Está en la página 1de 89
Bola jokoa El juego de bolos
Bola jokoa El juego de bolos
Bola jokoa El juego de bolos

Bola jokoa El juego de bolos

Bola jokoak bizirik iraun dezan diharduten bolari sutsu horiei eskainia

A todos los aficionados que hacen que perdure el juego de bolos

Modalitateen kokapena Ubicación de las modalidades ALMIKE BAKIO LAREDO ARTIKE MAÑU COLINDRES BARRIKA ERREFAIENE
Modalitateen kokapena
Ubicación de las modalidades
ALMIKE
BAKIO
LAREDO
ARTIKE
MAÑU
COLINDRES
BARRIKA
ERREFAIENE
JATABE
NATXITUA
GAUTEGIZ
CASTRO URDIALES
BEDAROA
ARTEAGA
GURIEZO
SANTA MARIA
MEÑAKA
BUSTURIA
LEKEITIO
MUNGIA
ATXOSTE
GETXO
SANTURTZI
BERANGO
BALTEZANA
EREÑO
AMPUERO
ZABALONDO
PORTUGALETE
GABIKA
OTAÑES
FORUA
MUZKIZ
ARTEBAKARRA
NABARNIZ
ONDARROA
LEIOA
URTUELLA
SESTAO
GAMIZ
RASINES
GOROZIKA
ABANTO
ZENARRUZA
ZIERBENA
AJANGIZ
LA HEDILLA
CASTAÑO
MUTRIKU
ZUGAZTIETA
TRAPAGA
SANTUTXU
BALUGA
URREGARAI
MENDATA
CUETO
AMALLOA
AULESTI
LARRABETZU
MUXIKA
LARRUSKAIN
ARENAO
BARAKALDO
LEDO
TRUCIOS-TURTZIOZ
ZEINKA
RAMALES
LA CADENA
SOPUERTA
S. ESTEBAN
ALDANA
BILBAO
EPALTZA
GALDAMES
ARTA
BIAÑEZ
PERTOKIZ
MERCADILLO
ETXEBARRI
BOROA
KASTRESANA
IRUZUBIETA
S. BARTOLOME
AMBASAGUAS
S. PEDRO
BASAURI
KARRANTZA
CORRAL
QUADRA
DUDEA
BARINAGA
VILLAVERDE
CONCHA
ARCENTALES
ZENGOTITA
LANESTOSA
DE TRUCIOS
GÜEÑES
ZALLA
ELGOIBAR
ARRIGORRIAGA
ANDIKOA
GOITANA
EIBAR
SODUPE
LEMOA
MALLABIA
PANDO
ZARATAMO
MENDIBIL
ZOLLO
IURRETA
PRESA
BERNAGOITIA
ELORRIAGA
ERMUA
SORALUZE
BALMASEDA
GARAIZAR
BELATXIKIETA
ARRANKUDIAGA
BERRIZ
ARANGUREN
UGAO MIRABALLES
BERNAGOITIA
ZALDIBAR
ALDEACUEVA
OKANGO
GOIERRI
IGORRE
ARTAUN
GORDEXOLA
ELGETA
ARTIETA
GOROSTIOLA
ZEBERIOGANE
BIZKARREGI
ARANTZAZU
LEANIZ
ARAKALDO
RETES DE TUDELA
ZEBERIO
AGIRRE
DIMA
LAUDIO
BERRIO
OBA
ARGIÑETA
OKONDO
MENDIOLA
ELORRIO
ARTZINIEGA
OLAZABAL
BERGONDIA
ZABALETA
VILLASANA DE MENA
LARRAZABAL
PRESATXU
ARTEA
OROZKO
GARDEA
ARRASATE
ZUBIAUR
AREATZA
LLANTENO
UNTZILLA
LUIANDO
S. LONTZO
IBARRA
BEOTEGI
OTZERIMENDI
ETXAGUEN
ZEANURI
ALTZUSTA
OLAETA
KEXAA
CASTRESANA
AMURRIO
S. JUSTO EGILEOR
ARTSUAGA
IPIÑABURU
URIBARRI
OTXANDIO
UBIDE
QUINCOCES DE YUSO
MURUA
URDUÑA
UZKIANO
SARRIA
ETXAGUEN
LEGUTIANO
TERTANGA
OLARDO
OTEO
BITORIANO
GOPEGI
MANURGA
LASTRAS DE TEZA
JUGO
BELUNZA
VILLANO
SAN LLORENTE
LUKIANO
FRESNO DE LOSA
ABORNICANO
BERBERENA
Egungo bolatokia / Bolera actual
BILBAO
ETXEBARRI
Bolatoki desagertua / Bolera desaparecida
KASTRESANA
BASAURI
Sailkatu gabeko bolatoki desagertua / Bolera desaparecida sin clasificar
Pasabolo de tablón
Tres tablones
Alavés
Bolo-palma
Cachete
Zeanuristarra
Olazabal
Zabaleko hiru txirlo / Hiru txirlo de Berriz
Remonte o ayalés
Erremonte munaduna
Kanaleko hiru txirlo / Hiru txirlo común
Leonés
Burgalés
Aramaioar hiru txirlo
Ea
Bermeokoa

Bola jokoa El juego de bolos

JUAN JOSÉ ZORRILLA LÓPEZ

Bola jokoa El juego de bolos J UAN J OSÉ Z ORRILLA L ÓPEZ Artaungo bolatokia.

Artaungo bolatokia. (Dima). Bolera de Artaun. (Dima).

Aurkibidea

Índice

Bola jokoaren jatorriak

3

Orígenes del juego de bolos

Bola jokoa historian zehar

4

El juego de bolos a través de la historia

Bola jokoa gaur egun. Gaurko arazoak

8

El juego de bolos en nuestros días. Problemática actual

Bizkaiko bola jokoaren inbentarioa mende aldaketan

10

Inventariado del bolo vizcaíno en el cambio de siglo

Bizkaian praktikatu egiten diren bola jokoaren modalitateen sailkapena

15

Clasificación de las modalidades vizcaínas

Ingurura begira

17

Mirando a nuestro alrededor

Arabar Boloa edo Lautadakoa

20

Bolo alavés o de La Llanada

Bermeoko bola jokoa

23

Juego de bolos de Bermeo

Bolo-palma

26

Bolo palma

Burgosko bola jokoa

30

Juego de bolo burgalés

Cachete-ra

35

Juego de bolos a Cachete

Ea aldekoa

38

Juego de la zona de Ea

Erremontea edo Aiarako bola jokoa

41

Remonte o juego de bolos de la comarca de Ayala

Hiru oholtzar

44

Tres tablones

Kanaleko hiru txirlo

48

Hiru txirlo común

Leongo bola jokoa

52

Juego de bolos leonés

Munadun erremontea edo Zornotza aldekoa

56

Modalidad de remonte con muna o de la zona de Zornotza

Oholtzar pasaboloa

61

Pasabolo de tablón

Olazabalgo bola jokoa

64

Juego de bolos de Olazabal

Zabaleko hiru txirlo

67

Hiru txirlo de Berriz

Zeanuriko bola jokoa

70

Juego de bolos de Zeanuri

Mitologia

74

Mitología

Hiztegia

78

Diccionario

Bibliografía

83

Bibliografía

Bola jokoaren jatorriak

Bola jokoaren jatorriari dagokionez esan behar da ez dagoela ezer ziurrik eta, ondorioz, esku artean erabiltzen diren hipotesietan ahaleginak egiten dira joko honen jatorriaren eta era askotako ohiko antzinako jardueren arteko harremanak ezartzeko eta azaltzeko.

Bada, joko honen hastapenetan, lehenengo eta behin, gizakiaren berezko beharrizan bat legoke, hau da, esperimentatzeko, jokatzeko, gauzak jaurtitzeko, gainerakoekin harremanak edukitzeko beharrizana eta, azken finean, norberaren esparru ludikoa garatzekoa.

Beste alde batetik gai honetan adituak diren batzuek baieztatu egiten dute bola jokoaren jatorrian oinarrizkoagoak ziren beste jarduera batzuk daudela, borroka, ehiza eta bizirik irauteari lotuta daudenak. Multzo honen barruan egongo lirateke enborren jaurtiketak, elikagaiak lortzeko animalien ehizan jaurtitzen diren harriak edo gerrako helburuekin, hala defentsan nola erasoan, jaurtitzen diren objektuak.

Ordea, beste espezialista batzuk bolo jokoan jatorri magikoa eta erlijiosoa aurkitzen dute eta esaten dute hastapen horien oihartzunak guri kondairen, elizako debekuen eta sinesmen herrikoien bidez iritsi zaizkigula, aurrerago ere ikusiko dugun moduan.

Baina utz ditzagun albo batera bola jokoaren jatorriari buruzko teoriak eta has gaitezen boloen joko edo antzekoei dagokienez aurkitu diren lehen aztarnak ikusten. Bola jokoen aztarnak (eta zantzuak) daude erabat desberdinak diren kulturetan eta kontinenterik gehienetan sakabanatuta.

Mota honetako jokoen aztarnak aurkitu dira Polinesia-Malaysian.Aditu batzuek esaten dute K.a. 5000 urtean Egipton bolo jokoan egiten zutela, hain zuzen

Orígenes del juego de bolos

Sobre el origen del juego de los bolos no hay una certeza absoluta, y por tanto se manejan una serie de hipótesis que intentan explicar el origen de éste rela- cionándolo con una serie de actividades habituales ancestrales de diferente índole.

En los inicios de este juego estaría, por un lado, la necesidad innata del ser hu- mano de experimentar, de jugar, de lanzar objetos, de relacionarse con los demás y, en definitiva, de desarrollar su vertiente lúdica.

Por otro lado, hay otros estudiosos del tema, que ven en el origen del juego de bolos una serie de actividades más bási- cas relacionadas con la lucha, caza y supervivencia. Aquí encontraríamos los lanzamientos de maderos, piedras en la caza de animales para la obtención de alimentos; el adiestramiento en el lanza- miento de objetos con una intención bélica, bien fuera de defensa o de ataque.

Sin embargo, otros especialistas ven en el juego de bolos un origen mágico y religioso, cuyos ecos han llegado hasta nuestros días por medio de diversas leyendas, prohibiciones eclesiásticas y creencias populares como veremos más adelante.

Dejemos a un lado las teorías del origen del juego de bolos, y centrémonos en los primeros vestigios encontrados de juegos de bolos o juegos similares. Hay indicios (o restos) de juegos de bolos en culturas muy diferentes y diseminadas por la mayoría de los continentes.

Se han encontrado restos en la antigua Polinesia-Malasia. Hay algunos estudiosos que localizan el origen del juego en Egipto 5000 años a.C. debido al hallazgo de unas figuras en la necrópolis de Na- gada. Otros autores localizan el origen

ere figura batzuk aurkitu zituztelako Nagadako nekropolian. Beste autore batzuk diote bola jatorria Greziako kultura helenikoan edo Erromakoan dagoela. Hori baieztatzeko adierazten dute K.a. 3000 urtean bola jokoa aipatzen dela Pergamoko Oribaso medikuaren idazkietan. Gure erudituen artean Telesforo de Aranzadi aipatu daiteke eta horrek esaten zuen bola jatorria zeltikoa edo horien aurrekoa zela. Autore batzuek esaten dute jokoaren jatorria Alemanian izan zela, III. mendearen inguruan, eta ohikoa zela teutoien antzinako errituetan.Azkenik, agian merezi du aipatzeak autore batek esaten duela bola jokoa kultura pertsiarrarekin lotuta egon daitekeela, pisu handiko maza edo boloekin egiten zituzten dantza batzuen bidez.

Bola jokoa historian zehar

Historiak aurrera egin ahala XIV. mendean bola jokoaren berri ematen duten lehen dokumentuak agertu ziren. Batzuetan autore moralisten tratatuetan, jakina, bidezko jokoen eta bekatura hurbiltzen zutenak bereizteko xedearekin idazten zirenak, eta beste batzuetan -kasurik gehienetan XVI eta XVII. mendeetako dokumentuetan- baldintza jakin batzuetan, bola jokoa zigortzen zuten udal ordenantzetan, hau da, herri bideetan jokatzeko debekua, ordu jakin batetik aurrera jokatzeko debekua edo jaiegun jakin batzuetan jokatzeko debekua. Mende horietan zenbat debeku dagoen ikusita argi dago bola jokoa oso zabalduta zegoela eta arrakasta handia zuela. Debeku horien adibide moduan esan daiteke Santander hiriko udalak debekatu egin zuela, 1627an, kaleetan bolo jokoan egitea eta isuna 200 maraikoa zen. 1632an Ullibarri-Jauregi

en las antiguas culturas helénicas de

Grecia o Roma. Éstos afirman que en el

3000 a.C. se cita el juego de bolos en

los escritos del médico Oribaso de Pérgamo. Entre nuestros eruditos en

este tema, tenemos a Telesforo de Aran-

zadi, que defendía un origen céltico o

precéltico del juego de bolos. Algunos autores sitúan el origen del juego en Alemania, en el siglo III como práctica habitual en antiguos ritos teutones. Por último añadir que un autor cita la posible relación el juego de bolos con la cultura persa por medio de una serie de danzas con mazas o bolos de gran peso.

El juego de bolos a través de la historia

En la medida que avanza la historia, en

el siglo XIV, van apareciendo los primeros

documentos en los que se cita el juego de bolos; unas veces en tratados de

autores moralistas, con la clara intención de discernir entre los juegos dignos de los pecaminosos; y otras veces, la mayo- ría, en documentos de los siglos XVI y

XVII -ordenanzas municipales- que pe-

nalizaban el juego de bolos en determi- nadas condiciones, léase, jugar en las

vías públicas, jugar a partir de determi-

nada hora, o en días festivos señalados.

La profusión de estas prohibiciones

durante estos siglos nos hace entrever

la popularidad que alcanzó el juego de

bolos. Muestra de estas prohibiciones tenemos que, en 1627 el concejo de Santander prohíbe el juego de bolos en las calles de la villa bajo la multa de 200 maravedíes. En 1632 el pueblo de Ullí- barri-Jaúregi promulga un decreto pro- hibiendo el juego de bolos el día de San Antonio y siguiente, el día de San Víctor

y el día de Santa Isabel. En Bizkaia, en

1571 el ayuntamiento de Lekeitio edita

una serie de prohibiciones y ordenanzas

herriak dekretua eman zuen eta bertan debekatu egiten zuen San Antonio egunean eta hurrengoan bolo jokoan egitea, eta baita San Biktor egunean eta Santa Isabel egunean ere. Bizkaian, 1571n, Lekeitioko udalak debeku eta ordenantza batzuk jaulki zituen karta eta bolo jokoetarako, musika jotzeko, nola jantzi behar zen adieraziz, etab.

Ematen du XVI. mendean bola jokoak berariazko ezaugarri batzuk lortu zituela Europan, berbarako: euskarridun bolaren erabilera; irristatzeko oholtzarra eta bederatzi bolo erabiliz jokatzea. Beste alde batetik, Espainian eskubarruko bola nagusitu zen -beti ere ahaztu gabe modalitateak hainbeste direla-, hau da, bola arinagoa, airetik botatzen dena eta irristatzeko oholik behar ez duena. Hori gorabehera Euskal Herrian ohikoa zen erabat euskarridun bola eta hori zen modalitaterik gehienetan erabiltzen zen, salbu eta hiru txirlokoan, arabarrean eta besteren batean.Aranzadik esaten duenaren arabera mota horretako bola gure herrikoa zen eta bere jatorria zeltiarra omen da.

XVII. mendean Alemania eta Holandatik Ameriketara joan zirenek bertara eraman zuten bola jokoa. 1726an, Primer Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua Española deritzon hiztegian, ondoko definizioa ematen du bolo jokoari dagokionez:“Espainian ondo ezagutzen den jokoa; beheraren gainean bederatzi bolo jarri behar dira, zutik, eta euren arteko distantzia gutxi gorabehera kuarta batekoa da, eta batzuetan gutxiago, eta euren artean distantzia berera dauden hiru ilara eginez, eta aurrerago beste bat jartzen da, diez de bolos deritzona; ezarrita dagoen marra baten atzetik bola bat jaurtiz hamargarrena igaro eta botatzen duenak irabazten du, aurrerago geratzen bada cinca delako; eta nahiz eta boloak bota

para los juegos de naipes, bolos, música, vestimenta etc.

En el siglo XVI, en Europa al parecer, el juego de bolos adquiere una serie de características propias como son: la utilización de bola de agarradera, tablón de deslizamiento y el uso de nueve bolos. Por otro lado, en España se va implan- tando -siempre teniendo en cuenta la gran pluralidad existente de modalidades- la bola de palma, una bola mucho más ligera, que se lanza por el aire y hace innecesario el tablón de deslizamiento. Sin embargo en el País Vasco la bola de agarradera es bastante común, utilizán- dose en la mayoría de las modalidades exceptuando hiru txirlo, alavés y alguna más. Según Aranzadi, este tipo de bola es característica de nuestro país y tiene un origen celta.

En el siglo XVII, los europeos de origen alemán y holandés llevan el juego de bolos a tierras americanas. En 1726, en el primer diccionario de autoridades de la Real Academia de La Lengua Española aparece la siguiente definición de juego de bolos: “Juego bien conocido en España, que consiste en poner sobre el suelo nueve bolos derechos, apartados entre sí como una cuarta, y a veces menos, y formando tres hileras igualmente distantes, y más adelante se pone otro que se llama diez de bolos, y tirando con una bola desde una raya que se señala, gana los que derriba como pase del diez, porque si se queda antes es cinca; y aunque haya derribado bolos no los cuenta, y desde el paraje donde para la bola se birla después”. Una defini- ción que nos recuerda claramente el juego de bolo-palma, considerado por algunos como el juego originario español.

En el País Vasco no son muy abundantes los documentos al respecto, he aquí un par de citas curiosas en algunos docu- mentos sobre disturbios y riñas produ- cidos en los juegos de bolos, como por

ez dira kontatzen, eta bola gelditzen den tokitik gero birlatu egiten da”. Definizio horrek argi eta garbi ekartzen digu gogora bolo-palma jokoa, hau da, askorentzat jatorrizko joko espainiarra dena.

