzsiton fekv, elre tekint szrnyas arany oroszln glrival. Srkny (draco, dragon, Drache) pikkelyes test kpzeleti llat, a melynek feje vagy a krokodilushoz, vagy a grifhez hasonlt. Szrnya olyan mint a denevr, farka kacskarings, vge nyl alak. llva, fekve, Szt. Gyrgygyei vagy a nlkl, s menve brzoltalik. Egyik neme kt-, a msik ngylb. Srkny van a Hermn nemzetsg si czmerben s pedig olyan, a melyiknek szarvai vannak (420. bra).

420. bra.

Baziliskus (basiliscus, basilic, Basilisk, Unk) kakasfej srkny. Hydrnak. nevezik a ktfej srknyt. Szalamander (salamandra, salamandre, Salamander). Fniksz (phenix, Phnix) lngokbl, vagy mglybl kiemelked sas- vagy pvaalak madr. Tengeri szz (Seejungfer) nha kar nlkl, nha egy, nha kt farkkal brzoljk. Ha egyfark, akkor egyik kezvel farkt, a msikkal fst vagy tkrt tart. . Tengeri oroszln (Seelwe) oroszlnfej hal. Nagyon ritka czmerkp hazai heraldiknkban. Kt llatnak egyestse, legalbb e szoks keletkezsekor, kt czmernek egyestsre vezethet vissza. Pldul ha egy olyan czmert, melyben hal volt egy msikkal melynek czmerkpe oroszln akartak egyesteni, a hal testre oroszln fejet
1

Mayer Heraldisches ABC-Buch Tafel XLIX. 14.

Kpzeleti alakok.

155

tettek. Innen kvetkezik, hogy ezen ketts llatok kpzeletiek ugyan, de nem sorolhatk egszben a grifhez s egyszarvhoz, mert a halfej oroszlnt soha nem kpzeltk ltez llatnak, mg a grifet s egyszarvt igen. A ktfej sas (aquila biceps, aigle ploy, aigle de l'empire, Doppeladler) szintn nem sorolhat azon kpzeleti llatokhoz, melyeknek ltezsben valaha hittek. ltalnosan el van terjedve az a vlemny, hogy a ktfej sas a rmai birodalomnak kt rszre, a keletire s nyugatira val osztst jelenti, ez azonban semmivel sem bizonythat. Annyi ktsgtelen, hogy a ktfej sas srgi kis-zsiai romokon, s az Orkaditk XlII-ik szzadbeli bronz-rmein lthat s hogy magn emberek czmerben rgebben fordul el, mint a nmet-

421. bra.

422. bra.

rmai csszrsgban. Sarwerden Lajos pecstjn, mely 1185-ben killtott oklevelre van nyomva, ktfej sas lthat 1 (421. bra). Ugyancsak e kpet mutatja a Henneberg grfok 1202. vi pecst. 2 Az augsburgi zsid kzsg 1292. vi pecstn (422. bra) 3 szintn ktfej sas van. Ez azt bizonytja, hogy a ktfej sasnak nem szabad symbolikus jelentst keresnnk Eredete, az embereknek a fantastikus fel val hajlamra vezethet vissza. Grnenberg a rmai szent birodalom czmeres paizsnak s oromdiszeinek sszelltsakor egy-, kt- s hromfej sast mutat be
1 Frst Hohenlohe : Sphragistiche Aphorismen"-jre Seyler Geschichte der Heraldik. 85 lap. 2 F. Warnecke Heraldisches Handbuch." 13. lap. 3 Nyry. A herald, vezrfonala 66. lap.

hivatkozva

156

Kpzeleti alakok.

egyms mellett. S e kpekhez azt a megjegyzst fzi, hogy az a csszr, a ki birodalmt egy vagy tbb kirlysggal nveli, hromfej sast viselhet czmerben. Tovbb az egyfej sast a rmai kirly, a ktfejt a rmai csszr czmernek mondja. E megjegyzseinek azonban semmi alapja sincs. Csszri czmernek csak Zsigmond ta hasznljk (1433)1 s

423. bra. 425. bra.

424. bra.

az maradt, mg 1806-ban az jonnan alakult osztrk csszrsg czmerv nem vlt, A mostani (1871) nmet csszrsg czmerben a sas egyfej. Ktfej sas van 1472 ta Oroszorszg czmerben is. Ez vben Vaszilijevics Ivn kezdte hasznlni. Nlunk a Balogh nemzetsgbeliek czmerben van ktfej sas. A Derencsnyi czmerben (9. bra). A rima-szcsi Szchyek
1

Frst Hohenlohe Der heraldisehe Doppel-Adler."

Nvnyek.

157

czmerben (Dnes asztalnokmester a Szchyek se 1328. vi pecstn 423. bra), Szchy Tams komromi ispn 1447. vi

426. bra.

pecstn 424. bra, Szchy Mikls szkelyek grfja 1380. vi pecstn 425. bra. Azonban nemcsak a sast, hanem a kutyt, leoprdot (Radk czmer 426. bra) stb. is brzoljk kt fejjel. VI. Nvnyek. Fa, (arbor, arbre, Baum). A heraldikai fa hasonlt a gyermekjtkszerek fihoz. Szine a termszeteshez legkzelebb ll heraldikai szn. A fatrzs piros vagy arany, a lomb zld, veres, vagy arany. Gyakran brzoljk a ft gykerestl s

427. bra.

ezt Kiszaktott fnak (arbor extirpatus vei eradicatus, arbre arrach, entwurzelter Baum) nevezik. Klnben, vagy sima fldbl vagy hrmas kpbl nvekven is elfordul. A fenyfa (pinus, pin, Tanne) felfordtott tlcsrhez hasonl (427. bra 1.).

158

Nvnyek.

A hrs (tilia, tilleul, Linde) lombozata kolomp alak (427. bra 2.). A nyrfa, (betula lba, bouleau, Birke) lombozata rostaszer ezst fonssal van bevonva. Vadcseresznyefa (vepres, crquier, wder Kirschbaum) (427. bra 3.). Tlgyfa (quercus, chn, Eiche) (11. bra). Az almafa (pomus, pomier, Apfelbaum) rendesen gymlcscsel brzoltatik. A plmafa (plma, palmier, Palme) termszetimen brzoltatik (427. bra 4.). Az olajfa (olea, olivier, Oelbaum) leginkbb a franczia heraldikban elfordul czmerkp.

428. bra.

A szrazfa (arbre branch, drrer Baum), lombtalan, olyan mint a fa tlen. Bokrok (arbuscula, arbuste, Staude). Szltke (vitis, cep de vigne, Weinstock). Az Apafiak czmerben (428. bra). A fag vagy gally (ramulus, branche, Ast) tbbnyire naturalistikusan brzoltatik, plmag, olajg galamb csrben stb. Kis gacskkat vagy levlkket, az l heraldika korban nagyon szerettek az oromdszre tzdelni. A heraldikai fa brzolsakor sem kell megfeledkeznnk Mayer tantsrl, a ki azt mondja, hogy: a keresztny kzpkor ornamentikja az igaz heraldiknak anyja, s az anya kpnek, jellege ltszik a gyermekn is. Ext megvltoztatni a termszet trvnyeivel ellenkezik." 1
1

Mayer Heraldisches ABC Buch.

Nvnyek.

159

Levelek (flia, feuilles, Blatter) rendesen gy brzoltatnak, hogy szruk lefel ll, mint a Rtt nemzetsgbeliek czmerben (50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. s 61. bra). Az ellenkez esetben hall levlnek mondjk. A mellkelt 429. brn 1. fzfalevelet, 2. nyrfalevelet (panell, Pappelblatt), 3. tlgyfalevelet (feuille de chne, Eichblatt), 4. borostynlevelet (feuille de lierre, Eppich, Epheublatt), 5. lherelevelet (trifolium, trfle, Kleeblatt) mutat. Hrsfa-levl a Rtt nemzetsgbeliek czmerben lthat. (5061. bra.) 6, Szllevelet mutat. A levelek szine : zld, vrs vagy arany. A lherhez hasonl, meg nem hatrozhat nvnyeket: ngy levlnek (flos tetraphyllus, quartefeuille, Vierblatt), tlevlnek (flos pentaphyllus, quintefeuille, Fiinfblatt) stb. nevezik.

429. bra.

430. bra.

Toboz (nux pinea, pomme de pin, Tannenzapfen) (431. brn a szvpaizsban). Szlgerezd (botrus, uva, racemus, grape de raisin, Weintraube). Bogcskr (carduus, chardon, Distel) (430. bra 1.). Makk (glans, gland Eichel) (430. bra 2.). lorma (raifort, Kren, Meerrettig). A Torma csald czmerben (430. bra 3.). Rpa (rapa, rave, Rbe) (430. bra 4.). Rzsa (rosa, rose, Rose). brzoljk stilizlva s termszethen. Rzsa alatt mindig heraldikai rzst kell rtennk, mert ha nem az, termszetes rzsnak mondjuk a czmerlersban. A heraldikai rzsa alakja ltszik a Szecsdy s a Gyulai czmerekben (206. s 432. bra).

160

Nvnyek.

Bzakalsz (spica, pi, Aehre). Bzakve (fasciculus, botte, Garbe). Liliom (lilium, fleur-de-lis, Lili) alatt mindig heraldikai, azaz stilizlt liliomot kell rteni. A termszetimen brzoltat kerti lilionm&k (lis des jardins) nevezik. A heraldikai liliom hasonlt a heraldika eltti idk ornamentlt liliomhoz. Demmin: Encyclopdie des Beaux-Arts Plastiques etc. (1872) czm munkjban az ornamentlis liliom tvltozsainak fzisait mutatja be. Ezek kztt egy -assyr sisakot, melynek bogirai a heraldikaihoz hasonlan ornamentlt liliomok (431. bra 1.), egy etrusk edny dszt (431. bra 2.), egy 580-bl val arabpnzen lthat liliomot (431. bra 3.), egy egyiptomi

431. bra.

emlkrl msoltat (431. bra 4.), egy Ombos idejbl val egyiptomi basrelief liliomos koronjt (431. bra 5.) s a rgi franczia kirlyi pvs oromdszt (431. bra 6.) a zrichi czmertekercs szerint s mindezeken stilizlt liliom lthat. Ezek szerint a stilizlt liliom rgibb lvn, mint a heraldika, nem llhat fenn az a nagyon elterjedt nzet, hogy a stilizlt liliom a gallusok gerelye hegynek a kpe. 1 Annyival inkbb sem, hogy a gerely, lndsa stb. hegynek ilyenre val formP.-B. Gheusi (Norb. Lordan) Le Blason historique" czm munkjban, mesterre Augustin Tailhadesre hivatkozva, azt lltja, hogy e ozmerkp eredete azon gallus gerelynek a hegye, a melyet a franczia kirlyok sceptrum helyett kezkben viseltek. Szerinte VII. Lajos e gerely hegyhez hasonl ornamentumokkal disztette paizst, sznyegeit stb. s ezrt neveztk ezeket eur de Loys-na,k (Lajos virga) s nem eur de 7ys-nek (liliom virg).
1

. Nvnyek.

161

lsa jval jabbi kelet. Valsznbb, hogy a gerely hegyt, a kormnyplcza vgt stb. formltk ennek alakjra. A liliom nagyon kedvelt czmerkp mindentt, de Francziaorszgban klnsen, valsznleg azrt, mert 1179 ta a franczia kirlyok czmere volt. 1 La Chesnaye des Bois Dictionnaire gnalogique" czm munkjban 5500 liliomos czmert sorol fel. Nlunk mr az Anjouk eltti idben a Gyr nemzetsgbeli Istvn fpinczemester fia Konrd 1295-ben liliommal pecstelt. 2

432. bra.

433. bra.

434. bra.

Az ezen nemzetsgbeliek czmernek liliom a ftypusa (20. s 22. brk). Liliomos czmerrel pecstel a Gyr nemzetsgbl val Somi Jzsa 1447-ben (432. bra). A liliom stilizlsnak klnfle mdjait mutatja a 433. bra. Liliom van a Gyulai czmerben fll a hullmos harntplyt kisrve (434. bra). A termszetes liliomot pedig a Gyr nemzetsgbeli Imrefiek czmerben ltjuk (21. bra). E plda mutatja, hogy a naturalistikus irny divatja az ornamentlt liliomot, termszetes liliomm vltoztatta. A franczia heraldika arany liliomait kivve, a heraldikai liliomok nagyobb rsze ezst, de van: vrs, fekete, zld s kk is.
Eleintn tetszs szerinti szm kkbe szvtt arany liliom. 1364 ta a paizs megkisebbedse miatt, csak hrom. 2 Hazai Okmnytr VIII. 360. 1.
Brczay, Heraldika. 11
1

162

Nvnyek.

A stilizlt liliom egyes vltozatainak kln neve van. Pldul: vgott liliom (lilium inferiore parte abscissum, fleurde-lis au pied coup vagy au pied perdu vagy au pied nourri, Halbe Lili), firenzei liliom (lilium florenticum, lis de Florence, florentinische Lili). Tulipn (tulipa, tulipe, Tulpe). Klns, hogy ez a virg a mely a magyar ornamentikban oly kedvelt, hazai czmereinkben nem igen lthat. Azon kt krlmny miatt, hogy a magyar ornamentiknak kedvelt motvuma s hogy eddigel alig van magyar czmer, a melynek czmerkpe tulipn volna, az j czmerek tervezinek figyelmbe nagyon ajnlhat. Napraforg (flos ad solem versa, tournesol, Sonnenblume) mint mellkes czmerkp fordul el leginkbb.

435. bra.

436. bra.

A virgkoszor (sertum, couronne de fleur, Kranz), s a rutakoszor (corolla rutacea, crancelin, Rautenkranz). Az utbbi stilizlt virgokbl ll, s nevnek a ruthoz (rhombus) semmi kze. E titokzatos czmerkpnek egsz irodalma van, s felle a vlemnyek nagyon klnbzk. Hefner eleintn azt lltotta, hogy vbl keletkezett, ksbb e vlemnyt oda mdostotta, hogy kiegyenestett koronapnt, e nzetet vallja Sacken is. Regnyesebb, de egyttal valszntlenebb Zollmann nzete a rutakoszor eredetrl, t. i. azt hiszi, hogy a rutakoszor Habsburg Rudolf lenynak varkocsa, a ki Szsz Albrechtnek volt a jegyese. Michelsen Krisztus tviskoszorja utnzatnak tartja. Valszn a Hefner ksbbi- s a Sacken nzete, mert ha a szsz czmer ezen klnleges czmerkpt megnzzk, csakugyan hasonlt egyenesre vert koronapnthoz, melynek bogirai ruta montana"

Egi s fldi testek.

163

levelek. Mg valsznbb G. G. Winkel nzete, a ki azt mondja, hogy nem egyenesre vert koronapnt, hanem szvetdarab, melybe a ruta montana levelei vannak stilizltn beleszve (435. bra). 1 Rutakoszor van a Szsz-hzbeliek czmereiben(436. bra). VII. gi s fldi testek. Nap (Sol, soleil, Sonne). Rendesen kerek koronggal brzoltatik. Mindig tizenhat sugrral. A sugarak kzl 8 egyenes s 8 lngszer (437. bra 1.). Nha egszen, nha csak flig ltszik, a paizs szlbl vagy hegy mgl eltnve. Szine rendesen arany, de lthatni vrs napot is.

437. bra.

Naparcz (sol figuratus, soleil figur, Umgebildete Sonne). Emberi arczot mutat nap. Ezt kell a nap rendes brzolsnak tekintennk. Ha a napnak tizenhatnl kevesebb vagy tbb sugara van, lersakor meg kell mondani, mert ez kivtel. Flkel napnak (sol nascens, soleil levant, aufgehende Sonne) nevezik, ha a paizs als szlnek jobb oldalbl tnik el. Nyugv a nap (soleil couchant, soleil mourrant, untergehende Sonne), ha a baloldali paizs szln tnik el. Komornap (sol inumbratus, ombre de soleil), mely csak egy res korongbl s a sugarakbl ll s nem arany szin. Hold (luna, lune, Mond) gy csak a holdtltt nevezik {437. bra 5.). Holdsarl (croissant, Mondessichel). Rendesen szarvaival flfel ll. Ha nem, meg kell mondani.
G. G. Winkel, Gewerbe und Kunstgewerbe in der Heraldik. E szvetdarab a fayumi nekropolisbl kerlt Magdeburg vros gyjtemnybe. 11*
1

164

Egi s fldi testek.

Oj-hold megfordtott C alak, a fogy hold C alak. (437. bra 2. s 3. kzpen jobbra s balra.) Felfordtott holdsarl, (croissant vers, ou renvers, gestrzter Halbmond) melynek szarvai lefel llanak. (437. bra 3.) Holdarcz (luna expresso vultu humano, croissant figur). Holdsarl emberi profillal. Ha ngy holdsarl kettnknt szemben ll lunel"-nek nevezik francziul (437. bra 3.). Csillag (aster, Stella, toile, Stern). Rendesen hat g, ha nem, fel kell emlteni, mert ez eltrs. A franczia czmerekben tbbnyire tg. Az olyan csillag, melynek gai kzt mg vonalak is vannak: tndkl csillagnak neveztetik.

438. bra.

stks (cometa, comte, Komt). Lersnl meg kell emlteni, hogy stke merre ll. Villm (fimen, fulgur, foudre, Blitz) rendesen felhkbl pattan ki. Szivrvny (iris, arcus celestis, arc-en-ciel, Regenbogen). Szine: vrs, arany, kk. Szl (aquila, aquilon, Wind). Rendesen a paizs szlbl eltn gyermekarcz flfjt pofval, a szjbl sztgaz vonalak jelkpezik a szelet 437. bra 6.). Halom (collis, collina, coline, Berg). Hrmas halom (tricollis, montagne trois coupeaux, troismonts, Dreiberg) (438. bra 1., 4.). Ha nem a paizs talpt foglalja el, meg kell mondani, mert ez szokatlan. (Lsd a Magyarorszg czmerrl szl fejezetet.) Czmer tervezsnl ajnlatos a hrmas hegyet nem termszetes alakban, hanem gy, mint a rgi czmerekben lthat,

Malakok,

165

brzolni s ne mindig zldre festeni, hiszen a hegy nincs mindig gyeppel benve, lehet fldszn teht: fekete mint a Kisfaludyak czmerben 317. bra, arany, vrs, mint a mely szinek legkzelebb llanak a fld termszetes szinhez, lehet ezst mintha h bortan. Szikla(rupes,rocher,Felsen). Gyakran a hrmas hegy helyn fordul el, klnsen, ha hegyi llatok vannak rajta (438. bra 3.). Pzsit (gramen, gazon, Rasen) (438. bra 2.). VIII. Malakok. Ezek kz tartozik minden olyan trgy, a melyet emberi kz alkotott s kzhasznlatban van vagy volt. Alig van az effle trgyak kzl egy, a mely mint czmerkp ne fordulna el, ennlfogva flsorolsuk alig volna lehetsges.

439. bra.

a) Fegyverek. A leggyakoribb czmerkpek. Elfordulnak mint f- s mellk-czmerkpek. j (arcus, arc, Bogn), szmszerj (ballista, arbalte, Armrust), nyl (arundo, jaculum, sagitta, flche, Pfeil), a Filep-csald czmerben 446. bra, kopja,, lndsa, dsida (lancea, lance, Lanze), Buzogny (clava masse d'arme, Streitkolben, kard gladius, ensis, framea1, Schwert), az Apafiak czmerben 428. bra, grbe kard (acinaces, sabre, Krumsabel), palls (gladius, spatha, Pallasch, tr (pugio, poignard, Dolch). Zszl (bandum, vexillum, bannire, drapeau, Banner, Fahne). A Radicsics cs. czmerben 439. bra. Az jabb czmerekben gy (bombarda, tormentum
Frarnea tulaj donkpen dffegyver, teht kizrlag egyenes kard, ha kard rtelemben hasznltatik.
1

166

Malakok.

bellicum, canon, Kanone), puska (igniarium, fus, Flinte,Bchse), pisztoly (pistolet, Pistole), szurony (bayonette) stb. stb. b) pletek. Fal (murus, mur, Mauer). A Szlopnai (440. bra) s a

440. bra.

441. bra.

442. bra.

Kaas-csald magyarorszgi gnak czmerben 441. bra. 1 A fal rendesen orms, ha nem, lersban fl kell emlteni, valamint azt is, hogy van e rajta kapu. Bstya, torony (turris, tour, Thurm, Bastei). A Tornallyay czmerben (442. bra). Vr (castellum, chateau, Burg). Rendesen kt bstya kzt egy orms fal s rajta nha mg egy, vagy tbb torony. Ler1 E czmerkpet hasznlja e csald dniai idsebb ga a hastott paizsmezben htul, mg ell a 28. lapon kzlt czmerkp lthat. Az ifjabb, magyar s norvg g a 441. brn bemutatott czmert hasznlja. Megjegyzend, hogy Nmetorszgban e nemzetsgbl val Kaas-csald nincs. Lsd Tycho de Hofman Danske Adelsmaend" czm munkjt a 157. lapon.

Malakok.

167

sakor meg kell mondani, hogy hny torony van rajta. A Vadkerti s Szentgyrgyi Vincze csald czmerben (443. bra). Csaprcs, vagy emelcss kapu (cataracta, herse sarrasine, Fallgatter). Palnk (pallisade, Pallisadirung). Az Abhortis-csald czmerben (444. bra). Sncz, (vallum, redoute, retrenchement, Schanze). Ostroml-kos (aries, blier, Widder). Kapa (porta, port, Thor). A Drer czmerben1 (445. bra). Ostromgerenda (palorum obex, estacade, Verpfalungsbalken). A Pallavicini czmerben (232. bra). c) ltny s szerszm: A svegek klnfle neme, vasmell (pancerea, plastron, Brustharnisch), vassaru (ocrea, pedieu, soleret, Eisenschuh),

443. bra.

444. bra.

vasszr (cuissard, grve, Beinrhre), vasird (genouillire, Kniekachel), vasknyk (cubitus ferreus, cubitire, Ellenbogenkachel), vasgallr (haussecol, Kragen), sarkanty (calcar, peron, Spom), sarkantyucsatt (fermail, Spornschnalle) sarkantytaraj (asteriscus, molula, molette, Spornrad) stb. Patk (equi solea, fer de cheval, Hufeisen). A Filep-csald czmerben (446. bra). Malomkguzsaly (ferrum molendinare, anille, Mhleisen. Szgmr (norma, regula, querre, Winkelmass). Horgony (anchora, ancre, grapin, Anker). A Slyagi-csald czmerben (447. bra).
1 Drer e czmert 1523-ban rajzolta, de czmeres paizst sisak s oromdsz nlkl mr elbb is hasznlta rajzainak jelzsre.

168

Malakok.

445. bra.
Drer sajtkezleg rajzolt czmere, 1523.

Malakoh.

169

Zabla (frenum, frein, Gebiss). A Perlaki-csald czmerben (448. bra). Csatt (fibula, boucle, Schnalle) a Homonnaiak czimerben (100. bra).

446. bra.

447. bra.

448 bra.

449. bra.

450. bra.

Szigony (hamus, hameeon, harpon, Angelhacken) a Kerecsenyi-csald czmerben (449. bra). Kulcs (clavis, clef, Schlssel). A Darnczi-csald czmerben (450. bra).

170

Malakok.

As (ligospala, bche, Spaten) a Thoroczkay-csald czmerben (451. bra). Kerk (rota, roue, Rad) a Kata nemzetsgbeliek czmerben (38., 39. s 40. brk) s a Rkcziak si czmerben (452. bra). A betk s monogmmmok nagyon megfelel czmerkpek, s rgebben is hasznltattak. Az j czmerszerzknek nem

451. bra.

452. bra.

453. bra.

454. bra

ajnlhatk elgg. A 453. s 454. brkon lthat czmertervezetek monogrammos czmert mutatnak. Mayer Heraldisches ABC-Buch"-jban azt tancsolja, hogy a mesteralakok s czmerkpekre vonatkozlag a kvetkezket tartsuk szem eltt: 1. A mesteralak vagy czmerkp keletkezst s helyes felismerst annak, hogy mit brzol. 2. Karakterisztikus heraldikai formjuk tvltozsait, fejldst.

Mesteralakok s czmerkpek.

171

3. Helyes megvlasztsukat. 4. Alkalmazsukat a heraldikban. 5. Alkalmazsukat a heraldikn kvl. 6. S nmely mesteralak vagy czmerkp nemzetisgt. 1. Hogy bizonyos dolgot melyik csoportba soroljunk (a mesteralakok-, czmerkpek-, termszetes-, kpzeleti stb. alakok csoportjba-e), szksges az illet trgynak biztos felismerse. Ez sok esetben nem nehz, de mskor meg sok fejtrsbe kerl. A ki a heraldikval behatan foglalkozott, tudni fogja, hogy a felismerhetetlen, bizonytalan s a korcsalakok szma a melyek ide is, oda is szmthatk krlbell olyan nagy, mint a biztosan meghatrozhatk. Hogy valamely trgynak hovatartozst meghatrozhassuk, biztosan kell tudnunk, hogy mit brzol, ennek felismersre a legtbb esetben eredetnek ismerete is szksges. Ha az ilyen ktes dolog eredetre rjttnk s alakja fejldsi fzisait megismertk, majdnem mindig tudni fogjuk azt is, hogy mit brzol. A mesteralakok, a termszetbl vett czmerkpek, s a kpzeletiek eredetnek kutatsa kzben a kora kzpkorig kell gyakran visszamennnk, mg a mestersges alakok legtbbjnek eredett a kzelebb mltban talljuk meg. Ez azt bizonytja, hogy a mesteralakok, a termszetbl vett czmerkpek s a kpzeletiek (kpzeleti llatok) rgibbek, mint a mtrgyak sorbl vett czmerkpek. A stilizlt rzsa, liliom, lhere stb. azonban ppen olyan rgiek, mint a mesteralakok s a termszetbl vett czmerkpek, mert a keresztny kzpkor legrgibb ornamentumai kz tartoznak, a heraldika pedig bens sszefggsben van a korai keresztny kzpkor ornamentikjval. De nemcsak a heraldikban brzoltk elbb a termszetbl vett-, s a kpzeleti dolgokat, tovbb a mesteralakokat, mint a mtrgyakat, de kpzmvszetekben is. Itt is elbb foglalkoztak a termszetbl vett trgyakkal s kpzeleti ornamentumokkal (ezek a mesteralakoknak felelnek meg) s csak ksbb trtek a fegyverek, szerszmok stb. brzolsra. A mtrgyak eredetnek s fejldsnek kutatsa kzben hipotzisekre nem szabad tmaszkodnunk s lehetleg eredeti, rgi emlkeket kell szemgyre vennnk. Az effle kutatsoknak az az elnyk, hogy a laikusoknak klnben szraz s unalmas heraldikt nemcsak rdekess, tanulsgoss, de lvezetess is teszik.

172

Mesteralakok s czmerkpek.

Manapsg a mzeumok tudomnyosan rendezett gyjtemnyei, a gyakran ismtld klnfle killtsok kincsei s a mvszi kivitel kpes szakmvek stb. lnyegesen megknnytik a kzpkori mipar termkeknek, ltzetnek, fegyvereknek s ms szerszmoknak tanulmnyozst, s ez a heraldiknak a kulcsa. Sok ideig a ruta,koszor"-rl nem tudtk, hogy mi. Cingulum militare"-nek, Habsburgi gnes hajfonatnak tartottk, mg a rgi emlkek tanulmnyozsa vilgosan kidertette, hogy egyenesre vert korona pnt s egy olyan paszomnt, a melybe stilizlt ruta montana" levelek vannak szve.1 Nzetem szerint e kpnek kt eredete lehet. Azon sok czmer kzl, a melyekben elfordul,2 nmelyiken az egyenesre vert

455. bra

korona pnt, nmelyiken pedig a szvet strf volt az eredeti, s ksbb ezen eredetileg is nagyon hasonl ornamentumok tkletesen egyenlek lettek. Gyakran bizonyos trgyat fokozatosan vltoztatott brzolsi mdja tette felismerhetetlenn. Plda erre a franczia heraldikban bouterolleu-n&k nevezett czmerkp (455. bra). A melyben semmikpen sem lehet a kardhvely karikjt felismerni. Pedig bouterolle = Ortband =- a kardhvely fels karikja. Mayernek sikerlt az Engern, Brenen s Gumppenberg czmerek tanulmnyozsa utn bebizonytani, hogy e bizonytalan kp nem az, a minek
Lsd a rutakoszorrl a czmerkpek sorn mondottakat 162. lap. Rutakoszor van a Szsz fejedelmi hzak czmerein kvl sok franczia, nmet, belga csald czmerben. Lsd Petra Sancta, Menestrier, Siebmacher stb.
2 1

Mesteralakok s czmerkpek.

173

neve mondja, hanem hegyvel lefel fordtott tengeri lapulevl (Seeblatt). Ugyanis a Gumppenbergek kt 1279. s 1281. vi pecstn e levelek flreismerhetlenek. Ezen csald 1305. 1346-iki s ksbbi pecsti pedig a levlnek fokozatos tvltozst mutatjk, mg vgre a levl olyann formldott, mint az a bizonytalan kp, melyet helytelenl kardhvely kariknak (bouterolle, Ortband) neveznek. Elg helytelenl, mert nem hasonlt hozz. E pldk mind azt bizonytjk, hogy nem elegend valamely czmernek egy brzolst megnzni, de lehetleg valamennyi hozzfrhett meg kell tekintennk, hogy biztosan meghatrozhassuk. A czmerkp szabatos meghatrozsa nlkl pedig sem a czmert lerni, sem pedig a heraldikbl trtnelmi vagy diplomatikai tanulsgot levonni nem lehet. Fforrsok erre nzve az eredeti czmerpaizsok. A pecstek s a srkvek sokkal megbzhatbbak mint a diplomatikai forrsok. Ezekhez jrulnak mg a kzpkori czmertekercsek, mint a Zricher Wappenrolle, Grnenberg's Wappenbuch stb. 2. A heraldiknak egyik lnyeges sajtsga: hogy a legtbb dolgot nem termszetes alakjban brzolja s hogy a mesteralakok kivtelvel valamennyit a megfelel kor ptszeti stlusnak megfelel mdon adja vissza. Az oroszln, sas, liliom, fa stb. soha sem olyan, mint a termszetben. E krlmny annyira jellemz tulajdonsga a heraldiknak, hogy ellene vtennk, azaz naturalistikusan brzolnunk, nem szabad. A heraldika hanyatlsnak korban, st manapsg is szemell tvesztik ezt s azt hiszik helyesen jrnak el, pedig ezzel a heraldikt lnyegbl forgatjk ki, elfeledvn, hogy a heraldika par excellence kzpkori mvszet s a czmert lomtrba dobni lehet, azaz lehet tbb j czmereket nem adomnyozni, de a czmerek karaktert megvltoztatni nem lehet. Teht j czmereket is a kzpkori zlsnek megfelelleg kell szerkesztennk, s mintul nem a hanyatls korbl, hanem az l heraldika korbl valkat kell vlasztanunk. 3. A czmerkpeket mindig, a kzpkorban is hasznltak kzl vlaszszuk s gy brzoljuk, mint akkor brzoltk, mert csak az ilyenek illenek a czmer keretbe, a kivlan kzpkori paizshoz s sisakhoz. A kzpkorban hasznltak keretn bell a legprofnabb s a legmagasztosabb trgyak is

174

Mesteralakok s czmerkpek.

hasznlhatk czmerkpnek. s megjegyzend, hogy egyik olyan rtk, mint a msik. Az oroszln nem tekintlyesebb, mint a szamr. A kereszt nem dicsbb, mint az ostromgerenda. A czmer rtkt, teht nem a czmerkpl vlasztott llatnak vagy szerszmnak a kzletben tulajdontott becse szabja meg, hanem heraldikai]ag helyes szerkezete s stilizlsa. A heraldika hanyatlsnak idejben a mely nlunk hamarbb kvette a heraldika fnykort, mint msutt ezt szem ell tvesztettk s nem egyszer vltoztattk meg a czmerkpet csak azrt, mert olyas valamit brzolt, a mi a kzlet felfogsa szerint nagyon profn dolog volt. Azt hiszem nem tvedek, ha a Kaplyon nemzetsgbeli Nagymihlyiak legrgibb czmerkpe (456. bra) bitfa, melyen varjak llanak s ezt

456. bra.

kapuv vltoztattk ksbb, s mint kapu kerlt azon czmerbe, melyet Zsigmond 1416-ban adomnyozott a Nagymihlyiaknak. A Pallaviciniek czmere fejben (232. bra) flreismerhetlen ostromgerenda van, ennek blasonlja Spener s Menestrier is. Ma azonban keresztnek mondjk s az jabb pecsteken kereszthez hasonlan brzoljk, nyilvn azrt, mert a kereszt magasztosabb dolog, mint a profn ostromgerenda s taln azrt, mert azt hiszik tvesen, hogy a kereszt, a keresztes hborkban val rszvtelt bizonytja. Holott tudjuk, hogy Lajos franczia kirly, oroszlnszv Richrd, II. Andrs harczoltak a Szentfldn s mg sincs kereszt czmerkben, s hogy igen sok csald van, melynek czmerben kereszt van ugyan, de nagyobb rszk sei nem jrtak Krisztus koporsjnl. Az elmondottakhoz kpest rizkednnk kell az antik vilgbl s a modern letbl vett czmerkpek vlasztstl. Jupi-

Mesteralakok s czmerkpek.

175

ter, Hercules, Mars, Pallas, Cerberus, a rmai lgi sasa, ppen olyan kevss illik czmerkpnek, mint a zongora, photograflgp, lokomotv, huszr, baka, velociped stb., mert e trgyak mind ms idbl valk, mint a czmer kerete a paizs, s a tornasisak. Mirt is az j czmerek szerkesztsekor ne a Mohcs utni idbl, klnsen ne a XVII. s XVIII-ik szzadbl val czmerek kpeit vegyk mintul, hanem azon czmereket, melyek a Xlil-ik szzadbeli pecsteinken, s a Zsigmondkori festett armalisainkon ltszanak, mert ez a mi heraldiknknak j korszaka, ide kell visszanylnunk. Tallunk kzttk elg szp motvumot, s a heraldika szablyait szemeltt tartva bellk olyan j czmereket formlhatunk, melyek a heraldika karakternek megfelelnek s kevs fradsggal gy szerkeszthetjk, hogy a rgi ismert czmerekkel nem azonosak, de viszont nem h kpei azon, kevs kivtellel, torz czmereknek, melyeket a XVI, XVII., XVIII. s XIX, szzadban adomnyoztak. 4. A czmerkpek alkalmazst illetleg hrom lnyeges dolgot kell szem eltt tartanunk: A) hogy a kp egszen vagy csak rszben brzoltatik e a paizsban? B) a kp llst a paizsban; C) a czmerkp egykori valsgos megerstsi mdjt az eredeti paizson. Az A) pontban foglaltakra nzve megjegyzend, a korai heraldika azon sajtsga, hogy gyakran hasznlt egyes rszeket az egsz helyett s gyakran az egszet egyes rszek helyett. Ksbb az gynevezett diplomatikai heraldika korban ez nem trtnt meg tbb, s ez igen helyes, mert e tlsgos szabadsg nagy zavaroknak lett volna okozja. Plda erre nzve a mi heraldiknkban a ksbbi idbl is van: a Cskyak legrgibb czmerben egy emberi trzs van, a ksbbiben pedig csak egy fej (336. bra). B) Tbb czmerkpet egy mezben gy kell lltani, hogy a fels sorba jusson a legtbb s lefel fokozatosan kevesebbedjenek a sorokban. Pldul: 4, 3, 2, 1 vagy 3, 2, 1 vagy 2, 1. A czmerkpek fellrl lefel val fokozatos kevesbednek az oka az, hogy a hromszg paizsok alul keskenyebbek voltak, mint fell.

1T6

Mesteralakok s czmerkpek.

Az llatokat rendesen jobbra fordulva brzoltk, mert a mint mr mshelyt is mondtuk, ilyformn, ha a paizs a balkaron volt, a rfestett llat az ellensg fel nzett, s ezt a heraldikai udvariassg kvetelte gy. Most azonban helyesebb, ha szembe fordult testtel brzoljuk vagy szembe fordtjuk, az egsz llatot mert a paizst most nem viselik a balkaron s most nem az ellensggel kell udvariaskodni, hanem a szemllvel. A lersban azonban nem szksges felemlteni, hogy merre fordult az llat, mert normlis krlmnyek kztt mindig jobbra kell fordulva lennie s mert bizonyos krlmnyek kztt az ellenkez oldalra kell fordtani, pldul szszetett czmerekben, ha a frj czmerben van a jobbra fordult oroszln, nehogy a n czmerkpnek htat fordtson. Az llatok helyzete a rgi idben gaskod s men. Fekve s lve nagyon, de nagyon ritkn brzoltk. Felnegyedelt paizsban az 1., 4. s 2., 3. mezben lv llatokat egyms fel fordtani nem szabad, mert a paizs megdlsekor valamennyi llatnak azon oldal fel kell fordulva lennie, a merre a paizs hajlik, s ha az effle czmeres paizs a kzd balkarjn volt, valamennyi llatnak jobb fel kellett fordulva lennie. Zszln az llatokat a nyl fel kell fordtani. Tbb czmerkpnek a perspektva szablyai szerint val lltsa szablyellenes, mert nem kell elfelednnk, hogy mindnyjan egy felleten, egy skon vannak. Ebbl lthat, hogy a tjkpszer czmerek, hol a httrben vr, eltte mez s ezen lovasok vannak, nem tartoznak a heraldikailag kifogstalanokhoz. Valamennyi czmerkpet a lehet legnagyobbra kell formlni, azrt, hogy a mez minden rsze lehetleg egyenletesen legyen betltve, s hogy nagy res felletek ne legyenek. Egyltaln nem szabad valamely kp vagy alak rangjt nagysga utn megtlni. Pldul egy czmerben, hol oroszln s csillag van s a csillag nagyobb, mint az oroszln, mgis az oroszln a falak. C) A mesteralakoknak s czmerkpeknek a paizsra val erstsrl a 120., 121. s 122. lapon volt sz. A mi a czmerkpeknek s mesteralakoknak a heraldikn kvli alkalmazst illeti, megjegyzend, hogy e tekintetben

Mesteralakok s czmerkpek.

177

a kzpkor pldjt kell kvetnnk. A miparosoknak csak azt ajnlhatjuk, hogy tanulmnyozzk a lovagltnyk szveteit, a ltakarkat, czmerkpek alakjt mutat iveszkzket, falsznyegeket, misemondruhkat stb. stb. Innen megtanulhatjk, hogy a czmerkpek heraldikai typust nem szabad megvltoztatni a heraldikn kvli alkalmazskor sem, s ha megvltoztatjuk, a szp ellen vtnk. 6. Bizonyos czmerkpek egy orszgban gyakoriabbak, mint a msikban. Pldul a patk a lengyel czmerekben gyakori, a szolgafa s sthorog Hannoverben, Braunschweigban s Thringiban kedvelt czmerkp, a bundab'rk pedig Franczia- s Angolorszgban, mg nlunk alig fordulnak el. Csonka madarak szintn Franczia- s Angolorszgban divatoznak s nem ritkk Olaszorszgban sem. Nlunk a legrgibb czmerek motvumai az llatvilgbl, fkpen a madarak kzl valk. Ez utbbiak kzl pedig a sas fordul el leggyakrabban. A meskben szerepl kpzeleti llatok: srkny, grif szintn kedvelt motvumok. A ngylb llatok kzl a szarvas s ksbben az oroszln. A nvnyorszgbl ritkbban vlasztottak motvumot s ezeknl mg ritkbban gitesteket. A vgs s plya-, hasts s czlp stb., teht a mesteralakok sem ritkk rgi czmereinkben, de csakis a czmerlevelek eltti idben. Mr a Zsigmond-kori czmerekben ritkn fordulnak el. Termszetes dolog, hogy lovas nemzeteknl a patk, zabla, psztoroknl a juh, harczias npeknl a fegyverek stb. a kedvelt czmerkpek. Hogy nlunk magyaroknl a patk s klnsen a zabla oly ritkn fordul el, annak tulajdonthat, hogy a j idben a mesteralakok s a termszetbl vett czmerkpek szmbl lehetett a szksgletet fedezni, ksbb pedig a heraldikai izls annyira megromlott, hogy az egyszer szerszmokat czmerbe nem illnek tartottk. Ksbbi czmereinkben a trk, trkfej, a hajd, a huszr a legkedveltebb czmerkpek s ezekbl annyi van, hogy az e korbeli czmerek kzl sok alig klnbztethet meg a msiktl. De mert az effle dolgok nem heraldikba valk, j czmer szerkesztsnl figyelembe sem veendk. Ismteljk, hogy els sorban a Zsigmond eltti, njoglag felvett czmereket, s msodsorban a Zsigmondkoriakat
Brczay, Heraldika. 12

178

A sisakrl ltalban.

vegynk mintul, szaktsunk a Mohcs utniakkal, legynk e tekintetben igazn conservativek, conservljuk a rgi szp czmerek stilust s ne utnozzuk azon torzkpeket, a melyek a hanyatls korbl valk.

NEGYEDIK FEJEZET. A sisakrl ltalban.

A czmernek msodik falkot rsze a sisak, a melyre olykor szintn rfestettk a czmert. A heraldika virgzsakor ez ppen olyan fontossg volt, mint a paizs, mert, a mint ksbb ltni fogjuk, nmely alakjt alkalmasnak talltk arra, hogy ormra a czmerkpet plastikusan formlva r illesszk. Klnsen a tornkban volt a sisak nagy fontossg, a hol a paizszsal egytt ezt is be kellett mutatni. A sisak a XII. szzadbeli, gynevezett szemlyes pecstek leginkbb a lovas pecstek ltal jtt a czmerrel kzvetlen rintkezsbe, de alakja ebben az idben mg olyan volt, hogy oromdszt nem igen lehetett re helyezni. A szemlyes pecstek kifejldse utn, a XIV. szzad elejn, a sisakot a paizs fl helyeztk s ez heraldikailag fontos jelensg, mert ekkor lett a czmer valsgos alkot rszv. 1 Sisakot, tulajdonkppen, csak azon czmeres paizs fl lehet helyezni, a melynek birtokosa sisakot viselhetett, teht csak nemes szemlyek paizsa fl. Eleintn ezt az elvet szem eltt tartottk s testletek, valamint polgri szemlyek czmeres paizsa fl nem tettk. Az l heraldika korban, klnsen kezdetben a fejedelmek ltal, a vrosoknak, testleteknek s polgri szemlyeknek adomnyozott czmeres paizs fltt sisak nincs. E tekintetben kivtel Francziaorszg, a hol V. Kroly mr a XIV. szzad kzepn megengedte a prizsi polgrok1

B. Nyry A. A Heraldika vezrfonala".

Csatasisak.

179

nak, hogy czmeres paizsukra sisakot tegyenek. Olaszorszgban a szabad-, Nmetorszgban a birodalmi vrosok polgrai csak a XVl-ik szzadban kezdtk hasznlni. Heraldikai sisaknak csak az tekinthet, a mely a fejet s arczot teljesen fdi s melyre oromdszt lehet tenni. Heraldikai sisak teht: I. a) a csuporsisak j csatasisak (zrtnak nevezik ltalban, b) a csbrsisak ' de helytelenl, mert sem zr, sem kic) a csrssisak | nyit kszlk nem volt rajtuk). II. a) a pntos sisak /?) a rostos sisak tornasisak (nyltnak nevezik helytelenl. Lsd a zrt-ra. tett zrjelkzti megjegyzst). I. Csatasisak. 1 Legrgibb a csuporsisak (yaume, heaume, Topfhelm), a mely kt, utbb hrom, ngy, nem ritkn t rszbl is llott, s a XII. szzad vge fel jtt divatba. 2 Eleintn kzvetlenl a salap3 fltt, ksbb azonban a hmeri csuklyjn vagy a pikonhog6 fltt viseltk. Teteje lapos s ell kiss magasabb volt, mint htul. Ez, az alakjra nzve csf sisak nagy befolyssal volt a heraldika fejldsre, mert lapos teteje mintegy megkvnta, hogy r valamit helyezzenek s ez ltal az oromdsz (sisakdsz) keletkezsnek lett okozjv. A csuporsisakon a szemnyils hol keskeny, hol szlesebb, s ez alatt vannak a llegznek nevezett lyukak. Ez utbbiak rendeltetse elnevezskbl tnik ki. A csuporsisak slya legtbbszr nem a vllra, hanem a fejre nehezedett.
E sisaknemeket csatban s tornban egyarnt hasznltk. A legrgibb csuporsisak I. Richrd angol kirly lovas pecstn lthat, mely egy 1198-ban, a bohainville-i Szent Gyrgy aptsg rszre killtott s most a Seine infrieure dpartement levltrban riztetik. Hefner-Alteneck. Trachten des Christlichen Mittelalters. I. Abth. Tafel 16. 3 Salap == cerveillire, huette, mitra. * Homer = haubert. 5 Pikonhog = Bassinet. Kesselhaube, Beckenhube. 12*
2 1

180

Csatasisak.

A 457. bra egy a XIII. szzad elejrl val csuporsisakot mutat. (J. H. von Hefner's Trachten des Christlichen Mittelalters. Abth. III. Tafel IV.). A 458. (eleje) s 459. (oldala) brk egy t darabbl ll csuporsisakot mutatnak. 458. bra flprofil. 459. bra baloldali profil.

457. bra.

458. bra.

459. bra.

460. bra.

461. bra.

Ezen a berlini szertrban rztt sisak a XIV. szzad elejrl val, 30 cm.- magas, mlysge 24 cm., szlessge pedig ell 20 cm. A 460. s 461. brkon egy a XIV. sz. msodik felbl val csuporsisak lthat. Ezen 5 darabbl kszlt sisaknak szemnyilst kzepn a vasarcz egy nylvnya vlasztja ktfel. E 9-5 cm. hossz nylvny a vasarczot a vashomlokkal kti ssze. Az oromdsz rerstsre kereszt mentn, ktsorosn frt 30 lyuk szolglt. E 255 mm. nagysg lyukak a sisak tetejnek oldaln vannak. Ezeken kvl a sisaknak ms helyein frt 15 lyuk szintn e czlra val.

Csatasisak.

181

A vrsre festett 5 klg. 357 grm. nehz sisak fels rsze brrel volt bllelve. 460. bra ellrl nzve. Itt figyelmet rdemel a vsroznak baloldali megerstse; 461. bra jobboldali profil (e sisak a bcsi csszri fegyvergyjtemnyben van). Hogy csuporsisakot nlunk is viseltek, ltszik a fenmaradt kzpkori pecstekbl s a tbbek kztt a 142. brn feltntetett Jnos szlavniai bn 1285. vi pecstjrl. Megjegyzend, hogy a csuporsisak csak hromszglet paizshoz illik. A csbrsisak (grand'heaume, Kbelhelm) a XIII-ik szzad vgn s a XIV. szzad elejn keletkezett, az elbbinl sokkal

462. bra.

463. bra.

464. bra.

bvebb, slya pedig teljesen a vllra nehezedett. Teteje vagy boltozott, vagy laposan kpos. Rendesen t, sszeszgecselt darabbl ll. Szemnyilsa a csuporsisakhoz hasonl s alatta nhny lyuk s a szj tjkn gyakran rcsszer ttrs llegz ltszik. Mind a kt oldalon keresztalak nyilasok vannak, a melyek a sisaknak a vasmellhez val kapcsolsra szolgltak. Ez pedig gy trtnt, hogy a rajtuk thzott lnczot a vasmellhez ktttk. A pecsteken lthat, lelgg szalagok szintn erre valk voltak. gy ltszik, hogy a rgibb csbrsisakra nem igen lehetett oromdszt tenni, legalbb nem ltni rajtuk semmi olyan kszlket, a mely erre szolglhatott volna. A csbrsisakot vasbl ksztettk, megaranyoztk vagy megezstztk, feketre fnyeztk stb. A 462. bra egy t rszbl ll s a XIV. szzad msodik felbl szrmaz csbrsisakot mutat. Jobb oldaln kereszt-

182

Csatasisak.

alak llegz ltszik s e krl 8 lyuk van. Magassga 37 cm., szlessge 28'5 cm. Decker Gusztv tulajdona Berlinben. A 463., 464., 465. s 466. brkon lthat t darabbl sszeszgecselt csbrsisak szintn ebbl a korbl val, a hts rszn lev horog a vashthoz val erstsre szolglt. Kereszt virgalak llegzje a jobb oldalon van. A 463. bra jobb oldali profilja.

465. bra.

466. bra.

464. bra e sisak elrsze. 465. bra e sisak fellrl tekintve. A tetejn lthat 16 lyuk az oromdsz rerstsre szolglt. 466. bra profilja flbalrl tekintve.

467. bra.

Csbrsisakot ltunk 1. Krolynak a 467. brn fltntetett rmn. A XIV. szzad vge fel s a XV-ik elejn a sisaknak kt jabb neme a csrsisak, tovbb a pntos- s rostos tornasisak jtt divatba, melyek kzl az utbbi kett kizrlag tornkban hasznltatott. Az elbbi a kopjs tornkban, az utbbiak a karddal s buzognynyal vvottakban viseltettek. A csupor- s csbrsisakokon a szemnyilst s a llegzket egy, az arcz nagy-

Csatasisak.

183

sgnak megfelel, pntokkal vagy rostlylyal elzrt nagyobb nyilas ptolta. A csrs sisak a csatasisakok (zrtak) csoportjba tartozik s egyarnt illik a trcshoz, a hromszglet- s a cscsks- vagy kerek talp paizsokhoz. Als, a nyak elejt takar rsze ersen bekanyartott s felnylik a szem tjkig, a hol nagyon elre ll s a fels rszhez r. Itt van a szemnyils. A ksbbi csrssisakok als, elrsznek fels szle feljebb esik, mint a fels rsz als szle s a szem tjkn hasadk van nyitva. Slya krlbell 20 kil, teht nehezebb, mint a csupor- s csbrsisak. A puszta fejen vagy a poszt salap fltt viseltk. Slya nem nehezedett a fejre, hanem a vllakra, gy, hogy benne a fej szabadon mozoghatott. A vrthez val erstse srffal, csattal

468. bra.

469. bra.

470. bra.

vagy kapocscsal trtnt. A sisaknak e neme mindig vasbl kszlt s rendesen vrs posztval volt bllelve. A csrs sisakot kopjval vvott tornkon kvl csatban is viseltk. A 468., 469. s 470. brn lthat Decker Gusztv berlini gyjtemnyben rztt csrssisak a XV-ik szzad msodik felbl val. A tetejn lthat nagyobb ngyszglet s a tbbi kisebb lyuk az oromdsz megerstsre szolglt. A fl tjkn, mind a kt oldalon llegz lthat, alattuk s felettk pedig 44 rozettaszeren szegett nyls. 468. bra a sisak oldalrl nzve. 469. bra flprofil. 470. bra ellrl ltva. Legrgibb, festett czmereinken ltalban csrs sisak van festve, de tbbnyire domborbb alak, mint a bemutatott

184

Trnasisakok.

hrom brn lthat, a melyhez hasonlt a Szlopnai-csald armalisra festett szp oromdszszel kestett sisak (440. bra). A 471. s 472. bra egy a berlini szertrban rztt, aXVI-ik szzad elejrl val csrs sisakot mutat. A tetejn lv tarajon 10 lyuk van. Ezek kzl kett az oromdsz rerstsre szolglt. Oldalt 5 klnbz alak llegz ltszik. A vasnyakon ltszik az gynevezett sisak-farkcsavar (Helmzagelschraube) s egy csatt, a melybe azt a szjat hztk, a melylyel a trcsa llst tettk feszess. Magassga 44 cm., szlessge 40'5 cm. 471. bra oldalrl nzve. 472. bra flprofllja s a vasnyak als rsze.

471. bra.

472. bra.

II. Torna- (nyilt) sisakok. A pntos- s rostos tornasisak a csupor- s csbrsisakbl fejldtt. Lttuk, hogy a csupor- s csbrsisakon a szemnyilst s a llegzket nha egy, pntokkal vagy rostlylyal elzrt, nagyobb nyls ptolta. E pntoknak meghosszabbtsa ltal a XV-ik szzad harminczas veiben keletkezett a pntos- s ksbb, keresztpntok alkalmazsa ltal a rostos sisak. Az els pntok a sisak elrszbl voltak verve, mint a Bakczcsald, 1486. vbl val armalisnak sisakjn ltszik (473. bra). Ksbb azonban a pntok kln vasdarabok voltak s szgekkel erstettk a nyilas fl. A fej alakjhoz idomult ezen sisakok vagy ktfle anyagbl : vasbl s brbl kszltek, vagy pedig csupn egyikbl ezen anyagoknak.

Tornasisakok.

185

Eleintn a pntos vagy rostos rsz csak mrskelten domborodott ki, ksbb azonban nagyon is kidombortottk. Ezt is posztval rendesen vrs sznvel blleltk. A 474., 475. s 476. brn a XV. szzad msodik felbl val rostos tornasisak lthat (Heffners Trachten des Chr. M. Alt. Abth. II. Tafel 137). A rost vaspntokbl s drtfonadkbl kszlt. Hts rsze brbl val, felette nhny, brrel bevont vaspnt van s aztn az egsz ismt, krts ppbe mrtott, v-

476. bra.

szonnal van burkolva. Tetejn ezsts lombdsz, htuljn a <Se/o-csalad czmere lthat. Az oromdsz megerstsre, a tetejn lthat, kt tlyukasztott vas szolglt. E sisakot nem lehetett kinyitni, gy helyeztk fellrl a fejre, mint valamely veg harangot az ra fel. Magassga 49 cm., szlessge 32'7 cm. 474. bra flprofil. 475. bra profil. 476. bra htulrl nzve.

186

Tornasisakok.

Nlunk a hol a csrs sisak ksbb mlta divatjt, mint Franczia- s Nmetorszgban a tornasisak csak a Jagellk idejben kezdtek elterjedni. Pntos vagy rostos tornasisak nem illik a rgibb alak paizshoz, csakis a kerektalp, cscsks talp s a renaissance korbeliekhez. A XV-ik szzad kzepn keletkezett ,sa7atfe"-nak nevezett vas svegeket a XVI-ik szzad elejn mr a tornkban is hasznltk rvid ideig s gy heraldikai sisaknak tekinthetk. A tornkban viselt salade"-ra, oromdszt tettek. E sveget gy viseltk a fejen, mint a kalapot. A salade-nak mindig volt szemnyisa, nyakernyje hol mer, hol tagolt. Szerkezett az jellemzi, hogy a mellvrttel

477. bra.

kapcsolatos llazhoz (Kinnstck, Barthaube) illett. Nha vizir is volt rajta. A salade"-bl alakultak valsznleg a burgundi vizires sisakok (1500). A vizir fel s letolhat s oldalt nyithat volt. E sisak oromdszszel a heraldika hanyatlsa idejben fordul leginkbb el. A 477. bra egy, a XV. szzad kzepbl val Nrnbergben kszlt salade"-ot mutat (Decker gyjtemnye), a mely kt rszbl van alkotva, nyakernyje mer, mind a kt oldaln az oromdsz megerstsre val 44 lyuk lthat: a) oldalrl nzve, b) floldalrl nzve, feltolt vizirrel. A salade" hazai heraldiknkban nem igen volt divatos s mint timbre" nem fordul el. Csakis mint czmerkp-jrulk lthat. Pldul a Szlopnai czmerben (440. bra).

A sisak alkalmazsa.

187

Megemltend mg az aranybl kszlt kirlyi sisak.

(nyilt)

A 478. bra egy a XVI-ik szzad elejrl val armet"nek nevezett vizires sisakot mutat (Warnecke tulajdona). Miksa csszrt Burgmair egy 1508-bl val fametszeten ilyen sisakkal brzolta, csakhogy tetejn pvatollcsoms oromdsz

479. bra.

lthat (479. bra). Ez leginkbb szolglhat mintul a nyilt kirlyi sisak rajzolshoz, annyival inkbb, hogy a valsgban is ltezett, nem gy, mint a rendesen rajzolni szokott. 1 III. A sisak alkalmazsa. A gyakorlati heraldikban termszetes, hogy egy paizson csak egy sisak volt, mert a czmeres paizsbl s orom dszes sisakbl sszelltott emblme" egy embernek szerelke volt
1

F. Warnecke Heraldisches Handbuch".

188

4 sisak alkalmazsa.

s mindenkinek csak egy feje van. Tbb sisakot egy paizson az l heraldika korban nem is ltunk. Ksbb, mikor a torna divatjt mlta, a festett, faragott vagy metszett czmeres paizsok felett tbb sisakot is alkalmaztak, de csak ott, a hol tbb czmer van egyestve. Ebben az esetben az egyes sisakoknak a rendesnl kisebbeknek kell lennik s azon czmer nagysghoz kell arnyulniok, a melyhez tartoznak. Elvnek kell tekinteni, hogy a paizs fl csak annyi sisak val, a hny a fels szln elfr. Ha ez nem lehetsges pldul nagyon sok czmernek egyestsekor a paizstartk fejre, vagy a paizs lbhoz kell a fent el nem fr sisakokat helyezni. Megjegyzend, hogy itt nem czmerkpekrl, nem a paizsmez tagjairl, hanem kln czmerekrl van sz, teht az olyan ngy rszre osztott czmeres paizsra, a melyen tbb mesteralak vagy czmerkp csak egy czmert alkot, csak egy sisakot szabad tenni. A heraldika hanyatlsnak korban az itt elmondottakra nem voltak tekintettel, st az 1817. jlius 29-n 9406. szm alatt a cs. k. udvari bizottsg ltal kiadott heraldikai szablyok szerkesztje is figyelmen kvl hagyta ezt, a midn egy 1752-iki szablyzat alapjn a tbbek kzt azt mondja, hogy az alsbb osztly nemest egy, a lovagot kt, a brt (Freiherr) hrom sisak illeti meg. A sisakok rendesen csiszolt vas szinek, a rostly pedig, klnsen a ksbbi, rendesen aranyos. Voltak azonban egszen arany-, egszen ezst-, festett- s damaszkozott sisakok, st olyanok is, a melyeken a dsztsek ezstbl vagy aranybl valk. Megjegyzend azonban, hogy a nem fejedelmek czmeres paizsa fltti aranysisak, Csorna szerint, 1 csak a vletlen vagy a czmerfest szeszlynek tekintend, ppen gy, mint az ezst korona, melyet itt-ott kedvez sznbeoszts elrse vgett alkalmaztak. E fltevs mellett bizonyt az, hogy az egyetlen Hunyadi Jnost kivve, Bsznai Jnos, Nagymihiyi Albert, Bajnai Both egytaln nem voltak olyan llsban s az rdemek oly magaslatn, hogy ezen a klfldn csak fejedelmi szemlyeket megillet kitntetsben rszesltek volna. s ha ez valban kitntetsnek volna tekinthet,
1

Turul 1896. Zsigmond kirly czmerlevelei.

A sisak alkalmazsa.

189

gy azt bizonyosan kln felemltettk volna az oklevl szvegben, mint a koronrl, melyet a czmerkrk nemessgk nagyobb dicssgre nyertek. Kkre futtatott aczlsisakot a heraldika fnykorban nem, csakis a hanyatls korban viseltek. A sisak bllse rendesen vrs, de a rgibb idben zld s fekete blls is fordul el. Czmerfests sisakok mr a heraldika legrgibb korban is voltak, 1 s pedig a plastikus oromdsz divatjt jval megelz idben. Ksbb, a mikor a fegyverek befestse ltalnos lett, ktfle mdon, heraldikai"-lag s ornamentalisan" befestett sisakokat lehet megklnbztetni. A XIV. szzad elejtl kezdve mr nem volt szoksban a sisakra czmert festeni, s a renaissance ta a sisakot csakis ornamentalisan festettk be. A mi a sisaknak a czmeres paizs fl val helyezst illeti, a kvetkezkben elmondottakra kell gyelni: 1. A sisakot kzvetlen a paizs fels szlre tve, gy, hogy kzept kiss fdje, kell brzolni, akknt, hogy ne gy nzzen ki, mint ha lebegne, vagy egyenslyt vesztve leesni kszlne. Mert a valsgot kell szem eltt tartanunk, a sisak pedig csak a fent lert mdon llhat biztosan a paizson. 2. A koronnak kell a sisakon lenni, s nem a sisaknak a koronn, mert korons sisak kpzelhet a fejen, de korons fejen sisak nem. Ha teht valaki ragaszkodik ahhoz, hogy paizsa fltt jkori rangkorona legyen, a sisakot mellznie kell, mert a korona fl helyezett sisak vagy sisakok heraldikai rtelmetlensget tanstanak. A heraldika fnykorban rangkoront nem ismertek, a fejedelmeken kvl, a valsgban senki sem viselt koront, s az a korona, a melylyel a sisakot dsztettk, a fejedelmi koront jelkpezte, s ez, tudvalevleg, akkor nem volt zrt korona s gy brzoltk, hogy hrom bogira s kt ke ltszott csak (lsd a rangkoronrl szl fejezetet). 3. A sisakot a paizs helyzethez kell alkalmazni. A dlt paizson vele egy oldal fel fordtva, a paizs fels sarkra kell helyezni. E korltozson kvl, hogy szembe vagy valamelyik oldalra fordtva brzoljuk-e, az szabad tetszsnktl fgg.
1

Mayer. Heraldisches ABC-Buch.

190

A sisak alkalmazsa.

4. Kt egyms fel fordtott sisak kzl a jobbrl levt nevezzk elsnek. 5. Hrom sisak kzl a kzps az els, a jobbrl ll a msodik. 6. Pratlan szm sisakoknl a sor a kvetkez : 6., 4., 2., 1., 3., 5., 7. Ez esetben a jobbrl llkat balfel, a balfell llkat jobb fel fordtva kell lltani, a kzpst pedig szembe kell fordtani. 7. Pros szmakni klcsnsen egyms fel kell ket fordtani. A jobbrl 3-ik helyen ll az 1-s. 5. balra, 3. jobbra, 1. balra, 2. jobbra, 4. balra, 6. jobbra fordtva lltand. Tves az a nzet, hogy csak a pntos sisakot szabad nemesinek tekinteni, s hogy a csatasisak (zrt) polgri sisak. Hiszen tudjuk, hogy tornban csak nemes ember vehetett rszt, teht a sisak akr zrt, akr nyilt, tulaj donkpen csakis nemes ember czimeres paizsra volna helyezhet. De a tornk megsznse utn a nem nemeseknek adomnyozott sisakok Nmetorszgban tbbnyire csatasisakok (zrt) voltak s ettl az idtl kezdve a nemesek pntos vagy rostos tornasisakot lltottak czimeres paizsuk fl. Hatrozottan llthat azonban, hogy a heraldika fnykorban egy sisaknak sem volt nagyobb rtke, mint a msiknak, s hogy heraldikailag ppen oly kevss lehet a sisakok kztt rangfokozatot megllaptani, mint a koronk kztt r habr a heraldika hanyatlsval a szoks mind a kettnl hozott ilyet ltre. A XVI-ik szzad kzeptl kezdve Nmetorszgban az sszes nemessg majdnem kizrlag pntos vagy rostos tornasisakot hasznlt czimeres paizsa fltt s nem szvesen ltta volna, ha polgriak ezt teszik. Zsigmond diplomiban, st Miksa s V. Krolyiban sem ltunk klnbsget a torna (nyilt) s csatasisak (zrt) kztt, gy volt ez haznkban is, hol nyilt (aperta), hol zrt (clausa) sisakot emltenek armlisaink, tekintet nlkl az illet rangjra. Nmetorszgban, az elbb emltett szoksnl fogva, hogy nem nemes czimeres paizsn a ksbbi idben torna (nyilt) sisak nem igen fordult el, mondhatni mg, hogy a tornasisak nemesi czmer timbre"-je, de nlunk nem kell re figyelmet for-

A sisak alkalmazsa.

191

dtani, mert ilyen megklnbztetsrl sz sincs s legrgibb, ktsgtelenl snemes csaldainkczmerben csatasisakot ltunk, st a kirly czmeres paizsa fltt is csrssisak van Nagy Lajos fibuljn, a mely Aachenben riztetik. Haznkban legfeljebb a legutols idben tehettek a sisakok kztt klnbsget, abban az idben, a mikor Bcsben kszltek a magyaroknak adomnyozott czmeres levelek, a hol 1752. oktber 23. Mria Terzia csszrn adott ki egy rendeletet, a melyben erre vonatkozlag utastsok foglaltatnak. A pntok nagyobb vagy kisebb szma sem jelent nlunk semmit. Francziaorszgban a XVI. szzadtl kezdve rang szerint variltk a sisak anyagt, alakjt s helyzett. s pedig: A kirlyok : nyiltsisak (rostly nlkl val) szemben ll arany ; az uralkod herczegek : hasonl a kirlyihoz, szemben ll, de kevsbb nyilt; ms herczegek s az rgrfok aranynyal dsztett, zrt, ezst, a melynek rostlya 11 pntbl ll; a grfok, vicomte-ok s a vidame-ok * harmadprofilban ll, ezst, 9 arany pnt; a brk flprofilban ll, aranyos dszts, ezst sisak, 7 arany pnttal ; a czm nlkli nemesek profilban ll aczl, a melynek rostlya a csald rgisge szerint 5, 4, 3 pntbl ll ; az j nemesek profilban ll, rostly nlkli, majdnem teljesen zrt; a trvnytelen szrmazsak balra fordtott, zrt sisak; az cuyer-k 2 jobbra fordtott nyilt, rostly nlkl val. Nyakk (monilia). A sisak nyakrszn lnczon, zsinron stb. fgg rmek csekly jelentsg kessgek, a melyeket, nemesi- vagy tornatrsulatok tagjai, msok szerint csak a fbb tisztviseli viseltk. Legelszr a XV. szzad vgn a tornasisakokon tnnek fel. A polgri czmereken vrs pntlikn lgva talljuk. Manapsg a sisak kiegszt rsznek tekintik s gyszlvn nincs jabb czmer, a melyben a sisak nyakrszn ilyen lnczos rem ne csngene. Nmely heraldikus azt vli, hogy csak azon csaldok viselhetik jogosan, a melyeknek
Vidame = a kzpkorban olyan nemes ember, a ki valamely rseksg vagy pspksgtl fldet brt annak fejben, hogy a pspksg vagy rseksg fldjeit fegyverrel megvdelmezi, ha kell. 2 Mg lovagg nem ttt fiatal nemes.
1

192

A sisak arnya a paizshoz.

egykori tagjai nemesi- vagy tornatrsulatok tagjai voltak. Azt hiszem, hogy e nzet tlsgosan szigor, mert hozz hasonl gondolkozssal a czmer hasznlatt egytaln nem lehetne megengedni azoknak, a kiknek elei nem voltak jogostva a tornkban val rszvtelre, hiszen a tornk megsznse ta adomnyozott czmerek rszei: a paizs, sisak, oromdsz, ma alkalmazva, nem kisebb histriai hazugsgok, mint a monilik. Ha ily tlszigorak akarnnk lenni, az jabb nemes csaldok nemesi rangjnak jelezse vgett egyedl a rangkoront kellene monogramra fltt hasznlni s nekik czmert nem lehetne adomnyozni. Ebben volna logika, de nem hiszem, hogy e tlhajtott logika tetszsre tallna. IV. A sisak arnya a paizshoz. jabb idben a sisaknak a paizshoz val helyes arnyt nem igen veszik tekintetbe, holott erre nagyon kellene gyelni, ha a mi az egyedl helyes azt akarjuk, hogy a festett czmer a valban hasznlt tornaszerszmokbl sszelltott emblme"-nek h kpmsa legyen. Az j czmerekben a sisak rendesen nagyon kicsi, a paizs meg igen nagy. Pedig nem kell elfelednnk, hogy a czmeres paizs lovag paizsa volt, a melyet lhton hasznlt. Lhton pedig a paizs csak a trzs fedezsre szolglt, nem kellett teht oly szerfelett nagynak lennie, mint a gyalogsgi paizsnak, de nem is lehetett, mert lhton alkalmatlan s czljnak meg nem felel lett volna. Rendesen az oromdszes sisakot viszonytjk a paizshoz s ez helytelen mert az oromdsz vltoz nagysg. A puszta sisakot melynek nagysga, a paizs nagysghoz hasonlan, az emberi test mretein alapul kell a paizszsal sszehasonltanunk. A kett kztti arny ppen olyan vltozatlan, mint az emberi fej s az emberi test kztti. Nem szorul magyarzatra, hogy a heraldikai sisak harangjnak magban is jval nagyobbnak kellett lennie, mint az emberi fejnek, mert ha teteje kzvetlen a fejen nyugodott volna, viselje minden fejre mrt tst, vgst fokozottabban rzi vala, de azrt is, mert a mint azt mr ms helyt is

A sisak arnya a paizshoz.

193

mondtuk a salap, a hmer csuklyja, vagy a pikonhog fltt viseltk. A harang pedig csak egy rsze a sisaknak, hozzjrul mg a nyakat fed rsz is. Egy kzpnagysg ember sisakjnak legalbb 40 cm. magasnak kellett lennie, paizsa pedig legfeljebb 50 cm. lehetett. Teht az arny 4 : 5-hz. A lovas pecstek nyjtjk e tekintetben a legjobb tbaigaztst Istvn ifjabb kirly XIII-ik szzadbeli (480. bra) s Jnos cseh kirly XIV-ik szzadbeli (481. bra) lovas pecsti igazat adnak fenti szmtsunknak.

480. bra.

Drer czmerrajzai, a melyeket a mai czmerrajzolknak mintul ajnlhatunk, mutatjk, hogy a XVI-ik szzadban mg tudtk, mire val a sisak s paizs, s a sisakokat j nagyra formltk. A Roggendorf czmerben 350. bra a sisak a paizsnak 7 /9-e. a Drer czmerben 710-e, 445. bra. Ksbben a kett kztti arny mindinkbb vltozott a sisak nagysga rovsra, mg a XVIII. s XIX. szzadban
Brezay, Heraldika.

13

194

A sisak arnya a paizshoz.

mr oly kicsire rajzoljk a sisakot, hogy a paizshoz mrve a lovag legfeljebb klre s nem fejre hzhatn. Errl a heraldika szellemvel ellenkez visszssgrl le kell szoknunk, mert az ily arnyokban rajzolt czmer nemcsak helytelen, de csnya is s nagyon emlkeztet valami nagy fej s kis test bogrra.

481. bra.

Mayer azt mondja, hogy a sisak inkbb nagy legyen, mint kicsi. 1 A mai czmerrajzolk nem ltvn valdi czmeres paizst s heraldikai sisakot, mintnak nem ezeket veszik, de a mlt szzadbeli czmerfestmnyeket, a melyek egytl-egyig olyan
1 Bei den jetzt zumeist noch blichen zwei Hauptformen heraldischer Helme drfte es jedoch immer viel hesser sein, wenn man sie verhltnissmssig lieber etwas zu gross macht ; denn zu kleine Helme auf kolossalen Schildern sind gewiss fr jeden Sachkundigen ein gar zu wiederlicher Anblick." Heraldisches ABC-Buch". 134. 1.

A sisak arnya a paizshoz.

195

482. bra.

13*

196

A sisak arnya a pakshoz.

emberek ksztettek, a kiknek e kt dolog nagysgrl s nagysguk egymshoz val viszonyrl fogalmuk sem volt. Ez az oka, hogy a paizst nagyobbnak, a sisakot kisebbnek kpzelik, mint az valban volt. A fent mr elmondott okoknl fogva a lovagpaizsnak feltnen kicsinynek kellett lenni, s hogy kicsi is volt, a lovaspecsteken kvl az ide mellkelt csatakp (482. bra) is mutatja, a mely a Balduineumnak nevezett trieri kpes kziratrajzai kzl val. 1
Ezen egykor kzirat VII. Henrik rmai tjrl szl (13101313). A benne foglalt trtnelmi kpeket a berlini kirlyi llami levltr adta ki Romfart Kaiser Heinrich's VII. im Bildercyclus des Codex Balduini Treverensis" czm alatt. Szvegt L. von Eltester irodalmi hagyatknak flhasznlsval Irmer Gyrgy adta ki Berlinben. 1881.
1

OTODIK FEJEZET. I. Az oromdszrl ltalban. Oromdsznek (apex galeae, cimier, Kleinod) nevezik a sisak ormra tztt plastikus trgyakat. A heraldikai oromdsz a heraldikai sisaknak jellemz plastikus kessge. Nlkle heraldikai sisakot ppen oly kevss lehet kpzelni, mint oromdszt sisak nlkl. Ez az koritl csak abban klnbzik, hogy formlsa a heraldikai zlsnek felel meg. Az jabbkori heraldikusok, klnsen Mayer nyomn indulva, azt lltjk, hogy a heraldikai oromdsz nem az kori oromdszbl fejldtt. Nzetem szerint ez tlzs, mert abbl, hogy az utbbi ms zls szerint van formlva, mint az elbb emltett, nem kvetkezik az, hogy ms, vele nem rokon trgy, hiszen a keresztny kzpkori sisakok is ms zlsben kszltek, mint az koriak, mg sem jut eszbe senkinek sem, hogy a kett kztti sszefggst tagadn. Ezen theoria onnan ered, hogy az kori paizsokon brzolt kpeket nem tartjuk czmernek s ehhez analog az kori sisakra tett plastikus dszeket sem akarjk nmelyek oromdsznek elismerni. Pedig a kt dolog kztt klnbsg van. Az elfogadott elvek szerint czmernek csak azt a kpet tekintjk, a mely paizson vagy zszln stb. van brzolva, a mely rgi jog vagy fejedelmi adomny ltal el van ismerve, s a mely trklhet. Az oromdsz nincs ktve a fntebbiekhez hasonl felttelekhez, szabadon vlaszthatta mindenki, az l heraldika korban nem volt okvetlen trklhet, teht minden plastikus trgy, a mely a sisak ormt dszti, oromdsz, de nem

198

Az oromdszrl ltalban.

minden kp czmer, a mely paizson, ms fegyveren s pecsten stb. van. A legrgibb szobrokon lthat sisakokon is van oromdsz. Pldul Jupitern kos, Marsn oroszln, Bacchusen leoprd, Minervn bagoly, Heraklesn a nemeai oroszln feje stb. Ezen oromdszek czlja ugyan az volt, mint a kzpkori sisakokra helyezettek, t. i. a sisakot dszteni s viseljt megklnbztetni. A kora keresztny kzpkori sisakokon nem volt oromdsz s a heraldika els veiben a sisakra rfestettk a czmerkpet. E festett kpekbl szrmaztatja May er a heraldikai oromdszt. x s azt mondja, hogy a mainzi rmai-germn mzeum azon kt sisakja, a melyet mi is bemutatunk (483.

483. bra.

bra), els tekintetre azt ltszik bizonytani, hogy az oromdsz els nyomai az antik sisakdszeken mutatkoznak, de az nzete szerint ez mg sem ll. n rszemrl e kt sisakon csak azt ltom, 1. hogy mivel erstettk az oromdszt a sisak ormra az antik vilgban, s 2. hogy oromdszl akkor is viseltek olyan szarvat brzol nylvnyokat, mint a kzpkorban s azt tartom, hogy az e fltt val vitzs hibaval szrszlhasogats. Az antik oromdszekkel e helyen csak azrt nem foglalkozunk, mert a heraldikt trgyaljuk s valamint csak a heraldikai paizszsal, csak a heraldikai sisakkal foglalkoztunk, gy az oromdszek kzl is csak a heraldikait fogjuk szemgyre venni.
1

Mayer. Heraldisches ABC-Buch. 136. 1.

Az oromdszrl ltalban.

199

A csupor- s csbrsisak keletkezse eltt, az els keresztes hbork idejben mr a pikonhog kt oldalt heraldikai kpekkel festettk be. Az 1150-ben elhalt Gottridus pulcher Coenomanensis pikonhogjra oroszln van festve s paizsa is ezt a czmerkpet mutatja. Ksbb, a mikor a pikonhog fltt csupor- vagy csbrsisakot viseltek, a czmerkpet nem festettk tbb a pikonhogra. hanem a csupor- vagy csbrsisakra, s e czmerkp rendesen azonos a paizsval. Az itt bemutatott brk Hefner-Alteneck Trachten des Christlichen Mittelalters" czm mvben kzztettek utn kszltek. (484. bra). Egy a lipcsei vrosi knyvtrban rztt Xlll-ik szzadbeli pergamen-kzirat utn kszlt s zlden ngy fejr harntplyt mutat.

484 bra.

485. bra.

485. bra. Egy a mncheni llami knyvtr tulajdonban lev XIII-ik szzadbeli pergamen-kziratbl val, a mely Strassburgi Gottfried s Thringiai Ulrik Tristan" czm hskltemnyt tartalmazza. Fejrrel s srgval vgott, fell kt vrs harntplya. A lapos tetej sisakra a czmerkpet plastikus alakban knny volt rtenni, a sisak teteje mintegy maga knlkozott erre. gy ltszik, hogy eleintn a plastikus oromdsz mellett a fests is megmaradt a sisakon, Mayer emlti, hogy egy bizonyos Nicolaus amplius dictus glocner" XIV-ik szzadbeli srkvn a Reichenhall melletti Szent Znrl nevezett templomban a czmeres paizs fltti sisak oldaln harang ltszik s ormt kt szrny dszti. Az els plastikus oromdszek a XIII. szzad elejn tnnek fl, de gy ltszik, sokg tetszs szerint vltoztattk.

200

Az oromdszek ltalban.

Ugyanaz a szemly ms-ms oromdszt viselt, mondhatni hogy mg a XIV. szzadban sem voltak az oromdszek llandak. Nlunk Magyarorszgon a kirlyi oromdsz is gyakran vltozott. A Zricher Wappenrolleben a magyar czimerpaizs fltti sisak ormn pvatoll csom (1. a Magyar czimerrol

487. bra.

486. bra.

488. bra.

489. bra.

szl fejezet brit), az Anjouk idejben, hol liliom kt zszl kztt, N. Lajos 1379. pecstjn 486. bra, hol patkt tart strucz, u. e. kirly 1387. pecstje, 487. bra, hol strucztollak, u. 1379. pecstje, 488. bra, V. Lszl idejben, veressel s fejrrel htszer vgott csukott sasszrny 489. bra. A csaldi czmerek lland kiegszt rsznek csak a

Az oromdszek ltalban.

201

XIV. szzad msodik fele ta tekinthet, szigoran vve azonban csak Nmetorszgban. gy ltszik, hogy a plastikus oromdszt leginkbb csak a tornkban viseltk, csatban ritkn s ez utbbi helyen kisebbet, mint a tornkban. Nem szorul bvebb magyarzatra, hogy a czmer kpes brzolsakor is a sisakon van az oromdsz helye s hogy nagy hiba az, a mit az jabb idben oly sokszor ltunk, hogy a sisaktalan rangkoronra teszik. pp ilyen hiba az oromdsznek kzvetlen a paizs fl val helyezse, habr ez utbbi a rgibb idben is elfordult, p. Rabii Erik halberstadti prpost 1412. pecstn, a hol a felrppen sas kzvetlenl a paizs fels szgletre van helyezve ; Wensine Ott

490. bra.

491. bra.

1364-iki pecstn a bivaly szarvak; (Volkmar?) Jnos egy a XV. szzadbl val pecstn a prnn l kutya. Nlunk Kcski Sndor orszgbr 1327. vi pecstn a kutya. 490. bra. Mg nagyobb hiba az oromdszt lebegve feltntetni, mert ez a valsgban gy nem lehetett. A Kusalyi Gyrgy trnokmester 1399. vi pecstn, 491. bra, az oromdsz, gy ltszik, a sisak fltt lebeg. Lehet azonban, hogy a segd oromdsz mely a madarat tartotta s a sisakra volt erstve lekopott a pecstrl. Az oromdszt mindig plastikusan kell brzolni, mert az l heraldika korban plastikus trgy volt s pedig rendesen a paizs czmerkpe, vagy a maga teljessgben, vagy rszben, de mindig plastikusan formlva. Ha a paizson mesteralak

202

Az oromdszk ltalban.

van s ezt akartk az oromdszen feltntetni akkor deszkra, szrnyakra stb., gynevezett segd oromdszekre helyeztk (lsd V. Lszl oromdszt 489. bra), ha pedig emberi vagy llati alak volt a czimerkp, akkor magra a sisakra erstettk vagy egszben, vagy nvekv llapotban. Az nll oromdszek sznnek a paizsbeli kp szinvel kell egyeznie. Az oromdsz helyzete a sisak llshoz idomul, ha teht a sisak szemben ll, oldalt fordtott oromdszt r tenni nem helyes. Ha a mi festett armlisainkon vgig tekintnk, azt ltjuk, hogy a rgiebbekben rendesen a czimerkp vagy mesteralak ismtldik a sisakon, mint oromdsz.

492. bra.

Nlunk lovaspecsteken az oromdsz a XIV. szzadig nem fordul el, ellenben a mellkpes pecsteken mr a XIII. szzadban. Klfldn legrgibb sphragistikai megjelense I. Richard 11891199, s Nmetorszgban Spanheim Jnos grf 1225-ik vi pecstn. Nlunk a mr emltett 1285-iki pecsten kvl az Istvn ndor 1311. vi mellpecstn lthat 3 strucztoll a legrgibb oromdsz, megjegyzend azonban, hogy ez nem heraldikai sisakon van. Az eddig ismert legrgibb magyar oromdlszes sisakkal flszerelt czmeres paizs Mihly zlyomi comes 1273. vi pecstn fordul el, 1 a melyet a 492. brn mutatunk be.
1

M. Nemzeti Mzeum.

Az oromdszek ltalban.

203

Ez, mert nem mellkp-czmer, nemcsak a magyar, hanem az ltalnos heraldika tekintetben is nevezetes. A korra nzve ezutn kvetkez 31 vvel fiatalabb s az Igmand nemzetsgbl val Lrincz vajda pecstn lthat (493. bra). Teht elszrva az rpdhzi kirlyok alatt is fordult el oromdsz, de ltalnosabb csak az Anjouk korban lett, habr mg ekkor sem egszen, mert heraldiknk a franczia illetleg olasz heraldika befolysa alatt llott s ez az orom-

493. bra.

494. bra.

495. bra.

dszt soha sem tekintette a czmer kiegszt rsznek s ha alkalmazta is, gyakran az egy s ugyanazon csaldhoz tartozk egymstl klnbz oromdszt hasznltak, mint nlunk Drugeth Mikls orszgbr s Drugeth Vilmos szepesi s jvri fispn. Az elbbeninek 1335-iki pecstn kt bivalszarv kztt egy hatszglet, minden szgletn liliommal dsztett csatt (494. bra) az utbbinak 1337-ik vi pecstn pedig egy trdepel angyal az oromdsz (495. bra). Nyry Albert a kvetkez XIV-ik szzadbeli oromdszes

204

Az oromdszrl ltalban.

pecsteket sorolja fel: Mria kirlynt 1388. vi titkos pecstn, Benedek comest 1312. vi pecstn (496. bra). Istvn flovszmestert 1328. vi pecstn. Drugeth Vilmos szepesi s jvri fispnt 1328. vi pecstn 495. bra. Tams erdlyi vajda s szolnoki fispnt 1336-iki pecstn 497. bra. Drugeth Mikls orszgbrt 1335-iki pecstn (494. bra).

