Αλλ Οφ Ψου

Σχορε

ϑονατηαν Κρεισβεργ∍σ Σολο
Χολε Πορτερ

b

Α -6

Ε

4
&4

œœ ‰ œœ
b

j

Γυιταρ
b
œ

J bœ
b

Α -6
Ε
œœ ˙˙ ..
b b œœ ‰ j œœ œœ Œ
& bœ
œœ
b œœ ˙˙ ..
b
œ
œ
b
.
5
b

Α -6
Ε
. ˙.
b œ b œ œœ
œ
œ
b
œ
œ
˙˙ ..
& œœJ b b œJœ œœ Œ
9

Ε
˙˙˙ ...
œ
œ
˙
b
œ

Ó
.
&
14

Β

Φø

19

&

b7 b9

Ε 6/Γ

b

()

()

bœ œ ˙
J b œ b œœ ˙˙
J

& œ ‰ b Jœ œ Œ
Β

b7 b9

œ œ bœ œ bœ œ
J
Jœ J œ
bœ.

œœ Œ
œ

b œœ

œ.

Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

˙˙ ..
˙.
˙.

œ œ œ. b œ œ b œ
œ œ œ
Œ ‰ b œœ œœ b œœ b œœœ œœœ œœœ b œœœ
J J
J J
J

Ó

b

Α -6

bœ.
œ
.
b
œ
œ
œ
œ

œœœ œœ ‰ œJ
J
J
b

Α -6
Ε
œ œ œ
b œ œ3 œ b œ . b b b œœœ ˙˙˙
‰J‰J
‰ bœ
J
J
b

Α -6
Ε
Φø
œ œ ˙
œ b b œœœ ˙˙˙
‰ J ‰ bœ ˙
‰ J ‰ b b œœœ ˙˙˙ ‰ b œ ‰ œ b ˙
J
J J
J
b œœœ œ b œœœ
J J

b
Γo

Φ -7

œ

J b œ b b œœ œœ œ
J

Β

b7

œ
b˙.

‰ Jœ ‰ œJ Jœ b œ Jœ

24

Ε

&

29

Ε

∆7

œ œ.
bœ œ.
J

Γ ø/∆ bΧœ7

b

œ œ

bœ bœ œ œ
œ
J
J
Φø

Φ -7

Β

b7

b

Α -6

3 œ b˙
œ
j
b
œ
œ . b œœ ˙˙ b œœ ‰ œ
b b b œœœ ... J

Β

b7 b9

()

b

Α -6

bœ œ
bœ œ œ
œ . b œœ œœ
b
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ

‰J
‰ b œœ
& b Jœ œ ‰ Jœ b œ œ J Œ Jœ
J

34

Γαβριελ ∆αϖιλα

2

Ε

ΤΙΤΛΕ

Χ7

Γ -7

œ 3# œ œ

J b œœ œœ Œ

bœ œ
J
œœ œ ‰
œ
œ
Jbœ œ
3

3

b œ3 œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
&

Α

b œœœ
œ

œ
b bb œœœ

œœ
œœ
Ó

38

b œ œ. œ
bœ ‰ œ Œ
J

∆b7œ( 9)

Γ -7

b

Αø

œ œ
b œœ ‰ J

& Jœ

œ œ

Χ7

Χ7

Φ -7

3

bœ œ bœ bœ bœ nœ
b œœ Œ b œœ ‰
J œ .. J # œ ..

42

Φ -7

Β

b7

œ
J bœ. œ
& b œ. J bœ.

Ε

b6

b œ b œœœ ..
J .

Φ7

b

Α -6

œœœ ... # b n œœœ œœœ ... n b b œœœ ˙˙˙
J
J

b b b œœœ ‰ œ ˙
J

46

Ε

Β

Φø

b7 b9

()

b

Α -6

bœ bœ
bœ bœ
3
œ
j
j
œ
b
œ
b
œ
b
œ

w
J
‰ bœ bœ J
& ‰ b Jœ œ b œ . b œ œ b œ
50

b b
b
Ε
Φø
Β 7( 9)
Ε 6/Γ
œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
œ b œœœ œœœ œ b œ 3b œ œ
J bœ œ œ ‰ J J b œ œ
J
Œ
& ‰ b Jœ œ ‰ J
œ J œ
J
54
b
b7

Γo
Φ
-7
Β
Ε
∆7
b
œ
œ
œ b œœ œœ
œ bœ œ œ
b œ œ œ b œJ œ
j
œ
œ
J bœ
bœ Œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ
b œœ Œ
& bœ
œ
J J
58

Γ ø/∆

b

Χ7

Φ -7

Β

b7

b

Α -6


œ
b 3œ œ b œ
œ
œ
œ b œ b œJ b œ .
œ
b œ b œœ J œ œœœ J œ b œœ ‰ J
œ
œ
b
œ

b
œ
Œ

J
& œ
J œ.
J
J
œœ
62

b7 b9
Ε
Φø
Β
( )3
3 bœ
b
œ
3
3
b œ b œ œ œ3 œ 3
œ b 3œ œ œ œ3 b œ œ œ .
œ
œ
b
œ
b
œ
b
œ
˙˙

bœ œ bœ
&
b
œ
J œ.

