Está en la página 1de 9

EBB DE ESTERA

OJUANI SHOBE OJUANI SHE SHOBBE ACH M , ACH ADIE , ACH ODDANI OMO OFO UNTORI. OJUANI SHOBI TABAKOYU BAIN-BAIN, IKU BAIN-BAIN LOBATI, ADIFAFUN O UN IWORO MEDILOGUN TINLODIFA ILE OLOFIN

Con las palmas hacia arriba sobre la estera ,moviendo los dedos sobre la estera se canta: OJUANI SHOGBE LER ECHU BAWAO ESHU AWA TETETE Coro:OJUANI SHOGBE LER ECHU BAWAO ESHU AWA TETETE OJUANI SHOGBE LER ECHU BAWAO ESHU AWA TETETE Coro:OJUANI SHOGBE LER ECHU BAWAO ESHU AWA TETETE OJUANI SHOGBE LER ECHU BAWAO ESHU AWA TETETE Coro:OJUANI SHOGBE LER ECHU BAWAO ESHU AWA TETETE

EYIOKO EYIOKO KINI OMO FAKO, NKA BURUK EGGN, ONA TEMI TAN, TEMI LE SIKO, TO LER KO LE MIM, UMBA LEKO EYIOKO MEJI LEEMETA.MO BE YIN, BI IKU BA SUNMO ITOSI KI E BAMI YE OJO IKU FUN. SI EHIN OGUN TABI OGORUN ODUN, TABI BI IKU BA NBO KIE BAMI YEE SI EHIN OGOFA. ODUN TIATIBI MI SINU AYE KI E BAMI YE OJO IKU FUN ARA MI ATI AWON OMO MI TI MO BI. KIAMAKU NI KEKERE, KIAMAKU IKU INA, KIAMAKU IKU ORO, KIAMAKU IKU EJO, KIAMAKU SINU OMI. YY KE WA YO FUN (IRE) MI O. YY KE WA YO FUN (IRE) MI O. A MI Y NIL, A MI YO LJ. YY AY E, YY. EYIOKO TEMITA, TEMITA INCH, TEMINNOLOKUN, MOYUBA ASHE, MOYUGBA OLOKUN Coro: EYIOKO TEMITA, TEMITA INCH, TEMINNOLOKUN, MOYUBA ASHE, MOYUGBA OLOKUN EYIOKO TEMITA, TEMITA INCH, TEMINNOLOKUN, MOYUBA ASHE, MOYUGBA OLOKUN Coro: EYIOKO TEMITA, TEMITA INCH, TEMINNOLOKUN, MOYUBA ASHE, MOYUGBA OLOKUN EYIOKO TEMITA, TEMITA INCH, TEMINNOLOKUN, MOYUBA ASHE, MOYUGBA OLOKUN Coro: EYIOKO TEMITA, TEMITA INCH, TEMINNOLOKUN, MOYUBA ASHE, MOYUGBA OLOKUN

OFUN-MAFUN OFUN MAFUN YEYEDE, OFUN SERO, OFUN SAROFUN FUN IK, OFUN FUN ARO, OFUN FUN INHA, NKOL ECHU OFUN MEJI OLOWO MO BE YIN, KI E FUN MI L OWO ATI OHUN RERE GBOGBO. EYIN LI E NFUN ALARA LOWO KI E FUN EMI, NAA L OWO ATI OHUN RERE GBOGBO. EYIN LI E NFUN AJERO L OWO, KI E FUN EMI NAA L OWO ATI OHUN RERE GBOGBO. EYIN LE E NFUN ORANGUN ILE ILA LOWO, KI E MASAI FUN EMI NAA LOWO ATI OHUN REREGBOGBO ATI BEEBEE TITI LO. OFUN MEJI OLOWO. OFUN MAFUN KIMAFUN OFO, KIMAFUN ARUN, KIMAFUN ELLO, KIMAFUN GBOGBO ARAYE KALEPA NIKU. OFUN MAFUN ARO MAFUN, MAFUN OFUN BREKETE OFUN SOLOYU, WA MI KO MIO OJORU JU-JU WA MI KOMO OJORU JU-JU WA MI KOMO Coro: OJORU JU-JU WA MI KOMO, OJORU JU-JU EPA WA MI KOMIO. Coro:OJORU JU-JU WA MI KOMO, OJORU JU-JU WA MI KOMIO

OGUNDA OGUNDA MEJI MO BE YIN, KIEDAI NIDE ARUN ILU EJO, EGBESE ATI BEEBEE, KI E D ARI IRE OWO, ISE ORO OMO OLA EMIGIGUN, ARALILE ATI BEEBEE S ODO M, KI E DA MI NI ABIYAMO TIYOO BIMO RERE TI WON, YOO GBEHIN SI SINU AYE ATI BEEBEE. OGUNDA MEJI. OGGUNDA IT OFERAYESUN, EBANSUN ELEM OGUNDA AFARAYE, AFESUYE LESILOSUN AKERE KONKOGBOGBO ONICHOLODDO. ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KI LEYOO Coro: ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KI LEYOO ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KI LEYOO Coro: ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KI LEYOO ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KE IBBO Coro: ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KE IBBO ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KE IBBO Coro: ATARUM ATARUW, KOS LEY LO KE IBBO

IROSO IROSO IYALOCHA IT KIN KI EN ABB OFO, INHA, K IY OPO OMO LEROMO OLORUN IL IYA ACH LEN IROSUN MEJI MO BE YIN, KI E JEKI AWON OMO ARAYE GBURO, MI PE MO LOWO LOWO. PE MONIYI, PE MO N OLA, PE MO BIMO RERE ATI BEEBEE. KI E JEKI WON GBO IRO MI KAAKIRI AGBAYE, IROSUN MEJI. EMI WON, EMI WON LE PA PNI. DR OR KI PA OR. EMI WON, EMI WON LE PA PNI. AKUA MASHA, MASHA DIRE, KAFI KAPALENO AMBEBE KIN INAFUKUOSO, IROSO APATARITA, ABEBEKIN INAFUKUOSO KIN APANDEURE APALASHENU. ABO NIRE KACHAR ABONIR, ABO NIRE Coro: ABO NIRE KACHAR ABONIR, ABO NIRE ABO NIRE KACHAR ABONIR, ABO NIRE Coro: ABO NIRE KACHAR ABONIR, ABO NIRE ABO NIRE KACHAR ABONIR, ABO NIRE Coro: ABO NIRE KACHAR ABONIR, ABO NIRE

EYEUNLE EYEUNLE MO BE YIN, KIEGBE MI KIMI NIYI, KI E EGBE M, KIMI NOLA, IFAKIFA KIINIYI KOJ A EYEUNLE. EYEUNLEE NI BABA GBOGBO WON. KI GBOGBO ENIYAN KAAKIRI AGBAYE GBARAJO, KIWON MAA GBE MI NIJA, KIEGBEMI LEKE OTA. KI NLE KE ODI. KIEMAA GBEMI NIJA, KIEMAA GBE MI LEKE ISORO LOJO GBOGBO NI GBOGBO OJOAYE MI. KIEMAA GBE IRE KO MI NIGBABOGBO TABI KIEMAAGBE FUN MI(O FUN NI IYAWO) AY SRN TI DUN, O DUN JU OYIN LO. AY SRN TI DUN, O DUN JU OYIN L O. RS J AY MI O DUN, ALYUN GBLYUN. RS J AY MI O DUN, ALYUNGBLYUN.

BI A BA BO OJU, BIA A BA BO IMU ISALE AGBON NI A PARI RE. A DA FUN ORISHA NIGBATI O NLO GBA ASE LOWO OLODUMARE. O RUBO OLODUMARE SI WA FI ASE FUN U. NIGBATI GBOGBO AIYE GBO PO TI GBO ASE L OWO OLODUMARE NWON SI NWO TO O. GBOGBO EYITI O WI SI NSE. LATI IGBANA WA NI A NWIPE EYEUNL TEMI OMO SUNKUN, DEDE LA BOLU, DEDE LA BOSI, DEDE LABALOSA, TOTO, TOTO BA FIRENU, ODARA AKO, ALU BASHE ATI KO LER TO IBAN ARO, ARO TONU ALA BI SEN A LA MOIY, ALA MOIY Coro: ONA ENU KUA KUA IBBO A LA MOIY, ALA MOIY Coro: ONA ENU KUA KUA IBBO A LA MOIY, ALA MOIY Coro: ONA ENU KUA KUA IBBO

OBARA OBBARA ENIBARA EYEGBARA ELEGBARA KIKATE OMO KETELAROFUN ECH JONJORO YEYERO JONJORO, YOBI-YOBI LABBOBI OMA IL TO DEKOLE BAM OBARA MEYI ONIBARA OLABARA EYEBARA KIKATE IWORO KOMAKATO ARAYE KOMAKATE ARA ORUN ADAFUN BOGBE EYEOKO OROFO LORUBO BOGBO TENUYEN KOKORO OBARA MEJI MO BE YIN, KI E SINA AJE FUN MI, KI AWON OMO ARAYE WA MAA BAMI, RA OJA TI MO BA NIITA WARAWARA, IPEKU ORUN E PEHINDA L ODO MI. OBARA MEJI DE ATE BEEBEE OBARA, ONI BARA, KIKATE IKU, KIKATE ARUN, KIKATE OFO, KIKATE ARAYE, TINSHE OMO OKUNI, KUALUJERO OYANSO. AWN DE WA. AWN DR. OR IRE LAWUN NWE. ODN MBI, ODN NRE.

ODN TI ESELE IBD O. ODN TI ESELE IBD O. OBBARA JI DUN DUNOBBARA JI DUN-DUN. Coro.......UM OBBARA JI DUN DUNOBBARA JI DUN-DUN. Coro.......UM OBBARA JI PIKUA; OBBARA JI PICUA. coro........UM OBBARA JI PIKUA; OBBARA JI PICUA. coro........UM TANI ONA OM FAO

OSA OSA MEJI MO BE YIN, KI E JEKI NDI ARISA-INA, AKOTAGIRI EJO FUN AWON OTA, KIESO MI DI PUPO GUN RERE, KIMI ROWO SAN OWO ORI, KIMI ROWO SAN AWIN ORUN MI ATI BEEBEE. OSA MEJI. OS GBOGBO ERIBO, ENIGBO ONATEM IK, ARO, OFINBAMTIN IL IYO IY ONIL OSA NIKO, IWORIWO IWORO, TANI FOKUN, IWORO OWO SI KONKON OFADARA OSHORO. FUFULEKE FEFE IKU, OS MODA, MODA AFEFE IKU Coro: ..........UM. OS MODA, MODA AFEFE IKU Coro: ..........UM OS MODA, MODA IYANZA IKU Coro: ..........UM. OS MODA, MODA IYANZA IKU Coro: ..........UM ABO FIROLO, FIROLO BALE, ABO FIROLO, FIROLO BALE Coro: ABO FIROLO, FIROLO BALE, ABO FIROLO FIROLO BALE Coro: ABO FIROLO, FIROLO BALE ABO FIROLO FIROLO BALE ABO MURELE, MURELE GUALE,ABO MURELE, MURELE GUALE Coro: ABO MURELE, MURELE GUALE, ABO MURELE MURELE GUALE Coro: ABO MURELE, MURELE GUALE, ABO MURELE MURELE GUALE.

ODDI ODI MEJI MO BE YIN, KI E BAMI DI ONA OFO, KI E BAMI DI ODO OFO, KI E BAMI DI ONA EJO, KIE BAMI DI ONA IBI, KI E BAMI DI ONA ESHU,

NI NRIDI JOKO PE NILE AYE. KIEMA JEKI NBA WON KU IKU AJOKU. OKAN EWON KIIKE.KI E SE ODI AGBARA YI MI KA, KI OWO MI KAPA OMO ARAYE BI OMO ODI TIIKALU. ODD OCHA LOMAKO, ELERIBB OCHA OMO IY AR OMOB IK, IK KODIMA, EYO KODIMA, OFO KODIMA. ODI, ASHAMA ARUMA ODIMA MAMA DINA KOYO DINA, ODI GAGA, ODI GOGO OKURUJELE, ADIFAFUN OBATALA Se canta: TANI OBA LOWO MI; ADDLOWO M, ADD LORISS Coro: ADD LOWO M, ADD LORISS ADD LOWO M, ADD LORISS Coro: ADD LOWO M, ADD LORISS ADD LOWO M, ADD LORISS Coro: ADD LOWO M, ADD LORISS ADD LOWO M, ADD LORISS Coro: ADD LOWO M, ADD LORISS

OSHE OSE MEJI MO BE YIN, KI E FUN MI NI AGBARA, KI NSEGUN AWON OTA MI LONI ATI NI GBOGBO OJO AYE MI, KIEMAA BAMI FI ISE SEGBOGBO AWON ENITI NWA IFARAPA ATI BEEBEE FUN M. KI E JEKI NGBO KI NTO KI NPA AWU SEHIN. OSE MEJI. OSHE MULUKU, MULUKU SARA UNDE LEPELEPE, OCH PEL-PEL OCHE KALEENI TULESHE, OKO MALEK MALEK EN KODA, IGBA ACH LEGBA KOID FUN M. IBA DE YEWA IYAKOIDE. OSHE KULUKUSHE MULUKUSHE IWORO, KULUKUSHE OMO. IFA DE YEWA FOUND; IFA DE YEWAOO I YAKOID Coro: GBOGBO YEWA , IFA DE YEWA IYAKOID IFA DE YEWA FOUND; IFA DE YEWA O I YAKOID Coro: GBOGBO YEWA , IFADE YEWA IYAKOID

