Está en la página 1de 25

IllPOCA - ANY XII

BIM N. 31

Especial Fira Setembre '93

j.

\ J U IN 1 AxVlJliN 1

DE

ANALS

TELFONS D'INTERS
Ajuntament: 224 01 26 Secret. Alcaldia: Ext. 26 Secretara General: Ext. 23 Tresoreria: Ext. 34 Urbanisme: Ext. 25 Gesti Tributaria: Ext. 37 Relacions Informatives: Ext. 23 Intervenci: Ext. 30 Assistent Social: Ext. 50 O.M.I.C.: Ext. 50 Polica Local: 224 04 26 Fax Ajuntament: 224 23 19 Mercat Municipal: 224 10 82 Poliesportiu Municipal: 224 04 60 Centre Municipal de Salut Escolar: 224 24 84 Gabinet de Geriatria: 224 24 84 Seguretat Social. Urgencies: 224 07 60 Ambulncies "La Costera": 227 20 82 Residencia Sanitaria "La Fe": 386 27 00 Hospital "Luis Alcanyis": 227 25 11 Casa de la Cultura: 224 02 14 Gabinet Socio Psicopedaggic: 224 1149 Escola Permanet d'Adults: 224 11 49 Jutjat de Pau: 224 39 63 Administraci de Correus: 224 03 94 Guardia Civil: 224 00 56 Bombers: 227 14 63 - 227 14 64 Omnium Ibrico: 224 47 91 Cmara Agraria Local: 224 04 54

Coleccin de Honor XI Concurso "Vila de Canals" AUTOR: Javier Moll Revert

XII
PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFA "VILA DE CANALS"
TEMTICA LIBRE

mPOCA - ANY xn

BIM N. 31

Especial Fira Setembre '93

DIRECTORI
I poca, Any

XII, N. 31, Especial Fira Setembre '93

CANALS

Butllet d'Informaci Municipal

Edita: Excm. Ajuntament de Canals


Organs rectors: Alcalde-President: Antoni Mira Navarro Delegat d'rea: F. J. Medina Direcci iCoordinaci: Vicent J. Garca Dur Fotografes: Jos Emilio Sancho, Rafael Santamara, Jos Antonio Garca, Mario Rabasco, Josep Sanchis, Jos Joaqun Mira iArxiu. Fotografa portada: Mario Rabasco Peir. "Nit de rock, 1992 Diseny Capgalera: Josep V. P. Mallol Fotocomposici: MARAL, Ind. Grf.

Patrocina
REGIDORIA DE CULTURA

AJUNTAMENT DE CANALS (Valencia)


con la colaboracin de la

DIPUTACIN PROVINCIAL DE VALENCIA y la


CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIN Y CIENCIA

Exemplars: 5.000 Deposit Legal: V- 1810-1989 Plaa de la Vila, 9 - Apartat de Correus 52 - CANALS

Impressi: MARAL, Ind. Grf. Sants de la Pedra, 14 - Tel. 224 01 45 - Fax 224 54 85 46650 CANALS (Valencia)

Organiza ASSOCIACI FOTOGRFICA CANALINA D'AFICIONAIS (Miembro de la Federacin Valenciana de Fotografa)

BIM Canals

FIRA DE SETEMBRE, ANY 1993

Tots aquells que des de l'Ajuntament tenim la responsabilitat de la decisi de tots i cadascn dels projectes els quals interessen al pobl de Canals, considerem que el de la Programado de la Fira s'ha de fer amb la mateixa mirada que qualsevol altre dels projectes que abordem. Es per aix que busquem en tot mo ment aconseguir aglutinar els condicionants ipossibilitats municipals que a cada moment es disposen, a la fi de possibilitar una massiva participaci dels Canalins en totes les activitats programades per a aquestos dies de festa. Som conscients que no sempre podrem aconseguir el maxim per a que aix siga possible, pero crec que s inqestionable el carcter participatiu del qual, des de fa apenes una dcada, ha anat vestint-se la nostra Fira tot a?o de Setembre, enxamplant-la i millorant-la. I partint sempre del desig de la Corporaci de que qual sevol activitat municipal resulte el ms amplament

compartida per tots, i en aquest sentit contrastem els resultats de cadascuna de les activitats a fi d'anar consolidant per al futur aquelles en les quals s'ha aconseguit una major coincidencia popular. Una vegada ms, en aquesta Fira del '93, deguem aportar la nostra participaci icivisme, per a que el divertiment general en aquestos dies de festa coincidisca amb la realitat dels desitjos de tot el municipi: els meus com Alcalde de Canals i els de la Corporaci que m'honre en presidir, s desitjar el millor per al nostre pobl, isols ens sentirem mnimament satisfets si durant aquestos dies festius eixa satisfacci s com partida per tots els Canalins.

Antoni Mira Navarro Alcalde de Canals

BIM Canals
PROGRAMACI D'ACTIVITATS ESPORTIVES
3 i4 de Setembre. 24 Hores de Ftbol Sala Senior. Lloc: Pista del C.P. Calixte III. Hora: De 21' 30 h. del divendres a les 24'00 h. del dissabte.
4 de Setembre. Competido eliminatoria de Pilota a M per parelles. Lloc: Poliesportiu Municipal, front n. 2. Hora: De 16 a 21 hores.

7, 8, 9 i10 de Setembre. Tenis: Torneig Open Eliminator! Lloc: Pistes de tenis del Poliesportiu. Hora: Tot el dia.
10 de Setembre. Frontenis: Categora Senior. Lloc: Poliesportiu Municipal, front n. 1. Hora: De 19 a 2 hores

11 de Setembre. Tenis: Torneig Open Eliminatori. Lloc: Pistes de tenis del Poliesportiu. Hora: Tot el dia.

Pilota a m: Campionat eliminatori per parelles. Lloc: Poliesportiu Municipal, front n. 2. Hora: De 16 a 21 hores.
Pesca: Concurs de Pesca Martima. Categora Infantil. Lloc: Port de Ganda. Hora: Mat.

--

Volei: Trofeu Triangular Absolut Mascul iJovenil Femen. Lloc: C.P. Calixte III. Hora: Mat ivesprada.
Ciclisme: Carrera d'Escoles en tres categories. Lloc: Circuit urb de Canals. Hora: De 18 a 20 hores.

Frontenis: Categora Infantil iSenior. Lloc: Poliesportiu Municipal, front n. 1. Hora: De 9 a 13 hores (infantil) i
de 14 a 20 hores (senior).

12 de Setembre. Frontenis: Categora Infantil iSenior. Lloc: Poliesportiu Municipal, front n. 1. Hora: De 9 a 13 hores (infantil) i de 15 a 20 hores (senior).

Nataci: Concurs de Nataci Mascul iFemen. Lloc: Piscines del Poliesportiu Municipal. Hora: Mat.
Pesca: Concurs Pesca Martima. Categora Senior. Lloc: Port de Ganda. Hora: Mat.

BIM Canals

Volei: Trofeu Triangular Absolut Masculi iJovenil Femeni. Lloc: C.P. Calixte III. Hora: Mat.
Volta a Peu. Lloc: Circuit urb de Canals. Hora: Mat.

Setmana del Jubilat. Des del 13 de Setembre: Setmana Cultural. Petanca, Domin, Dames, Truc, Escacs iPartxs. Lloc: Llar del Jubilat.

25 de Setembre. Bal a M: Campionat Triangular. Lloc: C.P. Calixte III. Hora: De 16 a 21 hores.
Ciclisme: Carrera Cicloesportista. Lloc: Circuit d'Aiacor. Hora: 17 hores.

Ftbol: 12 Hores Ftbol Triangular Alev, Infantil iCadete Lloc: Camp Quatre Camins de Canals. Hora: De 10 a 22 hores.
Pilota a m: Campionat Eliminatori per parelles. Lloc: Poliesportiu Municipal, Front n. 2. Hora: De 16 a 21 hores.

Volei: Trofeu Triangular Cadete. Lloc: Pista Poliesportiva Municipal. Hora: De 9' 00 hores.
26 de Setembre. Bal a m: Campionat Triangular. Lloc: C.P. Calixte III. Hora: De 11 a 14 hores.
9 d'Octubre. Karate: Competido de Kumites iKates. Lloc: Gimns del C.P. "Jos Molla". Hora: De 11 a 14 hores.

