Está en la página 1de 205

Anexo 15

Acta de acuerdos de Usuarios

Actas de acuerdo de Usuarios


Por Comit de Riego
Cuenca alta
-

Acta de acuerdos de taller II Asillo


Acta de acuerdos de taller II Atumpata alta
Acta de acuerdos de taller II Ayaorcco
Acta de acuerdos de taller II Aymas A y B
Acta de acuerdos de taller II Aymas alto
Acta de acuerdos de taller II Puruchaca
Acta de acuerdos de taller II Ccacsa
Acta de acuerdos de taller II Ccanabamba
Acta de acuerdos de taller II Ccocha Kerapata
Acta de acuerdos de taller II Ccorhuani
Acta de acuerdos de taller II Chaupicruz
Acta de acuerdos de taller II Condado Yurampata
Acta de acuerdos de taller II Faccha
Acta de acuerdos de taller II Facchacpata
Acta de acuerdos de taller II Huayllabamba Alta
Acta de acuerdos de taller II Huayllabamba Baja
Acta de acuerdos de taller II Karkatera
Acta de acuerdos de taller II Llaucancha
Acta de acuerdos de taller II Mahuaypampa Ccompicana
Acta de acuerdos de taller II Marcamarca
Acta de acuerdos de taller II Moyocorral Alta
Acta de acuerdos de taller II Pantillay Tabla Serrana
Acta de acuerdos de taller II Rosaspata Achanccarayoc
Acta de acuerdos de taller II Sahuanay Antabamba
Acta de acuerdos de taller II San Antonio A
Acta de acuerdos de taller II San Antonio B
Acta de acuerdos de taller II San Jorge Chillihua
Acta de acuerdos de taller II Tancarpata
Acta de acuerdos de taller II Tomapampa condado
Acta de acuerdos de taller II Trujipata
Acta de acuerdos de taller II Umaccata
Acta de acuerdos de taller II Yanacocha Viracochapata

Cuenca Media
-

Acta de acuerdos de taller II Atumpata Baja


Acta de acuerdos de taller II Imponeda
Acta de acuerdos de taller II Marcahuasi
Acta de acuerdos de taller II Maucacalle
Acta de acuerdos de taller II Molinopata
Acta de acuerdos de taller II Moyocorral Baja
Acta de acuerdos de taller II Quitasol
Acta de acuerdos de taller II San Jorge de Huanicauri

Acta de acuerdos de taller II Tamburco


Acta de acuerdos de taller II Villagloria alta

Cuenca Baja
-

Acta de acuerdos de taller II Pachachaca Canal B


Acta de acuerdos de taller II Pachachaca Canal C
Acta de acuerdos de taller II Paltaypata
Acta de acuerdos de taller II San Gabriel

CUENCA ALTA

------y

(<.::' '2..(':;;:

:>~);),.,..1,."';'.-,

(v: u.L. ~

\:>.~..:

f;Q

\ ..

".".'u.'"

c: :.:
.........,

_.
,

d .

_.._

,~"._

'

\.~.:I.I
..I.j::,~ !;~.\.;~::-:-::-:-: :} ..\.S.>~.:.~.

r,:''':c L'\~l.~?.tg,~:'-.U~~J.",
k;~Eil;~u.~
1:,:;:rtura

(L ..:,;::('.",)-:!0

.U;H\,~,"
..)~ V~}qJ~~ "

' _..,.. ,_,.,,~


'.!f'.' .'I'.~.~,,&,,,~,,~~<:;:'
..,.~.."

~.Y:::o..

q~:';:'Xl'':'>~~.';;.",.." ...

",<,"'"

UT\2 mi ~~;:n:);::)t:::r;Di; quedando

..,..~ ,

....
,.., ,..~

~,);::<;{~i;elr,ks}!J{dobls} e$tamp~m::j 00 cada

:?

rGf.1:5t;'2': can el N ..J..~!.~.:'.:.::


..~~~:;:i
..

en

/\[7

DE

fJ

lialF.:(ZOf)~ j) E

t EAll o Di

rt

Ifo/

[Oh1;

f n e/

Sir!f

l+bt/I/)'l, (.

(;-1-

nUi

t.2 DV) l f
tJ-I(2, f/J-rQ?11fQk
Su t;gyx(ldO: Lit

'- Tt /

J9lL:IY/~,-J,

(!

A(

siiJf71-h)c'

por

{2\~Jo

t.~

J11{,hu 7;

51/1

i 1iu

)?~ItO

))

~.r(

~L(

VI ~

e:

cl: 3 e /1

-A~r(!)

(16 ..,/

<)

'

_dd udDJm;/
oLe Sp
el U E OlYJJ te JJ Uitl 5f ri1/e
fnrC;Yll.a J,&uJ_ '101>:0 (M
_f()'/)'2

JQ

D/j

Cyn)

/1<;,'Y)-v0

e:

e} ~(e ~/

elfnL:&Ln

Yw~l

,H)JJ~ .tQ'11?P~~~~tl0)
cArA.
t ~rTu ntLt; {JJ / Vi" e J01~fl(

ti:-:

HuvrLoJ~)")

i}(JlrI&a-:;

96 tLtLJjf,./}OM

prxde+

p72 f _S~tJ

lrtl1U J?1iZ-;t;

clt

p(l:}!~{~J~(.

6{d~(
5.f

nUtn

OL0ce1'i~ S

J t7)

ri()~1 , "

Co~reo

d:?

yt(;()

+il01?~/>Lo

l~~

R.IQOJZD.

,(

lSil llI 0~

CQt?_~~JllC'J '1

(flrt/Jc . re-flLl'-.J~cyJ&;':1 .~c{;;;.eL.

Somdul

Uit'YllJi
'{))no{/I

Lc&t- kl J .eL_ 0fJ(lL~

S'e'Y)~~.

; tf[}1:.f2-(CtA--/3crfC

- COJrJdl-:_G~

f1vl ~I

L
)-iy) or; 1 . ~&Jn2
~[!Ol

ni

OOI?5JL-l

5)~Jo.f----('_~!:LIe Jvi LOdLYJ2 -.--1.-~C~!:!l{0'-"/?9

0)171)

rrJ{tf{:'

~'I'~n(LD

r=

Ji mi

J?!\.i.L
Po

rf.,A

{L-I)

f __
PyoVYJe-;().

{ti I

n~
Ccr pt,uh/J7i' s.
fj;i'O, nl~n), Ji/YO
jjS/t div

la"

fJ

(Ir t \">~ 1( S-L/CJ--l'

(ht

~o

(.f)~

tc/

u1

Lt? ~ .
u; uc. j (en la
f)

()yrJ-t~!
j:}YPYlfLo
Holit12. J'._frt\1r:1c'Y'rn _ 7 _i2ItebtJWI
_
r,
(Sr rf?m o nY0nlo }4)L;0 CL?"" SlYut-~ _ola/)J([J'-~tkl, tt'wCJ1L/~/\

~ej?; 0)7

Jl.1tiJJ'

~!

rZtj{) ) t,f0 (tI'


D}(j;i~_

UC))1f/tJd1D

rl/f

lJ U /2; SI forje:

(el

.12E.. HEJ~rL-tJ-

_._._ -

VILla 11c}vca e/ti

1 ,{
( I?;

(;~Ll Ui(7ni/)

r;~

pY9(

el

ch

Rt]Q}J;f
clel orn '}

c~e

1 o a11

o'::Ii.-i-~ CFt

12; EG O

1Jiz

1'4!ir

Ti ea --'1- _ f-J!-0f-uffjj{

Ot./}GAJOS

SCyi~l.iJ /4.1(<::/

1(1).0'-' ~,"UVl

{~1].1It( 101

(}{)J7S[/VJ).LltilLuJ

COh,?--~W

"

i.lJ I 7 J (1 t:o) 1, I 10 2( J A F 'tlJ ,'9'( /)(/1 /.11') ; oo


()O)
S cl".-( 1n () twJJ 01 pa'f7i.eJ m~~r.m{'",:L..,__t.: bn S;...j,/i'V' Uj
,t( ) .t lJD ha j iD (2}/1 1
fJU I{/}/l-t;yl/JL 1e t{ le Y1-44_ ;:;
t ( d,i~~ I ?clLl' }}7 ?;,-lZ () cf ti P J'- e S{'1-I.JL. Q.~~.,- /.~/LJ e cclbc {{
br cC0 )11'".), lo}?

O,

C'

-s

(5)

O.

~.

Jhll>~::ctLtv\ ~ ,o":7 l,lfl} R'~)1;,Ymo~r:.~


!JbboJ Ju OIt, 2;
el
t,J,b,I, ,J..Q,I~,(tI POifC&'. jU+""1 d..yi1.;j'a.{ ,~ 'B n'~rliJ

.1

:r-

L Li

'O' I t~:'l) ev? i;--(

17': 1l L,irr
)JL I?, I

tt1

.--.--..

0-,"

_"

Qj'

t, lo
P{i--rCCa.tLL
(!)JrvnjZLL-t"<J,
(J/Jtu L
f5 ti Icodl~'1 te ,ICl!
o (clfb -o
(,l. 1n e e m, t;,...:!-' f~jtJv,,~t <k. V, l/ S Lcni2

1'v1'J,'l/n~.

LlLtllL-{!,

t; ,;,

pYL,' 5t
1

C)

j'

~(CV(2JU-LL)'-

I t I l -1
o

t.1 (

~.

rJ1 (/J')
o

L: D n

teZJ1'1

:;

P 1urrtpl{; 13c1Yl M
1

c.c_o \

)1:JinO'1
I3cLJ2;
'\
[ f~ C~/,I' uJ (le
J' L/L,}'V/ '":
U '.()

)j

~
~

f! U).

L_oJ'yvE~_(~_.fJ/U

J~))J'LlJI>VIl) J?
)_1.2..rJY1 o.
F !.21 tcrl.c. y 17.1I!:1/1.71

Jej'LLt

.. -{Jft'Y".G--

O~_I3L/_a(:p.r L .s ~CJY(l;Y~'fc;.CD"'(t~,.'\,.(~W\l.'t.'-

__ .'-(

le. __aduall~!c;L~(!)~

' ~I' e &f

~,~~ el., ~<fl,


./0; / _ nL(:flJ}i1h~:o._

4~ l

cir.lc

F{?-f+;{/ij2~frY~

e!)

le' e

Si d~/Jftl.)

A:

' l~

n I (S z
d\J ~:'j)ty~

cCl

iJl.h]'t}Jc.c~.~);

.I. _1 !'vI;!.H11:; r/fn!l~~._'1-. 6JlfIJ ()L{J .(lCt..r." Lcuy G


" ct1-<J3i f,i!~t
~i{'BL '1
COiYl'cG2 ih. ...011<' )y_ G" TI c;; ll01.'Jo .
()~f'QO/.l.:-L!'J1.2.--.- Cg~?J(/)'U:Uf1te(~_.el
d!LL_)L1(~'n>o ..(. _al {J)~~1:ta,')(te p
Y l f~
.. f_y/._.fj
.CfiJ..
llr ILt; __:j-Lry)' _~L[;i__)J."'-~. J1,\y){~{yt; (~(J ec n-~'\ t("' \f'C('
.. rJtJ __';.__ Ej.h~_1J: ll~vl~Q ._11 c~CUta_)__C1t.V!t)?~ (-h~v)'u~~Oj11{U{j'ft 7
__-Jj2i3. ..-{~ ..Jl.L~f

r.

J'IL

i'/~L11)/Lj)_.

Q._~_._

..1

..

Tflii1'ltJrUL, fJ {J ,-tc..JJ;~;f'ko/Ljl~!iyc..-,-"..--- ....- --"'-.'-.--- - -....- .. .: .._

.~ _li. L__n.t~~QO~L[D
__ (!L.__
I(D.:~fnlL )/"LYJ .--1~~Lc
_.I [~:.1-1f2f-t(taOIJ

~( rtuec')

J,fa't'YJ[,.L-rd~r!? "CluJ L~A1!lCJ/Y ?-d-v>k d /'5 e l{


_aJ~~~_Lc~t1-p)"C)iw.tl_/j-;LD_ _ -(JD Jtc]iQYJ?1q~t~f
_L;__ ._e81'._. '1 (;}
1f ~c4
t
_(2hJ!<l_:_~t-.llii::UVi(/~ilJ~~'~/)
_ t/_(t;f?/l._P(k}'C_ ._[&L Sf1/7fktL2yl' _._J2 _pr" (:PUl) 'd

... ~ J0oJa.,,; ~ {JyJ

C(-;)y~'1

.'._JJetu_aL.JL ._.'.
.__Ji...YI

._...- .--_.------- ..- ....-.--...

._CUl1J_pJ01'lV0'Gu_ ~ __LfL... _a.{'-?f~~O


__ P~I ef P.l7 )?1~/}. .Tallel

hZ?

itZ;~iIJf1~l;~~~~~J,:~~::~~~~
&;,L,b1;Je.tDo~~~-L(iL.~ JJf.~/C7-!l'!2.5)tf0 ..~:"-v1..1 JJ""f'vv/ 1 'i{

~ ..

~m~~_~~
e l ')/)t j t

fM ~~

~~~~~~~~~

..--f~if}LV2

Ti:.la

p cvC:

'2...._ltS Yl'1dLo:)1

. p/J1o __

&(

(2") ~

~~.~ ... a~_f.cU)_ dJi- nluoL r: _IJ> .Sntcmli.i&<xLl'}'[)_Jcl P n 11c6


~. .,J1{)'ri TLl".~J,nTu. L![ 1J1i"1'{;D oJ Uk1~l&)dfI~ pY'V,'f G D,
,

__

__

7),.

~i:. - -.-P!f~-d~{A-.2].2../J LL& __.L2_-:

_~Y1-#eu~_C.f--

r;'"

'-

JI ._

tu

ti . .. fiJl1.2r--lk.--::G
.'

c& cC

J)_.

C>

_f2-(~tL0'2f{;t/l/L'~

_/~

~L{d/J.;)_._bo'rv}_LLLff1.J.-o ! _S 71~:~~~r~~L
.J1CU~.1k-:[_~-.
-f2~LtL~-12 O
'~J_' ._2.QJ.tld62!)nq;Y>.--.cft(- ..'Tfl{((~l.-(s'fOt.? fd{ o. {LiC
-,tP rg~{l~-'LeJ_Q1ktJn;sH,CQ .r]~-J.;l-.A'f.D. yJ")(Vh ~O {Jet :"" m -<! .
U2Ylj {l1'ltfL~~,'1lid f11.e ~ '2 o;f?S,.~Ja, kJ ';:-1 Q Li2" ct I (1.d S

, ; ~J _.,_ ..

~ .

e,

;~~J-Y--_.fLltYl[;
.. f'~.L1_._J[~L-fj-!~\-.~~c.t}J.
o i )\-t\' (~,n1~,uL:L{"
,.2L .f/}lfl f'Dtl,Jd;G.?ll 'it'v 5<-<(4,~SJ --'1,,"~ p [(eJ tw: (L ~iiI ,el,
"o'.'

-,,7
~
d_e1_c f JI!lLL-.CUJCL
1.

tiJ

.,. _ SE13.u NQ-~('". il A

o (f {(',{lo

..----.

. ... _.----"

.tc-1,~.J?tvrf e1!j2 ..b1.


1

'-{

(DY/yueha.1IA

t.D~

~)

_.._----

. JJ.L'clUtl
tl'tleIfUflv

r ,fe ~~'
-

rn)l~
t'.::;l'l.)-t"M

<l

it (;-'Ca

de( 1Jl~:.i-;

c~ -Ca/10j1

p/c:/)/J(c-ttmkJl[v

(lt()n1CY7 td

ctt

S:i)

C)IP(/Y~(1~/;

r-/

O)

Jo.-

scshtP) J{

1'2 P7Df

f-<.!j

0Yji0'-';:

7&{(on )

p/a-YI (le

COL---

f r:Jf~/i;-

.E-,..7'Jr:fub ~ e /re~( ti J/ " f e u IL S-?tJ hYv0n JJ'pnftvtU @11l:


f cF2c'g /llJ ': ~ LUj
cJvtTt3tf,l&Y
O;Jtl/)/l Jl., (iC~(~
o. S~1-N')' e qp~t~/
rncnilc0'1~YY;"11;;t5 d, 5-1-( _ ftJtt:1f7 2 _~ n'..~:Jo 1
),'1dJ.J 1h'[O/Jt} ilhiMO<p'VYC;().:Y10
j-UftPYCVl int4ioW',G el 0f{},~fi ,&

rr=r:':

t-I

t~
l
I

r-'

-r---

{){u;UiuerrtCj

mi)

OlA

(>,-

Lo

e>

'_

rCVifI>P{0-ttz;;

dci TaW--Y/

c({ cl nJ~ _Id _ {ibh~

_
,,(G.P,Or:pb-,d N, c'fC0 de

<r-:":

de la-i. rtlJQ) d< (0OYJrt)'Ut;O)1


Ta ah dt CtVvt tCatV>
a J're.J 4. ,G J 7) D S~5C1'":1~0-);
b> tVI;t no{vn lb fu-r, clwv~ L ['IJW,f'f'Cdl
Izo- ~f a. .,j,

ol.'rp'ij')//?) /{cLacj

-'~ .

t,'YJst,{J~

~'V}

~iL!jrr;

Q u ()/T o

Ltrntl ruo Y

~._

__

E_V) e( _ L4:L o _ de, l {i>? {(re(VLCoJ~j) ~/'Irc cfc 5 ,P&/C


,) JaLkdcuJ~J~
fJ~L{a01f.f). }Ylay)p.J:C-zt1:~:'-. Sl~ _L"J0r~

0-

p oY

l~ jtfo

'

l e-. j-t;;
e elAa. T tJ

Gi fJh
~

/)l,FJf~lr;fi}

a. ~; eS o'

~J0h17J20

ID, , j(

tC/nJ)t1/i, e,f

,CDrhO

00U

t~ ((l/ell'

(+nt~')/),&t!) CM

h1~PY4m1~ZQ, _1

t~

COl1 o

tcr\lJ12h1ID

)/1(;.0]

~ ~() ()C;;Y) PC-vfCi

11uJ-rca;{u'>

n I [J

);(cmit/) ,l-.

1_cJ

CnJ{tMCo

e _C/JI)

~7

JY; ,f

Pa

trv,/f}?), o

P C'l)

~/ft/j)12

U~/IjroF{L-C ~Li~~~/)

r=

__

.~

t-,-

la \ q YZb"-) d{ nt (.J o p 0 q/)


i )1 }'
I ) r{\, --l" el)?[vv\-~du (etLtl erlthv) e. O{{~cto reO"Y) /2- L[)J'1P'ct
J fta r ''1 d, fhp"yyfo:" IR sf"tf' DY> y m{VyJW Y'"1) Cel'! Fumbj

C~'1' l/ti/) "

p )Vp1

;~

com o PYU

S &'>l. T 0,,/

-0'

eA JC, ~l:,

7{{

) )y0

l 2

~: h

u,J

L ~

U)~( a 00' () )

~J~'CClf~rd

'j

(-fL: l!2,lltZ-i~h'Tr)

81\1W

rE.{t,yj-h-2 p{/r~(i) ek(7t~L&~

Lo!

nt).)1"'!tI'fl1't/~/l,G1

ti

t~

'(

ei)lF.

d{ v-a~-C Ir

51, ft'Y /Y) llYCj

YOJi2. ",

{)/7tvvv( t!j

{'{re,?

ht~Ja,,~f(0FfYLfe

~t(t'r/J1 ~
l'l
a,

(t-Dn!{/)/lV-t(~/~: d

5--(

P rvp~;,p

u-, ':

t2

s.

{;v

(J'}<.i2n"J

tJh

??t/) I

naLz({/)/

t)

~OV7 Q('

p~

CadlC[

a. 7 d!.d dl-
D

.6YJfzid;0)

rD-'

. ti; ,<r,'o
":0'4I~, 1 ni re C/) hu IU"'iC

f' 17

LO

[o

Jf ~

r~L(

s:.::;bre
c.:
:; (t iJI (
YnDctt'_LQ,dOYiL1 PYC1' /2 , U 21') ~('f.l~c.{ dLl Jn91l.C[;
te
6L/1
)/L
h ?i.-fe-, LDn OCQI( '1 ~ahui 6" 1J7 Ll Sra Y1 CiJ (l{ L en -h'l ~ lP1 el,
brf':"fem m(,J~
[Je I /:;UO ~S DI!~)t'ttLd cL~ tU) d{{'C+~ULn cll COJ1J,'; c: ~
Rx"..J;; c4 Vi ll>
lari2 pita
'r .tIruen'U) <;1 C':",rr:fLn-?W

S _f: P T (lv{

oe

_~

L,(')

(R

L.(lt'y ct.J

l'

(>~

R:rn0~
rr

(1)

o,

~~'_:__,/-~L_dl2_LU21V5_p-1ijYW1[Lj.&--aia~yt--C-L-pO-rt;
o,'

_4!lQY--C.~_Ll/Vl,

'0_

_d~o..1C'~

/J_~C_/b.~1'('2_ {Q

niLO(X.Lti!Q_&.!J_CfU.1LfS}--JL1lt--eL--~k(1 .?y _cRe1__f2 D

a.o_C ()/~1c.:L,-

l.

h~)ifi_qJ'.JcAt

(atl

f j a_'1

J'AYJJf"I'J..cLh1(J=rmvrf

7L,{!jw1dMit

-,--t2j----nt~J!:f-'5--p-D)- - A-fr(()'JiG1____
frL__tJ(J{.ifn J"r'tocfo " JYL<.})_p_t/Wit 0----1-UL--;;;~till - r0J 'O

__

U(t')',({)[Uu',UeS;

'1';"1 (4\,

tc-.(m!

AYe:.cJ)

tul

-----

l+e: t~1 eS

pti,4.

oo-

~E~
((U)_

P. o _ti p _ cl..cl.. __I11dlb,}XL __cele ,,-'7 _cE0~0 1


tJck2-IJ:D--f-WJb;/;;L;f21 ~ a(cL,._ilD+-~cf:d

_ _ o_SJ..l..)!JLi_Q __o_~lfl:0YCJ:'7o

t2o

->:

------,

_____
~--~~~~/~~o-~~fu~,/

)"j__~
----,

- --

- -

--

"---

-- - --------

._- -1-------------

--

_._-~-

-f
!

-----

.--"--

----- --- - -

- ---------

_.__ .~_.-

__-T\-t~l~-o~~(I~-1~'//----~--:--~0<9'C\"

_______
\hYjj~--'-,-.2L~o---OL
-Ac8ft~~!i1:hc~JrL-;~~{7=/.//I;?

~~O~-\----\'

,--o~-

---;~-,L

--- -~--------------

.--

...-;-')

--

--

-..

-/-

~.-

(-

----_._---------

--

'V2(CV,c
0_ "-~__:5_~-'t-:'

_o '

/.?7" L

/.

---

--p---.=~ ----, -

1:' );')./'/
__ '_ {/ Q L 6'/----i,
n

!:q. / -- - ------ -

------------------ -- --

--

q'

..;Ll .I..",:,,~:(o''''''''

'L

,:

.;

_. ~ 11

ti /~

{<2k;>

d.

;3 (027760
1..---

.-

u s

b?///o?C O;J~Yr:?2''-- .

~/()

20/ y-LO

j'

. II S' ua'i"

iD O~'/)o..:3'/

L-~ ~V~
:

.{-.__
__
13
-r--

t---i-

-:-.
,
I

'.

- .' . / I
_~.T;_!c.g 7:.lcYid.JfC.Oc-/1.r>_L
/ D o 6 ~_o.~b_

U~s.:t.;JJ.L-Y)\ .U ll(. 1).!1 .


J

'--

QYi~e.

(([

-\-{J

--~Q"\-\
H
r:
1;>1'2 I j\ (

.,.~

,J!),

P l. i O

05. , :) QO / )-' (./


tiJ iJ/j /2 ; '/J

h /1<7 (i)

t.
rf

c.

/I~

/1

(Q./ /:

,l~0~

cc.

Acta de acuerdos sobre diagnstico

ACTA DE ACUERDOS

y propuesta

DE DIAGNOSTICO

mejoramiento

de riego

Y PROPUESTA
DE RIEGO

DE MEJORAMIENTO

DE SISTEMAS

COMIT DE REGANTES AYMAS ALTA


SECTOR AYMAS ALTA

A.j~ ..~..A

En
fda)'r1~~tG\.comunidad.
Campesina/sector
de..
lkodistrito
de... A\9.?!.r:U:.f~.'6.. , provincia de A,bo.,."t ... C~y de la Regin Apurmac, siendo horas
..v..
~.YYl
del da i.3
de :suLl.q"'fdel ao dos mil doce, los usuarios de
riego del Comit de Regantes A:)Yl1 S
involucrados en el Proyecto
"Gestin Integral de la Micro cuenca Mario" se reunieron en un segundo Taller para tomar
acuerdos consensuados entre el Comit de Regantes Aymas alta, del sector Aymas Alta, la
Unidad Ejecutora y la CAS sobre los estudios para el mejoramiento de los sistemas de riego
del Comit de Regantes de..../t~:r.Y.\
.s....
.
AJ:tt<l... basados en los siguientes
antecedentes:

h.c....

At ~

Entre el 20 de febrero y el 17 de marzo del presente ao se llev a cabo en cada


Comunidad Campesina y/o sector, talleres de anlisis e informacin global del Estudio
de Factibilidad del Proyecto Gestin Integral de la Micro cuenca Mario y lo previsto
para cada organizacin de riego en el estudio. En el caso del Comit de Regantes
Aymas Alta el Taller se llev a cabo el da 25 de febrero del presente ao.
En el Taller mencionado, los usuarios eligieron un Comit de Estudios y Obras, cuyos
integrantes conjuntamente que los ingenieros Coordinadores de Campo de la
Consultora de Apoyo y Supervisin (CAS) realizaron posteriormente el recorrido de los
sistemas de riego para la actualizacin participativa de la informacin del sistema de
riego (infraestructura y gestin), para luego definir entre CAS y Comit de Estudios y
Obras una propuesta concertada dentro del marco y alcances del Proyecto. En este
Comit de Estudios y Obras los usuarios nombraron como integrantes a Belisario
Monzn Dvalos y Toribio Sierra Huamn.
El recorrido de los sistemas y la identificacin de reas se realiz el 14 de marzo del
2012 y posteriormente la CAS y el Comit de Estudios y Obras se reunieron varias
veces para desarrollar la propuesta actual.

En cumplimiento a lo acordado en el primer Taller se ha definido la realizacin de un


segundo Taller de presentacin y anlisis del diagnstico y de la propuesta planteada, con el
objeto de que los usuarios se informen, debatan y se pongan de acuerdo entre usuarios, sus
dirigentes y la CAS sobre la propuesta concertada a desarrollar como parte de los Estudios
Definitivos para los sistemas de riego del Proyecto Mario. Todo, dentro del marco y
alcances del Proyecto. Despus del anlisis de la propuesta, los participantes del taller han
llegado a los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y aprueban el diagnstico realizado
y discutido en forma conjunta y que refleja el estado situacional del sistema de riego tanto en
gestin como infraestructura. Este diagnstico consensuado se anexa al presente.
SEGUNDO. Los participantes del Taller manifiestan su acuerdo y aprueban como resultado
consensuado del trabajo de campo en conjunto y del anlisis en la actual reunin el
Planteamiento Hidrulico de mejoramiento de la infraestructura de sus sistemas de riego as
como la propuesta de Organizacin, de Operacin y Mantenimiento, como tambin el Plan
1
COMIT DE REGANTES AYMAS ALTA- UE-PDA y CAS del Proyecto Mario

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

mejoramiento

de riego

de Capacitacin para la gestin de este sistema de riego. La propuesta acordada se anexa


al presente.
TERCERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo en asumir la operacin y
mantenimiento de sus sistemas de riego, incluyendo pequeas reparaciones futuras,
mediante los aportes de las familias usuarias.
CUARTO. Los participantes del Taller declaran la libre disponibilidad de las reas de
construccin y permiso de explotacin de canteras de agregados y/o suscripcin de actas
de entendimiento con dueos de canteras en la etapa de la construccin prevista.
QUINTO. Los participantes del Taller estn de acuerdo con la compra de equipos de
aspersin (aspersores, mangueras) con fondos propios como parte de inversin en su
propia parcela.
SEXTO. Los participantes del Taller estn de acuerdo con el cofinanciamiento de la obra
mediante aporte de usuarios (por cada familia usuaria) durante la ejecucin de obras, cuyo
detalle se precisar y se consensuar al finalizar los Estudios Definitivos y se firmar un acta
de acuerdo para tal fin.
No habiendo otros puntos que tratar, el taller termin siendo horaslt;.G Q .a..r,1delmismo da y
ao, firmando todos los presentes en seal de conformidad.

o(~
/~I]-

,.
~j/{Yta..

JV'YtJ

~IIYt?
leo / lJf

COMIT DE REGANTES AYMAS ALTA- UE-PDA y CAS del Proyecto Mario

y:.

