Está en la página 1de 40

ALTE DOCUMENTE

fiscalitate (o !ine alfa"etica# $OLATILITATEA NU%USTIFICATA RELATIILE ROMANIEI CU BANCA MONDIALA Defini ea ! e&t'l'i "anca si o"iect'l !e e(le)enta e Ince&'t'l e*e citi'l'i financia SISTEMUL BANCAR IN ROMANIA IN PERIOADA DE TRANZITIE LA ECONOMIA DE PIATA CONTRACT DE DEPOZIT BANCAR Consi!e atii teo etice c' & i+i e la anali,a ca&ital' ilo A'!it'l Financia Planifica ea acti+itatii !e a'!it financia

Ca'ta e

CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL SI CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE


Finante

CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL sI CERTIFICAREA SITUAIILOR FINANCIARE

PE ANUL 2003 LA SC "AGRICOL COM" SRL


5.1. CEREREA SOCIETII CE URMEAZ A FI AUDITAT AGRICOL COM SRL BUCUREsTI Catre: AUDIT ONESRL Calea serban Voda nr.133

Se tor !" B# #rest$ Doa%nelor s$ do%n$lor: Va sol$ $ta% &ro edarea la a#d$tarea b$lant#l#$ so $etat$$ 'AGRICOL COM' SRL la data de 31.1(.())3" &re #% s$ a ont#l#$ de re*#ltate &entr# e+er $t$#l ,n -e$at la a easta data. So $etatea o%er $ala "AGRICOL COM" SRL s.a ,nre/$strat la Re/$str#l Co%ert#l#$ ,n data de (0 $#n$e 1001 s#b n#%ar#l 2 !)3403331001 a56nd alo at od#l #n$ de ,nre/$strare 110((313. Ca&$tal#l so $al al so $etat$$ este $nte/ral stra$n de (71.))) USD" e -$5alent a !.0(!.473.))) le$" Ob$e t#l &r$n $&al de a t$5$tate este o%ert#l # ereale. Da a s#ntet$ $nteresat$ de sol$ $tarea noastra" 5a r#/a% sa ne onta tat$ &entr# detal$$le ne esare a e&tar$$ %$s$#n$. Va %#lt#%$%. 8resed$ntele Cons$l$#l#$ de Ad%$n$strat$e AGRICOL COM SRL 5.2.SCRISOAREA DE ANGAJAMENT A AUDITORULUI AUDIT ONE SRL Calea serban Voda Domn ! " P#$%$&"n'$ (! Con%"!" ! " &$ A&m"n"%'#('"$ (! So)"$'('"" Com$#)"(!$ "AGRICOL COM" SRL Ne.at$ sol$ $tat sa &ro eda% la a#d$tarea b$lant#l#$ so $etat$$ 'AGRICOL COM' SRL la data de 31.1(.())3" &re #% s$ a ont#l#$ de re*#ltate &entr# e+er $t$#l ,n -e$at la

a easta data. A5e% &la erea sa 5a on9$r%a% a e&tarea s$ ,ntele/erea de atre no$ a a este$ %$s$#n$. No$ 5o% &ro eda la e+er $tarea a#d$t#l#$ on9or% Nor%elor nat$onale de a#d$t : are s#nt ,n a ord # Nor%ele $nternat$onale de a#d$t;. A este nor%e er a a#d$t#l sa 9$e &lan$9$ at s$ real$*at ast9el ,n 6t sa obt$ne% as$/#rarea re*onab$la a s$t#at$$le 9$nan $are n# o%&orta ano%al$$ se%n$9$ at$5e. Un a#d$t onsta ,n e+a%$narea &r$n sonda< a ele%entelor de s#st$nere a $n9or%at$$lor ont$n#te ,n s$t#at$$le 9$nan $are. Un a#d$t onsta" de ase =!=>((!- %enea" ,n a&re $erea &r$n $&$$lor ontab$le a&l$ ate s$ ,n est$%ar$le se%n$9$ at$5e ret$n#te de ond# erea ,ntre&r$nder$$" &re #% s$ ,n &re*entarea de ansa%bl# a s$t#at$$lor 9$nan $are. Ca #r%are a re #r/er$$ la te-n$ a sonda<#l#$ s$ a altor l$%$te $nerente a#d$t#l#$" &re #% s$ a l$%$telor $nerente or$ ar#$ s$ste% ontab$l s$ de ontrol $ntern" r$s #l de nedete tare a #ne$ ano%al$$ se%n$9$ at$5e n# &oate 9$ el$%$nat. 8e l6n/a ra&ort#l de a#d$t as#&ra s$t#at$$lor 9$nan $are" no$ 5a 5o% tr$%$te o s r$soare se&arata" &r$n are 5o% &re*enta de9$ $entele %a<ore &e are le 5o% des o&er$ ,n s$ste%#l ontab$l s$ de ontrol $ntern. No$ 5a rea%$nt$% a res&onsab$l$tatea &entr# &re/at$rea s$t#at$$lor 9$nan $are s$ a $n9or%at$$lor 9#rn$*ate re5$ne ond# er$$ ,ntre&r$nder$$. A easta res&onsab$l$tate $%&l$ a t$nerea #ne$ ontab$l$tat$ s$ a #n#$ s$ste% de ontrol $ntern ade 5ate" de9$n$rea s$ a&l$ area &ol$t$ $lor de ,n -$dere a ont#r$lor s$ %as#r$ &entr# &rote<area a t$5elor. ?n adr#l a#d$t#l#$ nostr# no$ 5o% sol$ $ta ond# er$$ ,ntre&r$nder$$ o s r$soare de a9$r%are" on9$r%6nd de larat$$le 9a #te ,n #rs#l %$s$#n$$ noastre. No$ onta% &e ,ntrea/a oo&erare a &ersonal#l#$ ,ntre&r$nder$$ ,n &#nerea la d$s&o*$t$e a ontab$l$tat$$" do #%entelor s$ a altor $n9or%at$$ ne esare a#d$t#l#$ nostr#. ?n #rs#l %$s$#n$$ a#d$tor#l &oate d$s #ta # res&onsab$l$$ de ser5$ $$ s$

o%&art$%ente" are n# &art$ $&a d$re t la elaborarea ont#r$lor" #% ar 9$ ser5$ $$le de a&ro5$*$onare" 56n*ar$" &rod# t$e" &ersonal" <#r$d$ et ." &entr# a #noaste %a$ b$ne

a t$5$tat$le ,ntre&r$nder$$" &entr# o %a$ b#na &lan$9$ are a %$s$#n$$ sale s$ &entr# #noasterea s$ e5al#area &ro ed#r$lor de ontrol $ntern. A este d$s #t$$ 5or 9$ o%&letate de teste s$ sonda<e. S r$sor$ de on9$r%are d$re ta 5or 9$ e+&ed$ate l$ent$lor" 9#rn$*or$lor" ban $lor s$ altor tert$@ #n %odel 5a 9$ o%#n$ at ,ntre&r$nder$$ &entr# &re/at$rea a estor s r$sor$ sele tarea tert$lor arora sa le 9$e e+&ed$ate. A este s r$sor$ 5or 9$ se%nate de ond# erea ,ntre&r$nder$$" dar e+&ed$ate de atre a#d$tor are 5a &r$%$ s$ ras&#ns#r$le. A#d$tor#l 5a ad# e la #nost$nta ,ntre&r$nder$$ ras&#ns#r$le &r$%$te &entr# a ,n e&e anal$*a e5ent#alelor d$9erente. Calendar#l &re5$*$onal al %$s$#n$$ este #r%ator#l: . d$s #t$$ &realab$le s$ &re/at$rea %$s$#n$$@ . anal$*a &ro ed#r$lor de ontrol $ntern" sonda<e s$ &re/at$rea &ro/ra%#l#$ de ontrol al ont#r$lor @ . as$starea la $n5entar#l 9$*$ @ . sele tarea tert$lor &entr# on9$r%are s$ &re/at$rea s r$sor$lor@ . obt$nerea #ne$ balante de9$n$t$5e a ont#r$lor@ . ontrol as#&ra ont#r$lor ,ntre&r$nder$$@ .obt$nerea s$t#at$$lor 9$nan $are de9$n$t$5e ,na$ntea sed$nte$ ad%$n$strat$e@ . &re*enta la sed$nta ons$l$#l#$ de ad%$n$strat$e are ado&ta ont#r$le@ . elaborarea ra&ort#l#$ de a#d$t s$ a s r$sor$$ de a9$r%are@ . &re*enta la ad#narea /enerala are a&roba ont#r$le@ ons$l$#l#$ de

Onorar$$le noastre" 9a t#rate &e %as#ra e9e t#ar$$ l# rar$lor" s#nt al #late &e ba*a t$%&#l#$ l# rat s$ a #nor -elt#$el$ de de ontare. Tar$9ele orare 5ar$a*a ,n 9#n t$e de res&onsab$l$tat$" de e+&er$enta s$ o%&etentele 9$e ar#$ %e%br# al e -$&e$ dese%nat &entr# a easta %$s$#ne. Va ro/ sa se%nat$ s$ sa ret#rnat$ #n e+e%&lar al a este$ s r$sor$ &entr# a on9$r%a a ord#l d#%nea5oastra as#&ra ter%en$lor s$ ond$t$$lor %$s$#n$$ noastre de a#d$t &r$5$nd s$t#at$$le 9$nan $are. AUDIT ONE SRL Data: (!.)1.())! 5.3. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE *NTOCMIRII DOSARULUI PERMANENT %I DOSARUL E+ERCIIULUI Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam si alte documente care nu sunt mentionate mai jos

!ermen de GENERAL 1. Or/an$/ra%a so $etat$$ la data de 31 de e%br$e ())3. (. Co&$$ d#&a do #%entele le/ale de onst$t#$re s$ $nre/$strare a so $etat$$ &re #% s$ e5ent#alele a te ad$t$onale #lter$oare date$ de 3) se&te%br$e ())3. 3. Co&$$ ale ontra telor de leas$n/" -$r$e #lter$oare date$ de 3) (!.)1.())! (!.)1.())! predare (!.)1.())! (!.)1.())!

Data

primirii

documentului

se&te%br$e ())3. !. Dosarele e ont$n &ro esele 5erbale ale sed$ntelor Cons$l$#l#$ de Ad%$n$strat$e sa# Ad#nar$$ Aso $at$lor &e &er$oada se&te%br$e ())3 . $an#ar$e ())!. 4. N#%ar#l %ed$# l#nar de an/a<at$" olaborator$ $n &er$oada se&te%br$e ())3 . de e%br$e ())3. RA"OAR!# $I%A%CIAR# 1.Balanta anal$t$ a s$ s$ntet$ a la data de 31 de e%br$e ())3 : # sold#r$

(!.)1.())!

(!.)1.())!

$n$t$ale; $n 9or%at ele tron$ s$ &e s#&ort -art$e. !R#&OR#RI# 1. Detal$#l ont#r$lor des -$se la ban $" $n le$ s$ 5al#ta :detal$#l treb#$e sa #&r$nda : Ban a" n#%ar#l de ont" s#%a $n le$" s#%a $n 5al#ta; la data de 31 de e%br$e ())3. (. Dosarele e ont$n #lt$%ele e+trase de ont s$ #lt$%a 9$la d$n re/$str#l de asa :le$ s$ de5$*e; la 31 de e%br$e ())3. 3. Co&$$ d#&a ontra tele de $%&r#%#t s$ de o5erdra9t des&re /arant$$. CLI#%!I SI CO%!'RI ASIMILA!# 1. Detal$#l l$ent$lor la data de 31 de e%br$e ())3 :detal$#l treb#$e sa #&r$nda : n#%ele l$ent#l#$" sold#l datorat la data de 31.1(.())3" total#l sold#r$lor;. (. L$sta l$ent$lor la data de 31 de e%br$e ())3 &e 5e -$%ea reantelor &entr# 9$e are l$ent $n &arte $n 9or%at ele tron$ on9or% ane+e$ 1. 3. S$t#at$a $n asar$lor d$n $an#ar$e ())3 a9erenta s#%elor e+$stente $n sold la 31 de e%br$e ())3 $n 9or%at ele tron$ on9or% ane+e$ (. !. L$sta detal$ata # toate deb$tele &entr# are e+$sta #n l$t$/$# $n #rs sa# s#nt ontestate de atre l$ent$. 4. Detal$#l s#%elor &r$%$te $n a5ans de la l$ent$ la data de 31 de e%br$e ())3 :detal$#l treb#$e sa #&r$nda n#%ele l$ent#l#$ are a &lat$t $n a5ans" sold#l" total#l sold#r$lor; $n 9or%at ele tron$ . 7. Detal$#l 5en$t#r$lor $nre/$strate $n a5ans la 31 de e%br$e ())3 =. L$sta # a5ans#r$le a ordate an/a<at$lor la data de 31 de e%br$e ())3. IMO(ILI&ARI COR"ORAL# SI %#COR"ORAL# 1. Re/$str#l %$<loa elor 9$+e la data de 31 de e%br$e ())(" are sa #&r$nda : den#%$rea %$<lo #l#$ 9$+" 5aloarea de $ntrare" data a -$*$t$onar$$" las$9$ area" d#rata de a%ort$*are" a%ort$*area l#nara" 5aloarea ra%asa la 31.1(.())(. (. Re/$str#l %$<loa elor 9$+e la data de 31 de e%br$e ())3" are sa #&r$nda : den#%$rea %$<lo #l#$ 9$+" 5aloarea de $ntrare" data a -$*$t$onar$$" las$9$ area" d#rata de a%ort$*are" a%ort$*area l#nara" 5aloarea ra%asa la 31 de e%br$e ())3. 3. L$sta a -$*$t$$lor de %$<loa e 9$+e $n &er$oada $an#ar$e ())3.de e%br$e ())3 # &ret#r$le de a -$*$t$e a9erente" data a -$*$t$e$ s$ las$9$ area. !. L$sta %$<loa elor 9$+e 5$nd#te s$ a elor asate &$na la 31 de e%br$e ())3" # detal$$ &r$5$nd 5aloarea de $ntrare" a%ort$*area #%#lata la data 5an*ar$$. (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! are a# 9ost (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())!

5alab$le $n &er$oada se&te%br$e ())3 . de e%br$e ())3" # $n9or%at$$

$'R%I&ORI SI CO%!'RI ASIMILA!#) DA!ORII 1. Balanta anal$t$ a 9#rn$*or$ la data de 31 de e%br$e ())3 : are sa #&r$nda : den#%$re 9#rn$*or" sold#l 9#rn$*or#l#$ res&e t$5" total 5aloare;. (. L$sta detal$ata a 9#rn$*or$lor deno%$nat$ $n 5al#ta s$ sold#l a9erent la data de 31 de e%br$e ())3 $n 5al#ta res&e t$5a. 3. L$sta detal$ata a dator$$lor" &e 5e -$%e" &entr# 9$e are 9#rn$*or"la data de 31 de e%br$e ())3 $n 9or%at ele tron$ on9or% ane+e$ 1 :s$%$lar # ane+a (!.)1.())! (!.)1.())! ores&ondenta $n a*#l l$ent$lor;. !. Detal$# al ont#l#$ 9#rn$*or$ 9a t#r$le nesos$te la 31 de e%br$e ())3. 4. Detal$# ont -elt#$el$ $nre/$strate $n a5ans :detal$#l treb#$e sa #&r$nda : n#%ele 9#rn$*or#l#$ ar#$a $ s.a &lat$t $n a5ans" s#%a a9erenta" total; DA!ORII SI CR#A%!# C' ('G#!'L S!A!'L'I 1. 8ro esele 5erbale s$ alte do #%ente s$ $nst$$ntar$ &r$%$te d$n &artea a#tor$tat$lor 9$s ale" a9erente &er$oade$ se&te%br$e ())3.$an#ar$e ())!. CR#DI!# "# !#RM#% SC'R! 1. Co&$$ d#&a ontra tele de $%&r#%#t e a# 9ost 5alab$le $n ())3" da a e+$sta. *#%I!'RI SI C+#L!'I#LI 1. Co&$$ d#&a &ro$e t$$ de b#/ete de -elt#$el$ s$ de n#%erar &entr# an$$ ())3 s$ ())!" $n l#s$5 o anal$*a a &ro$e t$e$ ra&ortata la &re*ent. (. A$s$er E+ el # e5ol#t$a l#nara a t#t#ror ont#r$lor de 5en$t#r$ s$ -elt#$el$. 3. Anal$*a %ar<e$ br#te real$*ate &entr# 9$e are l$ent" $n l#s$5 o%&ararea # %ar<a &lan$9$ ata :$n b#/et;. E+&l$ at$$ &r$5$nd 9l# t#at$$le $%&ortante d$ntre %ar<a &lan$9$ ata s$ real$*ata. ea (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())! (!.)1.())!

5.4.SCRISOAREA DE AFIRMARE A SOCIETII AUDITATE C('#$, AUDIT ONESRL C(!$( %$#-(n .o&( n#.133 S$)'o# /0 1 ) #$%'" Do(mn$!o# %" &omn"!o#,

Va tr$%$te% alat#rat o s r$soare re9er$toare la a#d$tarea b$lant#l#$ ontab$l al so $etat$$ 'AGRICOL COM' SRL la data de 31.1(.())3 s$ a ont#l#$ de &ro9$t s$ &$erdere &entr# e+er $t$#l 9$nan $ar ,n -e$at la 31.1(.())3" ,n s o&#l de a 5a e+&r$%a o&$n$a as#&ra 5er$d$ $tat$$ s$t#at$e$ 9$nan $are a so $etat$$ s$ a re*#ltatelor a t$5$tat$lor des9as#rate" ,n on9or%$tate # standardele ontab$le /eneral a e&tate. An#%$te ele%ente d$n ont$n#t#l a este$ s r$sor$ s#nt des r$se a 9$$nd l$%$tate la as&e te str$ t se%n$9$ at$5e. Or$ e as&e t 5a 9$ ons$derat se%n$9$ at$5" $nd$9erent de d$%ens$#n$le sale" ,n a*#l ,n are $%&l$ a o o%$s$#ne sa# o de larat$e /res$ta a #ne$ s$t#at$$ ontab$le" are . ,n l#%$na #nor $r #%stante onte+t#ale . reea*a &os$b$l$tatea a de $*$a #ne$ &ersoane &e ba*a $n9or%at$$lor d$s&on$b$le sa 9$e s -$%bata sa# %od$9$ ata &r$n o%$s$#ne sa# nede lararea ade5ar#l#$. 8r$n &re*enta on9$r%a% . &e ba*a $n9or%at$$lor d$s&on$b$le no#a s$ &r$n b#na red$nta . #r%atoarele re&re*entar$ 9#rn$*ate 9$r%e$ d#%nea5oastra ,n t$%&#l re5$*#$r$$ l$%$tate: 1. S$t#at$$le 9$nan $are la are se 9a e re9er$re %a$ s#s s#nt &re*entate ,n %od ore t" ,n on9or%$tate # standardele ontab$le /eneral a e&tate. (. Va &#ne% la d$s&o*$t$e #r%atoarele: a; toate ,nre/$strar$le 9$nan $are s$ datele re9er$toare la a estea@ b; toate &ro esele 5erbale ale ad#nar$lor /enerale ale aso $at$lor s$ ale ons$l$$lor de ad%$n$strat$e" &re #% s$ re*#%atele #nor ad#nar$ re ente" &entr# are ,n a n# a# 9ost elaborate &ro ese 5erbale. 3. N# a% onstatat: a; a*#r$ de 9ra#da ,n are sa 9$e $%&l$ at$ %e%br$ a$ ond# er$$ sa# an/a<at$ are <oa a #n rol $%&ortant ,n ontrol#l $ntern.

b; a*#r$ de 9ra#da ,n are sa 9$e $%&l$ ate alte &art$ are ar &#tea $n9l#enta ,n 5re#n 9el s$t#at$$le ontab$le. ; Ses$*ar$ d$n &artea #nor or/an$s%e ab$l$tate ,n le/at#ra de9$ $ente ,n &ra t$ $le de ra&ortare 9$nan $ara. d; ?n al ar$ sa# &os$b$le ,n al ar$ ale #nor le/$ sa# re/#la%ente" ale aror e9e te ar treb#$ e5$dent$ate ,n b$lant#r$le 9$nan $are sa# ,nre/$strarea #ne$ &$erder$ &otent$ale. !. N# e+$sta: a; As&e te sa# alte est$%ar$ a5$*ate de a5o at#l nostr# b$lant#l ontab$l. b; Alte dator$$" 6st$/#r$ sa# &$erder$ &otent$ale" are treb#$e e5$dent$ate ,n are treb#$e e5$dent$ate ,n ons$derate a ba*a &entr# # ,n al area sa#

b$lant#r$le ontab$le. ; Tran*a t$$ se%n$9$ at$5e are n# a# 9ost ,nre/$strate ade 5at ,n e5$dentele

ontab$le de la ba*a b$lant#r$lor. d; E5en$%ente are a# s#r5en$t #lter$or date$ ,n -$der$$ e+er $t$#l#$ 9$nan $ar" 31.1(.())3" &6na la data se%nar$$ a este$ s r$sor$" are ar $%&#ne o a<#stare sa# detal$ere ,n b$lant#l ontab$l. e; A$r%a n# are &lan#r$ sa# $ntent$$ are ar &#tea $n9l#enta se%n$9$ at$5 re*#ltatele ra&ort#l#$ sa# las$9$ area a t$5elor s$ &as$5elor. 9; A$r%a det$ne ,n &ro&r$etate toate a t$5ele de larate" s$ n# e+$sta $&ote $ sa# se -estr# &e a este a t$5e. N$ $ #n#l d$ntre a este a t$5e n# a 9ost de larat a /arant$e. /; A$r%a .a ,nde&l$n$t toate obl$/at$$le ontra t#ale are . ,n a*#l neres&e tar$$ lor . ar &#tea $n9l#enta se%n$9$ at$5 b$lant#l ontab$l.