10 d'Octubre. IIConcurs Can "Vila de Canals". Especiis Mast del Pirineu, Mast Espanyol iPastor Alemany. Lloc: Xopada Avda. Jaume I. Hora: 9' 30 hores.
Amb l'organitzaci icol.laboraci de: Ajuntament de Canals, Club Bal a M, Penya Ciclista "La Forca", Club Ciclista "El Pin", Club Frontenis Poliesportiu, Escola Municipal de Ftbol Base, Club Karate-Do, Club Nataci "La Costera", Club Pilota a M, Club Pesca Canals, Club Tenis del Poliesportiu, Club Voleibol Canals, Club Atletisme Canals, Club de Jubilats iPensionistes.

BIM Canals
PROGRAMACIO FIRA DE SETEMBRE 1993

DIJOUS, 16 DE SETEMBRE

A les 21'00 hores.


Inaugurado de la Fira '93. Lloc: Pont del Riu.

A les 21'15 hores.


Inaugurado Exposici de Fotografa. "XI Concurs Comarcal de Fotografa Fira '93" Lloc: Casa de la Cultura.

A les 23'00 hores.


XVII Festival de Bandes de Msica. Uni Musical "Santa Cecilia" de Canals. Sociedad Protectora Musical "La Lira" de Alfarp Lloc: Plaga del Calvari.

A les 23'30 hores.

Nit de Rock. "Trisomia 21" "NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS". Lloc: Pont del Riu.

A les 02'30 hores.

Vaques soltes. Lloc: C. P. Calixte III.

BIM Canals
PROGRAMACI FIRA DE SETEMBRE 1993

DIVENDRES, 17 DE SETEMBRE
A les 12'00 hores.
Pare d'Atraccions Infantil. Espectacle continu mat ivesprada.

Lloc: Pont del Riu.

A les 14'00 hores.

"Masclet". Pirotecnia Turs, de Turs. Lloc: Pare Jaume I.

A les 17'00 hores.

Vaques soltes. Lloc: C. P. Calixte III.


mmmst.

A les 22'00 hores.


Discoteca Mobil. Lloc: C. P Calixte III.

A les 23'00 hores.


"Variets". Actuaci estelar de "SERGIO Y ESTIBALIZ" Lloc: Pont del Riu.
A Ies 0'30 hores.
Bou embolat. Lloc: C. P. Calixte III.

_
rf"1* rYt5.v5

s "a,1;

BIM Canals
PROGRAMACI FIRA DE SETEMBRE 1993

DIVENDRES, 17 DE SETEMBRE
A les 12'00 hores.
Pare d'Atraccions Infantil. Espectacle continu mat ivesprada.

Lloc: Pont del Riu.

A les 14'00 hores.


"Masclet". Pirotecnia Turs, de Turs. Lloc: Pare Jaume I.

Mi
A les 17'00 hores.

Vaques soltes. Lloc: C. P. Calixte III.

A les 22'00 hores.


Discoteca Mobil. Lloc: C. P. Calixte III.

A les 23 '00 hores.

"Variets". Actuaci estelar de "SERGIO Y ESTIBALIZ'' Lloc: Pont del Riu.


A les 0'30 hores.
Bou embolat. Lloc: C. P. Calixte III.

BIM Canals

DISSABTE, 18 DE SETEMBRE

A les 12'00 hores.


Mostra de Paelles. Lloc: Gorg de l'Omet.

A les 18'00 hores.

Vaques soltes. Lloc: C. P. Calixte III.

A les 23'30 hores.


Ball de disfresses.

Orquestra: "Tremendo Relicario". Lloc: Pont del Riu.

A les 03'30 hores.


Bou embolat.

Lloc: C. P. Calixte III.

BIM Canals

PROGRAMACI FIRA DE SETEMBRE 1993

DIUMENGE, 19 DE SETEMBRE

De les 11'00 a les 14'00 hores.


Tren de viatge. Lloc: Per tota la poblado.

De les 18'00 a les 20'00 hores.


Tren de viatge. Lloc: Per tota la poblaci.

A les 17'00 hores.

Vaques soltes. Lloc: C. P Calixte III.

A les 20'00 hores.


Mostra de Dances. Asociacin Cultural "Esbard" de Avils (Asturias). Grup de Danses "El Peir" de Pobla Tornesa.

Grup de Dances "Pensat iFet" de Canals. Lloc: Pont del Riu.

A les 22 '30 hores.


Castell de Focs. Pirotecnia Turs. Lloc: Pare Jaume I.

BIM Canals
ESTI U '93

10

V TALLERS D'ESTIU
De l'l al 10 de juliol s'ha celebrat la 5.a Edici del Tallers d'Estiu 1993. Com ja s habitual, cada any augmenta el nombre d'alumnes que s'inscriuen en aquestos tallers, als que s'afegeix la incorporaci de diverses novetats.

Degut a 1'elevada deman da, l'horari d'activitats s'ha vist ampliat oferint-se dos torns pel mat iun per la vesprada, incloguent tallers es peciis per als pares d'alum
nes.

El principal objectiu d'aquesta 5.a Edici del Ta llers d'Estiu ha estat l'aprenentatje de tcniques expressives, plstiques i formatives en un ambient de distensi i agradable convivencia. Aquest any s'ha ampliat I l'oferta deis cursos, ja que era < constant la demanda en horari 5 i matries de dies de dedica- I ci a les activitats. Pels matins s'impartien els cursos de pintura, mar quetera, artesania en paper mach, macram, defensa personal, gim-jazz, voleibol, tcniques d'impressi, dansa valenciana, supervivncia i nataci. Aquest ltim curs de nataci s'impart en les ampies instal.lacions del Poliesportiu Municipal, ampliant la seua du rado durant tot el mes de Juliol. L'edat aproximada dels alumnes que asistien als ta llers matutins, oscil.lava entre els 4 iels 14 anys. Per la vesprada s'impartien els cursos de sevillanes, taller de radio, manualitats i maquillatje, tenint

tamb gran acceptaci. Encara que en un pricipi es va limitar el nombre de places per taller a 15 perso nes, gran part d'activitats tingueren que ampliar la inscripci davant la elevada de manda. Tamb hi hagu dos cur sos especiis dedicats a pares d'alumnes: "Per un nou disseny d'associacions de pares d'alumnes" i "Projecte d'organitzaci d'escoles de pares APAS", impartit en l'Escola d'Adults. Un any ms, el col.legi "Jos Moll" ha acollit aquesta nova edici de Ta llers d'Estiu. Per ltim, el 9 de juliol tingu lloc la festa de cloenda, amb exposicions deis treballs realitzats, actuaciones deis alumnes i l'actuaci del grup teatral "Volantins" que interpreta l'obra "La bruixa Marruixa". L'Ajuntament de Canals ha demostrat un any ms la seua capacitat d'organitzar amb exit una edici d' aqestes caracterstiques, especialment les regidories de Cultura, Joventut, Esports, Educaci iBenestar Social. Segons manifestava la regidora de Cultura, Mila gro Barbern: "Aquesta nova edici deis Tallers d'Es tiu ha segut un exit icom hem vist aquest any, ja estem pensant en introduir les novetats que la demanda iels nous temps ens exigeixen, tais com informtica o audiovisuals".

