Está en la página 1de 2

r ERIAS Y r IESTAS DE LA ^AINTA CRUZ

> i ~ > ^ 0 C0 CO CX ^ 0 0 0 CO 0 0 O ^

MAYO 1 9 5 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -COOOCK6OOOOOOOOC<XXXOOOOOOOOOOOCOXXXX>OC^ ;. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

^tiar*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Restaurantes

LA PRGOLA
FU EN T E A LA AD U AN A E S P A D O LA

LA JUNQUERA
T E L FO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 17

SERVICIO A L A CARTA MINUTA ESPECIAL D E F PE S T A S COCI N A B AR


REF RESCOS

S E L E CT A % \

A MER I CA N O
DE T O D AS CLASE S H E LADOS

'Visitad

y proad

ios servicios

deltydar-^fie&taurante

LA P RGOLA
> OCOO< XXXXN 3 OCO0 O0 O OO0 O^
I MP. 04RCIA DE POU-FIGUERAS

MART E S. 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Mayo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A l a s 4 de l a

tarde

A P LEC
C O B L ES

LA
*

SA RD A N A

zyxwvuts

EN LA GRAN PLAZA DEL PARQUE BOSQUE MUNICIPAL


EJEC U T A N T ES:

CARAVANA
Caravana

* LA SELVATANA

LA PRINCIPAL, LA BISBAL
GENT D'ARA (estrena) XP ECTACI . . .
m MAUNE-GABER
COLL

- ARRI, MOREU !! . . Caravana

La Selvatana - GRUMEIG. La Prin cipal - I RO N I A

ANT A LA MARE. .
COTXO

A . FORT

i La Selvatana H?$&RANJULfflllKINT. / JT~~. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML t \ I/OLL CO LM A D O NOVEDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La Principal -TS^ FO C M CA LO iypE . ., R.V ILA D ESA C
Caravana - EN R G IC A . . . . . . . . '. . . R . V II, A BONATERRA JOV-PALOMA E. V ILA ARPA E. SAL

Dalmau
Gerona, 21

La Selvatana- U N A ROSA PURPURINA . Caravana - ELS TEUS ULLS. .

BOSCH

La Principal - GEN TIL M A RIA DOLORS (estrena) La Selvatana - TRES FISCORNS La Principal - TRA M U N TA N A D A
O O O O O O O O CXXX3 0 0 CO O Ci O O O (XXX> ^

Rambla, 9 - Portella, 9 FIGUERAS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO Especialidad en Fiambres

En caso de l l u vi a o m al t i em p o, se anunciar o p o r t u n am en t e d o n d e habr d e celeb r ar se el APLEC.

Bombonera seieeta YOGHOURTzyxwvutsrqponm DANONE


Muestras helados

F1GUERAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sern siempre su deleite SELECTO Y EXTENSO SURTIDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM 2 BAR

HELADOS F B R E G A