Euskal Herrian gaiari buruzko dokumentu gutxi dago.Agian bola jokoaren inguruan gertatu ziren gatazka eta errietak kontatzen dizkiguten aipamen bitxiren batzuk ematea merezi du, adibidez 1724an gertatu zena, Arauriko errotaria kartzelan sartu zutenekoa eta handik irten nahi ez zuenekoa, botatako bola kopuruaren gaineko eztabaida baten ondorioz. 1790ean hamabi errealeko isuna ezarri zitzaion Aranako San Bizenteko abadeari bola jokoan posturak egiten harrapatu zutelako. 1622an, Elgetan, Domingo Zavaletak salaketa jarri zuen Joan Conguetaren aurka, bola jokoko euren arteko apustu batzuen ondorioz makilaz eraso eta jo zuelako. XIX. mendean sartzen bagara, adibidez, Frai Bartolomek 1816ko Euskal Errijetako olgeta ta dantzeen neurrizko gatz-ozpinduba obraren bigarren kapituluan bolatokiak aipatzen ditu -bola lekubak-, sasoiko joko eta aisialdiko tokiak aipatzen dituenean. 1847an Juan Ignacio Iztuetak, Gipuzkoako probintziaren historia idatzi zuzenean, jai eta kirolen inguruko jardueren zerrenda egin zuen eta hor azaltzen ziren pilota, palanka, bola, etab. Gutxi gorabehera berrogeita hamar urte beranduago Estanislao Jaime Labayru y Goicoechea abadeak La historia general del Señorío de Bizcaya izenburua duen errekopilazioa egin zuen eta bertan ondokoa esaten zuen:“Bola jokoaren gainean ezer gutxi esango dugu oso ezaguna eta zabaldua delako -beraz argi adierazten digu jokoak orduan zuen arrakasta eta, agian, nolabaiteko jokoaren aurkako iritzia ere, ezin dugulako ahaztu abadea zela -. Bakarrik esango dugu Bizkaian desberdinak direla

ejemplo el de 1724, en el que el encar- celado, molinero de Atauri, no quería salir de la cárcel, a cuenta de una disputa sobre el número de bolos derribados. En 1790, se le impone una multa de doce reales al cura de San Vicente de Arana por habérsele visto haciendo traviesas -apuestas- en el juego de bolos. En 1622, en el pueblo de Elgeta, a causa de unas apuestas sobre el juego de bolos Do- mingo de Zavaleta denuncia a Joan Con- gueta por atacarle y herirle con un palo. Adentrándonos en el siglo XIX, en 1816 Fraile Bartolomé en su obra Eus- kal Errijetako olgeta ta dantzeen neurrizko gatz-ozpinduba cita las boleras -bola lekubak- en el segundo capítulo al hablar de los juegos y diversiones de la época. En 1847, Juan Ignacio Iztueta, al escribir la historia de la provincia de Gipuzkoa, enumera las actividades festivas y de- portivas entre las que se encuentra la pelota, la palanca, la bola, etc. Cincuenta años después, aproximadamente, el sacerdote Estanislao Jaime Labayru y Goicoechea recopila La historia general del Señorío de Bizcaya, en la que recoge la siguiente cita:“del juego de bolos nada decimos por ser muy conocido y general. -aquí nos demuestra la popularidad del juego en aquella época, y tal vez, una cierta animadversión, no olvidemos su condición de clérigo- Sólo advertiremos que existe diferencia en él entre el bizcaíno

no olvidemos su condición de clérigo- Sólo advertiremos que existe diferencia en él entre el bizcaíno

Enkarterrietakoa eta Jaurerriaren gainerakoak, hala bolen bolumenari dagokionez nola bolo edo txirloen kopuruari dagokionez.” Aipamen horretan nik, uste dut, ohol gaineko pasaboloari -hiru bolo eta bola txikiagoak- buruz ari dela, hori Enkarterrietan kokatzen zelako, eta baita munadun erremonte jokoari buruz ere -bederatzi bolo handi, bat txikia eta bola nahiko handiagoak-, sasoi hartan oso zabalduta zegoena. Historian aurrera eginez XIX. mendearen azken hamarkadetara iritsiko gara eta orduan zegoen bere mailarik gorenean bola jokoa Bizkaian; hori frogatzeko nahiko da gaiari buruz dagoen dokumentazioaren kopurua ikustea. Gehienetan bolatokiak eraikitzeko baimenak ziren, edo boloetan jokatzeko esparrua ere bazuten herriko tabernak errentan emateko baldintzak. Mota horretako dokumentazioa ohikoa izan zen XX. mendean ere, harik-eta Gerra Zibila iritsi arte.Anekdota moduan esan behar da XIX. mende horren hasierako hamarkadetako euskal literaturan bola jokoaren arrakasta eta zabalkuntza islatzen dela, batez ere Bizkaiko idazle herrikoi ea ohiturazaleen obra batzuetan, adibidez Evaristo Bustintza Kirikiño, Errose Bustintza Mañariku eta gipuzkoarra zenTomas Agirre Barrensoro- ren lanetan. Gero Gerra Zibilak eragin zuen katarsia etorri zitzaigun eta eguneroko bizitzako jarduera guztiak eten zituen. Gerraren ondoko garaietan, hau da, sasoi gogor eta zailetan, aisialdirako geratzen zen astia urria zen oso.Aurrerago kirolen arloan batez ere futbola hazi eta garatu zen eta kirol jarduera horretan makina bat talde sortu zen Bizkaia osoan eta horrek -neurri baten behintzat- kalte egin zien gainerako kirol eta herri jokoei eta, bereziki, herri kirolen ingurukoei. Hirurogeiko hamarkadan, Bizkaiak bizi izan zuen

encartado y el resto del Señorío, tanto en el volumen de las bolas como en el número de palos o chirlos.” En esta cita yo intuyo,

o creo ver, ciertas referencias a las mo- dalidades de pasabola de tablón -tres bolos y bolas más pequeñas- que ya se jugaba en las Encartaciones, y el juego de remonte con muna -nueve bolos grandes, uno pequeño y bolas bastante más voluminosas- de amplia difusión en aquella época. Seguimos en las últimas décadas del XIX, los juegos de bolos están en pleno auge en Bizkaia, prueba de ello es la abundante documentación municipal al respecto. Normalmente es documentación en la que se pedía per- miso para la construcción de boleras o expedientes sobre las condiciones de arrendamiento de la casa taberna muni- cipal con su juego de bolos. Este tipo de documentación se prolonga durante

el siglo XX hasta la Guerra Civil.A modo

de anécdota, podemos decir que, tam- bién en la literatura vasca de estas pri- meras décadas del XIX, se refleja la popularidad del juego de bolos en las obras populares y costumbristas de algunos autores vizcaínos como Evaristo Bustintza Kirikiño, Errose Bustintza Ma- ñariku y el guipuzcoano Tomas Agirre Barrensoro. Más tarde, vendría la catarsis producida por la Guerra Civil, que pro- dujo un parón en todas las actividades de la vida cotidiana. Le siguió el periodo de posguerra, una época dura y difícil donde el tiempo para el ocio y la diver-

sión era escaso. Posteriormente, en lo deportivo, el desarrollo y auge del fútbol, creándose infinidad de equipos por toda

la geografía vizcaína, eclipsó -en cierta

medida- a la mayoría del resto de los deportes y juegos populares, sobre todo en zonas semi-rurales. En la década de los sesenta, durante el desarrollo eco- nómico y social que se da en Bizkaia se empiezan a construir boleras de moda- lidades hasta entonces desconocidas

garapen ekonomiko eta sozialean, ordura arte gure artean ezezagunak eta arrotzak ziren bolatokiak eraikitzen hasi ziren eta Bizkaiko bolo jokoak beste ñabardura batzuk atzeman zituen. Beranduago sortu zen Herrialdeko Federazioaren sorkuntza eta antolakuntza, eta horren inguruko bola klubak eta euren arteko norgehiagoka eta apustuak. Pasaboloaren urtetik sendoenak izan ziren, hain ospetsuak ziren Bizkaia eta Kantabriaren arteko lehiaketekin; Durangaldeko jokalarien artean munadun erremontearen jokoa antolatu eta sustatu zen… eta, laurogeiko hamarkadara helduta, Burgosko modalitatean espezializatu zen Basauriko Club Nervión bezalako klubak sortu ziren.

Bada, gertaera horiei eta beste askori esker bola jokoaren aro garaikidera iristen gara, oraindik ere idazteke eta burutzeke dagoen ataza -eta baita historia hori eskualdeka edo modalitateka idaztea ere-. Lan honek etorkizuneko beste bilketa batzuk egiteko balio dezala.

Bola jokoa gaur egun. Gaurko arazoak

Bola jokoa XX. mendearen berrogeita hamarreko eta hirurogeiko hamarkadetan gertatu zen bultzada sozio-ekonomikoaren ondorioz indarra galdu zuen nekazaritza eta abeltzaintzako munduaren zantzua da, hau da, landa esparruetako hainbeste biztanle orduan benetan garatze fasean zeuden hiri industrialetara joatea eragin zuena. Gure kasuan nahiko da ikustea zeintzuk izan diren bola jokoan beti erabili izan dituzten material nagusiak ikusteko denak zeudela landa esparruari hertsiki lotuta. Material horien artean zeuden buztina, arbola jakin batzuen egurra,

dándole un nuevo matiz al mundo bolís- tico vizcaíno. Seguidamente vendría la creación y organización de la Federación Provincial y los clubes bolísticos con sus respectivas competiciones de bolos. Serían los años dorados para el pasabolo con sus famosos desafíos y apuestas

entre Bizkaia y Cantabria; la organización

y promoción del juego de remonte con

muna entre los bolaris del Durangue-

sado… y el nacimiento de clubes como el club Nervión de Basauri de bolo burgalés, ya en el ochenta.

Estos y otros tantos acontecimientos nos traen a la historia contemporánea del juego de bolos, labor que queda pendiente -así como las historias comar- cales o por modalidades- pero que este trabajo quisiera servir de acicate o estí- mulo para esas futuras recopilaciones.

El juego de bolos en nuestros días. Problemática actual

El juego de bolos es una reminiscencia de aquel mundo rural que se fue per- diendo por el empuje socio-económico que se dio en las décadas de los cincuen- ta y sesenta del siglo XX que motivó los grandes movimientos de población de las zonas rurales a las ciudades indus- triales que estaban en pleno apogeo. No hay más que ver cuales son los materiales más importantes que se utilizan, o se han utilizado, en el juego de bolos para darnos cuenta de su pertenencia a aquel mundo rural eminentemente agrícola y ganadero. Estos materiales, como la arcilla, la madera de determinados árbo- les, la piedra, la tierra, etc. van siendo sustituidos por otros materiales más modernos, más asequibles y más dura- deros, sobre todo, en modalidades que han sabido ir adaptándose a los cambios

y necesidades de los tiempos. Esto es

harria, lurra bera, eta abar, eta nola horien ordez modernoagoak eta eskuratzeko errazagoak diren beste batzuk azaldu ziren, batez ere aldaketei eta denboraren beharrizanei egokitzeko gauza izan diren modalitateetan.Aldaketa hori oso ondo ikusten da hiriaren inguruan integratu diren modalitateetan, gehienetan kanpoko modalitateak izan direnak, edo bertoko modalitateak izan arren jarduera maila altuarekin mantendu direnetan, baina zoritxarrez onartu behar da azken horiek salbuespena direla.

Arestian ere adierazi den bezala landa esparruaren galeraren eta bola jokoaren apurka-apurkako galeraren arteko mugimenduak aldi berean gertatzen dira.

Oso bitxia da ikustea nola bertoko modalitateak desagertu egin diren hirietan eta geratzen diren bolatokiak ere leku ezkutuetan dauden, erabat landa esparruetan eta baseliza eta herriko urteroko jai baten pentzudan. Horrekin guztiarekin zerikusi handia dute beste faktore batzuek, esaterako bola modalitate baten indarra sustatzeko ahalmena duen erkidego baten barruko gizarte garapena eta antolakuntza eta joko hori jaietako eta denbora pasatzeko jokoa izatea gainditu eta araututa dagoen kirol eta aldiro lehiaketak dituen jarduera bihurtzea. Eta behin toki honetara iritsita esan daiteke modalitate baten etorkizuna beti dagoela kirol federatu bihurtzean, kirol dinamikoa, lizentzia asko eta lehiaketa arina duena; hori lortzen ez bada modalitate hori itzaltzen joango da denborak aurrera egin ahala.

Arestian adierazi den hori guztia ez ezik, bola jokoak badu txikia ez den beste eragozpen edo muga bat, ia modalitate guztietan azaltzen dena, nire iritziz ohol gaineko pasaboloan eta bolo-palman izan ezik, eta arazo hori belaunaldien berriztatze edo txandakatzea da.

muy visible en modalidades que han ido integrándose en el entorno urbano, normalmente modalidades foráneas, o modalidades autóctonas con gran acti- vidad interna, que normalmente, por desgracia, no son la norma.

Tal y como he apuntado anteriormente, se ve un movimiento paralelo entre el ocaso del mundo rural y la pérdida pau- latina del juego de bolos.

Es muy curioso ver como las modalida- des autóctonas han desaparecido de las zonas urbanas y las boleras que quedan, podríamos decir, están en zonas eminen- temente rurales, casi escondidas y al amparo de alguna ermita y fiesta anual. Mucho que ver tiene con esto, también otro tipo de factores, como el de desa- rrollo social y organización interna de una comunidad que pueden promover el empuje de una modalidad de bolos pasando de ser un simple juego y pasa- tiempos festivo a ser una actividad de- portiva reglamentada y con competicio- nes periódicas.Y llegados a este punto, cabe decir, que el futuro de una modali- dad pasa por convertirse en un deporte federado, dinámico, con multitud de licencias y una competición liguera, de lo contrario, esa modalidad de juego de bolos irá apagándose con el cambio de los tiempos.

Aparte de todo lo anteriormente citado, el juego de bolos tiene otro inconve- niente de gran importancia, el cual se manifiesta en casi todas las modalidades, exceptuando a mi entender el juego de pasabolo de tablón y bolo-palma con su correspondiente relevo generacional.

La media de edad de los bolaris es alta y el porcentaje de jóvenes que se ve en las boleras es muy bajo. Una de las causas de la falta de bolaris, podria ser el estatus de juego minoritario que tiene hoy en día el juego de bolos, estatus al que ha

Bolo jokalarien batezbesteko adina altua da eta bolatokietara hurbiltzen diren gazteen portzentajea oso baxua. Nire

Bolo jokalarien batezbesteko adina altua da eta bolatokietara hurbiltzen diren gazteen portzentajea oso baxua. Nire iritzi apalaren arabera bolari gazterik ez egotearen arrazoietako bat gaur egun bola jokoak duen gutxiengo jokoaren estatusean dago, eta estatus horretara jaitsi da neurri baten hedabideetan apenas duelako oihartzun eta lekurik. Guztiok dakigu kirol bat telebistan agertzen denean kirol horren praktika izugarri zabaltzen eta hazten dela eta baieztapen horren hamaika adibide dago.

Gure alboetako probintzietan zer gertatzen den begiratzen badugu, berbarako bola jokoa sendo mantentzen duen Araban, ikusiko dugu jokoak gizartean eta hedabideetan duen presentzia Bizkaian duena baino askoz ere altuagoa dela, gurean hutsaren parekoa baita.Aztertzen jarraitzen badugu frogatuko dugu nola Kantabrian bola jokoek garrantzi handia dutela bertako komunikabideetan, batez ere bolo-palmari dagokionez, erregio osoko kirol adierazgarriena delako eta ohikoa da telebistako kateetan emititzea. Beraz, gu gure ingurukoen maila horretatik oso urrun gaude.

Bizkaiko bola jokoaren inbentarioa mende aldaketan

sido relegado, en cierta forma, por el escaso eco que tiene en los medios de comunicación. De todos es sabido que un deporte que aparece en la pequeña pantalla hace que aumente como la espuma su práctica, y ejemplos de esta afirmación hay muchos.

Si miramos a nuestras provincias vecinas, como Álava donde el juego de bolos tiene un mayor auge, vemos que su presencia social y en medios de comu- nicación es muchísimo mayor que en Bizkaia, donde podemos decir que es inexistente. Seguimos, y vemos que en Cantabria los juegos de bolos tiene una gran importancia en sus medios de co- municación. Sobretodo, el bolo-palma, tomado como el deporte emblemático de la región, emitiéndose por los canales de televisión de manera habitual. Como vemos estamos muy lejos del nivel de nuestros vecinos.

Inventariado del bolo vizcaíno en el cambio de siglo

Recopilar información sobre el juego de bolos es indagar sobre un juego que antiguamente fue muy popular, casi tanto como la pelota, y es investigar un depor- te, que hoy día, es totalmente minoritario en nuestro entorno. En el último medio siglo se han perdido más de cuatro centenares de boleras y, sobre todo, se ha interrumpido la transmisión cultural del centenario juego de bolos de gene- ración a generación. En el año 2000 un grupo de amigos publicamos un trabajo que recogía de forma genérica la cultura popular de Gordexola, y al realizar aque- lla recopilación nos encontramos con numerosas sorpresas agradables. Una de ellas -la que dio origen a este trabajo de inventario de toda Bizkaia- fue des-

Bola jokoari buruzko informazioa biltzea antzina oso zabalduta eta erabat ezaguna zen jokoari buruzko azterketa egitea da, ia pilota bezain ezagun eta arrakastatsua, eta gaur egun gure inguruan erabat gutxiengoarena den kirol bati buruzko azterketa egitea.Azken mende ardian laurehun bolatoki baino gehiago galdu dira eta, garrantzitsuagoa dena, eten egin da ehunka urtetan belaunaldi batetik bestera igaro den transmisio kulturala. 2000 urtean lagun talde batek orokorrean Gordexolako kultura herrikoia biltzen zuen argitalpena egin genuen eta orduko bilketa hura egin genuenean makina bat sorpresa atsegin izan genuen. Horietariko bat -Bizkaia osoko inbentarioaren lan hau eragin zuena- herriko auzo guztietan bola arloan zegoen zaletasuna izugarria aurkitzea izan zen. Hamabi bolatoki baino gehiagoren berri jaso genuen baina, ordea, elkarrizketen xedea berrogeita hamar urtetik beherako jendea zenean erantzun bakarra isiltasuna zen. Zaharrenen gogoan eta oroimenean baino ez zuen irauten, sendo, bola jokoa eta nola jokatzen zen.

Gainbehera eta ahazte prozesu hori Bizkaiko herririk gehienetan gertatu da eta bertan behera uzte horren ondorioz gaur egun ia inork ez du bola jokoa ulertzeko eta aztertzeko interesik eta, ondorioz, inprimatuta argitaratzen diren erreferentziak oso gutxi dira eta, orokorrean, informazioari dagokionez balio gutxikoak. Eta, orokorrean esan dut egon daudelako aipatzea merezi duten lan batzuk: bata katxetearen gainekoa, Ibabe eta Lujanbiok egina eta kalitate handikoa dena; eta, bestea, Bermeoko modalitatea biltzen duena, Erkorekarena, eta onartu behar da horiek gabe gure inbentarioa osotu gabe legokeela.

Bola gainean zegoen bibliografia eskasa eta behin eta berriz errepikatzen ziren

cubrir la gran afición que había habido

a los bolos en todas las barriadas de la

localidad. Recogimos testimonios de la existencia de más de una docena de boleras pero, por contra, cuando inte- rrogábamos a los menores de cincuenta años sólo encontrábamos el silencio por respuesta. Unicamente algunos de los más ancianos tenía constancia firme de lo que era el juego de bolos y cómo se jugaba.

Un proceso de decadencia y olvido similar ha tenido lugar en la mayor parte de los pueblos de Bizkaia y este aban- dono ha supuesto que casi nadie se interesase por entender y estudiar en profundidad el juego de bolos y que, en consecuencia, las referencias impresas sean escasas y, en general, de poco valor informativo. Digo en general, porque hay un par de trabajos dignos de mención:

uno, el de cachete realizado por Ibabe

y Lujanbio, de gran calidad; y, el otro, en el que se recoge la modalidad de Ber- meo, de Erkoreka, sin el cual nuestro inventario estaría incompleto.

Después de ver la escasa bibliografía que había sobre bolos y las generalidades que se repetían sin más, me hice una composición de lugar, que con el trabajo de campo, fue cambiando poco a poco,

que se repetían sin más, me hice una composición de lugar, que con el trabajo de

gauza orokorrak ikusi ondoren egoeraren irudia taxutu nuen eta landa- lanari esker hori poliki-poliki aldatzen joan nintzen eta hasieran paperean bilduta teorian modalitate apur batzuk baino ez baziren ere azkenean hamabost modalitate dituen zerrenda osatzera iritsi gara. Esan behar dut jokatzen diren modalitate guztiak bildu direla, hala kanpokoak nola bertokoak Horrela gaur egun bola jokoak Bizkaian duen egoeraren ikuspegia ematen dugu, ikuspegi oso anitza, oso aberatsa eta askotarikoa, baina arduratzeko modukoa, nire aburuz. Bildu diren hamabost modalitateak ondoko hauek dira:

oholtzarreko pasaboloa, katxete modalitatea, erremonte edo Aiarakoa, hiru oholekoa, Leongo jokoa, Burgosko jokoa, munadun erremontea edo Zornotza aldeko jokoa, Berrizko hiru txirloak, hiru txirlo arrunta, Bermeoko boloak, Ea eskualdeko jokoa, bolo joko arabarra, bolo-palma, Zeanuriko modalitatea eta Olazabalgo zazpi boloko jokoa. Bilketa honetan ez dira bi joko islatu, calva eta bowlinga. Calva Bizkaiko Bola Federazioaren barruan egon arren ez dut bolo joko moduan jotzen nire iritziz behintzat bola jokoa punteria kontu hutsa gainditzen duen zerbait delako. Bola jokoan, bola jaurtitzeko beharrezkoa den trebezia ez ezik, boloak botatzeko estrategia garatu behar da.

Bowlingari dagokionez, 1895ean Amerikako Estatu Batuetan sortu zen modalitatea, oraintsu, 2004an, sartu da Boloen Bizkaiko Federazioan. Izan duen gorakada eta garapenagatik boloei buruzko lan honetatik kanpo utzi dugu.

Bola modalitateei izenak ematerakoan izan dugu buru hausterik, eta arazoak era askotakoak izan dira. Modalitate batzuk ez dute berariazko izen propiorik, bolo jokoak dira besterik gabe; beste batzuetan, ordea, izen berea dute nahiz eta modalitate desberdinak izan. Hori

y en teoría, de unas pocas modalidades

que existían recogidas en el papel fui completando un listado que ha llegado hasta quince modalidades. He de decir que han sido recopiladas todas las mo-

dalidades que se juegan, tanto sean fo- ráneas como autóctonas. Esto nos da una visión de lo que es hoy en día el juego de bolos en Bizkaia, una visión muy plural, muy rica, muy variada, pero

en un estado preocupante, en mi opinión.

Las quince modalidades recogidas son las siguientes: pasabolo de tablón, mo- dalidad a cachete, remonte o ayalés, tres

tablones, juego leonés, bolo burgalés, remonte con muna o juego de la zona

de Zornotza, hiru txirlo de Berriz, hiru txirlo común, bolo de Bermeo, juego de

la zona de Ea, juego de bolo alavés, bolo-

palma, modalidad de Zeanuri y juego de siete bolos de Olazábal. En esta recopi- lación no se reflejan los juegos calva y

bowling. La calva a pesar de estar dentro de la Federación de Bolos de Bizkaia no

la

considero como un juego de bolos,

ya

que en mi opinión el juego de bolos

es

algo más que un mero juego de pun-

tería. En el juego de bolos a parte de la habilidad al lanzar la bola exige una estrategia de derribo de bolos.

Respecto al bowling, modalidad creada en 1895 en los Estados Unidos de Amé- rica, ha entrado recientemente en la Federación Vizcaína de Bolos, en 2004,

su auge y desarrollo particular le alejan del tratamiento dado en este trabajo a los bolos.

A la hora de tener que denominar las

modalidades de bolos ha habido algún que otro quebradero de cabeza, por razones muy diversas.Algunas modali- dades no tienen nombre propio, son juego de bolos sin más; y otras sin embargo tienen el mismo nombre sien- do modalidades diferentes. Esto ocurre por ejemplo con el eskuzulo de Gui- puzkoa, el remonte de Araba y el re-

gertatzen da, adibidez, Gipuzkoako eskuzuloarekin,Arabako erremontearekin eta Bizkaiko munadun erremontearekin.Hiru modalitate horiek, Federazioari dagokionez, bolatoki izena dute eta argi dago oso gaizki jarrita dagoen izena dela eta akatsa eta nahastea baino ez dituela eragiten.

Egoera horri aurre egiteko eta hala irizpide geografikoetan nola bolatokien ezaugarri morfologikoetan oinarrituta, derrigorrezkoa gertatu zitzaidan izen berriak ezartzea. Batzuetan nahiko izan da jokatzen den toki horretako toponimoa aplikatzea, berbarako:

Bermeoko bolo jokoa, Zeanurikoa edo Olazabalgoa. Beste batzuetan, ordea, aurreko irizpide hori ez zen zuzena eta bolatokiaren ezaugarri morfologikoek izan dute lehentasuna. Hori da Aiarako bolo jokoaren kasua, antzina Bizkaian ere asko jokatzen zena eta erremonte ere esaten zaiona, nire ustez egokiagoa dena. Beste adibide bat okerreko izenarekin bolatoki bizkaitarra deritzona da. Gauzak argitzearen ondoreetarako aurreko bi irizpide horiek aplikatu ditut eta nik munadun erremontea edo Zornotza aldeko jokoa deritzot, nahiz eta antzina Bizkaiko geografiako toki gehiagotan jokatu. Beraz, izenekin ezarri ditudan irizpide horiek lana hobeto ulertzen laguntzea gustatuko litzaidake.

Azkenik, eta amaiera ere hurbil dagoela aprobetxatuz, amets, asmo eta eskerren kapituluari ekingo diot. Lan honek bi helburu ditu: alde batetik Bizkaian edozein modalitatetan bolo jokoan egiten duten bolari guztiak animatu nahi ditu jokatzen jarrai dezaten, nork bere arauekin eta nork bere herrian, betiko tradizioak ahaztu gabe eta ohar daitezela zein den bola jokoak gure probintzian duen egoeraz; eta. bestetik, etnologoak animatzea bola jokoa aztertzen eta ikertzen jarrai dezaten, herri kirolen arloko atal ahaztu horrek dedikazio eta

monte con muna de Bizkaia. Las tres modalidades, a nivel federativo, son denominadas como bolatoki, nombre a todas luces desafortunado y que con- duce al error.

Ante esta situación y siguiendo criterios bien geográficos o bien morfológicos de las boleras, me he visto en la necesi- dad de crear denominaciones. A veces ha bastado con aplicar el topónimo correspondiente del lugar donde se juega, como por ejemplo: juego de bolos de Bermeo, de Zeanuri o de Olazábal. Otras veces, en cambio, el criterio ante- rior no es el adecuado y he reparado en las características morfológicas de la bolera.Tenemos el caso del bolo ayalés, modalidad en otro tiempo bastante más extendida por Bizkaia y también llamada remonte, más adecuada en mi opinión. Otro caso más apremiante, es el del juego mal llamado bolatoki vizcaíno. Para mayor claridad, he aplicado los dos cri- terios anteriores y lo denomino remonte con muna o juego de la zona de Zorno- tza, a pesar de que en épocas anteriores su juego fue mucho más genérico por

la geografía vizcaína. En fin, espero que

los criterios establecidos en las denomi- naciones ayuden a la comprensión de este trabajo.

Por último y acercándome al final, entro en el capítulo de deseos, intenciones y agradecimientos. Este sencillo trabajo tiene una doble finalidad: por un lado quiere estimular a los bolaris de todas las modalidades de juego de bolos de Bizkaia a que sigan jugando, cada uno con sus propias reglas y en cada localidad según su propia tradición, siendo cons- cientes además de la difícil situación en

que se encuentra el juego de bolos en nuestra provincia, y, por otro lado, animar

a los etnólogos para que continúen

investigando el juego de bolos, que bien merece esa dedicación y ese estudio de esta parte tan olvidada del deporte rural.

azterketa hori merezi dituelako.

Era batera edo bestera lan hau burutzen lagundu didaten pertsona guztiei eskerrak ematea baino ez zait falta -asko izan direnak- eta nolabait esateko hiru bolari handi hauekin laburtu daitezkeenak: Francisco Manuel del Río (BBF-FVBko lehendakaria), José Luis Aranguena eta Enrique Arrazuria. Halaber,nire eskerrik zintzoenak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailari azterlan honen edizio eta zabalkuntzagatik.

Gordexolan, 2005eko maiatzaren 22an.

Sólo me falta dar las gracias a todas las personas -que han sido numerosas- que de una forma u otra han contribuido en la realización de este trabajo, y que de alguna forma quedan representadas por la figura de estos tres grandes bolaris:

Francisco Manuel Del Río (Presidente de la BBF-FVB), José Luis Aranguena y Enrique Arrazuria. Mi agradecimiento igualmente al departamento de Cultura de la Excelentísima Diputación Foral de Bizkaia por la edición y divulgación de este estudio.

Gordexola, 22 de mayo de 2005.

Diputación Foral de Bizkaia por la edición y divulgación de este estudio. Gordexola, 22 de mayo

BIZKAIAN PRAKTIKATU EGITEN DIREN BOLA JOKOAREN MODALITATEEN SAILKAPENA Jokoaren egoeraren arabera:

Galdua: Bermeokoa.

Ia galdua: Ea aldekoa.

Urtean behin jokatzen dutena:

Olazabalgoa.

Urtean gutxitan jokatzen dutena:

Zeanurikoa, erremontea edo Aiarako bola jokoa (Arabako Aiaran bizi-bizirik dago),Arabako boloa edo Lautadakoa (Arabako modalitate nagusia) eta zabaleko edo Berrizeko hiru txirlo.

Bizkaiko Bolo Federazioaren barruan bakarrik daudenak:

munadun erremontea eta cachete-koa (hau, Herri Kirolen Federazioan ei dago). Euskadiko Bolo Federazioaren barruan ere dauden modalitateak:

kanaleko hiru txirlo edo hiru txirlo arrunta. Espainiako Bolo Federazioaren barruan ere daudenak: oholtzar pasaboloa, hiru oholtzar, bolo-palma, Leongoa eta Burgoskoa.

Txirlo kopurua:

9 txirlo (gehi txikia): erremontea,

munadun erremontea, hiru oholtzar, Ea aldekoa, Leongoa, bolo-palma eta Burgoskoa.

6

txirlo (gehi txikia): Olazabalgoa.

6

txirlo: cachete-koa.

4 txirlo: cachete-koa,Arabako boloa edo Lautadakoa.

CLASIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES VIZCAÍNAS Según la situación en la que se encuentra la modalidad:

Desaparecida: la modalidad de Ber- meo. Prácticamente desaparecida: la mo- dalidad de la comarca de EA. Se practica una vez al año: la moda- lidad de Olazabal. Se practica pocas veces al año: la modalidad de Zeanuri y las modalidades de remonte o el juego de bolos de Ayala (tiene gran actividad en la comarca ala- vesa de Ayala), el bolo alavés o de La Llanada (modalidad mayoritaria en Alava) y los tres bolos al ancho o hiru txirlo de Berriz. Modalidades existentes solamente dentro de la Federación Vizcaína de Bolos: remonte con muna y la de a cachete (que según parece está incluida en la Federación de Deporte Rural). Otras modalidades incluidas en la Federación Vasca de Bolos: tres bolos en canal o hiru txirlo común. Modalidades incluidas en la Fede- ración Española de Bolos: pasabolo de tablón, tres tablones, bolo-palma, bolo leonés y bolo burgalés.

Cantidad de bolos:

9 bolos (más un bolo pequeño):

remonte, remonte con muna, tres tablo-

nes, modalidad de la comarca de Ea, modalidad de León, bolo-palma y moda- lidad de Burgos.

6 bolos (más un bolo pequeño):

Modalidad de Olazabal.

6 bolos: A cachete.

3 txirlo: kanaleko hiru txirlo, zabaleko hiru txirlo, oholtzar pasaboloa eta Burgoskoa.

3 txirlo (gehi txikia): Bermeokoa eta Zeanurikoa.

Bola mota:

Eskuzulo edo kirtenduna:

erremontea, munadun erremontea, hiru oholtzar, Ea aldekoa, Burgosekoa, Olazabalgoa, oholtzar pasaboloa, Bermeokoa eta Zeanurikoa. Eskubarru edo ahurra: Arabako boloa edo Lautadakoa, cachete-ra, Berrizeko hiru txirlo, kanaleko hiru txirlo, Leongoa (esfera erdiko bola zapala) eta bolo- palma. Txirloak eraitsi edo jaurti:

Eraitsi: erremontea, munadun erremontea, hiru oholtzar, Ea aldekoa, Olazabalgoa, Bermeokoa, Zeanurikoa, Arabako boloa, Berrizeko hiru txirlo, kanaleko hiru txirlo, bolo-palma eta Leongoa. Jaurti: oholtzar pasaboloa eta cachete- ra. Mistoa: Burgoskoa. Bertokoa - Kanpokoa:

Bertokoak: erremontea, munadun erremontea, Ea aldekoa, Olazabalgoa, Bermeokoa, Zeanurikoa, Berrizeko hiru txirlo, kanaleko hiru txirlo (Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa), oholtzar pasaboloa (Enkarterrin eta Kantabriako ekialdean jokatzen dute) eta cachete-koa ( jatorriz ez dago argi). Kanpokoak: hiru oholtzar (Burgoseko iparraldekoa),Arabako boloa (Arabako Lautadakoa), bolo-palma (Kantabriakoa), Leongoa (Leongoa) eta Burgoskoa (Burgos hiriburuaren ingurukoa).

16

3 bolos: hiru txirlo común, hiru txirlo

de Berriz, pasabolo de tablón y modali- dad de Burgos.

3 bolos (más un bolo pequeño):

Modalidad de Bermeo y modalidad de Zeanuri.

Tipos de bola:

Eskuzulo o con agarradera: remon- te, remonte con muna, tres tablones, modalidad de la comarca de Ea, modali- dad de Burgos, modalidad de Olazabal, pasabolo de tablón, modalidad de Ber- meo y modalidad de Zeanuri. Eskubarru o de palma: bolo alavés

o de La Llanada, a cachete, hiru txirlo

de Berriz, hiru txirlo común, modalidad de León (bola semiesférica achatada) y bolo-palma. Modalidades de derribo o de des- plazamiento:

Derribo: remonte, remonte con muna, tres tablones, modalidad de la comarca de Ea, modalidad de Olazabal, modalidad de Bermeo, modalidad de Zeanuri, bolo alavés, hiru txirlo de Berriz, hiru txirlo común, bolo-palma y modalidad de León.

Desplazamiento: pasabolo de tablón

y modalidad a cachete.

Mixto: Modalidad de Burgos. Autóctono - Foráneo:

Autóctonos: remonte, remonte con muna, modalidad de la comarca de Ea, modalidad de Olazabal, modalidad de Bermeo, modalidad de Zeanuri, hiru txirlo de Berriz, hiru txirlo común (de Bizkaia y de Gipuzkoa), pasabolo de tablón (se juega mayoritariamente en

Encartaciones y en el este de Cantabria)

y a cachete (no está claro su origen).

Foráneos: tres tablones (del norte de Burgos), bolo de Araba (de La Llanada alavesa), bolo-palma (de Cantabria), modalidad de bolo leonés (modalidad de León) y modalidad de juego burgalés (de la zona de la capital de Burgos y alrededores).

Ingurura begira

KANTABRIA: gaur egun, lau modalitatek diraute, eta bizi-bizian iraun ere: bolo-palma, bolo pasiego (eraisteko modalitateak), eta oholtzarreko pasaboloa eta losako pasaboloa (pasaboloko modalitateak). Bolo pasiegoa izan ezik, guztiak Kantabriako Federazioaren menpe daude.

ASTURIAS: hamalau modalitate bildu dituzte: a) Eraisteko modalitateak: cua- treada, birle edo bolo-palma, bolos de Saliencia, cuatrín de Agones, la cuarta de Degaña, bolos de Luarca, bolos roda- dos eta dexabolu, b) Aventao modalita- teak: batiente rodao, bolo Tineo edo bolo Celta, bolos de Cangas del Narcea, bolos de Navia, pasadiéz eta batiente de Cabo Peñas. Guztietatik, bost modalitate dira federatuak: cuatreada, bolo-palma, bolo Celta, batiente rodao eta batiente del Cabo Peñas.

GAZTELA-LEON: a) Eraisteko modalitateak: Leongo boloa, bolo riañés, bolo llano, hiru oholtzar eta Burgosko boloa, b) Pasaboloko modalitateak:

berciano, maragato, juego de Villablino eta Burgoskoa, c) Emakumeen modalitateak: Segoviakoa, bolo ribereño, Palentziako boloa, Soriako boloak, d) Sei txirloko jokoa (Soria).

ARABA: 1970.ean, bertako hamar modalitate jaso zituen Joaquín Jiménez- ek: ribereño, berantevilles, aramaixotarra, Lautadako lauko palma, Barrundiako palmako jokoa erremontera, salinero, errioxarra, gobiatar bederatziko jokoa, Losa aldeko bederatziko jokoa eta Aiarako bederatziko jokoa (“El Juego de Bolo en Álava” DFA. 1970). Bola Jokorako Euskal Federazioak, 2004 urtean, honako modalitate federatu hauek bildu zituen:Aiarako jokoa (511), Arabako boloa (1.193), Burgosko boloa (136), Palentziako boloa (54), salinero (166), bowling (273), oholtzar pasaboloa

Mirando a nuestro alrededor

CANTABRIA: Actualmente permane- cen vivas cuatro modalidades y se puede decir que con muy buena actividad: Bolo- palma, bolo pasiego (modalidades de derribo) y el pasabolo de tablón y el pasabolo de losa (modalidades de pasa- bolo). Excepto el bolo pasiego todas las modalidades están bajo el mando de la Federación de Cantabria.

ASTURIAS: Se recogen catorce mo- dalidades: a) Modalidades de derribo:

cuatreada, birle o bolo-palma, bolos de Saliencia, cuatrín de Agones, la cuarta de Degaña, bolos de Luarca, bolos roda- dos y dexabolu, b) Modalidad de Aventao:

batiente rodao, bolo Tineo o bolo Celta, bolos de Cangas del Narcea, bolos de Navia, pasadiez y batiente de Cabo Peñas. De todas ellas son cinco las modalidades federadas: cuatreada, bolo-palma, bolo Celta, batiente rodao y batiente del Cabo Peñas.

CASTILLA-LEÓN: a) Modalidades de derribo: Bolo leonés, bolo riañés,

bolo llano, tres tablones y bolo burgalés,

b) Modalidades de pasabolo: berciano,

maragato, juego de Villablino y burgalés,

c) Modalidades femeninas: bolos de Se-

govia, bolo ribereño, bolo de Palencia, bolos de Soria, d) Juego de seis bolos (Soria).

ARABA: En 1970 Joaquín Jiménez re- cogió diez modalidades propias: ribereño, berantevillés, aramaisotarra, palma de cuatro de La Llanada, juego de palma a remonte de Barrundia, palma salinero, manillas riojano, juego de nueve de Go- bia, juego de nueve losino y juego de nueve ayalés (“El Juego de Bolos en Álava” DFA. 1970). La Federación Vasca de Bolos reconocía en 2004 estas mo- dalidades federadas: juego de Ayala (511), bolo alavés (1.193), bolo burgalés (136), bolo palentino (54), salinero (166),

(26) eta hiru oholtzar (378). Guztira 2.853 bolari federatu ziren, calvako 116 jokalariak kontuan hartu gabe.

GIPUZKOA: kanaleko hiru txirlo (182), eskuzulo (213) eta sei txirlo (nik dakidala, Oñatin baino ez dute jokatzen) deritzeten modalitateaz gain, Kantabriako bolo-palman (90) ere jokatzen dute. Euskal Federazioaren babespean sartzen diren bi modalitate ere agertzen zaizkigu, bola jokoak ez diren arren: calva (19) eta toka (39). Guztira, 543 bolari daude probintzian.Aurreko datu guztiak 2004koak dira.

NAFARROA: oso berri gutxi daukat lurraldeari buruz. Erronkarin jokatzen ei zuten. José María Iribarren-en Vocabulario Navarron pirlas agertzen zaigu. Horrela adierazten zuten bola jokoa Nafarroa Garaiko Mendialdeko haranetan. Gaur egun bowling-ean egiten dute.

BIZKAIA: guztira hamabost jokaera bildu ditut lan honetan, horietako bat direla hiru hamarkada galdua eta gainerakoak dirautenak, baina oso egoera ezberdinean eta etorkizun ziurrik gabe. Bola Jokorako Euskal Federazioaren datuei begiratuta, 2004 urtean, honako argibideok ditugu: munadun erremontea (235), Burgosko jokaera (52), Leongo boloa (123), bolo-palma (85), bowling (11), calva (159), kanaleko hiru txirlo (47), oholtzarreko pasaboloa (216) eta hiru oholtzar (360). Guztira 1.288 bolari federatu ziren Bizkaian.Arabako kopuruaren aldean, jokalari gutxi dira, areago, gure biztanleria kontuan hartua.

IPARRALDEA: 1600 urtean, Baionako artxiboetan maiz aipatzen da bola jokoa. Hala ere, zaila da zehaztea zein jokaera erabiltzen zuten garai hartan. Hiriburu honetako Euskal Museoan Bederatzi Quilles jokoa dute ikusgai. Quilles edo txirloak ikusgarriak dira oso: ia metro bateko garaierakoak dira eta, erdian,

bowling (273), pasabolo de tablón (26)

y tres tablones (378). En total eran 2.853 jugadores federados, sin tener en cuenta los 116 jugadores de calva.

GIPUZKOA: Además de las modalida- des denominadas hiru txirlo (182), es- kuzulo (213) y de seis bolos (Según mis conocimientos solamente se juega en Oñati), juegan al bolo-palma de Cantabria (90).También aparecen dos modalidades que se incluyen dentro de la Federación Vasca de Bolos aunque no sean juegos de bolos: calva (19) y toka (39). En total son 543 jugadores en la provincia.Todos estos datos son de 2004.

NAFARROA: Dispongo de muy pocos datos sobre el territorio. Según parece, se jugaba a los bolos en el Roncal. José María Iribarren en su Vocabulario Nava- rro cita la palabra pirlas. Se denominaba de esa manera al juego de los bolos en los valles de las montañas de la Navarra peninsular. Actualmente practican bowling.

BIZKAIA: En este trabajo he recopila- do quince modalidades o juegos, una

perdida hace tres décadas y el resto se mantienen con suertes muy diferentes

y futuros inciertos. Si tenemos en cuenta

los datos sobre el número de licencias aportados por la Federación Vasca de Bolos en 2004, la situación era la siguien- te: remonte con muna (235), juego bur- galés (52), bolo leonés (123), bolo-palma (85), bowling (11), calva (159), hiru txirlo (47), pasabolo de tablón (216) y tres tablones (360). En total son 1.288 juga- dores federados en Bizkaia. Comparado con el número de jugadores de Araba son pocos y más teniendo en cuenta nuestro número de habitantes.

EUSKAL HERRIA CONTINEN- TAL / IPARRALDE: En los documen- tos del Archivo de Baiona, en 1600 se cita en numerosas ocasiones el juego de los bolos pero, a pesar de ello, es

bolatxo baten antzerakoa dute.Antza denez, Bearn aldean XV mendean aritzen ziren modalitate honetan. Ondoren, Iparraldeko probintzietara eta Landeetara hedatuz joan zen.

EMAKUMEAK: emakumeek beren modalitateak dauzkate: Katalunian, Aragoin, Gaztela-Leonen, Gaztela-La Manchan,Asturiasen eta Galizian.Aragoin 16 modalitate daude baina Soriako probintziak, agian, modalitate gehien izan lezake. (Fernando Maestro Guerrero-k dioenez).

gehien izan lezake. (Fernando Maestro Guerrero-k dioenez). difícil precisar cuales eran las modalida- des practicadas

difícil precisar cuales eran las modalida- des practicadas entonces. En el Euskal Museoa de esa capital se puede ver el juego Bederatzi Quilles. Los Quilles son unos bolos verdaderamente espectacu- lares: tienen una altura de casi un metro

y en la mitad tienen una especie de bola.

Según parece en la zona de Biarno hacia el siglo XV practicaban esta modalidad. Después se extendió por las provincias de Iparralde y la zona de las Landas.

JUEGOS FEMENINOS DE BO- LOS: Las mujeres tienen sus propias modalidades en Cataluña,Aragón, Cas-

tilla-León, Castilla-La Mancha, Asturias

y Galicia. En Aragón existen 16 modali-

dades pero seguramente existen más modalidades dentro de la propia provin- cia de Soria (según manifiesta Fernando Maestro Guerrero).

existen más modalidades dentro de la propia provin- cia de Soria (según manifiesta Fernando Maestro Guerrero).
LAUDIO UZKIANO OLARDO ABORNICANO BELUNZA LUKIANO BITORIANO SARRIA JUGO MANURGA MURUA GOPEGI ETXAGUEN OTXANDIO
LAUDIO
UZKIANO
OLARDO
ABORNICANO
BELUNZA
LUKIANO
BITORIANO
SARRIA
JUGO
MANURGA
MURUA
GOPEGI
ETXAGUEN
OTXANDIO
LEGUTIANO

Arabar Boloa edo Lautadakoa

Joaquín Jimenezek 1970. urtean jaso zituen hamaika arabar modalitateetatik gehien zabaldu den espezialitatea hau da, gainontzekoen kaltetan 1 . Bizkaian, Otxandion jokatzen dute, baina zenbait jaiegunetan baino ez. Herriko plazaren ondoan antzinako bolatoki ederra dute, harrizko zutabeak eta guzti. Otxandioko hirigunetik hurbil San Martin baseliza dago pagoen artean; bertan ere 2 . Horiexek dira Bizkaian dauden era honetako bolatokiak. Ubiden ere beste bolatoki bat egon zen, gerra zibilaren ostean, elizaren ondoan. Zer esanik ez, Arabaren eraginagatik jokatzen da modu honetan, Legutio hurbil baitago. Bilbon bertan beste adibide bat dugu Errekalde auzoan, berrogeita hamarreko hamarkadan,Andrés Aguayo-k eta beste arabar batzuek modalitate hau praktikatzeko bolatoki bat eraiki zutenean.

Bolo alavés o de La Llanada

De la multitud de modalidades de bolo alavés que Joaquín Jiménez describió en

1970 esta especialidad es la más habitual

o extendida, en detrimento del resto 1 . En Bizkaia se juega en Otxandio, pero

solamente en algunos días festivos. Junto

a la plaza del pueblo existe una antigua

bolera, preciosa, con sus correspondien- tes pilares de piedra incluidos. Cerca del núcleo de Otxandio está, en un hayedo, la ermita de San Martín; allí también, el día de la fiesta, se juega a los bolos 2 . Son las dos boleras de esta mo- dalidad existentes en Bizkaia. Existía otra en Ubidea, tras la finalización de la Gue- rra Civil, y se encontraba junto a al iglesia. Es evidente que se juega a esta modalidad por influencia alavesa, ya que, por ejemplo, Legutio se encuentra muy cerca. Otro ejemplo, lo tenemos en Bilbao, donde en la década de los cin- cuenta, en el barrio de Errekalde,Andrés Aguayo y otros alaveses construyeron una bolera para practicar esta modalidad.

La bolera tiene tres partes diferenciadas:

- La primera es la zona para tirar la bola. En el suelo existe una madera con un resalte, denominada parra o pato. Cuan- do se lanza la bola el jugador introduce la punta de los pies en ese resalte interior.

- La segunda zona es la denominada loma o del tablón, esto es, la corres- pondiente al recorrido de la bola antes de percutir con los bolos. La loma puede tener una longitud de 21 - 18 metros, y una anchura de 20 - 18 cm., y se encuentra aproximadamente dos centímetros más alto que el resto del suelo. Anteriormente se utilizaban maderas de roble, haya, chopo… En la actualidad, en cambio, se utilizan elondo, embero o ukola.

Bolatokiak hiru alde ditu:

- Lehenengoa bola jaurtitzeko lekua da. Bertako zoruan egur koskadun bat dago, parra edo pato deritzotena. Bola jaurtiketa egiterakoan, bolariak hanka- puntak sartzen ditu barneko koska horretan.

- Bigarren aldea loma edo oholtzarraren aldea da, hau da, bolak txirloak jo aurretik egin behar duen ibilbidea. Lomak 21-18 metro bitarteko luzera eta 20-18 cm-ko zabalera du, eta behegainetik pare bat zentimetro gorago dago.Antzina erabili izan ziren zurak haritza, pagoa, makala… ziren; gaur egun, berriz, elondo, embero eta ukola ere erabili ohi dituzte.

- Hirugarren aldea, txirloak ipintzen diren alderdia da. Horko zoruan takoak edo cases ditugu; horiek markatzen dute non jarri behar diren txirloak. Behegainari jositako burdinazko edo egurrezko ziri batzuk dira.Txirloak haien gainean jartzen dira.

Bolak ez dauka oratzeko zulorik -eskubarrukoa da-, 17-16 cm-ko diametroa eta 2,4-2,1 kg-ko pisua du.

da-, 17-16 cm-ko diametroa eta 2,4-2,1 kg-ko pisua du. Otxandioko bolatokia. Bolera de Otxandiano. e f

Otxandioko bolatokia. Bolera de Otxandiano.

e f d c a - Parra edo pato b - Loma c - Cantón
e
f
d
c
a - Parra edo pato
b - Loma
c - Cantón
d - Medio
e - Carraca
f - Guarda
b
a

- La tercera zona es la correspondiente a los bolos. En esa zona, en el suelo, nos encontramos los tacos o cases, esto es, los elementos que indican el lugar en el que se debe colocar el bolo. Se trata de unas cuñas, de hierro o de madera, introducidas en el suelo. Los bolos se colocan encima de ellas.

La bola no tiene agarradera para sujetarla -es bola de palma-, tiene un diámetro 17-16 cm. y un peso de 2,4-2,1 kg. A pesar de que antiguamente se realizaban sobre todo de madera de encina vieja, actualmente son de roble y de nogal. Los bolos son cuatro, cada uno tiene un valor de un punto y se denominan de esta manera: cantón, que es el bolo prin-

Antzina, bolak egiteko arte zaharra hobesten bazuten ere, gaur egun haritza eta intxaurrondoa ere erabiltzen dituzte. Txirloak lau dira, puntu bana balio dute eta honako izen hauek dituzte: cantón, txirlo nagusia da, lomaren amaieran jartzen da eta bera eraistea ezinbestekoa da jokaldia ontzat emateko. Lantzean behin, txirlo honek jasotako kolpe bortitzaren eraginez, beste txirloren bat eraisten du. Cantóna eraisten ez duen bolari zula deitzen diote. Bolariak jaurtitzerakoan cantónaren eskuinaldean ikusten duen txirloa guarda da. Carraca, cantónaren eskerraldean kokatzen dute, eta carracaren eta guardaren arteko tartea 3,4 metrokoa da. Laugarren txirloari medio deritzote, eta cantónaren eta carracaren artean jartzen dute. Bolak, bolatokiko alboetako edo azkeneko horma jo ondoren, eraitsitako txirloek ez dute balio.

1 Bizkaian ez dago lizentziarik baina Arabako Federazioak gutxi gorabehera mila eta laurehun lizentzia ditu eta modalitatean egiteko moduan dauden bolatokiak ehun baino gehiago dira.

2 Jai eder hau uztailaren hirugarren astean ospatzen da.

2 Jai eder hau uztailaren hirugarren astean ospatzen da. cipal y se coloca al final de

cipal y se coloca al final de la loma; es imprescindible derribarlo para dar la jugada por válida. Ocasionalmente, como consecuencia de un golpe violento reci- bido por este bolo, suele derribar algún otro bolo. A la bola que no derriba el cantón se le llama zula. Al bolo que el jugador tiene a la derecha del cantón se le llama guarda. La carraca se sitúa a la izquierda del cantón y el espacio entre la carraca y la guarda ha de ser de 3,4 metros.Al cuarto bolo se le llama medio,

y se coloca entre el cantón y la carraca. No son válidos los bolos que la bola

derriba tras pegar en las paredes laterales

o en la pared del fondo.

1 En Bizkaia no existen licencias, pero la Federación Alavesa de Bolos cuenta aproximadamente con mil cuatrocientas licencias, y son más de cien las boleras en condiciones adecuadas para practicar la modalidad.

2 Esta preciosa fiesta se celebra la tercera semana de julio.

Esta preciosa fiesta se celebra la tercera semana de julio. Otxandioko bolatokia. Bolera de Otxandiano. San

Otxandioko bolatokia. Bolera de Otxandiano.

de julio. Otxandioko bolatokia. Bolera de Otxandiano. San Martín bolatokia. (Otxandio). Bolera de San Martín.

San Martín bolatokia. (Otxandio). Bolera de San Martín. (Otxandiano).

MAÑU ALMIKE ARTIKE ERREFAIENE Bermeoko bola jokoa
MAÑU
ALMIKE
ARTIKE
ERREFAIENE
Bermeoko bola jokoa

Modalitate hau, joan den mendeko hirurogei-hirurogeita hamar hamarkadetan galdu zen.Antza denez, Bermeon baino ez zuten halan jokatzen. 1983.urteko uholdeetan desagertu zen azken bolatokia,Artike auzoko Tribisko errota izeneko baserri-txakolindegian zegoena 1 . Horretaz gain, beste bolatokiak ere egon ziren udalerrian: Bermeoko kalean bolatoki bat egon zen 2 eta, gainerakoak,Almike Nagosi baserriari dautsala zegoena, Mañu auzokoa eta Errefaiene baserrikoa izan ziren 3 .

Galdurik dagoen bola joko honetan, hiru txirlo handi -hiru nagosijjek- eta txirlo txiki bat -bostekue- eraitsi behar zituzten. Joko gehienetan bezala, txirlo txikiak agintzen du zer-nolako jokaldia egin behar den. Bola joko honen beste ezaugarri bat bolen joan-etorria da. Bolatokiaren aurrekaldeak zirkuluerdiaren egitura zeukalako gertatzen zen hori. Bolak, 180 graduko bira egiten zuen bolatokiko buruko egurrak joz joan ostean. Orain, bolatokiaren deskribapena egitean, Erkorekaren 4 azalpenei jarraituko diegu, gaur egun ez dagoelako tankera honetako bolatoki bat bera ere. Joko zelaia errektangeluarra da. Hamahiru metro eta erdi luze da, eta metro eta erdiko

Juego de bolos de Bermeo

Esta modalidad se perdió en las década de los sesenta y setenta del siglo pasado. Según parece, solamente se practicaba en Bermeo. La última bolera, la existente en el caserío-txakoli denominado molino de Tribis, en el barrio de Artike 1 , desapa- reció en las inundaciones del año 1983. Además de ésta, hubo otra serie de boleras en el municipio: una bolera en las zona urbana de Bermeo 2 ; y el resto de boleras fueron la anexa al caserío Almike Nagosi, la del barrio de Mañua

y la del caserío Errefaiene 3 .

En esta modalidad desaparecida había que derribar tres bolos grandes -hiru nagosijek- y un bolo pequeño -bostekue-. Como ocurre en la mayoría de los juegos es el bolo pequeño el que marca cuál es la jugada que hay que hacer. Otra de las características de este juego es el recorrido de las bolas. La parte frontal

de la bolera tenía estructura semicircular

y la bola, tras ir percutiendo en las

maderas de la cabecera de la bolera, describía un círculo de 180 grados. Para proceder a la descripción de estas bo- leras vamos a remitirnos a las explica- ciones dadas por Erkoreka 4 , ya que ac-

tualmente no se conserva ninguna de este tipo. La cancha de juego es rectan- gular. La longitud es de trece metros y medio y tiene una anchura de metro y medio. En la zona de lanzamiento de la bola existen dos o tres tablas,bien sujetas al suelo, y la bola ha de pegar la tabla. Existe una razón técnica para ello: como ocurre en todas o en la mayoría de las modalidades practicadas sobre suelo de tierra, si se lanza una bola pesada, en el primer bote su movimiento natural es

el de introducirse en la tierra y eso frena

mucho su velocidad y, en cambio, si ese primer bote se produce sobre una tabla la bola no pierde su inercia.

zabalera du. Bola jaurtitzeko aldean, bi edo hiru ohol daude, lurrean ondo finkatuta; eta bolak ohola jo behar du. Horrek badu arrazoi tekniko bat:

lurrezko zoruko modalitate guztietan edo gehienetan jazotzen den legez, bola astun bat jaurtiz gero, lehen botean lurrean sartzeko joera du eta abiadura asko moteltzen da; ordea, lehen botea ohol baten gainean eginda, bola, ziztu bizian abiatzen da aurrera.

Hemen erabiltzen zituzten bolak eskuzulokoak ziren; horrek esan nahi du, bolari oratzeko, bolak zituen bi hutsuneetan sartu behar zituztela atzamarrak. Bolatokiko aurrealdean edo buruan, hiru txirlo nagusiak ipintzen ziren, triangelu bat irudikatuz. Erdiko

Las bolas que se utilizaban en esta mo- dalidad eran de agarradera o llave. Eso quiere decir que para sujetar la bola había que introducir los dedos en las

dos ranuras o huecos. En la parte frontal

o cabecera de la bolera se colocaban

los tres bolos mayores, formando un triángulo. El bolo del medio puntuaba nueve puntos y los dos bolos laterales ocho puntos cada uno, pero si se derri- baban los tres bolos mayores se puntua- ban, en total, catorce puntos. Por lo

tanto, la puntuación máxima que se podía conseguir era de diecinueve puntos:

catorce puntos más los cinco del bolo pequeño. El bostekue, el bolo pequeño, se colocaba delante del bolo grande de

la

izquierda, o delante o detrás del de

la

derecha, siempre cerca de la madera

a a a b a - Hiru nagosijjek b - Bostekue
a
a
a
b
a - Hiru nagosijjek
b - Bostekue

txirloak bederatzi puntu balio zituen; alboetako biek,berriz,zortzina puntu.Baina hiru txirlo handiak eraisten bazituzten, guztira hamalau puntu zenbatzen zituzten. Horrela, gehienez, hemeretzi puntu eskuratu ahal zituzten:hamalau puntu gehi txikiaren bostak. Bostekue, txirlo txikia, ezkerreko txirlo handiaren aurrean edo eskuinekoaren aurrean edo atzean ipintzen zen, beti alboko egurretik hurbil.Txomin Ormaetxeak azaldu zigunez, txirlorik bota ezik, bolariak sei puntu hartzen ditu. Jokalariak, bostekue non jarrita dagoen kontuan hartuta bota behar du bola, ezkerreko edo eskuineko ohola jotzeko. Dagokion ohola jo ezik, txorra edo toto esaten zaio horri,eta jokaldia baliogabetzen da. Binaka jokatu ohi zuten, hirurehun puntu lortu arte. Jende asko jokatzeko zain bazegoen hirunaka aritzen ziren.

1 Erkoreka, Anton. Etnografía de Bermeo, or.: 137.

2 Erkoreka, Anton. Etnografía de Bermeo, or.: 137.

3 Ormaetxea, Txomin, Almiketxu erretegikoa.

4 Erkoreka, Anton. Etnografía de Bermeo, or.: 138.

lateral. Como nos explicó Txomin Or- maetxea, cuando el jugador no derribaba ningún bolo se le asignaban seis puntos. El jugador debía lanzar la bola teniendo en cuenta dónde estaba colocado el bostekue, para percutir en la tabla de la izquierda o de la derecha. Cuando no se pegaba a la tabla correspondiente se le denominaba txorra o toto, y la jugada quedaba sin valor. Se solía jugar por parejas, hasta conseguir trescientos pun- tos. Cuando había mucha gente esperan- do para jugar, se jugaba en tríos.

1 Erkoreka, Anton. Etnografía de Bermeo, pag. 137.

2 Erkoreka, Anton. Etnografía de Bermeo, pag. 137.

3 Ormaetxea, Txomin, del asador Almiketxu.

4 Erkoreka, Anton. Etnografía de Bermeo, pag. 138.

PORTUGALETE BARAKALDO BILBAO EIBAR ARRASATE ERMUA
PORTUGALETE
BARAKALDO
BILBAO
EIBAR
ARRASATE
ERMUA

Bolo-palma

Espainiatik gehien hedatuta dagoen modalitateetako bat dugu hau 1 , baina jatorriz Kantabria 2 eta Asturiasekoa omen da. XVI. menderako bazuten era honetan jokatzeko usadioa, eta Espainiako antzinako bola jokoaren ondorengotzat hartzen dute. Gure lurraldera, kantabriarrek ekarri zuten industria-zabalkuntzaren garaian; eta, horregatik, Bizkaiko bolatoki gehienak eskualde industrialenetan daude. Bizkaiko Bolo Federazioaren 2001eko memorian, sei talde agertzen dira probintziako ligan:

Peña Bolística San Inazio, Ermuko PBM, Elorrietako PB, PB Ibarrekolanda, PB Sarriko eta Lutxana BT. Lizentzia- kopuruaren aldetik, urtetik urtera aldeak izaten badira ere, hirurogeita hamar lizentzia inguru izaten dute 3 .

Bolatokia 30-34 metroko luzera eta 8 metroko zabalera dauzkan esparru lau bat da.Hiru aldetan banatua dago:batetik, jaurtitzeko aldea, hogei metrokoa izaten dena; bestetik, erdigunea dugu, caja deritzona, hamar txirloak ipintzen direnekoa; eta, azkenik, birlatzeko aldea, hamabi metrokoa: lehen jaurtitako bola gelditu den lekutik bertatik botatzen da berriro.Txirloak edo bolos deitutakoak urki edo hurritz egurrez egiten dira. Berrogeita bost cm-koak izaten dira,

Bolo palma

Es una de las modalidades más extendi- das en España 1 ; originariamente parece ser que proviene de Cantabria 2 o de Asturias. En el siglo XVI ya existía la costumbre de practicar esta modalidad

y se considera que es una de las here-

deras del juego de bolos español antiguo.

A nuestro territorio llegó de manos de

los cántabros, en tiempos de la expansión industrial, y por eso la mayoría de las boleras de Bizkaia se encuentras en zonas industriales. En la memoria de 2001 de la Federación de Bolos de Bi- zkaia se cita a seis equipos en la liga provincial: la Peña Bolística San Inazio, Ermuko PBM, Elorrietako PB, PB Ibarre-

kolanda, PB Sarriko y Lutxana BT. En lo que corresponde al número de licencias,

y a pesar de que existen variaciones

entre un año y el siguiente, suele rondar alrededor de las setenta licencias 3 .

La bolera es una zona llana, con una longitud de 30-34 metros y una anchura de 8 metros. Se diferencian tres zonas:

en primer lugar, la zona de lanzamiento, que suele tener veinte metros. Luego

está la zona central, llamada caja, y que

es en la que se colocan los diez bolos.Y,

por último, la zona de birlar, de doce metros. La bola lanzada anteriormente se lanza de nuevo desde el mismo sitio

en el que se ha detenido. Los bolos suelen

estar fabricados de abedul o de avellano. Suelen tener cuarenta y cinco cm., ex- cepto el décimo bolo. Este bolo suele ser más pequeño y se le denomina cachi

o emboque. Las bolas son esféricas 4 , con un diámetro entre 12-18 cm, y suelen pesar entre kilo y medio y dos kilos y trescientos gramos.

En esta modalidad los jugadores han de intentar derribar la mayoría de bolos posible y realizar el mayor número po- sible de emboques. El nombre de embo- que, además de para el bolo pequeño,

hamargarren txirloa salbu. Izan ere, txirlo hori txikiagoa izaten da, eta cachi edo emboque esaten zaio. Bolak biribilak 4 dira, 12-18 cm-ko diametrokoak, eta kilo eta erdi eta bi kilo eta hirurehun gramoko pisua izaten dute.

Joko honetan, bolariak saiatu behar dira ahalik eta txirlo gehien eraisten eta ahalik eta emboque gehien egiten. Emboque izena, txirlo txikiari deitzeko erabiltzeaz gain, jokaldi berezi bat izendatzeko ere baliatzen da: hor, bolak erdiko ilarako lehenengo txirloa eraisten du, ondoren, cachi edo emboque izenekoa ere eraisten du, edo bestela, emboquetik alboko mugaraino egindako marra gainditzen badu. Jokaldi honen balioa era askotakoa izaten da, baina inoiz ez da hamar puntutik beherakoa izaten. Jokoan hasteko, bolaria tiroan jarri behar da.

se utiliza para una jugada especial: en esta jugada la bola derriba el primer bolo de la fila central y, a continuación, derriba el denominado cachi o emboque, o, de lo contrario, si supera la línea marcada desde el emboque hasta el borde lateral. El valor de esta jugada es variable, pero es siempre superior a los diez puntos. Para iniciar el juego el juga- dor se coloca en el tiro. Ese lugar se encuentra a 12-20 metros de la caja. En ese punto el jugador ajusta el pie contra el clavo del tiro y lanza la bola al aire hasta la caja, dándole un efecto especial. Los efectos pueden ser de dos tipos: el denominado a la mano -girándola en el sentido natural-, eso es, cuando el em- boque se encuentra a la izquierda de los bolos; o, del denominado al pulgar -en el sentido contrario-, cuando el emboque se encuentra a la derecha de

contrario-, cuando el emboque se encuentra a la derecha de Inazio deuna auzoko bolatokia. (Bilbao). Bolera

Inazio deuna auzoko bolatokia. (Bilbao). Bolera de San Ignacio. (Bilbao).

