Está en la página 1de 13

PROBAS MICROBIOLXICAS

Autor: Rodrguez Varela, Jorge David


Materia: Probas microbiolxicas
FP Laboratorio e Anlise clnico
IES A Sardieira
Ano Acadmico: 2013-2014

ndice
1

As probas microbiolxicas .................................................................................................... 3


1.1

Test de Indol .................................................................................................................. 3

1.1.1

Definicin .............................................................................................................. 3

1.1.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 3

1.1.3

Resultados e interpretacin ................................................................................... 4

1.2

Vermello de Metilo ....................................................................................................... 4

1.2.1

Definicin .............................................................................................................. 4

1.2.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 4

1.2.3

Resultados e interpretacin ................................................................................... 5

1.3

Voges-Proskauer ........................................................................................................... 5

1.3.1

Definicin .............................................................................................................. 5

1.3.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 5

1.3.3

Resultados e interpretacin ................................................................................... 6

1.4

Agar de Citrato de Simmons ......................................................................................... 6

1.4.1

Definicin .............................................................................................................. 6

1.4.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 6

1.4.3

Resultados e interpretacin ................................................................................... 7

1.5

KIA (Agar Ferro de Kliger) .......................................................................................... 7

1.5.1

Definicin .............................................................................................................. 7

1.5.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 7

1.5.3

Resultados e interpretacin ................................................................................... 8

1.6

Reducin de Nitratos ..................................................................................................... 8

1.6.1

Definicin .............................................................................................................. 8

1.6.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 8

1.6.3

Resultados e interpretacin ................................................................................... 9

1.7

Oxidasa .......................................................................................................................... 9

1.7.1

Definicin .............................................................................................................. 9

1.7.2

Proba de identificacin .......................................................................................... 9

1.7.3

Resultados e interpretacin ................................................................................. 10

1.8

Producin de gas en caldo lactosado. .......................................................................... 10

1.8.1

Definicin ............................................................................................................ 10

1.8.2

Proba de identificacin ........................................................................................ 10

1.8.3

Resultados e interpretacin ................................................................................. 10

1.9

Catalasa ....................................................................................................................... 11

1.9.1

Definicin ............................................................................................................ 11

1.9.2

Proba de identificacin ........................................................................................ 11

1.9.3

Resultados e interpretacin ................................................................................. 11

Bibliografa ......................................................................................................................... 12

1 As probas microbiolxicas
As probas bioqumicas son un conxunto de reaccins que determinan a actividade
de unha va metablica de una bacteria a partir de un substrato que se incorpora nun
medio de cultivo e que a bacteria o crecer transforma ou non. Para elo, hai que partir
dun cultivo puro obtido nun illamento, subcultivado dunha colonia ben illada. E
aconsellable realizar unha comprobacin efectuando unha sembra en placa na que
soamente nacern as colonias do mesmo tipo.

1.1

Test de Indol

1.1.1

Definicin

sase para identificar bacterias capaces de producir Indol a partir do triptfano (son
bacterias que producen a encima triptofanasa). O aminocido triptfano pode ser
convertido polas bacterias que conteen a encima triptofanasa en Indol, amonio e cido
pirvico.
1.1.2

Proba de identificacin

CA bacteria se inocula nun medio lquido de caldo de triptona que contn


triptfano, e se incuba 24 horas.
Transcorrido o tempo de incubacin, a presenza ou ausencia de Indol se detecta
engadindo o reactivo de Kovacs que queda sobre a superficie do caldo por ser menos
denso, e se dispn formando un anel.
Considrase unha reaccin positiva se o anel vermello-morado e negativa se
amarelo, quedando da mesma cor ca o reactivo.

1.1.3

Resultados e interpretacin
Nesta

mostra

podemos

observar

formacin de aneis amarelos no medio.


Esta presenza determina un resultado
negativo, por tanto as bacterias non son capaces
de producir Indol.

Imaxe 1: Proba do Indol

1.2

Vermello de Metilo

1.2.1

Definicin

sase para determinar se un microorganismo que crece nun medio peptonado,


glucosado ou tamponado (medio RMVP) quen de producir cidos en cantidade
abonda para baixar o pH a valores inferiores a 4.4. Isto se comproba coa viraxe do
indicador de pH, o vermello de Metilo, engadido trala incubacin.
1.2.2

Proba de identificacin

Dbese sembrar coa asa curva no medio lquido coa cepa; e incubar a 37 durante
48-72 horas. Tras este proceso se engade o vermello de Metilo.
Se considera que a reaccin positiva se se observa un medio vermello; e pola
contra, sera negativa se se mantn a coloracin amarela inicial.

