Está en la página 1de 10

OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI DE MENJADOR

El menjador escolar s un servei que ofereix lescola a les famlies. Per tal que aquest espai no sigui tant sols assistencial sin educatiu, cal marcar unes normes i uns objectius comuns a tenir en compte i respectar per tot lequip de monitors.

OBJECTIUS GENERALS

Temps de Menjador

Temps de lleure

1.- OBJECTIUS DE TEMPS DE MENJADOR TEMPS DE MENJADOR

Educaci per la Salud

Hbits i actituds de comportament

Educaci Ambiental

1.1-ELS OBJECTIUS: EDUCACI PER LA SALUT


Leducaci per a la salut s especialment important en el menjador escolar . Conixer el nostre organisme i cuidar-lo s una idea que cal transmetre a lInfant des de petit. Quan parlem de treballar leducaci per a la salut volem potenciar: * La higiene Els aspectes que es treballen al menjador respecte a la higiene sn: Potenciant la higiene personal durant el dinar Rentar-se les mans abans i desprs de dinar. Utilitzar els coberts per menjar. Utilitzar el tovall Tenir cura de la higiene del menjador Mantenir net el menjador . Evitar que caigui menjar a terra. Demanar un cobert net si ens ha caigut al terra. Estar-se assegut a la taula mentre es menja. Deixar el menjador net i recollit abans de sortir-ne

* La nutrici
El dinar s el pat principal del dia, amb ell adquirim les protenes, vitamines i minerals necessaris per lequilibri de lorganisme, pel que cal potenciar una alimentaci sana. Per influir amb els nens sobre lalimentaci equilibrada es treballa:

Potenciant lequilibri de lalimentaci Menjar de tot. Menjars quantitats equilibrades. Acabar-se tot el que els hi posen al plat. Beure en mesura. Menjar pa la quantitat necessria.

Aprendre a menjar i facilitar la digesti Mastegar el menjar. Menjar els plats un darrer laltre i en ordre. Menjar amb un ambient relaxat i tranquil.

Prendre conscincia del que mengem Conixer les necessitats del nostre cos. No abusar del aliments. Respectar les hores de descans de lorganisme, no menjar entre hores.

1.2- Hbits i actituds de comportament


Els aspectes que es treballen referents als hbits i actituds de comportament sn: Assolir un comportament adequat a la taula Parlar amb la boca buida. Omplir-se la boca amb una quantitat mesura de menjar. Menjar amb un ritme tranquil, sense crrer. Menjar sense embrutar-se. Adquirir hbits de comportament envers els altres Mantenir el menjador net. Evitar que caigui menjar i aigua al terra. Aixecar la m per demanar qualsevol cosa. Parlar amb un to de veu vaig al menjador. Dirigir-se educadament als monitors/es.

1.3- EDUCACIO AMBIENTAL


Les actituds i els hbits que tenim envers lentorn sn educables i el menjador escolar s un bon espai per potenciar en els infants la cura del medi ambient.

ELS OBJECTIUS:
Els objectius que ens proposem treballar son: Potenciar la sensibilitat mitjanant les actituds i comportaments Sensibilitzar els infants i joves en la cura del medi ambient. Potenciar actituds de respecte envers lentorn proper : natural i social. Potenciar el consum mesurat i respectus amb el medi. Fomentar el reciclatge i la reutilitzaci

2.-OBJECTIUS DEL TEMPS DE LLEURE TEMPS DE LLEURE

Objectius per treballar en diversitat

Objectius per afavorir la convivncia

Objectius especfics adaptats a edats i cicle

Ambiental
2.- OBJECTIUS EDUCATIUS EN EL TEMPS DE LLEURE :
2.0- GENERALS Potenciar la creativitat dels nens/es tot realitzant els tallers i activitats variades. Desenvolupar les capacitats expressives orals i corporals. Ampliar el repertori ldic esportiu. Conixer les regles dels jocs. Fomentar els respecte envers el material que sutilitza pertany a tots No embrutat lentorn Respectar els espais propis i ds com Educar en els diferents aspectes dordre i convivncia.

2.1- OBJECTIUS EDUCATIUS PER TREBALLAR EN DIVERSITAT


Educar en el respecte, la llibertat de conscincia i les conviccions religioses. Els nens hauran de respectar als companys i no discriminar-ne cap per ra de naixement, raa, sexe . Respectar el carcter propi del centre. Utilitzar correctament i compartir els bns mobles i les installacions del centre. Complir el reglament de rgim interior del centre, les famlies hauran destar informades. Des del menjador s seguir amb el projecte educatiu del centre. Sensibilitzar al nens en altres realitats tot utilitzant les jornades gastronmiques.

