Está en la página 1de 12

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.

es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

Encercla les paraules que comencin amb la lletra m

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

Classifica les paraules segons contingui continguin o no la lletra m

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

En quina sllaba sona la m m?

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

me mi

ma

mo

Identifica quines paraules tenen les sllabes ma me mi mo mu

mu

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

Busca totes les les lletres

m m m m

i encerclaencercla-les

M n m 1 n m w

La lletra m
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

eguei! la consigna"

ma

me

mi

mo

mu

poma

mapa

miau

pamela

mel

mou

cami# cami#

m$sica

mula

maca

m%mia

mal

mil

cam cam

mola

La lletra m
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Llegir i relacionar cada paraula amb el seu dibui!

mel maleta mol mol poma mapa mona mama ma# ma# mel# mel# m%mia

La lletra m
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

elecciona el nom correcte d&aquestes imatges

opma popoma poma

mam mama mmama

m%mia omia moma

mel# mel# mila mol mol

mele elm mel

mola mol mol mli

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

Escriu el nom d&aquestes imatges

La lletra m
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

'elaciona les frases amb les imatges

El peu i la m( )am(* mel al p( p( El mel# i la poma )al a la m(

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra m

l m e

+rdena les lletres d& d&aquestes paraules

a a m p am o l i m o l m e m p a o

La lletra m
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Llegei!"

ma am

me em em

mi im im

mo om om m(

mu

me

mi

mo

mu

um um om om um um am am im i m em mel mol mol poma poma mal mapa

mama ma# ma#

mel# mel#

m%mia