BIM Canals
ESTIU '93

11

CURSOS DE NATACIO
Un any ms, l'rea de Serveis Socio-Culturals de l'Ajuntament de Canals, ha organitzat, a travs de la Regidora d'Esports, els Cursos de Nataci d'Estiu en la seua edici de 1993. Els Cursos s'han realitzat per mig del Club de Na taci "La Costera", amb el patrocini de l'Ajuntament de Canals. A diferencia de l'any passat, els Cursos comen9aren el dia 1de juliol, en Hoc del dia 13, ifinalitzaren el dia 31 del mateix mes, en Hoc d' acabar en el mes d'Agost. Aquest canvi ha estat degut nicament a les preferncies dels participants. Aquest any s'ha aconseguit fer dos torns, un per ais ms menuts iun altre per ais joves. El curs per adults queda pendent per al proper any, ja que aquesta vega da no ha segut possible arribar a un acord d'horaris. En aquesta edici cap destacar que la inscripci ha superat amplament la de l'any anterior: prop de 200 xiquets s'han inscrit ais cursos aquest any, una xifra que duplica la de la edici passada i que ha segut la causa de que augmentara la demanda de monitors per ais cursos. 12 han segut els monitors i socorristes que han impartit els cursos: Juan Carlos Coloma, Dani Martnez, Juan Luis Gmez, Ana Marzal, Jess Gar ca, Richard, Asun Gil, Fani Gil, Francisco Cordobs... entre altres. Tots ells han posat el seu esforg ientusiasme per a que tot marxara correctament, preparant els corresponents nivells d'adaptaci, ini ciado, perfeccionament ientrenament fent multitud d'exercicis de nataci, flotabilitat, respiraci i coordinaci. Tamb cal destacar la participa do nombrosa d'alumnes de fora de la nostra poblaci, xiquets ixiquetes d'altres pobles de la comar ca i fins i tot, algn de fora d' aquesta. Al igual que l'any anterior, els monitors han fet una enquesta a tots els participants per a coneixer la seua opinio, preferncies, etc., % sobre qestions relacionades amb | els cursos. En general, les opinions han estat molt possitives, i han mostrat tots estar contents i satisfets amb els monitors i amb 1'estat de les instal.lacions, aix com de les condicions d' higiene, etc. Segons Juan Carlos Co loma, un deis monitors-socorristes deis cursos, encara que al principi es trobaren amb algn problema degut a que no s'esperava que pu jaren tant les inscripcions respecte a l'any passat, el desenvolupament deis cursos ha estat positiu i tot ha concluit perfectament. Els cursos acabaren el 3 1 de juliol amb una festa de cloenda que tingu lloc en el mateix Poliesportiu Mu nicipal, on s'han impartit els cursos. A la festa acudiren el delegat de l'Area de Serveis Socio-Culturals, Paco Medina, el Regidor d'Esports, Vicent Aracil iel propi Alcalde de Canals, Antoni Mi ra. En el transcurs de l'acte els monitors organitzaren una exhibici-demostraci per grup d'edats i nivells de nataci deis xiquets. Aix mateix, les autoritats lo cals lliuraren ais xiquets un diploma imedalla a cadascun d'ells. L' acte va acabar amb un refrigeri que es va oferir a tots els assistents. Antoni Mira, Alcalde de Ca nals va manifestar al finalitzar l'acte de cloenda que: "Ha segut fantastic el poder observar ais xi quets els exercicis que els moni tors els han ensenyat. Estem satis fets per l'alta participado que s'ha obts, icrec que molt te que veure amb aix l'optimitzaci deis diferents serveis que hem realitzat al Poliesportiu amb les obres em nm presses recentment. Anem a conti nuar preocupant-nos per eixa optimitzaci deis serveis iinfraestruc tura esportiva de la poblaci. Vullc agrair ais monitors del Club de Na taci "La Costera" el haber col.laborat de forma tan entusiasta per a que el desenvolumpament deis cursos fora el correcte".

BIM Canals
ESTIU '93

12

CAMPAMENTS
CAMPAMENTO C.IJ.
Desde el Centro de Informacin Juvenil del Ayun tamiento de Canals se ha organizado como en aos an teriores un turno de Campamento de Verano incluido en la oferta concertada de Campamentos y Albergues del IVAJ de la Conselleria de Educacin y Ciencia. Se realiz del 17 al 31 de agosto en Alcossebre (Castelln) con la participacin de nios y nias de edades comprendidas entre los 8 y 12 aos, y al cargo de un equipo de monitores constituido por Sunsi Beniel, Antonio Morera y Vicente Valero. .. con la direc cin de 1 campamento de Fanny Beniel. Entre las distintas actividades organizadas por los monitores, hay que destacar: viajes, excursiones, los talleres de macram, pintura, cermica, superviven cia, juegos de ftbol, pesca, natacin, as como activi dades de juegos coeducativos, bailes, cine y colabora cin en actividades que se realizaron en la poblacin, as como concursos dentro del mismo campamento. El Ayuntamiento de Canals, a travs del C.I.J. vie ne accediendo desde hace cuatro aos a esta oferta concertada por la Conselleria. Segn la responsable del C.I.J., Pepa Tornero, "es importante que todos los aos podamos participar en ella, ya que supone un ahorro econmico para los j venes que participan, puesto que pagan una mdica cantidad y la Generalitat otra. Por su parte el Ayunta miento aporta los gastos derivados de las diferentes actividades que se realizan, los pagos a los monitores, los desplazamientos, etc.".

Campamento de Alcossebre, durante una de sus actividades

CAMPAMENTS LLOCA-JOVE QUART CREIXENT

Aquest ha estat el tercer any que Lloca-Jove i

Quart-Creixent van de Campament. Cada any anem


superant-nos en la adequaci irealitzaci de noves ac-

Campaments de Lloca-Jove i Quart Creixent

tivitats. Buscant sempre, la formaci/educaci huma nista, globalitzada, mitjangant processos ldics id'esplai. Durant aquest estiu Lloca-Jove iQuart-Creixent han realitzat dos torns de campaments, del 16 al 30 de juliol idel 17 al 31 d'agost. En cada torn, han participat 150 persones, en grups de diferents edats, xics ixiques, joves de 8 a 20 anys. Tots ells/elles ens han demostrat una vegada ms a aquells que integrem l'Equip de Gesti de Lloca-Jove i Quart-Creixent que cal continuar esforgant-nos, en organitzar, planificar aqestes activitats, dirigides a unes persones que saben gaudir d'un Hoc diferent, convivint amb altres persones. Amb ells/elles, hem navegat, hem practicat vela, en classe ptimis, snipe,... hem jugat al volei, tennis, ft bol, badminton, bsquet, nataci, ia ms ens hem banyat a la Mediterrnia. Unes activitats, tal com podeu observar interessantssimes, on si no en ferem ms, fou per la mancanga de temps, ino pas de ganes.

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
AREA DE SERVEIS MUNICIPALS

13

Omnium Ibrico, S.A. EXPLICACIN DETALLADA DE LA FACTURA DE AGUA POTABLE


La facturacin del consumo de agua potable se realiza cada tres meses, lo que supone la emisin de cuatro recibos al ao. Estos recibos incluyen dos conceptos claramente diferenciados. El primero, denominado SUMINISTRO, recoge la cuota fija que cubre el coste del servicio de agua potable y que es la misma que se lleva pagando tradicionalmente. El segundo, TASAS Y CANONES, es un nuevo impuesto aprobado por ley 2/1992 de la Generalitat Valenciana y de aplicacin para los consumos de agua producidos a partir del 1. Enero.93. Este impuesto est destinado a financiar los gastos de gestin y explotacin de las instalaciones de evacuacin, tratamiento y depuracin de aguas residuales en la Co

munidad Valenciana. Este Canon consta de una Cuota fija, denominada Cuota de Servicio, y una Cuota Variable, o Cuota de Consumo, que es proporcional al nmero de m3 consumidos. El valor de estas cuotas depende del nmero de habitantes de la poblacin. Para el caso de Canals, comprendida entre 10.001 y 100.000 habitantes, estas cuotas son: 525 pts/trimestre Cuota de Servicio 18 pts/m1 consumido Cuota de Consumo
Presentamos dos ejemplos de facturas que aclaran lo anteriormente expuesto:

jjfll

Omnium Ibrico,& A,

FACTURA

1.a Abonado con contador (Vivienda tipo con contador de 13 mm.)


El consumo de agua es de 40 m3 entre las fechas de lectura indicadas. El im
porte del SUMINISTRO es igual a 855 pts./trimestre ms las 5 1 pts. del IVA, lo que da un total de 906 pts. La Cuota de Consumo del Canon de Saneamiento, es de 40 x 18 = 720 ptas., y la Cuota de Servicio es de 525 pts./trimestre, siendo el importe del Canon de

8860

III

1JCTURA* PB.CONTADOB Pg Wn

i TASAS Y CAMONES

OrtA W17WW CUOTA 06 86RWCIO CANONSANEAWENTO i x I *<* wtmBirmm

i cuoTADecofeuMO canon dgbameamknto

0GNE8AUTAT VALENCIANA

tftOOp/mS

saoot*

1.245 pts. Por tanto el importe total del recibo asciende a: 906 + 1.245 = 2.151 pts.

2. Abonado sin contador (aforo)


Se trata de un abonado que no dis pone de contador y al que se le asigna una dotacin fija de 16 m3/mensuales, que se corresponde con el consumo medio esperado en los abonados do msticos. Al tratarse de una facturacin trimestral, el consumo correspondiente al perodo de facturacin ser de: 16 x 3 = 48 m3. El SUMINISTRO, al igual que el caso anterior, sigue siendo de 906 pts.
(IVA incluido)

Omnium ibrico, S.A.

AFORO CONDOTACtON:

OfcMUM IBERICO, S.A. {SUfcBHISTRO)

CUOTA DE 8SWIC

CUOTA OeCONBUMO CANON DE SANEAMIENTO CUOTA 06 SSMCIOCANONSANEAMIENTO


1

48m3 X.