~~~-

-P-/.,......==.~=----.:>..-

M"-f.

-;i1.~

o
~
~

_-')

/ // Z. 2. q

tL _

+--+-- /\

---_--=-----'t-\--v

'7

----.:3::.....:..{

oo -

/6

Acta de acuerdos sobre diagnstico

ACTA DE ACUERDOS

y propuesta

DE DIAGNOSTICO

COMUNIDAD

mejoramiento

de riego

Y PROPUESTA
DE RIEGO

CAMPESINA

DE MEJORAMIENTO

DE SISTEMAS

DE PURUCHACA

t~~?7 ,

En {jiJ{t(('l.r/~f'-.~
.., Comunidad Campesina de .. .f.~.,:,:,.c;-~~~
.., distrito de ....
provnca de ... -1.~..
de la Regin Apurmac, siendo horas ...9r.~..~....~...~~: del
da.!t"'Ar?7.~{:/3 de .J.~:Q .... del ao dos mil doce, los usuarios de riego del Comit de
Regantes . .rq0.L('J.t.~f;..~q.~r.~.1~
.f(.":~<:~!i..involucrados en el Proyecto "Gestin Integral de

~f.7.""

la Micra cuenca Mario" se reunieron


en un segundo Taller para tomar acuerdos
consensuados entre la Comunidad Campesina de Puruchaca, la Unidad Ejecutara y la CAS
sobre el diagnstico de su sistema de riego y su participacin en los procesos de
capacitacin en la etapa de ejecucin del proyecto, basado en los siguientes antecedentes:

Entre el 20 de febrero y el 17 de marzo del presente ao se llev a cabo en cada


Comunidad Campesina y/o sector, talleres de anlisis e informacin global del Estudio
de Factibilidad del Proyecto Gestin Integral de la Micra cuenca Mario y lo previsto
para cada organizacin de riego en el estudio. En el caso de la Comunidad Campesina
de Puruchaca el Taller se llev a cabo el da 21 de febrero del presente ao.
En el Taller mencionado, los usuarios eligieron un Comit de Estudios y Obras, cuyos
integrantes conjuntamente
que los ingenieros Coordinadores
de Campo de la
Consultora de Apoyo y Supervisin (CAS) realizaron posteriormente el recorrido de los
sistemas de riego para la actualizacin participativa de la informacin del sistema de
riego (infraestructura y gestin), para luego definir entre CAS y Comit de Estudios y
Obras una propuesta concertada dentro del marco y alcances del Proyecto. En este
Comit de Estudios y Obras los usuarios de la Comunidad nombraron como integrantes
a don Nstor Costilla Camacho y Alberto Ramos Camacho.
El recorrido de los sistemas y la identificacin de reas se realiz el 21-03-2012 y
. _ -'posteriormente la CAS y el Comit de Estudios y Obras se reunieron varias veces para
desarrollar la propuesta y tener informacin sobre el proyecto de riego planteado por
CARITAS para la Comunidad.
En cumplimiento
a lo acordado en el primer Taller se ha definido la realizacin de un
segundo Taller de presentacin y anlisis del diagnstico y de la propuesta planteada, con el
objeto de que los usuarios se informen, debatan y se pongan de acuerdo entre usuarios, sus
dirigentes y la CAS sobre la propuesta concertada a desarrollar como parte de los Estudios
Definitivos para los sistemas de riego del Proyecto Mario. Todo, dentro del marco y
alcances del Proyecto. Despus del anlisis de la propuesta, los participantes del taller han
llegado a los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y aprueban el diagnstico realizado
y discutido en forma conjunta y que refleja el estado situacional del sistema de riego tanto en
gestin como infraestructura.
SEGUNDO. Los participantes del Taller manifiestan tener un proyecto de riego por
aspersin que ejecutar la Institucin CARITAS en el mes de agosto del presente ao para
lo que tienen el estudio concluido y financiamiento para la construccin de las obras. Por lo
tanto, declaran su acuerdo de no ser considerados en el Proyecto Gestin Integral de la
Micra cuenca Mario a fin de evitar duplicidad de acciones y presupuesto.

1
COMUNIDAD

CAMPESINA DE PURUCHACA-UE-PDA y CAS del Proyecto

Mario

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

mejoramiento

de riego

TERCERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo en involucrarse y ser partcipes en
todos los procesos de capacitacin propuestos por el Proyecto Mario durante la etapa de
ejecucin del Proyecto.
No habiendo otros puntos que tratar, el taller termin siendo horas/q:P.~.'!\!>7.del mismo da y
ao, firmando todos los presentes en seal de conformidad.

~;:\~~~'~I~

t~t~!~
~~
.
&t ~~44 ';1lj

':f~

W\9{~

2
COMUNIDAD

CAMPESINA DE PURUCHACA-UE-PDA y CAS del Proyecto

Mario

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

ACTA DE ACUERDOS DE DIAGNOSTICO

mejoramiento

de riego

Y PROPUESTA

DE MEJORAMIENTO

DE SISTEMAS

DE RIEGO
COMIT DE REGANTES MAHUAYPAMPA
COMUNIDAD

En

..

CAMPESINA

CCOMPICANA

y ROSAS PATA

DE MICAELA BASTIDAS

9..~.~.4Y.
t( /!'1'}'Jf..4 .. Lh.~..c4f.df.,:r-)de

la Comunidad

Campesina

de

Micaela

Bastidas, distrito de Abancay, provincia de bancay de la Regin Apurmac, siendo horas


da ...
de
/Q.. del ao. dos mil doce, los usuarios de

(>.eM ..~.lt:t.~.~~4~el

l~..... ,v,..

riego del Comit de Regantes de Mahuaypampa Ccornpicana y Rosaspata involucrados en


el Proyecto "Gestin Integral de la Micro cuenca Mario" se reunieron en un segundo Taller
para tomar acuerdos consensuados
entre el Comit de Regantes Mahuaypampa
Ccompicana y Rosaspata, la Unidad Ejecutora y la CAS sobre el diagnstico de su sistema
de riego y su participacin en los procesos de capacitacin en la etapa de ejecucin del
proyecto, basado en los siguientes antecedentes:

Entre el 20 de febrero y el 17 de marzo del presente ao se llev a cabo en cada


Comunidad Campesina y/o sector, talleres de anlisis e informacin global del Estudio
de Factibilidad del Proyecto Gestin Integral de la Micro cuenca Mario y lo previsto
para cada organizacin de riego en el estudio. En el caso del Comit de Reqantes
Mahuaypampa Ccompicana y Rosaspata el Taller se llev a cabo el da 03 de marzo
del presente ao.
En el Taller mencionado, los usuarios eligieron un Comit de Estudios y Obras, cuyos
integrantes conjuntamente
que los ingenieros Coordinadores
de Campo de la
Consultora de Apoyo y Supervisin (CAS) realizaron posteriormente el recorrido de los
sistemas de riego para la actualizacin participativa de la informacin del sistema de
riego (infraestructura y gestin), para luego definir entre CAS y Comit de Estudios y
Obras una propuesta concertada dentro del marco y alcances del Proyecto. En este
Comit de Estudios y Obras los usuarios del Comit de Regantes Mahuaypampa
Ccompicana y Rosaspata nombraron como integrantes a las siguientes personas ..~

.v. !.d/4~Q 01-f/l C.c:~.4~ '1 ~

..N.l:.41.~ Tof.-:'.~ ~

f?-.~

El recorrido de los sistemas y la identificacin de reas se realiz del 04-03-2012 al 1003-2012, posteriormente la CAS y el Comit de Estudios y Obras se reunieron varias
veces para desarrollar la propuesta y coordinar acciones con el objeto de disponer del
estudio realizado por FONIPREL, conocer sus reas de influencia y ajustar la propuesta
dentro del Proyecto Mario

En cumplimiento
a lo acordado en el primer Taller se ha definido la realizacin de un
segundo Taller de presentacin y anlisis del diagnstico y de la propuesta' planteada, con el
objeto de que los usuarios se informen, debatan y se pongan de acuerdo entre usuarios, sus
dirigentes y la CAS sobre la propuesta concertada a desarrollar como parte de los Estudios
Definitivos para los sistemas de riego del Proyecto Mario. Todo, dentro del marco y
alcances del Proyecto. Despus del anlisis de la propuesta, los participantes del taller han
llegado a los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y aprueban el diagnstico realizado
y discutido en forma conjunta y que refleja el estado situacional del sistema de riego tanto en
gestin como infraestructura.

1
COMIT DE REGANTES MAHUAYPAMPA CCOMPICANA y ROSASPATA-UE-PDA y CAS de! Proyecto Mario

.~

....

~
r.----

- _~___

.. ~

_ _

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

mejoramiento

~---.~

->,.,

..

. .......
~

...~-~~"...,.-,

de riego

SEGUNDO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y manifiestan que FONIPREL est
ejecutando el proyecto de riego por aspersin dentro del rea de influencia de los sistemas
de riego del Comit de regantes Mahuaypampa Ccompicana y Rosaspata. Por lo tanto,
declaran estar de acuerdo en no ser considerados en el Proyecto Gestin Integral de la
r
Micra cuenca Mario a fin de evitar duplicidad de acciones y presupuesto.
TERCERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo en involucrarse y ser partcipes en
todos los procesos de capacitacin propuestos por el Proyecto Mario durante la etapa de
ejecucin del Proyecto.
No habiendo otros puntos que tratar, el taller termin siendo horasM~P~.(JAIt.del mismo da y
ao, firmando todos los presentes en seal de conformidad.

~~

?tooLf;Zs

L-f~ '(\ 1COll


QQ.bYC pOI- -ti \ \0

'"31013324
-narnic[o

t<,\CJ S

3.1 o.i '2.3ool

2
COMIT DE REGANTES MAHUAYPAMP~ CCOMPICANA y ROSASPATA-UE-PDA y CAS del Proyecto Mario

..

15

'-:R0F,nb

"S' 1 OQ :2

l6f'{t))"Q

<;g 2-

__

3jfP/0363

.-. -.~vn!rJ(

~ct~

Q:~r;..

l{S11'lb?;

d~.

---

_ -Ju4NI1

H.ora.oYlJ

'3100 631~

----

;~-- h ?r J.-.'-

Id

310100 .If~

3.

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

mejoramiento

de riego

j
"j

ACTA DE ACUERDOS

DE DIAGNOSTICO

Y PROPUESTA

DE MEJORAMIENTO

DE SISTEMAS

DE RIEGO

~QM!1E;iBB5ANJJi.B.~eAlti~t!.tI&QI""ijAYU'9
COMUNIDAD

En

CAMPESINA

DE MICAELA

,{g~actJ:i~~";~:fe.~,~,~:ifJfr'~};i'~~',"}Ii?jB
de la

il

BASTIDAS

Comunidad

Campesina

de

Micaela

Bastidas, "distrito de Abancay, provincia de Abancay de la Regin Apurmac, siendo horas


~4'R~jilh~r8?#2_~J4~"li;(jlWtL%l.igi1dJlaf;odos-ril
doce, 'los usuarios de
riego del Comit de Regantes de Rosaspata Achanccarayucc involucrados en el Proyecto
"Gestin Integral de la Micro cuenca Mario" se reunieron en un segundo Taller para tomar
acuerdos consensuados
entre el Comit de Regantes Rosaspata Achanccarayucc, la
Unidad Ejecutora y la CAS sobre el diagnstico de su sistema de riego y su participacin en
los procesos de capacitacin en la etapa de ejecucin del proyecto, basado en los
siguientes antecedentes:

.'

:~

~~
.:
~~
.~

.;.:;

.!:

.,.
'.,
"

.~

r"

}~
~'.
:..!o',

Entre el 20 de febrero y el 17 de marzo del presente ao se llev a cabo en cada


Comunidad Campesina y/o sector, talleres de anlisis e informacin global del Estudio
- ,,-de ,Factibilidad_del Proyecto -'3estin Integral de la Mic[o cu~nca Mario y lo previsto
para cada organizacin de riego en el estudio. En el caso del Comit- de-'Regantes '
.Rosaspata Achanccarayucc
el Taller se llev a cabo el. da 03 de marzo del presente
ao.

En el Taller mencionado, los usuarios eligieron un Comit de Estudios y Obras, cuyos


integrantes
conjuntamente
que los ingenieros Coordinadores
de Campo de la

.-"";

.:~~
:1
J

.~
"

i
J.

I
.~

Consultora de Apoyo y Supervisin (CAS) realizaron posteriormente el recorrldo de los


sistemas de riego para la actualizacin, participativa de la informacin del sistema de
riego (infraestructura y gestin), para luego definir entre CAS y Comit de Estudios y
Obras una propuesta concertada dentro del marco y alcances del Proyecto. En este
Comit de Estudios y Obras los usuarios de la Comunidad nombraron como integrantes

dA
J-1 \
G
a)~~~~~erf?!st!'~'i3\o~";
.~~'? .. ~'I:4.~.IJ ;-.f?fI:?fm:'j
.1'

................................................

I..Z

'

~~f.~.~r?.J'"

: 1

El recorrido de los sistemas y la identificacin de reas se realiz del 04-03-2012 al 1003-2012, posteriormente la CAS y el Comit de Estudios y Obras se reunieron varias
veces para desarrollar la propuesta y coordinar acciones con el objeto de disponer del
estudio documento realizado por FONIPREL, conocer sus reas de influencia y ajustar
la propuesta dentro del Proyecto Mario

En cumplimiento
a lo acordado
en el primer Taller se ha definido la realizacin de un
segundo Taller de presentacin y anlisis del diagnstico y de la propuesta planteada, con el
objeto de que los usuarios se informen, debatan y se pongan de acuerdo entre usuarios, sus
dirigentes y la CAS sobre la propuesta concertada a desarrollar como parte de los Estudios
Definitivos para los sistemas de riego del Proyecto Mario. Todo, dentro del marco y
alcances del Proyecto. Despus del anlisis de la propuesta, los participantes del taller han
llegado a los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y aprueban el diagnstico realizado
y discutido en forma conjunta y que refleja el estado situacional del sistema de riego tanto en
gestin como infraestructura.

1
COMIT DE REGANTES ROSASPATA ACHANCCARAYUCC-UE-PDA y CAS del Proyecto

Mario

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

mejoramiento

de riego

SEGUNDO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y manifiestan que FONIPREL est
ejecutando el proyecto de riego por aspersin dentro del rea de influencia de los sistemas
de riego del Comit de regantes Rosaspata Achanccarayucc. Por lo tanto, declaran estar de
acuerdo en no ser considerados en el Proyecto Gestin Integral de la Micro cuenca Mario a
fin de evitar duplicidad de acciones y presupuesto.
TERCERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo en involucrarse y ser partcipes
frecuentes en todos los procesos de capacitacin propuestos por el Proyecto Mario durante
"Ia etapa de-ejecucin del Proyecto.
No habiendo otros puntos que tratar, el taller termin siendo horas.lp.~q.4.:{>1del mismo da y
ao, firmando todos los presentes en seal de conformidad.

.~Yu..~~/l'-/'C-~--3 IrE

~.~.",.,.-~'.

35 o~

!{/t7'tl ;

tJ

o/"

:7

3"oo~36?'

"

?fe "" ff'7c' 9'[j'

r:

.s.
'(1~35
.

,
1

it

COMIT DE REGANTES ROSASPATA ACHANCCARAYUCC-UE-PDA

2
el Proyecto Mario

__.1~

..... ~

~~ti-

_.._ .-- __
._."165u6i5

- ----1
..

_~--

. _..--1
--~---L.
-

-.

..

; __-;;;_

._.

~.. ~-

_.

... --.-'.~ ...

' ..__

._ ...

._

_._-.-.-

-.::"

__

__

,_ .

_. __

.- ._._-. _......

._._.,._.

. ,"'_'

- -_. -

,,_0

__

.. _-

",

__

,_,

.-.._._""

._.'

__

__

".

-,

_.,-.-

,_

_.:... "--;"3... '

'-'-

. , .. _.

"",0'

'

_.'

.:': c1

....

.. - ._ .

_1

.-_
..
_
.j.
..

-O

.. ...-

..

-----:!

__

,_

0-0

O"

__

----

'0"

'~.

;::

-"--..

......... _- -._'"

'..

,-

...-.'--, ..

_-- -_.,.'_.'-_.

/5

')//

/},r),H/io,

:".)[(11

.E !!

)( _ /~h un'(:T.,~f;~.,::02{"tJ/"'(;r
F ,/(' liLA'

:...1..

uJ

J(}qo

. )

1-

\,i(U n~/ti

''f?''

,'( 1..1'j Of i A.

l' I'I! I a

L' S ( oV

..

'>

-(;11'11, ...

/,'l

cr .

i .

~'(.v,;l.L,"

0~:'c5:""'. J ...'

.s. q 1/0#~,;/;'~~~:

J~):i0/~-;
/lli-lc.n/c-

.-

dI! . ti (f~.Cl

I ().)

i:;c:'Cc.'~'1;ICi."

t)

C~C/.~

,/t k7eL;~(n-l<!5 ::')(i/


I e y f.C~J .: k,
,000)

-v '

,~.r.,."".

de

J,)'lli'1o'

U (;._.Jv..o_(~T~fii o 11: (1 aJ o

Vv

'!e e ? o~~~!,.~' (! s 7; e,'n J. i)

J ,,;'

/'FU{;:fJ

o~

('-:"'<i!v-

';,~(

JO(

.i,QPi.f?/(jn'~~/o~1

~....C 'j-'/IL,

{ (l-, ce:
~Il~:'

~JI;.i((~.11I L,

IL

(..'.) L' lit

1)

(c:crc(c!":"

liil (/!

~"I
, ~ L-. I ( 1"

I -,

I - "

.)

,l ( .:.~

.c ...re
q t) IT~ct S
0"
.>,;).

'l.l S

'-r

"---- I (Q lJ e
":'

J,,-

l.\Q l;:'iS

,""'-

I1I o(r

..,;;'..

el

Pll..,,/QCl ...
:;('S;Ut',~\
\:

"

~h~1

C.\l\t<i'j\!....

~J.

o~

l'
J,-C~

IL

l,

.d"Q

/'-(0.\ '1.Q

Los

c'>Tud.tl1S'1

c::.-,\:-J,oQ.S,.

CL\1

J.::n Q S

l(.l

((/.15)

-)IL:,

1'1

d\ \

\
~
\.i"'-.'\

.
..'
1\\~,-;\1>lL\L\..()1\

\ \, r..' "\

',,---f

~C'

\'

(n

...1) l \ Ii

lo'

l.

'-'

st

\'~T(i

IJ,

'Yl'l (u:o

liQs~\ 0\\ 1Q. ~

enl U \.;>

tUI'l P

Cc'\S 1...'\1 Cf

'-o CII

l..

'--'0\,\\\([0'

(,IJ

-~ L",,':,;l.

J~,

"'(

f( ( Cf1'

(...:Lu

\\Q\.:~:J

(2J':'\"I{(~

o dc\

el,

n.~ (,

,.~

r(1..((;\~\L)

C\ '\ l ; ci

..:.~()
\ ~.(1)

~,tI

(5 T u ,..el1;:;<

j'''\ \..,:."\
\ c.:.c'

'-\

'.i.

Cv'--,C

(~''.J

(1

\J

\c')

:),(,1('

f' c'- \,

\j

C'

\0('

l\\,

1,\ 't."J\"1

e\.., \ u',

r'\,
\'

(I,l.,

~('(.:,\,'~.

'-J , \

n \l'. e 0;':' ,.1..0\

)J. \ b', i \ D fe \, e 1=1 "


l:, \ ~ \\'\ " '
oS

'\1

o...)

q('l"l

~(

t,~"'~ \...'<:-'

C'S\uJlU)\.fb'(C,5

al

u \\

\\Q,~~1.: (
\..I'I\.t-{o..<L.~'\i\"'C.\\.?\V

J.:..~"\-\ \

~,G

:.)(1

1[.,,,\\(((

''.)

(1.\.'(2QC \,.,p\'].

5'1'(

[/\ ~(:'\1 <..:\n

\ l' \ ,

eL.

S~~QI')l,.'\

C!lT\ \ Q':

(Le')

i.; \(

11,~,Q..P \Q

(}\
/

't'jr-L.'"

~'::::>\HiLc).,

L.i '11 'IQ r 0(\

~,:;)i.,.;C\\\<:)S

el,\;, \.~,

t--\'A\';::l.,C'

O!lC<

\\..Cl:\\l,-,l(Cn)\:,y\(I';C\''iQn-icc,

r ,!. ~'(:;

'-.!..\.

uc')

al

b~lj

I
~cl.

<.t.\

Q(\

1l1(-)Pl1lo

'j((f,

pQs,cr'\.- \ (J

t'\<l.\\c.\t:xludc<;

'lCt.I\.(,[(

(,1\

()\<ZS~~\I'I:CO(drLIO\Q.~~I.,-

(~\~n-l(iS

J>:.

/(;;'(1(\ cc.'-

l.-iltU'lC),,(,.LC:..i:"\IC~(;

Ct),clr.."-.

S'L0Y\.\(U

C(j!('_W~'1

1,. '\

,-'o
Q

cr e

1'1.;1'
l.."

C'

,
L.)

c.-

"

11,
,
_'

l- J
(

.:

l. ....~

'

.-.-.._....,

1
I
. -.-...--------.---...--.-----.------.-- ...---.-------.--.-- T~~~:~
'(-:-FI~iiij~----{."
J,

JAIf. ~.

UIUl: 11 ~ s w

~nT',
"n"'', ......v
~',l.l.,.C
~}nBJ .co

'i1

--t ... PD.)T<1JO~\0_<1rJ~. .~.------~-~.s.---~-~L-~~i+Cl---~._._'b>:r~._~SJ1_'~: o \o


__.5Q..~0ntcr

n .. \J0-s't_ca_s

(O

":"'1<..LQ..\ ~ ...

._.

, . QJ\a.b\<lncln_

~.g_~_~_.L--.-p-P-(Q_-~SQ<-(L~--llQ.-'i---la.----f-Il.o.-\l. \..)9 ~ l.Q


._.. __ .

._.

C::::~<:::'_lL.?cz..n':;O--<::Lld..cQ.

.----_Q';:1.C\..._. ?-LQ.sa-(\

~.Q10-_<1..n __

_...Jla_'(/ .. _s~ ._.:\QQl"i

.._.Q_fl,

rdo_ .... 1-_Q.~.

.Ve Q'~l{'1. <X\.lA.b.-Q..s


r,

.l~ __
t_<Lj.)_n1.-QQ..---c:L<::....--.Ji-L~1.i-I..L.Os..---->(-.-.. ~n.

