Está en la página 1de 7

  ΙΙB   

  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

  (διάλογος) 

   

1     Πηλίκον ἐστὶ τὸ χωρίον ; μικρόν ἐστι τὸ χωρίον. 

2     Τίς τροφός ἐστι τῆς Ἑλένης ;  Λαδίκη τροφός ἐστι τῆς Ἑλένης. 

3     Τίς ἐστι τέκνον Θρασύλλου ;  Θρασύμαχός τε καὶ 

4  Θρασύστομός εἰσι τέκνα τοῦ  Θρασύλλου, καὶ δὴ καὶ ἡ Ἑλένη 

5  τέκνον ἐστὶν ἄλλο. 

6  Ποῦ οἰκεῖ ὁ Θράσυλλος ;  ἐν χωρίῳ οἰκεῖ. 

7     Ἐν πηλίκῳ δὲ χωρίῳ οἰκεῖ ὁ Θράσυλλος ;  ἐν μικρῷ οἰκεῖ 

8  χωρίῳ ὁ Θράσυλλος. 

9     Τίς δ᾿ οἰκεῖ ἐν τῷ χωρίῳ μετὰ τοῦ Θρασύλλου ;  ὁ Θρασύ‐

10  στομος καὶ ο Θρασύμαχος καὶ ἡ Ἑλένη οἰκοῦσι μετὰ τοῦ 

11  Θρασύλλου ἐν τῷ χωρίῳ. 

12     Ἆρ᾿ ἔχει Λαδίκη τὸ χωρίον ;  οὐχ ἡ Λαδίκη ἀλλ᾿ ὁ Θράσυλλος 

13  ἔχει τὸ χωρίον. 

14     Ποῦ οἰκεῖ ἡ τροφός ;  μετὰ τῶν ἄλλων οἰκεῖ ἡ τροφός. 

15     Τί περιέχει τὸ χωρίον ;  λόφοι περιέχουσι τὸ χωρίον. 

16     Τί δ᾿ ἐν μέσῳ ἐστὶ τῶν χωρίων ;  ὁδός ἐστιν ἐν μέσῳ τῶν 

17  χωρίον. 

18     Ἆρ᾿ ἐστὶν ἐξ ἀριστερᾶς τὸ χωρίον τοῦ Θρασύλλου ;  οὐκ ἔστι 

19  ἐξ ἀριστερᾶς  τὸ χωρίον τοῦ Θρασύλλου, ἀλλὰ ἐκ  

20  δεξιᾶς. 

21     Ποῖοι δ᾿ εἰσὶν οἱ λόφοι ;  ὑψηλοί εἰσιν οἱ λόφοι. 

 
17
 
 
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
 
1. ἐστί(ν) ≠ οὐκ ἔστι(ν) 
 
 
ἡ Ἑλένη καλή ἐστιν.  
 
> ἡ Ἑλένη οὐκ ἔστι καλή. 
 
 
 
1. ὁ Θρασύμαχος μικρός ἐστιν. 
2. ἡ τροφὸς καλή ἐστιν. 
3. ὁ Θράσυλλος ἰσχυρός ἐστιν. 
4. ὁ λόφος ὑψηλός ἐστιν. 
5. ἡ οἰκία μικρά ἐστιν. 
6. ἡ Εὐρυδίκη ἀγαθή ἐστιν. 
7. ἡ γῆ ὁμαλή ἐστιν. 
8. το τέκνον μικρόν ἐστιν. 
9. ἡ Ιταλία καλή ἐστιν. 
10. ἡ Ἑλβετία μικρά ἐστιν. 
 
