Está en la página 1de 29

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

ti: NGHIN CU THIT B TRUYN DN


MINI-LINK CA ERICSSON.

Mc lc:
ti: NGHIN CU THIT B TRUYN DN .......................................... 1
MINI-LINK CA ERICSSON. ...................................................................... 1
I. GII THIU ........................................................................................... 4
II. S lc v h thng Viba (Microwave) ....................................................... 5
A.

ODU Outdoor Unit. ............................................................................ 5

B.

IDU Indoor Unit: ............................................................................... 6

III.

TM HIU MINI-LINK. ......................................................................... 7

1. Gii thiu MINI-LINK. ............................................................................... 7


A.

Phn Indoor : .................................................................................... 12

1.

AMM (Access Module Magazine): ................................................. 12

a)

AMM 2p: ..................................................................................... 13

b)

AMM 6p: ..................................................................................... 13

c)

AMM 20p: ................................................................................... 14

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 1

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

2.

NPU (Node Processor Unit): .......................................................... 16

a.

NPU2: ......................................................................................... 17

b.

NPU 8x2: ..................................................................................... 17

c.

NPU1 B: ...................................................................................... 18

3.

LTU (Line Termination Unit):.......................................................... 19

4.

MMU (Modem Unit): ...................................................................... 21

5.

SMU (Switch Multiplexer Unit): ...................................................... 22

6.

ETU2: ............................................................................................ 23

7.

PFU: .............................................................................................. 23

8.

FAU: .............................................................................................. 24

B.

Phn Outdoor. .................................................................................. 24

1.

Phn v tuyn. ............................................................................... 26

2.

Khi Anten. .................................................................................... 27

IV.

Kt lun. ............................................................................................ 29

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 2

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

LI NI U
Hin nay mng vin thng nc ta ang c m rng v hin i ha
p ng c nhu cu dch v t khch hng. Cc thit b vin thng ang khai
thc trn mng c trang b hin i, chng rt phong ph v a dng. iu ny
i hi mi sinh vin ngnh vin thng phi nghin cu k v l thuyt , kh nng
vn hnh, khai thc v bo dng cc thit b ang c hoc chun b xut hin trn
th trng vin thng. Thit k mn hc Vi ba s tm hiu v cc thit b l dp tt
em thc hin iu ny v cng c li nhng kin thc hc.
Do thi gian c hn v trnh cn hn ch nn bn thit k mn hc ny
khng trnh khi s thiu st, s phong ph v thit b. Em mong nhn c s
gp ca Thy bi thit k mn hc ca em c hon thin hn.
Em xin chn thnh cm n.
Tp.HCM, ngy 15 thng 8 nm 2010
Sinh vin

on Thanh Bnh
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 3

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

GII THIU

Thit b MINI-LINK l dng thit b truyn dn Viba ni ting th gii ca


ERICSSON, hng sn xut thit b vin thng hng u trn th gii. c hn
500,000 b thit b MINI-LINK c bn ra trn ton th gii trong c dng
ph bin nht l trong cc mng thng tin di ng trong c cc mng di ng
ca Vit Nam nh Vinaphone, Mobifone, Viettel v Vietnamobile.
Thit b MINI-LINK c cc u im ni bt nh thit k gn nh, cng sut
tiu th thp, dung lng ln t E1 cho n STM-1, s dng di tn rng t 7 n
38 GHz. Hn th na h thng im - im ca MINILINK c th c s dng
trong cc cu hnh vng ring, hnh sao v hnh cy cng vi kh nng nh tuyn
c tch hp bn trong thit b.

Cc c im chnh:
Gn nh, hiu qu u t cao, ph hp vi cc nhu cu m rng
mng ln mng th h tip theo nh mng in thoi di ng 3G.
Di tn rng: t 7 GHz n 38 GHz.
Cc phng php iu ch: C-QPSK, 64-QAM, 128-QAM.
Dung lng: t 1E1 (2 Mbps) n STM-1 (155 Mbps).
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 4

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

H tr cc cu hnh: im-im, im-a im, vng ring, hnh


sao, hnh cy.
H tr chc nng nh tuyn.
Cu hnh v qun l ti ch hoc t xa bng phn mm trn my
PC.
Cung cp cng giao din Ethernet tc cao.

S lc v h thng Viba (Microwave)


Minilink (hay cc h thng Viba ni chung) u c 2 khi chnh:

Hnh 1: S khi ca h thng viba


ODU Outdoor Unit.
ODU l khi t ngoi tri, lm nhim v lin lc bng sng Viba (sng ngn)
vi ODU i din trn ng truyn ca n thng qua anten. c th lin lc
c vi nhau th:
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 5

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- 2 anten phi nhn thy nhau, tc l chng phi hng vo nhau.


