Está en la página 1de 2

DE BAKETIK

Este curso es una oferta formativa orientada a educar en ser persona en el escenario concreto de las dicultades de la vida y la convivencia cotidiana. Ofrece recursos tericos y prcticos y se estructura en los primeros cuatro aprendizajes de la propuesta educativa Izan, sus cuatro puntos cardinales. Se basa en el Experiendizaje. Una pedagoga que sugiere hacer de las experiencias bsicas del ser humano aprendizajes troncales y vivenciales. El

PRXIMOS CURSOS
TIENES TRES CURSOS DIFERENTES ANTES DE FINALIZAR EL AO
CUATRO PUNTOS CARDINALES PARA LA EDUCACIN
curso y el material que se ofrece es til para cualquier persona o colectivo que participa en las interacciones educativas de la familia, la escuela o la sociedad con vocacin de mejorar. Calendario: Sbado, 16 de noviembre, de 9.30 a 13.30h. Lugar: Casa de Cultura Portalea (EIbar). Matrcula: 40 euros.

SUFRIMIENTO Y SOLIDARIDAD
El sufrimiento en cualquiera de sus vertientes es un acompaante de nuestra historia personal. No es deseable pero es inevitable. Siendo as conviene entender sus principales claves en nuestra vida. El objetivo de la primera parte de este curso es entender el sufrimiento para afrontarlo cuando nos toca en primera persona, o para acompaarlo cuando quien lo padece es una persona cercana. Ante el sufrimiento hay que desarrollar la empata entendida como preocuparse y ocuparse del otro. La empata es, por otra parte, la base del altruismo y ese altruismo o solidaridad tambin tiene sus lados oscuros, como por ejemplo, las motivaciones y las expectativas, que conviene revisar. La segunda parte de este curso se orienta a esta tarea. Calendario: Sbado, 23 de noviembre, de 9.30 a 13.30h. y de 15.00 a 17.00h. Lugar: Casa Haitzur (Egino). Matrcula: 55 euros. Comida: 15 euros.

APRENDER CON NUESTRA PIEDRA DE TROPIEZO


Los cursos de dos das y medio son las ofertas formativas de Baketik que mejor valoracin obtienen de sus participantes. Muchos lo han calicado como regalo. El objetivo de este curso es aprovechar las dicultades que ms condicionan nuestra vida para transformarlas en aprendizajes. A lo largo de esta estancia trabajamos con charlas-coloquios, y con amplios espacios de silencio y escucha personal. Es un buen plan para el puente del 6 de diciembre. Hazte este regalo. Calendario: Del 6 al 8 de diciembre. Lugar: Casa Haitzur (Egino). Matrcula: 95 euros. Estancia y alojamiento: 105 euros.

Para ms informacin o para inscribirse: 943-251005 / info@baketik.org

www.baketik.org

BAKETIK-EKO

HURRENGO IKASTAROAK
HIRU IKASTARO DESBERDIN DAUZKAZU URTEA AMAITU AURRETIK
HEZIKETARAKO LAU PUNTU KARDINAL
Ikastaro hau bizitzaren zailtasunen aurrean eta eguneroko bizimoduaren bizikidetzan pertsona izaten heztera bideratutako formazio-eskaintza da. Baliabide teorikoak eta praktikoak eskaintzen ditu eta Izan hezkuntzaproposamenaren lehen lau ikaskuntzetan, bere lau puntu kardinaletan, egituratzen da. Bizizikasi pedagogian oinarritzen da, gizakiaren oinarrizko esperientzietatik bizitzaren enborreko ikaskuntzak egitea iradokitzen duen pedagogia. Ikastaroa eta eskaintzen den materiala familiako, eskolako edo gizarteko harremanetan hobetzeko bokazioarekin parte hartzen duen edozein pertsonarentzat edo talderentzat baliagarria da. Egutegia: Azaroaren 16a, larunbata, 9.30etik 13.30era. Lekua: Portalea Kultur Etxea (EIbar). Matrikula: 40 euro.

SUFRIMENDUA ETA ELKARTASUNA


Sufrimendua alderdi guztietatik begiratua geure istorio pertsonalean laguna zaigu. Ez da desiragarria, baina ekidinezina da. Hala izanik, geure bizitzan dituen gako nagusiak ulertzea komeni da. Ikastaroaren lehen zatiaren helburua sufrimendua ulertzea da geuk aurre egin behar izaten diogunean edo hurbileko norbaitek pairatzean lagundu ahal izateko. Sufrimenduaren aurrean enpatia garatu behar da, besteaz arduratzeko eta kezkatzeko gaiatsun gisa ulertua. Bestalde, enpatia altruismoaren oinarria da eta altruismo edo elkartasun horrek bere alderdi ilunak ere baditu, motibazioak eta itxaropenak, esate baterako. Eta horiek berrikustea komeni denez, ikastaroaren bigarren zatia lan honetara bideratuko da. Egutegia: Azaroaren 23a, larunbata, 9.30etik 13.30era eta 15.00etatik 17.00etara. Lekua: Haitzur Etxea (Egino). Matrikula: 55 euro. Bazkaria: 15 euro.

GEURE ZOZTOR-HARRIAREKIN BIZITZEN IKASTEA


Parte-hartzaileen partetik Baketik-eko formazio-eskaintzen artean baloraziorik onena lortzen dutenak bi egun eta erdiko ikastaroak dira. Askok oparitzat jo dute. Ikastaro honen helburua geure bizitza gehien baldintzatzen duten zailtasunei etekina ateratzea da, ikaskuntzetan eraldatzeko asmoz. Egonaldian hitzaldi-solasaldiak eta isiltasunerako eta nork bere buruari entzuteko tarte zabalak izaten ditugu. Abenduaren 6ko zubirako oso plan egokia da. Egiozu opari bat zeure buruari. Egutegia: Abenduaren 6tik 8ra. Lekua: Haitzur Etxea (Egino). Matrikula: 95 euro. Ostatua eta otordu guztiak: 105 euro.

Informazio gehiago edo izena emateko: 943-251005 / info@baketik.org

www.baketik.org