4.

A# 9ost ,nre/$strate &ro5$*$oane &entr# d$9erentele de #rs 5al#tar a9erente red$t#l#$ e+tern ontra tat.

7.

Toate tran*a t$$le de 56n*are e9e t#ate de atre 9$r%a s#nt $re5o ab$le s$ n# e+$sta alte a ord#r$ se #ndare # l$ent$$ sa# alte ,ntele/er$ ,n 5$/oare" are &er%$t ret#rnarea %ar9#r$lor" # e+ e&t$a de9e telor sa# a altor ond$t$$ a o&er$te de /arant$$le ob$sn#$te.

=.

Ur%atoarele $n9or%at$$ des&re $nstr#%ente 9$nan $are detal$ate ,n %od ade 5at ,n b$lant#r$le 9$nan $are:

are $%&l$ a r$s

e+tra ontab$l s$ $nstr#%ente 9$nan $are # on entrare de r$s ban ar a# 9ost

a; Mas#ra" nat#ra s$ ter%en$$ $nstr#%entelor 9$nan $are e+tra ontab$le@

are $%&l$ a r$s #r$

b; D$%ens$#n$le r$s #l#$ de red$t al $nstr#%entelor 9$nan $are # r$s e+tra ontab$l s$ $n9or%at$$ ,n le/at#ra 9$nan $are@ ; Con entrar$ se%n$9$ at$5e de r$s de red$t" are der$5a d$n toate $nstr#%entele 9$nan $are s$ $n9or%at$$le ,n le/at#ra # /arant$$le are 5$n ,n s&r$<$n#l a estor $nstr#%ente 9$nan $are. 1. N# a 9ost ne esar #n &ro5$*$on &entr# &$erder$ se%n$9$ at$5e" are &ot re*#lta ,n #r%a re%ed$er$$ #nor &roble%e a9erente %ed$#l#$ ,n on<#rator. 0. A 9ost reat #n &ro5$*$on &entr# or$ e a<#stare se%n$9$ at$5a a a t$5elor #*ate. ?n ele e #r%ea*a" ne as#%a% res&onsab$l$tatea a s$t#at$a 9$nan $ara s$ re*#ltatele so $etat$$ s#nt &re*entate ore t s$ ob$e t$5 ,n b$lant#l ontab$l ,n on9or%$tate # standardele ontab$le /eneral a e&tate. C# st$%a" # /arant$$ are s&r$<$na ase%enea $nstr#%ente

'AGRICOL COM' SRL Director General Data: 1) 9ebr#ar$e ())! 5.5.CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR sI CERTIFICARE A BILANULUI CONTABIL A SC AGRICOL COM SRL Nr.12 !2".#1.2##$ I.8BRCILE 1.AUDIT ONE SRL" # sed$#l ,n B# #rest$" Calea serban Voda nr.133" Se tor !" re&re*entata de Costea M$-a$" ,n AUDITOR al$tate de d$re tor" ,ns r$sa la CAMERA AUDITORILOR d$n ROMBNIA # a#tor$*at$a nr.1))(3())1" den#%$ta ,n ont$n#are Director Financiar

(.SC AGRICOL COM SRL" # sed$#l ,n B# #rest$" str.Dr#%ea Rad#les # nr.31" se tor !" den#%$ta ,n ont$n#are BENEAICIAR" s.a ,n -e$at #r%ator#l ontra t de a#d$t: II.OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1.Ob$e t#l ontra t#l#$ ,l onst$t#$e a#d$tarea ont#r$lor s$ a s$t#at$$lor 9$nan $are &entr# an#l ())3 on9or% le/$slat$e$ ,n do%en$#. III.TERMENUL CONTRACTULUI

Art.(.Ter%en#l de e9e t#are a l# rar$$ 5a 9$ 14.)(.())!. IV.8RECUL sI MODALITATEA DE 8LATB Art.3.Onorar$$le a#d$tor#l#$ 5or 9$ 9a t#rate &e %as#ra e9e t#ar$$ l# rar$lor" s#nt al #late &e ba*a t$%&#l#$ l# rat s$ a #nor -elt#$el$ de de ontare. Tar$9ele orare 5ar$a*a ,n 9#n t$e de res&onsab$l$tat$" de e+&er$enta s$ o%&etentele 9$e ar#$ %e%br# al e -$&e$ dese%nat &entr# a easta %$s$#ne. IV.OBLIGACIILE 8BRCILOR Art.!.Bene9$ $ar#l se obl$/a: . . sa &lateas a onorar$$le on9or% art.3.@ sa as$/#re ond$t$$le ne esare &entr# real$*area l# rar$lor &re5a*#te ,n ontra t &r$n &#nerea la d$s&o*$t$e a do #%entelor s$ $n9or%at$$lor ne esare@ . sa &#na la d$s&o*$t$e toate ,nre/$strar$le 9$nan $are s$ datele re9er$toare la a estea@ . sa &#na la d$s&o*$t$e toate &ro esele 5erbale ale ad#nar$lor /enerale ale aso $at$lor s$ ale ons$l$$lor de ad%$n$strat$e" &re #% re*#%atele #nor ad#nar$ re ente" &entr# are ,n a n# a# 9ost elaborate &ro ese 5erbale@ . sa 9a a #nos #te a*#r$le de 9ra#da ,n are sa 9$e $%&l$ at$ %e%br$ a$

ond# er$$ sa# an/a<at$ are <oa a #n rol $%&ortant ,n ontrol#l $ntern@ . sa 9a a #nos #te ses$*ar$le d$n &artea #nor or/an$s%e ab$l$tate ,n le/at#ra # ,n al area sa# de9$ $ente ,n &ra t$ $le de ra&ortare 9$nan $ara@ . sa 9a a #nos #te ,n al ar$le sa# &os$b$lele ,n al ar$ ale #nor le/$ sa#

re/#la%ente" ale aror e9e te ar treb#$ e5$dent$ate ,n b$lant#r$le 9$nan $are sa# ons$derate a ba*a &entr# ,nre/$strarea #ne$ &$erder$ &otent$ale@

Art.4.A#d$tor#l se obl$/a: . sa &ro ede*e la e+er $tarea a#d$t#l#$ on9or% Nor%elor nat$onale de a#d$t : are s#nt ,n a ord # Nor%ele $nternat$onale de a#d$t;. . a#d$t#l sa 9$e &lan$9$ at s$ real$*at ast9el ,n 6t sa se obt$na as$/#rarea re*onab$la a s$t#at$$le 9$nan $are n# o%&orta ano%al$$ se%n$9$ at$5e. . sa a&re $e*e &r$n $&$$le ontab$le a&l$ ate s$ est$%ar$le se%n$9$ at$5e ret$n#te de ond# erea ,ntre&r$nder$$" &re #% s$ ,n &re*entarea de ansa%bl# a s$t#at$$lor 9$nan $are@ Art.7. O&$n$a a#d$tor#l#$ # &r$5$re la ont#r$le an#ale 5a 9$ &re*entata ,n Ra&ort#l de a#d$t s$ se 5a s&r$<$n$ &e re*#ltatele a t$5$tat$$ des9as#rate ,n #rs#l an#l#$" &re*entate ,n note # re9er$re la: . o&erat$$le le/ate de ,nre/$strarea sa# %od$9$ area &atr$%on$#l#$ &ro&r$#@ . $n5entar$erea &atr$%on$#l#$ s$ %od#l de 5alor$9$ are a re*#ltatelor a este$a s$ 9a&t#l a re*#ltatele $n5entar$er$$ s#nt #&r$nse ,n b$lant#l ontab$l@ . ont#l de &ro9$t s$ &$erdere este ,nto %$t &e ba*a datelor de ontab$l$tate &r$5$nd &er$oada de ra&ortare@ . stab$l$rea ,n on9or%$tate # d$s&o*$t$$le le/ale" a &ro9$t#l#$ net s$ &#n t#l de 5edere re9er$tor la dest$nat$a a est#$a" &ro&#se de ons$l$#l de ad%$n$strat$e@ . s$t#at$a red$telor s$ a altor ,%&r#%#t#r$ ale #n$tat$$ &atr$%on$ale s$ /arantarea a estora. Art.=.Re*er5ele" &re #% s$ re9#*#l de ert$9$ are a ont#r$lor 5or 9$ ,n &realab$l not$9$ ate ond# er$$ #n$tat$$ &atr$%on$ale" # aratarea %ot$5elor 6t s$ a %ar$%$$ a&$tal#l#$ so $al sa# al

$%&a t#l#$ as#&ra

ont#r$lor. Ment$#n$le d$n ra&ort treb#$e sa 9$e ,nsot$te de

e+&l$ at$$le sa# obser5at$$le &r$%are. Art.1.?n on9or%$tate # &r$n $&$$le deontolo/$ e ale a t$5$tat$$ de a#d$t" &art$le se obl$/a sa as$/#re de&l$na on9$dent$al$tate a l# rar$lor. Art.0.8re*ent#l ontra t $ntra ,n 5$/oare ,n e&6nd # data se%nar$$ s$ se o%&letea*a # &re5eder$le le/$slat$e$ $5$le ,n %ater$e. SC AUDIT ONE SRL SC AGRICOL COM SRL

5.2.PLANUL GENERAL DE AUDIT AUDIT ONE SRL PLANUL GENERAL DE AUDIT M"%" n$( &$ ( &"' A#d$tarea ont#r$lor s$ a S$t#at$$lor 9$nan $are ,nto %$te de AGRICOL COM SRL la data de 31.1(.())3" ,n Re/#la%ent#l#$ on9or%$tate # Standardele Internat$onale de ontab$l$tate" Standardele de A#d$t nat$onale" Le/ea ontab$l$tat$$ 1(31001 re&#bl$ ata" a de a&l$ are a Le/$$ ontab$l$tat$$" adr#l General de ,nto %$re s$ &re*entare a S$t#at$$lor 9$nan $are. ?nt$nderea %$s$#n$$ : a#d$tarea s$t#at$$lor 9$nan $are an#ale se 5a e9e t#a ,n &er$oada 14 $an#ar$e . 14 9ebr#ar$e ())!. S"%'$m ! "n3o#m('"on(! )on'(-"! S$ste%#l ontab$l treb#$e sa as$/#re ,nre/$strarea o%&leta s$ ont$n#a a t#t#ror o&erat$$lor e ono%$ e s$ 9$nan $are are %od$9$ a %asa &atr$%on$#l#$.

