Está en la página 1de 13

Encercla les paraules que comencin amb la lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra p

Classifica les paraules segons comencin comencin o no amb la p el seu nom.

La lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Encercla les paraules que tinguin la lletra p al seu nom


Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra p

En quina sllaba sona la p?


Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra p

Identifica quines paraules comencen amb les sllabes pa pe pi po pu

La lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

pu

pa

po

pe pi

p q
i encerclaencercla-les

p p p p q p P P p

Busca totes les lletres

La lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

P p

q p

po

pu

pela

pota

pi

pera

pa

pe

!eguei" la consigna#

La lletra p

poma

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

pilota capa

apura sopa

peu

pesa

piu

pota

pala

pu$a

polo

Llegir i relacionar cada paraula amb el seu dibui"

pupa

La lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

pipes pa pi

papa

pipa pou

pipi

peu peu pop

La lletra p
!elecciona el nom correcte d%aquestes imatges
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

ipa papi pipa

ap pa pea

peu epu upe

pipa ipi pipi

ppa pupa peupa

pop op peop

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Escriu el nom d%aquestes imatges

La lletra p

&elaciona les frases amb les imatges

la pipa i el papa

La lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

el papa i el p' el pop al peu

(uina lletra falta?

))..ipa

La lletra p

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

pi).i

).up).

))a

)..op

pe)..

pa pu ip ap ap pou aupa pou pipa pipi ip ap ep p' papa pupa pop peu pi op up op up
La lletra p Llegei"#
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

pa

pe

pi

po

pu

pe

pi

po

ep