 
2. πηλίκος / πηλίκη / πηλίκον   + μικρός, μικρά, μικρόν  
                                                         + μέγας, μεγάλη, μέγα 
 
 
μικρός ἐστιν ὁ Θρασύμαχος.  
   > πηλίκος ἐστὶν ὁ Θρασύμαχος; 
 
 
1. μεγάλη ἐστὶν ἡ γῆ. 
2. μικρά ἐστιν ἡ οἰκία. 
3. μέγα ἐστὶ τὸ χωρίον. 
4. μικρός ἐστιν ὁ γεωργός.  
5. μεγάλη ἐστὶν ἡ ὁδός. 
6. μικρά ἐστιν ἡ τροφός. 
7. μεγάλη ἐστὶν ἡ ἀδελφή.  
8. μεγάλος ἐστὶν ὁ τόπος. 
9. μικρόν ἐστι το παιδίον. 
10. μικρά ἐστιν ἡ χώρα. 
 

18
3. καὶ δὴ καὶ 
 
 
τὸ χωρίον μικρόν ἐστιν. 
 
  > καὶ δὴ καὶ ὁ λόφος μικρός ἐστιν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1. ἱσχυρός ἐστιν                2. καλή ἐστιν ἡ Ἰταλία.                3. σπουδαῖός ἐστιν 
          ὁ Θράσυλλος.                                                                              ὁ Θρασύμαχος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4. ὁμαλός ἐστιν                         5. τέκνον ἐστὶν                         6. ἀγαθή ἐστιν 
               ὁ ἀγρός.                                  τῆς Εὐρυδίκης                             ἡ τροφός. 
                                                                ὁ Θρασύμαχος. 
  
4.  μετά + γενικήν 
 
ποῦ οἰκεῖ ὁ Θρασύμαχος ;  
 
   > μετὰ τοῦ γεωργοῦ οἰκεῖ ὁ Θρασύμαχος. 
 

             1                                 2                           3                              4                                5 

19
 5. τὸν πίνακα προσβλέπω καὶ ἀποκρίνομαι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ἡ οἰκία μου ἐν μέσῳ τῶν ἀγρῶν ἐστιν... 
 
1. πηλίκον ἐστὶ τὸ χωρίον μου;  

2. ποῖόν ἐστι τὸ χωρίον μου; 

3. ποῦ ἐστιν ἡ ὁδός  ; 

4. ἆρ᾿ ἄλλα χωρία ἐστὶν ἐγγὺς τοῦ χωρίου μου ; 

5. ἆρ᾿  ἡ ὁδὸς περιέχει τὰ χωρία ; 

6. ἆρ᾿ ὑψηλοί εἰσιν οἱ λόφοι ; 

7. τί ἐστιν ἐξ ἀριστερᾶς τοῦ χωρίου μου ; 

8. τί ἐστιν ἐκ δεξιᾶς τοῦ χωρίου μου ; 

9. περὶ τίνος λέγω νῦν ; 

10. τί λέγω νῦν ; 

11. τί ἐστιν ἐν μέσῳ τῶν λόφων ; 

12. ποία ἐστὶν ἡ οἰκία μου ; 

13. ἆρ᾿ ὁμαλός ἐστιν ὁ ἀγρος ; 

14. τίνος ἐστὶ τό χωρίον ; 

15. ἆρ᾿ ἡ οἰκία μου ἐν τοῖς λόφοις ἐστίν ; 

20
     
 
  ΙΙ Γ   
 
  ΤΟ  ΧΩΡΙΟΝ   
 
  (τὸ χωρίον) 
 
     
 
1     Οὐκ ἔστι μέγα τὸ χωρίον ἐν ᾧ οἰκῶ, ἀλλὰ μικρόν ἐστιν.     
 