So $etatea ,nto %este #r%atoarele re/$stre: re/$str#l <#rnal" re/$str#l $n5entar s$ artea %are. A este re/$stre treb#$e sa as$/#re ,n or$ e %o%ent $dent$9$ area s$ ontrol#l o&erat$#n$lor e9e t#ate. S$ste%#l $n9or%at$ #t$l$*at treb#$e sa res&e te nor%ele ontab$le &r$5$nd

#le/erea" &rel#area s$ sto area datelor ,nre/$strate ,n ontab$l$tate. 8r$n $&$$le ontab$le are se a# ,n 5edere la e5al#area &ost#r$lor #&r$nse ,n S$t#at$$le 9$nan $are s#nt: &r$n $&$#l ont$n#ar$$ a t$5$tat$$@ &r$n $&$#l &er%anente$ %etodelor@ &r$n $&$#l &r#dente$@ &r$n $&$#l $nde&endente$ e+er $t$#l#$@ &r$n $&$#l e5al#ar$$ se&arate a ele%entelor de &as$5 s$ de a t$5@ &r$n $&$#l $ntan/$b$l$tat$$@ &r$n $&$#l &ra/#l#$ de se%n$9$ at$e. E4(! (#$( )on'#o! ! " "n'$#n Control#l $ntern are #n rol $%&ortant ,n &astrarea $nte/r$tat$$ &atr$%on$#l#$" l$%$tarea o&erat$#n$lor nee ono%$ e s$ nee9$ $ente" real$tatea s$ e+a t$tatea $n9or%at$$lor ontab$le s$ ,n res&e tarea d$s&o*$t$$lor date de ond# ere. R"%) ! &$ ( &"' re&re*$nta r$s #l &e are a#d$tor#l ,l atr$b#$e #ne$ o&$n$$ neade 5ate" at#n $ 6nd s$t#at$$le 9$nan $are ont$n $n9or%at$$ eronate se%n$9$ at$5e. Se 5a deter%$na r$s #l $nerent" r$s #l de ontrol s$ r$s #l de nedete tare. Se 5a a5ea ,n 5edere de ase%enea r$s #r$le le/ate de or/an$*area /enerala a so $etat$$" res&e t$5:

absenta #n#$ o%&art$%ent de a#d$t $ntern@ ontrol#l $ns#9$ $ent as#&ra a t$5$tat$lor s$ &#n telor de l# r#@

neo #&area an#%$tor &ost#r$ # &ersonal al$9$ at o%&etent de s&e $al$tate@ absenta #nor &ro ed#r$ ontab$le ad%$n$strat$5e. P#(5 ! &$ %$mn"3")('"$ Este ons$derat 3D d$n $9ra de a9a er$" ad$ a 1).))).))) le$. Or$ e eroare /as$ta are de&aseste a est &ra/ re&re*$nta $n9or%at$e se%n$9$ at$5a ons$derare la ,nto %$rea Ra&ort#l#$ de a#d$t. N(' #(0 & #('( %" 6n'"n&$#$( 7#o)$& #"!o# 8ro ed#r$le #$l$*ate &entr# obt$nerea &robelor de a#d$t ,n Control#l ont#r$lor 5or 9$: $ns&e t$a" obser5at$a" $n5est$/area s$ on9$r%area" &ro ed#r$ anal$t$ e. 8robele de a#d$t se 5or obt$ne &r$n esant$oane ontrolate re&re*ent6nd o&erat$#n$" do #%ente" re/$stre ontab$le &e an#%$te &er$oade de /est$#ne. C(!$n&(# ! 7#$4"8"on(! al %$s$#n$$ este #r%ator#l: d$s #t$$ &realab$le s$ &re/at$rea %$s$#n$$@ anal$*a &ro ed#r$lor de ontrol $ntern" sonda<e s$ &re/at$rea &ro/ra%#l#$ de ontrol al ont#r$lor@ as$starea la $n5entar#l 9$*$ @ sele tarea tert$lor &entr# on9$r%are s$ &re/at$rea s r$sor$lor@ obt$nerea #ne$ balante de9$n$t$5e a ont#r$lor@ e 5a 9$ l#ata ,n

ontrol as#&ra ont#r$lor ,ntre&r$nder$$@ obt$nerea s$t#at$$lor 9$nan $are de9$n$t$5e ,na$ntea sed$nte$ ad%$n$strat$e@ ons$l$#l#$ de

&re*enta la sed$nta ons$l$#l#$ de ad%$n$strat$e are ado&ta ont#r$le@ elaborarea ra&ort#l#$ de a#d$t s$ a s r$sor$$ de a9$r%are@ &re*enta la ad#narea /enerala are a&roba ont#r$le. "ro,ramul minimal de control 5a #&r$nde: ontrol#l a t$5elor $%ob$l$*ate@

$n5est$t$$@ sto #r$ s$ ontra te &e ter%en l#n/@ reante s$ &lat$ ,n a5ans@

d$s&on$b$l$tat$ ,n ont#r$ la ban $ s$ asa@ red$tor$ s$ an/a<a%ente@

$%&o*$te s$ ta+e@ a&$tal" re*er5e s$ re/$stre er#te de le/e@ ont#l de &ro9$t s$ &$erdere@

balante de 5er$9$ are. Coo#&on(#$(0 6n&# m(#$(0 % 7$#4"8(#$( %" #$4"8 "#$(

D$re tor#l AUDIT ONE SRL ,n al$tatea sa de a#d$tor 9$nan $ar a#tor$*at 5a e9e t#a at6t ,ndr#%area" s#&er5$*area" re5$*#$rea s$ 5er$9$ ar$le e se $%&#n &entr# obt$nerea &robelor de a#d$t. Ver$9$ ar$le s$ obt$nerea &robelor de a#d$t se 5or 9a e de a#d$tor#l 9$nan $ar a#tor$*at dl.Oltean# Geor/e. salar$at s$ alt$ olaborator$. 5.9.CONTROLUL CONTURILOR S.a &ro edat la 5er$9$ area &r$n sonda< a ont#r$lor anal$t$ e" a balantelor de 5er$9$ are" #r%ar$nd #r%atoarele as&e te %etodolo/$ e: da a ,nre/$strar$le ,n ont#r$ s#nt on9or%e nor%elor de #t$l$*are a ont#r$lor@ da a des9as#rarea ,n ont#r$ anal$t$ e de /rad#l II sa# III ores&#nde nor%elor le/ale ,n 5$/oare@ da a sold#r$le anal$t$ e ores&#nd # sold#r$le ont#r$lor s$ntet$ e@ da a onst$t#$rea de 9ond#r$ &ro&r$$ res&e ta &re5eder$le le/ale@ da a 9l#+#l $n9or%at$onal ores&#nde 9l#+#l#$ te-nolo/$ de &rod# t$e s$ de or/an$*are a /est#n$lor ,n adr#l 9l#+#l#$@ da a 5en$t#r$le real$*ate s#nt ore t e5$dent$ate ,n ont#r$le de 5en$t#r$@ da a -elt#$el$le real$*ate s#nt ore t e5$dent$ate ,n ont#r$le de -elt#$el$@ alte as&e te are &r$5es %etodolo/$a. - Imobili.ari necorporale So $etatea n# are ,nre/$strate ,n e5$denta $%ob$l$*ar$ ne or&orale. Cons$dera% a" dator$ta s$ste%#l#$ $n9or%at$onal e+$stent ,n so $etate s$ a &ro/ra%elor so9t

a -$*$t$onate de<a" dar s$ a elor are #r%ea*a a 9$ &ro #rate" -elt#$el$le treb#$es e5$dent$ate ,n ont#r$le de $%ob$l$*ar$ or&orale. / Imobili.ari corporale I%ob$l$*ar$le or&orale ,nre/$strate s#nt o%&#se d$n %$<loa e 9$+e s$ $%ob$l$*ar$ or&orale ,n #rs. Valoarea %$<lo elor 9$+e este ea de a -$*$t$e d$n l#na de e%br$e ()))" are n# a 9ost s#&#sa ree5al#ar$$ %$<loa elor 9$+e on9or% art.1 al$n 4 d$n EG !)3310.)4.())1. Con9or% EG =)!31003 art.43 EG 07!31001" art.= s$ Ord$n#l MA 31!3())) ontab$l$tatea %$<loa elor 9$+e se t$ne &e #r%atoarele ate/or$$: . . . . . Gr#&a I . Constr# t$$@ Gr#&a II . E -$&a%ente te-nolo/$ e@ Gr#&a III . A&arate s$ $nstalat$$ de %as#rare" ontrol s$ re/lare@ Gr#&a IV . M$<loa e de trans&ort@ Gr#&a VI . Mob$l$er" a&arat#ra b$rot$ a" e -$&a%ente de &rote t$e s$ alte a t$5e or&orale. So $etatea are o e5$denta e+tra ontab$la &e a este /r#&e dar n# s#nt e5$dent$ate ,n balanta anal$t$ a s$ s$ntet$ a. 8e a eea str# t#ra se e5$dent$a*a a%ort$s%ent#l %$<loa elor 9$+e ,n ont#r$le (11 # des9as#rare &e ont#r$ s$ntet$ e de /rad#l II. S$t#at$a %$<loa elor 9$+e este re&re*entata ,n Ane+ele (.7. 0 Stocuri

Sto #r$le se o%&#n d$n: %ater$$ &r$%e" %ater$ale" ob$e te de $n5entar" &rod# t$e ,n #rs de e+e #t$e" &rod#se 9$n$te" &rod#se re*$d#ale" %ar9#r$" a%bala<e. Contab$l$tatea /est$#n$$ se 9a e &e ont#r$ anal$t$ e s$ &e lo #r$ de de&o*$tare" a&l$ 6nd#.se %etoda ant$tat$5 5alor$ a. A56nd ,n 5edere a so $etatea are do#a &#n te de l# r#" #n#l s$t#at ,n <#det#l Calaras$ :s$lo*#l #nde se &r$%es s$ se ond$t$onea*a erealele; s$ alt#l ,n <#det#l G$#r/$# :%oara #nde se %a $na o &arte d$n &rod#sele d$n s$lo*; se 9a #r%atoarele &ro&#ner$: P#o7 n$#" &$ o#5(n"8(#$ ( $4"&$n'$" 5$%'" n"!o# &$ 7#o& %$ %" ( $4"&$n'$" )on'(-"!$ ( ()$%'o#(% Do #%ente &r$%are e 5or 9$ #t$l$*ate: A5$*#l de ,nsot$re al %ar9$$ . od 1!.3.7A A est do #%ent # re/$% s&e $al se 5a 9olos$ a d$s&o*$t$e de trans9er a 5alor$lor %ater$ale de la o /est$#ne la alta" d$s&ersate ter$tor$al" ale a ele$as$ #n$tat$ s$ 5a &#rta obl$/ator$# %ent$#nea '9ara 9a t#ra'. Do #%ent#l se ,nto %este ,n 3 e+e%&lare s$ &ro&#ne% #r%ator#l $r #$t al l#$: . e+e%&lar#l #n# s$ do$ 5a ,nsot$ &rod#s#l &e t$%&#l trans&ort#l#$. D#&a re e&t$a s$ on9$r%area de atre /est$onar#l e a l#at ,n /est$#ne &rod#sele" ele do#a e+e%&lare se on9$r%a de &r$%$re" e+e%&lar#l 1 ra%6ne la /est$onar#l &r$%$tor" $ar e+e%&lar#l ( se rest$t#$e &#n t#l#$ de l# r# de #nde a &le at %ar9a s$ are ,l 5a &reda ,%&re#na # NRCD e%$s de /est$onar#l &r$%$tor la ontab$l$tate@ P#o7 n$#" 7#"4"n& 6n#$5"%'#(#"!$ )on'(-"!$ 6n 5$%'" n$( %$)'o# ! " &$ 7#$! )#(#$