496. bra.

497. bra.

498. bra.

499. bra.

Olivr trnokmestert (13471352) pecstn. Stibor vajdt 1389-iki pecstn (498. bra). Tapsonyi Jnos szlavniai al-bn s krsi fispnt 1396. vi pecstn (499. bra). Kusalyi Gyrgy trnokmestert 1399-iki pecstn (491. bra). Ebben az idben a magyar heraldikt mg a franczia s az olasz befolysolta s ez az oka, hogy sok czmeren hinyzik az oromdsz.

Az oromdszrl ltalban.

205

Nyugat-Eurpban Nmetorszgot kivve az oromdsz tulajdonkpen nem volt a czmer lnyeges alkot rsze, hanem inkbb a lovagi costume kessge. A franczia czmertani knyvek az oromdszrl (cimier) azt mondjk, hogy ez inkbb fakultatv kessg, a melyet knyk-kedvk szerint vltoztathattk s hogy az utdok szabadsgban llt, azt hasznlni vagy elvetni. Elismerik azonban, hogy voltak olyan csaldok is de csak kivtelesen a kik rklsi joggal brtak oromdszt, de ebben az esetben szoks volt, hogy a fiatalabb g megvltoztatta azt. 1 A heraldikai oromdszes sisak paizs nlkl nemcsak egyenjog, de rtkesebb jel volt, mint a czmeres paizs kivlt eleinte mert oromdszes sisak viselsre csak a nemessg volt jogostva, ellenben czmeres paizst polgri szemlyek s testletek is hasznlhattak. A heraldikai oromdszes sisakok czmeres paizs nlkl sremlkeken s pecsteken fordulnak el. Utbbiak oromdsz- vagy s/s&Ar-pecstnek mondatnak. A czmer sz eleintn nlunk is heraldikai oromdszt jelentett. I. Kroly kirlyunk 1326-iki adomnylevelbl, melyben Herczeg Mikls mesternek Eneruchi Imre finak oromdszt adomnyoz, ezt vilgosan ltjuk . . . volentes dileccionis nostre favore Regio eidem aliquatenus respondere, et dileccionis nostre indicio eundem insignire ; cristam inferius descriptam, que vulgo Cymer dicitur etc. etc. Ksbb azonban az Arma, armes, Wappen" fogalom kifejezsre szolglt s szolgl mai napig. Nyry Albert A heraldika vezrfonala" czm munkjnak 62-ik lapjn olvashat 2-ik idzete 2 alapjn valsznnek tarthatjuk, hogy a czmer11 a blazon ltalnos kifejezjv akkor vlt, a mikor a czmeres paizs fl ltalban oromdszes sisakot tettek s hogy a czmeres paizsokat egyszeren
1

Maigne Abrg Mthodique de la Science des Armoiries". A czmeres paizsok legrgibb latin elnevezse utn tlve, azokat seink valsznleg paizsjlnek vagy hadjeleknek (?) neveztk. IV. Bla 1240. vi okmnyban e szavak llanak : Bagun, ubi signatum est super una arbore quae Bik vocatur signum klippey Jule Bni. (Wenczel G. rpdkori j Okmnytr VII. k. 102. 1.)
2

206

Az oromdsz nemei.

paizsnak neveztk abban az idben, a mikor czmer alatt mg csak az oromdszt rtettk. Vilgos pldja az oromdszes sisak egyenrangstsnak a czmeres paizszsal, vagyis a csaldi czmer alakjval Nagy Lajos kirlyunk 1365. vi nagy felsgi pecst, hol a jobboldali kis czmeres paizson a vgsos s liliomos egyestett czmer, a baloldalin pedig a strucz lthat. ' Struczot, teht oromdszt, hasznlja e kirly az 1349-iki gyrs pecstn 2 s Mria kirlyn 1384 vi felsgi pecstn is strucz lthat.

500. bra.

Az oromdsznek sisak nlkli hasznlata, vagyis a rendes czmerkpnek vele val helyettestse, mint azt az Anjouhzbeli kirlyaink tettk, a heraldika elfogadott szablyaival ellenkezik. Az Anjouk azzal, hogy e szablytalansgot elkvettk, nhny hibs szerkezet czmernek lettek okoziv. gy pldul Kanizsai Istvn zgrbi pspknek 1363-ik vrl fenmaradt fgg pecstn az Anjou struczos sisak, a helyett, hogy a paizsra lenne lltva, magban a czmeres paizsban a Kanizsaiak szrnyas sas lbra van helyezve. Zsigmond kirly idejtl, illetleg a XV. szzad elejtl
1 2

Pray de Sigillis Tab. IL flg. l. Pray de Sigillis Tab. IV. flg. 5.

Az oromdsz nemei.

207

oromdszt nll czmerknt nem adomnyoztak tbb kirlyaink, s id multval a sisak oromdszeiv, rszint pedig a paizs czmer alakjaiv lettek. Igen hihet, hogy a Thelegdiek s az Apafiak czmerkpe is gy keletkezett.* gy lett valsznleg a segd sisakdszekbl czmerkp a Bzd, Bebek, Csetneki, Forgch s Sos csaldok czmereiben. 2

II. Az oromdsz nemei. Nevezetesebb oromdszek : 1. szarv, 2. szrny, 3. flszrny, 4. erny, 5. kalap, 6. toll, 7. tollcsom, 8. zszl, 9. virgok, agalyak, 10. tegez, 11. emberi s llati alakok s ezeknek rszei stb. 1. A szarv lehet: bivaly-, antilop-, kszlikecske-, szarvasstb. szarv. A bivalyszarv rendesen prosval fordul el, rgebben termszetes alakjban, azaz hegyben vgzd egyszer grblettel, sarl alak (lsd Drugeth Mikls pecstt 494. bra). E szarvak arnylag nem voltak nagyok s mert gy formlva nmi hasonlatossgot mutattak a vadkan- s elefnt agyarval, sokan tvesen agyarnak mondtk, de ez tveds, mert elefnt- vagy elefnt-agyar soha sem fordul el mint oromdsz s gyakran ltni ezen vadkan- vagy elefnt-agy rnak vagy elefnt-orrmnynak kpzelt oromdsz tvn krkoponyt s flet. Ezt ltjuk a legrgibb pldnyokon mindaddig, mg az orrjegyek (sisaktakar) nem jttek divatba. A legrgibb lersok mindig csak szarvrl szlanak s soha sem emltenek elefnt-orrmnyt, vadkan-agyart stb. Ksbb a XIV. szzad vge fel e szarvakat nagyobbra alaktottk s ktszeresen meghajtvn, vgket lefrszeltk. Ez ltal keletkeztek a XV. szzad vgn az gynevezett nyitott szarvak, a melyek krthz hasonltanak.
Nyry A. A Heraldika vezrfonala" 64 1. Csorna Jzsef Nemzetsgi czmerek az orszgos killtson". Turul 1897.
2 1

208

Az oromdsz nemei.

Az 501. brn Egri Mtys 1649-iki pecstjn kt ilyen szarv lthat, nylsukba tollak vannak dugva. De nemcsak tollat, hanem virgot, lherelevelet stb. dugtak ide dszl. Dsztettk levelekkel vagy csrgkkel beaggatott plczkkal is, mint a Fldmesi Imre barsi alispn 1411-iki pecstjn (502. bra). Kls oldalhoz lndzsa- vagy nylhegyeket, zszlcskkat, gmbket stb. tztek, a melyek mozgs kzben egymshoz tdtek s csrg hangot adtak. A czmeres paizs plyja, klnsen nmet czmerekben, gyakran ismtldik a szarvon pnt alakjban.

501. bra.

502. bra.

A szarvak dsztsnek mdja mg: a bearanyozs, beezstzs, hermelinnel val bevons, szgekkel val kivers stb. A szarvak kz gyakran ms trgyat, mint lndzst, keresztet, kardot stb. helyeztek. Bivalyszarv nlunk klnsen a rgibb czmereken, sokkal ritkbban fordul el oromdsz gyannt, mint Nmetorszgban. A szarvakat alul nem szabad sszektni, kivve ha az sszekts az llat koponyjt brzolja. Egyes szarv klnsen rgebben ritkn fordul el. Az antilop s kszli kecskeszarv mint oromdsz ritkasg szmba megy, de annl gyakoribb a szarvasszarv. Megjegy-

.Az oromdisz nemei.

209

zend, hogy az l heraldika idejben rendszerint valsgos szarvakat hasznltak e czlra, mert nem nehezek s a plhbl vagy fbl kszlteknl tartsabbak. Ha egy s ugyanazon csald szarv-oromdszt szemgyre veszszk, azt fogjuk ltni, hogy az a kor zlsnek megfelelen vltozott. Az eleintn egyszer grbe, ksbb ktszeres meghajtssal, vagy vgein levgva fordul el stb. Ebbl kvetkezik, hogy a kinek szarv az oromdsze, rajzoltat-

503. bra.

hatja alakjt tetszse szerint. Megjegyzend azonban, hogy egy oldalon szarv, a msikon ms trgy nem ajnlatos oromdsznek s a heraldika fnykorban nem igen fordult el. 2. Szrny. Felletnek nagysga miatt, a melynl fogva jl lthatan lehet re valamely mesteralakot vagy czmerkpet helyezni, oromdsznek alkalmasabb, mint a szarv. Csukott szrnynak nevezzk azt, a melynek kt fele fdi egymst, ilyen a Hunyadi Jnos bvtett czmernek oromdsze (503. bra). Szp pldjt ltjuk a csukott szrnyBrczay, Heraldika. 14

210

Az oromdsz nemei.

504. bra.
Hallfejes czmer Drertl. 1503.

Az oromdsz nemei.

211

nak Drer Albrecht hallfejes czmere sisakjn (504. bra), hol a flszrnyak nem fdik teljesen egymst.. * Kiterjesztett vagy nylt szrny az, melynek felei klnkln a sisak jobb s baloldalhoz vannak erstve (505. bra). Csukott szrny val az oldalt fordtott, kiterjesztett szrny a szembe fordtott sisakra. s mivel mindenki tetszse szerint llthatja sisakjt oldalvst vagy szembe, tetszs szerint csukott vagy kiterjesztett szrnyat hasznlhat oromdszl feltve, hogy oromdsze szrny.

505. bra.

506. bra.

A flszrnyat a ksbbi idben gyakran karommal kapcsolatosan viseltk oromdszl (506. bra). Valsgos szrnyat ritkn hasznltak erre, de rendesen deszkbl vagy birbl ksztettk. A rgibb brzolatok e
1 E czmer, melyet Drer 1503-ban rajzolt, egyike a legjobbaknak. Eredeti lenyomatait 150200 frttal fizetik. A paizstart egy nrnbergi gynevezett koronamenyasszony Drer idejebeli viseletben, jobb kezvel szoknyjt tartja, baljval pedig a paizs szjjt. Mellette egy vadember ll, ki meg akarja cskolni. Ez utbbi bal kezvel egy gas botra tmaszkodik s ez gasra van msik szjjnl fogva czmeres trcsja akasztva. Ozmerkp egy hallfej. Az orszgos kptr gyjtemnyben lev metszet utn. 14*

212

Az oromdsz nemei.

fltevst bizonytjk, mert mind merevek, s ha tollak ltszanak is rajtuk, azok sem naturalistikusak (507. s 508. brk). Ksbb e deszkkra taln tollakat tzdeltek, de valsznbb, hogy a naturalistikusan brzoltak nem valamely ltezett oromdsznek kpei. Szp szrny van a Drer Albrecht czmeres paizsa fltti sisakon (445. bra).

507. bra.

508. bra.

509. bra.

A szrnyakon megklnbztetjk a szrnyknykt s az eveztollakat. Megjegyzend, hogy a szrnyknyk vonala tekintetik a szrny elejnek s az evez tollak a szrny htuljnak, ezrt mzainak lersakor azzal a mzzal kell kezdeni, a melyet a szrnyknyk vonal hatrol jobbrl. Pldul az 509. bra : fejrrel s feketvel felnegyedelt szrny. A szrny rendesen, elejvel ll befel, mint azt az ide mellkelt valamennyi brn ltjuk, kifel ll elej szrnyak csak a nmetalfldi czmerekben fordulnak el.

Az oromdsz nemei.

213

Szine vagy egy vagy kett. Kt sznnel lebet: vgott, hastott, harnt osztott, koczks, felnegyedelt stb. Lsd az 510. s 511. brkat.

510. bra.

511. bra.

512. bra.

Az l heraldika korban leginkbb csukott szrnyat tettek a sisakra azon gyakorlati oknl fogva, hogy le a szelet hastotta, holott a kiterjesztett szrny nagy felletet lltott vele szembe. Manapsg azonban e gyakorlati ok megsznt s llthatjuk gy is gy is, csak azt kell tekintetbe vennnk, hogy oldalt fordtott sisakra kiterjesztett szrny nem val.

214

Az oromdsz nemei.

A szrnyak dsztse vagy megezstzs, megaranyozs, klnbz sznekre val fests ltal trtnt vagy pedig az ltal, hogy bizonyos mesteralakot vagy czmerkpet tbbnyire a paizsbelit festettk r. V. Lszl oromdszn a paizsbeli mesteralak, a veressel s ezsttel 7-szer val vgs, (489. bra), a Kistrknyiak oromdszn a paizsbeli czmerkp (512. bra) ismtldik. Elfordul az is, hogy a kt flszrny kztt van egy nvekv emberi vagy llati alak, mint a Drer sisakjn (445. bra) s Roggendorf csaldn (350. bra). E nvekv alakokat a flszrnyak kz, tlk flig eltakarva kell elhelyezni. Taln flsleges ismtelni, hogy e trgyaknak a szrnyak kz lebeg llapotban val helyezse ellenkezik a heraldika elveivel. Ugyancsak ellenkezik vele, valamely ms 'oromdsznek a szrnyak el helyezse, mert ezeket, mint mr fntebb mondtuk, kzjk, tlk flig eltakarva kell tenni. Megjegyzend, hogy a csbrsisak legrgibb alakjhoz, ahhoz a melynek oldalai egyenes vonalak, a szrnyakat kt oldalt alkalmaztk. A sasszrny, mint oromdsz a magyar heraldikban is gyakrabban fordul el, mint a szarv. Szrny alatt rendesen sasszrnyat kell rteni, habr ms szrnyak is fordulnak el oromdsz gyannt, mint a Garaiak czmerben a kk struczszrny, a melyre a czmerkp van rfestve. 4. Az ernydeszka,, mint orom dsz kerek-, tojsdad-, hrom, hat vagy nyolczszg alak. Tbbnyire a czmerkp vagy czmeralak ismtldik rajta, ezrt inkbb segdoromdsznek tekintend (513. bra). Szgletein rendesen : csrg, pvatoll, bojt s effle trgyak lthatkAz ernykre nzve is, s pedig ugyanazon oknl fogva, ll az a mit a szrnyakra nzve mondtunk, hogy t. i. lkkel elre lltottk a rgi idben. Gyakran nylre tzve tettk a sisakra. Ebben az esetben rendesen sarok krl forgott, mint a szlkakas. Ilyen forg oromdsz volt eleinte a Bourbonok sisakja felett a liliom s valsznleg a Gyr nemzetsg arany lilioma is. 514. bra. A mi heraldiknkban nagyon ritkn fordul el, klnben

Az oromdsz nemei.

215

az olyan csillag, a mely nincs valamely ms oromdszre, mint segdoromdszre r illesztve tblnak tekinthet, gyszintn a Csupor-csald oromdsze is, habr alakjra nzve nem is olyan, mint a nmet heraldikban szoksosak, hanem hegyre lltott ostbla, melynek fels szgletn pacsirta l. Az olyan ernydeszkk, a melyeknek vgn bojt van, valsznleg csak a hibs brzols kvetkezsei s ennlfogva prnnak kell tartanunk.

513. bra.

514 bra.

5. Sveg mint oromdsz: 1. a tornasveg vagy lovagi sveg, 2. csehsveg, 3. barett, 4. papi sveg, 5. zsidsveg, 6. tatrsveg, 7. sapka, 8. parasztkalap, 9. magas kalap, 10. bohczsapka. Kevs kivtellel ezen megklnbztetsek flslegesek, mert a kinek kalap az oromdsze, a paizs formjnak s ms irnyad krlmnyeknek megfelelleg, tetszse szerinti kalapot vehet oromdsznek s nem kteles a kalap azon alakjhoz mindenkor h maradni, a mely esetleg els czmerben volt. A lovagi sveget ritkn hasznltk nll oromdsz gyannt, de ha igen, rendeltetse az volt, hogy a sisakot, illet-

216

Az oromdsz nemei.

leg viseljnek fejt a nap melegtl vja s taln, hogy a tulajdonkpeni oromdsznek a sisakhoz val erstsre szolgl csapokat, srfokat stb. eltakarja. A sveg karimjhoz kt oldalt, szarvakat, sasszrnyat, tollbokrtt stb. tztek. A karimt akknt hajtottk fel, hogy eleje magasabb volt, mint a htulja. A karima szle gyakran ki volt csipkzve vagy nyuszt, hermelin stb. prmmel volt bebortva, A heraldika szablyaival ellenkezik a lovagsvegnek fejedelmi sveg formjra val alaktsa. Ha a sveg tetejbl valamely llat n ki, a hasadkot, a melyen t ez trtntnek feltteleztetik, lthatv kell tenni. A csehsveg ismertet jele, hogy teteje dombor s rajta gomb, ezen pedig tollbokrta van, egybknt hasonlt az albb lerand hegyes sveghez. A barett vagy toque az jabb franczia heraldikban a sisakot ptolja, teht timbre", s sznben, dsztsben klnbz a szerint, a mint herczegi, grfi stb. czmernek timbre"-je. A papi sveg ismertet jele kt bojt a karimn; ritkn fordul el, mint oromdsz. A zsidsveg annyira hasonl az albb lerand hegyes sveghez, hogy alig lehet tle megklnbztetni, karimja tbbnyire le van hajtva. A hegyes sveg f ismertet jele a fejrsz hegyessge ; felhajtott karimja alul fel van hastva s htul kt hegyben vgzdik. Hegyes tetejn majdnem mindig gomb van, a hov pva, kakas, strucz stb. tollat dugtak. Nha tetejt koronval vedztk s e koront dsztettk tollakkal. A tatrsveg hasonlt a sapkhoz, a mennyiben a fejrsz eleje, oldalrl nzve htrafel dltnek mutatkozik, teteje pedig tompa. A sapka (pognysveg) felhajtott karimj mint a kalap, fejrsze htrafel hajl. Az oromdsz svegek, az l heraldika korban valsgos svegek voltak. A zacskssapka, a mely fell kt cscskben vgzdik, ritkn fordul el mint oromdsz, nlunk pedig ppen nem. A parasztkalap rendesen szalmbl font szalaggal van krlvve. A bohcz sapka hegyes, karimtlan s csrgs fveg.

Az oromdsz nemei.

217

A sveg a mi heraldiknkban egyltaln nem nagyon gyakran fordul el, mint oromdsz. Plda azonban van re, a tbbek kztt: azrgi Bajchi csald 1551-iki sisakjn (pspksveg) (515. bra) s a zemlnyi Dvid 1418-iki sisakjn (516. bra). 6. Tollat s toll bokrtt gyakran ltunk oromdszl alkalmazva. Leggyakoriabbak : a kakas-, pva-, strucz-, kcsag-, fczn- s sastollak. Papagj-, lud- s hattytollak ritkbbak s leginkbb a hanyatls korbl valk.

515. bra.

516. bra.

Kakastoll (ngy) az kos nemzetsg czmern sisak nlkl, kzvetlen a paizson (8. bra). Sastollak (hat) a Heder nemzetsg oromdsze (496. bra). Pvatollak. A Zricher Wappenrolle magyar czmernek oromdsze (1. a magyar czmerrl szl fejezetet) s az Igmnd nemzetsg (493. bra) is. Egytaln a fbb hivatalt viselk oromdsze mr a legrgibb idben. Strucztoll bokrta a Szlopnai-csald oromdsze (440. bra). 7. Tegez-nek nevezik a heraldikban az egy csomba kttt tollak foglalatjt, a mely nha kosralak, nha pedig

218

Az oromdsz nemei.

a valsgos tegezhez hasonlt, nha azonban olyan, mint a felfordtott kalap (517. bra). 8. Zszl. A paizsbeli czmerkp ismtlsre igen alkalmas oromdsz, mindazltal ritkbb, mint a flsoroltak. A legrgibbek deszkbl vagy plhbl, talpbrbl stb. kszltek s ezrt oly merev kinzsek. Csak a ksbbi brzolatokon ltjuk lebeg llapotban, teht szvetbl kszlve flttelezetteknek. A zszl formja s nagysga a divat szerint vltozott. Megjegyzend, hogy a czmerkpnek mindig a nyllel szembe fordtva kell lennie.

517. bra.

A kis zszlk prosval alkalmaztattak, mint a Nagy Lajos sisakjn (486. bra). A nyl aranyozott, ezstztt ktsznre festett. 9. Rzsa a Pk nemzetsg sisakjn (518. bra.) 10. Az emberi trzs nagyon kedvelt oromdsz volt, a legrgibb idt kivve, mindig. A nyaknlkli fej, mint oromdsz a legrgibb kornak kedvelt alakja. Ksbb a nyak mindig hosszabb lett, mg vgre nvekv alakk vltozott. A fej rendesen lebeg hajjal fordul el. Eleintn az emberi trzs vll nlkli formtlan kp, ltzete nagyon egyszer s gyakran nem egyb, mint lepel, mely gyesen megy t az orrjegybe. A Zsigmondkori czmereinkben gyakori. Elfordul a mellti Barcz (519. bra), Brczay, Csontos, Eljr, Herencsnyi, Olsvay, Mohorai Vid (520. bra), Sos csald

Az oromdsz nemei.

219

518, bra.

519. bra.

620. bra.

220

Az oromdsz nemei.

521. bra.

522. bra.

523. bra.

Az oromdsz nemei.

221

(521. bra) sisakjn. A Bebekek oromdsze is emberi fej kpalak testtel (522. bra). A XV. szzadban kezdett divatba jnni, az emberi trzsoromdszek karjai helyre szarvakat, szrnyakat, baltt; fejhez szamr flet, szarvas szarvat, halat, kulcsot stb. tenni. Ez esetekben valszn, hogy az emberi trzs vagy fej, segdoromdsz volt. Az llati trzs, a heraldika fnykorban llb nlkl brzoltatott. Tbbnyire rendkvl hossz nyakkal, mint a

524. bra.

Ttnyiek oromdsze (523. bra), de a teljes llat sem ritka, mint a Mreyek peliknja (524. bra) ; s a kakas a Drertl rajzolt meg nem hatrozhat czmeren (525. bra). Klns az Eresztvnyiek oromdsze, kt fa kztt egy csuknak az eleje (526. bra). Haznk rendkvl szegny azon heraldikai emlkek tekintetben, a melyek a kzpkori czmerek f alkot rszeit tettk. Eredeti czmeres paizsaink, sisakjaink nincsenek s oromdszrl is csak egyrl van tudomsunk. De ez annl

222

Az oromdsz nemei.

525. bra.
Meg nem hatrozhat czmer Drer A.-ti.

Az oromdsz nemei.

223

526. bra,

527. bra.

528. bra.

529. bra.

224

- Az oromdsz nemei.

becsesebb, mert unicum s mert szakrt lltsa szerint a XV-ik szzad elejrl val valsgosan hasznlatban volt oromdsz. Ezen oromdiszrl meglehets homlyosan r Henszlmann Imre Magyarorszg cscsves styl Memlkei" czm munkja 63-ik lapjn s kpben is bemutatja. E kszli kecskefejet brzol, brbl kszlt s gypszszel modelllt oromdszt, az 527. bra mutatja. 1 A fej s nyak fekete, a szarvak s a nyitott szj vrs, a szem srga golyn fekete, nyakt szles arany szegly veszi krl. Htul a nyak nylvnyn meg vannak a szgek helyei, melyekkel egykor a sisakhoz volt erstve. Vgezetl csak azt ajnlhatjuk az j czmerszerzknek, hogy oromdszl csak olyas valamit vlaszszanak, a mi a kivlan kzpkori sisakhoz illik, mert modern trgyak nem erre valk. Vilgos plda erre az orosz Platord csald idemellkelt kt oromdsze (528. s 529. brk).
E rajzot s az rdekes adatokat Varj Elemr r szvessgnek ksznhetem, a ki ezen oromdszt kzelebbrl megtekintette s rla a Turul" ez vi folyamban megjelent ismertetst rta.
1

HATODIK F E J E Z E T . Az o r r j e g y r l ltalban.

Orrjegy (corymbi, laciniae, lacunae, lemnisci ; lambrequin, ha behasogatott, volets: ha szjhoz, szalaghoz hasonl, capelines : ha kmzshoz hasonl, mantelets : ha kpenyeghez hasonl, achements : ha keskeny szalaghoz hasonl stb. Helmdecken). Eddig sisaktakarnak mondta heraldikai nyelvnk, de a beszterczei szszedet Tagnyi Krolytl val ismertetsnek megjelense ta 1 nincs okunk a Helmdecke szszerinti nmet fordtsval lnnk, mert ktsgtelenl rakadhatunk arra a szra, a melylyel akkor neveztk, a mikor ezt a gyakorlati letben is hasznltk, s mert az orrjegy megfelelbb sz, mint a sisaktakar, mert a sisak orrbl indul ki s ismertet' jegyfle s kivlt a mostani idben nem takarja, hanem dszjegye a sisaknak. Az orrjegy keletkezsre vonatkozlag nagyon eltrek a nzetek, legvalsznbb ezek kztt az, a mely szerint azon kendbl keletkezett, a melyet a keresztes hborkban rsztvett lovagok sisakjukra tztek, hogy a nagy hsgtl vjk magukat; az sem lehetetlen, hogy azon szalagok kpe, a melyeket hasonlan a mai kalapszalaghoz a sisak krl ktve viseltek. E kt eredet valsznsge mellett szl az a krlmny, hogy mr a legrgibb idben is voltak kendszer s szalagszer orrjegyek. Az orrjegy elterjedsnek az szakibb vidkeken az volt az oka, hogy szp volt s a sisaknak festi tekintetet klcsnztt.
1 Szzadok XXVII-ik vfolyam A beszterczei szszedet kultrtrtneti jelentsge".

Brczay, Heraldika.

15

226

Az orrjegyrl ltalban.

Nmelyek azt vitatjk, hogy az orrjegy azon kendkbl vagy szalagokbl keletkezett, a melyekkel az oromdsz s sisak sszekapcsolsra szolgl kszlket takartk el. Ha

530. bra.

531. bra.

532. bra

ez val volna, akkor nem lennnek oromdszes sisakok orrjegy nlkl-, pedig XIII-ik szzadbeli pecsteken ppen olyan gyakran ltunk oromdsz nlkli sisakot orrjegygyei, mint oromdszest orrjegy nlkl. Klnsen az olyan sisakokon hinyzik az orrjegy, a melyre az oromdsz ktoldalt volt rerstve.

Az orrjegyrl ltalban.

227

A legrgibb ismert pecst, a melyen orrjegyes sisak van, FrstenbergHenrik grf, 1'283-bl1 (530. bra). Nlunk Szchnyi Tams orszgbr, 13191354-bl (531. bra); Lszl, szabolcsi fispn, a 1332 krli vekbl (532. bra) ; Drugeth Mikls. 1335-bl (494. bra); Drugeth Vilmos, 1399-bl (495. bra). Az els orrjegyek olyan egyszer kendk voltak, mint a Nagy Lajos sisakjn (533. bra) s a Drugeth Vilmosn (495. bra) lthat, e kendk egyszeren gy voltak a sisakra ktve, mint ma az asszonyok kalapjra a ftyol. Nmelyek azt hiszik, hogy ksbb kmzsa, mg ksbb kpenyeg-

533. bra.

formra s nagyobbra szabtk a kendszer orrjegyet, de ez nyilvnval tveds, mert az ilyen nagyon megneheztette volna a klnben is nehz sisakot s slyval htra hzta volna. Biztosra vehetjk, hogy az effle orrjegyek a valsgban nem, csakis a festett czmerkpeken lteztek. Az orrjegyek tekintetben is mindinkbb elfeledkeztek arrl, hogy mit kell brzolnia s az, eleintn kendhz, szalaghoz hasonlan formlt orrjegyek a XV-ik szzadban ornamentumszerekk vltak, s ksbb a renaissance- s barokkidben az illet zlsnek megfelelen alaktottk.
1

Seyler: j,Creschichte der Heraldik". . - .

' 15*

228

Az orrjegyrl ltalban.

Az orrjegy csatban s az id viszontagsgai kvetkeztben elrongyoldott s az ilyen, megtpett, elrongyoldott, orrjegy annak volt a jele, hogy viselje nem kerlte a veszedelmet, s valamint a rongyos zszl, gy a rongyos orrjegy is bizonyos tekintlyt klcsnztt tulajdonosnak. Mindenki ilyenre vgydott s mr az j orrjegyet is behasogatta. gy keletkeztek a behasogatott, czifraszl orrjegyek. Ksbb az orrjegyksztk fantzija klnbnl-klnb alakban czifrzta ki szlket. Az 534. bra Truhendingen Fridrik 1320. vi pecstrl, az 535. bra Aufsesz Ott 1309. vi pecstrl vett, mg be nem hasogatott kendszer orrjegyet mutat, mg ellenben a

534. bra.

535. bra.

bajor Leoprechtingek XIV. szzadbl val orrjegye mr czifra szl (536. bra). A behasogatott orrjegybl fejldtek persze leginkbb csak a festett s metszett czmerekben a stilizlt levl-, virg- s ms ornamentumszerek. Az 537-ik bra a Leoprechting csald XV-ik szzadbeli ornamentumszer orrjegyt mutatja, vilgos pldjul annak, hogy az orrjegy eredeti alakjhoz a rgi idben nem ragaszkodtak, de a kor zlsnek megfelelen vltoztattk. Mert ha e csaldnak az 536. s 537. brkon bemutatott orrjegyeit szemgyre veszszk, klnbzsgk azonnal fltnik. Ebbl az kvetkezik, hogy ma sem kell azon trgy stlushoz nem ill orrjegyet hasznlnunk, a melyen czmernket feltntetjk, csak azrt, mert armalisunkban vagy czmernk ms leg-

Az orrjegyrl ltalban.

229

rgibb emlkn ilyen vagy olyan az orrjegy, de tetszsnk szerint formlhatjuk a viszonyok kvetelmnye szerint. A XV. szzadban a czmereknek e kls dszei festin szpek. (Lsd az V-ik fejezetben az oromdszek sorn bemutatott Ttnyi, mellti Barcz, Zemlnyi stb. orrjegyeket.)

5b6. bra.

537. bra.

A XVI. szzadban az akantus-virgszerek terjedtek el, a XVII. szzadban pedig mr az eredetihez legkevsbb sem hasonl, s mint ornamentum is zlstelen orrjegyek divatoztak. Mae tekintetben szigoran konzervativeknek kell lennnk, s a czmerszerkesztknek csak azt ajnlhatjuk, hogy a rgi, szp s helyes, mintkhoz ragaszkodjanak s ne a heraldikai hanyatls elfajult, zlstelen mintihoz, a melyek a XVIII-ik s a jelen szzad czmereiben minden heraldikus szemt mogbotrnkoztatjk; s ha mr a naturalistikus modortl, itt a hol nem kel-

230

Az orrjegyrl ltalban.

lene, idegenkednek, 1 vegyk mintul Drer Albrechtnek a 350. 445. s 525. brkon bemutatott orrjegyeit, a melyek nem naturalistikusak ugyan, de ornamentlsuk a jzlsnek megfelel s illik azon kzpkori trgyakhoz, a melyek a czmernek f alkotrszei: a paizshoz s sisakhoz. Franczia-, Angol-, Spanyol- s Olaszorszgban, hol a heraldikai fnyzs ersen ki volt fejldve, tollakbl kszlt orrjegyek is voltak. Ezekre vonatkozlag klnsen ll az, a mit e fejezet elejn mondtam, hogy a sisaktakarnl sokkal helyesebb az orrjegy elnevezs. Elfordult klnsen Francziaorszgban, hogy az orrjegy anyagba tbbszrsen beleszttk vagy re hmeztk a

538. bra.

paizs czmerkpt vagy mesteralakjt. A szvetbl kszlt orrjegyet nha az oromdszl alkalmazott emberi fej hossz haja, lfej srnye s ms llatnak a bre ptolta. Az 538-ik brn a Woller (de Lana) csald ilynem orrjegye ltszik. Mondtuk mr, hogy az l heraldika korban az orrjegy szvetbl kszlt, most mg hozztehetjk, hogy ksbb, talpbrbl s plhbl is.
Mr ms helyt is rmutattunk a jelenkor czmerszerkesztinek azon helytelen eljrsra, hogy ott ornamentlnak, a hol nem kell, s ott brzolnak naturalistikusan, a hov az nem val. A czmerkpt vagy mesteralakot mindig stilizltk a rgi idben, mert ezek ornamentumok voltak, az orrjegyet s oromdszt pedig naturalistikusan brzoltk, mert ezik valsgos trgyak voltak. Mi pedig az ellenkezt cselekeszszk.
1

Az orrjegyrl ltalban.

231

Ez abban az idben trtnt, a mikor tornkat mr nem rendeztek, s azon emblme-eket, a melyeket most czmernek neveznk, nemcsak festettk, de bizonyos alkalmakkor plastikusan lltottk ssze, nem a valsgban hasznlt paizsbl, sisakbl, oromdszbl s orrjegybl, hanem ezen trgyak utnzataibl. Az olyan czmerfestk, a kik valsgos, a tornkban hasznlt, paizs-, sisak-, oromdsz- s orrje'gybl sszelltott, emblme-eket nem lttak, az ilyen ptembleme-ek utn festettk a czmereket. Ez az oka, hogy kpeiken az orrjegy merev, holott termszetnl fogva, mert a valsgban szvetbl, szalagbl kszlt, hajlkonynak, puhnak, lebegnek kellene lennie. A mai czmerfestnek a fent elmondottakon kvl mg azt tancsolhatjuk, hogy az effle czmerfestmnyeket ne vegyk mintul s ne feledjk, hogy minden, a mi a paizs keretn kvl esik, valban ltezett, plastikus trgy volt, teht plastikusan, hen kell brzolni. Legjobb, ha kendszeren vagy pntlikaszeren festi az orrjegyet, mintul azon rgi pecsteket vve, a melyeken a trgyak mg olyan metsz ltal brzoltattak, a kik effle, valsggal hasznlt orrjegyeket lttak. Ha pedig ezt tenni nem akarjk, legalbb j czmerfest kpeit vegyk mintul. Van azonban eset, a mikor minden krlmnyek kztt ornamentumszer orrjegyet kell festeni. s pedig azon modern czmerek krl, a melyek nlklzik a sisakot s a paizs fl rangkorona 1 van tve. Tulajdonkpen itt nincs az orrjegynek rtelme, mert az orrjegy a sisakhoz val, de ha valaki brmi okbl a paizs kt oldalt mgis diszteni hajtja, legjobban teszi, ha a ks renaissance-korbeli ornamentumokat utnozza, mert ezek az gynevezett rangkoronhoz leginkbb illenek ; megjegyezvn, hogy ez esetben az ornamentumoknak nem fellrl kell kiindulniok, hanem alulrl ; ezzel is mutatva, hogy tulajdonkpen nem orrjegyek. A rangkorons, sisaknlkli czmer gy sem olyan emblme, a mely a heraldika kvetelmnyeinek megfelelne, teht rajzolsakor nem annyira a heraldikai szablyok, mint a j zls irnyad.
1

Lsd a koronkrl mondottakat.

232

Az orrjegy mzai.

A mint mondtuk, a franczia heraldikban az orrjegynek alakja szerint vltozik a neve. A szjhoz hasonlkat voletnek, a kmzshoz hasonlt capeline-nek, a kpenyegszereket meintelet-nels. stb. nevezik. E megklnbztetsekre nlunk nincs kln, kln sz, mert a mi heraldiknk a ksbbi idben inkbb a nmet, mint a franczia mintjra fejl'dtt, a nmet heraldika pedig e megklnbztetseket nem ismeri. Az olyan czmeres paizsok fltt, a melyeknek paizstartjuk van, az orrjegynek csak a sisak krl szabad lennie, s nem szabad lerni a paizs oldalig. Zsigmond-kori, teht legrgibb festett, czmereinken leginkbb ornamentumszer orrjegyek vannak, habr van, naturalistikusan festett, takarszer is, mint a Lesztemry csald 1422-iki czmere krl, 1 de e takar festse nem mondhat sikerltnek, valamint az a czmerkp s az oromdsz sem, a melyet krnyez. II. Az orr jegy mzai. A legrgibb idben, a XIV. szzad vgig voltak egymz orrjegyek is, de ksbb a ktmzak hasznlata terjedt inkbb el. A hrommzt nmelyek helytelennek tartjk, pedig nem az, mert a bllelt szvetnek lehetett paszomntja, s ennek szine a harmadik mz. Helytelen az egyik oldalon ms mz orrjegyet alkalmazni, mint a msikon s ez az l heraldika korban nem, csakis a diplomatikai heraldika korban fordult el. Ha a gyakorlatot veszszk alapul a mint azt a heraldikai szablyok kifrkszsekor tennnk kell, arra a meggyzdsre jutunk, hogy a ktmz orrjegyek a valsgban leginkbb csak szneket tntettek fl, mert ha voltak is elvtve ezst- vagy aranyszvetbl kszlt orrjegyek, szmuk arnytalanul cseklyebb volt, mint a kznsges posztbl vagy szvetbl kszltek, ezek pedig szinesek voltak. Ebbl az kvetkezik, hogy az orrjegyet lehet ktsznv festeni a nlkl, hogy azon bizonyos heraldikai szably ellen vtennk,
1

Turul IX. vfolyam.

Az orrjegy mzai.

233

a mely tiltja a sznnek sznre val festst s hogy e szably csak a paizsra vonatkozik. Nzetem szerint teht nem hiba az, a mi a Zsigmondkorabeli czmereinkben oly gyakran elfordul, hogy ktszn vrs s kk az orrjegy. Hogy ezt a rgi idben a fejlett heraldikj Nmetorszgban sem tekintettk hibnak, ltszik a pfalzi czmerbl, melynek a paizsa arany, fekete s vrs, orrjegye pedig fekete s vrs. Nem kell elfelejtennk, hogy valamint az oromdsz valban ltez trgy volt, gy az orrjegy is az volt, teht fltntetsekor annak kell szemnk eltt lebegni, hogy milyen volt a valsgban, s hogy szksges volt-e azt a bizonyos szablyt szem eltt tartani. Bizonyra nem, mert az orrjegy ksztsekor nem kellett arra igyekezni, a mire a czmerkp brzolsakor, hogy t. i. a paizs mezejnek mztl elssn. Ngymz orrjegy a valsgban, vagyis ;az l heraldika korban nem fordult el s e szerint kerlni kell, habr a diplomatikai heraldika szentesteni is ltszik e helytelensget, a mennyiben a XVII. s XVIII. szzadban a nmet csszrok, udvar- s pfalzgrfok armalisaikban a jobboldali oromdszen a rmai szent birodalom szneit, a srgafekett, a baloldalin pedig az adomnyozott czmere kt mzt tntettk fl. Ha a paizs fltt egynl tbb sisak van, mindenik orrjegye olyan mz legyen, mint a neki megfelel czmer, mert szably, hogy az orrjegy mzainak a czmer mzaival egyeznie kell. Megrgztt hiedelem az, hogy az orrjegyen a sznnek kvl, a fmnek bell kell lennie, pedig ez nem ll. E tekintetben Mayer 1 azt mondja, hogy a ki az eredeti heraldikai emlkeket veszi szemgyre, rgtn ltni fogja e nzet tarthatatlansgt, mert sokszor ppen ellenkezleg a kls rsz fm s a bels szn. Pldul : ha az oromdsz egy, ezstbe vagy aranyba ltztetett, emberi trzs, az orrjegy kls rsze, az ltzet folytatsa s ezzel egy darabbl van szabva, teht szintn ezst vagy arany.
1

Heraldisches ABC-Buch von Carl Ritter von Mayer. 188. lap.

234

Az orrjegy megerstse.

III. Az orrjegy megerstse a sisakon. Az orrjegy vagy folytatsa volt az oromdsz szvettakarjnak vagy pedig kmzsaszer en sszevarrva, felhztk a sisak tetejre. Ezenkvl szalagokkal - ktttk oda, vagy pedig a sisak kerletnek megfelel gyrszer karikval szortottk re. Ilyen gyrszer karika volt a koszor, tekercs (gngyleg) vagy sisakkorona. Az oromdsz szvettakarjnak folytatsa a mellti Barczfle orrjegy (519. bra) s a Bebek sisakon (522. bra) lthat ; tekercscsel van odaszortva, a Ttnyi s Szlopnai sisakjra (523. s 440. bra) s koronval az V-ik Lszlra (489. bra). Kmzsaszeren van szabva az Eresztvnyiek (526. bra) s a Mreyek sisakjra (524. bra) felhzott.

HETEDIK FEJEZET. A kls dszekrl ltalban. Az eddigi fejezetekben megismerkedtnk a valsgos czmer azon f alkotrszeivel, a melyeket a czmer-hasznlatra jogosultak annak idejben valsggal hasznltak. E fejezetben a czmert krnyez azon kls dszekrl (ornements extrieurs de l'cu, Prachtstcke) lesz sz, a melyek heraldikailag jelentktelenebbek s az l heraldika korban, nagyrszt, ismeretlenek voltak. Ezek: I. - czmert alkot emblme disztmnyei, (kls plastikusan formlt vagy festett) mint: A) a paizstartk (sustentacula, telamones, atlantes, tenants, soutiens, supports, Schildhalter, Telamonen) ; B) a czmerstor (tentorium, pavillon, Wappenzlt) s C) a czmerpalst (pallium, manteau armoy, mantelet, Wappenmantel, Frstenmantel). D) Z-sz/d^bandum, extendarium, vexillum, bannire, pennon, Banner). II. A) Mltsgi, tisztsgi s B) nemessgi rangjelvnyek. III. Csatakilts s devise. IV. Badge.1

I. Paizstartk, czmerstor, czmerpalst. A paizstartk eredete a lovas s ms arczkpes pecstekre s azon emberekre vezethet vissza, a kik gyakran vadembernek, szerecsennek vagy valami vadllatnak lczzva a czmers
A badge tulajdonkpen nll, a czmertl fggetlen, heraldikai jelvny, de pecsteken, mint a czmers paizs ksrje, is elfordul.
1

236

Paizstartk, czmerstor, czmerpalst.

paizst valsggal tartottk, riztk s tulajdonosuk utn hordtk. Az elbbi esetben a paizstart a tulajdonos maga s itt a czmeres paizs alrendelt jelentsg, mg az utbbi esetben, a mikor a paizstart nem a tulajdonos, a czmeres paizs a frsz. Sok esetben azonban, a paizstartk csupn sphragistikai dsztsek, a melyeknek rendeltetse a legenda s a czmeres paizs kztti res tr betltse. A czmernek e feltn, de heraldikailag lnyegtelen, dszeire vonatkoz hatrozott szablyok nincsenek. Sokan azt tartjk, hogy brki vlaszthat magnak olyan paizstartt, a milyet akar s meg is vltoztathatja, el is hagyhatja knye, kedve szerint. Ezek vlemnye szerint a paizstart nem lvn a czmernek alkot rsze, nem megy t arra, a ki klnben a czmert megint rkli. Msok meg azt vlik, hogy rkldik s csak azt illeti meg, a kinek adomnyoztk s rkseit. A dolog gy ll, hogy a paizstartk rklse rgebben nem volt absolut s csak azta tartjk annak, a mita adomnyozs trgyai. A XVII-ik szzadig a paizstartk hasznlata teljesen nknyes volt. E dsztsek nem voltak a czmer kiegszt rszei, klnben nem rhatta volna Rudolphi, a ki ebben az vszzadban lt hogy a paizstartt tbbnyire bizonyos esetleges okbl vlasztjk s ugyancsak esetlegesen vltoztatjk meg". Lipovszky Grundlinien der theoretisch und praktischen Heraldik" czm knyvben erre vonatkozlag emlti, hogy a bajor berezegi hzbl val t testvr kzl mindenik ms-ms paizstartt hasznlt, s Mayer, Triernek Einleitung zur Wappenkunst" czm munkjra hivatkozva, azt mondja, hogy a franczia kirlyok kzl, pedig ezek paizstartja llandnak tekinthet, voltak nhnyan, a kik az angyal helyett ms paizstartt hasznltak, pldul: XII. Lajos sndisznt, VI. Kroly kt szarvast. A XVIII-ik szzadtl kezdve Nmetorszgban formlisan adomnyoztk, azonban tbbnyire csak fbb rangaknak, grftl flfel. Ez haznkra nzve is ll, mert ebben az idben heraldiknk nemcsak, hogy a nmet tjn jrt mr, de a czmereket Bcsben festettk s az adomnyozsok ugyanazon elvek szerint trtntek, mint Ausztriban. Megjegyzend azonban, hogy nlunk a paizstart kirlyi adomnyozs trgya volt kivtelesen mr elbb is. II. Lajos 1519-ben kelt czmerbvtsi levelben ugyanis,

Paizstartk, czmerstor, czmerpalst.

237

a melyet Kanizsay Lszl rszre llttatott ki, nemcsak a czmerfestsen lthatk paizstartk, de a szvegben is van rluk emlts tve. Mindazonltal, ha valamely pletre akarjuk czmernket alkalmazni s az architektra megkvnja, hogy a paizst valamivel tartassuk, nem kvetnk el hibt, ha az plet architektrjhoz ill' paizstartkat alkalmazunk, mg akkor sem. ha az illet czmerrel paizstart nem volt adomnyozva s akkor sem, ha az adomnyozott paizstartk helyett msokat, a viszonyoknak megfelelbbeket, alkalmazunk. rizkednnk kell azonban modern ruhba, pldul huszrnak, ltztt paizstartk vlasztstl. Ez annyival inkbb knny, hogy nincs olyan ptsi Stylus, a mely ezt megkvnn. Cscsves pleteken a kzpkori lovag, renaissance pleten meztelen frfi vagy n felel meg leginkbb. A heraldikban hasznlt llatok pedig mindenhez illenek, ha az illet stylusnak megfelelieg formljuk. Waldbott-Bassenheim a heraldikai pajzstartkrl rt tanulmnyban azt mondja, hogy mg az olyan nemes csaldok is megvltoztathatjk pajzstartikat, ha a krlmnyek kvnjk, a kik vszzadokon t aprl fira szllt paizstartkat hasznltak. A Bergerhauseni vrkpolna bejrata fltt a Boldogasszony lbhoz helyezett ketts czmert kt trdel angyal tartja, holott mind a kt czmerrel, gynevezett rks paizstartk jrtak s pedig hatty meg oroszln. A czmereknek ezen ornamentalis vagy figurlis krnyezete eredetileg nem tartozott hozz, s szigoran tudomnyos szempontbl ma sem szmthat oda s csak a hanyatl heraldika korban ' eshetett meg az, hogy valamely paizstart hasznlatnak jogosultsgt frkszszk, vagy hogy nagyobb taksrt ilyeneket adomnyozzanak is". Tves az a nzet is, hogy a paizstart a fejedelmi- s fnemesi-csaldok czmereinek jellemz vonsa ; hiszen ismeretes, hogy sok fejedelmi hz s mg tbb fnemesi csald soha sem hasznlta ezt a kls dszt. A paizstartk klnben majdnem olyan rgiek, mint a czmerek s hol a felesg van brzolva, mint a frj czmeres paizsnak tartja, hol pedig maga a frj. Hol egy, hol kt paizstart tart egy vagy kt paizst.

238

Paizstartk, czmerstor, czmerpalst

A XIV. szzad els felben, heraldikai jellegnlkli, termszetes gyermekek, fiatal emberek s asszonyok, a msodik felben mr llati alakok, grif, oroszln, medve s phantastikus llatok voltak a paizstartk. A XV. s XV. szzadban harczosok, vadszok, lombkoszorzott s szrs vademberek s asszonyok, a kiknek gykt lombfzr fdi, szentek, angyalok stb. Azonban ezek mellett a XVI-ik szzadig olyan pecsteket is vstek mg, a melyek czmeres paizsait maga a tulajdonos tartja. 1 A sisakrl szl fejezetben mr mondottuk, hogy bizonyos esetekben, ha a sisakok szma oly nagy, hogy a paizs fels szln nem frnek el, a sisakokat lehet a paizstartk fejre helyezni, vagy kezbe adni. Ltunk, ebbl az idbl val pecsteken, sisakos oroszlnt, a melynek nyakban fgg a czmeres paizs s egyik elslbval czmeres zszlt tart ; tovbb a paizs kt oldaln ll kt oroszlnt, kzlk az egyik lbval a paizst, a msik pedig a sisakot tartva. Paizstartkul leginkbb ajnlhatk: ll s trdel angyalok, frfiak s nk mindenfle helyzetben, de tbbnyire llva; rnk, lovagok, parasztlenyok, aprdok, szerecsenek, lombkoszors vademberek, bunkt tartva s lombfzrrel gykuk krl. A ruhba ltztt nk s frfiak viseletnek azonban nem szabad modernnek lenni, hanem kzpkorinak,-.mert a modern ltzet nem illik a czmerhez s az ptszeti stylusok egyikhez sem. Tovbb phantastikus s termszetes llatok,: oroszln, grif, kutya, srkny, hatty stb. A madarak, alakjuknl fogva, nem igen illenek paizstartnak, az oly gyakran elfordul sas sem. Kivvn olyan formn, mint Jnos angol kirly finak Cornwallis Richrd nmet kirlynak pecstn, a hol a sas szjban tartja a paizs szalagjt (lsd 539. brt). A paizstartkat rendesen stylizlva festik, pl. az oroszlnt karcsan, felfel tartott farkkal s nyitott szjjal. A paizstartkat mindig valami alapra kell lltani. Ezen alap lehet: gyep, polcz vagy prkny, vagy dszes szalag, stylizlt fag. A madarakat is szoktk ugyan, alap nlkl is (539. bra) mintegy rplve brzolni, de ez Jiem helyes.
1

Warnecke: Heraldisches Handbuch.

Paizstartk, czmerstor, czmerpalst.

239

A paizstartk nmely csaldnl szoros sszefggsben vannak a nvvel, pl. : a bartok (monaco) Monaco, a medve (ursus) az Orsiniak czmeres paizsa mellett. Nlunk mr az rpdhzi kirlyok alatt is fordultak el paizstartk. AHeder nemzetsgbl val Henrik bnnak 1272-iki

539. bra.

540. bra.

541. bra.

pecstn a paizs mellett kt oroszlnforma llat ltszik (91. bra), de valszin, hogy azok csak az res hely kitltsre valk. Az Aba nemzetsgbl val Omode ndor 1295-diki pecstn a paizsot nvekv sas tartja (540-ik bra). Rbert Kroly 1334. vi pecstn kt srkny ltszik a paizs mellett (541. bra). Nagy Lajos 1365. vi ketts pecstn a pizsokat kt lebeg gniusz tartja. Zsigmond kirly 13831395. vi

240

Paizstartk, czmerstor, czmerpalst.

felsgi nagy pecstn sas a czmertart, ugyancsak az 5 1397-iki pecstn nvekv' angyal tartja a paizsot s krltte ngy sas van.

542. bra.

543. bra.

A XIV-ik szzadtl kezdve Magyarorszg czmeres paizsnak tarti angyalok. A XV-ik szzadban magnosok czmereiben sem ritka a paizstart. Tams erdlyi vajda XIV-ik szzadbeli pecstn a

Paizstartk, czmerstor, czimerpalst

241

paizsbl eltn oroszln (542. bra), Mikls mester dictus Kakas 1323-iki pecstn grif (543.'bra). A srkny mint paizstart, elfordul ugyan hazai heraldiknkban, pldul Rbert Kroly pecstn s az idemellkelt

544. bra.

544. brn, a Kanizsay Lszl 1519-iki czmerben, mindazltal nem minden czmer krl lv srkny tekinthet paizstartnak s pedig az Apafi, Balassa, Bthori, Berzeviczy, iktri Bethlen, Bocskai, Kapy, Krolyi, Sztray, Radvnszky stb. csaldok czmeres paizsa krl brzolt srkny nem paizstart, hanem a Zsigmond-kori srknyrend.jel vnye, a melyet e csaldok
Brczay, Heraldika. 16

242

Paizstarth, czmerstor, czmerpalst.

annakjell viselik, hogy seik mr Zsigmond kirly korban oly elkel llsak voltak, hogy e kitntetshez hozzjuthattak. Az llami czmerek melletti paizstartk kztt a legrgibbekhez tartozik a magyar llam czmeres paizsa kt oldaln

545. bra.

546. bra.

548. bra.

lthat angyalpr. Ausztriban sokig nem llapodott meg a szoks, angyalok s oroszlnok vltakoztak, mg aztn 1806ban hivatalosan nem llaptottk meg, hogy grif legyen. Az angyal mint paizstart, mr Zsigmond kirlynak 1397. vi pecstn is elfordul. V. Lszl ketts pecstnek htuls rszn s kzppecstn angyal paizstart ltszik.

Paizstartk, czmersdtor, czmerpalst.

243

Mtys kirly ketts felsgi nagy pecstn paizstartul angyalokat hasznlt. Ezt azonban korntsem tarthatjuk magyar specialitsnak, mert a XIV. s XY. szzadban klfldn is gyakoriak az angyalok, mint paizstartk, s legllandbbak a franczia kirlyi czmeres paizs mellett. Azonban nemcsak a kirlyok czmeres paizsait tartja angyal, de msokt is, mint Pernyi Imre ndort 1504. vi pecstn (545. bra), Szapolyai Imre ndort (546. bra), Corvin Jnost (90. bra).

549. bra.

E szerint lthatjuk, hogy a magyar czmer krli angyalok, mint paizstartk, nem II. Mria (Terzia) kirlyn idejbl, hanem a XV. szzadbl szrmaznak, s nem helyesen cseleksznk, ha az Ausztriban hasznlt griffel helyettestjk az angyalokat, mint azt manapsg az udvari szlltk czgtblin ltjuk. Jelenleg a paizstartkat a paizshoz mrve tlsgos kicsinynek tntetik fl, ennek kvetkeztben a czmerrajzolk figyelmt a mellkelt kvetkez brkon lthat helyes arny paizstartkra hvom fl. 547. bra. Szva-Szt.-Demeter vrosnak 1388. vi pecst. 548. bra. Ni alak a Lotharingiai herczegek czmeres
16*

244

. Pmzstartk, czmerstor, czmerplst.

paizsa mellett. E kp tdmagval s Jakobea bajor herczegn arczkpvel gynevezett kellheimi lemezre van metszve,. s valsznleg Drer rajza utn kszlt. l

550. bra.

551. bra.

552. bra.

549. bra. Ni alak a XVI. szzad viseletben, a klni vlasztfejedelem czmeres paizsa oldaln. A Jst Ammanfle 1579. vi czmeres knyv rajza utn.
Mayer Heraldisches ABC-Buch"-jban, a mncheni gyjtemnyekben rztt eredeti utn, kzlt kp msolata. Az 550., 551., 552., 553. s 554. brk Warnecke ..Heraldisches Handbuch"-jban kzlt kpek msolatai.
1

Paizstartk, czimerstor, czmerpalst.

245

550. bra. Egy frfi s ni alak eddig ismeretlen kakast brzol czmeres paizs mellett.. Egy, br Ledebur tulajdonban lv, XV. szzadbeli pecstnyom utn.

653. bra.

551. bra. Lovag, mely jobbjban oromdszes sisakot, baljban czmeres zszlt tart, s melle baloldaln czmeres paizs van. Az 1319-ben elhalt Hohenlohe Albrechtnek a schnthali kolostor templomban lv srkve utn rajzolta E. Doepler. 552. bra. Bern vros zszl- s czmertartja 1489-bl. A Bern vrosi knyvtrban rztt Diepold Schilling-fle kzirat czmlapja utn.

246

Paizstartk, czimerstor, czimerpalst.

553. bra. jabbkori czmertervezet, a XVI. szzad zlsben brzolt paizstartkkal (nemesember s nemesasszony), rajzolta E. Doepler. 554. bra. Nhai grf Folliot-Crenneville Ferencz cs. k. osztrk fkamars czmere, a melyet ni alak tart. Bercsnyi Mikls oroszln pazstarti (1708.) mr nincsenek a kell arnyban feltntetve (555. bra). Azon alakok, a melyek nem a paizst, hanem a sisakot tartjk, sisaktartkaak nevezhetk. jlaki Lrincz 1519-iki pecstn az oroszlnok nem a paizst, hanem a sisakot tartjk, teht sisaktartk (556. bra.) Azon alakok, melyek sem a paizst, sem a sisakot nem tartjk, hanem egyszeren a paizs mellett llanak vagy lnek, paizsornek neveztetnek. S e hrom megklnbztetsen kvl tbbre nincs is szksg, mert minden mdozatra a paizstart s paizs kztti viszonynak gy sem lehet tall nevet tallni. Pldul Gilthi Mikls ndor ide mellkelt pecstn lthat oroszlnt, mely egy ms llatot marczangol, minek nevezhetnnk ? (557. bra). Felemltendnek tartom azonban, hogy a tlsgos szabatossgra trekv heraldikusok klmbsget tesznek a nvnyorszgbl vett, tovbb az lettelen (pldul bokor vagy fa) s az llatvilgbl vett paizstartk kztt, elbbieket sustentaculumnak, utbbiakat telamon-xxak. nevezik. Az emberi paizstartk jelzsre az atlantes vagy colossos neveket hasznljk. A franczik az ember s angyal paizstartkat tenants-nak, az llatokat supports-mik, s az letteleneket s a nvny orszgbl vetteket sontiens-nk mondjk. B) A czimerstor a korons, pspksveges s ms kalapfle timbre-es (czmerfdeles) czmerekben az, a mi a sisakos czmerekben az orrjegy. De ezen utbbiaktl fleg abban klnbznek, hogy a valsgban soha sem hasznltattak heraldikai jelvny gyannt s ennlfogva nincsenek a czmerrel kzvetlen sszekttetsben. Nem is egyebek, mint reds disztmnyek. Leginkbb a czmeres paizs szint feltntet vagy bbor szin nehz szvetbl kszlteknek s hermelinnel vagy ms drga bundval bllelteknek vannak feltntetve. Gyakran a mesteralak vagy czmerkp van rjuk hmezve, mint a rgi franczia kirlyi czmerstorra, nha pedig az egsz czmer, mint a Savoyai, Lotharingiai stb. hzak czmerstorra.

Paizstartk. czmerstor, czmerpalst

247

A szoksjog szerint a czmerstor csak a fejedelmi szemlyeket illeti meg, mert a trnus fltti baldachint jelkpezi.

55-i. bra.

555. bra.

556. bra.

E reds disztmnynek gy kell alkotva lennie, hogy a czmeres paizs sisakostl, koronstl gy tnjk fl, mintha a storban lenne. C) A czmerkpeny azon souverain fejedelmeket illeti meg, a kik nem teljesen fggetlenek; tovbb a csszri

248

Paizstartk, czimerstor, czmerpalst.

kirlyi fherczegeket, s nmely olyan fnemesi csaldot, a melyeknek adomnyoztatott. Ez a czmerstortl csak abban klnbzik, hogy a czmerfdl" fltte van s alatta csak a czmeres paizs. A kpeny gy van fltntetve, mintha a koronbl, pspksvegbl stb. kiindulva terlne szt. E dsztsek a XVII-ik szzad eltt nem fordultak el, fltalljuk, lltlag, Moreau Flp. A franczia kirlyok 1680-ban hasznltk elszr. Ennlfogva br szpek, mgis csekly heraldikai jelentsgk van.

558. bra.

559. bra.

Az 558. bra az Apafi Mihly, az 559-ik a Montraorency-ak czmerpalstjt, az 560. bra pedig a franczia kirlyoknak czmerstrt mutatja. D) Zszlk.1 E kls dszek nagyon rgiek s a paizstartkkal egytt a legrgibb idben is elfordultak. Vagy a mesteralak vagy a czmerkp van rajtuk fltntetve, vagy csak a czmer sznei. A zszlknak, mint a czmer kls dszeinek, rendesen mlyebb jelentsgk van, a mennyiben vagy azt jelentik, hogy viseljk zszls r, vagy pedig
Itt csak azon zszlkrl van sz, a melyek a czmer kls dszeiknt vaunak alkalmazva; egyebekben lsd a zszlktl stla fejeietet.
1

Paizstartk, czmerstor, czimerpalst.

249

560. bra.

emlkei valamely nevezetesebb esemnynek. Elfordulnak egyedl is a czmeres paizs kt oldaln, mint az a Dzsa ndor 1322. vi pecstn lthat (561. bra), vagy az oromdsz mell vannak szrva, mint a Garay Mikls czmern. De gyakran a-pajzstartk kezben vannak, mint az az 560. brn lthat.

561. bra.

250

Hangjelvnyek s rendjelek.

II. Mltsga, tisztsg! s nemessgl rang-jelvnyek, tovbb a rendjelek fltntetse a ezmerrel kapcsolatosan. Az l heraldika korban a mltsgi, tisztsgi rangjelvnyeket s a rendek jelvnyeit rendszerint vagy a paizsban magban (s ekkor nmileg czmertrsnek tekinthet) vagy az oromdszhez csatolva tntettk fl, s e szoks a heraldika kvetelmnyeinek megfelelbb, mint az albb olvashat jabb. De elfordult mr akkor is, hogy nha mint kls dszek alkalmaztattak. Az Aba nemzetsg czmerben a vgsok vagy plyk, az kos nemzetsg czmerben a kereszt, valsznleg, mltsgi jelvnyek, s mg az Aba nemzetsg-

562. bra.

bliek vgsai s plyi csakis paizsban fordulnak el, az kos nemzetsgbeliekben a kereszt, klnsen eleintn, mint kls dsz is. Istvn ndor 1311. vi pecstn a paizs als cscsa alatt (562. bra) ltszik. A plyk s vgsok termszetknl fogva nem lehetnek kls dszek, mg a keresztek inkbb alkalmasak erre. Klnben a kereszt, mint kls dsz, nemcsak az kos nemzetsgbeliek czmern lthat, hanem az Aba nemzetsgbeli Dzsa ndorn is (561-ik bra), de itt zszlra helyezve. Klns, hogy Grnenberg czmeres knyvben e kls dszek, . m. mltsgi, hivatali s rendjelvnyek, mindig az oromdszes sisak mellett lebegve vannak fltntetve. A mainzi, klni s trieri rsekeknek, mint birodalmi fkanczellroknak, jelvnyei: a tintatart s spanyolviasztart vagy egy fggpecstes oklevl (563. bra).

Rangjelvnyek s rendjelek.

251

A cseh kirlynak, mint birodalmi fpohrnoknak, jelvnye a serleg (564. bra). A rajnai pfalzgrfnak, mint birodalmi fasztalnoknak, jelvnye egy aranytl (565. bra).

564. bra.

563. bra.

565. bra. 566. bra. 567. bra.

A szsz herczegnek, mint birodalmi fmarsalnak, jelvnye a birodalmi pallos (566. bra). A brandenburgi 'rgrfnak, mint birodalmi fkamarsnak T jelvnye a jogar (567. bra). Ezek Grnenberg kpein lebegve vannak fltntetve.

252

Rangjelvnyek s rendjelek.

Azonban a rendjelvnyeknek, illet lnczaikon fggve, a paizs krl val helyezse sem olyan j szoks, mint azt ltalban hiszik. Mr Grnenberg czmeres knyvben is ltjuk ezt, a tbbek kztt Albrecht Achilles brandenburgi rgrf paizsa krl a hattyrl czmzett boldogasszony-rend jelvnyt, melyet II. Fridrik, brandenburgi rgrf s nrnbergi vrgrf alaptott 1440-ben, Szent Mihly napjn (568. bra). Nlunk, Magyarorszgon, a mltsgi s tisztsgi jelvnyeknek a czmer krl val alkalmazsra csak kevs pldt ismernk s ezek is nagyon rgi idbl valk, bellk azt a rendszert, a melyet netaln kvettek, nem kpzelhetjk el. Manapsg csak az egyhzi mltsgok tntetik fl mltsguk jelvnyeit czmerk krl, tovbb a rendjel-tulajdonosok. A zszls urak s ms vilgi mltsgok, mint a kamarsok stb. nem. A most is szoksos mltsg- vagy tisztsgi jelzsek a kvetkezk : A ppai mltsg a tiarn kvl a paizs mg harntosan keresztbe lltott kt kulcs, a melyek kzl az egyik arany, a msik ezst (569. bra). A cardinlisok a szles karimj vrs kalapon kvl azon vrs selyemzsinr, a mely ktoldalt csng al s a melyet 1515, szintn vrs selyembl kszlt bojt foglal ssze, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 - k i n t egyms alatt, s a paizs mg czlpmentn odahelyezett kereszt (570. bra). A vrs szn a cardinlisok ismertet jele. lltlag annak emlkre viselik, hogy Krisztus az egyhz megalaptsrt ontotta a vrt, s hogy k, mint az ecclesia-militans tagjai, szintn kszek az egyhz fntartsrt a magukt az utols csppig kiontani. Az rsekek mltsgi jele a cardinlisokhoz hasonl alak, de zld szin kalap, kt oldaln 1010 bojtos zsinrral (a bojtok 1 . 2 . 3 s 4-kint vannak egyms alatt) s a paizs mgtt ll egyszer kereszt (571. bra). Megjegyzend, hogy a cardinlisok s rsekek, ha egyszersmind prmsok, az egyes kereszt helyett kettset viselnek, mert ez utbbi a primsi mltsg jele. A pspkk a czmeres paizs fl az rsekhez alakban s sznben hasonl kalapot helyeznek, csakhogy a czlp-

Rangjelvnyek s rendjelek.

253

menti kereszt helyett a paizs fels szln, a kalap alatt ell, szembelltott pspksveg, htul kifel fordtott, czlpmentn ll psztorbot van. (572. bra).

569. bra.

568. bra. 570. bra.

573. bra. 571. bra. 572. bra.

Az infals aptok (abbs mitres rguliers) tisztsgi jele a czmeres paizs fltt ell kiss jobbra fordtott pspksveg s a htul befel fordtott, czlpmentn ll psztorbot. (573. bra). A commandatarius aptok (abbs commandataires) mltsgjele az elbbihez hasonl, csakhogy az egsz fltt fekete
BIBTEC. DOCUMENTARA | I

254

Rngjelvnyek s rendjelek.

kalap lebeg s 1.2-kint lltott bojtos fekete zsinr csng a kt oldaln (574. bra). A perjelek s ppai itlmesterek (protonotaire) mltsgjele az elbbihez hasonl kalap s a paizs mgtt zarndokbot (575. bra). Az aptnk a rutaalak czmeres paizsukat krlvev olvas s a mgtte kifel fordtott s czlpmentn lltott psztorbot (576. bra). A papi mltsgot viselknek, szably szerint, sem sisakot, sem rangkoront nem kellene paizsuk fl tenni, de jabb idben gyakran hasznlnak rangkoront. Francziaorszgban, Richelieu ta, a ki herczeg is volt, az olyan cardinlisok is herczegi (duc) koront tettek a kalap s a paizs fels szle kz, a kik nem voltak herczegek. A vilgi mltsgok jelei Francziaorszgban a kvetkezk voltak : a franczia connetable- kt kard, a melyeket felhkbl eltn kt kz tart (577-ik bra). A marchal de France- kt tbornagyi bot a paizs mgtt, harntplya mentn lltva (578. bra). Az admirlis kt vasmacska, szintn a paizs mgtt, harntplya mentn (579. bra). A colonel gnral de l'infanterie- hat zszl (580. bra). Nlunk erre nzve nem igen fordul el plda, mindazonltal Dzsa ndor 1322. vi pecstn (561. bra) a paizs kt oldaln lthat egy-egy zszl taln a ndori vagy ltalban a zszlsri mltsgot jelezi. Az jabb idben, klnsen a mlt szzadban a katonk rangjukra val tekintet nlkl,puskk, lndzsk, zszlk, gyk, dobok stb.-bl ll emblme-et tettek czmerk krl. A rendjelek nagykeresztesei a nyaklnczot vagy szalagot a paizs kr, a tbbiek az illet keresztet a paizs als szle al helyezik. A felsorolt kalapok s az albb ismertetett koronk s toque-ok helye, a mint tudjuk, a paizs fltt van, s pedig ott, a hol a sisak. E szerint az egyetlen rgi timbre"-hez, czmerfedlhez : a sisakhoz hasonlan ma czmerfdlnek tekintendk ezek is. Lehet mondani, hogy csak a XV. s XVI. szzadban vlt szokss az egyhzi s vilgi mltsgokat e klnfle

Rangjelvnyek s rendjelek.

255

czmerfedelekkel megklnbztetni. elbb vettk fl, mint a vilgiak svegeket mr akkor is ltunk mint senki sem gondolt a grfok, brk

Az egyhziak e szokst s bib'ornoki, pspki stb. czmerfedelet, a mikor mg s rangczmnlkli neme-

574. bra.

575. bra.

576. bra.

577. bra.

578. bra.

579. bra.

580. bra.

sek heraldikai megklnbztetsre. szoks leginkbb a barokk-idben lett ltalnos. Korona. Mindenekeltt meg kell a sisakkoront a rangkorontl klnbztetnnk ; megjegyezvn, hogy a sisakkorona nem czmerfedl, a rangkorona pedig ezmerfedl; tovbb, hogy a sisakkorona, ppen mint az oromdsz, a sisaktl el

256

Rangjelvnyek s rendjelek.

nem vlaszthat. Rgebben csak a fejedelmi koronk voltak a heraldiknak rszei. s pedig eleintn kizrlag mint a fejedelmek czmeres paizsa fltti czmerfedelek, ksbb, mint magnosok, testletek stb. czmerfedelnek, a sisaknak klns dszei. Az gy hasznlt fejedelmi koront nevezik sisakkoronnak. Hogy a sisakkoronk: nem rangkoronk, hanem a czmerfedlnek klns dszl alkalmazott fejedelmi koronk, ltszik az armalisok szvegbl, a hol rendesen kvetkez szavakban ttetik rluk emlts: supra scutum galea militaris aperta sive craticulata est posita, quam contegit diadema regium . . ." stb. A rangkoronk (lsd az ide mellkelt tblzatokat) ismt kt csoportba oszthatk, a zrt- s nyilkoronk csoportjba. A zrtkorona csak a fejedelmi szemlyeket illeti meg. Bvebb felvilgosts merthet az idemellkelt t tblzatbl. A sisakkoronkat Zsigmond kirly idejben mg kivl kitntets jelnek tekintettk. Az els sisakkorona nlunk a Vadkerti Vincze-csald 1415-ben killtott armalisn lthat. ' Erdly klnvlsa idejn is mindig kirlyi koronnak nevezik az armalisok szvegben a sisakkoront. Ez gyakran tvedsre szolgltatott alkalmat, mert az armalisok szvegt szszerint vettk, klnsen az olyanokat, a melyeknl nem volt festett czmer (ez nagyon sokszor megtrtnt) s kirlyi koronnak egyedl a zrtat gondolva, ilyet helyeznek nhnyan mg ma is czmeres paizsuk vagy monogrammjuk fl. Hogy ez nem helyes eljrs, nem szorul bizonytkra. Zrtkoronk azonban festett czmereken is elfordultak, de ha jl megfigyeljk, ez nem kzvetlen a sisakon szokott lenni, hanem a gngylegen, vagy a tulajdonkpeni sisakkoronn, teht oromdsznek kell tekinteni. Plda erre a Burza csald 1718-iki czmere (581. bra). A rangkorona franczia tallmny s a XVII. szzad kzepn Nmetorszgban is mindinkbb elterjedett. Eleintn a paizs fels szle s a sisak kz toltak egy koront (albb ltni fogjuk, hogy ez helytelen), ksbb a sisakot elhagytk
1

Csorna J. : Zsigmond kirly czmerlevelei", Turul, 1896.

Rangjelvnyek s rendjelek.

257

s az oromdszt a koronra helyeztk, a ^minek semmi rtelme nincs; mg ksbb az oromdszt is elhagytk s egyedl a rangkorona maradt a paizs fltt, s e kls dsznek ez az egyedl helyes elhelyezse. A rangkoronk formjra nzve sokig nem volt megllapods. E zrzavar megvilgtsra szolgljanak a kvetkez pldk. 1 Hattstein Hoheit des deutschen Reichsadels" czim knyvben br Kerckering czmeres paizsa fltt tpontos, br Kesselstatt fltt nyolczpontos korona van; grf Schnborn fltt leveles (hrom levl, kt k), grf Stadion fltt pedig 10 pontos koront ltunk. Nmetorszgi diplomkban a XVII. szzad kzepe ta fordulnak el rangkoronk, de formjukra nzve itt sem szlelhet megllapods. III. Ferdinnd csszr az Ulfeld csa-

581. bra.

582. bra.

ldot 1641-ben emelte grfi rangra s a czmeres paizs fltt 5 pontos korona van. Az I. Lipt csszr ltal 1673-ban Schallenfeld Gsprnak adomnyozott bri czmerben a paizs fltt 11 pontos koront ltunk. Ugyan fejedelem a Hochburg testvreknek bri rangra emelse alkalmval kilenczpont koront adomnyozott (Perlencron mit 9 Perlen"). St mg Mria Terzia is tpontos koront adomnyozott az 1779-ben bri rangra emelt Belli von Bellenaunak. Magyarorszgon a rangkoronk kevssel az els bri s grfi rangra val emels utn jttek divatba, teht ugyanakkor, a mikor Nmetorszgban. Ennek okt nem kell magyarznunk, hiszen mindenki tudja, hogy ettl az idtl kezdve a nmet csszrok voltak Magyarorszg vlasztott s egy sz1

G. A. Seyler: Geschichte der Heraldik".


17

Brczay, Heraldika.

258

Rangjelvnyek s rendjelek.

zaddal ksbb rks kirlyai s az gyek Bcsbe val kzpontostsa kezdett vette. Nlunk a trakostyni Draskovits Jnos s az alslindvai Bni Kristf 1641-ik vi grfi czmerein (Jszai gyjtemny 15111687.) ltunk elszr rangkoront. Azonban nlunk sem volt mg rendszer ebben az idben a koronk tekintetben, mert Esterhzy Mikls 1626-iki s Plffy Jnos, tovbb bribri Mellith Gyrgy czmeres pecstin mg a leveles (hrom levl kztt kt k) korona lthat. (Jszay gyjt.: 16251629. k. 16. 1.) A rangczmnlkli nemesek czmerein Francziaorszgban mr a XVII. szzadban el volt terjedve, Nmetorszgban Hefner szerint 1692 eltt nem fordult el, nlunk pedig csak a muH szzad vgn.1 A rangkoronk nem mindentt egyenlk s ez onnan van, hogy a klnfle orszgokban a nemessgek klnfle fokozatai nem felelnek meg egymsnak. A mellkelt tblk e tekintetben a kell felvilgostst nyjtjk. A mi a koronk s ms czmerfedelek helyzett illeti, meg kell jegyeznnk, hogy eleintn nem llottak mindig a paizs fels szle kzepe fltt, hanem gyakran a jobb oldalon, mintegy fggve vagy a paizs oldala mellett a fldn. E szoks, mint nem gyakorlati s heraldikailag is helytelen, csakhamar divatjt mlta. Az jabb czmerfestk a koronk brzolsakor is megfeledkeznek azon helyes arnyrl, a melyben ezeknek a paizshoz kell llaniok. Meg kell gondolnunk, hogy a korona a fej nagysgnak, a paizs pedig a test szlessgnek kell, hogy megfeleljen, mert elbbi fveg, utbbinak pedig az ember testt kell egsz szlessgben elfdnie. Ennlfogva a paizsnak legalbb hromszor olyan szlesnek kell lennie, mint a koronnak (582. bra). A. magyar llami czmer legjabb, hivatalosan szentestett kpei (lsd a magyar czmerrl szl fejezetet) klnsen rosszak, mert a korona ppen olyan szles, mint a paizs. Milyen nagyfejnek vagy milyen szkmellnek kellene annak
1

Nyry. A Herald Vezrfonala.

Csatakilts s devise.

259

lenni, a ki fejn e koront viseli s a# kinek mellt e paizs fdzi ! ! Mg egy lnyeges hibt kvetnek el a czmerrajzolk a korona brzolsakor s ez az, hogy a pntot felfordtott kalakra formljk, pedig az olyan fveg, a melynek a fejet krlvev rsze ilyen, klnsen ha rczbl van, inkbb knz szerszm, mint fveg; ennlfogva nagyon ajnlatos, hogy a pnt oldalait merleges vonalak hatroljk, mint az az 582-ik brn lthat.

III. Csatakilts s devis.


A csatakiltsn&k. (cri de guerre, cri d'armes, cri, Feldruf), a mely nem tvesztend ssze a jelmondattal (devise), nagy s fontos jelentsge volt abban az idben, melyben mg sem egyforma ltzet, sem egyforma fegyverzet nem tntette fl, gyakran a legklnbzbb nyelvet beszl, egy seregbe, egy zszlaljba osztott emberek egymshoz val tartozst. E hallhat jel rszben a gylekezst knnytette meg, mert mindenki oda sietett, hol a sajt csatakiltst hallotta:, rszben pedig ismertet-, hv- vagy megszltjell szolglt, s a mostani, gynevezett ezredhvkat vagy jeleket ptolta. A csatakilts nemcsak hborban, de tornkban is hasznltatott. Rendesen igen rvid volt, gyakran nem egyb, mint az illet fejedelem vagy lovag neve. Jelentse szerint lehetett: invocatio, mint a magyarok hromszoros Jzus kiltsa, a burgundi herczegek NostreDame de Bourgogne" ; resolutio mint a keresztesekk Dieu le volt", exhortatio, mint a hres Coucy- Place la bannire", gylekezsi, mint a franczia kirlyok : Montjoie Saint-Denis", a melynek eredetre nzve oly eltrk a nzetek. Raoul de Presles azt mondja, hogy Clovis a ConflansSainte-Honorine vlgyben harczolvn, a csata azon a hegyen vgzdtt be, a melyen egy Mont-Joie nev torony volt. Scenel Rbert Avranches-i pspk azt rja, hogy Clovis a tolbiac-i csatban veszlyben forogvn, kevssel azeltt, hogy keresztnyny lett, Saint-Denist hvta segtsgl, azt mondvn: SaintDenis, Saint-Denis mon (az n Jupiterem) Jve!
17*

260

Csatakilts s devise.

A legelfogadhatbb nzet azonban a Huguet de SaintCher-, a ki azt lltja, hogy a zarndokok azon, kvecsekbl hnyt, traenti dombokat neveztk gy, a melyekre keresztet tztek (Constituunt acervum lapidum et ponunt cruces et dicitur Mons-Gaudii). A Saint-Denis-re vezet ton sok ilyen mont-joie volt s a mikor az oriflamme-rt mentek, minden effle dombnl azt kiltottk : Mont-Joie-Saint-Denis".1 A csatakiltsnak a czmerrel val sszekttetse Nmetorszgban s nlunk nem szoksos. Leginkbb Francziaorszgban volt elterjedve s ott a czmer rkld rsznek tekintetett. Az albb megismertetend devise-ti klnbz mdon a sisak, korona vagy oromdsz mgtt lebeg pntlikra rjk. A devise rvid mondat, a mely a czmertulajdonos jellemre vagy valamely cselekmnyre vonatkozik. Gyakran valamely termszetes vagy phantastikus alak kisri. Ezen utbbi esetben : a mondat a devise lelke, a kp pedig a teste. Klnben a devise bet vagy talny is lehet. Mr a heraldika eltti legrgibb idkben is hasznltk. Pldul Rma S. P. Q. R. (senatus populusque romanus). A Jdea szabadsgrt kzdtt hasmonaei Jds zszljra az Exodus XV-ik fejezetbl vett mondat szavainak kezdbetit rta. (Ki hasonl Te hozzd 0 Isten az Istenek kztt.) Az ennek megfelel hber szavak kezdbeti : M. A. K. K. A. B. J. Errl neveztk az Hasmonaei dinastibl val zsid kirlyokat makkabeusoknak. A termszetnl fogva nem okvetlen rklhet devise fokellke, hogy rvid legyen. Helye : a paizs alatti szalag. A flsorolt kls dszekrl azt mondtuk, hogy heraldikailag nem jelentkenyek, mindazltal jogosultsguk nem tagadhat, a mennyiben nhny kzlk az l heraldika korbl szrmazik. Alkalmazsukra vonatkozlag ismtelten csak azt mondhatjuk, hogy a czmer alkotrszeivel, klnsen a paizszsal s sisakkal helyes arnyban kell lennik, s hogy alaktsuk heraldikai stylusban trtnjk.
1

Jouffroy d'Eschavannes Trait complet de la Science du Blason".

261

I. TABLA. Magyarorszg.1

Kirlyi korona.2

Grfi korona.

Bri korona.

Rangczm nlkli nemesek koronja. 3

Sisak-korona,

Vannak Magyarorszgon herczegi csaldok is, ezek a nmet herozegi (Frstenhut) kalapot hasznljk, mert nmet rmai birodalmi herczegek. 2 A magyar kirlyi vrbeli herczegeknek nincs kln rangkoronjuk, mert a jelenlegiek egyszersmind osztrk fherczegek s e czmet tbbre becslvn, a fherczegi kalapot hasznljk. A nemzeti kirlyok idejben mg nem voltak rangkoronk s gy m. kir. herczegi korona nincs. 3 E korona helyett a leveles (hrom levl kztt kt k vagy gyngy) koront is hasznljk.

262

IL TBLA. SL) Franeziaorszg mint kirlysg.

Kirlyi korona.

Dauphin (trnrks) koronja.

Kirlyi gyermekek koronja.

Kirlyi vrbeli herczegek koronja.

Herczegi (duc) korona.

Marquis-korona.

Grfi

263

Vicmte-koi'ona.

Bri korona.

Lovagi korona.

Kanczellr pecst'ri sveg.

Vidame-korona.

Parlament

elnkeinek

b) Francziaopszg mint csszrsg1 (I. Napoleon alatt).

Princes grand dignitaires.

Herczegi (duc) sveg.

Grfi sveg.

Bri sveg.

Lovagi sveg.

Nem orszggyls. I. Napoleon a heraldikt modernizlni hajtotta s tudvn, hogy a timbre" (czmerfdl) fveg azon fvegeket rendelte czmerfdll hasznlni, a melyeket udvari nneplyek alkalmval ki-ki szablyszeren viselt.
2

264

III. TABLA. N m e t o r s z g s Ausztria.

A volt nmet-rmai csszr koronja.

Osztrk f'herczegi korona (Erzherzogshut) Drer rajza utn.

