Está en la página 1de 3

Rgtys, bazs, druskos Rgtys

Formul HCl HNO3 H2SO4 Pavadinimas Vandenilio chlorido (druskos) rgtis Nitrato (azoto) rgtis Sulfato (sieros) rgtis Disociacija jonus (vandenyje) HCl(aq) H+(aq) + Cl(aq)
chlorido jonas

Pastabos Stipri rgtis ( > 30 %). Panai savybi turi vandenilio bromido HBr(aq) ir vandenilio jodido HI(aq) rgtys Stipri rgtis ( > 30 %) Stipri rgtis ( > 30 %)

HNO3(aq) H+(aq) + NO3(aq)


nitrato jonas

H2SO4(aq) H+(aq) + HSO4(aq)


hidrosulfato jonas

HSO4(aq) H+(aq) + SO42(aq)


sulfato jonas

H3PO4

Fosfato arba ortofosfato (fosforo) rgtis

H3PO4(aq) H+(aq) + H2PO4(aq)


hidrofosfato jonas

dihidrofosfato jonas

H2PO4(aq) H+(aq) + HPO42 (aq) HPO4


2 (aq)

Vidutinio stiprumo rgtis (3 % < < 30 %)

H

(aq)

+ PO4

(aq) fosfato jonas

H2SO3

Sulfito rgtis

H2SO3(aq) H+(aq) + HSO3(aq)


hidrosulfito jonas

HSO3(aq) H+(aq) + SO32(aq)


sulfito jonas

H2CO3 (CO2H2O) H2S

Karbonato (anglies) rgtis

H2CO3(aq) H+(aq) + HCO3(aq) HCO3(aq) H


+ (aq)

hidrokarbonato jonas

+ CO32(aq) karbonato jonas

Vandenilio sulfido rgtis

H2S(aq) H+(aq) + HS(aq) HS(aq) H


+ (aq)

hidrosulfido jonas

+ S2(aq)

sulfido jonas

CH3COOH

Etano (acto) rgtis

CH3COOH(aq) CH3COO(aq) + H+(aq)


acetato jonas

Vidutinio stiprumo rgtis (3 % < < 30 %). Patvari tik esant auktam slgiui ir emai temperatrai. Esant normaliam slgiui bei auktai temperatrai skyla SO2(d) ir H2O(s) Silpna rgtis ( < 3 %). Patvari tik esant auktam slgiui ir emai temperatrai. Esant normaliam slgiui bei auktai temperatrai skyla CO2(d) ir H2O(s) Silpna rgtis ( < 3 %). Tirpalas patvarus tik esant auktam slgiui ir emai temperatrai. Esant normaliam slgiui bei auktai temperatrai isiskiria H2S(d) Silpna rgtis ( < 3 %).

H+(aq) vandenilio jonas; tiksliau jo sudt atspindi formuls H+H2O arba H3O+ (oksonio jonas)

Bazs (hidroksidai)
Formul NaOH KOH Ba(OH)2 Pavadinimas Natrio hidroksidas Kalio hidroksidas Bario hidroksidas Disociacija jonus (vandenyje) NaOH(aq) Na+(aq) + OH(aq) KOH(aq) K+(aq) + OH(aq) Ba(OH)2(aq) Ba(OH)+(aq) + OH(aq)
bario hidroksi jonas

Pastabos Tirpalas vadinamas natrio armu. Stipri baz ( > 30 %) Tirpalas vadinamas kalio armu. Stipri baz ( > 30 %) Tirpalas vadinamas bario armu. Stipri baz ( > 30 %) Silpna baz ( < 3 %). Tirpalas patvarus tik esant auktam slgiui ir emai temperatrai. Esant normaliam slgiui bei auktai temperatrai skyla NH3(d) ir H2O(s) Silpna, vandenyje netirpi baz.

Ba(OH) NH3H2O (NH4OH) Cu(OH)2 Amoniakinis vanduo arba amonio hidroksidas Vario(II) hidroksidas

(aq)

Ba2+(aq) + OH(aq)
bario jonas

NH3H2O NH4+(aq) + OH(aq)


amonio jonas

Cu(OH)2(k) Cu(OH)+(aq) + OH(aq)


vario hidroksi jonas

Cu(OH) Fe(OH)2 Geleies(II) hidroksidas

(aq)

Cu2+(aq) + OH(aq)
vario jonas

Fe(OH)2(k) Fe(OH)+(aq) + OH(aq)


geleies(II) hidroksi jonas

Fe(OH) Fe(OH)3 Geleies(III) hidroksidas

(aq)

Fe2+(aq) + OH(aq)
geleies(II) jonas

Silpna, vandenyje netirpi baz.

