Está en la página 1de 5

ACTIVIDADES PARTICIPIO

1. Escribe el enunciado de todos los participios de los verbos que se citan a continuacin facio sequor moneo scio arbitror

!. Anali"a #or$ol%ica#ente las si%uientes $or#as verbales monentibus factum scitis dicturos facientium sequentia secutae arbitrati dicentes sciente monitura arbitranti

&. En nuestra len%ua e'isten restos del participio de presente latino. Averi%ua cu(l es el correspondiente a estos verbos orior affluor intelligo obsto occido praesideo inhaereo sedeo consequor ingredior audio incipio

). Sustitu*e en estas $rases las oraciones subordinadas de relativo por una construccin de participio concertado - Homo qui omnia scit felicissimus non est Homo omnia sciens felicissimus non est. - Video amicos meos qui tribunos plebis in comitis audiebant - Omnia homini qui properat clara certaque erunt - Legatos cum tribus legionibus quae trans flumen dispositae erant praemisit - Oratio quam Cicero in Verrem scripserat Siciliae incolis utilis fuit +. Co#pleta las $rases con el participio del verbo que aparece entre par,ntesis * trad-celas - Caesar, Alexandria ......................... potior, regnum Cleopatrae dedit. - Occisus est a cena .......................... redeo! - "andem, #uirites, L. Catilinam coniurationem ........................ molior! ex urbe eiecimus. - Caesar, ........................... habeo! contione Cordubae, omnibus generatim gratias egit.

.. Anali"a * traduce las si%uientes oraciones 1. Rege vulnerato, omnes fugerunt.

2. Caesar, videns milites ad pugnam paratos, signum dedit.

3. Galli a C. Sulpicio fugati in silvas venerunt.

4. Victi Cart aginienses pacem a Romanis petiverunt.

!. "ac re Sulla commotus cum e#ercitu ad ur$em venit.

%. Saguntini fame victi a$ "anni$ale capiuntur.

&. 'd $ellum Creticum missus (. Caecilius )etellus ingenti$us proeliis provinciam cepit.

*. +$sidi$us acceptis, e#ercitum ad mare reducit.

,. -gitur, comitiis a$itis, consules declarantur ). .ullius el C. 'ntonius.

1/. 0aucis defendenti$us, oppidum e#pugnare non potuit.

11. +$sessis omni$us viis, milites intercipuntur.

12. Galli, re cognita per e#ploratores, o$sidionem relin1uunt.

13. Caesar eum re$ellantem in 0onto et multas populi Romani provincias occupantem vicit acie.

14. "ac oratione a$ 2iviciaco a$ita, omnes au#ilium a Caesare pete$ant.

1!. "is re$us gestis, Caesar in -taliam venit.

1%. -pso duce capto, Germani se dederunt.

1&. 3. Caecilio )etello C. 4urio 0lacido consuli$us, )etellus in Sicilia 'frorum ducem cum centum triginta elep antis et magnis copiis venientem superavit.

1*. 3. (uintus Cincinnatus dictator creatur, 1ui agrum possidens mani$us suis cole$at.

1,. 5am Romani 'fros pacen petentes non admiserant.

2/. 0ost unc Servius .ullius suscepit imperium, genitus e# no$ili femina.

21. 0riscus .ar1uinius Sa$inos vicit primus1ue triump ans ur$em intravit.

22. -gitur, comitiis a$itis, consules declarantur ). .ullius et C. 'ntonius.

23. Strenue tamen pugnans ille miles ociditur.

24. "ostes, $revi tempore a nostris superati, sese fugae dederunt.

2!. Galli fugerunt corpora suorum in campo relin1uentes.

2%. )ilites vulnerati au#ilium pete$ant.

2&. 6trusci Romanis su$actis regem imposuerunt.

2*. 0edites in prima acie pugnantes ostium impetus magna virtute sustinuerunt.

2,. "ostes in silvas fugientes vide$amus.

3/. Clamor ostium appropin1uantium audie$atur.

31. .ar1uinius Super$us amissum regnum recuperare cupie$at.

32. 5e1ue tamen Romani legatos pacem petentes admiserunt.

33. '$ "anni$ale in -taliam veniente multa oppida capie$antur.

34. Sed Germanos similem e#ercitum a$entes non oppugnavit.

3!. Valerianus in )esopotamia $ellum gerens a Sapore, 0ersarum rege, vicitur.