?n #r%a &r$%$r$$ ,n /est$#ne a &rod#s#l#$ 9$*$ &e ba*a A5$*elor de ,nsot$re a %ar9$$" /est$onar#l se tor#l#$ de &rel# rare ,%&re#na # o%$s$a de re e&t$e . ,nto %este do #%ent#l de $ntrare NRCD &entr# ant$tat$le de &rod#s 9$*$ &rel#at de la &rod# ator$ s$ NRCD se 5or ,%bordera s$ se 5or ,%&ere -ea ,n ontab$l$tate # do #%entele de l$5rare de&#se" e9e t#6nd#.se ,nre/$strarea la &ret#l &restab$l$t a&robat de ond# erea so $etat$$. 3!1 :se tor &rel# rare . s$lo*; F 3!1 :9er%a3 ontra t arendare; De $ des ar area d$n /est$#nea 9er%e$ a &rod#s#l#$ 9$*$ re&re*$nta ,n ar area ,n /est$#nea s$lo*#l#$ a a el#$as$ &rod#s. Contab$l$tatea ons$dera a t$5$tatea &r$n $&ala a so $etat$$ o%ert" #t$l$*6nd doar ont#r$le de %ar9#r$" dar &ro&#ne% a &entr# &rod#sele are s#nt s#&#se tarar$$" #s ar$$ s$ ond$t$onar$$ sa 9$e ons$derate %ater$$ &r$%e are s#9era o &rel# rare s$ sa se #t$l$*e*e ont#r$le de &rod#se 9$n$te s$ &rod#se re*$d#ale" &re #% s$ ont#r$le a9erente d$9erentelor de &ret. F(8( )on&"'"on(#"" 8entr# ant$tat$le de &rod#s s#&#se &ro es#l#$ de ond$t$onare" /est$onar#l 5a ,nto %$ do #%ent#l Bon de ons#%" ,n are 5a ,ns r$e ant$tat$le 9$*$ e $ntrate la ond$t$onare e5al#ate la &ret#l &restab$l$t :&ret#l de $ntrare ,n /est$#ne;. 8e ba*a bon#l#$ de ons#% se 5a ,nre/$stra ,n e5$denta ontab$la: =11 F 3!1 D#&a 9$nal$*area &ro es#l#$ de ond$t$onare se obt$ne &rod#s#l 9$n$t" ,nto %$nd#. se 8ro es#l.5erbal de ond$t$onare : # re*#ltatele &rel# rar$$; s$ do #%ent#l de $ntrare &entr# ant$tat$le de &rod#se 9$n$te s$ de s#b&rod#se obt$n#te. E5al#area &rod#selor 9$n$te se 9a e ada#/6nd#.se la &ret#l &restab$l$t :&ret#l de $ntrare; ost#l &rel# rar$$.

?n e+e%&l#l l#at: . se $ntrod# e la ond$t$onat 1))) G/ s$ se obt$n d#&a ad# erea &rod#selor la STAS.#l s&e $9$ 9$e ar#$ &rod#s ,n &arte . 04) G/ &rod#s STAS . !) G/ /o*#r$ . 1) G/ /o*#r$ te-nolo/$ e E5al#area &lea a de la 1))) G/ + (4)) le$ H -elt#$el$ de ond$t$onare (4) le$3G/" de $ 5aloarea de ,nre/$strare este (.=4).))) le$ 8e ba*a do #%entelor :8VC NRCD; se ,nre/$strea*a: 3!4 :s$lo*; F =11 :s$lo*; 3!7 :s$lo*; F =11 :s$lo*; (.=4).))) le$ ().))) le$

8ro&#ne% a &ret#l &restab$l$t sa 9$e a elas$ &entr# toate &rod#sele de a elas$ 9el. Cel &#t$n la 9$nele 9$e ar#$ tr$%estr# s$ la 9$nele an#l#$ este obl$/ator$e deter%$narea ost#l#$ e9e t$5 al &rod# t$e$ s$ ,nre/$strarea ,n e5$denta ontab$la a d$9erentelor de &ret d$ntre &ret#l &restab$l$t s$ ost#l e9e t$5 al &rod#selor real$*at deter%$nat &er total" ast9el: . da a ost#l e9e t$5 este %a$ %are de 6t &ret#l &restab$l$t a&are o d$9erenta ne9a5orab$la are se ,nre/$strea*a ast9el: 3!1F=11 . da a ost#l e9e t$5 este %a$ %$ de 6t &ret#l &restab$l$t a&are o d$9erenta 9a5orab$la are se ,nre/$strea*a ast9el: =11F3!1

P#o7 n$#" 7#"4"n& 6n#$5"%'#(#$( )on'(-"!( ( 4:n8(#"" 7#o& %$!o# 3"n"'$ %" #$8"& (!$ 8e ba*a 9a t#r$$ de l$5rare de &rod#s 9$n$t se ,nre/$strea*a: !11 F =)1 !!(= 8entr# l$5rar$ de &rod#se re*$d#ale !)1 F =)3 !!(= Con o%$tent se ,nre/$strea*a s aderea d$n /est$#ne: =11 F 3!4 &rod#se 9$n$te =11 F 3!7 &rod#se re*$d#ale P#o7 n$#" 7#"4"n& 6n#$5"%'#(#"!$ )on'(-"!$ 6n )(8 ! '"!"8(#"" 7#o& % ! " 3"n"' ;%$m"n'$< 7$n'# )on% m ! "n'$#n (! 3$#m$!o# 8e ba*a A5$*#l#$ de ,nsot$re a %ar9$$ ,nto %$t de stat$a de &rel# rare . se e+&ed$a*a &rod#s#l atre 9er%a bene9$ $ara. Gest$onar#l 9er%e$ e9e t#ea*a re e&t$a s$ ,nto %este NRCD &entr# $ntrarea ,n /est$#ne a se%$ntelor. E5al#area se 9a e la &ret#l de $ntrare d$n /est$#nea se t$e$ de &rel# rare. ?n ontab$l$tate se ,nre/$strea*a: 3)14 F 3!4

Con o%$tent se ,nre/$strea*a d$9erentele de &ret a9erente :&ret#l &restab$l$t H ost#l e9e t$5; 3!1 F =11 d$9erenta ne9a5orab$la =11F 3!1 d$9erenta 9a5orab$la Constatari cu privire la ,estionarea stocurilor ?n eea e &r$5este sold#r$le ont#r$lor de %ater$ale se onstata a 9oarte %#lte ont#r$ anal$t$ e &re*$nta sold#r$ red$toare deter%$nata ,n &r$n $&al de: . nee9e t#area $ntrar$lor de &rod#se re*$d#ale ,n %o%ent#l &rod# er$$ lor : a* 9re 5ent la &rod#sele re*$d#ale de la se tor#l de ond$t$onare; . s$t#at$e are denat#rea*a re*#ltatele 9$nan $are ale so $etat$$@ . #nele $ntrar$ de %ater$ale se e9e t#ea*a 9ara a stab$l$ 5aloarea reala on9or% do #%entelor de l$5rare" $ar #lter$or a este %ater$ale se $ntrod# ,n ons#% la o alta 5aloare@ . la trans9erarea %ater$alelor d$ntre se toare" do #%entele n# se de&#n la ser5$ $#l ontab$l$tate ,n %o%ent#l o&ort#n re6nd s$t#at$$ ,n are 9er%ele $ntrod# ,n ons#% %ater$alele &e are le.a# re e&t$onat dar se tor#l 9#rn$*or n# a de&#s do #%entele &entr# ,nre/$strarea lor ontab$la@ . eror$ ontab$le de s adere d$n /est$#ne@ . &#n ta<ele d$ntre e5$denta ontab$la s$ /est$#nea &#n telor de l# r# n# se 9a e &e ba*a re/$str#l#$ sto #r$lor :do #%ent e treb#$e &re*entat de /est$onar$;" $ &r$n on9$r%area sold#r$lor d$re t ,n re/$str#l de %ater$ale" 9ara a se ,nto %$ o s$t#at$e de &#n ta< are sa 9$e ad#sa la #nost$nta ontab$l#l#$ se9. 8#n ta<ele n# se e9e t#ea*a l#nar.

ons$dera%

a /est$onar$$ n#

#nos

&re5eder$le Le/$$

ontab$l$tat$$ s$ a

re/#la%ent#l#$ de a&l$ are a a este$a. Ane+a = . 9oa$a de l# r# &re*$nta l$sta de ontrol a sto #r$lor s$ a -elt#$el$lor %ater$ale. 1 Situatia creantelor D$n anal$*a reantelor &re*entate ,n 9oa$a de l# r# . Ane+a 11 . se onstata 9a&t#l a 9oarte %#lt$ l$ent$ &re*$nta sold#r$ red$toare. A56nd ,n 5edere 9a&t#l a a easta s$t#at$e n# res&e ta &re5eder$le Le/$$ ontab$l$tat$$ ons$dera% a la 9$nele 9$e are$ l#n$ sa se anal$*e*e s$t#at$a 9$e ar#$ e5$dent$e*e n#%a$ ,n ont#l !10 l$ent$ red$tor$. Re o%anda% ond# er$$ sa e5$te ,n total$tate e9e t#area de 56n*ar$ 9ara &lata as$/#rator$e" #nos 6nd 9a&t#l a nere #&erarea 5alor$$ &rod# t$e$ l$5rate d# e &ra t$ la $%&os$b$l$tatea rel#ar$$ /eneratoare de &enal$tat$. Re*#lta asadar a ne,n asarea la t$%& a l$ent$lor $n9l#entea*a d$re t &ro9$t#l. Cl$ent$$ $ntern$ ne,n asat$ ,n s#%a de 441.3)= %$$ le$ s#nt l$ent$ d$n ontra te a9late ,n der#lare la 31.1(.())3. De ontar$ d$n o&erat$$ ,n &art$ $&at$e ,n s#%a de 4.017.=(( %$$ le$ s#nt aso $er$le real$*ate &entr# ob$e t$5#l %oara s$ &entr# ,n9$$ntarea #lt#r$lor a/r$ ole. S$t#at$a deb$tor$lor d$5ers$ s#nt &re*entat$ ,n Ane+a 13 s$ n# re&re*$nta o &roble%a &entr# so $etate. ?n Ane+a 14 este &re*entata 9oa$a de l# r# # anal$*a &e 5e -$%$ a ont#l#$ l$ent$. $ l#l#$ de &rod# t$e" de ase%enea la a&elarea la s#rse atre b#/et ,%&r#%#tate de dob6n*$ s$ la $%&os$b$l$tatea a -$tar$$ obl$/at$$lor l$ent" $ar a5ans#r$le ,n asate sa se

