Está en la página 1de 87

FRFI S

Szexulpszicholgiai tanulmnyok
ERICH FROMM
, , "
FERFI ES NO
Szexulpszicholgiai tanulmnyok
AKADMIAI KIAD, BUDAPEST
A fordts az albbi ktetben megjelent szvegkiads alapjn kszlt:
Erich Fromm: Liebe, Sexualitat und Matriarchat. Beitrage zur
Geschlechtsfrage. Hrsg. Rainer Funk
DTV, Mnchen, 1994
Fordtotta
KAJT R MRIA
Az eredetivel egybevetette s a ktetet szerkesztette
GELLRIN LZR MRTA
ISBN 963 05 7366 O
Kiadja az Akadmiai Kiad
1117 Budapest, Prielle Kornlia u. 19- 35.
magyar nyelv kiads: 1996
by Estate of Erich Fromm
Rainer Funk
Hungarian translation Kajtr Mria, 1996
Hungarian edition Akadmiai Kiad, 1996
Mindenjog fenntartva, belertve a sokszorosts, a nyilvnos
a rdi- s televziads, valamint a fordts jogt, az egyes fejezeteket is.
Printed in Hungary
TARTALOM
l s z (Rainer Funk) 7
Nem s karakter (1943) 15
Frfi s n (1951) 41
Szexualits s karakter (1948) 57
Vltozs a homoszexualits rtelmezsben (1940) 71
A tanulmnyok forrsai 87
5

"Mindaddig nem fogjuk megrteni sem a sem a frfi
pszicholgij t, amg nem vesszk figyelembe, hogy a nemek
kztt mintegy hatezer esztendeje hadillapot van. Ez a harc
gerillaharc. Hatezer vvel a patriarchtus a
s a trsadalmat a frfiak egyeduralmra alapoztk. A
a frfiak tulajdona lett, s minden engedmnyrt, amit
kaptak, hlsaknak kellett lennik. De nem uralkodhat az em-
berisg egyik rsze vagy egy trsadalmi osztly, egy nemzet,
netn az egyik nem gy a msik felett, hogy az ne vezessen
rejtetten az elnyomottaknl s kizskmnyoltaknl lzads-
hoz, ne keltsen bennk dht, s bosszvgyat, az
elnyomknl s a kizskmnyolknl pedig ne szljn flel-
met s bizonytalansgot." Erich Frommnak ebben az interj-
jban, amely 1975. februr 16-n jelent meg a L'Espresso c.
olasz napilapban, sszefoglalva olvashatak gondo-
latai a nemek kztti kapcsolat Ezek szerint
nem a nemek kztti klnbsg a problma inkbb a
cltveszts okozza a nehzsgeket mindkt nemnl.
Erich Frommot nem a nemek kztti klnbsg
anatmiai s biolgiai tnye rdekli, hanem az, hogy mikp-
pen ez a klnbsg az emberisg trtnelme sorn.
A nemek kztti klnbsgnek - a msik nem mssgnak -
a szexualitssal val kapcsolatban az a szerepe, hogy az em-
ber tllst biztostsa. A msik nem szexulis vonzerejnek
mindazonltal csak igen korltozott van, s nem
jelentett akadlyt abban, hogy az ember ne hasznlja fel a
7
nemek kztti klnbsget az uralkodsra. A nemek krds-
ben ezrt az az rdekes, hogy a kzttk k-
lnbsg milyen hatssal van lelkileg az egyn azonossgtuda-
tnak meglsre, az emberek egyttlsre, klnskppen
pedig a nemek egyttlsre.
A nemek harct csak fokozza a nemi krds problmakr-
nek minden olyasfajta megoldsa, amely nem ms, mint pusz-
tn a frfi uralmnak truhzsa a Fromm ezrt nem
tartja semmire a mr emltett 1975-s interjban az olyan
amely voltakppen "a patriarchlis vilg elvt
viszi tovbb, csak ekkor a van meg az a hatalmuk,
amely eddig kizrlag a frfiak kivltsga volt", mivel a
"emberknt nem voltak emanciplva". A harc teht folytat-
dik, s "tagadhatatlan, hogy mindkt oldalon rengeteg
let s szadizmus az eredmnye. A kizskmnyoltak s a ki-
zskmnyolk ugyanabban a hajban eveznek, akrcsak a fo-
goly s a foglr. Mindketten klcsnsen fenyegetik s egya-
rnt egymst. Mindketten flnek a msik tmads-
tl. Mg ha a frfiak gy is tesznek, mintha ppen
volna a helyzet, mgiscsak flnek a
Aligha van mg pszicholgiai krds, amely olyan kilezett
s olyan sszetett lenne, mint a nemek krdse. Ennek rop-
pant az oka: minthogy mg mindig a patriarchtus
hagyomnyai kzepette lnk, a nemek krdsben mindenki
rintett s elfogult, s rszese a "nemek harc"-ban szoksos
tttel eknek s projekciknak. Ahhoz, hogy a kiindul-
pontrI megleljk a magyarzatot, tudatostanunk kell ma-
gunkban: mi s ugyangy osztozunk a patriarchlis gondol-
kodsmdban; kpesnek kell lennnk teht valamilyen matri-
archlis szemllet- s gondolkodsmd kialaktsra. Csak gy
lehetsges annak a valsgrzkelsnek a megsejtse s be-
gyakorlsa, amely integrlja a nemek kztti klnbsgeket.
Ha okosan akarunk foglalkozni a nemek kztti klnbs-
gek krdsvel, abbl kell kiindulnunk, hogy mikppen ala-
kult a nemek kztti eltrs a patriarchtus
8
megszilrdulstl Fromm maga mr a hszas
vek vgn felfedezte ezt, amikor Johann Jakob Bachofen
rsait olvasta s hosszas beszlgetseket folytatott
Baden-Badenben Georg Groddek orvos bartja hzban.
Nem lehet elgg hangslyozni, hogy milyen nagy hatssal
volt Bachofen Az anyajog Fromm gondolkods-
nak Bachofen recepcijnak irodalmi lecsapd-
sa mr a harmincas vek elejn Frommnl, s egsz
mindvgig kitetszik Bachofen nagyrabecslse.
Fromm mg korban is Bachofent nevezte meg gondol-
kodsa egyik fontos forrsaknt, s soha nem mulasztotta el,
hogy Az anyajog olvasst ajnlja. I
A matriarchlis s patriarchlis trsadalmi struktrk lnye-
ges meghatrozi a nemek problmakrnek. De mgsem ki-
zrlagos determinnsok. Legalbb ilyen fontos az a krds,
hogy vajon van-e, s ha van, milyen az sszefiiggs egy ember
karaktere s neme kztt. az szl e ktet
tanulmnya Nem s karakter cmmel. Ez a tanulmny azt
ksrli meg bemutatni, hogy a frfi s kztti biolgiai k-
lnbsgeknek bizonyos karakterolgiai kvetkezmnyei van-
nak. A fejtegetsek frfinak s a nemi aktus kzbeni
szerepeire sszpontostanak, valamint az le-
karakterolgiai kvetkezmnyekre. Persze mindezek
keverednek a kzvetlenl szociolgiai meghatrozta
kvetkezmnyekkel. Ez utbbiak "sokkal nagyobb hatsak, s
kivlthatnak vagy tehetnek bio-
lgiai klnbsgeket". Ezt a tanulmnyt Fromm
szr 1943-ban jelentette meg a Psychiatry amerikai fo-
lyiratban, majd 1948-ban maga egsztette ki azokkal a
fontos rszekkel, amelyeket a mr idzett teljes nmet ki-
ads nyomn a jelen magyar kiads is hasznost.
I Frommnak Bachofen az anya- s apajog trsadalmak slruk-
trjrl vallott nzeteit egy eddig mg csak nmetl megjelent antolgi-
ban dokumentltam. V. Erich Fromm: Liebe, Sexualitit und Matriarchat.
Beitrage zur Geschlechtsfrage. Deutscher Taschenbuchverlag, Mnchen, 1994.
9
A Frfi s tanulmny is a nemek s a karakter k-
ztti kapcsolatrl szl, s Frommnak egy 1949-ben tartott, a
nemek szl nyomn keletkezett. A jelen
kiadsba felvettk Frommnak azokat a legfontosabb megjegy-
zseit, amelyeket vitjakor tett. Az 1951-ben
nyomtatott formban is megjelentetett s az
Nem s karakter tanulmny kztt van bizonyos elm-
leti feszltsg; Fromm itt mr nem tesz ksrletet arra, hogy a
nemek kztti karakterolgiai klnbsgeket nemspecifikus
biolgiai adottsgokbl vezesse le, hanem csak annyit llapt
meg an, hogy nem igaz, "hogy a frfi s kapcso-
latnak problmit a lnyeget tekintve a nemek kztti k-
lnbsg hatrozn meg". Frfi s kapcsolatban
ban ember s ember kztti kapcsolatrl van sz. s ebben a
mindenkori uralkod trsadalmi karakter a meghatroz. Az
akkori, az 1949-es s a ma uralkod trsadalmi karakter p-
pen abban ki, hogy az emberek mr nem identitsuk s
nemspecifikus sajtossgaik szerint tjkozdnak, hanem a
piac, a siker, a msok elvrsai s a nekik tulajdontott szere-
pek szerint. A marketing karakter hogy "a fr-
fi s kapcsolatban mr nagyon kevs a specifikus".
Fromm gy ltja, hogy a nemek krdst egyrszt a matri-
archlis s patriarchlis trsadalmi struktrk hatrozzk meg,
msrszt a trsadalmi karakter mindenkori uralkod irnyult-
sga. Ennek a kvetkezmnyei a szexualits
szerepre s a szexulis rzkre vonatkozan a nemi krds-
sel sszefuggsben.
A harmadik tanulmny, a Szexualits s karakter az e
kztt fennll sszefuggst trgyalja. Ez az rs 1948-ban
keletkezett, az n. Kinsey-jelents megjelense alkalmbl.
(Magra a hivatkozott tanulmnyra Fromm rsban csak rin-
tr ki.) Fromm ebben a tanulmnyban elhatroldva
Sigmund Freudtl, aki a frfi s a karaktert a sors k-
zelti, amelyet a szexulis sztntrekvs vlt ki a fibl s a
lnybl, ppen fordtva ltja az sszefuggst: "a szexulis vi-
10
selkeds nem oka, hanem eredmnye egy ember karakter-
struktrjnak". Nem az "gy" az, ami meghatrozza, hogy
j-e vagy rossz ez a kapcsolat, hanem a kapcsolatminta jelle-
ge, a karakter dnti el, hogy milyen lesz a szexulis viselke-
ds. A nemspecifikus problmk ezrt nem a nemek kztti
kvetkeznek, hanem brmely kt
ember kztt kialakul klns mdnak a
Mindez pedig nemcsak a szexualitsra
vonatkozik, hanem a homoszexualitsra is. Fromm csak rit-
kn s mellkesen foglalkozott a homoszexualitssal. A Vl-
tozs a homoszexualits rtelmezsben tanulmny
Fromm egyetlen nll tanulmnya a homoszexualitsrl, s
1994-ben jelent meg a mr idzett ktetben. Az rst
Fromm New York-i hagyatkban s 1940-krl ke-
letkezhetett angol nyelven. Fromm tanulmnyban azt bon-
colja, hogy a homoszexualits freudi rtelmezse nem igazo-
ldik a terpis gyakorlatban. A homoszexualits nem nll
klinikai eset, hanem a karakterolgiai prob-
lmknl jelensg, amelynek "tendencija az, hogy
megolddjk, amint megolddnak az ltalnos karakterprob-
lmk is". Fromm ebben az esetben is igazoltnak ltja, hogy
nem a szexualits hatrozza meg a karaktert, hanem a karak-
ter irnyultsga a szexulis viselkedst. Ezrt van "a homo-
szexulisok viselkedsnek ppen annyi j tkszablya, ameny-
nyi a heteroszexulisoknak, s a homoszexulisok emberi kap-
csolataiban pontosan ugyanolyan problmk merlnek fel,
mint a heteroszexulisokban".
Valban, Fromm mr a harmincas vekben lnyegesen ms
rtelmezst adott a szexulis sztntrekvs szerepnek az
emberi magatartsban. Kztudomsan Freud magval raga-
d gondolata volt, hogy a szexulis sztntrekvst s a
le szrmaz libidt a szinte minden emberi magatartst meg-
hatroz energia forrsaknt fogja fel. Az egyik ember m-
sikhoz viszonyt mint a szexulis trekvsek szubli-
mcijt vagy az azok ellen irnyul reakci kialakulst r-
11
telmezte. A szmtalan, az egyttlst meghatroz szenvedlyt
- gymint a szeretet, a a fltkenysg, az irigysg, a
gyengdsg, a msik val trekvs, az alzatos-
sg, a kzmbssg, az rtktlet - Freud a szexulis sztnt-
rekvs sznnazknak tartja, ezrt ezek szenvedlyes mivolta
csak akkor helyesen, ha - Freud szerint -libidin-
zus teht a szexulis sztntrekvsben gykereznek.
Az gynevezett "ortodox" pszichoanalzis nrtkelst
mind a mai napig az emberi viselkeds s az
emberi szenvedlyek libidelmleti magyarzatnak a mo-
dellje jellemzi. Az pszichoanalitikus, aki nem csatlako-
zott ehhez a modellhez, Carl Gustav Jung volt, s ezrt is k-
vetkezett be 1912-ben a szakts kzte s Freud kztt. Noha
Jung szmra sem ktsges, hogy az emberi viselkeds szen-
vedlyessge onnan szrmazik, hogy a viselkedst a libid
hatrozza meg, Jung Iibidn nemcsak a szexulis, hanem az
ltalnos pszichs energit rti.
Fromm maga az 1930-as vekben sajt magyarz modell-
jt a Harry S. Sullivan ltal kifejlesztett "emberi kapcsolatok
elmlet"-nek a segtsgve I fogalmazta meg, amikor is k-
lnbsget tesz az sztnk (hsg, szomjsg, sze-
xualits stb.) s a voltakppeni pszichs sztntrekvsek
(szeretet, szadizmus stb.) kztt. Ezek a pszichs t-
rekvsek nem a testi erednek, hanem trsadalmi-
lag meghatrozott feleletek bizonyos pszichs ignyekre, k-
lnsen a minden emberre kapcsolatok irnti igny-
re. Ennek az ignynek minden embernek minden helyzetben
eleget kell tennie, mikzben a kapcsolat fajtjt (szeretet-
teljes, alzatos, kzmbs stb.) a termels
s a trsadalmi egyttls mdja s a kultra mindenkori tr-
tnelmi kvetelmnyei hatrozzk meg.
Fromm szmra az sztntrekvst a kpzelettel, fantzi-
val s rtelemmel megldott ember specifikus
add pszicholgiai igny alkotja. Ennek "az
sztns" nla sem nem az llati (mint ahogy azt
12
az sszehasonlt viselkedskutatsok s a darwinizmus sze-
retnk hinni) s nem is a testi (mint ahogy Freud
felttelezte) ered, hanem pszichs, csakis az ember sajtjt
Ezek szolgltatjk azt a pszichs energit,
amely az embert "hajtja". De hogy a pszichs energia a szere-
tet vagy a a kzmbssg vagy az rtkveszts, ne-
tn az idealizls alakjban jelenik-e meg, az az adott trt-
nelmi helyzet gazdasgi s egyttlsi fgg.
Az sszefggst e kvetelmnyek s a szenvedlyes trek-
vsekben val kztt Fromm a "karak-
ter" fogalmval ragadta meg, s ennek nyomn dolgozta ki
egyenknt a karakterirnyultsgok tpusait (nll,
piacorientlt, narcisztikus, nekrofil s produktv karakter). Az
egyes emberre, illetve trsadalmi csoportosulsra
dominns karakterirnyultsg lesz majd a meghatroz a kap-
csolatok fajtjt teht a msik (vagy azonos) nemhez
kapcsolatban is. s a karakterirnyultsgban meg-
nyilvnul trekvs, a szexulis viselkeds hatroz-
za meg, hogy tudniillik uralkodni akar-e az vagy azt
akarja-e, hogy elnyomjk, hogy vagy valban akar
szeretni. Ezrt Fromm gy ltja, hogy "nem a szexulis vi-
selkeds hatrozza meg a karaktert, hanem a karakter hat-
rozza meg a szexulis viselkedst", mint ahogy Szexualits s
karakter tanulmnyban (1948) is hangslyozza.
Fromm llspontja szerint teht a nemek problmakrn
bell a nemspecifikus gondok csak kis rszben kvetkeznek a
nemek biolgiai Ezek a problmk
sorban kt ember klns kapcsolatnak a te-
ht a karakter s a szenvedlyek hatrozzk meg. A karaktert
azonban nem a szexulis sztntrekvs hatrozza meg, ha-
nem a matriarchlis s/vagy patriarchlis termels minden-
kori mdja, de mg inkbb az add gazdasgi s tr-
sadalmi rtkek.
Fromm llspontja szerint a nemek kztti szeretet s
llet alig kapcsoldik a nemek s egylta-
13
ln semmi kze sincs a szexulis sztntrekvshez. Szeretet
s uralomvgy s elnyomattats, kzmbssg s
- mindezek a szenvedlyek, amelyek a nemek prob-
lmakrt oly tartsan meghatrozzk, a karakter-
irnyultsgok Ezrt nem is az a krds, hogy a
hm-nem vagy a a fontosabb, s hogy mely struktra,
a patriarchlis vagy a matriarchlis kell hogy meghatroz
legyen. Ma nem a nemek krdse, hanem a karakterirnyult-
sguK a meghatroz, s ez fogja eldnteni az ember
A szeretet s a a karakterek alapirnyultsgt je-
lenti s egyben a nemek kztti kapcsolatok meghatrozja is.
A XX. szzadban a szeretet s a sokkal tfogbb,
ugyanakkor pontosabb jelentst kapott. Mr nemcsak a szere-
van sz ltalban, hanem az irnti az
irnt, ami nvekszik s kibontakozik: a biofilirl. s mr
nem egyszeruen a van sz, hanem a rombolsban
lelt az ncl puszttsrl, a vonzalomrl minden
olyan irnt, ami nem az imdatrl, a halottak
a nekrofilirl. Nem a nemek krdse dnt az
ember hanem az, hogy az let szeretete vagy a ha-
ll szeretete hatrozza-e meg majd a kapcsolatainkat, kvet-
kezskpp a nemek kapcsolatt is. Mindezt gy foglalja ssze
Fromm l 967-ben, az s az let szeretete
kztti "Ilyen, az letet belltottsg
persze csak nehezen meg egy olyan kultrban,
amelyben az eredmnyek fontosabbak, mint a folyamat, a-
melyben a trgyak fontosabbak, mint az let, s amely szmra
az eszkz lett a cl, s amely visszatart bennnket attl, hogy
az esznket hasznljuk, ha a szvnket krdezik. Szeretni egy
msik embert s szeretni az letet - ezt nem lehet normban
csinlni. A szex esetben ez, a szeretet esetben
azonban nem. Ha nem tudjuk lvezni a csendet, akkor nincs
szeretet. "
1996. jnius Rainer Funk
14
NEM S KARAKTER
(1943)
Nagyon rgi az az alapttel, hogy a kt nem kztti, velk
szletett klnbsgek karakterk s sorsuk
klnbsgeit kell hogy eredmnyezzk. Az testa-
mentum az asszonyt tkos tulajdonsgg avatja v-
gyt a frfi utn, aki pedig uralkodni fog rajta, a pe-
dig az mondatik el ugyanitt, hogy orcja vertkvel egye ke-
nyert (Gen 3,16 s tovbb). De a Bibliban benne van az
llts fordtott ja is: az embert Isten kpre alkottk, s csak a
megtorlsaknt - morlis
egyenrang itt a frfi s a - sjtja a harc s az rk
mssg tka.
Mindkt vlemnyt - mind az
mind az azonossgokrl vallottakat - vszzadokon
t ismtelgettk, az egyik korszak vagy filozfiai iskola ezt
hangslyozta, a msik meg amazt. A problmakr
sgt a XVIII. s XIX. szzad filozfiai s politikai viti egy-
re inkbb nveltk. A felvilgosods filozfusai azt az lls-
pontot kpviseltk, hogy a nemek kztt nincs velk szletett
klnbsg (l 'me n 'a pas de sexe - a lleknek nincsen neme),
s minden eltrst a msfajta nevels, mai sz-
hasznlattal lve: a kulturlis klnbsgek hatroznak meg. A
XIX. szzad elejnek romantikus filozfusai ezzel szemben
ennek pontosan az hangslyoztk. Elemeztk
frfiak s karakternek voltt s kijelentettk, hogy
a kt nem mssga szletett biolgiai s fiziolgiai
15
eltrsk eredmnye. lltsuk szerint ezek akarakterbeli
klnbsgek ott vannak minden lehetsges kultrban.
Fggetlenl attl, hogy rveik vagy sem - a
romantikusok kzl egyesek gyakran nagyon mlyre stak -,
mindkt fl rvelsnek megvolt a maga politikai tltse. A
felvilgosods filozfusai, a francik, a frfi s a
trsadalmi s bizonyos mrtkben politikai
mellett kvntak lndzst trni. llspontjukat azzal az rvvel
tmasztottk al, hogy az emberek kztt nincsenek velk
szletett klnbsgek. A romantikusok, akik politikai szem-
pontbl reakcisak voltak, "elemzseiket" az emberi term-
szet arra hasznltk fel, hogy bizonytsk, szk-
lteznek trsadalmi s politikai klnbsgek. S
noha "a a legcsodlatosabb tulajdonsgokkal ruhztk
fel, kitartottak amellett, hogy karakterbeli tulajdonsgaik
miatt alkalmatlanok arra, hogy ugyanolyan szinten vegyenek
rszt a trsadalmi s a politikai letben, mint a frfiak.
