Está en la página 1de 25

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Ngi trnh by : Trn Quc Chnh. Chc v: Ph P.QLKTNV n v : Cng ty Vinaphone

MC TIU KHA HC

1. 1 2. 3. 4. 5.

Nm c kin thc c bn v mng GSM Chc nng nhim v phn t v tuyn. Trao i thng tin v mng Vinaphone. Theo di cht lng. C s h tng trm BTS.

7/2/2011

TNG QUAN GSM

Qu trnh pht trin ca cc mng thng tin di ng

TNG QUAN GSM


Qu trnh ci tin cng ngh ca thng tin di ng GSM T bng hp Bng rng : Chuyn i bng tn- thay i phng php iu ch.

1G

2G

3G

4G

Mc tiu i : 1. Gii quyt tc truyn d liu 2. Ci thin cht lng cuc gi. 3. Nng cao dung lng mng.

7/2/2011

TNG QUAN GSM Qu chuyn i cng ngh thng tin di ng


1G 9,6Kb/s
AMP

2G >20K
GSM

2,5G >40K
GPRS

2,75G >380K
EDGE

3G >2M
UMTS

3,5G >5M
HSPDA

Mc ch : 1. Ci tin cng ngh- Thm cc Dch v. 2. Bo ton vn u t ban u.

4G >20M

LTE

TNG QUAN GSM


A-bis A-ter A

B T S

1 E1

BSC
B T S

TRAU

PSTN
MSC/ TSC HLR/AUC

2 E1

PCU

Gb
OMC-R MSC

IP GPRS Backbone

SGSN

GGSN

Internet

Cu trc c bn h thng thng tin di ng trong h thng GSM

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Sectorised Configuration
(only one station) BTS

Cu hnh a kt ni
(Multidrop) BTS BTS

BTS

MS

Um

u ni chui
BTS BTS BTS

Abis

BSC

u ni hnh sao

1 E1 2 E1
BTS

Kt ni truyn dn cuhnh BSS

BTS

u ni hnh sao

TNG QUAN GSM

+ SIM

temporary data 1. 2. LAI TMSI

Permanent Data

MS : my in thoi di ng
1. 2. 3.
8

1. 2. 3. 3 4.

IMSI ki a3 3 a8

S liu g trong SIM

My u cui. SIM Card. PIN.

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Cu trc MS : Chc nng : Kt ni cuc gi i/ n. Nhim v : 1. Kt ni dch v thoi/phi thoi vi ngi dng. 2. Thu/pht tn hiu v tuyn vi trm gc. Ph lo Phn l i : Nh sn xut, t Dch h v, Bng tn.

TNG QUAN GSM


Chc nng BTS : To vng ph sng di ng. Nhim v BTS : 1. Thu/Pht tn hiu v tuy yn. 2. Kt ni vi BSC. 3. iu khin cuc gi. 4. Cn bng cng sut my u cui. 5. Qun l thu bao MS. 6. Cung cp dch v. 6. Bo mt giao din Um. Phn loi BTS : Indoor/Outdoor, C nh/ Ph l I d /O td h/ Lu ng, Marcro/Micro/Pico/ IBS, Vendor, Bng tn hot ng. T hp cng ngh 2G/3G- SingleRAN.

3 2 1 4 6 5

BTS/NodeB: Trm Thu/Pht gc.


10

7/2/2011

TNG QUAN GSM

Antennas BTS Terminal

External alarms I/O Clock I/O

BTS

Abis

Kt ni c bn trong BTS

11

TNG QUAN GSM

Vng g h BTS3 BTS2 Vng kn Mobile Stations

BTS1 BSC

Vng ph sng BTS


12

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Chc nng : iu khin hot ng trm gc. Nhim v : Qun l lu gi c s d liu trm gc. ng b, iu khin chuyn mch cuc gi gia cc BTS trong cng BSC, chuyn i tc knh v tuyn vi knh tng i. Phn loi : 1.Local : BSC+ TRAU t cng v tr. 2 2.Remote : TRAU A t cng tng i MSC. SC

BSC/RNC : H thng iu khin trm gc.

