Está en la página 1de 10

 

     
 
   
 
     
 
  ΙΙΑ 
 
  ΤΟ  ΧΩΡΙΟΝ   
 
  (τὸ χωρίον) 
 
     
 
1      Λέγω δή σοι, ὦ φίλε, ὅτι ἐν χωρίῳ οἰκοῦμεν, καὶ ὁτι 

2  τέκνα ἐσμὲν τοῦ Θρασύλλου καὶ τῆς Εὐρυδίκης ἐγὼ τε 

3  καὶ Θρασύστομος καὶ Ἑλένη.   ἐν δὲ τῇ οἰκίᾳ ἡμῶν οἰκεῖ 

4  τις καὶ ἄλλη · ἡ δ᾿ ἐστὶ τροφός, καὶ ὀνομάζουσι τὴν 
Λαδίκη, ἡ τροφὸς 
5  τροφὸν ἡμῶν Λαδίκην.   ἆρ᾿ ἐρωτᾷς, ποῖόν τί ἐστι  ἡμῶν, τὸ μικρὸν 
τέκνον τρέφει. 
6  τροφός;  καὶ δὴ λέγω.   τροφὸς γὰρ τρέφει τὰ μικρὰ 
 
7  τέκνα.  ἡ οὖν τροφὸς ἡ ἡμετέρα οἰκεῖ μεθ᾿ ἡμῶν ἐν τῇ  μεθ᾿ ἡμῶν =  
μετά + ἡμῶν 
8  οἰκίᾳ.   
 
9    Οὐκ ἄδηλόν πού ἐστί σοι ὅτι οἰκοῦμεν ἅμα, ἐγώ τε καὶ 
δῆλον ≠ ἄδηλον 
10  ὁ Θράσυλλος ὁ γεωργός καὶ ὁ ἀδελφός μου Θρασύ‐  
 
11  στομος, καἰ ὁ ἀδελφὴ Ἑλένη καὶ ἡ Εὐριδίκη, ἧς τέκνα 
 
12  ἐσμέν, καὶ ἡ Λαδίκη, ἣ τροφός ἐστιν.   καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ 

13  λέγω σοι, μανθάνεις ἕκαστα ·  δῆλον οὖν δή πού ἐστι, 

14  διὰ τί λέγω πολλάκις ἕκαστα. καὶ ἐν ᾧ ἐγὼ λέγω, σὺ 
 
15  ἀκούεις.   ὁ λόφος 
 
16    Ἔπειτα λέγω περὶ τοῦ ἡμετέρου χωρίου.   τὸ γὰρ 
 
17  ἡμέτερον χωρίον λόφοι περιέχουσιν.   ἆρ᾿ ἐρωτᾷς τί    
 
18  ποτ᾿ ἐστί λόφος ;  λέγω δή.   λόφος γάρ ἐστι τόπος 
 

7
19  ὑψηλός, ἡ δὲ γῆ ἣν γεωργοῦμεν οὐκ ἔστι ὑψηλή, ἀλλ᾿ 

20  ἔστιν ὁμαλή.   ἆρα νῦν δῆλον ὅ τι ἐστὶ λόφος ;   εἰ μὴ 

21  δῆλον, λέγω ἄλλως δή.   ἔστι γάρ τοι λόφος μάλιστα 
 
22  ὑψηλὸς ἐν Ἑλβετίᾳ, ὅν ὀμομάζουσι Λόφον Λευκόν ·  
ἡ γῆ 
23  ἔστι δὲ καὶ ἐν Σκωτίᾳ λόφος Νέβις, καὶ ἐν Ἰβηρίᾳ λόφοι   
 
24  Πυρηναῖοι, καὶ ἄλλοι ἐν Ἰταλίᾳ Ἀππεννῖνοι ·  νῦν που 
 
25  δῆλον ἐστί σοι.   ἀλλὰ οἱ λόφοι οἱ ἡμετέροι οὔκ εἰσιν   
 
26  οὕτως ὑψηλοὶ ὡς οἱ Πυρηναῖοι ·  μικροὶ γὰρ μᾶλλόν 
 
27  εἰσιν οἱ ἡμέτεροι.   περιέχουσιν οὖν οἱ λόφοι τὸ χωρίον   
 
28  ἡμῶν κύκλῳ, ὑψηλοὶ μέν, ἀλλ᾿ οὐχ οὕτως ὑψηλοὶ ὡς καὶ 

29  ἄλλοι.   ἐν μέσῳ δὲ τῶν λόφων τὸ χωρίον ἐστιν, ἐν ᾧ 

30  γεωργοῦμεν. 