A egyenjogsgrt folytatott politikai harc nem feje-
be a XIX. szzadban, mint ahogy az elmleti vita sem
rt vget velk szletett vagy kulturlis jel-
A modern pszicholgiban Freud volt a romantikus
rvels legnyltabb szszlja. Mg azonban a romantikusok
bizonytsi eljrsukat filozfiai nyelvezetbe ltztettk,
Freud a pciensek pszichoanalitikus kezelse alatti tudom-
nyos megfigyelseire tmaszkodott. Felttelezte, hogy a meg-
vltoztathatatlan karakterbeli klnbsgek oka a nemek k-
ztti anatmiai klnbsgben lenne. "Az anatmia maga a
sors" - mondja' nmileg megvltoztatva Napleon egyik
mondst a Freud abbl indul ki, hogy a kislnyra
hatssal van, amikor felfedezi, hogy nincs frfi
nemi szerve, s gy rzi, hogy valami nagyon fontos hinyzik
, Freud, Sigmund: Der Untergang des Odipuskomp/exes, 1924. GW XIII .
393-402. Magyarul: Az dipusz- komplexus (Ford. Pet Katalin).
In: S. F. IV. Budapest, 1995, 184-192.
16
neki, irigyli a frfitl azt, amit a sors megtagadott. Ezrt
a normlis sorn megprblja rz-
st s irigysgt oly mdon, hogy a frfi nemi szer-
vet ms dolgokkal - frjjel, gyermekkel vagy vagyonnal -
helyettesti. A neurotikus irnya esetn nem sikerl a
kielglsre effle ptlkot tallnia. Tovbbra is irigyel min-
den frfit, nem adja fel azt a vgyt, hogy frfi legyen, homo-
szexulis lesz, fogja a frfiakat vagy egyb, kultur-
lisan megengedett jvttelt keres. A sorsbl normlis
sem el teljesen a tragikus, meg van tkozva
azzal, hogy egsz letben valami olyan utn vgyakozik,
ami szmra elrhetetlen.
Mg Freudnak ezt az elmlett az ortodox pszichoanaliti-
kusok tovbbra is llektani rendszerk sarkkvnek tartottk,
egy msik csoportjuk, a kultrtrtneti irnyzat vi-
tatjk ezt a freudi vlemnyt. Felfedtk Freud gondolatmene-
tnek klinikai s teoretikus tvedseit, s kijelentettk, hogy
az ltala biolgiailag magyarzott karakterolgiai kvetkez-
mnyek a kulturlis s a szemlyes tapasztalatok eredmnyei.
A pszichoanalitikusok e csoportjnak nzeteit az antropol-
gusok kutatsi eredmnyei is
Ennek ellenre hogy ezeknek a progresszv
antropolgiai s pszichoanalitikus elmleteknek egyes kpvi-
tesnek a msik vgletbe, s teljes egszben tagadjk a
biolgiai klnbsgek a karakter struktrjnak
kialakulsban. Ebben ugyanazok az indtkok vezrlik majd
mint amilyenek a francia felvilgosods
Mivel a egyenrangsgnak tagadi a veleszletett k-
lnbsgekkel rvelnek, szksgesnek ltszik annak bizony-
tsa is, hogy valamennyi empirikusan klnb-
sg kulturlis okokra vissza.
Nem szabad figyelmen kvl hagynunk, hogy ebben az el-
lentmondsban ott lappang egy fontos filozfiai krds. A ka-
rakterbeli klnbsgek tagadsnak alapja az
filozfia egyik premisszjnak az elfoga-
17
dsa: egyenrangusag kvetelsekor be kell bizonytanunk,
hogy a nemek kztt nincsenek ms karakterolgiai klnb-
sgek, mint azok, amelyeket kzvetlenl a fennll trsa-
dalmi felttelek hvnak ltre. Az egsz vita sszekuszldott,
mert mg egyesek beszlnek, a maradiak va-
ljban fogyatkossgokat gondolnak ezalatt - pontosabban
olyan fogyatkossgokat, amelyek kizrjk az uralkod cso-
porttal val teljes egyenrangsg elrst. gy azrt, hogy a
tkletesen ki lehessen rekeszteni a frfiakkal val egyen-
a korltozott intelligencijt szoks felhozni, va-
lamint azt, hogy rossz nincs absztrakcis kpessge
s nem kpes a kritikai tletre. A msik irnyzat azt lltotta,
hogy a ugyan rendelkeznek az intuci s a szeretet stb.
kpessgvel, de e kpessgek nem teszik alkalmass ar-
ra, hogy ellssk feladatukat a modern trsadalomban. Gyak-
ran llt jk ugyanezt a pldul a
s a zsidkrl. Ezzel a pszicholgit s az antropolgit arra
knyszertik, hogy bebizonytsa: a nemi vagy faji csoportok
kztt nincsenek olyan klnbsgek, amelyeknek
brmilyen kzk lenne a teljes megvalsulshoz.
A liberlis gondolkod ebben a helyzetben hajlamos arra,
hogy kisebbtse a klnbsgek
s br a liberlisok bebizonytottk, hogy nem lteznek
olyan klnbsgek, amelyek igazolnk a politikai, gazdasgi
s trsadalmi mgis hagytk, hogy strat-
giailag helyzetbe kergessk Mert
ha bizonytottnak vesszk is, hogy nem lteznek szocilisan
htrnyos klnbsgek, mg nem kvetkezik szksg-
az a felttelezs, hogy egyltaln nincsenek klnb-
sgek. A krdst sokkal inkbb gy kell feltennnk: milyen
szoksos felhasznlst nyernek a vagy lltlagos
klnbsgek, s ezek milyen clt szolglnak? Mert mg ha el
is ismerjk, hogy a sszehasonltva a frfiakkal, bizo-
nyos karakterolgiai klnbsgeket mutatnak - valjban mit
is jelent ez?
18
Ez az essz azt a tzist vallja, hogy bizonyos biolgiai k-
karakterolgia i klnbsgek kvetkeznek; ezek
a klnbsgek azutn olyanokkal keverednek, amelyek kz-
vetlenl a szocilis erednek: ez utbbiak hatsu-
kat tekintve igen s a biolgiai klnbsgeket
vagy vagy kioltjk, vagy pedig megfordt jk; s
vgl, a nemek kztti karakterolgiai klnbsgek, ameny-
nyiben azokat nem kzvetlenl a kultra hatrozza meg, so-
hasem jelentenek meg rtkklnbsget. A karakterolgiai
klnbsgek teht nem a ,j" s a "rossz" rtelmben jelen-
tenek klnbsget, hanem bizonyos sznezetet adnak, azaz
meghatrozzk azoknak az ernyeknek s a fajt-
jt, amelyek minden nagyobb csoportot jellemeznek. Ms
szval: a frfi s a karaktertpusait a nyugati kultrkban
mindig a frfi s a mindenkori trsadalmi szerepe hatroz-
za meg; de mgis csak vannak olyan jellegbeli rnyalatok,
amelyek eredete a nemi Ezek
az rnyalatok jelentktelenek a trsadalmilag meghatrozott
kpest, ennek ellenre nem hagyhatk figyel-
men kvl.
A maradi gondolkods mlyn hallgatlagosan ltalban
azon feltevs hzdik meg, hogy az a szemlyek
vagy trsadalmi csoportok kztti klnbsgek hinyt je-
lenti. Mivel azonban effle klnbsgek nyilvnvalan ltez-
nek minden, az letben dolgot arra a k-
vetkeztetsre jutnak, hogy pedig nem ltezhet. s
fordtva: ha a liberlisok arra hajlanak, hogy azt mondjk,
nincsenek nagy klnbsgek sem a szellemi s fizikai kpes-
sgekben, sem pedig a vagy htr-
nyos szemlyisgjegyekben, gy ezzel az tlagember szem-
ben csak ellenfeleiknek adnak igazat. Az fogal-
ma, ahogy a zsid-keresztny hagyomnyban, illetve a hala-
d, modem felfogsban kialakult, azt jelenti, hogy minden
ember a szabadsg s a boldogsg lvezett
emberi kpessgeiben. Tovbb benne van az az
19
llts is, hogy ennek az a kvetkez-
tben sem lehet ms ember eszkze cljai elrs-
hez, s egyetlen csoportbl sem vlhat egy msik csoport
eszkze. Minden ember egyazon teljessg nmagban, n-
maga szmra s a maga okn. Clja az nmegvalsts, be-
lertve azokat a tulajdonsgokat is, amelyek r, s csakis r
s msoktl megklnbztetik. Ezrt az
sg a klnbsgek teljes kibontakozsnak az alapja; ezek
kvetkezmnye teht az egyedi sajtossgok kiteljesedse.
s br egy sor olyan biolgiai klnbsg ltezik, amelyek-
nek szerepk van a frfi s karaktert is, s a ka-
rakterbeli klnbsgek e szerint vizsglhatk, itt most
sorban mgis csak az lesz sz. Teht nem ll szn-
dkunkban a nemek karakterbeli klnbsge teljes krdsk-
rnek vizsglata, csupn az ltalnos ttelt szeretnnk illuszt-
rlni. E helytt a frfinak s a a nemi let-
ben jtszott szerepvel foglalkozunk, s megmutatj uk,
hogy ennek a klnbsgnek vannak olyan karakterolgiai k-
vetkezmnyei, amelyek pusztn a szocilis szerepek kln-
klnbsgeket rnyaljk.
A frfinak, hogy szexulisan tevkenykedhessk, erekci-
jnak kell lennie, s kpesnek kell lennie arra is, hogy ezt a
nemi aktus alatt mindvgig, egszen az orgazmusig meg-
tartsa. Hogy kielgthesse a ideig kell nyjta-
nia az erekcit, mert a csak ekkor kvetkezik be az or-
gazmus. A frfinak teht ahhoz, hogy a szexulisan kiel-
gthesse, bizonytania kell, hogy van erekcija, s kpes an-
nak tarts megtartsra. A ezzel szemben semmit sem
kell bizonytania ahhoz, hogy a frfit szexulisan kielgt-
hesse. Persze izgalmi llapota fokozhat ja a frfi rmt. A
nemi szerveiben ilyenkor fizikai vltozsok
megknnythetik a frfi szmra a nemi aktust. Mivel azon-
ban ez esetben pusztn csak a szexulis reakcikat vizsgl-
juk, nem pedig a szemlyek szubtilis pszichs re-
akciit, marad a puszta tny, hogy a frfi csak akkor elgt-
20
heti ki a ha erekcija van, a viszont azon kvl,
hogy bizonyos hajlandsgot mutat, semmi egyebet nem kell
tennie annak rdekben, hogy a frfi kielgljn. Amikor
hajlandsgrl beszlnk, fontos megjegyezni , hogy a
csak akkor hajland szexulisan kielgteni a frfit, ha ezt
maga, a akarja is; itt tudatosan kell dntenie, mgpedig
akkor, amikor akar.
Ezzel szemben az, hogy a frfi kpes-e erre, az semmi eset-
re sem pusztn az akarattl funkci. Akarata ellenre
is fellphet nla szexulis vgy s erekci, s lehet impotens,
noha szenvedlyesen vgyik ennek az Kvet-
kezskppen a frfi kptelensge a nemi aktusra elleplezhe-
tetlen tny. Ha a egyltaln nem vagy csak rszben reagl,
ha mond", az semmikppen sem olyan nyilvnval,
mint a frfinl, mg akkor sem, ha ezt a frfi sok esetben sz-
re is veszi. s a frfit sokszor be lehet csapni. Ha a gy
akarja, akkor a frfi biztos lehet abban, hogy partnere annyi-
szor elgl ki, ahnyszor csak a frfi megkvnja. A
helyzete ezzel szemben egszen ms; szenvedlyes vgya
nem elgl ki, ha a frfi nem kvnja meg annyira, hogy
erekcija legyen. s mg a nemi aktus alatt is a teljes ki-
elglse annak fggvnye, hogy a frfi kpes-e eljuttatni
az orgazmusig. A frfinak teht ahhoz, hogy partnert ki-
elgtse, bizonytania kell valamit, a pedig nem.
A kt nem mindenkori szexulis addik a
szexulis tevkenysggel kapcsolatos specifikus szorongso-
kat A szorongsok mindig ott keletkez-
nek, ahol mind a frfi, mind a A frfi pozcija
azrt mert bizonytania kell valamit, vagyis mert
hogy mond. Szmra a szerelmi aktus-
nak mindig egy kicsit teszt- avagy vizsgasznezete van. A
szorongs a az specifikus flelmt jelenti. A leg-
eset a kasztrcis flelem - flelem attl,
hogy szervileg s ezzel egytt rkre kptelen lesz a nemi
letre. A ezzel szemben azrt mert fgg a frfi-
21
tl; a szexulis tevkenysgvel kapcsolatos bizonytalansgi
elem nem az, hogy mond, hanem az, hogy "egyedl
marad", frusztrlt lesz, nem tudja a
szexulis kielglshez folyamatot. Ezrt nem meg-
hogy a frfi s a szorongsai ms-ms terleten je-
lentkeznek - a frfi flelmei a sajt njre vonatkoznak, n-
maga rtkre s rvnyessgre a a flelmei
szexulis vgyval s kielglsvel kapcsolatosak. (Hasonl
megklnbztetst tett Karen Horney 1932-ben, azonban ki-
zrlag a gyermekek szexulis szorongsaiban k-
ln bsgekre vonatkoztatva. 2)
azonban a krds, hogy vajon ezek a flelmek
nem pusztn a neurotikus szemlyisgekre rvnyesek-e.
Nem bzik-e a normlis frfi sajt potencijban? Nem bzik-
e a normlis a partnerben? Nem arrl van-e itt sz, hogy
az idegileg s szexulisan rendkvl bizonytalan modern em-
berrel van ilyen esetben dolgunk? Lehet, hogy a "primitv" s
romlatlan szexualits "barlanglak frfinak" s "barlangla-
k nem voltak ilyen ktsge i s flelmei?
pillantsra gy hogy nem ez a helyzet. Az a
frfi, aki folyton csak a sajt potencijval foglalkozik, a ne-
urotikus szemlyisg egy bizonyos tpust kpviseli, hason-
lkppen ahhoz a aki llandan attl fl, hogy kielg-
tetlen marad vagy aki szenved a De mint ahogy
oly gyakran, a "neurotikus" s a "normlis" kztti klnb-
sg itt is inkbb fokozatos s inkbb a tudatosuls krdse,
semmint lnyegi Az, ami a neurotikusoknl tudatos
s lland szorongsknt jelentkezik, az gynevezett norm-
lis embereknl viszonylag szrevtlen, s tekintve
szorongs. Ezrt bizonyos kztes esetek, amelyek a
neurotikusoknl biztosan szorongshoz vezetnek, a normlis
egyedeknl nem flelmesek. A normlis frfi nem ktelkedik
2 Horney, Karen: Die Angst vor Frau. In: Internationaler Zeitschrift fr
Psychoanalyse, XIII (1932), 1-18.
22
a potencijban. A normlis nem fl, hogy a partnerknt
vlasztott frfi frusztrlni fogja. Amikor kivlasztja azt a
frfit, akihez szexulisan "bizalommal" van, ez a szexulis
sztntrekvse teljessgnek egyik lnyeges eleme.
azonban mg lehetsges, hogy a frfi mond, a pe-
dig soha. A a frfi kvnsgnak fuggvnye, a frfi azon-
ban fggetlen a szexulis kvnstl.
Mivel fontos, hogy megmagyarzzuk ezt a pontot, mutas-
sunk mg egy prhuzamot egy msik nevezetesen a
klnbsget az vagy a sznok, illetve a kzn-
sg egy tagja kztt. Mg az igen tapasztalt embereket is
nyugtalanthat ja, hogy hibznak, s gy hogy a legtbb
ember, aki valamit akar adni, bizonyos mrtkig mindig
szorong. Egy vagy sznok teht mindig fl, ha
valamit kell adnia, br bizonyra vannak olyanok is kz-
tk, akiknek nincsen ilyen rzsk. Mgis, maga az a tny,
hogy ez utbbiak is megknnyebblnek egy sikeres
utn, s rzs vagy boldogsg tlti el igazolni
ltszik, hogy valamikppen is tudatban voltak annak,
hogy esetleg felslhetnek.
Van azonban mg egy msik elem is, amelynek
van a normlis frfi s a normlis flelmeinek s egyms-
tl szorongsainak a megllaptsnl.
A nemek klnbsgn alapult az emberisg legkorbbi s
legelemibb felosztsa kln-kln csoportra. Frfinak s
nek szksge van egymsra a faj s a csald fenntartshoz
ppen gy, mint szexulis ignyeik kielgtshez. De akkor,
amikor egyik csoportnak szksge van a msikra, nem csupn
a harmnia, az s egyms klcsns kielg-
tsnek az elemei jelentkeznek, hanem a harc s a diszhar-
mni is.
A szeretet s a feloldhatatlan ellentt a klcsns
sgben a helyzetnek kt oldalt je-
lentik. A nemek kztti szexulis kapcsolat aligha lehet fg-
getlen a kibkthetetlen ellentt s az ellensgeskeds
23
Frfi s nemcsak szeretni tudja a msikat, hanem
is. Frfi s kapcsolatban lappangva jelen van a
kibkthetetlen ellentt eleme, s a
flelem sarjad. A szeretett lny ellensgg vlhat, s
ekkor a frfi s a pontjai fenyegetett lesznek.
A frfi s a szorongsnak ez az rtelmezse
klnbzik Freud Egyetrtek Freuddal abban,
hogy a nemek kztt potencilisan kibkthetetlen ellentt
Freud s kztem az a klnbsg, hogy ms-
kpp fogjuk fel ennek az antagonizmusnak a sajtossgt.
Freud alapllsa patriarchlis, ezrt a konfliktus szmra
az apa s a fi kztt van. A az szemben tlsgosan
jelentktelen ahhoz, hogy az aphoz hasonl flelmet tudjon
kelteni. Freud szerint a frfi legnagyobb flelme a kasztrcis
flelem. Ezt a flelmet azonban nem a okozza, hanem az
apa, aki fltkeny a fira annak incesztuzus vgya miatt. A
frfi kasztrcis flelmnek a csak msodlagos okozja.
Mivel Freud a szexulisan alrendelt lnynek s nem
msmilyen lnynek tekinti, nem tudja megrteni, hogy a frfi
ppen gy fl a mint az aptl.
Ebben az sszefliggsben szeretnm tovbb megemlteni,
hogy a frfiaknak s a nemi szerveiket ms s
ms flelmeik vannak. Az egyik vglet, amikor a frfi attl
szorong, hogy a nemi szervt levgjk. A - nhny ki-
eltekintve - a szorongsnak semmi kze ahhoz, hogy
levgnk-e vagy levgtk-e a nemi szerveit. A attl fl,
hogy testnek belsejt srthetik meg. A vagina a testnek be-
jrata, s egyttal rzkeny s nagyon fontos szerv. J
okunk van felttelezni, hogy minden ember hajlamos arra,
hogy fljen: megsrtik testnylsait. s br a tbbi nyls tb-
b-kevsb vdett, a vaginrl ez nem mondhat el egyrtel-
s itt a gyermeket a szigor, a testi szl-
long suttogsok s fantazilsok befolysoljk. A
normlis esetben nem fl attl, hogy kasztrljk, attl viszont
igen, hogy nem tudja megvdeni magt a
24
mint pldul akkor, ha akarata ellenre lesz terhes. Amikor
megklnbztettk a frfi s a tipikus szorongsait, akkor
csak szexulis karakter-
beli klnbsgekkel foglalkoztunk. A szorongs mindenkori
specifikus fajti bl azonban mindig meghatrozott, a szoron-
gs clz ksrletek kvetkeznek.
Amennyiben a frfi flelme az, hogy mondhat s
nem biztos, hogy teljesteni tudja feladatt, a tekintly utni
vgy lesz az a mozgat amely megvdheti a szoron-
gstl. A frfit mlyen thatja az a kvetelmny, hogy foly-
tonosan bebizonytsa nmagnak, a szeretett s min-
den ms s frfinak, hogy eleget tud tenni az elvr-
soknak. Fl a szexulis s e flelem gy prbl
meneklni, hogy az let olyan ms terletein, ahol a sikerhez
fizikai s intelligencia szksgeltetik, jra s
jra felveszi a versenyt msokkal. Az, hogy ms frfiakkal
verseng, szorosan sszefgg ezzel az rvnyeslsi vggyal.
Mivel fl attl, hogy esetleg mond, folyton bizony-
tani szeretn, hogy jobb, mint a tbbi frfi. Egy Don Juan ezt
kzvetlenl a szexualitson bell akarja minden ron bizony-
tani, az tlagember kzvetett mdon, azzal, hogy tbb ellen-
sget l meg, tbb vadat le, tbb pnzt keres vagy ms
mdon sikeresebb, mint versenytrsai.
Fel kell ismernnk, hogy a frfi tekintly utni svrgs-
ban s a versenyszellemben a szexualits msodrang szere-
pet jtszik trsadalmilag s kulturlisan meghatrozott vgya-
ihoz kpest. Sok pszichoanalitikus, antropolgus s szociol-
gus rmutatott mr arra, hogy az ilyenfajta kvnsgok
sorban egy adott kultrban gyermekek s ifjak min-
denkori tapasztalataibl kvetkeznek. gy bebizonytottk,
hogy egy gyermek vdtelennek s rzi magt,
ha szorongst tpllunk bel. Ezrt vgyik
msok elismersre, arra, hogy szeressk, elismerjk s hogy
kerekedjk msok fl.
25
A jelenlegi trsadalmi s gazdasgi rendszer a verseny s a
siker elvein nyugszik - ideolgik az rtkt. Ezrt
s ms okok miatt is, a presztzs s versengs utni moh
vgy a nyugati kultra tlagemberben mlyen gykeret vert.