2.2- OBJECTIUS EDUCATIUS PER AFAVORIR LA CONVIVNCIA


Raonar qualsevol acci que afecti als altres. Respectar els acords de grup. Atendre i respectar els raonaments dels altres. Respectar a tots els seus companys siguin ms grans o petits. Participar de manera activa a les tasques organitzatives en el menjador. Seguir estrictament el sistema organitzatiu del menjador. Complir les directrius del monitor en les tasques del menjador .

2.3-OBJECTIUS ESPECFICS ADAPTATS A LES DIFERENTS EDATS * Objectius especfics dEDUCACI INFANTIL (P3-P4-P5)
1.- Menjar tot tipus daliments a. Comprendre que els aliments son necessaris per a crixer i viure i que cal menjar de tot. b. Comprendre que no esta be deixar el menjar o llenar-lo 2.- Conixer els aliments i les seves propietats diettiques i nutritives a. Reconixer diferents tipus daliments i la seva procedncia: peixos, carns, verdures i hortalisses, fruites, derivats de la llet. b. Distingir entre: cru i cuinat. 3.-Mantenir un comportament correcte a taula a. Utilitzar els (forquilla i cullera) de manera adequada i autnoma. b. Seure correctament c. Menjar amb la boca tancada. d. Comprendre que la quantitat de menjar que es posi a la boca no ha de ser ni molta ni poca. e. Evitar parlar amb la boca plena. 4.- Assimilar els hbits de neteja i higiene entorn el menar i les normes de prevenci i de contagi en lalimentaci a. Comprendre que no es pot menjar res que hagi caigut al terra. b. Rentar-se les mans abans i desprs de dinar i desprs danar al WC. c. Evitar compartir aliments comenats. d. No beure del mateix got que un altre .

5.- Educar en el diferents aspectes dordre i respecte a. Parlar amb un to de veu moderat. b. Demanar perms per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a lhora de dinar. c. Respectar els aspectes basics dordre i convivncia que estableixi en cada cas lescola. 6.- Afavorir la convivncia entre el grup a. Parlar amb ordre i escoltar els arguments de laltre. b. Respectar els torns de paraula, escoltant els companys, monitors i mestres. 7.- Ampliar el repertori ldic i esportiu a. Practicar jocs de tot tipus. b. Conixer les regles dels jocs i respectar-les. 8.-Fomentar el respecte envers el material i lentorn a. Comprendre que el material que sutilitza pertany a tots. b. Recollir el material desprs de les activitats. c. No embrutar lentorn. d. Respectar els espais propis i dus com.

* Objectius especfics per al CICLE INICIAL (1r i 2n)


1.- Menjar tot tipus daliments a. Comprendre que els aliments son necessaris per a crixer i viure i que cal menjar de tot. b. Menjar una mica de tot el que posem al plat. c. Comprendre que no esta be deixar el menjar o llenar-lo 2.-Conixer els diferents aliments i les seves propietats diettiques i nutritives a. Reconixer diferents tipus daliments i la seva procedncia: peixos,carns,verdures i hortalisses, fruites, derivats de la llet. b. Distingir entre : cru i cuinat i entre diferents tipus de cuinat : fregit, bullit, guisat...

3.-Mantenir un comportament correcte a taula a. Utilitzar els (forquilla, ganivet i cullera) de manera adequada i autnoma. b. Seure correctament c. Menjar amb la boca tancada. d. Comprendre que la quantitat de menjar que es posi a la boca no ha de ser ni molta ni poca. e. Evitar parlar amb la boca plena. 4.- Assimilar els hbits de neteja i higiene entorn el menar i les normes de prevenci i de contagi en lalimentaci a. Comprendre que no es pot menjar res que hagi caigut al terra. b. Rentar-se les mans abans i desprs de dinar i desprs danar al WC. c. Evitar compartir aliments comenats. d. No beure del mateix got que un altre . 5.- Educar en el diferents aspectes dordre i respecte a. Parlar amb un to de veu moderat. b. Demanar perms per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a lhora de dinar. c. Respectar els aspectes basics dordre i convivncia que estableixi en cada cas lescola. 6.- Afavorir la convivncia entre el grup a. Parlar amb ordre i escoltar els arguments de laltre b. Respectar els torns de paraula, escoltant els companys, monitors i mestres. c. Respectar els acords del grup i participar en la presa de decisions. 7.- Ampliar el repertori ldic i esportiu a. Practicar jocs de tot tipus. b. Conixer les regles dels jocs i respectar-les. c. Iniciar-se en la practica dels jocs esportius 8.-Fomentar el respecte envers el material i lentorn a. Comprendre que el material que sutilitza pertany a tots. b. Recollir el material desprs de les activitats. c. No embrutar lentorn. d. Respectar els espais propis i dus com.

