Está en la página 1de 1

NOTES DE TALL UdG 2013 (Comparativa assignacions Juny

)
Estudis
Administració i direcció d'empreses
Adm. i direcció d’empreses / Economia
Adm. i direc. d’empreses / Eng. Tecn. Industrials
Arquitectura
Arq. Tècnica / Ciències i tecn. de l’edificació
Audiovisual i multimèdia
Biologia
Biologia / Biotecnologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Salt)
Ciències polítiques i de l'Administració
Comptabilitat i finances
Comunicació cultural
Criminologia
Dret
Economia
Educació infantil
Educació primària
Educació infantil / Educació primària (5 anys)
Educació social
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria elèctrica
Eng. elèctrica / Eng. electrònica ind. i automàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria informàtica
Enginyeria mecànica
Enginyeria química
Filosofia
Fisioteràpia (Salt)
Geografia, orden. del territ.i gestió del medi ambient
Història
Història de l'art
Infermeria
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Medicina
Pedagogia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Treball social
Turisme "CETA" (Barcelona)
Turisme "Euroaula" (Barcelona)
Turisme "Formàtic Barna" (Barcelona)
Turisme "Mediterrani" (Barcelona)
Turisme (Girona)

1ª ass.
5,806
6,200
6,400
5,000
5,000
5,000
9,024
10,790
9,972
6,786
5,000
5,000
5,000
5,000
7,030
6,368
5,252
8,275
8,082
9,630
7,408
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,890
5,000
5,000
5,000
8,130
5,000
5,000
11,990
6,802
7,565
7,900
5,038
5,762
5,000
5,000
5,000
5,000
5,112

2ª ass.
5,340
5,000
5,940
5,000
5,000
5,000
8,512
10,718
9,654
5,726
5,000
5,000
5,000
5,000
6,701
6,182
5,000
8,275
8,000
9,630
7,310
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,890
5,000
5,000
5,000
7,980
5,000
5,000
11,823
6,776
7,412
7,636
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

1ª reass. ...... 4ª reass.
5,340
5,340
5,000
5,000
5,940
5,940
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,680
7,576
10,718
10,718
9,408
9,090
5,624
5,624
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,701
6,701
5,622
5,622
5,000
5,000
8,275
8,275
7,800
7,800
9,630
9,630
7,310
7,310
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,890
5,890
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,500
7,500
5,000
5,000
5,000
5,000
11,814
11,789
6,776
6,776
7,412
7,339
7,636
7,464
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000