Está en la página 1de 36

H v tn : Trn Vn Hng Lp :D10CQVT01 MSSV :N102101030

BO CO THC HNH
B mn:QUN L MNG VIN THNG I. iReasoning MIB Browser: ly thng tin ca mt object trong mib ta cn c mt phn mm c ththc hin cc phng thcSNMP (Get, GetNext, Set,Get). Cc phn mm ny gi chung l MIB Browser, hin c rt nhiu v hu htu c phin bn minph.iReasoning MIB browser l mt cng cmnh mv dsdng nht c htr bi iReasoning SNMPAPI. MIB Browser l mt cng ckhng ththiu cho cc k s qun l cc thit bvng dng trong mng . iReasoning MIB cho php ngi dng a ra cc yu cu vSNMP ( SNMP request ) ly thng tin dliu ca SNMP Agent hoc thc hin cc thay i thng tin ca cc Agent . 1.Ti v ci t: -Download file ci t ti lin kt sau : http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml . Trn Windows , bn chy file setup.exe ci t.Nhn I Agree ci t:

-Nhn Next

-Chn a ci t nhn Install

-Nhn Finish hon thnh vic ci t.

2.Khi chy MIB Brower : - Trn Windows , bn click vo biu tng MIB Browse trn Desktop:

-Nhp a ch IP ca my tnh m bn mun ly thng tin Address v phng thc hot ng Operations chn Get,GetNext,SetKch vo biu tng Go chy. -MIB Tree Bng kt qutruy vn

Ping ( Tool => Ping ):M ca sPing bng cch vo Menu Tool -> Ping. Sau in a chIP vo Host , click Ping , kt qus hin th Trace Route:M ca sTrace Route bng cch vo Menu Tool -> Trace Route , in a ch IP ch vo Host, click Trace Route v xem kt qu Network Discovery: Network Discovery trong Menu Tool , sau in a chmng LAN (network address ) cnkhm ph ( chng hn 192.168.1.0 ). Sau bm Start . Tnh nng ny cho php xem c nhng host noang hot ng trong mng LAN , nu host l mt SNMP Agent th thng tin vhthng ca host s c hin thtrn bng kt qu.

Watches v Add Watch:Watch l tnh nng cho php thit lp lch cho hot ng ca MIB Brower . hn gi thc hin lnh cho mt i tng, u tin ta cn chn i tng trong MIB Tree .Sau chn Menu Tool , vo Add Watch ( hoc chut phi chn Add Watch ) . Gi trOID v NAME c in sn , bn chcn chn Operation mong mun .

Tip tc click vo Configue actions la chn hnh thc thng bo , bn c thchn thng bo quaemail , pht chung cnh bo khi SNMP Agent khng c phn hi hoc bo chung nu Agent khng trng thi bnh thng. Click OK hon thnh thit lp Watch . Mc nh , cc Watch s c thc hin 60 giy mt ln. thay i thng sny, bn vo Menu Tool ,chn Watch xem cc Watch c thit lp .Click Setting , in thi gian Query vo QueryInterval , mc Remove data older than thit lp thi gian xa cc Watch .

Compare Device ( Tool => Compare Device ) Cng cny cho php so snh hai SNMP Agent vi nhau. Bn ch cn nhp IP ca 2 Device cng cc tham sb sung trong ca sAdvanced . Sau chn OID v Operation so snh, cui cng click OK xem kt qu. Cc thng skhc nhau sc i mu chsang xanh dphn bit .

II.WireShark: 1.Ci t: -Nhp double vo phn mm download.Chn Next

-Nhn I Agree tip tc

-Nhn Next

-Nhn Next

-Chn a ci t.Nhn Next

-Nhn Install ci t:

-Nhn Next

-Nhn Finish hon thnh vic ci t:

2.S dng: -Sau khi ci t, cc bn hy khi ng chng trnh v chn thnh phn trong Interface List bt u hot ng. Nhn nt Capture Options hin th thm nhiu ty chn khc:

-Chn Tab Capture.Chn Interface thc hin bt gi tin

-Nu mun tm ngng qu trnh ny th cc bn nhn nt Stop pha trn:

Ti y, chng ta s thy c nhiu mu sc khc nhau, bao gm: xanh l cy, xanh da tri v en. Wireshark da vo c ch ny gip ngi dng phn bit c cc loi traffic khc nhau. ch mc nh, mu xanh l cy l traffic TCP, xanh da tri m l traffic DNS, xanh da tri nht l traffic UDP v mu en l giTCP ang c vn .

III.PRTG 1.Ci t: -Nhn Next

-C th chn ci t Core Server hoc Remote Probe theo nh ca mnh.

- Ci t phin bn min ph (Free Edition)

-Cc thit lp Network Monitor cn thit

-Sau , PRTG s c ci t.