18,00 pm3

B2S,00pt

WPORTE TOTAL

La Cuota de Consumo del Canon de Saneamiento en este caso es de: 48 x 18 = 864 pts. y la Cuota de Servicio es de 525 pts./trimestre, siendo el im porte del Canon de Saneamiento de 1.389 pts. El importe total del recibo asciende a: 906 + 1.389 = 2.295 pts. Es importante matizar que aquellos abonados que no tengan contador deber an instalarlo para pagar exclusivamente el coste que le corresponde segn su consumo real. Omnium Ibrico, S.A. ha realizado en los ltimos 6 meses una campaa de cambio de contadores parados o averiados, habiendo sido cambiados ms de 1.700 contadores. No obstante puede quedar algn contador parado o averiado que no ha podido cambiarse. Las oficinas de Omnium Ibrico, S.A. estn a la entera disposicin de nuestros abonados para resolver con la mayor celeridad aquellas anomalas que se nos comuniquen referentes a la sustitucin o instalacin de nuevos contadores, as co mo para cualquier aclaracin adicional sobre el recibo del agua.

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
REA DE PROMOCI SOCIO ECONMICA

14

Pavimentacin caminos rurales


El Ayuntamiento de Canals co
menzar este mes de septiembre a
acometer las obras de reparacin y pa

60% del coste de las obras de sus pro

restantes caminos. Segn Antonio Mi

pios fondos, mientras que el restante


40% lo ha asumido la Conselleria de

ra, "independientemente de todas es


tas obras el Ayuntamiento ha pedido

Agricultura al concederle a la Corpo


racin de Canals una subvencin que sta habia solicitado, para ayuda de

ya una nueva subvencin a la Conse

lleria de Agricultura, acogindose a


las ayudas que sta ofrece para paliar

vimentacin de los caminos rurales de


su trmino municipal, al haber adjudi

obras y servicios de infraestructura


agraria. El Ayuntamiento de Canals
como quiera que haba presupuestado

los daos que se sufrieron como con secuencia de las lluvias torrenciales
que se produjeron en el mes de febre
ro. El Consejo Municipal Agrario ha

cado ya las mismas a la empresa Meseguer Hermanos. Los caminos objeto

para este ao 7 millones de pesetas para reparacin de caminos rurales, se


encontrar tras la ejecucin de estas
obras con un remanente de 500.000
pesetas que, segn el Alcalde Antonio

de estas obras son el Camino de la Arcadeta, el Camino de Remigio y el Ca

elaborado un listado de caminos que


se incluiran en esta subvencin, aun

mino de la Salida de Torre deis Frares, los cuales estaban incluidos en el pa


quete de peticiones que el Consejo

que las obras las ejecutar por com

pleto la propia Conselleria". El Con


sejo propuso la siguiente priorizacin
de caminos: Gafarr, Annahuir (2.a fa
se), Foia, Saurina, Barranco Celedo

Mira, se emplearn en la reparacin

Municipal Agrario haba planteado al


Ayuntamiento como de ms urgente
realizacin. El presupuesto de las

de otros caminos que estn en malas


condiciones, aunque siempre bajo el

criterio del Consejo Municipal Agra


rio, hasta que en prximos ejercicios
se pueda a proceder a pavimentar los

nio, Granja, Arcabons, Calderons,


Ollera y Celedonio.

obras superar los 6.500.000 pesetas.


El Ayuntamiento se har cargo en un

Cmara Local Agraria


El Ayuntamiento de Canals y la Conselleria de Agricultura han firma do un convenio por el que el personal de la extinta Cmara Local Agraria, continuar prestando todos los servi cios que realizaba relacionados bsi camente con la Seguridad Social Agraria, aunque tambin se realizarn otros servicios. Entre los servicios que se conti nuarn prestando, hasta la plena asun cin de personal y competencias por parte del Ayuntamiento, estarn: altas, bajas, jubilaciones, defunciones, pro teccin familiar, etc. Las oficinas de la Cmara estn ubicadas en la calle Maestro Serrano, 6; y estarn abiertas de 8 a 15 horas de lunes a viernes.

Se invertirn en la pavimentacin de caminos ms de 6 millones y medio

BIM Canals

REA DE PROMOCI SOCIO ECONMICA

3.500.000 pesetas para el paro agrcola


El Ayuntamiento de Canals reci bir un total de 3.500.000 pesetas de subvencin de la Conselleria de Tra bajo y Asuntos Sociales, las cuales irn destinadas a intentar en la medi da de lo posible paliar el desempleo agrcola. Con esta cantidad recibida el Ayuntamiento podr proceder a la contratacin de 7 personas ms du rante un perodo de tres meses. Las tareas que estos contratados van a te ner que ejecutar sern bsicamente las de desbroce y limpieza de los ca minos rurales del trmino municiapl de Canals, as como la de los barran cos que regularmente soportan las avenidas de agua. Asimismo, segn ha informado el Alcalde de Canals, Antonio Mira, el Ayuntamiento ha formulado otra peticin de subven cin a la Conselleria de Trabajo para destinar igualmente a paliar el de sempleo estacional. Las memorias valoradas realizadas por los tcnicos municipales alcanzan la cantidad de 7.000.000 de pesetas. Si la referida subvencin fuese finalmente conce dida en su totalidad podra suponer la contratacin de 2 oficiales y 4 peones durante otros tres meses ms. Las obras que se tiene proyectado llevar a cabo son las de reconstruccin del edificio donde estn ubicados los ser vicios municipales de la Escuela per manente de Adultos y Gabinete Psicopedaggico. La remodelacin con sistir principalmente en la ampliacin de las aulas y reparacin de la techumbre. Tambin figura en las memorias las obras de remodela cin de la sala de reuniones y juntas de la Casa de la Cultura y la repara cin del tejado de este edificio. El Ayuntamiento ha podido pedir la re ferida subvencin a la Conselleria de

wW '

Ms de 25 personas paradas emplear el Ayuntamiento con las subvenciones recibidas

Trabajo al haber efectuado sta una ampliacin de 1.000 millones de pe setas en el Plan Ocupacional, para destinarlos a las Corporaciones que lo soliciten. En este caso la cantidad subvencionada sera en su totalidad destinada a cubrir la mano de obra de los parados que se empleasen, y el Ayuntamiento de Canals tendra que invertir de sus propios fondos cerca
de 1.000.000 de pesetas para los ma teriales que se necesitasen. El Alcal de de Canals manifest al respecto que "al acogerse a todas sta rdenes de la Generalitat, el Ayuntamiento podr contratar a ms de 25 personas de la poblacin que se encuentren pa radas, y la inversin alcanzar cerca de los 20 millones de pesetas, y ello va a paliar uno de los problemas que ms nos preocupa que es el desem pleo. No vamos a escatimar esfuerzos en la consecucin del objetivo mar cado, que consiste fundamentalmente en buscar salida a este problema". De momento el Ayuntamiento de Canals

ya ha contratado a un total de 22 per sonas que se encontraban en situa cin de parados, y ello va a suponer ms de 14 millones de inversin en Canals en materia de desempleo. Es tas cantidades proceden de subven ciones que la Corporacin solicit en su momento a la Conselleria de Tra bajo y al I.N.E.M., unas se estn des tinando a paliar el paro agrcola esta cional y las otras al paro procedente de los restantes sectores laborales. Las obras que ya estn realizando to dos los contratados son las de limpie za del cauce y mrgenes del Riu Sants, parajes naturales, caminos ru rales y accesos a Canals, Torre deis Frares y Aiacor, el casco urbano, etc. Asimismo se realizan trabajos en la Biblioteca Pblica, archivo munici pal, pintado y sealizacin en vas horizontales, apoyo al Servicio de Ayuda a Domicilio y restantes Servi cios Sociales municipales.