Fejedelmi korona (Herzogshut).

A volt vlasztfejedelmek koronja (Churfrstenhut).

Herczegi korona '" (Frstenhut).

A mostani nmet csszr s az osztrk csszr ms koront hasznl. Ilyen koront hasznlnak azon magyar csaldok, a kik nmetrmai birodalmi herczegek. A grfok, brk s rangczmnlkli nemesek koronja olyan, mint a magyarorszgi tbln lthat.
2

265

IV. TABLA. Nagy-Britannia.

Kirlyi

kirlyni

korona

Wales-i herczeg koronja.

Kirlyi gyermekek koronja.

Kirlyi unokk koronja

Kirlyi unokatestvrek koronja.

Herczegi (duke) korona.

Marquess- korona.

Grfi (earl) korona.

YisGOint-korona.

Baronet-korona.

Sisak-korona (erest coronet).

266

V. TBLA.

Egyb koronk s a tekers.

apai korona (tiara).

Toscanai korona.

Falkorona.1

Tekercs, gngyleg (bourrelet).

A vrosok czmeres paizsa fl val korona. A tekercs vagy gngyleg arra val volt, hogy az oromdsznek a sisakra val erstsnek helyt eltakarja, vagy a czmerszinekbl, vagy pedig a lovag vlasztott hlgynek szneibl volt sszelltva, a tekercs nem szolgl rangmegklnbztetsre.
2

A czmer falkotrszei.

267

A ezmer falkotrszei s kls dszei kztt val viszony. Most, a mikor a ezmer f'alkotrszeit, a paizst, a rajta elfordul mzokkal, mesteralakokkal s czmerkpekkel, a sisakot, oromdszt s orrjegyet, valamint a kls dszeket ismerjk, tisztba kell jnnnk azzal, hogy e rszeket miknt lltsuk ssze egy emblme"-. A czmeres paizs az emblme magva, e krl csoportosulnak a tbbi rszek, fltte van a czmerfdl, vagyis a sisak, koronval vagy anlkl, ezen az oromdsz s a sisakbl kiindulva ktoldalt az orrjegy. A paizstartk, ha ketten vannak, a paizs kt oldala mell helyezendk, ha egy van, akr a jobb-, akr a baloldalra vagy pedig a paizs mg. Klnben az egyes paizstart tarthatja a paizst melle eltt vagy valamelyik karjn is. A rendjelvnyek a paizst krlfog lnczra fggesztve tntetendk fl. A csatakilts a sisak, korona vagy oromdsz mgtt lebeg pntlikra irand fl, a devise pedig a paizs al helyezett szalagra. A ezmer fdele tulajdonkpen csak a sisak volt, akr sisakkoronval, akr anlkl. A sisakkorona nem czmerfdl s hasznlata a sisaktl elklntve helytelen. A rangkorona, sisak nlkl, a rgibb idben tbbnyire csak a fejedelmi czmeres paizsok fltt fordult el, mint a Mtys kirly 1477-ik vi czmeres pecstn a pntos (85. bra), vagy az orszg rendinek 1385-ik vi pecstn (mely a magyar czmert trgyal fejezetben van bemutatva) s a szsz egyetem 1372-ik vi pecstn (74. bra) czmeres paizsa fltt a leveles, tovbb ugyan ilyen az V. Lszl pecstn (87. bra). Ujabb idben azonban a rangkorona is czmerfdl s minden rend s rang czmerviselsre jogosult rangkoront tehet czmeres paizsa fl, s ez mr most nem tekinthet hibnak. 1 De hiba az, ha a rangkoront a sisakra helyezzk, mert egy paizshoz rendszerint csak egy czmerfdl illik, teht ha sisak van rajta: rangkoronnak, ha rangkorona : sisaknak nincs helye ott. MegSt az sem tekintetik hibnak, hogy a szoks ltal a rangezmnlkli nemesek ismertet jelnek tekintett t g koront szltben viselik, monogramm fltt, fiakkeresek, brzeszenzlok s ms nem nemesek.
1

268

A czmer falkotrszei.

trtnt mr a XVI-ik szzad elejn is, hogy egyhzi szemlyek, a kik nemesi hzbl szrmaztak, sisakot tettek czmeres paizsuk fl, hogy nemesi szrmazsukat mutassk s oromdszl pspki sveget vlasztottak, hogy egyhzi mltsgukat jelezzk vele (583. bra). Ez azonban helytelen eljrs. Mg nagyobb hiba azonban az az jabban lbra kapott szoks, hogy a rangkoront helyezik kzvetlen a paizsra s e fl a sisakot vagy sisakokat, mint a Mesk csald 1721. vi czmern (584. bra), mert a paizs-, sisak-, oromdsz- s orrjegyb'l alkotott czmernek a valsgban gy kelletett sszelltva

583. bra.

584. bra.

lennie, hogy ssze ne dljn, teht brzolni is gy kell, hogy minden egyes rsznek tmasza legyen ; mr pedig a korona keskeny pntja nem lehet biztos alapja a nehz sisaknak, a sisak rajta meg nem llhat, de mg kevsbb lebeghet fltte a levegben, mint azt rendesen brzolni szoktk ; s mert: sisakot s koront egyszerre csak gy tehet valaki a fejre, hogy a sisak tetejre teszi a koront. Nem szorul magyarzatra, hogy megfordtva, t. i., hogy a korona legyen alul, a sisak meg fell nem lehet. Szablynak tekintend teht, 1. hogy csak egyfle czmerfdl jhet a paizs fl, vagy a sisak vagy a rangkorona, de a kett egyszerre soha, sem gy, hogy a korona, sem gy,

Badge.

269

hogy a sisak legyen alul ; s 2. hogy a sisakra csak sisakkorona jhet, a sisakkorona, a mely a sisaknak tle el nem vlaszthat dsze s a mely semmiesetre sem tekinthet ezmerfdlnek. A czmer falkotrszei nagysgnak egymshoz val viszonyrl kimerten szltunk az illet helyeken. Az elmondottak szerint e tekintetben az emberi test mretei az irnyadk, mert a czimer falkotrszei az embernek voltak szerelkei, ltzetdarabjai. E szerint teht a sisaknak s koronnak olyan arnyban kell a paizsdioz lennie, mint a fejnek a trzshz, tekintetbe vve, hogy a sisaknak mennyivel kell nagyobbnak lenni a fejnl, s tekintetbe vve azt is, hogy a paizst lhton hasznltk s gy nem kellett az egsz emberi testet fdnie. IV. Badge.1 Az angol heraldiknak e klnleges jelensgt tulajdonkpen nem itt, hanem kln fejezetben kellene trgyalni, mert a mint tzetesebb ismertetsbl ltni fogjuk nll, a czmeres paizstl fggetlen, magban is teljes s egsz megklnbztet jel s ha teszszk azrt van, mert pecsteken mr a legrgibb idben is hasznltk, hol az oromdsz, hol a czmeres paizs mellett s a paizs- vagy sisaktart helyett. Mieltt azonban mint kls dsznek a pecsteken val alkalmazsrl szlnk, szksgesnek tartom az nll badgerl egyetmst elmondani. A badge a systematikus heraldiknl rgibb idbl val ismertet jel, s egyik neme trklhet mint a czmeres paizs vagy az oromdsz. Czlja ugyanaz, a mi a mesteralaknak vagy a czmerkpnek : t. i. megklnbztet jell szolglni, de ezektl annyiban mgis klnbzik, hogy paizskeret nlkl is alkalmazhat. A badge nha ugyanaz a kp mint az oromdsz s ez az oka, hogy sokan e kt klnbz dolgot sszetvesztik, holott a badge-nek magban is teljes jelentsge van s a sisakkal semminem sszefggsben sincs, mg az oromdsz
Lsd English Heraldry by Charles Boutell s u. e szerztl Historical and Populr Heraldry".
1

270

Badge.

(erest) tulajdonkpen csak sisakkal kpzelhet, 1 lvn a sisak ormnak tartozka. A systematikus heraldika kifejldse eltt is voltak szemlyes s csaldi badge-ek, s ezutn is ltalban emlkezetre mlt harczi tettek emlkre, bizonyos csaldi vagy hbri ktelk jellsre, vagy pedig territorilis jogok vagy ignyek kifejezsre hasznltk. Sok badge vonatkozst tartalmaz s kvetkezskpen rebus". Nmelyik, viselje, paizsnak czmerkpvel, mesteralakjyal azonos, vagy tbb-kevsbb rjuk vonatkozik. Ez onnan van, hogy gyakran vagy a rgi badge-t hasznltk fel czmerkpl vagy pedig ha a badge jabb mint czmer a czmerkpet badge-l. A badge-eknek kt klnbz neme volt ltalnosan hasznlatban a XIV., XV. s XVI-ik szzadban : a) az elst egyes szemlyek s csaldok ismertet jel gyannt hasznltk, ennlfogva ltalnosan ismeretesek voltak; b) a msikat csaldok nem, csakis egyes szemlyek hasznltk az els helyen emltett helyett azrt, hogy (klnsen tornk alkalmval) ne mindjrt ismertessenek fJ. Ez utbbinak bizonyos finom avagy rejtett jelentsge volt, mely jelentsg felfedezst nagy vatossggal megneheztettk s gy nem voltak ltalnosan ismeretesek. Az a,) alatt emltett badge-et, a mely trkldtt mint a czmer, nemcsak az illet csald sszes tagjai viseltk, hanem a hz valamennyi kvetje (follower), hozztartozja (retainer), rszese (partisan) s a tle fggk (dpendants) is. Viseltk s hasznltk a legklnbzbb dsztsi czlokra, mert e jelvnyeket mindenki ismerte s megrtette s kvetkezskpen azon szemlyeknek, kik viseltk s azon trgyaknak, a melyek velk diszttettek, tekintlyt biztostott. Azokban a szavakban, a melyeket Shakspeare Warwickel szemben Clifford szjba ad: Might I but know thee by thy household badge!" bennfoglaltatik az, hogy Warwick sszes kvetit jl ismertk household ba,dgeli-k ltal, melyet mindAngliban sisakkoronval, sisak nlkl, st egszen egyedl is hasznljk a crest-et (oromdsz), de ez heraldikai nonsens s az jabb heraldikusok kzdenek is ezen helytelensg ellen, eddigel hiba ppen gy mint a continens heraldikusai az itt lbra kapott helytelensgek ellen.
1

Badge.

271

annyian fltntettek, mg a badge msik nemt e grf csupn szemlyesen viselte bizonyos alkalmakkor. Lower 1 megjegyzi, hogy bizonyos analgia ll fenn azon oromdszek (erest) kztt, melyek az ri cseldsg gondjait kestik ma s azon rgi divat kztt, a mely szerint az r hzi badge-t (household badge) a nagy csaldoktl fgg szemlyek ruhzatuk ujjra vagy mellre kihimeztettk. A kitn r Charles Boutell szerint hozz tehette volna azt is, hogy ilyetn mdon, oromdszt alkalmazva badge helyett, megelgsznk azzal, hogy a heraldika pompaszeretetnek kifejezst adunk a nlkl, hogy figyelembe vennk a szksges heraldikai distinctikat is. A librik oromdszszel kivert, gombjai heraldikai anomlik minden krlmny kzt s az, aki a heraldikhoz rt, nem fogja kiveretni oromdszt mg olyan gombra sem, melyet szemlyesen visel, mert az oromdsz arra val, hogy sisakon viseljk, s brzolni a sisakkal is csak gy szabad, mintha ormn lenne s nem mellette, alatta vagy felette lebegne. A b) alatti badge-et kizrlag azok a kivl szemlyisgek viseltk, a kik sajt akaratukbl felvettk. Nem volt trklhet s ha kivtelesen mgis azz lett, megsznt rejtlyessge s az els helyen krlrtak kz jutott, gyakran csak idlegesen hasznltk, nem annyira azrt, hogy felismertesse viseljket, mint inkbb azrt, hogy lezzza ket s kvncsisgot breszszen. E jelvnyeket azon kor klnlegessgnek s szeszlynek kell tekintennk, a mely szerette a csods fogalmakat s a symbolikus vonatkozsokat ragyog pompa kifejezsvel egyesteni. ppen azrt a badge-k e msodik nemt leginkbb torna alkalmval hasznltk azrt, hogy viseljket fel ne ismerjk, teht keletkezsk indt oka ugyanaz, a mely az e korbeli elkel frfiakat arra indtotta, hogy azon fegyverzetket, melylyel a nyilvnos tornkon megjelennek, ne a sajt czmerkkel, hanem bartjaik, szvetsgeseik vagy alattvalikval dsztsk. Rendkvli kegy s klns kitntets szmba ment, ha e ?y fejedelem vagy herczeg magra lttte valamely alattvaljnak czmeres fegyvert. III. Edurd lovagias udvarnak
1

Curiosities of Heraldry.

272

Badge.

legkegyeltebb tagjait gyakran tisztelte meg ily mdon. gy az 1347-ik v krl, a mikor Lichfieldben fnyes tornkat rendezett s a rsztvev lovagok egymstl klnbz lczj vizirt viseltek, a kirly Sir Thomas de Bradestone czmervel dsztett korszovgyot 1 lttt fegyverzetre. Egy ms alkalommal a canterbury-i tornban ugyan kirly Sir Stephen de Cosynton czmervel dsztett fegyverzetet osztott szt a wales-i herczeg, Lancaster grf s hat ms lovag kztt. Nem csoda, hogy e korban a titkos jelentsg ltalnosan nem ismert badge-ek hasznlata nagy npszersgre tett szert. Nem rendkvli eset, hogy egy s ugyanazon szemlynek vagy csaldnak tbb badge volt. A kirlyok badge-einak albbi felsorolsa erre vilgos plda. I. Henrik badge-e: nyolczlevel virg. II. Henrik- : a planta genista ; escarbunculus ; kard s olajg. I. Richard-: hrom sugar csillag s holdsarl; holdsarlbl eltn csillag; pnczlos kar markban trtt kopjanyl; Motto: Christo Duce. Jnos s III. Henrik: holdsarlbl nvekv csillag. I. Edurd : (heraldikai) rzsa termszetes szron. II. Edurd: Castilia czmerkpe. III. Edurd: liliom; kard; slyom; grif; fatrzs. II. Richard: nyugv fejr szarvas (585. s 586. bra); fatrzs; fejr slyom; ragyog nap; felhtl krnyezett nap. IV. Henrik : SS monogramra ; korons sas ; kiterjesztett szrny sas ; fejr hatty ; vrs rzsa ; violaszin virg ; rkafark; korons prducz; fatrzs ; holdsarl ; felesge navarrai Johann-: hermelin llat. V. Henrik: g fklya; fejr hatty; antilop. VI. Henrik: kt strucztoll, szrai keresztbe lltva; antilop ; prducz. IV. Edurd: fejr rzsa; fejr farkas s fejr oroszln; fejr szarvas; fekete srkny s fekete bika; slyom bilincsen. Az 587. bra slyombilincset mutat. ; ragyog nap. VII. Henrik: fejr-vrs rzsa; rcsos kapu s liliom
Ez ltny (surcoat) eleintn b ingszer volt, ksbb rvidebbre s szkebbre szabtk.
1

Badge.

273

korona alatt; vrs srkny; fejr agr; Crataegus bokor koronval s H. R. betvel. VIII. Henrik : ugyanaz, csakhogy Crataegus bokor helyett fejr kakas; felesgei-: 1. arragoniai Katalin-: grntalma, rzsa s nylcsom; 2. Boleyn Ann-: korons slyom, karmaival jogart tart; 3. Seymour Johann-: fnix madr, vrkastlyrl felrppen s kt Tudor rzsa kztt; 4. Parr Katalin-: korons ni fej. VI. Edurd: Tudor rzsa; ragyog nap. Mria: grntalma, nylcsom, Tudor rzsa.

585. bra.

586

- bra.

587. bra. 588. bra. 587. bra.


m w

588. bra.

Erzsbet : Tudor rzsa, Rosa sine spina" mottval; korons slyom jogarral Semper Eadem" mottval. I. Jakab: bogcskr ; rzsa s bogcskr korona alatt, Beati Pacifici" mottval. I. Kroly, II. Kroly, s II. Jakab: ugyanaz a mi I. Jakab-. Anna: rzsaszl s bogcskr. Ez idtl kezdve az angol fejedelmek megszntek szemlyes badge-et viselni. Ugyanegy szemly vagy csald gyakran tbb badge-et is viselt. gy pldul az 588. brn a Hastings (ktlcsokor), Hungerford (sarl) s a Peverel (kve) badge-ek vannak egyeBrczay, Heraldika. 18

274

Badge.

stve ; mg a 589. brn a Dacre (kagyl) s a Beauchamp (legallyazott fatrzs) badge-ket egyesti a ktlcsokor. Megklnbztet, ltalnosan ismert, s az elszr lert osztlyba tartoz badge-ek : Angli- : a rzsa * ; Skczi- : a bogcskr (590. bra) ; Irhon- : a lherelevl. Nevezetes a planta-genista, badge 591. bra, melyrl Anglia egyik legkivlbb kirlyi csaldjt Plantagenet-nek neveztk. 3 Legismertebb s legnpszerbb badge Angliban a strucztollas, melyrl a hagyomny azt tartja, hogy a fekete herczeg 3 nyerte el Crcynl 1346-ban a vak cseh kirlytl. E hagyomnyt egyetlen egykor tekintly sem ersti meg. A legkorbbi r, a ki magt a hagyomnyt elmondja Camden (1614) s elbeszlst egyetlen trtneti adat sem hitelesti. Sir N. Harris Nicholas az Archaeologia XXXI. ktetben a 350384. lapon kimutatta, hogy e tollakat els alkalommal egy 1369 utn kelt jegyzkben emltik, mely III. Edurd s neje Philippa kirlynnak magntulajdonban volt ednyeket sorolja fl. Itt van sz, a tbbek kztt, egy megaranyozott ezst tlrl, melynek kzepn fekete mezej paizsba foglalva strucztollak ltszanak. Nzete szerint e czmer Ostrevant grfsg, mely a Hainault grfok legidsebb fiainak volt apanage-a s Philippa kirlyn, mint a Hainault nemzetsg sarja viselte. E czmerkpekbl lett utdainak ismeretes strucztoll badge"-e. Eleintn vagy egy tollat viseltek, melynek szra egy pergamentekercsbe volt szrva (592. bra). (Ennek eredetije Tudor Arthurnak a worcesteri kathedralisban elhelyezett sremlkn lthat) vagy pedig kt tollat helyeztek egyms mell a mint az ugyancsak ezen a sremlken ltszik. Pecsteken, klnsen, ha czmeres paizszsal egytt brzoltatott, kt tollat ltunk paizstartkul elhelyezve, egyet-egyet a kt oldalon, ebben az esetben a tollak hegye jobbra s balra hajlik.
I. Edurd termszetes szin szron arany heraldikai rzst hasznlt mint badge-et, ebbl szrmazott a York-ok fejr, a Lancaster-ek vrs s a Tudorok ktszn, fejr s vrs rzsa badge-e. 2 A Gatinais nemzetsgben Anjou Gotfried utdait. 3 III. Eduard hasonnev fla, IL Richard atyja.
1

Badge.

275

Az elz esetekben a tollak vagy hasonl mdon, vagy a szemll fel hajlanak. Hrom tollat els zben Tudor Arthur walesi herczeg, VII. Henrik legidsebb fia, viselt, a mint azt az 593. s 594. brk

589. bra.

590. bra.

591. bra

592. bra.

593. bra.

594. bra.

595. bra.

596. bra.

mutatjk, melyek a peterboroughi szkesegyhzbl vannak vve, nha pergamen tekercsbe voltak szrva a tollak, mint azt az 595. bra mutatja, mely a szp s rdekes ludlowi templombl van vve. A hrom tollat Edurd herczeg, utbb VI. Edurd vette krl els zben koronval, ki azonban walesi herczeg soha sem volt ; az 596. bra, melynek eredetije
18*

276

Badge.

a peterborough-i dekantusi plet bejrata felett van kifaragva, szp s rgi pldt mutat a korons tollakra nzve. Az 597. bra szintn szp rgi pldja a hrom tollnak, eredetije, korona helyett tekercscsel krlvve, a szt. albani pspki templomban van kifaragva a ramrygei apt kpolnja fltt. Az 598. bra az exeteri szkesegyhz dli chorusnak keleti sarkhoz kzeli ablakktmny utn kszlt. A hrom toll egy kkkel s vrssel hastott paizsra van kifaragva. A strucztollakat mint badge-et, czmeres paizs mellett, maga III. Edurd alkalmazta pecstjn. 1370 ta hasznlta neje Philippa szintn mint badge-et. Megtallhatk a tollak a fekete herczeg szmos, de nem minden pecstjn s hinyzanak klnsen a Crcy-i csata utn kzvetlenl kvetkez vekbl valkon. Hasznlta e tollakat bizonyos csekly megklnbztetssel trssel 1 III. Edurd valsznleg valamennyi tbbi fia, egszen bizonyosan azonban John of Ghent, lancasteri herczeg s Thomas of Woodstock Duke of Gloucester. Elfogadta e jelvnyt a fekete herczeg fia, II. Richrd is, s a Westminster Hall heraldikus szobormvn oromdszes sisakja mell jobbrl, balrl kifaragtatta, a mint errl szp pldt mutat az 599. bra. Ez a herczeg a strucztollakat els kirlyi pecstn is alkalmazta s kznsgesen hasznlta dsztsre s heraldikai czlokra. Ugyancsak formaliter engedlyezte unokatestvrnek, Mowbray Tams norfolki herczegnek, hogy klns kegykpen s a legfbb kitntets jell a tollakat viselhesse. A strucztollakat hasonl mdon viseltk az azutn kvetkez herczegek a Lancasteriek ppen gy, mint Yorkiak. A Beaufort-ok kzl is viselte legalbb kett, viseltk a Tudor hz herczegei s ezek utdai a Stuartok is. gy teht bizonyos az, hogy a strucztollakat kirlyi badge-nak tekintettk, a XIV. szzad ta. a mita csak az angol heraldikban feltntek, s bizonyos az is, hogy e jellegknl fogva viseltk azt a kirlyi hzbl szrmaz fejedelmek s herczegek, nha a herczegnk is (a mint azt Beaufort-i Margitnak, VII. Henrik anyjnak pecstje bizonytja) semmi egyb vltoztatssal, mint a czmertrs feltntetsvel.
1

Lsd a czmertrsrl szl fejezetet.

Badge.

277

A Stuart-csald uralkodsa ta a koronba foglalt hrom strucztollat a walesi herczeg specialis badge-enek tekintik. A fekete herczeg sremlkt, vgrendeletnek intzkedse szerint, kt czmeres paizs kesti a canterbury-i szkesegyhzban. Ezeket maga a herczeg a hbor s bke paizsainak nevezte el. Az egyik az 5 felnegyedelt paizsa (1., 4. franczia, 2., 3. angol) a tornagallrral (600. bra), a msik fekete mezben hrom ezst strucztollat mutat, szruk pergamentekercsen van tszrva s e tekercsen, Ich Dien" mott olvashat, ugyan

597. bra.

598. bra.

601. bra.

599. bra.

600. bra.

mott van a paizs feletti szalagon is (601. bra). Az els helyen emltett paizs fltt a herczeg msik mottja: Houmout" olvashat. Vgrendeletben a fekete herczeg azt is meghagyta, hogy temetse alkalmval fekete zszln ezst strucztollat hordozzanak krl s hogy srhelynek kpolnjt a canterbury-i katedrlisban, tbb helyen, czmervel s strucztollas badge-el kestsk. A fekete herczeg vgrendelete bizonytka annak, hogy a tollakat badge-nek s nem oromdsznek, nem czmerkpnek kell tekintennk. '
1

Noz bages dez plumes d'ostvuce".

278

Badge.

A vgrendelet azonban megczfolja egyszersmind a tollak hadi jellegt s harczi eredett is, mert hatrozottan mondja bks jelentsgket s megklnbzteti ket azoktl a jelvnyektl, melyeket a hborban viselt, Ich dien Houmout n szolglok nagylelk nmet nyelven.

Planche (Archaeologia : XXXII. k. 69. 1.) azt hiszi, hogy houmont flem nyelven van s hogy e kt mott helyesebben egy mott s azt teszi n nagylelken szolglok", azaz engedelmeskedem a nagylelksg parancsainak.

Il

602. bra.

603. bra.

604. bra.

A tollakon gyakran van trs jele, pldul IV. Henriknek egy pecstjn, melyet trnra lpte eltt rvid idvel hasznlt. E pecsten a czmeres paizs fltt oromdszes sisak van, s a sisaktartk helyn ll kt toll krl Sovereygne" felirat trdszalag (garter) 1 van csavarva (602. bra). E kirly nagybtyja, Tams gloucester herczeg tolln a garter vghosszant ltszik (603. bra), mg John Beaufort K. G. Somerset herczegnek szra ezstkk (604. bra). Atyja John of Ghent lnczot tett a tollra a mint azt a canterbury-i kolostor sajtsgos dsztsei mutatjk.
1

Csattos szj, melynek vgn lyukak ltszanak

A badge-ek hasznlatrl.

279

A harleian kzirat 304. f. 12., a strucztol] badge-ek nmely trst a kvetkezkben llaptja meg: kirly : aranyszr ezst toll ; trnrks: ezstszr ezst toll ; Lancaster herczeg : hermelinszr arany toll : Somerset herczeg: ezst s kkszr ezst toll (603. bra).

VI. A badge-ek hasznlatrl pecsteken a ezmeres paizszsal vagy oromdszszel kapcsolatosan. Mr a legrgibb idbl val pecsteken is gyakran ltunk badge-et, vagy gy, hogy a badge maga alkotja a pecst jelvnyt, vagy pedig mint kls dszt a ezmeres paizsnak. Pldul Bruce Rbertnek, Dvid skt kirly atyjnak titkos pecstn (605. bra), a melylyel I. Edurdnak, a skt nemesektl kierszakolt hdol levelt, megpecstelte, a pecst jelvnye maga a badge. Czmeres paizszsal egytt alkalmazott

605. bra. 606. bra.

badge-es pecst a Warrenne Jnos Surrey grfja zvegy 1347. vbl. (605. bra.) Ezen kzpen Warrenne, fell s alul Anglia, jobbrl s balrl Barre rutapaizsba 1 foglalt czmere s a ngy szgletben Leon s Castilia czmerkpei ..badge" gyannt nem paizsba foglalva ltszanak annak emlkezetl, hogy I. Edurd els nejtl Alianore grfntl szrmazik; tovbb
1

Tudjuk, hogy a rutapaizs a ni czmer kerete.

280

A badge-ek hasznlatrl.

Bohun Oliver pecstn, a hol a cznieres paizs fltt (hrom kagylval dsztett harntplyt alul, fell, hrom-hrom oroszln kisri) a Bohun-ek badge-e a fejr hatty van (607. bra). 1 Sir Walter de Hungerford K. G. Heytesbury s Homet-i lord (utbbi normann brsg) pecstn szerencss kivitel egyestsben ltjuk sajt badge-t, a sarlt-, a Peverel-ek bzakvjvel (mely badge-et jogosan viselte felesge Katalin rvn, a ki lenya s egyik rkse volt Peverel Tamsnak). E kt badge egyestse alkotta oromdszt (608. bra). A Hungerford-ok czmeres paizsa (fekete mezn kt ezst plya, a paizs fejben hrom (? mzu) lepny mellett van a Hungerford-fle badge a sarl. A jobboldali zszl, vrssel s zlddel fogasn hastott lobogjn arany szarufa ltszik, (Heytesbury) a baloldali hermelinnel s vrssel tszr vgott (Hussy). E kt zszl nevezetes kt hbr, Heytesbury s Hussy egyeslst jelenti. Lord Hungerford-ot 1449-ben bekvetkezett halla utn, legidsbb 't tll, fia kvette Sir Robert de Hungerford, a ki atyja letben ugyanolyan pecsttel lt mint atyja, csakhogy az oromdszbeli s a badge-sarlkon egy-egy hermelintincs, a zszlkon s a czmeres paizson egy-egy tornagallr jelezi a czmertrst (lsd a Czmertrs czm fejezetet) (609. bra). A Hungerford csalddal val sszehzasods kvetkeztben a Courtenay csald is hasznlta badge-gyannt delfinnel s Szent Antal kereszttel sszektve. A Courtenay-fle badge-nek, a Szent Antal keresztnek csengettyvel val egyestst mutatja egy heraldikailag s mvszetileg egyarnt szp kandall prknyzata, melyet Courtenay Pter pspk kszttetett s a mely az exeter-i pspki palotnak egyik dsze (610. bra). Nagy-Britannia rendjeleihez a rend badge-e is jr. A Bath-rend tengerszi s hadi badge-t a 611. bra mutatja. Ugyan e rend diplomatiai s polgri badge a 612. brn lthat. A 613-ik bra az indiai csillag, a 614-ik a trdHa sisakon llana a hatty, oromdsz (erest) lenne, de gy badge. Hasonl mdon alkalmazva egy ngy lb llatot ltunk Kcski Sndor czmeres paizsa fltt (490. bra). Tvol vagyok attl, hogy ebbl a badgenek Magyarorszgon val hasznlatt akarnm kvetkeztetni, de nem tartom lehetetlennek, hogy valamely badge-el sszekttt czmeres pecstet utnzott metszje s gy keletkezett az a szablytalansg, hogy oromdsz sisak nlkl van rajta.
1

A badge-ek hasznlatrl.

281

607. bra 608. bra.

610. bra.

609. bra.

611. bra.

612. bra. 613. bra. 614 bra.

282

A badge-ek hasznlatrl.

szalagrend, a 615-ik a skt bogcsrend, a 616-ik az ir SzentPatrik-rend badge. A korbbi badge-ket csak nagyon tkletlenl rthetjk meg. Magukra vonjk e badge-ek a tanulmnyozk klns figyelmt gy specialis rdekessgk miatt, mint azon fny miatt is, melyet az angol np szemlyisgeinek trtnetre derteni hivatva vannak, mint napjainkba val rendkvli alkalmazhatsguknl fogva is. Valban napjainkban, a mikor az igazi heraldika fellesztse teljes remnynyel kecsegtet, klnsen kvnatos mondja Charles Boutell1 hogy a badge-ek ismt kzhasznlatba kerljenek. Nem elgsges, hogy

615. bra.

616. bra.

feleleventsk rgi angol heraldiknkat, a miknt az egykoron Angolorszgban virgzott s hogy ennyivel azutn megelgedjnk, tovbb kell mennnk, alkalmaznunk kelle fellesztett heraldikt, a maga eredeti szellemben, a maikor viszonyaihoz s a dolgok mai llapothoz. s sokat tesznk e tekintetben a badge-eknek, e kedves s kifejezsteljes heraldikai jelvnyeinknek feleleventse ltal akr a czmeres paizszsal kapcsolatban, akr tle fggetlenl is. Mg az oromdszek szksgkpen egyestendk a sisakkal s a sisak viseljvel s kvetkezskpen katonai s kzpkori jellegek, addig a badge-ek egyarnt alkalmasak arra, hogy nk avagy brmin foglalkozst z frfiak viseljk, egyarnt illk minden korhoz s minden korszakhoz".
1

English Heraldry by Charles Boutell. M. A.

NYOLCZADIK FEJEZET. Czmertrs. Czmertrsnek (brisure, Beizeichen, Bruch) nevezik a heraldikban a czmernek mindazon megvltoztatsait s mdostsait, melyek a csaldok egyes gainak (s a trvnytelen szrmazsaknak) egymstl val megklnbztetsre szolglnak. A czmertrsek blcsje Francziaorszg s onnan terjedt el a tbbi nemzetek heraldikjban. Kifejldsnek legmagasabb fokt Angliban rte el, a hol a czmertrs jeleibl lthatjuk, hogy az illet czmertulajdonos a csaldf hnyadik fltl szrmazik, s hogy atyjnak hnyadik fia. Az idsebb fi, atyja letben, tornagallrt visel czmerben, a msodik flholdat, a harmadik tg csillagot (sarkanty taraj), a negyedik csonka rigt, az tdik gyrt, a hatodik liliomot, a hetedik tlevel rzst, a nyolczadik horgonyvg-keresztet. A msodik fi legidsebb fia: tornagallrral disztett flholdat, a msodik fia flholddal disztett flholdat, a harmadik csillaggal disztett flholdat s gy tovbb. A flhold jele annak, hogy a fg msodik fitl szrmazik s a rajta lv dszts mutatja, hogy a fg feje msodik finak hnyadik fia. Az ide mellkelt 617. bra az angol heraldika czmertrseinek rendszert mutatja, a mely tkletessgt a majoratusi intzmny fejlettsgnek ksznheti. Olyan fejldtt czmertrsi rendszert egy nemzet heraldikjban sem tallunk, mg a francziban sem, pedig a mint

284

Czmertrs.

mr mondtuk, Francziaorszg a czmertrsek blcsje s a majoratusi szervezet Francziaorszgban is ki volt fejldve. Franczia- s Olaszorszgban a trsnlkli, teljes csaldi czmer gy mint Angliban csak a legidsebb fit illeti meg azzal a klnbsggel, hogy mg Angliban csak az atya halla utn, az elbb emltett kt orszgban mr atyja letben is, gy hogy a dauphin mindig a teljes czmert hasznlta, a msodik szltt pedig, a ki Flp goston ta orlansi herczegnek neveztetett, tornagallrral trte meg czmert, A fiatalabbak s a termszetes gyermekek szintn trssel megvltoztatva viseltk atyjuk czmert, de a vltoztatsnak, mdostsnak annyira gondosan kidolgozott rendszere nem volt, mint Angliban s a trtt a czmerbl, ha klnben nem tudjuk, nem lehet megllaptani, hogy a fg feje hnyadik fitl szrmaz hnyadik fi. A nmet heraldikban a czmertrs nem volt ktelez. Alkalmaztk ugyan, de a majoratusi szervezet tkletlensge miatt minden rendszer nlkl. A mi czmereink nmelyikn is van trs, de e pldk nem elgsgesek arra, hogy a trsnek valami rendszert lehetne bellk kieszelni. Annyit hatrozottan llthatunk, hogy a trs nlunk sem volt ktelez, mert, hogy ms pldt ne idzzek, Corvin Jnos sem jelezte czmern trvnytelen szrmazst. A czmertrs tbbfle mdon trtnt s pedig: 1. Egy j mesteralaknak vagy czmerkpnek betoldsa ltal. 2. A mzoknak megvltoztatsval. 3. A mesteralak vagy czmerkp megvltoztatsa ltal. 4. A czmerkp megcsonktsa ltal. 5. Tbb mesteralak, vagy czmerkp kzl egyiknek elhagysval. 6. Egyforma czmerkpek vagy mesteralak szmnak megvltoztatsa ltal. 7. A mesteralak vagy czmerkp helyzetnek megvltoztatsval. 8. Az oromdsz megvltoztatsa ltal. A czmertrsnek els helyen emltett mdjt leginkbb Francziaorszgban alkalmaztk. Nmetorszgban s nlunk sokkal kevesebbet. Eredetileg csak a tornagallr, a szalag s

Czmertrs.

285

617. bra.

618. bra.

619. bra.

622. bra.

620. bra.

621. bra.

286

Czmertrs.

a belle fejldtt lebeg plcza szolglt e czlra, ksbb azonban a flholdat, csillagot, sarkantyutarajat, lherelevet, ngyes, ts levelet, kagylt, rmt, keresztet stb. is flhasznltk. Az ide mellkelt 618., 619., 620., 621. s 622. brk a franczia kirlyi hz czmernek trseit mutatjk. A 618. bra az Orlans-okt, melyben a hrom arany liliom kk mezben a kirlyi hz czmere, a tornagallr az Orlansok czmertrse. Megjegyzend, hogy a mikor az Orlansg kerlt a franczia trnra a czmertrst elhagytk. E czmertrst V. Kroly kirly s Bourbon Johanna msodik fia Lajos Orlansi herczeg, XII. Lajos kirly nagyatyja viselte elszr. Flp Lajos Orlansi herczeg negyedik fia mint vertus-i grf holdsarlt hasznlt czmertrsl (619. bra). Czmerben teht kt trs van.1 II. Henrik kirlynak Madame Flamintl 2 szletett termszetes fia, Henri angoulme-i lovag, balharntszalaggal jelezte trvnytelen szrmazst, a mint azt az ide mellkelt 620. bra mutatja. E czmer fejben a mltai kereszt van, melyet mint e rend francziaorszgi nagy perjele viselt. Jnos orlans-i btard Dunois s Longueville grf, Lajos orlans-i herczegnek Eughien Mariette-tl szletett termszetes fia, a Longueville herczegek trzsatyja, az Orlans czmert balharnt szalaggal trte meg (621. bra). A franczia kirlyi hz Cond nevezet mellkga, a mely Antal navarrai kirly 3 testvre Lajos vendme-i herczeg hetedik fitl Lajos Cond herczeg s Conti marquis-tl szrmazik, vrs lebeg plczval trte meg czmert (622. bra 1. 4.), msodszltt fia Ferencz, Conti herczeg, azzal trte meg ismt czmert, hogy a felnegyedelt paizsban a 2. s 3. helyre az Alenon czmert helyezte 4 (622. bra.), a mely magban is trt czmer, mert az Alenon-ok, mint III., vakmer, Flp utszltt fia Kroly ivadkai szintn a franczia kirlyi hznak mellkga, s czmertrsk ezst bizanczival dsztett vrs rma.
Ha valamely csald fiatalabb gbl egy j g vlik ki, ez utbbi jabb trssel jelzi e krlmnyt. 2 A skt Lewiston csaldbl szrmazott. 3 IV. Henrik franczia kirly atyja. 4 Anyja Franoise d'Alenon volt.
1

Czmertrs.

287

A lebeg plcza nem egyb mint, mind a kt vgn, megkurttott keskeny harntplya (szalag), mely a paizs szleit nem rinti, s lehet harntplya mentn (bton pri en bande) s balharntplya mentn (bton pri en barre) elhelyezve. Ez utbbi pp gy mint a (balharnt) szalag (filet de btardise, Bastard-Faden = fattyszl) gyakran de nem mindig trvnytelen szrmazst jelez czmertrs. Ltjuk, hogy a Cond czmertrs vrs, s mert kk mezn van, vt azon szably ellen, a mely szerint szint szinre nem szabad tenni. E tekintetben a 65-ik lapon mondottakra utalok. A lebeg plcza helye mindig a paizsmez kzepe, mert nem egyb mint kt vgn megkurttott harntplya. A tornagallrnak mint czmertrsnek helye, mindig a paizsfejben van, ha lejebb ll, nem tekintjk czmertrsnek, hanem kznsges mesteralaknak. A mzok megvltoztatsa ltal val czmertrs leginkbb a nmet heraldikban szoksos. s Mayer azt mondja, hogy a mzukban klnbz, de egybknt egyenl czmerek (klnsen ha egy vidken lak csaldok) kzs szrmazst mutatnak. A mesteralaknak vagy czmerkpnek mssal val helyettestse ltal trtn czmertrs tulaj donkpen nem is czmertrs, hanem czmerhelyettests. Ez az oka, hogy sok heraldikus nem is szmtja ide. jabb idben a krsszegi s adorjni Csky csaldbl vlt ki egy jabb g, mely magt Csky-Pallavicini-nek nevezi. Ezen g czmert az ltal trte meg, hogy a Cskyak czmerkpt a Pallavicini-czmer mesteralakjval helyettestette. Ha ezen czmert megnzzk, azt ltjuk, hogy benne semmi sem emlkeztet a Csky-czmerre, pedig czmertrskor a trzsczmernek vilgosan kell feltntetve lenni s gy tulajdonkpen helytelen czmertrsnek nevezni, hanem azt kell rla mondanunk, hogy a Cskyak ezen jabb ga magt a trzstl heraldikailag nem czmertrssel, hanem az ltal klnbzteti meg, hogy a trzsczmert a Pallaviciniek czmervel cserlte fl. A czmerkp megcsonktsa ltal val czmertrs gyakori, Franczia- s Angolorszgban s mindazon tartomnyokban s orszgokban, melyekben a franczia heraldika divato-

288

Czmertrs.

zott, klnsen a rgibb idben. Valszin, hogy ez a szoks eredmnyezte a csonka rig, csonka kacsa stb. keletkezst. Tbb mesteralak vagy czmerkp kzl egynek vagy tbbnek elhagysa a czmertrsnek egyik legrosszabb mdja, mert az, a ki a teljes czmert, vagyis azt, a mely megtretett, nem ismeri, nem fogja az alak vagy alakok (kp vagy kpek) hinyzst s ennek kvetkeztben a czmertrst szrevenni. Egyforma mesteralakoknak vagy czmerkpeknek szaportsa vagy megkevesbtse, helyzetknek megvltoztatsa, nem mindig jelent czmertrst s ha pldul kt czmert ltunk melyekrl biztosan tudjuk, hogy egy s ugyanazon csald s az egyikben hrom vrs oroszln van ezst mezben, s a msikban csak kett vagy az egyikben a vrs oroszln jobbra, a msik balra gaskodik nem llthatjuk hatrozottan, hogy az egyik a msiknak czmertrse, mert tudjuk, hogy a czmerkpek helyzetnek megvltoztatsa, szmuk szaportsa vagy kevesbtse bizonyos esetekben njoglag trtnhetik s, hogy a rgi heraldikban teljesen kzmbsnek tekintettk, hogy az alak vagy kp balra, jobbra vagy szembe van-e fordtva.2 Az oromdsz megvltoztatsval val czmertrs leginkbb a nmet heraldikban volt szoksos, s ez nagyon termszetes, mert az oromdsz theorija sehol sem fejldtt ki annyira, mint Nmetorszgban. A czmertrs e nemnek az a htrnya, hogy ha a czmeres paizst oromdszes sisak nlkl alkalmazzk pecstre vagy srkre, a czmertrst nem lehet szrevenni. Annyiban is rossz a czmertrsnek e neme, hogy kt egyforma czmeres paizsrl, ha felettk klnbz oromdszes sisak van, nem llapthatjuk meg biztosan a czmertrst, mert tudjuk, hogy egy s ugyanazon szemly gyakran megvltoztatta oromdszt.2 Az angolok az oromdszen akknt tntetik fl a czmertrst, mint a czmeres paizson. Pldul a fekete herczeg az angol kirlyi oromdszl szolgl oroszln nyakba tornagallrt tett (623. bra). Nlunk mr a XIII-ik s XIV. szzadban is fordultak el
1 2

Lsd a 128., 129. s 132. lapon mondottakat. Lsd a 200-ik lapon a N. Lajos oromdszeirl mondottakat.

Czmertrs.

289

czmertrsek, a mint azt az egy genusbl szrmaz csaldoknak, a 'dologban egyenl, czmerein lthat nmi vltoztatsok s mdostsokbl kvetkeztetni lehet. De hogy a czmertrs tekintetben valamely rendszert kvettek volna, nem llapthatjuk mg meg. Az Aba nemzetsgbl val Omode ndor 1299. vi pecstjn (540. bra) egy, Nekchei Demeter 1328. vi pecstn kt plya ltszik (191. bra); a Mokianus ndor 1286. vi pecstn (624. bra) szintn egy plya van, mg a Gagyi Lszl XIV. szzadbeli srkvre metszett czmeres paizs (6. bra) tizenegyszer vgott. 1 E czmerek tulajdonosai hatrozottan az Aba nemzetsgbl valk s az ezen nemzetsg mltsg-jelvnyei a plya s

623. bra. 625. bra. 624. bra.

a vgsok szmnak megvltoztatsval jeleztk azt, hogy ugyanazon nemzetsgbl szrmaznak, de e nemzetsg ms-ms gai. A Rtt nemzetsgbl val Roland ndor 1255. vi pecstn (625. bra) a ketts kereszt s az ugyanezen nemzetsgbl szrmaz Lorntffy Mihly 1610. vi pecstn a vzszintesen fekv g a lebeg hrsfalevl alatt (56. bra) szintn czmertrs. A hrsfalevl mutatja a kzs szrmazst, s az
E czmeren klnben nemcsak, az eredeti alak megszaportsa, hanem egy j alaknak a balharntszalagnak betoldsa is jelezi a czmertrst. Az j alak fatty trs lehet (lsd Cserghe Csorna Alte Grabdenkmler aus Ungarn"). Ez a Gagyi czmerben nincs hatrozottan kizrva, habr ms adatok, a melyek ezt bizonytank, nem llanak rendelkezsnkre.
Brczay, Heraldika. -*-y
1

290

Czmertrs.

elsben a betoldott kereszt, a msikban a betoldott g aztT hogy tulajdonosuk e nemzetsg ms-ms gbl val. Az Aba nemzetsgbl szrmaz Berthti, Hedri, Keczer, Lapispataki, Sirokai, Segnyei, Somosi s Solymosi 1 csaldok mind sast 2 viselnek czmeres paizsjukban, de a paizsmez mza s a czmerkp helyzete tbbnyire klnbz'. A czmerkp azonossga a kzs szrmazst a mznak s a czmerkp helyzetnek megvltoztatsa pedig azt jelzi, hogy az illetk e nemzetsg ms-ms gaibl valk. A Gtkeled nemzetsgbl val Lestk 1236. vi pecstn kt jobb s kt baloldali ket ltunk. Istvn szlavniai bn 1250. vi pecstn (93. bra) kt baloldali k van. Az ugyancsak e nemzetsgbl val Hodus comes 1272-ben kt baloldali s egy jobboldali kkel pecstel (626. bra). Bthori Istvn

626. bra.

627 bra.

orszgbr 1437. vi pecstje pedig hrom jobboldali ket mutat (627. bra). Az k a Gutkeledek mesteralakja, szmuk s helyzetk megvltoztatsa czmertrs. A Divk nemzetsgbeli csaldok czmereiket az oromdsz megvltoztatsval trik meg. A Rudnay, Rudnynszky, Prileszky, Majthnyi s Ujfalusy csaldok czmerkpe a medve. A flsorolt csaldok kzl az elsnek oromdsze nvekv medve, a msodik ugyanaz sasszrny kztt, a harmadik brdot tart nvekv medve, a negyedik hrom strucztoll, az tdik nvekv sas. Mostanban csak Nagy-Britanniban ktelez a czmertrs, mshol alig alkalmazzk, mert nincs is rtelme, legfeljebb a hitbizomnyos csaldoknl.
1 1

ssze nem tvesztend a br Solymosyakkal. Az Aba nemzetsg trzs czmerfept.

Czimerlelrs.

291

ltalnosan el van terjedve az a nzet, hogy jogrvnyesen csak a fejedelem engedlye alapjn szabad a cztmert megvltoztatni vagy mdostani, s gy benne a czmertrst jelezni sem lehet nknyleg. Nzetem szerint, klnsen nlunk Magyarorszgon, a hol nincs trvny, mely ezt tiltan, a csaldok erre val joga elvitzhatatlan, 1 mindazltal legalbb is klnsnek tnnk fl, ha valaki azt tenn, mert manapsg szokatlan s mert mint fentebb is mondtuk, jelentsge ma mr alig van.

KILENCZEDIK FEJEZET.

I. Czmerlers.
Czmerlers (blasonnement, blassoner, Blasonirung) alatt a czmernek rvid s jellemz ismertetst rtjk. Mivel azonban czlunk gyakran az, hogy nem-szakrtk is megrtsk, ktfle czmerlerst, a szakszert s a npiest, kell megklnbztetnnk. A szakszer czmerlers czlja, hogy kevs szavaibl a heraldikus megismerje azon czmert, a melyet brzolva nem ltott, s a lers utn pontosan visszaadhassa kpben vagy ms brzolsban. A npszer az, hogy a nem-szakember is kpes legyen belle a szban forg czmert elkpzelni s brzolni. A szakszer czmerlersnak rvidnek, logikusnak s jellemznek kell lenni. A heraldikai szablyok pontos ismerete alapjn szinte stenografikus rvidsget rhetnk el, s ha a lers kzben, bizonyos meghatrozott logikai rendet kvetnk, az rendkvl meg fog rvidlni, mert sok jelz sz elmaradhat s a szakrt, a kinl a lers kzben kvetend megMegjegyzend, hogy j czmer flvevst sem tiltja egy trvny sem s nem tudom, mi alapon tlnk el azon nem nemeseket, a kik nknyleg czmert vsettek gyrikre s azzal pecstelnek. Czm bitorlsrt nem, mert czmere lehet nem nemesnek is, s a czmer nkny flvtelert azrt nem, mert nincs trvnynk, mely azt mondja, hogy czmert csak fejedelem adomnyozhat. Teht szabad ugyan, de nem illik nknyleg czmert flvenni vagy megvltoztatni. 19*
1

292

Czmerlers.

hatrozott logikai rend ismerett fltteleznnk nemcsak lehet, de kell is, mgis megrti. A npszer czmerlersnak is logikusnak s jellemznek, st rvidnek is kell lennie, mert a logikai rend kvetse, a jellemz vonsok nyomatkos kifejezse s a rvidsg lnyegesen tkletestik a lers rthetsgt. A sok flsleges szt itt is kerlni kell s meg kell gondolni, hogy a legvilgosabb, legrthetbb lers az, a melyben sem tbb, sem kevesebb sz nincs, mint a mennyi ppen kell. A npszer czmerlers rvidsgnek azonban ms a mrtke mint a szakszernek, mert a szakember kevesebb szbl rt mint a laikus. Mi itt csak a szakszer czmerlerssal fogunk tzetesebben foglalkozni, mert az erre vonatkoz szablyok amarra nzve is irnyadk s annak ltalnossgban val meghatrozsa, hogy mennyivel legyen a npszer lers a szakszernl bszavbb, lehetetlen s mindig a ler beltstl fgg, a kinek ismerni kell azon laikus rtelmi fokt s esetleges, br tkletlen, heraldikai ismereteit, a kivel a czmert megismertetni szndkban van. Szksgesnek, tartom megjegyezni, hogy klnbsget kell tennnk azon czmerlers kztt, a melyet valamely czmer ltalnos megismertetse czljbl ksztnk, s a kztt a melylyel valamely czmernek bizonyos brzolst akarjuk klns tzetessggel megismertetni. Pldul, ha valamely armalisra festett czmer lerst adjuk, mindent a legcseklyebb dolgot is le kell rnunk, holott ha valamely csald czmert ltalnossgban rjuk le, sok dolgot, pldul a sisak s paizs alakjt mint lnyegtelent, a mely klnben is megvltoztathat, mellznnk kell. A czmer falkot rszeinek s mellkes jrulkainak ismertetse kzben rmutattam arra, hogy mi a lnyeges s mi a lnyegtelen s ezt ezen fejezetben a czmerlers elveinek trgyalsval is kiegsztettem. Mondtuk mr tbb zben, hogy a heraldikban a rgi, az l heraldika kort kell irnyadnak tekintennk, s igyekezetnknek oda kell irnyulnia, hogy e tudomny krl mindent gy tegynk, mint azt az l heraldika korban tettk. Ennek kvetse czmer szerkesztsekor nemcsak lehetsges, de knny is, mert abbl az idbl val j mintink bven

Czlmerlers.

293

vannak. Msknt ll azonban a dolog a czmerlerssal. Az l. a classikus heraldika korbl val czmerlersaink nincsenek mert a heraldikai irodalom kezdete a heraldika hanyatlsval esik ssze, s br a franczia, olasz, angol s nmet irodalom akkori termkeiben gyakoriak a czmerlersok, azokat mintul ritkn fogadhatjuk el, mert tbbnyire potikus mlengsek inkbb, mint heraldikai lersok, melyekben a logikai rend s a szabatos rvidsg a rmnek esett ldozatul. Nlunk az els czmerlersok az armalisok latinul rt szvegeiben olvashatk, ezek pedig nem az l, hanem a diplomatikai heraldika termkei, s gy mintul nem szolglhatnak. E felsorolt krlmnyeknl fogva a vilg minden heraldikusa oda igyekszik, hogy a rgi, igazi heraldika titkaiba behatolva, szellemt jra feleleventse s a czmerlers szablyait ennek megfelelen llaptsa meg. A fentebb elmondottak, klnsen, a latin s nmet czmerlersokra vonatkoznak, a franczik s angolok dolga mskpen ll, mert az heraldikai nyelvk megllapodottabb s czmerlersi mdjuk, mg a heraldikai hanyatls idejben sem vlt oly daglyoss, mint a nmetek. Neknk most l magyaroknak, a kiknek nem volt heraldikai mnyelvnk, a kiknek magyar nyelv czmerlersaink nincsenek, jutott osztlyrszl az a fladat, hogy mnyelvnket megteremtsk, s megllaptsuk a czmerlerskor kvetend elveket. Ha a franczik, angolok s az jabb nmet heraldikai iskola czmerlersi mdjt 1 tanulmnyozzuk s belle a kvetend elveket gondolkodsi mdunkkal s nyelvnk szellemvel sszeegyeztetjk, azon az ton vagyunk, a mely czlunkhoz biztosan elvezet. Azon ltalnos elvek, a melyek szerint czmert lerni kell, a kvetkezk : a) A czmerlers rvid s mgis tkletesen rthet legyen. E tekintetben a franczia mnyelvet s heraldikai (rs) stylust kell mintul elfogadni, mert ez a legrvidebb. rizkedni kell azonban a rvidsg tlhajtstl, mert ez az rthetsg
* Melynek megalaptja Hefner 0. T.

294

Czmerlers.

rovsra megy. Viszont az attl val flelem, hogy a lers nem lesz elg vilgos, bbeszdsgre vezet s ez a tlhajtott rvidsghez hasonlan elhomlyosthatja az rtelmet. b) Jellemz legyen, azaz a lnyeges dolgok nyomatkosan emeltessenek ki s a lnyegtelenek, magtl elgondolhatok s kzmbsek, fel se emlttessenek. Pldul, hogy a szrnyak kiterjesztettek vagy csukottak-e. hogy az llatok balra vagy jobbra fordtottak-e, hogy az ember bajszos-e vagy szaklas, haragos tekintet-e vagy szeld, mint lnyegtelen, a czmer lersba fel nem veend. A mester alakoknak s czmerkpeknek egy bizonyos helyzete normlisnak tekintend, ennlfogva ezt a lersban nem kell flemlteni, ha azonban helyzete a normlistl eltr nyomatkosan kell kifejezni s gy egyrszt a rvidsg, msrszt a jellemzsg kvetelmnyeinek tettnk eleget. Pldul az gaskod oroszln helyzete nem rand le, mert ez a normlis llsa. Az osztvonal rendesen egyenes vonal s a paizsmezt kt egyenl rszre osztja, teht csak akkor kell tzetesebben krlrni, ha kivtelesen frszes, hullmos vagy kgys stb., s ha nem egyenl rszekre osztja a mezt. A czlp, ha magban van, rendesen a paizsmez kzepn ll, s a paizs kt szlt rinti, ha tbb van, rendes szlessgnl megfelelen keskenyebb, ennlfogva ezen krlmnyekrl, mint magtl rtetd dolgokrl nem kell kln megemlkeznnk. Csak az eltrs a lnyeges. A plyrl ugyanez ll. A tornagallr (mint mesteralak) rendesen hrom ormj, ennlfogva a lersban az ormok szmt csak akkor kell felsorolni, ha tbb mint hrom. A szarufa hegye rendesen flfel ll, teht flsleges rla azt mondani, hogy hegyvel flfel ll szarufa, ellenkez . esetekben azonban okvetetlen meg kell mondani, hogy fel- vagy valamelyik oldal fel fordtott. A gerezdes vagy czikkes paizsmez rendesen nyolcz rszre van osztva, ennlfogva elegend, ha azt mondjuk, hogy gerezdes. Abban az esetben azonban, ha tbb gerezdalak rszre van a mez osztva, jelezni kell. A kereszt lersakor, ha a paizs egyik szlt sem rinti,

Czmerleirs

295

meg kell mondani hogy lebeg, tovbb azt, ha szikln, halmon vagy pzsiton ll, s azt is, ha a paizs ngy szlt rinti. Az ember lersakor elegend helyzetnek s ruhzatnak felemltse, az hogy szaklt, bajuszt visel-e, frts haj bortja-e a fejet vagy pedig, hogy kopasz, hogy tekintete szeld-e vagy marczona, lnyegtelen dolog s felemltse nemcsak, hogy flsleges, de a ler heraldikai ismeretnek fogyatkossgt rulja el. Az oroszln rendes helyzete az gaskods, ennlfogva, ha valamely lersban rviden csak oroszln van, tudhatjuk, hogy jobbfel gaskod oroszlnrl van sz, ha balra gaskodik, a mi klnben lnyegtelen dolog s csak bizonyos krlmnyek kztt trtnik a nlkl, hogy a czmert megvltoztatn, felemlthet ugyan, de el is hagyhat. Lsd a 126132. lapon mondottakat. Az oroszlnnak a men, nvekv, fekv, l helyzete kivteles, ennlfogva meg kell mondani. Az oroszlnt a legrgibb idben sohasem festettk termszetes szinre, hanem vrsre vagy aranyra, mert e kt mz a termszetes sznhez legkzelebb ll. Teht a vrs s arany mzok mint a termszetes szn helyettesti szorosan vve nem volnnak flemltendk, de mert mostanban termszetes szin oroszlnok is fordulnak el mint czmerkpek, jobb megmondanunk ppen gy mint a zld, kk stb. mzokat s a mz felemltst csak akkor kell mellzni, ha az termszetes. Kerlni kell annak flemltst, hogy nyelve ki van-e nyjtva vagy nincs, hogy szelid vagy bsz tekintet-e, mert ez lnyegtelen s bizonyos krlmnyek kztt nknyesen megvltoztathat. Ha valamely kora-cscsves stylus pletre faragtatja valaki oroszlnos czmert: csukott szjjal, ha renaissance pletre: ttottal s kinyjtott nyelvvel kell brzolnia, mert a korai cscsves Stylus idejben az oroszlnt csukott szjjal, ksbb ttott szjjal brzoltk s a heraldikai Stylus mindig a vele egyszerre divatoz ptszeti stylushoz alkalmazkodik. A medvre nzve nem lehet hatrozottan megllaptani, hogy melyik a normlis helyzete, ezrt okvetetlen meg kell mondani, hogy men, ll vagy nvekv-e stb. A farkasrl, lrl, rkrl, kutyrl, bikrl, tehnrl, zergrl, nylrl s a brnyrl is az ll, a mit az utoljra emltett czmerkprl mondtunk. Megjegyzend azonban,

296

Czmerlers.

hogy a kereszttel brzolt brnyt hsvti" vagy istenbrnynak nevezik s gy ha valamely czmerben brny van kereszttel, nem kell hosszadalmasan lerni s a keresztet flemlteni, mert elg, ha egyszeren azt mondjuk, hogy hsvti brny". A ngylb llatok mza csak akkor emltend fel, ha az illet llat termszetes szintl klnbzik, kivtel az olyan llat, melynek tbbfle szine lehet, mint a l, kutya, tehn, bika, elefnt. A hatrozott szin llatokrl mint az oroszlnrl, leoprdrl stb. nem kell mondani, hogy termszetes szin, mert ha nincs semmisem mondva, tudhatjuk hogy az. A sas formjt nem kell felemlteni, mert stylizlsnak mdja vltozott s ugyanazon csald czmerben a sas idszakonknt msknt van alaktva. Az, a mit az oroszlnra nzve mondtunk, hogy t. i. nem kell felemlteni ttott vagy nyitott szjt, r nzve is ll. Valamint azt sem kell felemlteni, hogy evez tollai s farktollai sugrszeren vagy merlegesen llnak-e. E kzelebbi megjells nlkl is fogja tudni a heraldikus, hogy mikor rajzolja gy vagy gy a tollakat s mikor legyen csre ttott s mikor csukott. 1 Rendes helyzete a kiterjesztett szrny, mintegy felrppen. Ez teht fl nem emltend. A szint csak akkor nem kell flemlteni, mikor termszetes. A szrny eleje a szrnyknyk vonala, ebbl kvetkezik, hogy lersakor az a mz emltend elszr, a melyet a szrnyknyk vonala hatrol. A tbbi llatokra s a nvnyekre nzve csak egy szably van t. i., hogy a rjuk, mint czmerkpre, vonatkoz minden jellemz krlmnyt fel kell a czmerlersban emlteni, csakis termszetes szink felemltst kell mellzni. A vr lersakor meg kell mondani, hogy hny torony van rajta. A fal rendesen orms, e szerint ez fl nem emltend, de ha kivtelesen nem az, meg kell mondani, valamint azt is, hogy hny kapu van rajta. A paizs merleges szleivel prhuzamosan ll czmerkpek helyzett czlp mentn'', a vzszintes szlekkel prA sas brzolsnak kor szerint vltoz mdjainak lersa a 139. s az azt kvet lapokon olvashat.
1

Czmerlers.

297

huzamos helyzett plya mentn", az tl vonalakkal prhuzamos helyzett harntplya mentn" szavakkal jelezzk. c) Krlrs helyett az elfogadott mszavakat kell hasznlni, mert egy mszval rviden ki lehet azt fejezni, a mit a krlrsbl, a legtbb esetben, nehz megrteni. A kifejlett heraldikai nyelvekben, mint pldul a francziban, bizonyos alakoknak helyzetk s mretk vltozsval nevk is megvltozik. Pldul a jobb harntplyt bande-nak, a bal harntplyt barre-nak, a keskeny czlpt vergette-nek stb. nevezik. Ez lnyegesen megrvidti a lerst, de ott a hol a heraldikai mnyelv nem a szksghez kpest fejldtt, hanem mestersgesen, rvid id alatt kellett megteremteni, mint nlunk, nem ajnlatos. Rszemrl helyesebbnek tartom az egynem trgyakat mindig egyformn nevezni s helyzetk vagy mretk megvltoztatst jl vlasztott jelzvel fltntetni. Ez lnyegesen megknnyti a heraldikai mnyelv megtanulst. Klnben is a mennyit ezltal rvidsg tekintetben szenved a mondat, annyit nyer a knny megrthets tekintetben. d) A czmerlerskor bizonyos logikai rendet kell kvetni, erre nzve irnyad a lerand trgyak heraldikai jelentsge. Miutn azt ismerjk, knny tudnunk, hogy elszr a czmeres paizsrl, aztn az oromdszes sisakrl, utna az orrjegyrl s vgre a kls dszekrl kell szlanunk. A czmeres paizs lersakor a szint kell elbb megnevezni s aztn a mesteralakot vagy czimerkpet, ha tbb rszre van a mez osztva azt is a mesteralakok s czmerkpek lersa eltt kell flemlteni, ha tbb alak van a paizsmezn a falakot kell elbb megnevezni vagy azt a mely jobbrl ll. gy aztn, a klnben szksges jelzk elmaradhatnak. Ha ezt szem eltt tartva egy czmerlersban azt olvassuk, hogy kkben pnczlos lovag" s oroszln, tudni fogjuk, hogy a kk a mezre vonatkozik, hogy a pnczlos lovag jobbrl ll, a termszetes szin oroszln pedig baloldaln fel-, azaz jobbra, gaskodik, a nlkl, hogy azt kln flemltettk volna, mert tudjuk, hogy az els helyen megnevezett czmerkp jobbrl, a msodsorban flemltett balrl ll, tudjuk, hogy az oroszln, ha mza nincs kln flemltve, termszetes szin, s tudjuk, hogy jobbfel gaskodik, ha ms nincs mondva. Ugyanez ll az oromdsz vagy oromdszek lersra

298

Czmerlers.

nzve is. Kt oromdsznl a jobbrl llt kell elbb megnevezni, a sisakrl szlani nem kell, mert magtl rtetd dolog, hogy az oromdsz sisakon van. Ha bizonyos, rossz, a heraldikai szablyokkal ellenkez, czmerbrzolst kell lerni, a mikor pldul a sisak a rangkoronn van, a sisakrl is kell emltst tenni, de ekkor is elg azt megmondani, hogy csupor, csbr, csr vagy tornasisak- a blls sznnek a rostly pntjai szmnak flsorolst el kell hagyni. Mr a paizsra vonatkozlag is mondtuk, hogy helyzetrl t. i., hogy egyenesen, balra vagy jobbra dlve van lltva, szt sem kell vesztegetni, ugyanezt mondhatjuk a sisakra vonatkozlag. Abban a kivteles esetekben, a mikor a sisakrl szlni kell, a mint fentebb is mondtuk, elg ha nemt s szmt emltjk fl. Abbl a krlmnybl, hogy egy, kt, hrom vagy tbb sisak van a czmeres paizs fltt, a negyedik fejezetben a 191. lapon elmondottakat szem eltt tartva, tudni fogjuk helyzett vagy helyzetket is. Az oromdsz helyzetnek klns meghatrozsra sem kell a szt vesztegetni, mert ez a krlmnyekhez kpest vltozik. Pldul ha a kvetkez czmerlerst olvassuk : kkben aranykoronbl nvekv ni alak, homlokn kt szarv. Oromdsz: a czmerkp. Orrjegy: kk vrs, s tisztban vagyunk a heraldikai szablyokkal, rgtn kpesek lesznk a (Soos) czmert lerajzolni. Az oromdszl szolgl alakot szembe lltjuk, ha a paizst egyenesre lltva rajzoljuk, oldalt fordtjuk, ha a paizs dlt s pedig azon oldal fel a mely el a paizs hajlik. Az orrjegy lersakor els helyen emltett mz a klst jelenti. A fenti czmerlers szerint az orrjegy klseje kk, bllse vrs. Kk, arany, vrs, ezst11, azt jelenti, hogy a jobboldali orrjegy klseje kk, bllse arany, a baloldali klseje vrs, bllse ezst. Nagyon el van az a hibs nzet terjedve, hogy az orrjegy lersakor mindig a szint kell elbb megnevezni, mert az orrjegy klseje mindig szn, a bllse pedig mindig fm. Mr mshelyt is kimutattuk, 1 hogy az
1

Lsd a 233. lapon mondottakat.

Czimerlers.

299

orrjegy klseje lehet fm is, lehet szn is, ennlfogva az orrjegy lerst is bizonyos esetekben nem a szn, hanem a fm flemltsvel kell megkezdeni. A heraldikai szablyoknak megfelelen szerkesztett czmereknek a fentebb kifejtett elvek szerint val lersa nagyon knny, de a helytelenl szerkesztettek sok esetben majdnem lehetetlen. Az erdlyi fejedelmektl s a mlt s jelen szzadban adomnyozott czmerekben nha annyi mindenfle czmerkp van, s oly mesterklten, zavart sszelltsban, hogy a czimerlers szablyaitl okvetetlen el kell trnnk, ha azt akarjuk, hogy megrtsenek. Ily esetben ahhoz a mdhoz kell fordulnunk, a melylyel kpes-lapokban a kpeket magyarzzk. Flemlrl azt mondani, hogy nekel, oroszlnrl, hogy bg, helytelen, mert ezt grafikai ton brzolni nem lehet. E czmerkpek jellemz vonsa nem az nek, nem a bgs, ezt a kpen gy feltntetni, hogy valaki flvel hallja, gy sem lehet, hanem flemle-, illetleg oroszln volta a jellemz s a flemlt, oroszlnt jellemz vonsok adjk meg a czmerkp jellegt, a mely klnsen az oroszlnon messze tvolsgban is flismerhet. Nagyjban a czimerlers szablyai minden nyelvben egyformk, de a rszletekre nzve klnbzk. Pldul a nmet heraldikus, a flemlrl s oroszlnrl a fentebb elmondott pldbl kiindulva, nem mondja a trombitl emberrl, hogy trombitl ember", hanem azt, hogy ember, jobbkezvel szjhoz illesztett trombitt tart". Nem kutatom, hogy e kvetkezetessg szksges-e a nmet heraldikai nyelvben, de llthatom, hogy magyarul rvidebb az els helyen emltett mondat s tkletesen rthet, mert msknt senki sem trombitlhat, minthogy a trombitt szjhoz illeszti, s mert ezt ezer ember kzl 999 a jobb kezvel szokta tenni. A hastott, vgott, harnt osztott paizsmez egyes rszei mznak lerst a fels, illetleg a jobb oldalon lv rszvel keli megkezdeni. Pldul a 134. bra ezsttel s vrssel hastott, a 135-ik ezsttel s vrssel vgott, a 136. vrssel s ezsttel harntosztott, a 137-ik ezsttel s vrssel harntosztott.

300

Czimerleirs.

A 211-ik brn bemutatott Szily czmer lersa: vrs paizsfej, benne kt ezst csillagtl kisrt felfordtott ezst szarufa, alatta ezst s zld koczkkbl sszervott fels plya a kk pajzs-mezben hrom nyilat tart arany oroszln. Az Usovity czmer (239. bra) lersa : felnegyedelt paizs, 1. s 4-ben oroszln, 1 az egszen fekete ezst ktsorosn koczks balharnt plya. Az olyan czmernek lerst, melynek paizsmezeje tbb rszre van osztva, az osztsokrl kell megkezdeni. A mesteralakok felsorolsa a kvetkez sorrendben trtnik : 1-szr a boglr paizs alakja vagy czmerkpe. 2-szor a szv paizs alakja vagy czmerkpe, aztn az egyes paizsmez rszek azon sorrendben sorolandk fl, a melyet az 69. lapon lthat 119. bra mutat. Sok rszbl ll czmer lersra vonatkoz pldk : A mellkelt 628. brn lthat Klobusiczky czmer: ezsttel s vrssel felnegyedelt paizs. A kk boglr paizsban holdsarltl s csillagoktl kisrt nyilas j. 1. s 4. korons fekete sas, 2., 3. koronbl hrom fejr strucztoll. Hrom oromdsz : a paizsbeli sas, a hrom strucztoll, daru. Orrjegy : fekete ezst, arany kk, vrs ezst. Nem mondtuk, hogy a boglrpaizsban a holdsarl jobbrl van, mert nyilvnval abbl, hogy elszr neveztk meg, az oromdszekrl sem mondtuk, hogy a sas jobbrl, a strucztollak kzpen, s a daru balrl van, mert flsorolsuk rendjbl ez vilgosan kitnik. Hogy melyik orrjegy tartozik az els, msodik s harmadik oromdszes sisakhoz, szintn flsorolsuk rendjbl tnik ki. A sisakokrl nem szltunk, mert magtl rtetdik, hogy az oromdsz csak sisakon lehet, s ha az armalis festsn hinyoznk is, a heraldikai elvek kvetelik, hogy ptoljuk. A 629. bra a Tisza csald grfi czmert brzolja, lersa: hastott s ktszer vgott paizsmez, rajta kk boglr-paizs benne trk fejbe szrt kardot s hrom buzakalszt tart
1 Megjeg-yzend, hogy e czmer brzols helytelen, mert tudjuk, hogy egy osztott paizs klnbz rszeiben lv llatokat egymssal szembe fordtani nem szabad. Lsd a 176. lapon mondottakat.

Czmerleirs.

301

sisakos pnczlos vitz: 1. Bihar vrmegye czmere, 2. a budapesti ptszeti tancs jelvnye: e kett kz betolva Szeged vros czmere; 3. feketben fejr elefnt; 4. mint a betolt rsz; 5. mint 2.; 6. mint 3., 5. s 6. kztt arany bekelsen. 0. T. A. S. fekete betk egyestse. Hrom oromdsz : fejr nvekv brny ; a boglrpaizs czmerkpe nvekven fekete szrny kzt; fejr elefntfej. Orrjegy: kk arany s vrs ezst; kk arany s vrs ezst: fekete ezst s fekete arany. A 45. lapon rviden emltettk, hogy a heraldikban az az oldal a jobb, a mely a szemll bal oldalval ll szemben. Szksgesnek tartjuk ezt itt ismtelni, mert tapasztalsbl tudjuk, hogy az oldalak megjellse krl sokszor trtnik zavar.

628. bra.

629. bra.

Ha a paizs oldalrl van sz, a heraldika szablyai rtelmben soha sem szabad megjellsket olyformn formulzni, mintha mi volnnk a kiindulsi pont, nem szabad azt mondani, hogy a paizs jobbra es (t. i. a tlnk jobbra es) oldala, de azt kell mondani, hogy a paizs jobb oldala. A paizsnak jobb oldala pedig az, a mely a mi baloldalunkkal ll szemben, valamint a velnk szemben ll ember jobb keze, jobb oldala, jobb szeme az, a mely a mi bal keznkkel, bal oldalunkkal, bal szemnkkel ll szemben. Egy velnk szemben ll hadcsapat jobb szrnya is tlnk balra ll. A paizsnak teht az a jobb oldala, a mely, ha egy velnk szemben ll ember mellt fdi, annak jobb keze fell van.

302

Czmer-symbolika.

II. Czmer-symbolika. A mesteralakoknak s czmerkpeknek jelentst nem ismerjk s vele valsznleg nem is lesznk soha sem tisztban, mert azok a forrsok, a melyekbl a mesteralakok vagy czmerkpek jelentsre nzve valamit tallhatunk, egymsnak nagyobbrszt ellentmondanak. Azt hiszem, hogy nha volt, nha nem volt tulajdonkpeni oka, hogy ez vagy az az alak vagy kp valamely czmerbe kerlt. Mind a mellett a heraldika hanyatlsa idejben az armalis szvegrk minden ron magyarzatt akartk adni az alakok s kpek jelentsnek, de mert nem volt ltalnosan elfogadott jelentse egyiknek sem, kiki a sajt felfogsa szerint tette azt. gy aztn a legtbb trgynak tbbfle, egymsnak tbbnyire ellenmond jelentst olvashatjuk. Ez az oka, hogy az igazi heraldikus valamely czmer ismertetsekor ezt a krdst teljesen figyelmen kvl szokta hagyni. A XVlI-ik szzadbeli heraldikai rk minden kpnek jelentsgt megmagyarztk s phantsijukat ugyancsak megerltettk, hogy, klnsen a hatalmas csaldok czmereiben elfordul kpeknek tulajdonosuk hisgnak megfelel megfejtst adjk. ltalnosan elterjedt nzet volt a mlt szzadban, hogy a mesteralakok a czmertulajdonos ruhzatt jelkpezik. A czlp a kopjt, a harntplya a kardktt, a plya az vet. Msok meg azt hiszik, hogy a czlp, szarufa, plya stb. a tornaviadal sznhelyei kertseinek egyes rszeit brzoljk. E magyarzatoknak valsznleg nincsen semmi alapjuk s bizonyra nem is volt semmi jelentsk s csak mint knnyen elllthat alakok maguktl ajnlkoztak megklnbztet jell val flhasznlsra. A keresztrl az a vlemny van elterjedve, hogy azt jelenti, hogy annak se, a ki czmerben viseli a kereszteshborkban vett rszt. Ez pen nem ll, mert akrhny, czmerben keresztet visel, csald van a ki czmereit oly ksn kapta, hogy az adomnyoz, vagy a czmerfest nem tudhatja, volt-e az ismeretlen s a kereszteshborkban vagy nem.

Czmer-symbolika.

303

Az azonban nagyon valszn, hogy a kereszteshbork nagyban hozz jrultak ahhoz, hogy a kereszt oly ltalnosan kedvelt s elterjedt czmerkpp lett. A bizanczi rmek, lepnyek s a holdsarl szintn keleti reminiscentik, de azrt valamely czmerben val jelenltk semmi esetre sem bizonytja azt, hogy az, a ki kapta, keleten jrt, 1 A kagylk nmelyek szerint azt jelentik, hogy az, a ki czmerbe flvette vagy kapta, szent-sri zarndok volt. Lehet, hogy e trgy, mint czmerkp, legelszr zarndok czmerben foglalt helyet, de hogy valamennyi, czmerben kagylt visel csald se zarndok lett volna, azt hiszem senki sem fogja lltani. Hatrozott jelentse csak a beszl czmereknek van, a melyekben a kp rendesen a czmerszerz foglalkozsra emlkeztet trgy. . Az elmondottakbl nem azt kell kvetkeztetni, hogy a czmerkpeknek soha sincs jelentsge, hanem csak azt, hogy nem mindig van, s hogy a jelentsg kutatsa ritkn vezet czlhoz, mert ritkn van rott forrs, mely alapul szolglhatna s ha van is, nem vehet mindig komolyan, mert a legtbb esetben nagyon is erszakos magyarzatot ad. Hogy mi az igaz a rgi czmerkpmagyarzatokban, ma mr nem dnthetjk el. Vjjon igazsgon alapul-e a krniksnak kijelentse, hogy a cseh oroszln ketts farka onnan keletkezett, hogy I. Frigyes csszr adomnylevelben, a melylyel oroszlnt adott a cseh kirlynak, a fest oly rvidre rajzolta az oroszln farkt, hogy majomnak nztk, minek kvetkeztben knytelen volt ms farkat s ezttal, nehogy flrertsre szolgltasson alkalmat, kettset rajzoltatni bizony nem tudjuk. A Colonna csald czmernek magyarzata is nagyon czifra. Azt mondjk, hogy Jnos cardinalis Palestinba kldetett mint legtus 1223-ban s visszajvetelekor elhozta azon oszlopnak egy darabjt, a melyhez Jzust megkorbcsoltatsakor ktztk, hogy ennek emlke a csaldban megmaradjon, oszlopot vlasztottak czmerkbe, s ennek alapjn csaldjuk neve is Colonna (oszlop) lett.
1

Lsd a 174. lapon mondottakat.

304

Czmer-symbolika.

Vannak azonban czmerek, a melyeknek magyarzata ktsgtelen s a hol a czmerlevl fogalmazjnak tollt nem a hizelkeds vezette. Ilyen a tbbek kztt a zgrbi Dabiak czmere. A czmerlevl szerint a mely a Turul" V. ktetben jutott nyilvnossgra, a czmerszerz Zsigmond kirlynak borblya (barbirius nostre maiestatis) volt. A czmerben gykervel flfel fordtott hrom emberfog lthat, a melyek nyilvn a hsges borbly fogathz foglalatossgra emlkeztetnek. Azt mondtuk, hogy a czmerkpek jelentst nem egyformn magyarztk, de a szerint, a mint a magyarz intentijba illett. A Klkedi csald 1429-bl val czmeres levelnek szvege a saslbrl a kvetkezket mondja: a saslb azt pldzza, hogy a mit a czmerszerzk az alzatossg s vitzsg krmvel megragadnak, llhatatosan meg is tartjk. 1 Az esslingeni Schulmeister 3 pedig a saslbrl azt mondja, hogy a madarak hallt jelenti. Der snabel trvec die milte, die fvzze waren vogel todes gerende. " E pldk lltsom helyessgt bizonytjk. Mennl tbb adatunk lesz a czmerkpek magyarzatra, annl nagyobb lesz a zavar, mert a legtbb czmerkpmagyarz sajt czljainak megfelelleg tette azt s e czlok szerint kellett a klnfle kpeket magyarzni. A Klkedi czmermagyarz kellemetest akart a saslbbl kimagyarzni, az esslingeni Schulmeister, a kinek oka volt Habsburg Rudolfot nem szeretni, pedig kellemetlent, mind a kettnek sikerlt a szndka, de mi a kt adatnak nem sok hasznt ltjuk. Egyebet nem ltunk bellk mint azt, a mit klnben is tudunk, hogy a papiros trelmes. Seyler 3 azt mondja a sasrl, hogy a gyngdsget, kegyessget, jsgot, nyjassgot (Milde) jelkpezi, tovbb a gazdagsgot, mert e nlkl a kegyessg nem r semmit. A franczia heraldikusok pedig azt mondjk, hogy az uralkodst. A kegyessg s uralkods jrhat ugyan egytt, de mgis klnbz fogalom.
1 23

Kzlte Schnherr Gyula a Turul" XIV. ktetben. Seyler Geschichte der Heraldik".

Czmer-symbolika.

395

A mi krniksaink nem nyjtanak a magyar symbolikra anyagot, a klfldiek meg nem illenek a mi flfogsunkhoz. Egyedli forrsok azon czmerlevelek, a melyekben a czmeralak jelentse meg van magyarzva, de mit r ha a magyarzatok egymsnak ellentmondanak. A czmerkpek s mesteralakok nem beti egy hieroglyphszer rsnak, hanem egyszeren megklnbztet jelek, egyiknek rtke olyan, mint a msik. Hiba val munka lenne a czmerkpmagyarzatok sszegyjtse, mert abbl csak azt tanulhatnnk meg, hogy az az ismeretlen rdek, a ki az armalist rta, vagy az, a ki neki tollba mondta, mit tartott a lert s megmagyarzott kprl. Ezenkvl mg azt is ltnk bel'le, a mit fentebb is mondtunk, hogy a mesteralakoknak s czmerkpeknek korntsem volt ltalnosan elfogadott jelentse. Az j czmerszerzk nagyobbrszt a heraldikai hanyatls korabeli flfogs hatsa alatt llanak s ennek kvetkeztben symbolikus czmerekre vgydnak. Ha orvos az j czmerszerz Aesculap-botot, ha tuds knyvet, ha r tollat, ha katona gyt, huszrt, dobot stb. hajt czmerbe. Ebben mindaddig nincsen hiba mg a kzpkori kerethez, a paizshoz s sisakhoz ill symbolumokat vlaszt s azt a heraldikai szablyoknak megfelelleg lltja czmerbe, de ez ritka esetben trtnik meg. Azt tancsolhatjuk e tekintetben az j czmerszerzknek, hogy ne igyekezzenek letk egsz histrijt a czmeres paizs keretben hieroglyphszeren lerni, mert ez a heraldika szellemvel ellenkezik s ha mr valami vonatkozst akarnak ltni czmerkben, az ezt feltntet czmerkpet vagy mesteralakot ne a modern trgyak raktrbl vegyk.

Brczay, Heraldika.

20

TIZEDIK FEJEZET. I. A zszlkrl ltalban. A zszl sidkben is, s azta mindig olyan jel volt, mely kr a harczosok gylekeztek. Mivel azonban gylekeztet jelre, zszlra csak annak volt szksge, a ki nagyobb szm harczos ln llott, a zszl csak nagyobb urat illetett meg s pedig ltalban azt, a ki bizonyos meghatrozott szm sok helyt 50 lovast vezetett. Br a legrgibb idben is szoks volt a zszlra valamely kpet festeni vagy ms mdon (flvarrs, hmzs) 'alkalmazni, a czmereket mg sem akalmaztk e helyen mindjrt keletkezsk utn. gy, hogy a czmereknek elterjedse utn mg j ideig czmertelen, res zszlk is voltak. A franczik birodalmi zszlaja, az oriflamme", is czmer nlkli volt. 1 Ksbb a zszlra is rtettk a czmert, ppen gy mint a paizs mezejre. s pedig nemcsak a fbb emberek zszlajra de azon kis zszlkra is, a melyek a dsida hegynek voltak kessgei. A zszl teht nmely esetben paizshoz hasonlan, kerete, alapja a mesteralaknak vagy czmerkpnek, s ezrt helytelen re paizsba foglalt mesteralakot vagy czmerkpet s a paizs fl czmerfdelet tenni. 2 A heraldika
1 Nevt onnan vette, hogy az t csikban vgzd vrs selyemzszl aranyozott rzzel burkolt nylen lobogott. Auri, ori = aranyos. Flamme, flammatum = zszl (az olyan zszl, a mely hegyes csikkba van szabva s ez ltal nmileg lngnyelvekhez hasonlt.) 2 Megjegyzend hogy czmeres paizsbl, oromdszes sisakbl s orrjegybl sszelltott teljes emblme"-et csak olyan trgyakon lehet brzolni, a melyek az effle emblme-nek nem alkot rszei, teht pleteken, pecstnyomkon, srkveken, falon, stb., de paizson, sisakon, zszln nem,mert ez utbbiak, mind kln, kln keretei a mesteralaknak vagy czmerkpnek.

