Está en la página 1de 13

Encercla les paraules que comencin amb la lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra l

Classifica les paraules segons tinguin tinguin o no la lletra l al al seu nom.

La lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Encercla les paraules que acabi amb la lletra l el el seu nom


Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra l

En quina sllaba sona la l l?


Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

La lletra l

Identifica quines paraules tenen les sllabes la le li lo lu en el seu nom

La lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

lu

la

lo

le li

! l l
i encerclaencercla-les

l p l l q L L l ! g

Busca totes totes les lletres

La lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

g p

La lletra l
"eguei# la consigna$

la

le

li

lo

lu

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

la%abo

lila

pila

pela

polo

cala cala

cola

bola

tele

colors

gol

fil

pel

Lola

pala

Llegir i relacionar cada paraula amb el seu dibui#

lupa

plou

pala pala

Lola

polo

pila

pal ala

La lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

&ol

oli

La lletra l
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

"elecciona el nom correcte d'aquestes imatges

olop popo polo

al ala lala

lio ole oli

pila pila ila pipa pipa

loup plou pou

upa aupa lupa

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Escriu Escriu el nom d'aquestes imatges

La lletra l

(elaciona les frases amb les imatges

el papa i la lupa

la Laia i el polo polo

La lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

oli al p)

*uina sllaba falta?

La lletra l

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

pa++..
pi+++

++pa

o++..

po++

a++

La lletra l
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY- C-SA)

Llegei#$

la al ala

le el el

li il il lupa

lo ol ol

lu ul ul pel lila

le ol ol

li ul ul

lo al al polo oli

lu il il

la el el

pila Lola

pala

pal

&ol