2 Situatia liti,iilor din creante ne3ncasate ?n #r%a anal$*ar$$ s$t#at$e$ l$t$/$$lor d$n reante ne,n asate re*#lta a a# e+$stat ( dosare ,n stare de <#de ata" #n#l s.a re*ol5at ,n ele d$n #r%a &e ale a%$ab$la ,n #rs#l an#l#$" $ar elalalt se &re on$*ea*a sa se ,n -$da la ,n e&#t#l an#l#$ ())!. C$n6nd ont a so $etatea este bene9$ $ara #n#$ red$t e+tern" ontra tele de red$tare sa# de 56n*are. #%&arare le ,n -e$e ,n a eeas$ 5al#ta" %ot$5 &entr# are n# se ,nre/$strea*a &$erder$ ,n eea e &r$5este l$ -$d$tat$le 9$r%e$ la #n an#%$t %o%ent. Cons$dera% ne esar a at#n $ 6nd ontra t#l se ,n -e$e ,n %oneda nat$onala" sa se sol$ $te s$ &enal$tat$ &entr# ,nt6r*$erea la &lata on9or% ontra telor sa# on9or% le/$slat$e$ &entr# a re #&era ,n ,ntre/$%e &re<#d$ $#l reat. Re o%anda% a e5$denta ontab$la a l$ent$lor ,n l$t$/$# sa se t$na # a<#tor#l ont#l#$ !17 . Cl$ent$ $n ert$" %a$ ales a e+$sta &os$b$l$tatea onst$t#$r$$ de &ro5$*$oane ded# t$b$le ,n ont#l 1411. 4 Situatia datoriilor D$n anal$*a ont#r$lor de 9#rn$*or$ s$ a red$tor$lor d$5ers$ . 9oa$a de l# r# d$n Ane+a 1( re$ese a so $etatea are de a -$tat 9#rn$*or$ e+tern$ de $%ob$l$*ar$ s$ 9#rn$*or$$ &entr# e+&ort" &re #% s$ red$t#l e+tern obt$n#t de la o alta so $etate. So $etatea are ontra te # a est$a &entr# a a -$ta dator$$le ,n ter%en de ! an$" 9a&t e n# a9e tea*a l$ -$d$tatea 9$r%e$. Ane+a 1) s$ Ane+a 1( &re*$nta 9#rn$*or$$ s$ red$tor$$" $ar Ane+a 1! &re*$nta anal$*a &e 5e -$%$ a ont#l#$ 9#rn$*or$.deb$tor$" $ar Ane+a 17 anal$*a &e 5e -$%$ a ont#l#$ deb$tor$ . d$5ers$. So $etatea a $n asat e -$5alent#l ,n USD a 1=.)==.4!1.(4) le$ de la l$ent#l e+tern &entr# 9#rn$*area de 9loarea soarel#$. So $etatea n# a &#t#t res&e ta ontra t#l" dar ,n an#l ())! se 5a trans9or%a a est a5ans ,n red$t &e ter%en %ed$# :tre$ an$;. 5 Casa si conturi deschise la banci

So $etatea are

ont#r$ des -$se ,n %oneda nat$onala :LEU;

6t s$

ont#r$

des -$se ,n de5$*e :USD;. ?n e+er $t$#l 9$nan $ar ())3 so $etatea a ,nre/$strat ,n ont#l de d$s&on$b$l ,n le$ #n 5ol#% al ,n asar$lor ,n s#%a de 11).(14.1=! %$$ le$" $ar a &lat$ s#%a de 11).)3(.=)1 %$$ le$. La s96rt#l an#l#$ ())! sold#l la d$s&on$b$l ,n le$ era de (43.1=3 %$$ le$. ?n an#l ())3 so $etatea a der#lat &r$n ont#l de d$s&on$b$l ,n de5$*e #n 5ol#% al tran*a t$$lor ,n s#%a de 0).33).1)1 %$$ le$ &e ,n asar$ s$ 0).(!=.44( %$$ le$ &e &lat$. So $etatea e9e t#ea*a %a<or$tatea ,n asar$lor s$ &lat$lor &r$n $nstr#%ente de ban a ,n &ro ent de 0)D d$n total#l tran*a t$$lor. Re9er$tor la d$s&on$b$l#l d$n la &ersoane 9$*$ e ,n /eneral. 6 "rovi.ioane So $etatea are ,n der#lare #n ontra t de red$t e+tern &e te%en l#n/ &entr# 9$nantarea $n5est$t$$lor s$ a a -$*$t$$lor de %ar9a. De ase%enea %a<or$tatea ontra telor de 56n*are. #%&arare s$ de 9$nantare a/r$ ola se ,n -e$e ,n USD &entr# a e5$ta &$erder$le d$n d$9erenta de s -$%b 5al#tar. Ine5$tab$l a estea tot#s$ e+$sta dator$ta 9l# t#at$e$ #rs#l#$ de s -$%b" %ot$5 &entr# are so $etatea onst$t#$e &ro5$*$oane ,n 5aloare de (.!4).4!0 %$$ le$. -7 Capitaluri proprii Capital social Ca&$tal#l so $al al so $etat$$ este $nte/ral stra$n de (71.))) USD" e -$5alent a !.0(!.473.))) le$" 5arsat $nte/ral la data onst$t#$r$$ so $etat$$" d$5$*at ,n 3.))) &art$ so $ale a 1.7!1.4(1 le$ 9$e are. 8e &ar #rs#l e+er $t$#l#$ 9$nan $ar ())3 so $etatea n# a ,nre/$strat rester$ sa# %$ sorar$ de a&$tal. asa a esta re&re*$nta doar 1)D d$n 5ol#%#l

tran*a t$$lor 9$$nd 9olos$t ,n s&e $al &entr# &lata -elt#$el$lor #rente s$ al ,n asar$lor de

Re.erve So $etatea d$s&#ne de #r%atoarele t$&#r$ de re*er5e onst$t#$te on9or% Le/$$ 1(31001 re&#bl$ ata s$ Le/$$ 313100) # %od$9$ ar$le s$ o%&letar$le #lter$oare. 1.Re*er5e le/ale A estea s#nt onst$t#$te d$n &ro9$t#l br#t al so $etat$$ ,n &ro ent de 4D &6na e a esta 5a at$n/e ()D d$n a&$tal#l so $al s#bs r$s s$ 5arsat al so $etat$$. A estea n# a# 9ost onst$t#$te &6na la data de 31.1(.())3. (.Alte re*er5e ?n s#%a de 0.341.(7( le$ &er$oadelor anter$oare so $etat$$. 11.Taxe fiscale Societatea a a+'t -n a& ilie .//0 'n cont ol !e fon! ca e a constatat !e"ite estante si )a1o a i !e -nt2 ,ie e !'&a c') ' )ea,a3 onst$t#$te d$n &ro9$t#l net al so $etat$$ a9erent

are 5or 9$ 9olos$te &entr# de*5oltarea #lter$oara a a t$5$tat$$

De"it Ma1o a i !e I)&o,it sala ii T$A Fon! ;an!ica&ati Fon! -n+ata)2nt P$CSC 9.76:<=/9=/. -nt2 ,ie e 0:>=/05 8<>=8<7=><: 87=50< .=05/=>5. -

S')e constatate O4 50678 :/0=.75 O4 .96/: alin 0 88=/99 .>=</5 :/0=:8< -

TOTAL

85:=<7>=.9.

:/0=.75

./>=9<5

So $etatea a a -$tat s#%ele onstatate de or/an#l de ontrol" %a$ &#t$n TVA &entr# are a ,nto %$t do #%entat$a &entr# a&robarea ,nlesn$r$lor la &lata on9or% OUG !)3())!" erere de&#sa la (!.)!.())! la Ad%$n$strat$a A$nantelor 8#bl$ e a se tor#l#$ !. A#d$tarea s.a real$*at &entr# &er$oada )1.)1.)3.31.1(.())3. Impozitul pe veniturile salariale $e ifica ea s-a efect'at -n "a,a & e+e!e ilo ' )atoa elo acte no )ati+e3 . . O4 80677 & i+in! i)&o,it'l &e +enit ?4 :/99677 & i+in! a& o"a ea no )elo )eto!olo(ice !e a&lica e a O4 80677 . O4 86.//. & i+in! i)&o,it'l &e +enit

Din anali,a !oc')entelo & e,entate s-a constatat ca A4RICOL COM SRL a+ea la !ata !e 0:=:.=.//0 'n n')a !e <: !e an(a1ati c' ca te !e )'nca &e &e ioa!a ne!ete )inata si 'n n')a !e :/ cola"o ato i= Pe &e ioa!a s'&'sa a'!it'l'i s-a +e ificat & in son!a1 )o!'l !e a&lica e a i)&o,it'l'i &e +enit' ile sala iale confo ) calc'latoa elo si ( ilelo !e i)&o,ita e afe ente@ & ec') si !ata &latii sala iilo si a i)&o,it'l'i !ato at cat e "'(et'l !e stat -n confo )itate c' & e+e!e ile le(ale s's )entionate= Taxa pe valoarea adaugata $e ifica ea s-a efect'at -n "a,a & e+e!e ilo ' )atoa elo acte no )ati+e3 . . O4 067. & i+in! T$A c' )o!ifica ile si co)&leta ile 'lte ioa e OU4 n =:86.//: & i+in! T$A

?4 </:6.//: &ent ' a& o"a ea No )elo !e a&lica e a OU4 :86.//: & i+in! T$A

Pe &e ioa!a s'&'sa a'!it'l'i@ es&ecti+ /:=/:=.//0 - 0:=:.=.//0@ !in cont ol'l efect'at & in son!a1 as'& a 1' nalelo !e +2n,a i si c')&a a i@ a fact' ilo e)ise si a fact' ilo & i)ite !e la !i+e si f' ni,o i@ a !econt' ilo !e T$A@ a "alantelo !e +e ifica e l'na e si a "ilant' ilo se)est iale societatea a calc'lat@ -n e(ist at si +i at co ect T$A= Con!'ce ea t e"'ie sa tina cont ca ne&lata &ot i+it le(ii si la te )enele le(ale a T$A -n confo )itate c' & e+e!e ile Le(ii >867< - Le(ea &ent ' co)"ate ea e+a,i'nii fiscale@ constit'ie cont a+entie si se sanctionea,a -n confo )itate c' & e+e!e ile a t=:8 alin=. &ct=< !in Le(ea >867< c' a)en!a cont a+entionala !e la 0//=/// lei la 0=///=/// lei= Fondul special pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap $e ifica ea s-a efect'at -n "a,a & e+e!e ilo ' )atoa elo acte no )ati+e3 . . Le(ea n =5867. & i+in! & otectia sociala a &e soanelo ;an!ica&ate OU4 n =:/.677 & i+in! & otectia sociala si -nca! a ea -n )'nca a &e soanelo c' ;an!ica& . ?4 n =<.86.//. &ent ' a& o"a ea No )elo Meto!olo(ice & i+in! con!itiile !e -nca! a e ale asistent'l'i &e sonal al &e soanei c' ;an!ica& . Le(ea n =:906.//. !e )o!ifica e si co)&leta e a OU4 n =:/.677 an'ale@ s-a constatat ca

Pe &e ioa!a s'&'sa a'!it'l'i@ es&ecti+ /:=/:=.//0 - 0:=:.=.//0@ !in cont ol'l efect'at & in son!a1 & i+in! )o!'l !e calc'l si +i a e a fon!'l'i !e soli!a itate &ent ' ;an!ica&ati s-a constatat ca a fost calc'lat si +i at co ect=