31    Καὶ οὐ μόνον τὸ ἡμέτερον χωρίον ἐστίν ἐνταῦθα,   
ἐκ δεξιᾶς 
32  χωρία δ᾿ ἐστίν ἐγγὺς ἄλλα.   ἐκ δεξιᾶς μὲν τὸ ἡμέτερον,   
 
33  ἐξ ἀριστερᾶς δὲ τὰ ἄλλα.   καὶ ἐν μέσῳ ὁδός.   ἡ οὖν ὁδός 
 
34  ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ θ᾿ ἡμετέρου χωρίου καὶ τῶν ἄλλων, 

35  καὶ τὰ χωρία ἐν μέσῳ τῶν λόφων.  δῆλον δή σοί ἐστι νῦν 

36  τὰ περὶ τοῦ τόπου, ὡς νομίζω.    
     ἐξ ἀριστερᾶς 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
 
1. την ὀνομαστικὴν μανθάνω. 
τί /τίς ἐστίν; 
 
ἀκούω / ἡ αριστερά / ἡ δεξιά / ἡ Ἑλβετία / ἡ Ἰβηρία / ἡ Ἰταλία / ἡ γῆ / ὁ λόφος / ἡ ὁδός / 
ἡ τροφός / ὁμαλός, ‐η, ‐ον / ὑψηλός,‐ η, ‐ον  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                              2                                                                   3 
 
 
 
 
 
 
 
                 4                                                      5                                                        6 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   7                                                           8                                                        9 
 
 
 
 
 
 
 
 
         10                                               11                                                       12 
 

9
2. τὴν αἰτιατικὴν μανθάνω. 
 
τί ἔχει ὁ Θρασύμαχος; 
ἀδελφὸν ἔχει ὁ Θρασύμαχος. 
 
ὁ ἀδελφός 
 

        ἡ οἰκία                          ὁ ἀγρός                     τὸ τέκνον                            ἡ ἀδελφή                  

             1                                     2                                  3                                             4 

 
3.  παράδειγμα. 
 
 
περί τίνος λέγει ὁ Θρασύμαχος;  
   > περὶ τῆς χώρας λέγει ὁ Θρασύμαχος. 
τί λέγει ὁ Θρασύμαχος;  
   > τὰ τῆς χώρας λέγει ὁ Θρασύμαχος. 
 
 
 

 
                    1                                                        2                                                              3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 4                                                            5                                                            6 

10
4. τί λέγει ὁ Θρασύμαχος;   
 
παράδειγμα ·  
τέκνον εἰμὶ τοῦ Θρασύλλου.   
> λέγει ὅτι τέκνον ἐστὶ τοῦ Θρασύλλου. 
 
 
1. ἔχω ἀδελφὸν καὶ ἀδελφήν. 
2. ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργῶ. 
3. ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς μετὰ Θρασύλλου οἰκοῦμεν. 
4. ἔχω ἀγρὸν ἐγγὺς τῶν λόφων. 
5. τροφός εἰμι καὶ τα μικρὰ τέκνα τρέφω. 
6. λέγω περὶ τοῦ χωρὶου. 
7. οἱ λόφοι τὰ χωρία περιέχουσιν. 
8. οὐ μικροὶ ἀλλ᾿ ὑψηλοὶ εἰσιν οἱ Πυρηναῖοι. 
9. ἐν ᾧ λέγω, σὺ ἀκούεις. 
10. ἐγγὺς τῆς οἰκίας τοῦ Θρασύλλου γεωργῶ. 
 
5. ἆρ(α) / ναί / μάλιστα / οὐδαμῶς, ἀλλά  
 
 
ἆρ᾿ ὁ Θρασύστομος  σπουδαῖός ἐστιν; 
ναί, μάλιστα σπουδαῖός ἐστιν. 
 
ἆρ᾿ ὁ Θρασύστομος ὀκνηρός ἐστιν; 
οὐδαμῶς, ἀλλὰ σπουδαῖός ἐστιν. 
 
