Está en la página 1de 8

RECULL DE PÀGINES WEB

ACTIVITATS DE LECTURA per a 3r i 4t

Selecció de pàgines web disponibles a


Internet amb activitats i suggeriments
interessants per treballar amb els
alumnes de segon cicle de primària

Pla de Suport a la Lectoescriptura


Darrera actualització 27/10/2008
RECULL PÀGINES WEB

ACTIVITATS DE LECTURA EN CATALÀ

HABILITATS VISUALS I DE COMPRENSIÓ

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?
idsite=151&cont=3523&lang=ca&campa=yes

Pàgina de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar on podreu trobar el Pla


de Suport a la Lectoescriptura i recursos diversos per aplicar a l’aula.

http://weib.caib.es/iaqse/eines_1.htm

Pàgina on podeu trobar proves diverses elaborades per diferents centres


d’avaluació de la lectura. També hi trobareu enllaços sobre lectura eficaç.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

Pàgina per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació
de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica i amb activitats
amb graus de dificultat diferents.

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm

Aquest material està constituït per un seguit d'activitats relatives al procés de


descodificació i de comprensió lectora. Els seus objectius són:

• Aportar una sèrie d'exercicis sistematitzats i seqüenciats per potenciar en els


alumnes habilitats lectores:
- entrenar la conducta ocular en un àmbit significatiu,
- activar els coneixements previs del tema escollit,
- facilitar l'ampliació de vocabulari.

• Motivar l’alumnat perquè millori la seva competència lectora mitjançant l’ús


d’un programa informàtic amb material interactiu, atractiu i lúdic, ajustat a cada
nivell de lectura.

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)
http://edukarapalma.googlepages.com/efic%C3%A0cialectora

En aquest enllaç hi trobareu exemples per treballar l’agilitat visual mitjançant


gimnàstica ocular. També hi ha un enllaç amb Totacent, on podeu trobar
exemples d’activitats per treballar les habilitats bàsiques, idees per treballar
l’escriptura, el raonament, la comprensió, etc.

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/flectura.php

Pàgina molt pràctica per elaborar material imprimible i construir encreuats,


sopes de lletres i textos incomplets.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/casapere/jclic/casapere.jclic.zip

Conte amb estructura repetitiva per treballar la seqüenciació i la memòria.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/endevina/jclic/endevina.jclic.zip

Endevinalles sobre temes diversos: el cos, l’escola, els aliments, el temps, etc.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/sopaval/jclic/sopaval.jclic.zip

Sopes de lletres sobre camps semàntics diferents: fruites, mamífers, futbol, etc.

http://www.editorialteide.es/Index.html

L’editorial Teide té un enllaç, Racó dels alumnes, en el qual podeu trobar-hi


petites propostes de treball de la llengua i activitats en línia que són
imprimibles.

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm

En aquesta pàgina podeu trobar-hi un enllaç als jocs lic de la Generalitat de


Catalunya. És un material imprimible amb diferents propostes de jocs de
llengua: sopes de lletres, encreuats, associació de frases, etc. Principalment
està dirigit a l’alumnat nouvingut, però també es pot utilitzar per treballar
diferents aspectes del llenguatge.

http://www.childtopia.com/

Pàgina on hi ha jocs de memòria, llenguatge i habilitat que treballen aspectes


bàsics implicats en la lectura.

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)
http://www.elperiodico.com/info/servicios/pasat/cat/ahorcado.htm

Pàgina en la qual hi trobareu el clàssic joc del penjat.

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/patins/jclic/patins.jclic.zip

Paquet d’activitats de comprensió lectora sobre el text “Sobre rodes”. Hi ha dos


nivells i en ells podeu trobar diferents propostes d’activitats de comprensió molt
atractives.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/futbol/jclic/futbol.jclic.zip

Paquet d’activitats molt interessants que tenen el futbol com a tema principal.
Poden ser molt engrescadores per a alumnes d’aquestes edats.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/skate/jclic/skate.jclic.zip

Paquet d’activitats del Jclic a partir de skates de comprensió lectora. La


proposta d’activitats és variada i ofereix moltes idees per treballar un text.

http://phobos.xtec.es/xarxacb/cbavapri.htm

En aquesta pàgina hi trobareu:


• propostes de feina sobre lectures diverses,
• dues propostes d’expressió escrita,
• dues propostes de resolució de problemes,
• instruments per avaluar la comprensió lectora, l’agilitat mental, la
resolució de problemes, l’expressió oral i la metodologia emprada als
centres.

http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/prof_lleng_gust.htm

Pàgina amb material i documents sobre el seminari “El gust per la lectura”. Hi
material molt interessant sobre “Treballem la poesia. Una proposta didàctica.”

http://www.genmagic.org/lengua2/comprens2.swf

Activitats molt senzilles de comprensió lectora. A partir de sis escenaris es


treballa d’una manera lúdica la comprensió de frases descriptives curtes.

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lectures01_ca

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lectures02_ca

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lectures03_ca

En aquest tres enllaços hi trobareu una proposta de feina dividida en cinc fulls,
cada un amb un tipus diferent d’activitat de comprensió lectora.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/martipol/jclic/martipol.jclic.zip

Activitats del Jclic sobre poemes de Miquel Martí i Pol.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/caputxe2/jclic/caputxe2.jclic.zip

Activitats que tenen com a base el conte de La caputxeta vermella. És un nivell


molt bàsic, però pot resultar útil per als alumnes que s’inicien en la lectura de
contes.

PER LLEGIR I ESCOLTAR

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm

Els contes del Tom i la Laia. És un recull de 5 contes per llegir i escoltar amb
una proposta d'activitats del Jclic.

http://www.petitaxarxa.cat/sapsque/

Pàgina on es poden trobar preguntes sobre curiositats de la natura amb les


respostes corresponents.

http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html

Pàgina on s’hi troben diferents històries que es poden personalitzar i crear


contes bojos que després són imprimibles.

http://www.bcn.es/escolacasas/curs0001/poesia/tapa.htm

Poesies que es mengen. Hi trobareu poesies de Miquel Martí i Pol del llibre
Bon profit que podeu utilitzar per realitzar algun taller de lectura.

http://www.xtec.cat/~averges3/segon/segon.htm

Recull de faules il·lustrades per llegir.

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)
http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm

Poemes, classificats per temes, per llegir i escoltar.

http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/contes/

Recull de diversos enllaços en els quals trobareu una gran quantitat de contes
per llegir i pàgines amb idees per elaborar contes i, fins i tot, penjar-los a la
web.

http://www.totcontes.com/

Selecció de contes clàssics i faules per llegir. Serveixen com a base per
preparar diferents tipus d’activitats de lectura.

http://www.xena.ad/ad2eenc/area%20de%20suport/%C3%ADndex
%20comprensi%C3%B3%20lectora.htm

En aquest enllaç hi trobareu unes orientacions molt senzilles dirigides als


alumnes per recordar les passes principals, per subratllar, esquematitzar i fer
un mapa conceptual. També inclou exemples d’activitats per treballar aquestes
tècniques.

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)
ACTIVITATS DE LECTURA EN CASTELLÀ

http://www.chicos.net.ar/juegos/ahorcado/ahorcado.html

És el tradicional joc del penjat en el qual s’ha d’endevinar la paraula oculta.

http://chopo.pntic.mec.es/~fferna23/unidad_didactica/index.htm

En aquest enllaç hi ha dues lectures en castellà, una dirigida a primer cicle i


una altra a segon cicle, amb una proposta de vuit activitats cada una. És
interessant per fer-la amb els alumnes i com a model de noves activitats.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

Fondo lector és un programa de desenvolupament de la lectura comprensiva.


Consta de 3 nivells: bàsic, intermedi i avançat.

Els exercicis dels nivells bàsic i intermedi són de sis tipus i estan orientats a
alumnes que comencen a llegir o tenen dificultats de comprensió.

Al nivell avançat es desenvolupen cinc tipus d’activitats orientades al


perfeccionament de la comprensió lectora.

El programa té uns mil exercicis als nivells bàsic i intermedi. És un programa


obert i qualsevol docent pot incloure-hi més activitats.

Al nivell avançat s’hi inclouen uns 400 exercicis.

http://www.vedoque.com/

Enllaç en què en poden trobar molts de jocs i activitats de matemàtiques i de


llengua. Es treballa la lectoescriptura a un nivell molt bàsic, però pot resultar útil
amb alumnes amb dificultats per a l’adquisició de la lectoescriptura.

http://www.genmagic.org/lengua2/comprens2.swf

Activitats de comprensió lectora molt senzilles. A partir de sis escenaris es


treballa d’una manera lúdica la comprensió de frases descriptives curtes.

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/flectura.php

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)
Enllaç molt útil per crear material imprimible de comprensió lectora en castellà.
També és molt útil per crear encreuats, sopes de lletres i textos incomplets.

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm

Pàgina amb lectures interactives en castellà. Hi ha dos nivells amb preguntes


de comprensió per respondre amb l’ordinador. També hi ha la versió
imprimible. Podeu trobar-hi poesies, que també presenten dos nivells de
dificultat. Hi ha 40 endevinalles. Hi podeu trobar jocs de paraules, encreuats i
sopes de lletres.

És una pàgina amb un ventall d’activitats molt interessant.

http://www.indicedepaginas.com/tests_lectura.html

És un text únic per mesurar la velocitat lectora en castellà. Pot servir per
motivar els alumnes en el cronometratge d’una lectura.

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/index.htm

Pàgina amb contes molt senzills en castellà. Hi ha contes inventats per altres
infants i enllaços a diferents materials editats. Podeu trobar-hi molts de
recursos i activitats de lectura i escriptura (refranys, jocs, poesies, etc.). També
podeu trobar-hi propostes de feina sobre altres àrees: coneixement del medi,
matemàtiques, etc.).

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. C/Capità Salom,29 (Bloc B) 07004 Palma (Illes Balears)