CONSONÀN CIES

Jornades pedagògiques adreçades a persones interessades en educació

28, 29 i 30 de març de 2014

“…quan  la  meva  mare  es  troba  amb  les  seves  amigues  mestres  parlen  i       Anònim  (fill  o  filla  de  mestra)   parlen  i  parlen  i  no  callen  mai.”    
 

 

Consonàncies   vol   ser   un   punt   de   trobada   entre   aquelles   persones   que   deixen  passar  el  temps  quan  parlen  d’educació;  apassionats,  somiadors,   compromesos,  gent  d’acció,  valents  i  valentes  que  dediquen  part  del  seu   “viure”  a  estar  a  prop  dels  que  creixen  ràpid  sabent-­‐ho  fer  a  poc  a  poc  .   Una   consonància,   en   el   món   de   la   música,   s’atribueix   a   un   interval   de   temps  que  produeix  alhora  admiració  i  repòs  gràcies  a  la  fusió  dels  seus   sons.   Aquests   tres   dies   pretenen   ser   justament   això,   una   consonància   entre   molts,   un   lloc   i   un   temps  comú   per   poder   ressonar   amb   l’altre,   per   seguir-­‐nos  explicant   coses,   per  escoltar-­‐nos   i   per   què   no,   per   emocionar-­‐ nos  plegats.   Moguts   per   la   il·lusió   de   seguir   tirant   endavant,   en   trobar   maneres   d’acompanyar   i   d’atendre   els   infants   i   les   seves   famílies,   hem   convidat     persones  que  durant  el  trajecte  d’aquests  10  anys  d’escola  ens  han  ofert   la  seva  mirada,  el  seu  criteri,  la  seva  crítica.  Des  del  desig  de  seguir-­‐los   escoltant   actualitzant   així   pensaments   que   tot   i   ser   únics   poden   esdevenir   comuns;   reafirmant-­‐nos   a   vegades,   qüestionant-­‐nos   d’altres,   pensem   que   justament   per   avançar   cal   crear   espais   de   debat   i   d’intercanvi  a  fi  d’obrir  noves  finestres  per  on  seguir  mirant  lluny.   Certament   el   context   educatiu   es   mou   en   nous   (talment   coneguts)   enrenous,   debilitant   en   certa   manera   il·lusions   i   projectes   de   molts,   alhora   sabem   (perquè   també   ho   coneixem)   que   hi   ha   coses   que   no   es   vencen,   i   justament   són   aquestes   les   que   creixen   lliures   i   justes,   buscadores   de   coherència,   matisadores   de   les   coses   petites   que   són   importants,   proclamadores   de   transgressions   i   atreviments,   tot   esdevé   gran  quan  un  grup  de  persones  s’ajunten  i  decideixen  fer  alguna  cosa.     Cada   dia   s’obren   les   portes   de   les   nostres   escoles   i   un   munt   de   balls   i   alegries  tornen  a  començar,  passes  petites  i  valentes,  paraules  dites  i  per   dir...  regals  de  vida  que  podem  explicar-­‐nos.   Equip  de  l’escola  El  Martinet    

Divendres  28  de  març  de  2014   -­‐ -­‐  

17:30  a  18:00h.  Rebuda  i  lliurament  de  documentació  al  Teatre  Auditori  de  Ripollet.  

-­‐

18:00   a   18:30h.     Inauguració   de   les   Jornades   a   càrrec   de   Lluís   Baulenes   (Director   dels   Serveis   Territorials   del   Vallès   Occidental),   Montserrat   Antón   (Directora   de   l'ICE   de   la   UAB),  Juan  Parralejo  (Alcalde  de  Ripollet)  i  Montserrat  Navarro  (Directora  de  l’escola  El   Martinet).  Teatre  Auditori  de  Ripollet.  

Dissabte  29  de  març  de  2014   -­‐

18:30   a   20:00h.   Conferència   Inaugural   a   càrrec   de   Carles   Parellada:   "Complicitats,   consonàncies   i   estima.   Creant   partitures   amoroses   per   a   l'educació   d'avui".   Teatre   Auditori  de  Ripollet.    

9:30   a   11:00h.     Conferència   a   càrrec   de   Meritxell   Bonàs:   “Qui   passarà   la   pàgina   del   calendari?  Regals  quotidians  d’El  Martinet”.  Teatre  Auditori  de  Ripollet       -­‐ 11:00    a  11:30h.  Pausa-­‐Esmorzar  i  desplaçament  cap  al  Centre  Cultural  o  cap  a  l’escola.     -­‐ 11:30  a  13:30h.  Visita  a  l'escola  (V),  Conversa  (C)  o  Taller  (T).                                                                                      A.  Teresa  Godall:  "Sobre  el  cos  dels  infants  i  dels  mestres"  (T)  Centre  Cultural                                  B.  David  Vilalta:  "Tot  s’esdevé  alhora:  construint  un  helicòpter"  (T)  Centre  Cultural                                  C.  Juli  Palou:  "Ens  calen  els  codis  ètics?"  (C)  Centre  Cultural                                  D.  Isabel  Trias  i  Txell  Fontanet:  "A  fora.  El  jardí  de  l'escola"(C)  Centre  Cultural     E.  Olga  Romera  i  Noemí  Trullols:  "Històries  de  veritat  i  Diàlegs  entrecreuats:  dos   exemples  de  documentació  pedagògica"  (C)Centre  Cultural                                              F.  Visita  a  l'escola  a  càrrec  de  mestres  d’El  Martinet  (V).  Escola  El  Martinet         NOTA  IMPORTANT:  CAL  TRIAR  UNA  DE  LES  CONVERSES  O  TALLERS,  DE  MANERA  QUE  SI  LA   OPCIÓ  TRIADA  ÉS  AL  MATÍ  LA  VISITA  A  L’ESCOLA  LA  FARÀS  A  LA  TARDA  O  A  LA  INVERSA.  

