Está en la página 1de 6

 

  ΙΙ 

  ΟΣΤΙΣ  ΕΙΜΙ ΕΓΩ 

  (ὅστις εἰμὶ ἐγώ) 

    ἐγώ,  
ὁ Θρασύμαχος 
1     Ἐγὼ μέν εἰμι παιδίον Ἑλληνικόν, οἰκῶ δ᾿ ἐν ἀγροῖς.    
2  ἐνταῦθα γὰρ ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργός τις Θράσυλλός 

3  ἐστιν, ὃς γεωργεῖ καὶ ἔχει χωρίον.   ἆρ᾿ ἐρωτᾷς, τίς μὲν 

4  ἐγώ, τίς δ᾿ ὁ Θράσυλλος ;  λέγω δή.  τέκνον γάρ εἰμι ἐγὼ 

5  τοῦ Θρασύλλου.  καὶ μήν ἄλλα γε τέκνα ἔχει ὁ  ὁ πατήρ μου, 
ὁ Θράσυλλος 
6  Θράσυλλος · καὶ γὰρ ἐγὼ εἰμι τέκνον αὐτοῦ, καὶ ἔχω 

7  ἀδελφόν τε καὶ ἀδελφή.   ὀνομάζουσι δ᾿ ἐμὲ μὲν 

8  Θρασύμαχον, τὸν δ᾿ ἀδελφὸν ὀνομάζουσι Θρασύ‐

9  στομον, τὴν δ᾿ ἀφελφὴν  Ἑλένην ὀνομάζουσι.  ἐσμὲν 
 
10  οὖν τέκνα τοῦ Θρασύλλου, ἐσμὲν δὲ καὶ τῆς Εὐρυδίκης  ἡ μήτηρ μου, 
ἡ Εὐρυδίκη 
11  τέκνα. 
 
12     Ποῦ δ᾿ οἰκοῦμεν ;  ὅπου ;  ἔστι δή χωρίον ἐν ἀγροῖς, καὶ 

13  ἐν τῷ χωρίῳ οἰκία · ἡμεῖς μὲν οἰκοῦμεν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὁ δὲ 

14  Θράσυλλος γεωργεῖ ἐν τῷ χωρίῳ.   ἆρ᾿ ἐρωτᾷς τί ἐστι 

15  χωρίον ;  ἆρ᾿ οὐ δῆλον;  ὁ γεωργὸς γὰρ ἔχει χωρίον, τὸ δὲ 
ὁ ἀδελφός μου,  
16  χωρίον τόπος ἐστὶν ἐν ᾧ γεωργεῖ γεωργός.   χώρα μὲν  ὁ Θρασύστομος 

17  γάρ ἐστι τόπος, και χωρίον ἐστὶ χώρα μικρά.  λέγω δὲ 

18  οὕτως, ἐπειδὴ οὐκ εἶ σὺ Ἑλληνικὸν παιδίον.  ἆρα δῆλόν 

19  σοι νῦν ἐστιν ὅ λέγω ;  τὸ δὲ χωρίον ἔχει ἀγροὺς οὐκ 

20  ὀλίγους.   
ἡ ἀδελφή μου,  
  ἡ Ἑλένη 

1
     ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
 
1.  τί ἐστιν ;  > ἀγρός ἐστιν. 
 
ὁ ἀγρός / ὁ γεωργός /ἡ οἰκία / ἡ χώρα / τό χωρίον /τό τέκνον 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                                      2                                          3 
 
 
 
 
 
 
 
             4                                                      5                                          6 
 
 
 
2. τίς ἐστιν ; > ὁ ἀδελφός μου ἐστίν. 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                        2                                          3                                         4 
 2Β. τίς ἐστιν ; > ἡ μήτηρ τοῦ  Θρασυμάχου ἐστίν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1                                          2                                        3                                                4 
 

2
2Γ. τίνος πατήρ ἐστιν ; > ὁ τοῦ  Θρασυμάχου πατήρ ἐστίν. 
 
 
 
 
 
 
 
      1                                      2                                          3                                                  4 
 
 
3. ποῦ γεωργεῖ ὁ Θράσυλλος ;   > ἐν τῷ ἀγρῷ γεωργεῖ ὁ Θράσυλλος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                                      2                                          3 
 
 
4.  
  οἰκεῖ 
 
    1                                                                                                                   
 
      > οὐκ ἐν τῷ ἀγρῷ ἀλλ᾿  ἐν τῇ οἰκίᾳ οἰκεῖ ἡ Εὐρυδίκη.  
 