Mg ha nem is lteznnek klnbsgek a szexulis szerepe-
ket ez az igny akkor is a trsadalmi
alapjn frfinl s egyarnt. Ezek a trsa-
dalmi adottsgok olyan hogy mennyisgi szem-
pontbl ktsgesnek a frfiakkal kapcsolatban itt mr
emltett szexulis alapjn, hogy vajon nluk na-
gyobb-e az rvnyeslsi vgy, avagy a A legfonto-
sabb azonban mgsem az, hogy milyen fok a szexulis okok
keltette versengs, hanem az, hogy a tbbiek - akik mint tr-
sadalmi vannak jelen a rivalizls kialakulsban -
felismerjk.
Lthatjuk, hogy a nyugati kultrban a frfi viselkedsnek
az s a szexulis adottsgok ugyanabba az irnyba
mutatnak. Ugyanez rvnyes a is. A helyzetnek alap-
megvltozsval, amelynek kvetkeztben egyre inkbb a
frfi lett meghatroz trsadalmi s gazdasgi felttelek kz
kerlt, azonos lett frfiak s trsadalmi helyzete. s mg
most is empirikus tny szl arrl, hogy ezek a trsa-
dalmi bizonyulnak, mint aszexulisak.
A frfiak rvnyeslsi vgya nmi fnyt vet a frfihisg
klnleges fajtjra. ltalban azt mondjk, hogy a hi-
bbak, mint a frfiak. Noha megeshet pp az a
dolog a hisgnak mgsem a mennyisgi, hanem
ftigg. A frfi hisgnak fontos a
hetvenkeds, hogy micsoda "fick" is gy tesz,
mintha lland vizsgahelyzetben lne. A frfi azt szeretn ki-
fejezni, hogy nem fl a gy ez a fajta hisg
rnyalja egsz tevkenysgt. nem ltezik sem-
mifle frfii teljestmny - a szerelmi aktustl a legvakme-
teljestmnyekig a harcban s a gondolkodsban -, ame-
lyet valamennyire ne ez a tipikus frfihisg mozgatna.
26
A frfi rvnyeslsi trekvsnek egy msik vonatkozsa
a frfi flelme attl, hogy nevetsgess vlik, s klnsen
attl, hogy mindez egy trtnik meg. Mg agyvbl
is lesz, ha attl tart, hogy egy nevetsgess te-
szik, s kevsb fl a halltl, mint hogy kinevetik. gy kp-
zelik el a frfias amely azonban semmikppen
sem nagyobb, mint amekkora egy kpes, mely
azonban hiba viseli magn a frfihisg jegyeit, mgis ms

A frfi szembeni bizonytalansgnak s a nevets-
val flelmnek tovbbi kvetkezmnye a irnti
potencilis Ez a tpllja azt a trekvst,
amely egyfajta vdekezsi funkcit is betlt: uralkodni a
hogy az gyengnek s kevesebbnek rezze ma-
gt. Ha ez sikerl a frfinak, akkor nincs oka a flelemre. Ha
a fl hogy megli, megveri vagy kihezteti -, ak-
kor nem teheti nevetsgess a frfit. Az, hogy uralkodunk-e
valakin, nem sajt szenvedlynk fgg, de attl sem,
hogy szexulis s rzelmi A
hatalom olyan biztosan fenntarthat nyugszik,
amelyekkel kapcsolatosan a kpessgeket nem me-
rlhetnek fel ktsgek. Amgy a patriarchlisan elfogult bib-
liai mtosz szerint a feletti biztos uralom a frfi vigasza,
mg ha Isten ki is tkozza
Szeretnk a frfi egy msik, a kudarctl val
jellegzetessgre utalni. Nem azrt emltem ezt a vo-
nst, mert esetben "normlis" van sz, hanem
azrt, mert egy, a pszichoanalzis ltal rintett problmval
Higg ssze. A frfinak arrl a vgyrl van sz, hogy szeretne
lenni. Noha Freud magtl nek tar-
totta, hogy a az a vgya, hogy frfi legyen, s ez a
pszicholgijnak ltalnos alapvonsa, ms pszichoanaliti-
kusok viszont a frfinak arra a vgyra mutattak r, hogy sze-
retne lenni, s ezt megprbltk klnfle mdon magya-
rzni. az egyik ilyen magyarz ksrletet - hogy a
27
frfi irigyli a mert kpes gyereket szlni - mg kzelebb-
megvizsgl unk. Itt most csak arra a kapcsolatra utalnk,
hogy a frfi szeretne lenni, s mindenron be akar bizony-
tani valamit. A frfi szmra teher, hogy rksen "vizs-
gznia" kell. Nagy megknnyebblst jelentene szmra, ha
megszabadulhatna a s ez akkor volna lehets-
ges, ha lenne. Egy pszichsen egszsges frfinl ez a
vgy szinte nem ltezik s csak csekly mrtkben tudatos. A
neurotikus frfinl ezzel szemben nagyon akr
tudatos, akr nem. Hogy milyen ez a vgy, az a kudarc-
tl val flelmnek az fgg, ez pedig szintn nem
vlaszthat el a szemlyisg teljes struktrjtl.
Mint ahogy nhny jellegbeli tulajdonsg a frfi flel-
mben - a kudarctl val flelemben - gykerezik, ms ilyen
tulajdonsgok a erednek, nevezetesen abbl,
hogy fl a frusztrcitl s a A flelem attl,
hogy a nemi aktusnl s amgy is rzelmileg s szocilisan
magra marad, s a flelem a olyan ka-
raktervonst alakt ki, amelyet ltalban tipikusan vons-
nak tartanak. Mindamellett a a "termszetre"
vezetik vissza. A hagyomnyos szerepe minden patriar-
chlis kultrban ltalban olyan, hogy kialakul a
val flelem, fggetlenl a nemi letben jtszott szereppel
Mint ahogy gyakran ms esetekben
is, itt is termszetesnek tartjk a trsadalmi feltteleket. S no-
ha mindaz, amit a konvencionlisan ll-
tanak, hamis, a mondottaknak mgis van
valdi alapja, s nem szabad elfeledkeznnk. Ez pedig
szexulis szerepnek a kvetkezmnye, ismtelten
szeretnnk most beszlni. A nem kell semmit bizony-
tania; nem kell flnie attl, hogy mond. De az, hogy
szexulisan kielgljn, mgis fgg valami rajta kvl lltl
- attl ugyanis, hogy a frfi kvnja-e s fenn kpes-e tar-
tani ezt a vgyat hosszabb ideig. A frfi sohasem biztos ab-
ban, hogy sikerl-e ez neki, s ez a szorongs srti a bszke-
28
sgt. A pedig sohasem lehet biztos hogy rbzhat-
ja-e magt a frfira, s ez a flelme bizonytalann s szoron-
gv teszi, ha mskpp is, mint ahogy egy frfi bizonytalan
s szorong.
A egyik jellemvonsa a hisg, noha ez a
fajta hisg ms, mint a frfi. A frfihisgban
az ki, mire kpes valaki, s hogy az ember soha
nem mond a hisg abban mutatkozik
meg, hogy a vonz akar lenni s nmagnak kvnja bebi-
zonytani, hogy vonz. Persze szexulisan a frfinak is att-
raktvnak kell lennie a szmra, ha meg akarja hdtani a
egy olyan kultrban, amelyben nagyon differencilt az
zls s mindazok az rzelmek, amelyek a szexulis vonz-
dsban szerepet jtszanak. De a frfi szmra vannak ms
mdok is, hogy meghdtson s szexulis partnerv tegyen
egy ez pedig a puszta fizikai vagy a mg hatso-
sabb trsadalmi helyzet s vagyon. A frfi szexulis kielg-
lsnek a teht nemcsak szexulis vonzerejnek a
fggvnye. Sem az sem az nem
lesz egy frfi potensebb. A azt az igyekezett, hogy
vonz legyen, szexulis szerepe knyszerti ki, s k-
vetkezik a hisga s aggodalma, hogy valban elg vonz-e.
Itt az albbi ellenvetst lehet tenni: ha az eddig mondottak
igazak, mirt oly gyakori akkor az llatvilgban, hogy a hm
nekel s neki van tarka tolla - teht, hogy a hm akar tet-
szeni a s nem fordtva? Az llatvilgbl vett anal-
gik hatnak, ugyanakkor azon-
ban gyakran nem veszik tekintetbe a hat
sszetettsgt. Nem kvnom itt tr-
gyalni ezt a bonyolult problmt, mindssze utalni szeretnk
arra, hogy az emberi trsadalom legfontosabb
hogy milyen mrtkben tette gazdasgilag
v a frfi a s ezzel mennyire fel annak ig-
nyt, hogy vonz legyen a frfi szmra. A tt ugyanis a
szexulis kielglse, lete s biztonsga.
29
A flelme a a kudarctl, egy olyan szerep-
ami vrakozsra knyszerti, gyakran breszti fel benne a
Freud ltal hangslyozott vgyat, hogy neki is legyen
pnisze, mint a frfinak.
3
A ez a vgya azonban
sorban mgiscsak abban gykerezik, hogy gy rzi, hinyzik
neki valami, s e miatt a fogyatkossg miatt alrendelt je a
frfinak. S igaz ugyan, hogy sok esetben ms is okozhatja a
pniszirigysget, az ok gyakran mgis az, hogy a nem akar
fggeni nem akarja, hogy tevkenysgben korl-
tozzk, nem akar kiszolgltatott ja lenni a frusztrci vesz-
lynek. A frfi vgya, hogy legyen, azon alapul, hogy sze-
retne megszabadulni az rks tesztels a pnisz
utni vgya pedig onnan ered, hogy szeretn a fg-
A pnisz, azon kvl, hogy a fggetlensg szimb-
luma, bizonyos esetekben gyakran szadisztikus s agresszv
trekvseket is szolgl mint valami fegyver, amellyel ms
frfiakat s meg lehet sebesteni. (A homoszexu-
alitsnak - ellenttben a egybknt "kivr",
szerepvel - az aktivits s az destruktv
tendencik kombincija a klns
Ha a frfi a szemben legfontosabb fegyverknt a fizi-
kai s trsadalmi hatalmat alkalmazza, akkor a fegyvere
a frfi nevetsgess ttelnek a kpessge. Ez akkor a legha-
tkonyabb, amikor impotenss teszi a frfit. Erre sokfle esz-
kz ltezik, durvbbak s finomabbak, kezdve azzal, hogy ki-
mondottan vagy sem arra vrnak, hogy majd csak
mond a frfi, egszen a frigidits ig vagy a hvelygrcskig,
amelyek fizikailag lehetetlenn teszik a nemi aktust. gy
nik, hogy a frfi kasztrlsnak vgya nem jtszik olyan so-
katmond szerepet, mint amilyet Freud tulajdont neki. A
kasztrci persze a frfi impotenss ttelnek az egyik le-
3
V. Thompson, Clara: What Js Penis Envy? In: Proceedings of the
Association for the Advancement of Psychoanalysis. Boston Meetings,
1942.
30
s gyakran kerl a destruktv s szadista ten-
dencik megjelensvel. De a ellensgessgnek a
clja nem a fizikai, hanem a funkcionlis krokozs, az egye-
sls kpessgnek a megkrostsa. A frfi sajtos ellens-
gessgt az jelenti, hogy fizikai politikai vagy
gazdasgi hatalommalleigzzon, a pedig az, hogy als-
sa a frfi kpessgeit azzal, hogy nevetsgess s megveten-
teszi.
Vannak mg ms szexulis klnbsgek is, amelyek a frfi
s a karakterbeli klnbsgeihez kapcsoldnak. A nemi
szervei differenciltabbak, mint a frfi, mert a nemi
izgalmnak kt forrsa van. A nemi izgalom legfontosabb
forrsa a testen bell van, a frfinl ezzel szemben kvl.
A frfinl szemmel lthat a szexulis izgalom, a nem.
A a nemi aktus magban hordozza a terhessg
sgt valamennyi, a terhessggel jr mlyrehat vltozssal
a hormonhztartsban, a frfi szexulis aktivitsa ezzel
szemben nem jr ilyen vltozsokkal az orgazmusnl. Nem
kvnok itt most valamennyi idevg krdssel foglalkozni,
de meg szeretnk emlteni mg egy tovbbi fontos klnbs-
get, amelyet a klasszikus pszichoanalitikus irodalomban n-
mileg elhanyagoltak.
A kpesek gyermeket szlni, a frfiak nem. Freud pat-
riarchlis belltottsgra hogy felttelezse szerint
a irigyli a frfit nemi szervrt, de nemigen gondolt arra,
hogy a frfi is irigyelhetn a azrt, hogy gyereket kpes a
vilgra hozni. Ennek az egyoldal szemlletnek nemcsak az a
frfias premissza az oka, hogy a frfi a fltt ll, hanem a
tliparosodott trsadalom ilyen belltottsga is, amelyben
nem tartjk tl sokra a termszetes produktivitst. A trtne-
lem korbbi korszakaiban, amikor az let lnyegben a ter-
mszet s nem a technika fggtt, az a
krlmny, hogy ezt az adottsgot a megosztja az anya-
flddel s a llatokkal, bizonyra roppant
volt. Mindaddig, amg kizrlag csak a termszetet tekintjk,
31
a frfi nem szmt produktvnak. Abban a kultrban, amely-
ben a hangsly a termszetes termkenysgen nyugodott, a
frfi alantasabbnak rezhette magt a azrt,
mert nem volt teljessggel vilgos szmukra, hogy mi is a
szerepe a gyermek nemzsben. Szinte biztosan felttelez-
hogy a frfi csodlta a ezrt a kpessgrt, ami
neki nem adatott meg, az pedig elbtortalantotta a frfi
meg irigyelte ezrt. A frfi semmivel sem tudott
kodni, csupn az llatok meglsre volt kpes, hogy legyen
mit enni, vagy az ellensget tudta elpuszttani, hogy bizton-
sgosan lhessenek avagy ugyanezrt mgikus mdszerekkel
magba szvta az ellensg erejt.
Anlkl, hogy kifejtennk mindezen szerep t egy
tisztn agrrtrsadalomban, rviden azrt rmutatnnk n-
hny fontos trtnelmi vltozs kvetkezmnyre. Az egyik
legfontosabb a technikai termelsi formk fokozott
alkalmazsa. Az ember egyre inkbb hasznlta az eszt, hogy
javtsa s megsokszorozza azokat az lethez szksges eszk-
zket, amelyek eredetileg csakis a termszet adomnyai vol-
tak. Noha a eredetileg megvolt az a kpessge, amely a
frfi fl emelte, s a frfi ezt a hinyossgt
rombolsi kpessgvel egyenltette ki, azonban mg-
is intelligencija bizonyult a technikai termels alapjnak. Ez
a korbbi szakaszokban szorosan sszekapcsoldott a mgi-
val, a frfi gondolkodsnak hatalmval anyagi dol-
gokat hozott ltre, s ekkor kpessge a technikai
termelsre tlszrnyalta a termszeti termels megbzhat-
sgt.
Nem boncolgatjuk tovbb ezt a tmt, Bachofen,
Morgan s Briffault rsai ra hivatkoznunk, akiknek kivlan
elemzett antropolgiai anyaga lehet hogy nem bizonytja
alaplltsaikat, de komolyan amellett szl, hogy az k-
szakaszaiban lteztek bizonyos kultrk, amelyekben
a trsadalmi szervezet kzppontjban az anya llt, s ame-
32
Iyekben a vallsi szertartsok a termszet
erejt anyaisten krl forogtak.
4
lehet egyetlen plda is.
5
A babiloni teremtsm-
tosz az anyaistensg, Tiamat ltezsvel veszi kezdett, aki a
vilgegyetem felett uralkodik. Uralmt azonban veszlyezte-
tik a fiai, akik letasztst tervezik. A fik ebben a harcban
olyan valakit keresnek vezrl, aki legalbb olyan mint
az anyjuk. Vgl is megegyeznek Marduk szemlyben; mie-
azonban vgrvnyesen megvlasztank, prbatteire
szltjk. is ll ez a prba? "Szja erejvel" el kell tn-
tetnie egy ruht, majd egyetlen szval jra azt.
A vezrjellt egyetlen szval sztszaggatja a ruht, majd
egyetlen szval azt. Vezrsge igazolst nyert. Le-
az anyaistensget, s megalkotta az Eget s a
Fldet.
Mi a lnyege ennek a prbnak? Ha a frfiisten olyan
akar lenni, mint egy akkor olyan tulajdonsggal kell
rendelkeznie, amely az utbbit mindenki fl emeli - mg-
pedig a teremts hatalmval. A prbnak azt kell bizonyta-
nia, hogy ppgy rendelkezik ezzel az mint a rombo-
ls jellegzetesen frfierejvel, amellyel a frfi eredetileg meg-
vltoztatta a termszetet. sztrombol egy trgyat,
hogy aztn jraalkossa, de mindezt szavval teszi meg, nem
mdjra, a testvel. A termszetes produktivits helybe a
gondolat- s szmgia lp.
A bibliai teremtsmtosz ott ahol a babiloni m-
tosz Itt mr szinte minden nyoma a
istensg uralmnak. A teremts Isten titokzatos erejvel, az
Igvel, a sz titokzatos alkoterejvel A teremts a
4 L. Fromm, E.-Reichmann, F. : Notes on the Mother Rale in the Family
Group. In: Bulletin of the Menninger Clinic, 4 (1940), 132-148.
5 Lsd Ehhez Erich Fromm fiatalkori, csak az utbbi nyilvnos-
sg el kerlt munkjt: Die miinnliche Schpfung, 1933. In: Liebe, Sexu-
alitlit und Mutterrecht. Beitrage zur Geschlechtsfrage. Hrsg. Rainer Funk.
DTV Mnchen, 1994, 68- 94.
33
frfi ltal meg, ellenttben a tnyekkel, nem
szli a frfit, hanem fordtva, a teremtik a frfibl. Lsd a
grg mtoszt - Athn Zeusz pattan ki - s a mtosz
magyarzatt, valamint a matriarchlis valls maradvnyai-
nak trgyalst a grg mitolgiban Johann Jakob Bachofen
s Walter F. Otto munkiban.
6
A bibliai mtosz diadalnek a
tagadja, hogy asszony szlte a frfit, s a
termszetes kapcsolatukat az fordtja. Isten tka
a frfi Elismeri, hogy a szerepe a
gyermek szlse, de fjdalommal kell ezt vilgra hoznia. A
frfinak dolgoznia kell, vagyis termelnie, gy foglalja el a
eredeti helyt a produktivitsban, legyen mgoly izzad-
sgos s fjdalmas is az.
Rszletesebben foglalkoztunk a matriarchtus maradvnya-
inak jelensgvel a vallstrtnetben, hogy rvilgtsunk egy
pontra, amelynek ebben az sszefggsben van,
ez pedig a a termszetes produktivitsra val adott-
sga, amely adottsg hinyzik a frfibl, teht e tekintetben
termketlennek bizonyul. Egyes trtnelmi korszakokban vi-
lgosan volt a ez a k-
csak a frfi mgikus s technikai produktivitst
emeltk ki. Ennek ellenre gy hogy ez a klnbsg
tudattalanul mg ma sem vesztette el teljesen az rtelmt; a
frfi valahol babonsan tiszteli a ezrt a kpessgrt,
amellyel nem rendelkezik. Irigyli s fl is emiatt.
Valahol a karakterben ott hogy szeretn e hinyt
6 V. klnsen Bachofen, J. 1. : Das Mutterrecht. Eine Untersuchung
ber die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religisen und rechtli-
chen Natur, 1961 . Magyarul : Az anyajog. Tanulmny a rgi vi/g nural-
mrl, val/si s jogi termszete alapjn. (Ford. Krpthy Csilla.) In: -: A
mtosz s az trsadalom. Vlogatott !rsok. Gondolat, Budapest, 1978,
47-309. Erich Fromm maga is behatan foglalkozott Bachofen
lsd: Muterrecht und mannliche Schpfung c. 1955-ben keletkezett tanul-
mnyt, in: Liebe, Sexualitl1t und Muterrecht, id. kiad., 17-31 . (A szerk.)
34
kiegyenlteni, s a valahol ott van a
rzse a termketlen frfival szemben.
Eddig olyan, a frfiak s kztt karakterbeli
beszltnk, amelyek a kt nem kztti klnb-
szrmaznak. Azt jelentse-e ez, hogy a nembeli
kvetkeznek az olyan tulajdonsgok, mint a
fokozott az egyik oldalon, rivalizls s rvnyes-
lsi vgy a msikon? Vajon mutat-e fel "a" s "a" frfi
olyan vonsokat, amelyeket homoszexulis va-
gyunk knytelenek magyarzni, ha valakinl olyan tulajdon-
sgokat tallunk, amelyek a msik nemre
Ilyenfajta kvetkeztetsek nem vonhatk le. A nemi k-
lnbsgek a frfi s a szemlyisgt ltalban csak r-
nyaljk. Ezek az rnyalatok egy dallam hangnemhez hason-
lthatk, de nem jelentik magt a dallamot. Ezen kvl csak
az tlagfrfira s vonatkoznak, s minden embernl
msok.
Ezek a "termszetes" klnbsgek nem keverednek olyan
eltrsekkel, amelyeket a mindenkori kultra alakt ki. Mos-
tani kultrnkban pldul a frfiaknl az rvnyesls s a
vetlytrssal szembeni siker vgynak sokkal kevesebb kze
van a szexulis szerephez, mint a trsadalmihoz. A trsada-
lom gy van megszervezve, hogy a fent emltett sikerorien-
tltsg kialakul, tekintet nlkl arra, hogy az
jelesl frfias avagy A frfiaknl a kzpkor vge
ta rvnyeslsi vgyat a trsadalmi
s gazdasg rendszer, nem pedig valamifle szexulis szerep
magyarzza. Ugyanez vonatkozik a
dul, hogy kulturlis mintk s trsadalmi kvetelmnyek ala-
ktjk a karakterek rvnyeslsi trekvseit, prhuzamosan a
hasonl, m egszen ms okokra (pl. a nemi klnbsgek)
tendencikkal. Ekkor a kt prhuzamos ten-
dencia sszeolvad, azt a ltszatot keltve, mintha eredetk
azonos lenne. Msrszt azonban, ha a kulturlis mintk a fr-
fiaknl pldnak okrt helyzetet eredmnyeznek,
35
gy ez a hajlam a amennyiben a szexulis klnbsg
jelenti, gyakorlatilag s annl a nemnl
fel, amelyiknl a "termszetes" k-
voltakppen nincs is helye.
