Está en la página 1de 2

Katholieke Hogeschool Kempen Naam: Brenda Pauwels

Departement Lerarenopleiding Vorselaar


Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Klas: 1 BaLo a
Lepelstraat 2 – B 2290 Vorselaar Datum: 22-11-2007
Tel: 014 50 81 60 - Fax: 014 50 81 61
lov@khk.be Stageschool:
De link in Edegem

Voorblad Leerjaar: 4de


Stageperiode: 2de graad
lesvoorbereiding Tijdstip: van 13.40 uur tot 15.00 uur

Vak(gebied): Beeldende vorming


Onderwerp: Panamarenko: vliegwerken
Lessenreeks:
Gebruikte documentatie
 Da vinci voor kinderen, Schubert B., pantarhei, 2005, p104.
De Standaard, archief: Antwerpse luchtschipbouw te koop 20/12/2005;
Panamarenko de retrospectieve! 16/12/2005; Panamarenko ziet ze vliegen
28/09/2005; Biotoop Panamarenko komt tot leven
09/01/2007;Panamarenko blikt terug op zijn werk 28/09/2005
Panamarenko: de retrospectieve!, Leen F., 2005, p236.
Panamarenko: multiples, Theys H., 1995-2002
Bijlagen bij deze lesvoorbereiding:
 Bijlage 1: bordschema
Bijlage 2: krantenartikels
Bijlage 3: organisatieschema

Leerplandoelen:
 VVKBaO muzische opvoeding deelleerplan beeldopvoeding: 12.5, 12.6
Vormingsdoelen (in 1 BaLo pas te formuleren vanaf Stage 2de graad)
 De lln leren openstaan voor beelden;
De lln leren openstaan voor kunst;
De lln exploreren en experimenteren met beeldende middelen.
Concrete doelstellingen (in 1 BaLo pas te formuleren vanaf Stage 2de graad)
 De lln kunnen verschillende soorten materialen gebruiken om tot een
vliegwerk te komen;
De lln hebben oog voor detail en uiten dit in hun werkstuk;
De lln kunnen de vorm van hun kunstwerk in relatie brengen met de functie
van het kunstwerk nl vliegen.

Factoren van de beginsituatie (kennis, vaardigheden, belevingswereld, eventueel organisatorische


aspecten) die belangrijk zijn bij deze les:

Voorblad lesvoorbereiding - Pagina 1


Kunnen vliegen behoort tot de verbeeldingswereld van vele kinderen.
Hoe ga je er concreet rekening mee houden?
Inspelen op hun verbeeldingskracht, stimuleren om verder te denken dan het gewone
vliegtuig.
Vakdidactische aandachtspunten:
Afspraken maken, sfeer creëren, verschillende materialen bespreken (wat kunnen ze er
allemaal mee doen)

Productevaluatie (Vaststelling bij de verbetering van de individuele taken van de leerlingen)


Noteer de resultaten van de leerlingen:

Wat is/zijn de meest voorkomende fout(en)?

Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn?

Voorblad lesvoorbereiding - Pagina 2