    2 
 
 
 
γεωργεῖ 
 
 
 
    3 
   
 
  γεωργεῖ 
 
 

3
      4 
    
 
    οἰκεῖ 
 
 
 
 

5. τίς /τίνος / τί / ποῦ 
 
     ὁ θρασύμαχος οἰκεῖ εν τοῖς ἀγροῖς. > τίς οἰκεῖ εν τοῖς ἀγροῖς; 
     ἐν τοῖς ἀγροῖς οἰκεῖ ὁ θρασύμαχος. > ποῦ οἰκεῖ ὁ θρασύμαχος; 
 
1. χωρίον ἐστὶν ἐν τῇ χώρᾳ. 
2. ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργεῖ ὁ Θράσυλλος. 
3. τὸ χωρίον του Θρασύλλου καλοὺς ἀγροὺς ἔχει. 
4. ἐν τῷ χωρίῳ ἐστιν ἡ οἰκία. 
5. ὁ Θρασύστομός ἐστιν ὁ ἀδελφὸς τοῦ Θρασυμάχου. 
6. ὁ του Θρασυμάχου ἀδελφός ἐστιν ὁ Θρασύστομος 
7. ὁ ἀδελφός του Θρασυμάχου οἰκεῖ ἐν τῷ χωρίῳ. 
8. ἡ Ἑλένη ἐστίν. 
9. ἡ ἀδελφὴ τοῦ Θρασυμάχου ἐστὶν ἡ Ἑλένη. 
10. ἡ τοῦ Θρασυμάχου ἀδελφή ἐστιν ἡ Ἑλένη. 
 

6. ποῖος / ποία / ποῖον 

ποῖός ἐστιν ὁ Θρασύμαχος;  

μικρός ἐστιν ὁ Θρασύμαχος. 

καλός, ‐ή, ‐όν        ἰσχυρός, ‐α, ‐ον    ἀγαθός, ‐ή, ‐όν   σπουδαῖος, ‐α, ‐ον     μικρός, ‐ά, ‐όν                  

             1                               2                           3                                     4                                5 

  

4
7. ἆρα / οὐ... ἀλλα 

ἆρα μικρός ἐστιν ὁ Θράσυλλος;  

οὐ μικρὸς ἀλλ᾿ ἰσχυρός ἐστιν ὁ Θράσυλλος. 

  

           1                                       2                                               3                                        4 

ἰσχυρός, ‐α, ‐ον             ἰσχυρός, ‐α, ‐ον                    μικρός, ‐ά, ‐όν           σπουδαῖος, ‐α, ‐ον             

μικρός, ‐ή, ‐όν              σπουδαῖος, ‐α, ‐ον               καλός, ‐ή, ‐όν             μικρός, ‐ά, ‐όν                   

 
8. καλῶς διαλέγω. 
 
1. παιδίον Ἑλληνικόν ἐστιν.   
   α. ὁ Θράσυλλος.  5. ἐγώ και ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Θρασύστομος 
   β. ἡ Εὐρυδίκη.  _______ τοῦ Θρασύλλου καὶ τῆς 
   γ. ὁ Θρασύμαχος.  Εὐρυδίκης ἐσμέν. 
   δ. τό χωρίον.     α. χωρία 
     β. τέκνα 
2. ἐνταῦθα ὁ Θράσυλλος γεωργεῖ.     γ. ἀγρός 
   α. ἐν τῇ οἰκίᾳ.     δ. οἰκία 
   β. ἐν τοῖς ἀγροῖς.   
  6. τί ἐστι χωρίον; 
3. οὕτως ὀνομάζουσι τὴν ἀδελφὴν      α. τόπος 
τοῦ Θρασυμάχου     β. χώρα 
   α. οἰκίαν     γ. τέκνον 
   β. Εὐρυδίκην.     δ. γεωργός 
   γ. Ἑλένην   
   δ. χώραν  7. τίς ἐστι ὁ Θρασύλλος; 
     α. ἡ τοῦ Θρασυμάχου μήτηρ 
4. ἡμεῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ _________     β. παιδίον Ἑλληνικόν 
   α. γεωργοῦμεν     γ. τόπος 
   β. ὀνομάζουσι     δ. γεωργός 
   γ. ἐρωτᾷς   
   δ. οἰκοῦμεν 

5
 
 

ΕΜΑΘΟΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 


               (ἔμαθον τοὺς λόγους) 
 
 
 
ἀγρός, ὁ  ἐπειδή  οὕτως 
ἆρα  ‐‐‐‐‐  οὐ 
ἄλλος  ἡμεῖς  ὀλίγος, ‐η, ‐ον 
ἀδελφός, ὁ  ἡμῶν  ὅτι 
ἀδελφή, ἡ  ἡμέτερος, ‐α, ‐ον  ὅ > ὅς 
ἀγαθός,‐ή, ‐όν  ἥν > ὅς  ‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  παιδίον, τό 
γάρ    πατήρ, ὁ 
γεωργός, ὁ  ἰσχυρός, ‐ά, ‐ον  ποῦ 
γεωργῶ (έω)  ‐‐‐‐‐  ποῖος, ‐α, ‐ον 
γε  καί  ‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  σύ 
δή  λέγω  σοι 
δῆλος, ‐η, ‐ον  ‐‐‐‐‐  σπουδαῖος, ‐α, ‐ον 
‐‐‐‐‐  μήτηρ, ἡ  ‐‐‐‐‐ 
ἐγώ  μήν  τίς 
Ἑλληνικός, ‐ή, ‐όν  μικρός, ‐ά, ‐όν  τί 
ἐν  ‐‐‐‐‐  τίνος 
ἐνταῦθα  νῦν  τις 
εἰμί  ‐‐‐‐‐  τέκνον, τό 
ἐστί  οἰκία  τόπος, ὁ 
ἐσμέν  οἰκῶ (έω)  ‐‐‐‐‐ 
ἔχω  ὅς  χωρίον, τό 
ἐρωτῶ (άω)  ὀνομάζω  χώρα, ἡ