13

TNG QUAN GSM


Base Station Subsystem OMC-R A-bis 16 Kb/s A-ter (mux) BSC At A-ter 16 Kb/s TC
Circuit switched traffic Packet data traffic

BTS

A 64 Kb/s MSC

Um
13 Kb/s MFS (TRAU) SGSN BTS Gb

MS

E1

E1

E1

KT NI C BN BSC.
14

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Chc nng : iu khin kt ni cuc gi. Nhim v : nh tuyn, ng b, tnh cc, nh s- Qun l thu bao a dch v ISDN, kt ni cc h thng dch v VAT, kt ni mng ngoi. Phn loi : Chuyn mch knh : MSC. Ch n mch Chuy h gi i : MSS. MSS Tng i cng : Gateway- TSC/TSS.
MSC

MSC/TSC : Tng i di ng

15

TNG QUAN GSM

Kt ni cc MSC/TSC
16

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Chc nng : qun l ng k thu bao ch. Nhim v : Lu tr s thu bao ton cu IMSI. Kim sot ng nhp mng, Phn Loi thu bao : White-Black- Gray List. Qun l dch v thu bao : Tr trc- Tr sau.

HLR
Phn loi : HLR- NgHLR g .

HLR : B qun l ng k thu bao ch


17

TNG QUAN GSM

imsi
Bao gm 15 ch s
mCC mnC msin

MCC Mobile country code: 3 ch s MNC Mobile network code: 2 ch h s MSIN Mobile subscriber identity number:10 ch s

hlr

ID

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

a ch HLR 2 ch s
18

8 ch s

7/2/2011

TNG QUAN GSM


msisdn
Bao gm 12 ch s
CC ndC sn

CC country code: 3 s NDC national dest. code: 2 ch s SN subscriber number: 7 ch s


Quay: MSIS DN

hlr

ID

X1

X2

X3 5 ch s

X4

X5

a ch HLR
2 ch s

19

TNG QUAN GSM

HLR
location data Subscriber data 1. 2. 3. 4. 5. IMSI MSISDN Basic Services Suplementary services Restrictions To CSDL 1. 2. VLR Number LMSI number
S liu trong HLR

20

10

7/2/2011

TNG QUAN GSM

Chc nng : B qun l ng k thu th bao b khch. kh h Nhim v : Qun l s thu bao vng lai Phn loi : ( Theo tng i MSC)

VLR : B qun l ng k thu bao khch.

21

TNG QUAN GSM

vLR
Subscriber data 1. IMSI < TMSI 2. MSISDN 3. Basic Services 4. Suplementary services 5. Restrictions 6. hlr number
1.

S liu trong VLR

location data 1. lai

authenticationdata set of triples

22

11

7/2/2011

TNG QUAN GSM Chc nng :To thut ton bo mt Nhim v : to m ngu nhin cung cp cho thu bao di ng trn giao din v tuyn. Phn loi : Theo nh cung cp.

AUC : Trung tm Nhn Thc


23

Mobile cp nht v tr - LAC


Lp SIM
i IMSI Y.cu tham s nhn dng Tham s nhn dng VLR Cho Sl. Tbao <VLR-ID, LMSI>
S liu thu bao

Y cu Y.cu LAC
SRES=SRES Nhn dng

MSC

AC

MS Gi TMSI <Kc> nhn TMSI

HLR

IMSI TMSI

24

12

7/2/2011

TNG QUAN GSM


Simplified SMS - CB

OMC HMI

BSC

BSC

Pht tin Qung b v tm V tr MS theo LAC.


LEGEND Cell Broadcast Areas

BSC

CBE CBC

CBE Enhanced CBS

25

TNG QUAN GSM

Chc nng : Qun l thit b u cui ca nh mng. ng Nhim v : Theo di tnh trng thit b u cui theo phn loi : White-BackGray List. Phn loi : Theo nh cung cp thit b

EIR : B nhn dng Thit b u cui MS

26

13

7/2/2011

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

SL H

SL 1/H M ST

ST M 1/H SL

Kt ni mng Core
27

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

Nng cp H thng ln 2,5-,27 G


28

14

7/2/2011

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

Nng cp mng ln 3G :
29

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

Trin khai 3G giai on I


30

15

7/2/2011

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

. MS: S lng : 30M. 30M Phn loi : Tr trc, Tr sau, G-Phone

Thu bao Vinaphone


31

TNG QUAN V MNG VINAPHONE


BTS : C bn l trm Marcro- Indoor- C nh- Khng ngi qun l- Nhiu nh cung cp- Nhiu bng tn 900/1800/2100a cng ngh h 2G-3G2G 3G SingleRAN. Si l RAN S lng : 1550 BTS, 6000 NodeB. Nh cung cp 2G: Motrola, Alcatel, Ericsson, Huawie, Siemens. Nh cung cp 3G : MB-Motorola, MT- ZTE,NM- Ericsson. SingleRAN (NB+MT)