Agencia de Desarrollo Local


El Ayuntamiento de Canals ha reci bido de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 2.912.881 pesetas, en concepto de subvencin para la puesta en marcha y mantenimiento de una

Agencia de Desarrollo Local en Ca nals. La referida subvencin haba sido pedida por la Corporacin de Canals en fecha reciente con objeto de acogerse a las ayudas establecidas en el marco del programa de apoyo a las Iniciativas Lo cales de Empleo. El presupuesto para 1993 de la referida Agencia es de

4.600.000 pesetas, y como quiera que la subvencin de la Conselleria cubre

el 63%, el Ayuntamiento tendr que ha


cer frente de sus propios fondos al res
tante 37%. La principal finalidad que

persiguir la consecucin de esta Agencia es la creacin de empleo esta ble en el marco de la promocin econ-

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
AREA DE PROMOCIO SOCIO ECONOMICA

16

mica local, mediante la participacin de los entes locales, otras entidades y empresas como promotores de activi dades econmicas. Asimismo posibili tar el disponer de recursos humanos y materiales necesarios para su realiza cin, poseer presupuestos anuales y fuentes de financiacin y/o alternati vas, y tendr una duracin mnima pre vista de una ao, aunque ser prorrogable a tres. La Agencia de Desarrollo Local de Canals prestar soporte tcni co al rea de Promocin Econmica y Social, que ser la que marque la pol tica a seguir, as como las prioridades. Entre sus funciones estar la promo cin y coordinacin de actuaciones p blicas y privadas reactivadoras del sis tema productivo y generadoras de em pleo estable. Segn el concejal de esta rea municipal, Batiste Romero, "la Agencia actuar y movilizar los re cursos humanos, econmicos e institu cionales existentes. Ser vehculo de informacin selectiva y gil a los dis tintos agentes sociales, prestar asesoramiento tcnico bsico en la organiza cin y gestin de actividades empresa riales, participar en los proyectos de desarrollo econmico que se planteen, etc.". En un principio la Agencia estar dirigida por un tcnico superior econo mista, o licenciado en empresariales, al cual se le irn sumando efectivos a me dida que la demanda o el desarrollo de la propia agencia as lo requiera. Tam bin cuenta entre sus objetivos el desa rrollar y hacer el seguimiento de los programas formativos que propicien la insercin laboral, haciendo especial mencin a los dirigidos a los colectivos ms desfavorecidos jvenes, muje res, parados de larga duracin . Su actuacin sobre el desempleo se cen trar en la informacin a ese colectivo de las posibles ofertas tanto de empleo pblico como privado, fomentando el mismo mediante la promocin de las frmulas de economa social.

El nuevo trazado podra comenzar a ejecutarse en pocos meses

Nuevo trazado de las curvas de Sagres


El rea de Carreteras de la Dipu tacin Provincial de Valencia ha re mitido ya los planos del nuevo traza do de las peligrosas curvas de Sagres en la poblacin de Canals, as como los planos de las parcelas afectadas que sern objeto de expropiacin. El proceso de esta futura e importante obra, por lo que se refiere al Ayunta miento de Canals, est en este mo mento en la identificacin de los propietarios de las parcelas para po der hacer una reunin conjunta y ex plicarles el momento en el que se en cuentra el proceso, y al mismo tiem po pedirles la posibilidad de aceptar por acuerdo mutuo la ocupacin pre via de las parcelas a expropiar. Este es el proceso ms rpido para ejecu tar de inmediato las obras, ya que si se va al otro sistema de expropiacin podra dilatarse la referida ejecucin en al menos un ao ms. Con el pri mer procedimiento los responsables de la Diputacin piensan que podra durar este proceso unos dos meses, ms el tiempo necesario y legal para contratar la obra, la cual ha sido asu mida al 100% de su coste por la pro pia Diputacin Provincial. Por lo que se refiere a la Diputacin el mo mento en el cual se encuentra el pro

ceso es el de esperar a que el Pleno de la Corporacin del Ayuntamiento de Canals apruebe el proyecto y po der tras ello seguir adelante con el proceso habitual que resta. Segn las fuentes consultadas tanto el Ayunta miento como la Diputacin creen en la conveniencia de llegar a un acuer do mutuo con los propietarios, y as realizar cuanto antes el proyecto sin ninguna paralizacin, sobre todo a causa de su importancia y trascen dencia. Otra cuestin digna de men cin, sin entrar en el campo mera mente tcnico del proyecto, es que se ha detectado en el mismo y a la vista de la planimetra enviada, una clara intencin de eliminar todos los pun tos peligrosos que hoy existen en es te tramo. Se modifica el cruce de la salida del antiguo matadero de Ca nals, se elimina todas las curvas existentes, a excepcin de una que el proyecto ha dulcificado mucho, pero que es inevitable. La referida curva es la que quedar enfrente de la Esta cin Depuradora de Canals-L'Alcdia, aunque el ngulo de la misma es mnimo y preceder al cruce que contactar con la carretera del Puerto de Ollera, cruce que tambin va a modificarse y hacerlo as menos pe ligroso. Por ltimo destacar que la anchura de este nuevo trazado ser ampliada.

REA D URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

BIM Canals
ACT1VITAT MUNICIPAL
REA DE SERVEIS SCIO-CULTURALS

17

Servicios Sociales Municipales en Aiacor


El Ayuntamiento de Canals est ya finalizando las obras de remodelacin de las aulas de la antigua Escuela P blica de su anexo poblacional de Aia cor, y con toda probabilidad se inaugu rarn a finales de este mes de septiem bre. Desde la entrada en funcionamiento del Colegio Pblico Pblico Vicente Rius las aulas del anti guo colegio de Aiacor estaban sin utili zar, pero en cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos desde el Ayuntamiento, se pens que haba que

rehabilitar las mismas para destinarlas a los fines de ese compromiso. Este ha ce referencia al traslado de los servi cios municipales de geriatria y de asis tencia social a las personas que los ne cesiten en las pedanas de Aiacor y Torre deis Frares, las cuales hasta ahora se tenan que trasladar a Canals para beneficiarse de los mismos. Todava est por determinar cuntos das y cuntas horas al mes tendrn que asistir a estos importantes ncleos de pobla cin las dos personas encargadas de los servicios. Asimismo, y despus de pla nificar las obras, se ha podido conse guir un espacio para destinarlo a la lo calizacin de un despacho para que lo utilice el Alcalde-Pedneo de Aiacor,

Valeriano Ramn, y poder as atender las demandas de sus convecinos, los cuales podrn tambin realizar toda clase de consultas referentes a su tarea. Al mismo tiempo habr un sitio desti nado a la sala de reuniones del futuro Consejo Vecinal, que en palabras del Alcalde de Canals, Antonio Mira, se tratar de crearlo en breve espacio de tiempo. Segn Antonio Mira "las obras ya estn finalizando y de esta manera vamos a conseguir que los servicios so ciales municipales se acerquen a estos importantes ncleos de poblacin, evi tando desplazamientos en la cada vez ms corta distancia entre Canals y los anexos".

Restauracin del Torren de los Borja


A finales del pasado mes de julio se inciaron las obras de la primera fase del proyecto de restauracin del Torren de los Borja, obra que finalmente se han podido iniciar gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ca nals y la Direccin General de Patrimo nio de la Conselleria de Cultura. El
proyecto tiene un presupuesto aproxi mado de 30 millones de pesetas, de los

d 19 Kta

:
m
.

Las prospecciones arqueolgicas continuarn tras los recientes hallazgos

cuales la conselleria aporta 16.582.453 pesetas, y el Ayuntamiento 7.468.256 pesetas, ms los 10 millones de pesetas invertidos en la compra de los inmue bles que rodeaban el Torren, requisito imprescindible para efectuar la referida restauracin del mismo. El arquelogo Jos Manuel Mart nez, perteneciente a la Unidad de Ar queologa de la Direccin General de Patrimonio, es la persona que est al frente de este proyecto de restauracin desde el punto de vista arqueolgico, mientras que dirigir el mismo la pro pia redactora del proyecto, la arquitec to municipal Encarna Bosch, y como tcnico asistente estar Ismael Mart, que tambin es tcnico municipal. En un primer momento ya se reali zaron unas catas arqueolgicas, para posteriormente intervenir tanto en el Torren como en su entorno. Se proce di en la primera fase a derribar las ca sas adosadas a la torre, y posteriormen te se est realizando una excavacin de los solares en dichos inmuebles. Fruto de la referida excavacin han apareci do, debajo de lo que probablemente fue el Palacio de los Borja, unas estructuras funerarias, consistentes en once ente rramientos orientados hacia el Sur. Se gn el arquelogo, los cadveres apare cidos pertenecen a la poca islmica, entre finales del siglo XII y principios del XIII.

Contiguo al posible ncleo de ente rramientos ha aparecido un muro, con siderado tambin de la poco islmica, y junto a este muro aparece un pozo posterior, probablemente de la poca cristiana del siglo XIV, el cul corta un pasadizo subterrneo que seguramente parte de la torre y se extiende al este y oeste unos veinte metros a cada lado, y es frecuente encontrar a lo largo de su trayecto fragmentos de tinajas para conservar los alimentos, pertenecientes a los siglos XII y XIII. Respecto al Pa lacio se ha detectado unos muros que conforman una habitacin rectangular de la que ya habla la documentacin del siglo XVin. Tras estos hallazgos, la Generalitat Valenciana ha credo conveniente con tinuar las referidas prospecciones con el objeto de verificar si alrededor del actual Torren pudieran existir nuevos hallazgos. De este nuevo proyecto se encargar el mismo equipo de tcnicos, y en el mismo se reestudiar el anterior por si hubiera que emprender nuevas actuaciones. Ser entonces cuando re almente comience la recuperacin de la torre. Asimismo, en el nuevo proyecto se definir el mbito de actuacin don de se tienen que realizar las nuevas ex cavaciones. De esta manera el presu puesto inicial de la restauracin del To rren se va a ver incrementado.