Toki hori, txirloetako cajatik 12-20 metrora dago. Bertan bolariak oinaz tope egingo du tiroko taketaren kontra, eta bola airean botako du cajaraino efektu berezia emanda. Efektuak bi izan daitezke: a la mano deitutakoa -erako gurpilez-, hau da, emboquea txirloetatik ezkerrera dagoenean; edo, al pulgar izenekoa -kontragurpilez-, emboquea txirloetatik eskuinera dagoenean, alegia. Eraitsitako txirlo bakoitzak puntu bat balio du, cajako erdiko txirloa alde batera utzita. Izan ere, erdiko txirloa bakarrik botaz gero, bi puntukoko balioa du. Bolariak hiru bola bota ostean, berriro botako ditu lehengo hiru bolak bolatokiko beste aldetik, betiere, bolak non dauden kontuan hartuta. Bigarren jaurtitze horri “birlatu” esaten zaio. Inoiz gerta daiteke, birlatzerakoan, bola txirloetatik oso gertu egotea, eta, orduan, birlatu berezia egiten dute, segar izenekoa: bolariak bolari eutsita bi txirlo bota, eta, mugimendu berean, jaurti, txirlo gehiago eraisteko asmoz. Batzutan, bola ez da ontzat hartzen eta bola queda esaten diote. Bola txar horiek ez du puntuatzen eta ezin dira birlatu. Bola queda izateko kasurik arruntenak: caja aurreko fleje-ra heldu gabe lurreratzen denean bola, bolak flejea jotzen duenean, bolak emboqueko marra gainditzen ez duenean, eta bolak cajaren ezker- eskuinetako alboetatik kanpo jotzen duenean jaurtitakoan.

Jokatzeko sistemei dagokienez, batetik, usadioko jokoa dugu. Hor, banaka edo taldeka jokatzen da, eta, irabazteko, gutxienez halako txirlo kopuru bat 5 eraitsi behar da, osterantzean jokaldia berriz egin behar baita. Jokoa bi chico- k osatzen dute. Ligako lehiaketan sei chico jokatzen dituzte. Bestetik, konkurtsoko jokoan, bolariak zortzi bider bota behar du hainbat baldintzapean.

d e f b c a
d
e
f
b
c
a

a - Zona de tiro b - Caja, zona de bolos c - Fleje d - Zona de birle e - Emboque f - Raya del medio

los bolos. Cada bolo derribado vale un punto, dejando aparte el bolo central

de la caja. De hecho, si solamente se derriba el bolo central, tiene un valor de dos puntos. Cuando el jugador ha lanzado tres bolas, lanza de nuevo las tres bolas desde la otra parte de la bolera, siempre teniendo en cuenta dónde se encuentran las citadas bolas.

A ese segundo lanzamiento se le deno-

mina “birlar”. Puede suceder que al birlar

la bola esté muy cerca de los bolos y,

entonces, se lleva a cabo un birlado específico, denominado segar: El jugador, con la bola agarrada, derriba dos bolos, y, en el mismo movimiento, lanza la bola con la intención de derribar más bolos.

A veces no se considera la bola como

buena y se le denomina bola queda. Esas bolas malas no puntúan y no se pueden birlar. Los casos más habituales de bola queda son los siguientes: cuando la bola

1 I. Congreso Nacional de Bolos, 2000, Santander, Libro de Actas, De la Torre Renedo, Fernando. Bolo Palma. 121. or. Kantabrian eta Asturiasen jokatzeaz gain, Bizkaian, Gipuzkoan, Madrilen, Bartzelonan eta Cádizen jokatzen da, baita Mexikon, Venezuelan, Argentinan eta Txilen ere.

2 Kantabrian bolo-palmaren zaletasuna ikaragarria da. Bolatoki ederrak daude, ehunka ikusle hartzeko eraikiak. Egunkarietan ugariak dira bolo palmaren berriak, eta telebistaz ere lehiaketak zabaltzen dituzte.

3 BBFaren 1996ko memoria: 95 euskal lizentzia. BBFaren 1999ko memoria: 73 euskal lizentzia. BBFaren 2001ko memoria: 70 euskal lizentzia. 2005ean, Espainiako Ligan hamalau klubek hartzen dute parte, hauen artean San Ignacio elkartea dugu.

4 Bola eskubarruan hartzeko tamainakoa da; hortik datorkio bolo palma izena.

5 MORENO PALOS, Cristóbal; Juegos y deportes tradicionales en España, Alianza Editorial, 81. or.:

toca tierra sin llegar al fleje existente delante de la caja, cuando la bola golpea el fleje, cuando la bola no supera la línea de emboque y cuando la bola, al ser lanzada, golpea en el exterior del lateral

izquierdo o derecho de la caja.

En cuanto a los sistemas de juego, por una parte tenemos el juego tradicional. Este tipo de juego se practica de manera

individual o en equipo y para ganar es necesario derribar un número determi- nado de bolos 5 , de otra manera hay que volver a empezar la jugada. El juego lo llevan a cabo dos chicos. En las compe-

ticiones ligueras suelen jugar seis chicos. Por otro lado, en juegos de concurso,

el jugador ha de lanzar ocho veces cum- pliendo gran cantidad de condiciones.

“Partidari chico deritzo eta bolo edo puntu kopuru jakin bat lortu arte burutzen da, ondoko taula honen arabera: 20 bolo banakako lehiaketetan;

1 Congreso Nacional de Bolos, 2000, Santander,

35

bolo bi jokalariko taldeen arteko lehiaketetan;

Libro de Actas, De la Torre Renedo, Fernando.

50

bolo hiru jokalariko taldeen arteko lehiaketetan;

Bolo Palma. pág. 121. Además de jugarse en

40

bolo lau jokalariko taldeen arteko lehiaketetan;

Cantabria y en Asturias, se juega en Bizkaia,

5 bolo lau jokalari baino gehiagoko taldeen arteko lehiaketetan”.

Gipuzkoa, Madrid, Barcelona y Cádiz, y también en Méxiko, Venezuela, Argentina y Chile.

Cádiz, y también en Méxiko, Venezuela, Argentina y Chile. Inazio deuna auzoko bolatokia. (Bilbao). Bolera de

Inazio deuna auzoko bolatokia. (Bilbao). Bolera de San Ignacio. (Bilbao).

2 En Cantabria la afición en torno al bolo palma es muy grande. Existen boleras excepcionales, construidas con capacidad para cientos de espectadores. En los periódicos abundan las noticias sobre bolo palma y en la televisión se emiten competiciones de esta modalidad.

3 Memoria de la BBF de 1996: 95 licencias vascas. Memoria de la BBF de 1999: 73 licencias vascas. Memoria de la BBF de 2001: 70 licencias vascas. En 2005 en la liga española participan catorce clubes, entre ellos la Asociación San Ignacio.

4 La bola tiene un tamaño adecuado a la palma de

la mano, de ahí el nombre de bolo palma.

5 MORENO PALOS, Cristóbal; Juegos y deportes tradicionales en España, Alianza Editorial, pág.

81: “la partida se denomina chico, y se establece

a un determinado número de bolos o puntos, de

acuerdo con la siguiente tabla: 20 bolos para las competiciones mano a mano. 35 bolos para las competiciones de equipos de dos jugadores. 50 bolos para las competiciones de equipos de tres jugadores. 40 bolos para las competiciones de equipos de cuatro jugadores. 5 bolos para las competiciones entre equipos de más de cuatro jugadores.”

BASAURI
BASAURI
BASAURI Burgosko bola jokoa Modalitate honek Burgos hirian eta inguruko eskualdean ditu jatorria eta usantza 1

Burgosko bola jokoa

Modalitate honek Burgos hirian eta inguruko eskualdean ditu jatorria eta usantza 1 . Handik Basaurira 1980.urtean ekarri zuten burgostarrek, eta 1985.ean Vitoria-Gasteizera. Horrela, Probintzien Arteko Taldeen Txapelketa sortu zen; Bizkaiak, Burgosek eta Arabak hartzen dute parte txapelketa horretan. Txapelketa horretaz gainera, Euskadiko Banakako Txapelketa eta Gaztela eta LeongoTxapelketa daude 2 . Bizkaiko Bolo Federazioan hirurogeiren bat lizentzia daude azken urteotan 3 . Basaurin dugu bolatoki bakarra. Bola joko mota hau

beste biren nahasketa 4 da. Batetik, goiko jokoa, hiru txirlo jaurti behar diranekoa, alegia, pasabolo bat da. Bestetik, beheko edo barruko jokoa, honetan bederatzi edo

sei txirlo eraitsi behar dira.

Joko zelaia lautada errektangular bat da, hogeita hamar-hogeita hamabost metro luzera eta zortzi-hamabost metro zabalera duena. Gaur egun, bolatokiak burdin-sareaz inguratzeko joera dago

txirloak, batez ere pasaboloan, atera ez daitezen joku zelaitik. Bolatokiko buruan, pasabolo eran bola jaurtitzeko lekua dago, pato deritzotena, harrizko edo zementuzko muino txiki bat da, aurrerantz makurtuxea. Hortik berrogei

cm inguru aurrerago eta tope gisara,

hamar bat taket daude lurrean sartuak;

Juego de bolo burgalés

Esta modalidad procede de la ciudad de Burgos y de sus zonas limítrofes, que es

donde se practicaba originariamente 1 . Desde allí llegó, gracias a los burgaleses,

a Basauri en el año 1980, y en 1985 a

Vitoria-Gasteiz. De esa manera se creó

la Competición Interprovincial por Equi-

pos, en la que participan Bizkaia, Burgos y Araba.Además de la citada competición se celebran el Campeonato Individual de Euskadi y el Campeonato de Castilla- León 2 . Durante los últimos años en la Federación de Bolos de Bizkaia hay aproximadamente sesenta licencias 3 . La única bolera de esta modalidad se en- cuentra en Basauri. Esta modalidad del juego de bolos procede de la mezcla de otras dos 4 . Por un lado, el denominado juego alto, en el que hay que derribar tres bolos, esto es, un pasabolo. Y, por otro lado, el juego bajo o interior, en el que hay que derribar seis o nueve bolos.

La cancha de juego es una zona llana y rectangular, con una longitud de entre treinta y treinta y cinco metros y una anchura que oscila entre los ocho y quince metros. Actualmente se ha ex- tendido la costumbre de delimitar las boleras con una red metálica, sobre todo en la modalidad de pasabolo, para que los bolos no salgan de la zona de juego.

En la cabecera de la bolera se encuentra

la zona para lanzar la bola al modo de

pasabolo, denominada pato, y es una pequeña zona, más elevada, de piedra o de cemento, inclinada ligeramente hacia delante. A unos cuarenta centímetros de esa zona, a modo de tope, existen unas diez estacas introducidas en la tierra; asoman ocho centímetros para que el jugador haga tope con un pie en ellas.Aproximadamente dos metros más adelante está colocada una losa fina denominada ante castro; ahí se colocan los tres bolos de pasabolo para lanzarlos

horiek zortzi zentimetroz agertzen baitira bolariak oin batez tope egin dezan. Bi metro inguru aurrerago ante castro deritzaion harlauza leuna dago, horretan pasaboloko hiru txirloak jartzen dituzte ahalik eta hurrunen jaurtitzeko. Ondo- ondoan, castro dugu, harlauza lau eta leuna non beheko jokoko bederatzi edo sei txirlo ipini daitezkeen. Hemendik aurrera, bolatokia hiru zati berdinetan bereizten dute hiru marrak: hamarreko marra edo real; hogeiko marra edo medio, eta berrogeikoa edo acabado.

Joko mota honetan bi txirlo mota erabiltzen dituzte: goiko jokoan, txirloak arinagoak dira, hobeto esanda, meheagoak dira -sei-zazpi cm-ko diametrokoak- , zeren luzera berdina baitute, berrogeita hamar cm-koak. Beheko jokoak lodiagoak dira zortzi- hamar cm-ko diametrokoak. Bolak eskuzulokoak dira, hogeitabost-hogeita hamabost cm-koak eta zazpi-hamabi kg bitarteko pisua izaten dute. Edozein bola erabil daiteke goikoan zein beheko jokoan.

Jokoaren mamian sartu aurretik, esan behar dugu azaletik baino ez dugula modalitate hau azalduko, luze eta korapilotsu joko bailuke jokoaren gora-

lo más lejos posible. Justo a su lado se

encuentra el castro, una losa llana y fina, en la que se pueden colocar los nueve

o seis bolos del juego bajo. A partir de

ese lugar, existen tres líneas que limitan tres espacios idénticos dentro de la bolera: la línea de diez o real; la línea de veinte o medio, y la línea de cuarenta o acabado.

En este juego se utilizan bolos de dos

tipos: en el juego alto los bolos son más ligeros o, mejor dicho, más finos -con un diámetro de seis-siete cm-, ya que la longitud es la misma para los dos tipos (cincuenta centímetros). Los utilizados en el juego bajo son más anchos, ya que cuentan con un diámetro de entre ocho

y diez cm. Las bolas son de agarradera,

de entre veinticinco y treinta cm., y suelen tener un peso que oscila entre los siete y los doce kilos. Se puede utilizar cualquier bola tanto en el juego alto como en juego bajo.

Antes de introducirnos en las caracte- rísticas propias del juego, hay que indicar que solamente vamos a explicar esta modalidad de manera muy somera, ya que extendernos de manera detallada en todas las circunstancias del juego

ya que extendernos de manera detallada en todas las circunstancias del juego Basauriko bolatokia. Bolera de

Basauriko bolatokia. Bolera de Basauri.

behera guzietaz zehatz-mehatz aritzeak. Beheko jokoetan arituz ekiten diote jokoari. Beheko jokoak hauek dira: mano, castro mano, diabla eta castro diabla. Jokalariak bi bola botatzen ditu modalitate bakoitzean. Manon eta diablan bederatzi txirloak erabiltzen dituzte eta castro manon eta castro diablan sei txirlo erabiltzen dituzte. Honela puntuatzen dute manon eta diablan (ikus marrazkiak):

Honela puntuatzen dute manon eta diablan (ikus marrazkiak):

Eraitsitako txirloak:

Eraitsitako txirloak:

resultaría, además de complejo, un pro- ceso excesivamente largo. El juego se inicia con los juegos bajos. Los juegos bajos son los siguientes: mano, castro mano, diabla y castro diabla. El jugador lanza dos bolas en cada una de las mo- dalidades. En la mano y en la diabla utilizan los nueve bolos y en castro mano y en castro diabla seis bolos.

En mano y en diabla se puntúa de la siguiente manera (véanse los dibujos):

Bolos derribados:

Puntos obtenidos:

1, 6 eta 7 (seguir izeneko jokaldia)

3

1, 6 y 7 (jugada denominada seguir)

3

1, 6, 7 eta 2

10

1, 6, 7 y 2.

10

1, 6, 7, 2 eta 5

11

1, 6, 7, 2 y 5.

11

1, 6, 7, 2 eta 8

11

1, 6, 7, 2 y 8.

11

1, 6, 7, 2, 5 eta 8

12

1, 6, 7, 2, 5 y 8.

12

1, 6, 7, 2 eta 3

20

1, 6, 7, 2 y 3.

20

1, 6, 7, 2 eta 4

20

1, 6, 7, 2 y 4.

20

1, 6, 7, 2 eta 9

20

1, 6, 7, 2 y 9.

20

Eraitsi gabe 1, 6 edo 7 geratzen bada, eraitsitako txirloek puntu bana balio izango dute.

Si quedan sin ser derribados el 1, 6 ó 7, los bolos derribados valen un punto cada uno.

Honela puntuatzen dute castro manon eta

En castro mano y en castro diabla

castro diablan

se puntúa de la siguiente manera (véanse los dibujos):

(ikus marrazkiak):

Eraitsitako txirloak:

Eraitsitako txirloak:

Bolos derribados:

Puntos obtenidos:

1, 2, 3 eta 4

10

1, 2, 3 y 4.

10

1, 2, 3, 4 eta 5

11

1, 2, 3, 4 y 5.

11

1, 2, 3, 4 eta 6

20

1, 2, 3, 4 y 6.

20

1, 2, 3, 4, 5 eta 6

40

1, 2, 3, 4, 5 y 6.

40

Eraitsi gabe 1, 2, 3 edo 4 geratzen bada, eraitsitako txirloek puntu bana balio izango dute.

Si quedan sin ser derribados el 1, 2, 3 ó 4, los bolos derribados valen un punto cada uno.

Beheko lau jokoak burutu ondoren, goiko jokoa edo pasaboloan jarduteko txanda du bolariak. Jokalariak patotik jaurtitzen du castroko erdiko hileran dauden hiru txirloetarantz.Txirloak ahalik eta urrunen joan daitezen ahalegindu behar du. Jaurtiketen balioa neurtzeko, badaude erreferentzia batzuk bolatokiko lurrean. Lehen aipaturiko hiru marrak:

hamarreko marra edo real; hogeiko marra edo medio, eta berrogeikoa edo acabado. Horietaz gain, berrogeiko marra baino apur bat urrutiago viga edo langa bat dago, beronen mutur bakoitzean zutoin bat edo velas dituela. Puntuaketari dagokionez, bolariak berrogei puntu edo txirlo egin behar ditu; airez jaurtikitako txirloak marrak gainditu ahala doaz puntuak gehitzen 10, 20 edo 40. Baina horretarako baldintza batzuk badaude:

jaurtitzean, bolariaren oinak ezin du galdu pato aurreko topea; bolak ezin lehengoz lurra jo castroaren barruan, barnean eginez gero calva litzateke eta ez luke balio izango; jaurti ostean, bolak hamarreko marraraino heldu behar du gutxienez, txirloek lortutako puntuazioa ontzat emateko. Hori gertatu ezean, quedada esaten diote eta jokaldiak ez du balio.Azkenik, pasaboloan jaurtikitako txirlo bat ez bada hamarreko marrara heltzen, puntu bakartzat hartuko da.

Tras llevar a cabo los cuatro juegos bajos,

el jugador comienza con el juego alto o

de pasabolo. El jugador lanza desde el pato hacia los tres bolos situados en la

fila central del castro. Ha de intentar que los bolos se alejen lo más posible. Para medir el valor de los lanzamientos existen una serie de referencias en el suelo de

la bolera. Las tres líneas que hemos indi-

cado antes: la línea de diez o real; la línea de veinte o medio, y la línea de cuarenta

o acabado.Además de esas, un poco más

alejada que la línea de cuarenta existe la denominada viga, que a cada una de sus

extremos tiene un poste o velas. En lo que corresponde a la puntuación, el juga- dor ha de alcanzar los cuarenta puntos

o bolos; los puntos se van sumando según

los bolos superan las línea de 10, 20 ó 40. Pero existen una serie de condiciones que hay que cumplir: al lanzar, el pie del

jugador no puede perder el tope delan- tero del pato; la bola no puede tocar el

suelo la primera vez dentro del castro, y

si lo hace, sería una calva y no tendría

valor; tras producirse el lanzamiento la bola ha de llegar como mínimo a la línea de diez para dar por buena la puntuación lograda por los bolos. Si no ocurre de

esa manera a la jugada se le llama quedada

y no tiene valor. Por último, si un bolo

derribado en pasabolo no llega a la línea de diez se contará solamente un punto.

en pasabolo no llega a la línea de diez se contará solamente un punto. Basauriko bolatokia.

Basauriko bolatokia. Bolera de Basauri.

1 Burgos inguruko berrogei kilometroko erradioa duen zirkuluak zehazten du bola joko honen erabilera-eremua: iparraldean, Montorio herriak mugatzen du; hegoaldean, Hortigüela eta Los Jaramillos herriek; ekialdean, Villambistia-k, eta mendebaldean, Villanueva de Argaño herriak. Eskualde honetan laurogeita hamar bat bolatoki omen daude.

2 Hiru probintziatan bakarrik jokatzen dutenez, Espainia mailako txapelketarik ezin ei dute eratu; Espainiako Bolo Federazioaren araudiaren arabera beste probintzia bat gehiago beharko lukete horretarako.

3 2004an berrogeita hamabi lizentzia zeuden eta Basauriko Bolera Nervión Klubarenak ziren.

4 Dirudienez, eta nahiz eta modalitate nagusiak bi izan, beste askoren eragina du Santio Bidearen ondorioz.

Basauriko bolatokia. Bolera de Basauri.

