Está en la página 1de 23

MUJERES

DE LA TRANSICIN

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. MUA Rector de la Universidad de Alicante IGNACIO JIMNEZ RANEDA Vicerrectora de Extensin Universitaria de la Universidad de Alicante JOSEFINA BUENO ALONSO Director del Museo de la Universidad de Alicante MAURO HERNNDEZ PREZ

DONES DE LA TRANSICI
Des dels anys setanta, el desenvolupament a Espanya dels estudis de gnere en diverses disciplines ha demostrat que el coneixement del passat, de la poltica i de qualsevol mbit de la societat sha construt silenciant la veu i lactuaci de les dones, que, no obstant aix, han sigut subjectes actius, actores i agents de canvi social i poltic. El projecte dinvestigaci Haciendo Historia: Gnero y Transicin en Espaa t lobjectiu de contribuir a fer que les dones passen de ser la perifria del discurs historiogrfic i poltic a ocupar-ne el centre, juntament amb els homes. Recuperar les experincies de les dones que van viure la transici espanyola ens permet integrar, a travs de les veus oblidades, altres perspectives que condueixen a un millor coneixement del nostre passat immediat i de la nostra realitat actual. Dones de la transici s un dels primers resultats de carcter divulgatiu i docent de lesmentat projecte. Realitzat en collaboraci directa amb lArxiu de la Democrcia, MUA, Centre dEstudis sobre la Dona i, Taller dImatge de la Fundaci General de la Universitat dAlacant, pretn contribuir a enfortir una memria collectiva cvica i democrtica, en la qual les dones no estiguen absents.

MUJERES DE LA TRANSICIN
Desde los aos setenta, el desarrollo en Espaa de los estudios de gnero en diversas disciplinas ha demostrado que el conocimiento del pasado, de la poltica y de cualquier mbito de la sociedad se ha construido silenciando la voz y la actuacin de las mujeres, que, sin embargo, han sido sujetos activos, actoras y agentes de cambio social y poltico. El proyecto de investigacin Haciendo Historia: Gnero y Transicin en Espaa tiene por objeto contribuir a que las mujeres pasen de la periferia del discurso historiogrfico y poltico a ocupar el centro, junto con los hombres. Recuperar las experiencias de las mujeres que vivieron la Transicin espaola nos permite integrar, a travs de las voces olvidadas, otras perspectivas que conducen a un mejor conocimiento de nuestro pasado inmediato y de nuestra realidad actual. Mujeres de la Transicin es uno de los primeros resultados de carcter divulgativo y docente del citado proyecto. Realizado en colaboracin directa con el Archivo de la Democracia, MUA, Centro de Estudios sobre la Mujer y Taller de Imagen de la Fundacin General de la Universidad de Alicante, pretende contribuir a fortalecer una memoria colectiva cvica y democrtica en la que las mujeres no estn ausentes.

MUJERES DE LA TRANSICIN
ORGANIZA Y PRODUCE

Museo de la Universidad de Alicante. MUA Haciendo Historia: Gnero y Transicin en Espaa (MICINN. FEM2010-19068), UA www.mujeresytransicion.es

EXPOSICIN
COMISARIADO

PUBLICACIN
COORDINACIN

Mnica Moreno Mar Esquembre Helena Establier Carmen Maas Nieves Montesinos
COORDINACIN TCNICA

Mnica Moreno Mar Esquembre Helena Establier Carmen Maas Nieves Montesinos
TEXTOS

Museo de la Universidad de Alicante. MUA


DISEO

Mnica Moreno Mar Esquembre


DISEO

Bernab Gmez Moreno. MUA


MONTAJE

Bernab Gmez Moreno. MUA


TRADUCCIN

David Alpaez Serrano. MUA Stefano Beltrn Bonella. MUA


EJECUCIN DEL MONTAJE

Secretariat de Promoci del Valenci de la UA


ISBN: 978-84-95990-94-5 Depsito legal: A 210-2012 Edita: Museo de la Universidad de Alicante. MUA Imprime: Universidad de Alicante. Imprenta De la edicin, Museo de la Universidad de Alicante. MUA De los textos, las autoras De las imgenes, los autores

Servicio de mantenimiento de la UA
AUDIOVISUAL

Maril Berenguer. FGUA