Az rvnyeslsi vgy s a amennyiben a kultra
hozadkai, az egsz szemlyisget meghatrozzk. Ez persze
mr nem a hangnem, hanem maga a dallam. Mert akkor a
valban kerl, s a frfi tnylegesen az rvnye-
slsre trekszik. gy az egyedi szemlyisget emberi
sgeiben az egsz spektrum egy rszre zsugort jk. A karak-
terbeli klnbsgek - mr amennyire a termszetes klnb-
addnak - azonban nem ilyenek. Ennek
leg az az oka, hogy a nemek kztti nagyobb,
mint a klnbsg, s frfi s is emberi lny
ugyanazokkal a ugyanazokkal a vgyakkal,
ugyanazokkal a szorongsokkal. Attl, ami a termszetes k-
lnbsgek alapjn bennk, mg nem lesznek klnb-
Az egyik vagy a msik tendencia hangslyozsa nem
okoz nagy klnbsget hasonl szemlyisgk-
ben, s tapasztalatilag mint rnyalat jelenik meg. A nemi k-
lnbsgeken nyugv klnbsgek nyilvnvalan nem szolgl-
tatnak okot ahhoz, hogy akrmely trsadalom ms-
ms szerepet osszon ki a frfinak s a
Milyen klnbsgek vannak teht a nemek kztt? Ma mr
vilgos, hogy ezek mit sem nyomnak a latban az ugyanannak
a nemnek az egyedei kztt fennll karakterbeli klnbs-
gekhez kpest. A nembeli klnbsgek nincsenek befolyssal
arra, hogy ne tudjunk elvgezni brmilyen munkt. Persze az
igen teljestmnyeket lnyegileg rnyalhat jk a nemi
az egyik nem jobban el tud ltni bizonyos munkt,
mint a msik, de ugyanez az eset, ha egy extrovertlt szem-
lyisget egy introvertlttal, vagy egy piknikust egy aszteni-
kussal hasonltunk ssze. Vgzetes tveds lenne, ha e jegyek
szerint tennnk trsadalmi, gazdasgi s politikai klnbs-
geket.
36
Ismt csak nyilvnval, hogy igen nagy sllyal esnek latba
a frfias vagy mintt kialakt ltalnos trsadalmi ha-
tsokhoz kpest az egyes ember individulis - s trsadalmi -
szempontbl vletlen tapasztalatai. A klnfle szemlyes
tapasztalatok keverednek a kulturlis mintkkal, s ezenkz-
ben tbbnyire illetve cskken a hatsuk. hogy a
trsadalmi s a szemlyes mint az itt
trgyalt "termszetesek". A trtnelmi szomor
kommentrja, hogy gy rezzk, hangslyoznunk kell: a frfi
vagy a add klnbsgek nem szolgltatnak
elgsges alapot a trsadalmi vagy erklcsi tlkezshez.
Ezek nmagukban se nem jk, se nem rosszak, se nem kv-
natosak, se nem vgzetesek. Ugyanaz a karaktervons bizo-
nyos felttelek esetn az egyik embernl pozitv tulajdonsg-
knt jelentkezik, de egy msiknl, ms felttelek kztt ne-
gatvknt.
teht azok a negatv formk, amelyek a fr-
fiaknak a val flelmt s rvnyeslsi vgyt nap-
vilgra hozzk: a hisg, a komolytalansg, a megbzhatat-
lansg. De nem ktsges az sem, hogy ppen ezek a tulajdon-
sgok vezethetnek olyan rendkvl pozitv karaktervonsok-
hoz, mint az tletessg, az aktivits s a btorsg. Ugyanez
mondhat el - mint ahogy mr lertuk - a
tulajdonsgokrl is. A legfontosabb karaktervonsai kp-
telenn tehetik arra, hogy gyakorlatilag, rzelmileg s intel-
lektulisan "meglljon a sajt lbn". s sokszor gy is van,
de ms felttelek kzepette ugyanezek a tulajdonsgok a tre-
lem, a megbzhatsg, a szeretet s az erotikus forr-
sai lehetnek.
Az egyik vagy msik fontos vons pozitv vagy negatv
eredmnye sszefgg az rintett szemly karakterstruktrj-
nak egszvel. A pozitv vagy negatv hats szemlyisgt-
hozztartoznak pldul a flnksg s az nbiza-
lom, a destruktivits s a konstruktivits. De nem
egy vagy kt elszigetelt tulajdonsg kiragadsa; csak a karak-
37
ter struktrjnak a totalitsa hatrozhat ja meg, hogy mely
frfias vagy tulajdonsgnak lesz pozitv vagy negatv
hatsa. Klages ezt az alapelvet beptette grafolgiai rendsze-
rbe. A kzrs minden egyes jegye rendelkezhet pozitv vagy
negatv jelentssel, a teljes szemlyisg "formai sznvonal-
tl" Amikor egy ember karaktert "rendesnek"
mondjuk, az lehet pozitv, ami azt jelenti, hogy az nem
"rendetlen" s kpes elrendezni az lett, de ugyanez lehet
negatv llts s jelentheti azt is, hogy ez az ember pedns,
fantziltan s termketlen. Egszen nyilvnval, hogy a ren-
dessg mint tulajdonsg alapjait egyformn alkothat ja nega-
tv s pozitv megjelensi formja, de ez a teljes szemlyi-
sgben szmtalan fggvnye. Mindezt mr azok
a krlmnyek hatrozzk meg, amelyek az egyik eset-
ben az let ellen dolgoznak, a msikban pedig a valdi nve-
kedst segtik.
Noha a fl- s alrendeltsgi viszony legalbbis pillanat-
nyi klnbsget von maga utn, ez az eltrs semmi esetre
sem ll kapcsolatban a fl- s alrendeltsggel, s nem is
azonos azzal. Ezt nem kpesek felfogni azok az emberek,
akik egsz szemlyisgknl fogva kptelenek arra, hogy
megrtsk az s meg is ljk azt. A fasisztoid-
zsarnoki jellem ezrt nem tud mst tenni, mint hogy felcserli
a az Gondolkodsban a
megvets a meghatroz azok irnt, akiknek nincs akkora
hatalmuk, mint neki, s ez hatrozza meg a hatalmat birtoko-
l irnt rzett "szeretett". rtetlenl ll az olyan emberi
kapcsolat amelynek alapja a msik ember mltsgnak
a figyelembevteln nyugszik. Brhol is szleli a klnbsget,
azonnal keresni kezdi az e klnbsgben al- s
flrendeltsget. Ha be tudja bizonytani, hogy bizonyos cso-
portok kztt klnbsgek vannak, abban rgvest annak a bi-
zonytkt ltja, hogy az egyik csoport a msik fltt ll. Az,
aki tartja magt az emberek kztti elvhez, ne
hagyja magt elcsbtani az effle fasiszta premisszktl.
38
Lehet olyan trsadalmi feltteleket teremteni, amelyekben ki-
az egyn, a nemek s a nemzeti csoportok k-
pozitv vonatkozsai. Mindentt a vilgon
szksg van ezekre a felttelekre. Ha megvalstjk ak-
kor azokat a klnbsgeket fogjk hangslyozni ember s
ember kztt, amelyeknl nem az a krds, hogy mi a j s
mi a rossz, hanem a szemlyisgnek azokrl az egyni rnya-
latairi lesz sz, amelyek tgabb horizontot nyitnak az em-
beri kultrnak, gazdagtjk azt, s hozzjrulnak az emberi-
sg csaldjnak eggy vlshoz.
39
FRFI S
(1951)
Nyilvnval, hogy a frfi s kztti kapcsolat rendkvl
bonyolult problma, klnben nem okozna oly sok ember
szmra nehzsgeket. Ezrt szeretnk feltenni nhny
olyan krdst, amelyek erre a kapcsolatra vonatkoznak. Ha
ezekkel a krdsekkel sikerlolvasimat ksztetni,
akkor taln sajt tapasztalataik alapjn valamennyire meg is
vlaszolhat jk
Az krds, amit fel szeretnk tenni, a nincs-e
mr magban a tmban valamifle lokoskods? Mintha azt
sugall n, hogy frfi s kapcsolatnak problmit a l-
nyeget tekintve a nemek kztti klnbsg hatrozn meg. Ez
azonban nem gy van. Frfi s - frfiak s - kapcsola-
tban lnyegben ember s ember kztti kapcsolatrl van
sz. Minden, ami az egyik emberi lnynek a msik emberi
lnyhez kapcsolatban j, j frfi s kapcsolatban
is, s minden, ami rossz az emberi kapcsolatokban, rossz a
frfi s kapcsolatban is. Frfiak s kapcsolatnak
klns fogyatkossgai nagyrszt nem frfi vagy tulaj-
donsgaik rovsra randk, hanem az emberekhez
kapcsolataikra.
Mindjrt visszatrek erre a problmra, de szeretnm
mg a tma egszt tovbb finomtani. Frfiak s kapcso-
latban egy s egy csoport kapcsolatrl
van sz. Ez bizonyra klnsen hangzik 1949-ben az Ame-
rikai Egyeslt llamokban, de a frfiak s kapcsolatnak
trtnett az elmlt tezer vben kell megvizsglnunk, ha
41
meg akarjuk rteni, hogy a trtnelem hogyan befolysolta a
mai helyzetet s a nemek egymssal kapcsolatos belltdst
napjainkban, valamint azt, hogy mit tud egymsrl s mit
rez egyms irnt a kt nem. Csak ezek utn trhetn k r a
krdsre, hogy milyen specifikus mdon klnbznek egy-
mstl a frfiak s a s hogy mi a frfi s kztti
kapcsolat ami sui generis problma, nem pedig az
emberi kapcsolatok krdse.
Kezdjk ezzel a msodik krdssel s definiljuk gy frfi
s kapcsolatt, mint egy s egy csopor-
tt. Mr emltettem, hogy ez manapsg furcsn hangzik az
Egyeslt llamokban, mert ott a - klnsen a nagyobb
vrosokban - szemmel lthatan nem cso-
portnak, nem is rzik magukat annak s nem is gy viselked-
nek. Sokat vitatkoztak rla, mgpedig nem ok nlkl, hogy
vajon a mi vrosi kultrnkban melyik is az nem.
A problmt annak ellenre sem tartom megoldottnak, hogy
megllaptjk: Amerika asszonyai emancipld-
tak s ezrt a frfiakkal azonos sznvonaion llnak. V lem-
nyem szerint frfiak s klns kapcsolatn mg mindig
ott amint kultrnkon is, a sok ezer ves harc.
Ltezik nhny plda arra a felttelezsre, hogy
a patriarchlis trsadalom gy, ahogy Knban, Indiban, Eu-
rpban s Amerikban az elmlt t-hatezer v alatt fennllt,
nem az egyetlen forma, amelyben a kt nem megszervezte az
lett. Sok esetben gy ltszik, hogy - ha nem is mindenhol,
de sok helytt - a frfiak uralta patriarchlis trsadalmakat
matriarchlis meg. Ezeknek a trsadalmaknak az volt a
hogy a s az anyk lltak a csald s a trsa-
dalom kzppontjban. A trsadalom s a csald rendszer-
ben a fogJaitk el az uralkod pozcit. Sok vallsban
mg ma is megtallhatjuk e helyzet nyomait. az
szervezet nyomai mg a mindnyjunk ltal jl ismert do-
kumentumban, az testamentumban is megtallhatk.
42
Ha megksreljk dm s va trtnett nmi trgyilagos-
sggalolvasni, akkor kiderl, hogy vt s kzvetetten d-
mot is megtkozzk, mivelhogy nem sokkal jobb msokat
uralni, mint ha msok uralkodnak felettnk. Bntetskppen
va a frfinak uralkodnia kell felette, mialatt v-
gyakozik a frje utn (lsd Gen 3, 16).
Ha a frfiak uralmt a fltt j elvknt llt juk fel, ak-
kor kellett lenni egy olyan kornak, amikor ez nem
gy volt, s valban, vannak is forrsaink, ez de-
rl ki. Ha a teremts babiloni lerst sszevetjk a bibliai
trtnettel, akkor vilgoss lesz, hogy ebben a bibliainl ko-
rbbi babiloni trtnetben gykeresen ms a helyzet. A babi-
loni lers kzppontjban nem frfi isten ll, hanem Tiamat,
aki istensg. A fiai fellzadnak ellene s vgl le is
zik, s a szja erejt bizonyt nagy babiloni isten, Marduk
vezetsvel ltrehozzk a frfi istenek uralmt. I
Ezen a ponton veszi kezdett a bibliai trtnet. Isten szav-
val teremtette meg a vilgot, s a bibliai trtnet, hogy
hangslyt adjon a patriarchlis kultra matriarchlis feletti
flnynek, kzli velnk, hogy va egy frfibl teremtetett s
nem a frfi egy
A patriarchlis kultrt - az a kultrt, amelyben, gy
nik, a frfiak rendeltetse az, hogy a felett uralkodjanak,
s amelyben az nem - megtartottk szerte a vil-
gon. Tny, hogy manapsg csak a kis, primitv npcsoportok-
nl lelhetjk fel mg az matriarchlis forma maradvnya-
it. A frfi feletti uralma csak mostanban kezd sszeom-
lani.
Nehz eldnteni, hogy melyik rendszer jobb, a matriarch-
lis vagy a patriarchlis. A magam ezt a krdsfelte-
vst valjban nem is tartom helyesnek. Azt lehet mondani,
hogy a matriarchlis rendszer inkbb a termszetes
ket, a termszetes egyenrangsgot s a szeretetet emeli ki,
I Lsd rszletesebben ktetnk tanulmnyt. (A szerk.)
43
mg a patriarchlis - a rgi matriarchlis kultrhoz kpest -
nagyobb slyt helyez a civilizcira, a gondolkodsra, az l-
lamra, a tallmnyokra, az iparra s minden olyan dologra,
amely az szolglja.
Az emberisg clja az kell hogy legyen, hogy ne ltezzen
semmifle hierarchia, se matriarchlis, se patriarchlis. EI
kell rnnk, hogy a nemek az egymshoz kapcsola-
tukban meg se ksreljenek semmifle mdon egyms felett
uralkodni. Csak gy bontakoztathat jk ki valdi
gket, valdi ellenttessgket.
A mi kulturlis rendszernk nem tesz eleget ennek a cl-
nak, mg akkor sem, ha ezt a ltszatot szeretn kelteni. A pat-
riarchlis trsadalom a vgt jrja, de mg nincs meg az a
rendszer, amelyben mindkt nem egyenrang lenne. Mg
mindig dz kzdelem folyik kzttk. sze-
rint ez a harc bizonyos mrtkig nem kt ember individulis
harca, hanem azta is a nemek harca. Mg mindig frfi s
konfliktusrl van sz, akik tkletes zavarodottsgukban
azta sincsenek tisztban azzal, melyik szerep melyikk is.
Az apajog trsadalomban gy vannak jelen mindazok a
tipikus ideolgik s ahogy azokat egy uralkod
csoport szokta kifejleszteni azokkal szemben, akik felett
uralkodik: pldul, hogy a az rzelmeik rabjai s hiak,
vagy gyermetegek, rossz nem olyan mint a
frfiak, ellenben vonzk.
s mgis, ezek a patriarchlis trsadalmakban kialakult el-
mletek a egszen nyilvnvalan ellentmon-
danak a valsgnak. Honnan pldul a hiedelem, hogy a
hibbak lennnek, mint a frfiak? Azt hiszem, hogyha egy ki-
csit jobban szemgyre vesszk a dolgokat, nyugodtan mond-
hatjuk, hogy valjban a frfiak azok, akik hik. Valjban
alig van olyan dolog, amelynl ne jtszana szerepet a hisg,
a vgy, hogy testnk msoknak tetsszen. A sokkal kevs-
b hiak, mint a frfiak. Persze nmelykor rknyszerltek,
hogy hinak mutatkozzanak, mert mint az gynevezett gyen-
44
gbbik nemnek, ki kell, vagy kellett vvniuk a frfiak tetszst.
Ha azonban elfogulatlanul nzzk a dolgokat, akkor csak me-
sebeszd az, hogy a hibbak lennnek, mint a frfiak.
Nzznk egy msik a frfiak lltlag
bek, mint a Brmelyik igazolhatja, hogy injek-
cikor vagy vrvtelkor sokkal tbb frfi jul el, mint s
hogy a sokkal jobban viselik a fjdalmakat, mint a frfi-
ak, akik akr a kisgyerekek, rgtn a mamhoz akarnak ro-
hanni. Ennek ellenre, az vszzadok - jobban mondva az
vezredek - sorn sikerlt a frfiaknak elterjeszteni, hogy
lennnek az s szvsabb nem. Ezen nincs mit cso-
dlkozni. Mindez egyike azoknak az ideolgiknak, amelyek
azokra az embercsoportokra amelyeknek bizony-
taniuk kell, hogy joguk van az uralomra. Mert hiszen ha nem
mi vagyunk a tbbsg, hanem szinte egszen pontosan az
emberisg felt tesszk csak ki, s vezredeken t azt lltot-
tuk, hogy jogosan uralkodunk a msik fl felett, akkor kny-
telenek vagyunk valamifle ideolgit kidolgozni,
hogy a tbbieket - s nmagunkat is - az

A XVIII. s XIX. szzadban aztn valban akutt vlt fr-
fiak s egyenrangsgnak a problmja. Ekkor alakult
ki az az igen rdekes jelensg, hogy ugyanis azok, akik azt
lltottk, hogy a ugyanolyan jogokat kell kapniok,
mint a frfiaknak, egyttal azt is lltottk, hogy a kt nem
pszicholgiailag semmiben nem klnbzik egymstl. A
francik ezt gy fogalmaztk meg, hogy a lleknek nincs ne-
me s ezrt nem ltezik a nemek kztt semmifle pszicho-
lgiai klnbsg. Azok viszont, akik elleneztk a politi-
kai s trsadalmi egyenrangsgt, gyakran tmasztottk al
roppant okos s ravasz rvekkel, hogy milyen sokban kln-
bznek egymstl s frfiak. termszetesen jra s
jra azt a kvetkeztetst vontk le, hogy a sokkal jobban
eleget tudnnak tenni hivatsuknak, ha nem egyenrangknt
vennnek rszt a trsadalmi s politikai letben.
45
A feministknl, a progresszveknl s a liberlisoknl, va-
lamint mindazoknl a csoportoknl, amelyek ltalban min-
den ember s klnsen a kt nem egyenrangsga mellett
foglalnak llst, mind a mai napig tallkozhatunk azzal a v-
lemnnyel, hogy a kt nem kztt nincs semmifle klnb-
sg, vagy ha van is, az elhanyagolhat. Azt mondjk, hogy ha
lteznek is klnbsgek, azok a kulturlis krnyezet s a ne-
vels hatsra vissza, de a kt nem kztt nem
lteznek olyan lnyeges pszicholgiai eltrsek, amelyek nem
a krnyezeti s nevelsi faktorok kvetkezmnyei lennnek.
. Ez, a frfiak s egyenrangsgrt kztt oly
llspont sok vonatkozsban nem llja meg a he-
lyt. Mintha az rveivel valami olyat akarna lltani, hogy
nincs semmifle pszicholgiai klnbsg a np-
csoportok kztt, s hogy azok, akik akr csak a szj ukra
merik venni a "rassz" avagy faj szt, valami visszatasztt
mondannak. De mg ha a "rassz" sz nem is a legszerencs-
sebb tudomnyos fogalom, akkor is tagadhatatlan, hogy val-
ban vannak klnbsgek a npcsoportok tagjai
kztt pldul a testalkatban s a temperamentumban.
A msodik ok, amirt az rvelsnek ezt a mdjt nem tar-
tom helyesnek, az, hogy hamis elveket sugall. Felttelezi,
hogy az egyenrangsg magban foglalja azt is, hogy min-
denki ppen olyan, mint a msik, vagyis hogy az egyenrang-
sg azonossgot ttelez fel. Azonban az s az
egyenrangsg kvetelse valjban ppen ennek az ellenke-
tartalmazza: azt, hogy legyen az emberek kztt br-
mennyi klnbsg, egyik sem hasznlhatja fel a msikat esz-
kzl cljai elrshez, hogy minden emberi ltezs nmaga
cljt jelenti. Ez azonban annyit tesz, hogy mindenkinek ne-
mnek s sajt npnek tagjaknt, szabadsgban ll klns
individualitsnak kibontakoztatsa. Az egyenrangsgban
nem a klnbsgek tagadsa foglaltatik benne, hanem azok
legtkletesebb megvalstsnak a
46
Ha egyenrangsgon azt rtjk, hogy az emberek kztt
nincsen semmifle klnbsg, akkor pontosan azoknak a
kultrnk elsivrosodshoz trekvseknek engednk
szabad utat, amelyek az egyn automatizldshoz s mind-
annak a gyengtshez vezetnek, ami az emberi lt legrtke-
sebb rsze, vagyis az egyn klnleges tulajdonsgainak ki-
bontakozsa s
Amikor e helyt a beszlek, szeretnk emlkez-
tetni arra, hogy milyen rdekes sorsa volt ennek a sznak. Ha
ma azt mondjuk, hogy "klns", akkor nem ppen
nyilatkozunk rla. De a legnagyobb bknak sz-
mt, ha azt mondjuk hogy "egszen klnleges".
Mert ezen voltakppen mgiscsak az hogy nem adja
albb, s hogy az emberi lt legrtkesebb rszt,
nllsgt, sajt, kln egynisgt, amely e Nap alatt min-
den egyes embert megklnbztet a msiktl.