P eci,a) toto!ata ca -n confo )itate c' & e+e!e ile a t=<0 !in OU4 n =:/.677@ a'!ito ii a' +e ificat !aca societatea a ef',at sa an(a1e,e &e soane c' ;an!ica&@ constat2n!'-se ca -n &e ioa!a s'&'sa a'!ita ii n' a' e*istat ase)enea solicita i= Cu privire la respectarea disciplinei financiar-valutare n conformitate cu prevederile OG 1 !"# apro$ata prin %egea 1&!"'( !in +e ifica ea actelo si !oc')entelo &'se la !is&o,itie@ es&ecti+ !ecla atii !e -ncasa e +al'ta a@ !ecla atii +a)ale !e e*&o t@ fact' i e*te ne@ e*t ase !e cont si cont acte co)e ciale e*te ne@ a'!ito ii a' constatat ca societatea -n &e ioa!a fe" 'a ie .//0 - 0:=:.=.//0 a efect'at 'n n')a !e ::0 e*&o t' i -n +aloa e totala !e 9<>=77/@5> A ca e a' fost -ncasate -n totalitate@ -n te )enele le(ale= 5.=.CONTROLUL SITUAIILOR FINANCIARE DE SINTEZ LA 31.12.200/ Den&'irea in(icator&l&i A.I'o+ili,ari necor-orale B.I'o+ili,ari cor-orale Din care% 1.Teren&ri 2.Constr&ctii .Instalatii te2nice si 'asini $.Alte instalatii3 &tila4e si 'o+ilier 1.I'o+ili,ari cor-orale 5n c&rs C.I'o+ili,arile *inanciare Acti6e i'o+ili,ate 7 Total Acti6e circ&lante 7 Stoc&ri Creante Casa cont&ri la +anci Acti6e circ&lante7 Total C2elt&ieli 5n a6ans Datorii ce tre+&ie -latite 5ntr7o E)erciti&l *inanciar 2##2 # 11./#202 122#2## 022#.01 11 01# #"# # # # 1 2"20#1 "1.$/"$. 1""$10#1 /2#12" 1#12$1/"# # 1211#$$.

2## # 210#1$0. 122#2## "/00#/2 12 "10 # 0111. 1#21# 0 # 2 /1$111 2#00#1. 1 12/#1# $/#/0 $1 ".1/ $"/ 1 "1#$1#"

-erioa(a (e &n an Datorii ce tre+&ie -latite 5ntr7o -erioa(a 'ai 'are (e &n an 8ro6i,ioane -entr& risc&ri si c2elt&ieli 9enit&ri 5n a6ans Ca-ital si re,er6e Ca-ital s&+scris 6arsat Re,er6e Re,&ltat&l re-ortat7S( Re,&ltat&l e)erciti&l&i Re-arti,area -ro*it&l&i Ca-ital&ri -ro-rii Ca-ital&ri total

# # $/1/.$2 $/1/.$2 / 1" 2110"1102 121 #" 1 # 7$#0"2 1 7$#0"2 1

1$2.2.1# 2$1#1$/ $/1/.$2 $/1/.$2 / 1" 10. 2" 1$.###$ 1$.###$ 1$#1..2 1$#1..2

CONTUL DE PROFIT %I PIERDERE Den&'irea in(icator&l&i Ci*ra (e a*aceri neta 8ro(&ctia 6:n(&ta 9enit&ri (in 6:n,area 'ar*&rilor Alte 6enit&ri (in e)-loatare 9enit&ri (in e)-loatare 7 Total C2elt&ieli c& 'ateriile -ri'e si 'ateriale cons&'a+ile Alte c2elt&ieli 'ateriale Alte c2elt&ieli (in a*ara C2elt&ieli -ri6in( 'ar*&rile C2elt&ieli c& -ersonal&l A'orti,ari si -ro6i,ioane -entr& (e-recierea i'o+ili,arilor cor-orale si necor-orale Alte c2elt&ieli (e e)-loatare C2elt&ieli -ri6in( -restatiile e)terne C2elt&ielile c& alte i'-o,ite3 ta)e si 6arsa'inte asi'ilate C2elt&ieli (e e)-loatare7Total Re,&ltat&l (in e)-loatare78ro*it 9enit&ri (in (o+:n,i E)erciti&l *inanciar 2##2 ../"1 /# 1 11$1 .000// . 111" ..//#/$" 11$$1. 2# .. /#$$ 1 $#""/# " 2 0$#2 "#$101 1.1111$# 11"1002$ 12/"/10 01$#"102 121"2."0 100/

2## / ".0/ # $. $1.$ "/1$2.10 # / ".0/ # $201"$2 $1$ ./ 1 101#1 0#1" 1 20.#210 "0#.#0 10/#20# $.#/"." /"# "2 .1./.2" 1"#./0$. 1.2.0

Alte 6enit&ri *inanciare 9enit&ri *inanciare7 Total A4&starea 6alorii i'o+ili,arilor *inanciare a in6estitiilor *inanciare (etin&te ca acti6e circ&lante C2elt&ieli 9enit&ri C2elt&ieli -ri6in( (o+:n,ile Alte c2elt&ieli *inanciare C2elt&ieli *inanciare7Total Re,&ltat&l *inanciar7 -ier(ere Re,&ltat&l c&rent7-ro*it 9enit&ri e)ce-tionale C2elt&ieli e)ce-tionale Re,&ltat&l e)ce-tional7 -ier(ere 9ENITURI TOTALE C;ELTUIELI TOTALE RE<ULTATUL BRUT78ROFIT IM8O<IT 8E 8ROFIT RE<ULTATL NET78ROFIT E+a%$narea de ansa%bl# a b$lant#l#$

2$01.11 2$0. "$ 710$#1. " # 10$#1. " # 1/ 2 ./2 2/1"#1$ $1#0.# 121 2110 # 12"1 12"1 "#$1" 2 0" 2.1#1 121 #" 1 # 121 #" 1 ontab$l a stab$l$t 9a&t#l

02/##1 0$02.. 2$1#1$/ 2$1#1$/ # 1" 01 //0$#1# 12$.2/0$ 11"200". 0212/0# # ."2/10 ."2/10 /$12 2#. "/#1 2# 1$.###$ # 1$.###$ a s$t#at$$le

9$nan $are s#nt oerente" ,n on ordanta # datele d$n ontab$l$tate" t$n6nd ont de #noastere /enerala a ,ntre&r$nder$$" de se tor#l de a t$5$tate s$ de %ed$#l so $o. e ono%$ " s#nt &re*entate d#&a &r$n $&$$le ontab$le s$ re/le%entar$le ,n 5$/oare" t$n ont de e5en$%entele &oster$oare ,n -$der$$ e+er $t$#l#$. Din +e ifica ea fiselo !e cont &ent ' o&e atii !i+e se@ a cont' ilo !e +enit' i si c;elt'ieli@ notelo conta"ile@ "alantelo !e +e ifica e l'na e@ "ilant' ilo an'ale & ec') a !oc')entelo 1'stificati+e ca e a' stat la "a,a -n e(ist a ilo si c')&a a i & i+in! T$A@ e(ist ele !e conta"ile@ es&ecti+ fact' i e)ise@ fact' i f' ni,o i@ !oc')ente c' e(i) s&ecial@ & ec') si 1' nalele !e +2n,a i conta"ilitate ce 'te -n confo )itate c' Re('la)ent'l !e a&lica e a Le(ii >.67: a& o"at & in ?4 8/<670@ &e &e ioa!a s'&'sa a'!ita ii@ es&ecti+ /:=/:=.//0 0:=:.=.//0@ s-a' constatat ' )atoa ele3

P eci,a) ca !in +e ifica ea efect'ata@ a'!ito ii a' constatat ca societatea a -n e(ist at la !ata !e 0:=:.=.//0 'n & ofit !e 5=<8/=//<=/// lei@ aco&e in! &ie !e ea fiscala ante ioa a !ato ata -n & inci&al &ie !e ii financia e ca',ate !e 'n c e!it e*te n -n s')a !e .=>.<=>0/ USD &ent ' ca e -n confo )itate c' & e+e!e ile OU4 .:86./// si ?4 </.6./// s-a' constit'it & o+i,ioane &ent ' &ie !e i !in !ife ente !e c' s +al'ta = Mentiona) toto!ata ca -n c' s'l an'l'i .//.@ societatea a -n e(ist at & ofit c' ca e s-a !i)in'at &ie !e ea fiscala ante ioa a !e la .:=:9>=:9.=758 lei la 7=/08=00:=759 lei@ )ai a)2ne !e aco&e it o &ie !e e conta"ila -n s')a !e 0=598=0.>=/// lei= Cont#l de 8ro9$t s$ 8$erdere 9$nan $are" 5en$t#r$ e+ e&t$onale" : &ro9$t s$ &$erdere;. A estea s#nt: Ven$t#r$ d$n E+&loatare Ven$t#r$ A$nan $are Ven$t#r$ E+ e&t$onale !O!AL *#%I!'RI C-elt#$el$ d$n E+&loatare C-elt#$el$ A$nan $are C-elt#$el$ E+ e&t$onale !O!AL C+#L!'I#LI "RO$I! 03.1=7.0(0 %$$ le$ 7!7.(=1 %$$ le$ ) %$$ le$ 68 1/0 /74 mii lei =4.=0=.(13 %$$ le$ 1(.!=(.07! %$$ le$ =1(.047 %$$ le$ 56 710 /70 mii lei 1 847 778 mii lei #&r$nde : 5en$t#r$ d$n e+&loatare" 5en$t#r$ -elt#$el$ 9$nan $are s$

-elt#$el$ d$n e+&loatare"

-elt#$el$ e+ e&t$onale" /r#&ate d#&a nat#ra a estora" dar s$ re*#ltat#l e+er $t$#l#$

So $etatea a ,nre/$strat ,n ontab$l$tate toate do #%entele ontab$le are a# ,ntr#n$t al$tatea de do #%ent ontab$l 9. E.G.1313100=" ,n ord$ne ronolo/$ a. So $etatea a a o&er$t &$erderea d$n an$$ &re edent$ ,n s#%a totala de 0.)3=.33( %$$ le$ ra%6n6nd de a o&er$t o &$erdere ontab$la ,n s#%a de 3.47=.3(1 %$$ le$. 8entr# an#l ())3 &r$n $&al$$ $nd$ ator$ e ono%$ o. 9$nan $ar$ a$ so $etat$ s#nt: I I%DICA!ORI D# LIC+IDI!A!# 1. Ind$ ator#l lichiditatilor curente F A t$5e #rente : Dator$$ #rente F ).0) #nde: A t$5e #rente F A t$5e C$r #lante Dator$$ #rente F Dator$$ e treb#$es &lat$te ,ntr.#n an de *$le

A est $nd$ ator o9era /arant$a a o&er$r$$ dator$$lor #rente d$n a t$5e #rente. Valoarea re o%andata a 9$$nd a e&tab$la este ,n <#r#l 5alor$$ de (. (.Ind$ ator#l lichiditatilor reduse F :A t$5e #rente.Sto #r$;: Dator$$ #rente@ F).37 Se ons$dera o l$ -$d$tate $%ed$ata b#na da a $nd$ ator#l este #&r$ns $ntre ).4 s$ 1. 3.Ind$ ator#l de solvabilitate patrimoniala F Ca&$tal#r$ &ro&r$$ : Total &as$5 I1)) F(.)!D Re&re*$nta /rad#l ,n are so $etatea &oate 9a e 9ata obl$/at$$lor de &lata.