A zszl alakja s szine.

307

fnykorban ez nem is trtnt meg, st a XVI-ik szzadban sem. Francolin herold Turnierbuchjban, mikor a Miksa fherczegtl atyja tiszteletre rendezett tornt rja le, a tbbek kztt t zszlnak lerst adja s mindeniken csak a mesteralak vagy czmerkp van fltntetve paizsba nem foglalva, ezek: a bajor zszl: fejrrel s kkkel rutzott; a cseh kirlyi zszl : srga, fekete s fejr ; a magyar zszl : fejrrel s vrssel htszer vgott 1 (vier weisse und vier rothe Striche); a nmet birodalmi zszl : srga mezben ktfej fekete cseh zszl : vrs mezben fejr oroszln. II. A zszl alakja s szine. A czmeres zszl ltalban ktfle alak volt s pedig vagy ngyszglet vagy fell cskba szabott. Az elbbit francziul a/zn/re-nek (630. bra), az utbbit pennonnak (631. bra) nevezik. A bannire a zszls urat, a pennon a kevesebb lovas len ll lovagot illette meg. Rgi franczia krnikk tansga szerint, a fhadvezr ltal zszls rr neveztetett a csata utn az, a ki bizonyos meghatrozott szm homme d'armes-mal jelent meg s krte e kitntetst, ez esetben aztn a lobogszvet hegyt leszeltk. A pennon-bl bannire lett. Innen ered az egy ranggal val ellpsi kifejez franczia szlsmd: faire d'un pennon bannire". Voltak ezenkvl kt-, st tbb cskban vgzd zszlk is. Azon zszl, a melyrl a heraldika keretn bell, sz lehet, mindig a neki megfelel czmer szineit kell, hogy fltntesse. S ez tbbflekpen trtnhetik. Lehet a zszl egyszn s a msik szn a mesteralakkal vagy czmerkppel vagy a szegesen fltntetve, lehet kt sznnel vgott, hastott vagy harntosztott stb. III. A mesteralak vagy czmerkp elhelyezse a zszln. Heraldikailag leghelyesebb a zszlt heraldikai keretnek, vagy alapnak tekinteni mint a paizst, s a mesteralakot s czmerkpet, paizs s czmerfdl" nlkl, helyezni re. gy jrtak el rgen. Teljes czmerfdeles czmert csak attl az
1

Itt is fejr a fels rsz (lsd a magyar czmerrSl szl fejezetet). 20*

308

A mesteralak vagy czmerkp zszlnval elhelyezse.

idtl fogva ltunk a zszln, a melyben a czmeralkot rszek termszetrl, eredetrl kezdtek elfelejtkezni, a mikor a zszlksztk a czmert mr csak pecsteken, kpeken stb. lttk. A mesteralakoknak keret nlkl val fltntetse a zszln nem nehz. Lssunk nhny pldt: A 183. brn paizsban lthat plys czmernek zszln val fltntetst a 630. bra mutatja. A 189. brn paizsba foglalva lthat vrssel s fejrrel htszer vgott czmert zszln alkalmazva a 631. bra 1 mutatja. Vrssel s fejrrel vgott czmert zszln fltntetve a 632-ik brn ltunk, vrsben fejr harntplyt a 633-ik bra mutat. A Keled nemzetsgbeli Krgyi csald ezsttel s vrssel felnegyedelt czmernek (42. bra) a 634. brn lthat zszl felel meg. A Gutkeled nemzetsgbeli Orszghok czmernek keit zszlra helyezve a 635. brn Jtjuk. A Szecsdiek ormsan-harntosztsos czmere (238. bra) zszln a 636. brn van feltntetve. Az egyszer czmerkpeknek kzvetlen a zszlra, mint alapra, val helyezse sem tkzik nehzsgbe. Pldul Borsod vrmegynek czmere : feketben arany oroszln (637. bra) nagyon szpet mutat paizskeret nlkl kzvetlen a zszln (638. bra). Sok rszre osztott, tbb mesteralak s czmerkp egyestse ltal keletkezett czmer, csak paizsba foglalva illik a zszlra. Ez esetben teht a teljes czmeres paizst kell a zszlra tenni, sisakkal, oromdszszel s minden kls jrulkval. A zszl ekkor nem alkot rsze a czmernek, mert nma paizst ptolja s a heraldiknak nincs is tbb kze hozz mint valamely plethez, kandallhoz stb., a melyen czmer van. Nem szksges azonban az ily compliklt czmert a maga teljessgben a zszlra tenni, st ajnlatosabb is csak afalakot vagy fkpet egyedl feltntetni, mert a sok rszre osztott, sok alakot s kpet mutat czmer nem lthat jl messze tvolbl, pedig ez a fczl. ppen ezrt a czmerkpeket stylizlva kell a zszln brzolnunk, mert gy, ha jellemz vonsai tlzottak, mint a karrikaturban, nagy tvolsgbl is jl lthat.
1

A magyar zszl gy, a hogy Francolin lerta.

A mesteralak vagy czmerkp zszln val elhelyezse.

309

633. bra.

634 bra.

635. bra.

636. bra.

637. bra.

638. bra.

Klnben nem kell elfeledni^ a mit mr ms helyt is mondtunk, hogy az llatok stb. a zszl nyele fel fordulva brzolandk (lsd a 638. brt). Gyakran a zszl mind a kt oldaln ugyanaz a czmerkp, pldul oroszln van, ez esetben az egyik jobbra a msik balra fordult.
A

310

A magyar zszl.

IV. A magyar zszl. A honfoglal magyarok zszli alakjnak kutatsa nem tartozik e munka keretbe, gy teht csak a heraldikai zszlval fogunk foglalkozni. A bcsi krnikban ktfle alakban ltjuk a magyar zszlt brzolva: ngyszgbe szabottat (bannire), mint a

639. bra.

630. brn ; s ngyszg, fell hossz cskba szabott alakt (pennon), mint a mogyordi csata kpen (639. bra). A szentmiklsi kincsen brzolt vitz lndzsjn pennon" alak zszlcska van, azzal a klmbsggel, hogy felseje nem egy, hanem kt cskban vgzdik (640. bra). A bcsi krnika kpein sok az anachronismus, a magyarok bejvetelt brzol kpen a vezrek zszlain mesteralakok : vgsok, hastsok, rutk, harntosztsok, szarufk stb. dszlenek, akr csak a XIII. szzadbeli banneret"-ek ban-

311

640. bra.

312

A magyar zszl.

nire-jein. A honfoglal magyar vitz s Taksony vezr testt kzpkori lovag-ltzet fdi, melln, trcsjn s pennon-szer zszlajn a turullal, mind a mellett becses forrsunk, nem a heraldika eltti korra, hanem az l' heraldika korra nzve, mert festje ezen idben lt s gy festette a zszlt is a milyennek akkor ltta. Ha a benne foglalt zszlkat szemgyre veszszk, azt ltjuk, hogy a mai magyar czmer kt felben elfordul mindkt alak : a vgsok s az apostoli kereszt elfordulnak rajtuk; de kln-kln s nem egyestve. A zszl

641. bra.

egyszn s pedig vrs, ha az apostoli keresztet brzoltk rajta s ktszm: vrssel s fejrrel htszer vgott, ha a vgsokat tnteti fel (sd a mogyordi csata kpt, 639. bra), Pennonszer zszl van a tbbek kztt mg a Dzsa ndor czmeres paizsa kt oldaln (561. bra). A magyar zlsnek gy ltszik inkbb a cskban vgzd zszlk feleltek meg. A goroszli csatban a nmetek kezbe kerlt 110 zszl kzl kerlbell egy harmada ilyen. Rkczi Zsigmond srgval szegett vrs zszlajn koszor kzepn ltszik a sas.

A magyar zszl.

313

A Bthori zszlkon az keket helyettest fogak vrs, kk s fehr alapon klnfle sznek. A heraldikai szneknek e flcserlse onnan magyarzhat meg, hogy e zszlk ms-ms czlra szolgltak s ezrt klnbznik kellett egymstl. Lsd aTurul 1895. vfolyambankzztettszinesbrkat. Istvn ifjabb kirly pecstn a dzsida nyelre cskba szabott lobog van tzve, a melyen prducz lthat (641. bra).

642. bra.

Az Ulszl idejebeli huszrok dsidjn 59. cm. szles s 72. cm. hossz lobog volt. Ilyen ktszn lobogs dsida az orszgos killtsban volt lthat 1 (642. bra). Szapolyai Imre srkvn a zszl kt cskba szabott (643. bra). Az ezredves orszgos killtsban lthat zszlk kztt volt a tbbek kztt egy Esterhzy zszl, a melyen az osztsokkal compliklt herczegi czmer lthat tojsdad barokk paizsba
E kt bra. valamint a 644548. brk Szendrei Jnos Magyar Hadtrtnelmi Emlkek az Ezredves Orsz. Killtson" czim munkjbl vannak vve.
1

314

A magyar zszl.

foglalva s az aranygyapjas-rend nyaklnczval krlvve (644. bra). Mindenki be fogja ltni, hogy a czlnak sokkal megfelelbb lett volna egyszin alapra csak a czmer falakjt, a grifet festeni, mert a sok kis mezben lv apr alak ketts rmban s a temntelen barokk dszts kztt eltnik.

~y&
643. bra.

Ehhez hasonl a Bethlen Gbor-fle zszl a mely szintn az ezredves killtsban volt. Ezen Erdly czmereit a csaldi czmer, a csaldi czmert Erdly czmerei s valamennyit a koront tart kt oroszln s a mindenfle barokk hmzs homlyostja el (645. bra).

315

644. bra.

645. bra.

316

Czmer- s nemzeti szinek.

Szerbia, kt hossz cskba szabott 1655-bl val, koronzsi zszlajn is (646. bra) jobban ltszank a czmer, ha barokk rma kz nem volna szortva. Rkczi Ferencz fejedelem 1706-iki zszlaja szintn cskba szabott, a czmerek (a fejedelmi hz s az orszg) nemcsak a paizs kerete kz, hanem mg egy kln kr alak keretbe s be vannak szortva (647. s 648. bra), s ez flsleges, habr a jelen esetben a keret nem homlyostja el e czmert annyira, mint az elbbenieken.

V. Czmer- s nemzeti szinek (mzok). Nemzeti szn. Mieltt a tulajdonkpeni czmerszinekrl (csaldi, birodalmi, orszgos stb.) szlannk, szksgesnek tartom kijelenteni, hogy a nemzett szinek nem czmerszink, s annyira j keletek, hogy nem is tartoznak a heraldika krbe. A kett kztti klmbsget sokan nem ismerik s lpten-nyomon sszezavarjk ket A nemzeti szinek jval az l heraldika utn keletkeztek, s ha itt-ott nmi sszefggs van is kzttk, azrt mg sem czmerszinek, a mint azt albbi elmondottakbl ltni fogjuk. Az els nemzeti szn a franczik (kk, fejr, vrs), a mely abbl a kokrdbl szrmazik, a melyet 1789-ben a hazafiak viseltek. A kk s vrs Prizs vros czmernek a szine, a fejr pedig a rgi franczia kirlysg, ez utbbi nem zmerszn.' Tudjuk, hogy a franczia kirlyi czmer sznei : kk arany. A nmet nemzetnek territorilis sztdaraboltsgnl s a nemzeti ntudat hinynl fogva a legkzelebbi vtizedekig nem volt nemzeti szine s a fekete, vrs, srga (arany) nem -nmet nemzeti szn, mint a hogy ltalban hiszik, hanem a jenai Burschenschaftok szine, mely a napleoni hbork alatt lett npszerv s a melyrl lassan-lassan az a vlemny terjedt el, hogy -nmet nemzeti szinek. Dr. Preiss H. a KnigsMegjegyzend, hogy Bckler Andrs Gyrgy lfi88-ban azt rja/hogy a franczia kirlyi zszl fejr s rajta arany liliomok vannak, de a hozz mellkelt bra, helyesen kk zszlt mutat.
1

317

646. bra.

647. bra.

648. bra.

318

Czimer- s nemzeti szirtek.

bergben megjelen Hartung'sche Zeitung 1883. vi 180-ik szmban azt mondja, hogy az els fekete vrs zszl 1816ban kszlt, s a jnai nk ajndkoztk az ottani egyetem hallgatinak. A nemzeti szinek, a franczia mintjra, mind hrmas szinek, tricolorok, s a nemzeti ntudat felbredsnek s a vele jr szabadsgrt val rajongsnak kifejezi, ez az oka, hogy a bcsi congressust kvet reactio, s a szent-szvetsg idejben folytonosan ldztettek. A jnai Burschok sznei azonban csak a harminczas vekben kezdtek Nmetorszgban ltalnosan elterjedni s a nmetnp tricolorjnak tekintetni. Ugyanis a jliusi forradalom hatsa alatt a nmetek is forrongani kezdtek, klnsen a rajnamellkiek s ez az 1832. mjus havban, Hambachban rendezett nemzeti nneplyen oly ersen nyilvnult, hogy a Bundestagot kzbe lpsre indtotta. A mainzi cs. k. osztrk katonai kormnyzsg jelentette a Bundestagnak, hogy a vros polgrai kzl tbben nmet nemzeti szin kokrdt viselnek s az 1833-ban megismtelt hambachi nneplyrl szl hivatalos jelentsek -nmet szin zszlkrl emlkeznek meg. Ezzel a hivatalos krk tudatlansga megerstette a mr-mr elterjedt azon nzetet, hogy e tricolor -nmet nemzeti szn. A Bundestag erre kijelentette, hogy a fekete, vrs, aranyszn kokrdk feltzse, az ilyen szin zszlk krlhordsa vtkes cselekmny, s mint forradalmi jelvny ksztse, kitzse stb. eltiltand. Ez volt a sorsa a ms orszgokban felkapott nemzeti szneknek is, gy pldul a dn kirly 1845-ben eltiltotta a vrs, kk, fejr schleswig-holsteini tricolort. Nlunk sem trtk a szabadsgharcz utni nknyuralom alatt. A magyar tricolor, vrs, fejr, zld, szorosabb sszefggsben van a magyar czmerrel mint a franczia, a mennyiben az elbb nevezett kt szn a rgi magyar czimer szine s a harmadik a zld a czimer hts rszben lev ketts kereszt alapjul szolgl alrendelt, mellk-czmerkpnek, a hrmas halomnak, a szine. *
1

A magyar czmerrol szl fejezetben errl b'vebben lesz sz.

Czmer- s nemzeti sznek.

319

Az 1848. vi XXI. t.-cz. 1. -a elrendeli, hogy a nemzeti szn si jogaiba visszallttatik s a hromszn kokrda-(rzsa) polgri jelvnykpl felvtetik. Ebbl azt kvetkeztethetnk, hogy a magyar nemzetnek mr az si idben is volt nemzeti szine, de ez hibs flfogson alapul. A trvny alkoti azt hittk ugyanis, hogy a hrmas halom, s annak zld szine ppen olyan rgi s olyan rang kpe czmernknek, mint a vgsok s a kereszt, pedig a magyar czmerrl szl fejezetben fogjuk ltni, hogy a hrmas hegy sokkal ksbben jutott a czmerbe, s nem is festettk mindjrt zldre. Ennlfogva bzvst mondhatjuk, hogy trvnyesen csak 1848-ban szentesttetett a magyar nemzeti szn. Az a krlmny, hogy XV-ik, st XIII-ik szzadbeli oklevelek nmely pecstje vrs, fejr, zld szin selymen fgg, nem bizonytja az ellenkezt, mert sokkal tbb msszin selymen fgg pecst van, de mg az sem vltoztat a dolgon, hogy II. Mria (Terzia) idejben, a mikor frje mg nem volt csszr, a lovassg zszlainak szeglye vrs, fejr, zld volt, 1 mert e kirlyn nem akarhatta a nemzeti-sznt fltntetni a zszln, hiszen akkor mg e fogalmat nem ismertk, hanem a magyar czmer szneit, s a rendelet fogalmazi a heraldikban val jratlansguknl fogva, nem tudvn, hogy a czmermz csak ketts lehet, az alrendelt jelentsg hrmas halom zld sznvel szaportottk a magyar czmer tulajdonkpeni mzait, a vrset s ezstt. De nemcsak a katonai zszlkon nyilvnul az a tvhit, hogy a magyar czmerszinek hrmasak, hanem oklevelekben is, gy a tbbek kztt Szrny vrmegynek II. Mria-ti (Terzia) kapott armlis szvegben, a hol a vrs, fejr, zld (a szvegben fejr, zld, vrs) magyar sznnek mondatnak. 2 Czmerszinek. A kzpkorban szoksban volt, hogy a czmertulajdonos a czmeres paizsn elfordul szneknek megfelel ruht viselt maga, s viseltetett hozztartozival,
Brczay: A hadgy fejldse" II. kt. 563. 1. . . . . in comitatu hocce Severinensi constructi cernitur inter praealtos candicantes scopulos, seu montes petrosos commercialis maritima navis expansis velis albo, viridi et rubro coloribus Ungaricis tinctis extremitati navis sinistrae infixo minuto rubro vexilli, crucem et quaternos fluvios ungaricos referente. Schwantner: Statist, des Knigreichs Ungarn. II.
2 1

320

Czmer- s nemzeti sznek.

valamint cseldsgvel is. Ksbb az lland hadseregek keletkezse utn az egyenruht viselk, rendesen az uralkod vagy llam szneit tntetik fl teljes ruhzatukon vagy annak egyes rszein: a vllrojton, kardbojton, vn stb. A zszlk szvetnek szine is egyezni szokott a czmer szneivel. Ezenkvl sorompkat, kapukat stb. is czmere szneivel festeti be a tulajdonosa. Mivel a czmer tulajdonosa, llam, birodalom, orszg, tartomny, vrmegye, csald s vros lehet, a czmerszinek is vagy llami, birodalmi, orszgos, tartomnyi stb. s csaldi sznek, illetleg mzok. Mondtuk mr a 61. lapon, hogy a czmeres paizs tulajdonkpen csak kt mz lehet (szn s fm), ennlfogva a czmerszn is csak ketts s pedig, termszetesen ugyanaz a mi a paizson ltszik. A tbb czmerbl egyestett czmeren sok szn fordulhat el, de tulajdonosnak szine csak ketts s pedig az a kt szn, a melyet a trzsczmer mutat. Szably szerint a csaldi-szn az a kt mz, a melyet a paizs mezeje s a f mesteralak vagy czmerkp mutat. A czmerkp jrulkainak szine nem veend tekintetbe. gy a magyar czmerben a hrmas halom csak jrulka lvn a ketts keresztnek, szba sem jhet. A magyar llam szine vrs fejr 1 (vagy fejr vrs). Az orrjegy szinei szablyos czmerben, egyeznek a czmeres paizs fszineivel s gy nem okozhatnak zavart, de vannak hibs, szablytalan szerkezet czmerek, a melyeknek orrjegyei ms, s gyakran tbb sznt mutatnak mint a czmeres paizs, ezek megtveszthetik a heraldikban nem jrtasakat, de a heraldikust nem a k tudja, hogy az orrjegy csak kls jrulka a czmernek s hogy a czmer vagy csaldi szn meghatrozsakor figyelmen kvl kell hagyni. Azon szablynak, a mely szerint czmerszn csak ketts lehet, ltszlag ellent mond az a krlmny, hogy Francolin csszri herold 1560-ban a cseh kirly szine gyannt a srga, tekete, fejrt emlti,2 de ez az ellentmonds csak ltszlagos, mert. ez nem a cseh czmer szine, a mely tudvalevleg vrsLttuk fentebb, hogy a vrs, fejr, zld, nem czmerszn, hanem nemzeti szn. 2 Lsd a 307. lapon mondottakat.
1

Czmer- s nemzeti szinek.

321

fejr, hanem a cseh kirlyi mltsg s a czmrtl ppen olyan fggetlen, mint a mai nemzeti szinek. Mivel a heraldikai mzok szma korltolt, sok csaldnak ugyanazon sznei vannak, de mgis van klnbsg itt is, a mennyiben a szinek sorrendjben van vltozs. Pldul a somlyi Bthoriak s az Amadk czmeres paizsa egyarnt vrset s fejret mutat, csakhogy az elbb megnevezett czmerben (12. bra) a paizs mezeje a vrs s az kek fejrek az utbbiban (15. bra) pedig az kek vrsek s a paizsmez fejr. E szerint a Bthoriak csaldi szine vrs-fejr, az Amadk fejr-vrs. Ltjuk teht, hogy a paizs mezejnek mza az els, s a mesteralak vagy czmerkp a msodik. Mivel szably, hogy egy czmerben fmnek s sznnek kell prosulva lennie, kvetkezik, hogy a csaldi szinek is csak ily, sszelltsuak lehetnek. A kinek ktes czmere van (lsd 27. lap), az orrjegy fmt kell a paizsmez sznvel prostania. Az esetben, ha az orrjegy nem tntet fel mzt, mint a Sos czmerben (77. bra), a paizsbeli mellkalak mza segt a bajon. Itt a koron, a melybl a czmerkp nvekszik, teht a Sos csald szine: kk- (arany) srga.

Brczay, Heraldika.

21

TIZENEGYEDIK FEJEZET. Rendek s rendjelek.1 A rendek olyan egyesletek, a melyeknek tagjai kzs czljuk elrse vgett bizonyos szablyoknak vetik al magukat. Czljukhoz kpest 1. egyhziak s 2. vilgiak. 1. Az egyhzi rendek kz tartoznak elssorban a szerzetes- s apczarendek. Elbbiek tagjai frfiak, utbbiak nk. E rendek tagjai letk vgig eskvel ktelezik magukat, hogy a rend szablyainak magukat alvetik. A szerzetesi intzmny megteremtje Szent Benedek. A legels szerzetes-rendeknek aristokratikus kztrsasgszer szervezetk volt. A szerzetesi- s lovagi szellem egyttesen teremtette meg az egyhzi lovagrendeket. Ez utbbiak tartoznak inkbb jelen munka keretbe s ezrt a tulajdonkpeni egyhzi rendek trgyalst elhagyva, csakis velk fogunk bvebben foglalkozni. 2. A vilgi lovagrendek utnzatai az egyhzi lovagrendeknek.
Lsd : Dubois Histoire de l'abbaye de Moribond avec les principaux Ordres militaires d'Espagne et de Portugal". Paris, 1851. Gelbke, Abbildung und Beschreibung der Ritterorden". Berlin, 1832. Gottschalk Almanach der Ritterorden". Leipzig, 1817. Laurence Archer The Order of chevalry". London, 1888. Perrot Collection historique des Ordres de la chevalerie". Paris, 1828. Schulze Chronik smmtlicher bekannten Ritterorden". 1855. Wietz Die geistlichen und weltlichen Ritter und Damenorden". Prag. 1821. Wahlen Ordres de Chevalerie". Brssel, 1854. Zoller Die Orden Deutschlands und Oesterreichs". Frankfurt, 1681. Gritzner, Handbuch der Ritter und Verdienstorden." Leipzig 1893.
1

Egyhzi lovagrendek.

32a

1. Az egyhzi lovagrendek. A rendeknek ez a neme az egyhzi- s lovagi szellemnek kzs szlemnye. A keresztes hbork idejben keletkeztek, tagjai kteleztk magukat, hogy a pptl szentestett szablyaik rtelmben a hitetlenek ellen folytonosan kzdeni fognak ; ennek jell keresztet viseltek ltzetkn. Ktelessgkben llott mg a vendglts s a vallsi gyakorlatok vgzse is. A legrgibb lovagrend a jeruzslemi Szent Jnos souverain lovagrend (fratres hospitales Sancti Johannis). Alaptja egy amalflbeli Maurus nev keresked, a ki az egyiptomi kaliftl, gazdag ajndkok rn, 1070-ben engedlyt kapott templomptsre a szent sr kzelben. E templomot Santa Maria deli a Latinnak neveztk. Kzelben ksbb klastrom plt, a melyben Szent Benedek-rendi szerzetesek telepedtek le. Az intzetben szllhz s ispotly is volt mindkt nembeli zarndokok szmra. A nk kpolnja Mria Magdolnnak, a frfiak alamizsns Jnos patriarchnak s nem Keresztel Szent Jnosnak - volt szentelve. A Benedekrendi szerzeteseket Johannitknak neveztk. Jeruzslem elfoglalsa utn Tongue Gerhard apt a kolostort teljesen elvlasztotta a Santa Maria della Latina egyhztl. Tongue utdja Dupuis Raymond volt, a ki trsait a szerzetesi hrmas fogadalmakra is ktelezte. ltzetk fekete kpenyeg, fejr kereszttel. Ksbb a szerzetesi fogadalmakon kvl arra is megeskdtek, hogy a hitetlenek ellen fognak folytonosan harczolni, s ezzel egyhzi lovagrendd vltak. Ezen idtl kezdve kpenyegkre (nyolczszg keresztet) vills vg keresztet varrattak s hborban fegyverzetk fltt vrs korszovgyot viseltek. A tagok hrom osztlyt alaktottak: 1. az elsbe a nemes szlets vitzkedk, 2. a msodikba a papok, a kik a templomi szolglat teljestsre voltak rendeltetve, 3. a harmadikba a betegpol testvrek tartoztak. Dupuis Raymund vette fl a mester czmet. A nagymesteri czmet s rangot IV. Kelemen ppa adomnyozta 1267-ben Revel-i Hugnak. Barbarossa Fridrik csszr a birodalom oltalma al helyezte a Jnos-vitzeket. Eleintn kzsen harczoltak a templomosokkal a hitetlenek ellen, de ksbb vetlkeds s ennek kvetkez21*

324

Egyhzi lovagrendek.

tben viszlykods is tmadt kztk. k sem igen voltak jobbak a templomosoknl s viselkedsk rszben az oka, hogy a jeruzslemi kirlysg folyton gynglt. A mikor II. Fridrik csszr az egyiptomi szultnnal bkt kttt, tvitorlztak Spanyolorszgba, a mrok elleni hborba. Elfoglaltk Valencit s jutalmul rte Jakab aragoniai kirly gazdagon megajndkozta fldbirtokkal a rendet. Ksbb visszatrtek els hazjukba. 1244-ben a gazai csatban a lovagok nagy rsze elesett. Ez idtjt Accban (Acco, Saint Jean d'Acre, Ptolemais) volt a szkhelyk, de a mikor az egyiptomi szultn e vrost elfoglalta 1291-ben, a lovagrend Cyprus szigetre kltztt, hol a kirly Limisso vrost adta nekik. Itt ptettk els hajikat, magvt, ksbb hatalmas, hajhaduknak. Nem sok ltek bkessgben a cyprusi kirlylyal s nem tudvn vele megfrni, Rhodus 1309-ben trtnt elfoglalsa utn oda kltztek. Ezrt neveztk ket rhodasi lovagokn&k. Ez idtjt Villaret Fulco volt a nagymesterk, ki tbb szomszdos szigetet is elfoglalt a rend szmra. A kis llamnak szervezete mintaszer volt s e lovagrend ekkor llott hatalmnak tetpontjn. 1479-ben Mohamed hiba ostromolta 100,000 embernyi seregvel Rhodust, mert Ambusson Pter nagymester jl szervezett hadaival sikerrel vdekezett ellene, gy, hogy eredmny nlkl volt knytelen visszavonulni. Egy nagymestervlaszts alkalmval azonban bels viszlyok keletkeztek, melyek a rend erejt gyngtettk s ruls kvetkeztben Rhodus a trkk hatalmba kerlt. Amoral kanczellr ugyanis a nagymesteri mltsgot hajtotta elnyerni s a mikor nem t, hanem Villiers de l'Isle Adam Flpt vlasztottk meg 1521-ben, elrulta a trkknek a rend hadi llapott, kszletlensgt. Szolimn 1522-ben elfoglalta a szigetet. Tmadsa oly vratlanul jtt, hogy a 140,000-nyi trk sereg s 400 hajja ellenben a rend csak 5000 embert volt kpes skra szl ltni. A kis sereg vitzl harczolt, de a tlervel nem brt. 1523. jv napjn hagytk el a lovagok Rhodust s ez v tavaszn Messinban telepedtek le, hol Pignatelli, a siciliai alkirly, vendgszeretn fogadta ket, de nem sok maradtak itt, mert V. Kroly Malta szigett adomnyozta nekik Gozzoval, Caminoval s Tripolissei egytt 1530-ban. Ezen adomnyrl szl levl ma is a mltai levltrban riztetik azon sok, knyvbe kttt

Egyhzi lovagrendek.

325

eredeti oklevl kztt, melyet a Jnos-vitzek nem vittek el magukkal, mikor Bonaparte e birtokuktl is megfosztotta ket. Malta, Gozzo, Camino s Tripolis az vk volt teht s krptolta ket Rhodus elvesztsert. De spanyol hbr maradt, ennek elismersl kteleztettek venkint egy fejr slymot adni a siciliai alkirlynak. Ezen idtl kezdve neveztk ket mltai lovagrendnek. A rend hatalma, j hazjban ismt gyarapodott, klnsen az olyan nagymesterek alatt, mint La Valette Parisot Jnos, a ki gyzelmesen harczolt a trkk ellen s tmadsaikat ngy hnapon t sikeresen verte vissza 1565-ben. Uralkodsa alatt plt La Valetta vros, a mely Citta Vecchia vagy Notabile helyett csakhamar fvrosa lett a szigetnek. E kivl tehetsg s vitz nagymester halla utn a rend llapotban nagy vltozs llott be. A westphliaibkehatrozmnyai rtelmben 1648-ban elvesztette nmetorszgi birtokainak nagyrszt s az ezutn szerzett tengerentli birtokait: Szent Kristf, Barthlmy, Szent Mrton s Saint Croix szigeteket is. Roccaful nagymester alatt, a XVIII. szzad elejn, ismt jobb sora volt a rendnek. A trkkn gyzelmet arattak gyzelem utn. A tudomnykedvel Rohan nagymester uralkodsa idejben az jkor szellemnek megfelel szablyzatot kapott a rend. Ez idben tagjainak szma meghaladta a 3000-et. Rohan szerezte vissza a rend lengyelorszgi birtokait s Bajororszgban a jezsuitk elkobzott jszgait is megkapta. De a megprbltats napjai is ekkor kezddtek. Francziaorszgban a forradalmi kormny elvette jszgaikat s a polgrjogot is megvonta tlk. Ez oly csaps volt a lovagokra, melyet I. Pl orosz czr hajlandsga sem volt kpes enyhteni, pedig e fejedelem 300,000 frtot jvedelmez fldbirtokkal ajndkozta meg ket. Rohan utn volt a rendnek els nmet nemzetisg nagymestere, Hompesch Ferdinnd (1797 1798). Ki gynge tehetsge s jellemnl fogva, e vlsgos idben nagy szerencstlensge volt a Jnos-vitzeknek. A franczia forradalmi kormny megbzottai oly gyesen befolysoltk, hogy a kszld veszly ellenben nem szervezkedett. Bonaparte nem sok fradsggal hatalmba kertette a szigetet. A haztlann vlt rend f protectorat, I. Pl czrt vlasztotta meg nagymesterr, de a ppa nem erstette meg. A

326

Egyhzi lovagrendek,

prizsi bke hatrozni anyai 1814-ben Mltt az Angolok birtokba engedtk t, kik klnben 1800 ta voltak urai e szigetnek. Spanyolorszgban IV-ik Kroly foglalta le a rend jszgait s magt nagymesterr proclamlta. Az oroszorszgi priorsg teljesen oroszsz vlt s elszakadt a rendtl. I. Sndortl kezdve e rend jelt mint orosz rendjelet, a czrok is adomnyozzk. Malta szigetrl val elzetsk utn mivel a pozsonyi bkben olaszorszgi s dlnmetorszgi birtokaiktl megfosztattak, s a bajor, porosz kormnyok szintn elvettk a terleteiken fekvket knytelenek voltak a cseh perjelsg birtokaira hzdni. Ksbb az osztrk csszr kzbenjrsra olaszorszgi jszgaikat visszakaptk. Jelenleg a rend kt rszre, . m. olasz s nmet ajkakra oszlik. A rend ln a Rmban szkel magistrium s a sagro consiglio ll. A nagymestert s a nagy perjelt az osztrk herczegi rang illeti meg. Az olasz ajkaknak hrom nagyperjelsgk van: 1. a rmai, a mely alatt 20 lovagi, 3 egyhzi s 12 csaldi kommenda ll; 2. a lombardiai, 10 lovagi, 1 egyhzi s 23 csaldi kommendval : 3. a siciliai, 12 lovagi, egy egyhzi s 31 csaldi kommendval. A nmet ajkak nagyperjelsge Csehorszgban, 14 lovagi s 3 egyhzi kommendval. Ezenkvl tiszteleti lovagegyesletk van Szilziban s Westphaliban 11, s egy angol lovagokbl ll egyesletk. llomnyuk a tiszteleti lovagokat is belertve 1500 szemly. Vannak : nagyperjelek, bailli-k, komturok, x profes lovagok (a kik az eskt letettk), jogi lovagok (novitiusok), tiszteleti lovagok (chevalier de grce) s papok. A ki magt flvtetni kvnja, rm. katholikusnak kell lennie s 8 apai, 8 anyai nemes st kell kimutatnia. Csak nagykor szemlyeket vesznek fl, de a rend flfogsa szerint a 15 ves ifj mr nagykor. Czmerk vrs mezben a paizs szlt rint grg kereszt. Ezt mint a tbbi lovagrendek k is csaldi czmereikkel egyestve viselik. Lsd a 619. brt. A rend jelvnye az osztlyok szerint vltoz nagysg, aranyszegly, fehr zomnczos, vills vg, gynevezett mltai kereszt (649. bra). A kereszt fltt herczegi korona. A korona
1

Commandeur ---= parancsnok.

Egyhzi lovagrendek.

327

fltt katonai emblme van a nagykeresztesek, komturok, profes jogi- s tiszteleti lovagok keresztjn, mg a rend tbbi tagjain aranycsokor ltszik. E keresztet fekete szalagon viselik. A rend jelenlegi rendeltetse a hadsereget hbor esetn kvetni, a sebeslteket polni s az egszsggyi intzetekbe szlltani. A rend souverain-nek tekintetik s a fejedelmi

649. bra.

udvarokhoz kvetet kld. Magyarorszgon els conventjk a szkesfejrvri templom mellett volt a XII. szzadban. Nagy kivltsgaik voltak haznkban is. A tatrjrs alatt j szolglatot tettek az orszgnak, jutalmul IV. Bla a Szermsgben adott nekik birtokokat. Monostoraik haznkban : a Szenthromsgrl nevezett budafelhvvizi, bi, a Szent Margitrl nevezett csurgi, a dadi, dali, dobszai, esztergomi, gy.-bolthi, gyri, yanti, kesztelchi, soproni, mangai, orathai, szkesfejrvri, szentjnosi, Szent Lrinczrl nevezett okuri, a szentpteri, tolmcsi, tordai, j-udvari, szirki, szunudai,

328

Egyhzi lovagrendek.

szplaki. A templomosok eltrlse utn a vrnai perjelsg is birtokukba jutott. A vrnai perjel N. Lajos ta orszgnagy. A rend conventjei Magyarorszgon hiteles helyek voltak. A templomosok rendjt (milites templi, templarii) franczia lovagok alaptottk 1119-ben. Ugyanis kilencz franczia lovag, lkn Payens Hugo s St.-Omer-i Gottfrid, szvetkeztek, hogy Isten anyja tiszteletre a lovagisgot a szerzetessggel egyestsk s a szent srt rizve, megvdelmezzk az oda zarndokl jmbor keresztnyeket. II. Balduin kirly az egykori Salamon-templom helyn plt palota egy rszt nekik ajndkozta, hogy vendgszeret hajlkban ellssk a zarndokokat. Innen van a nevk. Fejr kpenyt viseltek nyolczszglet vrs kereszttel. Czmerk vrs mezben vrs kereszt. A rend pecstje azonban nem ezt mutatta, hanem eleintn a templomot, ksbb lovagot s zarndokot egy lovon. A templomosok mestere, Pontius, segtette II. Andrs kirlyunkat pnzzel a Szentfldre val tjban s ezrt jutalmul a rend Gecske vrmegyt kapta Horvtorszgban. 1 II. Honorius ppa megerstette szvetsgket 1127-ben, s Clairvauxi Bernt 1128-ban szablyzatukat dolgozta ki. A XIII. szzadban a rend tagjai kt rszre oszlottak. Az arisztokratikus elem vitzkedssel, a polgri elem papi szolglattal s a betegek polsval foglalkozott. Mg ksbb hrom rszre oszlottak: lovagokra, papokra s szolgl testvrekre. lkn a nagymester llt (magister templariorum), a kinek herczegi rangja volt ; alatta voltak a nagyperjelek, a kik a tartomnyok ln llottak, aztn a baillik, perjelek, komturok. A nagymester oldaln llott a generlis-kptalan s a jeruzslemi convent s csak ezek beleegyezsvel kezdhetett hbort s kthetett bkt stb. A tartomnyok ln ll nagyperjelek mellett is kptalanok voltak. E rend felelt meg leginkbb a kzpkor eszminek s ez az oka, hogy csakhamar felszaporodott szmban s gyarapodott gazdagsgban. 1290 krl 20,000 lovagbl llott s 9000 komtursga, bailliatusa stb. volt. Paynes Hugnak 1136-ban bekvetkezett halla utn Tremelay Bernt, a ki Askalon
1

Pauler Gyula A magyar nemzet trtnete". II. 91. 1.

Egyhzi lovagrendek.

329

alatt esett el 1153-ban, Saint-Amand Odo, Beaujeu Vilmos stb. alatt gyarapodott a rend. De csakhamar rossz hrk keletkezett. Erklcstelen letkrl, bszkesgkrl, erszakoskodsukrl sokat tudtak beszlni. Kzmonds volt, hogy bibre templariter". Gyakran a szaraczenusokkal tartottak s velk titkos szvetsgre lptek, egyszval nem a kitztt czlt, hanem sajt rdekket szolgltk. A Jnos-vitzekkel folytonos viszlykodsban ltek. Ennek vres harczok voltak a kvetkezsei. Ezrt a fejedelmek gyllett vontk magukra, e gylletet fokozta az is, hogy hatalmukat, kincseiket irigyeltk tlk. Leginkbb akkor bszltek fel ellenk, a mikor 1306-ban a szent fldrl Molay Jakab nagymester vezetse alatt Prizsba kltztek. Azonban a lovagok rosszul szmtottak ; azt hittk ugyanis, hogy itt hbortatlanul fogjk erklcstelen dzslsket folytathatni, de csaldtak, mert IV. Flp franczia kirly gazdagsgukra vgyakozvn, kt ember fljelentse alapjn, 1307. v oktber 13-n a nagymestert elfogatta s a rend birtokait egymsutn lefoglaltatta. A fvdak, a melyeket ellenk tmasztottak, a kvetkezk voltak: 1. hogy kt Istent imdnak, az igazit s egy rmistent, 2. hogy Krisztusban nem hisznek, 3. hogy Bafomet blvnyt imdjk, 4. hogy az r-vacsorjt kignyoljk s 5. hogy termszetellenes kjelgsnek hdolnak. E vdak alapossgt nem sikerlt bebizonytani, mert a lovagoknak knpadon kierszakolt vallomsai nem tekinthetk valknak. Az ellenk folytatott pr ngy vig tartott, de vgre is a vienne-i consilium vonakodott tletet mondani. Mindamellett Flp kirly 54 lovagot gettetett meg. V. Kelemen ppa 1312-ben kelt bulljval a rendet eltrlte. A nagymester s a normandiai nagyperjel is mglyn haltak meg. Javaikat Francziaorszgban, Castiliban s Anglia egy rszben a korona javra lefoglaltk. Arragoniban a Calatrava rendnek, Nmetorszgban s Magyarorszgon a Jnosvitzeknek adtk. Portugalliban s Sktorszgban a rend tovbbra is megmaradt. Elbbi helyen Krisztus-rend, utbbi helyen Bogcs-rend nv alatt. A XVIII-ik szzad kzepn a jezsuitk azon igyekeztek, hogy a szabadkmvessget a templomosokkal egyestsk s gy katholikus-hierarchiai szellemben vezethessk. gy keletkezett Francziaorszgban az j templomosok rendje, a melynek rendeltetse volt a lovagi szellemet

830

Egyhzi lovagrendek.

polni s az akkori philosophiai nzeteknek megfelel deismust megalaptani. Az udvar s az elkel krknek sok tagja lpett be sorukba. A forradalom azonban vget vetett e rendnek is. A direktrium alatt czmt fl akartk eleventeni, de politikai irnyzattal. I. Napoleon alatt nemesi intzmnyny vlt. A jliusi forradalom utn nyilvnosan mkdtt Chrtiens catoliques primitifs" nv alatt s communistikus tendenczikat vallott, mg vgre 1837-ben vgkp elenyszett. A nmet lovagrend. A harmadik keresztes hborban Akka elfoglalsakor lbecki s brmai kereskedk vitorlkbl strakat ksztettek s ott poltk a megsebeslt nmet kereszteseket, idvel lovagrendd alakult ez az intzmny s a Jnos-vitzek szablyait fogadta el. Az alapt kereskedk hazatrsk eltt a Jnos-vitzek nagymesterre bztk a kolostort. Ettl az idtl kezdve nevk: Szt Mria, nmet ispotlyosa,i Jeruzslemben. A ppa 1192-ben erstette meg ket, 1199-ben a templomosok fogadalmait fogadtk el. Lassan, lassan birtokaik is szaporodtak, Olaszorszg dli rszein, Grgorszgban, Spanyolorszgban, Francziaorszgban s Nmetorszgban, Fnkket mesternek, ksbb fmesternek Hochmeister-nk. neveztk, a tartomnyok ln tartomnyi mesterek llottak, a kerletek ln pedig a bailli-k ; minden nagyobb vrosban egy komtur volt a parancsnok. A fmester oldaln volt a fkptalan, a tartomnyi mesterekn a tartomnyi kptalan. A fkptalanon kvl t fmltsg is tmogatta a fmestert, s pedig: a nagy komtur, a ki fkincstrnoka volt a rendnek, a fmarsal, vagyis a hadvezr, a fispot'yos (oberste Spittler), a ki az egszsggyet vezette, a Trappier, a ki a ruhzat- s felszerelsi gyeket intzte, s a kincstrnok, a pnzgyek vezetje (Treszler). A rend tagjai lovagi- s papitestvrekre oszlottak, rajtuk kvl voltak mg szolglattev testvrek is. Rvid fennllsuk utn sok kivltsgot nyertek a ppktl s a vilgi fejedelmektl. A tbbi lovagrendhez hasonlan tizedet nem fizettek. II. Andrs magyar kirlytl a Barczasgot kaptk 1211-ben, de nem sok maradtak birtokukban, mert ktelessgket nem teljestettk s a kirly 1225-ben kizte ket onnan.

Egyhzi lovagrendek.

331

A keresztes hbork utn a rend szkhelye egy darabig Velencze volt, aztn a mai Poroszorszgba kltztek, hol a mg akkor meg nem keresztelkedett porosz nv alatt ismeretes szlvok megtrtsn fradoztak. A XV-ik szzadban belviszly trt ki a rendben, alattvalik egy rsze Lengyelorszg fenhatsga al helyezte magt; az ebbl keletkezett hbornak a thorni bke vetett vget, a mely Poroszorszgot kt rszre osztotta a lengyelek s a rend kztt. Mg az egsz porosz terlet kezkben volt, Marienburg volt a szkhelyk, a thorni bke utn Knigsberg. 1522-ben nagymesterk Brandenburgi Albrecht a luthernus hitre trt t s a rendet birtokaitl a maga javra megfosztotta, a mennyiben secularislta s a maga s csaldja uralma al helyezte. Azok a lovagok, kik nem hagytk el hitket, Nmetorszgba vonultak s a rend tovbbi fenmaradsrl gondoskodtak. Ma szkhelye Szilziban Freudenthalban van. 1702-ben a JszKn kerletet vette meg 500,000 rtrt Lipt kirlytl, de e birtok nem sokig volt kezben, mert 1714-ben a magyarorszggyls kzbelpse kvetkeztben az elads elzlogostsnak mondatott ki. 1730-ban a pesti invalidus-hz maghoz vltotta, ksbb a jszok kifizetvn a zlogsszeget 1745ben a Jszkunsg ismt lvezhette trvnyadta kivltsgait. A legjabb idben a pozsonyi bke hatrozatai szerint II. Perencz csszrnak s utdainak adatott a jog a f- s nmetmesteri (Hoch- und Deutschmeister) mint a hogy ma nevezik a rend fnkt - mltsgot csaldtagjainak adomnyozni. 1840-ben I. Ferdinnd osztrk csszr j szablyokat adott a rendnek, a mely szerint a rend a csszrnak kzvetlen hbre,se. A nmet lovagok a f- s nmetmester fenhatsga alatt llanak. s pedig: 1. lovagok, ezek kztt ngy nagy kapitulrius, egy nagy komtur, kt tartomnyi komtur, a f- s nmetmester tancsvezre, a kt baillitusi tancsvezr, a rend ispotlyosa, 15 komtur, a profes lovagok (szmuk bizonytalan), tiszteleti lovagok, a Mria kereszt lovagjai; 2. egyhziak, s pedig: lelkszek s apczk. A rendbe val flvtelkor a nemesi prba 16 sre terjed ki. A jelltnek katholikusnakkell lenni. Felvteli tagsguk 1500 frt, s venkint 100 frtot kell a rend pnztrba fizetnik. Rendeltetsk a hadrakelt sereget kvetni s a sebeslt-polsban rszt venni.

332

Egyhzi lovagrendek.

A rend jele fekete zomnczos aranykereszt, melynek szle ezstztt; fltte sisak s katonai emblme van. A rendjelvny szalagja fekete (650. bra). A f- s nmetmesternek kln jelvnye van, mely abban klnbzik a tbbiektl, hogy a keresztnek fekete alapjn ezst liliomvg kereszt s rajta feketeszl arany paizson fekete sas van (651. bra). A 652. bra a nagymester azon keresztjt mutatja, melyet a melln hord. rdekes, hogy a templomosok s a nmet lovagrend kztt a fejr kpenyeg miatt viszlykods tmadt. Voigt kvetkezleg mondja ezt el: A templomos rend, a melynek tagjai eleintn nem tkztek meg abban, hogy a nluk ksbb keletkezett nmet lovagrend is fejr kpenyt visel, hiszen szablyzatuk is az vknek volt utnzata, Barth Henrik nagy mestersgnek utols veiben, a mikor a nmet lovagrend a Jnos-vitzekhez kzeledett s ezzel ellenttbe helyezte magt velk, rossz szemmel ltta, hogy ezek velk egyenl szin kpenyeget viselnek. Panaszukkal Incze pphoz fordultak s krtk, hogy tiltsa el a nmet lovagrendet ennek viselstl, okul advn, hogy ez mr csak azrt is ket illeti meg, hogy rg idtl fogva viselik. A ppa, a ki klnben sem viseltetett nagy hajlandsggal a nmet lovagrend irnt, s valsznleg azt gondolta, hogy a nmetrend kpenyegbitorlsa j kelet, meghagyta a jeruzslemi patriarchnak, mint ppai legtusnak, hogy a dolgot vizsglja meg s tegyen rla jelentst, de egyttal a nmet lovagrendnek megtiltotta a fejr kpenyeg viselst s az ket megillet kpenyeg flvtelt rendelte el. E kzben megjtt a patriarcha jelentse, a melybl a ppa megtudta, hogy a nmet lovagrendnek is fejr a kpenyege s hogy lovagjai ezt az elbbi ppk engedelmvel viselik. 1244-ben aztn a ppa elrendelte, hogy ha fejr is mindkt rend kpenyege, msms fajta posztbl kszttessk. A calatrava-rend. Alaptotta III. Sancho 1158-ban, azon czlbl, hogy a Mancha tartomny vdelmre fontos Calatrava vrost a mrok ellen vdelmezzk. E rend a cisztercziek szablyait kveti. Tagjai kt osztlyba tagoldnak: lovagokra s egyhziakra. 1163-ban a lovagok elvltak az egyhziaktl s Don Garcias de Redon-t vlasztottk nagymesterkk.

65*j, bra

65ft bra.

652. bra.

334

Egyhzi lovagrendek.

III. Sndor ppa megerstette rendket. 1197-ben a mrok elfoglaltk Calatravt s a rend Salvatierra-ban telepedett le s egy ideig magt Sahatierrai rendnek nevezte. 1212-ben visszafoglaltk Calatravt s kzelben egy j vrost jCalatravt alaptottk. A kirlyok sok kivltsgot s nagy birtokokat adtak a rendnek. A XV~ik szzadban VIII. Incze ppa a rend igazgatst Katholikus Ferdinndra bzta, VI. Hadrian az Alcantara-, Calatrava- s Santiago-rend nagymesteri hivatalt rkre a spanyol kirlyokra ruhzta. Ez idtl fogva a rendet, illetleg a rendjelet a kirly a nemesek megjutalmazsra adomnyozza. A lovagok a szerzetesi hrmas fogadalmat br leteszik, mgis meghzasodhatnak egyszer. E szabadalmat IV. Pl pptl kaptk. 1397 ta ltzetk fejr kabt, fejr skapulr, fekete csuklya. Fejr kpenyegkn vrs liliomvg kereszt van. A rend jelvnye : ezst ruta, melyen a vrs liliomvg kereszt ltszik (653. bra). Ponceau vrs szalagon viselik. A nagymesteren kvl a rendnek hrom 'mltsga van : a comendador mayor, a clavero mayor s az obrero. A lovagok hrom osztlyra oszlanak : a comendadoresekre, caballeros profesos s non profesosokra. Az alcantara1 rend. Don Suero s Don Gomez Fernando Barrientos testvrek alaptottk a Szent Benedek-rend szablyai szerint. III-ik Sndor ppa 1177-ben megerstette a rendet. Castiliai I. Ferdinndtl s III-ik Lucius pptl sok kivltsgot szereztek. A mrok elleni hborban sok dicssggel harczoltak s nagy gazdagsgra tettek szert. A rend szkhelye 1213 ta Alcantara volt, 1494 ta mindig a spanyol kirly a nagymesterk. 1808 eltt a rendnek 37 comturatusa volt. Utbb kizrlag katonai rdemekrt adomnyozzk. A rend jele : zld zomnczos arany liliomvg kereszt, melyet zld szalagon viselnek a nyakon. A felveendnek be kell bizonytania, hogy sei ngy nemzedken t nemesek voltak, s hogy vrkbe sem zsid-, sem mr vr nem vegylt. A kardrl nevezett Szent Jakab-rend (Ord. militar de Santiago de Espada). Kt ilyen nev rend van: a spanyol s a portugl (Ord. de Sao Thiago de Espada).
1 Alcantara arabul hidat Jelent. Alcantara vros a spanyol Caceres tartomnyban. Lissabon kzelben egy foly is van, melyet Alcantaranak neveznek.

Vilgi lovagrendek.

335

Az elst tizenhrom Santiago- de- Compostella mellett tboroz lovag alaptotta, a templomosok mintjra 1170-ben. III. Sndor ppa megerstette a rendet 1175-ben. A rend ln egy nagymester llott, oldaln a tizenhrmas tancscsal (los trezes). 1522 ta a spanyol kirly a rend nagymestere. 1180 ta a rend tagjainak szabad meghzasodniuk. Jelenleg egyhzi jelleg udvari rend. 16 nemes st kell a jellteknek kimutat-

653. bra.

654. bra.

niok. A tagjai profes-lovagokra (caballeros profesos) s jelltekre (ceballeros novicios) oszlanak, A rend jele (654. bra) tojsdad paizs, melyen a Szent Jakab-kereszt lthat, vrs szalagon viselik (654. bra). A portugl rend a spanyollal tulajdonkpen azonos, de a XIV. szzadban elszakadt az anya-rendtl. Jelenleg tudomnyos s irodalmi rdemekrt adomnyozzk. A rendjele babrkoszorval krlvett Szent Jakab-kereszt. Devise: Sciencias, letras, artes". 2. Vilgi lovagrendek. Magyarorszg. Az albb trgyalt kt magyar rend az elbb flsoroltakhoz hasonlan elbb fraternits (trsulat) volt, s csak azutn, hogy az illet fejedelem megerstette szablyaikat, vltak rendd. Ez az egyik fklnbsg a rgi valsgos rendek s az jonnan alaptottak kztt. 1. Szent Gyrgy-rend (milites Sancti Georgii martiris).

336

Vilgi lovagrendek.

Alaptotta Rbert Kroly 1326-ban, a mikor a Szent-Gyrgy confraternits szablyait megerstette. A rend jelt nem ismerjk. A M. N. Mzeumban rztt megerst oklevl azt mondja, hogy ismertet jele bizonyos betkbl llott. Egyebet rla nem tudunk, mint hogy tagjai tvenen voltak. 2. Srkny-rend a XIV.1 szzad vgn keletkezett. 1397ben egy vgrendeletben mr elfordul : dominum Victorium a Puteo militera Draconis qui modo praecepto magnifici et potentis domini Johannis Galeatii reperatur apud serenissimum Venceslaum imperatorem nostrum pro eius negotiis pertractandis" AXV. szzad els veiben mr eljn IV. Albert ausztriai fherczeg (13951404.) egyik pecstn, melyen Ausztria plys czmert egy ngylb srkny vezi minden krirat nlkl. A bcsi udvari levltrban riznek egy pergamen kziratot, mely 1393-ban kezddik s az 1415. vvel vgzdik. E kzirat IV. Alberttl egszen Liptig minden osztrk herczeg czmert a Srkny-rend jelvnyvel veszi krl ; Lipt herczeg czmere mellett ott van az vszm is 1394. Minden a mellett ltszik bizonytani, hogy a Srkny-rend mr a XIV. szzad utols veiben megvolt mint trsulat s hogy Zsigmond 1408-ban, mely vbl a rendnek ltala kiadott alapt levelt brjuk, annak j szervezetet adott. Csnki Dezs azt mondja, hogy az alapt levelet olvasva, lehetetlen valamely hi klssgre gondolnunk. A srknyrend politikai okok s erk szltte. Zsigmond 1408-ban mg mindig nem rezte elg szilrdnak trnjt. Kirlyi tekintlye rdekben szksgesnek ltta, hogy mintegy szvetkezzk hatalmasabb alattvalival s hisgukat, hatalmuk s mltsguk rzett ilyen lthat jellel elgtse ki, s ket testvreiv tevn, magnak lektelezze. S az alapt levl valsgos szvetsglevl a kirly s kirlyn s a furak kztt egyms rdekei, jogai, kvnsgai elismersre, vdelmre. Ezen rend alapt levelt Fejrpataky Lszl a kvetkezleg ismerteti. Az oklevelet Zsigmond s neje lltjk ki 1408. vi deczember 12-n. A rend alaptsra ket vallsi okok brtk. Az oklevl bevezetsben elmondja Krisztus keresztjeinek harczt a srknynyal, melyet Szent Gyrgy a szent kereszt
'Fejrpataky: Turul" 1883. 117. 1.

Vilgi lovagrendek.

337

segtsgvel legyztt ; ezutn flemlti az igaz hitnek harezt a schismatikusokkal, a kik ellen kzdk kitntetsre alaptja a kvetkez jelvnyeket: Signum seu effigiem draconis incurvati per modum circuli cauda sua collum circumgyrantis divisi per medium dorsi ad longitudinem a summitate capitis et nasi usque ad extremum caudae effluente sanguine in interiori rima (hasadk) scissurae alba, et sanguine intacta per longitudinem rubeam crucem, sicuti et quemadmodum sub ipsius gloriosi martyris Georgii vexillo militantes crucem rubeam in albo campo ferre soient". Ez utbbi hivatkozs a Szent-Gyrgy-lovagok szvetkezetre, kiknek 1326-bl val stattumait a Nemzeti Mzeum levltra rzi. A Szent-Gyrgy-

655. bra.

lovagok, a Srkny-rend lovagjaihoz hasonlan nyilvnosan tartoztak jelvnyket hordani, hogy felismerhetk legyenek". A rend jelvnyt ezenkvl mg lerja Windeck, Zsigmond egykor letrja. Ein lintwurmb, der hinge an einem crewze. Auf dem crewze stunde : O quam misericors est Deus, nach der Lnge. Justus et pius nach der Zwerche. 1 Horneck bl tudjuk meg, hogy a rend lovagjai kzt kt fokozat volt. Egyik rsz (s ezek 24-en voltak) a srknyt is meg a keresztet is (655. bra) viselhette. A msik rsz (tagjainak szma korltlan volt) csak a srknyt". A srkny-rendnek legels magyar flovagjai, gynevezett Barones"-ei, kiket Zsigmond kirly szbanforg oklevelvel tett azokk, a kvetkezk voltak : Deszpota Istvn Rczorszg ura, Hermann Cilly s Zagorja comese s fia Fridrik,
1

Sava Die Siegel der Oest. Regenten. 128. I.


^

Brczay, Heraldika.

338

. Vilgi lovagrendek.

Garai Mikls ndor, Stibor erdlyi vajda, Marthi Jnos macsi bn, Ozorai Pipo Szrnyi bn, Szchi Mikls kirlyi trnokmester, Corbaviai Kroly fkincstart, Simon fajtnll Knynek fia, Corbaviai Jnos fasztalnok, Alsni Jnos fpinczemester Gyrgy fia, Lvai Cseh Pter kir. flovszmester, Cski Mikls elbb erdlyi vajda, Besseny Pl, Peghi Pl elbb Dalmatia, Horvtorszg s egsz Szlavnia bnja, Ndasdi Pl Simon fia a szkelyek ispnja, Pernyi Pter elbb a szkelyek, utbb Mramaros comese, Pernyi Imre kirlyi kanczellr, Jnos nhai Garai Mikls ndor fia". A rend tagjai klcsnsen kteleztk magukat egymst minden krlmnyek kztt tmogatni s e tmogats nemcsak a tagokra, hanem azok csaldaira s hozztartozira is kiterjedt. Hsgre kteleztk magukat a kirly s egsz csaldja irnt ; e tmogats s hsg a rendtrsak s a kirlyi pr gyermekeire is szlott. Minden trekvsket a Srknyrend tekintlynek emelsre s megszilrdtsra kellett fordtaniuk. A tagoknak egymskzt veram et puram fraternitatem" kellett tartaniok ; ha pedig egyesek kzt valami egyenetlensg trt volna ki, azt a kirly s a trsasg ftagjai eltt kellett eldnteni s abban, a mit ezek hatroztak, meg kellett nyugodni. St, ha a trsasg valamely tagjnak mssal, a trsasgon kvl llval, volt viszlya, ezt is ugyanazok brltk el". ,.Az alkotmny, szabadalmak s kivltsgoknak is valsgos re volt a Srkny-rend. Zsigmond s a rendtagok kteleztk magukat ut universos et singulos ditioni sacrae coronae regni Hungri subiectos cuiuscunque status, gradus, et praeeminentiae existant, in antiquis bonis, veris, iustis et legitimis consuetudinibus conservabimus indemnes ; si vero aliquas lgitimas, bonas et iustas novitates pro communi bono, commodo, utilitate, augmento et honore status praescriptorum regnorum excogitare poterimus, tunc circa id unanimiter semper cum bona dilectione et affectione intendere debeamus". A kirly pedig viszont ktelezte magt, hogy a rendet illet gyekben legalbb t srkny-lovag jelenltben fog intzkedni. A kirly a kirlynvel egyetemben fntartotta azon jogt, hogy a rend lovagjai kz mindazon virtuosos et bonae humanitatis" frfiakat felvehesse, a kiket hajt. Az ilyennek azutn szabad legyen a rend minden tancskozsban s

Vilgi lovagrendek.

339

gylekezetben rszt vennie; de elbb eskt kteles tenni, hogy a rend alapszablyait pontosan megtartja". A rend bri kzl, ha valaki egy v leforgsa alatt meg tallna halni, a kirly kteles akkor a rend tbbi tagjai kzl egyet, ki mr legalbb egy ve tagja annak, a rend brjv tenni s szmra valami baronatusrl gondoskodni. Mikor pedig a flovagok kzl egy meghalt, akkor a rend sszes tagjai megjelentek a temetsnl : a ki pedig a megjelensben akadlyozva volna, ez az elhunyt lelkrt harmincz mist tartozott mondatni. Ily halleset bekvetkeztvel gyszoltak az sszes tagok; a gyszol id leteltvel pedig a gyszos ruht a szegnyek kzt osztottk ki". Minden pnteken feketbe ltztek a lovagok ; a ki pedig ezt elmulasztotta, az Krisztus t sebe emlkre t mist volt kteles olvastatni. Ugyangy tett az is, a ki valamikor elfelejtette a rend jelvnyt hordani. Termszetes, hogy ha valaki fogsgban lvn,a jelvnyt nem viselhette, vagy ha ezt elvesztvn, jat kszttetett, a mg az j elkszlt : e bntets re nem szlott". 1 A lovagi momentum kevsbb lnyeges e rendben. A ksbbi idkben azonban a srkny-rendnek inkbb ez a vonatkozsa maradt fenn, klnsen a heraldikai brzolatokon. Mr Albert kirly idejben a rend eredeti politikai jelentsgt teljesen elvesztette, gy hogy e kirly 1439-ben angol kirlyi herczegeknek s furaknak adomnyozza.2 S mily csekly volt vallsos jelentsge, bizonytja a trk elleni hborkban, hol semmi szerepe nincs tbb. 3 Mtys idejben mint pusztn decorti maradt fenn s e kirly e rendjelet mint magyar kirly adomnyozta Georgius Tuskanigh de Clisia dalmtiai nemesnek 1472-ben.4 Utbb mg Fridrik csszr s aztn elenyszett. A Srkny-rendet ktflekpen alkalmazzk a czmerek kzl : vagy krlte, mint azt a Berzeviczyek, Sztrayak, Radvnszkyak stb. czmeres paizsa krl Jtjuk, vagy pedig a paizs mellett, mint azt a Garai Mikls ndor 1416. vi czmerlevele mutatja. A Berlinben tartott heraldikai killtson
1 2 3 4

Turul 1883. 3. fzete. Teleki: Hunyadiak Kora. X. k. Csnki Dezs Harminczhat-pecstes oklevl". Turul 1887. 1. fzet. Trt. Tr 1880. 775. 1.
22*

340

Vilgi lovagrendek.

egy szvetdarab volt killtva a srknyrend jelvnynek sznezsvel, mely a mncheni nemzeti mzeum tulajdona (656. bra). 1
A mncheni nemzeti mzeum tulajdonban lev szvetdarab, a mely valsznleg valamely srknyrendvitz korszovgynak mellrsze volt. Dombor hmzs. A srkny aranyfonalakkal tsztt zld selyembl, a kereszt vrs selyembcl.
1

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

341

E kt magyar rend megsznt s most kizrlagos magyar rend nincs. A magyar kirly az osztrk csszri rendek jelvnyeit adomnyozza magyarnak s osztrknak egyarnt az illet ministerek ajnlatra. A Szent Istvn-rend neve ugyan m. kir., de mert trvnyeink nem szentestettk, nem tekinthet magyar rendnek. Az 1848/49-ben alaptott hrom osztlybl ll rdemjel nem volt valamely rendnek a jelvnye s gy ismertetse nem tartozik ide, klnben is a vilgosi napok ta megsznt.

Vilgi lovagrendek s rdemrendek. Az egyhzi lovagrendeknek utnzatai az jabb lovagrendek, melyeknek jelvnyeit bizonyos rdemek jutalmazsul adomnyozzk a fejedelmek. Anhalt. 1. Medve Albert rendje: Alaptotta I. Zigmond anhalti herczeg 1382-ben, 1836-ban ismt fleleventette LeopoldFridrik anhalt-dessaui, Sndor Kroly anhalt-bernburgi s Henrik anhlt-ctheni herczeg. Ngy osztlya van: nagykeresztesek, els- s msodosztly commandeur-k s lovagok. A keresztet vrs szegly sttzld szalagon viselik. Ausztria. 1. Az arany gyapjas-rend, alaptotta J Flp burgundi fejedelem 1429-ben. Csak egy osztlya van. Nagymestere az osztrk csszr. 1700 ta, a mikor a Habsburgok spanyol ga kihalt s a Bourbonok kerltek a Spanyol trnra a Habsburgok osztrk ga magnak vindiklta a rend jelnek adomnyozsi jogt. Ez ellen a spanyol Bourbon hz protestlt s tbb vi viszly utn abban llapodtak meg, hogy mind a kt fejedelmi hznak legyen joga a rend jelt adomnyozni, s mind a kt hz feje legyen a nagymester. Ezta kt aranygyapjas rend van. A rend jele : arany brnybr vrs szalagon vagy arany nyaklnczon, mely utbbi felvltva fztt kovkbl s csiho-

342

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

lkbl ll, a kovk gy vannak brzolva, mintha szikrt hnynnak (657. bra). 2. Mria, Terzia, katonai rend. Alaptotta Mria Terzia 1758. deczember 12-n a kollini gyzelem emlkre. Hrom

658. bra.

659. bra.

osztly : nagy keresztesek, commandeur-k s lovagok. A keresztet vrs szegly fejr szalagon viselik (658. s 659. bra). 3. Szent Istvn-rend, alaptotta Mria Terzia csszrn 1764. mjus 5-n. Hrom osztly : nagykeresztesek, kzpkeresztesek, s lovagok vagy kiskeresztesek (660. s 661. bra).

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

343

661. bra. 660. bra.

663. bra 662. bra.

A keresztet zld szegly vrs szalagon viselik. 4. Lipt-rend. Alaptotta I. Ferencz 1808. janurius 8-n atyja Lipt csszr emlkre. Hrom osztly: nagykeresztesek, commandeurk s lovagok. A keresztet fejr szegly vrs szalagon viselik (662. s 663. braj.

344

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

665. bra. 664. bra.

667. bra. 666. bra.

5. Vaskorona-rend. Alaptotta I. Napoleon franczia csszr, 1805-ben mint olasz kirly. 1816-ban I. Ferencz csszr az osztrk rendek kz kebelezte be. Hrom, I., II. s III-ik oszly. A rend jelt kk szegly srga szalagon viselik (664. s 665. bra).

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

345

6. Ferencz Jzse-rend. Alaptotta I. Ferencz Jzsef csszr 1849. deczember 2-n. Ngy osztly. A keresztet vrs szalagon viselik (666. s 667. bra). 7. Erzsbet Terzia-rend. Alaptotta Erzsbet Krisztina csszrn 1750-ben. Hsz oly ezredes s tbornok rszre, a kik legalbb 30 vet szolgltak. Hrom osztly, a rendet fekete szalagon viselik (668. bra)

668. bra.

669. bra.

8. Csillagkeresztes-rend. Ni rendjel. Alaptotta Eleonra csszrn 1668. szeptember 18., snemes szrmazs hlgyek rszre. A tagok szma korltlan. A rend nagymestere a csszrn. Nyolcz apai s ngy anyai st kell kimutatni. A rend jelvnyt fekete szalagon viselik (669. bra). Badeni nagyherezegsg. 1. A hsg rendje. Alaptotta 1715-ben Kroly Vilmos Baden-Durlachi rgrf, a karlsruhei j kastly alapkve lettelnek emlkre, felelventette Kroly Frigyes nagyherczeg 1830-ban. Egy osztly. Fejrrel szegett srga szalag. 2. Kroly Frigyes katonai rdemrendje. Alaptotta Kroly Frigyes nagyherczeg 1807-ben. Hrom osztly : fejr szegly srga szalag, melynek kzepn vrs sv hzdik. 3. Zaehringeni I. Bertold rendjele. Alaptotta 1877. pr.

346

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

29-n Frigyes badeni nagyherczeg. Tulajdonkpen a kvetkezvel azonos s annak fbb osztlya. 4. Zaehrngeni oroszln-rend. Alaptotta Kroly Lajos nagyherczeg 1812-ben neje Beauharnais Stephanie Louise Adrienne nagyherczegn nevenapjn. Nevt attl az oroszlntl vette, a mely a Zaehringenek czmerben van. Ngy osztly. Narancssrga szegly zld szalag. 1877-ben a Zaehringen Bertold rendje hozz csataltatott, mint legfbb osztly. Bajororszg. 1. Szent Hubert-rend, alaptotta V. Gerhard bergi s jlichi herczeg 1444-ben egy, Szt. Hubert napjn a guelderni herczeg fltt vvott gyzelme emlkre. Egy osztly. Zld szeglyes vrs szalag. 2. Szent Gyrgy-rend. Alaptotta Kroly Albert bajor vlasztfejedelem, (VII. Kroly csszr). Hrom osztly. Sttkkkel s fejrrel szeglyezett vilgos kk szalag. 3. Maximilian Jzsef katonai-rend. Alaptotta Maximilian Jzsef bajor kirly 1806-ban egy 1797-ben alaptott nemesi rend helybe. Hrom osztly, fekete szalag, melynek szlin kt fejr s kk sv hzdik vgig. 4. Szent Mihly-rend. Alaptotta Jzsef Kelemen klni vlasztfejedelem 1693-ban Hrom osztly. Rzsaszn szegly kk szalag. 5. A bajor korona polgri rdemrendje. Alaptotta Maximilian Jzsef bajor kirly|1808-ban. Hrom osztly. Fejrrel szeglyezett kk szalag. 6. Lajos kirlyi rend. Alaptotta I. Lajos kirly 1827-ben. Kt osztly. Kkkel szeglyezett vrs szalag. 7. Maximilian-rend (mvszetek s tudomnyok). Alaptotta II. Maximilian 1853-ban Hrom osztly. Aranynyal szeglyezett bibor szalag. 8. Katonai rdem rend. Alaptotta II. Lajos 1866-ban. Ezeken kvl mg t ni rend: 9. Szent Erzsbet 1766. 10. Szent Anna 1784. (Mnchen). 11. Szent Anna 1714. (Wrzburg). 12. Szent Terz 1827. rendek s az rdemkereszt 1870.

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

347

Belgium.

1. Lipt-rend. Alaptotta I. Lipt 1832-ben. t osztly. Vrs szalag. 2. A polgri rdem rendje. Alaptotta II. Lipt 1867-ben. Egy osztly. Egy srga s egy fekete vonallal szeglyezett vrs szalag. Birma. Arany nap rendje. Alaptsnak ideje ismeretlen. Bolgrorszg. Sndor-rend. Alaptotta Battenberg Sndor 1881-ben. Hat osztly. Vrs szalag. Bolivia. Bolivr- vagy becslet-rend. Alaptotta Santa Cruz elnk 1836-ban (?). E rendjel jogos ltezst ktsgbe vonjk. Brazlia. 1. Kereszt- (cruzeiro) rend. Alaptotta Dom Pedro csszr 1820. decz. 1-n. Ngy osztly. Vilgoskk szalag. 2. Pedro-rend. Alaptotta I. Pedro csszr 1826. prilis 16-n. Hrom osztly. Fejrrel szeglyezett zld szalag. 3. Rzsa-rend. Alaptotta I. Pedro 1829. oktber 17-n. Hat osztly. Fejr szegly rzsaszn szalag. 4. Krisztus-rend. 5. Aviz-rend. 6. Szent Jago-rend. E hrom utoljra felsorolt rend tulajdonkpen portugl rend. Lsd ott. 6. Kolumbus-rend. Alapttatott 1890-ben. t osztly. Vrs szegly zld szalag. Brunswick. Oroszln Henrik rendje. Alaptotta 1834-ben Vilmos herczeg. Ngy osztly. Srga szegly vrs szalag. Dnia. 1. Danebrog-rend. lltlag 1219-ben alaptotta II. Waldemr kirly. Feleleventette III. Fridrik 1671-ben. Ngy osztly. Vrssel szeglyezett fejr szalag. fejedelem

348

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

2. Elefnt-rend. Alaptotta VI. Kanut a XII. szzad vge fel, msok szerint hrom szzaddal ksbb I. Keresztly 1462-ben. Egy osztly. Kk szalag. Dn llampolgr csak akkor kaphatja meg, ha mr a Danebrog rendnek lovagja s luthernus. Francziaorszg (kirlysg). 1. A Szent Leiek-rend. Alaptotta III. Henrik 1578-ban annak emlkre, hogy pnksdkor szletett, pnksdkor vlasztottk meg lengyel kirlyly s pnksdkor foglalta el Franeziaorszg trnjt. Hrom osztly. Kk szalag. Ezrt neveztk tagjait Cordon bleu"-nek. 2. Szent Mihly-rend. Alaptotta XI. Lajos 1469-ben. Eleintn csak harminezhat nemes lehetett a tagja, ksbb e szablyra nem voltak tekintettel s tagjai szmnak elszaporodsval tekintlye nagyon sokat vesztett rgi fnybl, e miatt III. Henrik rgi szablyait jbl tdolgozta s egyestette a Szent Llek-ienddel a nlkl, hogy ezt megszntette volna. Meghagyta, hogy a Szent Llek-rend j lovagjai flavatsuk eltti este a Szent Mihly rendet tzzk fl. Ezentl a Szent Llek-rend lovagjai czmeres paizsuk krl a Szent Mihlyrend jelvnyeit viseltk. Mivel az j rend (Szent Llek) tagjai, e szerint kt rendnek voltak tagjai, czmk : Chevalier des ordres du roi" volt. (A kirly rendinek lovagja). Egy osztly. Fekete szalag. A rend jelvnyt hven mutatja a Thelegdieknek XII. Lajostl adomnyozott czmer, a hol a paizst ez veszi krl. (670. bra.) 3. Szent Lajos katonai rend. Alaptotta XIV. Lajos 1693-ban. Hrom osztly. Vrs szalag. Egy 1694. vi kir. edictum azt rendelte, hogy e rend nagykeresztesei, paizsuk mg lltva viseljk a keresztet. 4. Szent Hubert-rend. Alaptotta I. Lajos Bar herczege 1416-ban. XVI. Lajos 1786-ban jra szervezte. Egy osztly. Vrs szegly zld szalag. 5. Katonai rdemrend. Alaptotta XV. Lajos. Hrom osztly. Kk szalag. 6. Szent Lzr-rend. Alaptottk a XII. szzadban a keresztesek 1608-ban. IV. Henrik egybeolvasztotta a MontCarmel-i Boldogasszony rendjvel, a katholikus hitre val

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

349

trsnek emlkre. Kt osztly. Zld szalag. E rendeket a nagy forradalom eltrlte. A franczia kirlyok ennl tbbet nem alaptottak s br nmely knyvben tbbrl is van emlts ltezsket bizonyt adat hinyban apokrifeknek kell tartanunk.

670. bra

Franeziaorszg (kztrsasg s csszrsg). 7. A becslet-rend. Miutn a nemzetgyls eltrlte a kirlysg rendit, nem tudta mivel jutalmazni az rdemeket, mg 1793-ban a VII. constitutio 87. czikkelyvel elhatroztatott, hogy ezsts fegyvereket fognak adni azoknak, a kik a csatatren tntettk ki magukat. 1804-ig, a mikor a becsletrendet alaptottk, 747 puskt, 129 kardot, 151 musktt, 94 karablyt, 241 grntot, 41 baltt, 6 brdot, 50 dobvert, 13 trombitt s 53 ms fegyvert osztottak ki jutalmul. A becslet-rendet az 1802. vi mjus 19-iki trvnynyel alaptottk, de inaugurlsa csak 1804. jlius 14-n trtnt. E rend jelvel a polgri s katonai rdemeket egyarnt jutalmazzk. Napoleon Correspondance-jaiban azt mondja, hogy ez

350

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

ltal a polgrok s katonk kztti kapcsot akarta megersteni. t osztly. Vrs szalag. Grgorszg. Megvlt-rend. E rendet Grgorszg fggetlensgnek emlkre alaptottk 1829-ben. I. Ott 1833-ban megerstette. Hat osztly. Fejr szegly kk szalag. Hannover. 1. Guelf-rend. III. Gyrgy nevben a herczeg kormnyz alaptotta 1815-ben. t osztly. Vilgos kk szalag. 2. Szent Gyrgy-rend. Alaptotta Erneszt goston kirly 1839-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 3. Erneszt goston-rend. Alaptotta V. Gyrgy kirly 1865-ben. t osztly. Kk szegly vrs szalag. Havai kirlysg. 1. Kamehameha-rend. Alapttatott 1865-ben. Hrom osztly. Fejr szegly vrs szalag. 2. Kalakaua-rend. Alapttatott 1874-ben. Ngy osztly. Kk szalag. 3. Havaii korona-rend. Alapttatott 1882-ben. Hj; osztly. Fejr szegly zld szalag. 4. Kapiolani-rend. Alapttatott 1880-ban. Ht osztly. Srga szalag. 5. cenia csillag rendje. Alapttatott 1886-ban. Ht osztly. Fejr szegly zld szalag. Hesseni vlaszt fejedelemsg. 1. Arany oroszln-rend. Alaptotta II. Fridrik tartomnygrf 1770-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 2. Vilmos-rend. Alaptotta Vilmos vlaszt fejedelem 1851-ben. t osztly. Fejr szegly vrs szalag. 3. Katonai rdemrend. Alaptotta II. Frigyes tartomnygrf 1769-ben. Egy osztly. Ezst szegly kk szalag. Hesseni nagyherezegsg. 1. Lajos-rend. Alaptotta Lajos nagyherczeg 1807-ben. t osztly. Vrs szegly fekete szalag.

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

351

2. Nagylelk Flp rendje. Alaptotta II. Lajos nagyherczeg 1840-ben. Hat osztly. Kk szegly vrs szalag. Hohenlohe. Hzi s fnix-rend. Alaptotta Hohenlohe-Waldenburg Flp Erneszt herczeg 1757-ben. Egy osztly. Arany s gyngyszin szegly vrs szalag. Hohenzollern (herczegl hz). A hohenzollerni hzi-rend. 1-n. (Lsd Poroszorszg.) Alapttatott 1842. j a n u r i u s

Honduras. Santa Rosa-rend, Alapttatott 1868-ban. t osztly. Vrs szalag, melynek kzepn fejr sv hzdik vgig. Japn. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Krizantemum-rend. Alapttatott 1877-ben. Egy osztly. Palloonia nap-rend. Alapttatott 1888-ban. Egy osztly. Flkel nap-rend. Alapttatott 1875-ben. Nyolcz osztly. Tkr-rend. Alapttatott 1888-ban. Nyolcz osztly, Arany knya-rend. Alapttatott 1890-ben. Ht osztly. Korona-rend. (N5i). Alapttatott 1888-ban. t osztly. Johorei csszrsg. A johorei hzi-rend. Kambodsa. Rambodsai-rend. Alapttatott 1864-ben, t osztly. Khina. Srkny rend. Alapttatott 1882-ben. t osztly. Mindenik hrom fokozat. Kongo llam. 1. Afrikai csillag-rend. Alaptotta II. Lipt belga kirly 1888-ban. Hat osztly. 2. Kirlyi oroszln-rend. Alaptotta II. Lipt 1891-ben. Hat osztly.

352

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

Libriai jtkonysg

Liberia. rendjel.

Lippe. Lippei becslet kereszt. Alaptotta Lippe Lipt s Schaumburg Lippe Adolf uralkod fejedelmek 1869-ben. Egy osztly. Srga szl vrs szalag. Lueea. Szent-Gyrgy-rend. Alaptotta Bourbon Kroly Lajos herczeg 1833-ban. t osztly. Vrsszegly fejr szalag. Luxemburg. 1. Az arany oroszlnrl nevezett nassaui hzi-rend. Alaptotta III. Vilmos 1858-ban. Egy osztly. Kk szegly narancsszn szalag. 2. Nassaui Adolf-rend. Alaptotta Adolf nassaui herczeg 1858-ban. Ngy osztly. Narancsszn szegly kk szalag. 3. Luxemburgi cserkoszor-rend. Alaptotta Vilmos nmetalfldi kirly 1841-ben. Ngy osztly. Narancsszn szegly zld szalag. Meeklenburg-Strelitz. Vendkorona hzi rendje. Alaptottk: Frigyes Ferencz mecklenburg-schwerini s Frigyes Vilmos mecklenburg-strelitzi nagyherczegek 1864-ben. Ngy osztly. Vrs s srgval szeglyezett kk szalag. Mecklenburg-Schwerin. Gri-rend. Alaptotta Frigyes Ferencz nagyherczeg 1884ben. t osztly. Vrs szegly srga szalag. Mexico. 1. Mexici sas-rend. Alapttatott Vrs szegly zld szalag. 2. Guadelupi Mi Asszonyunk-rl tatott 1853-ban. t osztly. Violaszn 3. San Carlos-rend. Alapttatott osztly. Vrs szalag.

1865-ben. Hat osztly. nevezett rend. Alaptszegly kk szalag. 1865-ben. (Ni.) Kt

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

353

Modena. Estei-Sas lovag-rend. Alaptotta V. Ferencz herczeg 1855ben. Hrom osztly. Kk szegly fejr szalag. Monaco. Szent Kroly-rend. Alaptotta III. Kroly herczeg 1858ban. t osztly. Fejr szalag, a melynek kzepn vrs sv van. Montenegro. 1. Szent Pter hzi-rend. Alaptotta Danilo fejedelem 1855-ben. Egy osztly. 2. Danilo-rend. Alaptotta Danilo fejedelem 1855-ben. t osztly. Nagy-Britannia. 1. Trdszalag-rend. Alaptotta III. Eduard 1350-ben. Egy osztly. A rend jelvnye az nneplyek alkalmval hordott klns ltzeten kvl, kk brsony trdszalag gyngykkel s gymnttal dsztve s egy kk vllszalagon szent Gyrgy kpe gymntos keretben. A kirlyn a trdszalagot bal karjn viseli. 2. Bath-rend. Alaptotta IV. Henrik 1399-ben. Hrom osztly. Aranyszegly kk szalag. 3. Szent Andrs-rend vagy Bogcs- vagy Utcza-rend. Alaptotta V. Jakab Skczia kirlya 1540-ben. Stuart Mria hallval megsznt. II. Jakab Skczinak Anglihoz val csatolsakor ismt letbe lptette, aztn ismt megsznt, mg 1705-ben Anna kirlyn feleleventette. Tagja 16 skt nemes. Sttzld szalag. 4. Szent Patrik rendje. Alaptotta III. Gyrgy 1783-ban az irlandi nemessg szmra. Kt osztly. Kk szalag. 5. Szent Mihly- s Szent Gyrgy-rend. Alaptotta III. Gyrgy a bcsi congressus utn 1815-ben. Hrom osztly. Kk szalag. 6. Az indiai csillag rendje, alaptotta Victoria kirlyn. Fejr szegly vilgoskk szalag. 7. Victoria- s Albert-rend, alaptotta Victoria kirlyn 1862-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 8. Kitn rdemek rendje. Alaptotta Victoria kirlyn 1886-ban. Egy osztly. Kk szegly vrs szalag.
Brczay, Heraldika. ^

. /TTS.