Az a tves felttelezs, miszerint az egyenrangsg ugyan-
azt jelenti, mint az azonossg, kultrnk egyik specilis je-
lensgnek az oka: nevezetesen annak, hogy egyre inkbb
cskkennek a nemek kztti klnbsgek, s annak a tenden-
cinak, hogy ezeket a klnbsgeket eltussoljk s elvitat jk.
A megprblnak gy viselkedni, mint a frfiak, s olykor
pedig a frfiak tesznek gy, mint a s gy lassanknt el-
a frfias s a frfi s a kztti gykeres ellen-
tt. Azt hiszem, erre a problmra ltalban vve abban kere-
a megolds, hogy trekvsnk a nemek kztti kapcso-
latban bizonyos polaritsra irnyul. Hiszen az elektromos
ramkr pozitv s negatv plusrl sem lltannk, hogy az
egyik rtktelenebb, mint a msik. Sokkal inkbb azt mond-
juk, hogy polaritsuk hozza ltre a kzttk
get, s hogy ppen ez a polarits a produktv alapja.
Ugyangy kell rteni a kt nemet is s mindazt, amit szimbo-
lizlnak - a frfi s princpiumot a vilgon, a vilgmin-
densgben s valamennyinkben -, kt plus ez, amelyeknek
meg kell tartaniok a s eltrsket, hogy
47
ltrehozzk azt a termkeny dinamikt, azt a produktv
ppen ez a polarits ered.
s most rtrek a msodik premisszra. A frfiak s
kztti kapcsolat soha nem jobb annl, mint amilyen ltal-
ban vve az emberek kapcsolata egy bizonyos trsadalomban,
de soha nem is rosszabb. A frfiak s kztti kapcsolatot
azok az ltalnos, emberek kztti kapcsolatok befolysoljk
a legjobban, amelyeket "piacorientltsgnak" neveztem.
2
Va-
ljban mindannyian rettenetesen egyedl vagyunk, noha -
felletesen nzve - szeretjk a trsasgot s sok emberrel l-
lunk "kapcsolatban".
Az tlagember manapsg roppant egyedl van s gy is rzi
magt. Az az rzse, olyan mint valamilyen rucikk, s rtke
eladhatsgtl s fUgg. sz-
reveszi, hogy rtke sem nem nmaga vagy
szemlyisge hasznlati fgg, sem nem sajt erej-
vagy szeretetre val alkalmassgtl, sem pedig sajt em-
beri kvalitsaitl, hanem attl, hogy el tudja-e ezeket adni,
sikere van-e velk, s hogy msok elismerik-e. Ez az, amit n
"piacorientltsgon " rtek.
Ezrt aztn a legtbb embernek manapsg nagyon knnyen
megingathat az nrzete. Hinyzik az nrtkelsk abbli
hogy: "Ez vagyok n, ennyire va-
gyok kpes szeretni, gy tudok gondolkodni s rezni." Ehe-
lyett csupn akkor rzik magukat rtkesnek, ha msok elis-
merik ha el tudjk adni magukat, ha msok mondjk:
"Csodlatos frfi vagy" avagy "csodlatos vagy".
Az az nrtkels, amely msoktl fgg, mindig bizonyta-
lan. Minden nap jra s jra megmrettetnk, minden ldott
nap meg kell magunkat s msokat, hogy nlunk
minden rendben van. Ez a helyzet csaknem ahhoz a tskhoz
hasonlthat, amely ott fekszik eladsra vrva a pulton: az a
2 V. Fromm, E.: Man for Himself An Inquiry into the Psych%gy of
Ethnics. Rinehart and Co. New York, 1947, 189. (GA II. 1-157, 120.)
48
fajta tska, a nap folyamn sokat eladtak, este bsz-
ke lehet magra, mg a msik, amelyik mr nem annyira diva-
tos, vagy tlsgosan drga vagy valami ms oknl fogva nem
olyan lesz. Az egyik tska azt mondhat-
n: "csodlatos vagyok", a msik knytelen lenne beismerni:
"nem rek semmit", noha a "csodlatos" tska nem felttle-
nl szebb s jobban hasznlhat, avagy nem jobb
mint a msik. Az a tska, amelyiket nem adtak el, gy rzi,
hogy nem kell senkinek. A hasonlat megmutatja, hogy egy
tska rtke attl fgg, mennyire kaps, teht attl, hogy va-
lame ly oknl fogva hny vsrl rszesti a msik-
kal szemben.
Ha a hasonlatot ismt az emberre vonatkoztat juk, akkor ez
azt jelenti , hogy kzlnk senki nem engedheti meg mag-
nak, hogy klns legyen, hogy szemlyisgnket mindig k-
szenltben kell tartanunk a vltozsokra, hogy igazodhassunk
a legeslegjabb llapothoz. A ezrt vannak gyakran
zavarban a gyermekeikkel kapcsolatban: a gyerekek ugyanis
sokkal jobban tudjk, hogy akkor ppen mi a s a
mindig hagyjk, hogy ki oktassk s mindig haj-
landk tanulni. Ugyangy, mint a gyerekeik, is odafigyel-
nek arra, hogy mi az rfolyam az emberek piacn. A legjabb
piaci rfolyamot a mozikban, a szeszesital- s divatreklmok-
ban, valamint azokban a hrekben talljk meg, amelyek arrl
tudstanak, hogy mit hordanak s mit mondanak az igen fon-
tos, mrtkad szemlyisgek.
Ami azonban az adott pillanatban modem, az igen rvid
alatt el is avulhat. A Sunday Times Magazine-ban ppen most
olvastam egy tizenngy ves lnyrl, aki arrl panaszkodott,
hogy a mamja nagyon rgimdi s mg mindig azt hiszi,
hogy 1945-ben lnk, teht ngy vvel

egy-
ltaln nem rtettem, mirt panaszkodik a lny, azt hittem, ta-
3 Jelen tanulmny alapja Frommnak egy 1949-ben tartott (A
szerk.)
49
ln sajthiba csszott a szvegbe, mg vgl megrtettem,
hogy ennek a lnynak 1945 mr rettenetesen messze van. Biz-
tos vagyok benne, hogy a mama szvre vette a panaszt s
megvltozott a gyerek kvnsgra.
Milyen mdon befolysolja ez a "piacorientltsg" a ne-
mek - a frfiak s - kztti viszonyt? Azt hiszem, hogy
egy nagy rsze mindannak, ami a "szeretet" s a "szerelem"
megjells alatt fut, nem ms, mint az ilyen siker s elisme-
rs irnti vgy. Az embemek szksge van valakire, aki nem-
csak dlutn ngy rakor, hanem reggel nyolckor, tzkor s
dli is azt mondja: vagy, remek
vagy, jl csinlod." Ez az egyik szempont. A msik az, hogy
az ember a partner kivlasztsval is sajt rtkes-
sgt bizonytja. Neknk magunknak kell a legjabb modellt
megtestestennk, mert csak ekkor lehet jogunk s egyben
ktelessgnk, hogy a legjabb modellbe beleszeressnk. Ezt
lehet olyan durvn is kifejeznnk, mint az a tizennyolc ves
fi, megkrdeztk, hogy mi az lete clja. Azt mondta,
szeretne egy jobb autt venni magnak - a Fordjt akarta egy
Buickra kicserlni -, hogy a jobb szrmaz lnyok
is legyenek a szmra. Ez a fi legalbb
volt. Valami olyasminek adott hangot, ami - mg ha nmileg
finomabb formban is - kultrnkban a prvlasztst nagy-
rszt meghatrozza.
A piacorientltsgnak mg egy kihatsa van a nemek k-
ztti kapcsolatra. Itt minden bizonyos pldakpek mintjra
trtnik, s nagyon igyeksznk, hogy a legutols divattal
egytt haladjunk, s e szerint cselekedjnk. Ezrt az a szerep,
amelyet kivlasztunk magunknak - klnsen nemi szerepe-
ink -, nagymrtkben eleve meghatrozott, m a pldakpek
nem mind egyformk s nem mindig a Gyakori,
hogy a szerepek konfliktusba keverednek egymssal. Az z-
leti letben a frfi legyen agresszv, de otthon legyen gyen-
gd. lhet a hivatsnak, m ha este hazarkezik, nem szabad
fradtnak lennie. Az gyfelekkel s a konkurencival szem-
50
ben legyen gtlstalan, de a felesgvel s agyerekeivel
szemben teljesen nylt s Szeresse mindenki, de
mindemellett a legjobban mgis a csaldja. A modern frfi
megprbl mindennek eleget tenni, s hogy nem bolondul
meg, azt csak annak ksznheti, hogy nem veszi tl komo-
Iyan az egszet. Ugyanez vonatkozik a is. Nekik is meg
kell felelnik bizonyos elkpzelseknek, amelyek ppoly ke-
vss viselik el egymst, mint a frfiak esetben.
Termszetesen minden korban s minden kultrban voltak
bizonyos elkpzelsek arrl, hogy mi a "frfias" s mi a
de rgebben ezek az elkpzelsek legalbb bizonyos
llandsgot mutattak. Egy olyan kultrban azonban, ahol
oly sok fgg attl, hogy megfeleljnk a legjabb llapotok-
nak, hogy mindig "kpben" legynk, hogy mindenki egyet-
rtsen velnk, s mindig pontosan gy viselkedjnk, ahogyan
elvrjk homlyban maradnak a frfi vagy szere-
pnkhz tartoz valdi tulajdonsgaink. A frfi s kztti
kapcsolatok mg kevs specifikus vonst mutatnak.
Ha frfiak s partnerket a piacorientltsgnak s az
szerepeknek vlasztjk, el-
kerlhetetlen, hogy ne unatkozzanak egymssal. V lem-
nyem szerint az unalom sznak nem szentelnek akkora fi-
gyelmet, amekkort megrdemel. Beszlnk mindenfle szr-
ami rheti az embert, de csak ritkn beszlnk az
egyik arrl, hogy az ember unatkozik egye-
di, s - ami a - msokkal egytt is unat-
kozik.
Sokan csak kt kiutat ltnak az unalombl. Egyesek
gy igyekeznek elkerlni, hogy a kultrnk knlta sok lehe-
kzl kivlasztjk valamelyiket. Partikra jrnak, j is-
meretsgeket ktnek, isznak, krtyznak, rdiznak s gy
nap mint nap s minden ldott este becsapjk nmagukat.
Vagy pedig - s ez attl fgg, hogy melyik trsadalmi osztly-
hoz tartoznak - azt kpzelik, hogy minden megvltozik majd,
ha partnert vltanak. Azt hiszik, hogy mindent a hzassguk-
51
kal rontottak el, mert nem talltak r az igazi partnerre, s azt
gondoljk, hogyha partnert cserlnek, akkor unalmu-
kat. Nem veszik szre, hogy a legfontosabb krds nem gy
hangzik, hogy "Szeretnek engem?", ami
ugyanazt jelenti, mint: az "elismernek?" - "Megvdenek?" -
"Csodlnak?" -, hanem a krds az: "Tudok-e egyltaln
szeretni?"
Szeretni valjban igen nehz. Hogy szeressenek s szeret-
hessnk, az egy ideig nagyon egszen addig, amg
az ember el nem kezdi untatni a msikat s sajt magt. De
sokkal nehezebb szeretni s a szeretetben, hogy gy mond-
juk, "kitartani" - mg akkor is, ha nem kvn semmi
emberfelettit, ez valjban a leglnyegesebb emberi tulajdon-
sg. Ha az ember nem kpes egyedl meglenni nmagval, ha
nem rdekli igazn sem ms, sem sajt maga, akkor nem tud
gy egytt lni msvalakivel sem, hogy egy utn ne unat-
kozzk. Ha a nemek kztti kapcsolat az szmra a ma-
gny s az egyedllt menekls lesz, akkor nem sok
kze van azokhoz a amelyeket egy frfi s
kztti igazi kapcsolat hordoz magban.
s szeretnk mg megemlteni egy msik tves kvetkezte-
tst is. Arra a tvedsre gondolok, hogy a nemek kztti va-
lsgos problma a szexualits lenne. Harminc vvel
mg roppant bszkk voltunk, vagy legalbbis sokan kz-
lnk bszkk voltak arra, amikor az tjt mg gy
hogy a szexulis emancipcival sikerlt letpni a mlt ln-
cait, s ezzel beksznttt a nemek kztti kapcsolatok j
korszaka. m ami kvetkezett, kzel sem volt olyan
csodlatos, mint ahogy sokan vrtk volna, mert nem minden
szexualits, ami fnylik. A szexulis kvnsgnak sokfle
olyan motivcija lehet, amelyek eredete nem szexulis jel-

A szexulis kvnsgnak egyik a hi-
sg, taln minden egybnl de lehet a ma-
gny, s lehet egy mr kapcsolat elleni l-
52
zad s is. Az a frfi, aki jabb szexulis hdtsokra rez
ksztetst, azt hiszi, hogy a szexulis vonzereje moz-
gatja, holott valjban a sajt hisga hajtja: szeretn bebi-
zonytani, hogy minden ms frfinl tbbet r.
Nincs olyan szexulis kapcsolat, amelyik jobb lenne, mint
maga a kt partner kztti emberi kapcsolat. A szexulis kap-
csolat sokszor lervidti azt az utat, amelyen t kzelebb ke-
rlhetnek egymshoz, m rendkvl csalka ez az t. Ktsg-
telen, hogy a szexualits nagyon fontos rsze az emberi kap-
csolatoknak, de kultrnkban oly mrtkben tl van terhelve
minden egyb funkcival, hogy attl tartok: az,
ami szexulis szabadsgnak szmunkra,
egyltaln nem kizrlag csak szexulis gy.
Tudunk egyltaln valamit a frfi s kztti valdi k-
Mindaz, amit eddig elmondtam, csak ta-
gads volt. Aki azt hiszi, hogy megllaptsokat
tesznk majd a frfiak s kztti az
knytelen lesz csaldni. Nem hiszem, hogy ismerjk ezeket a
klnbsgeket. Tekintettel az eddig megllaptottakra, nem is
tudhatunk semmit. Ha a kt nem vezredeken t harcolt
egymssal, s ha olyan alaktottak ki egymssal
szemben, amelyek az ilyen harci helyzetre akkor
hogy tudhatnnk manapsg, hogy melyek is a valdi klnb-
sgek?
Csak akkor lesznk kpesek az olyan rzsnek
kifej lesztsre, amely minden trs ban nnn cljt tekinti, ha
nem gondolunk ezekre a klnbsgekre s elfelejtjk a klis-
ket. Csak ekkor tudhatunk meg valamit a frfi s kztti

E klnbsgek kzl klnsen egyre szeretnk utalni.
Vlemnyem szerint ennek a klnbsgnek meghatroz je-
van a frfi s a kztti kapcsolat sikeressgt
s ezt a mi kulturlis krlmnyeink kztt figye-
lembe kellene venni. Az a benyomsom, hogy a sokkal
inkbb kpesek a gyengdsgre, mint a frfiak. Ez nem is
53
csoda, mert a gyngdsg igen fontos az anya s
gyennek kapcsolatban.
Manapsg, klnsen a pszicholgiai hang-
slyozzk, hogy mennyire fontos arra gyelni, mikor szoptat-
jk a gyereket, mikor vlasztjk el, s hogyan szoktat jk szo-
batisztasgra. Mindenki tartja is magt ezekhez az
hoz, s azt hiszi, hogy a gyermek lesz boldog. Kzben
elfelejtik, hogy valjban csak egyetlenegy dolog a fontos: az
anya legyen gyengd a gyennekkel. A gyengdsghez sok
minden hozztartozik. Hozztartozik a szeretet, a figyelem s
a megrts. A gyengdsg pedig mst jelent, mint
a szexualits, az hsg vagy a szomjsg. Pszicholgiai
szempontbl az olyan sztnket, mint a szexualits, az h-
sg s a szomjsg, egy nmagt irnyt dinamika jellemzi:
egyre intenzvebb vlnak, mg hirtelen el nem
rik a cscspontot, amikor is kielglnek, s az szemly
abban a pillanatban nem is akar semmi tbbet.
A gyengdsg a kvnsg s az sztntrekvs egy msik
fajtjt jelenti. A gyengdsg nem jn ltre automatikusan,
nincs clja, nincs cscspontja s nem r hirtelen vget. Ki-
elglst magban az aktusban tall, rmt a kedvessgben
s a leli, abban, hogy fontosnak tart mso-
kat, odafigyel rjuk s boldogg teszi A gyengdsget
az egyik legrmtelibb s az nt legjobban
lmnynek tartom. A legtbb ember kpes a gyengdsgre, s
ltalban nem rzi gy, hogy a gyengdsgnek bnni kze
lenne az nfelldozshoz vagy az nfeladshoz. A gyengd-
sg csak annak jelent ldozatot, aki nem tud gyengd lenni.
Az az rzsem, hogy kultrnkban mg mindig kevs a gyen-
gdsg. Gondoljunk csak a filmbli szerelmi trtnetekre. Itt
minden szenvedlyes cskot kihz a cenzra, de a
mgis el kell kpzelnie, hogy milyen csodlatosak lehetnek
ezek a cskok. Mert a filmekben lltlag szenvedlyeket b-
rzolnak. Vannak, akiknek ez nem elg ugyanak-
kor msok azt hiszik, hogy ez lenne lltlag a szerelem. De
54
milyen gyakran tallkozunk a filmekben a nemek kztti, a
s gyermekek vagy emberi lnyek kztti igazi
gyengdsggel? Csak nagyon ritkn. Persze nem mondom
azt, hogy kptelenek vagyunk a gyengdsgre, n csak azt
lltom, hogy kultrnk elveszi a btorsgunkat ahhoz, hogy
merjnk gyengdek lenni. Ez rszben azrt is van, mert kult-
rnk clirnyos. Mindennek megvan a clja, minden valami
meghatrozott dologra irnyul, mindig el kell rni valamit.
Megprblunk nyerni - aztn nem tudjuk, hogy mit
kezdjnk ezzel az s agyont jk valahogy. indtta-
tsunk mindig az, hogy elrjnk valamit. Alig van mg va-
lami rzknk ahhoz, hogy az let folyamatt mint olyat r-
zkeljk, anlkl hogy el akarnnk rni valamit, hogy csak
ljnk, egynk, igyunk, aludjunk, avagy gondolkodjunk, rez-
znk vagy lssunk. Ha az let nem valamely clt kvet, elbi-
zonytalanodunk. Minek az egsz? - krdezzk. A gyengd-
sgnek sincs clja. Nincs meg az a pszicholgiai clja, mint a
szexualitsnak, hogy feszltsget oldjon vagy hirtelen ki el-
glshez vezessen. A gyengdsgnek nincs ms clja, mint
hogy rljn a msik ember irnti meleg, rmteli, gondos-
kod rzsnek. Ezrt riad unk vissza a Az em-
berek - klnsen a frfiak - knyelmetlenl rzik magukat,
ha nyltan gyengdnek mutatkoznak. Ezen kvl, amikor
megksrlik gy tagadrli a nemek kztti klnbsget, hogy
frfiak s szerint egyformk, akkor ppen a
akadlyozzk meg abban, hogy kimutassk mindazt a
gyengdsget, amire kpesek s ami specifikusan
Itt ismt visszatrek kiindulsi pontomhoz, ahhoz, hogy a
nemek kztti harcnak mg nincs vge. Amerikban a
kivvtk az egyenrangsgukat. Ez az egyen-
rangsg mg nem teljes, de mg mindig sokkal nagyobb,
mint rgebben volt. A azonban jra s jra meg kell
vdenik ezt a vvmnyukat. Buzgn prbljk bizonytani,
hogy azrt van joguk az egyenrangsgra, mert nagyon ke-
vss trnek el a frfiaktl. s ezrt nyomjk el nmagukban
55
a gyengdsget. Kvetkezskpp a frfiaknak hinyzik a
gyengdsg, s hogy mgis meglegyen ez az rzsk, ptlk
gyannt csodlni kell hogy nrzetk megkapja azt, ami
jr neki. gy ht a frfiak az lland s szorongs
llapotban lnek. A pedig frusztrltnak rzik magukat,
mert nincs meg a teljes szabadsguk arra, hogy eljtsszk sa-
jt nemi szerepket.
Vgl, a frfi s a kztti klnbsget szeret-
nm mg egyszer hangslyozni: aki tudni szeretn, hogy mi a
frfi s a kztti klnbsg, az ne azon s ne
azon trje a fejt, hogy vajon most tipikus avagy tipikus
frfi - inkbb egyszeren engedje meg magnak, hogy lje az
emberi lnynek jr teljes, spontn letet. Csak aki nem kr-
dezi unos-untalan, hogy jl s sikeresen jtssza-e a szerept,
csakis az tapasztalhatja meg a nemek s ltalban vve az
egyes emberek kztti ellenttessg okozta feszlt-
sget teljes erejben.
56
SZEXUALITS S KARAKTER
(1948)
Freud szexualitselmlete, amelyet szzadunk elejn hozott
nyilvnossgra, kihvst jelentett a viktorinus kor-
szak szexulis tabuiban mg mindig rendthetetlenl
nemzedk szmra. Freud rmutatott, hogy a szexualitsnak
valami rdgi dologknt val belltsa vezet, a
pedig neurzisokat hoz ltre. Ezenkvl rmutatott
arra is, hogy az gynevezett normlis szexulis
val eltrsek korntsem ritkn ha-
nem a kisgyermekkortl az ifjkorig tart letszakasz nor-
mlis szexulis tartoznak, s hogy a
szexulis anomlii nem egyebek, mint a korbbi szexulis
magatartsformk maradvnyai, amirt is neurotikus tnetek-
knt s erklcsi szempontbl nem el.