BTS Vinaphone
32

16

7/2/2011

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

BSC/RNC : S BSC : 260 S RNC : 25 Phn loi : Local ( BSC/TRAU) / Remote BSC-TRAU. t ti cc VNPT VNPT- Tnh : 2 2-10 10 BSC/ Tnh

BSC Vinaphone:
33

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

MSC/MSS/VLR TSC/TSS: S lng : 30 Phn loi : (4) Nh cung cp Ericsson, Siemens, Huawie. Nhim v : Lm Local/ Tandem/Gatewway

MSC/MSS Vinaphone:
34

17

7/2/2011

TNG QUAN V MNG VINAPHONE

HLR/AUC : S lng : 03 Phn loi : NgHLR- Qun l Thu bao Vinaphone tr trc v tr sau. HLR- Qun l thu bao G-Phone. HLR Vinaphone:
35

THEO DI CHT LNG

Tiu ch Ti h ph h sng v ch ht l ng ca mng: 1. Ph sng theo din tch . 2. Ph sng theo mt dn c . 3. o kim nh tun th cht lng.

SO SNH VNG PH SNG CC MNG

36

18

7/2/2011

THEO DI CHT LNG

BTS Omni:
Vng ph ng u. Mt thu bao thp. Cu hnh thp p. -

BTS Sector:
Vng ph nh hng. Mt thu bao ln. Cu hnh cao. cao

Vng ph sng BTS:


37

THEO DI CHT LNG B B A A A B B Gain Anten : Kh nng tp trung nng lng ca Anten theo hng so vi Anten v hng chun. n Vng ph sng ph thuc vo Gain ca Anten
38

19

7/2/2011

THEO DI CHT LNG

TA=1

TA=3

TA=10

TA=15

Kim tra vng ph sng bng im chun

39

THEO DI CHT LNG

Kt qu o Driving Test
40

20

7/2/2011

THEO DI CHT LNG

KPI- 2G : ( So snh APT) - CSSR : 95 %/90% - HOR : 95 % - DOR : 1 % / 3% - MOS : 3

Cc thng s nh gi cht lng cuc gi.

41

THEO DI CHT LNG

Phng php theo di:


o vng ph sng bngim chun. Driving Test. kin phn nh khch hng. Thng k t OMC. C cnh bo ti trm. Lu lng st gim bt thng. Thi gian mt lin lc BTS gia tng.

Mt s phng php in hnh


42

21

7/2/2011

C S H TNG TRM BTS

- Tr Anten. - Kim thu li. - H thng chng st ct. t - Cu cp. - Anten di ng,Viba. - Fi .

OUT DOOR BTS


43

OUT DOOR

INDOOR

C S H TNG TRM BTS

Tr t ng Cao > 45m . Tr dy y co : 25-30m. Chu sc gi > cp 12 . Anten lp di kim thu li trong vng bo b < 45 . Chn tr c bng tip t.

TR AN TEN
44

22

7/2/2011

C S H TNG TRM BTS

Ch un vng xung

- Ch tip t im Fi ri ct - im un Fi > 135 %

Cu cp phi
45

Ch tip t trc khi vo trm

C S H TNG TRM BTS


Distance-to-fault
G3-C5
1.6 1.5
M2: 1.199 @ 5.16 Meter

Limit : 1.5

1.4 VSW WR

1.3 1.2

1.1
M2

1.0 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 Distance (0.0 - 20.0 Meter) 15.0 17.5 20.0

Resolution: 517 Date: 02/09/2007 Model: S331D

CAL:ON(COAX) Time: 01:27:42 Serial #: 00632031

CW: OFF Ins.Loss:0.000dB/m Prop.Vel:0.800

Kt qu o sng ng Fi

46

23

7/2/2011

C S H TNG TRM BTS

TN TI C S H TNG TRM BTS


47

Dy Jumper tha cun li trn cu cp

C S H TNG TRM BTS

TN TI C S H TNG TRM BTS


48

Dy ngun truyn dn lp sai quy nh

24

7/2/2011

C S H TNG TRM BTS

TN TI C S H TNG TRM BTS


49

Cp Lung E1 u sai quy nh.

THANK YOU

50

25