 
1. ἆρ᾿ ὁ Θρασύμαχος μέγας ἐστιν; 
2. ἆρ᾿ ἡ Εὐρυδίκη καλή ἐστιν; 
3. ἆρα δῆλόν ἐστιν ὃ λέγω; 
4. ἆρ᾿ οἱ Πυρηναῖοι μικροί εἰσιν; 
5. ἆρ᾿ ὁ θράσυλος ἰσχυρός ἐστιν; 
6. ἆρα τὸ χωρίον καλόν ἐστιν; 
7. ἆρ᾿ ὁ Θράσυλλος ἐν τῇ οἰκίᾳ γεωργεῖ; 
8. ἆρ᾿ ἡ Ἑλένη τροφός ἐστιν; 
9. ἆρ᾿ ὁ Θρασύστομος σπουδαῖος ἐστιν; 
10. ἆρ᾿ ἡ Λαδίκη τὸν Θράσυλλον τρέφει; 
 
 
 

11
6. τε 
 
γεωργός καὶ τὸ τέκνον > γεωργός τε καὶ τὸ τέκνον 
ὁ γεωργός καὶ τὸ τέκνον > ὅ τε γεωργός καὶ τὸ τέκνον 
ὁ ἰσχυρὸς γεωργός καὶ τὸ τέκνον > ὅ τε ἰσχυρὸς γεωργός καὶ τὸ τέκνον 
 
1. ἡ  Ἑλένη καἰ ἡ τροφός  
2. τὸ μικρὸν χωρίον και ὁ ἀγρός 
3. ὁ Θρασύστομος καὶ ἡ ἀδελφὴ ἡμῶν. 
4. τοὺς ἀγροὺς καὶ τά χωρία 
5. τοῦ Θρασύλλου καὶ τῆς Εὐρυδίκης 
6. ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἰβηρία 
7. τῶν λόφων καὶ τοῦ ἀγροῦ 
8. τὸν γεωργὸν καὶ τον ἀδελφὸν ἡμῶν 
9. ὁ ὑψηλός λόφος καὶ το μικρὸν χωρίον 
10. τῆς χώρας καὶ τῆς γῆς. 
 
7.  ὅς / ἥ / ὅ 
 
 
    ὁ γεωργὸς ἰσχυρός ἐστιν. / ὁ γεωργὸς ἐν τῷ χωρίῳ γεωργεῖ. 
 
          >   ὁ γεωργὸς, ὃς ἐν τῷ χωρίῳ γεωργεῖ,  ἰσχυρός ἐστιν. 
 
 
1. ἡ Ἑλένη καλή ἐστιν. / ἡ Ἑλένη τέκνον τοῦ Θρασύλλου ἐστίν. 
2. ὁ λόφος ὑψηλός ἐστιν. / ὁ λόφος τὴν οἰκίαν περιέχει. 
3. τὸ χωρίον ἐγγὺς τῶν λόφων ἐστιν. / τὸ χωρίον μικρόν ἐστιν. 
4. ὁ Θρασύμαχος μετὰ τῆς τροφοῦ οἰκεῖ. /  ὁ Θρασύμαχος παιδίον Ἑλληνικόν 
ἐστιν. 
5. ἡ τροφὸς μετὰ τοῦ Θρασυμάχου οἰκεῖ. / ἡ τροφὸς τὰ μικρὰ τέκνα τρέφει.   
6. τὸ τέκνον σπουδαῖόν ἐστιν. / τὸ τέκνον ἕκαστα ἀκούει. 
 
 
 

12
8. πληρῶ τὸ κενόν. 
 
      ὃς / ᾧ (x3) / ἣ / ὃ  
 
1. ἐν ________ἐγὼ λέγω, σὺ μανθάνεις ἕκαστα. 
2. τὸ χωρίον ἐν ________οικοῦμεν μικρόν ἐστιν. 
3. ὁ γεωργὸς, _______γεωργεῖ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ πατήρ μου ἐστίν.  
4. ὁ τόπος ἐν ________οικοῦμεν ὑψηλός ἐστιν. 
5. ἆρα δῆλον σοι νῦν σοι ἐστιν ___________λέγω; 
6. ἡ Ἑλένη, _______ἀδελφή μου ἐστίν, οἰκεῖ ἐν τῇ χώρᾳ μου. 
 