* Objectius especfics per al CICLE MITJA (3r i 4t)


1.- Menjar tot tipus daliments a. Comprendre la importncia de lalimentaci . b. Menjar tot el que posem al plat, no deixant res. c. Comprendre que no esta b tirar el menjar al terra. 2.- Conixer els diferents aliments i les seves propietats diettiques i nutritives a. Reconixer diferents tipus daliments i la seva procedncia: peixos, carns, verdures i hortalisses, fruites, derivats de la llet. b. Distingir entre: cru, cuinat i entre diferents tipus de cuinat: fregit, bullit, guisat... c. Descobrir i acceptar altres cultures alimentaries. d. Trobar relacions entre diferents aliments i les seves propietats. 3.-Mantenir un comportament correcte a taula a. Utilitzar els estris de manera adequada i autnoma. b. Seure correctament a la taula. c. Menjar amb la boca tancada i evitar parlar amb la boca plena. d. Mastegar correctament. e. Tractar respectuosament: companys/es,monitors/es, i personal de cuina. 4.- Assimilar els hbits de neteja i higiene entorn el menar i les normes de prevenci i de contagi en lalimentaci a. Rentar-se les mans abans i desprs de dinar i desprs danar al WC. b. Evitar compartir aliments comenats. c. No beure del mateix got que un altre . d. Ser conscient que sha de portar el tovall el dilluns i dimecres. 5.- Educar en el diferents aspectes dordre i respecte a. Parlar amb un to de veu moderat i demanar les coses correctament. b. Demanar perms per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a lhora de dinar. c. Recollir els plats o safates amb ordre. d. Respectar els aspectes basics dordre i convivncia que estableixi en cada cas lescola.

6.- Afavorir la convivncia entre el grup. a. Parlar amb ordre i escoltar els arguments dels altres. b. Respectar els torns de paraula, escoltant els companys, monitors i mestres. c. Respectar els acords del grup i participar en la presa de decisions. 7.- Ampliar el repertori ldic i esportiu a. Practicar jocs de tot tipus. b. Conixer les regles dels jocs i respectar-les. c. Ampliar en la practica dels jocs proposats pels monitors. 8.-Fomentar el respecte envers el material i lentorn a. Tenir cura del material. b. Recollir el material desprs de les activitats. c. No embrutar lentorn. d. Respectar els espais propis i dus com.

* Objectius especfics per al CICLE SUPERIOR (5 i 6)


1.- Menjar tot tipus daliments a. Comprendre la importncia que una bona alimentaci ha de ser equilibrada i variada. b. Menjar tot el que posem al plat, intentant no deixant res, ni tira res al terra. 2.-Conixer els diferents aliments i les seves propietats diettiques i nutritives. a. Reconixer diferents tipus daliments . b. Descobrir i acceptar aliments daltres cultures. c. Saber trobar relacions entre diferents aliments i les seves propietats. 3.-Mantenir un comportament correcte a taula a. Utilitzar els estris de manera adequada i autnoma. b. Seure correctament a la taula. c. Menjar amb la boca tancada i evitar parlar amb la boca plena. d. Mastegar correctament. e. Tractar respectuosament: companys/es,monitors/es, i personal de cuina.

4.- Assimilar els hbits de neteja i higiene entorn el menar i les normes de prevenci i de contagi en lalimentaci a. Rentar-se les mans abans i de dinar i desprs danar al WC. b. Evitar compartir aliments comenats. c. No beure del mateix got que un altre . d. Ser responsable de portar el tovall el dilluns i dimecres. 5.- Educar en el diferents aspectes dordre i respecte a. Parlar amb un to de veu moderat i demanar les coses correctament. b. Demanar perms per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a lhora de dinar. c. Recollir els plats o safates amb ordre. d. Respectar els aspectes basics dordre i convivncia que estableixi en cada cas lescola. 6.- Afavorir la convivncia entre el grup. a. Raonar qualsevol acci realitzada. b. Parlar amb ordre i escoltar els arguments dels altres c. Respectar els torns de paraula, escoltant els companys, monitors i mestres. d. Respectar els acords del grup i participar en la presa de decisions. 7.- Ampliar el repertori ldic i esportiu a. Practicar jocs i esports de tot tipus. b. Conixer les regles dels jocs i respectar-les. c. Participar els jocs proposats pels monitors. 8.-Fomentar el respecte envers el material i lentorn a. Tenir cura del material. b. Recollir el material desprs de les activitats. c. No embrutar lentorn. d. Respectar els espais propis i dus com.