~_<L~\:>-n).'O.---L<LS,.Ol~--~JLa--..~.---c'>Q.C'\.~-9-.eL\..__ \

(j

._-

l -lL 1o.,~ .'

S ~ J. t; a ...:..
\..J

~\.<Z.:.'.

\(S~

-1.

---

_I'L\Z.j.C_X .. CA..,-,",

~I JQ_

rJ

_L __
- .

_.A:\J\m..'\
,--y
1
.:::(

'1,)

<lTI u

r~i.rLO_:_

-'

~~ __

.:=-,,~.S::L~\t((~.

. ( , --

__._..

.&..

TI

_.

.: ~~l._--. :.:-.~-, -- ~----:...---------.-.:.~...-~-....

? O-\\l

..,: \"u(\l u
'l'CL,\"Y\.D...

eL~

1Q

J\(

__

.~.. OIf\Qt, S,')


el l.}<Z

--~:9~~-Q--V-,~:\Q.---~--\--t;).s,-a:...s
l \)

10 __
~.-r)u.x..:i\.<L~

S ....Q __
U.A_'-.I._6..C.-,;.:.~

Lo ~._.~.Q".3, (~_e_<;:t.\L\~S_.__d&l
'I__

qI

~aqn

' .~u Q
r \([

~l ~ ~ \ L\J~

..cJ..llJ-C

Qj\ ~_<.J..

[jD
''1 (

__".,\

r i \'\.L .
~\D." Z\~\) .. '\ e .l~L

cL\ C) S-

S--,lcl----S b.\Uty
.

._._ ...

L\...c:\.\\

\\

Q.f,JCUCl._.(d_.

CQ1

.~

L:;':l<z'

C\l\.

..

]~I:).._LlQ..L__.~Sl_c.q _

__
cL.S.LLc" ..cLa..

l,

.Jez... Cl CUJt 5, J.o \l

\J~1LC0._.'C__
~_c..diLo..d.o....-.~----cL.~<:....\..lii~--.%~lJ,.--f--c..Lr-}

TC\'l \ o_.qJJ

LO ..

.. (2.\ \:.:
..P ,--'Q~l\),

u~_'v2ls_Q.~

CA\.~.Q..b\.<___<LS.-J-c.~---~.u...."\.Q-LC<---d,~.s.,?--\)-(t-~:,.----~\
CWU~I

~..c' S . ..... :::,i ~\ \.),

._CA5

\?-~._C~(~~.:l.\l.

OO\J_(7_SXQ7

q G1l>CLbl\n

__ ...lD_l[~qjl.t(LS~----~

S'r<;l' C!~':\.Q\-..dSL-'-\-Q'~.~-.-t.\.---

\.\):)-..

ck .~ . (\)<
\20~ ..

:~i

..-. :.:~

u.~! ~.q hi. ~Q.f_I'yJ\: .

JJ S._(~_,-~~\\D...L_.

~r)}Q'_C

tJ2.}.M.t

01._

j0l1~'\ C! ~~

0...

.J:l".

.j!.~[LdQl(L...1!l..~E!.!.!'~~!
__
Jl

\,)IL ----2<?.SJ~.J~--.--"(W1Q.~J..C----f-L<{...;i.gj11g
tiaQ

Q~-~-0_ S/,S..<.s

"-:1.t.\..~._.

.~,

.-;,Q __._ll"\.'f c..>..:~-~:-9.!:I...}.--J..o-~clt"Q~---'l--S-Q--_f-cn~s,<\'\.\.---~L-Q~~.~1..


_ .

~5:~t.( ~ c..QS

-\ i \) 0'S.

c,l

. ~

--

___
J..L\ -c.h.ct.C_n.o~'\LlD--:~--.-.d~---~--.-p__L~-Qv Q S \.0. ~.\:t.ln.~~~k\---s;:,.-\L.Q-\-.--Q~~-'l~
o ..LQ.,
CL.n_~\. -\)~\)

\..s;_Q.'=i-- i.~,.~",,-\jiC.
(, '~--~,,-d_.,!

MUI: ~. v_ <L~~------~b..i..c'?:-.~.t-\l-~~'-l~'\--\)~~.lCLL--C1-\..~-\l~:t.-Jt~~
":\_o.__~\ f\.~ ...~~
.

(:i<1__

10\ . \. (Q(:r_o

.:

H:

:.,

..lT.~~o.\((.LO-)\i._ttcL~ill.!J,.O--.C.~CLC-',l~O---~~-tA.~-L~--Lf:
.1..S_Cee \_\._,:

.._g

-.Lc:n _CQ

_~":j

-L.-'~--------ii

'c Of>Jp//f11(~f(i_,

.__ '.lr~'>_

......
' .

...

-'~J_Q\.(JJL1,-V.Q.:L~C;,s
_
c..~__
~ __iQsl..Q)-i--\J--~~L~ayH.~"~~

:1( W\J..<lJ_L _._t:::tG.nJ.a.::-u:::.

.~\>t~~~,-~_u.c'\~.)____

. C;!,'

,"

','J,,__ .

~C\c~

: ' .,

<.i.tl. ([~"':\.fl)._-_S_~ \{ ------U_S\J._QL\._ QS"::'---..:.-- --,- ~~q,~-:

<L }, ..

:"'0.

--.d..R.---Ql..~b-~'=C..c.CJ<.~o..-0~-~-O.L.)---1.--.-C[L-----P-J~.\Q\.rr-\t\
,.

..C.O_~_L~_

.._Ke.Sa.LU.OJ.l ~, .. ~~1.(L------.$.a-~J)..LL'-..O._-L<tbOJ-~i-w.-.~.a---\:iL~Q--L;--Qn.

.' ~--t -

. ..

.- ~ \ ~ L!Z..11 a S
(!l

\..o, ~ r Qv_

'c:.Xc'laatCl-_c.D __... Dj,_U_(\.\:LS_J2 __


~J,;,.-L~-~l-~-~-~--~:c.ILO'~.9---Hd

l.

... hI,.H,~.'fc-Co-

'.p

_ ,

o __
._
..$:-:lu C_J,:,o~rL_r4_Lt~,1-.---.$~g-&iG-1~.-.\.j-~-':-,2-o..CL~.s.,.t-..sD_~\.i.<:,,\?
\1..':":"'~.
..._

.f'lla.nt

....
(i

.__.... __._.

__j.cLQ(:~lL~j-<.:..C\,~--.--<:L.L__=LCo.~~ ..~ua:.....--UL~U-,QJ.Q.

Ct

i''\.)

- __.__._.

I0SlLo.-<;-:LD.:)--L~S-?g,..~1Q .. 0..

JLl.s

~.

...JD~a

....G..\Qo .._~-C\LQ.~- __
JLqcDt-.L\ c.Q._'t_:_~L,;.I~Q.r"::\--.-9-l;-Q--, _\((.~ u~

... ~<~?--vQ:s,Q.rv/""-

f,,~ ~.

5_\_1 __~_L\.C.~<JiLQ \ . _d.)l\

CJ..
I ~_

__
.__~ilS1.:I.01~L----CDL'l.D.-.-:Ln..::f-s-c ..-Q..')~\~\Lc:l.ur (.;.

i: :s_\j_~_.L.C>___

_se._._C\._r'~)(_(;1.___C-p-\-\!--~

11

* .((-.,

j~;

Lo

'-

e\.

x)

I '-'

0.b ~,,,jl

JU\lc\

I...C\lA O

j,

S . L co

n~)o

C'e I lJ u

'- o

\' Q b.

G <l 'S'CLcl-O-.l.,

1,

'1:\Ser I

n -J

j"<'
'.\' S"'

iS

S L'l.l\ \

'# tt;~~~r"'.i

Lo,C.' c.lu

rt

.Q

dQ

<L-

(~~

(.\f\

C1.(

.'\'<[

\,i

fY\

"

e\

t:\I\.,;:F

(e

1..',

(\~

,\

.::,'C Q.

((

'.\.

0:~ ,-,~ e; ,el

\)'k,

<.!.

Y\ 'v'

(i

(t

1(

V. l,:::f

\,j

"? \ "\,.''-..(1'",-1...,,, Q,r.f)

n ~CJi

IfQ

\.'-'

.:~\ ~

Lo,

o.S;Q.~;i;\'c.i,

Jc",OY ([.\GC~i-1

u \"

'"

CJU ...>,r,S~ G'-I..

f\\61"t

' Y\ '::

el. '-

~:;,[,S'\\)(II<.."

"'"::,
'--'

J~ \.e\

Iy

~Q\

_;e""'t~

ll" \.)0.0\

. S '\ x '-' e '\ U (

O-

S 1i0'\'

C.QG SQ n

'Y\ <:: \ O'' i,,1\';C!..n

(!.f'Lc..ci-.ck',

'f r

',\t

C\ i \.

::,)('lU'C~,<:."."t:;.:>f\.O..\

<;l"l\Cl

,<2.T,

<;;""SrS1'

('2' ~r~\

\r-c,,'r Lo 'i "A\

\1~.o..A

~l.
i J ( ,:u:;'\' c..ck.._.

0:

(1 ~"(

(--I..fY1c...\ n.l:\ G.~ l

LJ CJ.d..,

d.&o\lQ.l\s

''-(

d.(C~ ". -\ Q,cl..Q'Y


\

\=> L\ \I~~

(\lf()'1'~C:c<'I"4'{') '~'--\-,'<l'Se

C\ J ~\)

\'1" (j

'I

rQ-l~Jc\QL.(LST'c(do

(:\\Jf/

\.', ~~l'
O G~\ \ o

I <:::

\"").

Ju::t.(~JLQ(,l',LC

q \

..c~~-,

I1. e-',,' J
<

~ t ('1 'lt').J C'"

(C'I'

\ \:',

L:> ~ v!

Tu--

u.:'~; cLQ'~C1 P (~Lt 't~1 ~{,\l,.f QS'P'H .lo. '~L'Sl' ir"\ ,J5. c\ \ o S, 5,_
-\ <1', "\ ~'-~;G;''';''''':~-\"'Q ~ o~-"-l~=~~?\-'~)\';~el ~';f-'-OC~.~:t~t~~(I'-'on:<1 x r::"-- l-\.\--

, t.\

r"

~)I

i Q

S Q y:l\

,: ",', ,:,'

"'\ ._J""":~l;

.'

~~
,"';~

.r

.,"/-

Tf-i e E. '<:0 >(\.~~'""V'c\\'\i. (~'f~',.~lt~s


ch'\

Tu \LIlJ., ,;J::,S.''( c:;:; ,Js AGJQ;'

chs

S,~1t~\{:~;:;;'l?i'o e;''; 'y +;J!lQ(c~~rii.~\: 9~~~~'~,>:~Y


,:'J, SI 1')e, 'l,,' i.\S '
-.. ~i f'il <,if ~~i
ckr ~!IgJi!J >" ~ r'< ( "" c:" ";h2:;~~"t'-'\"':o \ ;'" .~,
'\t(l
I

~,,)

Qf1

k, '-'

l.)

10

Ce'-=-

. (

S e'

'0

-x t::. \

C\"')(JC.'~"

J.!

C-U''-~'

\" LI, (,

(1

\)..,

< el \\

l\

\ 0 ~

Jd
(1

lS:\D\\C!
lo~

(~,<'0..

o''b~l:~r'l

'il C;C

c\..9

o, '..

C5- \\

~~.-.L~:II"

,.y-\~ \'}

~,c.:\"'-"I, \

'--..~'< \

le

C\ ~ (-{ '\ Q

c.:q (

'C.I \ (

l (!

"'1

S(I

(c~\,',j./('l.-

-SC'

riP(~(t

le:

~\4

q \

'\(c')~\G\.

CJ;

~'C

cl,l\

.9\-I"t\('\\Ur.:,c,,,(

c..~~'"\ ....
r'Cl\\'..~c>,

ci.w ~\
\

Q ~~0\ '\

fY(1~C\.s,c.\\C

SQ

ti

jQ

\1.

c:::.-)

V-' '1::. (\

,-\.'0. \., }\

:\2\"~-C\~,t.:.')

sr-, o. _

~C\

qS~-<Z'.. ~-t a

Q,'\GcL'\.t.l":.

\l.'\:>'\i':>.\\\.,j<l\J<l
lel '(

Yl

" ~\\

.onAQ c1) lu

cele

Q\~QS

5,\\\,10

d.Q\

es

x t vrf, .,

\.) ~bD

Q. \

c-c>dg>_. 'fb..Mj \o\,):)

f(i~tQ\'Iz'Q~

'S\'\v100

\'"

l p;:) {

<;

\1C\b,\l~.L0

'(1(;

eIV llTr\.\!

O~~(a~/CQI.(C)

6.\

e,. e \

\",1 \

0, '\ '\ \

((1,0) \ C""U i,\i

~.Q

;'c.C(x<-\

t OJ' \ \

S (lI(L~(~

\?I.~(~(1

C' ~ 1R 1-c~.:.<to~i
l_~\

Q;\c:l..:j

..-o: (~ ,

j)Ji ~ (1 rl~o

'~c~

'\ \:.:5-\ \ \,' '\

"'\

(j f

r' \ I

f (

r.

IV'~:'~~\J

il1'lUUUU

: .:;:'
---

=:
._~o ~~

..

~.w 1 f

~.<= :.:.~( _,_.__._... _...__~;;~~~!J~g~?


~S\\-~'0"",.-O.~~r7-)--------6a,blj~~-~~-t-~~-g~.------11-----------:- -

..-.rid:r;!!; {7.

'."

:.>::..----~--.~().-~,,().3~.
iffbeJ.LQ-fj. 1.'2)1.-_.. .---

::v

33

3/

..;Xl t!-~-~~!l?_iq)=qo~y=~-===~i2...?_S
1b .

-'....
J~tp;;:;il~;;~~-'.-~~'----:.=~~~~j2:;')i

'J:~~;;;;I-'t:~=~~-.=~===~~.
-.
t>;t~15~:/~;::t~
~_*,.-?;~~~~_~
__..~~-1z~j~S
-, ..6~1
t..ti

0_

_~'J

VV!:. __~

..::s:i9.3QLfl.e

if'~__
~_~__
~

--'_~cc

=~~~-~~,~
__.' ... {!""")..?/k".",;,,o__

,~Z-L-._.-----;,6"Q2

-').!2 ~.::Z_..._._..

.' ~/

.s:.:

.~.. R ..~ .....""'"Ck_:=~;:;'-;=:~L~~;~-OJ._-~


.~.-_(]~~~L-<'----Z:::;.
:=::-

;-/~
/
'-

~II

-:---,..:.-:-----~-.- ---- ...-.----"--

D?~'/
(J

-7'.

(--_ ..

----

_--

-_

-_._-

._.

__

_.

_."---

...
--.-.-....
-----

--.,.-7:---.- ...-.-.

..

i ~ '16
I
(/'Al-f'O
_-_ ..~_._-,_ _--- .._----._---_ 7'_-_
..__ ._------,------_ .._-_._.------._--..

1/~(')

. ().--" ..--~.------:3-.-.
0> U<-.. }-MiG<g>.2-?:::-- ....~~a/.?L~

.0_.

.54.Nv-!i'?
-.

-.

..

t-rCAlU
.

..

. .....

.~ZC7P9~

/,')~"213-P';_H'"

~1~~tlt''........
-'.'~~~'~'1r!~ i~dq~

J1sl-V>o
,

fi ',";

<3 I

0'/1!./:i, : .

c::;~-:.n.L-'j5

S(l" 0Cj c<t;'.t.___,-:!_


oII

JQ5. . ...

-.----J). .---- ---__


-0.---5-----,7 -- --if
~.
3} .6_'-5 ~ .'i_o __:' __ ..__ .._...._.._...
.. _ .. _.
__
{1:7
8000 3 T!~...._JjJ.._..... -/Q~-..
_.J'Jl/e_&Jl1-=~L~~:~-'-~~~:~k~1)J.'\~
ti
0
Jf 6 3.0 -Q-50. {---~/-.u.;>--d.j2 3c>!5 8 ti .
o

---

--

------~

-T---

('.q{

....-_....

1.

-.

7 - -- -- -' -- -

-----------

-_._-----

--------

--~---.

--_._-----_._~---

-_._.~._---.-----

~ a ..5-OIJ ..-A ~j:Z1j

~r

d; -itJ.b

__

.C:arrJE(J,lJ.?5jDli- __

g~fJ.lt;']._--.j1f?-",!!.P2(LC:/._

li..flCb_i_

__~.(? ._.di-a_._ ..? l..a.({!._...,...,J.~.;r..!.J.;J2.

l\l.L

di2_~LI1.L..

~t..U~d:H;;~U;
..._j21.;.._.lilJ1LL

__ :SiJl/1s.Lj__.~_~g..L('LS.

.i: ~
aii.e.

j1._"-~QJ)(i. .. -

Jr_ .. _Lf!2XJ.L~(~

d~:2_./?'.L-----'?~:'..g7.-J?~ J.' /lLC_.:.,._ .../1.2.<::' ..

_//5 t/ urr.C:5 __.J?_ ....LJ...~.~_i,.'....... /cl._L'?J.tfJ; _d.t'-._:2_.L?LZ ... __jLul.ni._cL ....i.L~_lLVC.LUd.:..J.-(JL. el

C. ($._~r:LQ-'2. __.. jjL(;LY... ..c.u.a.as-s. .__Li.a.,j_ii_o_~2.__<:;.QtL ....__(i:'._

'l---7f.a.~m-L...
_...
-=-...._

L;-

-Z~I2I..aL.-

.._.~(:; H'"

=. .

=__.~:._..=-

~L.-LJ&dil

-=~~
...._... ::~~._:.
~_---.
-.=-~~.-..,--".,...-...--..-----

r.Q:f-(.'..-?-O'.,-~~..

.~!:
1.l.L.

(i/J~ .s.. .~.-'.;:.!~'


b...l(:__.lJ2..~ lr~ba!.Q ~_ ..QL __.JJ2.L.l.l 1.2 o.r ...4 ~'.',Lj

.IIq

,,:' ;

.. 5i.s..TE/!:J.Q _~..__. gl.~._~C~


_
__J[L_.s._._~;~L.
__.L!J.f2::/~~FlJ_.O_ .c:.r?l? __oj __ __._
P.1...
~/C!..~,-_.._~~/'1.C?J:.L2.t.?.;.
s.a--j/e.ff."'-1- -(...c-1.:_. _.. _:2 J ; i.~!J.l~ _.?J.':!~-"- ,le.., ._~_ - .

...' /rv(...TV'.(L ..~C..

..* p/?..,J...cJ. Eg ~....:..... -La..-.A.?J,L~':'LbLf...~__ .,Llcr.P.LJ..'_i2QL

1.Jj'J,,-nLe.z.'_d,4.

fLiL., L-t~+t. __.Lr._4.$._~__x;.~d!2J?-Qoel7..{c;!_~.,'-~..c:._

.~ :JUl..J

. ;] )~- ...2/15]a..r;.,Y-'O~'] ' ..c...~~712_

z:.b_(fL~..__. ._Li_

.s..C!.(,,~z._Q.t:.__

_~

H~""":'.'_

..

d. .._I(H{L~

..s.L

".._

, ..

c:"'c:..(Jq..>._J.u.. -'t 0.<::-. _-:.j?_I.,J

_.. '

1"10..."

H ua i-/Cc.;,.( __.. ta/!? arf!ktq.".,;;.,(.)~ __2.(/U .._ AI2/(,.~~!.2L'1....~_.__ <.: _~_ .. __'~,....... _. __ .. _. _ _ .
b): C'(lf7 51!0:...c;,:2.!'/ /::!JQf
J~.C__
JG..e:.s ..q y-u::k/.(.\_.lt . CCJI(Ji '{~'
~ G, IJ. n/y )p
__
. __
.__.
.._ __
..._..__ _.
__.._._ ..
\;-.e .s.:U
jzf __.C;:r.l...c;~L..._.Jcl._J-:? (/5?.(r'-~~QL(r..,-. .. J~Q!d-::~c (!,f -s <?CT ov
.,{J.(!,12lQ. __ ..

L.

~)C~~"]

DI7

..Al1j~;njc.-. CC_f;(IJ:c:J..I_ .'j2rlJJ.L.t/?,p/) ._.

S an.
~

515 eL! /V..{;)O;~.-105- !?r;rI1/G;?--t.lr?/<-,S.A/,{(,J

1 (2 Qck(f
L i/7<z'&>_D

t r:

.::.(!t.ec::.12Q.'t'Qy'

Ted fl-'l

/7

COi:.J vrr/cL;

LI

C:::'
{

C"

ban_.c' ...

Cc.., .cct.. ... -K,<lFIC!jLt-

.J2v'r

..

<2/

I.J

-u r ci.ottc

'::?'..57C!J'lCt

D/~crrfV?/dC?i

;/ CU Q

f :j,'

J(f

er:

c:r(

'tRcfq{teO(

'1/ Lo

K\"

obJ

c., '::,

Q.

/D

C?S..-ri_~ 1.

1'

cUiJ

J'

c.

.s ? u ,> .....

cc D. .. al

,P j

lr'(

.)(J<

1?/oJ7 o.J
I

c;>i

s 'T (;-r /'

A rr-l 0/7 .~().-

u T C.)

J( O"J

()IYr.:tu;-?

'F

bJ;:.\ il?J:coJC) ~ ...

~;;V/b(([f7 _.,/J,P.f_':/(::~Cco

/'tnforUJl

_ __........-;-.__

Y c-c 7 e .

-, G

J/

~-.. C' ce

(1

!
12

--~I _

~-~lIu-l-D~~

A_L1.,)~~

T~@_~~-LLi-

Ft.:iZ1.c&::5--P

-------~j.S,R-f!.-LS-lr.::I17-t;..JJO.

-----.---~~~s.J.-c,J./{----d:2--..>_-j,-'---p
() J f.~
L
-r:

e ({fr-fy-_l, ..
2f?1
.---.

~.y~~

/
/
, I
-~. -j
------U..L2LIc1P._i.ililL~_;!.'2__'lZ~ dQ

(u [}l.S-VYC.O

/o.

Di) 1 0

{..

.-

..

---------~::.1:-O-~--~-lcrj/e

'.

..

~..

- S<z

~-~fjp/5',,;..iu
-1/

IZ b oS

t-~

',-

-----'T.--V-

zt----Cor...l:y:.l
L

In

c:.-(> 11_~ Iv

hau

.,

d-<'!'

al.. .--~-_FL~~~---.--

-F-L/:!..(}~QL~:.j[jL::-A

"'"

j;,

i4----/Z.e-s..(H(--LLt..;..(./:....a---- ....a----kL!>- ..-Ct..'rP-1.-O.L

.1' <;,.

--

',. _o.
-:1"~
D-----LI-~.:--O.Lr--'=_o..rr.c.

:...-

"

,,

_O_~_P_.

._....-----.-...-.-...:-.

" "...

',',..,' -:.,

.LJ..LPL0--~ ;r-.c:.--() .-..L.l.J.u

----.----

..
~2.J;.nL----'--

".

-------7ok.. ..--!o.S.-{2I..(J..$..(La)-<!..5-.f2jl-S.(Ll'1..o..lJ-------2ap;,..:,
--.-------.,.--.-_

&.._~y=

C]~,

-----..~6-I-7L--kL}--k-J--k-(J'UJ~J'2-a~-J'!li~1.Q-LO;.._+---CPic-----FI:..t

V.cxr. . .

~ __..Q- :-)j---~-,.L----:.u,

c.u ~f::f----:2

6.('---9.J..IL..--rJ4.4,)-LL~-~~~--.

e: '--..:~- .

----:-!l.IJk-./-{12f.U2_....aI..J:~Q

NJ.

---------------.-.--- ..---.--..-.-.-.-----.----.

- ~---7Gf'!'l.6.LCLL-- ;:L-ja~-<.i.-.(f.--1..t.L1LjQ

JL.s...!1LLL-1(- Ce n..J_UL-,$J ..LLI"xD~~~~t-LNQJL_~_U.1

~/(!

-------ck---.----f!~LLQ-JaL~p

H~

C,[d~;:L__

. ,
la_ __.ln_>-To.Js.A._.G~::'_~_7

JJ1&.L~_cJ._._qf!-~.L1
((_ ..,.~
_J'-'s- ..I,,QJ.Lc.)

C{U:JCc: ..--r-UJ.~)j..L d-l __ ..J~-'..lH-I~j_(L~----.l':.Cl./ 1'1~~__ ~'

gL~,--~L';'
?-~J.---'1---------------

D f )7

U 5~ill.(:' e, '> _~.5::>2.rL!"-L_.Lo_~~~

CQj~JJ.4_LZ_~L_Jg_..

----: ..-{.?_5>._.__ .....>_TJ..cL~Q

JL

f?--_~:-jn

-----..------..-..---..----.---..-.--.--..-.-...-.--.-.

--_L---5..E.:X.I.O_...:=.J_c:;,

". I

L' "

Jx .g~{j._(LJXC12Lf;.1

le
C~r'J..,S;A.~~

S l' S

.---------1.L--:--,JZQ-{',,-LL___

-.---

Q,tPLcLJ;-;;r---C....cJ../l..LD--f2rLL~i-fl---------/~i.;------.--

----.---5-oun-{L~7n.:..:l----t:f...J.l.-.-L

1'Y1Ld.r.if:;!,'_. --'--..---

0. __

..--_ ..-.- ..- ..---...-. - ..---- ..... -.-:----. .,


0 ..

_._._

__

_._

_.

__

__

~~
fi
/1

1.'

/i.":

..

,/

ClRILO APARICIO G.
NOTARIO

!!...- ABA~CAY-PERU

__
----.-/kL;J2cLJlCueL4-~-Lfo4;

l<:

t20.5k"

W!,

..;).d_~.'-.s.i~,,__:..."lf--_~
I

;;;'c:u)c"l:y;t;

:;e

6!-rf)i--2,pV.