- Tn s pht (TX frequency) ca anten ny phi l tn s thu (RX frequency)
ca anten kia v ngc li.
c tnh ca sng Viba l tn s cao cng vi cu to ca anten v vy cho nn
bp sng rt nhn c th vn xa.
V tn s cao , bc sng ngn nn suy hao trong mi trng truyn dn l rt
ln, chnh v vy m Viba hn ch v khong cch truyn dn. Nhng cng nh tn
s cao m Viba c th truyn i kh nhiu d liu.
Trc trc duy nht xy ra cho ODU l mc tn hiu thu c thp hn mc
thit k ban u (b qua trc trc v thit b). Tuy c duy nht 1 trc trc nhng
li c kh nhiu nguyn nhn gy ra:
- Ma to: mi trng truyn sng ca Viba l khng gian, nn yu t ny c
nh hng ng k n s suy hao truyn dn.
- Gi ln: d khng gy nh hng cho mi trng truyn sng nhng li tc
ng trc tip vo khi ODU ca h thng Viba (gy lch gc anten).
- ODU i din pht thp hoc khng pht (v bt k nguyn nhn g).
- Connect t IDU n ODU (feeder): yu t ny tuy khng nh hng n
cht lng nhng c th xem l yu t quan trng nht (kt ni khng tt s
gy nh hng rt ln).
IDU Indoor Unit:
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 6

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

IDU l khi t trong phng, lm nhim v cung cp tn hiu cho khi ODU v
iu khin khi ODU.
Nhng chc nng c bn ca IDU:
- Cung cp giao din u vo v ra cho cc tn hiu cn chuyn ti i v v.
- Gim st h thng.
- Ci t, theo di, thay i i vi ton b 2 khi.
- iu ch v gii iu ch tn hiu cung cp cho u vo v u ra ca ODU.
Cc trc trc hay xy ra vi IDU:
- Lung u vo / u ra b h gy chp chn.
- Lng dy kt ni dn n rt lung.
- ..

TM HIU MINI-LINK.

1. Gii thiu MINI-LINK.


-

MINI-LINK E l mt h thng thit b truyn dn v tuyn viba s,

bao gm 1 module truy nhp (AMM) lp trong nh v mt khi v tuyn lp ngoi


tri (RAU) v Anten.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 7

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

MINI-LINK E c th c cu hnh p ng cc yu cu v dung

lng truyn dn v phm vi p dng, n cung cp cc lin kt truyn dn v tuyn


t 2 n 17 x 2 (34+2) Mbit/s v di tn s hot ng t 7 38 GHz.
- MINI-LINK E c th c cu hnh cho cc thit b u cui vi ch
khng c bo v ( 1+ 0), ch c bo v ( 1 + 1) hoc ch mch bo v vng
(ring).

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 8

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 2: M t tng qut Mini-Link E.


-

C th tch hp ti 4 thit b u cui MINI-LINK E trong 1 khi module


truy nhp v c th kt hp cc cu hnh, dung lng lu lng v cc bng
tn khc nhau. C th s dng phn mm iu khin vic nh tuyn lu
lng gia cc thit b u cui, gim thiu lng cp s dng.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 9

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- V c bn 1 phn t MINI-LINK E s c 2 phn chnh:


Phn Indoor: Module truy nhp hon ton c lp v bng tn
v h tr cc phin bn khc nhau v dung lng v cu hnh
h thng. N bao gm mt khi modem (MMU) v khi ghp
knh chuyn mch (SMU) ty chn. Vi cu hnh d phng, 2
khi modem v mt khi ghp knh chuyn mch c s
dng. Mt khi truy nhp dch v (SAU) ty chn c dng
chung gia 2 my u cui. C th s dng thm mt khi u
cho MINI-LINK (MXU) cho cu hnh d phng ring. Tt c
cc khi trong nh c t trong mt t my truy nhp chung (
AMM Access Module Magazine). Cc t my truy nhp khc
dng cho cc cu hnh my u cui khc cng nh cho cc nt
mng gm vi my u cui cng c th c thit lp. H
thng gim st v iu khin c tch hp s theo di lin tc
cht lng truyn dn v cc tnh trng cnh bo.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 10

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 3: Khi IUD ca Mini-Link.