2.S dng: - Khi ng PRTG Traffic Grapher . Bm vo nt Click Here to create your first sensor ta c nh hnh di . Nhn Next bt u thit lp qu trnh gim st

- Click SNMP chn ch qun l lu lng bng SNMP.Nhn Next

-Chn cch qun l chun.Nhn Next

- Nhp tn thit b , IP ca thit b cn quan st. Sau , nhp Version ca SNMP , y ta chn V1 .SNMP Agents dng port 161 ly thng tin Request.Nhp chui cng ng l public ci t my tnh .

-La chn sensor.Nhn Next

- Nu mun qun l 1 router , thc hin tng t cc bc trn , sau cng ta cng c th chn port cn qun l trn router.

-Kt qu nhn c. y l giao din tng hp tt c cc thng tin lu lng trn tt c cc port cn theo di.

- Ta cng c th chn 1 port theo di chi tit hn bng cc bm vo biu lu lng ca port hoc bm chn port ct th hin port pha bn tri.

-Thc hin bt hi tin bng Wireshark , ta thy c sau 1 khong thi gian nh k , PRTG Traffic gi gi tin request thy thng tin h thng vi 3 OID cn bit l SystUptime.0 , ifInOctet.1 , ifOutOctets.1 Trn hnh l gi tin Request vi cc trng Value l Null.

- V gi tin Response t my cn theo di vi cc Value c in gi tr.

IV.GNS3: 1.Ci t GNS3: - GNS3 l phn mm dng gi lp cisco router do Cristophe Fillot vit

ra, n tng t nh VMWare. Tuy nhin n s dng IOS thc ca Cisco gi lp router. -Download GNS3 ti http://www.gns3.net - K ch up chuot vao file va download ve va tien hanh cai at b nh thng theo ch mc nh bng cch nhn Next.

- Nhn I Agree:

- Nhn Next:

- Nhn Next:

-Chn a ci t.Nhn Install:

-Nhn Next:

-Nhn Finish kt thc qu trnh ci t:

2.Cu hnh GNS3: - Bn kch chut vo biu tng GNS3 trn Desktop e vao giao dien ch nh:

- Bc tip theo bn add HDH IOS bng cch: Vo Edit -> IOS images and hypervisors .Chn ng dn n th mc cha IOS, bng cch kch vo images file. Sau khi chn ng dn n IOS xong bn nhn chon Save -> Close .

-Tip theo bn kch chut vo router C3700 gi va keo tha vao o ben cnh. Lc ny bn s thy tab Topology Summary (R1) s bo mu ngha l router ang ch Turn off.

- Bn bt ln bng cch kch phi chut vo router chon start, bn s thy R1 bao mau xanh.

- hn ch vic s dng CPU lc ny ta k ch phai chuot vao router chon Idle PC v ch trong giy lt.Kch chon t c du * hoc s ln nht.Nhn OK. - Nhn phi chut vo router chn console bt u cu hnh cho Router.

- i kt ni trong giy lt sau ca s hin ra bn thc hin vic cu hnh:

- Nh vy l hon tt qu trnh ci t v cu hnh GNS3. 3.Cch add thm cc Interface cho Router: - add thm Interface th bn phi Stop Router sau kick p chut vo Router s xut hin bng nh bn di. Bn click vo tn ca router (R1) nh hnh sau chn tab Slotv chn add thm bao nhiu serial ty thch v v bn c th add thm c fastethernet.

- Nhn ok chp nhn thit lp.Start router ln th bn s c thm serial. - Kt ni cc thit b bng cch v Tab Add a link.Kt ni hai Router vi nhau mnh dng cable serial,kt ni Router vo port Switch mnh dng cable Fastethernet. - Bn c th xem mnh kt ni hai router vi nhau bng Interface no c th cu hnh th ta c th lm nh sau:Trong tab topology summary bn kick vo "+"bn s nhn thy nh hnh bn di.

- Khi bn cu hnh router th bn cn bt l mnh dang cu hnh cho cng no v n c kt ni vo u. 4.Lu thit lp. -Bn ch cn kick vo biu tng seve network file ->save

- Ln sau ch cn vo file->open v tm ng dn n ni lu l xong ri. Ch : Mi cu lnh bn s dng cu hnh cho Router trong GNS3 u cs dng nh Router tht v dng IOS tht nhng Switch trong GNS3 l switch trong sut bn khng th thc thin cu hnh Switch.

5.Xy dng mt m hnh mng v dng MIB Browse qun l: Trn GNS3 , xy dng 1 m hnh mng nh hnh v bn di .M hnh mng trn m phng 1 Router Cisco v Cloud kt ni Router vi Card LoopBack ca my tnh nhm qun l Router . Ta s cu hnh IP ca Interface fasethenet 0/0 c IP l : 192.168.1.11 v IP ca card Loop Back l : 192.168.1.10

Cu hnh Cloud : Ta chn Card LoopBack ca my tnh v add vo Cloud

Cu hnh IP cho Interface v bt ch SNMP trong Router . t chui cng ng l : public vi ch Read-Only . Sau lu li cy hnh va ci t.

Bm vo nt Advances ci t cho MIB Brower c th qun l Router.

V c th ly thng tin t Router.

Dng Wireshark bt gi tin GetRequest v GetResponse.