Está en la página 1de 7

A TÚA EXPERIENCIA INTERESA

http://mind42.com/public/2a3f0cf2-855c-489b-95f8-115252fe5c90 http://mind42.com/public/6f96c6c9-1a65-4421-99f4-4794767fc53d

IAGO PAREDES BARROS CONTA A SÚA EXPERIENCIA LABORAL
http://oquechedigaeu.blog pot.com.e /2013/11/iago-pa!ede -ba!!o -contaua.html" #lect!omec$nica"de"%eh&culo

BEATRIZ LOSADA VEIGA NO IES GARCÍA BARBÓN
'lumnado"de"(acha!elato"e")iclo"*upe!io!

http://oquechedigaeu.blog pot.com.e /2013/12/beat!i+-lo ada-%eiga-no-ie ga!cia.html"

JULIÁN BARRIO E LOURDES DE GIL FALAN PARA O ALUMNADO DE CAE

)oidado "'u,ilia!e "de"#nfe!ma!&a

http://oquechedigaeu.blog pot.com.e /2013/12/-ulian-ba!!io-e-lou!de -de-gilfalan.html"

CHARLA DE IVÁN LORENZO POUSADA
.antemento"#lect!omec$nico

http://oquechedigaeu.blog pot.com.e /2013/12/cha!la-de-i%an-lo!en+opou ada.html"

http://edu. /mbaloo.com/mi,/o!ientacion2014-2014