Phn Outdoor : c lp hon ton v dung lng lu lng v
h tr c cho mt s di tn khc nhau. Phn ny cha mt
module Anten, khi v tuyn (RAU) v cc phn cng lp t
ph tr. Module Anten v v khi v tuyn c th c tch
hp hoc lp t ri nhau. Vi cu hnh bo v ( 1+1), hai khi
v tuyn v 1 hoc 2 Anten s c s dng. Phn ngoi tri
ny c ni vi phn trong nh bng 1 dy cp ng trc.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 11

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 4: Khi ODU ca Mini-Link

A. Phn Indoor :
AMM (Access Module Magazine):
Di y l mt vi thit b c dng trong phn Indoor AMM:
- AMM (Access Module Magazine): Khi tp hp tt c cc card kt ni
Indoor, ngun v tn hiu iu khin.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 12

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- AMM c th c hiu l mt khi c nh, c thit k theo chun, trong


c nhng board mch tch hp a ra nhng rack kt ni dng tch
hp cc khi khc li vi nhau thnh mt khi thng nht gi l Minilink
indoor.
- AMM c m t r hn vi 3 loi nh sau:
AMM 2p:
AMM 2p thch hp cho nhng site u cui:
- 2 slot ngn: dnh cho NPU2 v LTU 12x2.
- 2 slot di: dnh cho MMU v LTU hoc ETU.
- FAU (b phn lm mt qut): l bt buc cho AMM, FAU4 cho AMM 2p.

Hnh 5: AMM 2p
AMM 6p:
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 13

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

AMM 6p thch hp cho nhng hub-site c dung lng trung bnh:


- 2 slot ngn: 1 dng cho NPU1 (B) hoc NPU 8x2, 1 cho PFU2.
- 6 slot di: dung cho MMU, LTU, ETU v SMU.
- FAU2: s dng lm mt AMM 6p.

Hnh 6: AMM 6p
AMM 20p:
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 14

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- AMM 20p c dng cho hub-site dung lng ln, chng hn dng giao
tip gia mng quang v mng khng dy.
- 2 slot ngn: 1 dng cho NPU1 B hoc NPU 8x2, 1 dng cho 1 hoc 2 PFU1.
- 20 slot di: dng cho MMU, LTU, ETU v SMU.
- Khung cp nm ngay di AMM.
- FAU1: nm ngang pha trn lm mt AMM 20p.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 15

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 7: AMM 20p

NPU (Node Processor Unit):


GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 16

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- NPU (Node Processor Unit): Khi iu khin, to lung v lm nhim v


giao tip ngoi (management interface). NPU thc hin chc nng iu khin h
thng, mt NPU lun lun c yu cu trong khi AMM.
- y l khi gi chc nng iu khin.
- y cng chnh l khi to ra lung E1.
- Bt k IDU ca Minilink xp no cng c NPU.
- NPU c cc phin bn sau:
a. NPU2:
- Dng cho AMM 2p.
- Ngun t bn ngoi c kt ni trc tip vo NPU2.
- NPU2 cung cp c 4 lung E1 cho kt ni.
- Cng USB dnh cho kt ni LCT v 1 cng kt ni Ethernet 10/100 Base-T.
b. NPU 8x2:
- Dng cho AMM 6p (B) v AMM 20p.
- Cung cp 8 lung E1 cho kt ni.
- Cng Ethernet 10Base-T cho kt ni LCT.
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 17

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- 3 ng input v 3 ng output.
c. NPU1 B:
- NPU1 B l ci tin ca NPU 8x2.
- Dng cho AMM 6p (B) v AMM 20p.
- Cung cp 8 lung E1 cho kt ni.
- Cng Ethernet 10/100Base-T cho kt ni LCT.
- 3 ng input v 3 ng output.

Hnh 8: NPUs
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 18

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

LTU (Line Termination Unit):


- LTU (Line Termination Unit): y l khi cung cp giao tip lung
vi thit b PDH hoc SDH bn ngoi. LTU dng kt ni lung vi
thit b PDH hoc SDH bn ngoi.
- LTU 12x2: dng cho AMM 2p, i vi nhng site ch c 4 lung E1
nhng dng khng , LTC 12x2 cung cp thm 12 lung E1.
- LTU 16x2: dng cho AMM 2p, AMM 6p(B), AMM 20p, dnh cho
nhng site m s lung E1 trn NPU khng , LTU 16x2 cung cp
thm 16 lung E1.
- LTU 155e: dng cho AMM 2p, AMM 6p(B), AMM 20p, dnh cho
nhng site m s lung E1 trn NPU khng , LTU 155e cung cp 1
lung STM-1 vt l.
- LTU 155e/o: dng cho AMM 2p, AMM 6p(B), AMM 20p, dnh cho
nhng site m s lung E1 trn NPU khng , LTU 155e cung cp 1
lung STM-1 vt l hoc 1 lung STM-1 quang.
o M t cc loi LTU.
LTU 16x2 dng cho AMM 6p v AMM 20p
LTU 12x2 dng cho AMM 2p

