URRIAK 12 de OCTUBRE de 2013

12: 0 0 e t a n Ba t zo k i a n H AM AI KE T AKO A

La inscripción, que será gratuita, se podrá realizar hasta el día 10 de Octubre, jueves, a través de la web de Itxartu Taldea www.itxartu.com, o bien, el mismo día de la marcha, en el Batzoki de Algorta. Izen-ematea
doakoa izango da eta bi era hauetara egin ahal izango da: Urriaren 10 arte Itxartu Taldearen web orrian www.itxartu.com edo ibilaldiaren egunean Algortako Batzokian.

KONTROL ITXIERA 12:45 etan H E R R I P AR R I L L A D A

SARI BANAKETA: Gaztetxoak: 12:00tik 13:30era Adultos:13:30etan