Está en la página 1de 308
LOM Nae JAUME:1 MANTENIMIENTO MECANICO DE MAQUINAS Francisco T. Sanchez Marin, Antonio Pérez Gonzalez, Joaquin L. Sancho Bru, Pablo J. Rodriguez Cervantes 22 EDICION REVISADA (elle) TICA | TECNOL BIBLIOTE! ‘ADE LA UNIVERSITAT JAUME 1. Dades catalografiques MANTENIMIENTO meeinico de mquinas / Franeiseo T. Sinchez Marin... fet al.] — 2aed. — Castell6 de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, D.L. 2007 p. il. :em. — (reballs d’informatica i tecnologia ; 25) Bibliografia BN 978-84-8021 -629-6 1. Fabriques — Manteniment, 2. Maquindria — Manteniment i reparacio. I. Sin- chez Marin, Francisco T. If. Universitat Jaume 1. Publicacions. 1, Série 658,58 62-5 — eS [Cap part d'aquesta pablicacis,incloenichi cl disseny de a coberta, no pot ser re= SHH | proud emmagatzemada, ni transmesa de cap mancra, ni psx cap mij ( ido he de rorocoman tienes | ric, quimic, mecainic, optic, de g lacdpia) sense autoritzaci NOESLEGAL | _ privia deta marca editorial © Del text: Els autors, 2007 © De la present edicid: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007 Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicacié i Publicacions Campus del Riu Sec, Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castello de la Plana Fax 964 72 88 32 wwwnstenda ujiies mail: publicacions@uji.es ISBN: 978-84-8021-629-6 Diposit legal: B-46.106-2007 Imprimneix: Book Print Digital, S.A. INDICE 4. INTRODUCCION LL Mantenimiento industrial 1 1.2.1. Funciones primarias del mantenimicnto | _ esses 122 Funciones seeundarias delmantenimiento —__9 1.3. Tipos de mantenimiento.............. os ene 10 1.4. Operaciones de mantenimiento meeanico AS 5. Estrategias de mantenimicnto industrial eos ws 17 16 _Mantenimiento mecinico demaquings. LZ_Fallo mecdnico. 22 17.1. Tipos de fallo sonia Ja Drobabilidad asociada.a la cdad de la maquina ......... esac cece cece 1.7.2. Tipos de fallos mecanicos... ee a oeseeeeeeeees eee 23 2. LUBRICACION 2.3. Propicdades y composicion de los lubricantes. 3.1. Propicdades de los lubricantes..... 2.3.2. Tipos de lubricantes...... 23.2 nn 2235 24. Aplicaciones 2. a nA 35 And = 2.6.1 Lubricacién manual 45 2.642 Sistemas automaticos de Iubricacion Ab 3, MANTENIMIENTO DE ENGRANAJES 3.1 Introduccion 3.2. Cajas de engranajes. 3.2.1. Cajas eon trenes de engranajes fijos.. 3.2.2. Cajas con trenes de engranajes planetarios