 
9. ὁ πατήρ μου > ὁ ἡμέτερος πατήρ 
 
       ἡμέτερος/ ἡμετέρα/ ἡμέτερον 
 
1. ὁ ἀδελφός μου  11. τοῦ ἀδελφοῦ μου 
2. ἡ οἰκία μου  12. τῆς οἰκίας μου 
3. τό χωρίον μου  13. τοῦ χωρίου μου 
4. ἡ τροφός μου  14. τῆς τροφοῦ μου 
5. ὁ ἀγρός μου  15. τοῦ ἀγροῦ μου 
6. ἡ χώρα μου  16. τῆς χώρας μου 
7. ἡ ἀδελφή μου  17. τῆς ἀδελφῆς μου 
8. τὸ παιδίον μου  18. τοῦ παιδίου μου 
9. ὁ φίλος μου  19. τοῦ φίλου μου 
10. τὸ τἐκνον μου  20. τοῦ τέκνου μου 
   
 
10. οὕτως ... ὡς 
 
ἥ τε Εὐρυδίκη καὶ ἡ Ἑλένη καλαί εἰσιν. 
 
> ἡ Εὐρυδίκη οὕτως καλή ἐστιν ὡς ἡ Ἑλένη. 
 
 
 
 
                                           
                                                            
                             
 
 
           σπουδαῖος, ‐α, ‐ον                         μικρός, ‐ά, ‐όν                                  ἰσχυρός, ‐ά, ‐όν 
                    1                                                        2                                                                 3 

13
 
11. διαγράφω τὸν ξένον λόγον.  
 
    1. οἰκία / Σκωτία / παιδία / Ἰταλία 
    2. παιδίον / γεωργόν / χωρίον / τέκνον 
    3. λόφος / καλός / τόπος / τροφός 
    4. ἐρωτᾶς / λέγεις / περιέχει / ἀκούεις 
    5. χώρα / ἕκαστα / ἀδελφή / οἰκία 
    6. δεξιᾶς / ἀριστερᾶς / ἐρωτᾷς 
    7. ὁδόν / τόπον / λόφον / γεωργόν 
    8. τέκνον / ὑψηλόν / γῆ / τροφός 
    9. ἅμα / ὡς / τέκνα / νῦν 
   10. ποῦ / ἐν / μετὰ / ἐκ 
 
 

12. ἀκούω καὶ διαλέγω · πότερον ἀληθὴ (Α) ἢ ψευδή (Ψ); 
 
1. τὸ χωρίον τοῦ Θρασυμάχου μέγα ἐστίν. 
2. αἱ Ἀθῆναι ἐγγὺς τοῦ χωρίου τοῦ Θρασυμάχου εἰσίν. 
 
3. ὁ Θρασύμαχος μετὰ τῆς μητρὸς καὶ τοῦ πατρὸς οἰκεῖ. 
4. ὁ Θρασύμαχος δύο ἀδελφοὺς καὶ μίαν ἀδελφὴν ἔχει. 
 
5. ἡ Λαδίκη ἐν τῷ τοῦ Θρασυμάχου χωρίῳ οικεῖ. 
6. ἡ τρόφος τὰ παιδία και τᾶ ζῷα τρέφει. 
 
7. ἄλλο χωρίον ἔστιν ἐγγὺς τοῦ χωρίου ἐν ᾧ οἰκεῖ τὸ παιδίον. 
8. ἐν μέσῳ τῶν ἀγρῶν ὁδός ἐστιν. 
 
 
13. ὁ γεωργὸς τὴν γῆν γεωργεῖ. > οἱ γεωργοὶ τὴν γῆν γεωργοῦσιν. 
 
1. ἐν μικρῷ χωρίῳ οἰκῶ. 
2. ὁ ἀδελφὸς μου μεθ΄ἡμῶν οἰκεῖ. 
3. ἀδελφὸν καὶ ἀδελφὴν ἔχω. 
4. ὁ λόφος τὸ χωρίον περιέχει. 
5. Θρασύστομον ὀνομάζει τὸ παιδίον. 
6. τὸ χωρίον μικρόν ἐστιν. 
7. περὶ τοῦ γεωργοῦ λέγω σοι. 
8. ὁ ἄλλος λόφος ὑψηλός ἐστιν. 
 

14
 
14. πληρῶ τὸ κενόν. 
 
