canto cantes canta cantem canteu canten cantava cantaves cantava

ballo balles balla ballem balleu ballen ballava ballaves ballava

salto saltes salta saltem salteu salten saltava saltaves saltava saltàvem

cantàvem ballàvem

cantàveu cantaven cantaré cantaràs cantarà cantarem cantareu cantaran cuino cuines

ballàveu ballaven ballaré ballaràs ballarà ballarem ballareu ballaran cuinava cuinaves

saltàveu saltaven saltaré saltaràs saltarà saltarem saltareu saltaran cuinaré cuinaràs

cuina cuinem cuineu cuinen

cuinava

cuinarà

cuinàvem cuinarem cuinàveu cuinaven cuinareu cuinaran

jo present

tu passat

ell/ella futur

nosaltres vosaltres ells/elles
acabats en acabats VERBS -ar en -er acabats en acabats en cuinar -re -ir cantar ballar saltar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful