Está en la página 1de 2

Khác biệt giữa SIP và IAX

Friday, 3. August 2007, 15:31:06

Cấu Hình Asterisk

Giao thức IAX thực hiện cho bất kỳ chế độ mã hóa2 nào, bất kỳ cuộc gọi trên đôi dây cáp hiệu
quả hơn giao thức truyền tải thời gian thực (RTP). Lợi ích của nó là dù ở bất cứ đâu từ một cuộc
gọi đơn 2.4 kb đến nhiều cuộc gọi lên đến megabit theo tiêu chuẩn G.729 vì nó đo được tầng
MAC (tầng MAC định khung dữ liệu để truyền đi trên mạng, và sau đó chuyển khung dữ liệu
nầy đến tầng vật lý, tầng nầy sẽ truyền dữ liệu đi như những chuỗi bit. Việc định khung dữ liệu
đóng một vai trò quan trọng, nó gói thông tin thành những đơn vị tách biệt để truyền trên mạng.
Nếu một khung bị hỏng trong quá trình truyền thì chỉ cần gởi lại khối dữ liệu đó chứ không cần
lặp lại toàn bộ quá trình truyền)

IAX sử dụng chế độ mã hóa thông tin hơn là mã hóa ASCII. Điều2 này giúp cho việc mã hóa tín
hiệu đơn giản và hiệu quả hơn là việc tìm cách ngăn chặn tràn buffer vì hoàn toàn không đòi hỏi
phân tích và hay dịch lại các bản tin. Kích thước của gói báo hiệu IAX nhỏ hơn nhiều so với giao
thức SIP, nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm trừ khi có một số lượng các ứng dụng
người dùng đăng ký. Nói chung, IAX2 hiệu quả hơn trong việc mã hóa, giải mã và xác định
thông tin và nó rất khó cho người ứng dụng IAX vào thực tế để xem nó tương thích như thế nào
với những công nghệ khác.

IAX phân chia lớp 2 và lớp 3 rất rõ2 ràng, nghĩa là cả báo hiệu và âm thanh đều được xác định
trạng thái và được truyền đi theo 1 dạng xác định, khi nào một đầu cuối ngắt kết nối đột ngột thì
cuộc gọi sẽ ngắt cùng lúc, cho dù không có nhận được báo hiệu. Khả năng báo hiệu của SIP kém
và chưa hòan thiện điều hỏi phải tuân theo các tiêu chuẩn bổ sung ngoài tiêu chuẩn RF3261.

2 Đường hợp nhất báo hiệu và âm thanh của IAX cho phép nó được định hướng NAT trong suốt
và cung cấp cho người quản lý tường lứa một port *single* để mở ra sử dụng. Nó đòi hỏi một
khách hàng không cần phải biết về IAX nhưng vẫn sử dụng được. Trong nhiều trường hợp,
không bao giờ có tình huống được tạo ra bởi tuờng lửa để IAX có thể hòan thành cuộc gọi và mà
không thể chuyển tín hiệu âm thanh (trừ khi không đủ băng thông).

Hệ thống chuyển đổi quyền IAX cho phép chúng ta2 thay đổi âm thanh và điều khiển cuộc gọi
ngắt khỏi server trung gian trong một kiểu truyền cụ thể vì thế nếu vì một lý do nào ó 2 điểm đầu
cuối không thấy một điểm khác thì cuộc gọi vẫn tiếp tục qua sever chính.

2 IAX tách biệt rõ Caller ID ra khỏi hệ thống đánh giá thông tin đăng nhập của người dùng.
Nhưng SIP không có một phương pháp rõ ràng để thực hiện việc này ngoài việc sử dụng
Remote_Party_ID

IP tuân theo2 chuẩn IETF, trong khi đó IAX chí mới có một vài tài liệu mới xuất bản nên tiêu
chuẩn của nó vẫn chưa được công nhận.
IAX cho phép2 một đầu cuối kiểm tra tính hợp lý của số điện thọai quay để biết việc quay số đã
hoàn tất chưa hay vẫn còn dang dở. Điều này không được hỗ trợ trong giao thức SIP

IAX luôn gửi tín hiệu quay số DTMF ngòai băng tần nên không xảy ra bất cứ xung đột nào.2

2 IAX hỗ trợ việc truyền ngôn ngữ và ngữ cảnh đang sử dụng trong môi trường Asterisk. Đó là
một việc đang được quan tâm trong thời điểm này.