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
AREA DE SERVEIS SOCIO-CULTURALS

18

Centro Sanitario de Atencin Primaria


El Ayuntamiento de Canals acor d en la Sesin Plenaria, ceder al Servicio Valenciano de la Salud (SERVASA), dependiente de la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana, los te rrenos para que el referido Organis mo construya en Canals un Centro de Atencin Primaria. Se han elaborado dos propuestas de terrenos del Ayuntamiento para que el SERVASA elija la posible ubicacin del Centro, segn las ca ractersticas que finalmente ste po sea. Unos terrenos estn ubicados en la denominada "Zona de Horts", y la otra propuesta contempla los terre nos situados en la "Unidad de Ac tuacin n. 4", colindantes al Pare deis Fornets y el nuevo Colegio "Cervantes". La responsable de la Delegacin de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Canals, Margarita Llaudes, ya ha establecido los pri meros contactos con responsables del SERVASA y con la Directora de Atencin primaria del rea 16 zo na a la que Canals pertenece , Francisca Ribera, los cuales se han mostrado muy receptivos a la pro puesta de la Corporacin. Segn Margarita Llaudes, Canals se vera muy favorecida en materia de sani dad si finalmente el proyecto fuese realizado, ya que "este nuevo Centro contar con ms especialistas mdi cos, con unas nuevas instalaciones ms modernizadas; as como Centro de Rehabilitacin y de Control de Crnicos, Servicio de Radiologa, etc.". Seguidamente manifest que "Este tipo de Centros estn enmar cados dentro del nuevo concepto de la sanidad local que la reforma sani taria de este pas ha comenzado. A travs del mismo podremos estable cer toda una serie de programas para la educacin y la mejora de la salud de Canals".

Programa de formacin ocupacional


Desde el Ayuntamiento de Canals la insercin sociolaboral y cultural de los jvenes se plantea como uno de los principales problemas al que tiene que hacer frente, mediante el Programa de "Aula Oberta" TAPIS., que desde la Concejala de Bienestar Social, se puso en funcionamiento en Octubre del 90. Desde "Aula Oberta" se desarrolla un estudio minucioso de las activida des y talleres a impartir, teniendo en cuenta la situacin del mercado laboral ofertas y demandas y la baja cualificacin profesional de los jvenes. Entrando a cuantificar la participa cin en Aula Oberta, en esta etapa se encuentran 150 personas participando en uno u otro taller laboral, cuyos parti cipantes en un 75% buscan una forma cin para el trabajo y el 25% restante son personas que participan por que les
gusta.

Desde "Aula Oberta" se estn reali zando los talleres de: peluquera, elec tricidad, fontanera, hostelera/cocina, jardinera y puericultura, para luego poco a poco ir subiendo el nivel formativo y lograr que los jvenes obtengan una destreza y habilidad profesional, para insertarse posteriormente en el mercado laboral y que generen autoempleo. Segn el responsable del programa, Vicent Aparicio "desde algn frente

piensan, al igual que nosotros, que los programas de formacin profesional ocupacional no conducen a nada si no conllevan toda una serie de seguimien tos de las diferentes actuaciones. Es importante reflexionar tambin sobre los resultados del Programa de Forma cin Ocupacional "Aula Oberta", y la valoracin en el aspecto laboral es sen cilla, cuntos jvenes que han pasado por el Programa estn trabajando?. Desde Octubre del 90 hasta la actuali dad se encuentran trabajando alrededor de 45 personas, aunque se podran lo grar ms empleos sino trabajsemos, a veces, contra correinte intentando con vencer y vencer los temores del tejido socioeconmico, reacio a colocar a es tos jvenes". Dentro de la formacin profesional encaminado al mundo laboral el Ayun tamiento de Canals se encuentra traba jando en la implantacin de una serie de proyectos y servicios relacionados con los cursos que estn funcionando. Durante este Curso '93 el Ayunta miento de Canals tiene un presupuesto para este programa que sobrepasa los 5.000.000 millones de pesetas. El responsable del programa ha presentado un informe en el que se de tallan las futuras actuaciones que se de beran emprender en sta materia. En el se hace referencia a la voluntad de que rer implantar un T.I.S. taller de in sercin sociolaboral , la cual dotara a la poblacin juvenil de Canals de un nivel superior de formacin ocupacio nal que el que posee en la actualidad.

Aula Oberta
Perode d'Incripcions:
Des de 1'1 al 22 de setembre, al departament de BENESTAR SOCIAL. De 8 a 15 hores.

TALLERS:
Perruquera, Disseny iRestauraci de Mobles, Electricitat, Hostelera, Electricitat del autombil iEsttica.

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
REA DE SERVEIS SCIO-CULTURALS

19

Taller de Discapacitados Fsicos


La Concejala de Sanidad y Bienes
tar Social, present el pasado da 21 de

julio de 1993 una propuesta a la Comi sin de Servicios Socio-Culturales. La Concejala proponia la concesin de una ayuda econmica para el programa de actividades del Taller de Discapaci tados Fsicos, cuyas actividades co menzaron en el mes de marzo hasta ju nio y seguirn desde el mes de septiem bre hasta diciembre del presente ao. La cantidad que se propuso era de 125.000 pesetas. La comisin dictami n favorablemente la propuesta de ayu da econmica.

La idea de realizar estos talleres de manualidades para discapacitados fsi cos naci a raz de una propuesta for mulada por familiares de enfermos fsi cos de la poblacin de Canals a Pasto ral de Enfermos, entidad dependiente de la Iglesia. El objetivo de estos talleres era con seguir que los enfermos pudieran ocu par su tiempo libre, comunicarse con otras personas y, sobre todo, salir a la calle como una primera forma de inte

gracin. Elena Escot, como portavoz de Pas toral de Enfermos, realiz una serie de conversaciones con el Ayuntamiento de Canals, Cruz Roja Local y Critas Parroquial. Estas tres entidades finan ciaron el proyecto y la Asociacin de Amas de Casa cedi su local para aco

ger estos talleres. Durante tres meses, unas 15 perso nas discapacitadas fsicas tanto de Ca nals como de otros municipios de La Costera, realizaron todo tipo de traba jos manuales. La clausura de los talle res tuvo lugar el pasado 14 de junio con la celebracin de una misa y una comi da de confraternidad, adems de la ex posicin y venta de los trabajos realiza dos. Con la aprobacin de la propuesta de ayuda y colaboracin con el progra ma de actividades del taller de discapa citados fsicos, el Ayuntamiento de Ca nals hace posible que estos talleres continen y tengan un local de fcil ac ceso para ellos en la calle "Dions d'Hongra", donde se encuentra el Au la de Pintura y la A.F.C.A.

Homenaje a Jos Juan Valls


El pasado viernes, 23 de julio, a las 9 noche, tuvo lugar, en el patio in terior de la Casa de la Vila, un emoti vo homenaje que el Ayuntamiento de Canals rindi a su vecino centenario, Jos Roberto Juan Valls. La Concejal de Cultura, Milagro Barbern, inici el referido Homenaje valorando la trayectoria como persona de Jos Juan Valls, hombre canalense que a travs su larga vida ha pasado por diversas vicisitudes: harinero, molinero, peletero, ferroviario, fumi gador, agricultor... todos los oficios que daba la sociedad de cada tiempo. Hombre sencillo, vive en la misma ca sa de toda la vida y la conserva intac ta, ha dado todo lo que ha podido para seguir adelante en armona con todos los familiares y vecinos. Tambin record que su mujer, Virginia, tiene 96 aos y expres el deseo de que dentro de cuatro pudi semos volvernos a ver para celebrar su centenario. Con el deseo de una larga vida cerr su discurso Milagro Barbern, dando paso a Paco Tormo que ley todas las efemrides del dia rio Levante que ocurrieron el mismo da del nacimiento de Jos Juan Va lls. Todos los acontecimientos hist