-d:I

-r:r
de

~dO

YfW:C(

CV(

:ZLfr'..L~~--~

<.

cR __L.5:_~LA"-"as-. __

)'~

i;q/eLCJ;r:,de

2'e unr,p yo.!

125 ;/al_+

dct:<.k

Cy:1{94~1_~s:.a;la-.-.C,

cIe

.4'it'Z'n>,

~i:.

.-.---------.-------------t

0L

IfL_~_

d~tJlejtuf-;

L..__#tO'YD

___l~lJ.J

~-:0[a

5>

~da~

/:{-da- J Jf..L

._1I2j..C!-c/'~_-2m/

eEA

---------------f

ea 27:o1t'c

Ieti'ftrvCA

------4:r;;l2c--Lj.2:I1C{~f2Io.'VzYlCra

_.-lv

,.

~~

li c<;tet.

-.-.---6tl1'-'-,miJ!i4:1p2S-LJ4~/

---odJL.:._LC-LIJI!

:0 Y'f?12I,'

i
.L----------~

!12~t2-

---G-J/,1-.~~;270-#;t;J-;;~~~
----.fkt--~k):hw-~{.&25"a

I>UULICO

f::rl

G,,);1;:~n_~

e!-j2.,:::r':'!:.fc,.t:,

c;.:t?;J"'L' L!;.~iM.a( ';;;;-.i!llU.r_~

un

?ef;Jeek ,:t:;LLt~azJkx :1; ~


uul
-L~l:'Lt::~--rkLa5;:,j.ce 'L e! 31?.:,skc 5/<;-&" Ylr':f'" f:. Sc< J2CZ~k~tL~
~"J=-_~~~1"P=
Gwr en 1, eti,li!pa?
oI-L ""'rcf0 ~_,,"Jctll
~~JL-Cr.:L1.5c~U:2;;JAOI

,e(7,&

C~) frIt("

t"

ut1

Su

CZ

~'Wd

-)..ijtcfuk.L-il.Yl
I

ct-jd-J,roJ ;; .l-/;t ,,,

_L{.:z.c,

frlf,fe

~~J~:'

;:b.i:1:U!.'1LL4),tfJe~'7(

4c:t:t.d;
~.UJ..

..

fj'

~&J:!../i

fe

/!.<!\tt'

)2z~~~

__~';';::2,,-'n;f'-

Jcz.~/r:;;.?u.{

~ l ~LCde <;"

f(

un

?..LO-

a(L?'k,~ ~ ~.v7

4#L~{4.I'-Y'd&1

~~-~?l}~tL

6l.nu

d1uurp

.f2-w:-t-fCj1tyr~

(' J~

ha, //

/L

::SfoJo

I-ce)-

SCl.5

(he'tr>

?kra

' <'

~,-----""L:"-l' C?c------

"'L~):.rYVIc~.L.....-.

C"Lf...:,c'3"J'd

04 :.fjC"yz:;tP,s

f2n'5?;d.t.:.c..S...L----------.

~l1::LUtVJ'

%-

>~J

/ re(o~.Yo"' "

> (CvVIe;"

t~,{J2.LI.L~'

__
~~~

2o~!2aL 6~o.?- 2o/9~__ :

>/

J"("u,/./onLLC:CloI

[Jc>!: P,$,

~cP::t;;~_-dfs.~nr'l',
e4.?e~z:;.JtIcjL
/?J.LlrL,t')~(I(!tS- -3i cffu!:.~LfLtLfLL1a~---

Cl(/'"cHes

ido

t7((?.rif.(,

;r;it)- de

(O#Cc

S ,~<> 'K"cJ'Z1-"7

('c717'dn,r,;y

('u'1<.'

'7tfSL,U4eJ.-tk"]

?bd.F.,!'iF

~9/. r2-.t;!ed--j2J:.LLjle(UL
I /
"r~~J:1.u!..vzk

L{

,Gli2.~_.

/L..-t:Cc.ud:.!J-!:i~CL.I:lL~/--l

vtJY6

-:,J.Sc'f

{:

[i:r::L" :J

_PCl;r,:;/,:Z,'p'/r;-uc,

C(' r1

C?Jw

~r";t;,-

pe" y '&7-tcJ YWliL."",-r;;

C':2/U-?-.

,.,t;;

d_~.Lu~S

V)?rc:ll):?~re.L-Le_ffillPo

{7(.t;;"e/~'Y

-~;a..~&):2?~~7f'YJlU

u;;:a..I--7-L~,vJR~, kr
~o"'=r!P(C;' (2",,r ~/

r>

LOn&

(ct.f>,~~..tf.7to.cr>

Ll

c1e1 LC1b//f;-

('(((U

.#<~/:r:'~

1~

cee~

(~1'

Arf.::L.Gr.,P0DL.41L:12-~JXcl.~~-t

el

D~
cCo

h ri:.C,,-; 2

~J'l--.4LLCtz..4..L;p#:J4ddCl

'.aJ:ro.h

tu

..{Jy{

k~lrYje.~

10Yc<

~lLLe-ff'I.'

",I-a'>'

jJ

,,,e<du,

~-$.{"'''Pt2.L)';'.n

~k~J.Le{;~'-c~~

t;;y'c<vpb

('.t

gf,,k.,/ L(c;,,:r;;./u, _~~,

e rl1jQ~&io)"

l1$~~>(!/'~/"'N?
9"('<:

;Pr<",>~J'(k- L7(PC7
~t!ev

aa~'l$

{r-:1;;,;,

e/

C(zjp

J.atUJ;;L.,(L,.d_PP';;F7

.en

YNj""

_:t:J... ..

ir;; Ih_,

~J

a!'e

.~e.L-f2~r/;;Cs,f?;~~'i.I

'('uiL~.tLJdJ..~d?r(

~0'r/;,1j

/;;l4g

al!::

.p!>.r:;'

._

Ck!

{fe $' 2f1 rC:Cc Q

e/

prUV/(k-

-::c:J4,

1/1 L'f YJc(l~1 S'


,}-

;;:~J!,...4LI~Le

ft(lJti,U4ilL...._,

/eL~:p7",{':z~,
11 cJJ~[Or(jf>;;;:Z
~

.....,

.,

p.h)!t;-.-Ls<J:!.d~cJ7
. C\

c-erctb._

z:::~ que

~~~~~~~Lt;;;--Jf-

ei:'n:: __ l5ja1J.~5..w...L_dtCrj}~ H:1iI_-fj=._k

c1e_Y4oLb~LL

__
~

.afhJ

eJ~(

3!:"

fb~--~j'

-.L&...::;:_~~k~--,k~~ra7f&:2:..:&:.
2 LZ,~~_:;;'.CL~_

c:/c:(f:Y7I.Cv(7~~0..~75'

'?t5_C~<5._C-~_

/6.>"4

: .. <k.l [JZw;1'ck ~uL::;;;ai._k:G.. .,:kLdJQh.u..~_ "jf<u2a"- . ./d..fl"'''5"df


~,e/.a)1aLS! 1- ck .&- .~ea:J
/'~-pLL'D.2{['Cet.Lv15fZ7 /el ~~ y .. ~LPi~_~ __
~ '>-----1
{if5(.J..~;('t'2fZ__Q('c.t..eL.db

~
.

l{ --- -

pr..!lYlexa

<:: :...------.---.--.--------.,------.-----

~-------hLPq~1C1PL~

./::jlc-,r

---

('/;;ou-~~
__
..

..

Le

)Z.1-<?;5.i2....

-----.----.---

5~-~--t:Kf.'-O::f'/c.Ly_

._daj7.L?5;;/l;~--r~Q,..L_z'r:.IL-;7..-..d>LJ.L:i1~-1...l:1-~U (2i:fF~

_ -- -----r)f~_>-Lk.J4L<.L--k---5Lfi.~(.<

.----

~v1':;
..

en

.- -.-

--- .- -- --.--

------J

tJ.J?fu.eLLb_rz..-..-ei.

-*-~k1-.::C2.ef<:~;J2__~-~A-'----'h"~

-p-~r

('C?~.t:~

:!fx<;;'4

. ..._.___.. ~

\CI~~~~It~~~~!~~~O
G.
ABANCAY-PERU

._-----------"-~--------_._

._._------------_

..

_~,

Acta de acuerdos sobre diagnstico

ACTA DE ACUERDOS

y propuesta

DE DIAGNOSTICO

mejoramiento

de riego

Y PROPUESTA

DE MEJORAMIENTO

DE SISTEMAS

DE RIEGO
COMIT DE REGANTES YANACCOCHA
COMUNIDAD

En

CAMPESINA

DE MICAELA BASTIDAS

~0.~'2:--~~.[.C!-f.:-..~/~i~~~
Comunidad

de

46-4--(..
/.;':
.. oo
oo

/.,provincia
..

eclw
.. oo

d e.. I.~oo.:
1b4U
C-~
.. oo........

VIRACOCHAPATA

Campesina de Micaela Bastidas, distrito

de Ia
Recio
. do horas
egl n A'punmac, sien
'o de I a o dosml '1 di'oce, osusuartos dertego
.

.J. ,'L<,
deJ '"!-e..
r-ma ';:;1:>11/"-'
-:ueId' la 1i.JJ/
del Comit de Regantes Yanaccocha Viracochapata involucrados en el Proyecto "Gestin Integral de
la Micra cuenca Mario" se reunieron en un segundo Taller para tomar acuerdos consensuados
entre el Comit de Regantes de Yanaccocha Viracochapata, la Unidad Ejecutara y la CAS sobre los
estudios para el mejoramiento de los sistemas de riego del Comit de Regantes de Yanaccocha
Viracochapata basados en los siguientes antecedentes:

Entre el 20 de febrero y el 17 de marzo del presente ao se llev a cabo en cada Comunidad


Campesina y/o sector, talleres de anlisis e informacin global del Estudio de Factibilidad del
Proyecto Gestin Integral de la Micra cuenca Mario y lo previsto para cada organizacin de
riego en el estudio. En el caso del Comit de Regantes de Yanaccocha Viracochapata el Taller
se llev a cabo el da 03 de marzo del presente ao.
En el Taller mencionado, los usuarios eligieron un Comit de Estudios y Obras, cuyos
integrantes conjuntamente que los ingenieros Coordinadores de Campo de la Consultora de
Apoyo y Supervisin (CAS) realizaron posteriormente el recorrido de los sistemas de riego para
la actualizacin participativa de la informacin del sistema de riego (infraestructura y gestin)
para luego definir entre CAS y Comit de Estudios y Obras una propuesta concertada dentro del
marco y alcances del Proyecto. En este Comit de Estudios y Obras los usuarios nombraron
~ .. ~(1
-. Q v2p
re.. ~
. .
(.' )YI ?-.; 11 CU-A- c::::como resp<?nsa~ a las siguientes
p~rsonas t1q, .r~
00

..G~.~

'r!-:~'~"J'"

00

.V.U~.~.l::.~~
.. f~.:!.~..G~.~f~.~.~

f.
00

r -'
00

,.."

Oo'

"f.

"00"'"

El recorrido de los sistemas y la identificacin de reas se realiz del 04 al10 de marzo del 2012
y posteriormente la CAS y el Comit de Estudios y Obras se reunieron varias veces para
desarrollar la propuesta actual.

En cumplimiento a lo acordado en el primer Taller se ha definido la realizacin de un segundo Taller


de presentacin y anlisis del diagnstico y de la propuesta planteada, con el objeto de que los
usuarios se informen, debatan y se pongan de acuerdo entre usuarios, sus dirigentes y la CAS sobre
la propuesta concertada a desarrollar como parte de los Estudios Definitivos para los sistemas de
riego del Proyecto Mario. Todo, dentro del marco y alcances del Proyecto. Despus del anlisis de la
propuesta, los participantes del taller han llegado a los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo y aprueban el diagnstico realizado y
discutido en forma conjunta y que refleja el estado situacional del sistema de riego tanto en gestin
como infraestructura. Este diagnstico consensuado se anexa al presente.
SEGUNDO. Los participantes del Taller manifiestan su acuerdo y aprueban como resultado
consensuado del trabajo de campo en conjunto y del anlisis en la actual reunin el Planteamiento
Hidrulico de mejoramiento de la infraestructura de sus sistemas de riego as como la propuesta de
Organizacin, de Operacin y Mantenimiento, como tambin el Plan de Capacitacin para la gestin
de este sistema de riego. La propuesta acordada se anexa al presente.
TERCERO. Los participantes del Taller estn de acuerdo en asumir la operacin y mantenimiento de
sus sistemas de riego, incluyendo pequeas reparaciones futuras, mediante los aportes de las
familias usuarias.

1
COMIT DE REGANTES YANACCOCHA VIRACOCHAPATA-UE-PDA y CAS del Proyecto Mario

Acta de acuerdos sobre diagnstico

y propuesta

mejoramiento

de riego

CUARTO. Los participantes del Taller declaran la libre disponibilidad de las reas de construccin y
permiso de explotacin de canteras de agregados y/o suscripcin de actas de entendimiento con
dueos de canteras en la etapa de la construccin prevista.
QUINTO. Los participantes del Taller estn de acuerdo con la compra de equipos de aspersin
(aspersores, mangueras) con fondos propios como parte de inversin en su propia parcela.
SEXTO. Los participantes del Taller estn de acuerdo con el cofinanciamiento de la obra mediante
aporte de usuarios (por cada familia usuaria) durante la ejecucin de obras, cuyo detalle se precisar
y se consensuar al finalizar los Estudios Definitivos y se firmar un acta de acuerdo para tal fin.

No habiendo otros puntos que tratar, el taller termin siendo horas/I"t:!9..(l.:P?del


firmando todos los presentes en seal de conformidad.

mismo da y ao,

l.
I

'-{Ol,]

6
.\

-~qIF{33Z-?
~

:11 p/i

9? ft

~~ .:
~311 j f p

9'6
~-

)100038'
COMIT DE REGANTES YANACCOCHA VIRACOCHAPATA-UE-PDA y CAS del Proyecto Mario

6 .

~;;;;:J;io_-(1- --:--_-:J~l'-..._:_~
-__
-_~
31 o__
~:;~-

~__

.ttl~-t:-------'----

----I-L2--Q--9-C-'i~f2-------

';.'_,,~;

____
______
__ _ - ___-:

_&n2_2 c;o'

.31li g__l~~----- -

-------------.--------------------AIf-~L4-t_aCI

- --. - -.-----------..- -- ------------~

-------

--

-:'3-i(2-CL'tr5-= fL-r--

--

--

__

__

__

__

- ---_ ..... -...

------

,~

__ :-';~

- -,

.--

- '1

- --1
f
i~
--~
l

/,'

:2 t\
;-";

r-- ------------------- .----

f~-

---- ----------r

J:3 encLJ~~;#~pa~;;=

_-\J~(t2"U/]dL<e' ej'r~;;
_3_,,-.0.. -1.3 ,_O_2-L&>'-.

r--------------------

---_._~_.__..__ ._-~._--_._._

~J

.._-..--.-_._--~-_.

_'

__..

_-<"'~--

._------.---_._,,--,---_._-_._--

:3 t --c'._O.~1': 12---______

-----

------------_._.

-~--

..._ .. _-~_

..-.~ "---->-

l--....----6-l-0-C2.-l2--I~.-~--.------..

i;-o'J-:t 6.3 --2-

n#J

.._-_._-_

t-.--~-f.rL~-t'L2--.ttti--Ve-tLLLy .g-!-/ 8'~~~~.__

8 ,~--

- --~~~~_.~-_._---

----------.. -- ---::::::::::=1-------__----- ----.-----~I-----------------------------------------.--- -.--- -- -----1---------- ---- ------- ----- ------

.....

_----/

1:t---d----/-:..,/
-:1<~.:..e,'-::-\J~J_.) _.

--

r'

-~-.---

...

._.

,-

CUENCA MEDIA

------y

(<.::' '2..(':;;:

:>~);),.,..1,."';'.-,

(v: u.L. ~

\:>.~..:

f;Q

\ ..

".".'u.'"

c: :.:
.........,

_.
,

d .

_.._

,~"._

'

\.~.:I.I
..I.j::,~ !;~.\.;~::-:-::-:-: :} ..\.S.>~.:.~.

r,:''':c L'\~l.~?.tg,~:'-.U~~J.",
k;~Eil;~u.~
1:,:;:rtura

(L ..:,;::('.",)-:!0

.U;H\,~,"
..)~ V~}qJ~~ "

' _..,.. ,_,.,,~


'.!f'.' .'I'.~.~,,&,,,~,,~~<:;:'
..,.~.."

~.Y:::o..

q~:';:'Xl'':'>~~.';;.",.." ...

",<,"'"

UT\2 mi ~~;:n:);::)t:::r;Di; quedando

..,..~ ,

....
,.., ,..~

~,);::<;{~i;elr,ks}!J{dobls} e$tamp~m::j 00 cada

:?

rGf.1:5t;'2': can el N ..J..~!.~.:'.:.::


..~~~:;:i
..

en

/\[7

DE

fJ

lialF.:(ZOf)~ j) E

t EAll o Di

rt

Ifo/

[Oh1;

f n e/

Sir!f

l+bt/I/)'l, (.

(;-1-

nUi

t.2 DV) l f
tJ-I(2, f/J-rQ?11fQk
Su t;gyx(ldO: Lit

'- Tt /

J9lL:IY/~,-J,

(!

A(

siiJf71-h)c'

por

{2\~Jo

t.~

J11{,hu 7;

51/1

i 1iu

)?~ItO

))

~.r(

~L(

VI ~

e:

cl: 3 e /1

-A~r(!)

(16 ..,/

<)

'

_dd udDJm;/
oLe Sp
el U E OlYJJ te JJ Uitl 5f ri1/e
fnrC;Yll.a J,&uJ_ '101>:0 (M
_f()'/)'2

JQ

D/j

Cyn)

/1<;,'Y)-v0

e:

e} ~(e ~/

elfnL:&Ln

Yw~l

,H)JJ~ .tQ'11?P~~~~tl0)
cArA.
t ~rTu ntLt; {JJ / Vi" e J01~fl(

ti:-:

HuvrLoJ~)")

i}(JlrI&a-:;

96 tLtLJjf,./}OM

prxde+

p72 f _S~tJ

lrtl1U J?1iZ-;t;

clt

p(l:}!~{~J~(.

6{d~(
5.f

nUtn

OL0ce1'i~ S

J t7)

ri()~1 , "

Co~reo

d:?

yt(;()

+il01?~/>Lo

l~~

R.IQOJZD.

,(

lSil llI 0~

CQt?_~~JllC'J '1

(flrt/Jc . re-flLl'-.J~cyJ&;':1 .~c{;;;.eL.

Somdul

Uit'YllJi
'{))no{/I

Lc&t- kl J .eL_ 0fJ(lL~

S'e'Y)~~.

; tf[}1:.f2-(CtA--/3crfC

- COJrJdl-:_G~

f1vl ~I

L
)-iy) or; 1 . ~&Jn2
~[!Ol

ni

OOI?5JL-l

5)~Jo.f----('_~!:LIe Jvi LOdLYJ2 -.--1.-~C~!:!l{0'-"/?9

0)171)

rrJ{tf{:'

~'I'~n(LD

r=

Ji mi

J?!\.i.L
Po

rf.,A

{L-I)

f __
PyoVYJe-;().

{ti I

n~
Ccr pt,uh/J7i' s.
fj;i'O, nl~n), Ji/YO
jjS/t div

la"

fJ

(Ir t \">~ 1( S-L/CJ--l'

(ht

~o

(.f)~

tc/

u1

Lt? ~ .
u; uc. j (en la
f)

()yrJ-t~!
j:}YPYlfLo
Holit12. J'._frt\1r:1c'Y'rn _ 7 _i2ItebtJWI
_
r,
(Sr rf?m o nY0nlo }4)L;0 CL?"" SlYut-~ _ola/)J([J'-~tkl, tt'wCJ1L/~/\

~ej?; 0)7

Jl.1tiJJ'

~!

rZtj{) ) t,f0 (tI'


D}(j;i~_

UC))1f/tJd1D

rl/f

lJ U /2; SI forje:

(el

.12E.. HEJ~rL-tJ-

_._._ -

VILla 11c}vca e/ti

1 ,{
( I?;

(;~Ll Ui(7ni/)

r;~

pY9(

el

ch

Rt]Q}J;f
clel orn '}

c~e

1 o a11

o'::Ii.-i-~ CFt

12; EG O

1Jiz

1'4!ir

Ti ea --'1- _ f-J!-0f-uffjj{

Ot./}GAJOS

SCyi~l.iJ /4.1(<::/

1(1).0'-' ~,"UVl

{~1].1It( 101

(}{)J7S[/VJ).LltilLuJ

COh,?--~W

"

i.lJ I 7 J (1 t:o) 1, I 10 2( J A F 'tlJ ,'9'( /)(/1 /.11') ; oo


()O)
S cl".-( 1n () twJJ 01 pa'f7i.eJ m~~r.m{'",:L..,__t.: bn S;...j,/i'V' Uj
,t( ) .t lJD ha j iD (2}/1 1
fJU I{/}/l-t;yl/JL 1e t{ le Y1-44_ ;:;
t ( d,i~~ I ?clLl' }}7 ?;,-lZ () cf ti P J'- e S{'1-I.JL. Q.~~.,- /.~/LJ e cclbc {{
br cC0 )11'".), lo}?

O,

C'

-s

(5)

O.

~.

Jhll>~::ctLtv\ ~ ,o":7 l,lfl} R'~)1;,Ymo~r:.~


!JbboJ Ju OIt, 2;
el
t,J,b,I, ,J..Q,I~,(tI POifC&'. jU+""1 d..yi1.;j'a.{ ,~ 'B n'~rliJ

.1

:r-

L Li

'O' I t~:'l) ev? i;--(

17': 1l L,irr
)JL I?, I

tt1

.--.--..

0-,"

_"

Qj'

t, lo
P{i--rCCa.tLL
(!)JrvnjZLL-t"<J,
(J/Jtu L
f5 ti Icodl~'1 te ,ICl!
o (clfb -o
(,l. 1n e e m, t;,...:!-' f~jtJv,,~t <k. V, l/ S Lcni2

1'v1'J,'l/n~.

LlLtllL-{!,

t; ,;,

pYL,' 5t
1

C)

j'

~(CV(2JU-LL)'-

I t I l -1
o

t.1 (

~.

rJ1 (/J')
o

L: D n

teZJ1'1

:;

P 1urrtpl{; 13c1Yl M
1

c.c_o \

)1:JinO'1
I3cLJ2;
'\
[ f~ C~/,I' uJ (le
J' L/L,}'V/ '":
U '.()

)j

~
~

f! U).

L_oJ'yvE~_(~_.fJ/U

J~))J'LlJI>VIl) J?
)_1.2..rJY1 o.
F !.21 tcrl.c. y 17.1I!:1/1.71

Jej'LLt

.. -{Jft'Y".G--

O~_I3L/_a(:p.r L .s ~CJY(l;Y~'fc;.CD"'(t~,.'\,.(~W\l.'t.'-

__ .'-(

le. __aduall~!c;L~(!)~

' ~I' e &f

~,~~ el., ~<fl,


./0; / _ nL(:flJ}i1h~:o._

4~ l

cir.lc

F{?-f+;{/ij2~frY~

e!)

le' e

Si d~/Jftl.)

A:

' l~

n I (S z
d\J ~:'j)ty~

cCl

iJl.h]'t}Jc.c~.~);

.I. _1 !'vI;!.H11:; r/fn!l~~._'1-. 6JlfIJ ()L{J .(lCt..r." Lcuy G


" ct1-<J3i f,i!~t
~i{'BL '1
COiYl'cG2 ih. ...011<' )y_ G" TI c;; ll01.'Jo .
()~f'QO/.l.:-L!'J1.2.--.- Cg~?J(/)'U:Uf1te(~_.el
d!LL_)L1(~'n>o ..(. _al {J)~~1:ta,')(te p
Y l f~
.. f_y/._.fj
.CfiJ..
llr ILt; __:j-Lry)' _~L[;i__)J."'-~. J1,\y){~{yt; (~(J ec n-~'\ t("' \f'C('
.. rJtJ __';.__ Ej.h~_1J: ll~vl~Q ._11 c~CUta_)__C1t.V!t)?~ (-h~v)'u~~Oj11{U{j'ft 7
__-Jj2i3. ..-{~ ..Jl.L~f

r.

J'IL

i'/~L11)/Lj)_.

Q._~_._

..1

..

Tflii1'ltJrUL, fJ {J ,-tc..JJ;~;f'ko/Ljl~!iyc..-,-"..--- ....- --"'-.'-.--- - -....- .. .: .._

.~ _li. L__n.t~~QO~L[D
__ (!L.__
I(D.:~fnlL )/"LYJ .--1~~Lc
_.I [~:.1-1f2f-t(taOIJ

~( rtuec')

J,fa't'YJ[,.L-rd~r!? "CluJ L~A1!lCJ/Y ?-d-v>k d /'5 e l{


_aJ~~~_Lc~t1-p)"C)iw.tl_/j-;LD_ _ -(JD Jtc]iQYJ?1q~t~f
_L;__ ._e81'._. '1 (;}
1f ~c4
t
_(2hJ!<l_:_~t-.llii::UVi(/~ilJ~~'~/)
_ t/_(t;f?/l._P(k}'C_ ._[&L Sf1/7fktL2yl' _._J2 _pr" (:PUl) 'd

... ~ J0oJa.,,; ~ {JyJ

C(-;)y~'1

.'._JJetu_aL.JL ._.'.
.__Ji...YI

._...- .--_.------- ..- ....-.--...

._CUl1J_pJ01'lV0'Gu_ ~ __LfL... _a.{'-?f~~O


__ P~I ef P.l7 )?1~/}. .Tallel

hZ?

itZ;~iIJf1~l;~~~~~J,:~~::~~~~
&;,L,b1;Je.tDo~~~-L(iL.~ JJf.~/C7-!l'!2.5)tf0 ..~:"-v1..1 JJ""f'vv/ 1 'i{

~ ..

~m~~_~~
e l ')/)t j t

fM ~~

~~~~~~~~~

..--f~if}LV2

Ti:.la

p cvC:

'2...._ltS Yl'1dLo:)1

. p/J1o __

&(

(2") ~

~~.~ ... a~_f.cU)_ dJi- nluoL r: _IJ> .Sntcmli.i&<xLl'}'[)_Jcl P n 11c6


~. .,J1{)'ri TLl".~J,nTu. L![ 1J1i"1'{;D oJ Uk1~l&)dfI~ pY'V,'f G D,
,

__

__

7),.

~i:. - -.-P!f~-d~{A-.2].2../J LL& __.L2_-:

_~Y1-#eu~_C.f--

r;'"

'-

JI ._

tu

ti . .. fiJl1.2r--lk.--::G
.'

c& cC

J)_.

C>

_f2-(~tL0'2f{;t/l/L'~

_/~

~L{d/J.;)_._bo'rv}_LLLff1.J.-o ! _S 71~:~~~r~~L
.J1CU~.1k-:[_~-.
-f2~LtL~-12 O
'~J_' ._2.QJ.tld62!)nq;Y>.--.cft(- ..'Tfl{((~l.-(s'fOt.? fd{ o. {LiC
-,tP rg~{l~-'LeJ_Q1ktJn;sH,CQ .r]~-J.;l-.A'f.D. yJ")(Vh ~O {Jet :"" m -<! .
U2Ylj {l1'ltfL~~,'1lid f11.e ~ '2 o;f?S,.~Ja, kJ ';:-1 Q Li2" ct I (1.d S

, ; ~J _.,_ ..

~ .

e,

;~~J-Y--_.fLltYl[;
.. f'~.L1_._J[~L-fj-!~\-.~~c.t}J.
o i )\-t\' (~,n1~,uL:L{"
,.2L .f/}lfl f'Dtl,Jd;G.?ll 'it'v 5<-<(4,~SJ --'1,,"~ p [(eJ tw: (L ~iiI ,el,
"o'.'

-,,7
~
d_e1_c f JI!lLL-.CUJCL
1.

tiJ

.,. _ SE13.u NQ-~('". il A

o (f {(',{lo

..----.

. ... _.----"

.tc-1,~.J?tvrf e1!j2 ..b1.


1

'-{

(DY/yueha.1IA

t.D~

~)

_.._----

. JJ.L'clUtl
tl'tleIfUflv

r ,fe ~~'
-

rn)l~
t'.::;l'l.)-t"M

<l

it (;-'Ca

de( 1Jl~:.i-;

c~ -Ca/10j1

p/c:/)/J(c-ttmkJl[v

(lt()n1CY7 td

ctt

S:i)

C)IP(/Y~(1~/;

r-/

O)

Jo.-

scshtP) J{

1'2 P7Df

f-<.!j

0Yji0'-';:

7&{(on )

p/a-YI (le

COL---

f r:Jf~/i;-

.E-,..7'Jr:fub ~ e /re~( ti J/ " f e u IL S-?tJ hYv0n JJ'pnftvtU @11l:


f cF2c'g /llJ ': ~ LUj
cJvtTt3tf,l&Y
O;Jtl/)/l Jl., (iC~(~
o. S~1-N')' e qp~t~/
rncnilc0'1~YY;"11;;t5 d, 5-1-( _ ftJtt:1f7 2 _~ n'..~:Jo 1
),'1dJ.J 1h'[O/Jt} ilhiMO<p'VYC;().:Y10
j-UftPYCVl int4ioW',G el 0f{},~fi ,&

rr=r:':

t-I

t~
l
I

r-'

-r---

{){u;UiuerrtCj

mi)

OlA

(>,-

Lo

e>

'_

rCVifI>P{0-ttz;;

dci TaW--Y/

c({ cl nJ~ _Id _ {ibh~

_
,,(G.P,Or:pb-,d N, c'fC0 de

<r-:":

de la-i. rtlJQ) d< (0OYJrt)'Ut;O)1


Ta ah dt CtVvt tCatV>
a J're.J 4. ,G J 7) D S~5C1'":1~0-);
b> tVI;t no{vn lb fu-r, clwv~ L ['IJW,f'f'Cdl
Izo- ~f a. .,j,

ol.'rp'ij')//?) /{cLacj

-'~ .

t,'YJst,{J~

~'V}

~iL!jrr;

Q u ()/T o

Ltrntl ruo Y

~._

__

E_V) e( _ L4:L o _ de, l {i>? {(re(VLCoJ~j) ~/'Irc cfc 5 ,P&/C


,) JaLkdcuJ~J~
fJ~L{a01f.f). }Ylay)p.J:C-zt1:~:'-. Sl~ _L"J0r~

0-

p oY

l~ jtfo

'

l e-. j-t;;
e elAa. T tJ

Gi fJh
~

/)l,FJf~lr;fi}

a. ~; eS o'

~J0h17J20

ID, , j(

tC/nJ)t1/i, e,f

,CDrhO

00U

t~ ((l/ell'

(+nt~')/),&t!) CM

h1~PY4m1~ZQ, _1

t~

COl1 o

tcr\lJ12h1ID

)/1(;.0]

~ ~() ()C;;Y) PC-vfCi

11uJ-rca;{u'>

n I [J

);(cmit/) ,l-.

1_cJ

CnJ{tMCo

e _C/JI)

~7

JY; ,f

Pa

trv,/f}?), o

P C'l)

~/ft/j)12

U~/IjroF{L-C ~Li~~~/)

r=

__

.~

t-,-

la \ q YZb"-) d{ nt (.J o p 0 q/)


i )1 }'
I ) r{\, --l" el)?[vv\-~du (etLtl erlthv) e. O{{~cto reO"Y) /2- L[)J'1P'ct
J fta r ''1 d, fhp"yyfo:" IR sf"tf' DY> y m{VyJW Y'"1) Cel'! Fumbj

C~'1' l/ti/) "

p )Vp1

;~

com o PYU

S &'>l. T 0,,/

-0'

eA JC, ~l:,

7{{

) )y0

l 2

~: h

u,J

L ~

U)~( a 00' () )

~J~'CClf~rd

'j

(-fL: l!2,lltZ-i~h'Tr)

81\1W

rE.{t,yj-h-2 p{/r~(i) ek(7t~L&~

Lo!

nt).)1"'!tI'fl1't/~/l,G1

ti

t~

'(

ei)lF.

d{ v-a~-C Ir

51, ft'Y /Y) llYCj

YOJi2. ",

{)/7tvvv( t!j

{'{re,?

ht~Ja,,~f(0FfYLfe

~t(t'r/J1 ~
l'l
a,

(t-Dn!{/)/lV-t(~/~: d

5--(

P rvp~;,p

u-, ':

t2

s.

{;v

(J'}<.i2n"J

tJh

??t/) I

naLz({/)/

t)

~OV7 Q('

p~

CadlC[

a. 7 d!.d dl-
D

.6YJfzid;0)

rD-'

. ti; ,<r,'o
":0'4I~, 1 ni re C/) hu IU"'iC

f' 17

LO

[o

Jf ~

r~L(

s:.::;bre
c.:
:; (t iJI (
YnDctt'_LQ,dOYiL1 PYC1' /2 , U 21') ~('f.l~c.{ dLl Jn91l.C[;
te
6L/1
)/L
h ?i.-fe-, LDn OCQI( '1 ~ahui 6" 1J7 Ll Sra Y1 CiJ (l{ L en -h'l ~ lP1 el,
brf':"fem m(,J~
[Je I /:;UO ~S DI!~)t'ttLd cL~ tU) d{{'C+~ULn cll COJ1J,'; c: ~
Rx"..J;; c4 Vi ll>
lari2 pita
'r .tIruen'U) <;1 C':",rr:fLn-?W

S _f: P T (lv{

oe

_~

L,(')

(R

L.(lt'y ct.J

l'

(>~

R:rn0~
rr

(1)

o,

~~'_:__,/-~L_dl2_LU21V5_p-1ijYW1[Lj.&--aia~yt--C-L-pO-rt;
o,'

_4!lQY--C.~_Ll/Vl,

'0_

_d~o..1C'~

/J_~C_/b.~1'('2_ {Q

niLO(X.Lti!Q_&.!J_CfU.1LfS}--JL1lt--eL--~k(1 .?y _cRe1__f2 D

a.o_C ()/~1c.:L,-

l.

h~)ifi_qJ'.JcAt

(atl

f j a_'1

J'AYJJf"I'J..cLh1(J=rmvrf

7L,{!jw1dMit

-,--t2j----nt~J!:f-'5--p-D)- - A-fr(()'JiG1____
frL__tJ(J{.ifn J"r'tocfo " JYL<.})_p_t/Wit 0----1-UL--;;;~till - r0J 'O

__

U(t')',({)[Uu',UeS;

'1';"1 (4\,

tc-.(m!

AYe:.cJ)

tul

-----

l+e: t~1 eS

pti,4.

oo-

~E~
((U)_

P. o _ti p _ cl..cl.. __I11dlb,}XL __cele ,,-'7 _cE0~0 1


tJck2-IJ:D--f-WJb;/;;L;f21 ~ a(cL,._ilD+-~cf:d

_ _ o_SJ..l..)!JLi_Q __o_~lfl:0YCJ:'7o

t2o

->:

------,

_____
~--~~~~/~~o-~~fu~,/

)"j__~
----,

- --

- -

--

"---

-- - --------

._- -1-------------

--

_._-~-

-f
!

-----

.--"--

----- --- - -

- ---------

_.__ .~_.-

__-T\-t~l~-o~~(I~-1~'//----~--:--~0<9'C\"

_______
\hYjj~--'-,-.2L~o---OL
-Ac8ft~~!i1:hc~JrL-;~~{7=/.//I;?

~~O~-\----\'

,--o~-

---;~-,L

--- -~--------------

.--

...-;-')

--

--

-..

-/-

~.-

(-

----_._---------

--

'V2(CV,c
0_ "-~__:5_~-'t-:'

_o '

/.?7" L

/.

---

--p---.=~ ----, -

1:' );')./'/
__ '_ {/ Q L 6'/----i,
n

!:q. / -- - ------ -

------------------ -- --

--

q'

..;Ll .I..",:,,~:(o''''''''

'L

,:

.;

_. ~ 11

ti /~

{<2k;>

d.

;3 (027760
1..---

.-

u s

b?///o?C O;J~Yr:?2''-- .

~/()

20/ y-LO

j'

. II S' ua'i"

iD O~'/)o..:3'/

L-~ ~V~
:

.{-.__
__
13
-r--

t---i-

-:-.
,
I

'.

- .' . / I
_~.T;_!c.g 7:.lcYid.JfC.Oc-/1.r>_L
/ D o 6 ~_o.~b_

U~s.:t.;JJ.L-Y)\ .U ll(. 1).!1 .


J

'--

QYi~e.

(([

-\-{J

--~Q"\-\
H
r:
1;>1'2 I j\ (

.,.~

,J!),

P l. i O

05. , :) QO / )-' (./


tiJ iJ/j /2 ; '/J

h /1<7 (i)

t.
rf

c.

/I~

/1

(Q./ /:

,l~0~

cc.

Jv Iv

~_ ...~

-c-,TOf:,v

2-~

r IZ~

..

17 ~MjyQ.- :[)t v~>-14cccJ-'i -~t--,- --

.-

_...

:~_(k,0lo fJwbvh de

....:-----H

~-ov

&

L'-1'~

Q- -$) t

~,--'
_..

r~ ~IZ/

ck'0

".!

r/

+Jc

-+--,

s: 0rI-~

~-?fl"1-r
~

---i-

.. ~/1pO~t-JQ

-t-

(Q

SO(;t1--YY

+- ~(~(TZ

&1

.- -

..

..

-------------

- - . ----. r;-i-0--

'b-~-~7i~~.

k---~

~(2(

So

~
d-t

p"i{-~~.R.-f

(JX'o{-lt-~TO ~~~

e-

.. ;J~>~

clc(-~~
~
R06-~7ej 0.

:So--do.-.~o~~

v-

/'7'9V-'; f"' ge?~~m')

CVv1 ~

R~I4-J~ -cy-o-vJ

!Z.-V)

Wv

c-r p?--y2- /1ra-o/'V


Q,CA4-~~vO-Ccyt GVl"S CF.uLc.5 0J;;;c
fZGBa-1I.a h-vtJ!5Yl-(5k -y-tj,C-frS ~ol~<" J0 (97fi-~

r=>

. -- J&06

'f'rQft.~TIL.b.

.pp~).vt-fJP1.~.- ...,(;;-,A.-e~J-vk-e-v--0

c~cf0

&rn{Pb~

k ~I

-----..------i::1

CvtfWl~J~--b-~~~-i-Q-~_#l9Vl-?~Tf'9v(,f4)

t..rs~Wv-

c-~o C-u

~I

-.-

.l; ( d-t i-~''Vl.-3-

CtT2~

~r-~--..
-...
--------

~-(1o-4O'J4--.-

h GZ~t5{~

d.c

ALCYy)-C-9.-

- -- _.. -._-----

~ -~-~.

-.-'11"V'J'<WIrC"~~''lA!:JJ(.

~~v-Y k

- -.-

-_...- -

Se $-l ~

~-r&v

-<--

M4#",,~~i' uf
,-

k~.,ac~r?&

ir .~){~y

;: Ii ;

Jc.fv7

~'dbry-~/YVt{lYtlo

-L- ~-(Tv--- k ~~
I?~TeJ

s~s7e111'L?hJG

M (JcY2-0.J~ b9---~r:yJ-J7M

L0

Mecga

de -,

~!/~--:; fo-t TZGccLt.-vI,

T&SIi-'
-

,1rrJ

-l

T".
I

I
i

~fcite

r?i/cv b.
~~'-f(IJe-j

r
_L

bVJr;~s-p> ~

'0-V-S~] ~

1/0fc-rrl1C>~

//wo./1 ~o G( {k)'ll-1C7>
~lob~1 k! $0%
cc
Se

Jl

c'3

-s cI
c(

ftc<j;-rM

~y

Id

,H(5

?o/26/)vWJT7

le 01-01-: '?Te 7

rtJoJ key

Qv,() ~~

~erJ

Y~<1/{YJo_y.f;:)

d(; _CCM.(~

1)

J4

JffYVl/~

rYr7f-~-n
j}Yo

fAr-'1..

'i:, /.1'-~!L

y&C-n?:c

6'y7vt64

b- &-~t;;~t'J~~-y1

.le;, )('(~o

~jCW7- To..rr&'t 7Z 7

kc..(

f(~'yY.J-o

fo-rlPc-( r<:Ttv~

("t4f).-Z-&5;;;:'fJ/<4-y0 -7

!L!r

dA-

j ('
/tY?1~:rN,

5v/?t--.rVJ5

le?? ?:J S/(-vY7


1

[9. (""'ley-7/!

gt-5'7(~':;)r

f?Y(

C~S yvUt7Z~ & &j7f,.,-'jC~ /' a-JY<7.-0


YJCk:v71-k
~kO
L( IL~OVGo/ Z/200C-Lc4

(b47;;c

C01117Z'

de (~-C-O/J<71.!-rr;y--Q. d-rt ":L/oyc/'

e L.115) f{.(!!24~OVCV1 p6geV


y?--()~

I~4f$r'1 ~,JQ.. o

~;Jt~v-;Vj ~I'

fh~v'>

G-);;;t ~ y 6{)-~; :.vf7 o s t';;3-'W7""(;;:3

d4

cUl

pvorc-U2?-Bv>7L~ -Td-k-~~-!-id( !q /!lcroC..rC4C


f/9v/~D
y /-0 (/k'CVt'5TD flJA.-0 ~
~.OVlCJ..9-CXdV(
jp cf\ (~u e e/
~0Tid{o. f; r;{~v ~ G .{fw-o'-" ~o ~ fpy-I; cc pcu:;c-C:; ~ 0 c+7? /

.~ ~ ~

~.

-/8 ckHN'b0

e-CCd-/)-

J,.I~s=
Uvt Q..

lo(

'y

C';;'-'J

0~

~-t-n~

--~-05-/;;~
~o

y~

~--r-06'rF~ - 4--tk!; 1dV?-~ 1'7~f~>r


--~~-l-~~oevfr;; -~ I?7?GV>-c;~

g3 -r;c~/D

V-eJ~"~0j!&d

--bnV:?O--lti.,-L~-~-~
\
e /J .-O
)
r .
':J,_y" ex- /'..<lCeY-~/ 60
.sJ..?

-----:;;;L-c-rc
/

'ir ...
/YQl..Q~-b-pQ-vr::c;,./ - j~y-iJv1C ~

~-

r:

I
t 'Z T(C~

'(---:

- d....(:;
/' 2:~~,

-/

_y_LQ.. ~'v],
(l~l{--~'-?J~jf5}!t:--d~I-Cw.t-t--C;;:-f~~---Le,72~~-,=l~/?,~~5~~
CC'l-2CJ.f'-r -1--

':5 c:)-(

-(q-----c:;~--~JJ)

> -- Jq:- Z-ol-t,--t,-)-r- ~~~L~~


't,-I-~--C-l9-0- T-~l~
441 6$ taLeh r ~h-'r~ ~-C-~Ec:L--TJr;~ ~Oyf ~Vce&{ P0-0&- ~ s~
yyo I!
-J----r-W:)-p-~7-(-Q--~c!.~
--;----- - :--~
-~ (
~-11 Gt~f1k-41t-a-t--o- --'?--[tJ =ctD-rl:CL)a -~
({.( ~l~n--:
r;:!(~Y se /;~
c{fr71-tJo
/; ~~;-g-~----~! -~~8-{w{k TQ,lfcv,k fY67~~~~~
)/ (11~1r~,:?
-/--Jf~77?et;-~~(-/&--fL)re-fv&>7L-fl(y0T69.i-LJ
~ A(6/ L

f~

-eee-

~y

.fy{r'U-..rf",-l~
eL

~a(jf;j-LYd.,o--~~

--{.Pf;,/.4-~?-J/-)~--5"4~

12. -f"FO-PU-e1-h

- ~~)A:

v-<).dv/, 'L7~~~~~

tfr;,b<~-~~

(/J'J

cc(-Gr;

/.I9'dd-tJ-

-Je0~Y'Yulr:y- ~lO

-&~~7Q:l~--

-- ice) >/;;itr(i-;;- u,Je}-c-vrr7fV0 - P~-t,

-!~- S~~,0

,-~k-- -Ju~o~r-~
.J.r-w-t-s-f-];.~--Jr--Ii

f~n7(,ro- --2] t;]-tJ2~

~(:!;"72~-7
la-- ~C/~S~

~rA)7
~~(1

1'(.

cJ'L

ck- RC;frr-oc:LcJyr2/~~C0

"f? -l

d( r~.ifE-v -~~-~jt75~iO--~1~-'S~I.H~7&-;

f1esy~

<f''?yJ

el (/+

!~froTft~-

~?~cr7

,.(dbmvo~-1<0> ?o-.A;O-Z~e;;j~r Twf~ ~


-- ----- -

ck Qoa--Jv y "f'r4!!~
-- NtkyJ--c-l--4f-~ '8l o J7 co--~r;-bt~-vck-/-Jt-~O::
(;-~
f(Jyvvy2,e. /"~4d"~0-7 7-U~ >S-~/2Je c; (' -3/(ile- s-J.;e."CoCc)/? \.-1 /$~~ff?
.J'D ye-ifO-_ rQw-~-M-J-+L5J;:&-~---~6J- ryly 2. d' h--t.J h~e.
6l1'

;r?-D::1- [-:c-u - ~~~ Citt ~ u ~do ~c~


'6~w j O- ~
f'- J Ct rw7ef.J4i'ii-/((;y. 1<1c>tJ)(jcs ( ""f
- -."2&Y-O~V0v7
~~-D.-'flvr;:sel'f-;cfa-~~sCL~o
~~-m ']

......

(Q,-

4cf~~/.~r

_..J.'!.~fil91't!d
c)

flaA/2fPvr1-(-~

(--o

A.?J?f'-r?/tl

~f;:-~1 ~7"L/'yd.-cl~--s~-~~~Q/)
rf

tJ-L')-I--~. ~-~~I'2J-Qc,~-~-

t!y?T2-

-g~)-,t;:p-v9dcL

esIC

~ :;;.(~r->~~'5 s: ~,-YclC)

=~~/-~

Lt!-y1D'oThv! (c--/1o cfe (t- ~f'("f.le ~(~ O-d:.-:>/\


L ~-:-f)ceJ::;'r":" CG-~'/- -rv1~ 7~c<Y1/l ({(v{?0 >:

"co

~W''

-~?;t')'7i:4 52.

-de

~ce)v_

:s,~(tfl;1f-,-'
P~Of(1 c>7B~--

j~
Q.

cCryd.-~je. --se--SJ4'7)~J -e G/ ~~---@j-"" 2o-l~~


rlCD ~ ~ r; P /::&1 cL!/Q.ilcv - c/S-fO\.( ck
[{v-cf o ~~.Jf;.~-~
~~
-i ()r''F-~,-e;._ .(L y 'u2tr;;r~t
(vt'7b de S tC-J . '---~----2-

&g.r~~

de! 'Jvr.i,-rfr-

D.,1ilr1,..~&1 jr

c-(~- JLnfJ.c/I~/-b~9q-fcrr-c

(/Wa-r~L&~-

,~

-Gt

g~///

Ctl4

~"

-{ q

-" d

I~,

\\

~)

~~
~_

cLc

~'S{b~~

--t? lAJ'r~

-C,7 --

t--/-r[wOvYo
-1

~?l:-..

--0 vrP

9vitc {~

~~t

f)y.T;-4f)Q/2{~k(
(j -

de I Yj

-I -

t--11r;d~M/lrC;W1/u

-~

; (1{Y}(0 . f'F}2

~-Q.-

",,7;:,,,
c;(

~;;7~'u

y ff--r-yYJcs,u" ~-

CCO\/f

cLe

--

---

---

---- --- -

b!v~Q.rG~u?$(de~Qj~-f-~~x-~~().

C~O

VcJwd, /cD

rP\-&Y~

-~~y-t.Zi-:J--~~-I--~~~~--~'-<F--~-~/~o-,
(
~
c. "W1'n ~

~-l~ Ji;p~L: {L.

~-~GtA~~

o1C<~~~

'{.~fG~G{-e-:l'

y/o--:5LJ3c'+(-f>u-~-k~_c(~

v1 ~~

C::-G--C ~

....,.....

-'3.l.~L~

~
~

&r c~~

~ f&-G

6.-v({( -:

c/--

~ 0V'1Ciy0_ .....4)9'Y\1. 't-( G.0.oL )M~~E-~.s,- .lE' r-<"~ r=


2&tf ~
~ J/
f Ch--0 CtfFa-v1 07----c.{... fQJ[~ cl.~d
2CL e~ o (

3-~_.
5..
-r :;1.. .

!e. LQ//(f....-Q/ lt .c1L/-Cr ~ ~ ~pti r.G:td~


N~d u-cx--Q/0 ).~
(-o~(,r-J FCP~P ~
.

tI-

(.f~

rC;f~ f(Yyc.-clr;, \rw7tc-,pQNjr]~J( JQ-/(v c;5T"'?

;S {~

c&-0

'GcTod',1.>;

':(:'- --

Cc{/1

--

fl'

Sr(

~ 71-v'/w;r:

~}e

e 0-'t

Jp. Y-Q/)r

I~v

(\L

dv-Q/

'i~~

~(QV)

la\.-{

de

2c<.c~rLo

C-t ~

le;<:
J{,k't~H'{ k (1(..

~-J

~[)'y

'7 'C

(:)f;1'v'-l

c::~

- ~"'0
f{ ~

Lh"l

9.-

fQ.

&e Q-

e.fv-<Z0 Cur,,- iz., e,


61ft ~G>r ~f f'='y-<-L~

(p'y--~(~~

de

'~

U/V~

cnIlr7l'D

~I)-,"

P?y"

&'& ,-S0--bE-Y'

!l/o M

-fe

'f~/

c'/Q/Ic 50 5J--K :sr'0-:-r~\/'


Co-v1 c.c S tc-rv)--~ CJ.,-( Icv-e.fc~(X'y t~ ;;;;; J:;a (Ir( r (,Y- J'
t Y-71 O-':r'e:- Ph1'2. 2cli LeY Qeifw-Jo ~~ 'To-! jr:;

'7>tC
/'

le

la

e p ~ cJ..o- fovwc

/J

bd~C-vGC{~

J)jJ

(/f$P~'\""SD?J'e(J;,

S. v.

v1 ~N1 e: ~~

{JSV-JfV

? 'L.

!~-<?1-1J:S:-J

J) .

:l--b'

fhf~0-1

fZ~~(;-?

: { <t:a-'~ e-

'~v.-q
I

~J

'f/?-PVla--j

Vj~c -~

r~G

7ir (./ Talle v 77:-"

4-".{f5>o ~ lb
~(~asJ#..c ~ r ~--o
J[Ojo /6 f'y&~cvt-(70
~CJ/.~1-'jo S?- /LV

fty~ ~bn

~h-1/jQ,

M4Y~
f/q;oo a r8 z,
t

e.-p~ l'- cb:-1~ 'f-~~1dC?w V:S&~V'J


~ij-&o-.1c&( q~(YYj._.I~j,JJ~ j~f~'(-l--&'

de; ~e.,8QM

C<NZTb,0-

CV1

(i14du(~kfGoc~~?)'~r;;~

<'

Q-yc<t-.O

---),1__--

Q.-1~-

Jt~~

&

-'-~~m

__

-3/ o~_9J~3
__.. _ _

...

-3 '-"(o

-- --

( ..0 L(~_

#z<C::

- --_"2'/.?

..

----------

- ........--

'l/;if/Pbo;J/

._.

----.----------------.-----9-~
.
--~~!lu)ctn.._. -----

..

..

~-

.... :5r0Z'

.. ...

..

9?JQ f@/de ...~:-_

66

__'I~/i2l,

..-- ----

--7

--,"
I

~_Jf\co_
cl-CJ-L
.---------------------------"6/ (')./--a ,v 5~?-.

~/~~~~---------

-<

--'t"

t,
L

._+

t
,

---:
!
--1-

-r
!

--+---

~:

.,

--,

,)~~P~

--------~fu~-~~
6'1
tr9th.'f

--

!'

----y--

------

~0

f?

oJ!-

~r~
re,

;;;]3,J'JJ

QvZl
\"
Cl1J -

HAQINO

A-I;;andrv

-1-

---"
.1

Z~F/z-~

-5 -

rt :

r'):; D -

------y

(<.::' '2..(':;;:

:>~);),.,..1,."';'.-,

(v: u.L. ~

\:>.~..:

f;Q

\ ..

".".'u.'"

c: :.:
.........,

_.
,

d .

_.._

,~"._

'

\.~.:I.I
..I.j::,~ !;~.\.;~::-:-::-:-: :} ..\.S.>~.:.~.

r,:''':c L'\~l.~?.tg,~:'-.U~~J.",
k;~Eil;~u.~
1:,:;:rtura

(L ..:,;::('.",)-:!0

.U;H\,~,"
..)~ V~}qJ~~ "

' _..,.. ,_,.,,~


'.!f'.' .'I'.~.~,,&,,,~,,~~<:;:'
..,.~.."

~.Y:::o..

q~:';:'Xl'':'>~~.';;.",.." ...

",<,"'"

UT\2 mi ~~;:n:);::)t:::r;Di; quedando

..,..~ ,

....
,.., ,..~

~,);::<;{~i;elr,ks}!J{dobls} e$tamp~m::j 00 cada

:?

rGf.1:5t;'2': can el N ..J..~!.~.:'.:.::


..~~~:;:i
..

en

/\[7

DE

fJ

lialF.:(ZOf)~ j) E

t EAll o Di

rt

Ifo/

[Oh1;

f n e/

Sir!f

l+bt/I/)'l, (.

(;-1-

nUi

t.2 DV) l f
tJ-I(2, f/J-rQ?11fQk
Su t;gyx(ldO: Lit

'- Tt /

J9lL:IY/~,-J,

(!

A(

siiJf71-h)c'

por

{2\~Jo

t.~

J11{,hu 7;

51/1

i 1iu

)?~ItO

))

~.r(

~L(

VI ~

e:

cl: 3 e /1

-A~r(!)

(16 ..,/

<)

'

_dd udDJm;/
oLe Sp
el U E OlYJJ te JJ Uitl 5f ri1/e
fnrC;Yll.a J,&uJ_ '101>:0 (M
_f()'/)'2

JQ

D/j

Cyn)

/1<;,'Y)-v0

e:

e} ~(e ~/

elfnL:&Ln

Yw~l

,H)JJ~ .tQ'11?P~~~~tl0)
cArA.
t ~rTu ntLt; {JJ / Vi" e J01~fl(

ti:-:

HuvrLoJ~)")

i}(JlrI&a-:;

96 tLtLJjf,./}OM

prxde+

p72 f _S~tJ

lrtl1U J?1iZ-;t;

clt

p(l:}!~{~J~(.

6{d~(
5.f

nUtn

OL0ce1'i~ S

J t7)

ri()~1 , "

Co~reo

d:?

yt(;()

+il01?~/>Lo

l~~

R.IQOJZD.

,(

lSil llI 0~

CQt?_~~JllC'J '1

(flrt/Jc . re-flLl'-.J~cyJ&;':1 .~c{;;;.eL.

Somdul

Uit'YllJi
'{))no{/I

Lc&t- kl J .eL_ 0fJ(lL~

S'e'Y)~~.

; tf[}1:.f2-(CtA--/3crfC

- COJrJdl-:_G~

f1vl ~I

L
)-iy) or; 1 . ~&Jn2
~[!Ol

ni

OOI?5JL-l

5)~Jo.f----('_~!:LIe Jvi LOdLYJ2 -.--1.-~C~!:!l{0'-"/?9

0)171)

rrJ{tf{:'

~'I'~n(LD

r=

Ji mi

J?!\.i.L
Po

rf.,A

{L-I)

f __
PyoVYJe-;().

{ti I

n~
Ccr pt,uh/J7i' s.
fj;i'O, nl~n), Ji/YO
jjS/t div

la"

fJ

(Ir t \">~ 1( S-L/CJ--l'

(ht

~o

(.f)~

tc/

u1

Lt? ~ .
u; uc. j (en la
f)

()yrJ-t~!
j:}YPYlfLo
Holit12. J'._frt\1r:1c'Y'rn _ 7 _i2ItebtJWI
_
r,
(Sr rf?m o nY0nlo }4)L;0 CL?"" SlYut-~ _ola/)J([J'-~tkl, tt'wCJ1L/~/\

~ej?; 0)7

Jl.1tiJJ'

~!

rZtj{) ) t,f0 (tI'


D}(j;i~_

UC))1f/tJd1D

rl/f

lJ U /2; SI forje:

(el

.12E.. HEJ~rL-tJ-

_._._ -

VILla 11c}vca e/ti

1 ,{
( I?;

(;~Ll Ui(7ni/)

r;~

pY9(

el

ch

Rt]Q}J;f
clel orn '}

c~e

1 o a11

o'::Ii.-i-~ CFt

12; EG O

1Jiz

1'4!ir

Ti ea --'1- _ f-J!-0f-uffjj{

Ot./}GAJOS

SCyi~l.iJ /4.1(<::/

1(1).0'-' ~,"UVl

{~1].1It( 101

(}{)J7S[/VJ).LltilLuJ

COh,?--~W

"

i.lJ I 7 J (1 t:o) 1, I 10 2( J A F 'tlJ ,'9'( /)(/1 /.11') ; oo


()O)
S cl".-( 1n () twJJ 01 pa'f7i.eJ m~~r.m{'",:L..,__t.: bn S;...j,/i'V' Uj
,t( ) .t lJD ha j iD (2}/1 1
fJU I{/}/l-t;yl/JL 1e t{ le Y1-44_ ;:;
t ( d,i~~ I ?clLl' }}7 ?;,-lZ () cf ti P J'- e S{'1-I.JL. Q.~~.,- /.~/LJ e cclbc {{
br cC0 )11'".), lo}?

O,

C'

-s

(5)

O.

~.

Jhll>~::ctLtv\ ~ ,o":7 l,lfl} R'~)1;,Ymo~r:.~


!JbboJ Ju OIt, 2;
el
t,J,b,I, ,J..Q,I~,(tI POifC&'. jU+""1 d..yi1.;j'a.{ ,~ 'B n'~rliJ

.1

:r-

L Li

'O' I t~:'l) ev? i;--(

17': 1l L,irr
)JL I?, I

tt1

.--.--..

0-,"

_"

Qj'

t, lo
P{i--rCCa.tLL
(!)JrvnjZLL-t"<J,
(J/Jtu L
f5 ti Icodl~'1 te ,ICl!
o (clfb -o
(,l. 1n e e m, t;,...:!-' f~jtJv,,~t <k. V, l/ S Lcni2

1'v1'J,'l/n~.

LlLtllL-{!,

t; ,;,

pYL,' 5t
1

C)

j'

~(CV(2JU-LL)'-

I t I l -1
o

t.1 (

~.

rJ1 (/J')
o

L: D n

teZJ1'1

:;

P 1urrtpl{; 13c1Yl M
1

c.c_o \

)1:JinO'1
I3cLJ2;
'\
[ f~ C~/,I' uJ (le
J' L/L,}'V/ '":
U '.()

)j

~
~

f! U).

L_oJ'yvE~_(~_.fJ/U

J~))J'LlJI>VIl) J?
)_1.2..rJY1 o.
F !.21 tcrl.c. y 17.1I!:1/1.71

Jej'LLt

.. -{Jft'Y".G--

O~_I3L/_a(:p.r L .s ~CJY(l;Y~'fc;.CD"'(t~,.'\,.(~W\l.'t.'-

__ .'-(

le. __aduall~!c;L~(!)~

' ~I' e &f

~,~~ el., ~<fl,


./0; / _ nL(:flJ}i1h~:o._

4~ l

cir.lc

F{?-f+;{/ij2~frY~

e!)

le' e

Si d~/Jftl.)

A:

' l~

n I (S z
d\J ~:'j)ty~

cCl

iJl.h]'t}Jc.c~.~);

.I. _1 !'vI;!.H11:; r/fn!l~~._'1-. 6JlfIJ ()L{J .(lCt..r." Lcuy G


" ct1-<J3i f,i!~t
~i{'BL '1
COiYl'cG2 ih. ...011<' )y_ G" TI c;; ll01.'Jo .
()~f'QO/.l.:-L!'J1.2.--.- Cg~?J(/)'U:Uf1te(~_.el
d!LL_)L1(~'n>o ..(. _al {J)~~1:ta,')(te p
Y l f~
.. f_y/._.fj
.CfiJ..
llr ILt; __:j-Lry)' _~L[;i__)J."'-~. J1,\y){~{yt; (~(J ec n-~'\ t("' \f'C('
.. rJtJ __';.__ Ej.h~_1J: ll~vl~Q ._11 c~CUta_)__C1t.V!t)?~ (-h~v)'u~~Oj11{U{j'ft 7
__-Jj2i3. ..-{~ ..Jl.L~f

r.

J'IL

i'/~L11)/Lj)_.

Q._~_._

..1

..

Tflii1'ltJrUL, fJ {J ,-tc..JJ;~;f'ko/Ljl~!iyc..-,-"..--- ....- --"'-.'-.--- - -....- .. .: .._

.~ _li. L__n.t~~QO~L[D
__ (!L.__
I(D.:~fnlL )/"LYJ .--1~~Lc
_.I [~:.1-1f2f-t(taOIJ

~( rtuec')

J,fa't'YJ[,.L-rd~r!? "CluJ L~A1!lCJ/Y ?-d-v>k d /'5 e l{


_aJ~~~_Lc~t1-p)"C)iw.tl_/j-;LD_ _ -(JD Jtc]iQYJ?1q~t~f
_L;__ ._e81'._. '1 (;}
1f ~c4
t
_(2hJ!<l_:_~t-.llii::UVi(/~ilJ~~'~/)
_ t/_(t;f?/l._P(k}'C_ ._[&L Sf1/7fktL2yl' _._J2 _pr" (:PUl) 'd

... ~ J0oJa.,,; ~ {JyJ

C(-;)y~'1

.'._JJetu_aL.JL ._.'.
.__Ji...YI

._...- .--_.------- ..- ....-.--...

._CUl1J_pJ01'lV0'Gu_ ~ __LfL... _a.{'-?f~~O


__ P~I ef P.l7 )?1~/}. .Tallel

hZ?

itZ;~iIJf1~l;~~~~~J,:~~::~~~~
&;,L,b1;Je.tDo~~~-L(iL.~ JJf.~/C7-!l'!2.5)tf0 ..~:"-v1..1 JJ""f'vv/ 1 'i{

~ ..

~m~~_~~
e l ')/)t j t

fM ~~

~~~~~~~~~

..--f~if}LV2

Ti:.la

p cvC:

'2...._ltS Yl'1dLo:)1

. p/J1o __

&(

(2") ~

~~.~ ... a~_f.cU)_ dJi- nluoL r: _IJ> .Sntcmli.i&<xLl'}'[)_Jcl P n 11c6


~. .,J1{)'ri TLl".~J,nTu. L![ 1J1i"1'{;D oJ Uk1~l&)dfI~ pY'V,'f G D,
,

__

__

7),.

~i:. - -.-P!f~-d~{A-.2].2../J LL& __.L2_-:

_~Y1-#eu~_C.f--

r;'"

'-

JI ._

tu

ti . .. fiJl1.2r--lk.--::G
.'

c& cC

J)_.

C>

_f2-(~tL0'2f{;t/l/L'~

_/~

~L{d/J.;)_._bo'rv}_LLLff1.J.-o ! _S 71~:~~~r~~L
.J1CU~.1k-:[_~-.
-f2~LtL~-12 O
'~J_' ._2.QJ.tld62!)nq;Y>.--.cft(- ..'Tfl{((~l.-(s'fOt.? fd{ o. {LiC
-,tP rg~{l~-'LeJ_Q1ktJn;sH,CQ .r]~-J.;l-.A'f.D. yJ")(Vh ~O {Jet :"" m -<! .
U2Ylj {l1'ltfL~~,'1lid f11.e ~ '2 o;f?S,.~Ja, kJ ';:-1 Q Li2" ct I (1.d S

, ; ~J _.,_ ..

~ .

e,

;~~J-Y--_.fLltYl[;
.. f'~.L1_._J[~L-fj-!~\-.~~c.t}J.
o i )\-t\' (~,n1~,uL:L{"
,.2L .f/}lfl f'Dtl,Jd;G.?ll 'it'v 5<-<(4,~SJ --'1,,"~ p [(eJ tw: (L ~iiI ,el,
"o'.'

-,,7
~
d_e1_c f JI!lLL-.CUJCL
1.

tiJ

.,. _ SE13.u NQ-~('". il A

o (f {(',{lo

..----.

. ... _.----"

.tc-1,~.J?tvrf e1!j2 ..b1.


1

'-{

(DY/yueha.1IA

t.D~

~)

_.._----

. JJ.L'clUtl
tl'tleIfUflv

r ,fe ~~'
-

rn)l~
t'.::;l'l.)-t"M

<l

it (;-'Ca

de( 1Jl~:.i-;

c~ -Ca/10j1

p/c:/)/J(c-ttmkJl[v

(lt()n1CY7 td

ctt

S:i)

C)IP(/Y~(1~/;

r-/

O)

Jo.-

scshtP) J{

1'2 P7Df

f-<.!j

0Yji0'-';:

7&{(on )

p/a-YI (le

COL---

f r:Jf~/i;-

.E-,..7'Jr:fub ~ e /re~( ti J/ " f e u IL S-?tJ hYv0n JJ'pnftvtU @11l:


f cF2c'g /llJ ': ~ LUj
cJvtTt3tf,l&Y
O;Jtl/)/l Jl., (iC~(~
o. S~1-N')' e qp~t~/
rncnilc0'1~YY;"11;;t5 d, 5-1-( _ ftJtt:1f7 2 _~ n'..~:Jo 1
),'1dJ.J 1h'[O/Jt} ilhiMO<p'VYC;().:Y10
j-UftPYCVl int4ioW',G el 0f{},~fi ,&

rr=r:':

t-I

t~
l
I

r-'

-r---

{){u;UiuerrtCj

mi)

OlA

(>,-

Lo

e>

'_

rCVifI>P{0-ttz;;

dci TaW--Y/

c({ cl nJ~ _Id _ {ibh~

_
,,(G.P,Or:pb-,d N, c'fC0 de

<r-:":

de la-i. rtlJQ) d< (0OYJrt)'Ut;O)1


Ta ah dt CtVvt tCatV>
a J're.J 4. ,G J 7) D S~5C1'":1~0-);
b> tVI;t no{vn lb fu-r, clwv~ L ['IJW,f'f'Cdl
Izo- ~f a. .,j,

ol.'rp'ij')//?) /{cLacj

-'~ .

t,'YJst,{J~

~'V}

~iL!jrr;

Q u ()/T o

Ltrntl ruo Y

~._

__

E_V) e( _ L4:L o _ de, l {i>? {(re(VLCoJ~j) ~/'Irc cfc 5 ,P&/C


,) JaLkdcuJ~J~
fJ~L{a01f.f). }Ylay)p.J:C-zt1:~:'-. Sl~ _L"J0r~

0-

p oY

l~ jtfo

'

l e-. j-t;;
e elAa. T tJ

Gi fJh
~

/)l,FJf~lr;fi}

a. ~; eS o'

~J0h17J20

ID, , j(

tC/nJ)t1/i, e,f

,CDrhO

00U

t~ ((l/ell'

(+nt~')/),&t!) CM

h1~PY4m1~ZQ, _1

t~

COl1 o

tcr\lJ12h1ID

)/1(;.0]

~ ~() ()C;;Y) PC-vfCi

11uJ-rca;{u'>

n I [J

);(cmit/) ,l-.

1_cJ

CnJ{tMCo

e _C/JI)

~7

JY; ,f

Pa

trv,/f}?), o

P C'l)

~/ft/j)12

U~/IjroF{L-C ~Li~~~/)

r=

__

.~

t-,-

la \ q YZb"-) d{ nt (.J o p 0 q/)


i )1 }'
I ) r{\, --l" el)?[vv\-~du (etLtl erlthv) e. O{{~cto reO"Y) /2- L[)J'1P'ct
J fta r ''1 d, fhp"yyfo:" IR sf"tf' DY> y m{VyJW Y'"1) Cel'! Fumbj

C~'1' l/ti/) "

p )Vp1

;~

com o PYU

S &'>l. T 0,,/

-0'

eA JC, ~l:,

7{{

) )y0

l 2

~: h

u,J

L ~

U)~( a 00' () )

~J~'CClf~rd

'j

(-fL: l!2,lltZ-i~h'Tr)

81\1W

rE.{t,yj-h-2 p{/r~(i) ek(7t~L&~

Lo!

nt).)1"'!tI'fl1't/~/l,G1

ti

t~

'(

ei)lF.

d{ v-a~-C Ir

51, ft'Y /Y) llYCj

YOJi2. ",

{)/7tvvv( t!j

{'{re,?

ht~Ja,,~f(0FfYLfe

~t(t'r/J1 ~
l'l
a,

(t-Dn!{/)/lV-t(~/~: d

5--(

P rvp~;,p

u-, ':

t2

s.

{;v

(J'}<.i2n"J

tJh

??t/) I

naLz({/)/

t)

~OV7 Q('

p~

CadlC[

a. 7 d!.d dl-
D

.6YJfzid;0)

rD-'

. ti; ,<r,'o
":0'4I~, 1 ni re C/) hu IU"'iC

f' 17

LO

[o

Jf ~

r~L(

s:.::;bre
c.:
:; (t iJI (
YnDctt'_LQ,dOYiL1 PYC1' /2 , U 21') ~('f.l~c.{ dLl Jn91l.C[;
te
6L/1
)/L
h ?i.-fe-, LDn OCQI( '1 ~ahui 6" 1J7 Ll Sra Y1 CiJ (l{ L en -h'l ~ lP1 el,
brf':"fem m(,J~
[Je I /:;UO ~S DI!~)t'ttLd cL~ tU) d{{'C+~ULn cll COJ1J,'; c: ~
Rx"..J;; c4 Vi ll>
lari2 pita
'r .tIruen'U) <;1 C':",rr:fLn-?W

S _f: P T (lv{

oe

_~

L,(')

(R

L.(lt'y ct.J

l'

(>~

R:rn0~
rr

(1)

o,

~~'_:__,/-~L_dl2_LU21V5_p-1ijYW1[Lj.&--aia~yt--C-L-pO-rt;
o,'

_4!lQY--C.~_Ll/Vl,

'0_

_d~o..1C'~

/J_~C_/b.~1'('2_ {Q

niLO(X.Lti!Q_&.!J_CfU.1LfS}--JL1lt--eL--~k(1 .?y _cRe1__f2 D

a.o_C ()/~1c.:L,-

l.

h~)ifi_qJ'.JcAt

(atl

f j a_'1

J'AYJJf"I'J..cLh1(J=rmvrf

7L,{!jw1dMit

-,--t2j----nt~J!:f-'5--p-D)- - A-fr(()'JiG1____
frL__tJ(J{.ifn J"r'tocfo " JYL<.})_p_t/Wit 0----1-UL--;;;~till - r0J 'O

__

U(t')',({)[Uu',UeS;

'1';"1 (4\,

tc-.(m!

AYe:.cJ)

tul

-----

l+e: t~1 eS

pti,4.

oo-

~E~
((U)_

P. o _ti p _ cl..cl.. __I11dlb,}XL __cele ,,-'7 _cE0~0 1


tJck2-IJ:D--f-WJb;/;;L;f21 ~ a(cL,._ilD+-~cf:d

_ _ o_SJ..l..)!JLi_Q __o_~lfl:0YCJ:'7o

t2o

->:

------,

_____
~--~~~~/~~o-~~fu~,/

)"j__~
----,

- --

- -

--

"---

-- - --------

._- -1-------------

--

_._-~-

-f
!

-----

.--"--

----- --- - -

- ---------

_.__ .~_.-

__-T\-t~l~-o~~(I~-1~'//----~--:--~0<9'C\"

_______
\hYjj~--'-,-.2L~o---OL
-Ac8ft~~!i1:hc~JrL-;~~{7=/.//I;?

~~O~-\----\'

,--o~-

---;~-,L

--- -~--------------

.--

...-;-')

--

--

-..

-/-

~.-

(-

----_._---------

--

'V2(CV,c
0_ "-~__:5_~-'t-:'

_o '

/.?7" L

/.

---

--p---.=~ ----, -

1:' );')./'/
__ '_ {/ Q L 6'/----i,
n

!:q. / -- - ------ -

------------------ -- --

--

q'

..;Ll .I..",:,,~:(o''''''''

'L

,:

.;

_. ~ 11

ti /~

{<2k;>

d.

;3 (027760
1..---

.-

u s

b?///o?C O;J~Yr:?2''-- .

~/()

20/ y-LO

j'

. II S' ua'i"

iD O~'/)o..:3'/

L-~ ~V~
:

.{-.__
__
13
-r--

t---i-

-:-.
,
I

'.

- .' . / I
_~.T;_!c.g 7:.lcYid.JfC.Oc-/1.r>_L
/ D o 6 ~_o.~b_

U~s.:t.;JJ.L-Y)\ .U ll(. 1).!1 .


J

'--

QYi~e.

(([

-\-{J

--~Q"\-\
H
r:
1;>1'2 I j\ (

.,.~

,J!),

P l. i O

05. , :) QO / )-' (./


tiJ iJ/j /2 ; '/J

h /1<7 (i)

t.
rf

c.

/I~

/1

(Q./ /:

,l~0~

cc.

-----------------0-::--,1/-,
7f~7--:(-:---r-:-----:.f:-o-v-O:{0

:) L -;,- 00 It
~-L;-~npJ7~-:;;;;l~u-

+------------------------------------------~---_.

- -

, 1~
------t

-L~F-"':J O(lriPA/
-----------

-11

--~(}/

'\~'"

<>Jr

G'

~}\~

--pj

<:--

'S-::::~,~ - - ------

. ~f~9 ~1~:JoI0T~;G-1

--:/-~-G(~-----1 -

x: e <SO~--------------Z{

~:xrcI

-aIL

, 7-1 "7/-:()

~-c::I~

.-------

NOTARJO PF~Llcn
ABA.l.,<\CkY - P ERU

-----'---{~

._------------------

~~~,..~""'-------------=--:~~~
____

n--0f-'i>c~nJ

-----'iW Cv)

3=______._J(

--------

2~--')-:>~

I3ci--"---------~Ma;;f"-C

_ _

d;;,J

h ?J4>----- --------,-

--------~

(JufCi

~~;;.,%.4-Cb.,;4..

3 f O 2 1() 7' O
--f1?,p1/ta!

7 I ttJ :2p

~,---'o

??-------.----.--'.-/hV ....

.J

~~~

-~~
5' ~ '"

~16oo

C7ttL~------

---------------------------./Tl!1.!C2

-7~
--

---------------------------+l-~----------

~k_Lli_c?Jlc;) V!(}u-f)-

&'---

d-u~.:~_-r;~dC0---CCe-1~t

L0C2}.-~'--C.q~'

f';Q}_a~

-------------------

._-_._-----_._---

------.---

']_2~i/so-~Gl-----~

~.

--~_i__=~~:=:.

'---

<j_4____'~2LU.i~---

-~tk<-U-wca-tk,-------

rl---.----. 1.

-------------------------------------------

~~---~

~--~l
----.------.-------------------------------------------------~11'

1;.
--1-------------------._-------------------------_._-._....{---------------_._-----_._--

-..--.----__
o

._------------_._._-----------~_._._~ -- ---_.----_.- ----

---<1---'--------.---------.-.-.-----.---,.,-----.-.----------------------.---.-----.---

.--.-

--

-..----.

._-------

--+-----------------------------------_
1,

..
_----_.- _._.-

--t:.........!-----------------------------------.--.----------

...
---....
-..

---4'------------------------------------------------------

-----

Ii
--+1'---------------------------------------_-------------------l-,----------

1;

---------------.------------------.-----------

--t---.---------------------------

----..
----.-----

----

-------~------

--+----_ ..
_._--_._
..
--..
__._---_._~-----------------------

._.

__

--j--------_._-_._------------------------

--------

- -----

-----------_._---

-~-------------------------~d-~_=-~d
----.-------------.-------------/~

-L-:;;ir,::t:;--

H(

,1.

ABANCAY - PERU

-------

~~~//
.
~

3 'CC90

-t

--------

l' 1"" '::C---------

----,..':7"------------------------------------

!,

'.1

-------.:.-~

<

<,

---------r---"
/1

l'

rnC-er8;;;:

._-'".......---:

\L)
~<V'
;...::::p.&<;:::.:..~

're-

'

------

e:

---_._---------~

~~~~dcr2>-~~L-----'~~

.'---_--:;;>...,-

~~i

-r1----------~

--------c::::;-;:.,L~

.. -

-i

r"'--"-

-~4jj)~

"
,b.-

J 6 CJ

f)'/

4-;------

--~--,

--.---.------:::::j~F7~------------------'-----.,~

G "',-j
,
-~---------~~!~-~---------------.----~~~~~~~~------- .

.1-",'--'v-ID

r.t \ - .~ \

.------

__ .~t

cz

.~:(7

~rr:;.

3tCJtt6

1...9"'\'\-i\llW"-

-1/

__

.":

21-7

r .

--:-----H--r<r-----.--------"*'..,-..7.

~~

---

~----------------,-~Y-~~=-=--

----.

.'

--:..:.;
~

..
-----.-------,/7;-:..."

~ ( o 3--2.SLt.L.g.._-

----tltd-
~.--.-------.--8-/t?t/

bsLX6----n

------._~

_JI----f5'l)7fi,

----

----

-----

-----------------0-::--,1/-,
7f~7--:(-:---r-:-----:.f:-o-v-O:{0

:) L -;,- 00 It
~-L;-~npJ7~-:;;;;l~u-

+------------------------------------------~---_.

- -

, 1~
------t

-L~F-"':J O(lriPA/
-----------

-11

--~(}/

'\~'"

<>Jr

G'

~}\~

--pj

<:--

'S-::::~,~ - - ------

. ~f~9 ~1~:JoI0T~;G-1

--:/-~-G(~-----1 -

x: e <SO~--------------Z{

~:xrcI

-aIL

, 7-1 "7/-:()

~-c::I~

.-------

NOTARJO PF~Llcn
ABA.l.,<\CkY - P ERU

-----'---{~

._------------------

~~~,..~""'-------------=--:~~~
____

n--0f-'i>c~nJ

-----'iW Cv)

3=______._J(

--------

2~--')-:>~

I3ci--"---------~Ma;;f"-C

_ _

d;;,J

h ?J4>----- --------,-

--------~

(JufCi

~~;;.,%.4-Cb.,;4..

3 f O 2 1() 7' O
--f1?,p1/ta!

7 I ttJ :2p

~,---'o

??-------.----.--'.-/hV ....

.J

~~~

-~~
5' ~ '"

~16oo

C7ttL~------

---------------------------./Tl!1.!C2

-7~
--

---------------------------+l-~----------

~k_Lli_c?Jlc;) V!(}u-f)-

&'---

d-u~.:~_-r;~dC0---CCe-1~t

L0C2}.-~'--C.q~'

f';Q}_a~

-------------------

._-_._-----_._---

------.---

']_2~i/so-~Gl-----~

~.

--~_i__=~~:=:.

'---

<j_4____'~2LU.i~---

-~tk<-U-wca-tk,-------

rl---.----. 1.

-------------------------------------------

~~---~

~--~l
----.------.-------------------------------------------------~11'

1;.
--1-------------------._-------------------------_._-._....{---------------_._-----_._--

-..--.----__
o

._------------_._._-----------~_._._~ -- ---_.----_.- ----

---<1---'--------.---------.-.-.-----.---,.,-----.-.----------------------.---.-----.---

.--.-

--

-..----.

._-------

--+-----------------------------------_
1,

..
_----_.- _._.-

--t:.........!-----------------------------------.--.----------

...
---....
-..

---4'------------------------------------------------------

-----

Ii
--+1'---------------------------------------_-------------------l-,----------

1;

---------------.------------------.-----------

--t---.---------------------------

----..
----.-----

----

-------~------

--+----_ ..
_._--_._
..
--..
__._---_._~-----------------------

._.

__

--j--------_._-_._------------------------

--------

- -----

-----------_._---

-~-------------------------~d-~_=-~d
----.-------------.-------------/~

-L-:;;ir,::t:;--

H(

,1.

..
...

1 86

'

....

-)

-_.

__

."

_.

--~

L\~ ~:JS~

-:51006 c: 0.3

Z.-_

-:

?,1,t.~c.:---(fJ~?)

::;,

el

r-'(_~__

rJ-)~;t.
~lj)6A
31t>

u~

Lf/5:63

- - ..- _.

- -

3/rZ'l-MG
- ,~H~!"---- -. -

~-

;310)'1 1-- CL

_.

v_~-------

___________
3 LOOJ~2c_-

188

ritr: -.

--------- --. .~

-~-------_._yi!d.q;? __
_g: q_.

.-

~/~-=----------

ty~,

------ ----- 31

-_..--_...-----_._---~..:=-..-

.__

=-=---=_ --_~~1fi_-~----~:~-

----

--c--....- .._-_._----------

lJ__

___.

-- -------------

- ----- ---------

- ------------------

-- -------.

Q.Y __6-1_ C2K __


__
_.

3j])~olLc~

--- ----------- -

-=2J--'

-- ---

._n_

--~-\.-H-I---.-r--"--------------.----------,--

-2

--

Jj~,~,1

D-S-b-- __ ._...
__ _ ,,1

---,I
J

_.~ __ ._'
---j

_._J
<\J

0_

--

-:>

--~

~
-

~~~
_o.

__

__

._

___
______._
__

__

_.

__

o.

..

_.

__

. c~!!il~
feJ) -cJ.lM

r-~---~-~-:~:~~.~~~~:=-~~-~~-~-~
;~~~~i:=
C4StLc-r/o
-------- -_._- -----_._--

_---U-o.

.-

- -------

- ._-- --

---"'1
j

---------------------------_._.~---_
,----_._-_ .._---._--_.
_._-------------

,..----_.-

--------

---

---- - ._...- ----

_- _.~

..

...

_--_._---

----_

.. _--_.

-----

-----------_.--_
.._--_..- ---------_._---~---_
...
_--_._..-----

._----------------------------------------_._-----_.-

._-_.
__ ._. --_._-----

. - -

---

_...

-_._.

---

---

__

----,

I
I

-------- --

-_._--~

------ -------_.. ------j


I

- ----------'1I

._----------"",-.

-------------

-------------------------

-------- ---------~------ - ._~

------y

(<.::' '2..(':;;:

:>~);),.,..1,."';'.-,

(v: u.L. ~

\:>.~..:

f;Q

\ ..

".".'u.'"

c: :.:
.........,

_.
,

d .

_.._

,~"._

'

\.~.:I.I
..I.j::,~ !;~.\.;~::-:-::-:-: :} ..\.S.>~.:.~.

r,:''':c L'\~l.~?.tg,~:'-.U~~J.",
k;~Eil;~u.~
1:,:;:rtura

(L ..:,;::('.",)-:!0

.U;H\,~,"
..)~ V~}qJ~~ "

' _..,.. ,_,.,,~


'.!f'.' .'I'.~.~,,&,,,~,,~~<:;:'
..,.~.."

~.Y:::o..

q~:';:'Xl'':'>~~.';;.",.." ...

",<,"'"

UT\2 mi ~~;:n:);::)t:::r;Di; quedando

..,..~ ,

....
,.., ,..~

~,);::<;{~i;elr,ks}!J{dobls} e$tamp~m::j 00 cada

:?

rGf.1:5t;'2': can el N ..J..~!.~.:'.:.::


..~~~:;:i
..

en

/\[7

DE

fJ

lialF.:(ZOf)~ j) E

t EAll o Di

rt

Ifo/

[Oh1;

f n e/

Sir!f

l+bt/I/)'l, (.

(;-1-

nUi

t.2 DV) l f
tJ-I(2, f/J-rQ?11fQk
Su t;gyx(ldO: Lit

'- Tt /

J9lL:IY/~,-J,

(!

A(

siiJf71-h)c'

por

{2\~Jo

t.~

J11{,hu 7;

51/1

i 1iu

)?~ItO

))

~.r(

~L(

VI ~

e:

cl: 3 e /1

-A~r(!)

(16 ..,/

<)

'

_dd udDJm;/
oLe Sp
el U E OlYJJ te JJ Uitl 5f ri1/e
fnrC;Yll.a J,&uJ_ '101>:0 (M
_f()'/)'2

JQ

D/j

Cyn)

/1<;,'Y)-v0

e:

e} ~(e ~/

elfnL:&Ln

Yw~l

,H)JJ~ .tQ'11?P~~~~tl0)
cArA.
t ~rTu ntLt; {JJ / Vi" e J01~fl(

ti:-:

HuvrLoJ~)")

i}(JlrI&a-:;

96 tLtLJjf,./}OM

prxde+

p72 f _S~tJ

lrtl1U J?1iZ-;t;

clt

p(l:}!~{~J~(.

6{d~(
5.f

nUtn

OL0ce1'i~ S

J t7)

ri()~1 , "

Co~reo

d:?

yt(;()

+il01?~/>Lo

l~~

R.IQOJZD.

,(

lSil llI 0~

CQt?_~~JllC'J '1

(flrt/Jc . re-flLl'-.J~cyJ&;':1 .~c{;;;.eL.

Somdul

Uit'YllJi
'{))no{/I

Lc&t- kl J .eL_ 0fJ(lL~

S'e'Y)~~.

; tf[}1:.f2-(CtA--/3crfC

- COJrJdl-:_G~

f1vl ~I

L
)-iy) or; 1 . ~&Jn2
~[!Ol

ni

OOI?5JL-l

5)~Jo.f----('_~!:LIe Jvi LOdLYJ2 -.--1.-~C~!:!l{0'-"/?9

0)171)

rrJ{tf{:'

~'I'~n(LD

r=

Ji mi

J?!\.i.L
Po

rf.,A

{L-I)

f __
PyoVYJe-;().

{ti I

n~
Ccr pt,uh/J7i' s.
fj;i'O, nl~n), Ji/YO
jjS/t div

la"

fJ

(Ir t \">~ 1( S-L/CJ--l'

(ht

~o

(.f)~

tc/

u1

Lt? ~ .
u; uc. j (en la
f)

()yrJ-t~!
j:}YPYlfLo
Holit12. J'._frt\1r:1c'Y'rn _ 7 _i2ItebtJWI
_
r,
(Sr rf?m o nY0nlo }4)L;0 CL?"" SlYut-~ _ola/)J([J'-~tkl, tt'wCJ1L/~/\

~ej?; 0)7

Jl.1tiJJ'

~!

rZtj{) ) t,f0 (tI'


D}(j;i~_

UC))1f/tJd1D

rl/f

lJ U /2; SI forje:

(el

.12E.. HEJ~rL-tJ-

_._._ -

VILla 11c}vca e/ti

1 ,{
( I?;

(;~Ll Ui(7ni/)

r;~

pY9(

el

ch

Rt]Q}J;f
clel orn '}

c~e

1 o a11

o'::Ii.-i-~ CFt

12; EG O

1Jiz

1'4!ir

Ti ea --'1- _ f-J!-0f-uffjj{

Ot./}GAJOS

SCyi~l.iJ /4.1(<::/

1(1).0'-' ~,"UVl

{~1].1It( 101

(}{)J7S[/VJ).LltilLuJ

COh,?--~W

"

i.lJ I 7 J (1 t:o) 1, I 10 2( J A F 'tlJ ,'9'( /)(/1 /.11') ; oo


()O)
S cl".-( 1n () twJJ 01 pa'f7i.eJ m~~r.m{'",:L..,__t.: bn S;...j,/i'V' Uj
,t( ) .t lJD ha j iD (2}/1 1
fJU I{/}/l-t;yl/JL 1e t{ le Y1-44_ ;:;
t ( d,i~~ I ?clLl' }}7 ?;,-lZ () cf ti P J'- e S{'1-I.JL. Q.~~.,- /.~/LJ e cclbc {{
br cC0 )11'".), lo}?

O,

C'

-s

(5)

O.

~.

Jhll>~::ctLtv\ ~ ,o":7 l,lfl} R'~)1;,Ymo~r:.~


!JbboJ Ju OIt, 2;
el
t,J,b,I, ,J..Q,I~,(tI POifC&'. jU+""1 d..yi1.;j'a.{ ,~ 'B n'~rliJ

.1

:r-

L Li

'O' I t~:'l) ev? i;--(

17': 1l L,irr
)JL I?, I

tt1

.--.--..

0-,"

_"

Qj'

t, lo
P{i--rCCa.tLL
(!)JrvnjZLL-t"<J,
(J/Jtu L
f5 ti Icodl~'1 te ,ICl!
o (clfb -o
(,l. 1n e e m, t;,...:!-' f~jtJv,,~t <k. V, l/ S Lcni2

1'v1'J,'l/n~.

LlLtllL-{!,

t; ,;,

pYL,' 5t
1

C)

j'

~(CV(2JU-LL)'-

I t I l -1
o

t.1 (

~.

rJ1 (/J')
o

L: D n

teZJ1'1

:;

P 1urrtpl{; 13c1Yl M
1

c.c_o \

)1:JinO'1
I3cLJ2;
'\
[ f~ C~/,I' uJ (le
J' L/L,}'V/ '":
U '.()

)j

~
~

f! U).

L_oJ'yvE~_(~_.fJ/U

J~))J'LlJI>VIl) J?
)_1.2..rJY1 o.
F !.21 tcrl.c. y 17.1I!:1/1.71

Jej'LLt

.. -{Jft'Y".G--

O~_I3L/_a(:p.r L .s ~CJY(l;Y~'fc;.CD"'(t~,.'\,.(~W\l.'t.'-

__ .'-(

le. __aduall~!c;L~(!)~

' ~I' e &f

~,~~ el., ~<fl,


./0; / _ nL(:flJ}i1h~:o._

4~ l

cir.lc

F{?-f+;{/ij2~frY~

e!)

le' e

Si d~/Jftl.)

A:

' l~

n I (S z
d\J ~:'j)ty~

cCl

iJl.h]'t}Jc.c~.~);

.I. _1 !'vI;!.H11:; r/fn!l~~._'1-. 6JlfIJ ()L{J .(lCt..r." Lcuy G


" ct1-<J3i f,i!~t
~i{'BL '1
COiYl'cG2 ih. ...011<' )y_ G" TI c;; ll01.'Jo .
()~f'QO/.l.:-L!'J1.2.--.- Cg~?J(/)'U:Uf1te(~_.el
d!LL_)L1(~'n>o ..(. _al {J)~~1:ta,')(te p
Y l f~
.. f_y/._.fj
.CfiJ..
llr ILt; __:j-Lry)' _~L[;i__)J."'-~. J1,\y){~{yt; (~(J ec n-~'\ t("' \f'C('
.. rJtJ __';.__ Ej.h~_1J: ll~vl~Q ._11 c~CUta_)__C1t.V!t)?~ (-h~v)'u~~Oj11{U{j'ft 7
__-Jj2i3. ..-{~ ..Jl.L~f

r.

J'IL

i'/~L11)/Lj)_.

Q._~_._

..1

..

Tflii1'ltJrUL, fJ {J ,-tc..JJ;~;f'ko/Ljl~!iyc..-,-"..--- ....- --"'-.'-.--- - -....- .. .: .._

.~ _li. L__n.t~~QO~L[D
__ (!L.__
I(D.:~fnlL )/"LYJ .--1~~Lc
_.I [~:.1-1f2f-t(taOIJ

~( rtuec')

J,fa't'YJ[,.L-rd~r!? "CluJ L~A1!lCJ/Y ?-d-v>k d /'5 e l{


_aJ~~~_Lc~t1-p)"C)iw.tl_/j-;LD_ _ -(JD Jtc]iQYJ?1q~t~f
_L;__ ._e81'._. '1 (;}
1f ~c4
t
_(2hJ!<l_:_~t-.llii::UVi(/~ilJ~~'~/)
_ t/_(t;f?/l._P(k}'C_ ._[&L Sf1/7fktL2yl' _._J2 _pr" (:PUl) 'd

... ~ J0oJa.,,; ~ {JyJ

C(-;)y~'1

.'._JJetu_aL.JL ._.'.
.__Ji...YI

._...- .--_.------- ..- ....-.--...

._CUl1J_pJ01'lV0'Gu_ ~ __LfL... _a.{'-?f~~O


__ P~I ef P.l7 )?1~/}. .Tallel

hZ?

itZ;~iIJf1~l;~~~~~J,:~~::~~~~
&;,L,b1;Je.tDo~~~-L(iL.~ JJf.~/C7-!l'!2.5)tf0 ..~:"-v1..1 JJ""f'vv/ 1 'i{

~ ..

~m~~_~~
e l ')/)t j t

fM ~~

~~~~~~~~~

..--f~if}LV2

Ti:.la

p cvC:

'2...._ltS Yl'1dLo:)1

. p/J1o __

&(

(2") ~

~~.~ ... a~_f.cU)_ dJi- nluoL r: _IJ> .Sntcmli.i&<xLl'}'[)_Jcl P n 11c6


~. .,J1{)'ri TLl".~J,nTu. L![ 1J1i"1'{;D oJ Uk1~l&)dfI~ pY'V,'f G D,
,

__

__

7),.

~i:. - -.-P!f~-d~{A-.2].2../J LL& __.L2_-:

_~Y1-#eu~_C.f--

r;'"

'-

JI ._

tu

ti . .. fiJl1.2r--lk.--::G
.'

c& cC

J)_.

C>

_f2-(~tL0'2f{;t/l/L'~

_/~

~L{d/J.;)_._bo'rv}_LLLff1.J.-o ! _S 71~:~~~r~~L
.J1CU~.1k-:[_~-.
-f2~LtL~-12 O
'~J_' ._2.QJ.tld62!)nq;Y>.--.cft(- ..'Tfl{((~l.-(s'fOt.? fd{ o. {LiC
-,tP rg~{l~-'LeJ_Q1ktJn;sH,CQ .r]~-J.;l-.A'f.D. yJ")(Vh ~O {Jet :"" m -<! .
U2Ylj {l1'ltfL~~,'1lid f11.e ~ '2 o;f?S,.~Ja, kJ ';:-1 Q Li2" ct I (1.d S

, ; ~J _.,_ ..

~ .

e,

;~~J-Y--_.fLltYl[;
.. f'~.L1_._J[~L-fj-!~\-.~~c.t}J.
o i )\-t\' (~,n1~,uL:L{"
,.2L .f/}lfl f'Dtl,Jd;G.?ll 'it'v 5<-<(4,~SJ --'1,,"~ p [(eJ tw: (L ~iiI ,el,
"o'.'

-,,7
~
d_e1_c f JI!lLL-.CUJCL
1.

tiJ

.,. _ SE13.u NQ-~('". il A

o (f {(',{lo

..----.

. ... _.----"

.tc-1,~.J?tvrf e1!j2 ..b1.


1

'-{

(DY/yueha.1IA

t.D~

~)

_.._----

. JJ.L'clUtl
tl'tleIfUflv

r ,fe ~~'
-

rn)l~
t'.::;l'l.)-t"M

<l

it (;-'Ca

de( 1Jl~:.i-;

c~ -Ca/10j1

p/c:/)/J(c-ttmkJl[v

(lt()n1CY7 td

ctt

S:i)

C)IP(/Y~(1~/;

r-/

O)

Jo.-

scshtP) J{

1'2 P7Df

f-<.!j

0Yji0'-';:

7&{(on )

p/a-YI (le

COL---

f r:Jf~/i;-

.E-,..7'Jr:fub ~ e /re~( ti J/ " f e u IL S-?tJ hYv0n JJ'pnftvtU @11l:


f cF2c'g /llJ ': ~ LUj
cJvtTt3tf,l&Y
O;Jtl/)/l Jl., (iC~(~
o. S~1-N')' e qp~t~/
rncnilc0'1~YY;"11;;t5 d, 5-1-( _ ftJtt:1f7 2 _~ n'..~:Jo 1
),'1dJ.J 1h'[O/Jt} ilhiMO<p'VYC;().:Y10
j-UftPYCVl int4ioW',G el 0f{},~fi ,&

rr=r:':

t-I

t~
l
I

r-'

-r---

{){u;UiuerrtCj

mi)

OlA

(>,-

Lo

e>

'_

rCVifI>P{0-ttz;;

dci TaW--Y/

c({ cl nJ~ _Id _ {ibh~

_
,,(G.P,Or:pb-,d N, c'fC0 de

<r-:":

de la-i. rtlJQ) d< (0OYJrt)'Ut;O)1


Ta ah dt CtVvt tCatV>
a J're.J 4. ,G J 7) D S~5C1'":1~0-);
b> tVI;t no{vn lb fu-r, clwv~ L ['IJW,f'f'Cdl
Izo- ~f a. .,j,

ol.'rp'ij')//?) /{cLacj

-'~ .

t,'YJst,{J~

~'V}

~iL!jrr;

Q u ()/T o

Ltrntl ruo Y

~._

__

E_V) e( _ L4:L o _ de, l {i>? {(re(VLCoJ~j) ~/'Irc cfc 5 ,P&/C


,) JaLkdcuJ~J~
fJ~L{a01f.f). }Ylay)p.J:C-zt1:~:'-. Sl~ _L"J0r~

0-

p oY

l~ jtfo

'

l e-. j-t;;
e elAa. T tJ

Gi fJh
~

/)l,FJf~lr;fi}

a. ~; eS o'

~J0h17J20

ID, , j(

tC/nJ)t1/i, e,f

,CDrhO

00U

t~ ((l/ell'

(+nt~')/),&t!) CM

h1~PY4m1~ZQ, _1

t~

COl1 o

tcr\lJ12h1ID

)/1(;.0]

~ ~() ()C;;Y) PC-vfCi

11uJ-rca;{u'>

n I [J

);(cmit/) ,l-.

1_cJ

CnJ{tMCo

e _C/JI)

~7

JY; ,f

Pa

trv,/f}?), o

P C'l)

~/ft/j)12

U~/IjroF{L-C ~Li~~~/)

r=

__

.~

t-,-

la \ q YZb"-) d{ nt (.J o p 0 q/)


i )1 }'
I ) r{\, --l" el)?[vv\-~du (etLtl erlthv) e. O{{~cto reO"Y) /2- L[)J'1P'ct
J fta r ''1 d, fhp"yyfo:" IR sf"tf' DY> y m{VyJW Y'"1) Cel'! Fumbj

C~'1' l/ti/) "

p )Vp1

;~

com o PYU

S &'>l. T 0,,/

-0'

eA JC, ~l:,

7{{

) )y0

l 2

~: h

u,J

L ~

U)~( a 00' () )

~J~'CClf~rd

'j

(-fL: l!2,lltZ-i~h'Tr)

81\1W

rE.{t,yj-h-2 p{/r~(i) ek(7t~L&~

Lo!

nt).)1"'!tI'fl1't/~/l,G1

ti

t~

'(

ei)lF.

d{ v-a~-C Ir

51, ft'Y /Y) llYCj

YOJi2. ",

{)/7tvvv( t!j

{'{re,?

ht~Ja,,~f(0FfYLfe

~t(t'r/J1 ~
l'l
a,

(t-Dn!{/)/lV-t(~/~: d

5--(

P rvp~;,p

u-, ':

t2

s.

{;v

(J'}<.i2n"J

tJh

??t/) I

naLz({/)/

t)

~OV7 Q('

p~

CadlC[

a. 7 d!.d dl-
D

.6YJfzid;0)

rD-'

. ti; ,<r,'o
":0'4I~, 1 ni re C/) hu IU"'iC

f' 17

LO

[o

Jf ~

r~L(

s:.::;bre
c.:
:; (t iJI (
YnDctt'_LQ,dOYiL1 PYC1' /2 , U 21') ~('f.l~c.{ dLl Jn91l.C[;
te
6L/1
)/L
h ?i.-fe-, LDn OCQI( '1 ~ahui 6" 1J7 Ll Sra Y1 CiJ (l{ L en -h'l ~ lP1 el,
brf':"fem m(,J~
[Je I /:;UO ~S DI!~)t'ttLd cL~ tU) d{{'C+~ULn cll COJ1J,'; c: ~
Rx"..J;; c4 Vi ll>
lari2 pita
'r .tIruen'U) <;1 C':",rr:fLn-?W

S _f: P T (lv{

oe

_~

L,(')

(R

L.(lt'y ct.J

l'

(>~

R:rn0~
rr

(1)

o,

~~'_:__,/-~L_dl2_LU21V5_p-1ijYW1[Lj.&--aia~yt--C-L-pO-rt;
o,'

_4!lQY--C.~_Ll/Vl,

'0_

_d~o..1C'~

/J_~C_/b.~1'('2_ {Q

niLO(X.Lti!Q_&.!J_CfU.1LfS}--JL1lt--eL--~k(1 .?y _cRe1__f2 D

a.o_C ()/~1c.:L,-

l.

h~)ifi_qJ'.JcAt

(atl

f j a_'1

J'AYJJf"I'J..cLh1(J=rmvrf

7L,{!jw1dMit

-,--t2j----nt~J!:f-'5--p-D)- - A-fr(()'JiG1____
frL__tJ(J{.ifn J"r'tocfo " JYL<.})_p_t/Wit 0----1-UL--;;;~till - r0J 'O

__

U(t')',({)[Uu',UeS;

'1';"1 (4\,

tc-.(m!

AYe:.cJ)

tul

-----

l+e: t~1 eS

pti,4.

oo-

~E~
((U)_

P. o _ti p _ cl..cl.. __I11dlb,}XL __cele ,,-'7 _cE0~0 1


tJck2-IJ:D--f-WJb;/;;L;f21 ~ a(cL,._ilD+-~cf:d

_ _ o_SJ..l..)!JLi_Q __o_~lfl:0YCJ:'7o

t2o

->:

------,

_____
~--~~~~/~~o-~~fu~,/

)"j__~
----,

- --

- -

--

"---

-- - --------

._- -1-------------

--

_._-~-

-f
!

-----

.--"--

----- --- - -

- ---------

_.__ .~_.-

__-T\-t~l~-o~~(I~-1~'//----~--:--~0<9'C\"

_______
\hYjj~--'-,-.2L~o---OL
-Ac8ft~~!i1:hc~JrL-;~~{7=/.//I;?

~~O~-\----\'

,--o~-

---;~-,L

--- -~--------------

.--

...-;-')

--

--

-..

-/-

~.-

(-

----_._---------

--

'V2(CV,c
0_ "-~__:5_~-'t-:'

_o '

/.?7" L

/.

---

--p---.=~ ----, -

1:' );')./'/
__ '_ {/ Q L 6'/----i,
n

!:q. / -- - ------ -

------------------ -- --

--

q'

..;Ll .I..",:,,~:(o''''''''

'L

,:

.;

_. ~ 11

ti /~

{<2k;>

d.

;3 (027760
1..---

.-

u s

b?///o?C O;J~Yr:?2''-- .

~/()

20/ y-LO

j'

. II S' ua'i"

iD O~'/)o..:3'/

L-~ ~V~
:

.{-.__
__
13
-r--

t---i-

-:-.
,
I

'.

- .' . / I
_~.T;_!c.g 7:.lcYid.JfC.Oc-/1.r>_L
/ D o 6 ~_o.~b_

U~s.:t.;JJ.L-Y)\ .U ll(. 1).!1 .


J

'--

QYi~e.

(([

-\-{J

--~Q"\-\
H
r:
1;>1'2 I j\ (

.,.~

,J!),

P l. i O

05. , :) QO / )-' (./


tiJ iJ/j /2 ; '/J

h /1<7 (i)

t.
rf

c.

/I~

/1

(Q./ /:

,l~0~

cc.

-----------------0-::--,1/-,
7f~7--:(-:---r-:-----:.f:-o-v-O:{0

:) L -;,- 00 It
~-L;-~npJ7~-:;;;;l~u-

+------------------------------------------~---_.

- -

, 1~
------t

-L~F-"':J O(lriPA/
-----------

-11

--~(}/

'\~'"

<>Jr

G'

~}\~

--pj

<:--

'S-::::~,~ - - ------

. ~f~9 ~1~:JoI0T~;G-1

--:/-~-G(~-----1 -

x: e <SO~--------------Z{

~:xrcI

-aIL

, 7-1 "7/-:()

~-c::I~

.-------

NOTARJO PF~Llcn
ABA.l.,<\CkY - P ERU

-----'---{~

._------------------

~~~,..~""'-------------=--:~~~
____

n--0f-'i>c~nJ

-----'iW Cv)

3=______._J(

--------

2~--')-:>~

I3ci--"---------~Ma;;f"-C

_ _

d;;,J

h ?J4>----- --------,-

--------~

(JufCi

~~;;.,%.4-Cb.,;4..

3 f O 2 1() 7' O
--f1?,p1/ta!

7 I ttJ :2p

~,---'o

??-------.----.--'.-/hV ....

.J

~~~

-~~
5' ~ '"

~16oo

C7ttL~------

---------------------------./Tl!1.!C2

-7~
--

---------------------------+l-~----------

~k_Lli_c?Jlc;) V!(}u-f)-

&'---

d-u~.:~_-r;~dC0---CCe-1~t

L0C2}.-~'--C.q~'

f';Q}_a~

-------------------

._-_._-----_._---

------.---

']_2~i/so-~Gl-----~

~.

--~_i__=~~:=:.

'---

<j_4____'~2LU.i~---

-~tk<-U-wca-tk,-------

rl---.----. 1.

-------------------------------------------

~~---~

~--~l
----.------.-------------------------------------------------~11'

1;.
--1-------------------._-------------------------_._-._....{---------------_._-----_._--

-..--.----__
o

._------------_._._-----------~_._._~ -- ---_.----_.- ----

---<1---'--------.---------.-.-.-----.---,.,-----.-.----------------------.---.-----.---

.--.-

--

-..----.

._-------

--+-----------------------------------_
1,

..
_----_.- _._.-

--t:.........!-----------------------------------.--.----------

...
---....
-..

---4'------------------------------------------------------

-----

Ii
--+1'---------------------------------------_-------------------l-,----------

1;

---------------.------------------.-----------

--t---.---------------------------

----..
----.-----

----

-------~------

--+----_ ..
_._--_._
..
--..
__._---_._~-----------------------

._.

__

--j--------_._-_._------------------------

--------

- -----

-----------_._---

-~-------------------------~d-~_=-~d
----.-------------.-------------/~

-L-:;;ir,::t:;--

H(

,1.

------y

(<.::' '2..(':;;:

:>~);),.,..1,."';'.-,

(v: u.L. ~

\:>.~..:

f;Q

\ ..

".".'u.'"

c: :.:
.........,

_.
,

d .

_.._

,~"._

'

\.~.:I.I
..I.j::,~ !;~.\.;~::-:-::-:-: :} ..\.S.>~.:.~.

r,:''':c L'\~l.~?.tg,~:'-.U~~J.",
k;~Eil;~u.~
1:,:;:rtura

(L ..:,;::('.",)-:!0

.U;H\,~,"
..)~ V~}qJ~~ "

' _..,.. ,_,.,,~


'.!f'.' .'I'.~.~,,&,,,~,,~~<:;:'
..,.~.."

~.Y:::o..

q~:';:'Xl'':'>~~.';;.",.." ...

",<,"'"

UT\2 mi ~~;:n:);::)t:::r;Di; quedando

..,..~ ,

....
,.., ,..~

~,);::<;{~i;elr,ks}!J{dobls} e$tamp~m::j 00 cada

:?

rGf.1:5t;'2': can el N ..J..~!.~.:'.:.::


..~~~:;:i
..

en

/\[7

DE

fJ

lialF.:(ZOf)~ j) E

t EAll o Di

rt

Ifo/

[Oh1;

f n e/

Sir!f

l+bt/I/)'l, (.

(;-1-

nUi

t.2 DV) l f
tJ-I(2, f/J-rQ?11fQk
Su t;gyx(ldO: Lit

'- Tt /

J9lL:IY/~,-J,

(!

A(

siiJf71-h)c'

por

{2\~Jo

t.~

J11{,hu 7;

51/1

i 1iu

)?~ItO

))

~.r(

~L(

VI ~

e:

cl: 3 e /1

-A~r(!)

(16 ..,/

<)

'

_dd udDJm;/
oLe Sp
el U E OlYJJ te JJ Uitl 5f ri1/e
fnrC;Yll.a J,&uJ_ '101>:0 (M
_f()'/)'2

JQ

D/j

Cyn)

/1<;,'Y)-v0

e:

e} ~(e ~/

elfnL:&Ln

Yw~l

,H)JJ~ .tQ'11?P~~~~tl0)
cArA.
t ~rTu ntLt; {JJ / Vi" e J01~fl(

ti:-:

HuvrLoJ~)")

i}(JlrI&a-:;

96 tLtLJjf,./}OM

prxde+

p72 f _S~tJ

lrtl1U J?1iZ-;t;

clt

p(l:}!~{~J~(.

6{d~(
5.f

nUtn

OL0ce1'i~ S

J t7)

ri()~1 , "

Co~reo

d:?

yt(;()

+il01?~/>Lo

l~~

R.IQOJZD.

,(

lSil llI 0~

CQt?_~~JllC'J '1

(flrt/Jc . re-flLl'-.J~cyJ&;':1 .~c{;;;.eL.

Somdul

Uit'YllJi
'{))no{/I

Lc&t- kl J .eL_ 0fJ(lL~

S'e'Y)~~.

; tf[}1:.f2-(CtA--/3crfC

- COJrJdl-:_G~

f1vl ~I

L
)-iy) or; 1 . ~&Jn2
~[!Ol

ni

OOI?5JL-l

5)~Jo.f----('_~!:LIe Jvi LOdLYJ2 -.--1.-~C~!:!l{0'-"/?9

0)171)

rrJ{tf{:'

~'I'~n(LD

r=

Ji mi

J?!\.i.L
Po

rf.,A

{L-I)

f __
PyoVYJe-;().

{ti I

n~
Ccr pt,uh/J7i' s.
fj;i'O, nl~n), Ji/YO
jjS/t div

la"

fJ

(Ir t \">~ 1( S-L/CJ--l'

(ht

~o

(.f)~

tc/

u1

Lt? ~ .
u; uc. j (en la
f)

()yrJ-t~!
j:}YPYlfLo
Holit12. J'._frt\1r:1c'Y'rn _ 7 _i2ItebtJWI
_
r,
(Sr rf?m o nY0nlo }4)L;0 CL?"" SlYut-~ _ola/)J([J'-~tkl, tt'wCJ1L/~/\

~ej?; 0)7

Jl.1tiJJ'

~!

rZtj{) ) t,f0 (tI'


D}(j;i~_

UC))1f/tJd1D

rl/f

lJ U /2; SI forje:

(el

.12E.. HEJ~rL-tJ-

_._._ -

VILla 11c}vca e/ti

1 ,{
( I?;

(;~Ll Ui(7ni/)

r;~

pY9(

el

ch

Rt]Q}J;f
clel orn '}

c~e

1 o a11

o'::Ii.-i-~ CFt

12; EG O

1Jiz

1'4!ir

Ti ea --'1- _ f-J!-0f-uffjj{

Ot./}GAJOS

SCyi~l.iJ /4.1(<::/

1(1).0'-' ~,"UVl

{~1].1It( 101

(}{)J7S[/VJ).LltilLuJ

COh,?--~W

"

i.lJ I 7 J (1 t:o) 1, I 10 2( J A F 'tlJ ,'9'( /)(/1 /.11') ; oo


()O)
S cl".-( 1n () twJJ 01 pa'f7i.eJ m~~r.m{'",:L..,__t.: bn S;...j,/i'V' Uj
,t( ) .t lJD ha j iD (2}/1 1
fJU I{/}/l-t;yl/JL 1e t{ le Y1-44_ ;:;
t ( d,i~~ I ?clLl' }}7 ?;,-lZ () cf ti P J'- e S{'1-I.JL. Q.~~.,- /.~/LJ e cclbc {{
br cC0 )11'".), lo}?

O,

C'

-s

(5)

O.

~.

Jhll>~::ctLtv\ ~ ,o":7 l,lfl} R'~)1;,Ymo~r:.~


!JbboJ Ju OIt, 2;
el
t,J,b,I, ,J..Q,I~,(tI POifC&'. jU+""1 d..yi1.;j'a.{ ,~ 'B n'~rliJ

.1

:r-

L Li

'O' I t~:'l) ev? i;--(

17': 1l L,irr
)JL I?, I

tt1

.--.--..

0-,"

_"

Qj'

t, lo
P{i--rCCa.tLL
(!)JrvnjZLL-t"<J,
(J/Jtu L
f5 ti Icodl~'1 te ,ICl!
o (clfb -o
(,l. 1n e e m, t;,...:!-' f~jtJv,,~t <k. V, l/ S Lcni2

1'v1'J,'l/n~.

LlLtllL-{!,

t; ,;,

pYL,' 5t
1

C)

j'

~(CV(2JU-LL)'-

I t I l -1
o

t.1 (

~.

rJ1 (/J')
o

L: D n

teZJ1'1

:;

P 1urrtpl{; 13c1Yl M
1

c.c_o \

)1:JinO'1
I3cLJ2;
'\
[ f~ C~/,I' uJ (le
J' L/L,}'V/ '":
U '.()

)j

~
~

f! U).

L_oJ'yvE~_(~_.fJ/U

J~))J'LlJI>VIl) J?
)_1.2..rJY1 o.
F !.21 tcrl.c. y 17.1I!:1/1.71

Jej'LLt

.. -{Jft'Y".G--

O~_I3L/_a(:p.r L .s ~CJY(l;Y~'fc;.CD"'(t~,.'\,.(~W\l.'t.'-

__ .'-(

le. __aduall~!c;L~(!)~

' ~I' e &f

~,~~ el., ~<fl,


./0; / _ nL(:flJ}i1h~:o._

4~ l

cir.lc

F{?-f+;{/ij2~frY~

e!)

le' e

Si d~/Jftl.)

A:

' l~

n I (S z
d\J ~:'j)ty~

cCl

iJl.h]'t}Jc.c~.~);

.I. _1 !'vI;!.H11:; r/fn!l~~._'1-. 6JlfIJ ()L{J .(lCt..r." Lcuy G


" ct1-<J3i f,i!~t
~i{'BL '1
COiYl'cG2 ih. ...011<' )y_ G" TI c;; ll01.'Jo .
()~f'QO/.l.:-L!'J1.2.--.- Cg~?J(/)'U:Uf1te(~_.el
d!LL_)L1(~'n>o ..(. _al {J)~~1:ta,')(te p
Y l f~
.. f_y/._.fj
.CfiJ..
llr ILt; __:j-Lry)' _~L[;i__)J."'-~. J1,\y){~{yt; (~(J ec n-~'\ t("' \f'C('
.. rJtJ __';.__ Ej.h~_1J: ll~vl~Q ._11 c~CUta_)__C1t.V!t)?~ (-h~v)'u~~Oj11{U{j'ft 7
__-Jj2i3. ..-{~ ..Jl.L~f

r.

J'IL

i'/~L11)/Lj)_.

Q._~_._

..1

..

Tflii1'ltJrUL, fJ {J ,-tc..JJ;~;f'ko/Ljl~!iyc..-,-"..--- ....- --"'-.'-.--- - -....- .. .: .._

.~ _li. L__n.t~~QO~L[D
__ (!L.__
I(D.:~fnlL )/"LYJ .--1~~Lc
_.I [~:.1-1f2f-t(taOIJ

~( rtuec')

J,fa't'YJ[,.L-rd~r!? "CluJ L~A1!lCJ/Y ?-d-v>k d /'5 e l{


_aJ~~~_Lc~t1-p)"C)iw.tl_/j-;LD_ _ -(JD Jtc]iQYJ?1q~t~f
_L;__ ._e81'._. '1 (;}
1f ~c4
t
_(2hJ!<l_:_~t-.llii::UVi(/~ilJ~~'~/)
_ t/_(t;f?/l._P(k}'C_ ._[&L Sf1/7fktL2yl' _._J2 _pr" (:PUl) 'd

... ~ J0oJa.,,; ~ {JyJ

C(-;)y~'1

.'._JJetu_aL.JL ._.'.
.__Ji...YI

._...- .--_.------- ..- ....-.--...

._CUl1J_pJ01'lV0'Gu_ ~ __LfL... _a.{'-?f~~O


__ P~I ef P.l7 )?1~/}. .Tallel

hZ?

itZ;~iIJf1~l;~~~~~J,:~~::~~~~
&;,L,b1;Je.tDo~~~-L(iL.~ JJf.~/C7-!l'!2.5)tf0 ..~:"-v1..1 JJ""f'vv/ 1 'i{

~ ..

~m~~_~~
e l ')/)t j t

fM ~~

~~~~~~~~~

..--f~if}LV2

Ti:.la

p cvC:

'2...._ltS Yl'1dLo:)1

. p/J1o __

&(

(2") ~

~~.~ ... a~_f.cU)_ dJi- nluoL r: _IJ> .Sntcmli.i&<xLl'}'[)_Jcl P n 11c6


~. .,J1{)'ri TLl".~J,nTu. L![ 1J1i"1'{;D oJ Uk1~l&)dfI~ pY'V,'f G D,
,

__

__

7),.

~i:. - -.-P!f~-d~{A-.2].2../J LL& __.L2_-:

_~Y1-#eu~_C.f--

r;'"

'-

JI ._

tu

ti . .. fiJl1.2r--lk.--::G
.'

c& cC

J)_.

C>

_f2-(~tL0'2f{;t/l/L'~

_/~

~L{d/J.;)_._bo'rv}_LLLff1.J.-o ! _S 71~:~~~r~~L
.J1CU~.1k-:[_~-.
-f2~LtL~-12 O
'~J_' ._2.QJ.tld62!)nq;Y>.--.cft(- ..'Tfl{((~l.-(s'fOt.? fd{ o. {LiC
-,tP rg~{l~-'LeJ_Q1ktJn;sH,CQ .r]~-J.;l-.A'f.D. yJ")(Vh ~O {Jet :"" m -<! .
U2Ylj {l1'ltfL~~,'1lid f11.e ~ '2 o;f?S,.~Ja, kJ ';:-1 Q Li2" ct I (1.d S

, ; ~J _.,_ ..

~ .

e,

;~~J-Y--_.fLltYl[;
.. f'~.L1_._J[~L-fj-!~\-.~~c.t}J.
o i )\-t\' (~,n1~,uL:L{"
,.2L .f/}lfl f'Dtl,Jd;G.?ll 'it'v 5<-<(4,~SJ --'1,,"~ p [(eJ tw: (L ~iiI ,el,
"o'.'

-,,7
~
d_e1_c f JI!lLL-.CUJCL
1.

tiJ

.,. _ SE13.u NQ-~('". il A

o (f {(',{lo

..----.

. ... _.----"

.tc-1,~.J?tvrf e1!j2 ..b1.


1

'-{

(DY/yueha.1IA

t.D~

~)

_.._----

. JJ.L'clUtl
tl'tleIfUflv

r ,fe ~~'
-

rn)l~
t'.::;l'l.)-t"M

<l

it (;-'Ca

de( 1Jl~:.i-;

c~ -Ca/10j1

p/c:/)/J(c-ttmkJl[v

(lt()n1CY7 td

ctt

S:i)

C)IP(/Y~(1~/;

r-/

O)

Jo.-

scshtP) J{

1'2 P7Df

f-<.!j

0Yji0'-';:

7&{(on )

p/a-YI (le

COL---

f r:Jf~/i;-

.E-,..7'Jr:fub ~ e /re~( ti J/ " f e u IL S-?tJ hYv0n JJ'pnftvtU @11l:


f cF2c'g /llJ ': ~ LUj
cJvtTt3tf,l&Y
O;Jtl/)/l Jl., (iC~(~
o. S~1-N')' e qp~t~/
rncnilc0'1~YY;"11;;t5 d, 5-1-( _ ftJtt:1f7 2 _~ n'..~:Jo 1
),'1dJ.J 1h'[O/Jt} ilhiMO<p'VYC;().:Y10
j-UftPYCVl int4ioW',G el 0f{},~fi ,&

rr=r:':

t-I

t~
l
I

r-'

-r---

{){u;UiuerrtCj

mi)

OlA

(>,-

Lo

e>

'_

rCVifI>P{0-ttz;;

dci TaW--Y/

c({ cl nJ~ _Id _ {ibh~

_
,,(G.P,Or:pb-,d N, c'fC0 de

<r-:":

de la-i. rtlJQ) d< (0OYJrt)'Ut;O)1


Ta ah dt CtVvt tCatV>
a J're.J 4. ,G J 7) D S~5C1'":1~0-);
b> tVI;t no{vn lb fu-r, clwv~ L ['IJW,f'f'Cdl
Izo- ~f a. .,j,

ol.'rp'ij')//?) /{cLacj

-'~ .

t,'YJst,{J~

~'V}

~iL!jrr;

Q u ()/T o

Ltrntl ruo Y

~._

__

E_V) e( _ L4:L o _ de, l {i>? {(re(VLCoJ~j) ~/'Irc cfc 5 ,P&/C


,) JaLkdcuJ~J~
fJ~L{a01f.f). }Ylay)p.J:C-zt1:~:'-. Sl~ _L"J0r~

0-

p oY

l~ jtfo

'

l e-. j-t;;
e elAa. T tJ

Gi fJh
~

/)l,FJf~lr;fi}

a. ~; eS o'

~J0h17J20

ID, , j(

tC/nJ)t1/i, e,f

,CDrhO

00U

t~ ((l/ell'

(+nt~')/),&t!) CM

h1~PY4m1~ZQ, _1

t~

COl1 o

tcr\lJ12h1ID

)/1(;.0]

~ ~() ()C;;Y) PC-vfCi

11uJ-rca;{u'>

n I [J

);(cmit/) ,l-.

1_cJ

CnJ{tMCo

e _C/JI)

~7

JY; ,f

Pa

trv,/f}?), o

P C'l)

~/ft/j)12

U~/IjroF{L-C ~Li~~~/)

r=

__

.~

t-,-

la \ q YZb"-) d{ nt (.J o p 0 q/)


i )1 }'
I ) r{\, --l" el)?[vv\-~du (etLtl erlthv) e. O{{~cto reO"Y) /2- L[)J'1P'ct
J fta r ''1 d, fhp"yyfo:" IR sf"tf' DY> y m{VyJW Y'"1) Cel'! Fumbj

C~'1' l/ti/) "

p )Vp1

;~

com o PYU

S &'>l. T 0,,/

-0'

eA JC, ~l:,

7{{

) )y0

l 2

~: h

u,J

L ~

U)~( a 00' () )

~J~'CClf~rd

'j

(-fL: l!2,lltZ-i~h'Tr)

81\1W

rE.{t,yj-h-2 p{/r~(i) ek(7t~L&~

Lo!

nt).)1"'!tI'fl1't/~/l,G1

ti

t~

'(

ei)lF.

d{ v-a~-C Ir

51, ft'Y /Y) llYCj

YOJi2. ",

{)/7tvvv( t!j

{'{re,?

ht~Ja,,~f(0FfYLfe

~t(t'r/J1 ~
l'l
a,

(t-Dn!{/)/lV-t(~/~: d

5--(

P rvp~;,p

u-, ':

t2

s.

{;v

(J'}<.i2n"J

tJh

??t/) I

naLz({/)/

t)

~OV7 Q('

p~

CadlC[

a. 7 d!.d dl-
D

.6YJfzid;0)

rD-'

. ti; ,<r,'o
":0'4I~, 1 ni re C/) hu IU"'iC

f' 17

LO

[o

Jf ~

r~L(

s:.::;bre
c.:
:; (t iJI (
YnDctt'_LQ,dOYiL1 PYC1' /2 , U 21') ~('f.l~c.{ dLl Jn91l.C[;
te
6L/1
)/L
h ?i.-fe-, LDn OCQI( '1 ~ahui 6" 1J7 Ll Sra Y1 CiJ (l{ L en -h'l ~ lP1 el,
brf':"fem m(,J~
[Je I /:;UO ~S DI!~)t'ttLd cL~ tU) d{{'C+~ULn cll COJ1J,'; c: ~
Rx"..J;; c4 Vi ll>
lari2 pita
'r .tIruen'U) <;1 C':",rr:fLn-?W

S _f: P T (lv{

oe

_~

L,(')

(R

L.(lt'y ct.J

l'

(>~

R:rn0~
rr

(1)

o,

~~'_:__,/-~L_dl2_LU21V5_p-1ijYW1[Lj.&--aia~yt--C-L-pO-rt;
o,'

_4!lQY--C.~_Ll/Vl,

'0_

_d~o..1C'~

/J_~C_/b.~1'('2_ {Q

niLO(X.Lti!Q_&.!J_CfU.1LfS}--JL1lt--eL--~k(1 .?y _cRe1__f2 D

a.o_C ()/~1c.:L,-

l.

h~)ifi_qJ'.JcAt

(atl

f j a_'1

J'AYJJf"I'J..cLh1(J=rmvrf

7L,{!jw1dMit

-,--t2j----nt~J!:f-'5--p-D)- - A-fr(()'JiG1____
frL__tJ(J{.ifn J"r'tocfo " JYL<.})_p_t/Wit 0----1-UL--;;;~till - r0J 'O

__

U(t')',({)[Uu',UeS;

'1';"1 (4\,

tc-.(m!

AYe:.cJ)

tul

-----

l+e: t~1 eS

pti,4.

oo-

~E~
((U)_

P. o _ti p _ cl..cl.. __I11dlb,}XL __cele ,,-'7 _cE0~0 1


tJck2-IJ:D--f-WJb;/;;L;f21 ~ a(cL,._ilD+-~cf:d

_ _ o_SJ..l..)!JLi_Q __o_~lfl:0YCJ:'7o

t2o

->:

------,

_____
~--~~~~/~~o-~~fu~,/

)"j__~
----,

- --

- -

--

"---

-- - --------

._- -1-------------

--

_._-~-

-f
!

-----

.--"--

----- --- - -

- ---------

_.__ .~_.-

__-T\-t~l~-o~~(I~-1~'//----~--:--~0<9'C\"

_______
\hYjj~--'-,-.2L~o---OL
-Ac8ft~~!i1:hc~JrL-;~~{7=/.//I;?

~~O~-\----\'

,--o~-

---;~-,L

--- -~--------------

.--

...-;-')

--

--

-..

-/-

~.-

(-

----_._---------

--

'V2(CV,c
0_ "-~__:5_~-'t-:'

_o '

/.?7" L

/.

---

--p---.=~ ----, -

1:' );')./'/
__ '_ {/ Q L 6'/----i,
n

!:q. / -- - ------ -

------------------ -- --

--

q'

..;Ll .I..",:,,~:(o''''''''

'L

,:

.;

_. ~ 11

ti /~

{<2k;>

d.

;3 (027760
1..---

.-

u s

b?///o?C O;J~Yr:?2''-- .

~/()

20/ y-LO

j'

. II S' ua'i"

iD O~'/)o..:3'/

L-~ ~V~
:

.{-.__
__
13
-r--

t---i-

-:-.
,
I

'.

- .' . / I
_~.T;_!c.g 7:.lcYid.JfC.Oc-/1.r>_L
/ D o 6 ~_o.~b_

U~s.:t.;JJ.L-Y)\ .U ll(. 1).!1 .


J

'--

QYi~e.

(([

-\-{J

--~Q"\-\
H
r:
1;>1'2 I j\ (

.,.~

,J!),

P l. i O

05. , :) QO / )-' (./


tiJ iJ/j /2 ; '/J

h /1<7 (i)

t.
rf

c.

/I~

/1

(Q./ /:

,l~0~

cc.

CUENCA BAJA