Está en la página 1de 6

Guren no Yumiya

Shingeki no Kyojin(Attack on Titan) OP

4
4
4
4

Piano

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.


10

11


12

Pno.

13

Pno.

15

Pno.

8va

19

Pno.17

Pno.

8va

21

Pno.

23

Pno.

2
4

25

Pno.

2
4

Pno.

Pno.

29

Pno.

44

31

24

27

2442

42


4
4
2
44
4

2
4

33

Pno.

35

Pno.

36

Pno.

37

Pno.

38

Pno.

39

Pno.

40

Pno.

41

Pno.

42

Pno.