EYILA SHEVORA EYILA SHEBORA AGANAGAYA, AGATIAFAYA INIRU KOCHETI IK , KOCHE TI ARO KI OMI TUTO TOKUN AINAEYILA SHEVORA KAWO KABIESILE OLUEKO ASI OSAIN INA RULU BARA LU OLU KOSO BAMBIOYO. Mientras se canta se aplaude: E NI LU MAYO Coro: EE. MAYO. E NI LU MAYO Coro: EE. MAYO. E NI LU MAYO Coro: EE. MAYO. E NI LU MALU Coro: EE. MALU. E NI LU MALU Coro: EE. MALU. E NI LU MALU Coro: EE. MALU. Mientras se canta se llevan las manos a la estera y luego a la boca: TANI ALADDO LEWAM. A LA DO BEGUANO Coro: MOYE E MOFIY, EN ALADDO MOFIY TANI ALADDO LEWAM. A LA DO BEGUANO Coro: MOYE E MOFIY, EN ALADDO MOFIY TANI ALADDO LEWAM. A LA DO BEGUANO Coro: MOYE E MOFIY, EN ALADDO MOFIY Mientras se canta se golpea el pecho con la mano izquierda: GUARUOO AKUNAMB AB AKUNAMB GUARUOO AKUNAMB AB AKUNAMB GUARUOO AKUNAMB AB AKUNAMB ----ALAFIN LEKEDDA Se cambia de posicin y con la mano derecha en el caracol se canta: LARILA FICHETE IBARA OTA. LARILA FICHETE IBARA OTA FICHETE IKU, FICHETE ARUN, FICHETE ELLO, FICHETE EGBA, FICHETE FITIBO, FICHETE AIINI EPO.

Se cambia nuevamente para la izquierda y se dice: AS COMO CAMBIO DE MANO Y DE POSISIN CAMBIO OSOGBO PARA IR Y LO QUE LA MANO DERECHA HIZO LA IZQUIERDA NO LO PUEDA DESTRUIR SE PROCEDE A PREGUNTAR QUE SE VA Y QUE SE QUEDA. DESPUS SE PREGUNTA SI CIERRA EL EBBO Y SI ARUFI, ARUFI, ARUDDA, ARUDDA. LUEGO SE PROCEDE A CERRAR EL EBBO CON EL EFUN Y OWO El Iyabo levanta el ebb y lo deja caer encima del caracol (repite este acto tres veces) se recoje y se reza: OKANA SA MOKESA BILARI AWA TETETE MOKESA BILARI IKU ARUN EYO OFO EGBA FITIBO INYA.. Luego se pasa por encima de la cabeza 3 veces por encima de la cabeza de iyawo diciendo: OKANA-SA BILARI ESHU BAWA TETETETE. OKANA-SA BILARI ESHU BAWA TETETETE. OKANA-SA BILARI ESHU BAWA TETETETE. El Iyabo toma el ebb, acompaado por la Oyugbona y lo deja el pie de Elegga. cuando va a dejar el ebb se canta: ODI FUMBO KARIDEFUN KARAWE DENDEFUN KARKO ELEGUA ESHU BAIKU NIWE INLE MOWANILE ELEGUA ESHU ODARA OFUNDI ADIFAFUN ETBA AUN BATON LONI OBINI LELE EBEYI AWO, ADIFAFUN AYE EYELE LEBO IDIFUN ADIFAFUN ESHU ANIRE LAWO OTAYEIBE ADIE KOYOKO EYELE, BABALAYIKI AWO TENIYI AWO ELEGUARA SOKUN-SOKUN LAYE OBUNDI OFOJUDE ABURE ALODE EBBO ,OBALU OGUN ODARABI AWO TENIYI OMO ELEGUARA ODI FUMBO. ECH O, ELEGBARA , ECHU O ELEGBARA , ELEGBARA MOFORIBALE, ELEGBARA AG Cuando vuelve se agacha a besar la estera y el Oriate le sopla efn por arriba de la cabeza.

Esta igbaasheorishasconsistia en un guiro forrado con cuentas multicolores y consagrada con los siguientes atributos:

1)Guacalote verde -representa el nacimiento(ibi). 2)Huesito de la pata del chivo representa a la muerte (iku) 3)El coral representa a sodorisha (jokosha) 4)El mate representa a osanyin 5)El ikin representa a orunmila 6)leriagboran (cabeza de muneca) representa los osobu 7)semilla de zapote representa a la enfermedad (arun) 8)Oro y plata representan los planetas

9)gbogboashe representa el ashe de olodumare 10)ilekegbogboorishas (cuentas de los orishas) a los orishas 11)Igba (el guirito) representa el sacrificio (ebo).