Está en la página 1de 2

CANTO DE EGGUN NO.

2 DE LA PRIMERA PARTE
Continuación

CANTO No. 18:

ORIATÉ: Maboninboshé, maboninboshé, bioshé, bioshé, nireo.


CORO: Maboninboshé.
ORIATÉ: Alawashé, bioshé nireo.
CORO: Maboninboshé.
ORIATÉ: Alawashé, bioshé nireo.
CORO: Maboninboshé.
ORIATÉ: Maboninboshé, maboninboshé, bioshé, bioshé nireo.
CORO: Maboninboshé.
ORIATE: Alawashé, bioshé nireo.
CORO: Maboniboshé.
ORIATÉ: Alawa alawa ashé, bioshé nireo.
CORO: Maboninboshé.

CANTO No 19:

ORIATÉ: Mariwoyé, eiyé.


CORO: Akayé iyé.TRES VECES.
ORIATÉ: Mariwoddá bawoná.
CORO: Okoyá bawoná.
ORIATÉ: Mariwoyá bawoná.
CORO: Okoyá bawoná.TRES VECES.

CANTO No 20:

ORIATÉ: Shomolá, nyoko faremí, shomolá nyokolo faremí.


CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá.
ORIATÉ: Nyokolo, faremí.
CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá.
ORIATÉ: Nyokolo, faremí.
CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá.
ORIATÉ: Nyokolo, faremí.
CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá.

ORIATÉ: Oro.
CORO: Eggun.
ORIATÉ: Oro.
CORO: Eggun.

CANTO No. 21:

ORIATÉ: Bosi Oloddumare, fieddenum, agufón, agufón, bosi Oloddumare,


fieddenum, agufón, agufón.
CORO: Bosi Oloddumare, fieddenum, agufón, agufón, bosi Oloddumare,
fieddenum, agufón, agufón.
(Se repite tres veces).

CANTO No 22:

ORIATÉ: Awaloddo nilesum, awaloddo nilesum.


CORO: Nilefúm mailé, awaloddo nilefúm.
ORIATÉ: Awaloddo nilefúm, awaloddo nilefúm.
CORO: Nilefúm mailé, awaloddo nilefúm.
ORIATÉ: Awaloddo nilesum, iléloddo nilesum.
CORO: Nilefúm mailé, awaloddo nilefúm.

(Se repite tres veces).

CANTO No 23:

ORIATÉ: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.


CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.
ORIATÉ: Araonú, ilé loya guaraná, ilé loya waosí.
CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.
ORIATÉ: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.
CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.
ORIATÉ: Bogbo eggun, ilé loya guaraná, ilé loya waosí.
CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.

ORIATÉ: Oro.
CORO: Eggun.
ORIATÉ: Oro.
CORO: Eggun.

CANTO No 24:

ORIATÉ: Igbooó, inkiagbelá awó laosha, agbelawó.


CORO: Igbooó, inkiagbelá awó laosha, agbelawó.
ORIATÉ: Youmburó.
CORO: Agbelá awó.
ORIATÉ: Youmburó.
CORO: Agbelá awó.
ORIATÉ: Youmburó.
CORO: Agbelá awó.
ORIATÉ: Youmburó.
CORO: Agbelá awó.
ORIATÉ: Igbooó, inkiagbela awó laosha, agbelawó.
CORO: Igbooó, inkiagbela awó laosha, agbelawó.
ORIATÉ: Araonú umbo, inkiagbela awo laosha, agbelawó.
CORO: Igbooó, inkiagbela awó laosha, agbelawó.
ORIATÉ: Youmburó.
CORO: Agbelá awó.
ORIATÉ: Youmburó.
CORO: Agbelá awó.