Está en la página 1de 6

Montserrat Bertran

FER CONNEXIONS

s lligar el que llegim amb coses que: s o en tinc coneixement, mhan passat o he experimentat, o que llegeixo en alguna altra part del text.

Montserrat Bertran

MENTRE LLEGEIXO FAIG CONEXIONS AMB EL QUE JA S

Llegeixo

Trobo les idees Connecto amb el que ja s.

Fer aquestes connexions mha ajudat a ...

Montserrat Bertran

MENTRE LLEGEIXO FAIG CONNEXIONS DEL QUE DIU EL TEXT AMB EL QUE JA S

CONNECTO AMB IDEES CONNEXCTO AMB CONNECTO AMB DE DINS EL PROPI TEXT EXPERINCIES PRPIES CONEIXEMENTS QUE

JA TINC DEL MN

Aquestes connexions mhan ajudat a...

Montserrat Bertran

MENTRE LLEGEIXO EM CONNECTO

EL TEXT DIU QUE...

AIX EM FA CONNECTAR AMB...

Montserrat Bertran

FAIG CONNEXIONS ENTRE EL TEXT I EL QUE JA S

Aquesta part s igual que...

Em recorda a ...

En un altre llibre tamb vaig llegir que ...

Aix s similar a ...

Montserrat Bertran

FAIG CONNEXIONS DEL QUE DIU EL TEXT AMB COSES QUE MHAN PASSAT

Aix em recorda que ...

Entenc com se sent el personatge perqu ....

Aquesta descripci em fa pensar en un lloc que conec ...

Aquests sentiments els he experimentat jo mateixa ...