2  ἐγὼ δ᾿ οὐκ ἔχω τὸ χωρίον, ἀλλ᾿  ὁ Θράσυλλος ἔχει τὸ χωρίον   
 
3  ἐν ᾧ οἰκοῦμεν.    οὐδ᾿ ἐστὶν τέκνον μου ὁ Θράσυλλος, ἀλλὰ 
 
4  εγὼ τέκνον εἰμὶ τοῦ Θρασύλλου.   ἡ δ᾿ Εὐρυδίκη οὐκ ἔστιν   
 
5  ἀδελφή μου, ἀλλ᾿ ἡ Ἑλένη.   εἰμὶ δὲ υἱὸς τῆς Εὐρυδίκης, οὐ   υἱός = 
τέκνον 
6  τῆς Ἑλένης ·  ἡ γὰρ Ἑλένη ἀδελφὴ ἐστί μου, καὶ τέκνον τοῦ   
 
7  Θρασύλλου.   τροφὸν δ᾿ ἔχομεν τὴν Λαδίκην ·  ἡ δ᾿ ἐστὶ 
 
8  τροφὸς καὶ ἐμὴ καὶ Ἑλένης.   οἰκοῦμεν ἡμεῖς ὁμοῦ, οἰκεῖ δὲ καὶ  ἐμή =μου 
ὁμοῦ = ἅμα 
9  ἡ τροφὸς μεθ᾿ ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ μετὰ τῆς τρόφου.   ὀνομάζω μέν  ἔγωγε = ἔγώ
 
10  ἔγωγε τὴν τροφὸν μάμμην, ἡ δ᾿ Ἑλένη ὀνομάζει τὴν τροφὸν   
 
11  μάμμην, καὶ δὴ καὶ ὁ ἀδελφός.   οἱ δ᾿ ἄλλοι ὄνομάζουσι τὴν 
 
12  τροφὸν Λαδίκην.  μεσοῖς τοῖς 
λόφοις = ἐν 
13      Λόφους δ᾿ ἔχει ὑψηλοὺς κύκλῳ τὸ χωρίον ἡμῶν ·  οἰκοῦμεν  μέσῳ τῶν 
λόφων 
14  δ᾿ ἐν μεσοῖς τοῖς λόφοις, οἵπερ περιέχουσιν κύκλῳ τὸ χωρίον.     

15  ἐν μέσῳ δὲ τοῦ θ᾿ ἡμετέρου χωρίου καὶ τῶν ἄλλων ὁδός ἐστί  οἵπερ = οἵ 


 
16  τις ·  ὁρῶ δὲ τὸ μέν ἡμέτερον χωρίον ἐκ δεξιᾶς, τα δ᾿ ἄλλα ἐξ  θ᾿ = τε 
 
17  ἀριστερᾶς.  ὁδός τις = 
ὁδός 
   

 
 
 

21
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
 
1. τίς / τί + οὐκ οἶδα + τις / τι 
 
 
 
τίς ἐστιν; 
> οὐκ οἶδα, γεωργός τις. 
 
 
 
     

1  2  3 
   
 

 
4  5  6 
 
 
2. ἐμός, ἐμή, ἐμόν 
 
ὁ ἀδελφός μου = ὁ ἑμὸς ἀδελφός  
 
1. ὁ πατήρ μου  11. τοῦ ἀδελφοῦ μου 
2. ἡ οἰκία μου  12. τῆς οἰκίας μου 
3. τό χωρίον μου  13. τοῦ χωρίου μου 
4. ἡ τροφός μου  14. τῆς τροφοῦ μου 
5. ὁ ἀγρός μου  15. τοῦ ἀγροῦ μου 
6. ἡ χώρα μου  16. τῆς χώρας μου 
7. ἡ ἀδελφή μου  17. τῆς ἀδελφῆς μου 
8. τὸ παιδίον μου  18. τοῦ παιδίου μου 
9. ὁ φίλος μου  19. τοῦ φίλου μου 
10. τὸ τἐκνον μου  20. τοῦ τέκνου μου 
   

22
3. πληρῶ τὸ σταυρόλεξον 
 
   
ΟΡΘΩΣ 
 

↓     
 
  1  2  3  4 
       
ΕΠΙΚΕΚΛΙΜΕΝΩΣ 
 

→ 
 
5  10  13    6 
       

 
7  8  9  11  12 
     

 
 
14  15  16  17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23