1 La zona de utilización de esta modalidad del juego de los bolos se sitúa dentro de un círculo de un radio aproximado de cuarenta kilómetros, trazado alrededor de la ciudad de Burgos: por el norte, lo limita Montorio; por el sur, Hortigüela y Los Jara- millos; por el este, Villambistia y, por el oeste, Villanueva de Argaño. En esa zona existen aproxi- madamente unas noventa boleras.

2 Según parece, como solamente se practica en tres provincias, no se puede organizar un cam- peonato de España; según la normativa de la Federación Española de Bolos necesitaría otra Federación Provincial más para ello.

3 En 2004 existían cincuenta y dos licencias y eran de la Bolera Nervión Club de Basauri.

4 A pesar de que las modalidades principales sean dos, tiene la influencia de otros muchos estilos debido al tránsito de ideas que supuso el Camino de Santiago.

g h g f 1 3 5 7 4 2 6 9 8 1 e
g h
g
f 1
3
5
7
4
2
6
9
8
1
e
2
6
53
4
2
1
d
3
7
53
a - Pato
2
6
4
b - Losa
1
8
9
c - Castro, zona de bolos
4
d - Línea de 10 o real
3
56
c
e - Línea de 20 o media
2
4
f - Línea de 40 o acabado
1
g - Vela
h - Viga
b
Juego de abajo
1 - Mano
2 - Castro mano
3 - Diabla
a
4 - Castro diabla
MUZKIZ ABANTO ZIERBENA SANTURTZI URTUELLA TRAPAGA BARAKALDO Cachete-ra
MUZKIZ
ABANTO ZIERBENA
SANTURTZI
URTUELLA
TRAPAGA
BARAKALDO
Cachete-ra

Bola joko hau Enkarterriko Meatzaldean baino ez dute jokatzen. Gaur egun, Muzkizen,Abanto-Zierbenan, Santurtzin, Urtuellan,Trapagaranen eta Barakaldon daude bolatokiak edo carrejoak. Lehengo garaian, zaletasun ikaragarria egon zen era honetara jokatzeko, eta, hartara, hamarnaka bolatoki egon dira eskualde honetan 1 .Askotan, garia eultzitzeko larrainak aprobetxatzen zituzten joko zelai gisara. Egun, bederatzi bolatokitan egiten dituzte lehiaketa ofizial guztiak:

Euskadiko Txapelketa, Beteranoen Txapelketa, Gaztetxoena eta abar. Cachete eraren jatorriaren inguruan zenbait iritzi daude kontraesanean. Bertakoek, euren aurrekoei entzunda diotenez, beti jokatu izan dute Cachete erara. Modalitate hau harrigarria da, ez baitu inguruetako bola jokoekin inolako antzekotasunik; bai, ordea,Asturias, Leon eta Galiziako zenbait bola jokorekin 2 . Bertan utziko dugu auzia oraingoz.

Ezaugarri nagusienetako bat txirloen (sei edo lau) itxura da, bola baten antzekoak baitira, baina poloetatik lauak, tacoan egonkorrak izan daitezen. Beste berezitasun bat joko zelaia edo carrejoa da: zirkulu erdiko landa bat da, non

Juego de bolos a Cachete

Esta modalidad del juego de bolos se practica solamente en la zona minera de las Encartaciones.Actualmente existen boleras o carrejos en Muzkiz, Abanto-

Zierbena, Santurtzi, Ortuella,Trapagaran

y Barakaldo. Antiguamente existió una

gran afición a este juego y se sabe que en la zona había decenas de boleras 1 .

Muchas veces aprovechaban como can-

cha las eras que se utilizaban para trillar

el trigo.Actualmente todas las competi-

ciones oficiales se llevan a cabo en nueve boleras, esto es, el Campeonato de Euskadi, el Campeonato de Veteranos,

el

Campeonato de Juveniles, etc. Sobre

el

origen de la modalidad de cachete hay

varias teorías que se contradicen. Los naturales de esa zona mantienen que, según han oído siempre a sus mayores, antaño ya se jugaba a cachete. La moda- lidad en sí es impresionante, ya que no mantiene ninguna semejanza con otras modalidades de bolos de la zona. En cambio, sí que se asemeja o otros juegos de bolos practicados en Asturias, León

o Galicia 2 . De momento nosotros vamos

a dejar las cuestiones del origen como están.

Una de las características principales es

la forma de los bolos (seis o cuatro), ya

que son semejantes a una bola, pero planos en los polos para que permanez- can estables en el taco. Otra de las

características diferenciadoras reside en

la cancha de juego o carrejo: es una campa

semicircular, en la que se dibujan dos líneas concéntricas.Vamos a proceder

a describir los elementos de la bolera

uno a uno. Existe un bloque de piedra

o de cemento inclinado, desde donde

el jugador lanza la bola, y al que se denomina tire. A casi seis metros se encuentran el pozo y el taco. El ayudante del jugador -armador- o el mismo jugador meterán los bolos en el agua, e incluso

agerian diren bi marra zentrokide taxutzen baitira. Noan bolatokiko elementuak banan banan azaltzera. Tire izenekoa da bolariak bola jaurtitzen dueneko harrizko edo zementuzko bloke makurtuxea. Ia sei metrora, ur putzua eta tacoa daude. Bolariaren laguntzaileak -armador- edo bolariak berak uretan sartuko ditu txirloak, baita tacoa busti ere; ondoren, txirloak tacoaren gainean kokatuko ditu. Tacoa, gehien bat, haritz egurrezko enbor zati batez egina da; tacoaren goiko planoa pixka bat makurtuta egoten da bolaria dagoen aldera, txirloak hobeto ikusteko eta jaurtiketa errazteko. Tacoaren gainean txirloak jartzen dira. Sei txirlo ipini ohi dituzte, buruz beherakoV baten itxuraz. Beste batzutan, berriz, bakarrik lau txirlo jartzen dituzte, eta, era horretan, lehen marra gainditzeko aukera gehiago izaten da. Joko honetan erabiltzen diren bolek ez daukate zulorik -eskubarrurik-, eta hiru kilo eta erdi eta lau kilo bitarteko pisua izan behar dute. Gaur egun, ontzigintzan erabiltzen den guaiacán zuraz egiten dituzte, haritza baino gogorragoa delako.Txirloek edo boloek kilo bat inguru pisatu, eta bost cm-ko oina eta bederatzi cm-ko garaiera izaten ohi dute.

Jokoan, funtsean, hau egin behar da:

bolarekin txirloak gogor joz, ahal denik eta urrunera bidaltzea. Hauexek dira

gogor joz, ahal denik eta urrunera bidaltzea. Hauexek dira mojarán el taco ; después colocarán los

mojarán el taco; después colocarán los

bolos encima del taco. El taco suele estar,

la mayoría de las veces, formado por un

pedazo de tronco de roble. El plano superior del taco se encuentra un poco inclinado hacia al lado del jugador, para que éste vea mejor los bolos y para facilitarle el lanzamiento. Se colocan los bolos encima del taco. Se suelen colocar seis bolos, en la forma de unaV invertida. Otras veces, en cambio, solamente co- locan cuatro bolos y, de esa manera, suele haber más probabilidades de su- perar la primera línea. Las bolas que se utilizan en este juego no tienen agujeros

-son de palma- y han de pesar entre tres kilos y medio y cuatro kilos.Actual- mente se realizan en una madera que se utiliza en la construcción naval, en madera de guaiacán, pues es más dura que la de roble. Los bolos pesan alrede- dor de un kilo, suelen tener una base de 5 cm. y una altura de 9 cm.

El juego consiste, básicamente, en golpear

fuertemente los bolos con la bola y

enviarlos lo más lejos posible. Las reglas

y las jugadas más habituales son las

posible. Las reglas y las jugadas más habituales son las San Fuenteseko bolatokia. (Gallarta). Bolera de

San Fuenteseko bolatokia. (Gallarta). Bolera de San Fuentes. (Gallarta).

araurik eta jokaldirik arruntenak:bolariak, oin batez tirea zapalduz jaurti behar du bola. Jokaldi batean txirloen puntuak zenbatzeko, bolak lehenengo marra

siguientes: el jugador ha de lanzar la bola pisando con un pie el tire. Para que en una jugada se puedan contabilizar los puntos de los bolos, la bola ha de superar

gainditu behar du, bestela chorra edo

la

primera línea, si no lo hace será chorra

blanca baita. Bolak lehenengo marra

o

blanca. Cuando la bola ha superado la

(tacotik 10 metrora dago) gaindituta, txirloak zenbatuko dira; hain zuzen, lehen marra gainditu duen txirlo bakoitzeko, puntu bat zenbatuko da, eta bigarren marra (tacotik 18,5 metrora dago) gainditu duen txirlo bakoitzeko bi puntu zenbatuko dira. Partiduak berrehun edo hirurehun puntura izan ohi dira.

primera línea (se encuentra a diez me- tros del taco) se contabilizarán los bolos; por cada bolo que ha superado la pri- mera línea se contará un punto y, por cada bolo que haya superado la segunda línea (está a 18,5 metros del taco) dos puntos. Los partidos se juegan a dos- cientos o a trescientos puntos.

1 Enrique Ibabek eta Juana Lujanbiok, cachete jokoaz egin zuten lan erabat apartekoan (ikusi bibliografia), desagertu diren hirurogeita bi bolatoki aipatu dituzte.

1 En el trabajo excepcional que llevaron a cabo Enrique Ibabe y Juana Lujanbio sobre el juego de cachete (véase la bibliografía), citan sesenta y dos boleras que han desaparecido.

2 Bola jaurtitzeko eragatik -a cachete izenekoa-, Asturiasko bolos de Navia, bolos de Cangas del Narcea edo Kantabriako Pasabolo de losa dakarzkigu gogora modalitate honek. Joko zelai semizirkularrak, marrak eta guzti, bolo maragatoren antz handia du.

2 Según la manera de lanzar la bola -denominada a cachete - con esta modalidad nos vienen a la memoria los bolos de Navia y bolos de Cangas del Narcea de Asturias, o el pasabolo de losa de Cantabria. La cancha de juego semicircular, in- cluidas sus líneas, son muy similares al bolo maragato.

San Fuenteseko bolatokia. (Gallarta). Bolera de San Fuentes. (Gallarta).

c a b d e c b a
c
a
b
d
e
c
b
a

a - Tirea

b - Putzua

c - Takoa

d - 1. marra edo pudre

e - 2. marra edo pudre

NATXITUA BEDAROA
NATXITUA
BEDAROA
NATXITUA BEDAROA Ea aldekoa Desagertzeko zorian dagoen modalitatea dugu hau. Gaur egun, nik dakidala, bi bolatoki

Ea aldekoa

Desagertzeko zorian dagoen modalitatea dugu hau. Gaur egun, nik dakidala, bi bolatoki baino ez dira gelditzen, biak Ea udalerrian. Horietako bat Natxituan dago, baina oholez estalia dute eta herriko biltoki bezala erabiltzen dute. Bestea Bedaroan dago, pilotalekuaren ondoan eta herriko jatetxearen azpian. Bolatoki polit honek leihotzar batzuk ditu ezkerreko alboan, eta hortik itsas aldeko ikuspegi ederra mirets daiteke. Bedaroan, jaietan jokatzen dute, gazteek egindako ahaleginei esker; baina nago jokatzeko arauak murriztu edo eskastu egin direla. Modalitate honetako beste bolatoki desagertu batzuen berri izan dutAtxosten,Ereñon bertan eta Gabikan. Horrek adierazten digu joko mota hau askoz zabalduago egon zela. Noraino ote? Agian Gernikaraino hedatu ote zen jokatzeko era hau? Ikergai interesgarria.

Joko honetan txirloak eraitsi egin behar dira, bederatzi handi eta txiki bat.Txirlo handiek berrogeita bost cm dituzte luzeran, eta txikiak aurrekoen erdia baino gutxixeago. Bolak eskuzulokoak dira, hau da, bi zulo dauzkate eskuko bost atzamarrez oratzeko. Bola handienak zortzi kilo pisatzen du. Bolatokia oholez mugatua dago eta, jokatzeko lur zelaia, bertako behegainetik hogeiren bat zentimetro beherago dago. Hogeita hiru

Bedaroako bolatokia. (Ea). Bolera de Bedarona. (Ea).

Juego de la zona de Ea

Se trata de una modalidad que se en- cuentra en peligro de extinción.Actual- mente, según los datos que obran en mi poder, solamente quedan dos boleras, en el municipio de Ea. Una de ellas está en Natxitua, pero se encuentra tapada con tablas y se utiliza como lugar de reunión en el pueblo. La otra se encuen- tra en Bedaroa, junto al frontón y debajo

del restaurante del pueblo. Esta preciosa bolera tiene unos grandes ventanales en su lateral izquierdo, desde los cuales

se puede apreciar el marco incomparable

del mar. En Bedaroa juegan en fiestas

gracias al esfuerzo que han realizado los jóvenes del lugar, pero sospecho que las reglas se han ido relajando y reduciendo

o han ido despareciendo. He tenido

noticias de otras boleras, hoy desapare- cidas, para practicar esta modalidad, por ejemplo las que existían en Atxoste, en

el mismo Ereño y en Gabika. Eso nos

demuestra que este juego estuvo mucho más extendido. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Quizá se extendió hasta Gernika esta modalidad del juego? Se trata de un tema interesante a investigar.

llegaba? ¿Quizá se extendió hasta Gernika esta modalidad del juego? Se trata de un tema interesante

metro eta erdi eskas ditu luzean, eta metro bat eta hirurogeita hamahiru zentimetro zabalean. Bolariak hiru metroko eremua du bola jaurtitzeko. Hor, behegaina laprast ez egiteko gaiaz egina dago, gainerakoa lurrezkoa da. Aurrera, ia lau metroko ohola dago, bolak jo behar duena, jaurtiketa ontzat emateko. Eta bolatokiko beste muturrean -topetik metro batera- hiru oholtxu edo lata daude, txirloak gainean jartzeko. Txirloak hirunaka kokatzen dituzte hiru ilaretan.

Jokatzeko arauei dagokienez, erremonteko modalitateekiko antza du, logikoa denez, batez ere puntuaketan. Jokalariak hiru bola jaurti ohi ditu. Bolak

En este juego hay que derribar los bolos, nueve bolos grandes y uno pequeño. Los bolos grandes tienen una longitud de cuarenta y cinco cm. y el pequeño algo menos de la mitad. Las bolas son de agarradera o llave, tienen dos agujeros para agarrar la bola con los cinco dedos. La bola más grande pesa ocho kilos. La bolera se limita por medio de tablas y la cancha de juego se encuentra veinte centímetros más baja que su suelo. En cuanto a la longitud es casi de veintitrés metros y medio y su anchura es de un metro y setenta y tres centímetros. El jugador tiene un espacio de tres metros para lanzar la bola. En esa zona el suelo está fabricado de un material que no desliza, el resto es de tierra. Más adelante

a b c a - Topea b - Birlo txikia c - Hasierako oholia
a
b
c
a - Topea
b - Birlo txikia
c - Hasierako oholia

hasierako ohola jo behar du, bestela, lurra jo ez gero, bolaren abiada asko moteldu eta nekez helduko litzateke txirloetaraino.Txirlo txikiak bost puntu balio ditu eta handiek puntu bana. Beraz, bolariak beti txikia hartu behar du jomugatzat.Txirlo txiki hau beste txirloen aurrean jartzen da, ezkerrean, erdialdean edo eskuinean. Jaurtitako bolak atzeko topea jo behar du bola ona izateko, topea joz gero, bost puntu batuko ditu jokalariak.Topea jo ondoren bolak bota ditzakeen txirloek ere balioa dute.

jo ondoren bolak bota ditzakeen txirloek ere balioa dute. hay una tabla de casi cuatro metros,
jo ondoren bolak bota ditzakeen txirloek ere balioa dute. hay una tabla de casi cuatro metros,

hay una tabla de casi cuatro metros, que es donde ha de pegar la bola para que se dé el lanzamiento por bueno. En la otra parte de la bolera -a un metro del tope- hay tres tablillas o latas, para colocar encima los bolos. Los bolos se colocan en tres filas de tres.

En lo que respecta a las normas del juego, se parece a la modalidad de re- monte, como es lógico, y sobre todo en lo correspondiente a la puntuación. El jugador suele lanzar tres bolas. La bola ha de pegar en la tabla del inicio; de otro modo, si pega en la tierra, la velocidad de la bola se frena mucho y difícilmente llega hasta los bolos. El bolo pequeño vale cinco puntos y los bolos grandes valen un punto cada uno. Por lo tanto,

la referencia para el jugador ha de ser

siempre el bolo pequeño. Este bolo pequeño se coloca delante del resto de los bolos, en la izquierda, en el centro

o en la derecha. La bola lanzada ha de

pegar en el tope trasero para ser buena;

si pega el tope al jugador se le dan cinco puntos. Los bolos que puede derribar

la bola tras pegar en el tope se conside-

ran válidos.

derribar la bola tras pegar en el tope se conside- ran válidos. Bedaroako bolatokia. (Ea). Bolera

Bedaroako bolatokia. (Ea). Bolera de Bedarona. (Ea).

QUADRA

LUIANDO GARDEA AGIRRE OKONDO LARRAZABAL TERTANGA LAUDIO KEXAA ARAKALDO BEOTEGI IBARRA ARTZINIEGA
LUIANDO
GARDEA
AGIRRE
OKONDO
LARRAZABAL
TERTANGA
LAUDIO
KEXAA
ARAKALDO
BEOTEGI
IBARRA
ARTZINIEGA

Erremontea edo Aiarako bola jokoa

Gaur egun, batez ere Aiara eskualdean 1 jokatzen dute joko era honetan. Gure probintzian hiru bolatoki gelditzen dira bakarrik:Arakaldon, Orozkon eta Gueñeseko La Cuadra auzoan.Tertangan ere eraiki berri dute bolatoki polit bat baina herrixka hau, orain,Amurrio udalerriaren barruan dago. Bizkaian, erremontea galtzeko arrisku handia dago; izan ere, bertako jaietan baino ez baitute jokatzen.Aiaran, ordea, txapelketa asko jokatzen dute, eta gazteen artean zaletasunak bizirik dirau. Bizkaian, Gerra Zibilaren garaian eta hurrengo bi hamarkadetan asko jaitsi zen bola joko honekiko zaletasuna eta hainbat bolatoki galdu ziren Enkarterrin 2 , Zallan, Arangurenen, Güeñesen, Sodupen, Gordexolan 3 eta Kastrexanan, eta baita Orozko aldean 4 ere. Modalitate honek zerikusi handia dauka Zornotza aldekoarekin, bai jokatzeko moduan, bai bolatokietan, bai erabiltzen duten materialetan ere. Bolatoki edo carrejo edo boladera hauek hogei eta hogeita

Remonte o juego de bolos de la comarca de Ayala

Actualmente se juega a esta modalidad sobre todo en la comarca de Ayala 1 . En

lo que corresponde al territorio vizcaino quedan solamente tres boleras en Arakal- do, en Ibarra de Orozko y en el barrio La Quadra de Güeñes. Recientemente han construido una bonita bolera en Tertanga, pero este pueblo actualmente depende de Amurrio (Araba). En Bizkaia es patente el riesgo de desaparición del remonte y, de hecho, solamente se juega en las fiestas de los lugares que hemos indicado. En cambio, en la comarca de Ayala se juegan multitud de campeonatos

y la afición continúa viva entre los jóve- nes. En Bizkaia descendió mucho la afi- ción por esta modalidad de los bolos después de la Guerra Civil y en las posteriores dos décadas desaparecieron cantidad de boleras en Encartaciones 2 , Zalla, Aranguren, Güeñes, Sodupe, Gordexola 3 , Kastrexana, y también en

la zona de Orozko 4 . Esta modalidad está

muy relacionada con la de la zona de

Zornotza, tanto en lo que corresponde

a la manera de jugar y a las boleras

como a los materiales utilizados. Las boleras, carrejos o boladeras suelen tener una longitud de entre veinte y veintiocho metros y una anchura que suele oscilar entre los tres metros y medio a los cuatro metros y veinte centímetros. El suelo de la bolera suele ser de tierra arcillosa y no es plano. A ambos lados el suelo hace un remonte o un pequeño desnivel, lo mismo que desde la losa de los bolos hasta el tronco del final. Con el paso del tiempo el desnivel de ambos lados se ha ido pronunciando y, en lugar de la arcilla originaria, se utiliza madera. Es más, hoy en día el suelo de algunas boleras es totalmente de madera, ex- ceptuando la losa.

zortzi metro arteko luzera izaten dute, eta zabalera hiru metro eta erditik lau metro eta hogei zentimetrora bitartekoa izaten da. Bolatokiko behegaina buztin- lurra izaten da, eta ez da zelaia.Albo bietan, erremontea edo aldats-gora egiten du behegainak; berdintsu txirloetako harlauzatik atzeko enborreraino. Denboraren poderioz, albo bietako aldatsak gero eta pikoagoak egin dituzte, eta jatorrizko buztinaren ordez, zura erabiltzen dute.Are gehiago, gaur egun, bolaleku batzuetako behegaina egurrezkoa da guztiz, harlauza izan ezik.