Tekintettel arra, hogy Freud s iskolja a szexualitst ll-
totta pszicholgiai elmlete kzppontjba, csak csodlkozni
lehet azon, hogy a pszichoanalitikusok az 1948-as Kinsey-
jelentsI nem vgeztek alaposabb vizsglatokat a sze-
xulis magatartsokat Ezrt azt hihettk volna, hogy
a Kinsey-jelentst minden pszichoanalitikus a legnagyobb
rmmel fogadja mint azokrl a szl felmrst,
amelyek igazoljk a pszichoanalitikus belltdottsg ltal-
nos trendjeit mg akkor is, ha a jelents csak a manifeszt
I V. Kinsey, A. Ch. : Sex habits of American men. A Symposium - the
Kinsey Report. Ed. by Albert Deutsch. New York, Prentice Hall, 1948. (A
szerk.)
57
viselkedssel foglalkozik, s nem rinti a tudat alatti motiv-
cikat s a karakterek problmjt. De a vrakozssal ellen-
ttben a pszichoanalitikusok egsz sora (merem remlni, csak
a kevesebbje) roppant bartsgtalanul fogadta a jelentst. Az
egyik brlat pldul egszen addig az lltsig merszkedik,
miszerint lehetetlensg, hogy Kinsey ilyen rvid alatt az
adatok ekkora tmegt tudta napvilgra hozni, amikor a
pszichoanalitikusoknak mg az is nehezkre esik, hogy ma-
gukbl az interjkbllegalbb valami csekly adatmennyis-
get sszehozzanak az egyes Effle rveket term-
szetesen mindig fel lehet hozni, ha egy kutat sikeresebb,
mint az de ezek a brlatok nem komolyan.
Ha a Kinsey-jelents fontossgt a pszichoanalitikusok
akarjuk vizsglni, akkor is azt kell
megnznnk, hogy mi az elmleti klnbsg az egyes pszi-
choanalitikus iskolk kztt a szexualits szerept az
emberi magatartsformkban. Freud s tantvnyai azt a n-
zetet vallottk, hogy az emberi viselkeds energiaforrsa
szexulis Feltteleztk, hogy a
libid normlis a klvilg hatsai, klnsen kis-
gyermekkorban, gtolhat jk vagy akadlyozhatjk, valamint
hogy a klns viselkedse s karakterbeli furcsa-
sgai szexulis svrgsaikban s vgyaikban gykereznek.
Egy ember szexulis letnek ezek szerint
egsz szemlyisgre nzve
Ez rvnyes pldul a szadisztikus hajlamokra is. Freudnak
az volt a vlemnye, hogy a gyermeknl a szadisztikus impul-
zusok a gyermek egy bizonyos szakaszban a
gyermek szexulis ksztetseinek rszt kpezik. Ha a
dsnek ez a korai szakasza az egyn szexulis let-
ben tovbbra is helyet kap, akkor az
a szadizmust szexulis perverziknt fejleszti ki, vagy olyan
karakterstruktraknt, amelyben vgyt az jelenti,
hogy msokat elnyomjon, uralkodjon felettk s megalzza

58
Egy msik plda "az orlis svrgsok" tmakre. Freud
felttelezse az volt, hogy a szexulis sztntrekvs - mie-
a genitlikra sszpontosul - diffz mdon, a test ms
znin nyilvnul meg. Felfogsa szerint a az jel-
lemzi, hogy a libidinzus rm a szjra s annak
funkciira, az ivsra s az evsre sszpontosul. Ha a szexu-
lis fej ez a szakasza akkor az orlis vgy
tovbbra is meghatrozza a viselkedst. Az ilyen
ember hajlik arra, hogy msokkal "tplltassa" magt, a se-
gtsgket ignyelje s fggjn ignye az, hogy gon-
doskodjanak rla, maga pedig lnyegileg passzvan visel-
kedjk.
Freud abbl indult ki, hogy az egyik embemek a msikhoz
val viszonyban azoknak a szexulis ksztetseknek a szub-
limcijrl (vagy a velk szembeni
van sz, amelyek az adott ember szemlyisgben a domi-
nnsak, ezen tl a szexulis alkalmazkods egyik specilis
mdja hatrozza meg az szemly rzelmi alkalmazko-
dst, valamint az ltala kialaktott ember s ember kztti
kapcsolatokat. Freud megprblta a karaktervonsok dinami-
kus termszett azzal magyarzni, hogy karakterolgijt li-
bidelmletvel hozta sszefggsbe. A XIX. szzad vgi
termszettudomnyokban uralkod materialista gondolko-
dsnak amely azt a nzetet vallotta, hogy az
energia nem racionlis, hanem szubsztancilis fogalom,
Freud is gy hitte, hogy a szexulis sztntrekvs az ener-
giaforrsa a karakter Egy egsz sor bonyolult s
ragyog felttelezs segtsgvel a karakterek
gt a szexulis sztntrekvs forminak szubli-
mcijaknt vagy az ezekre adott reakcikknt magyarzta. A
karaktervonsok dinamikus termszett mint azok libidinzus
rtette. Azonban a termszettudomnyok fej
dsvel prhuzamosan, amikor a klcsns kapcsolatok di-
namizmusa kerlt a kzppontba, a pszichoanalzis elmle-
tnek fej is a fel az j felfogs fel vezetett, amely az
59
embernek embertrsaihoz, a termszethez s nmaghoz val
kapcsolatra alapozott, s feladta az elszigetelt individuum-
ri, a homo psychologicusrl alkotott rgebbi felfogst.
Sullivan igen tallan jellemezte ezt a felfogst, amikor a
pszichoanalzist "az emberi kapcsolatok kutatsa" tudom-
nynak nevezte.
2
Szmra az emberi kapcsolatok nem a sze-
xualits klnfle forminak az eredmnyei - mint Freud
szmra - , hanem olyan amelyek a maguk oldal-
rl meghatrozzk a szexulis ksztetseket. E szerint a fel-
fogs szerint nem a szexulis viselkeds hatrozza meg a ka-
raktert, hanem a karakter hatrozza meg a szexulis viselke-
dst.
lljon itt nhny plda ezen felfogs illusztrlsra. Ha va-
lakinek az a karaktervonsa az uralkod, hogy msokkal gy
bnj on, mint valamifle "trggyal ", s mint ilyen sajt cljai
elrsre hasznlja fel, 3 akkor szexulis viselkedse is meg-
felel ennek a karaktervonsnak. Az ilyen ember szmra a
msik nem egyb, mint eszkz sajt szexulis ignyeinek ki-
elgtsre. Alapelve legjobb esetben a fair play alapelve -
melyben a partner csak annyi, amennyinek elfogadja. Aki-
nek ilyen a karaktere, annak szexulis kapcsolatai sem lesz-
nek msok, mint tisztessges cserezletek, s nem gy li
meg mint intim kapcsolatot s szeretetet.
A zsarnoki karakter, akinek kap-
csolatait hatalom- s uralomvgya szabja meg, ugyanilyen
szexulis belltottsgban is, amely a szexulis partner teljes
kezdve egszen addig terjed, hogy csak akkor
rez rmt, ha az testi vagy lelki fjdalommal jr. A meg-
alzkod embernl ezzel szemben az a mazochista hajlam,
hogy szenvedjen s leigzzk, a szexulis letet meghatroz
l Sullivan, H. S.: Conception of modern psychiatry. The First William
AI?nson White Memorial Lectures. In: Psychiatry, 3 (1940), 1- 117 .
. Lsd a piacorientltsgrl mondottakat: Fromm, E.: Man for Himself
An lnquiry into the Psych%gy of Ethics. Rinehart and Co., New York,
1947. (GA II. 1-157.)
60
olyan karaktervons, amely gyakran impotencihoz s frigidi-
tshoz vezet.
A karakter e fent emltett irnyultsgai azt mutatjk, hogy
ezek a szexulisan beteges magatartsformk az egyn
karakterstruktrjban gykereznek. Hogy valaki megprbl
szerelmet vsrolni vagy hogy szadisztikus s mazochoszti-
kus perverzikat hajszol, ez mindig az adott ember karak-
tervonsainak fggvnye csakgy, mint ahogy a szexulis
rmszerzsre val kpessg is attl fgg, hogy az adott sze-
mly kpes-e a szeretetre. Egy produktv embernl, aki kpes
a msik emberrel kapcsolatot teremteni, mgpedig gy, hogy
nem "megvsrolja", nem meghdtja s nem leigzza, ha-
nem a kapcsolat alapjv az egyenrangsgot s a klcsns
tiszteletet teszi, szval az ilyen embernl a szexulis kvnsg
a szeretet s beteljeslse.
Az, hogy a szexulis viselkedst a karakter hatrozza meg,
nem ll ellenttben azzal a tnnyel, hogy a szexulis sztn-
trekvs maga testnk kmiai reakciiban gykerezik. Ez az
sztntrekvs a gykere a szexulis viselkeds valamennyi
formjnak, de azt a specilis mdot - teht nem magt az
sztntrekvst -, ahogy ez az sztntrekvs kielgl a ka-
rakter felptse, az szemly s a vilg klns kapcso-
lata hatrozza meg.
Egy ember szexulis viselkedse valban kulcsot
ad a keznkbe ahhoz, hogy megrtsk jellemt. Ellenttben
szinte minden ms tevkenysggel, a szexulis tevkenysg
egsz termszett tekintve vagyis sokkal ke-
vsb mint ms tevkenysgek, s inkbb kifejezi a
klns egyni vonsokat. Ezenkvl a szexulis viselkeds a
szexulis kvnsg intenzitsa miatt csak nehezen vonhat
al az szemly szmra.
Br Freud lersa a szexulis viselkeds s a karakter k-
ztti a fentiek okn tovbbra is rvnyes, ne-
kem magamnak van erre egy msik magyarzatom. Mint az
oly gyakran megesik a gondolkods trtnetben, az elmleti
61
megismers tovbbfejlesztse nem jelentheti itt sem a r-
gebbi elmlet tagadst, hanem prblkoznunk kell jrar-
telmezsvel. Vlemnyem szerint a szexulis viselkeds
nem oka, hanem kvetkezmnye egy ember karakterbeli tu-
lajdonsgainak. A Kinsey-jelents adatainak sokasga a sze-
xulis teht ezrt felbecslhetetlen informci-
forrs mindenki szmra, aki szocilpszicholgival s kl-
nsen a karakter problmakrvel foglalkozik.
A szexualits vszzadokon t viselte magn amorlis
rossz stigmjt, s legjobb esetben is csak akkor szmtott er-
klcsileg kzmbsnek, ha a hzassg szentsgnek tekint-
lyvel Minden olyan szexulis tevkenysget,
amely nem a szaporodst szolglta - klnsen a szexulis
eltvelyedseket - erklcstelennek tartottak. Ennek a nzet-
nek alapjt az szolgltatta, hogy az ember testisge a romlott-
sg forrsa, s hogy csak akkor lehetnk j emberek, ha el-
fojtjuk valamennyi sztns vgyunkat.
Szzadunk elejn lzads trt ki ezek ellen az erklcsi fo-
galmak ellen, s e lzadst csak sztottk Freud s Havelock
Ellis nyomtatsban megjelent rsai. Freud rmutatott, hogy a
szexualits elfojtsa gyakran neurzisok kialakulshoz ve-
zet. tartotta a kultrt, amelyben lt, mert a lelki
egszsget felldozta a puritn erklcs kvetelmnyeinek. n
azonban gy ltom, hogy a szexulis tabuknak van egy m-
sik, nem kevsb fontos kihatsa is, nevezetesen az intenzv
kialakulsa az egynnl. Mivel minden embernek
mr gyermekkortl fogva vannak szexulis ksztetsei, e
ksztetsek minden bizonnyal kimerthetetlen forrsai lesz-
nek a ha ezeket a kultra rosszknt blyegzi
meg. A arra ksztetheti az embert, hogy olyan tekin-
tlyeknek vesse al magt, akik aztn sajt cljaikra hasz-
nljk. Valban igaz az, hogy az rettsg s a boldogsg sz-
szeegyeztethetetlen a mindent that
A szexualits megblyegzsnek volt mg egy msik, na-
gyon nemkvnatos kvetkezmnye, az ugyanis, hogy az er-
62
klcst csakis a szexulis viselkeds terletre vonat-
koztattk, s ily mdon elfeledkeztek az emberi viselkeds
valban fontos erklcsi problmirl. A morlt szinte teljes
egszben a szexulisan erklcss s szemrmes viselkeds-
sel azonostottk, alrendelve azt a kultra ltal megkvetelt
szexulis tabuknak. gy elhanyagoltk a legfontosabb etikai
problmt, nevezetesen az embernek a tbbi emberhez
kapcsolatt. A szeretet hinyt, a kzmbssget, az irigy-
sget s a hatalomvgyat kevsb tekintettk erklcsi prob-
lmnak, mint a szexulis konvencik betartst. Az etika
problmjt elhomlyostotta, hogy minden rossz forrsa az
ember "testisge". Ha azonban alaposan megvizsgljuk az
emberisg trtnett, knnyen meglthatjuk, hogy azok az
emberi jellemvonsok, amelyek a trsadalom s az egyes em-
ber bkjt s boldogsgt veszlyeztetik, nem a szexulis
szenvedlyek vagy egyb ms, fiziolgiai adottsgainkban
svrgs ok, hanem olyan irracionlis, "lelki"
szenvedlyek, mint a az irigysg s a nagyravgys.
Valjban az sztns testi vgyak - idertve a szexulist is
- mg rendellenessgeikben s perverzi ikban is rtatlanok,
s nem jelentenek semmifle fenyegetst az emberi faj sz-
mra, sszehasonltva azzal a krral, amelyet valamely fen-
tebb emltett irracionlis szenvedly okoz.
A szexualits elfojtsa elleni lzads ugyan egszsges s
progresszv fejlemnyt jelentett, vgl azonban mgis tcsa-
pott az irny Annak hangozta-
tsval, hogy a szexulis viselkedsre nem vonatkoztathat
semmifle erklcsi mrce, hasonlkppen tarthatatlan lls-
pontot jelentettek.
Mert hogyan is vonhat ki szexulis viselkedsnk - amely
az emberi kapcsolatoknak mgiscsak egyik ki-
formja - az erklcsi rtkels all, amennyiben
embertrsainkkal szembeni viselkedsnk s rzelmeink
amgy ltalban morlis megtlst kapnak? Ha hisszk,
hogy a msok irnti szeretet, tisztelet s je-
63
lenti k az etikai rtkeket, akkor ezekhez az rtkek-
hez kell mrni a szexulis viselkedst is. Mivel a szexulis
kielgls specilis formi az egyn karakterben gykerez-
nek, hasonlkppen mint minden ms, a karak-
ter ltal meghatrozott viselkedsmd.
A szexulis viselkeds s a genuin etikai problmk ssze-
fggsre plda a legrgibb s legegyetemesebb szexulis ta-
bu, a tabuja gy, ahogy annak formi
minden kultrban s a magunk kultrjban is fellelhe-
De az incesztus tilalmnak mg ma is taburtke van, s
nem hozzk sszefggsbe karakterbeli problmkkal s va-
lamifle racionlis erklccsel. Ha igaz volna - amit egyb-
knt legtbben feltteleznek -, hogy az incesztusnl ritkn
perverzirl van sz, amelynek kultrnkban ll-
tlag csak csekly a akkor aligha volna szksg
arra, hogy a problmt e helytt trgyalj uk. S br igaz, hogy
az incesztus a szexulis indulatok durva formjban viszony-
lag ritka a vrrokonok kztt, azon nyomban akut problma
lesz, ha igazn belegondolunk, milyen mdon gykereznek
karakternkben az incesztuzus vgyak.
A szerelem szimblumknt is Azt jelk-
pezi, hogy kptelenek vagyunk egy "idegent", vagyis egy
olyan embert szeretni, akihez nem "csaldilag", nem a vrro-
konsg s nem rgebbi intim kapcsolatok rvn Ez
ugyanaz, mint a xenofbia, az "idegennel" szembeni
s bizalmatlansg. Az incesztus az anyatest melegnek s
biztonsgnak a szimbluma, s a kldkzsinrtl val fg-
jelkpezi, ellenttben az rett ember fggetlensg-
vel. Csak akkor vagyunk kpesek az "idegen" szeretetre, ha
meg tudjuk ismerni egy msik ember lnyegt s ha kapcso-
latba tudunk lpni vele, s ha nmagunkat mint emberi indi-
viduumot ljk meg. A sz szoros rtelmben az
incesztust, vagyis az ugyanazon csald tagjai kztti sze-
xulis kapcsolatot, de mg mindig incesztust kvetnk el va-
lamennyien - habr nem szexulis, hanem karakterolgia i r-
64
telem ben -, amennyiben kptelenek vagyunk szeretni "az
idegent" - azt az embert, akinek ms a szne vagy a mi-
trsadalmi httrrel rendelkezik. Mai kultrnk-
ban incesztuzus elemek tnetei a rasszista s nacionalista
Csak akkor majd le az incesztust, ha va-
lamennyien - mindannyian - kpesek lesznk arra, hogy
nemcsak gondolatban, hanem rzelmeinkben is testvrknt
fogadjuk el az idegent.
Az incesztus problmja rvilgt arra, mit is szeretnk
mondani az etika s a szexulis kvnsg kapcsolatrl. Itt
sem - mint ahogy sok ms szexulis problmnl sem - a
szexualits mint olyan, hanem a vele szorosan
embertrsainkhoz val viszonyunk a szignifikns erklcsi
rtelemben. Szksgesnek ltszik, hogy a szexualits erklcsi
vonatkozsait jrartkeljk. A szexualits morlis eltls-
nek elve ppgy mondott, mint az a reakci,
amely tkletes erklcsi relativizmust hirdet szexulis dol-
gokban. Csak akkor fogjuk felismerni, mekkora pszicholgiai
hatssal is van a szexulis viselkeds a teljes szemlyisgre,
ha felmrjk, hogy a szexulis viselkeds al van rendelve a
morlis rtktleteknek.
A szexualits s boldogsg problmja szoros sszefggs-
ben ll az imnt trgyalt erklcsi problmkkal. Arra a felt-
telezsre, hogy a szexualits elfojtsa lltlag nemcsak az
erny alapja, hanem a boldogsg is, a reakci az
volt, hogy a szexulis kielgls a boldogsg szm kri-
triuma - ha nem egyenesen azonos azzal. Freud s iskolja
kifejezetten azt hangslyoztk, hogy a szexulis kielgls a
lelki egszsg s az emberi boldogsg felttele. Manapsg
szilrdan tartja magt az a hogy a hzassg
boldogsga a szexulis kielglsen nyugszik, s
hogy a boldogtalan hzassgot a jobb szexulis technikk al-
kalmazsval lehetsges krlni. m a tnyek nem ltszanak
igazolni ezt a felttelezst. Ktsgtelenl igaz, hogy sok bol-
dogtalan ember szenved szexulis frusztrcitl. De az mr
65
nem helytll, hogy a szexulis kielgls a lelki egszsg s
az emberi boldogsg alapja, avagy annak A
pszichoanalitikusok gyakran tallkoznak olyan pciensekkel,
akiknek krosodott az a kpessgk, hogy msokat szeresse-
nek vagy kzeli kapcsolatba lpjenek velk, de ezek az embe-
rek mindennek ellenre szexulisan igen jl a
szexulis kielglst egyenesen a szeretet ptlkv avattk,
mert szexulis potencijuk az egyetlen amely irnt biza-
lommal viseltetnek. Szexulis tevkenysgkkel kompenzl-
jk s hogy az let ms terletein kptelenek a
produktivitsra s hogy szenvednek. A szexulis vgya-
kozsnak s kielglsnek a csak a karak-
terstruktrjuk figyelembevtelvel llapthat meg. A sze-
xulis vgyakban szorongs, hisg vagy a m-
sik leigzsnak a vgya, de lehetnek a szeretet s a szerelem
is. Az a krds, hogy a szexulis kielgls
boldogsghoz vezet-e, egyes-egyedl attl fgg, hogy milyen
szerepet jtszik a karakter ssz-struktrjn bell.
A szexulis kielgls s a boldogsg kztti kapcsolatrl
folytatott vitt mg egy olyan vzlatos trgyalsnl is tekin-
tetbe kell venni, mint ajelen tanulmny, amelyben nem hagy-
hattuk figyelmen kvl a "boldogsg" fogalmrl vallott
ellentmondsos vlemnyeket. Vannak, akik azt
llt jk, hogy a boldogsg valami teljesen szubjektv do-
log. E szerint a vlemny szerint a boldogsg azonos az em-
ber vgyainak kielglsvel. A boldogsgot zls dolgnak
tartjk, vagy annak, hogy bizonyos dolgokat r-
szestenek, mit sem az adott vgy Ezzel
a manapsg ltalnos vlemnnyel szemben a hagyomnyos
humanista filozfia - Platntl s Spinozig
s Deweyig - annak az llspontnak a hogy br a
boldogsg semmikppen nem azonos a valamifle hata-
lom ltal fellltott normk szerinti viselkedssel, mgsem
"relatv", hanem normknak van alrendelve,
azoknak, amelyek az emberi termszetnek megfelelnek. A
66
boldogsg utals arra, hogy az ember megtallta a vlaszt az
emberi ltezs problmira, s rjtt, miknt valsthatja meg
alkotan a s hogy ekkppen egyszerre azonosul
a vilggal s tartja meg nmaga (a Selbst) integritst is. Mi-
kzben energiit produktv mdon adja ki magbl,
sdik, " lngol , de nem emszti el magt": "A boldogsg az
let az letrevalsg felttele, teht a huma-
nista etika rtelmben vett erny. ,,4
Az a felttelezs, hogy a boldogsg a szexulis kielgls-
szrmaznk s nem abbl, hogy kpesek vagyunk sze-
retni, nem kevsb rejti s kdsti el a problmt, mint aho-
gyan a viktorinus tettk azt a szexualitssal. A
szexualits mindkt esetben el van klntve a szemlyisg
s mint magban val tltetik jnak vagy rossz-
nak, holott csak a karakter ssz-struktrjnak sszefuggse-
iben lehetsges a helyes rtkels. dolog a viktorinus
erklcsi kdex puszta elutastsa. "A boldogsg nem az erny
jutalma, hanem maga az erny; s nem azrt rvendnk neki,
mert vgyainkat megfkeztk, hanem megfordtva, mivel r-
vendnk neki , azrt tudjuk megfkezni vgyainkat" - mondja
S
s
pmoza.