de Canals a Jos. ricos en Valencia, Canals y el mundo Con el aplauso de los all congre de hace cien aos se recordaron para gados y despus de escuchar interpre la informacin del auditorio. taciones de la rondalla "La Pa", se El primer Teniente de Alcalde, Josirvi un Vino de Honor. Al del en sep Tortosa, representacin Ya el pasado 7 de junio se cumpli Fax calde de Canals (que envi un pa centenario, momentos), su cen y celebrando este da ra felicitarlo en esos tan especial estuvo junto a l toda su tr su discurso diciendo que con Jos familia. El Alcalde de Canals y la Juan Valls, se representaban todos Concejal de Cultura fueron a visitarle, los ancianos de Canals que han apor llevndole un ejemplar del libro "El tado lo mejor de cada uno para hacer Foc i la Roda del Temps" sobre la un Canals actual, de bienestar y cali fiesta de San Antonio. dad de vida. Ha sido necesario el es Tambin, el Casino Gran de la po fuerzo constante de cada da de mucha blacin le nombr miembro honorfi gente como Jos, para que ahora dis co y le entreg una placa por sus aos frutemos del Canals que tenemos. Ha de socio perteneciente al Casino. cer pueblo es aportar lo mejor de cada persona para que todos jun tos caminemos adelante. La Concejal entreg a Jos una placa con memorativa del Escudo de Ca nals y un ramo de flores a Vir ginia, acto se guido, el Te niente de Alcal de le impuso el Josep Tortosa en su intervencin Escudo de Oro el da del homenaje a Jos Juan Valls

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
AREA DE SERVEIS SOCIO-CULTURALS

20

Competiciones de voley-playa
Del 15 al 19 de agosto de 1993 han tenido lugar las competiciones de voley-playa de la Comunidad Valencia na. El equipo de voleybol de Canals se desplaz hasta los diversos munici pios, donde participaron en todos los Trofeos. Del Club Voleybol Canals partici paron los equipos absolutos Masculino A y B, y el equipo Femenino. El primer encuentro de este Open abierto tuvo lugar en Cala Finestrat (Benidorm), donde el equipo Femeni no de Canals, formado por: Ana Puer tas, Lidia Mic, Eva y una compaera del club madrileo, consigui el pri mer puesto. El equipo Masculino A se clasific en la Primera Fase y fue eli minado en la Cuarta Ronda de la Fase Final; y el equipo Masculino B, forma do por: Vicente Navarro, Antonio Vi dal, Cndido Argent, Juan Ferri y Juan Llobell, se clasific para disputar la Fi nal de Consolacin, quedando segun dos del Torneo. El 20 de agosto, el equipo Masculi no A de Canals, formado por: Enrique Sancho, Vicente Grau, Vicente Nava rro y Richard Martnez, se desplaz hasta Murcia para participar en el Tro feo 24 Horas Voley-Playa La Curva, consiguiendo clasificarse para la Fase de Consolacin, disputar la final y ga narla, quedando en 1,a Posicin. El da 22, en Santa Pola (Elche), es te equipo consigui quedar en la 14.a posicin en la Fase Final, habindose presentado un total de 54 equipos. El equipo Femenino, compuesto esta vez por Ana, Lidia, Eva y Luisa, gan todos los partidos disputados, clasificndose para la Final, en la que daron campeonas del Trofeo Femeni
no.

Equipo femenino del voleybol del C.P. Jos Moll, quinto en el Campeonato Nacional

Equipo femenino de voleybol del Colegio "Jos Moll"


Durante los das del 5 al 11 de ju lio se ha disputado en la ciudad de Alicante el Campeonato Nacional Infantil Escolar, donde el equipo fe menino del Colegio "Jos Moll" de Canals, formado por las alumnas del ltimo curso, ha obtenido un merito rio quinto puesto. Este campeonato se realiza por primera vez gracias a los esfuerzos conjuntos del Consejo Superior de Deportes y la Conselleria de Cultura de la Generalitat Va lenciana. Para acceder al mismo, el equipo particip primero en los Juegos De portivos de la Generalitat, donde acudieron tanto colegios como clubs deportivos, lo que aumentaba la difi cultad de la competicin. Tras clasi ficarse en estas pruebas, obtuvieron el segundo puesto por colegios en la localidad de Cheste, logrando as el acceso a los Campeontaos Naciona les en la seccin infantil, representa do a la Comunidad Valenciana. Tras disputar el primer partido contra el equipo de Canarias, que re

sult ser el campen, la derrota no les permiti acceder a los primeros puestos, dadas las caractersticas del sistema de competicin, pero les di opticin a clasificarse del quinto a octavo lugar. Su brillante actuacin en los restantes partidos, les confir m el quinto puesto que han obteni do. Las dos personas que han segui do y animado constantemente al equipo son Rafael Reig, el cual les ha entrenado y Julio Gomar, director del Colegio y Concejal de Educacin del Ayuntamiento de Canals. Por ini ciativa de ste, el Ayuntamiento har entrega en breve de una placa con memorativa al equipo, que por pri mera vez ha logrado un importante puesto en unos campeonatos nacio nales. El mismo Julio Gomar ha ma nifestado que "felicito en mi nombre y en el de todos los miembros de la Corporacin al entrenador y por su puesto a todas las componentes del equipo por este xito deportivo que han conseguido, ha sido una expe riencia que difcilmente estas chicas van a olvidar, ya que ha sido la cul minacin de haber conseguido varias veces el campeonato autonmico".

Por ltimo, el da 29 de agosto, se celebr en Campello (Alicante) el tor neo mixto. Tres fueron los equipos del Club Voleibol Canals que participaron en este Trofeo. El Equipo 1, formado por: Vicente Grau, Vicente Navarro, Lidia Mic y Richard Martnez, qued clasificado en 5.a posicin en la Fase Final. El Equipo 2, formado por: Mi guel Lpez, Cndido Argent, Toni Vi dal y Ana Puertas, consigui la 11,a po sicin y el Equipo 3, compuesto por: Juan Carlos Cardona, Juan Llobell, Juan Ferri y Mnica Gonzlez, se cla sificaron en la 5.a posicin de la Fase de Consolacin.

BIM Canals
A C T I V I T AT M U N I C I PAL
BREUS MUNICIPALS

21

BREUS MUNICIPALS
ACOR NUEVOALUMBRADO DEAI
La obra "Acondicionamiento del alumbrado pblico de Aiacor, 1.a Fase", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputacin Provincial de Valencia para Canals durante el ao 1993, finalizar este mes de septiembre. La referida obra fue encargada a la empresa INSPER y tiene un presupuesto de 4.200.000 ptas., y en ella se han incluido una serie de mejoras fruto de la baja producida en la concesin de la misma.

SUBVENCIONS ENTITAS ANY 1993


ENTITAT
CULTURALS Unin Musical Santa Cecilia Asociacin Musical Canalense Amas de Casa Rondalla "La Pa" A.F.C.A C.E. Avant La Costera Col.letiu de Dones Radio Aficionis A. C. Sant Jaume-Aiacor
ESPORTIVES Club BalaM Penya Ciclista "La Forca" Frontenis Poliesportiu Municipal Unin Ciclista "El Pin" y Escuela Club Boleybol Basket Canals Club Nataci "La Costera" Ftbol-Base U.D. Canals Ftbol Aficionados U.D. Canals Club Pilota a M Club Atletisme Canals Club Krate-Do Club de Pesca Canals
IMPORT

592.000 723.000 190.000 261.000 104.000 75.000 75.000 30.000 75.000


300.000 85.000 40.000 360.000 200.000 125.000 275.000 350.000 50.000 1.000.000 80.000 600.000 125.000 75.000 325.000 250.000

CAMINO RURAL DE AIACOR A ANNAHUIR


Han comenzado ya las obras de pavimentacin del Camino de Aiacor a Annahuir, 1." Tramo. La referida obra fue pedida a la Conselleria de Agricultura por parte del Ayuntamiento de Canals, ya que el ao pasado ya se paviment el segundo tramo. La propia Conselleria se ha r cargo por entero del coste de la obra, en virtud de una de las rdenes surgida a raz de las aguas torrenciales que cayeron en nuestra Comunidad el pasado mes de febrero, a la cual se acogi el Ayuntamiento.

