Está en la página 1de 2

SIGNOS DE ATRACCION Y AMARRE:

Ni Babaremi OCHETURA (Se toca la leri de la er!o"a#$E!%& a'a tetete( Oc%et&ra E!%& a'a tetete( Oc%et&ra E!%& a'a tetete) Oc%et&ra to"to lo'o oti *otoro b&" a+e adi*a*&" abere otilo+a otilo+a ebbo mico( Oc%et&ra c%eco"c%e molo"a adi*a*&" e+e,&" *&",o la+e a&"la+e S%a"-o. OSHE TURA /ODA0UN UMBA 0UN/E/EAYA BEN0O TETE
NINISHE INIBA NI A0ERE NEME AYABA DIDE A0ERE MENE( OSHETURA EMI UNSORO ETIE ASHE O/ODUMARE EBBO OMO IRE ODARA.

S&+ere:

A&"la A&relio( A&"la A&rele( Ti"c%e Omo Ide& A&"la la 'orile Adi*a*&" &mbatolo!i le +e,1( Or&"mila a&rele a&releo.

Ni Babaremi OGBE BARA BI BARA TEREE ADI0A0UN SESE BI ABERE BABA TERERE ADI0A0UN SHANGO BI ABERE BABA TERERE A/ORDO0UN O/O0IN BABA YE2U 2O/ADEE EYO UN/O AGUERE NI ORUNMI/A TO IBAN ESHU BI BABA TERE ADI0A0UN O/O0IN. SUYERE: ISHONSHON ABE ISHONSHON ABE ODARA 2O/ORI EYO ISHONSHON ABE REZO: OGBE 2ANA /ODA0UN OBATA/A ATI SHANGO NI MOTI E3E0A OMODE 2OBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. SHANGO IYEDE BIRINI3A MO0A ADA E/EBO. SUYERE: OGOMO/OSHE BIRERE IRU /ODA0UN MAYA3A/. REZO: OGBE 0UN 0UN/O I2U 4UANI ORI BA3A I2U MAYOYORI 3ANI ADI0A0UN ERUBA OUN /O0E OMA OBATA/A ASHO /EBO( 5E2UA OSHUSHE IGUNGUN MARI3O /EBO( AI2ORDIE MEYI /EBO( A2U2O MEYI /EBO( E2U( EYA( A3ADO( /EBO. SUYERE PARA HACER ASHINIMA: OGBE 0UN 0UN/O ENI OYA E3E ASHINIMA E/UDERE OGGUN YEYE OGBE BA I/E( OGUNDE OSHE ARA I2O2O OGUNDE ARI3O TA/E. Ni Babaremi OYE2UN BARA A/ORDA0UN OSHUN /O OSAIN O6I SHANGO SHEBE SHINTI/U OSUSHE MUTI ESHIN NI/O2O SHISHE I0A SHEMI OSHUN /ONSHE O/U0INA O4O/O4O OTI OGU 3ERE NINSHE OMO O/O0IN /ODA0UN O7AIN 2A0ERE0UN AGBANA O6I SHANGO.

Ni Babaremi odi me+i a!%ama ar&ma ,odima i,&( ,odima !%&,&r& ,&r& ,iele biti biti ,o-obale "i abiti adI*a*&" a+o omo o8i +e-a" ai,ordie lebo. S&+ere: Odi modi i+e. Odi modi ire. Mama +e ,io. Mama +e ,io. O!obo mo"dabale mo"dabale a!%iri baba. Mo"dabale mo"dabale a!%iri baba. Ni Babremi Odi /e,e: Odi le,e a'ari Odi olo'o a!%& a odoloro Odi-&i" oda*&" or&"mila or&bo.

Ni Babaremi Obara ,&!%i+o a,e e&re a%obo"i bo &ro -&la"da baraba"iro O-&" Or&"la lor&-bo( e!%& elebo o&",o( ai,ordie( e+ele(a,&,o( omi elebo( o'o elebo.
Ni Babaremi O2ANA MEYI: O2ANA IRE I0A O2ANA IRE A3O. O2ANA IRE SHANGO. O2ANA IRE ESHU BI O2AN NI O6I 2ANA UNBATI OSODDE BOTA/O2UN UN/O.

Ni Babaremi O9&a"i Ala,e"t&: !%a,&ti mebo ol&ara adi*a*&" or&"mila ti"c%a'o ile olo,&" a&re lebo c%a:&iti lebo ol&o aro adi*a*&" o!%o!i ti"c%ele leri edo a,&,o lebo e+ele a,&,o lebo. I,& ,i a mo!& loll& a'o. Ni Babaremi O-&"da Bede: Re;o: o-&"da biode *erela",o temita" a!%e ma"o'a lo,&" i-ara "i-ara ire o*ere-be o*eri-bo omo "im& am&"ita omo +&m& ata"leria moleri o!a i-ara mo"i*e e,& e"i a*ete*ete e"iba ribebe ab&re-a loda*&" !e ti"!%e+a or&"mila tio lo 'oro i-ara "i-ara am&"i ti"!%oma a'o ot&" a'o o!i. S&+ere: baba +omi 'a'ao < baba +omi 'a'ao Odd&"<arem& 'a'ao < baba +omi 'a'ao
Ni Babaremi OTURA SHE BABA YEGUE IDA 2UDA IRU 2URU ISE 2UTE OBERE 2ETA O6I BABA/A3O TO IBAN ESHU. ASHE O/O0IN IDA 2UDA IRU 2URU ISE 2UTE OBERE 2ETA ONI BABA/A3O. /ODA0UN ORUNMI/A ISE 2UTE OYERE NI0A TO IBAN ESHU. SUYERE: OSHE DE OSHE BE ASHE TO. OSHE BE 2EBO0I 2OMADURA ASHE TO OSHE RE TO IBAN ESHU. OBRA PARA SEPARAR MATRIMONIOS: TRES E6I ETU( /OS TRES 4RECI4ITADOS( A7OGUE( ACEITE DE A/ACRAN( A/MA0REN IYE DE CA6A BRA=A( TRES TI4OS DE 4IMIENTAS( UNA TA7A O CA7UE/A HONDA. SE 4ONEN /AS GENERA/ES DE AMBOS EN /OS E6I ETU EN CRU7 Y SE 4ONEN TRES DIAS A/ 4IE DE E/EGBA Y DES4UES SE 4ONEN EN /A TA7A O CA7UE/A( >UE YA TENDRA UNA 4ASTA DE A/MAGRE( ACEITE DE A/ACRAN( IYE DE CA6A BARA=A( /OS TRES 4RECI4ITADOS( /OS TRES TI4OS DE 4IMIENTAS( A7OGUE Y OTI Y SE 4ONE A/ 4IE DE E/EGBA CON UN CABO DE ITANA ENCENDIDA Y SE /E RUEGA A ESHU 4OR /A SE4ARACION DE ESA 4ARE5A. A /A TERCERA NOCHE SE SACAN /OS TRES E6I DE ETU Y SE ROM4EN UNO EN CADA ES>UINA Y UNO EN /A 4UERTA DE/ MATRIMONIO. OBRA PARA SEPARAR A DOS PERSONAS AL PIE DE ELEGBA: UN OBI( OTI( TRES IGI DE ROM4ESARAGUEY( SA/ EN GRANO( ITE DE TARRO DE =ENADO( ACEITE DE A/ACRAN( /AS GENERA/ES DE /A 4ARE5A EN DOS 4A4E/ES. E/ INTERESADO ANTES SE RUEGA /A /ERI Y /E DA A E/EGBA UN O3UN2O Y UN A2U2O.