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 19

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 9: LTU vi cc giao din E1(RJ45)


o LTU 155e/o cung cp c giao din quang ln giao din in.
o LTU 155e cung cp giao din in.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 20

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 10: LTU 155e v LTU 155e/o giao din quang v giao din in.
- ETU2 (Ethernet Interface Unit): cung cp giao din Ethernet.
MMU (Modem Unit):
- MMU (Modem Unit): b phn giao tip gia Indoor v sng Radio bn
ngoi, quyt nh dung lng sng Radio. Khi MMU l giao din trong nh n
khi radio v cha cc b iu ch v gii iu ch. Mi khi v tuyn cn c mt
khi MMU.
- MMU l b phn giao tip gia Indoor v sng Radio bn ngoi, quyt nh
dung lng sng Radio (4-34Mbit/s).
- MMU2 s dng iu ch C-QPSK phn lung c dung lng 4 n 34
Mbit/s. Mt knh radio bo v buc phi c 2 khi MMU2 v 1 khi SMU2.
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 21

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- MMU2 B s dng iu ch C-QPSK phn lung c dung lng 4 n 34


Mbit/s. Mt knh radio bo v buc phi c 2 khi MMU2 B.
- MMU2 C s dng iu ch C-QPSK phn lung c dung lng 4 n 34
Mbit/s, 16 QAM phn lung c dung lng 16 n 64 Mbit/s. Mt knh radio
bo v buc phi c 2 khi MMU2 C.
- Dng LCT gim st cc khi MMU.
- MMU c 4 phin bn:
o MMU 2x2: cho tc 2x2 Mnit/s.
o MMU 4x2/8 cho tc 4x2 hoc 8Mbit/s (bao gm mt SMU 2/8).
o MMU 2x8 cho tc 2x8 Mbit/s (hoc 8x2Mbit/s (vi SMU)).
o MMU 34 + 2 cho tc 34 + 2 Mbit/s (hoc 17x2 Mbit/s (vi SMU)).
SMU (Switch Multiplexer Unit):
- SMU (Switch Multiplexer Unit): cung cp knh bo v sng Radio. i khi
n c th dng giao tip vi MINILINK-E. Khi SMU s dng vi cu hnh d
phng 1 + 1 chuyn mch v/hoc ghp knh/tch knh lung 2 Mbit/s.
- SMU2 c th cung cp knh radio bo v 1+1 hoc site kt hp thit b
MINILINK-E ty thuc vo ngi dng cu hnh. (MMU2 khng th).
- SMU2 c: 1 kt ni O&M, 1 kt ni DIG SC (2x64kbit/s) cho kt ni IP
DCN, 1 E1 v 1 kt ni E2/E3 cho site kt hp vi thit b MINILINK-E.
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 22

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- SMU c 3 phin bn:


o SMU Sw: - Cho u cui cu hnh 1 + 1.
Dung lng: 2x2; 4x2/8; 8x2 hoc 34 + 2 Mbit/s.
o SMU 8x2: - Cho cu hnh 1+0 hoc 1+1.
Dung lng: 8x2 Mbit/s.
o SMU 16x2: - Cho cu hnh u cui 1 + 0.
Dung lng: Mt cu hnh u cui 1 + ) vi 17 x 2
Mbit/s v mt cu hnh u cui 1 + 0 vi 2x2, 4x2/8,
8x2 hoc 34 + 2 Mbit/s.
- Cho 2 cu hnh u cui 1 + 0: Dung lng: 8 x 2
Mbit/s.
- Cho mt cu hnh u cui 1 + 1: 17 x 2, 4 x 8 + 2
Mbit/s.
ETU2:
ETU2 dng cho AMM 2p, AMM 6p(B), AMM 20p. ETU2 cung cp 5 giao
din Ethernet 10/100Base-T v 1 giao din 10/100/1000Base-T.
PFU:

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 23

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

PFU c kt ni vi ngun t ngoi vo, s lc v phn phi ngun cho cc


khi khc.
- PFU1 dng cho AMM 2p.
- PFU2 dng cho AMM 6p.
- PFU3 dng cho AMM6p B.
FAU:
FAU l b phn lm mt AMM.
- FAU1 dng cho AMM 20p.
- FAU2 dng cho AMM 6p (B).
- FAU4 dng cho AMM 2p.