66

b

Α -6

Ε


3

3 bœ bœ nœ #œ
œ
œ
b
œ
& œ bœ bœ bœ bœ
3

ΤΙΤΛΕ
Γ -7

œ

3

3

Χ7

œ œ œ b œ b œ œ œ # œœ œœ œœ œ b œ
bœ œ
‰J

69

œ . œ b œ.
œœ
œœ
b
&
Α

j œ œ b œœ. œ œ b œ
‰ b œœœ ‰ J b œ
œœ

∆ 7 ( 9)

œ bœ

œ b œœ

Χ7

Γ -7

b

Αø

œ b œ . 3 œ b œ œ3 œ
J b œ. ‰ ‰ J
œ.

73

Χ7

Φ -7

&

œ b œ3

Φ -7

3
j
œ bœ œ œ œ œ œ œ
œ
3

Β

b7

3

œ œ bœ bœ

Œ

bœ bœ œ œ
œ #œ œ œ

77

Ε

b6

Φ7

bœ bœ bœ œ
œ
œ
b
œ
n
œ
œ
b
œ
b
œ
nœ bœ nœ œ œ bœ œ bœ œ bœ
bœ œ œ
& bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ

79

b

Α -6

Ε

Β

Φø

b7 b9

()

j j bœ œ bœ
bœ œ bœ
j j . ‰ b œj ‰ j b œ b œ œ b œ
b
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ bœ J J
J œ #œ œ

81
b

Α -6
Ε
Φø
bœ œ œ
œ bœ bœ
œœ œœ ‰
œ b œ b œœ œœ œœ b Jœ œJ b œœœ J J
R


b
œ
&J
J J
J


J
œ
J

85

Βb 7œ( b 9)3

b

&

Ε 6/Γ
Γ
3
3
3
b œ œ œ b œ3 œ b œ 3
3
b
œ
œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

b

bo


Œ ‰ J

88

Φ -7

Β

b7

bœ bœ œ bœ j
j œœ
œ
œ
#
œ

œ

œ
&
œ
œ œ œœ

91

Ε

∆7

bœ œ œ bœ bœ
œ
œ

bΧœ7 œ
œœ ‰ J b b œœ Œ

Γb œø/∆

b

4

ΤΙΤΛΕ

b7

Φ -7

œ b Jœ œJ b œ b œœ
œ ˙˙

J


&
J
95

Εb œ œ3
bœ bœ 3
3
3
œ
œ
b
œ
j

&
bœ j bœ œ
œ
98
Β

&

b

Α -6

Βb œ

b7 b9

b œ3

3

j
bœ bœ

Φø

œ
bœ bœ bœ bœ œ nœ bœ œ

œ

Œ
b

Α -6

()

bœ œ bœ œ œ œ bœ œ
bœ œ bœ

3
œ
b
œ

bœ bœ œ

Ε

bœ œ
3bœ bœ bœ
œ
œ
œ
œ
bœ bœ nœ œ

œœ œ œ
œ ‰ œ œ œ.
J J

100

Χ7

Γ -7

b œ œ œ b œ œ œ œ b œ b œœ
b
œ
œ
œ
œœ ‰ œœ ‰ J
Œ
b
&
J

Αœ

Αø

œ b b œœœ b œœ œ

∆ 7( b 9)

b œœœ œ œœ ‰ œ œ b œ
bœ J

103

Γ -7

Χ7

Χ7

Φ -7

3

Φ -7

3

3

Β

b7

œ b œ b œ œ œ œ ‰ œœ .. ‰ œ ‰ b œ œ b œ œ œ œ b œ
b œ œ œ œ b3œ œ ˙
œ
& œ
œ
œ œ
b œœ .. J

107

Ε

b6

b œ œœ .
& J b œ ..

111

Φ7

œœœ ...

# n n œœœ
J

œœœ ...

n b b œœœ
J

˙˙˙