1.2.3

Resultados e interpretacin

Nesta mostra, observamos como o medio torna


a vermello dende a cor amarela inicial. Por tanto o
resultado positiva, a bacteria presente no medio
capaz de producir cidos.
Podemos ver tamn o resto da picadura
realizada co agar.

1.3

Voges-Proskauer

1.3.1

Definicin

Imaxe 2: Proba vermello de


Metilo

sase para determinar a formacin de acetil-metil-carbinol; produto intermediario


da fermentacin que conduce formacin do 2,3-butanodiol, que indicar se a glicosa
fermentada por va butanoica.
1.3.2

Proba de identificacin

Sobre un tubo, con medio inoculado, se engade o -naftol e o medio torna en cor
leitosa, posteriormente se engade o KOH que fai desaparecer a cor anterior. Dbese
axitar a mostra.
Considrase positiva se antes de cinco minutos aparece unha cor rosa-violeta,
mentres que ser negativa que non aparece coloracin ningunha.

1.3.3

Resultados e interpretacin
Nos cinco minutos posteriores realizacin da
mostra non se observou viraxe ningunha de cor,
por tanto o resultado negativo.
As bacterias presentes no medio non realizan
a fermentacin por va butanoica.

Imaxe 3: Proba de Voges


Proskauer

1.4

Agar de Citrato de Simmons

1.4.1

Definicin

Utilzase para determinar a capacidade dun microorganismo para usar o citrato


como nica fonte de carbono. Esta reaccin a leva a cabo a encima citrasa.
1.4.2

Proba de identificacin

Realzase a sembra cun asa recta nun tubo que contea Agar Citrato de Simmons.
Se realiza unha estra sobre a superficie inclinada e se incuba durante 24 horas.
O agar contn citrato sdico coma fonte de carbono e o in amonio como fonte de
nitrxeno. Ademais contn azul de bromotimol como indicador de pH.
O medio inicialmente verde, se o microorganismo crece no medio, utiliza o citrato
para producir alcalinos, por enriba dun pH 7,6 o medio tornar azul.

1.4.3

Resultados e interpretacin

Observamos como o medio torna dun cor


azul intenso, isto evidencia que a proba
positiva e que as bacterias presentes no medio
poden usar o citrato como fonte nica de
carbono.

1.5

KIA (Agar Ferro de Kliger)

1.5.1

Definicin

Imaxe 4: Proba do citrato de


Simmons

O medio de cultivo desta proba, conformado por peptona e triptena, aporta os


nutrientes adecuados para o desenvolvemento bacteriano. O agar o axente
solidificante.
Se mide co indicador vermello de fenol a presenza de cidos ou de sulfuro de ferro,
segundo a cor do medio.
1.5.2

Proba de identificacin

A sembra se realiza nun medio de cultivo picando o fondo e estendendo sobre a


superficie do mesmo. A mostra de sebe incubar durante 24 horas a 35-37.
Observando a cor do medio de cultivo, podemos saber como a mostra. Se presenta
un pico vermello e o fondo amarelo o microorganismo fermenta glicosa, se presenta un
pico amarelo e o fondo amarelo o microorganismo fermenta glicosa e lactosa e se
presenta pico e fondo vermellos o microorganismo non fermenta azucres.
A presenza de burbullas ou rotura do medio indica que o microorganismo produce
gas, e o ennegrecemento do medio indica que produce cido sulfhdrico.

1.5.3

Resultados e interpretacin
A presenza de fondo amarelo e pico amarelo
mostra que as bacterias que contn o medio
fermentan glicosa e mis lactosa.
Podemos observar a presenza de burbullas
sobre todo na capa superior, polo que estes
organismos producen gas durante as reaccins
metablicas.