Phn Outdoor.

- Phn Outdoor c cung cp nhiu bng tn khc nhau.


- Outdoor bao gm: 1 anten 1 radio unit (RAU), chng c lp t kt hp
vi nhau.
GVHD: Ths. V Trng Sn
SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 24

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- H thng bo v (1+1) bao gm 2 RAUs v 1 hoc 2 anten. Khi dng 1


anten, 2 RAUs kt ni vi anten s dng b chia ngun.
- RAU v anten rt d lp t vo khong khng gian theo nhng cu trc
c cung cp. RAU c bt cht vo anten theo chun tch hp. RAU v
anten cng c th bt tch ri nhau v c kt ni vi nhau bi 1 ng dn
sng (waveguide) linh ng.
- Trong trng hp anten c nh hng, RAU c thay th m khng
nh hng n hng ca anten.

Hnh 11: Anten Minilink c ng knh trong khong 0.2m n 3.7m.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 25

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

- Nhng loi anten c ng knh t 1.8m tr ln phi c lp t vi RAU


theo kiu kt hp.
Phn v tuyn.
- C 2 phin bn cho khi v tuyn: RAU1 v RAU2. Chng c chung chc
nng nhng khc nhau v thit k c kh v cng ngh viba.
- MINI-LINK E RAU1 v RAU2 l cc khi viba c khi thu pht tn hiu tn
s v tuyn (RF). Cc tn hiu lu lng t cc khi trong nh c x l v
chuyn i sang tn s pht v c truyn qua chng viba.
- Tt c cc kt ni t v n khi radio c thc hin pha sau khi. C cc
kt ni ng chnh Anten, cp v tuyn v tip t.
- C 2 n LED pha sau khi ch th cnh bo v ngun (on/off).
- RAU 2 c tch hp cc vi mch viba cao hn.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 26

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 12: MINI-LINK E RAU1 v RAU2


-

Khi v tuyn c ni trc tip n Anten khng qua ng dn sng

Khi v tuyn c th lp ri v kt ni qua mt ng dn sng do n

mm.

bt k Anten no vi giao din ng dn sng chun 154 IEC-UBR. Mt b cng c


ty chn dnh cho vic lp t tch ri ny gm tt c cc cng c cn thit.
-

Khi v tuyn c ni trc tip n Anten thng qua ng dn sng

Khi v tuyn c th tch ra v thay th m khng nh hng n s

mm.

ng chnh ca Anten. Khi ny c 2 bn l v cc cht lp t bng mt tay


trong sut qu trnh lp t.
Khi Anten.
-

RAU 1 c Anten compact 0,3m.

RAU 1 c Anten compact 0,6m.

RAU 1 c Anten compact 0,6m tn s 7/8 GHz.

RAU 2 c Anten compact 0,2m.

RAU 2 c Anten compact 0,3m.

RAU 2 c Anten compact 0,6m.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 27

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Hnh 13: RAU 1 v RAU 2 vi cc Anten khc nhau.


-

Khi lp t ri tt c cc Anten s dng c vi c RAU 1 v RAU 2 qua


ng dn sng mm.

- C th chuyn i phn cc gia dc tuyn tnh v ngang.


- Khi Anten c gn cht vi gi v khng cn phi tho ra trong qu
trnh bo tr khi ng chnh.
- Gc nng c th chnh 130 vi Anten 0,2m v
0,6m. Gc phng v c th iu chnh
Anten 0,3m v 0,6m.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 28

150 vi Anten o,3m v

650, vi Anten 0,2m v

400 cho

TKMH: Nghin cu thit b truyn dn Mini-Link ca Ericsson

Kt lun.

Cc c im chnh ca MINILINK:

Gn nh, hiu qu u t cao, ph hp vi cc nhu cu m rng mng ln

mng th h tip theo nh mng in thoi di ng 3G.


+

Di tn rng: t 7 GHz n 38 GHz

Cc phng php iu ch: C-QPSK, 64-QAM, 128-QAM

Dung lng: t 1E1 (2 Mbps) n STM-1 (155 Mbps).

H tr cc cu hnh: im - im, im - a im, vng ring, hnh sao, hnh

cy, h tr chc nng nh tuyn.


+

Cu hnh v qun l ti ch hoc t xa bng phn mm trn my PC.

Cung cp cng giao din Ethernet tc cao.

GVHD: Ths. V Trng Sn


SVTH: Nguyn Ngc Hng

Trang 29