Bolalekua lau aldetan banatzen da:

-Bolariak jaurtitzeko aldea: gehienez bost metro luzeko leku zelaia da, bolariak abia hartu eta bola arraseran jaurtitzekoa.

-Bolak jira-biraka ezkerreko zein eskuineko aldats-goran egiten duen ibilbideko aldea.

-Harlauzako aldea: alde horretan, txirloak eraisten ditu bolak joaterakoan.

-Azken aldats-gora, harlauzatik toperainokoa, bolak enborra jo ostean, bueltan, txirlo puntuagarri gehiago bota ohi ditu.

Modalitate honetan bederatzi txirlo handi eta txirlo txiki 5 bat erabiltzen dituzte eraisteko. Ohi bezala, txikiak -bolinchín, cuatro, txikerra, chiquito- agintzen du jokaldia, bera baita gehien balio duena, hain zuzen, lau puntu. Bolak eskuzulokoak dira,eta hogeita zortzi eta hogeita hamabi zentimetro tarteko diametroa izan behar dute. Pisuari dagokionez, zortzi eta hamalau kilo artekoak erabili ohi dituzte, baina batzuetan bola handiagoekin jokatzen dute. Joko honetan, bolariak trebea izan behar du, ahalik eta txirlo gehien eraisteko. Horretarako, bola gurpilez jaurti, eta aldatsean egin beharreko bidea egindakoan txirlo txikiaz

La bolera tiene cuatro partes:

- La zona de lanzamiento: Suele tener como máximo cinco metros y se trata de una zona llana, en la que el jugador coge carrerilla y lanza la bola rodando.

- La zona del recorrido de la bola, que se puede desarrollar tanto por una pendiente como por la otra.

- La zona de la losa: en esta parte la bola percute con los bolos y los derriba.

- La última zona de pendiente, que dis- curre desde la losa hasta el tope. La bola después de chocar contra el tron- co vuelve y derriba algunos bolos que quedan de pie.

a - Tope o madero b - Colocación inicial del txikito c - Remonte

a c b c c
a
c
b
c
c

gain txirlo handiak ere bota behar ditu; bolak, itzultzeko bidean, eraisten dituen txirloak ere puntuagarriak dira.

Modu honi lotutako beste berba 6 batzuk aipatuko ditugu: armar edo plantar:

harlauzan txirloak ipintzea; birlar: txirlo batek beste bat eraisten duenean; calva:

bolak, ezarrita dagoen eremutik kanpo jotzen duenean; campa edo finca: bola, txirlo multzoaren albo batetik igarotzen denean txirlorik bota gabe; mudar: txirlo txikia harlauzako beste leku baten kokatzea; mojados: txirlo guztiak eraitsiz gero, hamazortzi puntuko jokaldia egin daitekeen jokatzeko era; secos: txirlo guztiak eraitsiz gero, hamahiru puntuko jokaldia egin daitekeen jokatzeko era; eta txipoak: txirloak jartzeko harlauzan dauden bederatzi zulotxoak.

En esta modalidad se utilizan, para su derribo, nueve bolos grandes y un bolo pequeño 5 . Como suele ser habitual, el bolo pequeño -bolinchín, cuatro, txikerra, chiquito- manda en la jugada, ya que es el que más puntúa, con cuatro puntos. Las bolas son de las de agarradera y han de tener un diámetro entre veintiocho y treinta y dos centímetros. En lo que respecta al peso se suelen utilizar bolas de entre ocho y catorce kilos, a pesar de que a veces se juega con bolas aún mayores. En este juego el jugador ha de ser muy hábil y diestro para derribar el mayor número posible de bolos. Para ello ha de lanzar la bola con efecto y tras hacer la bola el recorrido por la zona de pendiente, además del bolo pequeño, ha de derribar los grandes. Los bolos que derribe la bola en su

pequeño, ha de derribar los grandes. Los bolos que derribe la bola en su Arakaldoko bolatokia.

Arakaldoko bolatokia. Bolera de Arakaldo.

1 Arabako ipar-mendebaldeko eskualdea da: Laudio, Okondo, Kexaa, Artziniega, Luxaondo, Amurrio…

2 VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás; Derecho consuetudinario de Vizcaya. 1901. 222. or.:

“Hiriburutik hurbilen dauden Enkarterrietako aldean, hau da, Zallan, Guenesen eta Gordexolan gertatzen den bezala, denbora pasa hauek daude, hain zuzen ere bederatzi bolo eta enboqueetarako beste bat txikiagorekin egiten diren joko estalietan, eta abiada txikia hartu eta gero botatzen da 15 ”

eta 20 libra artean egoten den bola handia

3 KASTAÑABAKOTXA taldea; El Gordejuela de antaño. 2.000. 41-44. or. Modalitate honetako hamazortzi bolatoki aipatzen dira.

4 OJÁNGUREN IRALAKOA, Pedromari; Desagertutako lau bolatokiren berri eman digu. Horietaz gain, beste bi izan ziren Zaloako Andra Mari baselizan eta Goikouriako Baselizan. ARREGI AZPEITIA, Gurutzi; Ermitas de Bizkaia.

5 Txirlo txikiak hogeita lau cm-ko luzera dauka eta lau cm eta erdiko zabalera. Handiek berrogeita bost cm-ko luzera daukate, eta bost cm-ko zabalera (La Quadrako bolatokiko txirloak).

6 Honen inguruko datu gehiago jakiteko, ikusi AVNIA. 6. zk., 15-18 or.

datu gehiago jakiteko, ikusi AVNIA. 6. zk., 15-18 or. La Quadrako bolatokia. (Güeñes). Bolera de La

La Quadrako bolatokia. (Güeñes). Bolera de La Quadra. (Güeñes).

retroceso también se valoran.Vamos a

citar algunos de los términos 6 relaciona- dos a esta modalidad, como, por ejemplo:

armar o plantar, que es poner los bolos en la losa; birlar, cuando un bolo derriba a otro; calva, cuando la bola pega fuera de la zona acotada; campa o finca, cuando la bola discurre junto al grupo de bolos pero no los derriba; mudar, cuando se coloca el bolo pequeño en otro lugar

lugar de la losa; mojados, cuando se derriban todos los bolos, dentro de una modalidad donde en una jugada se pue-

den conseguir como máximo dieciocho puntos; secos, también derribando todos los puntos pero en una jugada puntuada con trece puntos, y los txipos, los nueve

agujeritos de la losa para colocar los bolos.

1

Es una zona del noroeste de Araba: Laudio, Okon-

do, Kexaa, Artziniega, Luxaondo, Amurrio…

2

3

4

5

6

VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás; Derecho consuetu-

dinario de Vizcaya. 1901. pág. 222: “En la parte de las Encartaciones más próximas a la capital, como sucede en Zalla, Güeñes y Gordejuela, tiene lugar estas distracciones en juegos cubiertos de nueve bolos, y el otro más pequeño para los emboques, y se tira tomando una pequeña carrera

marcha con voluminosas bolas que pesan de ”

KASTAÑABAKOTXA taldea; El Gordejuela de anta- ño. 2.000. pág. 41-44. Se citan dieciocho boleras de esta modalidad.

OJÁNGUREN IRALAKOA, Pedromari; Nos da noti- cias sobre cuatro boleras ya desaparecidas. Ade- más, existieron dos más: una en la ermita de Andra Mari de Zaloa y otra en la ermita de Goikouria. ARREGI AZPEITIA, Gurutzi; Ermitas de Bizkaia.

El bolo pequeño tiene una longitud de veinticuatro

o

15 a 20 libras

cm. y una anchura de cuatro cm. y medio. Los grandes una longitud de cuarenta y cinco cm. y una anchura de cinco cm. (La Quadrako bolatokiko txirloak).

Para conocer más palabras de este ámbito véase AVNIA. 6, pág. 15-18.

VILLANO PORTUGALETE TRESNO DE LOSA SESTAO LASTRA DE TEZA BARAKALDO QUINCOCES DE YUSO SAN LLORENTE
VILLANO
PORTUGALETE
TRESNO DE LOSA
SESTAO
LASTRA DE TEZA
BARAKALDO
QUINCOCES DE YUSO
SAN LLORENTE
LAUDIO
BILBAO
OTEO
ETXEBARRI
CASTRESANA

Hiru oholtzar

Modalitate hau, jatorriz, Burgosko iparraldekoa da, Merindades 1 izeneko eskualdekoa. Bizkaiko hiri industrializatuetara migratu zutenean ekarri zuten hangoek. Honako leku hauetan ditugu bolatokiak: Portugaleten, Sestaon, Barakaldon, Bilbon, Basaurin eta Laudion (Araba). Nahiko ondo dirau modalitate federatu honek 2 : kategoria guztietako lehiaketak ditu, bolari federatu kopuru polita dauka beste modalitate batzuen aldean, eta zaletuak bolatokiak modernizatzen aritu dira.

Bola joko honetan txirloak eraitsi egin behar dira. Bederatzi txirlo handi hirunaka ipini behar dira hiru oholtzarren gainean -gaur egun, oholtzarrak erabili beharrean, burdinazko xaflak jartzen dituzte-. Badago beste txirlo txiki bat, hamargarrena, miko edo cuatro deitutakoa (cuatro deitzen zaio lau puntu balio dituelako.Txirlo handiek, berriz, puntu bana balio dute, erdi-erdiko txirloa izan ezik, horrek bi puntu balio ditu eta). Mikoa non kokatzen duten, harako efektuaz jaurti behar du bolariak bola. Ohiko jokoan mikoa bi lekutan jartzen dute eta bi bola botatzen dira miko

Tr es tablones

Esta modalidad procede originariamente del norte de Burgos, de la llamada co- marca de las Merindades 1 . Los habitantes de esa comarca la trajeron a Bizkaia cuando emigraron a las zonas industria- lizadas de nuestro Territorio. Existen boleras en:Portugalete,Sestao,Barakaldo, Bilbao, Basauri y Laudio (Araba). Esta modalidad federada se mantiene bastante bien en la actualidad 2 : se llevan a cabo competiciones en todas las categorías, conserva un considerable número de jugadores federados comparado con otras modalidades, y sus aficionados han modernizado las boleras muy satisfacto- riamente.

En esta modalidad del juego se han de derribar los bolos. Se trata de nueve bolos grandes, que se han de colocar en grupos de tres sobre el tablado -actualmente en lugar de tablas se suelen instalar láminas de hierro-. Hay otro bolo pequeño, el décimo, denominado mico o cuatro (se le llama cuatro porque son cuatro los puntos que vale). Los bolos grandes, en cambio, valen un punto cada uno, excepto el bolo central, cuyo valor es de dos puntos. Según dónde se coloca el mico se ha de lanzar la bola con un determinado efecto. En el juego tradicional suelen colocar el mico en dos lugares y se lanzan dos bolas por cada mico. En los campeonatos oficiales también suele colocarse el mico en dos lugares pero lanzan cuatro bolas por cada uno de ellos. Si se desea prolongar el juego se puede colocar el mico en tres, cuatro, cinco… lugares. En este juego el jugador, tras lanzar dos bolas, tendrá que lanzarlas también desde la otra parte de la bolera, y a eso se le llama birlar.

Las boleras antiguas, las de la comarca de las Merindades, tenían suelo de tierra.

bakoitzeko. Lehiaketa ofizialetan ere bi lekutan kokatzen dute mikoa, baina lau bola jaurtitzen dituzte bakoitzean. Jokoa luzatu nahi bada mikoa hiru, lau, bost… lekutan jarri daiteke. Joko honetan, bolariak, bi bola jaurti ostean, bolatokiko beste aldetik ere bota beharko ditu berriro; eta horri birlatu deritzote.

Antzinako bolatokiek, Merindades ingurukoak, lurzorua zuten; gaur egunekoek,berriz, zementuzkoa edo dute behegaina. Bolatokiak hogeita hamar metro luze eta sei metro zabal izaten dira. Horma batek mugatzen du joko zelaia, bolak eta txirloak kanpora joan ez daitezen. Joko zelaiaren erdialdean (zona de bolos), lehen aipatutako hiru oholtzarrak ezartzen dira, modu paraleloan. Joko zelaiaren mutur batetik (cas de tiro), bolariak airez botako du bola erdiko kalera edo txirlo ilarara, eta saiatuko da, bolari emandako gurpilez, mikoa ere erasten. Jaurtitako bolak hiru oholtzarren aurreko marra gainditu behar du airez, eta, gero, beste alderaino heldu ere. Izan ere, hori egin ezean, morra egingo du, eta jaurtiketak ez du baliorik izango. Jokaldiaren bigarren zatian, bolariak bola gelditu den lekutik (cas de birle) bota behar du berriro aurrean duen txirlo ilararantz, baina, oraingoan mikoa ez dagoela. Zula da oholtzar baten barruan jausten den bola, betiere, cas de birle-raino heltzen ez bada. Blanca da oholtzar baten ingurura jausten den bola, baina txirlo bat ere erasten ez badu. Morraren, zularen eta blancaren kasuetan jaurtiketa baliogabetu egiten da, eta jokalariak ez du berriz jaurtitzeko eskubiderik izaten.

Bolak eskuzulokoak dira, 28 cm-ko diametroa izaten dute.Txirlo handiek 40 cm inguru dituzte luzean eta txirlo txikia 20 cm-ko luzerakoa da. Gaur egun, txirlo handiak plastiko gogorrez eginak dira eta luzaro diraute.

Las actuales, en cambio, tienen suelos de cemento o de otros materiales simi- lares. Las boleras suelen tener una lon- gitud de treinta metros y una anchura de seis metros. La cancha de juego está delimitada por una pared, para que las bolas y los bolos no se salgan del recinto. En la zona media de la cancha (zona de bolos), se colocan los tres tablones que se han citado anteriormente, de manera paralela. Desde uno de los extremos de la cancha (cas de tiro), el jugador lanza la bola al aire, hacia la calle central o fila central de los bolos y se esforzará, con el efecto dado a la bola, en derribar también el mico. La bola lanzada ha de superar por el aire la línea delantera de los tres tablones y, después, ha de llegar hasta el otro extremo. De hecho, de no producirse de esa manera, será morra y

el otro extremo. De hecho, de no producirse de esa manera, será morra y Basauriko bolatokia.

Basauriko bolatokia. Bolera de Basauri.

1 Eskualde honetan bolatoki asko gelditzen dira, eta gehienak elizaren ondoan eta eguteran egoten dira. Bilbotik kilometro gutxira ditugu Merindades izeneko paraje ikusgarriak: Merindad de Losa, Merindad de Castilla Vieja, Merindad de Sotoscueva, Merindad de Cuesta Urria…

2 Bola Jokorako Euskal Federazioan zazpiehun lizentzia baino gehiago zeuden 2004. urtean. Bizkaian klub hauek zeuden : San Vicente- Barakaldo, CB Begoña, San Roque-Portugalete, El Jaro-Bilbao Sur, SB Sestao, Balejo-Cruces, CB Basauri eta Torre Urizar.

c b a
c
b
a

a - Cas de tiro

b - Mico

c - Cas de birle

el lanzamiento no tendrá valor. En la segunda parte de la jugada el jugador ha de lanzar la bola de nuevo, hacia la fila de bolos que tiene delante, pero desde el lugar en el ha quedado ante-

riormente (cas de birle) y esta vez sin que haya mico. La bola que cae dentro de un tablón es zula, siempre que no llegue hasta el cas de birle. Es blanca la bola que cae cerca de uno de los tablo- nes y que no derriba ningún bolo. En los casos de morra, zula y de blanca el lanzamiento queda sin valor y el jugador

no tiene derecho a lanzar más veces.

Las bolas son de las de agarradera o

llave y suelen tener un diámetro de 28 cm. Los bolos grandes tienen una longi- tud aproximada de 40 cm y el bolo pequeño de 20 cm. Actualmente los bolos grandes suelen ser de un plástico duro y son muy duraderos.

1 En esa comarca existen muchas boleras y, la mayoría de ellas, situadas junto a las iglesias y en lugares soleados. La comarca de Merindades está a pocos kilómetros de Bilbao y cuenta con zonas verdaderamente espectaculares: Merindad de Losa, Merindad de Castilla Vieja, Merindad de Sotoscueva, Merindad de Cuesta Urria…

2 En la Federación Vasca de Bolos había en 2004 más de setecientas licencias. En Bizkaia están los siguientes clubes: San Vicente-Barakaldo, CB Begoña, San Roque-Portugalete, El Jaro-Bilbao Sur, SB Sestao, Balejo-Cruces, CB Basauri y Torre Urizar.

Sur, SB Sestao, Balejo-Cruces, CB Basauri y Torre Urizar. Balejo-Gurutzetako bolatoki desagertua. (Barakaldo). Bolera

Balejo-Gurutzetako bolatoki desagertua. (Barakaldo). Bolera desaparecida de Balejo-Cruces. (Barakaldo).

MUTRIKU ELGOIBAR SORALUCE ONDARROA GOROZIKA ZABALETA LARRUSKAIN EIBAR ELGETA ARRASATE SANTUTXU ERMUA AMALLOA
MUTRIKU
ELGOIBAR
SORALUCE
ONDARROA
GOROZIKA
ZABALETA
LARRUSKAIN
EIBAR
ELGETA
ARRASATE
SANTUTXU
ERMUA
AMALLOA
ZALDIBAR
BARINAG A
IRUZUBIETA
GOIERRI
ELORRIO
MALLABIA
ZENGOTITA
MENDIOLA
IURRETA

Kanaleko hiru txirlo

Bizkaiko ekialdean eta Gipuzkoako mendebaldean (Debako arroan) jokatzen duten bola joko mota bat da. Gure lurraldean, Iurretatik ekialderantz eta Elorriotik Ondarroaraino dago hedatua. Elorriotik hegoalderago,Aramaion (Araban) ere jokatzen dute hiru txirlo eran, baina eskuzuloko bola handiago batez. Bi lurraldeetan aritzen direnez, harreman handiagoa da bolari bizkaitarren eta gipuzkoarren artean modalitate honetan besteetan baino. Lizentzia kopuru txikia dago modalitate honetan Bizkaiko Bolo Federakundean, berrogeita hamarretik behera, denak Hiruzubieta klubarenak. Urtero, Bizkaiko hiru txirlo bolo txapelketa jokatu ohi dute. Nire ustez, hiru txirlo era indartsuago dabil Gipuzkoan Bizkaian baino 1 . Bolatokiak hogeita bost metroko

Hiru txirlo común

Se trata de una modalidad practicada en la zona oriental de Bizkaia y en el oeste de Gipuzkoa (en la cuenca del Deba). En lo que corresponde a nuestro territorio está extendida desde Iurreta hacia el este y desde Elorrio hasta On- darroa. Al sur de Elorrio, en Aramaio (Araba), también juegan a hiru txirlo, pero con una bola de agarradera y más grande. Como se juega en ambas pro- vincias, la relación entre los aficionados de esta modalidad es mucho más estre- cha que en las demás modalidades. Las licencias existentes en esta modalidad dentro de la Federación de Bizkaia de Bolos son muy escasas, menos de cin- cuenta, y todas ellas pertenecen al Club Hiruzubieta que anualmente juega el Campeonato de Bizkaia de Bolos en la modalidad de hiru txirlo. Considero que la modalidad de hiru txirlo tiene más vigor y actividad en Gipuzkoa que en Bizkaia 1 . Las boleras suelen tener una longitud de veinticinco metros y una anchura de dos metros y medio, aproxi- madamente. El suelo suele ser de tierra compacta y la bola ha de correr por un canal o calle que hay en el lado derecho. De ahí proviene, precisamente, la máxima dificultad de esta modalidad. Para que la bola vaya por ese recorrido hay que lanzarla con efecto (azpijana emon o gainjana emon). Las boleras de las com- peticiones son cubiertas y están prepa- radas tanto para jugadores diestros como zurdos. Las boleras tienen tres zonas:

- De lanzamiento: el jugador puede lanzar la bola parado (hankageldixan) o to- mando carrerilla 2 . Después la bola debe golpear la tabla 3 , ya que de no hacerlo es ohol-hutsa y los bolos derribados no se contabilizan.

- La zona de recorrido de la bola o pista:

la bola ha de recorrer aproximadamen-

luzera eta bi metro eta erdiko zabalera izaten ditu gutxi gorabehera. Zorua lur xehatua da eta, bolak, eskuin aldeko gorako kanal edo ibilbide batetik joan behar du; hori da, hain zuzen, modalitate honen zailtasunik handiena. Bola, bere bidetik joan dadin, efektuaz jaurti behar da (burpilla emon: azpijana emon eta gainjana emon). Lehiaketako bolalekuak aterpekoak dira, eta bolari ezkerrak zein eskuinak jokatzeko modukoak. Hiru alde dituzte; honako hauek:

- Jaurtitzekoa: bolariak hankageldixan edo abia hartuta bota ahal du bola 2 . Ondoren, bolak ohola joko du 3 , hori egin ezean, ohol-hutsa da eta eraitsitako txirloak ez dituzte balioetsiko.