BIBLIOTEC DOCUMENTAR

I j

354

- Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

9. Vrs kereszt-rend, alaptotta Victoria kirlyn 1883-ban. Egy osztly. 10. Victoria, kereszt. Alaptotta Victoria kirlyn. Egy osztly. A tengerszek kk, a szrazfldi katonk vrs szalagon viselik. 11. India csszri korona-rendje. Alaptotta Victoria kirlyn 1878-ban. Egy osztly. Vrs szalag. 12. A Britt India rendje. Alaptotta Victoria kirlyn 1884-ben. Kt osztly. 13. rdemrend indiai bennszltt katonknak. Alaptotta az indiai kormnyz 1842-ben. Egy osztly. Npoly. 1. Szent Janurius rendje. Alaptotta 1738-ban IV. Kroly (mint spanyol kirly III.). Egy osztly. Vrs szalag. 2. Szent Ferdinnd s az rdem rendje. Alaptotta IV. Ferdinnd 1800-ban, Npolyba val visszatrsnek emlkre. Hrom osztly. Vrssel szeglyezett kk szalag. 3. Siciliai Constantin-rend. lltlag Farnese Jnos Ferencz prmai herczeg alaptotta 1699-ben s mikor 1734-ben Don Carlos prmai herczeg npolyi kirly lett, bekebelezte ezt a npolyi rendek kz. Kk szalag. Mria Lniza prmai herczegn (I. Napoleon zvegye) ismt fleleventette Prmban 1816-ban s gy kt Constantin-rend van, a prmai s a siciliai. t osztly. 4. Egyeslsi (riunione) Szent Gyrgy katonai rend. Alaptotta IV. Ferdinnd a messinai szoros kt partjn elterl orszgos egyestse emlkre, a Jzsef Napoleon ltal alaptott A kt sicilia rendje" helybe. Ngy osztly. Srgval szeglyezett kk szalag. 5. /. Ferencz rendje. Alaptotta I. Ferencz 1829-ben. Hrom osztly. Kkkel szeglyezett vrs szalag. Nmetalfld. 1. Vilmos katonai rend. Alaptotta I. Vilmos kirly 1815ben. Ngy osztly. Viola szin szeglyes narancsszn szalag. 2. Nmetalfldi oroszln rend. Alaptotta I Vilmos. 1818. Ngy osztly. Viola szin szalag kt srga svval.

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

355

Olaszorszg-. 1. Annunziata-rend. Alaptotta VI. Amadeus savojai grf a Conte verde", Nyaklncz-rend nv alatt 1362-ben. Egy osztly. Mostani nevt III. Kroly savojai herczegtl nyerte 1518-ban. Vilgoskk szalag. 2. Szent Mricz s Lzr-rend. E rend az 1434-ben VIII. Amad els savojai herczegtl alaptott Szent Mricz s a XII. szzadban alaptott jeruzslemi Szent Lzr-rend egyestsbl keletkezett 1572-ben, a mikor XIII. Gergely ppa az egyestett rend nagymesterv Philibert Emnuel herczeget nevezte ki. t osztly. Zld szalag. 3. Savojai katona rdem-rend. Alaptotta I. Victor Emnuel 1815-ben. t osztly. Kk szalag, vrs svval a kzepn. 4. Vas- vagy olasz korona-rend. Alaptotta II. Victor Emnuel 1868-ban. Lombardinak s Velencznek Olaszorszggal val egyeslse emlkre a vaskorona-rend helyett, a melyet a bcsi congressus utn az ausztriai csszr az osztrk rendek kz kebelezett. t osztly. Vrs szalag, kzepn vrs svval. 5. Savojai polgri rdem-rend. Alaptotta Kroly Albert kirly 1831-ben. Egy osztly. Kt fejrsv kztt kk szalag. Oldenburg. Pter-Frigyes Lajos hzi- s rdemrendje. Alaptotta Pl Fridrik goston nagyherczeg 1838-ban. t osztly. Vrs szegly kk szalag. Oroszorszg. 1. Szent Andrs-rend. Alaptotta I. Pter 1698-ban. Egy osztly. Kk szalag. 2. Szent Katalin-rend. Alaptotta I. Pter 1714-ben. Kt osztly. Ezst szegly vrs szalag. 3. Szent Newszki Sndor-rend. Alaptotta Katalin czrn 1725-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 4. Fejrsas-rend. Alaptotta I. Ulszl lengyel kirly 1326-ban, fleleventette II. goston lengyel kirly 1713-ban. Lengyelorszg floszlatsa utn orosz rend. Egy osztly. Kk szalag. 5. Szent Anna-rend. Alaptotta Kroly Fridrik Holstein
23*

356

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

Gothorp herczeg 1735-ben. t osztly. Srga svos vrs szalag. 6. Szent Szaniszl-iend. Alaptotta II. Szaniszl lengyel kirly 1765-ben. Hrom osztly. Fejr svos vrs szalag. 7. Szent Gyrgy-rend. Alaptotta II. Katalin 1769-ben. t osztly. Hrom feketesvos narancsszn szalag. 8. Szent Vladimir-rend. Alaptotta II. Katalin 1782-ben. Ngy osztly. Kt feketesvos vrs szalag. Vrskereszt-rend. Alaptotta II. Sndor 1881-ben. Egy osztly. Parma. 1, Constantin! Szent Gyrgy-rend. (Npoly). Nmelyek azt lltjk, hogy Komnenos Angelus Izsk csszr alaptotta 1191-ben, de bebizonytani nem lehet. St Constantin csszrt is mondjk alaptjnak. A Comnenoktl szrmaz Drivasti csald thozta Olaszorszgba. Tlk rkltk a Farnesek. Ngy osztly. Kk szalag. 2. Szent Lajos-rend. Alaptotta Kroly Lajos herczeg 1836-ban. t osztly. Kk-srga szalag. Persia. 1. Ali-rendjel. Csak a Sah viseli. 2. Nap- s oroszln-rend. Alapttatott 1808-ban. t osztly. A persk kk-, a klfldiek zld szalagon viselik. NesaneAftab-rend. (Ni). Alapttatott 1873-ban. Egy osztly. Poroszorszg1. 1. Fekete sas-rend. Alaptotta I. Fridrik 1701-ben. Kt osztly. Srga szalag. 2. Vrs sas-rend. Alaptotta Vilmos Gyrgy Brandenburg Bayreuth rks herczege 1705-ben. t osztly (43-fle jelvny). Kt srgasvos fejr szalag. 3. Pour le mrite-rendjel. a) Katonai osatly. Alapttatott 1667-ben. Kt osztly. Fekete szalag fejr szeglylyel. b) Polgri osztly. Alapttatott 1842-ben. Egy osztly. Fekete szalag fejr szeglylyel. 4. Hatty-rend. Alapttatott 1440-ben. Megjttatott 1843ban. Egy osztly.

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

357

5. Korona-rend. Alaptotta I. Vilmos 1861-ben. Ngy osztly (21 fle jelv.). gsznkk szalag. 6. Kir. Hohenzollern hzi-rend. Alaptotta IV. Fridrik Vilmos 1851-ben. Ngy osztly (21 fle jelv.). Fekete szegly fejr szalag. 7. V'askereszt-rend. Alaptotta III. Fridrik Vilmos 1813-ban. Hrom osztly. Fejrrel szegett fekete szalag. 8. Porosz Szent Jnos-rend. Alaptotta III. Fridrik Vilmos 1812-ben, az egykori brandenburgi baillisg helyre, a mely a mltai rendnek volt hajdan osztlya. Commandatorok, tiszteletbeli commandatorok, valsgos s tiszteletbeli lovagokbl ll. Fekete szalag. 9. Luiza-rend. Alaptotta III. Fridrik Vilmos 1814-ben. Hat osztly. Fekete szegly fejr szalag. 10. Hohenzollern herczegi hzi-rend. Alaptotta Hohenzollern-Hechingen Fridrik Vilmos Konstantin s HohenzollernSigmaringen Kroly Antal herczeg 1842-ben. Hrom osztly. Fejr szalag, hrom fekete svval. Portugallia. 1. San Bento d' Aviz-rend. Alaptotta Alfonz Henriquez kirly 1147-ben. Hrom osztly. Zld szalag. 2. Szent Jakab-rend. (Lsd Spanyolorszg). 3. Torony- s (kard?) sasrend. Alaptotta V. Alfonz 1459-ben. Hrom osztly. Kk szalag. 4. Krisztus-rend. Alaptotta I. Dnes 1317-ben. Hrom osztly. Vrs szalag. 5. A villaviciosai Boldogasszony-rendje. Alaptotta VI. Jnos kirly 1818-ban. Hrom osztly. Fejr szegly kk szalag. 6. Szent Izabella-rendje. (Ni.) Alaptotta Jnos berezeg kormnyz 1801-ben. Ngy osztly. Fejr szegly rzsaszn szalag. Romnia. 1. Romnia csillaga. Alaptotta I. Kroly fejedelem 1877ben. t osztly. Kk szegly vrs szalag. 2. Korona-rend. Alaptotta I. Kroly kirly 1881-ben. Hrom osztly. Szrke svos kk szalag.

358

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

San-Marino. San-Marini lovagrend. Alaptotta a kztrsasg nagy tancsa 1859-ben. t osztly. Ngy vrs- s hrom fejrsvos szalag. Sehaumburg-Lippe. Hzi-rend. Alapttatott 1869-ben. Ngy osztly. Spanyolorszg. Az Alcantara-, Calatrava s a Sant' Yago-rendet lsd fentebb. E hrom rend valsgos egyhzi lovagrend volt, mint a mltai, de ma csak a nemessgnek rend- s rdem-jele. 1. Aranygyapjas-rend (lsd Ausztria). 2. III Kroly rendje. Alaptotta III. Kroly 1771-ben. Ngy osztly. Kk, fejr, kk szalag. 3. Szent Ferdinnd katonai rend. Alaptotta VII. Ferdinnd 1811-ben, a Cortez is elismerte 1815-ben. t osztly. Srgi szegly vrs szalag. 4. Szent Hermenegildo katonai rendje. Alaptotta VII. Ferdinnd 1814-ben. Hrom osztly. Fejr, vrs, fejr szalag. 5. Montesati Boldogasszony-rend. Alaptotta II. Jakab 1319-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 6. Catholicus Izabella amerikai rendje. Alaptotta VII. Ferdinnd 1815-ben. Ngy osztly. Srga szegly fejr szalag. 7. II. Izabella rendje (Marie Isabelle-Louise). Alaptotta VII. Ferdinnd 1833-ban. 8. A jtkonysg rendje. Alaptotta II. Izabella 1856ban. Egy osztly. Fekete szeglyes fejr szalag. 9. Mria Victoria-rend. Alaptotta Amadeus kirly 1871-ben. Hrom osztly. 10. Mria Luiza-rend. Alaptotta IV. Kroly 1792-ben. Egy osztly. Viola, fejr s viola szin szalag. Ezenkvl mg a De la caridad-rend. Alaptotta Don Carlos. Egy osztly. Viselse Spanyolorszgban nincs megengedve. Svd- s Norvgorszg. 1. Szeran-rend. Alaptotta I. Magnus (Ladulas) 1285ben. Egy osztly. Kk szalag. 2. Kard-rend. Alaptotta Wasa Gusztv 1522-ben, I. Fridrik

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

359

1748-ban feleleventette. Ngy osztly. Kkszegly srga szalag. 3. szaki csillag-rend. Alaptotta I. Fridrik 1748-ban. Ngy osztly. Fekete szalag. 4. Wasa-rend. Alaptotta XIII. Kroly 1772-bea. Ngy osztly. Zld szalag. 5. XIII. Kroly rendje. Alaptotta XIII. Kroly 1811-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 6. Szent Ola-rend. Alaptotta I. Oszkr 1847-ben. Ngy osztly. Kk, fejr, k%k szegly vrs szalag. Szsz kirlysg. 1. Ruta korona hzi-rend. Alaptotta Fridrik goston 1807-ben. Egy osztly. Zld szalag. 2. Szent Henrik katonai rend. Alaptotta III. goston vlasztfejedelem 1736-ban. Ngy osztly. Srgval szeglyezett kk szalag. 3. rdemrend. Alaptotta I. Fridrik gost kirly 1815-ben. t osztly. Zld svos fejr szalag. 4. Albrecht-rend. Alaptotta II. Fridrik gost kirly 1850-ben. t osztly. Fejr svos zld szalag. 5. Szidonia-rend. (Nk rszre.) Alaptotta Jnos kirly 1870-ben. Egy osztly. Szsz-Weimar nagyherezegsg. Fejr slyom hzi-rend. Alaptotta Erneszt goston herczeg 1732-ben. t osztly. Vrs szalag. Szsz herezegsgek. Ernesziini Szsz herczegi hzi rend. Alaptotta : Altenburg Fridrik herczeg 1833-ban. t osztly. Zld svos vrs szalag. Szentszk. (Ppai.) 1. Krisztus-rend. Alaptotta Portugalli Dnes 1319-ben, a ppai rendek kz felvette XXII. Jnos 1322-ben. Egy osztly. Vrs szalag. 2. Szent Gergely-rend. Alaptotta XVI. Gergely 1831-ben. Hrom osztly. Srga szegly vrs szalag.

360

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

3. Szent Sylvester-rend. Alaptotta IV. Pius: 1559-ben, Ngy osztly. Vrs szegly fekete szalag. 4. Jeruzslemi Szent Sr-rend. Alaptotta VI. Sndor 1496ban. Hrom osztly. Fekete szalag. 5. Pius-rend. Alaptotta IX. Pius 1847-ben. Hrom osztly, Vrs szegly kk szalag. 6. Szerecsen-rend. Alaptotta VII. Pius 1806. szept. 23-n A szent luccai festiskola elnknek jelvnye. 7. Laterm Szent Jnos-rend. Alaptotta IV. Pius 1560-ban. Egy osztly. Fekete szalag. 8. Szent Ceclia-rendje. Alaptotta IV. Pius 1847. jn. 17. A ppai zeneiskola tisztviselinek a jelvnye. Szerbia. 1. Szent Lzr-rend. Csak a kirly viseli. 2. Takova-rend. Alaptotta Mihly fejedelem 1865-ben. t osztly. Vrs, kk, fejr szalag. 3. Fejr sas-rend. Alaptotta Miln kirly 1883-ban. t osztly. Vrs, kk szalag. 4. Szent Szva-rend. Alaptotta Miln 1883-ban. t osztly. Kk, fejr szalag. .
Szim.

1. Szent-rend. Alapttatott 1869-ben. Egy osztly. Zld szegly srga szalag. 2. Maha Chakrki rend. Alapttatott 1884-ben. Kt osztly. Srga szalag. 3. Csaldi rend. Alapttatott 1873-ban. Hrom osztly. Rzsaszn szalag. 4. Fejr elefnt-rend. Alapttatott 1861-ben. t osztly. Vrs, zld szalag. E szneket srga, kk svok vlasztjk el. 5. Szimi korona-rend. Alapttatott 1869-ben. t osztly. Zld szegly kk szalag, a szegly belsejt vrs s srga svok hatroljk. Toscana. 1. Szent Istvn-rend. Alaptotta I. Cosimo 1561-ben. Ngy osztly. Vrs szalag. 2. Szent Jzsef-rend. Alapttatott 1514-ben. Hrom osztly. Fejrsvos vrs szalag.

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

361

3. Katonai rdem-rend. Alaptotta II. Lipt 1853-ban. Fekete s vrs szalag. 4. Fejr kereszt-rend. Alaptotta III. Ferdinnd 1814-ben. Trk csszrsg. 1. Nisan-lmtiaz-rend. Alaptotta J.bdul Hamid 1879-ben. Hrom osztly. Vrs, zld szalag. 2. Nisan-el-itikhar-rend. Alaptotta II. Mammud 1831ben. t osztly. Zld szegly vrs szalag. 3. Medsidie-rend. Alaptotta Abd-ul-Medsid 1851-ben. t osztly. Vrs szl zld szalag. 4. Ozmanie-rend. Alaptotta Abd-ul-Aziz 1862-ben. Ngy osztly. Zld sv vrs szalag. 5. Nisan-i-Sekat.. (Nk rszre.) Alaptotta Abd-ul-Hamid 1878-ban. Hrom osztly. Fejr szalag. Tunis. 1. Husseinite-rend. Egy osztly. 2. Ahed-el-Aman-rend. Alapttatott 1859-ben. Kt osztly. Zld, vrs szegly fejr szalag. 3. Nisan-el-Iftikhar-rend. Hat osztly. Vrs szegly zld szalag. Waldeek s Pyrmont. rdem-rend. Alaptotta Gyrgy Victor 1857-ben. Hrom osztly. Fekete vrs szegly srga szalag. Venezuela. Bolivar-rend. Alapttatott 1854-ben. t osztly.

Westphalia. Westphaliai korona-rend. Alaptotta Napoleon Jeromos 1809-ben. Hrom osztly. Wurtemberg-. 1. Korona-rend. Alaptotta 1. Vilmos 1818-ban. t osztly. Fekete svos vrs szalag. 2. Katonai rdem-rend. Alaptotta Kroly Eugen herczeg 1759-ben. Hrom osztly. Kk szalag.

362

Vilgi lovagrendek s rdemrendek.

3. Fridrik-rend. Alaptotta I. Vilmos 1830-ban. t osztly. Kk szalag. 4. Olga-rend. Alaptotta I. Kroly kirly 1871-ben. Egy osztly. Frfiaknak s nknek egyarnt adomnyozzk. Vrs szegly fekete szalagon viselik a rendjelet, Zanzibar. Sugrz csillagrend. Alapttatott 1875-ben. Kt osztly. Fejr szegly vrs szalag.
* * *

Voltak s vannak ezenkvl politikai rendek is, de mert fejedelmi jvhagys nlkl mkdnek, nem tartozhatnak a fentebbiek sorba. Klnsen a 'ranczia forradalom uta szaporodtak fl s Ernyszvetkezet, Carbonari, Uluminatusok stb. nv alatt ismeretesek. Ezek kz tartoznak a sokfle szabadkmvesek is, a kik azonban a rend" nevet nem fogadjk el. Voltak irodalmi rendek is, mint a Plma-, Virgs az Elbei Hatty-rend stb.

TIZENKETTEDIK FEJEZET. Magyarorszg ezmere. Magyarorszg czmernek eddig ismert vltozatai ngyflk, s pedig chronologiai sorrendben a kvetkezk: I. Vgsok s oroszlnok egy paizsban egyestve, . m. : Imre kirly aranypecstn, 1202. vi okleveln (1. bra), melyen a paizsmez nyolczszor vgott, teht ngy plyt mutat, a pratlan szm rszeken hrom, hrom, kett, egy, sszesen kilencz (jobbra) men oroszln. 1 II. Andrs aranypecstn. Egy 1223. vi okleveln 2 (86. bra). II. Amtrs pecst. Egy 1232. vi okleveln (671. bra), a melyen a paizsmez tzszer van vgva, teht t plyt mutat. Itt a paizsmezek a plyktl el nem takart rszein kett, hrom, hrom, kett, egy, sszesen tizenegy (jobbra) men oroszln van brzolva. 3 Az 1223v vi pecstrl albb, hol Magyarorszg czmernek alakjait s kpeit trgyaljuk, bvebben lesz sz.

1 Egyetlen: fnmaradt lenyomata egy, a bcsi udvari levltrban rztt oklevl aranybulljn fgg. Galvanoplastikai hasonmsa a M. Nemzeti Mzeum levltri gyjtemnyben van. 2 A Kll&y csald oklevelei kztt, a M. Nemzeti Mzeumban rztt eredeti pldny. Azon hiteles lers-bl is ismerjk, a mely II. Andrs 1217. vi adomny levele 1266. vi msolatnak htlapjn olvashat. 3 A M. N. Mzeum levltrnak galvanoplastikai hasonmsa.

Magyarorszg czmere.

365

2. Vgsok egyedl,1 . m. : II. Andrs vezrkori, teht 1205 eltti pnzein (672. bra). A cscsi falfestmnyen a XIII. szzadbl (673. bra). A magyar kirly tornaltzetn az arany-gyapjasrend czmerkny vben.2 Zsigmond nmet rmai birodalmi pecstn. Zsigmond arany s ezst pnzein (674. bra). Zsigmond, Drer Albrechttl festett arczkpn. 3 Erzsbet kirlyn (Albert felesge) pecstn 4 (675. bra). Albert pecstn. 5

674. bra.

I. I. I. I.
1

Ulszl pecstn. Mtys pecstn. Egy 1475. vi okleveln. Mtys pecstn 6 (85. bra). Egy 1477. vi okleveln. Mtys titkos pecstn (676. bra). Egy 1465. vi okleveln.

Megjegyzend, liogy pecsteken a vgsok egyedl csak Zsigmond kirly idejben fordulnak el, teht ksbben, mint a ketts kereszt, mindazonltal msodik helyen soroltam fl, mert pnzeken egyedl is ltjuk egyedl. 2 Prisi Nemzeti knyvtr. Lsd Turul" 1892. 3 A nrnbergi vroshzn. * Bcsi llami levltr. 6 A M. N. Mzeum Rgisgtrban. Eredeti pldny. 6 Az 1475-ikinek elrendezse csak abban klnbzik ettl, hogy rajta kt oldalt lebeg angyalok tartjk a kzps vgsos paizst s fltte is angyal van a korona alatt. (Pray XV. Tbla. 1.)

364

Magyarorszg czmere.

671. bra.

672. bra.

673. bra.

366

675. bra.

676. bra.

Magyarorszg ezimere.

367

3. Apostoli (ketts) kereszt egyedl, . m.: IV. Bla tatrjrs eltti pecstn 1 (677. bra). IV. Bla pecstn. 2 Egy 1247. vi okleveln; (678. bra). Istvn ifjabb kirly pecstn. 3 Egy 1257. vi okleveln ; (679. bra). IV. Lszl pecstn. 4 Egy 1270. vi okleveln; (680. bra). III. Andrs pecstn." Egy 1297. vi okleveln. Venczel pecstn" (681. bra).

677. bra.

A M. N. Mzeum Kllay csaldi, A eredeti pldnya. 3 Orszgos levltr 1 A M. N. Mzeum 1 A M. N. Mzeum 6 A M. N. Mzeum
2

levltrnak galvanoplastikai hasonmsa. M. Nemzeti Mzeumban elhelyezett, levltrna k eredeti pldnya. eredeti pldnya. levltrnak galvanoplastikai hasonmsa. eredeti pldnya.

681. bra.

Magyarorszg czmere.

369

gnes kirlyn pecstn 1 (682. bra). Rbert Kroly pecstn. * Egy 1323. okleveln. Rbert Kroly pecstn 3 Egy 1334. okleveln (541. bra). Nagy Lajos els pecstn ' (683. bra). Nagy Lajos pecstn. 5 Egy 1365. okleveln (684. bra). Erzsbet pecstn." Egy 1362. okleveln (685. bra). Mria pecstn 7 (94. bra).

680. bra. Pray. Tab. IX. 4. Nyry. Herald. Vezrf. X. Tab. 81. . 3 Eredetije a M. N. Mzeumban. * A M. N. Mzeum levltrnak galvanoplastikai hasonmsa. Pray. Tab. II. 1. 6 Az orszgos levltr eredeti pldnya. 7 Nyry. Herald. Vezrf. IX. T. 74. .
2 1

Brczay, Heraldika.

Magyarorszg czlinere.

871

Szent Margit kpe mellett pajzsban ' (686. bra). Zsigmond els pecstn s (687. bra). 4. Vgsok a kirlyi hz nemzetsgi czimerve egyestve, . m: Rbert Kroly pnzn (467. bra). Erzsbet titkos pecstn 9 (688. bra). Nagy Lajos gyrpecstn 4 (68!). bra). Az aacheni szkesegyhzbeli czmeres kapcsokon.

685. bra.

Nagy Lajos pnzein. Nagy Lajos titkos pecstn'' (690. bra). Mria titkos pecstn" (691. bra).
Nmethy L. tulajdonban levS XV. szzadbeli kp. A M. N. Mzeum galvanoplastikai gyjtemnye. (rsz. levltr eretleti pldnya. * A bcsi ll. levlt, eredeti pldnya. 5 6 Orsz. levltr eredeti pldnya.
f 1

24'

:!72

V7. bra.

089. bra.

688. bra.

690. bra.

69J. bra.

Magyarorszg czmcre.

373

695. bra.

A runkersdorfi 1390. vi falfestmnyen (692. bra). Zsigmond pecstn. 1 Borbla kirlyn pecstn- (693. bra).
Orsz. levltr eredeti pldnya. U. o.

374

Vgsok s oroszlnok egyestse.

5. Vgsok s az apostoli (ketts) kereszt egy paizsban egyestve, . m. : a) hastott paizsban: Nagy Lajos pnzn (694. bra). Az orszg rendinek pecstn. Egy 1389. vi okleveln (695. bra). A leleszi premontreiek kolostornak 1400-ban kszlt vasajtajn. Mtys titkos pecstn. Egy 1458. vi okleveln.

696. bra.

b) felnegyedelt paizsban : V. Lszl pnzein. Jnos kirly pnzein s pecstn 1 (696. bra). Jnos Zsigmond pnzein. Vgsok s oroszlnok egyestse. A fenti czm alatt felsorolt emlkeken kt czmernek egyestse ltszik : a vgsosnak s az oroszlnosnak. A czmeregyests ezen nemt egymsfl helyezsnek nevezzk, (lsd a 32. lapon mondottakat) s pedig itt czmerkpnek (oroszln) mesteralakra (vgsok) val helyezst ltjuk. Most
1

Eredeti pecst Budapest fvros levltrban.

Vgsok s oroszlnok egyestse.

375

csak az a krds, hogy kinek a czmere az egyik s ki a msik. Az eddig rendelkezsnkre ll adatok arra utalnak, hogy a vgsokat a kirlyi mltsg-, az oroszlnokat az rpdhz czmernek tartsuk. A vgsos czmer egyedl is elfordul habr ksbb, mint a szban forg egyestett czmer de az oroszln, mint czmer, egyedl nem lthat emlkeinken. A vgsos czmer meghatrozsrl albb lesz sz. Miel'tt azonban a felsorolt pecsteken elfordul oroszlnok trgyalsba bocstkoznnk, lssuk II. Andrs, pecstnek a XIII. szzadbl val lerst, mely egy 1217. vi oklevl hiteles msolatbl ismeretes. Ebbl vilgosan ltjuk, hogy az oroszlnok itt czmerkpek s nem czifrzatok, mint azt eddig tbben hittk. E lerst Aliottus Uguiccio csszri kzjegyz vezette r azon msolat htra, 1 melyet a Jnos vitzek akkori nagymesternek krsre II. Andrsnak 1217-ben kelt adomny levele utn 1266-ban ksztett. Hitelessghez e szerint ktsg nem fr. A lers, melynek hasonmst ide mellkeltem, kvetkezleg hangzik : Ego Aliottus Uguiccionis imperiali auctoritate iudex et ntrius publicus, illud autenticum sacrum privilgium, unde hoc exemplum a me sumptum est, vidi et legi, Sanum et integrum, non viciatum nee cancellatum neque in aliqua parte sui corruptum, bullatum cum serico rubeo et pendenti bulla aurea, in qua ex una parte apparebat ymago regis coronati sedentis et tenentis in una manu virgam cum lilio desuper, et in alia tenens pomum, habens ex uno latere signa ad modum lune et stelle et ex altero Signum admodum solis, taliter circumscripta: f ANDREAS. DI. GR~. UNG: DLM. CHE. RM. SV. GLIC. LODOMERIE."Q. REX. Ex altera quidem parte patebat figura admodum scuti ad fascias; et in tribus ex fasciis apparebant figure bine admodum leonunculorum respicientium unum alterum, parvo scutulo
1 E msolatra, illetleg a czmerlersra Kropf Lajosnak a Turul" 1896. vi 3-ik fzetben megjelent kzlemnye tett figyelmess. Bethy Zsolt akadmiai rendes tag r volt szives ez v tavaszn ezt nekem lemsolni. Szives fradozsrt hls ksznetemet itt is ktelessgemnek tartom nyilvntani. Ksbb, nyron, magam is Mlta szigetn jrvn, mint a hol a La Valettai kir. angol llami levltrban e bulla msolata riztetik, volt alkalmam ezt elolvasni s rla fotogrfiai msolatot kszttetni.

376

Vgsok s oroszlnok egyestse.

mediante in qualibet; et in fascia inferiori apparebat ymago quasi parvi leonis aspicientis retro se, talibus litteris circumcripta: + SIGILLUM. SECUND1. ANDREE. TERCII. BELE. REGIS. FILII. Et prout in eo inveni, hic supra fideliter de verbo ad verbum transcripsi et exemplavi, nullo addito et diminuto; ideoque subscripsi et ad maiorem rei evidentiam atque robur signum mee manus rogatus imposui apud Accone vicesimo septimo die mensis Octobris decime indictionis, anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto. Et ubi superius in prima linea 1 in nominatione Dalmacie Crohacie correctum apparet, ego ipse propria manu feci. Ezen kzjegyztl ered czimerlers megjelent Sebastiano Paoli Cod. Dipl. del sacro Militare Ordine Gerosolimitano" 173337-iki kiadsban. E kiads szolglt alapul a Turul 1896. vi 3. fzetben megjelent A magyar czmer II. Andrs arany pecstjn" czm czikknek. Ha az eredeti, 1266-ik vi oklevl szvegt sszehasonltjuk a szban forg kzlemnynyel, ltjuk, hogy a kzl nem jl olvasta az eredetit. Flrerts tmadt az ltal, hogy a parvo scutulo mediante in" utn kvetkez qualibet qualibus-nk olvastatott. Azrt mert az et ismeretes rvidts! jelt as-sal oldotta meg. (lsd a mellkelt facsimilt). gy trtnt aztn, hogy a kzl a kt-kt oroszln kztti paizsocskkra is vonatkoztatja az ymago quasi parvi leonis"-t, holott a szvegben errl sz sincs. Az eredetivel egyez, pontosan olvasott szvegbl lthat, hogy e paizsocskkban nincs oroszln, de ktsgtelenn teszi egyszersmind azt is, hogy a vgsokon lev oroszlnok czmerkpek s nem dsztsek. Ez az eset ismt tansg arra nzve, hogy a rgi oklevlszveg kzlseket bizalmatlanul kell fogadni, s ha csak lehetsges az eredetivel ssze kell hasonltni. Ha ez most nem trtnt volna meg, teljesen hibs fogalmunk lenne II. Andrs ezen pecstjrl, illetleg a magyar czmer ezen alakjrl. Az eddig rendelkezsnkre ll czmeremlkeken hiba
Ez nem a htiratra, hanem az oklevlmsolat els sorra vonatkozik.

Vgsok s oroszlnok egyestse.

377

keressk az oroszlnt, egyedl nem fordul az el sem mint az orszg, sem mint a kirlyi hz czmere. Pedig, hogy meghatrozhassuk, okvetlen kell eredett ismernnk. Az nem valszn, hogy Imre kirly minden ok nlkl vette volna fl pecstjbe, teht nyomait a rgibb idben kell keresnnk. A pnzeken nem fordul el, de hiszen a XII. szzadban mg nem igen volt szoks a pnzekre czmert veretni, a pecsteken sem, mert ebben az idben a pecstek mg czmer nlkliek s rajtok csak a kirly szemlynek kpe lthat, s mgis az rpdhz czmernek tartjuk, mert els dynastink kihalsa utn az utdok sajt nemzetsgi czmerket nem ezzel, hanem a vgsos czmerrel egyestettk, mely, a mint ltni fogjuk, a kirlyi mltsg czmere volt. Az igaz, hogy az oroszlnt Imrn s II. Andrson kvl tudtunkkal egy rpdhzi kirly sem hasznlta sem elttk, sem utnuk, de azrt a kztudatban mgis lnie kellett az oroszlnok emlknek, klnben fltehet-e, hogy pr vszzaddal ksbb egy hamist, a kinek czlja ms nem lehetett, mint hamistvnyt hihetv tenni, az oroszlnt III. Bla czmernek mondja. Az eset a kvetkez : A Blagajok magukat az olasz Ursin-ktl szrmaztatjk, az Ursink viszont magukat egy hasonl nev rmai Senator nemzetsgbl. Ennek hihehetv ttele vgett annak idejben hamis okleveleket ksztettek. 1 Ezek kz tartozik az lltlag Imre kirlytl 1200-ban2 az Ursino grfoktl szrmaz Mikls fia Istvn rszre killtott czmerlevl is, melynek szvege a tbbek kztt azt mondja, hogy ezen Istvn vitzi tetteivel III. Bla hls szeretett biztostotta magnak, a mirt a kirly neki sajt czmert adomnyozta, de mieltt ezen adomnyozs a maga rendje s mdja szerint vgbe mehetett volna, Bla kirly hallos betegsgbe esett s vgt kzeledni
Muratori Antiquitates italicae medii aevi XLII." Az oklevl 1571-ben Miksa kirly adomnylevelben tratott, ebben a keltezs vnek 1200 van megnevezve, a kirly uralkodsi vt elsnek nevezi, holott Imre tudvalevleg 1197-ben kezdett uralkodni. Az oklevl azonban nem kelhetett 1197-ben, mert a mint Fejrpataky L. A kir. kanezellria" czm rtekezsben kimutatja, ezen vben, nem a benne megnevezett Pter kanczellr 12021204.) volt az. Lsd Blagay oklevltr.
2 1

378

Vgsok s oroszlnok egyestse.

rezvn, tok terhe alatt meghagyta finak, Imrnek, hogy e rendelkezst hajtsa vgre. Ennlfogva atyja akaratt vgrehajtvn, megnevezett Istvnnak s rkseinek Vodicst mely Szana s Dubicza vrmegykkel r ssze s mely teljes igaz joggal csak a kirlyt illette meg egy ms aranypecstes levlben consignlta s az atyja meg az czmertpaizsban s a sisak fltt nvekv oroszlnt adomnyozott, valamint ilyen czmeres zszlt is, mint a festmny jelez. Tette pedig ezt egyetrtve a furakkal kirlyi jognl fogva, akkpen, hogy e czmerrel Istvn s rksei minden alkalommal lhessenek." 1 Thallczy a Blagayak czmerrl kimutatta ugyan, hogy bel az oroszln nem az rpdok czmerbl, hanem a grzi atyafisg rvn" kerlt. Ez azonban nem vltoztat a dolgon, az oroszln csakugyan benne volt s a hamist a nlkl, hogy msok is annak tartottk volna, nem mondhatta volna e czmerkpet III. Blnak. Ha valaki ma hamistvnyt ksztene, a melyrl el akarn hitetni, hogy a XV-ik szzadban kelt s benne I. Mtys csaldi czmerkpt adomnyozta valakinek, nem fltehet, hogy ms czmerkprl szlana, mint arrl, a mely kztudoms szerint e kirly volt. E szerint tbb mint valszn, hogy az oroszln az rpdhz czmere, a mint azt Podhraczky s Henszlmann is hittk, csak az a krds, hogy mikor lett azz s honnan vette eredett. A krds msodik felre vonatkozlag hihetnek tartjuk, hogy az rpdhz heraldika eltti jelvnye az oroszln volt, mert a koronzsi jelvnyek egyik legrgibb darabjn, a buzogny gombjba (697. bra) foglalt kristly metszsn oroszlnt ltunk. A legrgibb krnikkbl tudjuk, hogy a trzsek zszlain jelvnyek voltak s azon trzs, a melybl rpd szrmazott, oroszln lehetett. Ez az oroszln van, a mint fentebb mondtuk, a buzognyon, a mely valsznleg, ha maga nem is, de a gombjba foglalt kristly, hihetleg az rpdok

Thallczy : Blagay oklevltr. Bevezets. Az oklevelet kzltk : Pray Annales Regni Hung. Katona : ,.Hist. Crit. Tom. V." Fejr Gyrgy Cod. dipl. Hung. Tom. II." Henszlmann Rgszeti Emlkek II." s Thallczy Blagay oklevlt. 1. lap.

Vgsok s oroszlnok egyestse.

379

csaldi ereklyje lehetett. Mikor aztn a nyugati paizsba foglalt czmerek nlunk is divatba jttek, mi termszetesebb, mint hogy kirlyaink azt a jelvnyt vlasztottk czmerkpl, a mely csaldi ereklyjkn volt lthat. E kristlyrl Czobor Bla legkzelebb megjelent mvben : A magyar koronzsi jelvnyekben azt mondja, hogy a X-ikszzadbl val". Teht nagyon rgi s az oroszln alakjt tekintve, ktsgtelenl zsiai, mert szakasztott olyan, mint a perzsa emlkeken lt-

697. bra.

hat oroszlnok s igen valszn, hogy az Imre pecstje metszjnek mintul szolglt. Henszlmann, a ki szintn az rpdhz czmernek tartja az oroszlnokat, nzetnek helyessgt azon lltssal is bizonytja, hogy a thringiai tartomny-grfok czmerbe az oroszln II. Andrs lenya, a ksbbi Szent Erzsbet, rvn jutott. Ha a vrssel s fejrrel vgott oroszln csakugyan nem volt Erzsbetnek Thringiba jvetele, teht 1211 eltt a tartomny-grfok czmerkpe, akkor hatalmas bizonytk. s

880

Vgsok s oroszlnok egyestse.

mint ilyen azrt is rdekes, hogy czmertrst mutat, mert mg II. Andrs czmerben a czlmerkp van a mesteralakon addig a thringiai tartomnygrfok czmerben a mesteralak van a czmerkpen (698. s 699. bra). E krdst vgrvnyesen eldnteni nem lehet, mg hatrozottan nem tudjuk, hogy mi volt a thringiai tartomnygrfok czmere 1211 eltt. Ebbl az idbl pedig erre vonatkoz

698. bra.

czmeremlkek nem ismeretesek. 1Michelsen Die alten Wappenschilde der Landgrafen von Thringen" czm munkjban azt mondja ugyan, hogy a Thringenek si czmere ezsttel s vrssel vgott paizsmez volt s hogy az oroszlnt legelbb Hermann vette bel 1209-ben, teht elbb, mint'Erzsbet Thringiba jtt, de lltst egykor bizonytkokkal nem tmo1 Magam is rtam kt nmetorszgi heraldikai trsulathoz, de gyltszik egyik sem tudott oly czmeremlkekrl, a melyek azl211. eltti idbl valk s Thringinak oroszlnos czimert mutatnk.

Vgsok s oroszlnok egyestse.

381

gtja, Hohenlohe s Seyler sem ismernek rgibb Erzsbetnek Thringiba val jvetele eltti czmeremlket, a melyen oroszln volna lthat. Hohenlohe J a vgsokrl mondja, hogy Erzsbet rvn kerltek a magyar czmerb'l Thringiba. Seyler pedig azt lltja, hogy az ezsttel s vrssel vgott

699. bra.

oroszln mr Hermann tartomny-grfnak 1209-ben volt czmere s a Lieth von Troye" czm verses kltemnyre alaptja kijelentst, a melyrl azonban kornt sincs mg eldntve, hogy a Szent Erzsbet eltti korbl val. E szerint, mg ms bizonytkaink nincsenek, legalbb is valsznnek tarthatjuk Henszlmann nzett s a thringiai oroszlnt (698. s 699. brk) az rpdok oroszlnjnak nzhetjk.
1

Hohenlohe-Waldenburg'

Das

heraldische

Pelzwerk

im

Mittel-

alter."

382

Vgsok s oroszlnok egyestse.

Annyival inkbb, hogy C. P. Lipsius Sphragistische Aphorismen" czm munkjban azt mondja, hogy a thringiai czmerben az oroszln legelszr az 1241-ben elhalt II. Hermann lovas pecstjn lthat, a ki Szent Lajosnak s Szent Erzsbetnek II. Andrs magyar kirly lenynak volt fia. E Szent Erzsbet lenynak s a hesseni hz megalaptjnak, Brabanti Henrik unokjnak fia, Ott, magdeburgi rsek, a ki sokat tartott Szent Erzsbettl val szrmazsra, a 700., 701.

701. bra

702. bra.

s 702. brkon lthat pecstjein oroszlnt hasznl czmerben 1 s ez nem a hesseni, illetleg thringiai oroszln, mert a vgsok nincsenek rajta fltntetve, hanem minden valsznsg szerint az rpdok oroszlnja.
1 Az oroszln tment a Heinrich Raspe nmet kirlyban kihalt thringiai hz czmerbSl a hesseni hz czmerbe Erzsbetnek Zsfia nev lenya rvn, a kinek Brabanti Henriktl szletett fia Heinrich das Kind hesseni tartomny-grf volt. Lsd az albbi leszrmazst : Jutta Szent Lajos (IV.) Heinrich Raspe

f 1235.

-j- 1227. felesge magyarorszgi Szent Erzsbet

nmet kirly, f 1247.

Hermann
t 1241.

Sophie,
f 1282.

frje Brabanti Heinrich


+ 1248.

Heinrich das Kind


hesseni tartomny-grf, f 1308. felesge Braunschweig Adelheid

Otto hesseni tart. grf


felesge grf Kadensburgi Adelheid

Ott magdeburgi rsek.

Vgsok.

383

Az oroszlnok mzaira vonatkoz adataink nincsenek. Azt hiszem, hogy a vrs, ezst s arany kztt kell vlasztanunk. A vrs s ezst azrt valszn, mert ktsgtelenl ezek az orszgczmer mzai, az arany pedig, mert az oroszln termszetes szinhez legkzelebb ll. mde a Xlll-ik szzad elejn mg nagyon ritkn festettk a heraldikai oroszlnt aranymzra. gy teht valszn, hogy vagy vrs, vagy fejivolt. Az arany ellen szl az is, hogy az l heraldika korban a paizson mindig csak egy szn s egy fm volt.

A vgsok. Magyarorszg czmere ezen mesteralakjnak mltjrl nem tudunk semmit, de valszn, hogy eredete nem nylik a keresztnysg el'tti idbe mint az oroszln, s taln a turul madrnak, seink hadi jelvnynek utda. A turul ugyanis az egyeslt trzseknek, az egsz nemzetnek volt hadi jelvnye s nem azon trzsnek, a melybl rpd szrmazott. E jelvnyt, mint a pognysgra emlkeztett, flcserltk mssal. Azt mondja legalbb a nmet Muglen kvetkez szavakkal: darnach begunden die fursten das vorgenant tzaihen verwandeln und verkeren".1 S e msik jelvny a vgsok. Hogy ez t. i. a vgsos zszl vagy paizsmez a magyar nemzet rgi szervezetvel fgg-e ssze, vagy csak a vletlen okozta a htszeres vgssal keletkezett nyolcz paizsmezrszt? Eldnteni nem vagyunk kpesek. De valsznnek tartjuk, hogy e czmer nem rgibb, mint a XII-ik szzad utols tizedei, mert elbb kt szn vltakozsval keletkezett mesteralakokat czmerl nem igen hasznltak. Klnben is a vg vonalak szma nagyon ingadoz a legrgibb czmeremlkeinken. gy pldul Imre pecstn nyolcz, Andrs rgibb pecstn ht s a ksbbin tz, a cscsi falfestmnyen t, N. Lajos pnzn nyolcz (694. bra), a rendek 1385. vi pecstn (695. bra) szintn nyolcz. A mzok legrgibb nyoma Villani 1295. vi fljegyzse, a melyrl albb lesz sz.
Lsd T. Nagy Gyula Turul" czm czikkt a Turul 1883. vi folyamban s Kovachich V. fejezett.
1

384

Vgsok.

A XIV. szzadkzeptl kezdve mr a ht vg vonalban llapodtak meg s ezt I. Lajos 1369-ben Kassa vrosnak adott armalisa szvegben minden ktsget kizrlag ltjuk, a hol ugyanis az mondatik, hogy : . . . . ac de sabtus quatuor Lineas1 ruffa,s et totidem albas latera,liter habentis in perpetuum gesta,re stb. A bcsi kpes krnika brin a zszlk vrssel s fejrrel htszer vgottak, teht a fent idzett czmerlevl : quatuor ruffas et totidem albas" szavaival egyezk, mert ht vgs-

703. bra.

sal nyolcz rszre van a zszl osztva. S habr a czmer-metszk s festk gyetlensgbl kivtelesen itt-ott mg az jabb idbl is vannak pldink nyolczszoros, hatszoros stb. vgsokra, azrt mgis a htszeri vgst tekinthetjk szablyosnak, annyival inkbb, hogy ebben llapodtak meg vgleg. Ktsget nem szenved, hogy a vgsok ltal keletkez zszl- vagy paizsmez-rszek mzai : vrs s ezst, mert egyetlen pldnk sincs arra nzve, hogy ms mzaknak brLinea alatt nyilvnval nem vonalat, hanem a vonalak ltal hatrolt paizsmezSrszeket kell rteni.
1

Vgsok.

385

zoltk volna. E tekintetben csak a mzok sorrendjre vonatkozlag ltunk ingadozst. Villani 1 1295-dik vi fljegyzsei is azt bizonytjk, hogy a czmer mzai Vrs s ezst voltak, s ha lersban mindenkpen lehetne bzni a sorrendet illetleg is legrgibb adatunk lenne. De a mint az albb kzlitekbl lthatjuk, a czmer heraldikai leirsa nagyon hatrozatlan. . . . per farglisi in contro Carlo Martello suo flgliuolo re d'Ungheria, e con sua compagnia ducento cavalieri a sproni d'oro, Franceschi, e Provenzali, e del Regno, tutti giovani, vestiti col re d'una partita di scarlatto e verde bruno, e tutti con selle d'una assisa a palafreno rilevate d'ariento e d'oro, coll arme a quartieri a gigli ad oro, e accerchiata rosso e d'argento cioe l'arme d'Ungheria, che pave la piu nobile e ricca compagnia che anche avesse uno giovane re con seco etc." E szavakbl a czmer szerkezett nem lehet elkpzelni, mert a quartieri (paizsmeznegyedek) ellenmond az accerchiata sznak. Nem tudhatjuk, hogy a felnegyedelt paizsban van-e a Magyar s az Anjou czmer egyestve vagy pedig a magyar vgsos paizsra tett boglr paizsban van-e az Anjou czmer, mint azt a Turul 1885. vi folyamban olvassuk. A quartieri az elbbi fltevst teszi valsznv, mg az accerchiata a msodik fltevst ltszank bizonytani, ha nem tudnk, hogy ezt olaszul sopra il tutto" vagy soprascudo"-val szoktk kifejezni. Nagyon valszn azonban, hogy Villani bordata" helyett hasznlja az accerchiata'1 szt, mert Glre herold Armoriljban 13341372 a 396. lapon ltjuk Martel Kroly testvrcscsnek, Jnos durazi herczegnek s gradinai grfnak czmeres pajzsban az Anjou czmert fejrrel s vrssel sszerovott rmval krlvve (sem de fleurs de lys d'or la bordure compon d'argent et de gueules) s azt hiszszk, hogy Snta Kroly s V. Istvn lenya flai mind ilyen czmerrel ltek. gy teht Martel Krolynak Villanitl

Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. Vol. I.

Brczay, Heraldika.

386

Vgsok.

lert czmere is fejrrel s vrssel sszerovott rmban mutatja magyar czmermzait, teht a sorrendre nzve nem igazt tba. A kpes krnika kpei, egyet kivve, 1 mind vrssel s fejrrel vgott zszl- s paizsmezket mutatnak, teht a mez

704 bra.

fels szle s az els oszt vonal kztti legfelsbb rsz vrs, gyszintn a Zricher Wappenrollban lthat magyar czmer is (703. bra). Kassa vros adomnylevelnek fent idzett szvege is e sorrendet tartja, de azrt vannak kzpkori czmeremlkeink, a melyeken a fejrrel s vrssel val vgs ltszik, teht a hol az els vgsvonal fltti rsz fejr. Ilyen az armalis szvege ellenre ppen Kassa vros czmere (70. s

' Nagy Lajos kpe. 1. lap.

Vgsok.

387

78. brk), s a kassai ftemplom szentsghznak XV-ik szzadbeli magyar czmerei is. Tovbb Grnenberg 1483. vi czmerknyvben Magyarorszg czmere (704. bra). A mzoknak ezen sorrendjt ltjuk mg a Batthynyi knyvtr 1377. vi Missaljnak czmlapjn,a magyar kirlyok tornaltzetn, a thorni gymnasium knyvtrban rztt Corvina codexen (Naldi florentini Epistolae de laudibus Augusti), a versailles-i Grande Salle des Croisades" pillrein, Margit kirlyn s II. Andrs czmeres paizsn, Solis Virgil 1555. vi Wappenbchleinjban stb. gy teht mind a kt sorrendre van elg pldnk a rgi idbl, de be kell ismernnk, hogy ha csak a szmadatok volnnak dntk a vrssel val kezdst kellene ktsgtelenl elfogadnunk, mint a hogy a legjabb idben tettk is. Ha czmernkben a vgsok egyedl volnnak, bele is lehetne nyugodnunk e sorrendbe, mert ezheraldikailagpen olyan szp, mint az ellenkez. De mert Magyarorszg czmeres paizsa hastott, s a mez hts rsze, melyben az apostoli kereszt lthat, szintn vrs, a kt sorrend kztti vlasztskor a heraldikai aesthetika is tekintetbe veend, ez pedig a mellett szl, hogy a vgott paizsmez fels rsze ne vrs, hanem fejr legyen, klnsen azrt, mert a tekintet legelszr is a paizs fels rszre esik, s ott az elrsz fels tagja s a htsrsz vrs szine sszefolyik szemnk eltt, mg, ha az elrsz legfels tagja fejr, rgtn ltjuk, hogy a paizs mezeje hastott. s, hogy a hast vonal vgig, a paizs als szlig megy, szintn szembetl, mert a hts rsz alja, hol a hrmas hegy van, zld s lesen elvlik az elrsz legals ez esetben vrs tagjtl. A vgsos czmer eredetnek homlyos volta lnyegesen megnehezti meghatrozst, mindazltal tbb mint valszn, hogy a kirlyi mltsg jelvnye volt, mert a klnbz nemzetsgekbl szrmaz fmltsgok: a ndorok, orszgbirk, erdlyi vajdk stb. sajt nemzetsgi czmerk helyett hasznltk mint tiszti vagy mltsgi czmert s utdjaik rendesen egyestettk sajt czmereikkel. Az a krlmny, hogy az Aba nemzetsgbeli Mokianus ndor 1282-ben (624. bra), Amad ndor (190. bra), Dzsa ndor (561. bra), Demeter trnokmester (191. bra), Mikls erdlyi vajda, a Vigman nemzetsgbl szrmaz Lrincz vajda
25*

388

Apostoli kereszt.

(493. bra), tovbb a Kacsics nemzetsgbeli Tams vajda (542. bra) mint mltsguk jelvnyt hasznltk, 1 s hogy ivadkaik nemzetsgi czmerkkel egyestettk, azt ltszik bizonytani, hogy Imre s II. Andrs pecstin szintn a kirlyi mltsg czmere van nemzetsgi czmerkkel egyestve. E szerint teht a vgsos czmer az rpdok alatt az volt, a mit ma llamczmernek neveznk, 3 Mikor az rpdhz magvaszakadtval egy j dynastia kerlt Magyarorszg trnjra, a belle szrmazott kirlyok pecstin nem az rpdhzzal val rokonsgt akartk documentlni, hanem azt, hogy Magyarorszg fejedelmei, s gy a kirlyi mltsg czmert kellett sajt nemzetsgi czmerkkel egyesteni, nem pedig a kihalt dynastit. Az Anjouk liliomos czmervel a vgsokat ltjuk egyestve, ez is annak a bizonytka, hogy a vgsos czmer az, a mit ma orszg czmernek mondunk. E vlemnyt bizonytja az is, hogy a magyar korona fenhatsga al tartozsnak kifejezsre, mg a XVII. szzadban is, a vgsos czmert hasznltk Olh- s Moldvaorszg, mint oltalom czmert. (Lsd a 21. lapon mondottakat.) Az apostoli kereszt. A ketts vagyis apostoli kereszt paizsba foglalva legelszr IV. Bla pecstn lthat s e kirlytl kezdve Rbert Krolyig kizrlag ezt hasznltk kirlyaink. Eredett Ivnyi azon keresztre vezeti vissza, a melyet msodik Sylvester adott Szent Istvnnak. Ezen lltst Szent Istvn letrjnak, Hartviknak kvetkez szavaira alaptja : ab apostolica sede, que premisimus insignia postulavit" . . . s tovbb cuncta prout fuerunt postulata benigne concessit. Crucem insuper ante regi ferendam velut in signum apostolatus misit. De elfeledi, hogy a signum sznak akkor mg nem
Lsd Csorna Jzsef Az Aba nemzetsg czmere" czm tanulmnyt Turul 1893. 2 Verbczi Magyarorszg vgsos czmernek eredetrl azt mondja, hogy a rgi Pannnia jelvnyeibl klcsnztetett. Ez ppen olyan tveds, mint az, a mely szerint Magyarorszg ngy f folyjt jelkpezi. Mr Horvt Istvn is rmutatott e tvedsre a Tudomnyos Gyjtemny 1833. vi folyamban.
1

Apostoli kereszt.

389

lehetett czmer rtelme, mert a czmer fogalmt mg nem ismertk. Sokkal hihetbb Schwartner s Podhraczky nzete, a kik azt lltjk, hogy II. Andrs kezdte czmerl hasznlni. E kirly idejbl nem ismernk ugyan pecstet, pnzt vagy ms emlket, a melyen az apostoli kereszt mint czmer lthatvolna, de Pray emlti, hogy ltta II. Andrsnak egy eltrt pecstt, amelyen az apostoli kereszt volt. Ilyen pecstje II. Andrsnak nem ismeretes s Pray valsznleg tvedett. Akr tvedett, akr nem, biztos az, hogy a czmerkp aXIII. szzadnl nem rgibb. Az rpdhzbeli kirlyok pecstin a kereszt alap nlkl, mintegy lebegve ll a paizsmezben. Talpa hol egyenesen, hol liliomszeren vgott, minta IV. Lszl (680. bra) s IV. Bla pecstn. Ksbb hrmas kre hegyezett, mint a Kroly n (541. bra). V. Istvn neje Erzsbet pecstn (685. bra) virgcserpbe van lltva. E czifrzatok csak a metsz nknytl szrmaznak s heraldikai jelentsgk nincs. Mg ksbb a keresztnek egy tartozka jut rvnyre s ez a hrmas halom, a mely a keresztnek naturalistikus jrulka. A kereszt, mint Krisztus urunk kiszenvedsnek jelkpe, a czmerbrzolk eszbe juttatta egyszersmind azt a helyet is, a melyen a kereszt llott s a hov statinknt Megvltnk flvitte a Golgott. A Golgotnak ilyetn brzolsa korntsem egyedl a magyar czmer keresztjvel kapcsolatosan fordul el, de a lovagrendek keresztjei alatt is ltjuk azon alaktshoz hasonlan formlva, a mely Venczel (681. bra) s Ott pecstin lthat. Itt a hrmas halom lebeg s lebeg azon czmeren is, mely Grnenberg czimeres knyvben kzlve van (704. bra). A lebeg helyzet gy ltszik nem felelt meg a magyarok zlsnek, a kik a heraldikai flfogstl idegenkedve mr jkor a naturalistikus flfogs fel hajoltak. Ez az oka, hogy Venczel s Ott pecstit kivve, egy kirlyi czimeres pecsten sem ltjuk a hrmas halmok lebeg brzolst. Legrgibb emlknk, a melyen a hrmas hegy ltszik, gnes kirlyn pecstje (682. bra), a melyet csak Pray kzlse utn ismernk. 1 Ezutn kvetkezik Nagy Lajos pnze
gnes kirlyn hrom ismert pecstn, a melyek a Nemzeti Mzeum galvanoplastikai gyjtemnyben lthatk nincs hrmas halom a kereszt alatt.
1

390

Apostoli kereszt.

(694. bra) s a rendek 1385. vi pecst (695. bra). E kt utbbin a hrmashalomnak csak kt kpja ltszik. A keresztnek s halomnak mza most mr vgleg megllapodott. A kereszt t. i. fejr (ezst), a halom pedig zld. Kezdetben itt is ingadozs mutatkozott, a mennyiben a bcsi krnika kpein a kereszt hol ezst, hol arany, a halom, hol egygyes, hol hrmas, hol zld, hol fejr, hol arany. jabb idben a hrmas halom kzps kpjn mindig leveles korona van s ezen ll az apostoli kereszt. E koront mint a ketts kereszt alapjt elszr ltjuk III. Andrs egyik pnzn, de halom nlkl. Itt azonban mg nincs heraldikai jelentsge, mert nincs paizsba foglalva. Ksbb Zsigmond 13891395. vi felsgi pecstn ismt elfordul az ellap ktoldali paizsocskjn, de aztn II. Mtys idejig nem. E szerint czmernkbe vgleg a XVI. szzadban jutott. Ksbb is megtrtnt ugyan, hogy elhagytk, mint I. Lipt egyik pecstn. Br Nyry Albert a vgsokrl s az apostoli keresztrl azt mondja, hogy amaz (a vgsok) a magyar korona alatt egyestett sszmonarchinak, emez (az apostoli kereszt) a szorosabb rtelemben vett Magyarorszgnak, illetleg a nemzet politikai eszmjnek kifejezje". Rszemrl azt hiszem, hogy e finom megklnbztetst azok, a kikeczmert flvettk, nem ismertk, s hogy a kereszt is, pp gy, mint a vgsos czmer, a kirlyi hatalom jelvnye. A kett kztt legfeljebb az a klnbsg lehet, hogy az elbbeni a vilgi, az utbbi pedig az egyhzi, vagyis a kirly legfbb kegyri hatalmnak heraldikai kifejezje. Czmernk e kt f alkot rsze, a vgsos paizsmez s az apostoli kereszt kztt az els helyen flsorolt a rgibb. Ezt bizonytja a nyugati npeknl szoksos elnevezse. A vgsosat nevezik ancienne Hongrie, Alt- Ungarn stb.-nek, a ketts keresztet nouvelle Hongrie, Neu-Ungarn stb.-nek. De nemcsak rgibb, de tekintlyesebb is a vgsos czmer, mert ha a kett egytt fordul el, a vgsos foglalja el a fhelyet. Az ellenkez elrendezs csak kivtelesen fordul el.
* * *

Az eddig felsorolt czmerek: 1. a vgsok s az oroszlnok, 2. a vgsok s 3. az apostoli kereszt, kzl a msodik helyen emltett vgsok egyedl nem fordulnak el rpd-

Vgsok egyestse.

mi

hzbeli kirlyaink pecstin, csakis pnzeiken. Az els helyen emltettet csak kt kirly: Imre s II. Andrs hasznlta, a harmadikat pedig IV. Bltl kezdve valamennyi kirly III. Andrsig, t is belertve. A vgsok egyestse a kirlyi hz nemzetsgi ezmervel. A magyar czmer ilyen szerkezett legelszr Rbert Kroly ezst garasn ltjuk s az Anjouhzbeli kirlyok mindenike gy metszeti pecstt. Ezek utn a tbbi kirlyaink is egyestettk nemzetsgi czmerket a kirlyi mltsg ezmervel. A vegyes hzbeli kirlyaink azonban nemcsak nemzetsgi czmerket, hanem azon orszgokt is egyestettk Magyarorszg ezmervel, a mely fltt uralkodtak vagy a honnan szrmaztak. gy pldul Zsigmond a brandenburgi sast, a cseh oroszlnt; V. Lszl s I. Mtys a cseh oroszlnt, Albert a morva sast s az osztrk plyt ; I. Ulszl a lengyel sast s a litvn lovast stb. Czmernk alkot rszeit a Habsburghzbeli kirlyaink sokfle sszelltsban s sokfle ms czmerekkel egyestve hasznltk. E kzjogilag helytelen szerkezetekkel itt bvebben nem fogunk foglalkozni, mert nagyobb rszkben Magyarorszg czmere nem gy van fltntetve, mintha nll orszg lenne, hanem gy mint a nmetrmai birodalom hegemnija al tartoz Habsburghzbeli rks tartomny.

A vgsok s az apostoli kereszt. A szban forg kt czmernek hastott paizsban val egyestse tudtunkkal legelszr Nagy Lajos pnzn (694. bra) s a rendek 1385. vi pecstn (695. bra) fordul el. Flnegyedelt paizsban is elfordult ugyan, de mert ez nem vlt llandv, a hastott paizsban val egyestse pedig mai napig fntartotta magt, csak az utbbival fogunk tzetesebben foglalkozni. A hastott paizsmez eleje htszer vgott s pedig a mai megllapods szerint vrssel s fejrrel. Fentebb a

392

Vgsok s az apostoli kereszt.

vgsos czmer trgyalsakor kimutattuk, hogy mirt lenne helyesebb a fejrrel s vrssel val vgs s megmutattuk, hogy a rgi idbl erre val precedens esetnk is van elg, ennlfogva mi sem akadlyozza, hogy a mzak sorrendjt Magyarorszg czmeres paizsa elejben megvltoztassuk. A paizsmez hts rszt az apostoli ezst (fejr) kereszt foglalja el, alatta a zld hrmas halom, melynek kzps kpjn arany leveleskorona van. A paizsmez ezen rszre egyb szrevtelnk nincs, mint hogy a hrmas halmot ne naturalistikusan formljuk, hanem gy, mint azt legrgibb emlkeinken ltjuk s a mint a kzpkorban a Golgott formltk. Ne gondoljunk a Ttra, Ftra s Mtrra, mert haznk e hrom hegysgnek semmi kze sincs az apostoli kereszt alapzatul szolgl halmokhoz. E kt dolgot csak a ksbbi idben hoztk sszefggsbe, ksbben mint Verbczy lt, a ki br kereste symbolikus magyarzatt czmernknek s a vgsos czmerben a Dunt, Tiszt, Drvt, Szvt vlte ltni, 1 mg sem mondta e halmokrl azt, hogy haznk hrom jelentkeny hegysgt jelkpezi. Ha valamit jelent s nemcsak azrt kerlt a czmerbe, mert a naturalistikus szjrs seink lebegve nem tudtk elkpzelni a keresztet, gy nem lehet msnak a jelkpe, mint a Golgotnak, azon helynek, a hol Krisztus keresztje llott, a melynek emlkezetre van valamennyi kereszt. A Golgott pedig a legrgibb emlkeken nem naturalistikusan brzoltk. Magyarorszg czmernek kls jrulkai. Az oromdszes sisak. A legrgibb magyar oromdsznek tekinthet az, a mely a Zricher Wappenrolle-ban brzolt magyar czmer (703. bra) fltt van. Ez pvatollakbl van sszelltva s arrl nevezetes, hogy az orszg fbb mltsgai flvettk czmerkbe pp gy, mint a vgsos paizst. Pldul Lrincz vajda is viselte sisakjn (493. bra) s az az ismeretlen lovag is, a kinek rvn e czmer (703. bra) a Zricher Wappenroll-ba kerlt, s a ki a magyar kirly nevben, mint lovagja, vett rszt valamely nmetorszgi tornban.
1

Hrmasknyv I. rsz 11. czikk.

Magyarorszg czmernek kls jrulkai.

393

Ezenkvl mg csak az Anj ouk magyar oromdszt s sisakjait ismerjk. Ezek kztt van zszls (486. bra), strucztollas (488. bra) s vgre a csrben patkt tart strucz. Ez utbbival fogunk tzetesen foglalkozni, mert errl kznsgesen azt tartjk, hogy az Anjouk magyar gnak oromdsze, a tbbiek pedig csak ritkn hasznltattak s nem llandsodtak meg. Ezen oromdsznek eredett mg csak megkzeltleg sem tudjuk meghatrozni. Mg a pvatollakrl valsznnek ltszik, hogy magyar eredet, mert a pvatoll kedvelt motvuma a rgi magyar ornamentiknak, addig a struczfej nagyon is international is jelleg. Suchenwirt Pter, XIV. szzadbeli herold mveinek kiadja, Primisser azt mondja ugyan, hogy ezen oromdsz keletkezsnek az az oka, hogy Rbert Krolynak volt egy struczmadara, a melyet maga etetett, de ennl valsznbb az, hogy Rbert Kroly azrt tartott struczot s azrt kedvelte, mert oromdsze az volt. Az Anjouk czmernek s oromdsznek pontos lerst egy Nagy Lajos korabeli heroldnak, Suchenwirt Pternek egykor Von Chunik Ludwig von Ungerlant" l czm verses kltemnyben olvashatjuk. Az idevonatkoz rsz gy hangzik :
Ain part di geit Hechten schein Von perlein chlar und von rubein, Purliert, acht stukch sind dar gelait In parraweiz und vol berait, Di ander part ist hymel pla, Dar auf reichlich getziret da Sind lilygen reich von gold erhaben Gestrewt, di dikche stewer gaben Den wappen mit ir reichen prehen, Die liepleich wol sind an zesehen. Seinz helmes dach gechrnet Mit gold ist reich beschnet,

Peter Suchenwirt's Werke aus dem vierzehnten Jahrhunderte. Ein Beytrag zur Zeit- und Sittengeschichte. Zum ersten Mahle in der Ursprache aus Handschriften herausgegeben und mit einer Einleitung, historischen Bemerkungen und einem Wrterbuche begleitet von Alois Primisser, Custos des kk. Mnz- und Antiken-Cabinettes und der kk. Ambraser-Sammlung. Wien, 1827. Druck und Verlag von J. B. Walldhauser.

394

Magyarovszdg czmernek kls jrulkai. Dar in leit manich edel stain Verworcht und auch polliret rain ; Tzwo strauzzen vedern in der chron Gestakeht, da tzwischen sieht man schon Den strauzzen hals hermleinen, Sein ugen von rubeinen Glesten gen der veinde schar, Der snabel ist von goldo gar. Dar inn er frt ze preisen Gestalt, als ein hfeysen Gepogen chlar von golde vein Gechrnet ist daz havvbet sein Mit golde reich. Nu merkehet Wi er mit ern sterkehet Dy wappen und der chreyen schal. Der gernden round auch nie verhal In Ungerlant ehunich Ludweig : Er hat gepent strazz unde steig Die tzu den ern laitten, Sein lob daz wil ich praitten : Hurta, Hurta, Ungerlant, Dein chrey den pesten ist bchant !

Ez magyarul szabad fordtsban, a szvirgokat elhagyva a kvetkez: A kt rszre hastott paizs egyik felben, mely gyngygyei s rubinttal van kestve, nyolcz fejr s vrs vzszintes rsz ltszik, a melyek gerendnknt (plynknt) csiszoltak. A msik rsz gsznkk s benne aranyliliomok domborodnak ki. Aranykorons sisakjnak ormn kt strucztoll kztt hermelinmz aranykorons strueznyak ltszik, szemei rubinbl valk, csre aranyos s aranypatkt tart. Struczfej oromdszt ltunk az angol heraldikban s a strucztoll oromdsz, mely Hennegau hbr birtoka Ostrevant grfsg czmerbl kerlt a walesi herczeg birtokba, eleintn mint badge, ksbb mint oromdsz, szintn elfordul, gyszlvn minden nemzet heraldikjban. A struezot annyira becslte Nagy Lajos, hogy czmerkpl is hasznlta pecstjn 1363. A mi czmeremlkeink kzl a melyen ezen oromdsz lthat Rbert Kroly pnze a legrgibb (467. bra). Ehhez hasonl ltszik Nagy Lajos srk tredkn (533. bra) s az ezen kirlytl Aachen vrosnak ajndkozott, ltalnosan ismert csattokon is. Hasznlta ezen oromdszt mg I. Mria kirlyn

Magyarorszg czmernek kls jrulkai.

395

is titkos pecstjn.1 Aztn a sisak s oromdsz divatjt multa a fejedelmi pecsteken, hogy helyet adjon a kirlyi koronnak. A korona,. Orszgunk czmeres paizsa fltt eleintn nem a Szent Istvn koronjt alkalmaztk, hanem a nylt, leveles koront, a melynek alakjt ismerjk a sisakkoronkbl. De ez nemcsak nlunk volt gy, hanem a tbbi orszgban is, hol, a nmet csszrt kivve, minden fejedelem a heraldikai koront brzoltatta czmere fltt. F'rancziaorszgban II. Henrik (15471559), Spanyolorszgban V. Ferdinnd (1480) alkalmazta legelszr a zrt koront heraldikailag. 2 Nlunk I. Mtys 1470. vi pecstjn ltjuk elszr. Teht a zrt koront de nem a Szent Istvn-flt magyar kirly hasznlta legelszr heraldikailag. Lssuk azon emlkeket chronologiai sorrendben, a melyeken a czmeres paizs fltt korona van: Az orszg rendinek pecst 1385. Nyilt leveles korona (695. bra). V. Lszl pecst. Nyilt leveles korona (87. bra). I. Mtys titkos pecst. Nyilt leveles. (Pray. Sint. Hist. de Sig. T. XII. 6.) I. Mtys pecst 1470. vi okleveln. Pntos, zrt korona. (Pray Sint. Hist. de Sig. T. XIII. 2.) I. Mtys pecst 1473. vi okleveln. Nyilt, leveles korona. (Pray. Sint. Hist. de Sig. T. XII. 7.) I. Mtys pecst 1477. vi okleveln. Pntos, zrt korona. (85. bra). I. Mtys pecst 1489. vi okleveln. Nyilt, leveles korona. (Pray. Sint. Hist. de Sig. T. XIII. 3.) II. Ulszl pecsti 1491., 1506., 1511. vi okleveleken, a melyeken a zrt korona mr a szent korona kpt ltszik mutatni. II. Mtys 1608. vi koronzsi rmn mr a szent korona ltszik (705. bra), gyszintn a Bethlen Gbor kirlyi pecstjn is (706. bra).
Azt hiszem, hogy a rgi franczia s angol armorilokban, czmertekercsekben megtallnnk ezen oromdsznek a nyomt s pedig vagy az 1060-ban kihalt, Anjouk vagy a Gatinais nemzetsgbl val Anjouk czmerben, vagy Rbert Kroly valamely anyai se czmerben. 2 Br. Nyry Albert: A Herald. Vezrfonala.
1

39.6

Magyarorszg czimernek kls jrulkai.

Mria Terzia idejtl kezdve aztn a Szent Istvn koronja elvlaszthatatlan rsze az orszg czimernek. A mi a koronnak a mai orszg czmern val brzolst illeti, azt a kifogst tehetjk, hogy nincs a paizszsal

705. bra.

706. bra.

helyes arnyban, a mennyiben ppen, vagy majdnem olyan szles, mint a paizs (lsd a 258. lapon mondottakat). A paizs- vagy koronatartk. A czmernek e kls jrulkai a mint tudjuk a XIII-ik szzadban mg nagyon ritkn fordultak el, nlunk gy mint a klfldn. Orszgunk czmere mellett Rbert Krolynak 1334. vi pecstn s ezst dnrjn fordul el elszr. Itt a paizstart : kt srkny. E kt alak azonban mg nem tekinthet

Magyarorszg czimernek kls jrulkai.

397

igazi pajzstartnak, hanem inkbb a pecst res fellett kitlt kessgnek. Nagy Lajos pecstn 1365-bl a trn melletti kt kis paizst lebeg geniusok tartjk. Zsigmond 13891395. vi pecstin egy nvekv angyal, 143236. vi pecstin szintn angyalok a paizstartk. Ettl az idtl kezdve kevs kivtellel angyalok a paizstartk a XV. szzadbeli orszg-czmerei mellett. Kivtel az V. Lszl pecst (87. bra), melyen kt madr (slyom) a paizstart. A XV-ik szzadban megllapodott ezen paizstartkat hasznlta Mria Terzia is s ezta ezek tekinthetk Magyarorszg rendszerestett paizstartjnak.
* * *

Az orszg czimernek mai alakjt az 1874. vi kir. rendelet alaptotta meg. E szerint van hromfle czmer, . m. : kis-, kzp- s nagy czmer. A kis czmer (707. bra) hastott paizs, ell : vrssel s fejrrel htszer vgott, htul: vrs mezben ezst apostoli kereszt, mely zld hrmas halom arany korons kzps kpjra van lltva. A kzp czmer (708. bra) felnegyedelt paizs, boglrpaizszsal, melyben a kis czmer lthat s alul benyl kkel. 1. Kk mezben 2 . 1 = = = = = 3 korons arany oroszlnfej (Dalmczia). 2. fejrrel s vrssel t sorban koczks (Horvtorszg). 3. Kk mezben ezsttel szeglyezett hullmos vrs plyn fut nyest, fell kt arany csillag (Szlavnia). 4. Vrs keskeny plyval osztott, fell kk, alul arany paizsmez. Fell nvekv fekete sas, jobbrl arany naptl, balrl ezst holdsarltl kisrve, alul 4. 3 = 7 vrs bstya (Erdly). A bekelsben: vrsben vztl krnyezett lapos szikln ktfej fekete sas, feje fltt herczegi korona, lbai alatt feldlt kors (Fiume). A nagy czmer (709. bra) felnegyedelt paizs szv- s boglrpaizszsal, alul bekelssel. A boglrpaizsban vrs czlp ezst plyval vgva (Ausztria), ell aranyban vrs oroszln (a kihalt Habsburg), htul vrs harntplyn hrom sasocska (Lotharingia). 1. 2. 3. 4. a szvpaizs s a bekels olyan, mint a kzpczmerben.

398

Magyarorszg czmernek kls jrulkai.

Mindhrom czmeres paizs fltt Szent Istvn koronja s a nagy czmer mellett kt lebeg angyal van mint paizstart. Most, hogy az orszg czmernek alkot rszeit ismerjk s tudjuk, hogy kzlk mi maradt meg Magyarorszg mai czmerben, vizsgljuk meg, hogy ezen alkot rszek mai

707. bra

708. bra.

brzolsa megfelel-e a histriai fejlds, a heraldika s az aesthetika szablyainak. Vessnk egy tekintetet az 707., 708. s 709. brkra, melyek mai hivatalos czmernket mutatjk. A histriai fejldsnek megfelelnek, mert nincs bennk semmi olyas, a minek emlke tbb szzados ne lenne, a heraldika szablyainak is megfelel bels elrendezsk, kivvn a hrmas hegyet, a melyet stylizlni kellene, de ellenkezik

Magyarorszg czmernek kls jrulkai.

399

vele a korona s paizs kztti nagysgviszony, a mennyiben a korona ppen olyan szles, mint a paizs ; holott a korona szlessgnek a paizs szlessghez gy kell arnyulnia, mint 1:3-hoz (lsd a 258. lapon mondottakat). Az aesthetika ellen sem vt, mert a hastott paizsmez mindkt felben a szem-

710. bra.

nek tetsz alakok s egymssal jl sszeill mzok fordulnak el, csakis az elrsz mzai sorendjben volna az aesthetiknak kvnni valja s ez az, hogy a legfelsbb rsz fejr legyen (lsd a 386. s 387. lapon mondottakat). A 710. bra gy reconstrulva mutatja czmernket. A kzp- s nagy czmer szerkezetre vonatkozlag tartzkodunk a nzetnyilvntstl, mert ez nem a heraldik"a, hanem a kzjog krbe tartozik, csak azt jegyezzk meg,

712. bra.

Magyarorszg kzpczmernek tervezete. Paizstartk az rpdhz oroszlnai, melyek a legrgibb oromdszes sisakot s az Anjoukt tartjk.

711. bra.

Magyarorszg kzpczmernek tervezete. Paizstartk az rpdhz oroszlnai, fejkn a legrgibb magyar oromdszes sisakkal s az Anjouk ismert oromdszes sisakjval.

402

Magyarorszg czimernek kls jrulkai.

hogy a kis czmer megvltoztatsra vonatkoz indtvnyunk ennl is tekintetbe volna veend. Vgre sajnlnunk lehet, hogy els kirlyi hzunk, az rpdok, czmerkpe s a legrgibb oromdsznk tovbb az Anjouk is nyomtalanul eltntek czmernkbl. Tudjuk, hogy klnben is meglehetsen tlterhelt czmernket ezen czmerkpekkel megbvteni nagy nehzsgekbe tkzik, mind a mellett azt hiszem, hogy van megolds. s pedig nzetem szerint a kvetkez: az rpdhz oroszlnjait lehetne paizstartkul alkalmazni s az egyikkel legrgibb oromdszes sisakunkat, a msikkal az Anjoukt lehetne tartatni, gy mint az az 711. s 712. brkon lthat. Az angyalok kiszorulnnak, de helyet adnnak oly elemeknek, a melyek szorosabb trtnelmi sszefggsben llanak czmernkkel, mint k s a melyek ennlfogva magyarabb paizstartk, mint az angyalok, a melyek nagyon is internationalis jellegek.

TIZENHARMADIK FEJEZET. Nemessg-. Az els llamok megalakulsakor azon nemzet, a mely e szervezkedst vghez vitte, kt rszre oszlott: a kormnyzkra s a kormnyzottakra. Az ersebbek s lelmesebbek voltak a kormnyz osztly, a kormnyzottak pedig a gyngbbek s oltalomra, gymsgra szorultak. Azonban az llamok nemcsak gy alakultak, hanem gy is, hogy valamely hdt nemzet vagy trzs sszeolvadt azzal, a melyet meghdtott. Ez esetben a hdt nemzet tagjai voltak a kormnyz osztly. k intztk az llami gyeket s a honvdelem is az hatskrkbe tartozott. Mkdsk oltalma alatt vgezte bks foglalkozst a lakossgnak ezen osztlyba nem tartoz rsze, s oltalmuk s gymsguk alatt gyarapodott. Ennek fejben a kormnyz osztly bizonyos kivltsgokat lvezett. Mivel az llamok megalakulsa nem egyforma viszonyok kzt ment vgbe, a kormnyz osztlyok eredete s jellege sem egyforma mindentt. Nhol bks fejldsnek szltte, mint a franczia- s nmetorszgi nemessg, mshol pedig erszak, hdts s msok leigzsa tjn alakult meg, mint Lakedemonban, a hol az Olimpus tjkrl dlfel hzd drok az achaji npek meghdtsa utn kivltsgos osztlyly vltak. Eleintn a hdtk a meghdtottakkal nem vegyltek ssze s ezrt mindaddig, mg ez megtrtnt, inkbb kormnyz trzsnek, mint kormnyz osztlynak nevezhetk. Az eurpai nemessgnek nevezett kormnyz osztlyok megalakulsa a feudlis rendszer alapjn trtnt, de mert e rendszer egy helyen jobban kifejldtt, mint a msutt, a nemessg jellege sem egyforma mindentt.
26*

404

Nemessg.

Eleintn a nemessg a nem nemesektl majdnem thghatatlan korlttal zrkzott el s csak a nemesek leszrmazol ltal gyarapodott. Ksbb a kt osztly kztti hatron val tlpst lehetv tettk, a mennyiben a fejedelmek bizonyos rdemeket megnemestssel jutalmaztak meg. E megnemests eleintn nemesi jszg (fldbirtok) adomnyozsa ltal trtnt s csak jval ksbb nlkle, egyedl a nemesi czmer s kivltsgok adomnyozsval. Az elbb emltett mdon megnemestetteket nevezik adomnyos nemeseknek, az utbbiakat diploms nemeseknek vagy armalistknak. Jelenleg a nemessg, tbb-kevsbb, mr csak trsadalmi jelentsggel br, mert az 1789-iki franczia forradalom eszminek rvnyre jutsval a nemessg mindentt megsznt kormnyz osztly lenni. Nhol knyszersgbl, nhol mint nlunk a nemessg sajt akaratbl. Megmaradt csekly jelentsg kivltsgai: a nemesi czm, czmer s el'nv kizrlagos hasznlati joga ; s a hitbizomnyok alaktsra val jogosultsg ; tovbb nmely lovagrendnek csak nemes ember lehet tagja s bizonyos udvari mltsgok czmre csak a nemessg tagjai jogosultak, vgre bizonyos alaptvnyok lvezetre val jog is csak ket illeti meg. Azonban a nemessg krn bell is alakultak fokozatok. Vannak rangczmes s rangczm nlkli nemesek. Elbbieket nlunk furaknak, utbbiakat kznemeseknek nevezik. A frendeknek nhol pldul Magyarorszgon egy nagyobb jelentsg kzjogi kivltsguk is van, s ez az, hogy szletsknl fogva van ls- s szavazatjoguk az orszggyls frendi hzban, ha vagyoni qualiflcatival rendelkeznek. A kznemesek trsadalmi llsa egyenl, habr eredetkre nzve, egyms kztt klnbzk, mert a mint lttuk, vannak snemes ] s adomnyos
Az sneniessg elnevezs nlunk idegenszer s csakis azrt nevezzk gy azokat, a kik nem kirlyi adomny alapjn brnak nemesi birtokot, mert a jus prime ocoupacionis" fle megklnbztets hibs fltevsre vezethet, a mint azt utbb ltni fogjuk. Az snemes" jelzvel azt akarjuk kifejezni, a mit a franczia az immmorable-al. Lsd a 425. lapon mondottakat s nem azt, a mit a nmet az Uradi" nvvel, a melylyel mindazokat nevezik, a kik nhny nemesst ki tudnak mutatni, mint pldul a kamarsok. Megjegyzend azonban, hogy az ltalunk snemeseknek nevezett csaldoknak s a donatis nemeseknek egy s ugyanazon kivltsgaik voltak.
1

Magyarorszg.

405

nemesek, a kik rgi kivltsgaik eltrlse eltt, nemesi birtoknak voltak szabad urai s vannak tovbb diploms nemesek, a kik nemesi birtokot nem kaptak adomnyul. Mindnyjan csak a fentebb elsorolt egyenl kivltsgokban rszeslnek s sem czmben, sem rangban, sem semmi lthat jellel nem klnbznek egymstl. Ujabban az armalistknak is van birtoknvvel kapcsolatos elnevk, mint a nemesi birtokok volt szabad urainak. Lssuk Eurpa nevezetesebb nemzetei nemessgnek eredett, szervezett s jellegt.