Ha hogy szexulis viselkedsnk szigni-
fikns a karakter megrtse szempontjbl, akkor nagy
kell tulajdontanunk a Kinsey-jelentsnek a tr-
sadalmi karakter kutatsa szempontjbl. Trsadalmi karak-
teren azt a karakterbeli tulajdonsgot rtem, amely
egy meghatrozott kultra legtbb tagjban kzs, ellentt-
ben az egyni karaktervonsokkal, amelyekben egyazon kul-
trnak a tagjai klnbznek egymstl. A trsadalom nem
az alkot egyneken kvli valami, hanem valban nem
ms, mint e szmtalan individuum totalitsa. Azok az rzelmi
4 V. Fromm, 1947, i. m.
l Lsd: Benedictus de Spinoza: Etika. Az Etika tdik rsze, 42. ttel.
(Ford. Szemere Samu, Gondolat, Budapest, 1979, 400. )
67
amelyek ott munklkodnak a trsadalom legtbb tagj-
ban, a trsadalmi folyamatban uralkod lesznek, ame-
lyek az egynt vagy stabilizljk, vagy megvltoztatjk, vagy
sztromboljk.
A mai trsadalomtudomnyi gyjtpont jban
ll "szemlyisg s kultra" problmakrnek a trsadalmi
karaktervonsok kutatsa a tmja. Sajnos ezen a terleten
mg nem nagyon jutottunk Tlsgosan is csak azzal
foglalkoztunk, hogy arrl hordj unk ssze adatokat, mit gon-
dolnak az emberek (vagy mit hisznek, hogy gondolniuk kel-
lene), ahelyett hogy a gondolkodsuk alapjt rzelmi
vizsglnnk. Ktsgtelen, szksg van bizonyos c-
lokbl kzvlemny-kutatsokra, mert ezek segtsgvel jobb
a tjkozdsunk, de nem alkalmas eszkz arra, hogy jobban
megrtsk a vlemnyek felszne alatt munklkod
Ha ismerjk ezeket az csak akkor mondhatjuk meg
hogy egy trsadalom tagjai hogyan reaglnak kritikus
helyzetben azokra az eszmkre, amelyek hvnek hiszik ma-
gukat, s hogyan azokra az j ideolgikra, amelyeket pilla-
natnyilag elutastanak. A trsadalmi dinamika szempontjbl
minden vlemny egszen pontosan annyit r, amennyit az az
emocionlis mtrix, amelyben benne gykerezik.
De tvol vagyunk attl, hogy a trsadalmi ssz-
kpet rajzolhassunk fl, mg az idevonatkoz
specilis problmkrl sincsenek vizsglataink. Mit tudunk
pldul arrl, hogy kultrnkban boldogok-e az emberek?
Persze egy kzvlemny-kutats krdseire sokan azt vla-
szolnk, hogy igen, boldogok, mert egy magra valamit is
ad polgrtl ezt vrjk el. De arrl, hogy a mi viszonyaink
kztt milyen a boldogsg avagy a boldogtalansg
igazbl, arrl csak sejtseink lehetnek, s arra a krdsre,
hogy vajon intzmnyeink szolgljk-e a clt, amirt ltre-
hoztk nevezetesen a legnagyobb szm
legnagyobb boldogsgot, csak akkor tudunk vlaszolni, ha
mr tudunk valamit az Vagy mit tudunk arrl,
68
hogy milyen mrtkben befolysoljk a mai ember viselked-
st erklcsi megfontolsok - s nem csak a flelem a rosszal-
lstl vagy a Hatalmas energikat s sszegeket
ldoznak arra, hogy emeljk erklcsi motivciink slyt. De
hogy mindez sikerrel jr-e majd, arrl csak sejtseink lehet-
nek.
Vagy egy msik plda. Mit tudunk azoknak a destruktv
a s amelyek nap mint nap rik
kultrnk tlagembert? Ktsgtelen ugyan, hogy a bks s
demokratikus vetett remnyeink
attl a fggenek, hogy az tlagpolgrt nem
kerti hatalmba valamilyen intenzv rombol szndk; mind
ez ideig azonban semmi nem trtnt azrt, hogy rgztsk az
erre vonatkoz tnyeket. Az a nzet, mely szerint a legtbb
ember alapjban vve destruktv, ppen gy nem bizonytott,
mint az A trsadalomtudomnyok eddig igen ke-
veset tettek ennek a problmnak a tisztzsra.
Az karakterbeli s kulturlis problmk elhanya-
golsnak az oka a szocilpszicholgusok tbbsgnek
belltottsgban Azt hiszik, hogy ha a jelensgek
nem vizsglhatk egzakt s mennyisgi elemzst
mdon, akkor inkbb nem is rdemes foglalkozni az egsszel.
Megprbljk utnozni a termszettudomnyokban sikeres
mdszereket, s fetisizljk a tudomnyos mdszert. Ahe-
lyett, hogy j mdszereket dolgoznnak ki, olyanokat, ame-
lyek a sajt terletkre problmk - vagyis az em-
ber s az emberi let folyamatai problminak - megolds-
ra alkalmasak, olyan kutatsi problmkat vlasztanak ki,
amelyek megfelelnek a laboratriumi mdszerek kvetelm-
nyeinek. Problmavlasztsukat a mdszerek hatrozzk
meg, s nem a problmk a mdszereket.
Kinsey ttekintse kt okbl lehet rendkvl a
szocilpszicholgusok szmra. is: Kinsey adatai j
megvilgtsba helyezik a viselkeds bizonyos vonatkozsait
s ezrt - helyes interpretci esetn - a trsadalmi karakter-
69
re vonsokat is. Msodszor: Kinseynek sikerlt egy
thatolhatatlannak tartott relevns adatokat a napvi-
lgra hoznia. Ha teht a trsadalmi karakterrel foglalkoz
kutatsi mdszerek msok, mint a mennyi-
sgi-statisztikai mdszerek, s ha ezeket Kinsey a szexulis
viselkedsre vonatkoz kutatsai ban legitim mdon alkal-
mazza, akkor nincs akadly az hogy
megtalljuk a trsadalmi karakterolgia helyes mdszereit.
Azok az empirikus vizsglatok, amelyek a tmegek viselke-
dsnek a mlyn foglalkoznak, akkor hoznak
majd szignifikns eredmnyeket, ha a szocilpszicholgusok
ppoly btran s ugyanannyi energival ltnak hozz prob-
lmik megoldshoz, mint Kinsey s munkatr-
sai tettek tanbizonysgot munkjuk sorn.
70
VLTOZS A HOMOSZEXUALITS
RTELMEZSBEN
(1940)
A "homoszexualits" fogalma gy, ahogyan a pszichoanalzis
hasznlja, affle szemtkosr lett, amelybe belehajigljk az
azonos kapcsolatnak mindenfle formjt. Beszl-
nek elfojtott vagy nem elfojtott homoszexulis cselekedetek-
belltdsrl, gondolatokrl. Rviden: min-
dent, ami valamikppen - bartsgtalanul vagy bartsgosan
- az azonos nem egyik val kapcsolatot illeti,
szvesen neveznek "homoszexulisnak". Tekintettel erre,
knytelenek vagyunk feltenni a krdst: mit ttelez fel egy
pszichoanalitikus nmagrl, a hallgatirl vagy a pciens-
amikor kijelenti, hogy a pciensnek homoszexulis haj-
lamai vannak? Az effle llts nem alkalmas sem arra, hogy
tisztzza, mit gondol maga, sem pedig arra, hogy vilgosan
krlhatrolt elkpzelst kzljn a hallgatkkal. s amikor
egy betegnek szembe azt mondja, hogy az "homo-
szexulis", akkor gyakran csak elijeszti a beteget, ahelyett
hogy segtene neki, mert a "homoszexulisnak" az ltalnos
szhasznlatban egszen hatrozott jelentse van, s
zavar rzelmi sznezete. Tekintettel az ltal-
nos azt hiszem, rdemes az egsz problmt jra-
fogalmazni, a homoszexualitsrl alkotott klnfle pszicho-
analitikus elmleteknek utnajrni, s vgezetl ismertetni a
vita jelenlegi llst.
Freud, sszhangban libidelmletvel, a tudattalan homo-
szexualitst a neurzis kialakulsban s okoza-
tinak tekintette. Ezzel szemben az jabb pszichoanalitikus
71
kutatsok arra a kvetkeztetsre jutottak, hogy a homosze-
xualits csak az egyn ltalnosabb problminak egyik tne-
tnek Ahelyett, hogy az egyedi esetben az alap-
problmt hozn felsznre, csupn valamely karakterprobl-
ma megnyilvnulsa. Mint manifesztci pedig affel trek-
szik, hogy az ltalnos karakterzavar megoldsval ismt el-

Freud szerint minden emberben kimutathat a tudattalan
homoszexualits. Szmra a homoszexualits az eredeti
Iibidinzus elltottsg egy rsze s hrom form-
ban jelenhet meg: latens, elfojtott s nylt homoszexualits-
knt. A latens homoszexualits mindenkinl kimutathat, br
mrtke egynenknt vltoz. Nem kell felttlenl patologi-
kusnak lennie; Freud szerint inkbb a patologi-
kus problmkon bell fel vagy szublimltan. A pszi-
choanalzis a homoszexualits problmjval csak elfojtott
vagy nylt megjelensi formjban foglalkozik. Ha a "homo-
szexualits" fogalmnak hasznlatt erre a kt megjelensi
formjra korltoznk, akkor a zavar lnyegesen kisebb len-
ne. De Freud maga is ismtelten beszl elfojtott homosze-
xulis hajlamokrl olyan helyzetekben, amelyekben a sze-
xualits sznak a szoksos, rtelmben semmifle
szexulis tartalma nincs.
Freud nzetei a homoszexualitsrl a biszexualitsrl alko-
tott elmletn nyugszanak. Szmra a libidval val eredeti
elltottsg egy rsze a homoszexualits terlete. A libidnak
ez a rsze nyilvnvalan nem vltoztathat t heteroszexulis
libidv, a rszek sokkal inkbb egymstl elvlasztva ma-
radnak, s ezek egytt alkotjk az eredeti biszexualitst. A
sorn az egyik rsznek sikerl fellkerekednie, mg a
msik rsz, amelyik alul maradt vagy szublimldik, vagy va-
lamely neurzis kialakulsnak lesz az alapja. Teht a tudat-
talan homoszexualits Freud elmlete szerint ltalnossgban
is fontos rsze a szemlyisg struktrjnak. Mindemellett
soha nem volt szmomra elgg vilgos, hogy Freud szmra
72
milyen felttelek szksgesek ahhoz, hogy ezek a tudattalan
hajlamok tudatoss vagy nyltan megltt vljanak.
A egyik oka a szakirodalomban mivel
nha olyan eseteket hoznak fel pldaknt a homoszexualits-
ra, amelyeknl nem mutathat ki semmifle sze-
xulis vonatkozs, hanem csak az azonos nem tagja irny-
ban megnyilvnul neurotikus Nem marad
ms htra, mint annak felttelezse, hogy az ilyen eset pszi-
chodinamikja klnbzik attl az amikor
nyltsggal li meg a homoszexualitst. Tudomsom szerint a
klasszikus pszichoanalzisnek nincsenek ismeretei arrl, hogy
mi vezet a kulturlis tabuk megsrtshez, amikor valaki el-
hatrozza, hogy nyltan beismeri homoszexulis letmdjt -
eltekintve attl az ltalnossgtl, hogy az effle embernek
gyenge a felettes-nje.
Ha Freud szemlyisgeImlett, neveze-
tesen azt, hogy a karakterstruktra a szexulis sztntrekv-
sek szublimcijnak az eredmnye, akkor mskppen kell
megkzeltennk az elfojtott s a nylt homoszexualits kr-
dst. Ha elhagyjuk a libid-smt, akkor sokkal knnyebben
hogy a homoszexualitsnak nincs nll klini-
kai nagysgrendje. Nem lteznek olyan elhat-
rolhat helyzetek, amelyekben kivtel nlkl
mint tnet jelenik meg karakterstruktrj embe-
reknl. Az klnbsgttel az aktv s a passzv tpu-
soknl nem fedi le a kpet, ezek az eltrsek mg
mindig vilgosan elvlaszthatk egymstl. gy pldul ugyan-
az a homoszexulis ember egy fiatalabb partner esetben t-
veheti az aktv szerepet, egy szemben pedig a pasz-
szvat. Az a szemlyisgtpus, amelyik az egyik esetben vlet-
lenl alkalmazkodik a nylt homoszexulis helyzethez, szinte
azonos lehet azzal a szemlyisggel, amelyik egy msik eset-
ben hasonl krlmnyek kztt a heterosze-
xualits mellett dnt. Van olyan vlekeds - pldul Bernard
Robbins -, hogy a homoszexulisok kztt gyakori a szado-
73
mazochista szemlyisgtpus. Holott jl tudjuk, hogy szado-
mazochisztikus kapcsolatok a heteroszexulisok kztt is
gyakran teht Robbins megfigyelsvel nem v-
laszolhat meg a nemek vlasztsnak a krdse.
Freuddal egytt elmondhat, hogy minden ember bi-
szexulis abban az rtelemben, hogy biolgiai adottsgai k-
vetkeztben mindkt nem - illetve valjban ms stimuln-
sok egsz sora is - izgat lehet szmra. Sokan vannak, akik-
nek megvan a hajlamuk arra, hogy szexulis kielglsket
tbb-kevsb lland partnerhez kapcsolat kialakt-
sban talljk meg. A gyermekkorban mindaddig, amg a
nem lltanak fel tabukat, ltezik a testi izgalomban
lelt vlogats nlkli rm llapota. Amikor a gyermek meg-
osztja ezt az rmet, akkor mindkt nembelivel osztja meg.
Ebben szerepe van a rokonsgnak s az alkalomnak.
A kisgyermekkor pldjbl kiindulva rdekes lenne el-
gondolkodni azon, hogy mi trtnne akkor, ha valaki egy sze-
xulis megszortsok nlkli trsadalomban fel. Nagyon
is hogy a legtbb gyermek vgl is az biol-
giailag legjobban szexulis gyakorlatot rszesten
s az is kiderlne, hogy ez a kielgls a frfi s
genitlik egyeslsben meg. Ha kimutathat
lenne, hogy a heteroszexulis aktivits soron a szexu-
lis let rszestett formja, ez azt jelenten, hogy a
tbbi formt el kell fojtani. Feltve, hogy az kultra
nem tiltja a tbbi vgrehajtsi formt, nem lenne szksg az
irntuk megmutatkoz vgy elfojtsra. A homoszexualits
ha a kielgls egyb formi megvalsthatk lenn-
nek. Viszont visszatrne, ha lehetetlenn tennk a heterosze-
xulis formkat. Pusztn pszicholgiai szinten tekintve a dol-
got, nagyon is teht, hogy azok az emberek, akiket
nem korltoznak, szexulis kielglsket minden, szmukra
lehetsges mdon megszerzik, mihelyt azonban vlasztsi le-
van, azt a kielglst vlasztjk, amely szmukra a
legnagyobb rmet okozza.
74
A legtbb szexulis kapcsolatnak - tl a fiziolgiai vgy-
kielglsen - rtelme van az emberi viszonylatokat tekintve
is. A kapcsolat mint egsz olyan br, amelynek
az rtke kihat a szexulis cselekvs ltal elrt kielglsre.
Eltekintve meghatrozott
beszlek majd, s amelyekben a klvilg korltozza a homo-
szexulis szerelem trgyvlasztst, gy nem hagyhat
figyelmen kvl az interperszonlis - teht a kapcso-
lat fajtja, a klnssge, a szerelem trgynak
szemlyisge - abban a krdsben, hogy vajon homoszexu-
lis vagy heteroszexulis letmdot vlaszt-e valaki.
azonban a rszletekbe bocstkoznk, engedtessk meg, hogy
kitrjek arra, milyen fogadtatsa van trsadalmunkban
a homoszexualitsnak.
A kultrk tbbsgben lteznek a szexulis magatartsok
meghatrozott form i. A szexulis viselkeds bizonyos fajtit
rszestik s elfogadjk, mg a szexulis kielgls
ms formi ktes Nmelyek teljes mrtkben tiltottak
s msokat csak kevsb fogadnak
el. Nyilvnval, hogy ilyen krlmnyek kztt senki nem
vlaszthat szabadon. Mindenkinek tekintetbe kell vennie,
hogy megvethetik, ha a szexulis viselkeds kulturlisan nem
elfogadott formjhoz vonzdik. Ktsgtelen, hogy ez egyike
azoknak a problmknak, amelyeket hoznak kapcsolatba kul-
trnkban a nylt homoszexualitssal. Freud szmra a k-
lnbsgnek a kztt az ember kztt, aki elfojtja a homo-
szexualitst s a kztt, aki nyltan vllalja, az az alapja,
hogy az egyiknek hajthatatlan a felettes-nje, a msiknak
pedig gyenge. A problmt azonban nem lehet ilyen egysze-
megoldani, mert a homoszexualitsukat nyltan vllalk
kztt - eltekintve azoktl a pszichopatktl, akik megfelel-
nek Freud lersnak - vannak olyanok is, akik szenvednek
s valban boldogtalanok a helyzetk miatt.
Msok elfogadjk a sorsukat, de gy rzik, ht-
rnyos helyzetben vannak, megint msok elvesztettk az n-
75
becslsket s szexulis viselkedskben sajt rtktelens-
gk jabb ltjk. Van nhny szerencssebb
eset is, amikor az vdett krnyezetnek
nem kerl kapcsolatba a nagyvrosi homoszexulis k-
rk inkbb fel hajl pszichopats alakjaival, s el-
szigeteltsge vagy visszahzd letmdja kvetkeztben
nem kell kifejezetten megtapasztalnia a trsadalmi szmkive-
tettsget. Ezeknek a homoszexulisoknak nincsenek komoly
konfliktusaik a kapcsolataik miatt, pedig ms tekin-
tetben nem hinyzik a trsadalmi - nekik teht,
hogy Freud fogalmval ljnk, nem gyenge a felettes-njk.
Ez utbb emltett eset igen gyakori a Ez pedig fel-
veti szmunkra annak az hogy - legalbbis erre a
kultrra nzve - kln beszljnk a frfi s a homo-
szexualitsrl. A ltalban a frfiaknl sokkal na-
gyobb testi kzeledst engedlyez a trsadalom,
anlkl hogy megblyegezn azt. A elfogadjk, ha ba-
rtsguknak gy adnak kifejezst, hogy megcskoljk s t-
lelik egymst. Amerikban egy apa ltalban tlsgosan fl-
szeg ahhoz, hogy megcskolja a fit, mg sem az anya, sem a
lnya nem mutatnak effle gtlsokat. Ferenczi Sndor rmu-
tatott arra, hogy trsadalmunkban a heteroszexualits szok-
sos knyszere termszetes kvetkezmnyknt a sajt
val mindenfajta valban szoros bartsgot tabuknt kezel. A
szemmel lthatan sokkal nagyvonalbban fogadjk
el a sajt nem irnti bartsgokat, s ezrt a nyltan
meglt homoszexualitst is. Ehhez kpest egszen a leg-
utbbi sokkal szigorbb tabu tiltotta a hzassgon k-
vli heteroszexulis kapcsolatokat. Az a kt aki vllalja
homoszexualitst, sok kzssgben lhet gy egytt teljes
intimitsban, hogy nem ksri a trsadalom megblyeg-
zse mindaddig, amg pldul nem teszik homoszexualitsu-
kat oly mdon kzszemlre, hogy kzlk az egyik pldul
frfiruht hord, vagy frfias viselkedsvel tntet. De mg ha
ilyen messzire is mennek a akkor is inkbb csak kiss
76
klnsnek tartjk, de nem kzstik ki Ha azonban kt
frfi prbln meg ugyanezt, akkor szinte biztos, hogy kifeje-
zetten ellensgesen fogadnk
A trsadalom frfi s homoszexualitssal kapcsolatos
viszonyulsnak taln mlyebb biolgiai gykerei van-
nak: ha ugyanis kt a legbizalmasabb egyttltben l
egytt, cskoljk s simogatjk egymst s a szoros testi kap-
csolatot keresik, akkor ezt megtehetik anlkl, hogy a sze-
xulis kielglsnek brmilyen jele lenne, kt frfi
azonban hasonl helyzetben tudja, hogy sze-
xulisan izgalmi llapotban vannak. Ki tudja, hogy ennek a
biolgiai van-e szerepe vagy sem a homosze-
xualits irnti toleranciban - mindenesetre vannak
mg egyb is, amelyek hozzjrulnak
ahhoz, hogy a homoszexulis kapcsolatokat normlisnak
tekintik. Mr utaltam arra, hogy az ember, amennyiben korl-
tozott a vlaszts mindig olyan szexulis partnert
keres, amelyik leginkbb ki tudja elgteni. Ha megvan erre a
akkor azt vlasztja, amelyiket a leginkbb kvnja.
Ha a krlmnyek korltokat szabnak - pldul valaki elha-
gyatott helyen l -, akkor megeshet, hogy klns teremtm-
nyeket fog vonznak tallni szexulis trgyakknt.
A frfiak azonban ltalban kevsb kerlnek sszetk-
zsbe a akadlyokkal, mint a Ezrt teht ha egy
frfi nyltan homoszexulis lesz, akkor szinte mindig a sajt
maga szemlyvel vannak gondjai. Ezzel az emberrel a trsa-
dalom nem s megvan benne a hajlandsg arra, hogy
az ilyen frfit gyenge embemek tartsa. A a frfiaknl
sokkal gyakrabban lnek a heteroszexulis tekin-
tetben korltozott felttelek kztt. Az letkor s a testi
hinya messze inkbb akadlyozza mint a fr-
fiakat. Hasonlkppen a meghatrozzk a
partnerkeressben a konvencik, gyhogy sokszor mg a fia-
tal s vonz sincs trsadalmilag elfogadott alkalmuk
arra, hogy frfival tallkozzanak. Ezrt van az, hogy a jelen-
77
akadlyok mg rett asszonyokat is gyakran
homoszexulis kapcsolatokra ksztetnek, mg a frfiak k-
ztti nylt homoszexualits ltalban a slyos szemlyisgza-
var Ezzel nem azt akarom mon-
dani, hogy ne lennnek komolyan srlt homoszexulis
de azt igen, hogy a trsadalom nagyobb trelme a homo-
szexualitssal szemben sszefggst mutat azzal, hogy a ho-
moszexulis kztt nagyobb szmban vannak a viszony-
lag egszsgesek.
A frfiakkal s a frfias szemben megmutat-
koz kulturlis belltottsg is a trsadalomnak a
homoszexualits irnti nagyobb tolerancijt mutatja. Ha egy
azt mondjk, hogy hogy "puhny",
akkor az megblyegzettnek, lekezeltnek rzi magt. Ezzel
szemben ha egy lnyrl azt mondjk, "fis", akkor abban
semmi, az hasonl rtktlet nem ki.
ppen a lnyt gyakran egyenesen bszke-
sg is tlti el. Ezeknek a megjellseknek az eredete valsz-
gyermekkori rtktletbe nylik vissza, amikor mind-
kt nemnl kvnatos tulajdonsg volt a btorsg s a vakme-
A ezrt gyva s puhny, a mama kedvence, a
"fis" viszont btor kislny, a vadc, aki helyt tud llni
magrt a hasonl fival szemben. Ezek az rtktle-
tek beplnek a kt nem homoszexu-
alitsval szemben megmutatkoz magatartsba.
A nyugati trsadalmaknak a homoszexualitssal kapcsola-
tos llspontjt az albbiakban lehet rviden sszefoglalni. A
homoszexualitst szles krben a szexulis aktivits nem el-
fogadhat formjnak tartjk. Ha okok miatt - pldul
ha frfiak s egymstl tkletesen elvlasztva lnek -
kvetkezik be, s ha tmenetileg vagy vgrvnyesen tbb
nincs md a heteroszexulis vlasztsra, akkor a trsadalom
Fromm az angol eredetiben a sissy 'lnyos fi' s tomboy 'fis lny' kife-
jezseket hasznlja. (A szerk.)
78
nagyobb megrtst tanst a homoszexualits irnt. A homo-
szexulisokhoz kapcsolt szoksos karaktervonsok kihatnak a
homoszexulisok megvetsnek mrtkre. gy a "fist" ke-
vsb nzik le, mint a "puhnyt". Azokat az embereket, akik
szerelmk trgynak kivlasztsakor sajt szemlyisgkn
kvli okok miatt knytelenek a sajt nem kre korltozdni,
homoszexulisnak mondhatjuk abban az rtelemben,
hogy az emberi kapcsolatok kzl a szmukra leg-
jobb mdot vlasztottk ki. Az ilyen emberek pszichopato-
lgiailag nem jelentenek problmt.
A pszichoterpia szmra rdekes krds gy fel:
vajon melyek azok a nehzsgek, amelyek az egynt ar-
ra indtjk, hogy az emberi partnerkapcsolatok kzl a nylt
homoszexualitst rszestsk Mg ha a szexulis
partner kivlasztsnak nincsenek is lthat korltai,
ltezik-e valamifle prediszpozcis avagy ez inkbb
egy sor, az emberi kapcsolatokat nehzsgben mutat-
kozik meg? gy teht a homoszexualits nem ms, mint vala-
mely meghatrozott szemlyisgstruktra eredmnye? Vagy
akkor jn ltre, amikor az amgy is terhelt szemlyisget v-
letlen hatsok rik? Vagy minden egyes esetben kimutathatk
a kisgyermekkori homoszexualitsra utal hajlamok?
Lehetsges, hogy a fentebb felsorolt valamennyi
jelen van diszpozcis httrknt, s hogy egyedi esetekben a
homoszexualits tnetnek a ezen httrokok
valamelyike hatrozza meg. Ms szval: a homoszexualits
nem nll klinikai nagysgrend, hanem az egyes szemlyi-
sgtpusoknl jelentstartalmaknak
tnet. Helyi rtke a neurzison bell a betegsgek
kztt a fejfjshoz hasonlthat. A fejfjst okozhatja agy-
tumor vagy mellkreg-gyullads, egy megfzs
vagy migrn, rzelmi megterhels vagy lghuzat. A fejfjs
csak akkor meg, ha az betegsget sikerrel meg-
gygytottk.
79
A manifeszt homoszexualits ehhez teljesen hasonlan azt
jelentheti, hogy az frfi vagy fl a msik
vagy a vls Ez a fajta homoszexuali-
ts eredhet a tekintlynek val ellenszegls is; ki-
fejezheti azt a ksrletet is, hogy valaki a vagy a
versengs eszkzeivel akar leszmolni a sajt nemvel; vagy
kifejezheti a meneklst a valsg amikor az rintett -
egy szkizofrn autoerotikus cselekedeteihez hasonlan - a
test stimullsval akar eljutni a felolddshoz; vgl lehet
az nrombols vagy a msik irnt megnyilvnul destrukti-
vits egyik tnete is. A felsorolt pldk messze nem mertik
ki a homoszexualits lehetsges jelentstartalmait, csupn
azoknak az eseteknek a amelyekkel a
homoszexulisok pszichoanalzise alkalmval tallkoztam. s
ezek az esetek szles skljt mutatjk azoknak a zavaroknak,
amelyek a homoszexualits tneteiben megmutatkoznak.
A szerint megvlaszoland krds a
hangzik. Mirt ppen ez a tnet az, amely
kivlasztdik valamely problma megoldsaknt? Megfi-
kivtel nlkl az szemlyeknl a gyermek-
korra s a homoszexualitsra hajla-
mok? Sok esetben gy hogy ez sikerlni fog. A mi
kultrnkban a legtbb gyermek kt emberrel
fel szoros kapcsolatban. Termszetes teht, hogy gy a gyer-
meknek a kapcsolata a kt s ebben bizonyra
rsze van szexulis s kvncsisgnak is.
ltalban vve azonban vannak ennl fontosabb dolgok is.
s gyermek kapcsolatt meghatrozza
az a gyermek letben betlttt szerepe. gy
teht az anynak ltalban sokkal tbb tennivalja van a
gyermek testi szksgleteivel kapcsolatban, mint az apnak.
Az apa feladatkre viszont sokkal nagyobb vltozatossgot
knl, mint az any. Egyes csaldokban a fegyelmet kpvi-
seli, msokban a jtszpajts, vagy van, ahol kiveszi a r-
szt az anyai gondoskodsbl. Ezek az adottsgok befolysol-
80
jk a gyermeknek az kapcsolatos reakciit, k-
vetkezskppen a hozzjuk kapcsolat az
szemlyisgnek alakul.
A gyermek mr nagyon korn megtanulja, hogy szlei k-
zl melyiknek van nagyobb szava, melyik szereti jobban,
melyik a megbzhatbb, melyik befolysolhat knnyebben
stb. Ezeknek az adottsgoknak a felbecslse mrtkad arra
nzve, hogy a gyermek a kzl melyiket kedveli s
melyiket kveti inkbb. A homoszexualits kialakulsban
fontos szerepe van annak, hogy a gyermek rzkeli, a
vagy a kzl az fl szmra csalds volt-e
a gyerek neme. Ez klnsen akkor igaz, ha a csal-
dottsgnak eredmnyekppen gy bnik a gyermekkel, mint-
ha az nem a sajt nemhez, hanem a msik nemhez tartozna.
De mgsem felttlenl kell, hogy ezek kzl a k-
zl brmelyik is a korban homoszexualitshoz vezes-
sen.
Azok a lnyok, akik inkbb szerettek volna fik lenni, fel-
a sajt nemk irnti klnsebb nlkl,
fik, akik gyengd anyai tulajdonsgokkal rendelkeznek, mi-
utn gyakran sajt gyermekeik anyskod gon-
dozsban lelnek kielglst anlkl, hogy valaha is kz-
denik kellett volna a homoszexualits ellen. Ha egy ilyen fi-
nak az apja igen szeretetteljes s konst-
ruktv hatssal volt az letre, mg az anya mondott,
akkor megeshet, hogy a fi homoszexulis lesz. De ugyangy
az is, hogy keres magnak egy olyan akinek
szemlyisgtpusa megegyezik az apval. Ha nagyobb volt a
krosodsa, akkor rezheti gy is, hogy olyan hzassgba
kergettk bele, amelyben a felesge hasonlan rombol ha-
tssal van r, mint az anyja volt, de az is lehetsges, hogy
destruktv frfival keveredik homoszexulis kapcsolatba. Ily
mdon teht a szemlyisgtpusnak minden
kombincija s kimutathat, hogy a
81
nmagukban mg nem meghatrozak a partner ne-
mnek kivlasztsban.
A szexulis kapcsolatokat kt szempont befo-
lysolja. Az egyik a konstruktv vlaszts, amelynek sorn a
klcsns s vonzalom hatrozza meg a kpet,
a msik a destruktv vlaszts, amikor az ahhoz a sze-
mlyhez fl s aki tnkreteheti E kt vglet
kztt vannak termszetesen tmenetek, olyanok pldul,
ahol a partneri kapcsolat egszben vve ugyan konstruktv,
de mgis tartalmaz nhny rombol elemet. A konstruktv s
destruktv szexulis kapcsolatok kztti klnbsg rvnyes
mind a heteroszexulis, mind pedig a homoszexulis kapcso-
latokra, miutn megtallhat mindkt tpus.
Ezrt igyeksznk teht mg a homoszexua-
lits kialakulshoz determinl tallni.
a szempontbl kt tovbbi vonatkozs emelkedik mg
ki. Ezek: a szemlyisg krosodsnak mrtke, valamint a
vletlen szerepe. A nagyon megviselt emberek vagy
az olyanok, akiknek igen csekly az nbecslsk s ezrt
nehezen tudnak bartokra tallni s jl rezni magukat az
emberek kztt, hajlamosak arra, hogy sajt nem khz k-
mert az kevsb flelmes szmukra. gy rzik,
hogy azok az emberek, akik pp olyanok, mint megrtik
Mert esetkben nem kell tartani az ismeretlen aggaszt
kiszmthatatlansgtl. Ezenkvl minden, a msik nemhez
kapcsolat nagyobb kvetelmnyeket tmaszt: a frfi
ktelessge, hogy a tmasza legyen, a pedig gyere-
keket kell szlnie. Ezek az elvrsok nagyobb
tet feltteleznek. A szorong attl fl, hogy nem elg von-
z ahhoz, hogy megszerezzen egy frfit, a szorong frfi pe-
dig attl fl, hogy nem elg sikeres ahhoz, hogy egy sz-
mra attraktv legyen. De itt is igaz, hogy mindezek nem
vezetnek a homoszexualits kialakulshoz: a
homoszexualits sokkal inkbb rszmegolds, mert egy lpst
jelent, hogy az kijusson az
82
A manifeszt homoszexualits a mindkt nembeli retlen
vagy neurotikus emberek szmra vonz, mert a szocilis fe-
nlkli relatv szabadsg mellett knl
kapcsolatot. Az ugyanis nem lesz gyermek, s
semmifle trvny nem knyszerti arra az embert, hogy
lettrsrt akarata ellenre vllaljon. A mani-
feszt homoszexualits azok szmra is vonz, akiknek
egybknt is nehezkre esik intim kapcsolatokba bocstkoz-
ni. Mint mr emltettk, a sajt nemmel val kapcsolat ke-
vsb mert Radsul nem olyan fajta
kapcsolat, amelynl attl kellene tartani, hogy rkre szl s
csapdv vlhat, inkbb azt a benyomst kelti, hogy brmikor
szabadulni lehet Termszetesen ennek a szabadsgnak
a ltszata gyakran csalka, mert a valamely nem irnti neuro-
tikus vonzalom mindig is neurotikus alapul
lesz. Vgl pedig a flelem a ltrt val harctl bi-
zonyos frfiakat arra csbt, hogy anyagilag vagy ms mdon
ftiggjenek egy msik frfitl.
Az eddigiekben megmutattuk, hogy a szemlyi-
sgproblmk rszleges megoldst nyerhetnek a homoszexu-
lis tnetben, de semmi olyant nem tudtunk megllaptani,
ami biztosan homoszexualitshoz vezet. Sokszor hangslyoz-
tk, milyen fontos szerepe van a homoszexulisoknl a fia-
talkori csbtsnak, s sok homoszexulis erre az lmnyre
vezeti vissza letmdjt. Mgis sokan vannak olya-
nok, akiknek hasonl lmnyeik voltak, s mgsem lettek
homoszexulisak. hogy egy mr amgy is s-
lyos problmkkal finak, aki fl a s gy
rzi, mg nem fel az lethez, a homoszexulis lmny
megadhatja a lkst neurotikus vlasztshoz, mg egy
olyan fiatal szmra, aki nem fl az a hasonl csbts
csak kzjtk az let megismersnek folyamatban. Egysze-
tovbb megy, j tapasztalatokat Tudjuk, hogy a
homoszexulis jtkok igen gyakoriak a kamaszkorban, s a
83
gyermekek tbbsgnl semmifle komoly zavart nem okoz-
nak.
azrt, mert Freud a neurzis szexulis erede-
tt oly nagyon hangslyozta, valamint azrt, mert a homo-
szexualitst kulturlisan olyannyira eltljk, hajlamosak va-
gyunk arra, hogy fontosabb tnetnek lssuk, mint amilyen
valjban. Az utbbi vek pszichoanalitikus gyakorlata azt a
felismerst ltszik igazolni, hogy a homoszexualits olyan
problma, amelynek az a tendencija, hogy azonnal
jk, mihelyst megolddnak az ltalnos karakterproblmk.
Mg mint tnet sem jelenik meg egysges formban. A homo-
szexulis viselkedsnek ppen annyi a formja, mint amennyi
a heteroszexulisnak, s a homoszexulisok emberi kapcsola-
tai ugyanazokat a problmkat mutatjk, mint a heteroszexu-
lisok.
Van, amikor az anya-gyermek-kapcsolatnak igen fontos a
szerepe. E kapcsolatot gyakran uraljk s szadoma-
zochista rzelmek. Vannak kapcsolatok, amelyek
s flelemre plnek, s olyanok, amelyeknek a klcsns
tehetetlensg az alapja. A homoszexulis partnerek kztt
taln tbb a promiszkuits, mint a heteroszexulisok kztt,
br a szemlyisg struktrjt tekintve nagyj-
bl ugyanakkora. A promiszkuits mindkt esetben a genit-
lik irnti kitntetett s a testi
addik. Ilyenkor egyltaln nem fontos, hogy mindezt mifle
emberrel tapasztalja meg az A szexulis cselekvsnek
van valami knyszeres jellege, s kizrlag az
hatrozza meg. Ezrt van az, hogy a filmekben a partner sok-
szor nem is fel vilgosan, s gyakran egyetlen szt
sem vltanak.
A spektrum msik vglete a homoszexulis hzassg, ame-
lyen a magam kt ember tarts kapcso-
latt rtem, ahol mindig fontosak a msik fl rdekei s sze-
mlyisge. Itt is a neurotikus heteroszexulis h-
zassgokra jegyek, ugyanaz az a birtoklsi vgy,
84
ugyanolyan fltkenysg s hatalmi harc. Az ember legalbb-
is elmletileg megbklhet a gondolattal, hogy ltezik ilyen
szerelmi kapcsolat. Klnben is, a szerelem a
mi kultrnkban ritkasgszmba megy, s ktsgtelenl mg
ritkbb a homoszexulisoknl, mert az rettsg fo-
kn az emberek, ha az letkrlmnyeik ezt nem akadlyoz-
zk meg, a heteroszexulis kapcsolatot rszestik

Ha valaki a homoszexualitst vlasztja a partnerkapcsola-
tokban, akkor ennek - mint rmutattunk - klnfle okai le-
hetnek. Ha egy szigoran meghatrozott adottsgbl vagy a
krlmnyek kombincijbl kvetkezne, akkor azt eddig
mg nem fedeztk fel. Ha nem tudunk semmilyen klns
okot tallni, akkor talljunk ki legalbb olyan klnleges ig-
nyeket, amelyeket a homoszexualits kielgthet? Nyilvnva-
l, hogy a homoszexualits szexulis kielglst nyjt, s ez
fontos az olyan ember szmra, aki kptelen kapcsolatot te-
remteni a msik nemmel. s mivel a homoszexulis kapcso-
latban is szksg van partnerre, ez segt a magny s az elszi-
geteltsg problmjnak megoldsban. Annak a tnynek is
megvan a maga kielglsi vonatkozsa, hogy valak egy
kulturlis tabuv avatott csoporthoz tartozik, mert gy rez-
heti, hogy ellenszegl, hogy rettenthetetlen s s csilla-
podhat az az rzse, hogy megvetik, ha egy olyan csoportosu-
ls tagja, amely szemben ll a vilggal. A tbbi kielglsi
formt mr emltettk, ilyen a val szabaduls,
az anyagi tmasz - klnsen nmely homoszexulis frfinl.
Manifeszt homoszexulisknt lni a szemlyisg szmra
lehet konstruktv s destruktv. Lehet az emberi kapcsolatok
legjobbja, amilyenre valaki csak kpes, s ezrt minden eset-
ben jobb, mint az elszigeteltsg. Ez klnsen az anya-
esetn igaz, amely egyarnt a
frfi s a homoszexulisoknl. A manifeszt homoszexu-
lis let azonban lehet destruktv is a negatv szem-
De a homoszexualits soha nem lehet oka
85
ms egyb neurotikus struktrknak s a neurzis voltakp-
peni eredetnek mg akkor sem, ha kialakulsa jabb prob-
lmk Mint ahogy ms tnetekre, a homoszexuali-
tsra is rvnyes, hogy a pszichoanalzisnek a neurzist
sorban a szemlyisg struktrja kell nznie, mgpedig
annak a felismersnek az alapjn, hogy ez a tnet valamely
neurotikus struktrnak csupn csak kvetkezmnye .
J
86
A TANULMNYOK FORRSAI
Nem s karakter. megjelense Sex and Character
cmmel, in: Journal for the Study of Interpersonal Process,
Vol. 6. (1943), Washington (The William Alanson Psychiat-
ric Foundation), 21-31. A magyar fordts alapjul szolgl
nmet kiads a s ugyanezen cmmel megje-
lent angol tanulmny alapjn kszlt, in: R. N.
Anshen (ed.): The Family: Its Function and Destiny. New
York, Harper and Row, 1949,375-392.
Frfi s A szveg egy 1949-ben tartott nyomn
keletkezett. megjelense Man and Woman cmmel, in:
M. M. Hugh (ed.): The People of Your Life: Psychiatry and
Personal Relations. Alfred A. Knopf, 1951,3-27.
Szexualits s karakter. zben 1948-ban jelent meg
Sex and Character cmmel, in: D. P. Geddes-E. Curie (ed.):
About the Kinsey Report. New York, The New American
Library, 1948,301-311.
Vltozs a homoszexualits rtelmezsben. 1940 krl
keletkezett s Changing Concepts of Homosexuality cmmel
kziratban fennmaradt tanulmny. Nyomtatsban zben
nmet nyelven jelent meg 1994-ben Rainer Funk fordts-
ban, in: Liebe, Sexualitat und Matriarchat. Mnchen, DTV,
1994, 161-174.
87
"Arrl van sz, ha te szlsz, ne lohadjunk, / de mi frfiak
frfiak maradjunk / s a - szabadok, kedvesek / s
mind ember, mert az egyre kevesebb ... " - rja Jzsef Attila
1 937-ben, Thomas Mann dvzlse versben. s
szlnak Erich Fromm tanulmnyai is, nem a kl-
tszet, hanem a tudomny, a pszicholgia s a szociolgia
kzeltve a krdskrt - de ppoly mly, szinte
belelssel, mint Jzsef Attila tette. Az hrom, csaknem
tanulmnybl (Nem s karakter, Frfi s Sze-
xualits s karakter) vilgosan hogy a nemek egy-
mshoz viszonynak, valamint sajt magukrl val
gondolkodsnak krdskre tlmutat nmagn, s a legsz-
lesebb klcsnhatsban van a trsadalom struktrjval, gaz-
dasgi s morlis felptsvel s viszonyaival. Fromm lls-
pontja szerint frfi s viszonya, al- s flrendeltsgi
kapcsolatuk az emberisg, az kt topo-
szt formzza. Fromm nem ellenttnek, hanem egymst ki-
princpiumnak tekinti A kt nem egyms mel-
letti ltezsnek, illetve egyttlsnek krdskre a tanul-
mnyokban a szabadsg, a mssg, az s a leigzott-
sg ltalnos filozfiai s trsadalometikai krdseinek tr-
gyalsig terjed. E gondolatmenet a Vltozs a homoszexuali-
ts rtelmezsben tanulmnyban a deviancia k-
zeltve kap ismtelt (Meg kell emlteni, hogy ez
az 1940 krl keletkezett rs Erich Fromm letben nem je-
lent meg, 1 994-ben ltott napvilgot nmet nyelven.)
Fromm szerint frfi s kapcsolata nem tbb s nem ke-
vesebb, mint ltalban vve ember s ember kapcsolata,
amely azutn minden tovbbi viszonyt s krlmn}1 megha-
troz: "Minden, ami az egyik emberi lnynek a msik emberi
lnyhez kapcsolatban j, j frfi s kapcsolatban
is, s minden, ami rossz az emberi kapcsolatokban, rossz a
frfi s kapcsolatban is."
A ktethez Rainer Funk, Erich Fromm szellemi hagyatk-
nak gondozja rt