Se ons$dera o sol5ab$l$tate b#na da a $nd$ ator#l este %a$ %are de 3)D. <=Rata enta"ilitatii econo)ice B P ofit !in e*&loata e 3 Total acti+e C :// B .9=0.D Acest in!icato e*& i)a ca&acitatea societatii !e a & o!'ce & ofit !in acti+itatea !e "a,a= Aceasta ata t e"'ie sa fie s'&e ioa a atei !e inflatie= II INDICATORI DE RISC :=In!icato 'l ( a!'l'i !e -n!ato a e B Ca&ital -)& ')'tat 3 Ca&ital & o& i' F1.37= #nde: Ca&$tal#l ,%&r#%#tat F Total red$te s$ ,%&r#%#t#r$ # ter%en de

ra%b#rsare &este #n an" res&e t$5 red$te ban are" ,%&r#%#t#r$ de la $nst$t#t$$ 9$nan $are" ,%&r#%#t#r$ de la a t$onar$" aso $at$$ sa# alte &ersoane" red$te 9#rn$*or$. Ca&$tal#l &ro&r$# F re/le%entar$lor le/ale. III= INDICATORI DE ACTI$ITATE 1.*ite.a de rotatie a Stocurilor F Cost#l 56n*ar$lor : Sto %ed$# F 1.3( A est $nd$ ator a&ro+$%ea*a de 6te or$ sto #l a 9ost r#lat &e &ar #s#l e+e $t$#l#$ 9$nan $ar. 8rod# t$a a/r$ ola d$n an#l ())! n# a &er%$s a -$*$t$a de ereale &entr# a 9$ re56nd#ta" $ar so $etatea a 9ost ne5o$ta sa 56nda %ar9a d$n &rod# t$a an#l#$ ())( la #n &ret are sa ,$ &er%$ta ont$n#area a t$5$tat$$" %ot$5 &entr# are a aste&tat %o%ente 9a5orab$le &entr# 56n*are. (.%umar de .ile de stocare F Sto %ed$# : Cost#l 56n*ar$lorI374 a&$tal so $al" re*er5e le/ale" alte re*er5e" &ro9$t#l

ned$str$b#$t" re*#ltat#l e+er $t$#l#$ s$ alte ele%ente de a&$tal &ro&r$# onst$t#$te &otr$5$t

F (== *$le A est $nd$ ator arata n#%ar#l de *$le ,n are b#n#r$le s#nt sto ate ,n so $etate. 3.*ite.a de rotatie a debitelor 9 clienti F Sd %ed$# !11 : CA $I 374 *$le F !3 *$le Cal #lea*a e9$ a $tatea &ersoane$ <#r$d$ e ,n ole tarea reantelor sale. E+&r$%a n#%ar#l de *$le &6na la data la are deb$tor$$ $s$ a -$ta dator$$le atre so $etate. A est l# r# este datorat 9a&t#l#$ a so $etatea a &r$%$t s&re ,n asare CEC.#r$ # data e%$ter$$ la 14 *$le de la l$5rarea %ar9$$ s$ # alt$ l$ent$ a l# rat &r$n o%&ensare. So $etatea este ne5o$ta sa 56nda la #n &ret are sa a o&ere ost#r$le" $ar l$ent$$ are a e&ta a est &ret dores &lata a%6nata a %ar9$$. I* I%DICA!ORI D# "RO$I!A(ILI!A!# 1.Rentabilitatea capitalului an,ajat F 8ro9$t br#t : Ca&$tal#l an/a<at F 1.1) A est $nd$ ator arata &ro9$t#l &e are ,l obt$ne &ersoana <#r$d$ a d$n ban$ $n5est$t$ ,n a9a ere. (.Marja bruta din v:n.ari F 8ro9$t#l br#t d$n 56n*are : C$9ra de a9a er$I1)) F 10.(7D In9or%at$$le &e are le 9#rn$*ea*a a est $nd$ ator arata 9a&t#l da a so $etatea este a&ab$la sa.s$ ontrole*e ost#r$le sa# sa obt$na &ret#l de 56n*are o&t$%. Un &ro ent %$ s oate ,n e5$denta 9a&t#l a so $etatea n# este a&ab$la sa.s$ ontrole*e ost#r$le sa# sa obt$n #n &ret o&t$% de 56n*are. ?n a est a*" &ret#l de 56n*are o&t$% este $%&#s de &$ata s$ n# re#seste sa a o&ere toate ost#r$le s$ %a$ ales red$t#l e+tern obt$n#t &entr# a -$*$t$$ de ereale s$ $n5est$t$$.

A est$ $nd$ ator$ are a# 9ost al #lat$ ,n ear a sa redea o $%a/$ne de ansa%bl# as#&ra a t$5$tat$$ so $etat$$" a re*#latelor s$ s$t#at$a 9$nan $ara s$ a# 9ost al #lat$ &e ba*a datelor d$n B$lant s$ d$n Cont#l de 8ro9$t s$ 8$erdere. ?n #r%a ontrol#l#$ ont#r$lor s$ a s$t#at$$lor 9$nan $are a#d$tor#l s$.a 9or%at o o&$n$e 9ara re*er5e &e are o 9or%#lea*a ,n ra&ort#l de a#d$t. .RAPORTUL DE AUDIT AUDIT ONESRL Calea se "an $o!a n =:00 RAPORT DE AUDIT =n atentia 8REsEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE A SC AGRICOL COM SRL BUCUREsTI ?n ba*a ontra t#l#$ de a#d$t 9$nan $ar s$ ert$9$ are a b$lant#l#$ ontab$l a SC AGRICOL COM SRL nr.1(33(1.)1.())! a% &#s ,n a&l$ are &ro ed#r$le on5en$te re9er$toare la 5er$9$ area b$lant#l#$ ontab$l s$ a ont#l#$ de &ro9$t s$ &$erdere ale so $etat$$ AGRICOL COM SRL la 31.1(.())3. Ver$9$ area noastra a 9ost e9e t#ata on9or% Nor%elor nat$onale de a#d$t are on orda # Nor%ele $nternat$onale de a#d$t re9er$toare la %$s$#n$le de 5er$9$ are &e ba*a de &ro ed#r$ on5en$te. No$ a% a#d$at b$lant#l AGRICOL COM SRL" ,nto %$t la data de 31.1(.())3" &re #% s$ ont#l de &ro9$t s$ &$erdere" s$t#at$a 9l#+#r$lor de n#%erar s$ s$t#at$a %od$9$ ar$lor a&$tal#r$lor &ro&r$$ &entr# e+er $t$#l ,n -e$at la data %ent$onata. A este s$t#at$$ 9$nan $are s#nt s#b res&onsab$l$tatea ond# er$$ AGRICOL COM SRL" res&onsab$l$tatea noastra este de a e+&r$%a o o&$n$e as#&ra a estor s$t#at$$ 9$nan $are &e ba*a a#d$t#l#$ e9e t#at.

A% e9e t#at a#d$t#l nostr# on9or% Standardelor Internat$onale de A#d$t :ISA;. A este standarde er a a#d$t#l sa 9$e &lan$9$ at s$ sa 9$e e9e t#at ast9el ,n 6t sa obt$ne% o as$/#rare re*onab$la a s$t#at$$le 9$nan $are n# ont$n eror$ se%n$9$ at$5e. Un a#d$t $n l#de e+a%$narea &e ba*a de teste" a &robelor de a#d$t e s#st$n s#%ele s$ $n9or%at$$le &re*entate ,n s$t#at$$le 9$nan $are. Un a#d$t $n l#de de ase%enea e5al#area &r$n $&$$lor ontab$le 9olos$te s$ e+a%$nar$le 9a #te de atre ond# ere" &re #% s$ e5al#area &re*entar$$ /enerale a s$t#at$$lor 9$nan $are. No$ ons$dera% a a#d$t#l nostr# onst$t#$e o ba*a re*onab$la &entr# e+a%$narea o&$n$$lor noastre. A% des9as#rat a#d$t#l nostr# ,n on ordanta # O#&"n ! m"n"%'# ! " 3"n(n'$!o# 7 -!")$ n# >/?2002 s$ on9or%$tate # a estea. No$ n# a% &art$ $&at la $n5entar$erea 9a&t$ a a sto #r$lor 9$*$ e ale AGRICOL COM SRL la 31 de e%br$e ())3 &entr# a" %o%ent#l an/a<ar$$ noastre este #lter$or a este$ date. A&re $e% a a easta s$t#at$e re&re*$nta o l$%$tare a ar$e$ de a&l$ are a a#d$t#l#$ dar are n# este se%n$9$ at$5a" t$n6nd ont de 9a&t#l a so $etatea a e9e t#at $n5entar$erea &atr$%on$#l#$ on9or% &re5eder$lor le/ale. A#d$t#l a real$*at: a; e+a%$narea" &r$n sonda<" a ele%entelor are <#st$9$ a datele ont$n#te ,n s$t#at$$le 9$nan $are@ b; obser5area 9$*$ a &entr# sto #r$ s$ %$<loa e 9$+e la s96rs$t#l l#n$$ $an#ar$e@ ; on9$r%ar$le d$re te # #n$$ l$ent$ s$ 9#rn$*or$@ # Standardele Internat$onale de Contab$l$tate s$ s#nt ,n

d; 5er$9$ area do #%entara@ e; a&re $erea &r$n $&$$lor ontab$le #r%ate &entr# ,nto %$rea s$t#at$$lor 9$nan $are@ 9; a&re $erea est$%ar$lor se%n$9$ at$5e ret$n#te de ond# ere &entr# stab$l$rea s$t#at$$lor 9$nan $are@

/; a&re $erea &re*entar$$ lor ,n ansa%bl#. ?n opinia noastra" situatiile ;inanciare pre.inta 3n mod corect) sub toate aspectele semni;icative po.itia ;inanciara a AGRICOL COM) a re.ultatelor ;inanciare) precum si a ;luxurilor de numerar pentru anul 3ncheiat) care ne impun exprimarea unei opinii ;ara re.erve cu privire la modul 3n care aceste situatii ;inanciare repre.inta o ima,ine ;idela a so $etat$$ la ,n -e$erea e+er $t$#l#$ 9$nan $ar al an#l#$ ())3. A% 9a #t #nele obser5at$$ sa# re o%andar$ ,n adr#l ontrol#l#$ ont#r$lor" 9$$nd #t$le elor e 5or #t$l$*a ra&ort#l" dar a estea n# re&re*$nta o re*er5a. AUDITOR Data 14.)(.())!