1. Magyarorszg. A magyar nemessg eredete s szerzsnek mdja. Verbczy Hrmas knyv"-bea, jogi-irodalmunk e legjelesebb mvben, mely jogtrtneti fontossgt rk idn t meg fogja tartani nemessgnk eredetrl azt mondja, hogy: mbr a tudsok kzs vlemnye szerint nemes az, a kit sajt rdeme megnemest, mind a mellett is, czlunkhoz kpest a nemessg, a melyet tbbnyire a szabadok elnevezse alatt is szoktak rteni, gy mondjk, hogy eredetileg a hunok s magyarok kzt keletkezett, miutn ezek Scythibl Pannoniba nyomultak, a melyet most vltozott nven az ittlak magyaroktl Magyarorszgnak neveznek". Elmondja ugyan itt, hogy eredetileg minden magyar ember nemes volt, mert mindenik Hunortl s Magortl teht egy blcsbl szrmazott, s csak azok lettek a magyarok kzl bntetskpen parasztokk, a kik az egsz kznsget rdekl ltalnos felkelsben rszt venni vonakodtak. E szerint teht a honfoglal magyarok s leszrmazi mint Lakedemonban a drok kormnyz kivltsgos szabad osztly nemesek voltak. A nemessg adomnyozsnak jogra nzve pedig arra tant, hogy miutn a magyarok keresztnyny, katholikuss lettek s Istvnt, a ksbbi szent kirlyt nknt kirlyukk vlasztottk s meg is koronztk: a nemestsnek s kvetkezskpen a nemeseket kest s a nem nemesektl megklnbztet birtok adomnyozsnak jogt s teljes hatalmt az uralkodssal s orszglssal egytt a kzsg a

406

Magyarorszg.

maga, akaratbl; az orszg szent koronjnak joghatsga al helyezte s kvetkezskpen fejedelmnkre s kirlyunkra ruhzta; ettl fogva tle ered minden nemests s e kt dolog (a hatalom truhzsa s a nemests) mintegy viszonos truhzsnl s a klcsnssgnl fogva, annyira szorosan fgg egymstl mindenha, hogy egyiket a msiktl klnvlasztani s elszaktani nem lehet s egyik a msik nlkl nem trtnhetik." Ugyancsak a Hrmas knyv" I. Rsz 4-ik czmben a nemessg szerzsre nzve az van mondva, hogy : a valsgos nemessget teht katonai lettel s tudomnynyal meg egyb lelki s testi adomnyokkal s ernyekkel lehet megszerezni. Mert mihelyt fejedelmnk brmely llapot embert jeles tetteirt s szolglatairt vrral vagy mezvrossal akr pedig majorral vagy ms birtokjoggal megajndkoz, az a fejedelemnek ilyen adomnya ltal (ha ezt trvnyes beiktats kveti, I. Rsz 32. czm) azonnal valsgos nemess lesz s a parasztsg llapotnak minden igja all kikerl." Azok, a kik nem szrmaztak sidktl fogva nemesi jogokat lvez nemesi szabad fldbirtokot br csaldbl, tflekpen szerezhettk meg a nemessget; s pedig 1. kirlyi adomny tjn; 2. czmeres levl adomnyozsa ltal; 3. fists ltal; 4. rkbefogads tjn s 5. honfists ltal. A kirlyi adomnyozs csak akkor volt rvnyes, ha megkoronzott kirlytl eredt. Ha az adomnyozs a kirly megkoronzsa eltti idbl szrmazott, csak akkor vlt rvnyess, ha azt utlag megerstette. 1 I. Ulszl adomnyai e megersts elmulasztsa miatt rvnytelenek. 2 Nmely esetben azonban nem kirlytl szrmaz adomnyozsokat is rvnyeseknek ismer el a trvny, gy Hunyadi Jnos azon adomnyait, a melyek nem kormnyzsga eltt vagy letelte utn keltek. 3 Ez a trvnyes megllapods nmi vltozson ment t Erdly klnvlsa idejn, a mikor az erdlyi fejedelem jog1 i 9

1464. vi 23-ik s 1563. vi 64-ik trvnyczikk. 1453-ik vi 5-ik trvnyczikk. Verbczy Hrmas knyv" II. Rsz 14. czm.

Magyarorszg,

407

rvnyesen adomnyozhatott nemessget, nemcsak a szorosan vett Erdly terletn, de az gynevezett partiumban is. Ezt elismeri: az 1595. vi prgai bkekts 2. czikke, az 1609. vi 8-ik trvnyczikk. III. Kroly 1735. vi februr 11-n, Mria Terzia 1750. deczember 22-n kelt rendelete. rvnyesek voltak nmely erdlyi fejedelemnek adomnyozsai mg a nekik letfogytiglan tengedett Abaj, Zempln, Borsod, Szatmr, Szabolcs, Ugocsa s Bereg vrmegykben is azon megktssel, hogy vgrvnyess csak a kirlyi megersts ltal vltak. Az adomnyozsnak klnbz nemei : A kirlyi adomny (donatio) a Hrmas knyv I. Rsz 13. czme szerint ktfle, tudniillik tiszta s vegyes (donatio pura s donatio mixta). A tiszta adomny az, melylyel a fejedelem az orszg szent koronjnak joghatsga al trvnyesen kerlt birtokjogokat, szolglatok vagy kitn rdemek fejben, valakire rksen truhz. Vegyes adomnynak pedig az neveztetik, a melynek elnyershez a szolglatokon fell mg valamely pnzsszegnek fizetse is jrul. Megklnbztetend mg a kirlyi kzbl trtnt adomny, melynek trgya a korona birtokban lv jszg volt ; a peres adomny, melynek trgyra nzve a flscusra val visszahramls esete mr bellott ugyan, de azt mg nem foglalta el s az elbbi birtokostl mg ki kellett perelni ; az j adomny, melyre akkor volt szksg, a mikor az illetnek joga a birtokra ktes volt; a fegyverjog czme alatti adomny, mely az orszgnak a trkktl visszafoglalt rszeiben adatott s a melyrt az adomnyosnak, a hadi kltsgek fedezsre, djat kellett a kincstrba fizetni. A ndori adomny nem tartozik ide, mert a ndor mint helytart csak nemesnek adomnyozhatott, nem nemesnek pedig nem, mert az az adomnyozs ltal nemess vlt volna, a nemests pedig a kirlynak kizrlagos joga volt. Czmeres levl (armalis) adomnyozsa ltal csak akkor vlt az illet nemess, ha az armalis szvegben vilgosan meg volt emltve a nemessg adomnyozsa is, tovbb ha privilgium formban adatott ki s ha egy v leforgsa alatt kihirdettk. Az armalis, vagyis czmerlevl nevt a czmertl vette, a mely benne adomnyoztatott. Hogy a czmerlevl, ha szvegben a megnemests nem volt megemltve, nem nemesi-

408

A magyar nemessg kivltsgai s jellege.

tett, ltszik Verbczynek kvetkez soraibl : sok polgrnak s kzrend embernek van a fejedelemtl nyert czmere, de azrt nem szmtjuk a nemesek kz." 1 A fists (praefectio) olyan kirlyi privilgium, a melynl fogva a figat illet nemesi jszg valamely nemes utols fisarjnak lenyra vagy ntestvrre szll, s ennek gyermekeit ha frje nem volt nemes nemess teszi. A fistssal az illetre szllott figat illet birtok ezentl is ilyen termszet maradt. Az rkbefogads (adoptio) olyan rksdsi szerzds, a mely ltal valaki vagyont, nevt, nemessgt, czmert stb. az rkbefogadottra hagyja. Ez azonban csak kirlyi jvhagyssal trtnhetik meg s rvnyessgt veszti, ha az rkbefogadnak gyermeke szletik. Az nneplyes honfistst2 (indigenatus solennis) megadni csak a koronzott kirlynak van joga s pedig csak az orszggyls tudtval s hozzjrulsval. Kellkei: az nneplyes esk, melyben a honfistott Magyarorszg trvnyeinek pontos megtartst s az orszgos rdekeknek megvdelmezst fogadja. Ezen esk a Liber Regiusba bejegyeztetett. A honfstsi oklevl killtsa. A honfstsi dj befzetse s vgre a honfstsnak trvnybe iktatsa. Az nneplyes honfists ltal az idegen magyar nemes lett s esetleges bri, grfi stb. czmeit hasznlhatta ugyan, de a frendi vagy fels hzban lsi s szavazati joga csak akkor volt, ha ez a honfstsi oklevlben vilgosan ki volt mondva. A magyar nemessg kivltsgai s jellege. 1848-ig a nemessgnek nlunk kvetkez kivltsgai voltak : 1. trvnyes idzs nlkl nemes embert elfogni s letartztatni nem lehetett ; 3 2. a nemes ember csak a trv1 2

Verbczy Hrmas knyv" I. Rsz 6. czm. Az egyszer honfists (incolatus, indigenatus

simplex)

nem

nemest. Verbczy Hrmas knyve" I. R. 9. czm. 1222. trv. 2. ez. 1439. trv. 27. ez. 1723. trv. 5. ez.
3

A magyar nemessg kivltsgai s jellege.

409

nyes fejedelem alatt llott s a kirly sem hborthatta, a trvny tjn kvl s kihallgats nlkl, sem szemlyben sem vagyonban; 1 3. a nemesek trvnyes jogaikkal s fldbirtokaik hatrn bell minden jvedelmkkel tetszsk szerint mindenkor szabadon lhettek, mindennem jobbgyi szolglat, adakozs all, rovs s egyb ad, vm s harminczad fizetstl teljesen mentesek voltak, csupn az orszg vdelmre tartoztak katonskodni ; 3 4. a fegyveres ellenszeglsi jog, a nlkl, hogy a htlensg vtkbe esnnek, ha valamely kirly a nemesi jogok ellenre tenni merszelne. 3 E kivltsg az 1687. vi 4-ik trvnyczikkel eltrltetett. 5. A minden egyes nemes embert megillet trvnyhozsi jog, a mely szerint az orszggylsen fejenknt megjelenhetett a nemessg.4 Ksbb azonban, flszaporodsuk miatt elhatroztatott, hogy trvnyhozsi jogukat csak kveteik ltal gyakorolhatjk." Szrvnyosan mr 1. Mria s I. Mtys idejben is voltak olyan orszggylsek, a melyeken a nemessg nem fejenknt jelent meg. Azon intzkeds ltal, a mely szerint a kirly valamely nemes csald Hgnak kihalsval a koronra szllott nemesi birtokot jutalmul msnak adomnyozhatta s ez ltal brmely llapot embert megnemesthetett, a magyar nemessg nmileg a nyugateurpai feudlis nemessghez lett hasonlv, de ettl mgis sokban klnbztt, mert haznkban a feudalismus abban az rtelemben, mint azt rendesen venni szoktk, soha sem alakult meg. A nemessg nlunk (mint azt Pauler Gyula A magyar nemzet trtnete" czm munkjban mondja) adomny birtokt gy tekintette, mint jutalmat a mlt tetteirt, a mely a jvre nzve semmi ktelezettsget sem rtt re. Nem tekintette magt hbresnek, hanem fggetlennek. Klnben is nlunk a fld adomnyozssal a kirly nem ruhzott fejedelmi jogokat az adomnyosra, mint klfldn,6 olyan
1 Verbczy Hrmas knyve" I. R. 9. czm. 1492. trv. 11. s 12., 1563. trv. 22. 1613. trv. 34. s 1723. trv. 5. ez. 2 1222. trv. 7-ik, 1557 trv. 16-ik, 1618 trv. 58-ik, 1635. trv. 46-ik. 1638. trv. 44-ik, 1715. trv. 8-ik, 1723. trv. 14. s 92. ez. 3 1222 trv. 31. ez. 4 1458. vi 13-ik, 1495. vi 27 t.-cz. 6 1647. vi 134., 135. s az 1715. vi 47. t.-cz. 6 Pauler Gyula ,,A magyar nemzet trtnete az rpdhzi kirlyok alatt".

10

A magyar nemessg kivltsgai s jellege.

jogokat, a melyek a kzponti hatalom gynglst s az llamban kis llamok keletkezst vonjk maguk utn. Magyarorszgon a kirlyi, a kzponti hatalom mg a gynge kirlyok alatt sem forgcsoldott szt s azoknak az olygarchknak sem sikerlt az llam egysgt megbontani, a kik a nyugatiak pldjra oly szvesen tekintettk volna magukat souverainnek. Egy nemesnek sem volt nlunk a trvnyben gykerez tbb joga, mint a msiknak s a nemessg keretn bell mint azt haznk jogviszonyainak egy kitn ismerjtl hallottam lehet mondani valsgos demokratia volt. Az a hatalom, melyet a trvnyek ellenre, egyik vagy msik, egyni tulajdonaival vagy vagyonval kitn nemes, maghoz ragadott, nem vlt csaldjban rkss. Minden magyar nemes a szent koronnak volt tagja s kzvetlen a kirly al tartozott, kzvetett nemessg (mint Nmetorszgban a Reichsmittelbar) nlunk nem volt sem Mohcs eltt, sem azutn. A klnbz intzmny llamok nemesei kztt bajos prhuzamot vonni s a magyar adomnyos nemest legflebb a nmet Reichsfreiherrekhez lehet hasonltani, a mennyiben fldbirtokuknak szabad urai voltak ezek, gy mint azok s kzvetlen csak a fejedelem hatalma alatt llottak. De klnbztek a Reichsfreiherrektl abban, hogy az orszg trvnyei szerint klnsen a kivltsgaikat megerst 1222. vi aranybulla hatrozatai s ksbbi trvnyek szerint az orszg hatrain kvl viselt hborban ingyen nem tartoztak a kirlyt kvetni. A magyar nemesek kztt legfeljebb a szrmazsra nzve lehetett klnbsget tenni. Azt, a ki si nem ismert termszet jogon brta szabad birtokt, megklnbztetvn attl, a ki kirlyi adomny alapjn brta. Elbbi snemeseknek volna nevezhet, mert csaldja nemesi jogokkal lt, szabad nemesi fldterletet brt, emlkezet eltti idtl fogva s ezt legalbb tudtunkkal nem fejedelem adomnyozta. Az ilyen ismeretlen jogon szerzett, emlkezet eltti idbl szrmaz birtokot ltalban els foglalsi jogon szerzettnek szoktk mondani. Meg kell azonban jegyeznnk, hogy ezekrl korntsem tudjuk biztosan azt, hogy az ily birtok tulajdonosnak se rpddal jtt volna be s az ltalnos foglals kzben magnak e terletet kikanyartotta.

A magyar nemessg kivltsgai s jellege.

ll

Legfeljebb azt tudjuk biztosan, hogy e birtokot az illet csald a hiteles oklevelek tansga szerint, legrgibb okleveleink keltnek idejben mr brta s re adomnyt haneha j adomnyt nem kapott. Fr vagy fnemes rgente csak az volt, a ki vagyona* tehetsge vagy mind a kett ltal kivl tisztsget vagy a trsadalmi letben nagy tekintlyt vvott ki magnak. A furasg nem volt rklhet s hogy ne lehessen, trvnyben gondoskodtak rla. Az aranybulla XVI. czikkben a kirly fogadja, hogy rkbe nem adunk egsz vrmegyt, sem egyb kirlyi tisztet". Ha egy frnak fia elvesztegette vagyont vagy nem jutott ftisztsgre, semmi tekintetben sem klnbztt a tbbi nemestl. Termszetes azonban, hogy a gazdagabbak, azok a kiknek apja, vagy a kik maguk olyan tisztsget viseltek, mely ket a kirly kzvetlen krnyezethez csatolta, nagyobb tekintlyt lveztek, s kln cast formlsra mutattak igyekezetet, mint a szegnyebbek s tisztsg nlkliek, habr nemessgre s jogra nzve tlk nem klnbztek. Ebben az rtelemben mr a XIII. szzad vge fel is alakult egy bizonyos fbb aristocratia, melyet azonban a nyugateurpaiakhoz mr csak azrt sem lehet hasonltani, hogy sem rangjuk, sem ebbl foly tekintlyk nem ment t rksgkp leszrmazikra. E tekintlyt lvezket mint Pauler Gyula mondja mltsgukat s hatalmukat tekintve, tbbre lehet becslni, mint msokat, de nemessgkre nzve egyenlk azon nemessg tagjaival, melyet a kirlyi kegy mr egy szzad ta (V. Istvn kort vve alapul) j meg j rdemes, harczias elemekkel szaportott, de gazdagg nem tn, mely jobbra si jszgn lt s olyannak tart magt, akr a ht magyar ivadka, mert elei foglaltk el az orszgot." 1 Ez mindaddig volt gy, mg a Habsburgok alatt a furasg nem tisztsgi, hanem rendfokozati czmekkel, herczeg, grf, br nem kezdett jelltetni s a czmek nem rkl'dtek t a leszrmazkra. E czmek azonban nem voltak magyar, hanem nmet birodalmi czmek. Azeltt voltak a nemessg soraibl kiemelked egyes
1

Pauler Gyula A Magyar nemzet trtnete"

412

A magyar nemessg kivltsgai s jellege.

fri szemlyek, de olyan fnemesi, fri osztly, a melynek tagjai szletsknl fogva jutottak bel nem. A szentgyrgyi grfok grfi czme nmet birodalmi eredet, mint a Kanizsaiak neuburgi grfsga s nlunk e czmet nekik s msoknak, mint pldul a frakni grfoknak a kzletben minden trvnyes alap nlkl megadtk, mint ma is teszik, ha egy klfldi csald nlunk megtelepedik, mg akkor is, ha olyan czme van, melyet kzjogunk nem ismer, pldul az 'rgrfit. Szent-Gyrgy is, Frakn is, hol Magyarorszghoz, hol Ausztrihoz tartozott abban a zavaros idben s gy idegen fejedelemtl szrmazott a szent-gyrgyi, valamint a frakni grf czm is. A XIV. szzadban Szent-Gyrgy urai mg a nmet rks grfsgot sem birtk, mert a comes czmmel br brahm fiait magisternek nevezik okmnyaink. 1 Ksbb meglehet, hogy nmet grfsgg emeltetett Szent-Gyrgy s Prakn s a np hallvn, hogy grfnak nevezik urt, szintn grfnak mondta. De gy ltszik, hogy a grfi czmet gyakran nvnek vettk, mert csak gy magyarzhat meg, hogy nmely oklevelnkben a kvetkezket olvashatjuk: Johannes dictus groff de Frakno, 2 Eberhard Groff de Zentgyrg, 3 Paulus Groff de Frakno, 4 st rviden Paulus Grofh-ot is. 5 Ha a grf-ot itt nem nvnek vettk volna, nem lenne eltte a dictus, mint akr csak Niger vagy Czkls eltt (dictus Niger, dictus Czkls) s a latin szvegben ismert latin nevvel, a comessel adtk volna vissza. Meg kell azonban jegyeznnk, hogy klfldi mintj frendi osztly alakulsra s megklnbztet czmek hasznlatra mr rgebben is meg volt a tendentia. Erre mutat a vrs pecstviasz szabadalom s a magnicus czm adomnyozsa a XV., illetleg a XVI. szzadban. Tovbb a comes s magister czm oly gyakori hasznlata is a XII. s XIII. szzadban. Ezen utbbi krds mg nincs kellleg tisztzva, de tbb mint valszn, hogy eleintn valamely tisztsggel jrt, s hogy ksbb az illetk fiai is hasznltk, hogy magukat megklnbztessk azoktl, a kiknek apja nem volt effle kitn lls1 2 3 4 6

Anjoukori okmnytr III. k. 74., 132 , 459 stb. lapok. Sopron vrmegye trtnete Nagy Imrtl II. k. 3 lap. U. o. II. k. 67. lap. U. o. 72. lap. - o. 140. s 204 lap.

magyar nemessg kivltsgai s jellege.

l 3

ban. E czmeknek a tisztsgknl fogva kitn szemlyek gyermekei ltali flvtele nem alapult semmifle trvnyen s magyarzatt az emberi hisgban leli. Hiszen manapsg sem ritka eset az, hogy njogulag vesznek fl czmeket s udvariassgbl olyan czmekkel illetnek bizonyos szemlyeket, a mely nem jr nekik. Az imnt emltett comes s magister czm eleintn valsznleg a katonai szervezettel volt sszefggsben s a rmaiak s bizancziak pldjra bizonyos katonai ranggal br fbb tisztsget jelltek vele. Tudjuk, hogy a bizanczi csszrok alatt, bizonyos nagyobb hadosztlyok parancsnokait neveztk comes-nek, magister-nels. pedig a generalissimust s a kln fegyvernemek parancsnokait : magister utriusque militiae"-nek a fparancsnokot, a flotta parancsnokt magister navis"-nak, a lovassg parancsnokt magister equitum"-nak stb. A mikor latinul kellett a magyar hadak vezreit, alvezreit, parancsnokait megnevezni, mi termszetesebb, mint, hogy a rmaiaktl s bizancziaktl hasznlt s ltalban ismert czmeket hasznltk fl e czlra, mint a hogy azt ms nemzetek is tettk pldul a franczik, a kiknl a magister czm matre-r alakulva, egszen a forradalomig megmaradt a grand matre de l'artillerie, grand matre des arbaltriers stb. czmekben, tovbb a nmeteknl meisterr alakulva a ma is hasznlt katonai czmekben : Feldzeugmeister, Rittmeister, Oberstwachtmeister, Quartiermeister stb. czmekben. Ksbb e czmek hasznlata szkebb krre szortkozott sjelentse hatrozott vlt. Comes volt a fispn s tbb ms fnki vagy biri minsg tisztsg viselje s magister is az a ki valamely hivatalt viselt. Valamint ma is van rendrkapitny, hegykapitny, lovassgi-, gyalogsgi kapitny, gy akkor is volt sokfle comes s magister, a kiknek azutn is megadtk e czmet, a mikor mr hivatalukbl kilptek, mint ma is a volt ministereknek a nagymltsg" czmet. A comesek tekintlyre, rangra nzve is nagyon klmbzk lehettek, mert az orszgbirja (comes Curiae Regiae), a vrispnok (comes castri) stb. mellett a falusi birt is neveztk Comes Fi7/ae"-nek.1 Az aprl fira szll, nemzetsgi nemessgen kvl (nobi1 Horvth Istvn Magyarorszg Gykeres Rgi Nemzetsgeirl'' czm munkjban a 39-ik lapon.

414

A magyar nemessg kivltsgai s jellege.

litas gentilitiae) mg fl kell emltennk azon nemessget, a melyet nem nemes n, nemes emberhez val frjhez menetele ltal szerzett (nobilitas communicata) s Magyarorszgon a katholikus, az egykori Erdlyben a ngy recipilt valls papjainak nemessgt, tovbb az gynevezett helybeli nemessget (nobilitas localis), t. i. Magyarorszgon a szent-gliak, Erdlyben Torda, Des s Nagy-Enyed vrosok lakosainak nemessgt. Ezen utbb flsoroltak a heraldika szempontjbl nem rdekelnek bennnket, mert czmerk, az erdlyi ref. papok kivtelvel nem volt. A szent-gliak klnben is csak kirlyi vadszok (venatores Regii de Szent-Gal) voltak s habr egyenknt az orszgos nemessg jogait gyakoroltk is, a nemessgnek inkbb anyagi j oldalait, mintsem dszt lveztk. Az erdlyi nemessg szervezete a magyarorszgival azonos eredet ugyan, mindazonltal nhny klns sajtsggal br. Frendi osztly, olyan mint 1608 ta Magyarorszgon, Erdlyben, tulajdonkpen nem volt, mert az erdlyi grfnak vagy brnak szletsnl fogva nem volt helye az orszggylsen s a Hrmas knyv"-ben foglalt minden nemest megilletem kvl nem volt tbb joga s szabadsga. A recipilt rmai s grg katholika, ev. reformlt, gostai s unitria valls papjai szemlyes nemessggel brtak. Az erdlyi reformlt papoknak Bethlen Gbor Gyulafejrvron 1629 jlius 13-n kelt, nemessget s czmert adomnyoz, levelben rks nemessget adomnyozott, (ugyanezen v augusztus 30-n pedig a partiumbeli reformtus papoknak, valamint fi- s leny utdainak adomnyozott nemessget s czmert). Ezt Rkczi Gyrgy meger'stette ugyan, de jabb idben oda magyarzzk, hogy csak azok leszrmazit illeti meg a nemessg, a kik az adomnyozs idejben ltek. A szkelyek a Hrmas knyv" szerint mind nemesek s a primores, primipili s pixidarii szabadalmai kptt nem volt klnbsg. A szsz nemzetnek az volt a kivltsga, hogy a kirlyfldn, melyet birt, nemesi jogt senki sem gyakorolhatta. Ennlfogva a kirlyfldi szsz senkinek sem volt ugyan jobbgya, de 5 maga nem volt nemes ember. Nemesek voltak Erdlyben a thordai, desi s nagy-enyedi lakosok, de csak helyben brtak nemessggel. A magyar szent korona orszgainak nemesei brmely

A nemessgi fokozatok megalakulsa.

415

nemzetisghez tartoztak lgyen magyar nemesek, a magyar szent korona tagjai voltak. A horvt, dalmt, olh stb. nemzetisg szemly, az ltal, hogy megnemesttetett. magyar nemess lett. Nincs is horvt vagy erdlyi nemessg s nem is volt, mert a nekik szl nemeslevl szvege ugyan olyan, mint a magyar ember rszre killtott s vele ugyan azon jogokat nyertk s nyerik. Legjobban bizonytja ezt az a krlmny, hogy a horvt ember rszre killtott nemeslevl szvege magyar nyelv ma is s azonos rtelm a magyarembernek adottval. A nemessgi fokozatok megalakulsa. Mr a legrgibb idben volt nlunk is egy fri osztly a melynek tagjai szemlykre nzve a hivatalukkal s tisztsgkkel jr klns tekintlyt lveztek, de nemesi kivltsgaik azonosak voltak az orszg tbbi nemesekivel, A tekintly, melyet lveztek, nem szllt rksgkp leszrmazikra, valamint hivatali mltsguk sem. E fri osztlyba tartoztak az orszg bri (barones regni) vagyis a zszls urak, orszgnagyok (magntes regni). Ezek voltak : az orszg ndora, az orszgbr, Dalmatia, Horvt- s Ttorszg bnja, az erdlyi vajda s szkely ispn, a szrnyi bn, tovbb a kirlyi s kirlyni trnok-, ajtnll-, pohrnok-, asztalnok- s lovszmesterek, nemklnben a temesi s pozsonyi grf.1 Ezek neveit a vgzemnyekbe s kirlyi megerst levelekbe rgtl fogva beszoktk iktatni. Ezeket okleveleink, principes, primates, summates magntes s regni barones-eknels. nevezik. Mtys kirlynak egy 1487. vi oklevelben a horvtorszgi bn, a szerbiai despota, Bosznia bnja, az olh vajda, Ausztria vajdja, a macsi bn, a szrnyi bn, a temesi grf s a pozsonyi grf neveztetnek principes in Hungariaenek. 2 A furak czme eleintn Dominus, Magnicus ksbb Spectabilis et Mngnificus volt. Szrvnyosan a Habsburg hzbeli kirlyok eltt is adomnyoztak kirlyaink rks czmeket, mint V. Lszl 1453-ban
1 2

Verbczy Hrmas knyv" I. Rsz 94. czm. Perger Jnos Bevezets a Diplomatikba". 1821.

416

A nemessgi fokozatok megalakulsa.

Hunyadi Jnosnak az rks beszterczei grfsgot, a mely utbb I. Mtys adomnybl a Szilgyiakra szllt s Szilgyi Mihly hallval 1461-ben mgis sznt, I. Mtys Corvin Jnosnak a hunyadi grfsgot s lipti herczegsget 1479-ben. De ezen rks czm adomnyozsok nem alapultak trvnyen, st ellenkeztek az aranybulla XVI-ik czikknek hatrozatval s az orszg szoksaival. E szrvnyos rks czm adomnyozs ltal nem keletkezhetett rks fri osztly. De a Habsburgok trnra jutsa utn az rks czm adomnyozsok oly szmosak lettek, hogy ez nlunk is megalakult. Ezen osztly tagjai, a melyek szletsknl fogva brk, grfok, 1608 ta a fels vagy frendi hznak tagjai. Egyb tekintetben azonban csak azon eljogokat lveztk, a melyet a rangczm nlkli alsbb nemessg, a melyet a fnemessgtl val megklnbztets vgett immr kznemeseknek mondanak. Vrdjuk nagyobb volt, mint a kznemesek, de jogszaink a magasabb vrdjt nem tekintik eljognak. Az els rks czm adomnyozsok, az orszgnagyi osztlyba val felvtelrl s a vrs pecstviasz hasznlatra val feljogostsrl szlanak. Az orszgnagyokat latinul barones regni-nk. neveztk s gy az ezen rendbe val felvtellel az illet orszgzszlsa, orszgbrja lett. A bedegi Nyri Ferencz rszre killtott adomnylevl szvege gy szl : . . . in numerum atque ordinem Baronum regni nostri Hungri stb. duximus." Vilgos teht, hogy a magyar bri czm egszen ms jelleg, mint a nmet. A nmet a Freiherr-eket is brnak nevezi, a Freiherr pedig ott nem volt frend r, hanem csak az, a mi nlunk a donatios nemes. A grfi czmet ksbb kezdtk adomnyozni, de hogy a latinul szvegezett adomnylevelekben a comes szt fispnnak ne vegyk s az adomnyos ni leszrmazi magukat rks fispnoknak ne kpzeljk, szksgesnek tartottk mell rni, hogy germanice Graf" (Csernovits Lzr grfsga 1793), vagy vulgo grf (iktri Bethlen Istvn grfsga 1623), vagy vulgo a germanica natione Graff vocatus (Batthyny dm grfsga 1630). Az jonnan megalakult szletsi frendi osztly mindinkbb klnvlt az adomnyos kznemessgtl, a melynek vele az jabb frendi csaldok kivtelvel egy eredete

Nemzetsgbl val szrmazs.

417

van. Az utbbi 1848-ban minden nemesi kivltsgrl lemondott a fnemessggel egytt. A fnemessgnek azonban biztosttatott tovbbra is a felshzban val ls- s szavazatjog s ezt nmi megszortssal (1885. vi VII. trvnyczikk) ma is gyakorolja. A nemessg osztlyainak egymstl val megklnbztetst czlz intzkedseket eleintn nem j szemmel nztk s ha lehetett, nem engedtk rvnyre jutni. Az 1687. vi IX. t.-czikk a hitbizomny alaktsra val jogot csak a fnemeseknek (herczeg, grf, br) adta meg, de ezt az 1723. vi L-ik t.-czikk a rangczm nlkli kznemesekre is kiterjesztette. Mondtuk feljebb, hogy a nemessgnek ma mr csak trsadalmi jelentsge van, de ez csak a fnemesekre nzve ll, a kznemesek trsadalmi jelentsge semmivel sem tbb nlunk, mint a nem nemeseknek s merben rthetetlen, hogy annyian szerzik meg ezen jelentsg nlkli czmet. jabb idben Magyarorszgon a rangczm nlkli nemeseket, kznemes11 helyett gentry"-nek szoktk nevezni. E helytelensg nmely embernek azon rossz szoksra vezethet vissza, hogy elkelbbnek tartja az idegen szk hasznlatt, mint e magyart. A gentry nv semmikpen sem megfelel ez rtelemben, mert Angliban bizonyos nem nemesek neveztetnek gy. A gentry az, a mi 1848 eltt a honoratior" volt nlunk, s az a kznemes, a ki gentry"-nek mondja magt, nemcsak tudatlansgt rulja el, de olyanok kz sorolja magt, a kik nem nemesek s ezt aligha akarja. Nemzetsgbl val szrmazs. Nmelyek a de genere" jelzre sokat tartanak, mert azt vlik, hogy nemzetsg (genus) egykor valami frendsget jelent czm volt. Pedig a nemzetsg sz a honfoglals idejre nzve a trzsek alosztlyai fogalmnak kifejezje ugyan, de ksbb, mint sok ms elnevezs, gy ez is, ms rtelemben is hasznltatott. 1 A XIII. szzadban mr nem volt egyb mint
Lsd Komromy Andrsnak A nemzetsgek" czm kitn czikkelyt, mely a Turul V. 97. lapjn kzltetett.
Brczay, Heraldika. ^"
1

418

Nemzetsgbl val szrmazs.

tbb, egy stl szrmaz szemlynek sszefoglal neve, vagyis az, a mi ma a csaldi nv. Teht mg a nemessget sem bizonytja, mert valamint ma a nem nemesnek is van csaldi neve, gy rgen, a csaldi nevek elfogadsa eltt, a nem nemes is oda rta keresztneve el a de gener"-t, ha szrmazst vagy a mostani fogalmak szerinti valamely csaldhoz val tartozst akarta fltntetni. De nemcsak magok mondtk magukat valamely genusbl valknak a parasztok, de kirlyi oklevelekben is gy neveztetnek. Pldul Istvn ifjabb kirly 1265-ben kelt oklevelben tizenegy bcii jobbgyot megnemestvn, ket de genere Dobra"-nak mondja (Fejr Cod. Dipl. IV. r. 294. 1.). A de genere" e szerint nem azt jelenti, hogy valaki az rpddal bejtt valamelyik nemzetsgbl val, hanem hogy bebizonythatlag olyan valakitl szrmazik, a ki akkor lt, a mikor mg csaldi nevek nem voltak s a vele egynevektl val megklnbztetse vgett a de genere11 jelzt hasznlta annak a nevvel, a kitl val szrmazst flkivnta tntetni. Hogy a de genere" nem az rpddal bejtt valamelyik nemzetsgtl val szrmazsnak a tanbizonysga, vilgosan ltszik abbl, hogy van Hunt, Hermn, Rtold stb. nemzetsg. Ezekrl pedig senki sem llthatja, hogy a honfoglalk kzl val. A honfoglalsban rszt vett nemzetsgektl val szrmazst nagyon nehz bebizonytani, mert a honfoglals s az oklevelek megjelensnek kora kztt meglehetsen hossz id telt el. s ha egy ma l szemly be tudja is bizonytani azt, hogy olyan valakitl szrmazik, a kirl egy br hiteles XIII. szzadbeli oklevl azt mondja, hogy a honfoglal X. genusbl val mg nem kvetkezs, hogy a ma lnek X. genusbl val szrmazsa ktsgtelen, mert annak a bizonyos XIII. szzadbeli oklevlnek fogalmazja csak traditio alapjn llthatta a honfoglal nemzetsgbl val szrmazst. Tudom, hogy a traditio abban az idben, a mikor mg okleveleket nem lltottak ki, rtkes bizonytk volt, mert az rni nem tudk emlkez tehetsge jobb, mint a mink, de voltak hamis traditik is, valamint hogy vannak hamis oklevelek.

A csaldi nevek s nemesi elneveli.

419

A csaldi nevek s nemesi elnevek. A XIV. szzad vgig Magyarorszgon is csak szemlynevek voltak s a flliatit kvetkezleg jelltk meg: Pl fia Demeter, ksbb Pli Demeter. Ksbb, a mint lttuk, az egyv tartozst a nemzetsgi nevek mutattk. Mikor aztn e fentebbi megjellsek nem voltak elegendk, mert egy nemzetsgbl val tbb egynev ember is volt, a de particulval megelztt birtok nevt hasznltk a nemes emberek. Pldul Johannes de Btor. A magyar nyelvben az / bet helyettestette a de particult. Nem kell azonban gondolni, hogy az i valamely helysgnvhez ragasztva, mindig azt jelenten, hogy e nv viselje birtokosa is azon helysgnek, a melytl nevt klcsnzte, mert egyszeren azt is jelentheti, hogy onnan val. Ez az oka, hogy nem nemeseknek is van valamely helysgnv s az i bet sszettelbl szrmaz csaldi neve. Teht az / nem jelent magban nemessget, valamint a latin s franczia de sem. Valamint a latin de particula, gy a magyar / vgzet sem volt msra val, mint a nv viselje s a helysgnv kztti viszony jelzsre s gy korntsem jelentette mindig a nemessget. Az a sok hajd, pusks stb., a kit az erdlyi fejedelmek Borosjenn, Dvn, Gyuln, Vradon stb. gyakran egy armalisban egyttesen megnemestettek s a kiket a szvegben, hogy a sok Varga, Kovcs, Molnrt egymstl megklnbztessk, de Borosjen, de Vrad stb. jelzvel illetnek, nem voltak mr elbb is nemesek s mg kevsbb szabad urai e helysgek hatrban fekv nemesi birtokoknak, hanem egyszeren onnan val vagy ott lak emberek. E szerint teht a de particula s az i bet a nemessget nem bizonytjk, legfeljebb csak hihetnek tntetik fl. A de particula s az / bet egy jelentsgek s egy termszetek, valamint a de rthetetlen, nem helysg, hanem ms nv eltt, gy az i is az. Pldul valaki, a kit Jnap Izidornak hvnak, ha egykor megnemestik, nem rhatja magt Isidor de Jnapnak, mert ilynev helysgnv nincs s azon rgi nemes csaldok, a kiknek neve nem helysgnvbl keletkezett, szintn nem hasznlhatjk nevk eltt a tbbszr emltett particult. Kornis Jnos nem Johannes de Kornis, hanem egyszeren Johannes Kornis, Plfl Lukcs nem Lucas de Plfi, habr si nemessge ktsg27*

420

A csaldi nevek s nemesi elnevek.

teln. Az ilynev nemesek knytelenek az jabb idben lbra kapott s albb trgyaland nemesi elnevket segtsgl venni, ha a (/e-t hasznlni akarjk. Pldul Johannes Kornis de Gncz-Ruszka. Ez mg szembetlbb Prancziaorszgban, a hol sok polgri nv, mint Dubois, Dumont, Delarbre stb. van, a mely neveket rgebben du Bois, du Mont s de l'Arbre-nak rtak s a hol sok snemes csaldnak van olyan csaldi neve, a melyet nem klcsnztek valamely helysgtl. A latin s franczia de vagy a nmet von az olyan magyar nv el sem tehet, a melynek vgn /' van s e bet nem kiegszt rsze a flhasznlt helysgnvnek. Pldul nem helyes Albert de vagy von Lnyai-t rni, mert a helysget, a melyrl az illet nevt klcsnzte, nem Lnyainak, hanem Lnynak hvjk. E szerint teht vagy Albert de Lnya vagy Albert Lnyai de Nagylnya. Petri Gbor azonban mr rhatja magt Gabriel von Petri-nek, mert a nevt klcsnz helysget nem Petr-nek, hanem Petri-nek hvjk. A XVI. szzadban azon szoks kapott lbra, hogy ezt az /' ragot kt betvel rtk, eleintn csak a magnhangzval vgzd nevek utn, ksbb a mssalhangzval vgzdk utn is. ppen gy, mint az rni kezd gyermek s a helyesrsban nem jrtas tbbi ember ma is, a kik a Mrai nevet Mrajinak rjk. Csakhogy e korszakban a rvid bet volt a j s a hossz az i. gy trtnt, hogy a fentebbi nevet kvetkezleg rtk Mraij. E kt bet egytt teszi a famosus ipszilont, melyrl azt tartjk, hogy az snemessgnek bizonyt jele. Ez a balvlemny annyira elterjedt, hogy a vletlen szlte s egygy forrott iker bett nymbus veszi krl s az jabb nvmagyarostsok armlisaibl lthatlag nem nemeseknek soha, nemeseknek csak kivtelesen engedik meg, hogy nevket ipszilonnal vgezzk. Pedig a mint a fentebb elmondottakbl ltjuk, ez a bet csak oly ignytelen, mint a tbbi s korntsem val nemessgnk els szzadaibl. Nvvltoztatskor az jabb idben azrt nem szoktk megengedni, hogy a nv y betvel vgeztessk, mert a mai helyesrs bett mint az i surrogatumt nem ismeri. Ebbl nmelyek azt kvetkeztetik, hogy az y csak a nemes embert illeti meg, de ez tves fltevs, mert az j nemeseknek is csak kivtelesen engedik meg,,

A csaldi nevek s nemesi elnevek.

421

hogy nevket e betvel vgezzk ppen a fnt mondott oknl fogva. Vannak nevek, a melyekben az j-ont is Ji-nek kellene rni, pldul a Fy nv, mely Fj helysggel kapcsolatos. A nemesek csaldi neve teht Magyarorszgon nagyobbrszt birtokuk nevvel fgg ssze, jval kisebb rszk az sapa (avus) neve fi vgezettel s szintn kisebb a szma azon nemesi neveknek, a melyek a kzrendekhez hasonlan valamely foglalkozst jelent sztl, llatok, svnyok, nvnyek, hasznlati czikkek stb. nevtl klcsnztettek. De valamint nem bizonytja minden birtok nv azt, hogy viselje rgi nemes, gy^a kzrendektl hasznlt nevekhez hasonl nv sem jele mindig annak, hogy az illet nemessge, kit gy neveznek, jabb idbl val. Pldul a Bor, Csire, Czibak, Darabos, Dancs, Dzsa, Erdgh, Farkas, Forgch, Herczeg, Keczer, Kuun, Merzse, Sos, Ver, Zeyk, nem birtoknevek, azrt mindenki tudja, hogy hazai nemessgnk legrgibb nevei kz tartoznak. A nevek eredetkre nzve sokflk. Vannak szemlynevek: Adorjn, lmos, Amad, Antal, nyos, ron, Barlabs, Bernt, Bertalan, Buda, Csorna, Czibak, Dancs, Dezs, Finta, Gspr, Gerolt, Jank, Jzsa, Izsip, Izs, Ivnka, Klmn, Kozma, Lks, Mtyus, Mik, Orbn, Pongrcz, Szemere, Vincze. Birtoknevek: Abdi, Alpri, Bcskai, Baksai, Csnyi, Csobdi, Dobai, Enyiczkei, Faji, Fancsali, Figedi, Gagyi, Gibrti, Hmi, Imregi, Jnoki, Kpolnai, Kri, Kinizsi, Koksi, Lnczi, Lnyai, Losonczi, Madai, Mlczai, Mrai, Monoki, Nadnyi, Nagymihlyi, Nnei, Ohati, Ottomnyi, Panyi, Pazdicsi, Pernyi, Rkczi, Rsonyi, Rozgonyi, Semsei, Sombori, Szemerei, Trczai, Tomori, jfalusi, Vajdai, Vtyoni, Vendgi, Zsujtai. Nemzetnevek: Besseny, Cseh, Horvt, Kn, Lengyel, Magyar, Nmet, Olh, Orosz, Rcz, Szsz, Szkely, Szerecsen, Tatr, Trk, Tth. Vidknevek: Hegyaljai, Szilgyi. Vrmegyenevek : Beregi, Bihari, Liptai, Szepesi, Turczi, Ungi, Zlyomi.1 Tisztsg- vagy hivatalnevek : Asztalnok, Csszr, rsek,
E nevek azonban nem mindig vrmegyenevekbl, hanem oly helyek nevbl szrmaznak, melyek a vrmegye nevvel azonosak.
1

422

A csaldi nevek s nemesi elnevek.

Gerb, Grf, Herczeg, Ispn, Kamars, Kapitny, Katona, Kende, Kirly, Pohrnok, Pspk, Trnok. Polgri foglalkozst jelentk: Aprd, Bak, Csiszr, Dkn, Fazokas, Hegeds, Kntor, Kecsks, Kmves, Kovcs, Kulcsr, Lantos, Lovsz, Madarsz, Nyakaz, Pap, Porkolb, Poszts, Sfr, Szab, Szekeres, Szcs, Vmos. Lelki s testi tulajdonsgoktl vett nevek: Ajakas, Balogh, Bks, Buzg, Csonka, Csontos, Csorba, Csuda, Fejes, Fodor, Fogas, Forr, Hajas, Hossz, Kakuch, Kardg, Kandal, Keser, Kis, Konya, Koponys, Kvr, Kurta, Meleg, Mreg, Nagy, Nehz, Nyakas, Okos, Orros, rdg, Pnzes, Peres, Rebeg, Rendes, Rt, Snta, Szaklas, Szeles, Tar, Tompa, Trpe, Torkos, Uras, Vad. Fegyvertl s ms eszkzktl vett nevek: Balta, Botos, Cskn, Csolnok, Csupros, Dobos, Kajtr, Kapa, Kardos, Kasza, Nyilas, Pnczl, Patks, Puska, Sisak, Sulyok, Tlas, Tegzes. Szntl vett nevek: Barna, Fak, Fejr, Fekete, Fsts, Kormos, Piros, Sett, Veres, Zld. Az llatvilgbl vett nevek: Bagoly, Bak, Brny, Bks, Bika, Csiga, Csik, Csirke, Czinege, Kakas, Knya, Liba, Ld, Mhes, z, Pyslen, Posr, Srkny, Sska, Sas, Slyom, Szarka, Tulok, Varj. .4 nvnyvilgbl vett nevek: Bors, Bza, Retek, Szilvs, Torma, Toboz. svnyoktl vett nevek: Aranyas, Rz, Vas, Vasas. Ragadvnynevek : Czudar, Tolvaj. Kzszktl klcsnztt nevek: Csk, Koncz, Szl, Tavasz. A nemesi elnevek abban az idben keletkeztek, mikor bizonyos csaldok tbb gra oszlottak. Ezen gaknak egymstl val megklnbztetsre szolgltak s tbbnyire azon birtok nevbl kpzdtek, a mely az illetnek birtokban volt s laksul szolglt. Ha pldul Y nev csald kt gra oszlott s az egyik Aptit a msik Szplakot kapta, az egyik g magt apti Y-nak, a msik szplaki Y-nak nevezte. Ksbb az a nzet kezdett elterjedni, hogy az elnv bizonyos tekintlyt klcsnz s nem ok nlkl, mert azt jelentette, hogy az illet nemcsak armalista nemes, hanem nemesi birtoknak szabad ura. Ennek kvetkeztben minden nemes elnvre igyekezett szert tenni. Az erdlyi fejedelmek-

A vrsgi sszekttetsben llk egymshoz vall viszonyt jelz nevek. 423

ti sokszor szznl tbb szemly kapott nemessget s czmert egy s ugyanazon oklevlben. Ezekben gyakran tbb egynev ember volt, teht megklnbztetsl oda rtk neve mell, hogy de Boros-Jen, de Debreczen, de Sarkad stb. Ez azonban nem azt jelentette, hogy az illet a borosjeni vagy ms nemesi birtoknak szabad ura, hanem csak azt, hogy oda val. Mindamellett ez elg ok volt arra, hogy az elnvre vgydk ilyenre szert tegyenek. gy teht Magyarorszgon alig van armalista nemes a kinek elneve ne volna. Az elnv rgebben nem adomnyoztatott, hasznlatra, a mint az elmondottakbl ltjuk, rszint a szksg, rszint a hisg vezette az embereket. A XVIII. szzadban kezdtk az elnevet adomnyozni, s jabban ritkn nemestenek mr elnv adomnyozsa nlkl. Szerencsre nlunk az elnv kpzsnl annak eredett nem tvesztik szem ell s az elnv mindig valamely helynvbl szrmazik, nem gy mint Ausztriban, a hol vannak btorlovaglsi" (Khnritt) 1 s tbb effle elnevek. Nlunk gyesebben vlasztjk az elnevet, ha nem is mindig tapintatosan.

A vrsgi sszekttetsben llk egymshoz val viszonyt jelz nevek. Az egy csaldbl val, egy nevet visel s kzeli rokonsgban ll br kln nev szemlyek egymshoz val viszonyt bizonyos ltalnosan elfogadott nevekkel jellik. E nevekre szksg van mr csak azrt is, hogy beszdkzben, rsban rviden megnevezhessk s megrtethessk, ha kell, valakinek mshoz val vrsgi viszonyt. A kzel ll szemlyek egymshoz val viszonyt a legtbb nyelvben rviden, egyszval lehet kifejezni, de viszont a tvol llk viszonynak jelezsre jelz vagy krlrs szksges. Az albbi tblzat mutatja a figi (agnatus) s lenygi (cognatus) rokonok egymshoz val viszonyt jelz neveket.

Lsd a cs. s k. kzs hadsereg Schematismusait.

Arbor consang-vinitatis usque quartum gradum.


Abavus, abavia Propatruus, proamita avi patrueles, avi amitini, aviae patrueles, aviae amitini patruus magnus, amita magna I i Proavus, proavia Proavunculus, promatertera avunculus magnus, avi consobrini, matertera magna aviae consobrini

I
Avus, avia I

patris vel matris patris vel matris patruus, patrueles magni, patrueles, patris amita patris vel matris vel matris amitini I amitini magni propatrueles, proamitini patrueles magni, amitini magni patrueles, amitini frter

pter, mater

avunculus, matertera

patris vel matris patris vel matris consobrini consobrini magni

Ego

consobrini

consobrini magni

proconsobrini

patrueliorum patrueliorum fratris fllius fllius, sororis filius consobrinorum consobrinorum vel amitinorum vel amitinorum vel filia filia vel filia filius vel magnorum magnorum fllius vel filia filius vel fllius vel filia filia filia patrueliorum fratris nepos nepos, sororis nepos consobrinorum vel amitino- vel neptis neptis vel neptis nepos vel rum nepos vel neptis neptis fratris pro pronepos, sororis pronepos vel proneptis nepos vel proneptis | proneptis abnepos, ab neptis

Versg- fja

negyedzig.

Ddapa vagy ddanya Szpapa vagy szpanya fitestvre Nagyapa vagy nagyanya unokatestvre Apa vagy anya msodunokatestvre Harmad unokatestvr Nagyapa vagy nagyanya fitestvre Apa vagy anya unokatestvre Msod unokatestvr Nagybtya I Unokatestvr Pitestvr Szpapa vagy szpanya Szpapa vagy szpanya ntestvre Nagyapa vagy nagyanya ntestvre Nagynne I Unokatestvr apa vagy anya unokatestvre Msod unokatestvr Nagyapa vagy nagyanya unokatestvre apa vagy anya msodunokatestvre Harmad unokatestvr

Nagyapa vagy nagyanya

Apa vagy anya

En

Ntestvr

i _

__J
Ntestvr unokja Ntestvr szpunokja

I
Nagynne szpunokja

Msodunokatestvr fia vagy lenya

Unokatestvr Unokacs Pin vagy leny fia vagy vagy lenya unokahug

JL

Unokacs Unokatestvr fia vagy vagy lenya unokahug

Msodunokatestvr fia vagy lenya

Nagybtya szpunokja

Pitestvr unokja Fitestvr szpunokja

Unoka Szpunoka Ddunoka

Unokacs s unokahug a magyarban ktrtelm. Ballagi teljes sztra szerint: a) valakire nzve fi- vagy ntestvrnek lenya vagy fia; b) valakinek fiatalabb unokatestvre. Mi az elbbi rtelemben fogadtuk el.

Franczia nemessg.

425

2. Franczia nemessg1. A franczik is megklnbztetik a noblesse de race"-t, a vrbeli nemessget, az armalista s ms egyb nemessgektl. A vrbelit, ha nagyon rgi immmorable"-nak is nevezik, mert osbirtoklson alapul. Egy 1714. vi edictum noblesse de race"-nak nyilvntja, azt a mely szz ves birtoklst kpes kimutatni. Neveztk noblesse irrprochable"-nak is, mert benne ktelkedni nem lehet s vgre noblesse fodale"-nak, noblesse de nom et d'armes"-nak, mert eredete azon idig nylik, a mikor a hbr-birtokok rksek letteK, s a mikor csaldi neveket s czmereket kezdtek hasznlni. A kik e csoportba tartoztak gentils hommes"-oknak neveztk magukat, a mi a nobilitas gentiliciae"-nak felel meg. A faristocratia (haute aristocratie) e csoportbl keletkezett az ltal, hogy valamely ide tartoz csald tekintlyes vagyonra tett szert. Szent Lajos idejben, a nem nemes, ha hbr-birtokot kapott, nemess lett, de ennek egy 1579. kelt rendelet vget vetett, s nem nemes, ha hbr-birtoknak volt is tulajdonosa, nem lett nemess, ha csak nemes-levelet nem kapott. A franczia okleveles nemessg a XIII. szzadban keletkezett. Rgibb nemest oklevelet, mint azt a melyet Flp adomnyozott 1270-ben tvsnek Raoulnak, a franczia trtnetrk nem ismernek. Tisztsgknl fogva nemesek voltak bizonyos vrosok maire"-jei s chevin"-jei. Nemessgk rks volt. Ezeket neveztk noblesse municipale", noblesse de ) : ville", n. de mairie", n. d chevinage" , n. de privilge", H. de cloche"-nek. Utbbi elnevezs onnan ered, hogy e tisztviselk a vroshza tornya harangjnak hvsra gylekeztek ssze. A kirlyi udvarnak 3000-nl tbb tisztsge vonta maga utn a nemessget. Ezeket noblesse de robe", n. d'office", n. palatine" stb.-nek neveztk. Bizonyos tisztsgekkel az rks nemessg jrt, msokkal pedig csak a szemlyes. Ez utbbi csak akkor vlt rkss, ha az apa utn a fia is ugyanazt a tisztsget viselte

426

Franczia nemessg.

(ptre et avo consulibus). Nmelyek az egyetemek jogi professoral s a papokat is szemlykre nzve nemeseknek tarjk, de ez nem bizonyos. Az eredeti nemessg a hadi mestersgnek ksznhette kivltsgait s tulajdonkpen ez nevezhet' joggal noblesse f epe'e"-nek, de a XVIII. szzadban azokat neveztk gy, a kik a katonasg soraibl neveztettek ki nemeseknek. A valdi nemessg az atytl rkldtt, ezt neveztk noblesse de paragel-nak. vagy n. paternelle"-nok. De a nemessg csak a trvnyes hzassgbl szletettekre szllt t. A nem trvnyes hzassgbl szletettekre csak akkor, ha utlagos hzassgkts ltal trvnyestettek. Ha a fejedelem trvnyestette is a trvnytelen gyermeket az nem lett nemess, hacsak szlei egyszersmind trvnyes hzassgot nem ktttek. Kivtelt csak a kirlyok s vrbeli herczegek trvnytelen gyermekei tettek. A kirly trvnytelen gyermeke herczegnek, a vrbeli herczeg nemesembernek szletett ugyan, de szksges volt, hogy a fejedelem ezenkvl trvnyestse ket. Nmely tartomnyban, mint a Champagne-ban, Barrois-ban s Brieben azok is nemesek voltak, a kik nemes anytl, de nem nemes aptl szlettek. E nemessget neveztk noblesse utrine" vagy noblesse coutumire"-nek. Az ilyen nemesek azonban nem lehettek lovagok. Francziaorszgban is az a fnemessg, a mely rangczmmel (prince duc, marquis, vicomte, baron) br, alsbb nemessgnek pedig a rangczm nlklit nevezik ltalban. De a kett kztti klnbsg nem nagy, mert a czmek valamely majortussal jrnak s gy azon apnak msodik fia, ki grfi majortust br, nem rklvn majortust, nem grf. Az els fi, mg atyja l vicomte, a tbbi egyszeren nemes, gy az egy gybl szrmazottak egyike fnemes, msika kz-nemes lvn, nem lesedhetett ki a klnbsg e kt osztly kztt annyira, mint Nmetorszgban, a hol a grf valamennyi fia grf. Vannak azonban Francziaorszgban igen rgi csaldok, a melyeknek nincs rangczmk, de mert snemesek s gazdagok, tekintlyesek, a fnemessghez szmttatnak, Maigne az Abrg Mthodique de la science des Armoiries" czm munkja-

Nmet nemessg.

427

ban Barthlemyre hivatkozva 1 azt mondja, hogy a nemessg teljesen fggetlen a rangczmektol, a melyek csak kessgei a nemessgnek. Hinyuk nem jelenti, hogy a velk nem br, az a kire a fejedelem kegye nem mosolygott, nem ppen olyan vagy rgibb eredet, mint valamely rangczmes. Megjegyzend, hogy a kirlyi hzbl nem szrmazott berezegek (duc), a grfok stb. lenyai, mg frjhez nem mennek, nem herczegnk, nem grfnk stb. mint nlunk, hanem Mademoiselle de X-ek. Pldul egy Richelieu herezeg lenya Mademoiselle du Plessis, mert a Richelieu herczegsg majortus, czmt csak a majortus birtokosa viseli, gyermekei pedig a csaldi vagy nemzetsgi nevet. Richelieu herczegn pedig csak az a n, a ki Richelieu herezeg felesge. 3. Nmet nemessg-. Nmetorszgban a birodalmi hadi szolglat szervezetnek alapjn keletkezett a rendek tagolsa. A lovas szolglat csak a fbbeket, a szabadokat (Hoch- und Mittelfreien) s ksretket illette meg. A kzpkorban keletkezett kapocs, mely a klnfle osztlyokat foglalta ssze, a lovagi intzmny s a hbrre val kpessg. E szabadokbl s nem szabadokbl ll szvetkezet kpezte a ksbbi fogalom szerinti nemessget (Adel). E csoport tbb osztlyra tagoldott s ezeket az osztlyokat ITeerschild"-nek neveztk. E Heerschildekrl szl a Sachsenspiegel, de oly zavarosan, hogy szervezetnek tiszta kpt nem lthatjk belle. A Hohenstaufok buksa utn e beoszts megsznt s j osztlyozs keletkezett. 1. A herczegek (Frsten), 2. grfok s szabadok (Grafen und Freie), 3. Dienstmannen-ek, 4. Lovagi minsgek (Rittermssige, Einschildritter). A lovagi minsgeket a XIV. szzadban Edelleute-nek. nobiles serviu-nek neveztk.
1

Barthlmy La noblesse de France".

428

Nmet nemessg.

A XIV. szzadig Eittermssig" csak szlets ltal lehetett valaki. 1 Ksbb, klnsen Dl-Nmetorszgban, brkit is lovagg thetett a fejedelem, st volt r eset, hogy nemcsak a fejedelem, de a lovag is lovagg ttt valamely jobbgyot. E szoksbl jogg fejldtt szabadalmat a lovagok annyira kiaknztk, hogy a lovagok nagyobb rsze nem a nemessg sorbl kerlt ki. Ez az oka, hogy a franczik s angolok a nmet lovagokat nem tekintettk velk egyenl rangnak. A hbrrendszer az ersdni hajt kirlyi hatalom tmogatsa czljbl fejldtt, ksbb azonban oly irnyt vett, hogy sem a kirlyi hatalomnak, sem az llamnak nem szolglt javra. A hbreknek aprl fira val szllsa kzpkori llamoknak sztbomlsra vezetett, mert a gazdag hbresek fggetlensgre vgydtak s nem szerettk akaratjukat a kirlynak alrendelni. Francziaorszg kirlyai gyzelmesen kerltek ki azokbl a hossz ideig tart hborkbl, melyeket nagy vazallusaikkal vvtak. Nmetorszgban msknt llt a dolog, mert ott a kirlyok nagyrszt nem voltak elg ersek, msrszt meg inkbb Itlira fordtottk figyelmket, mint a belgyekre. A herezegek s grfok a kik eredetileg llami tisztviselk voltak - st a nagybirtokosok is, fejedelmekk lettek s a csszr nem tekinthette magt igazi fejknek. Ennek az volt a kvetkezse, hogy a csszr a nemessg nagyobb rsze fltt csak kzvetve gyakorolhatta hatalmt, gy keletkezett a reichs mittelbar" s a reichs unmittelbar11 vagy reichs frei11 s nem reichsfrei" nemessg. A birodalomnak, illetleg a csszrnak kzvetlen alrendelt fnemesi csaldok reichstndisch11-ek, azaz birodalmi rendek voltak. Pl. az egyhziak kzl az egyhzi vlasztfejedelmek, rsekek, pspkk, praelatusok, aptok, aptnk, a nmet lovagrend fmestere s a johannitk nagymestere. A vilgiak kzl a vlaszt fejedelmek, herczegek, fejedelmek, tartomny grfok, rgrfok, vrgrfok s grfok, Ezeket a nmetnyelv rmai szent birodalom megsznse utn mediatizltk, azaz azoknak a souverain fejedelmeknek rendeltk
1

Seyler Geschichte der Heraldik.

Angol nemessg.

429

al, a kiknek llamban voltak eddig reichsunmittelbar" terleteik, de azrt bizonyos eljogokat biztostottak szmukra. Az 1815 jnius 15-n kelt Bundesakte szerint a fnetnessghez szmtandk s az uralkod hzakkal hasoneredeteknek (Ebenbrtig) tekintendk. Ez azt teszi, hogy uralkod csald ivadka teljes rvnyessggel kthet hzassgot mediatizlt csaldbl szrmazottal s az ilyen hzassgbl szletett gyermekek atyjuknak rangjval annak minden jogait is rklik. Ez a jogviszony tisztn a kzpkori specialis nmet viszonyokbl keletkezett nmet flfogsnak felel meg. Mshol nem ismertk. A mediatizltak kivltsgaihoz tartozott tovbb, hogy fnnll csaldi szerzdseik rvnyben maradtak, az adfizets alul fl voltak mentve, csaldjuk s birtokuk fltt autonom hatalommal voltak flruhzva, klns trvnyszk al tartoztak. Els s msodfok brskodsi joggal birtak, a katona szolglat all fl voltak mentve s a terleteiken lv egyhzak s iskolk fltt felgyeleti joguk volt. E jogok nagyobb rsztl az jabb idben, elestek, de rks tagjai maradtak tovbbra is az els kamarknak (fels hz) s a katonaszolglat all ma is fl vannak mentve.

4. Angol nemessg1. Mivel Nagy-Britanniban is a majoratusi rendszeren alapszik a nemessg szervezete, oly megklnbztetsvel a nemessgnek, mint Nmetorszgban s a Habsburgok trnra lpte ta nlunk, nem lehet sz s tvedsen alapul az a nzet, hogy a baronet-ek s az gynevezett gentry kpezik ott az alsbb nemessget, mert a baronet ppen oly nemes, mint a lord fiai, baronet czme trkldik, a gemry pedig nem nemes, hanem az krlbell, a mit nlunk honoratiornak neveztek 1848 eltt. 1 A nem nemes nagybirtokosok is a gentry kz szmttatnak s nekik (gyermekeiknek nem) Angliban a squire, Skciban a laird czm jr.
Nlunk nhny v ta divatba jtt a kznemeseket gentrynek nevezni s tudatlansgbl maguk a nemesek nmelyike is gy nevezi magt, nem tudvn azt, hogy tulajdonkpen degradlja magt.
1

430

Angol nemessg.

Az angol fnemessget, a Peersget, a lordok vagy brk alkotjk. A herczeg, a grf stb. is lord. Megjegyzend, hogy csak a majortus birtokosa az. halla utn fiai, els szltt fit kivve, nem rklik a lord czmet. A bri czm a normannokkal kerlt Angliba s alatta azt kell rteni, a mit a lord" czm alatt s nem kell a nmet brval sszezavarni. Mind a kt czm, a lord is, a br is egyet jelent, t. i. a korona vazalusst, a kinek lse s szavazatjoga van a kirlyi tancsban. A grficzm, melyet Angliban ,.eaW-el jellnek, eredetileg valamely fldbirtokkal volt kapcsolatos, de Jnos kirly ta mint puszta czm is adomnyoztatik. A viscount czm 1440 ta hasznltatik. A marquess czm azon grfoknak volt eleintn czme, a kiknek grfsga Skczia vagy Wales hatrain volt. 1386 ta pusztn czm. A herczegi (dk) czmet legelszr III. Eduard adomnyozta finak, a fekete herczegnek 1397-ben, kit duke of Cornwallis-nek neveztek. A lordok jogai Angliban: a fels hz tagjai, adssg miatt le nem tartztathatok s polgri per tjn trvnyen kvliekk nem nyilvnthatk, mint ms ember Angliban. Sem a sherif, sem kzegei nem lphetik t a hza kszbt, nem kutathatnak nla, hat titkos tancsostl lttamozott kirlyi rendelet nlkl. A peerek (lordok, brk) kriminalis gyben csak a lord fudvarmester (Lord high Steward) brsga el, vagy a frendihz el hvhatk csak meg. Joguk van tovbb a birsg eltt fltett kalappal lni. Ha eskdtszknek tagjai, verdickt-jkt nem esk, hanem becsletszavukkal erstik. Csak mint tanuk ktelesek eskdni. A peer mint rks tancsosa a kirlynak, mindig kvetelhet kihallgatst nla. A lordok kivltsgai csak polgri hallra val tlettel (attainder) sznnek meg. A peerek rangja kor szerint hatroztatik meg, hacsak valami mltsggal nem kapcsolatos. A Canterbury rsek, mint Anglia lord-primsa, a legels lord. A baronet-et rangszerint a legfiatalabb lordfik utn kvetkeznek, megelznek valamennyi lovagot, kivvn a Trdszalagrend lovagjait. A baronetek nevk el a Sir" szt teszik. s pedig a keresztnv el, pl. Sir Arthur Brown, vagy egyszeren Sir Arthur, de soha sem Sir Brown. Felesgeiket megilleti a Lady

Dn, lengyel s olasz nemessg.

431

czm. A baroneteknek is van czmerk. A gentryhez tartozknak mint nem nemeseknek nincs. A baronet czinet I. Jakab rendszerestette 1611-ben Angliban s Irlandban 1619-ben. Skcziban pedig I. Kroly 1625-ben. A baronet czm trkldik. A knight vagyis lovagi czm nem rkldik t. A knight banneret-ok. czmt I. Eduard adomnyozta elszr, ezt csak csatatren lehet elnyerni. A knight-ek is hasznljk a Sir czmet s felesgeik a lady czmet. Az esquire (cuyer) czm tulajdonkpen csak nemes embert, teht azt, a kinek czmere van, illeti meg (mint egykor a Tekintetes czm nlunk), de manapsg nem nemes udvari tisztviselknek, katonknak (kapitnytl flfel), doctoroknak, a a Royal Academy tagjainak is megadjk, st rtke annyira devalvldott, hogy minden kaputos embert gy czmeznek. Az esquire" czm a csaldi nv utn j, de a keresztnevet vagy legalbb kezd betjt nem szabad elhagyni. Nem lehet a levlczmre To Geecli Esquire-t rni, hanem To James Geech Esquire. 5. Dn nemessg-. Ezen orszgban a nemessget a Holstein-Glcksburgi herczeg, a grfok, brk s rangczm nlkli nemesek kpezik. Eljoguk a szabad vadszat s a patronatussg. 6. Lengyel nemessg-. E'nemessg kztt sem volt rgebben tbb fokozat, a nemesek mindnyjan egyenl jogokat lveztek, s aherczegi, grfi stb. czmek klfldi fejedelmek adomnyai voltak eleintn s e czmekkel nem jrt semmi kivltsg sem. A nemeseket slachczicz-nek neveztk. Jelenleg, Lengyelorszg felosztsa ta a nmet, orosz, illetleg az osztrk szoksok divatoznak e tekintetben. 7. Olasz nemessg. Az olasz nemessg szervezete is a majortusi rendszeren alapult. A czm csak a majortus rksnek jr. A kisebb nemesi birtokkal is gyakran van a conte s marchese czm sszekapcsolva, Npolyban s Szicziliban a nagyobb birtokosok rendesen herczegek (dca, principe). Ha valamely czmmel flruhzott birto-

432

Spanyol, portugall, orosz, svd, norvg s belgiumi nemessg.

kot, pldul valamely grfsgot nem nemes vett meg, nemess vlt s a grfi czmet viselhette, de fejedelmi jvhagys is volt hozz szksges. 8. Spanyolorszg s Portugallia nemessge. Itt megklnbztetend a fnemessg a kznemessgtl. A fnemesek, grandok (rgebben Bicos Hombres) hrom osztlyba tagoltattak. Ezen osztlyok mindeniknek ms-ms eljoga volt. A fnemessghez tartoznak mg a rangczmes nemesek (Titulados), herczegek (duques), rgrfok (marqueses), grfok (Condes), algrfok ( Vice condes) s brk (barones). E czmekkel nagy fldbirtok jrt, mely az els szlttsg rendje szerint rkldtt. A kznemessget hidalgo"-i\ak nevezik. Ide tartozik mindenki, a ki mestersget nem z. 9. Oroszorszgi nemessg. Az oroszoknl a nemessg eleintn csak fldbirtokkal jrt. A fnemessg tagjai voltak a knyezek s a bojrok. Nagy Pter jra szervezte a nemessget az ltal, hogy rangosztlyokat rendszerestett s azta a nemessg csszri-tisztviseli ranggal van kapcsolatban. 10. Svd s norvg nemessg. Itt sem volt rgebben klnbsg a f- s a kznemessg kztt a XVI. szzad kzepig, a mikor XIV. Erik koronzsakor grfokat s brkat nevezett ki. Jelenleg a nemessg hrom osztlyba tagoldik s pedig: 1. az urak (Herrer), ide tartoznak a grfok s brk, 2. lovagok (Riddare) s 3. rangczm nlkli nemesek (Szvenner). Kivltsgaik ma is vannak, a mennyiben minden svd nemes 24 ves kortl tagja a trvnyhozsnak. Norvgiban 1814 ta nincs nemessg. 11. Nmetalfldi s Belgiumi nemessg. E kt orszgban a nemessg grfokbl, brkbl s lovagokbl ll, de czmkn kvl ms kivltsgot nem lveznek.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. Torna. A torna azon fegyverjtkokbl fejldtt, a melyek minden harczias npnl szoksban voltak. Ez nemcsak gyakorlatnak tekintend hol a harczra szksges gyessget sajttottk el a lovagok, hanem fnyes mutatvnynak is, mely a nzt gynyrkdtette, ppen gy, mint azok a fegyvergyakorlatok, a melyeket a Xenophon idejebeli grgk a Hermeion tern, az akadmiban, lyceumban, phalerumban s hippodromban vgeztek. De ezen utbbi fegyvergyakorlatokat nem szoks tornnak nevezni. A torna fltteleinek megfelel fegyverjtkot legelbb a franczik tartottak. Nmelyek mg fltall jnak nevt is tudni vlik. A ChroniconTuronense" szerzje azt mondja ugyanis, hogy Godefroi de Preuily", a k i a tornt fltallta, Angers alatt 1066ban megletett. 1 Azonban a tornt nem tallta fl senki, hanem a viszonyoknak megfelelleg fejldtt az imnt emltett fegyverjtkokbl s Godefroi de Preuilly rdeme csak az, hogy szablyait szedte rendbe s e szablyokat jl ismervn, a tornra vonatkoz krdsekben nagy tekintlyre tett szert. Hogy franczia fldn fejldtt a kznsges fegyverjtk tornv, bizonytj krlmny, hogy Nmetorszgban eleintn conictus galh'cus"-n&k neveztk. Annyi bizonyos, hogy Francziaorszgban mr a XI. szzad kzepn voltak tornk, mg Nmetorszgban pr vtizeddel ksbb, 1127-ben tartottk az elst. A torna fleg arra szolglt, hogy a lovagok a fegyver1

Alvin Schulz : Das Hfische Leben".

Brczay, Heraldika.

434

Torna.

forgatsban s lovaglsban gyesedjenek, de rendeltetse az is volt, hogy a jtkkal kapcsolatosan a nemessget, czmereit stb. szmon tartsk s a fejedelmek megismerjk lovagjaikat. E gyakorlatoknak nneplyes sznezete volt. A torna elnevezs az -franczia tour" vagy a kzplatin tornus"-bl keletkezett (tornus = forg korong). Latinul hastiludium" vagy tornea,mentuma-nak nevezik. Az-francziul behourd-n&k nevezett (latinulbagorda) lovasjtk abban klnbztt tle, hogy a megsebesls veszlye itt ki volt zrva, a tornban pedig nem. A bagorda nem annyira a fegyverforgats, mint a lovaglsban val gyesedsre szolglt, ppen gy, mint a ksbbi carouselle-ek. Ha valamely fejedelem tornt akart tartani, azt hirnkkkel hirdettette ki, vagy mr jelre meghv leveleket kldtt szt. A meghv levlben a plyadjak is fl voltak sorolva. Ezek rtke nem volt mindig nagy. Slyom, medve, agr stb. Ezenkvl a plyanyertes, koszort, gngyleget, tekercset (tortille) vagy vet is kapott a jelenlev legfbbrang hlgytl. Alvin Schulz emlti, hogy egy 1410-ben Angliban tartott tornra val meghvsban nyolczvan fiatal leny cskja igrtetett a nyertesnek. Nha egy gazdag rksn keze volt jutalmul kitzve. Az nneply megkezdse eltt a jtk rendjt s szablyait hirdettk ki. A torna sznhelyre mindenfell tolul lovagok mr az ton csoportosultak, s ki nagyobb, ki kisebb ksrettel volt krlvve. Megrkezsk utn rendesen strat tttek s eltte raktk ssze fegyverzetket: a paizst, sisakot az oromdszszel, s a kit megilletett, a zszlt is. E tropheumszer sszellts szolglt mintul a paizs-, sisak- s oromdiszbl ll melynek kpt ma czmernek neveznk. Ez vemblme"-nek, alkalommal vizsgltk meg a czmereket, s ha valaki illetktelenl viselte, azt eltiltottk. A czmernagynak (herold) itt fontos szerep jutott. A kzszemlre killtott czmerek tulajdonosainak nevt kikiltotta s a kznsget flszltotta, hogy az a kinek akr a czmertulajdonos szemlye, akr czmere ellen kifogsa lenne, azt jelentse be.

Torna.

435

A tornban csak nemesek vehettek rszt, st nhol mg az olyan nemest is kizrtk, a kinek felesge nem volt az. Klfldn nem minden nemes vehetett rszt a tornban. Nmetorszgban, pldul, csak szletett nemesnek (noblesse de race, noblesse d'ancienne extraction, Uhradel) volt erre joga. Legalbb ngy nemes st kellett kimutatni annak, a ki rszt akart benne venni. A nem szletett nemesnek s a kinek nem volt ngy nemes se, csak akkor volt r joga, ha lovag volt (chevalier, eques, miles, Ritter). Nlunk kivtel nlkl minden nemes jogosult volt a tornajtkra, ha csak jelleme nem kifogsoltatott, mert az orszg nemesei a szabadsg s kivtelessg egy s ugyanazon eljogt lveztk valamennyien. Ha a kzszemlre lltott czmerre vagy a czmertulajdonos szemlyre nzve flszlamls trtnt, a tornaparancsnokbl, a heroldokbl s a tornban rsztvevk kzl vlasztottakbl brsg alakult, a mely aztn az gyet elintzte. A torna elkszt munklataihoz tartoztak a czmergyek, szrmazsi- s ranggyek megvizsglsa. A tornban rsztvevk teljes vrtezetben jelentek meg a tornatren, a hol a tornaparancsnok rendelkezse szerint sorakoztak. Nlunk a kirlyi flovszmester volt a tornaparancsnok. 1 A rsztvevk arczt nem lehetett ltni, gy, hogy csak czmeres paizsukrl s oromdszkrl voltak felismerhetk. A nztr rendesen igen szpen volt fldsztve s rajta a nzk rangjok szerint helyezkedtek el. Voltak lovas- s gyalogviadalok is. Ezeken kvl meg kell klnbztetnnk a ketts vagy pros- s a csapatos viadalokat. Az ambrazi gyjtemnyben rztt Frey dal-fle XVI. szzadbeli tornaknyv htfle tornagyakorlatot sorol fel.2 A rancziul joute, jouste, olaszul giosta, latinul justa,, nmetl tjosztnak (Lanzenbrechen) nevezett tornaviadalkor kizrlag a kopjt hasznltk. Ez rendesen a tulajdonkpeni tornt megelz napon
Nyry A.: A Heraldika vezrfonala". Deutsches Gestech; Rennen fest angezogen: das Rennen unter dem Bund; geschiffe rennen; Schweifrennen; Feld-und Kampfrennen s a Wlschesgestech. . - . . - . 28*
8 1

436

Torna.

vvatott. Itt prbltk ki erejket a lovagoki gy ltszik, hogy mindig valami frang szemlyrt trtek lndzst, legalbb a rgi kziratokban azt olvassuk: jouste pour le duc, jouste pour la duchesse. 1 Az egymsnak val nekilovaglst francziul poindre, nmetl puneiz, poynder-nk. neveztk. Wolfram (Parziwal 819.) tfle szrst emlt, de oly zavarosan rja le ket, hogy nagyon bajos tisztba jnni a dologgal. San Marte s Bartschnak sem sikerlt e tekintetben vilgossgot derteni. Schulz, a ki szintn megprblkozott a dologgal, sem meri hatrozottan lltani, hogy magyarzata helyes s csak annyit mond, hogy valsznnek tartja a kvetkezkben adott magyarzatot: Puneiz : A kzdk ellenkez irnybl elindulva, egyms mellett val ellovagls kzben igyekeznek egymst a kopjval megdfni. Hurte: A kzdk egymsnak lovagolnak s az egyik a msikat a lket (choc) erejvel dnti fl. E gyakorlat annak a gyzelmvel vgzdtt, a ki hatrozottabban s gyorsabban lovagolt neki a msiknak. Z'entmuoten: Ebben a viaskodk azon igyekeztek, hogy kopja dfsvel ellenfelket a nyeregbl kitasztsk. Ez nagy gyessget kvetelt, mert az, a kinek dfse czlt tvesztett s nem rte ellenfelt, knnyen kieshetett a nyeregbl. Triviers, travers, trevers: A nehezebb gyakorlatokhoz tartozott. Egymsnak val neki lovagls kzben, az sszetkzs pillanatt megelzleg, hirtelen oldalt kellett ugrani s az ellenflt oldalba dfni. Volge: Az elbb emltettnl mg nehezebb gyakorlat volt, s abban llott, hogy a kt egymsnak lovagl kzl ki tle el nem ksett s elg gyes volt, hirtelen megfordult s ellenfelt htban tmadta meg.
Kzirat a XVII. szzadbl, mely egy 1433-ban valsznleg Brsselben tartott tornrl szl s 2-ik lapjn kvetkez olvashat: Je soub sign confesse d'avoir tir se dict Tournoy hors certain Livre des Tournois receuill par le Sr. Noortgaeb religieux de l'ordre de Prmonstre, tant avec les noms et surnoms que timbre et marques de couleurs comme icy sont descintes. Fait Bruxelles le 14 de juillet 1651. Engelbert Placohio Roy d'armes de S. M. Ismertette A. Grenser az Adler 1871. folyamban.
1

Torna.

437

Ez igen nehz dolog, mert a lovat gyors futs kzben hirtelen meglltani s vele pirouette-et1 csinltatni sok gyessget kvetel. Dftek az ellenfl ajakra s a paizsra. Az elbb emltett dfs kvetkeztben a sisakot vertk le az ellenfl fejrl, vagy ha ez nem is sikerlt, gy elszdlt viselje, hogy lefordult a lovrl. A paizsra val szrskor gyelni kellett, hogy a kopja vge ne a paizs kldkt rje, mert akkor eltrt, hanem a paizs sima rszeit. Az utbbi esetben a kopja thatolt rajta s a paizst tart kezet sebestette meg. A viadal rendesen kopjval kezddtt, karddal folytattatott s ha a fegyverek eltrtek mieltt a rsztvevk kzl az egyik gyztt, a msik legyzetett volna, birokra keltek. A legyztt lova a gyz zskmnya lett, fegyverzete pedig zlogban maradt a gyznl. A fbb tornagyakorlatok azonban nem pros viadalok voltak, hanem csapatoknak kzdelmei. Az illedelem azt kivnta, hogy ha valaki ellenfelt nyergbl kivetette, leszljon s gyalog folytassa a viadalt. Torna utn megfrdtek a lovagok s a frdben a borbly gondozta sebeiket. A tbb napig !tart tornasorozat vgn jegyzknyvet vettek fl s a rsztvevk tornabizonytvnyt kaptak. Francziaorszgban, a hol ez az intzmny nagyon ki volt fejldve, e bizonytvnyok nagy jelentsgek voltak, ha valaki kt ilyen bizonytvnynyal brt, senki sem vonhatta nemessgt ktsgbe s czmert minden hatsgnak el kellett ismernie. Haznkban a tornaintzmny klfldi mintra megalakult ugyan, de nem vlt soha nemzetiv. Az udvarnl tartottak tornkat, ott a klfldi szablyok voltak rvnyesek, de a vidken nem igen trdtek a regulkkal,, s ha fegyverjtkokat rendeztek, nem korJtoztattk magukat semmivel. Verekedtek, ki a hogy tudta. St mg ha idegen helyre is jttek, ott sem igen trdtek mindig a szablyokkal. Horneck Ottokr verses krnikjban emlti, hogy a magyarok egy tornban, minden vs ellenre, kmletlenl sszevagdaltk ellenfeleiket.
Pirouette, a spanyoliskola egyik mozdulata, a mikor a l gaskod elejvel htulja krl fordul meg.
1

438

Torna.

Az eurpai tornkhoz hasonl lovagjtkok szoksosak voltak az rpdhzi kirlyok alatt, hiszen Anonymus is beszl rluk. Szavban nincs okunk ktelkedni, mert minden harczias np zte a fegyverjtkot s a magyar is harczias volt rgebben. A tulajdonkpeni torna azonban csak az Anjouk fnyes udvarban jtt divatba, teht kzvetlen franczia mintra. Krnikink megemlkeznek azon tornrl, melyben a ksbbi Szent Lszl mint ifj herczeg az idegen szrmazs Videt legyzte. II. Andrs idejben 1220-ban Pozsonyban voltak tornk, 1 1396-ban pedig Boucicaut szerint Budn Zsigmond udvarban voltak dszes lovagjtkok. A czmeradomnyoz levelekbl lthatjuk, hogy nlunk is szoksok voltak a tornk. Az Armalisok szvegben olvashat, hogy hec arma seu nobilitatisinsignia ammodo in antea in preliis, hastiludiis, torneamentis et in omnibus aliis exercitiis militaribus gestare valeant stb", Rbert Kroly 1319-ben a Pzmn nemzetsgbl szrmazott Istvnnak hrom falut ajndkozott a tornban kittt hrom fogrt. I. Mtys kirly uralkodsa alatt nagyon gyakoriak voltak a tornk s letri mind megemlkeznek azon tornrl a melyben Holubr cseh lovagot legyzte, s azon fnyes tornkrl, a melyek Boroszlban 1464-ben, s Budn 1469-ben tartattak. 1490-ben Bonfini szerint Corvin Jnos herczeg is rszt vett egy bcsi tornban. Klfldre is elmentek a magyar nemesek vvni s a Hunyadyak kora Xl-ik ktetben olvashatjuk egy herold jelentst, a mely ismeretlen v jlius 19-n kelt. Benne a viadal rendje van megllaptva. Szvegt b. Nyry Albert, gr. Teleki Jzsef fordtsa szerint kzli. Belle lthatjuk, hogy IV. Eduard angol kirly udvarban tartottk azt a lovagjtkot, a melyben Bodna Ulszl, Vradi Frigyes s Erdlyi Lszl vett rszt Canterburyban. Hogy a tornk haznkban miknt vvattak, melyik nemt kedveltk a magyarok, nem tudhatjuk, mert a mi histris nekeink e tekintetben szkszavak, nem gy, mint a klfldiek, amelyekben a czmereknek, a lovagok flszerelsnek, s a torna lefolysnak lersra nem kimltk a tintt. Hogy azon1

Scriptores Rer. Germ. ed. Mneken. II. ktet.

Torna.