Fe(OH)3(k) Fe(OH)2+(aq) + OH(aq)


geleies(III) dihidroksi jonas

Fe(OH)2 Fe(OH) Zn(OH)2 Al(OH)3 Cinko hidroksidas

2+ (aq) Fe(OH) (aq) + geleies(III) hidroksi jonas (aq)

OH(aq)

Silpna, vandenyje netirpi baz.

2+

Fe (aq) + geleies(III) jonas

3+

OH(aq) Silpna, vandenyje netirpi baz. Reaguoja su armais (amfoterinis hidroksidas)

Zn(OH)2(k) Zn(OH)+(aq) + OH(aq)


cinko hidroksi jonas 2+

Aliuminio hidroksidas

Zn(OH) (aq) Zn (aq) + OH(aq) Al(OH)3(k) Al(OH)2+(aq) + OH(aq) aliuminio dihidroksi jonas
+

Al(OH)2+(aq) Al(OH)2+(aq) + OH(aq)


aliuminio hidroksi jonas

Al(OH)2+(aq) Al3+(aq) + OH(aq)


aliuminio jonas

Silpna, vandenyje netirpi baz. Reaguoja su armais (amfoterinis hidroksidas)

OH(aq)

hidroksido jonas

Neutraliosios druskos
Formul NaCl KNO3 CuSO4 Na3PO4 Na2CO3 FeS (CH3COO)2Ca Pavadinimas Natrio chloridas Kalio nitratas Vario(II) sulfatas Natrio fosfatas (ortofosfatas) Natrio karbonatas (soda) Geleies(II) sulfidas Kalcio acetatas (CH3COO)2Ca(aq) 2CH3COO(aq) + Ca2+(aq) FeS(k) Fe2+(aq) + S2(aq) Disociacija jonus (vandenyje) NaCl(aq) Na+(aq) + Cl(aq) KNO3 (aq) K+(aq) + NO3(aq) CuSO4(aq) Cu2+(aq) + SO42 (aq) Na3PO4(aq) 3Na+(aq) + PO43(aq) Na2CO3(aq) 2Na+(aq) + CO32(aq) Pastabos Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Praktikai netirpi vandenyje, tirpalas silpnas elektrolitas Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %)

Rgiosios druskos
Rgisias druskas sudaro tiko rgtys, turinios 2 ir daugiau vandenilio (H+) jon, pvz. H2SO4, H3PO4, H2CO3, H2S ir kt. Formul Pavadinimas Disociacija jonus (vandenyje) Pastabos KHSO4 NaH2PO4 Na2HPO4 NaHCO3 Ca(HCO3)2 Kalio hidrosulfatas Natrio dihidrofosfatas Natrio hidrofosfatas Natrio hidrokarbonatas (geriamoji soda) Kalcio hidrokarbonatas KHSO4(aq) K+(aq) + HSO4 (aq)
hidrosulfato jonas

NaH2PO4(aq) Na+(aq) + H2PO4(aq) Na2HPO4(aq) 2Na NaHCO3(aq) Na


+ + (aq)

dihidrofosfato jonas

+ HPO42(aq)

hidrofosfato jonas

(aq)

+ HCO3(aq)

Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %), Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %) Tirpi vandenyje, tirpalas stiprus elektrolitas ( > 30 %)

hidrokarbonato jonas

Ca(HCO3)2(aq) Ca2+(aq) + 2HCO3(aq)

hidrokarbonato jonas

Bazins druskos
Bazines druskas sudaro tik bazs (hidroksidai), turinios 2 ir daugiau hidroksido (OH) jon, pvz. Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Al(OH)3 ir kt. Formul Pavadinimas Disociacija jonus (vandenyje) Pastabos (Cu(OH))2SO4 Vario(II) hidroksi (Cu(OH))2SO4 (aq) 2Cu(OH)+(aq) + SO42(aq) Praktikai netirpi vandenyje, tirpalas vario hidroksi jonas sulfatas silpnas elektrolitas Al(OH)Cl2 Aliuminio Al(OH)Cl2 (aq) Al(OH)2+(aq) + 2Cl(aq) aliuminio hidroksi jonas hidroksichloridas Susidaro hidrolizuojantis AlCl3. Al(OH)2Cl Aliuminio Al(OH)2Cl (aq) Al(OH)2+(aq) + Cl(aq) aliuminio dihidroksi jonas dihidroksichloridas (Ba(OH))2CO3 Bario (Ba(OH))2CO3 (aq) 2BaOH+(aq) + CO32 (aq) Praktikai netirpi vandenyje, tirpalas bario hidroksi jonas hidroksikarbonatas silpnas elektrolitas