II BIENAL DE PINTURA "VILA DE CANALS"


La Concejal de Cultura, Milagro Barbern, present el pasado 21 de junio de 1993, la propuesta relativa a las Ba ses de la II Bienal de Pintura "Vila de Canals", en la Co misin Informativa de Servicios Socio-Culturales, la cual, en la sesin celebrada el dia 26 de julio de 1993, sin deba te y por unanimidad, la dictamin favorablemente. Poste riormente, dicha propuesta, se aprob definitivamente en el pleno celebrado el pasado 29 de julio de 1993. Segn las bases aprobadas, podrn participar, presen tando un mximo de dos obras, artistas nacionales y ex tranjeros residentes en Espaa. El tema, la tcnica y las dimensiones de la obra sern libres, y sta deber ser entregada o enviada a la Casa de la Cultura de Canals antes del 31 de diciembre del presen te ao. Las obras seleccionadas sern expuestas en la Sala de Esposiciones de la Casa de la Cultura de Canals del 9 al 21 de enero de 1994. La obra premiada recibir 400.000 pesetas y quedar en propiedad del Ayuntamiento de Canals. El importe del premio, ser entregado al ganador el dia 8 de enero de 1994, en el acto de presentacin de la Festera de Gracia. La Convocatoria de estas bienales de pintura responde a un proyecto planteado por la concejala de Servicios Socio-Culturales, cuyo objetivo es dotar a Canals de un con curso de prestigio asociado a las Fiesta Patronales de San Antonio Abad, en las vertientes de pintura y fotografa, modificando el sistema de premios, amplindolos y selec cionando la calidad de los trabajos presentados.

JOVENILS
Associaci Lloca-Jove Associaci Quart-Creixent

PRIMER GONGRS DE L'ESCOLA VALENCIANA


El passat 26 de juliol la Regidora de Participado Ciutadana presenta una proposta relativa a la col.laborado de Congrs 1'Ajuntament de Canals amb la organitzaci del I d'Escoles en Valencia, convocat per la Federaci d' Associacions per la Llengua per a la propera tardor. Desprs que la Comissi Informativa de Serveis Socio-Culturals dictaminara favorablement la proposta, sense debat iper unanimitat, tamb el Plenari l'aprov de la mateixa forma en la seua passada sessi del 29 de juliol. L'Ajuntament col.laborar facilitant la participaci dels membres del Consell Escolar deis centres del municipi que desenvolupen programes d'ensenyament en valen cia. Aquestos centres sn el C.P. Jos Molla iel C.P. Vi cente Rius. L'Ajuntament pagar les inscripcions a l'esmentat Congrs de tres membres deis Consells Escolars de cadascn deis referits col.legis pblics, aix com la inscripci d'un representant de la propia Corporaci. Les inscripcions ascendeixen a un total de 28.000 pessetes. El principal objectiu del Congrs s analitzar la situa do de l'ensenyament en valencia ies preten contribuir en la consolidaci d'unes bases psicolingstiques ipedaggiques que ajuden a la renovaci i la qualitat de l'ensen yament en valencia.

BIM Canals
A C T I V I T AT MUNICIPAL
BREUS MUNICIPALS

22

AYUDA ECONMICA A CUBA


El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valencia
na, pidi recientemente al Ayuntamiento de Canals su co laboracin en la campaa denominada "Solidaridad con

el dinero depositado ser destinado nica y exclusivamen


te a la compra de los mencionados complejos vitamnicos.

"TROBADA COMARCAL DEL VALENCIA"


La Concejala de Participacin Ciudadana propuso, el pasado da 20 de julio de 1993, a la Comisin Informativa de Servicios Socio-Culturales, la concesin de una ayuda econmica a los colectivos y entidades del municipio que participaron en las actividades para la promocin del uso del valenciano, ofrecidas el pasado 25 de mayo de 1993 en la "Trabada Comarcal del Valencia", celebrada en la loca lidad de L'Alcdia de Crespins, en el marco de las activi dades promovidas por la "Federado d'Entitats per la Llengua". Se propuso una ayuda econmica de 10.000 pesetas a cada una de las siguientes entidades, por su participacin con las actividades realizadas en la "Trabada d'Escoles en Valencia": Asociacin "Lloca Jove", Asociacin "Quart Creixent", Asociacin Alumnos E.P.A., Colegio Vicente Rius, Colegio Jos Moll, A.F.C.A., A.P.A. Jos Moll y A.P.A. Vicente Rius. La Comisin Informativa de Servicios Socio-Cultura les, reunida en sesin celebrada el pasado da 26 de julio, dictamin favorablemente la propuesta. Posteriormente el Pleno aprob tambin la referida propuesta.

Cuba. Ayudas para combatir la neuritis ptica". En el Pleno celebrado el pasado da 29 de julio, se aprob por unanimidad de todos los grupos, la propuesta de ayuda a Cuba pedida por el citado organismo. Con an terioridad la propuesta fue formulada por la Concejal de Sanidad y Bienestar Social, Margarita Llaudes, en la Co misin Informativa de Servicios Socio-Culturales, en la sesin celebrada el pasado da 26 de julio de 1993. La cantidad que se propuso fue de 50.000 pesetas. La Comisin, tambin sin debate y por unanimidad, dictami n favorablemente la propuesta presentada que, tres das ms tarde, se aprob en el Pleno. La campaa consiste en la recogida de medicamentos, concretamente complejos vitamnicos (B 1 y B 12), para ser enviados a Cuba e inten tar paliar en alguna medida la grave situacin que viven miles de cubanos, ya que esta enfermedad produce en mu chos casos ceguera parcial e incluso total. Los complejos vitamnicos que se recojan se deposita rn en la redde urnas que tiene distribuidas Farmacuticos Mundi en un gran nmero de farmacias para su futura cla sificacin. Tambin se pueden depositar cantidades eco nmicas a la cuenta bancaria que Bancaixa ha dispuesto para este especial motivo, con la completa garanta de que

Carta de l'Agrupaci d'Alumnes

CONEGUtM ' ESCOLA

Este ao nuestra Escuela Permanente de Adultos (E.P.A.) celebra su 10. Aniversario y con este motivo hemos decidido salir a la calle a dar a conocer a la gente todos los te mas que desde aqu se estn impartiendo. Todos sabemos que la cultura abre muchas puertas y que muchos pueblos estn reco nocidos especialmente por sta. Nuestro centro E.P.A., durante estos diez aos ha ido tomando un papel muy impor tante en Canals; como todos los comienzos este tambin fue muy duro, no haba un local fijo para esta tarea, la gente no conoca muy bien su existencia, faltaba personal, etc. Hoy despus de diez aos, tenemos un local (aunque se nos esta quedando pequeo), dispone mos de tres profesoras, hemos formado nuestra propia asociacin de alumnos-as. .. A pe sar de todas estas mejoras debemos tener presente que solo hemos conseguido, lo que po dramos, llamar, la cimentacin de lo que en un futuro ser nuestra E.P.A. Desde aqu te brindamos la posibilidad de acercarte y enriquecer tu personalidad, es tudiar aquel tema que qued olvidado, empezar algo nuevo, formar parte activa de nues tra asociacin, inscribirte a los cursillos que van surgiendo a lo largo del ao, aprender

agradecer al ILUSTRSIMO AYUNTA MIENTO DE CANALS el haber hecho posible este centro E.P.A., ya que est siendo fi nanciado principalmente por l en un 90%, y animndolo para que este cimiento que he mos conseguido en diez aos, llegue ha ser un orgullo para el pueblo de CANALS, EN UN FUTURO MUY PRXIMO. Y NO LO OLVIDES... SI TU VIENES, TE ESPERAMOS.
Dptico de la Campaa a realizar prximamente

nuestra lengua valenciana ectera. Tambin aprovechamos este escrito para

Magda Alventosa

ifs

.cOLA

CANALS

BIM Canals

23

L'E.P.A.: CAMPANYA 1993/94


Qu s?
h'Educado de Persones Adultes s una via que possibilita el coneiximent dels elements basics del sa ber.
L'objectiu s proporcionar a l'adult els instruments necessaris que li permetran una participaci, activa en el seu entorn social.

A qui va dirigida?
Al ciutad adult, major de 16 anys que estiga interessat a completar i/o ampliar la seua formaci.

Quines possibilitats ofereix?

Preparaci per a l'obtenci deis ttols segents: Certificat d'Escolatat


Graduat Escolar I, a ms: Iniciado iampliaci de coneiximents en lectura, escriptura iclcul. Conferencies iconversses d'inters... Cultura general. Valencia: preparaci a les proves de la Junta Qualificadora. Preparaci per la prova d'accs a l'Universitat i FP2. Tallers.

Quan pots matricular-te?


La matrcula per al curs ha de realitzar-se: Matins: Del 6 al 30 de setembre De 10 al.

On pots informar-te?
En C/. Escoles, 4
(antiga casa del metge).

Tel. 224 1149

Dilluns, dimecres idivendres. Vesprades: Del 6 al 30 de setembre. De 6 a 8. Dimarts idijous.

Ajuntament
EDUCACIO DE PERSONES ADULTES

de

Canals