439

ban kellett a magyar vvs szellemnek megfelel torna-mdozatoknak is lenni, onnan kvetkeztethetjk, hogy Nmetorszgban, klnsen Miksa csszr idejben, s Csehorszgban stb. vivott tornk lersban huszr- tornli-rl tbbszr van sz. Az albb elmondottakbl lthatjuk, hogy a tornk nem voltak olyan rtatlan gyakorlatok, mint a ksbbi carrouselek s br tompa fegyverrel vvattak mgis sok szerencstlensg trtnt. Fogkits, kz-, lbelmarjuls alig jtt szmba. Achronicon Montis Sereni" emlti, hogy egy v alatt tizenhat lovas vesztette lett tornavvs kzben. E sokszor elfordul szerencstlensgek arra indtottk II. Incze, III. Eugn, III. Sndor s III. Coelestin ppkat, hogy a tornban rsztvevket egyhzi tokkal sjtsk, s elrendeljk, hogy a tornban elesetteket ne legyen szabad szentelt fldbe temetni. E szigor tilalmaknak nem volt foganatjuk, senki sem trdtt velk, mg a tornk divatban voltak. Nem is ez a szigorsg vetett vget e szoksnak, hanem azon viszonyoknak megvltozsa, a melynek ezen intzmny keletkezst ksznte s klnsen a lvfegyverek ltalnos elterjedse. Hogy hol s mikor volt az utols torna, nem lehet tudni. Errl a vlemnyek nagyon eltrk.,,Seyler Geschichte der Heraldik" czm knyvben azt mondja, hogy Landshutban 1439-ben, Wrzburgban 1479-ben s Wormsban 1487-ben tartottk az utolst. Ezzel szemben pedig bizonyos, hogy mg Miksa csszr idejben is voltak fnyes tornk. Pozsonyban, Prgban s msutt s hogy II. Henrik franczia kirlyt 1559 jnius 30-n sebestette meg hallosan (f jul. 10.) Montgomery Gbor abban a hrom napig tart tornban, a melyet a kirly lenynak, Erzsbetnek, II. Flp spanyol kirlylyal trtnt eljegyzse alkalmbl a Ca,teau-Ca,mbresis-il bke utn hrom hnappal rendezett. Bthory Zsigmond erdlyi fejedelem udvarban is voltak tornk mg a XVI-ik szzadban. A torna nlunk nem vlt olyan szervezett intzmnyny, mint a klfldn, az orszg nem volt tornakerletekre osztva, mint Nmetorszg, azrt mgis nagy befolyssal volt a mi heraldiknkra, mert nemeseink, a kiknek nem volt czmerk, a mikor kirlyaikkal : Nagy Lajossal, Zsigmonddal stb. kl-

440

Torna.

fldre mentek, s az ott tartott tornkban rszt venni hajtottak, krtk a kirlyt, hogy adomnyozzon nekik. Ez ltal lett a czmer hasznlata a mi nemessgnknl is ltalnos. Innen van az, hogy a Zsigmond armalisainak oly nagy rsze klfldn llttatott ki, ott a hol magyar kisri a czmer hinyt reztk. Torna nlkl sok nemes csaldnak ma sem volna czmere, mert itthon a nemessg ennek hinyt nem rezte, annyival inkbb, hogy a magyar flfogs szerint a czmer nem volt szksges a nemessg bizonytsra. Klfldn az Armorialokban szmon tartottk a tornra jogosultak czmereit s szineit. A prizsi arsenalisban van egy a XV. szzad kzepbl val kzirat, a melyet 1890-ben Lordan Larchey Ancien Armoriai questre de la Toison d'or et de l'Europe au 15 sicle" czm kiadvnyban tett kzz. Ebben a magyar kirlyok (roy de Ongherie) torna flszerelse is lthat. Belle, ha nem is magt, a kirlyoktl valsggal viselt torna flszerelst, de azt ltjuk, hogy ahhoz rtk miknt kpzeltk el maguknak. Az oromdsz a magyar Anjouk patkt tart struczcza, teht a flszerels semmi esetre sem a XV. szzadbeli kirlyaink. Vljon nem az a flszerels szolglt e mintul a festnek, a melyet egyik vagy msik alkalommal Anjouhzbeli kirlyaink valsggal viseltek, nem lehet eldnteni. Dcsnyi Gyula, a Turul X. ktetnek 182. lapjn azt mondja, hogy idelis kp s hjval van minden individulis jellegnek", mindazonltal nem tartom kizrtnak annak lehetsgt, hogy a festnek az Anjouhzbeli kirlyok tornaflszerelsnek egykor kpe szolglt mintul, habr e kpet mi nem ismerjk s ez taln mr el is pusztult.

TIZENTDIK F E J E Z E T . A heraldika ktforrsai.


A) czmerlevlek ; B) czmeres knyvek, czmer-tekercsek, tornaknyvek ; C) pecstek ; D) mindazon trgyak, melyeken czmer van dszts gyannt. A) Czmerlevlek. Korra nzve a pecstek utn kvetkeznek, de rtkre nzve ezeknl becsesebbek, nem annyira hitelessg tekintetben, mint azrt, hogy bellk az illet czmer mzait is megismerjk, nem gy, mint a sznjelzs fltallsa eltti pecstekbl. A czmerlevelekrl bven szlottunk a 38 s kvetkez lapokon, most csak azt ismteljk, hogy hromfle czmerlevl van s pedig : 1. a melynek szvege a czmerlerst tartalmazza s a czmer rajta le is van festve, 2. melynek szvege tartalmazza ugyan a lerst, de a czmer nincs rajta lefestve s 3. a mely czmerfests de szvegben a czmer lersa nem foglaltatik. Az els helyen emltett a legtkletesebb s legbecsesebb, a msodik rtkben ez utn kvetkezik mg a harmadik a legtkletl nebb, mert ha csak trsban maradt rnk a czmert nem ismerhetjk meg belle, hacsak a czmert r nem festettk, mint a Bksiakra. Pldul a Semseyek, Zsigmondtl 1401-ben kaptak, czmer levelet, melynek eredetije elkalldott s csak azon 1669. vi tiratbl ismerjk, a mely a jszi levltrban riztetik. Az eredetin nem volt czmerfests s mgis pontosan ismerjk a czmert, mert szvege szabatosan rja azt le, gy, hogy az, a ki trta, az tirathoz mellkelve le is festhette 1669-ben. Ha az elveszett eredeti czmerlevl a harmadik helyen felsoroltcsoportba tartozottvolna,mae czmerrl csak annyit tudnnk, a mennyit a fennmaradt, tbbnyire rossz, pecstekbl ltni lehet, E tekintetben haznk nagyon gazdag, gazdagabb mint Nyugat-Eurpa brmely orszga, mert eddigel 151, 1526 eltti eredeti, hiteles, czmerfests armalist ismernk, a melyek a mellkelt tblzaton fl vannak sorolva. Okunk van hinni, hogy sok rejlik mg az ezutn flkutatand leveles ldkban.

1526 e l t t i e r e d e t i f e s t e t t
SorEv- Keltnek helye Adomnyoz neve szm

ezimerlevelek

jegyzke.

Adomnyos neve

Hol tallhat

Kzltetett

1 1405 2 1409 3 1411 4 1414 5 1415 6 1415 7 1415 8 1415 9 1415 10 1415 11 1415 12 1415 13 1415 14 1416 15 1417 16 1417

Buda

Zsigmond

Ttnyi Pter Garzda Mikls Hideghthi Jakab

Speyer Constanz

Eresztvnyi Ferencz somkereki Erdlyi Antal Vadkerti Benedek mellti Barcz Jnos Kszeghi Lszl Thamsfalvi Gyrgy Hthvaf'i Tams Halmaji Bor Mihly Eljr Gl

Kapy levltr A M. N. Mzeumban Teleki levltr, Gyomron Hidegli Antalnl, Csallkz Festetits levltr, Keszthely Teleki levltr, Marosvsrhely Kisfaludi levltrbl, utoljra br. Nyry Albertnl M. Nemzeti Mzeum, Budapest Komjthy Blnl, Budapest Nagy Ivn gyjtemnyben M. Nemzeti Mzeum Bor Istvnnl, Sziksz Festetits levltr, Keszthely A horv. orsz. levltrban Zay levltr Debreczeni Collg. M. Nemzeti Mzeum

br. Nyry, A Heraldika Vezrfonala Turul 1894.

Turul 1895. Turul 1892. Turul 1883. Turul 1883. Turul 1892. b. Nyry A., Herald. Vezri Turul 1884. Turul 1895.

Constanz Paris Constanz

Zaversyei Andrs Garai Mikls Barwy Simon Petnehzi Mrton

b. Nyry A., Herald. Vezrf. Turul 1894. Turul 1888.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1417 1417 1418 1418 1418

Constanz

Drs Benedek Boda Timth Lszl-Karcsai Trk Pl Vay brahm Sos Mikls See, Sye aliter Demetr Chapi Andrs Nagymihlyi Albert Hassgi Farkas Mrton
Nyry gyjtemnyben Sopron vrosi Mzeum csaldi levltr Berkeszen Sos levltr a N. Mi zeumban Vasvrai, levltrban Vcsey levltr, Srkzjlak Sztray levltr, NagyMihly Jsz M. Nemzeti Mzeum, Kubnyi levltr, Kvr Bvczay levltr, Vasvr-szombathelyi kptalan levltra M. Nemzeti Mzeum Jsz a csald levltrban Egyhzas Szecsfid Gyalokay rendrtancsosnl Budapesten Kisfaludy csald lvtrban a N. Mzeumban Brczay cs. levlti ban Krolyi levltr, Budapest

1418 Regensburg 1418 1418 1418 1418

Basel

Chontos Pter Mohorai Vid Zemlnyi Dvid Mylyki Jnos

1418 Strassburg 1418 1418 1418 1418 1418 1418 1419

Augsburg Passau Ulm


i)

Moghi Mtys Olsvai Mtys Szecsdi Demeter Gyalokai Jnos Kisfaludi Tams Brczai Lszl Rezegei Gyrgy

Passau Znaim

1421 Mies, (Mysa) 1421

~
Sorszm szm

v- Keltnek Helye Adomnyoz neve

Adomnyos neve

Hol tallhat
A dlszlv Akadmia levltrban Zgrb Butykai Jzsefnl vrosi levltr gr. Somogyi levltr Ppa-Kovcsi Mramaros vrmegye levltra csaldi levltr Mnf. a csaldnl Gr. Bernyi cs. lvtra M. Nemzeti Mzeum M. Nemzeti Mzeum Orszgos levltr M. 0.13. L. 13509. M. Nemzeti Mzeum Csorna Jzsef gyjtemnye Kubinyi F. gyjtemnye Kolthay Gyznl N.-Vrad sz levltr Pintr"Sndor, Szcsny M. Nemzeti Mzeum Jsz

Kzltetett

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1421 1422 1423 1429 1430 1430 1430 1431 1431 1431

Znaim Nrnberg Pozsony

Zsigmond

Rawen Mihly Lesztemri Imre Kassa vros Klkedi Jnos Dabi Mihly

Tun 1891.

Turul 1896. Turul 1887.

Nrnberg Nrnberg

Bezerdj Zsigmond Marsovszki Gspr Bernyi Kakas Jnos kristalczi Tarkasis Jzsa Abrahmfalvi Gergely Jersai Lszl Vajdai Gyrgy Paczali Peres Andrs Kolthai Dnes Grgi Jnos Herencsni Jnos Szlopnai Pter Mrai Mikls

Turul 1889. Turul 1884.

1431 Feldkirchen 1431 1431 1431 1431 1432 1432 1432 Piazenza Siena Parma Milano Constanz

Turul 1890, Tarul 1886.

Turul 1887.

55 1434 56 1434

Basel

Bsznai Jnos Karchai Pter Czyrkuenai Pl Bacsvai Dempse Mrton Kistrknyi Dnes Szentbenedeki Balzs Pozsony vros Szentkirlyi Soldos Mrton Westerhzi Blint Snd Gyrgy Ptrohi Mihly Azzywelghy Benedek Perneszi Pl Kulpi Balzs Pogny Mikls Beregszi Pter Bksi Istvn Hunyadi Jnos Levey Antal Fodor Ferencz

Sopron vrosi levltr M. Nemzeti Mzeum A Dlszlv Akadmia levltrban Zgrb. Orszgos levltr M. O. D. L. 12,593. Orszgos levltr M. O. D. L. 13,000. Vasvrmegye levltra Pozsony vros levltra. Orszgos levltr M. O. D. L. 39,792. a Mesterhzy csaldnl Orszgos levltr M. O. D. L. 13,073. M. Nemzeti Mzeum M. Nemzeti Mzeum Orszgos levltr M. O. D. L. 13.394. Orszgos levltr M. O. D. L. 13,702. M. Nemzeti Mzeum Bethlen levltr Erdlyi Mzeum tirata az 1417. vi armalisnak a Bksi csaldnl, Orszgos levltr M. O. D. L. 74,762. a csaldnl Szatmrvm. levltrban

Turul 1897.

57 1434 Regensburg 58 1434 59 1434 60 1435 61 1436 62 1436 63 1436 64 1437 65 1437 66 1437 67 1439 68 1442 69 1447 70 1448 71 1449 72 1453 73 1453 74 1453
n

Starine XI. kt.

Pozsony

Turul 1895.

??

Buda Eger Buda Prga Buda Buda Temesvr Torda Buda Pozsony Bcs

v>

b. Nyry, A Herald. Vezrf. Turul 1885.

Albert I. Ulszl Hunyadi Jnos


n

Turul 1889. Turul 1890.

V. Lszl

b. Nyrv, A Herald. Vezri'. Turul 1888.

Sorszm

vszm

K e l t n e k helye Adomnyoz neve

Adomnyos neve

Hol tallhat

Kzltetett

75 1453 76 1453 77 1453 78 1454 79 1455 80 1456 81 1456 82 1456 83 1456 84 1456 85 1459 86 1462 87 1464 88 1466 89 1466 90 1466 91 1471 92 1474

Pozsony Bcs
ii

V. Lszl
ii

Kassa vros Brtfa vros Eperjes vros Hofniannsdorf Mikls Snkfalvai Istvn Zenthei Mtys Szepesi Gyrgy Disznsi Mikls Becz Jakab Kannsdorfer Jnos Bakcz Blint Chazar, Kazr Istvn (s Petnehzy) Vrasd vros Nagyrdei Jnos Tarnczai Benedek Zavodszky Sybrik Pter Mrei Tams

vrosi levltr vrosi levltr vrosi levltr Orszgos levltr M. 0. D. L. 29,081. Festetits levltr, Keszthely Warnecke tulajdonban Orszgos levltr M. 0 . D. L. 24,763. Kubinyi levltr, Kvr Erdlyi Mzeum egylet Osztrk belgym. lvtra Erddi levltr, Galgcz M. Nemzeti Mzeum a vrosi levltrban Gr. Rhdei cs. lvtra M. Nemzeti Mzeum Orszgos levltr M. 0 D. L. 33,041. Orszgos levltr' M. 0. . L 24,252. Paur gyjtemnyben Szalay goston gyjtem. Turul 1888. Turul 1886. Turul 1889. Turul 1888. Turul 1887.

ii

Prga Pozsony Gyr Buda


ii

H
V

11 11

11

Buda

11

I. Mtys
ii

ii

Dis-Gyr Buda Buda


H

ii

11 11

11

93 1476 94 1476 95 1479 96 1480 97 1481 98 1486 99 1488 100 1489 101 1489 102 1490 103 1493 104 1494 105 1495 106 1497 107 1498 108 1498 109 1498 110 1500 111 1500 112 1502

Buda

Palugyai Blint Pyber Benedek Kossuth Mikls Nagyluchei Orbn Enyingi Therek Ambrus

Pl Istvn, Bodafalva

Turul 1891. Turul 1894.

Kossuth cs. levltra M. N. Mzeumban Krmendi levltr grf Festetits Alfonz, Mgocs Erddy levltr, Galgcz M. Nemzeti Mzeum Orszgos levltr M.O.D.L. 19599 M. N. Mzeum, Trt. Trs. lett Horvt orsz. levltr Zengg vros levltra Wiener Adels-Archiv Zgrbi levltr Kubinyi levltr, Kvr Makay Pl, Svr Vrmegyei levltr A Dlszlv akadmia levltrban Krmendi levltr MarczaMi levltr Kassa vros levltra

Turul 1894

Turul 1897.

Bcs
n

Bakcz Tams hradnai Holy Pl Snkfalvai Antal de Ponte Varisko IL Ulszl Saccii Jnos Sywkowyth Miksa de Castelliono Bertalan Szlavnia Kubinyi Lszl Mallioi (Maki Balzs) Somogy vrmegye Valentinus de Abramowcz Zentmyhal Batthyny Hernalt-Mesteri Bls Kassa vros

Turul 1896.

Buda

Grbovnicza 3896.

9 Buda

Sorszm

vszm

Keltnek helye Adomnyoz neve

Adomnyos neve

Hol tallhat

Kzltetett

113 1502 114 1505 115 1505 116 1506 117 1507 118 1507 119 1507 120 1507 121 1507 122 1507

Buda ? Buda Buda

II. Ulszl
n

Thakar Gergely Csicseri Lszl Mrissy Lszl Dombai Jnos brassai Schirmer Jnos Therek Imre Zewlewsi Balzs gersei Pethe Jnos Vay Lszl Drghffy Gyrgy Kntor Benedek ndasdi Ercsy Albert Vtyoni Mtys Alpri Mihly Tornallyai Jnos Radaak Balzs Verssendi(Tliarjni)Perencz Fzy Imre

a csaldnl Orszgos levltr


M. O. D. L ;2/)62

a csaldnl Dombai Hug, Nyitra Erdlyi Mizem-Egylet, Kolozsvr grf Kestetits Alfonz,x Mgocs Vcsey vtr, SArkz-I Ijlak Sztray vtr, N. Mihly G. Pethe levltr 75 csaldi levltr lierkesz Mednynszky levltr Ipolyi gyjtemny M. Nemzeti Mzeum Orszgos levltr M. O. D. L. 29,089 Csorna Jzsef gyjt. a csaldnl a csaldi levltrban M. N. Mzeumban M. N. Mzeumban csaldi levltr Turul 1891.

77

r>

Ti

))
n n
V

? 123 1509 124 1510 N.-Szombat 125 1511 126 1512 127 1513 128 1514 129 1515 130 1515 Buda
i

Pozsony Buda

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

1515 1516 1517 1519 1519 1519 1519 1520 1520 1521 1522 1522 1523

Buda

? ?
Buda ) )

IL Ulszl I I Lajos
V

Petrus de Konzka brassai Brigant Gyrgy Brodarich Istvn Dobay Demeter Szigethi Gyrgy Kanizsay Dorottya Kanizsay Lszl Warj alias Vrana Vrkonyi Ambrus Kllai Vitz Jnos Gellyei Antal Bsthy Zsigmond Imreffi Mihly Petrcz Pl nagysznti nyos devecseri Choron Andrs kolozsvri Zalczer Forgch Ferencz Campanellis Jnos Bosnyk Jakab Krasznai-Pndi

A Dlszlv Akadmia levltrban Lelesz Tallin Jnos, Szabs Krolyi levltr Lelesz Orszgos levltr M. 0. D. L. 24,773 Orszgos levltr M . O D . L 24,772 Orszgos levltr Act. p. Ad. Tab. 27. Orszgos levltr M. O. D. L. 23,408 Orszgos levltr M. O. D. L. 23,545 M. Nemzeti Mzeum gr. Krolyi vtr, Bpest Festetits Jvtr,' Keszthely Orszgos levltr M. O. D. L. 23,845 Gmrvrmegye levltra gr. Festetits ^lfonsnl Magcs Orszgos levltr M. O. D. L. 24,119 gr. forgch cs. Ivtrban M. Nemzeti Mzeum Bcs-udvari kamara vtr Krolyi levltr Orszgos vtr, M. O. D. L. 29,093.


r>

b. Nyry, Herald. Vezrf.

? 9
Buda
n

n n n

Prga Buda Pozsony

1523 Nova-Civitas 1523 1523 1525 1525 1526 1526 1526 Buda

450

A heraldika ktforrsai.

Ezeken kvl tudomsunk van arrl, hogy a kvetkez csaldok 1526 eltti armalisai meg vannak, de hozzjuk nem juthattunk. 1. A Wesselnyiek 14?? vi armalisa a csald grcsni levltrban, a mely az Erdlyi Mzeum-Egyletnek adatott t, a hol azonban hozzfrhetetlen, mert mg mindig ldkba van csomagolva. 2. A Buzlay armalis kelt Perpignanban 1415, melyet Wagner Diplomatarium Comitatus Sarosiensis" czm munkjban kzl, de nem mondja, hogy hol ltta. Abbl a krlmnybl, hogy a M. N. Mzeumban rztt Fejrvry Krolyfle gyjtemnyben facsimileszer msolata megvan, kvetkeztethetjk, hogy valsznleg valamely Sros vrmegyei levltrban lappang. 3. A bothfalvai s hrabiczi Both csald Constanzban 14??-ben kelt armalisa, a melynek eredetije Siebmacher szerint a csaldnl van. 4. Recsky? 1415. vagy 1418-ban kelt armalisa, melyet Bajai r a Siebmacher szmra lemsolt. Eredetijt Recsky ? rnl lvnek mondja Cserghe. Lsd Siebmacher IV. Band 15-te Abtheilung. Supplement. 5. A Mrei-csald 143?-ben Sienban kelt armalisa, a mely lltlag a vczi kptalan levltrban van, de a melyhez minden igyekezetnk mellett sem juthattunk. 6. A Tholdalaghyiak 1456. vi armalisa taln a csald radntfi levltrban. 7. Jprai Spissich? 1503-ban kelt armalisa, melyet Par Ivn msolt le. 8. Murnyi Ver Andrs 1509-ben Prgban kelt armalisa, a melynek lthatlag az eredeti utn kszlt msolata a M. N. Mzeum levltrban riztetik. 9. Kissernyi Sernyi (Serjni) csald 1518. vi armalisa. A magyar nemzetsgi zsebknyv emlti, de nem mondja, hogy hol van. 10. A salamonfai s rtki Rtki csald XV-ik szzadbeli armalisa, valamelyik csaldtagnl. 11. A Babai csald XV-ik szzadbeli armalisa. 12. A Kocsi-csald XV-ik szzadbeli armalisa az elbbenivel taln Vasvrmegye valamely elrejtett leveles ldjban.

A heraldika ktforrsai.

451

13. A Paulik-csald XV-ik szzadbeli armalisa a mlt szzadban mg meg volt, ugyanis Komromvrmegyben fekv Hereghen lak Paulik Jnos, a ki ksbb rsek-Ujvrra kerlt, 1792-ben egy elismervnyt lltott ki arrl, hogy nagybtyjtl, a Batthny herczegek krmendi levltrnoktl, ezen armalist tvette. 1 Vgre valsznnek tartjuk, hogy a mileji Salamon csaldnak, mely Zalavrmegyben mr a XIII. szzadban birtokos nemes volt, is Zsigmond adott armalist. B) Czmeres knyvek, tekercsek, tornaknyvek. A czmeres knyvek kzl hitelessgre nzve elsk a kirlyi knyvek, habr a legtbb esetben a czmer nincs beljk festve, mert ugyanazon hatsgok rjk le bennk teljes hitelessggel az adomnyozott czmert, melyek a czmerlevelek killtsra vannak hivatva. Ezekr'l bven megemlkeztnk a 43. s 44. lapokon. Az albb megismertetett czmerknyvek hitelessg tekintetben a kirlyi knyvek mgtt llanak ugyan, de mind a mellett becses forrsok, mert teljesek, a mennyiben festett czmereket tartalmaznak, s gyakran olyan idbl valk, a melybl kirlyi knyveink nincsenek. Bellk sok oly czmert ismernk meg, a melyrl ms emlknk nincsen. Ugyan ez ll a czmer-tekercsekrl s tornaknyvekrl is. Czmerknyvek, tornaknyvek, czmer-tekercsek stb.tekintetben nagyon szegnyek vagyunk s messze mgtte llunk Francziaorszgnak, Anglinak s Nmetorszgnak. Nevezetesebb klfldi kziratok: 1. Petri de Ebule Carmen de bello seculo inter Henricum VI. Imperatorem et Tancredum. Pergamen-codex a berni knyvtrban. Hohenlohe szernt, vagy a XII. szzad vgrl vagy a XIII. elejrl. Engl Smuel adta ki nyomtatsban illustrtikkal 1746-ban kvetkez czm alatt: Petri de Ebulo Carmen de motibus Siculis, et rebus inter Henricum VI. Romanorum Imperatorem, et Tancredum seculo XII. gestis". Nevezetes, hogy e kziratban mr ltakark is vannak br1

Bedi Balogh Gyula, Vasvrmegye flevltrnoknak, szves kzlse. 29*

452

A heraldika ktforrsai.

zolva, mg pecsteken csak a XIII-ik szzad kzepn fordulnak el 5. 2. A szsz tartomnyi- s hbr jog. Pergamen-codex a XIII. szzadbl a heidelbergi egyetem knyvtrban. 3. Weingartr Lieder Handschrift. A XIV. szzad elejrl a legrgiebbek kzl val czmeresknyv. 1 A kltemnyek benne a kltk szerint vannak csoportostva s a csoportok mindenike eltt lev kpen ltni az illet szerz czmert. Magyar csald czmere nem foglaltatik benne. E kziratot a XVI. szzadban Marx, konstanczi soltsz, ajndkozta a Weingarteni kolostornak, a honnan a kolostor feloszlatsa utn, 1810-ben a wrtembergi kirly knyvtrba kerlt. 1843-ban a stuttgarti Litterarischer Verein" adta ki szines kpekkel Die Weingartr Liederhandschrift" czm alatt. Megjelent Stuttgartban Pfeiffer s F. Fellnernl. A kvetkezk czmert tartalmazza : Rietenburgi vrgrf, Bottenlouben Ott grf, Bliger von Steinacht, Dietmar von Aste, Hartman von Owe, Albrecht von Jansdorf (sisakjt egyedl), Heinrich von Ruche, Reinmar, Uolrich von Guotenburg. Bernger von Hornheim, Heinrich von Morungen, Uolrich von Munegur, Hartwig Raute, Singenberg, (Truhsaeze) Wahsmuot von Kunzig, Hiltbolt von Swanegou, Willehalm von Heinzinburch, Lintolt von Savene, Rubin. 4. A Balduineum nv alatt ismeretes trieri kziratban sem igen van magyar vonatkozs czmer, mindamellett tbb tekintetbl rdekes. Hohenlohe szerint 1314 s 1354 kztt kszlt s Coblenzben a tartomnyi levltrban riztetik. Trtnelmi kpeit a kir. porosz llami levltr 1881-ben Die Romfart Kaiser Heinrichs VII. im Bildercyclus des Codex Balduini Treverensis" czm alatt adta ki. A hozzval szveget Eltester L. irodalmi hagyatknak flhasznlsval, Irmer Gyrgy rta. Nagyon kvnatos, hogy a benne foglalt czmereket is kiadjk, mert egyetlen kiadsa, Hontheim's Histria Treverensis diplomatica" I. rsz nem ll azon a sznvonalon, a melyet e becses forrsmunka megrdemelne. A kvetkez helyek, trieri vrhbreseinek (Burgmanen)
1

Hohenlohe lehetsgesnek tartja, hogy a XIII-ik szzadbl szr-

mazik.

A heraldika ktforrdsai.

453

czmerei foglaltatnak benne : Grimburg, Sarburg Pilliche Kilburg, Malberg, Manderscheit, Neuenbrg, Cochem, Meyen, Mnster, Ehrenbrechtstein, Hartenfels, Montabur, Baldinstein, Sternberg, Stolzenfels, Thoron, Trys, Baldenecke, Schmideberg. Baldenowe, Berncastel s Sanct Wendelin. 5. A nmetalfldi czmer-codex. 1396. Chi sont li dux, li conte, li viconte, li banereche et li chevalF qui furent sur le Kunnirt en Frise l'an r singur. 1396. Ancien Armoriai contenant 333 cussons de chevaliers Nerlandais, Belges, Francais et Allemands qui sout Albert de Bavire ont t faire la guerre en Frise en 1396. Kzirat a. nmetalfldi kir. levltrban, melynek igazgatsga 1889-ben adta ki, 6. A npolyi Szent Llek-rend stattumai. XIV. szzadbeli kzirat a Louvre-i mzeumban. 7. A paizs-rend stattumai. 1369-bl. Kzirat a Bibliothque Nationaleban, Parisban. 8. Recueil des Armes et Blasons de la Noblesse de l'ancienne chevalerie de Lorraine et autres bonnes maisons ettrangres. Y allies, Recherches par noble Jean Cailot, hraut d'armes des Duchet de Lorraine et Barrois et per Luy-mesme ddi a Monsieur du Chastel Marschal de Lorraine. Tbb pldnya van meg: 1. A prisi arzenlis knyvtrban egy hinyos pldny. 2. A lyoni pldny, melyet Menestrier is lert. 3. A Nancy-i mzeum pldnya. 4. Bouton pldnya, a melyet J. Cailot et l'armoriai de Lorraine" czm alatt kiadott. 9. Zricher Wappenrolle. E czmer-tekercs egyike a legrgibb s legrdekesebb rendszeres czmergyjtemny knek. A XVIII-ik szzad elejn Johann Jacob Scheuchzer termszetbvr tulajdonban volt (f 1733). Hagyatkbl Zrich vros knyvtrba kerlt. Lerst Wyss kzlte a Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft vonZrich"VI. ktetben (1848). Ezen ismertetshez hrom szines tbln nhny czmer msolat is van mellkelve. E kpekbl azonban nem ismerhetjk meg ezen nagybecs kzirat jellegt. Hohenlohe herczeg kezdemnyezsre a zrichi Antiquarische Gesellschaft" kiadta 1860-ban a teljes mvet minden kpvel. Az ismertet szveget hozz Runge Heinrich rta (4 negyedrt v szveg 26 tbla). E kiadsrl azt tartjk, hogy benne az eredeti sszefggs hinyzik. A facsimilk ltalban jk de a Staina-fle (195. sz.)
BIBLIOTEC "i XC^V ' DOCUMENTAR \

454

A heraldika ktforrsai.

czmerbe hiba csszott bele, a mennyiben V-hez hasonl alakot mutat, holott az eredetiben Zeller-Werdmller szerint hrfa van.1 Pusikan azt kifogsolja, hogy sok zld paizsmez van benne s ezt annak tulajdontja, hogy a facsimile kszt a kopott kk paizsokat zldnek vette. Azt hiszem, hogy ezen nem egszen igazsgos szemrehnys onnan ered, hogy a fennt megnevezett r is azok kz tartozik, a kik a zld sznt nem akarjk a rgi idre nzve heraldikai mznak elfogadni. Ha Pusikn fltevse llana, akkor sokkal tbb zld czmeres paizs lenne e kiadsban, mert a kk paizsok valsznleg nagyobbrszt megfakultak. Klnben az eredetit kellene ltnunk, hogy igazsgosan tlhessnk e dologban. Nevezetes, hogy az eredetiben sok javts ltszik. A tbbek kztt egy a 136. szm kpen, mely a Walse csald czmert brzolja: vrsben ezst plya: oromdsz csrgsapka, melynek cscskein ezst golyk ltszanak. Ennek helyn eredetileg ms czmer volt, melyrl a bevezetsben azt olvassuk, hogy meg nem hatrozhat. gy ltszik azonban, hogy feketben ezst plya volt. A fekete mezben fejr kpnek, az ezst plyn pedig valami vrs kpnek nyomait lehet szrevenni, az oromdsz meg fekete sasszrny volt. A XIV. szzadban lt Hierschin lersa szerint 2 a Walse csaldnak a vrs kptl eltekintve az utbbihoz hasonl czmere volt. Suchenwirt pedig Ulrich von Walse 3 czmert kvetkezleg rja le: saphirbarnban (fekete) gyngykbl (fejr) kirakott plya, sisakjn sas, melynek szrnya olyan mz mint a paizs, teht feketn fejr plya.
Seyler Geschichte der Heraldik." Seiler Geschichte der Heraldik" 3 Ezen Waise Ulrich Nagy Lajos seregben szolglt 1386-ban s kortrsa Suchenwirt Pter a kvetkezket mondja rla. XIII. 207221. Sein edel hertze wirdich Tzu gueten sachen girdich Was, do er fuer gen Terveys (Treviso) Von Ungern mit dem chunige weis Dem er mit helfe pei gestuent Mit trewen als di pidiben tuent. Schiltwacht und huet was wol bewart . . . (nemes szive tettszomjas volt mikor Treviso fel vonult Magyarorszg blcs kirlyval s jl el volt tle ltva rsg s biztosts stb.)
2 1

A heraldika ktforrsai.

455

A czmer-tekercs killtsnak korra nzve a nzetek eltrek. Hildebrandt az albb megismertetend Grnenbergfle czmeres knyv kiadja gy ltszik hajland keletkezsnek idejt a XIII. szzadba tenni. Pusikan Bedeutung der Wappenfiguren" czm munkjban azt a nzett nyilvntja, hogy szerzje vagy maneggi Maness Rdger lovag 12531304ben vagy pedig Jnos nev fia a ki 1297-ben mint zrichi kanonok halt meg. Magyarorszg benne kzlt czmere (703. bra) szintn arra vall, hogy mg a XIII-ik szzadbl val, mert rajta az Anjouk czmernek ismertet jelei nem ltszanak. Runge Henrik, a czmer-tekercs kiadja azt hiszi, hogy a XIV. szzadban s pedig 13361347 kztt festettk. ZollerWerdmller pedig, a ki ksztsi helyl Constanzot lltja, azt hiszi, hogy 1320 krl kszlt. Hohenlobe szintn nem tartja lehetetlennek, hogy a XIII. szzadbl val. A szban forg tekercs jelenleg 400'5 centimter hossz s tlag 12-5 centimter szles pergamen szelet, a mely tizenhrom czrnval sszevarrott, egyenetlen hosszsg rszbl ll. Mindkt oldaln kt sorban vannak a czmerek fltntetve. Egy rsze az eredetinek elveszett s pedig az, a hol a 451559. brk voltak, melyeket a hasonms kiadja egy a zrichi knyvtrban rztt msolatbl ptolt. I. Az 111 s 116126. brk tvoli s mess orszgok czmereit mutatjk. E rsz htuljn az 560587. brkon a nmet egyhznagyok zszlai vannak fltntetve. II. A gyjtemny eredeti magvnak sszelltsban bizonyos rendszer ltszik. A 12. szm bra, mely al semmi sincs rva, a nmet birodalom czmert brzolja, a kvetkez brk a 46-ig pedig kirlyok, fejedelmek, herczegek s grfok czmereit. Az als sorban 127135. brk grfi czmereket, 136150. brk freiherr-i czmereket mutatnak. 4780 s 151197. az als sorban, tovbb a pergamenszelet hts oldaln a 269 341 s 378450. brkon kznemes csaldok czmerei lthatk. III. A 81115 s 198232. brk a lapok egyik oldaln, tovbb a 233268 s 342377. brk az illet lapok ms oldaln szintn herczegi, grfi, freiherri s kznemesi czmereket mutatnak. IV. A negyedik rszben nem lehet rendszert szrevenni, bri pedig mind msolatok.

456

A heraldika ktforrsai.

E tekercsnek irodalma: Weiss A. Bemerkungen zur Zricher Wappenrolle" az Adler 1872. vfolyamban. Kindler von Knobloch czikke a Deutscher Herold" 1876. vi folyamban; Zeller-Werdmller szintn rt rla az Anzeiger fr Schweizerische Alterthumskunde" 1878. vi folyamban. Ernst Edler von Franzenshuld Die Wappenrolle von Zrich" a Mittbeilungen der k. k. Central-Commission 1866. vi folyamban. Az Adler 1881. vknyvben Hohenlohe Waldemburg Culturhistorische Bilder aus der Zricher Wappenrolle". Curt Oswalt von Querfurt Die Zricher Wappenrolle". Egy XVI-ik szzadbeli msolata a grf Knigsegg-fle levltrban, Aulendorfban riztetik. 10. Manesse Codex. Ezen XIV. szzadbeli Minnesngergyjtemny igen szp illustratik kztt 145 czmert tartalmaz. 1657-tl 1888-ig a prisi Bibliothque-Nationale"-ban riztetett s azta ismt a heidelbergi egyetem knyvtrban Cod. Pal. Germ. 848 jelzs alatt talltatik. Hasonmst kiadta F. X. Kraus 1887-ben Die Miniaturen der Manesse'schen Liederhandschrift. Strassburg, 1887." czm alatt. 1892-ben a grlitzi Starke s a heidelbergi August Siebertnl adta ki ismt Die Wappen, Helmzierden und Standarten der Grossen Heidelberger Liederhandschrift (Manesse Codex)" czm alatt Zangemeister Kroly, a heidelbergi egyetem fknyvtrnoka. Magyar vonatkozs benne Werner honbergi grf kpe, a melyen a magyar zszl ltszik. Kpei megjelentek rszben Friedrich Heinrich von der Hagen Bildersaal altdeutscher Dichter, Bildnisse, Wappen und Darstellungen aus dem Leben und den Liedern der deutschen Dichter des XIIXIV. Jahrhunderts. Berlin, J. A. Stargardt, 1856." czm kiadvnyban. A weingarter Liederhandschrift kiadja Pfeiffer F. ennek viszonyt a Manesse Codexhez akknt hatrozza meg, hogy mind a kett nllan, egymstl fggetlenl keletkezett, tbbnyire ugyanazon szmos aprbb gyjtemnyekbl s dalknyvekbl. Hohenlohe emlti, hogy lltlag 1325-ben kszlt. Sokan valsznnek tartjk, hogy kpei ugyanazon mvsz keze all kerltek ki, mint a Zrichi Wappenrollei, de Hohenlohe e nzetet nem osztja. 11. Glre (Geldern) heiold czimeresknyve, mely Brssel-

A heraldika Jcitforrsai.

457

ben a kirlyi knyvtrban riztetik, egyike a legszebb s legnagyobb efle mveknek. Bouton prisi s Olivier brsseli kiadk kiadsban eddigel t ktet jelent meg belle. E dszkiadst csak 140 pldnyban nyomattk s a sznezett kpek benne kzfestmnyek. Czme: Wapenboeck ou Armoriai de 13341372. Les noms et Armes des princes Chrtien Ecclsiastiques et sculiers suivis de leurs feudataires selon la constitution de l'Europe et particulirement de l'empire d'Allemagne conformment l'dit de 1366 appel la Bulle d'Or par Gelre, Hraut d'Armes publi pour la premire fois par M. Victor Bouton. Peintre Hraldique et Palographe. Paris, N. V. Bouton; Bruxelles, Fr. J. Olivier, 1881." Els ktet. Posies Hraldiques. E kltemnyek a heroldok ktelessgeirl, az ardennes-i vadserts-vadszatrl s a stavereni csatrl szlnak. A Brabanti herczegek s a Hollandi grf rmes krnikja is benne foglaltatik, valamint tizenhrom verses blazonls is. A 2., 3., 4. s 5-ik ktet a tulajdonkpeni Armoriai, a melyben sok festett czmer s flamand nyelven rt magyarzatuk foglaltatik. E magyarzatok franczia fordtsa heraldikai szrevtelekkel kisrve egsztik ki a munkt, a mely sok tekintetben rdekes. Megtanuljuk belle a tbbek kztt, hogy a kzpkorban a ni szobk falait czmerek dsztettk. Minket magyarokat a 4. ktet 396. lapjn foglaltak rdekelnek leginkbb, a mennyiben Rbert Kroly nagybtyjnak, Jnos durazzi herczegnek s gravinai grfnak czmert ismerjk meg belle. E czimerkp segtsgvel rtjk meg Vlani heraldikailag rosszul stylizlt lerst, melyet Martel Kroly czmerrl ad (lsd a 385. lapon mondottakat). E Jnos, Snta Kroly s Mria (V. Istvn lenya) fia volt, s czmerbe flvette anyja rvn a magyar szneket a mesteralak nlkl. E szineket a czmeres paizs rmja mutatja. Lersa a kvetkez : Sem de France qui est d'azur sem de fleurs de lys d'or a la bordure compone d'argent et de gueules". Ezstbl s vrsbl sszerovott rma kztt aranyliliomokkal besztt kk paizsmez. E kiadsban sok pecsthasonms is foglaltatik. 12. ASefken-fh czmeres knyv. A Dit is dat Wapenbouch van den Sefken" czm alatt ismert kzirat 1379-ben Arnoldus Horneus filius domini ab Horn lttichi pspk tulaj-

458

A heraldika ktforrsai.

donban volt s krlbell 300 papirosra festett czmert foglal magban. Kiadta Hildebrandt s Seyler Wappenbuch von den Ersten, genannt Codex Seffken" czm alatt Berlin, 1893. 13. A Gelderni czmerkirly czmeres knyve, krlbell 1400-bl val kis negyedrt 62 pergamenlap, mintegy 1100 czmerrel, jelenleg Jonkheer J. F. L. Coenen von s' Gravenloot birtokban van Leydenben. Benne foglaltatik azon kirlyok, herczegek, grfok, vrgrfok, zszlsurak s lovagok czmere, a kik az 1238-ban Compigne-ban tartott nagy tornban rsztvettek. 14. Czmerknyv a fels ausztriai rendek knyvtrban. Els rsze a Wissbeck csald XVl-dik szzadbeli leszrmazsi tblzata. A msodik rsz a Treunbeck-fle passaui czmerknyv, mely valsznleg 1499-ben kezdetett meg. 1 15. Ancien armoriai de la, Toison d'or et de l'Europe au 15. sicle. Kiadta Loredan Larchey 1890-ben. A kzirat, mely a prisi arzenalis knyvtrban riztetik, valsznleg 14301467 kztt kszlt. Szerzje alkalmasint Jean Lefvre vagy msknt Jean de Saint-Rmy a burgundi herczeg czmerkirlya. Ebben talljuk a magyar kirly tornaltzett. (Lsd a 387. lapon mondottakat.) Kzlve volt a Turul X. 181. lapjn. 16. A Fahne von Fahnenberg tulajdonban lev papiros Codex. Hohenlohe szerint a XIV. szzad vgrl vagy a XV. elejrl. 17. A szent Hubert-fle kzirat (Cod. icon 318) a mncheni udvari s llami knyvtrban, a melyben a Sent Huprechts Broderschaft" frfi- s ntagjainak s az illet 44 sknek czmere van belefestve. 14441487. E Bruderschaftbl lett ksbb a Szent-Hubert-rend. 18. Ausztriai tartomnyczimerek 1446. Nagy folioalak ngy pergamenlap festett czmerekkel a bcsi es. kir. udvari s llami levltrban. 19. Az ausztriai herczegek czmeres knyve 1447. czmeres paizsok sisak nlkl, nagy folioalak tven pergamen lapon. 20. A palzi Lehenbuch 14521464. a carlsruhei nagyherczegi llami levltrban.
1 Hohenlohe: Verzeichniss deutscher gemalter Wappen-Sammlungen aus den XIV. und XV. Jahrhundert.

A heraldika ktforrsai.

459

21. Az Ingeram-fle czmeres knyv 1459. Cotta br tulajdona Stuttgartban. Folio alak papiros-codex. 22. Az augsburgi czmeres knyv. Magban foglalja a Gossenbrot csald s vele rokon nemzetsgek czmereit s a Gossenbrot csald trtnett 1469-ig. A mncheni udvari s llami levltrban. 23. Ulrich apt czmeres knyve. (Wappenbuch Abt Ulrichs.) A szent-galleni Stift knyvtrban lev foliopapiros Codex 14701488. 24. A constanzi concilium krnikja 14261427, melyet Richenthal Uolrich lltott ssze. E krnikban mindazon czmerek is benne foglaltatnak, a melyeket az odasereglett urak szllsaik kapuja fltt kitztek. E krnika papiros kzirata hrom pldnyban van meg, kztk a legrgibb a grf Knigsegg levltrban Aulendorfban, a msik a vrosi levltrban Constanzban s a harmadik a bcsi es. kir. udvari knyvtrban talltatik. Legrgibb kiadsa 1483-ban jelent meg Sorg Antalnl Augsburgban. Msodik kiadsa pedig 1536. u. o. Ezenkvl Feyerabend frankfurti knyvnyomtat is kiadta 1575-ben. Az jabb idben Sevin tanr adta ki 1880-ban 50 pldnyban. A legrgibb kiads bri kzzel vannak kifestve. Utols lapjn kvetkez szavak olvashatk: hie endet sich das Conciliumbuch geschehen zu Costencz darinn man vindet wie die herren gaystlich unnd weltlich eingeritten seind und mit wievil personnen. Auch ir wappen gemalet und wie sy abgeschiden seynd. Auch die Sachen die darin geschehen seind hpsch und gerecht. Gedruckt und volendt in der keiserlichen stat Augspurg von Antoni Sorg am afftermontag nach Egidy Do man zalt Cristi gepurt MCCCC und in dem LXXXIII Jare." Magyar czmerek benne: A 121. lapon: Stephan Knig zu Ungern. Vrs mezben stylizlt zld hrmas halmon az apostoli kereszt. Der heylig sant Ladislaus ein Kunig zu Ungern. Hastott paizsban ell a magyar vgsok, htul az Anjouhz liliomai. A 124. lapon: Gvaldi Benzs Andrs kalocsai rsek. Arany mezben fekete kszli kecskefej.

460

A heraldika ktforrsa^

U. o. Antal raguzai rsek. Ezst mezben kk plya, fell s alul hrom kk csillaggal. U. o. Jnos esztergomi rsek. A Kanizsaiak ismert czmere. A 146. lapon: Hohe Schule zu Sundens in Ungern. A budapesti egyetemvel azonos czmer. A 170. lapon: Das Knigreich zu Ungern alt und neu. Flnegyedelt paizsban 1, 4 vrsben zld hrmas halmon, apostoli kereszt, 2, 3 vrssel s fejrrel htszer vgott. U. o. Das Knigreich Dalmatien. Vrsben hrom korons arany oroszlnfej (jobbra fordult). U. o. Das Knigreich Croatien vrs mezben a paizs bal szlbl eltnn srgba ltztetett, kar, markban hegyvel lefel fordtott kardot tartva. A 187, lapon: Herzog Johannes zu Albon und Hauptmann zu Dalmatia. Feketben srga, balharntplya. Herzog Eberhard von der Weiden (vagy von der Linden) in Ungern fejrrel s kkkel vgott paizsmezben szincserl sas. E czmer Grnenberg knyvben is lthat. Graf Johann von Canisa in Ungern, des Erzbischofs zu Gran Vetter. 25. Sancti Chnstophori am Arlperg BruederschaftsBuech. E kziratot a XIV. szzad vgn kezdtk meg rajzolni s az utols bejegyzs 1718-bl val. Hogy mindeddig kiadsra nem jutott, mi magyarok is sajnlhatjuk, mert e kzirat rnk nzve is becses heraldikai forrs-munka. Ismertetst Pettenegg Gaston brnak az Adlerben megjelent czikkelye utn adjuk. E kzirat a bcsi es. kir. udvari s llami levltrban riztetik. Becse fleg abban rejlik, hogy mindenki sajt felgyelete alatt rajzoltatta bel czmert s gy biztosra vehetjk, hogy bri azon czmereket mutatjk, a melyeket az illetk csakugyan hasznltak. A kzirat ktsi tbljhoz ragasztott elszbl ltjuk, hogy III. Lipt osztrk herczeg erstette meg a Bruederschaft" szablyait 1386-ban. Megjegyzend, hogy e kzirat nemcsak a Vorarlbergi s Tyroli nemes csaldok czmereit foglalja magban, hanem az osztrk hz tbbi rks tartomnyaibl s a tbbi szomszdos orszgokbl s tartomnyokbl valkt is. A Bruederschaftnak, melynek knyvt trgyaljuk, rendeltetse hasonl volt a Szent Bernthegyi hospiciumhoz. A szban forg kziratban fl van jegyezve a tagok be-

A heraldika ktforrsai.

461

lpsnek ideje, hallnak ve s napja, czmere s az, hogy venknt mit fizetett a Bruederschaft pnztrba. A kzirat kt rszre oszlik, a rgibb rsz nagyobb s a benne foglalt czmerek a XIV., XV. s XVI. szzadbl valk, az jabb rszben XVII. s XVIII. szzadbeli czmerek foglaltatnak. A hozz csatolt index nem rgen s kevs szakismerettel kszlt s 734 czmert sorol fl. A czmerek tbbnyire kihalt csaldok, kivvn a kvetkezket: Ajerl, Anhalt, Aschauer, Attlmayer, Awersperig, Camerlinder, Cedelitz, Eglofstain, Fedrigazzi, Fugger, Gall von Gallenstein, Goldegg, Hager, Harracher, Liechtenstein, Mor, Mller, Neiperg, Pophaim, Rallo, Saurau, Schrffenberg, Stainach, Tring, Trapp, Windischgretz, Zedwitz. E kziratbl vilgosan lthatjuk, hogy az a nagyon elterjedt mese, a mely szerint a festk czmere: vrsben, hrom 2, 1-knt lltott ezst paizsocska azon ehhez lltlag hasonl czmerre vezethet vissza, a melyet Miksa csszr adott volna Drer Albrechtnek, teljesen alaptalan, mert 1400-bl teht msflszzaddal rgibb idbl val ilyen czmert is tartalmaz, tbb ilyen szintn Miksa eltti czmer kztt, a melyek bcsi, brnni, halli, insbrucki stb. festk volt. A fentebb lert pldnyon kvl mg kt Sancti Christophori am Arlperg Bruederschafts Buech" van. Az egyik Mnchenben a kir. knyvtrban, a msik az als-ausztriai orszgos knyvtrban riztetik. Mind a kett sokban eltr a fent bemutatottl s valsznleg hinyos s gondatlan msolata az eredetinek. 26. Scheibler br XV. szzadbeli czmeres knyve, 343 ers papiroslapon, melyek 25 cm. magasak s 17 czentimter szlesek. A papir vznyomsa krfej. Az els 225 lapon mvszi kztl szrmaz 450 czmer foglaltatik, melyek nmelyikt a bcsi Adler VI. s VII. vknyvben tettek kzz. Hrom lapjt a Heraldische Meisterwerke der Internationalen Ausstellung fr Heraldik" 49. tblzatn adta ki Hildebrandt 1882-ben. Hozz egy jabb rsz is van csatolva, melynek papirosn a vznyoms az 1693. vet mutatja. E rszben van a betsoros trgymutat is. 27. Az als-rajnai czmerknyv a XV. szzad elejrl val s jelenleg a mncheni kir. udvari s llami levltr Redinghowen-fle gyjtemnye 38. ktetben riztetik. Ismertetst a Herold 1887. vi folyamban tette kzz Leiningen-

462

A heraldika ktforrsai.

Westerburg grf. Msolata a berlini Herold" kziratai kztt is megvan. 28. Czmer Codex 14451448-bl a bcsi es. kir. udvari s llami levltrban, 50 pergamenlap (50 cm. magas, 32'5 cm. szles), melyek kzl 34-en 170 czmer lthat. A czmerek nem megbzhatk, de mvszi kivitelek s ezrt mintul szolglhatnak. Mutatvnyok tallhatk belle a bcsi Adler" VI. s VII. vfolyamban. 29. Item de Gesellschafft von dem Esel Ein parseontt genantt Hans Ingeram hat dytz puoch gemacht in dem Jore do man zalt nach Xpi gebart mccccl. v. iiij Jar ai Michahelis. E kzirat holltrl nincs tudomsunk. Samuel Wilhelm Oetter emlti Wchentliche Wappenbelustigung"-jban (1761). 30. A Donaueschingem czmeres knyv. ' A Frstenberg herczegek knyvtrban Donaueschingenben 1433-bl 2 Zsigmond csszr czmerbl, mely a msodik lapot foglalja el, csak hrom oromdsz ltszik. Hohenlohe Das Heraldische Pelzwerk" czm tanulmnya V. tbljn a benne foglalt czmerek kzl hatot mutat be. 31. A Grnenberg-fle czmeres knyv, (Grnenberg, Ritters und Burgers zu Costenz Wappenbuch vollbracht am nnden Tag zu Abrellen, do man zalt tusend vierhundert dr und achtzig Jar) melynek pergamen eredetije a mncheni udv. s llami levltrban riztetik, papirra festett eredetije pedig a kir. porosz heroldhivatal tulajdonban van. Egy msolata pedig a grf Knigsegg-fle levltrban tallhat Aulendorfban. 3
Hoheniohe-Waldenburg herczeg: Verzeichniss Deutscher gemalter Wappensammlungen. 2 Seyler Geschichte der Heraldik czm munkjban azt vitatja, hogy az vszm nem a kzirat keltre, hanem Zsigmond koronzsra vonatkozik. 3 Seyler: Geschichte der Heraldik" czm munkjban a mncheni pergamen pldnyt egykor msolatnak tartja s a Knigsegg levltrbelirl nem emlt semmit. Hohenlohe herczeg a Verzeichniss Deutscher gemalter Wappensammlungen" czm tanulmnyban kt eredetit sorol fl: az egyiket (pergamen) Mnchenben, a msikat (papiros) dr. Stancz tulajdonnak mondja lenni. A berlini pldnyrl nem tesz emltst, mert ez a Stancz-fle eredeti pldny, a mely a Verzeichniss megjelense utn kerlt a porosz Heroldsamt birtokba s most is Stancz Codex"-nek nevezik.
1

A heraldika ktforrsai.

463

Szerzje egy Constanzi csald ivadka ki 1442-ben ptmestere volt a megnevezett vrosnak, 1454 a vros kis-, 1462 nagy kormnyz tancsnak tagj a. 1486-ban mr lovagnak nevezi magt s ezen v prilis havban a szentfldre zarndokolt. Ezen tjbl hozta magval a szentsir s a fomagustai kard rendjelvnyt, a mely a Szent Gyrgy-rend jelvnyvel czmert dszti. 1494-ben mr nem lt. Grnenberg czmeres knyvt a legjobb forrsok utn nagy szakismerettel lltotta ssze. Forrsainak nmelyikt maga is emlti. A czmlapon lthat az sajt czmere. Az els lapon a csszr kpe ltszik, a mint a vlasztfejedelmektl krnyezve trnusn l. Az 1 b) lapon olvassuk, hogy a knyvet 1483-ban vgezte be. Ugyanitt Arthus kirly, Nagy Kroly csszr, Gottfried herczeg, Jossua herczeg, Dvid kirly, Judas Machabeus, Nagy Sndor, Julius Caesar, Hektor, azaz a hrom legjobb keresztny, hrom legjobb zsid s a hrom legjobb pogny czmeres paizsa (?) lthat. A 2-ik lapon a nmet csszri czmer a fkp. Nevezetes, hogy Grnenberg hromfejnek festette az aranysast fekete mezben (lsd a 155. lapon mondottakat). A 3-ik lapon a csszri korona van brzolva, alatta hrom czmeres paizs: a rmai csszr, a rmai kirly s kztk a hromfej sast mutat paizs. A 4-ik lapon a rmai birodalom ngy egyhza: Rma, Brma, Massow s Metz ; az 5-iken a rajnai pfalzgrf, a Svb herczeg, a Braunschweigi s Lotharingiai herczeg czmerei s a birodalmi zszlk lthatk. A 6-ikon Savoya, Kleve, Zili s Schwarzburg grfok czmere; a 7-iken Ferrara. Tyrolis, Flandria s Oldenburg, Grtz, Nuwenar s Honburg grfok, tovbb a Meisseni vrgrf czmere van brzolva. A 8-ikon a Milani. Carrarai, Paduai della Scala s Veronai herczgek s urak mint a nmet birodalom vcariusainak czmerei ; a 9-iken a Thringeni, Elsaszi, Leuchtenbergi s Hesseni tartomnygrfok, tovbb a Nrnbergi, Magdeburgi, Rinnegei s Strumbergi vrgrfok czmerei vannak fltntetve. A 10-iken pedig a nmetrmai birodalom ngy Vogt" jnak: a Maetschi, Misseni, Ellenbougeni, s Ramini Vogtok, tovbb az rks konyhamester (Norttemberg) s az rks lovszmester (Bopflngen) czmerei. A 11-iken a birodalmi rks ngy vadszmesteri csald: getterni grf Hurn, grf Urach, grf Niffen s Welffen, tovbb a

464

A heraldika ktforrdsai.

ngy birodalmi apt: a Kempteni, Fuldai, Wissemburgi s Murbachinak czmerei. A 12. s 13-ikon a birodalmi rks pohrnok Limppurg s pohrnok Erdpach, tovbb a birodalmi rks marsai Bappenheim, a birodalmi rks kamars Winsperg, a birodalmi ngy lovag: Fronberg, Stauddegk, Andlaw s Medingen czmerei. A 14-en a birodalom ngy asztalnoka : Waldburg, Hesswill, Wallsperg s Wellerswalden, tovbb a birodalmi ngy Knecht" : Arnsperg, Rabn, Waldegk s Sulchen czmerei. A 15-ken a birodalmi ngy vros: Augsburg, Metz, Aachen s Lubek czmerei. A 16-on a birodalom ngy vra : Dalphiny munde, Maryenburg, Offen 1 s Sant Martinsburg, tovbb mg ngy birodalmi vr: Kln, Regenspurg, Costentz s Saltzburg, (des haiigen Romischen richs fier geburen : die stat von Kln ist ain bur, die stat Regenspurg ain bur, Costentz die stat ist och ain pur, die stat Saltzburg ist ain bur). A 17-en ngy birodalmi falu Baubemberg, Vlm, Schletstat s Hagnow, tovbb a birodalom ngy willer"-je : Orlamund, Liechtnaw, Ingelhaim s Amberg czmerei. Az ezutn kvetkez lapokon Franczia-, Dn-, Svd- s Norvgorszg, tovbb a magyar (704. bra) spanyol, arragoniai, npolyi, cseh. portugl, skt, siciliai, lengyel, navarrai, granadai, dalmatiai s horvt kirlyok, tovbb a cyprusi s iberniai kirlyok czmerei. A 2643. lapokon zsiai s afrikai orszgok czmerei. A 44-ik lapon a franczia kirly idsebb finak a dauphinnek, a rajnai pfalz grfnak, a szsz s a brandenburgi vlasztfejedelmeknek czmerei. A 45-en az osztrk fherczeg, a bajor s a braunschweigi herczeg czmerei. A 46-on egyb, nem nmet fejedelmek czmerei. A 47-en a Glchi s Bergi herczeg czmere. A 48-on a Schleswigi herczeg tovbb : Herczog Disphot von Kaczen, Herczog von Littow czmerei. A 49-en a Bretagne-i s az Orleansi herczeg, tovbb a Burgundi herczeg czmerei. Az 50. lapon a Herczog von der Schleife und zum Brige, a Maykelburgi herczeg, tovbb az Aquittany herczeg (Anglia) s az Andrati herczeg (Apulia) czmerei. Az 51-en a Wirttembergi s Mmppelgartte-i grf czmere. Az 52-en ismeretlen mesebeli czmerek. Az 53. lapon Szent Gyrgy (ain Margraf von Paliestina) s 12 ms rgrf
1

Offen in Ungern teszi hozz Grnenberg.

A heraldika kitt forrsai.

465

czmere. Az 54-en kt szlv herczeg, tovbb Troppau herczegnek czmere. Az 55-en a Stettini s ms kt berezeg czmere. Az 56-on tbb nem nmet berezeg kztt kt magyar herczeg czmere, s pedig Herczpg von der Linden in Ungarn s Herczog von Limppeich in Ungarn. A mint ltjuk nevk ismeretlen s a czmerek sem nyjtanak flvilgostst, mert az els: ezsttel s kkkel hastott paizsban szncserl sas," a msodik: ezsttel s vrssel hastott paizsban szncserl sas" teljesen ismeretlenek eddigel heraldiknkban. A Linden czmer oromdsze : kkkel s fejrrel hastott sasszrny kztt ezst sasnyak. A Limppeich oromdsz : ezsttel s vrssel koczkzott karims sveg, melyre hrom strueztoll van tzve. Az 59 s 60. lapon nmet s klfldi herczegek, a 6188-on grfok, a 89124. freiherrek s urak czmerei. A 128-on olvassuk : Item dis nachgehende wappen han ich funden in aim Buoch schtz ich wo! CCCC Jahr alt". Itt talljuk tz Minnesnger czmert, a melyek a Weingarter Liederhandschriftben is megvannak. Itt van mg ezeken kvl Nitthart der Burenvigend von Ziffelmur Minnesnger czmere is, a ki a bcsi Szent Istvn templomban van eltemetve. A 132 133. lapokon tornajeleneteket ltunk brzolva. A kvetkez lapok a tornatrsulatokba csoportostott nemessgnek vannak szentelve. Minden trsulat ln egy zszlt tart n van brzolva. Azutn a 168. laptl a 198-ig nmet csaldok czmerei tallhatk. A 200. lapon a fentemltett zszltartnk vannak egy csoportban kvetkez flrssal : Das sein die zwelff turnyr geselschafftn der vier lannd Schwaben, Frangken. Reinlender und Bayern. A 201. lapon sisakvizsglat (Helmschau) van brzolva kvetkez felrssal: N. Solicher gestalt Schawt man dy Helm und welcher mit genosz ist, dem haist man sein Klainet abtragene do mit er nit geschmchet werdet." Befejezetlen maradt els kiadsnak els rsze 1840-ben jelent meg kvetkez czmmel: Des Conrad Grnenberg, Ritter und Burger zu Costenz Wappenpuoch, Volbracht am nnden tag des Abrellen do man zalt Tusend vierhundert dr und achtzig jar. In Farben gedruckt 1840." A msodik kiads hasonl czmmel jelent meg Grlitzben. E facsimile kiadst (nagy folio) grf Stillfried-Alcantara R. s Ad. M. Hildebrandt rendeztk sajt al.
Brczay, Heraldika. 30

466

A heraldika ktforrsai.

32. Az ansbachi czmerknyv a XV. szzad vgrl, az ansbachi trtnelmi trsulat tulajdona. Krlbell 550 czmert tartalmaz. Tbbnyire kifestett tollrajzok. ' 33. Zeitblom kzirata. (Mittelalterliches Hausbuch, Bilderhandschrift mit Federzeichnungen von Bartolomus Zeitblom) a XV-ik szzad vgn kszlt, mindenesetre 1470 utn, s jelenleg a herczeg Waldburg-Wolfeggek knyvtrban riztetik. Kiadta a Germ. Museum F. A. Brockhausnl 1866. 34. Az ingolstadti privilgium knyv 1493-bl. Az ingolstadti vroshz levltrban. 2 35. Lipcsei kzirat, a XV. szzadbl, mintegy 150 czmerrel a lipcsei vrosi knyvtrban. 3 36. Hohenlohe Albrecht (II.) grf Lehenbuchja 1490-bl. a Hohenlohe herczegek kzs hzi levltrban Oeringenben. 37. Hohenlohe Kraft (VI.) grf Lehenbuchja 14901503. Pergamen-codex a Hohenlohe herczegek waldenburgi levltrban. 38. A Stolberg-le czmeres knyv 14901499., a grf Stolberg-fle knyvtrban, Wernigerode (lsd Corresp. Blatt 1866. Nr. 7.). 39. Gllus Oheim Beichenaui krnikja 1491., a freiburgi egyetem knyvtrban. Papiroscodex mintegy 450 festett czmerrel. 40. Gabelentz-le czmeres knyv, a XV. szzad vgrl szrmaz papiroscodex, Gabelentz br knyvtrban. 41. A speyeri rsek hbr knyve. Mathias Ramung 14651467. kvetkez czm kzirata: Specificatio omnium vasallorum item totius cleri episcopatus Spirensis, item diversi contractus, privilgia, concordia inter clerum, civitatem Spirensem et alios etc. sub Matthia et antecessoribus Spirensibus de anno 1465. 269 lap czmerekkel. 42. A flhold-rend stattumai a prisi Bibliothque Nationale-ban rztt miniature s kzirat 1448-bl. 43. A Fugger-fle Ehrenspiegel. Wahrhaftige Beschreibung zwaier in ainem der alleredelsten uralten und hochloeb1 3 3

Deutscher Herold 1878. Lffelholz vn Kolberg ismertetse. Hefner Alteneck Trachten des Christi. Mittelalters IL 205 1.160 tbla. R. Naumanns Handschriften Catalog 135. 1. Nr. 324.

A heraldika ktforrsai.

467

lichsten Geschlechten der Christenhait des Habspurgischen und Oesterreichischen Gebliets, sambt derselbigen lobwirdigen Herkhomen, Geburten, Leben, Regiment und Ritterlichen Thaten, von dem Anfang bisz auff die Unberwindlichsten, Groszmechtigsten Frsten urid Herren Herren Carolum den Pnfften und Ferdinandum den Ersten, Romische Khaiser und Khnig, auch recht ordentlich erweite und gekhrnte Obriste Haupter der Christenheit durch dem Wohlgebohrnen Herren Hanns Jacob Fugger, baider hochgenannten Romischen Khaiserlichen und Khniglichen Majestten Rath, auch Herren von Kirchberg, Weiszenhoren und Pfierdt, nit one khlaine miehe und uncosten nach Sammens Gerechtigkhait auff des getreulichist und fleiszigist, so immer mglich mit seinen Wappen und Figuren gezieret zuesamen gezogen, und in disz Werkh der Ehren beschlieszlichen gebracht Anno 1555." Ezen kzirati gyjtemny mintegy 30,000 festett czmert s pecstet foglal magban s a drezdai kirlyi knyvtrban riztetik. 1 44. Beinwald Cysatus kzirata 1584 1597-bl. bri Hohenlohe szerint ktsgtelenl XIV. s XV. szzadbeli eredeti rajzok utn kszltek. A luzerni levltrban. 45. A zrichi zum Loch" hzban tallhat fra festett czmerek a XIII. szzad vgrl vagy a XIV-ik elejrl. A hromszg-paizsok tlag 11 hvelyk magasak s a zrichi Wappenrolle mdjra formltak. Eredetileg 179 sisaknlkli czmeres paizs volt itt, a melyek kzl a zrichi Antiquarische Gesellschaft 160-at pontosan lemsoltatott s gyjtemnyben rzi. 46. Regesta sepulchrorum. Kzpkori kzirat 52 folio pergamen-lapon a bcsi Minorita-koloetorban. A bektsi tblra ragasztott paprlapon Antiquus liber cum diversiss insignibus (sic!)" olvashat. E'knyvbe jegyeztk be a Minorita-templom kriptjba temetettek nevt, s a legtbb nv mell czmer is van festve. Az els bejegyzs 1330-bl, az utols 1636-bl val. Kiadta legelszr Hieronimus Pez a Scriptores rerum austriacarum" II. ktetben (1725). s legjabban Lind Kroly a 'Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Vereines zu
1

Goetze: Merkwrdigkeiten der Kn. Bibliothek zu Dresden". 30*

468

A heraldika kt forrsai.

Wien" XII. ktetben, 1872-ben, kvetkez czm alatt: Ein Mittelalterliches Grberverzeichniss des Wiener Minoritenklosters" 207 brval. 47. Flandriai torna 1433. Kzirat 1651-bl 28 pergamenlapon 48 szines czmerkp. Az els lapon Jouste 1433" olvashat, a msodikon pedig: je soubsign confesse d'avoir tir se dict Tournoy hors certain livre des Tournois receuill par le Sr. Noortgaeb religieux de l'ordre de Premonstre tant avec les noms et surnoms que timbres et marques de couleurs comme icy sont descintes. Fait Brusselles 14 juillet 1651. Engelbert Flacchio Roy d'Armes de sa Ma,e". A kvetkez 24 lapon 22 czmer foglaltatik, oromdszes sisakkal. A nyolcz els czmeres paizs mgtt ngyszglet zszl is van festve s a cri d'armes is fl van tntetve. Ismertette Grenser Alfred az Adler" 1871-iki vfolyamban. Az eredeti Grenser szerint 1858-ban egy zrichi antiquariusnl volt, a kitl a kvetelt nagy r miatt meg nem vehette, de msolatot ksztett rla. 48. A szilziai Landtael Bcher11. Troppau s Jgerndorf vrosok Landtafel Buch-jai a XV. szzadtl kezdve vezettettek. Jelenleg Troppauban a Landtafeli s vrosi telekknyvi hivatalban. A troppaui bejegyzsek cseh nyelven trtntek 1431 utn, addig latinul, 1744 utn pedig nmetl. A jgerndorfl knyvekben 1425-ig flvltva latin s nmet, aztn 1641-ig cseh nyelven. A fljegyzsek kiterjednek : egyessgekre, haszonktsekre, vgrendeletekre, orszggylsi vgzsekre stb. A knyvek els lapjain az orszg fbb hivatalnokainak neve, rangja s czmere lthat. A troppaui knyvek kzl minket leginkbb a harmadik rdekel. Az 1486 s 1522 kztti idt foglalja magban. Az els lap htuljn Mtys kirly czmert ltjuk Mathias Kral Uhersky a Cziesky a Margrabie Morawsky" flrssal. Flnegyedelt paizs, kk boglr paizszsal, melyben a Hunyadiak czmere lthat. 1. vrssel s ezsttel htszer vgott; 2. a cseh oroszln; 3. kkben (tulajdonkpen ezstnek kellene lenni) vrs kr (Als-Lausitz) ; 4. aranyban fekete sas. Az utols bejegyzs 1807-bl val. A jgerndorfi knyvek 1404-ben kezddnek s a jelen szzad elejig vezettettek. Hasonl knyvek vannak Prgban, Olmtzben s Brnnben is.

A heraldika ktforrsai.

469

49. Kheynach Ulrich Stammbuch ja 16181631., a bcsi heraldikai trsulat Adler" tulajdona. Benne kt magyar nvvel tallkozunk s pedig jelnai Nmeth Lukcs s Gborval, kiknek czmert 1621. mjus 15-n Strassburgban jegyeztk bele. 50. Steiermarkischs Wappenbach von Z. Bartsch vom Jahr-ei567. Astyriai tartomnyi levltrban rzik a Bartsch ltal, munkjhoz fba metszett czmereket; ezek flhasznlsval adta ki a 70-es vekben a tartomnyi levltr a fenti czm knyvet. Sajnos, hogy a czmerek szntelenek s sznjelzs nlkliek, mert az eredeti clichk gy kszltek, hogy az akkori szoks szerint a kpek kzzel szineztessenek ki. E 4-rt kiads 140 lapjn 140czimer van. Magyar vonatkozs czmerek: a varasdi fispnok (Ungnad zu Sonegg), s a ksbb Erdlybe telepedett s magyarr vlt plankenstaini Rauberek. Teljes facsimile kiadsa Grczban s Lipcsben jelent meg 1893. Mosernl, sajt al rendezte Zahn Jzsef s siegenfeldi Althony Alfrd lovag, czme: Wappenbuch Darinnen aller Geistlichen Prlaten, Herren und Landleut auch der Stett des lblichen Furstenthumbs Steyer Wappen und Insignia mit ihrem Farben nach Ordnung wie die im Landhaus zu Graetzangemablt zu finden. Gedruckt zu Graetz durch Zachariam Bartsch Formschneider." 199 czmerrel. Ezen j kiadsban ht olyan clich is flhasznltatott, a melyet Bartsch metszett, de mindez ideig fl nem hasznltatott. 51. Album Amicorum (Stammbuch der Hardwich von Dassel) 15731606., a bcsi Adler" tulajdonban. 189 lapon 66 szines czmer. 52. Chevaliers de Vordre de la Toison d'Or. 1560. vi kzirat, kiadta Jean Maurice Geldern 1665-ben, folio. 450 fczmer s 1800 az illetk si prbjhoz szksges mellkczmerrel. A kzirat az 14291665. kztti idt leli fel. 53. Turnierbuch aus dem XVI. Jahrhundert. XVI. szzadbeli kzirat 209 folio paprlap czmerekkel. A bcsi es. kir. hitbizomyni levltrban. 54. Pyramis oder Wappenbuch der Oesterreichischen Prlaten, Herren etc. Kzirat a kremsmnsteri Stift levltrban. 1526 1780 kztti fljegyzsek, czmerekkel. 55. Wappenbuch des Max Lambert von Tromburg. A kremsmnsteri Stift levltrban rztt XVII. szzadbeli kzirat.

470

A heraldika htforrsai.

56. Constitutions de la confrrie royale de Saint-Sbastien dans l'glise de Saint-Pierre Malines. XVI. szzadbeli pergamen kzirat, 35 lap. A bcsi es. kir. hitbizomnyi levltrban. 57. Cronica de tutte le casade de Venetia. 1592. krli czmeres kzirat a herczeg Liechtenstein-fle knyvtrban Bcsben. 58. Gemaltes Wappenbuch des Ratfs zu Regensburg. 1535-ben Glockengiesser Christian tulajdonban volt papirkzirat. 59. Der Reichskanzley Wappenbuch. 15401561. A berlini kn. Kupferstich Cabinet" tulajdona. 60. Szent Mihly-rend stattumai. Plessis les Tours-ban rt XVI. szzadbeli kzirat Pirmin-Didot knyvtrban. 61. Sienai emlkknyv. 75 8-adrt papirlap, a melyen czmerek s feljegyzsek vannak a 15771584 kztti idbl. E kziratnak rdekes trtnete, hogy a linzi Francisco Carolinum Mzeumbl elloptk s tbb kzen tmenve most a bcsi Museum fr Kunst und Industrie" tulajdonban van. 62. Emlkknyv, a mely 16071612 kztti feljegyzseket s czmerfestseket tartalmaz Padubl s Sienbl. Krahl tulajdona Bcsben, 95 8-adrt lap. 63. Kayser Carl des fnfften und Ihrer Mayestt Statthalter sampt der Achtzehen Chnrfrsten und Frsten auch des Kayserlichen Regiments im heil. Reich verordennter Rethe, Namen und Wappen. A berlini Herold" tulajdonban lv folio kzirat, 69 lap. Irta Caspar Sturm, a kit V. Kroly birodalmi heroldd nevezett ki 1521 Teutschland" nven. 64. Geschlechter Buch von Zrich. Verzeichnisz aller deren Herren so von Ao 14901741 in den groszen Rath gekommen. Irta Heinrich Kambli zrichi polgr 1739. A bcsi Adler" tulajdonban lev 420 folio oldalt magban foglal kzirat. 65. ber den Drachenorden. Irta Franz Paul Edler von Smithmer 1796. Kzirat, mely a es. kir. udvari levltrban riztetik Bcsben. Kiadta a bcsi Adler" 1895. vknyvben. 66. Matricel des niederoesterreichischen Herrenstandes, Ritterstandes, der Landesverordneten, Raitmarschlle und Rathherrn. Az als-ausztriai Landesarchivban, Bcsben.

A heraldika ktforrsai.

471

Magyarorszgon effle czmeres knyv kevs van s a mi van, az is csak az jabb idbl val, ilyenek: 67. Korjenity-Neority-fle raguzai czmergyjtemeny. sszellttatott 1595-ben. Czme: Rodoslovje naviscsenih i szvetih otaczah i vlasztitih biliegovih zemalyah i szvitlih tlih plemeniu czeszarsztva ilirszkog koje viszaszkupi i naredno szasztvi szvelikom pomnom i opatyu Sztaniszlav Rubcsity Ban Czimeria goszpodina Czara Sztipana Sztiepana Nemanitya na szlavu czeszarszkoga i kralyevszkoga velicsansztva i osztale goszpoda poglaviczah banah vojevodah, zsupanah, knezovah, katunarah, vitezovah vlasztelah i plemicsah szvih zemaljah ilirszkieh, pod kim vlasztitim vladanyem pribivoju razlike naredbe czeszarsztva ilirszkoga. Ovo sze szlozsi i prepisza vi jednoga libra veomi sztara, koi sze nagye megyu sztarim knyigam librarie mosztirove szvete gore, reda szlavnoga i divnoga Bazilie. 1340. Latinul: Libellus sanctorum patronomra et publicorum insigniorum Regnorum et familiarum illustrium Illyrici imperii, quas magna cura, singularique diligentia collegit atque depinxit Stanislaus Rubcich Rex insigniarum domini Imperatoris Stephani Stephani Nemagnic in laudem Caesareae ac regiae majestatis et reliquorum principum, ducum, Marchionum, Comitum, Vicecomitum, equitum, et nobilium totius Illyriae sub quorum protectione fundamenta, monumentaque ejusdem Illyrici imperii consistunt. Quod qudem translatum est ex antiquissimo libro in caractre Illyrico scripto, reperto in Bibliotheca Monasteriorum de Monte sancto ordinis Divi Basilij. Korienic. Neoric. Confldo in Domino non confundar in aeternum Amen. E czmeres knyv jelenleg Gaj Velimir zgrbi knyvtrban van, Ismertette Jukity bosnyk ferenczrendi szerzetes a Bosnyanszki prijately"-ben Klaity Vjekoszlav az Obsor"ban s Thallczy Lajos a Turul 1888. vi folyamban, ki Klaity nyomn azt kvetkezteti, hogy e gyjtemny nem keletkezett a XV. szzad vge eltt. 68. A bcsi illyr Czmergyjtemny. XVII. szzadbeli kzirat 167. lap. Az els lapon ugyanaz a latin czm olvashat, a melyet a raguzai czmergyjtemny lersban idztnk. 69. A fojniczai czmergyjtemny. Kis vrt, 139 lap. Czme Rodoszlovje boszenszkoga aliti Ilirszkoga i Szrbszkoga

472

A heraldika ktforrsai.

Vladania; za jedno posztavlyeno po Sztaniszlavu Rubcsityu Popu, na szlavu Sztyepana Nemanitya Czara Szrblyena a Bosnyaka 1340. Latin czme: Codicem hunc continentem varia stemmata plurium nobilium familiarum Bosnensium jam ab immemorabili tempore, a captivitate nempe regni Bosnae stdis conservatum fuisse a R. R fratribus Franciscanis, familias Fojnicensis, testamur nos Fr. Gregorius a Varess, episcopus Ruspensis et vicarius apostolicus in Bosnia Othomana, dicta argentina, precipue in olim episcopata Dumnensi. Suttiscae, die Julii 1800. A hrom flsoroit illyr czmeres knyv egy forrsra vezethet vissza s pedig Stanislaus Rubcsityra, kit a kt els czmeresknyv czmerkirlynak a harmadik papnak nevez. Mindhrmat Thallczy Lajos ismertette a Turul 1888. vi folyamban s azt mondja rluk, hogy az egyhz-irodalmi illyrismus szlttei s rtkk ugyan olyan, mint az a ki kltttet val alapon pt fl." 70. A szuttyeszkai czmertbla. Fra hzott pergamenlap, melyen a szerb s bosnyk kirlyok genealgija van fljegyezve s tbb czmerfests van rajta. A ferenczrendi bartok szuttyeszkai zrdjbl Strossmayer gyakovri pspk birtokba kerlt. A rajta olvashat fljegyzs szerint Ohmucsevitz Pter raguzai nemes ksztette 1482-ben. Ismertette Thallczy Lajos a Turul 1888. vfolyamban. 71. Nahmen Buch deren in die Lbl. Ertz-Bruderschaft der geweichte Schwartz Ledernen Gurt S. P. Augustini et S. Monicae unter den Titel und Schutz Mariae von Trost Einverleibten Sodalen Aufgerichtet, an dero Titular Fest den 29. Aug. 1723. 15 czmer. (A budapesti Egyetemi knyvtrban, a hol mg hrom effle van, de czmer nlkl.) A budai orszgti szent goston-rendek vigasztal szz Mrirl nevezett confraternitsnak albuma. Ismertette Nmethy Lajos a Turul 1885. vfolyamban. 72. Bruderschafts Buch. Einer unter den Titul und Schutz des aller heiligsten gttlichen Herzens Jesu aufgerichteten lblichen Bruderschaft 1742. A budai szent Klra apczk Jzus Szent Szive" confraternitsnak albuma. 1 czmer (M. Nemzeti Mzeum levltrban.) Ismertette Nmethy Lajos, a Turul 1885. vfotyamban.

A heraldika htforrsai.

473

73. Album Congrgations Agoniae Societatis Jesu, 1690 ab Alexandro Papa VIII. confirmatae 1727. 12 czmer (rseki levltr Eger). Ismertette Nmethy Lajos a Turul 1885. vfolyamban. 74. Liber Confratrum Archi-Contraternitatis Tyrnariensis Sanctissimi Scapularii, Sub glorioso titulo SSS. Trinitatis de Redemptione Captivorum Christianorum, Comparatus Opera et auxilio quorundam Benefactorum Commembrorum hoc Libro notatorum Sub P. F. Leopoldo a S. Joanne Baptista ejusdem Archi-Confraternitatis p. t. Directore Anno Parte Salutis 1733. (M. N. Mzeum levltra). 18 czmer. Ismertette Nmethy Lajos a Turul 1885. vfolyamban. 75. A pozsonyi Szent Klra apczk Szz Mria szent Szive testvrsgnek albuma 1730. (M. N. Mzeum) kt czmer. Ismertette Nmethy Lajos a Turul 1885. vfolyamban. 76. A pozsonyi Trinitariusok" a Szent Hromsgrl nevezett rabkivlt szerzetnl ltezett confraternitas albuma, 1712. (M. N. Mzeum) 18 czmer. Ismertette Nmethy Lajos a Turul 1885. vfolyamban. 77. Album congregationis B. Mariae virginis erectae et confirmatae in collegio S. J. Ungvarii Anno 1636. Renovatum anno 1671 item 1756. Heraldikai rtke leginkbb abban rejlik, hogy legrgibb eddig ismert magyar czmeresknyv, melybl nhny ismeretlen czmert s nhnynak mzait ismerjk meg. A fest Spalinszki Mihly. Ismertette Cserghe Gza a Turul 1885. vfolyamban. 78. Liber Congregationis Thaumaturgi S. Antonii de Padua Erectae in Conventu Gyngysinsi Fratrum minorum S. Francisci Strictioris Observantiae Provinci Hungri Sanctissimi Salvatoris, Quam Papa Clemens X. concessit et variis indulgentiarum Thesauris Locupletavit Anno Domini 1673. Tizenht czmer, kztk t ismeretlen. Turul 1888. 79. Zichy Czmer-Album. 39 rszint pergamen, rszint papiroslapon. 38 czmer 15961679 kzti idbl. Belle ismertk meg a Thurz czmer mzait, a Plnak bri czmert, a Fldessy czmert stb. Jelenleg grf Zichy Jen tulajdonban van. Ismertette Kubinyi Mikls a Turul 1888. vi folyamban. 80. Fejrvry Kroly czmergyjternnye. Familiarum

474

A heraldika ktforrdsai.

Hungri Atlantis Historieo Diplomatico Heraldico Geneologici opera et studio Caroli Fejrvry de Komls Keresztes J. Comitatus Sarosiensis Tabulae Iudriae Assessoris et Appellatarum Co. Judicis collecta in Ordinem digesta et elucubrata. Illustrarum familiarum Stemtnata, Genealogicis Tabellis designata, Dcora, Tituli, Nobilitarium Armorum Gentilitia Insignia, Connubia gesti Magistratus Honorum accesiones, pro Patria suscepti aetus Heroici, Jura, tenuta et Possessiones, Belli, Pacisque studia progressus Instaurationes, Vicissitudines, Conversiones variae Dcrmenta et Interitus : partim Legum patriarum publicarum Constitutionum, Diplomatum, Privilegiorum, Litterarum, Regum, Palatinorum, Judicum Curiae et partim vero fldedignarum relationum, Monumentorum Sepulchralium emortualium Vexillorum, Variarum item Inscriptionum et id genus aliorum flde, suffulta eruderantur et illustrantur. Jankovits Mikls gyjtemnye a M. Nemzeti Mzeum kzirattrban 3 folio ktet sok szines czmerrajzzal. 254 fol. lat. I., II., III., XIX. sz. 81. Collectanea Heraldica Hungri quibus Descriptiones complurum Scutorum Nobilitarium plurimum e Libro Regio extractorum comprehenduntur. M. Nemzeti Mzeum kzirattrban fol. Lat. 227. 82. Jankovits Mikls pecstgyjtemnye a Collectio Chyrographorum et genuinum Sigillorum Clarissimorum atque Illustrium Hungri virorum et Mulierum pro Gonficiendo ita dicto Fac-Simile eorundemque Subscriptionum per Nie. Jankovich de W. juxta aetatem seculorum atque Ordinem Alphabeti In unum congesta. M. Nemzeti Mzeum fol. lat. 228. 83. Ra,jcsnyi~fle czmer- s pecstgyjtemny. Scuta Gentilitia cum sigillis cura A. Rajcsnyi collecta. M. Nemzeti Mzeum Fol. Lat. LIV. 3645. 84. Mich. Adami Scuta gnt. illustrium et nobilium Familiarum Hungri coloribus distineta Tom IXIV. A M. N. Mzeumban. 85. Szuly Felix Balzs Emlkalbuma 1620-bl, hrom festett czmerrel br Mednynszky Alajos kziratgyjtemnyben. Ismertette br Mednynszky Dnes a Turul 1886. vi folyamban. 86. A Haller grfok nemzetsg knyve. A codex magban foglalja a Hallerek seit 1198-tl a XIX szzad elejig. Ezek

A heraldika ktforrsai.

