Está en la página 1de 4

Timing Inhoud Methode Materiaal

Voortaak: de lln verzamelen op voorhand verschillende


soorten herbruikbaar materiaal zoals conservenblikken,
petfles, wc-rol, botervlootje, venstertjes uit
vensterenveloppen, karton, schoenendoos …
1. De oriëntatiefase en verwervingsfase
7 min a) Beschouwen van vliegwerken De lln gaan in een kring rond de leerkracht zitten en Foto’s van
Verrijking van de beeldtaal ivm verschillen in uitzicht, bekijken foto’s van vliegtuigen, luchtballonnen, kunstwerken van
functie en eigenschappen van vliegwerken adhv foto’s van zeppelin, vogels, helikopter, kunstwerken van panamarenko en
kunstwerken van Panamarenko, vogels, vliegtuigen, panamarenko en bespreken die met vooral de nadruk van vliegtuigen,
luchtballonnen, zeppelin, helikopter. op het zoeken naar verschillen tussen de luchtballonnen,
verschillende vliegwerken, zowel ivm uitzicht, functie zeppelin, vogels,
Kunstwerken van Panamarenko: rugzakvliegers en eigenschappen. helikopter +
Vliegende tapijten Mogelijke vragen zijn: modelvliegtuigjes
Prehistorische kippen • Hoe zien de verschillende vliegwerken eruit?
Vliegenier pepto bismo • Som op wat er allemaal te zien.
• Waarom is deze vorm gebruikt?
Vliegtuig: stalen vleugels • Hoe bewegen deze vliegwerken? Hebben ze
Langwerpig daarom een andere vorm?
Vervoer veel passagiers • Hoe heeft de kunstenaar de vormen toegepast
Landingswielen op zijn kunstwerken?
Beweegt snel horizontaal • Ken je nog andere voorwerpen die vliegen?

Luchtballon/zeppelin: ronde figuur


Ballonvorm boven draagmand
Warme lucht
Beperkt aantal personen
Beweegt traag horizontaal en
vertikaal door de wind

Vogels: vleugels/veren
Heel beweegbaar
3
Vervoert alleen zichzelf
Beweegt vooral horizontaal

Helikopter: geen vleugels


Rotorbladen
Staartrotor voor de richting
Beweegt voornamelijk verticaal en kan blijven
stilhangen
Andere dingen die kunnen vliegen: ufo’s, vliegend tapijt,
superman …
8 min b) Beschouwen van materiaal: De lk toont het meegebracht materiaal en laat de lln Petfles, wc-rol,
Basismateriaal  afwerkingmateriaal het materiaal mondeling opdelen in de drie keukenrol,
- Petfles - venstertjes uit vensterenvelop categorieën. De lk hangt het papieren overzicht van botervlootje,
- Wc-rol - aluminiumfolie de drie categorieën met bijhorend materiaal op bord. kuipje, venstertjes
- Keukenrol - kleurpapier uit
- Botervlootje - tijdschriftartikels vensterenveloppen,
- Kuipje - dopjes karton,
- Schoenendoos schoenendoos,
- Conservenblik conservenblik
- Ballon (meegebracht door
de lln) plakband,
Bevestigingsmateriaal nietmachines,
- IJzerdraad gekleurd papier,
- Touw ijzerdraad, touw,
- Nietjes ballonnen,
- Plakband aluminiumfolie,
- Tandenstokers dopjes, elastieken,
- Satéstokken tandenstokers,
- Elastieken satéstokjes
Papieren overzicht
Mogelijkheden basismateriaal De lln onderzoeken en experimenteren om de categorieën
- Romp van vliegwerk mogelijkheden van het basismateriaal,
- Korf van het vliegwerk afwerkingmateriaal en bevestigingsmateriaal te
4
- Bovenste vlieggedeelte van het vliegwerk (denk aan de ontdekken. De lk stelt gerichte vragen.
ballon bij een luchtballon) Mogelijke vragen zijn:
- Rugzak bij een rugzakvliegtuig - Welk materiaal kunnen we gebruiken om romp
te maken?
Mogelijkheden afwerkingmateriaal - Welk materiaal kunnen we gebruiken om het
- Doorkijkluik bovenstuk te maken?
- IJzeren buitenkant - Hoe gaan we boven en onderstuk aan elkaar
- Landings- en opstijgmechanisme wielen maken?
- Welke details kan je toevoegen zodat je het
Mogelijkheden bevestigingsmateriaal idee krijgt dat het een echt vliegwerk
- Romp en bovenstuk aan elkaar maken voorstelt?
- Vleugels aan romp bevestigen
- Wielen bevestigen
2. De leerfase
45 min c) Creëren (verwerkingsfase) bord
Er wordt een vliegwerk gecreëerd, waarbij de nadruk ligt De lk geeft de opdracht: maak een vliegwerk mbv het
op de keuze van het materiaal. De eigenschappen van een meegebrachte materiaal en hou in het achterhoofd
vliegwerk worden op een zo boeiend mogelijke manier wat we zonet besproken hebben (vorm, uitwerking,
weergeven. soorten materiaal. Let hier vooral op de opbouw van
een kunstwerk: eerst de basis, daarna de bevestiging
en dan pas de afwerking. De lk schrijft aandachtspunt
op bord.
De kunstwerken die ontstaan moeten door de lln zelf De lln bedenken en creëren een zo boeiend mogelijk
bedacht zijn. De materiaalkeuze en compositie moeten geheel.
duidelijk maken dat het hier om een vliegwerk gaat. De lk zorgt dat ze impulsen geeft, dat ze de lln
stimuleert om grensverleggend te gaan denken, niet
de eerste idee is de beste, maar dat ze echt gaan
onderzoeken en uitproberen welk materiaal en welke
techniek, wat ze willen voorstellen, het beste
weergeeft.
3. De controle- en evaluatiefase
10 min Adhv vragen worden creaties besproken, vanuit de De werken worden naar een centrale plaats gebracht.

5
doelstellingen, vooral wijzend op verschillen tussen de De lk stelt vragen die een beeldverrijkende evaluatie
werken, de boeiende vondsten, de originele verwerking …: mogelijk maken:
- Keuze materiaal - Waaraan zie je dat het een echt vliegwerk is?
- Details - Welke details zorgen ervoor dat het een echt
- vorm vliegwerk is?
- origineel, goed gevonden?
- Wat vinden ze van het gebruik van het
materiaal en techniek om het samen te
houden?
- Vond je het prettig?
- Heb je iets bijgeleerd?