- Bolaren ibilbidea edo pista: bolak hemeretzi metro inguru korritu behar ditu oholetik hirugarren txirloraino. Pista ezkerreko behegainetik edo kale- tik hamabost-hogei cm gorago dago, eskuinaldean lurrak gorago egiten du.

te diecinueve metros desde la tabla, hasta llegar al tercer bolo. La pista se encuentra quince o veinte centímetros más elevada que el suelo o la calle de su izquierda y por la derecha el suelo está aún más elevado.

- Espacio de los bolos: al final de la pista se colocan los tres bolos, uno detrás del otro con una distancia de un metro. Eso quiere decir que desde el primer bolo al tercero hay una distancia de dos metros.

La labor de colocar los bolos y de de- volver las bolas las realiza el denominado baratero 4 a cambio de una pequeña pro- pina.

Las bolas utilizadas en esta modalidad son de madera de encina y pesan dos kilos. No son totalmente esféricas y tienen dos agujeros para introducir un par de dedos.A pesar de ello se lanzan como si fueran bolas de palma. Los tres bolos -eskua, zilla o erdikoa y guena 5 - son

tres bolos - eskua, zilla o erdikoa y guena 5 - son Goitanako bolatokia. (Mallabia). Bolera

Goitanako bolatokia. (Mallabia). Bolera de Goitana. (Mallabia).

- Txirloen kokalekua: pistaren amaieran jartzen dira hiru txirloak, elkarren segidan metroko aldean; hau da, lehenengo txirlotik hirugarreneraino bi metro daude.

Txirloak jartzeko eta bolak itzultzeko lanak baraterok 4 hartzen ditu saritxo baten truke.

Modalitate honetako bolak arte egurrezkoak dira eta bi kilo pisatzen dute. Ez dira guztiz borobilak, eta zulo bi dituzte, bi atzamar sartzeko; dena dela, jaurtitzerakoan eskubarruko bolak izango balira bezala botatzen dituzte. Hiru txirloak -eskua, zilla edo erdikoa eta guena deiturikoak 5 - arte edo pago egurrez egindako konoak dira, hogeita bat cm-ko luzera eta bost cm-ko oina dituzte.

Jokaldi borobilena 6 edo puntuaziorik handiena duena -hiru puntukoa- hauxe da: bola jaurti, ohola jo, ibilbidetik ez jausi, eta hiru txirloak eraisten dituena.

d c a - Ohola b - Kanala c- Txirloak d - Lastozko fardoa b
d
c
a - Ohola
b - Kanala
c- Txirloak
d - Lastozko fardoa
b
a
- Ohola b - Kanala c- Txirloak d - Lastozko fardoa b a Goitanako bolatokia. (Mallabia).

Goitanako bolatokia. (Mallabia). Bolera de Goitana. (Mallabia).

Ordea, bola ona bada -ohol-huts edo kale egiten ez badu- baina txirlorik botatzen ez badu, orduan, ez du punturik jasotzen, eta jokaldi horri gain-huts deitzen zaio. Zilla edo erdiko txirloa bakarrik zutunik gelditzen denean, erdikuts esaten dute. Bolak bolalekuko atzea jo ostean botatzen dituen txirloek ez dute balio. Bolak jotako txirlo on batek beste txirlo bat eraisten badu, azken honek ere balio du. Bolari bakoitzak bi bola jaurtitzen ditu. Boleta joku honetan posturak ohikoak dira:

-bat, bi edo hiru baietz! -bat, bi edo hiru ezetz! Joko baten parte-hartzaile bik elkarri egiten dioten posturari kontrafabore esaten diote. Beste inoren jokoaz egiten den postura trabes-a da.

1 2003 urteko datuei begira, Bizkaiko Federazioan hogeita hamalau lizentzia baino ez zeuden; Gipuzkoan, ordea, ehun eta hirurogeita zazpi lizentzia zeuden.

2 Bola indar barik, suabe-suabe botaz gero, bolia agindu esaten zaio. Bola indarrean jaurtitzeari bolia bota deritze. Eibarko Hiztegi Etnografikoa.

3 Ohola bi metro da luze, hogei cm zabal eta zortzi cm lodi.

4 Eibarko Hiztegi Etnografikoa.

5 Guk iru txirlogaz jokatzen dogu: eskua, zilla edo

erdikoa ta guena dira eurok (B-markina). Dic. de Retana.

6 Birlua eiñ, jokoan bolo guztiak botatzea.

de Retana. 6 Birlua eiñ , jokoan bolo guztiak botatzea. unos conos realizados en madera de

unos conos realizados en madera de encina o de haya y tienen una longitud de veintiún centímetros y un pie de cinco centímetros.

La mejor jugada 6 o la de mayor puntua- ción -de tres puntos- es la siguiente: se lanza la bola, golpea la tabla, no cae de la pista, y derriba los tres bolos. En cambio, si la bola es buena -no hace ohol- huts o falla- pero no derriba bolos, en- tonces no se le dan puntos y a esa jugada se le llama gain-huts. Cuando solamente

queda en pie el zilla o el bolo central se

le llama erdikuts. No valen y no se con-

tabilizan los bolos derribados por la bola cuando ésta ha chocado contra la parte posterior de la bolera y vuelve. Cuando un bolo válido derribado por la bola

choca y derriba otro bolo, este último

se contabiliza como válido. Cada jugador lanza dos bolas. En este juego de bolos las apuestas son las habituales: uno, dos

o tres a que si! (bat, bi edo hiru baietz!)

o uno, dos o tres a que no! (bat, bi edo hiru ezetz!). Cuando en un juego dos

participantes cruzan apuestan entre ellos se le llama kontrafabore.A la apuesta que

se hace tomando como referencia el

juego de un tercero se le llama trabes.

1 Teniendo en cuenta los datos de 2003 en la Fede- ración de Bizkaia había solamente treinta y cuatro licencias; en Gipuzkoa, en cambio, había ciento sesenta y siete.

2 Cuando se lanza la bola sin fuerza, muy suave, se le denomina bolia agindu. Cuando se lanza la bola con fuerza se dice bolia bota. Eibarko Hiztegi Etnografikoa.

3 La tabla tiene una longitud de dos metros, una anchura de veinte cm. y un espesor de ocho cm.

4 Eibarko Hiztegi Etnografikoa.

5 Guk iru txirlogaz jokatzen dogu: eskua, zilla edo

erdikoa ta guena dira eurok (B-markina). Dic. Martín de Retana.

6 Birlua eiñ, derribar todos los bolos en el juego.

Gorozikako bolatokia. (Ondarroa). Bolera de Gorozika. (Ondarroa).

PORTUGALETE

BILBAO BASAURI
BILBAO
BASAURI
PORTUGALETE BILBAO BASAURI Leongo bola jokoa Izenak adierazten digunez, Leon aldetik etorri zen; nonbait Bizkaiak Leon

Leongo bola jokoa

Izenak adierazten digunez, Leon aldetik etorri zen; nonbait Bizkaiak Leon aldearekin zuen harreman sozio- -ekonomikoengatik, Bizkaiko burdingintzarako ikatz beharra zela eta. Ez da Leon aldean jokatzen den modalitate bakarra (bolo maragato, berciano, riañés…), baina bai gehien zabaldu dena, bolo-palmaren ondoren bolari gehien dituena da Estatuan 1 . Orain dela gutxira arte, hiru bolatoki zeuden:

Portugaleten,Txurdinagan eta Basaurin.

Jokaera honek arau asko du, batez ere txirloak puntuatzerakoan. Horregatik, joko honen nondik norako garrantzitsuenak baino ez ditugu agertuko.

Bederatzi txirlo handi (55 cm luze, 10

cm oinarri eta kono itxurakoa) jartzen

dira hirunaka hiru lerrotan; hauetaz gain, miche izeneko hamargarren txirlo txiki

bat (30 cm luze) ere badago. Miche txirlo

txikiak agintzen dio bolariari zein aldetatik bota behar duen bola eta zein

efektuz. Modalitate honen ezaugarririk nabarmena da erabiltzen duten bola, esfera erdiko bola zapala baita.Arte egurrezkoa da (800 eta 1000 gramo artekoa eta 13 eta 15 zentimetro arteko

Juego de bolos leonés

Como se deduce en el título, esta mo- dalidad llegó desde León, de alguna manera por la relación socio-económica que mantenía Bizkaia con la zona de León sobre todo por la necesidad de carbón de la industria metalúrgica de nuestro Territorio. No se trata de la única modalidad que se practica en la zona de León (bolo maragato, berciano, riañés…), pero sí es la que más se ha extendido.Tras el juego de bolo-palma es la segunda modalidad con más juga- dores en el Estado 1 . Hasta hace bien poco existían tres boleras en Portuga- lete,Txurdinaga y Basauri.

Este juego cuenta con cantidad de reglas y normas, sobre todo en lo que corres- ponde a la puntuación de los bolos y, por esa razón, solamente vamos a co- mentar, de manera muy resumida, sus características principales.

Se colocan, en tres filas de tres, los nueve bolos grandes (55 cm. de longitud por 10 cm. de base); además de esos bolos, hay un bolo pequeño, el décimo, deno- minado miche (de 30 cm. de longitud). El miche es el bolo que domina el juego, ya que es el que determina por qué lado se ha de lanzar la bola y cuál es el efecto que ha de llevar ésta. La característica diferenciadora principal de esta modali- dad reside en la bola utilizada, ya que se trata una bola semiesférica achatada. Suele ser de madera de encina (de entre 800 y 1.000 gramos y con un diámetro que suele oscilar entre los 13 y los 15 centímetros), y tiene ciertas similitudes con el lanzamiento de disco practicado en atletismo. Gracias a la forma de la bola y al efecto que se le da, la bola, tras impactar contra el suelo, toma dirección hacia la izquierda o hacia la derecha buscando el miche y conseguir, de esa manera, la jugada mayor.

diametrokoa), atletismoko disko jaurtiketaren antzeratxoa. Bolaren formari eta emandako efektuari esker, bolak lurra jo ostean eskerreko edo eskuineko noranzkoa hartzen du Micheren bila, jokaldi nagusia egin nahian.

Bolatokiak 25 - 30 m luze eta 9 - 10 m zabal izan behar du, hauek gutxienezko neurriak dira. Bolatokiak bi alde ditu:

castroa, hamar txirlo handiek mugatzen duten esparrua, eta gainontzekoa, joko- -zelaia dena. Beste elementu garrantzitsu batzuk hauek dira: mano, bola jaurtitzeko lekua, burdinazko koadratu batek mugatua. Marrak, marra hauek castroaren inguruan egiten dira jokoak baldintza batzuk izan ditzan. Marren artean aipa ditzakegu: hamaikaren marra, cincón-etik miche-rainokoa. Marra osagarria, michetik hirugarren txirloraino doana. Parada izeneko marra, castroaren inguruan marrazten den 2,25 metroko diametroa duen zirkunferentzia. Sobrecastro marra, ezkerreko eta eskuineko txirlo ilaren proiekzioa dena metro erdian. Parada zirkuluko zorua lur harro edo buztin- -lur zapaldua izaten da, noizbehinka bustitzen dena, batez ere castrokoa. Eta hau horrela da, airetik datorren bolak, markaturiko lau marrak kontuan izanik, lurra jotzean ez duelako boterik egin behar, ezta lurrean sartuta gelditu behar ere.

Jokoak bi jokaldi ditu: a) bola jaurtiketa, manotik castro aldera egiten dena, distantzia seitik eta hogeita bi metrora bitartekoa izan daiteke, kategoriaren arabera. Hamalau metroko distantziaz jokatu ohi dute lehen eta bigarren kategorietan. b) birlaketa, bola geratutako lekutik -betiere paradatik at bada- castrorantz egiten den jaurtiketa.

Ondoren, bi jokaldietan lortutako puntuak batu egiten dira. Joko librean, bi talderen arteko lehian, bolari bakoitzak bi bola jaurtiko ditu baldin eta taldea

La bolera suele tener una longitud de 25 - 30 metros y una anchura de 9 - 10 metros, siendo las que se han citado las mínimas. La bolera tiene dos zonas dife- renciadas: el castro, la zona delimitada por los diez bolos, y el resto de la bolera es la cancha de juego. El resto de ele- mentos importantes son los siguientes:

Mano, que es la zona de lanzamiento de la bola y está limitada por un cuadrado de hierro. Las líneas, que se realizan alrededor del castro para condicionar el juego. Dentro de las líneas podemos citar: la línea del once, que va desde el cincón hasta el miche. La línea comple- mentaria, que va desde el miche hasta el tercer bolo. La línea denominada parada, que es un circunferencia de 2,25 metros de diámetro alrededor del castro. La línea de sobrecastro, que es la proyec- ción de las filas de bolos de la izquierda

y de la derecha en medio metro. El suelo

del círculo de la parada suele ser de tierra o de arcilla compactada y se moja periódicamente, sobre todo en lo que corresponde al castro. Eso se lleva a cabo porque la bola que viene por el aire,

teniendo en cuenta las cuatro líneas marcadas, cuando toca el suelo no debe botar, pero tampoco ha de quedar fre- nada en el suelo.

El juego tiene dos jugadas: a) El lanza- miento de la bola, que se realiza desde

la mano al castro; la distancia puede oscilar

entre seis y veintidós metros, según la

puede oscilar entre seis y veintidós metros, según la Txurdinagako bolatokia. (Bilbao). Bolera de Txurdinaga.

Txurdinagako bolatokia. (Bilbao). Bolera de Txurdinaga. (Bilbao).

53

jokalari batek edo bik osatzen badu/dute. Bi jokalarik baino gehiago osatuz gero, bola bana botako dute. Era berean, bolari bakarreko taldeak badira berrogei tantotara jokatuko dute, bi bolariko taldekoek,ordea, laurogeitara jokatuko dute.

Jokaldiak puntuatzerakoan, bi irizpide hauek kontuan hartu behar dira. Batetik, bola ontzat eman behar da, hau da, ez da cinca izan behar. Oro har, eta laburbilduz, castro barrura sartzen ez den bola da cinca. Bestetik, bola non gelditzen den, alegia, parada marraren barruan gelditzen den edo ez. Bola kanpoan gelditzen bada, gero birlatu egin behar da.

Jokaldirik arruntenak hauek izaten dira:

a) jaurtikitako bola castro barrura sartzen ez denean, cinca da, eta ez du punturik balio. b) jaurtikitako bolak, parada barruan geratzen denean: txirlorik eraitsi gabe sei puntu; txirlo bat botata ere sei puntu; bi txirlo botaz gero zazpi puntu; hiru txirlo zortzi puntu eta horrela puntu bat gehituko da txirlo eraitsi bakoitzeko; Medio deritzoten txirloa bakarrik botaz gero zazpi puntu izango dira. b) jaurtikitako bolak, paradatik kanpo geratzen denean: txirlorik eraitsi gabe puntu bat; txirlo bat botata ere puntu bat; bi txirlo botaz gero bi puntu; hiru txirlo hiru puntu eta horrela puntu bat gehituko da txirlo eraitsi bakoitzeko; Medio deritzoten txirloa bakarrik botaz gero bi puntu izango dira.

Bolakadarik baliotsuenari ahorcado deitzen diote eta hamaika edo hamasei puntukoa da. Ahorcado bat egiteko jokalariak manotik jaurtitako bolak, castroan sartu ondoren, michea eraitsi edo onceko marra zeharkatu egin behar du. Ibilbide hori burutu ondoren, bola paradatik kanpo geratuz gero, hamaika puntu bilduko ditu jokaldiak; parada barruan gelditzen bada, hamasei puntuko

categoría. En la primera y segunda cate- goría se juega con una distancia de ca- torce metros. b) El birle, lanzamiento que se hace hacia el castro desde el lugar en el que se ha quedado la bola, siempre que ésta esté fuera de la parada.

Después se suman los puntos obtenidos

en las dos jugadas. En juego libre, cuando compiten dos equipos cada jugador lanza dos bolas si se trata de un único jugador

o de una pareja. Si el equipo está com-

puesto por más de dos jugadores jugarán una bola cada uno. Del mismo modo, si

se trata de jugadores individuales jugarán

a cuarenta tantos y las parejas jugarán

a ochenta tantos.

A la hora de puntuar las jugadas hay que

tener en cuenta dos criterios. Por un

lado, que la bola ha de ser considerada como buena, que no ha de ser cinca. En general, y de manera resumida, es cinca

la bola que no entra en el castro. Por

otro lado, dónde se para la bola, esto es, si se ha detenido en la zona denomi- nada parada o no. Si la bola queda fuera de esa zona luego se ha de birlar. Las jugadas más habituales son las siguientes:

a) Cuando la bola lanzada no accede al castro, es cinca y no se le conceden

la bola lanzada no accede al castro, es cinca y no se le conceden Portugaleteko bolatokia.

Portugaleteko bolatokia. Bolera de Portugalete.

d c f g e b a g
d
c
f
g
e b
a
g

a - Mano, zona de lanzamiento b - Línea de parada c - Castro d - Sobrecastro e - Línea de once f - Línea complementaria g - Miche

jokaldia izango da. Horretaz gain, macho dugu beste ohiko jokaldi bat, txirlo batek michea eraisten du eta lau puntu gehitzen dira. Bukatzeko, birlatzean michea bakarrik botatzen denean ez da punturik batzen eta conejo deitzen zaio zoritxarreko jokaldi horri.

1 2004. urtean, Bizkaiko Bolo Federazioan ehun eta hogeita hiru lizentzia zeuden hiru kluben artean banatuak. Klubak hauek ziren: San Froilan, Basaurikoa; El Progreso, Portugaletekoa; eta Virgen del Camino, Txurdinagakoa.

puntos. b) Cuando la bola lanzada queda dentro de la zona denominada parada, pueden pasar varias cosas; si no derriba

los bolos, obtiene seis puntos; si derriba un bolo, también obtiene seis puntos; si

derriba dos bolos obtiene siete puntos; en el caso de que derribe tres bolos obtiene ocho puntos, y de la misma

manera por cada bolo derribado.Cuando

se derriba solamente el bolo denomina-

do medio son siete puntos. c) Cuando

la bola lanzada queda fuera de la zona

denominada parada, pueden pasar varias cosas. Si no derriba ninguno, obtiene un punto; si derriba un bolo, también obtiene un punto; si derriba dos bolos obtiene dos puntos; en el caso de que derribe tres bolos obtiene tres puntos, y de la misma manera, un punto por cada bolo

derribado. Cuando en esta jugada se derriba solamente el bolo denominado medio son dos puntos.

A la mejor de las jugadas posibles se le

llama ahorcado y suele ser de once o de

dieciséis puntos. Para conseguir un ahor- cado el jugador debe lanzar la bola desde

la mano, introducirla en el castro y derri-

bar el miche o superar la marra de once. Tras realizar ese recorrido y quedar la bola fuera del espacio de parada, el jugador habrá conseguido once puntos;

si la bola queda dentro de la zona de

parada, se trataría de una jugada de dieciséis puntos.Además de esta jugada, otra de las más habituales es la denomi- nada macho, que es cuando un bolo derriba el miche, sumándose cuatro pun- tos. Para finalizar, cuando al birlar se derriba solamente el miche no se suma ningún punto, y a esa jugada no deseada se la denomina conejo.

1 En 2004 la Federación de Bolos de Bizkaia tenía repartidas entre sus clubes ciento veintitrés licen- cias. Los clubes son los siguientes: San Froilán, de Basauri; El Progreso, de Portugalete; y Virgen del Camino, de Txurdinaga.

BERNAGOITIA

DUDEA S. BARTOLOME BIZKARREGI BELATXIKIETA EPALTZA ARTAUN OBA BERGONDIA DIMA ALDANA ELORRIAGA BOROA LEMOA
DUDEA
S. BARTOLOME
BIZKARREGI
BELATXIKIETA
EPALTZA
ARTAUN
OBA
BERGONDIA
DIMA
ALDANA
ELORRIAGA
BOROA
LEMOA
ALDANA
BOROA
ZEBERIO
UGAO MIRABALLES
ARRANKUDIAGA
ZOLLO

Munadun erremontea edo Zornotza aldekoa

Bertoko modalitateen artetik, indarrean dugu honako hau, jarduera-maila interesgarrian mantentzen baita; berrehun eta berrogeita hamar lizentzia inguru daude Bizkaiko Bolo Federazioan 1 . Mota hau askoz ere hedatuago egon da gure lurraldean; susmoa dut Bilboraino eta Mungia alderaino jokatu izan dela, baina ezin bete-betean berretsi. Gaur egun, lurralde-esparrua murriztuz, Zornotzan eta inguruan 2 bakarrik jarduten dute lehian, hango zenbait bolazale adoretsuri esker. Hamar bat klubek edo taldek 3 hartzen dute parte txapelketa ofizialetan: Eskualdeko Taldekako Txapelketa, Eskualdeko Banakako Txapelketa, Bizkaiko Txapelketak… Bola joko era honetako bolatokiak, Dimako auzo askotan ikus daitezke,lehengo garai hobe baten lekuko gisa, bai eta Zeberion, Ugao-Miraballesen,

Modalid