475

czmerei is bele vannak festve s pedig a minden lapon ismtld Haller czmeren kvl 344 czmer, kztk 23 magyar. Jelenleg a csald balzstelki levltrban riztetik. Ismertette Szdeczky Lajos a Turul 1886. vfolyamban, s a Hller grfok nemzetsg knyve" czm alatt Szdeczky Lajos s Boncz dn. Budapest, 1886. 87. Jeszenszky album 85 festett czmerrel 15951606. br Jeszenszky Bln tulajdona. 88. Bldi Istvn sok szz darabbl ll czmermsolat gyjtemnye, Marosvsrhelyt. C) Pecstek. A pecstekrl ltalban. Tulaj donkpen minket itt csak a czmeres pecstek rdekelnek, mert csak ezek tartoznak a heraldika forrsaihoz, mindazltal nem tartjuk flslegesnek a pecst fogalmnak meghatrozst. Azt a tudomnyt, a mely a pecstekrl szl pecsttannak nevezik (Sphragistica). E tan & pecstek anyagval, alakjval, blyegvel, typusval s az oklevlre val erstse mdjval foglalkozik. A pecsttan nem oly rgi mint a pecst. Mert pecstet mr a rmai uralkodk is hasznltak. St magnszemlyek is a Xl-ik szzadtl kezdve, mg pecsttannal csak a XVIII-ik szzad eleje ta foglalkoznak, a mikor Heineccius Jnos Mihly de Veteribus Germanorum Aliarumque Nationum Sigillis eorumque usu et praestanti syntagma historicum etc. czm mvvel megalaptotta a sphragistikt. E grg nevet teutschenbrunni Heumann Jnostl nyerte, a ki a diplomatikai irodalom tern szerzett rdemeket. Pecstnek nevezzk azon jellemz s ismertet, megklnbztet jeleket, a melyek bizonyos anyagbl, bizonyos alakban s bizonyos blyeggel elltva kszlnek a vgbl, hogy hivatalos s magnszemlyek vagy testletek, kzsgek stb. az ltaluk kibocstott okleveleket velk hitelesebb tegyk. 1 A pecstek anyaga. A pecstels bizonyos kpnek vagy rsnak valamely puha s ksbb megkemnyed anyagra val rnyomsa ltal trtnik. Az erre hasznlt anyagok : fm, viasz, tszta s spanyolviasz. A fmbl kszlt pecstet
]

) Grotefend W. Beitrge zur Sphragistik.'-

476

heraldika ktforrsai.

bullnak, nevezik. A fmek kzl az aranyat s lmot hasznltk e czlra. Az lombullk leginkbb a ppai kanczellria ltal hasznltattak. A bullval megerstett okleveleket egyszeren bullnak, nevezik, ellenttben a brvkkel a melyeken csak viaszpecst van, melyen az gynevezett halszgyr lenyomata ltszik. A nmet fejedelmek kzl lombullt hasznltak II. s III. Ott, II. s III. Henrik, tovbb II. Konrd, leginkbb olaszorszgi okleveleiken. Nlunk csak egyszer, II. Gzaegy okleveln fordul el. Az lombullk tmrek s a rajtuk lthat kp vagy rs rveressl van ellltva. Az aranybullk hasznlatt a keleti uralkodktl tanultk el az eurpaiak. Pray azt hitte, hogy a Bizanczban nevelkedett III. Bla honostotta meg nlunk. Aranypecsttel erstette meg II. Gza kirlyunk azon oklevelet, a melyet 1156-ban az esztergomi kanonokok rszre lltott ki. 1 Legrgibb czmeres aranybullnk azonban tudomsunk szerint az, a mely egy Imre kirly ltal kibocstott 1202-ben kelt okleveln fgg s a melyet az 1. brn mutattunk be. Az aranypecstek ritkn tmrek, leginkbb resek s oly mdon alaktottk, hogy a bulla kt felt alkot kt arany lemezen a pecstkp kivers ltal van eltntetve. A kt lemez egymshoz van forrasztva s gy egy res tokhoz hasonl, a mely bell viaszszal vagy gyantval van kitltve, hogy be ne horpadjon. Rz, czin s ms nemtelen fmbl kszlt pecsteket nlunk eddigi tudomsunk szerint nem hasznltak. A vi&szpecsteknek kivl szerep jutott a diplomatikban. Eredetk nagyon rgi s habr jelentsgkbl sokat vesztettek, mg ma is hasznltatnak. A pecst anyaga tbbnyire fejr szurokkal, terpentinnel, lenmagolajjal vagy vajjal kevert viaszbl kszlt, sokfle sznben. Elfordul termszetes szin azaz srgs, vrs, zld s fekete, st kevs kk viaszra nyomott pecst is. Mg a viasz festsnek mdjt nem ismertk, krlbell a XII-ik szzadig, termszetes srgs szin viaszt hasznltak. E pecsteket az id szennyes barnv vltoztatta. A mi kirlyaink az Anjoukig kizrlag fejrPerger Bevezets a diplomatikba", hivatkozs Pray Gyrgy de vetere Reginas Hung. coronandi more czmfi knyvre.
1

A heraldika htforrsai.

47 7

rel azutn flvltva vrssel s termszetes viaszszal pecsteltek egszen I. Ferdinndig, mg klfldn a XHI-ik szzadtl kezdve mindinkbb elhagytk a termszetes szint. Vrs pecsttel kirlyaink kzl az Anjouk ltek elszr. Zsigmond mr szltben hasznlta. Albert s felesge Erzsbet pecsti tbbnyire vrsek. A zld pecst szrvnyosan mr a XIII-ik szzadban is elfordul, de leginkbb a XV. szzadban volt elterjedve; nlunk II. Andrsnak egy a krmendi levltrban rztt nagy pecst a legrgibb. A fekete viasz nlunk ritkn hasznltatott s csakis gyrs pecsteken szlelhet, mg kk pecstet okleveln nem ismernk. 1 A fekete viaszpecstet eleintn leginkbb a lovagrendek nagymesterei hasznltk. Klfldn voltak kk szin pecstek is, a melyekrl Grotefend azt mondja, hogy a kzpkorban nem hasznltattak, mg msok lltjk, hogy van XIII-ik szzadbeli is.2 A XIV-ik szzadtl kezdve a viaszpecsteknek rendesen foglalatjuk van. E foglalat a tulajdonkpeni pecsttel egy testet forml. A foglalat rendesen tl alak s viaszbl, plhbl, fbl, csontbl vagy papirosbl kszlt. E tlba ntttk a pecstviaszt s gy az kihlse utn, vele elvlaszthatatlanul sszeforrt. A viasz tl rendesen szntelen mg a pecst benne vagy sznes vagy szntelen. A fmfoglalat lehet plh, srgarz, ezst. Leggyakoribb a fafoglalat, a mely pp gy mint a csont rendesen eszterglyos munka. A tszta,- vagy ostya-pecstek a XVI-ik szzadban jttek divatba s ltalnosan ismeretes fellk, hogy ostyra tett paprlapbl llanak, ppen gy mint azon, nluknl rgibb pecstek, a melyek viaszbl s rjuk tett paprlapbl kszltek. Spanyolviasz-pecstek. A spanyolviasz elterjedse a XVI-ik szzadra esik. Leginkbb levl elzrsra hasznltk eleintn, mert trkenysgnl fogva, okivelek megerstsre kevsbb alkalmas. A pecstek alakja. A pecstek alakja a pecstnyom alakjtl fgg, ennek formjt pedig ki-ki tetszse szerint vlaszthatja. Leggyakoribb alakjai: a kr, hromszg, tojs1 2

Pray Syntagma historicum de Sigillis 215. Leist Urkundenlehre".

478

A heraldika ktforrsai.

dad s karajos. Ezen alakok kzl a kr a leggyakrabban elfordul, ilyenek a bullk s a legrgibb kirlyi pecstek. A tojsdad alakot leginkbb egyhzi szemlyek hasznltk, mert ez az alak az olyan blyegeknek leginkbb megfelelt, a melyen valamely szent alakja van brzolva. A tojsdad alak pecstek hossztengelye vgn gyakran hegyben vgzdik a krvonal. A hromszg pecstek a paizsalak pecstblyegek kvetkezsei. A hromszg pecstek cscsainak lekerektse s a hatrvonalak behajtsa ltal keletkezik a hrom karajos alak (713. bra) s ha ehhez mg egy hajts jrul a ngykarajos (714. bra). A ngyszg, ruta alak, hat- vagy tbbszg pecstek csak rit-

713. bra.

714. bra.

kn fordulnak el. A magyar kirlyok pecsti tbbnyire kralakak, kivvn a gyrs pecsteket. Zsigmond s Mtys kirly gyrs pecstje nyolczszglet. Tojsdad alak Rbert Kroly K. bets s Nagy-Lajos azon gyrs pecstjei, melyek egyikn strucz, msikn liliom lthat. Az egyhznagyok pecsti a XIII., XIV. s XV. szzadban szintn hosszks tojsdad alakak. Bornemissza (Abstemius) gyulafejrvri pspk gyrs pecst nyolczszglet. A kptalanok s konventek flvltva kr- s tojsdad alak pecstet hasznltk. 1 Tekintetbe kell vennnk a pecstek alakjnl nagysgukat is, a mely nagyon klnbz. A pecstek nagysgt millimterekben szoks kifejezni, s pedig kralak pecstek lersakor tmrjkre vonatkoztatva azt, tojsdad alakak lersakor hossz- s kereszttmrjkre rtve.
1

Pray Sintagma Historicum de Sigillis". I. k. 5-ik: fejezet 22. .

A heraldika ktforrsai.

479

Ez utbbi esetben az els szm a magassgra, a msodik a szlessgre vonatkozik. A nmet kirlyok kralak pecstinek tlagos tmrje eleintn 40 mm. ksbben 80 mm. a XI. s Xll-ik szzadbeli csszrok 125 mm. Habsburgi Rudolf 150 mm., III. Fridiik 175 mm. Ezutn a pecstek kisebbek lettek s tbbnyire 80 mm. tmrjek Heineccius Jnos Mihly de veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis etc. czm munkja 4-ik fejezetnek VII. -ban egy oly nagy pecstrl tesz emltst, a melybl poharat lehetett volna nteni. E pecst egy a grg csszrtl III. Henrik rmai nmet csszrnak kldtt okleveln fggtt, A mi kirlyaink is hasznltak szerfltt nagy pecsteket, Pray emlti 1 II. Andrsnak egy pecstt, melyrl az erdlyi kptalan egy 1223. oklevelben van sz s egy flkenyr nagysgnak mondatik. Ugyancsak mondja, hogy a Xl-ik szzadbeli kirlyi pecstek kisebbek voltak mint a XII. s XIII-ik szzadbeliek, s hogy III. Bla, Imre s II. Andrs pecsti kt fontnl tbbet nyomtak. IV. Bla, V. Istvn, Kn Lszl s III. Andrs ketts pecstjeinl nagyobbak a Rbert Kroly, Nagy-Lajos s Zsigmondi. A pecstek nagysga s slya mr a rgi idben sem tekintetett kzmbsnek s a pecstvizsglat ezekre a krlmnyekre is kiterjedt. A pecstek, blyegkre val tekintette], ktflk, s pedig vagy egyes (sigilla simplicia), vagy ketts pecstek (sigilla duplicia). Az egyes pecstnek csak egyik oldaln van blyeg, mg a kettsnek mind a kt feln. Az egyes pecsteknek az a rsze a mely a blyeget mutatja ellapnak (avers adversa, pars honoratior) neveztetik, htlapba, res, vagy tokkal fdtt, de mindig jelentktelenebb az ellapnl. A ketts pecsteknek mindkt lapjn van blyeg, az ellapon (avers) pp gy, mint a htlapon (revers). Az ellap blyege soha sem azonos a htlapval s vagy nagyobb az utbbinl vagy egyenl nagysg. A bullkon mind a kt oldali blyeg nagysga egyenlA htlapon olykor kisebb pecstek is alkalmaztatnak, a melyeket ellenrz vagy megerst pecsteknek (contrasigilla,
1

Pray Sintagma de sigillis etc." VI. fejezet. 27. .

480

A heraldika ktforrsai

contre sel, Gegensiegel) lehet nevezni, a mennyiben az oklevl jogereje hitelessgnek fokozsra szolgltak. Az ellap blyegnek nagyobb jelentsge van mint a htlapnak s nneplyes (sigillum authenticum) pecstnek neveztetik, ennek blyege a killtt, mint valamely mltsg vagy tisztsg viseljt illeti meg. A htlap blyege, pedig a killt magnpecstnek blyegt mutatja. E magnpecstek eleintn tbbnyire valamely jelkpet brzoltak, ksbb a czmergy kifejldsvel a killt csaldi czmert. Egyhzi s vilgi testletek pecstin pedig az ellap kisebbtett pecstblyegt. Fleg fontos okleveleket pecsteltek gy kettsen. Megtrtnt az is, hogy egynl tbb pecstblyeget tttek a pecst htlapjra. Az okleveleknek sajtkez alrssal val megerstsnek rendszerestse ta az ellenrz pecstek lassan-lassan eltntek a szoksbl. A pecst lersakor fl kell emlteni, hogy ha ketts. Az egyes pecstrl nem szksges kzelebbi megjells. A bullkrl nem kell mondani, hogy kettsek, mert ez magtl rtetdik. A pecstek typus szerint csoportosthatk. HohenloheWaldenburg herczeg ngy f- s kilencz alosztlyba foglalta ket ssze, a mint az az albbiakbl kitnik. *)
I. Prsos pecstek { *> * ^^noa neve nlkl r I B) A tulajdonos nevevei. II. Kpes pecstek.

B) A tulajdonos

A) A tulajdonos neve nlkl. nevvel. |1. fej, mell- vagy trdkp. a) llva A) Czmer nlkl 2. teljes alak < b) lve I l c) trdepelve 13. lovas.

III. Arczkpes pecstek ' B) Czmerrel. 1. fej, mell- vagy trdkp. ( a) llva 2 teljes alak < b) lve ( c) trdepelve 3. lovas.

*) Frst Hohenlohe-Waldenburg Sphragistische Aphorismen". Heilbronn 1882.

A heraldika ktforrsa i.

481

, 1. a pecst A) csak czmerkp vagy mesteralak' m ? z o n \ 2. paizsonv. I zszln. IV. Czmeres pecstek. \
a B) csak czmeres sisak vagy orom-) P c s e ' dszes sisak ) mezn ( 2. paizsban

C) Teljes czmrrel.

A lrsos pecsteken nincs kp csakis legenda s ez magban foglalhatja a tulajdonos nevt vagy nem. Ezeken a flrs a frsz, a mely rendesen a pecstflleten keresztbe fekv soron vagy sorokon van fltntetve. A kpes pecsteken is van gyakran flrs, de itt ez alrendelt jelentsg, s mert a kp krl van fltntve, krlrsnak mondatik. A flrson s krlrson kvl fl kell mg emltennk a szliratot is, ez azonban csak ketts pecsteken s bullkon fordulhat el. Ez utbbi neme a flrsnak Magyarorszgban nem volt szoksos. A krlrs egy, kt, hrom sorba van nha szedve, st folytatsa nem egyszer tvitetik a htlapra is. A krlrs tartalma nha vers, mint Rma pecstn. Roma caput mundi regit orbis frena rotundi." Nlunk ez nem volt szoksos. Lehet lds, jelmondat stb. s nv. Ez utbbi a leggyakoribb. A flrs els szava eltt rendesen kereszt, rzsa vagy csillag van. A mi kirlyaink nevei utn a dei gratia" jelz, aztn a kirlyi czm s az orszgok nevei kvetkeznek a pecst fliratokon s gyakran van mg a sorrendben az elbbi kirly neve s a vele val vrsgi sszekttetst jelz sz rva. Pldul Bele Regis filus a II. Andrs, s nepotis quarti Bele Regis az Ott pecstin. Kpes pecsteknek mondatnak mindazok, a melyeken a tulajdonosnak sem arczkpe, sem czmere nem ltszik. Ide szmttatnak a szent kppel, symbolikus kppel val s histriai vagy architektnikus kpet mutat pecstek. Ezek is ktflk, s pedig vagy olyanok, a melyeken a tulajdonos neve fl van tntetve, vagy olyanok, a melyeken nincs. Az arczkpes pecstek (Sigilla efflgialia, Sceaux sujet. Portrt-Siegel), lehetnek czmeresek s czmer nlkliek. Az oly arczkpes pecstet, a melyen a pecst tulajdonosa lhton van brzolva, lovaspecstnek (Sigilla equestria, Sceaux cheval,
Brczay, Heraldika. 31

482

A heraldika ktforrsai.

Reiter-Siegel) nevezzk. A rendesen kralak lovaspecstek heraldikailag ktflek : vagy csak a czmeres paizst foglaljk magukban, vagy az oronidszes sisakot is. ' A legrgibb czmeres lovaspecsteken a tulajdonos czmere a paizson lthat, a ksbbieken pedig, klnsen Angliban s Francziaorszgban a ltakarn, st a lndsa zszlajn is. A XIV. szzadtl kezdve a fejedelmek czmeres lovaspecstein, ha valamennyi czmerket fl akartk tntetni a pecst mezejbe is helyeztek czmeres paizsocskkat. Nlunk nagyon kevs lovaspecst maradt fenn s kztk krlbell csak ht czmeres. Ilyen, a tbbek kztt Istvn ifjabb kirly (480. bra). Drugeth Flpnek s Drugeth Jnosnak egy-egy 1324., illetleg 1328. vi oklevele fgg pecstn czmerk a ltakarn is lthat. 1 E czmeres arczkp-pecstek mellett minket a tulajdonkpeni czmeres pecstek rdekelnek legjobban. gy azon pecsteket nevezzk, a melyen azon szemly, kzsg stb. czmere ltszik, a mely egyedl jogosult ennek viselsre. A kpes pecsteket nem knny a czmeres pecstektl megklnbztetni, kivlt rgibb emlkeken. A hnyfle czmer van (lsd az 5. s kvetkez lapon mondottakat), annyifle a czmeres pecst is. A pecstnek oklevlre val erstse ktflekpen trtnt, s pedig vagy rnyoms vagy lfggeszts ltal. Az elbbi md a rgibb, s napjainkig szoksban maradt. A rfggeszts vagy pergamentszelettel vagy zsinrral trtnik. A pecsteknek, mint forrsoknak, fontossgt mutatja az a krlmny, hogy a Magyar Siebmacherben, krlbell tizenkt XIII-ik, negyven XIV-ik, szzhsz XV-ik snyolczvan XVI-ik szzadbeli pecst hasznltatott fl forrsul. A pecstekrl sokat lehetne mg elmondanunk, de ezek a sphragistikba tartoz dolgok. Neknk eddigel nagyon szegny a sphragistikai irodalmunk. Pray tbbszr emltett mvn kvl csakis az Archaeologiai rtest, a Turul stb. hasbjain megjelent czikkekre szortkozik. Remlhet, hogy e hiny mihamar ptolva lesz, mert valamint a czmeres levelekben, gy a kzpkori czmeres pecstekben is bvlkdnk. A kz1

Nyry Albert, A Heraldika Vezrf. 208. 1., Arch. rt. XI. kt. 185. 1,

A heraldikai irodalom.

483

s magnlevltrak eredeti pecstin kvl rvid id mlva egy oly pecst hasonms-gyjtemny fog a sphragistika mvelinek rendelkezsre llani a M. Nemzeti Mzeumban, a mely 800-nl tbb galvanoplastikai hasonmst fog m agban foglalni. D) Trgyak, melyeken ezmep van brzolva. E trgyak: czmeres gyrk, tvsmvek, srkvek, czmerfestvnyek, rajzok s metszetek, fafaragvnyok, kfaragvnyok stb. A Magyar Siebmacherben krlbell 30 czmeres gyr, 40 tvsm, 7580 srk stb. hasznltatott fl forrsul. A magyar trtneti tvsm-killts 1884. vi lajstromban, az Archaeologiai rtestben s a Turul czm folyiratunkban, tovbb Szendrei Jnos Coll. des Bagues de Madame de Tarnczy" czm munkjban szmtalan ily trgy van flsorolva. Ezeken kvl Csorna s Cserghe adtak ki Alte Grabdenkmler aus Ungarn" czim alatt egy munkt, melyben magyarorszgi srkveket kzlnek. Mindazltal mg sok czmeres srk s ms egyb trgy van sztszrva az orszgban. Ezek fljegyzse, ismertetse kpben s rsban, nagy szolglatot tenne heraldiknknak. A M. Nemzeti Mzeum Rgisgtrban szmos czmeres srk van, a mely mg kiadatlan s a nagykznsg nem ismeri, mennyi van mg ezeken kvl itt-ott az orszgban. Az eddig megoldatlan heraldikai krdsek tisztzsra nzve, ezek sszegyjtse s kiadsa felette szksges. A heraldikai irodalom. A czmergyjtemnyeket s czmeres knyveket nem tekintve a tulajdonkpeni heraldikai irodalom kezdete, azaz az olyan knyvek megjelense, a melyek a heraldika elemeinek elmleti ismertetse czljbl rattak, az l heraldika hanyatlsnak idejre esik. Mr az els ilynem knyvek tele vannak oly fogalmak magyarzatval, a melyeket a gyakorlati heraldika emberei nem ismertek. Ennek oka az, hogy ri nem foglalkoztak gyakorlatilag a heraldikval. E knyvekbl mertettk tudomnyukat a ksbbi heraldikai rk s gy keletkezett azon heraldikai irodalom, a mely tvtanok31*

484

A heraldikai irodalom.

nak volt hirdetje. Csak a jelen szzad kzepn alakult meg az az iskola, a mely e scholastikusok knyveit flre tve, az l heraldika korbl fenmaradt armalisokat, srkveket, pecsteket stb. tekintve a legjobb forrsnak, bellk mertve az anyagot, megteremtette a helyes ton jr heraldikt. Az ttrknek, mint br Ledebur, Hefner, Mayer von Mayerfels stb. sokat kellett kzdeni a scholastikusok s kvetik balvlemnyei ellen s csak nagy kzdelemmel tudtak tanaiknak rvnyt szerezni. Az albbiakban meg fogjuk ismertetni a rgi s az j iskola hrnevesebb rinak nevezetesebb munkit. Az els knyv, mely heraldikrl szl, Olaszorszgban jelent meg, szerzje Bartolo de Saxoferrato, czme Tractatus de Insignis et armis". E m inkbb czmerjogi krdsekkel foglalkozik s hatsa alatt kezdtk a nmet-rmai csszrok az armalisokkal val nemestst. Mvt elszr 1482-ben adtk ki valsznleg Velenczben,1 utoljra Bonnban 1883-ban. Ebben a kvetkez kt krdst magyarzza meg: 1. kinek szabad paizsban vagy zszln czmert hasznlni, 2. hogy kell a czmert festeni s viselni. Ezen rtekezsben elmondja, hogy a proconsulok, legtusok, pspkk s doctorok jelvnyeit csak az hasznlhatja, a ki e tisztsgek viselje. Az, a ki hasznlja e jelvnyeket a nlkl, hogy proconsul, legtus, pspk vagy doctor lenne, csalst kvet el. Vannak kirlyi, fejedelmi s ms uralkodi jelvnyek, a melyeket rajtuk kvl senkinek sem szabad egyedl hasznlni, de ellenben meg van engedve a vasallusoknak, hogy fejedelmk czmert a maguk fltt brzoltassk. Vannak ezenkvl jelvnyek s czmerek, a melyeket magn-, nemes s polgri szemlyek hasznlhatnak. Ezek kzl nmelyek csszri vagy ms fejedelmi adomnyknt hasznljk a czmert. Magam is ismerek mondja Saxoferrato olyanokat, a kiknek IV. Kroly rmai csszr s cseh kirly czmert adott, gy nekem is, a mikor tancsosa voltam, arany mezben ktfark vrs oroszlnt. Ezeknek ktsgtelenl szabad czmert viselnik, mert sacrilegium a fejedelmi hatalomrl disputlni. Nmelyek azonban nhatalm-

1 A Varj Elemr knyvtrban meglev 1482-iki nyomtatvnybl nem tnik ki, hol jelent meg.

A heraldikai irodalom.

485

lag is vesznek fl czmert s ez is megengedhet, mert a czmer olyan mint a nv s arraval, hogy az egyik embert a msiktl megklnbztesse. S valamint szabad nevet flvenni, gy czmert is szabad festetni sajt trgyainkra, de nem a msra. Olyan czmert is szabad flvenni, a melyet mr ms hasznl. Csak az esetben tilthat el valaki mst, sajt czmere hasznlattl, ha szgyent hoz re. A br azonban megtilthatja, ha ez megbotrnkoztatsra szolgltat alkalmat vagy msnak bajt okoz. Pldul, ha valaki, a kinek sok ellensge van, egy bks ember czmert venn fl, mert ez ltal azt bosszllsnak tenn ki. Az olyan czmernek, a melyet fejedelmi adomnyknt kapott valaki, nagyobb tekintlye van, mint az njoglag flvettnek. A czmerviselsi jog tmegy az agnatusokra, de nem a cognatusokra. Ha az agnatusok elszaporodnak, hogy egymstl megklnbztessk magukat, mg valamit tesznek a czmerhez (czmertrs). A msodik krdsre nzve azt tantja Bartolus, hogy a czmerek kvetkezleg oszolnak meg : vannak olyanok, a melyekben ltez dolgok vannak brzolva; pldul: llat, plet, hegy vagy virg s olyanok, a hol a jelvnyek bizonyos mzok vltozatai ltal keletkeznek. Pldul felezs, negyedels, czlp, plya stb. s vgre olyanok, a melyek e ktfle jelvnyek sszettelbl llanak. gy ltszik, hogy Bartolus a naturalistikus irnynak volt hve, azt mondja ugyanis: a mvszet a termszetet utnozza a mennyire kpes". A zszl dsida-nylre van erstve, a nyl van ell, a zszl kveti, ennlfogva a rajta lev llatot a nyl fel fordtva kell brzolni. Az llatok ltalban gy brzolandk, hogy jellegk kitnjk. A vadllatokat vadnak (actu feroci) kell festeni. Ennlfogva az oroszlnt gaskodva, ttott szjjal, mintha harapni kszlne. A szelid llatokat legtermszetesebb llsukban, pldul a lovat nem gaskodva, hanem menve vagy ugrskzben kell brzolni. Ha a czmer csak mzokbl ll, a nemesebb mzat kell elre vagy fellre festeni. Legnemesebb mz az arany, mert a vilgossgot jelkpezi, ezutn kvetkezik a piros, a mely a tznek kpe, a harmadik mz a kk, a leveg jelkpe. A heroldok a Saxoferrato-fle elmleti heraldikusokat nem szerettk s az ltaluk

486

A heraldikai irodalom.

fllltott szablyokat el nem fogadtk s ltalnosan hirdettk, hogy a tudsok nem ismerik a valdi tant". Erre nzve Seyler Geschichte der Heraldik" czm mvben Hollandi Jnos szzatt idzi, 1420rban rt torna kltemnybl :
Nun ist mein grosse Clag, Dasz kein Vbel ist so grosz Es sind zu Pilden genosz; Das khompt von den Gelehrten Und von den Schrifftverkehrten : Die uns gut Lehr solten vortragen Die hat der Teufel selbsz erschlagen".

Bartolus arra is megtant, hogy ha a fejedelem vagy ms elkelsg czmere falra van festve, valamennyi krlte lev czmer kpnek felje kell fordulva lennie. Ezt a heraldikai udvariassg kveteli, amelyrl a 127,176. lapon volt sz. E m nagyon el volt terjedve mr a knyvnyomtats fltallsa eltt s nagy hatsa volt a heraldikai irodalomra, br kevssel halla utn sokan rtak az ltala fllltott tanok ellen. A tbbek kztt Johannes de Bado Aureo nev angol, a kinek mve Londonban adatott ki, czme : Nicolai Uptoni de Studio militari Libri IV. Joh. de Bado Aureo tractatus de armis. Spelmanni Aspilogia Eduardus Bissaeus e Codd. Msc. primus publici Juris fecit, notisque lustravit. Londini 1654". Hatsa mg a jelen szzad rin is meg ltszik, gy pldul Walter Scott, a ki mveiben sok helyt adja jelt nagy heraldikai tudsnak, Wawerley czm regnyben majdnem szri-szra idzi Bartolus szavait, a mikor Bradwardine-al a kvetkezket mondatja: az ereklye csaldunk oromdszt (erest) medvt brzol, a mint ltjtok kt hts lbn llva; mert a j heraldikus az llatot mindig termszetimen brzolja, a lovat ugorva, az agarat szaladva, s a ragadoz llatot in actu ferociori". A korra nzve ezutn kvetkez heraldikai m Clment Prinseault Trait du Blason-ja, a mely kt rszbl ll, az els a tulajdonkpeni heraldikval foglalkozik, a msodik pedig Armoriai. Az I. rsz 12 fejezetre oszlik: 1. Azokrl, a kiknek elszr volt czmerk. 2. A czmerszerkesztsnek mdja. 3. Hnyfle fm s szn, tovbb hnyfle bundsbr van a czmerekben s hogy miknt kell ket blazonlni. 4. Mely ernyt,

A heraldikai irodalom.

487

mely vralkatot, a ht planta s a tizenkt gi jel kzl melyiket, a ht melyik napjt, mely drgakvet stb. jelkpezik a flsorolt fmek s szinek. 5. E fejezet kilencz dolgot tartalmaz, a melyek mindenike a paizs egyharmadt tlti be. 6. Itt elmondatik, hogy hny dolgot kell szmmal kifejezni s hol kell azt mondani, hogy beszvtt vagy kivert (sem). 7. A szinek s fmek sszelltsrl a czmerekben s hogy mikor ktes a czmer. 8. Hol kell a czmerleirst kezdeni. 9. Bizonyos madarakrl s egyb llatokrl a czmerben. 10. Miknt kell az oroszlnt s leoprdot heraldikailag lerni. 11. Mi a lepny, bizanczi s hnyfle kereszt van. 12. Pldk a czmerlersrl. Tizenkt kompliklt czmer lersa. A msodik rsz : franczia kirlyi herczegek, vrosok, tizennyolcz keresztny kirly, tizenkt paire de France, a kilencz mzsa s a ht mvszet czmernek lerst foglalja magban. A nyomtatsban legelbb megjelentheraldikai knyv angolul van rva. Czme : The lynage of coat Armuris ; and how gentillmen shall be knowyn from ungentiUmen etc. The blasyng of all maner armys in Latyn, French et Englisch. The bokys of hawking et huntyng with other plesuris dyverse etc. translatyt and compylt togedyr at Seynt Albons. 1486." Bernd Allgemeine Schriftenkunde der gesammten Wappenwissenschaft" czm Bonnban 18301835-ben megjelent mvnek I. ktetben rla azt mondja, hogy e ritka s nevezetes knyv, mely czmermvszetr'l, falka vadszatrl, solymszatrl s halszatrl szl rtekezseket foglal magban, az els nyomtatott heraldikai tanknyvnek tekinthet, s hozz teszi, hogy els kiadsbl csak kt pldny ismeretes; az egyik a Spencer-, a msik a Pembroke-fle knyvgyjtemnyben riztetik s hogy egy hinyos pldnya, a mely kzrssal ptoltatott a Roxburg rversen 147 font sterlingen kelt el. Ismtelt kiadsai: a westminsteri 1496-bl, a londoniak 1586, 1595, s 1810-bl. Az utbbi is nagyon ritka s becses, mert csak 150 pldnyban nyomtk. E m szerzje Barnes Juliana, Anglia legrgibb rinak egyike. Valsznleg az 1388-ban lefejezett Sir James Berners-nek, IL Richard egykori kegyencznek, lenya, ki a Saint-Alban melletti sopewell-i kolostornak volt fejedelem-asszonya, s klns szeretettel foglalkozott slymszattal, vadszattal, halszattal s heraldikval.

488

A heraldikai irodalom.

A korra nzve ezutn kvetkez heraldikai mvet Francziaorszgban nyomtk 1493 krl. Czme : Les pas des armes de Sandricourt11. 1493. (?) Le Blason de toutes armes et ecutz trs ncessaire utile et proufftable a tous noble seigneur et pUcheurs pour icelles blasTJner figures en sept sortes de manires. Ce prsent blason d'armes a este imprime a paris par Pierre le Caron imprimeur et libraire demeurant en la rue neufue Saint Marry aprs lenseigne des ratz ou au palais empres la porte, le xxiij iour de nouembre lan mil quatre cens quatre vingtz et quinze. Kis 8-adrt. 40 lap, sznezett czmerekkel. A XV-ik szzadban megjelent heraidikai m mg Upton Mikls Be heraldica anglice. Westmonasterii 1496. Le Blason des couleurs en Armes Liures et deuises. Liure trs utile et subtil pour scauoir et cognoistre dune et chascune couleur la vertu et proprit. Ensemble la manire de blasoner les dictes couleurs en plusieurs choses pour apprendre a faire liurees deuises et leur blason. Par Sicille herault du roi d'Aragon. On le vend a Lyon prs nostre dame de Confort cheulx Oliuier Arnoullet. Kis 8-adrt. 48 lap. E munka a Trattato dei colore nelle arme" czm olasz munknak fordtsa, a mely 1679-ben nmetl is megjelent Curieuses und lustiges Tracttlein von den Farben au den Wapen" stb. czm alatt. Catalogus gloriae Mundi rta Bartholomeus Cassaneus a Provence-i parlament elnke. 1529-ben jelent meg elszr, majdnem 20 kiadst rt ktszz v alatt (Bernd adatai szerint Lyonban 1529, 1546, 1629, 1645, 1646, Velenczben 1569, 1571, 1592, Frankfurtban 1579, 1586, 1603, 1612, Genfben 1612, 1617, 1649, 1690, Turinban 1617). A velenczei kiads czme: Catalogus Gloriae Mundi, D. Bartholomaei Cassanaei Burgundij, apud Aquas Sextias in Senatu Decuriae Praesidis, ac viri clarissimi: opus in libros XII. divisum, quibus omnis humanae gloriae summa breviter, artiflcioseque continetur. Nunc vero ita auctum, emendatum, Figurisque illustratum, ut caeteras editiones omnes longe superare videatur. Venetiis 1571. apud Vincentium Valgrisium. Folio 330 lap. A heraldikrl az I. rsz 38-ik consideratijban van sz a mely szz conclusira oszlik. Munkja Bartolus tantsain s

A heraldikai irodalom.

489

a franczia heraldika elvein alapszik, de azrt nem mondhat compilatinak, mert sajt flfogsa is rvnyesl benne. Tartalma: 1. A rmai kirlyok jelvnyeinek lersa. 2. A diadm, korona s jogar mint a csszrnak s kirlyoknak jelvnye A koronk klnfle nemeirl. 3. A zsid fpapok jelvnyeirl, a melyeket helyettk ma a pontifexek hasznlnk. 4. A patriarchk, kardinlisok, rsekek, pspkk jelvnyei, mint a kereszt, a vrs kalap s a pallium. 5. A mitra a pspkk jelvnye gyszintn a dalmatica, a kezty, a gyr s psztorbot is. 6. Mirt van a pastores ecclesiastici-knek psztorbotjuk s mirt adatik a jogar fejedelmeknek. 7. A latus clavus (szles bborszalag a tunicn) a senatorok jelvnye volt. A consul ok, augurok, a Mars papjai, a fratres arvalesek s az egyiptomi fbir jelvnye. 8. A katonk, tudsok s ms rendek jelvnyei. 9. A herczegek, grfok, rgrfok jelvnyrl (pileus dignitatis). 10. A czmerek a kpeket (az sk kpeit a rmaiaknl) ptoljk. 11. A czmereket s jelvnyeket rkemlkezetnek okrt szoktk klnfle helyen alkalmazni. 12. Czmerrel brni, s azt hasznlni tisztessg. 13. Azok czmert, a kik valamely emlket sajt kltsgkn lltottak, erre r szoks festeni vagy faragni, s azt onnan eltvoltani nem szabad. 14. Hromfle czmer vagy jelvny van (Bartolus Saxoferrato magyarzata szerint). 15. valamely tisztsg jelvnyt csak az viselheti, a ki e tisztsget viseli, ms csak alrendeltsge jell hasznlhatja (Saxoferrato utn). Galliban s Francziaorszgbn sok herczeg viseli a liliomokat mint a mi legkeresztnyebb kirlyunk, br ezek csak a kirly szmra hultak az Egekbl al paizsra. 16. A fejedelem czmert vagy kpt a kzpleteken fl kell tntetni. 17. Az az alattval a ki fejedelmnek czmert bitorolja, felsgsrtst kvet el. Julius Caesar czmere sas volt, a melyet most a rmai kirlyok hasznlnak. 18. A ki a kirly czmert megbecstelent felsgsrtst kvet el. 19. Az alantasabb rang herczegek czmerre nzve is az ll, a mit a fejedelemrl mondottunk. 20. A szletett nemeseknek van meghatrozott czmerk, ezt msnak, mint nekik, viselni nem szabad. 21. Alsbb rendek (vilain) valamely nemes czmert, ha flveszik, csals bnbe esnek. 22. Nem szabad czmert bitorolni. 23. Nem nemesnek s plebejusnak nem szabad valamely nemes czmert

490

A heraldikai irodalom.

hasznlni s nem szabad oromdszt viselni sajt czmere fltt. Nlunk (Francziaorszgban) nem tartatik illendnek, hogy nem nemes vagy plebejus czmeres paizsa fltt oromdszes sisakot hasznljon. 24. Fattyk miknt viselhetik atyjuk czmert? 25. Mily mdon egyesthetik a vazallusuk czmerket a fejedelemvel ? 26. Az agnatusoknak valamennyinek joguk van csaldi czmerket viselni. 27. Nem nemesek s plebejusok a fejedelemtl czmert privilgium gyannt nyernek (lsd a 36. lapon mondottakat). E pontot Cassaneus Bartolustl vette t s kvetkez megjegyzssel kisri : gy ltszik, hogy Bartolus nagyon is ltalnossgban beszl, s hogy ez nem helyes minden tekintetben, klnsen a parasztokra vonatkozlag. Azt hiszem, hogy ezeknek nem szabad czmert, vagyis czmeres paizst haszniniok, mert ez csakis a nemessg eljoga. " Erre nzve a mi megjegyzsnk az, hogy Saxoferrato a birodalmi viszonyokra val tekintettel rt, a hol ms szoks, ms jog, s ltalban ms flfogs volt mint Francziaorszgban. 29. Minek kell minsteni azon ember tettt, a ki valamely czmert sztrombol, vagy valahov val helyezst megakadlyozza? 30. Miknt alkalmazhatja valaki czmert azon trgyakon, a melyeknek hasznt lvezi. 31. Kereskedk s mesteremberek blyegei s jelvnyei. 32. Senki sem vltoztathatja meg jelvnyt vagy blyegt msnak krra. 33. Kzjegyz ne vltoztassa meg nevt vagy jelvnyt s ne bitorolja a mst. 34. Egy mesterember, kovcs vagy vendgfogads se hasznlja msnak jelvnyt. 35. Kereskedk blyegnek vagy jelvnynek rendeltetse. 36. A fejedelemtl czmert kapni tisztessg s hasznos. 37. A csaldi czmerek vltozatlanul mennek t az els szlttre (lsd a czmertrsrl mondottakat). 38. A czmerek rklhetk a vrsgi sszekttets fokozatnak prioritsa s posterioritsa szerint. 39. A czmerek klnfle mdon s nmi klnbsggel mennek t az utdokra. Ha tbb leszrmaz van: az elsre a czmer vltozatlanul megy t, a tbbiekre azonban vagy valaminek elhagysval, vagy egy j kp vagy alak hozzadsval, azrt hogy e czmerek megklnbztethetk legyenek (lsd a czmertrsrl mondottakat). 40. A czmerek tmennek-e a ngi leszrmazkra? Felelet, hogy nem. Van azonban eset, hogy

A heraldikai irodalom.

491

tmehetnek s pedig a kt czmer egyestsvel. 41. A czmerek azonossga a vrsgi rokonsg feltevsre vezet, 42. A lzadk czmere eltrlend s nem mehet t leszrmazikra. Ez ll az rulk s hamistk czmerre nzve is. 43. tmegy-e a hz czmere a hitbizomnyosra? 44. Eladhatjk vagy msra ruhzhatjk-e a fejedelmek mltsguk jelvnyt vagy czmert? A franczia kirlyra nzve azt mondja, hogy nem, mert ezt az g adta Klodvignak. Visszavonhatja-e a kirly XI. Lajos adomnyait, a melyekben a sajt czmerebeli liliomokat ruhzta msokra? gy ltszik, hogy nem, mert a kirlyi privilgiumok llandak. 45. Szabad-e valamely alattvalnak a fejedelemtl kapott czmert eladni vagy msknt elidegenteni? Igen s pedig akknt, hogy azt azontl nem hasznlhatja. Tisztsgi czmert azonban senki sem adhatja el. Valamely csaldnak adomnyozott czmer az tulajdona. 46. Czmer a vgrendeleteken. 47. Van-e helye praescriptinak valamely czmer hasznlatra nzve? 48. Szabad-e valamely czmer gyben prbajt hirdetni? Igen, ha valaki msnak czmert srt szndkbl viseli. 49. Francziaorszgban az cuyer (scutifer) csak czmeres paizst viselhet. Ha valaki azonban a czmert szletsnl fogva hasznlhatja s fbb rangra jut; pldul ha tbb testvr kzl egy csszr lesz, czmert hrmas koronval fdheti (tymbrare arma sua triplici Corona). Valamennyi lovag, mg ha kirly is, sisakkal fdi czmert, a melynek ormn valami dsz van. 50. Kinl riztetnek a trsulatok vagy a hadsereg zszlai vagy czmeres paizsai (fegyverei = arma)? 51. A mesterjelvnyek annl maradnak a ki helyben lakik. 5254. Hivatali jelvnyekrl szl. 55. Mit bizonytanak a czmerek? 56. Minden fejedelemsgben vannak czmerek, a melyek csak a fejedelmet illetik meg. 57. Tisztvisel s mltsgvisel czmere. Cassaneus elmondja, hogy Nagy Kroly tizenkt franczia pairt nevezett ki s kln pairsgi czmert adott nekik s megengedte, hogy az egyhzi pairek liliomot viseljenek czmerkben, kivtelt csak a Beauvais-i pspk czmere tett, a mennyiben aranybl volt s mert fmet fmre tenni nem lehet, a liliomokat nem lehetett r alkalmazni. 58. A franczia pairek czmerrl. Burgund herczegsg czmerrl s nhny mesebeli czmerrl. 59. A paizs vltoz alakja. 60. A mzokrl, mint fm, szn s bundsbr.

492

A heraldikai irodalom.

A czmereket vagy fmmel, vagy sznnel vagy bundsbrrel brzoljk. 6168. A mzokrl s jelentsgkrl. 69. A czmeres paizs vagy fm vagy szn legyen. 70. A bundsbrkrl. 7172. A mzok elhelyezsnek sorrendje. 73. A heraldikban hrom alak van, a mely a paizs egy harmadt foglalja el . m. a chief, pal, bende, cheuron, orle, gyron, crux, saultoir. 74. Blazonls. A blazonls a heraldikusok (armarista) nyelve. 75. Ms mesteralakok. E rszben 31 bra van, melyeket a frankfurti kiads szmra Jst Amman metszett fra. 76. Nmely jegy czmercsonkitst (trst) jelent. 77. A trvnyestettek czmereirl. 78. A burele-rl. 79. Czmerkpek: llatok, fk, virgok. 8087. A czmerkpekrl. 88. A czmerben brzolt llatok jobb lba jn elre. 89. Czmer a zszlkon. 90. Trombitk zszlaja. 91. Zszlkszts. 9297. Czmer, ruhn, pecsten, papiron, gy- s Jtakarn, falon stb. Bartolus utn. 98. Krisztus keresztjt nem szabad a fldbe sni. 99100. A kereszt klnfle alakja. Cyriacus Spangenberg heraldikrl szl tanulmnya. Munkjnak, melynek csak egy rsze szl a heraldikrl, czme: Adels Spiegel, Historischer ausfrlicher Bericht: Was Adel sey und heisse. Woher es komme, Wie mancherley er sey. Und was denselben ziere und erhalte, auch hingegen verstelle und schwche. Desgleichen von allen Gttlichen, Geistlichen und weltlichen Stnden auff Erden etc. wie solches alles der Innha.lt nach der Vorrede manhafftig und in der Ordnung zeiget. Dem gantzen Deutschen Adel zu besondern Ehren aus etlich hundert Authorn mit grosser mhe und auffs eissigste beschrieben durch M. Cyriacum Spangenbergk. Gedruckt zu Schmalk&lden bey Michel Schmck 1591 fol. 462 lap. Ander Teil des Adelspiegels. Was Adel mache, befrdern, ziere, vermehre und erhalte. Und hinwider schwche, verstelle und verringere. Daiinnen auch am Adler und sonst, durch vielfeltige und mancherley Vermanung und Warnung, in Sprchen und Exempeln ein schner Regenten-Spiegel Allen in der Obrigkeit in allen lblichen lugenden, aus Gottes Wort fr gestellt wird durch M. Cyriacum Spangenbergk. Gedruckt zu Schmalkalden bei Michel Schmk. Anno Christi 1594. fol. 487 lap. A II. rsz 12. knyvnek 14. fejezetben kezddik a he-

A heraldikai irodalom.

493

raldika ismertetse. s pedig a 14. fejezet: a nemessg dszjelvnyeirl, a 15. fejezet a koszorkrl, a 22. fejezet a nemessg fej- s nyakkessgeir'l, a 24. a paizsokrls a 26. a sisakrl, paizsrl s czmerrl szl. The whole art of armory by Nichol Warde. E knyv Bernd szerint mr 1568 eltt jelent meg, mert Gerard Leigh az albb fljegyzett mvnek elszavban, mely 1568-ban jelent meg, mr idzi. Meglehet azonban, hogy nyomtatsban nem jelent meg, mert az Arms in typogr. antiq. orig. edit." nem emlti. The accdent o armorye by Grard Leigh London 1568. 4.London 1576. London 1588. (Gen. lem. mag. vol 62. P. 1. for. 1792. p. London 1591. 4. London 1597. 4. (Lack. IV. 1023. 33142.) London 1612. A heraldika beszlgets formban van eladva, meglehets rosszul, bri szp fametszetek. Workes of armorie deuyded int three hookes entituled, the concordes of armorie, the armorie o honor and o coates and creastes, colJected and gattered by John Bossewell Gentleman. In aedibus Richardi Totelli. Anno domini 1571. Printed at London 1597. 4. nagyon j fametszet czmerekkel. Le blason des armoiries, auquel est monstre la manire de la quelle les anciens et les modernes ont us en icelles, par Hierosme de Bara Lyon 1579. Tbb kiadst rt, az utols 1628-ban jelent meg. Gesprchsspiele, so bey Ehren und Tugendliebenden Geselschaften auszuben, verfasset durch einen Mitgenossen der hochlblichen ruchtbringenden Geselschaft. Nrnberg In Verlegung VolfgangEndtrs. Ez az els sistemitikus czmertana a nmeteknek, rta HarsdrferFlp. Megjelent 1643-ban. A czmertan hat szemly beszlgetsvel van benne eladva. A XVI. szzadban a heraldikai irodalom mr ersen virgzott Bernd szerint Angolorszgban 10, Francziaorszgban 38, Nmetorszgban 13, Olaszorszgban 3, Magyarorszgon 1 heraldikai munka jelent meg. A rendszeres heraldika megteremtje Silvester Petra Sancta, volt az els, a ki heraldikai forrsokbl rta meg munkjt melynek czme Tesserae gentilitiae. A Silvestro

494

A heraldikai irodalom.

Petra, Sanda Romano^ Societatis Jesu ex legibus tecialium descriptae. Romae typis haered. Francisci Corbelleti. Superiorum permissu 1638. fol. 678 1. E mve nyolcz heraldikai szablyra (fecialium leges) tant, ezek: 1. Ha kt czmerkp van hastott paizsban, ell szines mezn fm, htul fm mezn szines legyen a czmerkp. 2. A czmerkpnek nem szabad a pazs als szlt rintenie. 3. A czmerkpeknek jellemzen kell brzolva lennik. 4. Azon helyzetben kell ezeket brzolni, a melyben termszetes erejk legjobban kitnik. 5. Az emberi alakok kzl csak a mauritnai hermk engedhetk meg. Ms embernek csak egyes rszei. 6. Ha egy paizsban tbb kp van, akkor ezeket gy kell beosztani, hogy a fels sorban tbb legyen. 7. Kis sasok s rigk (merulae) csonkn azaz lb s csr nlkl brzolandk. A nagy sast s a nagyobb madarakat azonban mindig krmmel s csrrel. 8. A czmerkpnek nem szabad oly nevnek lenni, mint az a csald a melynek czmerben van. (gyltszik a beszl czmereknek, a melyeket szerinte a np arma cantantinak uevezett, ellensge volt.) Sznjelzsnek mdjt a 63. lapon kzlt brbl ismerjk meg. Hpingk Theodor mve Petra Sancta nyomn indul ugyan, de a trtnelmi forrsok flhasznlsban nem olyan gyes. Mvnek czme : Be insignium sive armorum prisco et novo jure Tractatus juridico-historico-philologicus: in quo dignitatis, militiae gentis, pontificalia, imperialia, regia electoralia, archiducalia etc. insignia, horum appellationes variae: descriptiones: gnera: origines: causae, occasiones: personae deferendi es facultate pollentes, vel minus: modi acquirendi: Clypei : scuta : Imagines: Colores: Metalla, Galeae, eorumque Ornamentus: Coronae: Cristae: Alae: Sustentacula etc. eruuntur, discutiuntur et enodentur: auctore Theodoro Hpingk Susatensi Westphalo I. U. D. Imperialis Caesareique apud Friedbergenses Castri Advocato et Syndico. Noribergae, typis et sumptibus Woltgangi Endteri 1642. Folio 1050 lap".

A lieraldikai irodalom.

495

is hirdette a heraldika symbolikus voltt s sokakat flrevezetett, azt mondja ugyanis, hogy a czmerek valamely csaldnak hieroglyphszer kpei, a melyek nevezetes cselekedeteket jelkpeznek". Aegidius Gelenius, Petra Sanctnak jobb tantvnya volt, 1645-ben megjelent mvnek czme: De Admiranda Sacra et civili Magnitudine Coloniae Clavdiae Agrippinensio Augustae Vhiorum Vrbis Libri IV. Authore Aegidio Gelenio S. S. Th. L. ad S. Andre Canonico, Consiliario Ecclesiastico et Historiographo Archiepiscopali Coloniae Agrippinae. Apud. Jodocum Kalcovivium Bibliopolam Anno 1645. Cum licentia Utriusque Magistratus. 4-edrt 759 lap. 0 is elvetendnek tartja a beszl czmereket. A XVII. szzad heraldikai ri kzl Mnestrier Cl. 71 volt a legnpszerbb Francziaorszgban, a ki beltta, hogy a heraldika valdi lnyegt a scholastikusok knyveibl nem lehet megismerni, beltta, hogy ezen elveszett titkot csak az l heraldika idejbl fenmaradt emlkekbl lehet visszaszerezni, de annyira befolysolta sajt kora, hogy kutatsai meddk maradtak. Szmtalan mvei kzl nevezetesebbek: Discours sur l'Origine des armesu. Lyon 1658. Le vritable Art du Blason. Lyon 1658. Le Dessin de la Science du Blason. Lyon 1659. LArt du Blason justifi. Lyon 1672. Abrg mthodique des Principes hraldiques etc. Paris 1661, Lyon 1661, 1663, 1669. 1670, 1672, 1673, 1677, 1680, 1681, 1723, Bordeaux 1683. Le vritable Art du Blason ou l'usage des Armoiries. Paris 1670, 1673. Le vritable Art du Blason et l'origine des armoiries. Lyon 1671. Origine des Armoiries et du Blason. Lyon 1679. La Mthode du Blason. Paris 1688, Lyon 1688, 1689. La Nouvelle Mthode raisonne du Blason. Lyon 1696, chez Thomas Amaulry rue Mercire au Mercur Galant. Boi'deaux 1698, Lyon 1701. 1718, 1723, 1725, 1728, 1734, 1750, 1754, 1761, 1784. Art des Emblesmes hraldiques. Lyon 1662." Spener Flp Jakab, a ki Hpingk kvetinek tatit

496

A heraldikai irodalom.

a kiknek kezben a heraldika olyan tudomnyny slyedt, mint a varrlenyok kezbe ill virgnyelv elvetette s Tentzel ' nyomn, a ki a pecstek tanulmnyozst ajnlotta, haladva, ttrje lett egy j irnyzatnak s megrta nagy mvt, melynek czme : Historia insignium illustrium seu operis heraldici pars specialis, continens Delineationem insignium plerorumque Regum, Ducum, Principum, Comitum et Baromim in cultiori Europa, cum explicatione singularum tesserarum et multis ad familiarum dcora titulos atque jura specantibus nec non tabulis aeneis, scuta galeasque in opere explicata obtutui exponentibus et Indicibus neccessariis Antore Philippo Jacobo Spenero. Francourti ad Moenum, Sumptibus Johannis Davidis Zunneri Typis Johannis Theodorici Fridgenii Anno 1680. munka becse lland, s ma is forrsmunknak tekinthet. Mvnek elmleti rsze 1690-ben jelent meg kvetkez czmmel : Insignium Theoria sev operis heraldici pars generalis, quae circa insignia, horum originem, scuta eorumque partitiones, metalla, colores, figuras, galeas, apices aliasque scutorum appendices et consectaria studioso historiarum et vitae civilis nosse procuum visum est, ex disciplina lecialium et moribus receptis exhibens avtore Philippo Jacobo Spenero 1). Francourti ad Moenum, sumptibus Davidis Zunneri Anno 1690. fol. 368 1. Munkjnak beosztsa a kvetkez : Prolegomena. Itt rja le a czmer-tudomnyt (scientia heroica) s a czmermvszetet (ars armorialis). Flsorolja azon elismereteket, a melyek a heraldika megtanulshoz szksgesek. Az els fejezetben etymologival s fogalom meghatrozssal foglalkozik. A msodik fejezetben a czmerek eredetrl szl, a harmadikban a paizs alakjrl, helyzetrl, felosztsrl s sszetteleirl, a negyedikben a mzokrl, az tdikben a mesteralakrl s czmerkpekrl s rluk a kvetkez schemt mutatja be :
1. mesteralakok 1-s osztlyak. 2-od osztlyak

Monatliche Unterr. 1692.

A heraldikai

irodalom.

4!)7

a) emberek b) llatok A. lk 1 termszeteset . repl. . men.


. s z .

. cssz-msz. . c | nvnyek . . . a) gitestek fk. fvek,bokrok. gymlcsk. virgok.

Czmerkpek lettelenek

b) fldiek

a. tz. . vz. . fld.

a) szerszmok, b) ltnyk, ruhzat. 2. mestersgesek c) fegyverek d) pletek. e) betk, nevek.

A hatodik fejezetben a czlmerfdelet (de apice seu timbro) trgyalja. Itt Gilbert de Varennes-re tmaszkodva elmondja, hogy Francziaorszgban az oromdsz nem rkldik aprl fira, s hozzteszi, hogy Nmetorszgban a sisak jelentkenyebb dolog, mint msutt s abbl a krlmnybl, hogy olyan pecstek is vannak, a melyen csak az oromdszes sisak van brzolva, azt kvetkezteti, hogy ez pen olyan becses, mint a paizs. Elmondja tovbb, hogy a rangjelz sisakra vonatkozlag de la Colombieretl fllltott szablyokat mg Francziaorszgban sem kvetik. A hetedik fejezet a czmerespaizs kls jrulkainak lerst foglalja magban. A nyolczadikban a czmertrst magyarzza. A kilenczedikben a beszl czmerekrl val klnbz vlemnyeket ismerteti s azt vallja, hogy ezek becse nem cseklyebb, mint a tbbiek. Spener frdeme abban ll, hogy a heraldikt a mysticismus homlybl kiburkolta s histriai megvilgtsban mutatta be kortrsainak, ennek kvetkeztben rta rla Tentzel a Monatliche Unterredungen^ 1690. vfolyamban, hogy Spener nemcsak genealgiai s heraldikai ismereteirl hrneves, de
Brczay. Heraldika. ^

498

A heraldikai irodalom.

mindenki tudja istenflelmt s hogy mveivel bebizonytotta, hogy a studiis humanioribus-al sszefr ezen erny s ezzel megszgyentette azokat, a kik az ellenkezt lltjk.1 A XVIII. szzadban egy j heraldikai iskola keletkezett Nmetorszgban, a melynek legkivlbb kpviselje Gatterer Jnos Kristf, a k azt rja, hogy a czmerek elmlete, tapasztals szerint, az egyenes s grbe vonalak vltozatain alapul". S ezen elmletet ritka gyessggel s trelemmel fejti ki. Szerencsre oly unalmasan s oly daglyosan, hogy kevesen olvastk vgig tvtant. Els heraldikai mvnek cznie : Abrss der Heraldik oder Wappenkunde" 1763. Nrnberg, bei G. N. Haspe. 1766-ban klnlenyomatban is megjelent Joh. Cristoph Gatterers der Geschichte ordentlichen Lehrers zu Gttingen, Abriss der Heraldik oder Wappenkunde zum Nutzen der studierenden Jugend entworfen und mit acht Kupfertafeln erlutert. Nrnberg bei Gabriel Nicolaus Raspe 1766. 67 2 v, nagy 8-adrt. Egy ms kiadsnak czme: Johann Christoph Gatterers kgl. Grosbrit. Churbr. Lneb. Hofraths und Professors der Geschichte, zu Gttingen, auch Directors des knigl. histor. Jnstituts, Abriss der Heraldik. Gttingen und Gotha, im Verlage bey Joh. Christian Dieterich 1775. 8-adrt 115 1. Gatterernek s kvetinek fhibja, hogy a heraldikt nem fforrsaibl igyekeztek megismertetni, hanem tarthatatlan elmleteket lltottak fl. s azon munkk, a melyek ezen iskolbl kerltek ki, teljesen rtktelenek. A jelen szzad kzepn Grote H, Ledebur br, mayerfelsi br Mayer Kroly, Hefner Otto Titn s Hohenlohe Waldenburg herczeg voltak az j heraldikai iskola megalapti, a kik nem a theortikusok iratait, hanem a kzpkri pecsteket, az l heraldika korbl fenmaradt paizsokat, sisakokat stb. tekintettk forrsnak. Ledebur br az sszehasonlt heraldiknak megalaptja. E tudomny a technikai s czmerjogi szablyokat kutatja s okadatolja meg s kimutatja a divatnak s jtsoknak hatst a heraldikra, s egyes jelensgeinek sszefggst.
1

Seylers Geschichte der Heraldik.

A heraldikai irodalom.

499

Grote H. szintn az jiskola ttrje, de nem szakt teljesen a rgiekkel, mint Mayer s Hefner. Mint heraldikai r a Hannoverisches Magasin 1831. folyamban mutatta be magt elszr, a mikor a hannoveri j kirlyi czmerrl rtekezett. Ebben azt mondja a tbbek kztt, hogy a czmerek trtnetben kt korszakot lehet megklnbztetni. Az els a XV-ik szzad utols harmadig tart. Ebben a czmer a valsgos fegyverek brzolsa volt, a mennyiben rajtuk jelvnyek lthatk. A XIV. szzad msodik felig a kpeket csak a paizson brzoltk s eddig csak a czmeres paizs volt a czmer. Ezentl a sisakot is jelvny nyel dsztettk. A XV-ik szzad vgtl kezdve azonban kls jelentsge a czmereknek megvltozott s bizonyos szablyok szerint kszlt kpek lettek bellk. 1843-ban Hannover s Braunschweig nemzetsgi s czmerknyvt tervezte Geschlechts-und Wappenbuch desknigreichs Hanover und des Herzogthums Braunschweig" czm alatt. Szvegnek csak tredkei jelentek meg, gy az elszava a zur Geschichte der weifischen Stammwappen" (Lipcse 1863) czm fzetben, mely sajt nyilatkozata szerint csak egy rsze Wappenbuch der Frsten und Dynasten-Geschlechter des Knigreichs Hannover und des alten Saxonien" czimmel tervezett nagyobb mvnek. Ebben mondja nagyon jellemzen, hogy a kzpkor valamennyi institutii kzl egy sem daczolt oly sikeresen az id zivataraival, mint a czmergy. Azon dolgok, a melyekkel a czmer a klnfle korszakokban bizonyos viszonyban llott, mint a tornk, alrs helyetti pecstels, a lovagrendek sprbi stb. elenysztek, de a czmerek nem." A heraldiktl klcsnzi az ptszet s az ornamentika ma is legszebb ktmnyeit. Ma a heraldika mr nem csupn a diplomatiknak egy ga, nem csupn segdtudomnya a trtnelemnek, hanem mint az ornamentika falkot rsze a kpz mvszetek s a mipar szolglatban is ll." 0 tle val a porosz kirlyi czmer trtnetnek lersa is, a mely Lipcsben jelent meg 1861-ben. Nagybecs mg azon rtekezse is, a melyet Alte und neue Heraldik" czm alatt adott ki 1857-ben. Tanai azonban nem mind elfogadhatk. Pldul a heraldikai ornamentikrl vallott nzete nem vlik
32*

500

A heraldikai irodalom.

be. Azt mondja ugyanis, hogy Der Styl dieser heraldischen Ornamentik, hat sich nun, wie die Ornamentik berhaupt, in jedem Zeitalter dem diesen eigenthmlichen Architekturstyle angeschlossen und so wie der gothische Styl, die Renaissance das Roccoco durchaus verschiedene Formen zeigen, so giebt es eben soviele durchaus verschiedene Style der Wappendarstellung. Dieser Umstand ist jedoch bei aller Ausdehnung der kunsthistorischen Forschungen den Knstlern meistentheils entgangen, und der Sachkundige sieht oft die besten Werke der neuesten Architektur und Plastik durch arge heraldische Anachronismen entstellt". S ez helyes, de a mit belle kvetkeztet t. i., hogy a mai heraldika a czmereket a jelenkor stylusnak megfelelleg brzolja" nem kivihet, egyszeren azrt, mert a mai kornak nincs styl usa. E tekintetben utalunk arra, a mit Mayer von Mayerfels alapjn, a 173. lapon mondottunk. Egyik legrdemesebb ttrje az j heraldikai iskolnak Hohenlohe Waldenburg herczeg, kit mltn tartanak a modern sphragistika megalaptjnak. Nevezetesebb mvei : Das Hohenlohische Wappen" im Archiv fr Hohenlohische Geschichte I. Band. 1859. Zur Geschichte des Frstenbergischen Wappens. Heraldische Monographie stb. 1860". E kt mvben meghatrozza a pecst s a czmer fogalmt s elmondja, hogy a pecst valamely okirat hitelestsre, levlelzrsra szolgl blyeg. Pecstkp minden lehet kp, mely a pecstnyomba be van vsve s a lenyomaton kidomborodva ltszik. Czmer ellenben csak az, a mi eredetileg fegyveren s ms hadi szerszmon volt megklnbztets vgett brzolva s idvel rklhetv vlvn ms eszkzkre s trgyakra is alkalmaztatott, gy pecstnyomkra is. A czmer lersa szerinte kt rszre oszlik: 1. a trtnelmi s 2. a gyakorlati lersra. A trtnelmi rszben az illet czmer eredett s fejldst kell oklevelek alapjn kutatni s meghatrozni. A gyakorlati rszben pedig azt kell, szintn oklevelek alapjn, meghatrozni, hogy ez jelenleg miknt brzoltassk. E mveiben jelenti ki, hogy mg nincs itt az id arra nzve, hogy teljes mveket lehessen rni sphragistikrl vagy heraldikrl, egyelre mg monographik rsra kell szortkoznunk. A beszl czmerekre nzve azt mondja,

A heraldikai irodalom.

501

hogy szmuk nagyobb, mint els tekintetre ltszik, csakhogy oly nyelvet beszlnek, melyet nem rtnk meg. 1867-ben jelent meg Das heraldische und dcorative Pelzwerk im Mietelalter1' czm munkja. Ennek msodik kiadsa 1876-ban Stuttgartban. Jelentkeny sphragistikai mve Sphragistisches Album11. melyet nem vgzett be. 1863. A msik ilynem mvnek czme ..Sphragistische Aphorismen, 300 mittelalterische Siegel systematisch classificirt und erlutet. Heilbronnu 1882. rta tovbb mg Der schsische Bautenkranz11 czm monographijt, a mely 1864-ben jelent meg Stuttgartban. Ebben mutatta ki, hogy a szsz czmerben a rutakoszor nem trsjel, hanem czmerkp. Hefner Ott Titn s Mayer von Mayerfels neveit egymstl elvlasztani nem lehet, nemcsak azrt, mert mind a kett hatalmasan hozzjrult az j iskola megalaptshoz, de mert munkikbl nem tudni, mit rt az egyik, mit a msik. Ennek rdekes trtnete van. Hefner 0. T. idsebb s gyakorlottabb r volt mint Mayer s tancscsal szolglt neki tanulmnyai kzben s rvette, hogy doctori disserttijnak trgyt a heraldikbl vegye. Ez meg is trtnt. A tantvny kziratt elkldte Hefnernek, a ki azt tdolgozva sajt neve alatt kiadta. Ezek utn Mayer dissertatijt nem tarthatta meg. Mentor s Discipulus heves polmiba keveredtek. Hefner Heraldisches Musterbuch"-jnak elszavban, Mayer pedig Ursprung des Heraldischen ABC-Buches und der Dr. Otto Titan von Hefneisehen Grundstze der WappenkunsV Mnchen 1863. czm nll munkjban igyekezett igazt kimutatni. Ez egyiknek sem sikerlt, s azt mondhatjuk e heves s nem illend hangon folytatott polmirl, a mit Heine a bart s rabbi disputatijrl, hogy es will mich schier bednken, dass der Rabbi und der Mnch dass Sie beide stinken". E hang jellemzi klnben munkikat is, s ez az oka legalbb rszben, hogy irnyuknak sok ellenese akadt. Mind a kett sokban tll a czlon, de azrt rdemes rk s a ki a tlzsokbl ki tudja burkolni a helyest, sokat tanulhat tlk. Csak sajnlni lehet, hogy tjaik sztvltak, mert egytt rdemes munkt vgezhettek volna.

502

A heraldikai irodalom.

Kritisches Wrterbuch der herald. Terminologie von Curt 0. von Queriarth." Nrdlingen. Verlag der C. H. Beckschen Buchhandlung. 1872. Heraldische Terminologie. Nach den vom genealogischheraldischen Verein Herold" zu Berlin gefassten Beschlssen systematisch zusammengestellt durch Ad, Max. Ferd. Gritzner. Megjelent a Vierteljahrschrift fr Heraldik, Sphragistik und Genealogie"-ben. Berlin 1878. Heraldisches Handbach fr Freunde der Wappenkunst etc. Herausgegeben von F. Warnecke, mit 313 Handzeichnungen von E. Doepler. Grlitz. Verlag von C. A. Starke 1880. Die Geschichte der deutschen Wappenbilder. Aus Bali von Betberg's Nachlasse. Megjelent az Adler11 bcsi es. kir. heraldikai trsulat XIII. s XIV. vknyveiben 1886. s 1887. Francziaorszgban s Angliban a heraldikai irodalom az utols vtizedekben nagyon fllendlt. Ott, a hol Boileau ktszz vvel ezel'tt azt rta, hogy:
Aussitt maint esprit fcond en rveries inventa le Blason avec les Armoiries de ses termes obscurs ft un langage part; composa tous ces mots de Cimier et d'cart de Pal, do Contre Pal, de Lambel et de Face E tout ce que Segond 1 dans son Mercure entasse."

nemcsak a trtnettudsok foglalkoznak ma e tudomnynyal, a mely oly npszer, hogy mindenfle igny ember szmra van egynl tbb heraldikai kziknyv az jabb franczia irodalomban. St az Almanach Hachette minden vben nhny lapot szentel a heraldiknak s megismerteti olvasival elemeit. Nincs is Francziaorszgban r mg a hrlaprkat sem kivve a ki helytelenl blasonlna. Az utols vtizedekben megjelent nevezetesebb franczia heraldikai mvek: Achilles Ludovic Drigon, dit le vicomte de Magny-tl. La Science du Blason, accompagn d'un Armoriai gnral des familles nobles de l'Europe. Le nobiliaire universel, ou recueil gnral des gnalogies historiques etc." Paris 1854 1860,
Segoing 1657-ben adta ki Trsor hraldique ou Mercure armoriai" czm munkjt.
1

A heraldikai irodalom.

503

Jouffroy dEschavannestl Armoriai universel,prcd d'un Trait complot de la Science du Blason'1. Paris 1844. Gourdon de Genouillac-tl : Grammaire hraldique/1, contenent les dfinition exacte de la science des Armoiries suivie d'un vocabulaire explicatif, Paris 1854, 1858, 1860. Nagyon vilgosan rt s rthet kis m. Recueil d'Armoiries des Maisons nobles de France". Paris 1860, Tzezernl tbb franczia csald czmert foglalja magban. Les mystres du blason, de la noblesse et de la fodalit.11 Leopold van Hollebeke-tl Le Blason des Armes suivi de Yarmorial des villes chtellenies, cours fodales etc.1-1 de l'ancien comt de Flandre. Par corneille Gaillard roi et hraut d'armes de l'empereur Charles Quint. Publi, annot etc. par Jean van Malderghem. Bruxelles 1866. Gheusi P. B. (Lordan Norbert)-tl. ,,Ze Blason Hraldique". Paris 1892. 1300 brval s egy Armorial-al, Nagyon vilgos nyelven rt j beoszts kziknyv, a melyben szerz' a hanyatl heraldika czmereivel s irodalmval nem trdve, a heraldikai mvszetet s a czmertudomnyt mutatja be, mint azt az egykori heroldok ismertk. Ebbl ltszik, hogy az j heraldikai iskola hve. Renesse Theodore Comte de-, Dictionnaire des Figures Hraldiques". 2 ktet. Francziaorszgban a legrgibb idtl kezdve mr a gyermekeket is tantottk a heraldika elemeire, s gy mint Olaszorszgban, az egyetemeken is volt tanszke. Nmetorszgban a mlt szzad elejn, nlunk a mlt szzad vgn llttatott rszre egyetemi tanszk. Francziaorszgban krtyajtk segtsgvel tantottk a a gyermekeket a heraldika titkaira. gy Brianville abb a XVII-ik szzad vge fel egy krtyajtkot lltott ssze s hozz a kvetkez czm fzetkben a szksges magyarzatot: Jeu d'armoiries des souverains et Estais d'Europe, pour apprendre le Blason, la Geographie et THistoire curieuse. Ddi Son Altesse Royale de Savoye par Clauds Oronce Fine, dit de Brianville, Conseiller et Aumnier du Royu. Nyolcz kiadsa volt, Lyon 1659., 1660., 1665., 1672., 1676., 1681. A nyolczadik Amsterdamban jelent meg vszm nlkl. Az ismert franczia krtyn a kirly,

50

A heraldikai irodalom.

dma stb. ezmerekkel van helyettestve. Tovbb Gauthier is ksztett ilyen jtkot s a kvetkez czmmel a Bretagne-i herczegnek ajnlotta: Jeu d'Armoiries ou tous les termes du Blason sont expliqus et rang par ordre. Ddi a Monseigner le duc de Bretagne. Se vend a Paris Chez Gaspar Duchange. Graveur du Roy rue Saint Jacques au dessus de la rue des Mathurins avec Privil. vszm nlkl. E kis fzet gy ltszik nagyon ritka, mert Guigard Bibliothque Heraldique"-jban nincs a flsoroltak kztt. A Magyar Tudomny Egyetem knyvtrban Budapesten meg van a fzet, krtyajtk nlkl. E hinyt a szveg vilgos s rthet magyarzata alapjn knnyen lehetne ptolni. Vgl mint curiosumot bemutatom Weigel Erhard, jenai egyetemi tanr, heraldikai gtekjt, melyet a XVII. szzad vge fel tervezett, a melyen a rgi jegyeket jakkal s pedig a heraldikbl vettekkel akarta ptolni. A tudomnyos vilg nzete megoszlott, a mennyiben nmelyek jnak talltk a tervet s sikert remltk, mg msok nem nagy jvt grtek neki, klnsen azrt, mert a legtbb jegy nmet czmer lett volna s azt kvetkeztettk, hogy a nem nmetek inkbb a pogny (heidnisch/1 nevekkel fognak ezentl is lni. Weigel egy, hat foliolapbl ll fzetet nyomatott Jenban Bauhoffern Johann Jacob betivel (vszm nlkl), a melynek czme a kvetkez : Der geschmckte Stern-Himmel, Welcher, nechst verbesserten seinen Lauft- und StandesCreisen, den alten Heidnischen Greuel an ihm, durch die Wappen Europischer Stnde unterdruckt. Zur Ehre des Alleinigen Gottes und Hoher Potentaten in Europa unsterblichen Nach-Ruhm. Insondercheit dem Durchlauchtigsten, Grossmchtigen, Frsten und Herrn, Herrn Friderich dem dritten Marggraffen zu Brandenburg, des Heil. Rom. Reichs Ertz-Cammerern und Chur/rsten etc. etc., unterthnigst offerirt von Erhard Weigeln, der Rom. Kays. Majestt, wie auch Pfaltz-Sultzb. Rath und Senior Prof. Publ. zu Jena. Ez iratban a szerz a kvetkezket mondja: a rgi glbusokon ktnem hinyok szlelhetk s pedig termszetesek s erklcsiek. A termszetesek a glbus kls szerkezetre vonatkoznak. Az erklcsiek pedig azon csbt alakokra (asterismi), melyekkel a rgi glbusokat dsztettk s a me-

A heraldikai irodalom.

505

lyekre az asztrolgusok babonikat alaptottk. Ezek helyt most rtatlan kpek foglaljk el, a melyeknek senki sem tulajdonthat titkos ert s hatst, de a melyeket mgis mindenki polgrilag (Brgerlicherweis) tisztelni tartozik. Ez rtatlan alakok olyan czmerek, a melyek a csillagok conflguratiojhoz leginkbb hasonltanak, s a melyek ltal a csillagokkal knnyebben megismerkedhetni, mint a rgi babonsok ltal s egyszersmind a nem oly rgen megkezdett czmer mvszett (Heraldicam Artem) is flfogni lehet. Aztn gy folytatja az albbi kimutatsban ezek szorosan ssze vannak foglalva : a nemsokra megjelen tzetes lersban pedig rthetbb magyarzatuk lesz tallhat. Adjon Isten szerencst hozz ! A szvegben az g kvetkezleg szlal meg: Az emberi tkletessg nem juthatott volna tkletessghez, ha Callisto-nak fajtalansggal szerzett koronjt, a hattyt s sast. mint az effle erklcstelensgnek, szolgit s mshelyt egy tiszttalan n rt az n tiszta lapjaimra nem rtk volna. Itt egy klttt tej-tenger piszkol be, ott Cassiopt kell szkvel hordanom, krm mindentt sothanus szrnyetegekkel van eltorztva stb. Lajstroma az j csinos s szksgkp tisztelend gijeleknek, a melyek a rgi pogny, istentelen, szemrmetlenl csbt s mgis helytelenek helyett, a csillagok termszetes dispositiojt az gen tisztn s pontosan mutatjk. I. Az jszaki gboltozat.
Rgi A kis Gnczlszekr kerekei A nagy Gnczl Bootes, korona Aroturus Ophiuchus Kigy Hercules Lyra Hatty- s Cepheus-fej Sas, Antinous s delfin Czmere. Curland Dnia Svdorszg Kln Maintz Lengyelorszg Anglia Szsz vlasztfejedelemRuta koszor s kt kard sg s herczegsg Brandenburg vlasztfeSas karmai kzt jogar jedelems. s herczegs. Uj Kengyel Elefnt Hrom korona, a gyr Kereszt Kerk Lovag Hrfa

506 Pegasus Berenike hajfrtje Lfej s Cassiope Perseus Andromeda Auriga cum Pardali Hromszg Kos Bika Ikrek fejei Ikrek trzsei Rk

A heraldikai irodalom. Fejr l Kt kar Bsgszaru Birodalmi alma Ldcska Hrom liliom Czirkalom Isten brnya Egyszeregy J. H. S. Czmerkpeny Jszol Az llatkr gi jegyei. Braunschweig, Lneburg Anhalt Pfaltz Bajor vlasztfejedelemsg s herczegsg Heidelberg Francziaorszg Az iskolk Templomok Kereskedk Papok Lothar ingia Szntvetk.

Oroszln Szz Mrleg Skorpi Lvsz Kszli kecske Vzi ember Halak

Hrom vr Ht torony Sveg, kard, psztorbot Kalap Kereszt Postasp Oroszln, ht nyl Kt hal Dli gboltozat.

Hispnia Portuglba rsek, pspk Cardinalis Trieri rsek Nassau Az egyeslt ht tartomny Wurtemberg

zet Orion kutyk s nyl Galamb Hydra : Feje s nyaka Melle s szve Hasa Holl Serleg Kalsz szaki hromszg Indiai mh Indianus Chamaeleo Dorado Phoenix Centaurus Toncan

Ppa s a nmet lovagrend Ktfej sas melln p- Nmet rmai csszrsg s osztr. fherczegsg lys paizs Apostoli kereszt Magyarorszg i Olaszorszg Svjcz s Mutina, ManKalap s fegyverek tua, Parma Szent Mrk oroszln Velencze Vllsvg kereszt Mltai lovagok Kereszt Genua Hat bizanczi Firenze Szrnyas oroszlnfej Savoya krfej Mecklenburg Kop Oettingen Tengeri lapu Baden Ht halom (?) Erdly fegyverek (?) Olh s Moldvaorszg Herczegi sveg Herczegi czmerfdl Rangkorona Grfi czmerfdl Villa s fs Schwarzburg grf Tiara, kulcs s kereszt

heraldikai irodalom. Daru Pva Galaxa Eridanus Navis Kisebb hydra Daru Rangkorona Kard s toll Czmer Holdsarl Bagoly Salvo jure addendi.

507 Reussen grf Bri czimerfdl Nemesek jelvnye A birodalmi vrosok Trkorszg Tatrok.

A magyar heraldikai irodalom alig pr ve keletkezett. Rgibb heraldikai rink, mint Pariz Ppai Ars Heraldica seu consuetudinum Heraldicarum quarum crebrior passim et usus et in Histors praecipue Europaeis mentio Synopsis" czm munkjban, a mely Kolozsvrot jelent megi 1695-ben Palma Ferencz Kroly Heraldicae Regni Hungri Specimen" czm Bcsben 1766-ban megjelent mvben, leginkbb Spener s Gatterer nyomn oly kevs tjkoztatst nyjtanak, hogy bellk a heraldikt megtanulni nem lehet. E kt tudson kvl rgebben, tudtunkkal mg csak egy magyarorszgi szlets ember foglalkozott a heraldikval irodalmilag s ez Schmeizel Mrton, a ki munkit latin s nmet nyelven adta ki. Els mvnek czme : A. D. T. 0. M. Bissertationem de natura et indole Artis Heraldicae Rectore magnificentissimo, serenissimo Principe ac domino domino Gulielmo Henrico etc. etc. Submittet M. Martinus Schmeizel Corona Transylvanus saxo respondente Hermanno Nicol. Koch Verdensi. Ad D.XIV Junii A. R. S. MDCCXXI. Jenae." A msodik : Martin Schmeizel's Philos, prof. pub. wie auch der hochfrstlichen akademischen Bibliothec zu Jena inspectoris Einleitung zur Wappen-Lehr etc etc. Jena bey Johann Bernhard Hrtung 1723. s ennek msodik kiadsa: Jena bey Johann Adam Melchior 1734. E munkk a mlt szzadban igen npszerek voltak, maga rja, hogy tantvnyai kzl franczik, olaszok, angolok s magyarok is hasznljk. A jelen szzadban NyiriIstvn srospataki tanr Tudomnyok szvesge" czm munkjnak II. ktetben Gatterer nyomn nhny lapon sszevont czmertant kzl. jabban br Nyty Albert A Heraldika Vezrfonala" 1886. megjelent mve foglalkozik tzetesen a heraldikval s klnsen a heraldika trtnetvel. E m rendkvl becses, klnsen azrt, hogy benne rendkvl sok adat van felsorolva s ennlfogva lehet mondani, forrsmunknak tekinthet.

508

A heraldikai irodalom.

Tagnyi Kroly is rt egy kis heraldikai bevezetst a Magyarorszg Czmertra" czm munkjhoz, a melyet Altenburger G. s Rumbold B. adtak ki Budapesten 1880-ban. Ez gyszlvn az els, magyar nyelven rt olyan munka, melyben a heraldika jelentkenyebb elemei szabatosan, br rviden, trgyaltatnak. A magyar nemessg czmereinek gyjtemnyt Siebmachei's grosses und Allgemeines Wappenbuch11 IV. ktetnek 12-ik, 13-ik s 15-ik osztlya foglalja magban. Ezenkvl Nagy Ivn Magyarorszg csaldai czm genealgiai munkjban is sok czmer van. Heraldikai irodalmunk fllendlst a Heraldikai s Genealgiai Trsasg folyirata a Turul munkatrsainak lehet els sorban ksznni, kik kzl : nhai br Nyry Albert, nhai Cserghe Gza, tovbb Csorna Jzsef, nhai Dek Farkas, Fejrpataky Lszl, Nagy Gyula, b. Radvnszky Bla, Schnherr Gyula, Soos Elemr, Szendrei Jnos, Tagnyi Kroly, Thaly Klmn, csekei Varj Elemr stb. nagyobbrszt az j heraldikai iskola hvei s a kiknek munkssga biztosan ptolni fogja jnihamar azt, a mi eddig elmulasztatott.
* * *

A tr szke miatt valamennyi klfldi s hazai heraldikai mrl meg nem emlkezhettem. Ezek felsorolsa tbb ktetre ment volna. Annak, a ki ez irnt tjkozni hajtja magt, a legjabb ltalnos bibliographiai mvek mellett: Bernd Chr. Sam. Theodor Allgemeine Schriften-Kunde der gesammten Wappenwissenschaft"- (Bonn 18301835) s Joannis Guigard Bibliothque Hraldique de la France" czm (Paris 1861) specialis bibliographijt ajnlhatjuk.