Imaxe 5: Test de KIA

1.6

Reducin de Nitratos

1.6.1

Definicin

Utilzase para diferenciar grupos bacterianos tendo en conta se usan o nitrato como
fonte de enerxa, reducndoo as a nitrito, nitrxeno, amonaco e outros compostos
nitroxenados. Este proceso catalizado pola encima nitratoreductasa.
1.6.2

Proba de identificacin

A proba consta de das fases. Primeiro se engaden os dous reactivos, -naftilamina


e cido sulfanlico cos que se comproba se hai reducin a nitritos. A reaccin positiva
se trinta segundos despois aparece unha cor vermella-morada e negativa se non se
produce cambio ningn.
Para confirmar que negativa se engade po de Zinc coma axente redutor, no caso
de haber nitratos, os reducira, tornando de cor vermello.
Por outra banda, hai que citar a presenza da camp de Durham, para determinar se
se reduciu a nitrxeno molecular. O procedemento se leva a cabo incubando no medio
de cultivo con nitrato a cepa durante 24-48 horas. Tras este tempo se engade o reactivo
Greiss-Ilosvay que est formado polos reactivos A e B da proba.

1.6.3

Resultados e interpretacin

Durante a primeira parte da proba, o medio


non vira de cor, polo que aparentemente as
bacterias presentes no medio non producen
nitratos.

Imaxe 6: Proba do Nitrato 1

Observamos como a mostra vira dunha cor vermella


tras engadir o Zinc na segunda parte da proba. Este
resultado mostra a presenza de nitritos no medio.
Ademais, podemos observar a presenza da camp de
Durham no medio.
Imaxe 7: Proba do Nitrato 2

1.7

Oxidasa

1.7.1

Definicin

Con esta proba se determina a presenza de encimas oxidasas presentes nas


bacterias. A encima reacciona en presenza do osxeno oxidando o reactivo
fenilendiamina oxidasa formando o indofenol.
1.7.2

Proba de identificacin

Sobre unha tira reactiva impregnada no reactivo se depositan 2 ou 3 colonias do


obxecto de estudo.
Observamos se a zona impregnada vira a unha cor azul-violeta, neste caso a
reaccin ser positiva.

1.7.3

Resultados e interpretacin
Non observamos cambio ningn na
zona impregnada. Este resultado
negativo,

polo

que

as

bacterias

presentes non posen a encima oxidasa.

Imaxe 8: Proba da Oxidasa

1.8

Producin de gas en caldo lactosado.

1.8.1

Definicin

Con esta proba podemos identificar a presenza de bacterias do grupo coliforme en


augas e alimentos.
1.8.2

Proba de identificacin

Se prepara un medio de peptona como fonte de carbono e nitrxeno e lactosa como


hidrato fermentable. Pola fermentacin da lactosa se produce cido e gas (que se
evidencia nas camps Durham.
Considranse positivos os tubos que presentan turbidez e teen presenza da camp
de Durham.
1.8.3

Resultados e interpretacin
O medio non presenta burbullas nin turbidez,
polo que o resultado da proba negativo.
Isto indica que as bacterias non pertencen ao
grupo colinforme.

Imaxe 9: Proba do caldo lactosado

1.9

Catalasa

1.9.1

Definicin

Basase no recoecemento da encima catalasa que posen moitas bacterias


aerobias. Estas descompoen o perxido de hidrxeno en auga e osxeno.
1.9.2

Proba de identificacin

Para esta proba se debe colocar unha gota de auga osixenada sobre un porta coa
axuda dunha pipeta Pasteur. A continuacin se debe suspender a bacteria e prestar
atencin ante a posible formacin de burbullas.
A presenza de burbullas implica un resultado positivo, e a sa carencia, o contrario.
1.9.3

Resultados e interpretacin
Observamos no porta a presenza de
efervescencia ou burbullas na zona que
contn auga osixenada.
O resultado positivo, polo que as
bacterias presente conteen a encima
catalasa.

Imaxe 10: Proba da Catalasa

2 Bibliografa

https://sites.google.com/site/informeexamenpracticomicro/pruebas-bioquimicas

http://britanialab.com.ar/esp/productos/b02/kliglerhierroagar.htm

http://paratecnicosdelaboratorio.blogspot.com.es/2013/02/prueba-de-laoxidasa_11.html

http://www.ugr.es/~pomif/pom-ali/ma-i/ma-i-3-nmp_recuento.htm

http://www.ugr.es/~pomif/pom-bac/pb-v/pb-v-3-catalasa_oxidasa.htm