Diumenge  30  de  Març  de  2014   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

15:30  a  17:00h.  Conferència  a  càrrec  d’Ángel  I.  Pérez:  "¿Qué  merece  la  pena  aprender  en   la  escuela?"  Teatre  Auditori  de  Ripollet.     -­‐ 17:00  a  17:30h.  Pausa-­‐  Berenar  i  desplaçament  cap  al  Centre  Cultural  o  cap  a  l’escola.     -­‐ 17:30  a  19:30h.  Visita  a  l’escola  (V),  Conversa  (C)  o  Taller  (T).       G.  Sílvia  Palou:  "Vibrant  amb  i  en  la  vida.  Emocions,  família  i  escola"(T)  Centre   Cultural.     H.  Xavier  Gimeno:  "Sobre  l'acompanyament  a  les  famílies  des  de  l'escola"(T)  Centre   Cultural.                                                          I.  Pepe  Contreras:  "Narrar  el  que  ens  passa;  pensar  el  que  vivim.                                        Aprofundir  narrativament  l'educació”  (T)  Centre  Cultural.     J.  Javier  Abad:  "Palabra,  acción  y  espacio:  arte  comunitario  en  contextos  educativos"   (T)  Centre  Cultural.                                             K.  Aurora  Roca  i  Maria  Torner:  "I  un  que  me  n’emporto.  El  material  matemàtic  que   utilitzem  a  l’escola"(T)  Centre  Cultural.                                      L.  Visita  a  l'escola  a  càrrec  de  mestres  d'El  Martinet  (V).  Escola  El  Martinet.   9:30  a  11:00h.  Conferència  a  càrrec  de  Vicenç  Arnaiz:  "Temps  i  sentit  a  l'educació"  Teatre   Auditori  de  Ripollet.     11:00  a  11:30h.  Pausa-­‐Esmorzar     11.30  a  13:00h.  Conferència  a  càrrec  d'Eulàlia  Bosch:  "El  present  és  un  regal:  a  l'entorn   del  llenguatge  metafòric  de  les  arts"  Teatre  Auditori  de  Ripollet.     13:00  a  13:30h.  Cloenda  de  les  Jornades  a  càrrec  de  Lídia  Esteban  (Cap  d’Estudis  de   l’escola  El  Martinet).  Teatre  Auditori  de  Ripollet.  

-­‐

 

Ponents  

Carles Parellada: mestre, formador en Pedagogia Sistèmica. Meritxell Bonàs: mestra de l’escola El Martinet. Teresa Godall: professora de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. David Vilalta: mestre, ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Isabel Trias: mestra de l’escola El Martinet. Juli Palou: professor de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. Txell Fontanet: mestra de l’escola El Martinet. Olga Romera: mestra de l’escola El Martinet. Noemí Trullols: mestra de l’escola El Martinet.

Angel I. Pérez: catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Málaga. Sílvia Palou: mestra, psicòloga i terapeuta sistèmica. Xavier Gimeno: professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pepe Contreras: professor de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. Aurora Roca: mestra de l’escola El Martinet. Javier Abad: professor d’Educació Artística al Centro Universitario La Salle de Madrid. Maria Torner: mestra de l’escola El Martinet.

Vicenç Arnaiz: psicòleg, equip d’atenció primerenca de Menorca. Eulàlia Bosch: professora de filosofia, membre de Gao Lletres.

“a  la  meva  escola  aprenc  coses  petites  i  també   coses  grans”                                                                                    Areba,  11  anys  

 

 

Escola El Martinet

 

Organitza:  
!

Col.labora:  

   

 

Inscripcions: http://amicsmartinet.blogspot.com.es Preu: 90 euros fins el 24 de gener i 100 euros del 25 de gener en endavant. Els  participants  de  les  jornades  tindran  un  certificat  de  formació  de  l’ICE  de  la  UAB.   Teatre  Auditori  de  Ripollet     (Plaça  Onze  de  Setembre,  0)   Centre  Cultural  de  Ripollet  (Rambla  de  Sant  Jordi,  6)   Escola  El  Martinet  (C/  Sant  Jaume,  30)   Espais  on  es  realitza:     Les  places  són  limitades  a  l’aforament  dels  espais.  

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful