Está en la página 1de 13

GII THIU V NE40E

1. Tng quan v thit b NE04E: - NE40E (NetEngine40E) c pht trin trn c s nn tng nh tuyn linh hot ca Huawei v cc tnh nng cng sut ln, hiu sut cao v tnh sn sng cao. - NE40E hon ton p ng cc yu cu v tng thch in t. Ton b h thng c thit k di dng m-un. Khung c lm bng thp tm c lp sng in t ca cc board. - NE40E bao gm cc NE40E-8, NE40E-4 v NE40E-3.. - Hin ti Vin thng Dak Lak Dak Nong s dng NE40E-8 cho cc AGG v NE04E4 cho cc UPE. 2. Cu trc thit b: a. NE40E-8: - Kch thc: 442 mm x 669 mm x 886.2 mm

1. Np nha ca module qut 2. Module qut 3. Np board 4. Khung thng kh 5. Np nha ca module ngun 6. Module ngun 7. Handle: s dng khin thit b. 8. Tai gn: gn vo thnh t t thit b. 9. Mng cp b. NE40E-4: Kch thc: 442 mm x 696 mm x 442 mm

1. Khung board 2. Module ngun 3. Np nha ca modun ngun 4. Tai gn: gn vo thnh t t thit b. 5. Handle: s dng khin thit b.
3

6. Modun qut 7. Lc kh 3. Cu hnh h thng: Danh sch d liu cu hnh h thng

4. Ngun cung cp: - NE40E cung cp ngun u vo: DC hoc AC. (Hin ti VT DakLak - Dak Nong s dng ngun cung cp u vo DC). - H tr 2 ngun cung cp chy song song. C th chy 1 ngun. - Cc khe c bit c thit k cho module ngun. Module ngun c b tr di cng ca khung v c bao ph bi np nha ngn nga bi. Module ngun cung cp DC

Mt trc b ngun DC ca NE40E-8 and NE40E-4

5. H thng tn nhit

FCB s kim sot tc ca qut, v gim thiu ting n h thng trong khi lm mt.

Dng khng kh bn trong NE40E-8

Dng khng kh bn trong NE40E-4

Module fan ca NE40E-8 5

Module fan ca NE40E-4

L c

kh ca Lc kh ca NE40E-4

NE40E-8

Cc chc nng ca FCB: + Kim sot module qut, bo co tnh trng v thng tin li v m un + Kim sot cc ch s ca module qut + Thu thp nhit xung quanh ng x khng kh thng qua cc cm bin nhit + Pht hin tc quay ca qut + Pht hin, iu chnh tc hot ng ca qut trong phm vi 50% n 100%

3. Boards 3.1. Phn b board trn khung:


a. Phn b khung board ca NE40E-4

Mt trc ca NE04E-4

Phn b khung board ca NE40E-4

b. Phn b board trn khung board ca NE40E-8

Mt trc ca NE04E-8

Phn b board trn khung board ca NE40E-8

3.2. Board SRU (Route Processing Unit) :

LED OR BUTTON OFL button RUN Green

MEANING Trc khi rt board ra, n gi nt ny trong khong 3s cho n khi n LED OFL chuyn sang sng n led nhp nhy chm (0,5 Hz) c ngha l h thng trng thi hot ng bnh thng. n led nhp nhy nhanh (2 Hz) c ngha l h thng ang trong tnh trng cch bo. On: H thng ang cnh bo Off: H thng hot ng bnh thng On : Board active Off: Board standby. On: H thng ang c/vit d liu Off: H thng khng c/vit d liu On: Link c kt ni Off: Link cha c kt ni Nhp nhy: D liu ang c truyn nhn. Off: D liu khng c truyn nhn. Nt reset phn cng ca MPU

ALM ACT CF ACT Link (Ethernet port) ACT (Ethernet port) Reset button

Red Green Red Green Yellow

- SRU cung cp iu khin chnh v nn tng chuyn mch cho NE40E. Chc nng: n v li qun l v iu khin h thng
10

Mt phn ca SFU n v ng h h thng n v ng h ng b chuyn mch n v gim st h thng 3.3. Board SFU

LED OR BUTTON OFL button RUN ACT Green Green

MEANING Trc khi rt board ra, n gi nt ny trong khong 3s cho n khi n LED OFL chuyn sang sng n led nhp nhy chm (0,5 Hz): h thng trng thi hot ng bnh thng. n led nhp nhy nhanh (2 Hz): h thng ang trong tnh trng cch bo. On: link c kt ni. Off : link khng kt ni.

Chc nng: - SFU h tr trao i d liu nhanh chng cho h thng. - L n v chuyn mch ca cc NE40E, SFU s dng cu trc chuyn mch nonblocking trao i d liu trn c s ca chip ASIC Huawei tc cao. 3.4. LPU Cc thnh phn ca FPIC LPU

11

Cc thnh phn ca board FPIC

LED OR BUTTON OFL button RUN Green

Link/ACT

Green

MEANING Trc khi rt board ra, n gi nt ny trong khong 3s cho n khi n LED OFL chuyn sang sng n led nhp nhy chm (0,5 Hz) c ngha l h thng trng thi hot ng bnh thng. n led nhp nhy nhanh (2 Hz) c ngha l h thng ang trong tnh trng cch bo. On:link c kt ni. Off: link khng kt ni. Nhp nhy c ngha l c d liu ang c truyn hoc nhn.

Chc nng:
12

Giao tip quang vi cc thit b truy nhp (DSLAM IP, SW L2) v cc thit b tng trn. - X l v chuyn tip d liu dch v. - Qun l v kim sot lu lng nhm trnh tc nghn v mt lu lng trn SFU. Ch : - Trng thi n Led L/A ti mi port trn card LPU - Quy nh tn port thun thin trong qu trnh phi hp x l: v tr khe/ v tr card/ v tr port
V d: Port 4/1/1 4: Khe s 4 1: card 1 1: port 1 Port 4/0/0 4: Khe s 4 0: card 0 0: port 0

Giao tip 10G

13