ἡ γῆ ‐ οὑτω(ς) ‐ ὀνομάζω ‐ διὰ τί ‐ μᾶλλον ‐ ἡ τροφός – τὸ τέκνον – μάλιστα ‐ ἐν ᾧ ‐ἔχω 
‐ ὡς ‐ ἡ οἰκία ‐ ἆρα – ἐν μέσῳ ‐ μικρός 
 
1. ___________ τὰ μικρὰ παιδία τρέφει. 
2. ἐγὼ καὶ ὁ Θρασύστομος καὶ ἡ Ἑλένη ἐν __________ τοῦ Θρασύλλου οἰκοῦμεν. 
3. δῆλον δὴ μοί ἐστι ____________ πολλάκις ἕκαστα λέγετε. 
4. _________ τὸ παιδίον λέγει τὰ περὶ τοῦ τόπου, ὁ ἀδελφός ἀκουει. 
5. ________ἐρωτᾷς τί ἐστι γεωργός; 
6. γεωργός ἀνθρωπός ἐστι ὅς χωρίον _________. 
7. τὸν γεωργὸν_______________ Θράσυλλον. 
8. ὁ Θράσυλλος καὶ ἡ Εὑριδίκη τρῖα ________ ἔχουσιν. 
9. τὸ χωρίον τοῦ Θρασύλλου μικρὸν __________ ἐστιν. 
10. ὁ λόφος οὐχ ὑψηλὸς ἀλλὰ ________ ἐστιν. 
11. οἱ Πυρηναῖοι λόφοι ____________ ὑψηλοί εἰσιν. 
12. οἱ Πυρηναῖοι _______ ὑψηλοί __________ οἱ Ἀπεννῖνοι. 
13. τὸ χωρίον ἐν ᾧ οἰκεῖ ὁ ὁ Θράσυλλος __________ τῶν λόφων ἐστίν. 
14. ὁ Θράσυλλος __________ γεωργεῖ. 
 
15. τὸν πίνακα προσβλέπω καὶ ἀποκρίνομαι. 
 
   1. ποῦ εἰσιν οἱ Πυρηναῖοι λόφοι; 

   2. ποῦ ἐστιν ὁ Λόφος Λευκός ; 

   3. ποῦ εἰσιν οἱ Ἀπεννῖνοι λόφοι; 

  4. ἆρ᾿ ὑψηλοί εἰσιν οἱ Πυρηναῖοι λόφοι; 

  5. ἆρ᾿ ἐγγὺς τοῦ Λόφου Λευκοῦ εἰσιν οἱ  

      Ἀπεννῖνοι; 

  6. ἆρ᾿ ἐν μέσῳ τῆς Ἰταλίας εἰσιν οἱ  

      Ἀπεννῖνοι; 

                                                                                7. ἆρ᾿ ἐξ ἀριστερᾶς τῆς Ἰβηρίας  εἰσίν  

                                                                                    οἱ  Πυρηναῖοι λόφοι;

15
ΕΜΑΘΟΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
               (ἔμαθον τοὺς λόγους) 
 
 
 
ἄδηλος, ‐ον  ‐‐‐‐‐  οὐδαμῶς 
αἰτιατίκή, ἡ  κύκλῳ  οὖν 
ἀκούω  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 
ἄλλως  λευκός, ‐ή, ‐όν  περί 
ἅμα  λόφος, ὁ  περιέχω 
Ἀπεννῖνοι, οἱ  ‐‐‐‐‐  πολλάκις 
ἀριστερά, ἡ  μάλλον  που 
‐‐‐‐‐  μάλιστα  Πυρηναῖοι, οἱ 
γῆ, ἡ  μανθάνω  ‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐  μέγας, μεγάλη, μέγα  Σκωτία, ἡ 
διά  μέσος, ‐η, ‐ον  ‐‐‐‐‐ 
δεξιά, ἡ  μή  τε 
‐‐‐‐‐  μόνον  τοι 
ἐγγύς  ‐‐‐‐‐  τρέφω 
ἕκαστος, ‐η, ‐ον  νομίζω  τροφός, ἡ 
Ἑλβετία, ἡ  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 
ἔπειτα  ὁδός, ἡ  ὑψηλός, ‐η, ‐ον 
‐‐‐‐‐  ὀκνηρός, ‐ή, ‐όν  ‐‐‐‐‐ 
Ἰβηρία, ἡ  ὁμαλός, ‐η, ‐ον  ὡς 
Ιταλία, ἡ  ὀνομαστική, ἡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16