r ERIAS Y r IESTAS DE LA ^AINTA CRUZ

> i ~ > ^ 0 C0 CO CX ^ 0 0 0 CO ¿ 0 0 O ^

MAYO 1 9 5 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -COOOCK»6OOOOOOOOC<XXX»OOOOOOOOOOOCOX«XXX>OC^ ;. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

^tiar*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Restaurantes

LA PÉRGOLA
FU EN T E A LA AD U AN A E S P A D O LA

LA JUNQUERA
T E LÉ FOÑ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 17

SERVICIO A L A CARTA MINUTA ESPECIAL D E F PE S T A S COCI N A B AR
REF RESCOS

S E L E CT A % \

A MER I CA N O
DE T O D AS CLASE S H E LADOS

'Visitad

y proííad

ios servicios

deltydar-^fie&taurante

LA P ÉRGOLA
> OCOO< XXXXN 3 OC¿O0 O0 ÓOú OO0 O^
I MP. 04RCIA DE POU-FIGUERAS

MART E S. 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Mayo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A l a s 4 de l a

tarde

A P LEC
« C O B L ES»

LA
*

SA RD A N A

zyxwvuts

EN LA GRAN PLAZA DEL PARQUE BOSQUE MUNICIPAL
EJEC U T A N T ES:

CARAVANA
Caravana

* LA SELVATANA

LA PRINCIPAL, ¿ LA BISBAL
GENT D'ARA (estrena) XP ECTACIÓ . . .
m MAUNE-GABER
COLL

- ARRI, MOREU !! . . Caravana

La Selvatana - GRUMEIG. La Prin cipal - I RO N I A

ANT A LA MARE. .
COTXO

A . FORT

— i La Selvatana H?$&RANJULfflllKINT. / JT~~. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML t \ I/OLL CO LM A D O NOVEDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La Principal -TS^ FO C M CA LO iypE . ., R.V ILA D ESA C
Caravana - EN ÉR G IC A . . . . . . . . '. . . R . V II, A BONATERRA JOVÉ-PALOMA E. V ILA ARPA E. SALÓ

Dalmau
Gerona, 21

La Selvatana- U N A ROSA PURPURINA . Caravana - ELS TEUS ULLS. .

BOSCH

La Principal - GEN TIL M A RIA DOLORS (estrena) La Selvatana - TRES FISCORNS La Principal - TRA M U N TA N A D A
O O O O O O O O CXXX3 0 0 C»O O Ci O O O (XXX> ^

Rambla, 9 - Portella, 9 FIGUERAS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO Especialidad en Fiambres

En caso de l l u vi a o m al t i em p o, se anunciará o p o r t u n am en t e d o n d e habrá d e celeb r ar se el APLEC.

Bombonería seieeta YOGHOURTzyxwvutsrqponm DANONE
Muestras helados

F1GUERAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA serán siempre su deleite SELECTO Y EXTENSO SURTIDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM 2 BAR

HELADOS F Á B R E G A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful